limity odzysku

Galerie handlowe otwarte. Jak bezpiecznie zrobić zakupy? Czy dezynfekować kupione ubrania?

Zakupy w maseczkach i rękawiczkach, konieczność zachowania 2-metrowej odległości, zakaz spożywania posiłków i korzystania z ławek. Tak wyglądają zakupy w galeriach handlowych otwartych decyzją rządu 4 maja.

Odpisy Banku BPH spadły o 29% r/r w III kw., wskaźnik NPL poprawił się do 7,7%

kwotę odpisów z tytułu utraty wartości w III kwartale 2015 roku pozytywnie wpłynął dodatni wynik z tytułu odpisów na poniesione, ale nieujawnione straty dotyczące kredytów i pożyczek (IBNR), dodatni wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów na zobowiązania pozabilansowe, jak też wysokie odzyski z

Przegląd prasy

minimalne. Ich wprowadzenie zbiegnie się w czasie ze zniesieniem limitu 30-krotności składek na ZUS Dziennik Gazeta Prawna  --Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podtrzymało pomysł ulgi na złe długi w podatkach dochodowych oraz jednorazowego rozliczania do 5 mln zł straty --Emigracja