liczba pracujących

PAP

NBP: W III kwartale silniejszy od oczekiwań wzrost liczby pracujących

NBP: W III kwartale silniejszy od oczekiwań wzrost liczby pracujących

W III kwartale 2015 r. wystąpił silniejszy od oczekiwań wzrost liczby pracujących, wolniejszy niż przed kwartałem spadek bezrobocia oraz brak oznak wzrostu presji płacowej - podał NBP we wtorkowym komunikacie. W tym samym okresie spadło bezrobocie i obniżyła się dynamika płac w gospodarce.

NBP: w 2014 r. wzrosła liczba pracujących i nowych miejsc pracy

W 2014 r., po raz pierwszy od początku globalnego kryzysu gospodarczego, wrosła nie tylko liczba osób pracujących, ale także liczba etatów - wynika z opublikowanego w środę raportu NBP "Badanie ankietowe rynku pracy - raport 2015".

Świat w liczbach, czyli nowy serwis BIQdata.pl

Świat w liczbach, czyli nowy serwis BIQdata.pl

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL spowolniło w I kw.

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - Wzrost liczby osób pracujących wg BAEL był wolniejszy niż przed kwartałem i wyniósł 1,7% r/r w I kw. br. wobec 1,9% r/r przed kwartałem. Choć wzrost liczby pracujących nadal dotyczył głównie osób pracujących na podstawie niestabilnych kontraktów, ale po raz

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL spowolniło w IV kw.

Warszawa, 19.03.2015 (ISBnews) - Wzrost liczby osób pracujących wg BAEL był wolniejszy niż przed kwartałem i wyniósł 1,9% r/r w IV kw. ub.r. wobec 2,1% r/r przed kwartałem. Nowe kontrakty częściej mają charakter czasowy, lecz za część wzrostu liczby osób pracujących odpowiada także tworzenie

"DGP": Rośnie liczba pracujących niepełnosprawnych

Taki wzrost zatrudnienia w okresie od grudnia 2010 do marca tego roku został odnotowany przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który wypłaca pracodawcom na te osoby dopłaty do pensji. Powodem tak znacznego wzrostu jest obowiązująca od początku ubiegłego roku noweliz

NBP: Dłuższe urlopy macierzyńskie niekorzystne dla kobiet

NBP: Dłuższe urlopy macierzyńskie niekorzystne dla kobiet

urlopem, liczba osób pracujących paradoksalnie wzrosła - informuje Narodowy Bank Polski w najnowszym raporcie o rynku pracy w drugim kwartale 2014 r. Licząc rok do roku, liczba osób pracujących zwiększyła się o 1,7 proc. wobec 1,8 proc. w pierwszym kwartale. Powód? Rodzice dzieci urodzonych od 1 stycznia

Dłuższy macierzyński korzystny dla pracy kobiet?

Dłuższy macierzyński korzystny dla pracy kobiet?

od 2013 r. rodzice mogą dłużej cieszyć się urlopem - liczba osób pracujących wzrosła - informuje Narodowy Bank Polski w najnowszym raporcie o rynku pracy w drugim kwartale 2014 r. Licząc rok do roku, liczba osób pracujących zwiększyła się o 1,7 proc. A porównując pierwsze kwartały 2014 do 2013 - o

W Pomorskiem największy w kraju wzrost pracujących w minionej dekadzie

W Pomorskiem największy w kraju wzrost pracujących w minionej dekadzie

Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego podał, że w latach 2004-13 w województwie liczba pracujących wzrosła z 676 tys. do 894 tys. osób. To najbardziej dynamiczny wzrost (o 32,2 proc.) w kraju. W drugim pod tym względem województwie, mazowieckim, liczba osób pracujących wzrosła o 26,1 proc., a w

Śmieciówki w odwrocie? Więcej pracy na etat

Śmieciówki w odwrocie? Więcej pracy na etat

; - czytamy w opracowaniu przygotowanym przez Konfederację Lewiatan. Prawdziwa "dobra zmiana" Według Lewiatana nowelizacja ustawy o prawie zamówień publicznych z października 2014 roku (uchwalona przez koalicję PO-PSL) spowodowała wzrost liczby zatrudnionych na umowę o pracę o 50 tysięcy. O tyle

W 2050 r. na 100 pracujących przypadnie 52 emerytów. Skąd weźmiemy pieniądze na ich utrzymanie?

W 2050 r. na 100 pracujących przypadnie 52 emerytów. Skąd weźmiemy pieniądze na ich utrzymanie?

jedną piątą (o prawie 2,5 mln osób). W ciągu najbliższych dekad będzie się zwiększał stosunek liczby emerytów do osób pracujących. W 2013 r. na 100 Polaków w wieku produkcyjnym przypadało 28 osób w wieku emerytalnym. W 2050 r. będzie ich już 52 na 100, a jak wskazuje GUS - gdyby nie został podniesiony

Etat znika

Etat znika

umowę czasową w garści niż bezrobotnych i Oburzonych na ulicach. To, że w rankingu - wydaje się niechlubnym - liczby osób pracujących na umowy czasowe Polska jest liderem, oznacza tyle, że w czasie kryzysu pracodawcy chcą się jakoś zabezpieczyć. Umowy czasowe dają zaś zatrudnionym takie same prawa jak

[ROZMOWA Z PREZESEM] Kontrakt w Australii, globalne ambicje. Mówi Andrzej Jagiełło, prezes Kopeksu

[ROZMOWA Z PREZESEM] Kontrakt w Australii, globalne ambicje. Mówi Andrzej Jagiełło, prezes Kopeksu

, efektywne, bezpieczne i wysoce zautomatyzowane rozwiązania - dzięki nim chcemy uzyskać przewagę konkurencyjną. Takie jak np. zautomatyzowany kompleks ścianowy, który w ubiegłym roku wdrożyliśmy na jednej ze ścian w KWK Pniówek. Nasze rozwiązanie pozwoliło ograniczyć liczbę górników pracujących przy ścianie

Coraz więcej etatów związkowych w górniczych spółkach

Coraz więcej etatów związkowych w górniczych spółkach

działało 45 organizacji związkowych. Z obowiązku świadczenia pracy zwolnionych było wtedy 60 działaczy. Ich utrzymanie kosztowało spółkę 11 mln zł. W zeszłym roku zmniejszyła się liczba organizacji związkowych. W JSW było ich zarejestrowanych "tylko" 38. O ponad 30 proc. zwiększyła się za to

Rząd: Wcześniejsze emerytury dla nielicznych

Wcześniejsze emerytury na starych zasadach będą wypłacane tylko do końca tego roku. Od przyszłego roku zastąpią je tak zwane pomostówki. Obejmą one jedynie osoby pracujące w szczególnych warunkach na przykład przy przeróbce węgla lub wykonujące prace o szczególnym charakterze, na przykład piloci

MPiPS: Stopa bezrobocia przekroczyła 11 proc.

, że do obliczenia stopy bezrobocia rejestrowanego, GUS dokonuje szacunków liczby pracujących. "W chwili obecnej dysponujemy szacunkiem pracujących z lutego 2009 roku i był on podstawą szacowania stopy bezrobocia na koniec marca 2009 r." - napisano w komunikacie. 3 miliony bezrobotnych na

Sieci handlowe dynamicznie zatrudniają, Biedronka nawet 5 tys. osób

Sieci handlowe dynamicznie zatrudniają, Biedronka nawet 5 tys. osób

roku liczba zatrudnionych w handlu nadal będzie dynamicznie rosła. Sieci zapowiedziały bowiem dalszy rozwój swoich sklepów. - Duże sieci handlowe, takie jak Carrefour, Tesco, Lidl czy Leclerc, zatrudniają 1-3 tys. nowych pracowników rocznie. Sieć sklepów Biedronka jest w takim zestawieniu niewątpliwie

Reforma emerytalna motorem PKB

Reforma emerytalna motorem PKB

Wynika to z tego, że większość świadczenia osób obecnie odchodzących na emerytury jest zdeterminowana tzw. kapitałem początkowym. Odnotowany w ostatnich latach wzrost zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym wynikał przede wszystkim z ograniczenia wczesnych emerytur od 2009 r. w kolejnych latach t

Coraz więcej Polaków pracuje w Holandii

Według ogłoszonych właśnie danych Centrum Pracy i Dochodów (CWI), które wydaje pozwolenia na pracę, w całym 2005 r. pozwolenie otrzymało prawie 26,5 tys. naszych obywateli, a od stycznia do 1 października tego roku już prawie 36,5 tys. - Ten wzrost spowodowany jest częściowym otwarciem rynku pracy d

"Rz": W UE urzędników mniej, u nas coraz więcej

Jeśli przeanalizuje się statystyki Eurostatu w dłuższej perspektywie jest jeszcze gorzej. W ciągu ostatnich trzech lat liczba pracowników budżetówki w Polsce zwiększyła się łącznie aż o 9 proc. Pod tym względem wyprzedziły nas tylko cztery unijne kraje. Eksperci oceniają, że w tym i przyszłym roku

Zatrudnienie w firmach spada

Według GUS w lutym przedsiębiorstwa, w których pracuje więcej niż dziewięć osób, zatrudniały niemal 5,352 mln pracowników. To o ponad 22 tys. mniej niż w styczniu i o 11 tys. mniej niż w lutym 2008 r. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że spowolnienie gospodarcze i załamanie się eksportu za granicę po

W szarej strefie pracuje coraz mniej Polaków

W szarej strefie pracuje coraz mniej Polaków

27 proc. - firmy prywatne lub spółdzielnie.  Z badania wynika, że szara strefa oferuje stosunkowo dużą liczbę miejsc pracy dla osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (niemal 58 proc. w niej pracujących miało wykształcenie co najwyżej zasadnicze zawodowe) i dla znacznej części stanowi główne

Rysunek 1. Emeryci i renciści w relacji do pracujących i zatrudnionych w latach 1995 - 2002

Procesy demograficzne oraz spadek aktywności gospodarczej w latach 1998 - 2001 stanowiły dodatkowe czynniki pogłębiające strukturalne trudności finansów państwa. O ile w latach 1995 - 1997 liczba emerytów i rencistów (świadczeniobiorców) w relacji do pracujących (płacących składki) spadała, o tyle

GUS: spada zatrudnienie "na czarno"

Badania dotyczące zjawiska pracy w szarej strefie GUS prowadzi od 1995 r. Kolejne badania wykonano w latach 1998, 2004, 2009, 2010 i 2014. Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, jeszcze w 2004 r. liczba pracujących w "szarej strefie" wynosiła 1,3 mln osób, po czym kolejne badanie

NBP: Liczba nowych miejsc pracy może maleć, pozycja pracodawców osłabnie

pracy poprawiły się po negatywnym sygnale z II kw. br. Utrzymało się tempo wzrostu liczby pracujących, odzwierciedlając wciąż wysoki popyt na pracę, choć wzrost liczby pracujących poza rolnictwem słabnie. Bezrobocie było bliskie minimum z 2008 roku, pomimo, że jego spadek hamowany był przez ponowny

GUS: Liczba mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 4,1% r/r do 1826,3 tys. w 2014 r.

Warszawa, 09.10.2015 (ISBnews) - Działalność gospodarczą w Polsce prowadziło w ub.r. 1 826,3 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób (mikroprzedsiębiorstw), co oznacza wzrost o 4,1% w skali roku oraz o 9,6% w stosunku do roku 2009. "Przychody badanej zbiorowości w latach

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 0,3% kw/kw do 74,8 tys. w II kw. br.

prywatnym (89,5%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (44,7%)" - czytamy w komunikacie. „Nowo utworzone wolne miejsca pracy wystąpiły głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (20,9%) handlu; napraw pojazdów  samochodowych

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 8,2% w 2015 r. i do 7,9% w 2016 r.

centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2014-2016 wyniesie odpowiednio: 9,4%, 8,9% i 8,3%. "W horyzoncie projekcji – wobec stabilizacji dynamiki PKB oraz wygaśnięcia efektu statystycznego – tempo wzrostu liczby pracujących ulegnie istotnemu obniżeniu, kształtując się

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 7,4% w 2015 r. i do 6,8% w 2016 r.

centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2015-2017 wyniesie odpowiednio: 7,8%, 7,3% i 6,9%. "Niemal w całym horyzoncie projekcji dynamika liczby pracujących będzie zbliżona do zera. Niska dynamika liczby pracujących wiąże się ze, sprzyjającym wzrostowi wydajności pracy

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 7,8% w 2015 r. i do 7,3% w 2016 r.

centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2015-2017 wyniesie odpowiednio: 8,2%, 7,9% i 7,5%. "W horyzoncie projekcji - wobec stabilizacji dynamiki PKB oraz wygaśnięcia efektu statystycznego - tempo wzrostu liczby pracujących ulegnie istotnemu obniżeniu, kształtując się w latach

GUS: Penetracja telefonii komórkowej spadła do 146,1% na koniec 2015 r.

.). W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób notowano wzrost podobny jak dla zbiorowości ogółem (o 5,9%). Sprzedaż wzrosła zarówno w usługach pocztowych i kurierskich, jak i w usługach telekomunikacyjnych.  (ISBnews)

"Dziennik Gazeta Prawna": Małe firmy znów dają pracę na etat

Według najnowszych danych GUS, w ub.r. w firmach o liczbie pracujących do dziewięciu osób na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było prawie 1 mln 218 tys. osób. To o 4,2 proc, więcej niż w roku poprzednim. "To między innymi efekt wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw, wśród których część

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy spadła o 2,3% kw/kw do 73,2 tys. w III kwartale

koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (88,6%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (48,7%)" - czytamy w komunikacie. Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (23,7%) oraz handlu; napraw pojazdów

GUS: zatrudnienie we wrześniu wzrosło o 0,1 proc., a wynagrodzenie o 0,9 proc.

wzrosło o 0,1 proc., a wynagrodzenie o 0,9 proc. Natomiast od początku tego roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 1,1 proc., a przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło o 3,6 proc. GUS wskazał, że dane dotyczą przedsiębiorstw z kilkudziesięciu branż, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.

Program 500+? Zamiast prokreacji będzie emigracja

waloryzację świadczeń lub darmowe leki. Ciężar finansowania tych obietnic będzie spadał na barki pokolenia pracującego, którego liczebność będzie się systematycznie kurczyć. Uważam, że rządowy program 500+, który ma zachęcać Polaków do posiadania większej liczby dzieci i tym sposobem ograniczać niekorzystne

BIEC: WRP ponownie spadł w październiku, dalsza poprawa na rynku pracy

dalej w raporcie. Zwolnienia przewidywane są głównie w jednostkach małych (o liczbie pracujących 10-49 osób). Z kolei, przedsiębiorstwa średniej wielkości oraz duże przewidują wzrost zatrudnienia. W ujęciu branżowym, znaczne zwolnienia przewidywane są, podobnie jak przed miesiącem, w branży

Emigrujemy za wyższą pensją. Ale spada liczba chętnych do wyjazdu

To najnowsze wyniki badania zleconego przez firmę rekrutacyjną Work Service. Potencjalny emigrant jest młody (ponad połowa ma mniej niż 35 lat), pracujący (41 proc. pracuje na etat, tylko 26 proc. jest bezrobotnych), mieszkaniec wsi (46 proc.), z wykształceniem średnim (44 proc.). Najchętniej

Wojciechowski z Plus Banku: RPP pozostawi stopy proc. bez zmian do końca 2016 r.

krajową inflację będzie mniej więcej neutralne. W świetle obecnie dostępnych danych powrót inflacji do celu będzie długi" - powiedział Wojciechowski. Według niego, pomimo wysokiego wzrostu liczby pracujących i spadku stopy bezrobocia żądania płacowe są pod kontrolą. "Określenie dzisiaj kiedy

GUS: spada liczba wypadków przy pracy, jednak wzrosła liczba śmiertelnych

wypadkowości (jest to liczba osób poszkodowanych na 1000 pracujących) był w województwach dolnośląskim (6,25) i warmińsko-mazurskim (6,20), najniższy w województwach: mazowieckim (3,15) i małopolskim (3,56). Średni dla Polski w trzech kwartałach br. wyniósł 4,62.

GUS: przybywa mikroprzedsiębiorstw

. osób. GUS podał, że przychody mikroprzedsiębiorstw w latach 2009-2014 zwiększyły się o 19,8 proc. (tj. o 146,1 mld zł), a liczba pracujących o 1,2 proc. (tj. o 42,9 tys. osób). Wynik finansowy tych podmiotów w 2014 r. osiągnął poziom 108,5 mld zł i był o 10,3 proc. wyższy niż w roku poprzednim i o

14 tys. etatów - najlepszy październik od 2007

4,1 proc. Ekonomiści uważają jednak, że to właśnie wówczas sytuacja była nietypowa. - Mieliśmy wypłaty premii w niektórych branżach oraz mniejszą liczbę dni roboczych, co wpływa na płace pracujących na akord - tłumaczy Piotr Piękoś, ekonomista Pekao SA. Wzrost płac od wielu miesięcy oscyluje wokół 3,5

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy spadła o 9,5% kw/kw w IV kw. 2014 r.

. nowych miejsc pracy, z tego 8,6% w sektorze publicznym, a 91,4% w sektorze prywatnym. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób (41,5%)" - czytamy w komunikacie. Najwięcej nowo utworzonych miejsc pracy w okresie I-IV kw. 2014 r

Kto straci na propozycjach podatkowych PO? Ocena ekspertów

dzieci. Jego zdaniem niewykluczone, że więcej zapłacą także osoby pracujące, z pracującym partnerem i jednym lub większą liczbą dzieci oraz osoby pracujące, z niepracującym partnerem i jednym dzieckiem. - Warto przy tym podkreślić, że wszystko wskazuje na to, że nowy system nie przewiduje mechanizmów

Rzecznik praw obywatelskich apeluje o lepszą ochronę emerytów przed komornikami

starsze i mniej zaradne przed nieuczciwymi praktykami handlowymi przedsiębiorstw, banków i parabanków. Problem może dotyczyć coraz większej liczby osób starszych, które często brały kredyty na zakup nowego sprzętu, czy żeby pomóc rodzinie. Tego typu osoby są idealnymi dłużnikami - mają stałe źródło

Eksperci: na propozycjach podatkowych PO niektórzy stracą

liczbą dzieci oraz osoby pracujące, z niepracującym partnerem i 1 dzieckiem. "Warto przy tym podkreślić, że wszystko wskazuje na to, że nowy system nie przewiduje mechanizmów obniżających klin podatkowy dla osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, wśród których obecnie istnieje największe

"Rzeczpospolita": Rekord ćwierćwiecza

Jeszcze nigdy od upadku PRL nie było tak wysokiego zatrudnienia. Według GUS, w III kwartale tego roku wynosiło rekordowe 16,06 mln. Od 1991 r., tj. od czasu, gdy urząd statystyczny prowadzi badania aktywności ekonomicznej ludności, tylko dwa razy liczba pracujących przekroczyła 16 mln. W IV kw

"Dziennik Gazeta Prawna": Miliard euro zarobili u nas obcokrajowcy

Niemal dwa razy tyle co rok temu - ponad miliard euro - zarobili w I półroczu cudzoziemcy pracujący w Polsce krócej niż rok. Tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Grzegorz Dobroczek z departamentu statystyki NBP twierdzi, że w 90 proc. przypadków wypłaty dla cudzoziemców to dochody

BIEC: WRP lekko spadł w VIII, powrót poprawy na rynku pracy

. Wzrost zatrudnienia przewidują firmy średniej wielkości (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób). Największe pozytywne zmiany w kreowaniu nowych miejsc pracy prognozowane są przez producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników

NBP: przemysł powinien stanowić główne źródło wzrostu zatrudnienia

kolejnym zjawiskiem typowym dla początkowej fazy ożywienia gospodarczego w I kwartale był ponowny, ale tym razem wyraźniejszy niż w ubiegłym kwartale, wzrost udziału sektora prywatnego w zatrudnieniu ogółem. "W I kwartale 2014 r. liczba pracujących w sektorze prywatnym już drugi kwartał z rzędu rosła

GUS: Liczba aktywnych jednostek związków zawodowych wyniosła 12,9 tys. w 2014 r.

wskazuje, że najwięcej osób należało do związków działających w ramach edukacji (24%), następnie przetwórstwa przemysłowego oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (po 12%). Jednak, gdy zestawi się dane o członkostwie z liczbą pracujących w danej branży w zakładach pracy zatrudniających powyżej 9 osób

GUS: W 2013 r. powstało 502,4 tys. nowych miejsc pracy

; - napisano w komentarzu do danych. "Na wzrost lub spadek liczby nowoutworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy, oprócz sytuacji gospodarczej, ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności" - dodano. Z informacji przekazanych przez GUS wynika, że liczba pracujących w

Co robią Polacy na Wyspach? Krwawią. I pracują

czasie liczba zatrudnionych obcokrajowców wzrosła o ponad 250 tys., do 3,1 mln, zaś liczba pracujących obywateli Zjednoczonego Królestwa wzrosła o 84 tys., do poziomu 27,7 mln. Od 1997 r. gwałtownie wzrósł udział imigrantów w brytyjskim rynku pracy. O ile 18 lat temu stanowili oni 3,7 proc. całej siły

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł w czerwcu o 0,4 pkt mdm

przeciętnego +Kowalskiego+. Niestety, nie rośnie zatrudnienie, pomimo że wiosna i lato to na ogół okres korzystny dla rynku pracy. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw w maju br. pozostała taka sama jak przed miesiącem, w ciągu ostatniego roku wzrosła zaledwie o 0,7 proc. oraz była niższa o 0,3 proc

Recesja dotyka Rosjan. Coraz więcej osób bez pracy, brakuje na raty kredytów

porównaniu z 5,5 proc. w styczniu i średnią 5,2 proc. w całym zeszłym roku. Rosyjskie ministerstwo pracy wskazuje również na wzrost ukrytego bezrobocia, czyli rosnącą liczbę pracowników, których dotknęły przymusowe przestoje w zakładach pracy, pracujących w niepełnym wymiarze czasu lub wysłanych przez

Asseco utrzymało 6. miejsce w rankingu Truffle 100

się wyżej w rankingu. Zestawienie uwzględnia przychody firm (całkowite oraz ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług) oraz liczbę osób pracujących w obszarze R&D w 2014 roku, wyjaśniono w komunikacie. Grupa Asseco w 2014 r. uzyskała blisko 1,2 mld euro przychodów ze sprzedaży swojego

Lekarzy w Polsce jak na lekarstwo

Raport na temat sytuacji demograficznej wśród medyków opracował Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji działający przy NIL. Wynika z niego, że w Polsce pracujących w zawodzie lekarzy i lekarzy dentystów jest ok. 160 tys. Niecałe 86 tys. to specjaliści. Mają średnio 54,5 roku. Aby zapewnić stałą

Mer Moskwy: Zwolnimy ok. 3 tys. pracowników, największa redukcja od czasów pierestrojki

Sobianin uściślił, że chodzi nie tylko o wakaty, lecz o realnie pracujących obecnie urzędników. "Przeanalizowaliśmy sytuację w każdym departamencie, komitecie, wykaz etatów wszystkich struktur. Wyniki tej analizy pokazały możliwość zredukowania liczby zatrudnionych na etatach urzędników mniej

W ogłoszeniach o pracę maj. Barometr Ofert Pracy mocny i ciągle rośnie

wzrost liczby pracujących hamuje, a liczba wakatów rośnie do poziomów rekordowych. To również dowód na to, że o dobrego pracownika coraz trudniej. Jeśli pracodawca takiego znajdzie, to zatrzymuje go lepszym kontraktem. NBP twierdzi, że po raz pierwszy od dwóch lat wzrost zatrudnienia dotyczył głównie

Jest praca. Bezrobocie zaskakująco niskie - tylko 9,7 proc.

Takie weryfikacje danych w górę i w dół zdarzają się dość często. Różnica może wynikać z innego oszacowania liczby osób aktywnych zawodowo - stopa bezrobocia to właśnie odsetek aktywnych zawodowo, czyli pracujących lub gotowych podjąć pracę. Lepiej niż przed kryzysem Ostatni raz jednocyfrową stopę

NBP: w II kw. tempo wzrostu płac obniżyło się do 3,1 proc.

pracujących wpłynęły na obniżenie prawdopodobieństwa znalezienia i wzrost ryzyka utraty pracy" - zaznaczył bank centralny. Z danych NBP wynika ponadto, że podaż pracy obniża się od początku 2015 r., co wynika nie tylko ze zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym, ale głównie z wyhamowania

Dlaczego obniżenie wieku emerytalnego jest tak niebezpieczne? "Stracą przede wszystkim kobiety"

W efekcie zmian, proponowanych przez prawą stronę sceny politycznej, skurczy się liczba pracujących - do 14 mln w 2038 roku i 11 mln w 2060 roku. Mniejsze będą też wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są emerytury. Rocznie obniżenie wieku emerytalnego może kosztować

3,5 mln Polaków ma umowy śmieciowe? To mit [Wyniki badań]

się umówić ze zleceniodawcą na określoną liczbę dni wolnych), ich sprawami nie zajmie się sąd pracy, nie mogą się też poskarżyć Państwowej Inspekcji Pracy, gdy pracodawca łamie ich prawa. Tylko 8 proc.? Tak, ale nie wszędzie Czy umowy cywilnoprawne są tak powszechne, jak sugerują to związkowcy

Stopa bezrobocia będzie nadal spadać w 2016 r., ale już wolniej wg analityków

znacznie większa ze względu na wykonywanie nierejestrowanej pracy w szarej strefie. A według najnowszego raportu GUS dorabia w niej nawet 4,5% ogólnej liczby pracujących. Obecnie patrzymy na polski rynek pracy jeszcze z perspektywy bezrobocia, a w ciągu najbliższych kilku lat zaczniemy raczej mówić o

Po tekście w "Wyborczej" Kompania Węglowa zarządza pilny audyt w kopalni

poszczególnych zmianach, o brakach prądu, zużytych materiałach, liczbie pracujących górników czy awariach. W raportach znajdują się też kluczowe dane na temat wydobycia, m.in. tonaż ufedrowanego węgla i kamienia oraz liczba tzw. cykli. Ta ostatnia pozycja dokumentuje, ile razy kombajn przejechał przez ścianę. Z

PKO BP oczekuje, że w tym roku zwolni mniej niż zadeklarowane 1065 osób

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski planuje zwolnić w tym roku do 1065 osób, ale szacuje, że poziom ten będzie niższy od zadeklarowanych maksymalnych redukcji. Bank prowadzi jednocześnie procesy rekrutacji, w efekcie czego w 2015 roku liczba pracowników PKO BP pozostanie stabilna

GUS: we wrześniu wzrost produkcji sprzedanej o 4,1 proc. rdr

"Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była we wrześniu br. o 4,1 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,2 proc.) i o 15,1 proc. wyższa w porównaniu z sierpniem br. Po wyeliminowaniu

GUS : w 2014 r. w Polsce było 126 przedsiębiorstw biotechnologicznych

177,6 mln zł (wzrost o 60,8 proc.). Uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa, największy wzrost nakładów (ponad trzykrotny) odnotowano w przedsiębiorstwach małych (o liczbie pracujących 49 osób i mniej). W 2014 r. liczba przedsiębiorstw, które w badaniu wykazały działalność nanotechnologiczną, co

Symboliczny sukces Ubera. Przewyższył liczebnie żółte taksówki

Nowojorska Komisja Taksówek i Limuzyn podaje, że liczba zarejestrowanych pojazdów Ubera w tym mieście przekroczyła 14 088. Dla kontrastu, jak informuje BBC, po mieście kursuje nieco ponad 13,5 tys. tradycyjnych żółtych taksówek. Jednak, jak zwracają uwagę przedstawiciele Komisji, Uber wciąż

IKEA szybsza niż polski rząd: wprowadza minimalną stawkę godzinową - 15 zł

płacy minimalnej. Minimalna płaca godzinowa miałaby wejść w życie od lipca tego roku i dotyczyła by m.in. osób pracujących na umowach zlecenia. Tymczasem spółka IKEA Retail, prowadząca sklepy IKEA w Polsce, minimalną stawkę godzinową, i to w wysokości wyższej niż zapowiadana przez rząd Beaty Szydło

Wzrost liczby zatrudnionych pozytywnie wpłynie na konsumpcję i PKB wg analityków

: "W pierwszych trzech miesiącach br. liczba pracujących ogółem wzrosła o 1,7% r/r  wobec średnio 1,9% w 2014 r. To nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu wynikało jedynie z głębszego niż poprzednio spadku liczby pracujących w sektorze publicznym: w I kw. br. liczba pracujących w tym sektorze

GUS: popyt krajowy głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w 2015 r.

. wyższy niż przed rokiem (kiedy zwiększył się o 4,9 proc.). "Na rynku pracy utrzymała się zapoczątkowana w 2014 r. stopniowa poprawa trudnej sytuacji. Według szacunkowych danych, liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu 2015 r. była o ok. 2 proc. wyższa niż przed rokiem. Dynamika

Coraz więcej miast uczestniczy w wielkim eksperymencie: Zapłacą 900 euro miesięcznie wszystkim potrzebującym

;. - Jednak zanim wprowadzimy program na szerszą skalę, chcemy się upewnić - dodaje. Jeśli eksperyment się sprawdzi, w przyszłości będą mogli z niego korzystać nie tylko biedni, ale także pracujący na niepełny wymiar godzin, osoby chcące się dokształcać, pracujący w wolontariacie. Wszyscy, którzy chcą, bez

Spółki węglowe prognozują dalszą redukcję zatrudnienia

Zmniejszanie zatrudnienia ma następować, jak na razie, głównie w drodze odejść na emerytury oraz ewentualnych przekształceń. Przyjęcia nowych pracowników są ograniczone do niezbędnego minimum; tym samym liczba odchodzących z pracy będzie w tym roku większa od liczby przyjętych - wynika z planów

PSL: 2 proc. ze składki rentowej na fundusz senioralny

, proponujemy te 2 proc. przeznaczyć na fundusz senioralny - powiedział Kosiniak-Kamysz. Dodał, że przy większej liczbie osób pracujących dałoby to ok. 7-8 mld zł z przeznaczeniem na zadania związane z opieką nad osobami starszymi, m.in. bardzo dobre funkcjonowanie domów pomocy społecznej, domów dziennego

W Małopolsce bezrobocie jednocyfrowe; systematycznie maleje

pracujących, rośnie też liczba firm. "W latach 2010-2014 w Małopolsce przybyło 25,4 tys. podmiotów gospodarczych. Przybywa firm prywatnych, liczba podmiotów sektora publicznego maleje" - zaznaczyła rzeczniczka WUP Katarzyna Nyklewicz. Na koniec 2014 r. w Małopolsce było zarejestrowanych prawie 357

Deutsche Bank planuje zwolnienie 500 bankierów inwestycyjnych

Powodem zwolnień są kiepskie wyniki banku za pierwszy kwartał. Większość zwolnień dotknie pracowników z londyńskiego biura. Powodów do obaw nie powinni mieć bankowcy pracujący we Frankfurcie, gdzie znajduje się główna siedziba Deutsche Banku, oraz w Stanach Zjednoczonych. Rzecznik banku nie chciał

2 tys. funtów na pomocy dla pracujących rodziców. Pomysł brytyjskiej koalicji

Partia Konserwatywna próbuje zdobyć głosy pracujących rodziców z klasy średniej. Chce wspomóc ich w ponoszeniu kosztów opieki - rząd dopłaci jedną piątą kosztów opiekunki, jednak nie więcej niż 2000 rocznie. Pomoc ma dotyczyć pracujących rodziców dzieci poniżej 12 lat. Maksymalny dochód

Morawiecki: Nawet 400 polskich firm będzie wspierane w ekspansji zagranicznej

Komisji Gospodarki i Rozwoju. Dodał, że takie instytucje, jak PARP, BGK, KUKE, PAIiIZ resort będzie chciał zmieniać, być może również łączyć. "W przypadku Polskich Inwestycji Rozwojowych - zdajemy sobie sprawę, że istotni są ludzie, odpowiedni zespół. Dlatego zamierzamy nawet podwoić liczbę

GUS: mniej wolnych miejsc pracy w stos. do poprzedniego kwartału, więcej rdr

sektorze prywatnym (92,1 proc.) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (58,5 proc.)" - napisano w komunikacie. Najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy było w województwie dolnośląskim - 3,5 tys. (20,2 proc.), mazowieckim - 3,4 tys. (19,5 proc.) oraz śląskim - 2,1 tys. (12,1

Wielki eksperyment społeczny: Utrecht zapłaci 900 euro miesięcznie wszystkim potrzebującym

wypłacanych w ramach pomocy społecznej". - Jednak zanim wprowadzimy program na szerszą skalę, chcemy się upewnić - dodaje. Jeśli eksperyment się sprawdzi, w przyszłości będą mogli z niego korzystać nie tylko biedni, ale także pracujący na niepełny wymiar godzin, osoby chcące się dokształcać, pracujący w

GUS: produkcja przemysłowa w listopadzie o 7,6 proc. wyższa rdr

według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w listopadzie br. o 7,8 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 0,3 proc.) i o 2,6 proc. niższa w porównaniu z październikiem br. Po wyeliminowaniu

Stopa bezrobocia jeszcze spadnie, ale może odbić jeszcze w 2015 r. wg analityków

kw. br. i o 1,8 pkt proc. r/r w II i III kw. br. Przyczyną rewizji w dół stopy bezrobocia musiało być podwyższenie miesięcznych szacunków liczby pracujących w gospodarce. GUS szacuję tę liczbę na podstawie m.in. miesięcznych danych o wielkości zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz kwartalnych

Praca dla (prawie) każdego

liczba pracujących zwiększyła się o ponad 620 tys. Liczba emigrantów - o 50 tys. Takie są fakty. Bezrobocie spada mimo napływu większej liczby imigrantów. To oznaka tego, że nasz rynek staje na nogi. Polacy nie chcą wykonywać nisko płatnych robót w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie. Każdy plantator

GUS: w budownictwie produkcja w styczniu spadła w dwu z trzech działów

przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej dziewięciu osób, była w styczniu br. niższa o 3,9 proc. niż przed rokiem.(PAP)

Szczecin. W budżecie obywatelskim ścieżki rowerowe i automaty z karmą

miasta upłynni ruch aut i zwiększy liczbę miejsc parkingowych. Do ciekawszych propozycji należy z pewnością budowa palmiarni i motylarni, wprowadzenie automatów wydających za butelki z tworzywa sztucznego karmę dla zwierząt, czy budowa stanic wodnych, w których można wypożyczyć sprzęt do pływania

Polska krajem biurokracji. Zamiast ciąć etaty, rośnie armia urzędników

Największy rozrost biurokratyzacji od 2008 roku nastąpił na Węgrzech, gdzie liczba urzędników w ciągu pięciu lat zwiększyła się aż o 18,6 proc. Stało się tak mimo zapowiedzi gruntownego odchudzenia administracji przez premiera Viktora Orbana. Pod względem wielkości administracji (Eurostat zalicza

Deloitte: w Polsce należy upowszechnić oszczędzanie w III filarze

tylko 11 proc. z nich. Z kolei do PPE należało 2,4 proc. pracujących Polaków. "W naszej opinii obecne produkty III filara są dobre w swojej konstrukcji, a przede wszystkim korzystne dla uczestników, w porównaniu do innych opcji długoterminowego oszczędzania. Istotne jest jednak, aby rozwiązania te

Polskie firmy coraz chętniej zatrudniają Ukraińców. To bardzo opłacalne

nielegalnie pracujących Ukraińców. Wszystkim wydali nakazy wyjazdu. Szef firmy, która ich zatrudniła, zapłaci grzywnę - ponad 3 tys. zł. Kara go nie odstraszyła, bo następnego dnia zatrudnił siedmiu kolejnych. Po szybkiej interwencji straży granicznej również oni musieli wrócić do domu. W maju do miejscowości

"Rz": Urzędników znowu przybyło. Już prawie 450 tys.

" informacji, także w 2012 r. w kilku ministerstwach oraz urzędach administracji podatkowej zmniejszyła się liczba pracowników. O ubiegłorocznym wzroście przesądziły przede wszystkim samorządy, a wśród nich - gminy i miasta. Tam liczba pracujących zwiększyła się o prawie 4 proc. (ok. 6,3 tys. osób).

BIEC: Wskaźnik dobrobytu spadł o 0,1 pkt w maju po 4 miesiącach poprawy

może odczuwać niewielki spadek swej siły nabywczej, podkreślili analitycy. "W kierunku poprawy ekonomicznej kondycji oddziałują dane płynące z rynku pracy. Wzrost liczby pracujących od końca ub. roku kształtuje się na poziomie nieznacznie przewyższającym 1% w skali roku. Dodatkowym czynnikiem

Lekarzy jak na lekarstwo. Pracują niemal najdłużej w Europie

dość wysokiego bezrobocia [niepracujący albo pracujący na umowach o dzieło nie płacą składek] i emigracji dużej liczby młodych ludzi. Ponadto, nawet prywatnie Polacy nie są skłonni płacić za opiekę zdrowotną więcej niż kilkadziesiąt złotych miesięcznie - wylicza Anna Rulkiewicz. Dane o liczbie lekarzy

Rzeczpospolita": Sprzątaczki wyjdą z szarej strefy?

, sprzątaczek czy osób pracujących w gospodarstwach rolnych. Liczbę osób pracujących w ten sposób dorywczo w szarej strefie szacuje się na 100 tys.

Graf tygodnia: Gdzie ubyło najwięcej bezrobotnych?

jest tylko w Niemczech. Kolejna była Polska, w której liczba bezrobotnych od kwietnia 2013 r. do listopada 2015 r. spadła według Eurostatu o 586 tys., czyli o niemal 32 proc. Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce jest już na poziomie 7,2 proc. Wyliczenia te oparte są na metodologii BAEL, według

Stopa bezrobocia wzrośnie, ale zakończy rok poniżej poziomu 10% wg analityków

GUS opublikował także wstępne dane BAEL za III kw. 2015 r., które wskazują na utrzymanie rocznej dynamiki wzrostu liczby pracujących (1,1% r/r) na zbliżonym poziomie do tej, jaką odnotowano w II kw. br. (1,2% r/r). Ogółem w sektorze prywatnym liczba pracujących wzrosła o 2,3% r/r wobec wzrostu o 2,4

Japończycy otworzyli fabrykę leków. 100 miejsc pracy

W Łyszkowicach Takeda, japoński producent leków, zbudowała kolejną fabrykę. Inwestycja kosztowała 75 mln zł. Za te pieniądze łódzka firma MCKB zbudowała trzykondygnacyjną fabrykę o powierzchni około 5 tys. m kw., powstał też magazyn wysokiego składowania. Załoga pracująca w Łyszkowicach powiększyła

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł w marcu o 0,6 pkt mdm

wzrost liczby pracujących" - napisano w komentarzu do wyniku badania. Analitycy BIEC piszą, że przedsiębiorcy w badaniach ankietowych coraz częściej deklarują wzrost liczby etatów, a nadchodzące miesiące będą sprzyjać zatrudnianiu pracowników sezonowych. "Powinno to umocnić tendencję do

BIEC: lepsze perspektywy dla rynku pracy

poinformowali, że ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w listopadzie był oceniany pozytywnie, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. "Spadek zatrudnienia spodziewany jest przede wszystkim w jednostkach małych i średnich. W przedsiębiorstwach dużych (o liczbie pracujących powyżej

To nieprawda, że poziom życia w Polsce spada

. Nie da się jednak obronić tezy, że poziom życia w Polsce spada. Abstrahując od różnic zarobków w Polsce i za granicą. Liczba pracujących w firmach jest rekordowa, bezrobocie dawno nie było tak niskie. Nawet biedni korzystają z oczyszczalni ścieków, boisk, dróg lokalnych. W infrastrukturze mamy boom

BIEC: WRP spadł o 0,2 pkt, spadek bezrobocia następuje powoli

nieznacznym stopniu duże. Średnie firmy (o liczbie pracujących 50 do 249 osób) przewidują wzrost zatrudnienia" - czytamy w komunikacie. W ujęciu branżowym największe pozytywne zmiany prognozowane są w branży papierniczej, samochodowej oraz wśród producentów pozostałego sprzętu transportowego. Z kolei

Eksperci: dane o bezrobociu zaskakująco pozytywne

liczba bezrobotnych niewiele się zmieniła w stosunku do pierwotnych szacunków. Oznacza to, że stopa bezrobocia obniżyła się przede wszystkim za sprawą spadku poziomu aktywności ekonomicznej ludności, czyli łącznej liczby pracujących i poszukujących pracy, co nie jest wcale pozytywnym sygnałem

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery