liczba pracujących

Świat w liczbach, czyli nowy serwis BIQdata.pl

Świat w liczbach, czyli nowy serwis BIQdata.pl

NBP: Tempo wzrostu liczby pracujących wg BAEL przyspieszyło w III kw.

Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) - Tempo wzrostu liczby osób pracujących wg BAEL przyspieszyło w III kw. do 2,1% r/r z 1,7% r/r kwartał wcześniej, wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego (NBP). "W III kw. 2014 roku następowała dalsza poprawa na rynku pracy, pomimo nieznacznego

"DGP": Rośnie liczba pracujących niepełnosprawnych

Taki wzrost zatrudnienia w okresie od grudnia 2010 do marca tego roku został odnotowany przez Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), który wypłaca pracodawcom na te osoby dopłaty do pensji.Powodem tak znacznego wzrostu jest obowiązująca od początku ubiegłego roku noweliza

NBP: Dłuższe urlopy macierzyńskie niekorzystne dla kobiet

NBP: Dłuższe urlopy macierzyńskie niekorzystne dla kobiet

urlopem, liczba osób pracujących paradoksalnie wzrosła - informuje Narodowy Bank Polski w najnowszym raporcie o rynku pracy w drugim kwartale 2014 r. Licząc rok do roku, liczba osób pracujących zwiększyła się o 1,7 proc. wobec 1,8 proc. w pierwszym kwartale. Powód? Rodzice dzieci urodzonych od 1 stycznia

Dłuższy macierzyński korzystny dla pracy kobiet?

Dłuższy macierzyński korzystny dla pracy kobiet?

od 2013 r. rodzice mogą dłużej cieszyć się urlopem - liczba osób pracujących wzrosła - informuje Narodowy Bank Polski w najnowszym raporcie o rynku pracy w drugim kwartale 2014 r. Licząc rok do roku, liczba osób pracujących zwiększyła się o 1,7 proc. A porównując pierwsze kwartały 2014 do 2013 - o

W Pomorskiem największy w kraju wzrost pracujących w minionej dekadzie

W Pomorskiem największy w kraju wzrost pracujących w minionej dekadzie

Urząd Marszałkowski woj. Pomorskiego podał, że w latach 2004-13 w województwie liczba pracujących wzrosła z 676 tys. do 894 tys. osób. To najbardziej dynamiczny wzrost (o 32,2 proc.) w kraju. W drugim pod tym względem województwie, mazowieckim, liczba osób pracujących wzrosła o 26,1 proc., a w

W 2050 r. na 100 pracujących przypadnie 52 emerytów. Skąd weźmiemy pieniądze na ich utrzymanie?

W 2050 r. na 100 pracujących przypadnie 52 emerytów. Skąd weźmiemy pieniądze na ich utrzymanie?

jedną piątą (o prawie 2,5 mln osób). W ciągu najbliższych dekad będzie się zwiększał stosunek liczby emerytów do osób pracujących. W 2013 r. na 100 Polaków w wieku produkcyjnym przypadało 28 osób w wieku emerytalnym. W 2050 r. będzie ich już 52 na 100, a jak wskazuje GUS - gdyby nie został podniesiony

Etat znika

Etat znika

umowę czasową w garści niż bezrobotnych i Oburzonych na ulicach. To, że w rankingu - wydaje się niechlubnym - liczby osób pracujących na umowy czasowe Polska jest liderem, oznacza tyle, że w czasie kryzysu pracodawcy chcą się jakoś zabezpieczyć. Umowy czasowe dają zaś zatrudnionym takie same prawa jak

[ROZMOWA Z PREZESEM] Kontrakt w Australii, globalne ambicje. Mówi Andrzej Jagiełło, prezes Kopeksu

[ROZMOWA Z PREZESEM] Kontrakt w Australii, globalne ambicje. Mówi Andrzej Jagiełło, prezes Kopeksu

, efektywne, bezpieczne i wysoce zautomatyzowane rozwiązania - dzięki nim chcemy uzyskać przewagę konkurencyjną. Takie jak np. zautomatyzowany kompleks ścianowy, który w ubiegłym roku wdrożyliśmy na jednej ze ścian w KWK Pniówek. Nasze rozwiązanie pozwoliło ograniczyć liczbę górników pracujących przy ścianie

Coraz więcej etatów związkowych w górniczych spółkach

Coraz więcej etatów związkowych w górniczych spółkach

działało 45 organizacji związkowych. Z obowiązku świadczenia pracy zwolnionych było wtedy 60 działaczy. Ich utrzymanie kosztowało spółkę 11 mln zł. W zeszłym roku zmniejszyła się liczba organizacji związkowych. W JSW było ich zarejestrowanych "tylko" 38. O ponad 30 proc. zwiększyła się za to

Emerytalna niesprawiedliwość. Ten system trzeba zmienić

ekonomicznej. Można się obawiać, że ożywi raczej socjalną demagogię ("znów robią oszczędności kosztem emerytów"). Polski rynek pracy i system zabezpieczeń społecznych jest rażąco niesprawiedliwy. Najmniejsza w Europie (relatywnie do liczby ludności) grupa pracujących utrzymuje najliczniejszą rzeszę

Rząd: Wcześniejsze emerytury dla nielicznych

Wcześniejsze emerytury na starych zasadach będą wypłacane tylko do końca tego roku. Od przyszłego roku zastąpią je tak zwane pomostówki. Obejmą one jedynie osoby pracujące w szczególnych warunkach na przykład przy przeróbce węgla lub wykonujące prace o szczególnym charakterze, na przykład piloci

Sieci handlowe dynamicznie zatrudniają, Biedronka nawet 5 tys. osób

Sieci handlowe dynamicznie zatrudniają, Biedronka nawet 5 tys. osób

roku liczba zatrudnionych w handlu nadal będzie dynamicznie rosła. Sieci zapowiedziały bowiem dalszy rozwój swoich sklepów. - Duże sieci handlowe, takie jak Carrefour, Tesco, Lidl czy Leclerc, zatrudniają 1-3 tys. nowych pracowników rocznie. Sieć sklepów Biedronka jest w takim zestawieniu niewątpliwie

MPiPS: Stopa bezrobocia przekroczyła 11 proc.

, że do obliczenia stopy bezrobocia rejestrowanego, GUS dokonuje szacunków liczby pracujących. "W chwili obecnej dysponujemy szacunkiem pracujących z lutego 2009 roku i był on podstawą szacowania stopy bezrobocia na koniec marca 2009 r." - napisano w komunikacie. 3 miliony bezrobotnych na

Reforma emerytalna motorem PKB

Reforma emerytalna motorem PKB

Wynika to z tego, że większość świadczenia osób obecnie odchodzących na emerytury jest zdeterminowana tzw. kapitałem początkowym. Odnotowany w ostatnich latach wzrost zatrudnienia osób w wieku przedemerytalnym wynikał przede wszystkim z ograniczenia wczesnych emerytur od 2009 r. w kolejnych latach t

Coraz więcej Polaków pracuje w Holandii

Według ogłoszonych właśnie danych Centrum Pracy i Dochodów (CWI), które wydaje pozwolenia na pracę, w całym 2005 r. pozwolenie otrzymało prawie 26,5 tys. naszych obywateli, a od stycznia do 1 października tego roku już prawie 36,5 tys.- Ten wzrost spowodowany jest częściowym otwarciem rynku pracy dl

"Rz": W UE urzędników mniej, u nas coraz więcej

Jeśli przeanalizuje się statystyki Eurostatu w dłuższej perspektywie jest jeszcze gorzej. W ciągu ostatnich trzech lat liczba pracowników budżetówki w Polsce zwiększyła się łącznie aż o 9 proc. Pod tym względem wyprzedziły nas tylko cztery unijne kraje.Eksperci oceniają, że w tym i przyszłym roku

Zatrudnienie w firmach spada

Według GUS w lutym przedsiębiorstwa, w których pracuje więcej niż dziewięć osób, zatrudniały niemal 5,352 mln pracowników. To o ponad 22 tys. mniej niż w styczniu i o 11 tys. mniej niż w lutym 2008 r. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że spowolnienie gospodarcze i załamanie się eksportu za granicę po

Rysunek 1. Emeryci i renciści w relacji do pracujących i zatrudnionych w latach 1995 - 2002

Procesy demograficzne oraz spadek aktywności gospodarczej w latach 1998 - 2001 stanowiły dodatkowe czynniki pogłębiające strukturalne trudności finansów państwa. O ile w latach 1995 - 1997 liczba emerytów i rencistów (świadczeniobiorców) w relacji do pracujących (płacących składki) spadała, o tyle

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 0,3% kw/kw do 74,8 tys. w II kw. br.

prywatnym (89,5%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (44,7%)" - czytamy w komunikacie. „Nowo utworzone wolne miejsca pracy wystąpiły głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (20,9%) handlu; napraw pojazdów  samochodowych

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 8,2% w 2015 r. i do 7,9% w 2016 r.

centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2014-2016 wyniesie odpowiednio: 9,4%, 8,9% i 8,3%. "W horyzoncie projekcji – wobec stabilizacji dynamiki PKB oraz wygaśnięcia efektu statystycznego – tempo wzrostu liczby pracujących ulegnie istotnemu obniżeniu, kształtując się

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 7,8% w 2015 r. i do 7,3% w 2016 r.

centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia na koniec lat 2015-2017 wyniesie odpowiednio: 8,2%, 7,9% i 7,5%. "W horyzoncie projekcji - wobec stabilizacji dynamiki PKB oraz wygaśnięcia efektu statystycznego - tempo wzrostu liczby pracujących ulegnie istotnemu obniżeniu, kształtując się w latach

Emigrujemy za wyższą pensją. Ale spada liczba chętnych do wyjazdu

To najnowsze wyniki badania zleconego przez firmę rekrutacyjną Work Service. Potencjalny emigrant jest młody (ponad połowa ma mniej niż 35 lat), pracujący (41 proc. pracuje na etat, tylko 26 proc. jest bezrobotnych), mieszkaniec wsi (46 proc.), z wykształceniem średnim (44 proc.). Najchętniej

Wojciechowski z Plus Banku: RPP pozostawi stopy proc. bez zmian do końca 2016 r.

krajową inflację będzie mniej więcej neutralne. W świetle obecnie dostępnych danych powrót inflacji do celu będzie długi" - powiedział Wojciechowski. Według niego, pomimo wysokiego wzrostu liczby pracujących i spadku stopy bezrobocia żądania płacowe są pod kontrolą. "Określenie dzisiaj kiedy

BIEC: w sierpniu poprawił się Wskaźnik Rynku Pracy

pracy" - czytamy w komunikacie. Z danych BIEC wynika, że największe redukcje zatrudnienia zapowiadają jednostki małe. Duże przedsiębiorstwa przewidują nieznaczne ograniczenie liczby pracowników natomiast firmy średniej wielkości (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) przewidują wzrost

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy spadła o 9,5% kw/kw w IV kw. 2014 r.

. nowych miejsc pracy, z tego 8,6% w sektorze publicznym, a 91,4% w sektorze prywatnym. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej w zbiorowości podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób (41,5%)" - czytamy w komunikacie. Najwięcej nowo utworzonych miejsc pracy w okresie I-IV kw. 2014 r

Kto straci na propozycjach podatkowych PO? Ocena ekspertów

dzieci. Jego zdaniem niewykluczone, że więcej zapłacą także osoby pracujące, z pracującym partnerem i jednym lub większą liczbą dzieci oraz osoby pracujące, z niepracującym partnerem i jednym dzieckiem. - Warto przy tym podkreślić, że wszystko wskazuje na to, że nowy system nie przewiduje mechanizmów

Eksperci: na propozycjach podatkowych PO niektórzy stracą

liczbą dzieci oraz osoby pracujące, z niepracującym partnerem i 1 dzieckiem. "Warto przy tym podkreślić, że wszystko wskazuje na to, że nowy system nie przewiduje mechanizmów obniżających klin podatkowy dla osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy, wśród których obecnie istnieje największe

"Dziennik Gazeta Prawna": Miliard euro zarobili u nas obcokrajowcy

Niemal dwa razy tyle co rok temu - ponad miliard euro - zarobili w I półroczu cudzoziemcy pracujący w Polsce krócej niż rok. Tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Grzegorz Dobroczek z departamentu statystyki NBP twierdzi, że w 90 proc. przypadków wypłaty dla cudzoziemców to dochody

BIEC: WRP lekko spadł w VIII, powrót poprawy na rynku pracy

. Wzrost zatrudnienia przewidują firmy średniej wielkości (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób). Największe pozytywne zmiany w kreowaniu nowych miejsc pracy prognozowane są przez producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz w poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników

"Rzeczpospolita": Rekord ćwierćwiecza

Jeszcze nigdy od upadku PRL nie było tak wysokiego zatrudnienia. Według GUS, w III kwartale tego roku wynosiło rekordowe 16,06 mln. Od 1991 r., tj. od czasu, gdy urząd statystyczny prowadzi badania aktywności ekonomicznej ludności, tylko dwa razy liczba pracujących przekroczyła 16 mln. W IV kw

NBP: Pomimo wzrostu wynagrodzeń, presja płacowa w Polsce wciąż niewielka

centralny. NBP podkreśla też, że widoczny wzrost liczby osób pracujących wynika głównie wzrostu liczby miejsc prac w usługach, w mniejszym stopniu w przemyśle. "Rośnie liczba pracowników - a nie osób samozatrudnionych (liczba osób prowadzących działalność gospodarczą nawet spadła). Nieznacznie

GUS: Liczba aktywnych jednostek związków zawodowych wyniosła 12,9 tys. w 2014 r.

wskazuje, że najwięcej osób należało do związków działających w ramach edukacji (24%), następnie przetwórstwa przemysłowego oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (po 12%). Jednak, gdy zestawi się dane o członkostwie z liczbą pracujących w danej branży w zakładach pracy zatrudniających powyżej 9 osób

GUS: Wskaźnik koniunktury w przemyśle wzrósł o 5 pkt do +2 pkt w I 2015

jego poprawę: w podmiotach średnich i dużych (o liczbie pracujących 50 i więcej osób) opinie są pozytywne, natomiast w jednostkach małych (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) – mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu" – czytamy w komunikacie. W większości działów

NBP: przemysł powinien stanowić główne źródło wzrostu zatrudnienia

kolejnym zjawiskiem typowym dla początkowej fazy ożywienia gospodarczego w I kwartale był ponowny, ale tym razem wyraźniejszy niż w ubiegłym kwartale, wzrost udziału sektora prywatnego w zatrudnieniu ogółem. "W I kwartale 2014 r. liczba pracujących w sektorze prywatnym już drugi kwartał z rzędu rosła

Co robią Polacy na Wyspach? Krwawią. I pracują

czasie liczba zatrudnionych obcokrajowców wzrosła o ponad 250 tys., do 3,1 mln, zaś liczba pracujących obywateli Zjednoczonego Królestwa wzrosła o 84 tys., do poziomu 27,7 mln. Od 1997 r. gwałtownie wzrósł udział imigrantów w brytyjskim rynku pracy. O ile 18 lat temu stanowili oni 3,7 proc. całej siły

GUS: W 2013 r. powstało 502,4 tys. nowych miejsc pracy

; - napisano w komentarzu do danych. "Na wzrost lub spadek liczby nowoutworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy, oprócz sytuacji gospodarczej, ma wpływ również sezonowy charakter prac w niektórych rodzajach działalności" - dodano. Z informacji przekazanych przez GUS wynika, że liczba pracujących w

Lekarzy w Polsce jak na lekarstwo

Raport na temat sytuacji demograficznej wśród medyków opracował Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji działający przy NIL. Wynika z niego, że w Polsce pracujących w zawodzie lekarzy i lekarzy dentystów jest ok. 160 tys. Niecałe 86 tys. to specjaliści. Mają średnio 54,5 roku. Aby zapewnić stałą

Recesja dotyka Rosjan. Coraz więcej osób bez pracy, brakuje na raty kredytów

porównaniu z 5,5 proc. w styczniu i średnią 5,2 proc. w całym zeszłym roku. Rosyjskie ministerstwo pracy wskazuje również na wzrost ukrytego bezrobocia, czyli rosnącą liczbę pracowników, których dotknęły przymusowe przestoje w zakładach pracy, pracujących w niepełnym wymiarze czasu lub wysłanych przez

NBP: w II kw. tempo wzrostu płac obniżyło się do 3,1 proc.

pracujących wpłynęły na obniżenie prawdopodobieństwa znalezienia i wzrost ryzyka utraty pracy" - zaznaczył bank centralny. Z danych NBP wynika ponadto, że podaż pracy obniża się od początku 2015 r., co wynika nie tylko ze zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym, ale głównie z wyhamowania

GUS: Penetracja telefonii komórkowej wzrosła do 149,6% na koniec grudnia

. W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób sprzedaż usług była o 0,8% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 2,4%), przy czym w większym stopniu wzrosła sprzedaż usług pocztowych i kurierskich niż usług telekomunikacyjnych. (ISBnews)  

Mer Moskwy: Zwolnimy ok. 3 tys. pracowników, największa redukcja od czasów pierestrojki

Sobianin uściślił, że chodzi nie tylko o wakaty, lecz o realnie pracujących obecnie urzędników. "Przeanalizowaliśmy sytuację w każdym departamencie, komitecie, wykaz etatów wszystkich struktur. Wyniki tej analizy pokazały możliwość zredukowania liczby zatrudnionych na etatach urzędników mniej

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł w czerwcu o 0,4 pkt mdm

przeciętnego +Kowalskiego+. Niestety, nie rośnie zatrudnienie, pomimo że wiosna i lato to na ogół okres korzystny dla rynku pracy. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw w maju br. pozostała taka sama jak przed miesiącem, w ciągu ostatniego roku wzrosła zaledwie o 0,7 proc. oraz była niższa o 0,3 proc

3,5 mln Polaków ma umowy śmieciowe? To mit [Wyniki badań]

się umówić ze zleceniodawcą na określoną liczbę dni wolnych), ich sprawami nie zajmie się sąd pracy, nie mogą się też poskarżyć Państwowej Inspekcji Pracy, gdy pracodawca łamie ich prawa. Tylko 8 proc.? Tak, ale nie wszędzie Czy umowy cywilnoprawne są tak powszechne, jak sugerują to związkowcy

Po tekście w "Wyborczej" Kompania Węglowa zarządza pilny audyt w kopalni

poszczególnych zmianach, o brakach prądu, zużytych materiałach, liczbie pracujących górników czy awariach. W raportach znajdują się też kluczowe dane na temat wydobycia, m.in. tonaż ufedrowanego węgla i kamienia oraz liczba tzw. cykli. Ta ostatnia pozycja dokumentuje, ile razy kombajn przejechał przez ścianę. Z

PKO BP oczekuje, że w tym roku zwolni mniej niż zadeklarowane 1065 osób

Warszawa, 04.03.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski planuje zwolnić w tym roku do 1065 osób, ale szacuje, że poziom ten będzie niższy od zadeklarowanych maksymalnych redukcji. Bank prowadzi jednocześnie procesy rekrutacji, w efekcie czego w 2015 roku liczba pracowników PKO BP pozostanie stabilna

Wzrost liczby zatrudnionych pozytywnie wpłynie na konsumpcję i PKB wg analityków

: "W pierwszych trzech miesiącach br. liczba pracujących ogółem wzrosła o 1,7% r/r  wobec średnio 1,9% w 2014 r. To nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu wynikało jedynie z głębszego niż poprzednio spadku liczby pracujących w sektorze publicznym: w I kw. br. liczba pracujących w tym sektorze

Symboliczny sukces Ubera. Przewyższył liczebnie żółte taksówki

Nowojorska Komisja Taksówek i Limuzyn podaje, że liczba zarejestrowanych pojazdów Ubera w tym mieście przekroczyła 14 088. Dla kontrastu, jak informuje BBC, po mieście kursuje nieco ponad 13,5 tys. tradycyjnych żółtych taksówek. Jednak, jak zwracają uwagę przedstawiciele Komisji, Uber wciąż

Coraz więcej miast uczestniczy w wielkim eksperymencie: Zapłacą 900 euro miesięcznie wszystkim potrzebującym

;. - Jednak zanim wprowadzimy program na szerszą skalę, chcemy się upewnić - dodaje. Jeśli eksperyment się sprawdzi, w przyszłości będą mogli z niego korzystać nie tylko biedni, ale także pracujący na niepełny wymiar godzin, osoby chcące się dokształcać, pracujący w wolontariacie. Wszyscy, którzy chcą, bez

GUS: produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 3,8 proc. rdr

"Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych(w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lipcu br. o 3,8 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 2,4 proc.) i o 1,3 proc. niższa w porównaniu z czerwcem br." - podano w

KRD: studenci dłużnicy winni uczelniom 9,67 mln zł

Jak podaje KRD, w ciągu ostatnich czterech lat liczba studentów w Polsce zmniejszyła się o ok. 300 tys. przy jednoczesnym, aż trzykrotnym, wzroście liczby tych, którzy mają nieuregulowane zobowiązania wobec swoich uczelni. "Średnia kwota długu przypadająca na jednego zadłużonego studenta to

Wielki eksperyment społeczny: Utrecht zapłaci 900 euro miesięcznie wszystkim potrzebującym

wypłacanych w ramach pomocy społecznej". - Jednak zanim wprowadzimy program na szerszą skalę, chcemy się upewnić - dodaje. Jeśli eksperyment się sprawdzi, w przyszłości będą mogli z niego korzystać nie tylko biedni, ale także pracujący na niepełny wymiar godzin, osoby chcące się dokształcać, pracujący w

Szczecin. W budżecie obywatelskim ścieżki rowerowe i automaty z karmą

miasta upłynni ruch aut i zwiększy liczbę miejsc parkingowych. Do ciekawszych propozycji należy z pewnością budowa palmiarni i motylarni, wprowadzenie automatów wydających za butelki z tworzywa sztucznego karmę dla zwierząt, czy budowa stanic wodnych, w których można wypożyczyć sprzęt do pływania

Deutsche Bank planuje zwolnienie 500 bankierów inwestycyjnych

Powodem zwolnień są kiepskie wyniki banku za pierwszy kwartał. Większość zwolnień dotknie pracowników z londyńskiego biura. Powodów do obaw nie powinni mieć bankowcy pracujący we Frankfurcie, gdzie znajduje się główna siedziba Deutsche Banku, oraz w Stanach Zjednoczonych. Rzecznik banku nie chciał

Deloitte: w Polsce należy upowszechnić oszczędzanie w III filarze

tylko 11 proc. z nich. Z kolei do PPE należało 2,4 proc. pracujących Polaków. "W naszej opinii obecne produkty III filara są dobre w swojej konstrukcji, a przede wszystkim korzystne dla uczestników, w porównaniu do innych opcji długoterminowego oszczędzania. Istotne jest jednak, aby rozwiązania te

2 tys. funtów na pomocy dla pracujących rodziców. Pomysł brytyjskiej koalicji

Partia Konserwatywna próbuje zdobyć głosy pracujących rodziców z klasy średniej. Chce wspomóc ich w ponoszeniu kosztów opieki - rząd dopłaci jedną piątą kosztów opiekunki, jednak nie więcej niż 2000 rocznie. Pomoc ma dotyczyć pracujących rodziców dzieci poniżej 12 lat. Maksymalny dochód

Szef ZPP o orzeczeniu TK ws. praw pracowników: to dobry wyrok

etacie będzie w zaniku. Coraz więcej ludzi będzie pracowało na różnych innych formach zatrudnienia i ci ludzie mają prawo należeć do związków zawodowych" - powiedział Kaźmierczak. Dodał, że osoby pracujące na tzw. umowach śmieciowych wykonują normalnie pracę. Zdaniem Kaźmierczaka w efekcie

Rząd przyjął program rozwoju turystyki do 2020 r.

Polski i dlatego wymaga dalszego rozwoju. Od kilku lat udział gospodarki turystycznej w PKB utrzymuje się na poziomie 5-6 proc., z liczbą zatrudnionych szacowaną na ok. 760 tys. osób, czyli 4,7 proc. ogółu pracujących. Przy czym ok. 170-200 tys. zatrudnionych jest w usługach gastronomicznych i związanych

GUS: w budownictwie produkcja w styczniu spadła w dwu z trzech działów

przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej dziewięciu osób, była w styczniu br. niższa o 3,9 proc. niż przed rokiem.(PAP)

Lekarzy jak na lekarstwo. Pracują niemal najdłużej w Europie

dość wysokiego bezrobocia [niepracujący albo pracujący na umowach o dzieło nie płacą składek] i emigracji dużej liczby młodych ludzi. Ponadto, nawet prywatnie Polacy nie są skłonni płacić za opiekę zdrowotną więcej niż kilkadziesiąt złotych miesięcznie - wylicza Anna Rulkiewicz. Dane o liczbie lekarzy

BIEC: Wskaźnik dobrobytu spadł o 0,1 pkt w maju po 4 miesiącach poprawy

może odczuwać niewielki spadek swej siły nabywczej, podkreślili analitycy. "W kierunku poprawy ekonomicznej kondycji oddziałują dane płynące z rynku pracy. Wzrost liczby pracujących od końca ub. roku kształtuje się na poziomie nieznacznie przewyższającym 1% w skali roku. Dodatkowym czynnikiem

Polska krajem biurokracji. Zamiast ciąć etaty, rośnie armia urzędników

Największy rozrost biurokratyzacji od 2008 roku nastąpił na Węgrzech, gdzie liczba urzędników w ciągu pięciu lat zwiększyła się aż o 18,6 proc. Stało się tak mimo zapowiedzi gruntownego odchudzenia administracji przez premiera Viktora Orbana. Pod względem wielkości administracji (Eurostat zalicza

"Rz": Urzędników znowu przybyło. Już prawie 450 tys.

" informacji, także w 2012 r. w kilku ministerstwach oraz urzędach administracji podatkowej zmniejszyła się liczba pracowników. O ubiegłorocznym wzroście przesądziły przede wszystkim samorządy, a wśród nich - gminy i miasta. Tam liczba pracujących zwiększyła się o prawie 4 proc. (ok. 6,3 tys. osób).

To nieprawda, że poziom życia w Polsce spada

. Nie da się jednak obronić tezy, że poziom życia w Polsce spada. Abstrahując od różnic zarobków w Polsce i za granicą. Liczba pracujących w firmach jest rekordowa, bezrobocie dawno nie było tak niskie. Nawet biedni korzystają z oczyszczalni ścieków, boisk, dróg lokalnych. W infrastrukturze mamy boom

Japończycy otworzyli fabrykę leków. 100 miejsc pracy

W Łyszkowicach Takeda, japoński producent leków, zbudowała kolejną fabrykę. Inwestycja kosztowała 75 mln zł. Za te pieniądze łódzka firma MCKB zbudowała trzykondygnacyjną fabrykę o powierzchni około 5 tys. m kw., powstał też magazyn wysokiego składowania. Załoga pracująca w Łyszkowicach powiększyła

BIEC: WRP spadł o 0,2 pkt, spadek bezrobocia następuje powoli

nieznacznym stopniu duże. Średnie firmy (o liczbie pracujących 50 do 249 osób) przewidują wzrost zatrudnienia" - czytamy w komunikacie. W ujęciu branżowym największe pozytywne zmiany prognozowane są w branży papierniczej, samochodowej oraz wśród producentów pozostałego sprzętu transportowego. Z kolei

BIEC: lepsze perspektywy dla rynku pracy

poinformowali, że ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w listopadzie był oceniany pozytywnie, zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym. "Spadek zatrudnienia spodziewany jest przede wszystkim w jednostkach małych i średnich. W przedsiębiorstwach dużych (o liczbie pracujących powyżej

Podkarpackie. Mniejsze bezrobocie to efekt m.in. większej liczby ofert pracy

Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wynika, że liczba bezrobotnych od początku tego roku (w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2014 r.) zmniejszyła się o prawie 18,5 tys. osób. Na koniec sierpnia br. w podkarpackich urzędach pracy zarejestrowanych było 119 449 osób. Jak powiedział

Instytut Pocztowy zlecił badanie opinii nt. usług operatorów pocztowych

; - podkreślił. "Stwierdzone w ramach kontroli UKE, która odbyła się w pierwszym półroczu 2014 r. incydenty miały znikomą skalę wobec liczby placówek oraz liczby obsługiwanych przesyłek, których od początku kontraktu PGP obsłużyła w liczbie ponad 134 mln sztuk" - dodał. Kądziołka napisał też, że

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł w marcu o 0,6 pkt mdm

wzrost liczby pracujących" - napisano w komentarzu do wyniku badania. Analitycy BIEC piszą, że przedsiębiorcy w badaniach ankietowych coraz częściej deklarują wzrost liczby etatów, a nadchodzące miesiące będą sprzyjać zatrudnianiu pracowników sezonowych. "Powinno to umocnić tendencję do

Spór o umowy terminowe. Jeszcze więcej śmieciówek czy mniej patologii?

. Trudno dokładnie oszacować, w jakiej skali nowelizacja ustawy doprowadzi do zamiany kodeksowych umów o pracę na umowy cywilne. Można jednak założyć, że spadek liczby pracujących na terminowych umowach o pracę o każde 10 proc. może skutkować wzrostem liczby zatrudnionych na umowach pozakodeksowych o 300

Rzeczpospolita": Sprzątaczki wyjdą z szarej strefy?

, sprzątaczek czy osób pracujących w gospodarstwach rolnych. Liczbę osób pracujących w ten sposób dorywczo w szarej strefie szacuje się na 100 tys.

77 godzin pracy tygodniowo w fabryce Apple'a. Takie rzeczy tylko w Chinach

CLW to niezależna organizacja pozarządowa, która ma biura w USA i Chinach. W opublikowanym w czwartek raporcie napisała, że chociaż pracownicy zakładów znajdujących się w mieście Wuxi w prowincji Jiangsu wypracowują przeciętnie 158 nadgodzin miesięcznie. Przy czym dozwolona przez prawo liczba

150 mln dzieci na świecie pracuje

, psychiczny oraz społeczny. W Azji Południowej jest to 12 proc. dzieci, a w Europie Środkowej i Wschodniej - 5 proc. Pomimo stałego zmniejszania się skali zjawiska problem ten jest obecny na całym świecie. Od 2000 r. liczba pracujących dzieci spadła o jedną trzecią. Szacuje się jednak, że do 2020 r. nadal 100

GUS: w kwietniu br. produkacja sprzedana przemysłu wzrosła o 2,3 proc.

, że według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w kwietniu br. o 2,3 proc. wyższa niż przed rokiem kiedy notowano wzrost o 5,5 proc. i o 8,1 proc. niższa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu

Lekcja o emeryturach dla prezydenta Dudy

systemu emerytalnego, Panie Prezydencie, jest solidarność, i nie chodzi nam tutaj o żaden związek zawodowy. Solidarność polega na tym, że my, pracując teraz, oddajemy swoje pieniądze do ZUS na utrzymanie osób starszych i chorych. Konsekwencją tego jest to, że w ZUS nie ma żadnych pieniędzy. Co jest, to

GUS: produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,6 proc. rdr

"Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w październiku br. o 1,6 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,6 proc.) i o 3,5 proc. wyższa w porównaniu z wrześniem br." - napisał

Deloitte: W Polsce należy upowszechnić oszczędzanie w III filarze

dokonało tylko 11 proc. z nich. Z kolei do PPE należało 2,4 proc. pracujących Polaków. Z danych wynika, że na koniec 2013 r. w IKE zgromadzono ok. 4,3 mld zł, a w IKZE 119 mln zł. "Aż 90 proc. składek na IKZE odliczonych od podatku za 2012 r. zostało wpłaconych przez osoby znajdujące się w grupie 20

"Rzeczpospolita": Ukraińcy ciągną do Polski

, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji. W 2013 r. w okresie styczeń - czerwiec takich ofert z polskich firm było 146,3 tys., a rok wcześniej 160,3 tys. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku padnie absolutny rekord liczby pracujących cudzoziemców ze Wschodu. Będzie ich, według szacunków gazety, ok. 310 tys

Co wybory przyniosą Polakom żyjącym w Wielkiej Brytanii

Wielkiej Brytanii 14 880 imigrantów z Polski - najwięcej wśród wszystkich unijnych nacji, ale w porównaniu do populacji raczej niewiele. Polacy mogą za to sporo zyskać na reformach mających poprawić sytuację pracujących. Konserwatyści obiecują, że nikt pracujący 30 godzin tygodniowo za płacę minimalną

Tunezyjczycy: Polacy, wracajcie!

Polaków, że wakacji w Tunezji nie trzeba się bać. Tunezyjczycy próbują uspokoić turystów, bo 26 czerwca terrorysta zastrzelił w Susie 38 osób. Trzy miesiące wcześniej w ataku na muzeum w Tunisie zginęły 23 osoby. Hmam przyznaje, że ataki to koszmar nie tylko 400 tys. Tunezyjczyków pracujących w branży

Na trasie do Morskiego Oka testowany będzie melex

, a fiakrzy notorycznie łamią regulamin zawarty z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, w którym jest m.in. zapis o dopuszczalnej liczbie turystów na wozie. Dyrektor TPN przyznał, że nie jest za znaczącą redukcją liczby koni pracujących na drodze do Morskiego Oka. "Nie wyobrażam sobie, aby konie, które

"Dziennik Gazeta Prawna": Skazani na czasówki, nawet przez 20 lat

powyżej 5 lat porównamy z łączną liczbą umów czasowych, okaże się, że ok. 450 tys. osób pracuje na czas określony, choć w większości powinny mieć stały kontrakt. Jeśli w zestawieniu uwzględnimy też pracujących na okres od 3 do 5 lat, liczba ta urośnie do ok. 900 tys. osób. Takich pracowników można

Za demontaż OFE zapłacą przyszłe pokolenia

, które dzięki temu więcej inwestują, szybciej zwiększają zatrudnienie i produktywność, a zwiększenie liczby pracujących i produktywności skutkuje wzrostem wynagrodzeń i w konsekwencji emerytur.Zmiany w funkcjonowaniu OFE powinny iść w kierunku zmniejszenia kosztów ich działalności i zwiększenia

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł w lipcu o 0,2 pkt mdm

Kowalskiego, takie jak: żywność, odzież i obuwie oraz ceny energii - spadały. W dalszym ciągu sytuacja na rynku pracy poprawia się bardzo umiarkowanym tempem, pomimo działania korzystnych czynników sezonowych. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wzrosła zaledwie o 0,2 proc. w stosunku

Maleje liczba poszkodowanych przy pracy. Bez ZUS nie ma wypadku?

Dokładnie liczbę wypadków, do których dochodzi w pracy, bada Państwowa Inspekcja Pracy. W ubiegłym roku PIP zbadała 2002 wypadki, w których poszkodowanych zostało 2349 osób, z czego 267 poniosło śmierć, a 769 doznało ciężkich obrażeń ciała. Do większości wypadków w ubiegłym roku dochodziło w

Infosys zatrudni 500 osób. Wymagana znajomość języków

. zatrudnionych. Jego zdaniem w ciągu kolejnych dwóch lat nastąpi dalszy wzrost zatrudnienia i liczba pracujących w tej branży w kraju podniesie się do ponad 150 tys. Obecnie w Infosys około 10 proc. zatrudnionych to obcokrajowcy. Jak tłumaczy dyrektor Bestry, czasem zatrudnienie jednego zagranicznego pracownika

"DGP": Trzy sposoby na górników

tym przypadku prawo do emerytury tracą, pracujący również pod ziemią, elektrycy czy mechanicy. Wreszcie trzecie rozwiązanie to włączenie górników do emerytur pomostowych. W takim przypadku objęci nimi będą tylko ci, którzy uznani zostaliby za pracujących w szczególnych warunkach. Poza tym po przejściu

KE chce wprowadzić w życie zasadę: "równa płaca za taką samą pracę"

powinny obowiązywać przepisy kraju, w którym pracują, dotyczące m.in. godzin pracy, minimalnego wynagrodzenia, minimalnej liczby płatnych dni wolnych czy norm BHP. Przepisy jednak czasem są łamane i obchodzone, a nierzadko pracownicy delegowani, szczególnie ze wschodnioeuropejskich krajów UE, pracujący za

OCRK: Koszt zatrudnienia kierowcy w Niemczech może wynieść 42 euro dziennie

Warszawa, 05.10.2015 (ISBnews) - Pomimo regulacji dotyczącej płacy minimalnej, faktyczny (średni) koszt, jaki ponosi polski pracodawca zatrudniający kierowcę pracującego na terenie Niemiec może wynosić ok. 42 euro dziennie, wskazał w wywiadzie dla ISBhandel prezes Ogólnopolskiego Centrum

Kolejne ograniczenia w zasiłkach dla nowych imigrantów z UE

pokrywająca nawet całość czynszu przysługuje osobom o niskich dochodach lub bezrobotnym. Dotychczas jej przyznanie nie było uzależnione od zatrudnienia. Zmiana ma wejść w życie od najbliższego roku obrachunkowego 2014-15, który rozpoczyna się w kwietniu. Spadła liczba pracujących Brytyjczyków We wspólnym

eurobank liczy na wzrost sprzedaży kont i kredytów detalicznych o 10% r/r w 2015

prezes, upatruje w tych klientach potencjał do poszerzenia współpracy poprzez zwiększenie palety wykorzystywanych usług. Liczba klientów eurobanku wzrosła o prawie 100 tys. w 2014 roku. Bank zwiększył o 13% w stosunku do poprzedniego roku liczbę kont w pakietach (prestige, online, classic i junior

Polska branża gier wideo coraz mocniejsza. Firmy boją się braku pracowników

zatrudnia mniej niż 30 pracowników. To przekłada się na niewielką liczbę gier, które powstają w ramach jednego studia. Prawie połowa firm pracuje nad jednym-dwoma projektami. W tej chwili liczba osób pracujących przy produkcji gier szacowana jest na pięć-siedem tysięcy. Dla porównania: niemiecka branża

Afera podsłuchowa. Radio ZET: Marek Falenta zatrzymany przez prokuraturę

biznesmen zaprzeczał. W sprawie tzw. afery taśmowej jest obecnie prowadzonych pięć postępowań. W czerwcu ubiegłego roku prokuratura postawiła zarzuty zlecania podsłuchów Falencie i Krzysztofowi Rybce oraz Łukaszowi N. i Konradowi L. - kelnerom pracującym w restauracjach, w których dokonywano podsłuchów. W

Dopłaty do niskich wynagrodzeń warto potraktować poważnie

polityki społecznej i rynku pracy, takimi jak płaca minimalna, które mogą zmniejszać zatrudnienie, świadczenia skierowane do pracujących o niskich dochodach mają promować zatrudnienie. Dają one bowiem zachętę osobom niepracującym do podjęcia pracy oraz motywują osoby mało zarabiające do pracowania więcej

Duda: Cofnąć wyższy wiek emerytalny, to złamana obietnica Komorowskiego [SPRAWDZAMY FAKTY]

. spowoduje obniżkę emerytury o blisko 40 proc. Pracując do wieku 60 lat, taka kobieta dostanie 2060 zł emerytury brutto zamiast 3400 zł, czyli blisko o 1400 zł mniej. Dla mężczyzn praca do 65. roku życia zamiast do wieku 67 lat spowoduje spadek emerytury o blisko 17 proc. Zmiana proponowana przez Andrzeja

BIEC: w maju br. Wskaźnik Przyszłej Inflacji zanotował spadek

początku roku ponad 4 proc. wzrostem wynagrodzeń i rosnącą liczbą osób pracujących. Najprawdopodobniej przełoży się to w najbliższych miesiącach na ożywienie konsumpcji, ale jednocześnie podniesie jednostkowe koszty pracy w przedsiębiorstwach i wpłynie na wyhamowanie tendencji deflacyjnych" - uważają

Zagranicznym studentom łatwiej pracować w Polsce

liczba z roku na rok rośnie, ale w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej jest niska. Ważna jest edukacyjna oferta uczelni, ale wielu studentów cudzoziemców chce również zdobyć doświadczenie w polskich firmach. Nowe przepisy stworzą taką możliwość i będą dużą zachętą do studiowania w Polsce"

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery