latach dzierżawy

Joanna Skiba

Szpital poszedł w dzierżawę na 30 lat

Szpital poszedł w dzierżawę na 30 lat

Przetarg na szpital powiatowy w Blachowni wygrała Prywatna Przychodnia Lekarska Cezarego Skrzypczyńskiego. Za dzierżawę obiecała płacić starostwu miesięcznie czynsz w wysokości 120 tys. zł netto i przez pięć lat zainwestować w placówkę 21 mln zł

Czterech chętnych do Zwierzyńca. Rozruszają browar?

Cztery firmy wezmą udział w przetargu na dzierżawę browaru w Zwierzyńcu. Wśród nich jest Perła, która kilka lat temu opuściła zabytkowy budynek, bo stwierdziła, że produkcja w tym miejscu się nie opłaca. Jej konkurentem będzie m.in. browar Ciechan

Budy w centrum tanie niesłychanie, a i tak z długami

Nie więcej niż 200 zł miesięcznie kosztuje zwykle teren pod kiosk w samym centrum Łodzi. Ale właściciele plastikowych bud potrafią nie płacić za dzierżawę wcale. Rekordzistce udało się to przez ponad osiem lat

Kamienica z Sienkiewicza 3 do wzięcia na 30 lat

powierzchnię (do wykorzystania jest aż 2104 m kw.), ale i gruntownie wyremontuje budynek. W zamian proponowano dogodne warunki dzierżawy na 10 lat, podobnie jak w przypadku kamienicy po Domu Handlowym Nowy, gdzie w listopadzie ma się otworzyć Bierhalle. Miejscy urbaniści opracowali wstępną koncepcję przebudowy

Newag odkupił 5 lokomotyw Griffin od ING Lease, trafią m.in do Orlen KolTrans

Orlen KolTrans w dzierżawę na okres 2 lat począwszy od 2 lutego 2018 r. z opcją przedłużenia. Czynsz oraz pozostałe warunki dzierżawy ustalono na warunkach rynkowych, podano również. "Obecnie prowadzone są rozmowy z podmiotami działającymi na rynku przewozów towarowych i pasażerskich

PKP Intercity chce sprzedać jednostki elektryczne serii ED74

dzierżawy i zakupu oraz dzierżawy są to wynegocjowane najkorzystniejsze warunki ekonomiczne dzierżawy oraz zaoferowana najwyższa cena za wszystkie pojazdy, podano również. Jednostki elektryczne serii ED74 zostały wyprodukowane w latach 2007-2008. (ISBnews)

Newag dostarczy 5 lokomotyw dla Rail Capital Partners za 77,76 mln zł netto

okres dziesięciu lat z możliwością przedłużenia na kolejny dziesięcioletni okres" - czytamy w komunikacie. W przypadku, gdy zamawiający zamówi co najmniej 30 lokomotyw, spółka zobowiązana będzie do powstrzymania się od sprzedaży lokomotyw przeznaczonych do dzierżawy innym podmiotom z grupy Newag

Sąd w Gdańsku otworzył postępowanie sanacyjne Vistal Offshore

Vistal Offshore na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu oraz wyznaczył zarządcę.  "Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego 29/2018 dotyczącego zawarcia warunkowej umowy dzierżawy przez spółkę zależną Vistal Offshore Sp. z o.o

Akcjonariusze Ulma Construccion zdecydują o 2,6 zł dywidendy na akcję 6 V

na jedną akcję wyniesie 2,6 zł) oraz kwotę 29 834 837,19 zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał. "W ciągu ostatnich lat spółka Ulma Construccion Polska spółka akcyjna, jako podmiot dominujący grupy kapitałowej Ulma Construccion Polska spółka akcyjna, nie wykorzystywała w pełni

Cedrob zgłosił do UOKiK chęć przejęcia kontroli nad ZM Henryk Kania

na przejęcie kontroli, stanowi jeden z warunków zawieszających wejścia w życie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa spółki z Cedrob, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2019. Sam projekt umowy dzierżawy został natomiast przekazany Radzie Wierzycieli dnia 16 września 2019 r., o czym spółka

Mostostal Zabrze wstępnie zainteresowany przejęciem działalności Elektrobudowy

sprawie zaproszenia zainteresowanych podmiotów do udziału we wstępnych rokowaniach dotyczących ustalenia zasad przejęcia od syndyka (poprzez dzierżawę, nabycie, wejście w prawa i obowiązki bądź na innych zasadach) - w sposób dopuszczalny przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 28

Inpro ma umowę dzierżawy Hotelu Mikołajki przez Dobry Hotel Mięczkowski

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Hotel Mikołajki - spółka zależna Inpro - podpisał ze spółką Dobry Hotel Mięczkowski umowę dzierżawy obiektu hotelarskiego w Mikołajkach o nazwie "Hotel Mikołajki", podało Inpro. Na mocy umowy Dobry Hotel Mięczkowski przejmie też prawa i obowiązki

Przewozy Regionalne pozyskały 14 EZT zmodernizowanych przez H. Cegielski-FPS

. Zapytany o kolejne modernizacje, odpowiedział jednak, że możliwe są one dopiero w perspektywie kilku lat. "Na pewno trzeba będzie poczekać kilka lat, bo przejęliśmy spółkę w złym stanie - Polregio było bankrutem. Stopniowo wychodzi z ogromnych kłopotów" - powiedział. Umowa pomiędzy Przewozami

PKP Cargo zawrze z PKP SA umowę o wspólnej realizacji terminala w Karsznicach

. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny, o które będzie wnioskować spółka celowa, zastrzeżono. Wkład PKP S.A. w

Orlen KolTrans wydzierżawił od Newagu 3 nowe lokomotywy typu Griffin

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Orlen KolTrans otrzymał trzy nowe lokomotywy typu Griffin, które zostały przekazane spółce przez firmę Newag na mocy zawartej na okres dwóch lat umowy dzierżawy, poinformowała spółka zależna PKN Orlen. "W podejmowanych przez spółkę działaniach koncentrujemy

Famur spodziewa się ograniczenia liczby nowych inwestycji w sektorze wydobywczym

" - napisał Bendzera w liście załączonym do raportu rocznego. Na rynku krajowym liczba ogłaszanych nowych przetargów będzie dodatkowo zależeć od rosnących cen uprawnień do emisji CO2 oraz wdrażania założeń "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030", przewidującego

PKP S.A.: Zysk za 2019 r. będziemy mogli przeznaczyć w całości na rozwój

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - PKP S.A. - spółka matka w Grupie PKP - zakończyła w ubiegłym roku pokrywanie strat z lat poprzednich i zysk za bieżący rok i kolejne lata będzie mogła w całości przeznaczyć na działania rozwojowe, poinformował prezes Krzysztof Mamiński. "Nie będzie już

Akcjonariusze Ulma zdecydują 9 maja o wypłacie 5,71 zł dywidendy na akcję

komunikacie.  "W ciągu ostatnich lat spółka Ulma Construccion Polska Spółka Akcyjna, jako podmiot dominujący grupy kapitałowej Ulma Construccion Polska spółka akcyjna, nie wykorzystywała w pełni środków własnych dla finansowania bieżącej i podstawowej działalności emitenta oraz spółek zależnych

Pociągi na wynajem zwiększą konkurencję na polskim rynku?

Pociągi na wynajem zwiększą konkurencję na polskim rynku?

pieniądze wkrótce się skończą. Jesteśmy bowiem prawdopodobnie w trakcie ostatniej perspektywy unijnej (na lata 2014-20), gdy mamy dostęp do dużej puli dotacji z tzw. funduszu spójności. Od kilku lat niemal wszyscy przewoźnicy lub marszałkowie województw kupują nowe pociągi (w piątek na przykład Koleje

PGE: FIZAN Eko-Inwestycje przeznaczy 300 mln zł na inwestycje w elektromobilność

te środki trafią do Autosana" - powiedział Baranowski dziennikarzom w Sanoku po ogłoszeniu zainicjowania projektu, w ramach którego pozyskiwane będą kontrakty na dostawę, dzierżawę lub długoterminowy wynajem autobusów elektrycznych. Dodał, że nie może dokładnie określić skali inwestycji w

PKL negocjują umowy dzierżawy umożliwiające inwestycje na Kasprowym Wierchu

dzierżawy na Kasprowym Wierchu co najmniej o kolejne 10-15 lat, co jest niezbędnym warunkiem do realizacji tych inwestycji" - czytamy w komunikacie. Inwestycje na Kasprowym Wierchu planowane przez PKL przewidują m.in. wymianę wyeksploatowanej kolei krzesełkowej na Hali Goryczkowej (z istniejącej

PKP Cargo chce bardziej elastycznie wykorzystywać możliwości wynajmu taboru

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - PKP Cargo analizuje różne możliwości zwiększania zasobów taborowych, w tym - poza zakupami - wynajem i dzierżawę, poinformowali członkowie zarządu. Spółka uzyskała też odpowiedzi producentów w ramach ogłoszonego na początku października rozpoznania rynku w związku

Rolnicy z Pyrzyc piszą list do prezesa Jarosława Kaczyńskiego

Rolnicy z Pyrzyc piszą list do prezesa Jarosława Kaczyńskiego

zagraniczny może być w posiadaniu polskiej ziemi, to dzierżawa. Zwracają uwagę, że teraz w Zachodniopomorskiem kończy się wiele dzierżaw. Obawiają się, że umowy ze spółkami z kapitałem zagranicznym zostaną przedłużone i oni dalej nie będą mieli dostępu do tych gruntów. Ograniczenia w sprzedaży ziemi W

Capital Park planuje zakończenie Neptun House z Hampton by Hilton na pocz. 2018

- Grupą Capital Park, a firmą VHM Hotel Management, która będzie operatorem obiektu. W tym celu podpisano 20-letnią umowę dzierżawy nieruchomości. Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i

Akcjonariusze Gobarto za rozwojem segmentu przetwórstwa mięsa i produkcji wędlin

umów ze spółką Zakłady Mięsne Silesia S.A., dotyczących dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa: zakładu przetwórstwa położonego w Ciechanowie oraz dwudziestu pięciu sklepów, w których prowadzona jest sprzedaż detaliczna wędlin oraz mięsa. Obie umowy zostały zawarte w dniu 2 listopada br."

600 mln zł dla sklepikarzy: na terminale płatnicze i prowizje

. Jeśli klient wydał np. 100 zł, to sklep musiał odpalić 2-3 zł prowizji. Musiał też doliczyć 70-80 zł miesięcznie za dzierżawę terminalu płatniczego. Od lat sieci handlowe protestowały przeciw wygórowanym opłatom. W końcu w ich obronie stanęli politycy. W 2014 r. Sejm ustawowo ograniczył wysokość

GDDKiA zakończyła 80 zadań drogowych na ponad 960 km, udostępniła nowych 460 km

-kilometrowy odcinek Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec, stanowiący fragment obwodnicy Bydgoszczy, dodano także. "Droga ekspresowa S5 za trzy lata skomunikuje trzy miasta wojewódzkie - Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. W dalszej  perspektywie S5 pobiegnie do Ostródy i drogi ekspresowej S7 wydłużając

GK Immobile: Focus Hotels powiększy sieć o nowy hotel w Szczecinie

Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (wydzierżawiający) umowy zobowiązującej do wybudowania hotelu i umowy dzierżawy Hotelu w Szczecinie" - czytamy w komunikacie.    Na podstawie umowy wydzierżawiający zobowiązał się wybudować i wydzierżawić na rzecz dzierżawcy hotel w kategorii 4

Cedrob złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia mienia ZM Henryka Kania

podstawie umowy dzierżawy. Spółka Cedrob wraz ze spółkami zależnymi prowadzą działalność przede wszystkim na rynkach: produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa drobiowego i wędlin, produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa wieprzowego i wędlin oraz hurtowego obrotu mięsem i wędlinami, a także w zakresie

Akcjonariusze Ulma zdecydowali o wypłacie 3,81 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) -  Akcjonariusze Ulma zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w wysokości 3,81 zł na jedną akcję, podała spółka. Zarząd przeznaczy na dywidendę 18,35 mln zł z zysku netto za 2017 rok oraz część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w

OT Logistics ma wiążącą umowę dzierżawy terenu pod terminal w Porcie Gdańsk

Warszawa, 21.09.2015 (ISBnews) - OT Logistics zawarła umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej na terenie Portu w Gdańsku, na której zamierza zbudować terminal wyspecjalizowany w przeładunkach ładunków agro, podała spółka. "Zawarcie umowy dzierżawy rozpoczyna proces budowy największego w

Ulma miała 7,8 mln zł zysku netto, 20,12 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

zakupów inwestycyjnych w grupie szalunków i rusztowań głównie w celu uzupełnienia portfolio oferowanych produktów niezbędnych dla zapewnienia obsługi na rosnącym już od kilka lat rynku budowlanym w Polsce, w tym w szczególności w segmencie mostowym. W rezultacie wydatki inwestycyjne w okresie I kwartału

Ulma Construccion rekomenduje 3,81 zł dywidendy na akcję za 2017 r.

18 350 994,77 zł oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 672 963,15 zł w łącznej kwocie 20 023 957,92 zł do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 3,81 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.  Zarząd zaproponował także dzień dywidendy na

Przegląd prasy

może stracić estońską linię lotniczą Regional Jet, która jest podwykonawcą polskiego prezwoćnika i SAS-a ISBnews --CCC rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 13,7 mln nowych akcji --Elektrobudowa: Zarmen złożył ofertę dzierżawy ZCP spółki --Altus TFI miało 1,17 mln zł zysku netto

GA Siarkopol planuje budowę nowej kopalni siarki kosztem nawet 200 mln zł

rozpocznie się II faza konsultacji społecznych obejmujących m.in. problemy zakupu lub dzierżawy 300 ha gruntów oraz kwestie środowiskowe. W zależności od sposobu rozwiązania kwestii pozyskiwania terenu, koszt inwestycji może sięgnąć nawet 200 mln zł.  "GA Siarkopol wydobywa obecnie na złożu w

Przegląd informacji ze spółek

kolejowego przewozu LNG. PKP Cargo widzi natomiast w tym przedsięwzięciu szansę na rozwój nowego sektora rynku przewozowego, w którym chce być obecne. Właściwa profilaktyka, troska o zdrowie, regularny ruch oraz zdrowe odżywianie mogą przełożyć się na dodatkowe 10 lat życia, poinformował prezes PZU Paweł

GK Immobile weźmie w dzierżawę planowany 4-gwiazdkowy hotel w Warszawie

Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Focus Hotels, spółka zależna grupy kapitałowej Immobile, zawarła z Woronicza Prestige PM umowę, na mocy której Woronicza Prestige PM wybuduje i odda w dzierżawę spółce 4-gwiazdkowy hotel w Warszawie, podała GK Immobile. "Na podstawie umowy, wydzierżawiający

Akcjonariusze Ulma zdecydują 27 IV o wypłacie 3,81 zł dywidendy na akcję

obrotowy 2017 w kwocie 18 350 994,77 zł oraz część niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 1 672 963,15 zł, w łącznej kwocie 20 023 957,92 zł do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w kwocie 3,81 zł brutto na jedną akcję" - czytamy w projekcie. Proponowany dzień nabycia praw do

Ferro o nowej strategii: Szybszy wzrost wyników przypadnie na l. 2021-2023

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Ferro ocenia, że podczas realizacji strategii na lata 2019-2023 wyróżni się okres implementacji (2019-2020) oraz okres szybszego wzrostu z lepszymi wynikami finansowymi (2021-2023), ocenili członkowie zarządu. "W pierwszych latach będziemy mieli większe

Mostostal Zabrze chce sprzedać Wytwórnię Konstrukcji Stalowych

przedmiotem umowy dzierżawy zawartej z emitentem, jak i pracownicy oraz maszyny, urządzenia i inne składniki majątku trwałego stanowiącego część zasobów spółki zależnej MZRP, dodano. "Przychody ze sprzedaży zakładu stanowiły w ostatnich 3 latach średnio ok. 3% rocznej skonsolidowanej sprzedaży grupy

S3 przestanie być pustynią? Ogłosili przetargi na stacje i motele

dzierżawę gruntu, a także oddać państwu ok. 2 proc. swoich zysków. Umowę dzierżawy mieli podpisać na 20 lat. Chętni się nie zgłosili. Podobne kłopoty miał dolnośląski oddział z ekspresową S8. Drogowcy idą tym razem dzierżawcom na rękę. Z schodzą z czynszu i dają gwarancję, że umowę będzie można przedłużyć o

Majewski: Dobrze, że Grupa PKP uregulowała status majątku kolejowego w Tatrach

modelu w zakresie zlecania przewozów. Podpisane wczoraj porozumienie porządkuje trwającą od lat sporną kwestię dzierżawy przez PKP na rzecz PKL obiektów znajdujących się na terenie niebędącym własnością kolei. Zgodnie z porozumieniem, Skarb Państwa i PTTK, jako współwłaściciele, przejmą od PKP S.A

Famur miał 218,41 mln zł zysku netto, 107,1 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

raporcie. Na przychody segmentu Underground największy wpływ miały realizowane kontrakty zagraniczne i krajowe, sprzedaż sekcji obudów zmechanizowanych, dostawa kompleksów ścianowych, dzierżawy kombajnów (ścianowych i chodnikowych) wraz z obsługą serwisową, czy produkcja i sprzedaż przenośników

Rok bez opłat za terminal i zero prowizji. Ruszył program wsparcia obrotu bezgotówkowego

. To on instaluje terminale i rozlicza transakcje. Ale przyjmowanie kart kosztuje. Przedsiębiorca musi kupić terminal lub zapłacić za jego dzierżawę. Od każdej transakcji pobierana jest też prowizja, którą dzielą się agent rozliczeniowy, bank, który wydał kartę, oraz organizacja płatnicza (np. Visa

Grupa Lotos wygrała przetarg na utworzenie 2 MOP-ów przy S5

Warszawa, 27.04.2018 (ISBnews) - Grupa Lotos wygrała postępowania przetargowe na dzierżawę dwóch miejsc obsługi podróżnych (MOP) w ciągu drogi ekspresowej S5, na odcinku łączącym Wrocław z Poznaniem, poinformowała spółka. Łącznie Grupa Lotos planuje uruchomić 8 tego typu stacji w latach 2018

Gobarto zawarło umowę z Cedrobem dotyczącą zakupu ZM Silesia za 78 mln zł

przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji ZMS przez spółkę" - czytamy w komunikacie. Gobarto i Cedrob zawarły, jako umowy towarzyszące, umowy licencyjne dotyczące znaków towarowych należących do Cedrob oraz umowy najmu i dzierżawy sklepów i nieruchomości związanych z zorganizowanymi częściami

UTK: Przewoźnicy towarowi planują ok. 3 mld zł inwestycji taborowych do 2023 r.

. leasing, dzierżawa czy odnowienie posiadanego taboru). Inwestycje dotyczą 116 lokomotyw elektrycznych. W przypadku trakcji spalinowej, sześciu z ośmiu ankietowanych przewoźników planuje zakup lokomotyw nowych bądź używanych, leasing, dzierżawę lub odnowienie. Inwestycje mają objąć 167 spalinowych pojazdów

Cedrob szacuje, że na konsolidację z ZM Henryk Kania wyda ok. 250 mln zł

media, dzięki czemu udało się uniknąć odcięcia dostaw prądu i gazu. "Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Zakładów Mięsnych Henryk Kania oraz sprawne i transparentne przeprowadzenie procesu jego nabycia. Szacujemy, że cały projekt nabycia majątku Kani, zapewnienia

Fintech iPOS pozyskał 1,55 mln zł na rozwój kasoterminali

unikatowy hardware, który pozwala przyjmować płatności kartami bez konieczności dzierżawy terminala. Przez 5 lat korzystania z kasoterminala właściciel sklepu jest w stanie zaoszczędzić na dzierżawie nawet 3 tys zł, podano także.  "Wychodzimy z założenia, że skoro przedsiębiorca musi kupić

Bank Pekao przystąpił do programu 'Polska Bezgotówkowa'

komunikacie. "Bank Pekao SA od lat wspiera rozwój płatności bezgotówkowych w Polsce. Robimy to dwutorowo. Z  jednej strony rozwijając sieć akceptacji kart, udostępniając terminale w tysiącach sklepów, łącznie z największą siecią detaliczną w kraju, czy angażując się w inicjatywy wspierające

GK Immobile miała 1,06 mln zł straty netto, 2,36 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019

2018, jednostkowo o ponad 15 zł. Obecnie pod marką Focus działa 11 hoteli, a kolejne trzy (Warszawa, Szczecin oraz Bydgoszcz) są w fazie przygotowania. Jednocześnie spółka prowadzi zaawansowane negocjacje dotyczące kolejnych lokalizacji, podano także.  "Focus Hotels S.A. od kilku lat

Akcjonariusze Ulma Construccion zdecydowali o wypłacie 5,4 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Ulma Construccion Polska zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej wysokości 28,38 mln zł z zysku za 2016 roku i lata ubiegłe, co daje 5,4 zł brutto dywidendy na akcję, wynika z podjętych uchwał.  "Zwyczajne walne zgromadzenia

Ulma Construccion rekomenduje 5,4 zł dywidendy na akcję za 2016 i lata ubiegłe

Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Zarząd Ulma Construccion Polska zaproponował przeznaczenie zysku netto za 2016 r. w kwocie 10,71 mln zł oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w wysokości 17,67 mln zł, czyli łącznie 28,38 mln zł, do wypłaty akcjonariuszom w formie dywidendy, tj. w

Spółka z grupy Landsberg kupiła 10 kamienic na Długim Targu w Gdańsku pod hotel

. Realizacja inwestycji potrwa około 3 lat.   "Kamienice przy Długim Targu 1-10 czekały na odpowiedniego inwestora od dekady. Agencja Rozwoju Pomorza, która jest właścicielem nieruchomości, sfinalizowała właśnie transakcję ich sprzedaży. [...] Kamienice sprzedano za 48,8 mln zł. W ich wnętrzach

ERIF BIG: Wartość zadłużenia biur podróży sięga 4,25 mln zł

;Zadłużenie biur podróży może mieć bezpośredni wpływ na ich codzienną działalność. Największe zadłużenia biur podróży wpisane do bazy ERIF wynikają z tytułu umowy dzierżawy, kredytu, leasingu oraz świadczeń usług pocztowych i telekomunikacyjnych" - powiedziała prezes ERIF Biura Informacji Gospodarczej

PGZ i Autosan mają porozumienie z PGE, Tauronem i Eneą ws. rozwoju e-mobilności

pośrednictwem funduszu FIZAN Eko-Inwestycje wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) pozyskiwane będą kontrakty na dostawę, dzierżawę lub długoterminowy wynajem autobusów elektrycznych. W perspektywie czterech najbliższych lat Autosan ma szansę wyprodukować 1 500 pojazdów elektrycznych. "Celem

Perła wygrała z Ciechanem. Będzie piwo ze Zwierzyńca

podpisana na 15 lat. Konkurentem Perły w staraniach o dzierżawę był browar Ciechan. Jego właściciel kupił już i odrestaurował kilka lokalnych browarów na terenie całej Polki. Zwierzyniec był kolejnym w jego planach. Jednak to oferta lubelskiej firmy została oceniona wyżej - zdobyła 100 punktów, zaś ta

Rozliczenie PIT-ów. Od 15 lutego startuje sezon na podatki. Zobacz pułapki, które zastawił na ciebie fiskus

się, ale niewiele z tego wynika. Dlaczego? „W PIT-28 podatnik otrzyma informację o kwocie zaliczek wpłaconych na konto urzędu skarbowego, numer rachunku bankowego. Podatnik uzupełnia zeznanie o przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze&rdquo

Przetarg na browar Zwierzyniec rozstrzygnięty. Wygrała go firma z Lublina

Marek Jakubiak już od roku starał się o dzierżawę zwierzynieckiego browaru. W planach było m.in. jak najszybsze uruchomienie produkcji. Dzierżawca wybrany podczas przetargu to firma Euro-Projekt z Lublina. Nie ma ona swojej strony internetowej, a w sieci nie ma danych dotyczących jej profilu

Hawe Telekom i Huawei ogłosiły bliską współpracę w zakresie 5G

światłowodowego Jedwabnego Szlaku XXI wieku. To jeden z kierunków rozwoju międzynarodowego polskiej spółki, zaznaczono w informacji. "W ostatnich latach najwięksi operatorzy zaplanowali i rozpoczęli budowę sieci 5G, co w najbliższej przyszłości będzie skutkowało gwałtownym wzrostem ruchu w szkieletowych

Grupa Lotos wydzierżawi dwa MOP-y przy S8 pod swoje stacje paliw

Warszawa, 18.01.2018 (ISBnews) - Sieć stacji paliw Lotos wygrała postępowania przetargowe na dzierżawę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w ciągu drogi ekspresowej S8, na odcinku łączącym Sieradz (woj. łódzkie) z Oleśnicą (woj. dolnośląskie), podała Grupa Lotos. "MOP III kat

PMR: Wartość rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych spadła o 7,1% w 2014 r.

w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2015-2018' wartość rynku hurtowego w Polsce w 2014 r. wyniosła 5 mld zł. Oznacza to, że w ostatnich dwóch latach rynek hurtowy w Polsce stracił prawie 2,5 mld zł. Taki spadek nie mógł pozostać bez wpływu na ogólną kondycję rynku usług telekomunikacyjnych"

FPF: W wyniku epidemii rynek fitness może stracić do 2,25 mld zł w 2020 r.

pod względem perspektyw wzrostu w kolejnych latach. Co istotne, w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, to rynek nadal bardzo rozdrobniony i bazujący na spółkach o rodzimym kapitale. Obecna trudna sytuacja ekonomiczna i niemożność pokrycia kosztów stałych z przychodów, z czym

Hawe Telekom złożył propozycje układowe, chce spłacić 168 mln zł w ok. 7 lat

Warszawa, 20.12.2017 (ISBnews) - Hawe Telekom w restrukturyzacji, spółka zależna Mediatela, złożył w sądzie propozycje układowe, podała spółka. Planuje spłacić 168 mln zł w niespełna 7 lat. "Zarząd Hawe Telekom złożył w sądzie restrukturyzacyjnym w Warszawie propozycje układowe

Pesa i PFR zainwestują do 2020 r. 200 mln zł w spółkę wynajmującą lokomotywy

, w latach 2016-2020, kwotą 200 mln zł. "Celem Polskiego Funduszu Rozwoju jest wsparcie wzrostu polskich przedsiębiorstw, podnosząc ich konkurencyjność na rynku lokalnym i międzynarodowym. Finansowanie nowego taboru kolejowego jest świetną okazją do rozwoju innowacyjnej polskiej firmy i 

Czterech chętnych na Zwierzyniec. Kto przejmie znany Browar?

- Wpłynęły cztery oferty, wpłacono cztery wadia - potwierdza Henryk Matej, starosta zamojski, na którego terenie znajduje się Zwierzyniec. Starosta po raz drugi usiłuje wskrzesić XIX-wieczny browar w Zwierzyńcu, który został zamknięty kilka lat temu. Zwycięzca zeszłorocznego przetargu nie wznowił

MSS z grupy Hyperiona ma pozytywny raport z kontroli infrastruktury sieci

Szerokopasmowa powstaje w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-102/12, finansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Hyperion S.A. to technologiczny holding wyspecjalizowany w budowie i kompleksowej obsłudze infrastruktury światłowodowej. Jako właściciel 100% akcji

Newag sprzeda ING Lease 5 lokomotyw za 56 mln zł netto, trafią do Lotos Kolej

Newag.  Umowa przewiduje dzierżawę przez Lotos Kolej 5 lokomotyw wraz z ich utrzymaniem na okres 7 lat z opcją przedłużenia. Realizacja dostaw wszystkich z nich nastąpi w 2017 roku. Umowa zawiera również opcję pozyskania przez Lotos Kolej kolejnych lokomotyw elektrycznych wyprodukowanych przez

Nie chcieli wysypiska i teraz mają problem

;. I określiła, że dzierżawa trwać będzie 20 lat, a miesięczny czynsz wyniesie 2600 zł. W uzasadnieniu uchwały podano, że prowadzenie składowiska zadeklarowała firma Tamax, z którą burmistrz Wacław Szarek natychmiast podpisał umowę. - Od 1 stycznia weszła nowa ustawa, musieliśmy podpisać umowę w starym

Przegląd prasy

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Koronawirus odnotowano już w przynajmniej 47 państwach, liczba zarażonych rośnie szybciej poza Chinami niż w ich granicach --PIE: Tylko 9% polskich eksporterów planuje w latach

Przegląd informacji ze spółek

zadowolony z obecnego rozwoju projektu gry "Lords of the Fallen 2". Dotychczasowa sprzedaż gry "Sniper Ghost Warrior Contracts" oraz zaktualizowane projekcje dalszej sprzedaży gry w kolejnych latach pokazują wysoką rentowność projektu, poinformował ISBtech prezes CI Games Marek Tymiński

SA KIG: Odnotowano ok. 200 nowych spraw i wydano 142 decyzje w 2017 r.

rozstrzyganych rocznie przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej od kilku lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie, podobnie jak wartość sporów. To, co odróżnia polubowne rozstrzyganie sporów od postępowań przed sądami powszechnymi, to z pewnością szybkość postępowania i jego poufność. Średnio

Przegląd informacji ze spółek

funduszu FIZAN Eko-Inwestycje wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) pozyskiwane będą kontrakty na dostawę, dzierżawę lub długoterminowy wynajem autobusów elektrycznych. W perspektywie czterech najbliższych lat Autosan ma szansę wyprodukować 1 500 pojazdów elektrycznych. Liczba sprzedanych mieszkań i

Przegląd informacji ze spółek

Vantage. Sieć stacji paliw Lotos wygrała postępowania przetargowe na dzierżawę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w ciągu drogi ekspresowej S8, na odcinku łączącym Sieradz (woj. łódzkie) z Oleśnicą (woj. dolnośląskie), podała Grupa Lotos. Krezus podpisał z Boryszewem list intencyjny w sprawie

Przegląd prasy

wart nawet 80 mld zł w ciągu najbliższych 10 lat  --Fala podwyżek cen za śmieci dotarła już do gmin  --Resort finansów - nawet jeśli chciałby zmienić przyszłoroczny budżet - i pokazać  w nim deficyt, to na przeszkodzie stoi reguła wydatkowa  Puls Biznesu --Krajowa Izba

PKM Duda wydzierżawił Cedrobowi zakład w Ciechanowcu

Warszawa, 03.03.2016 (ISBnews) - PKM Duda wydzierżawił Cedrobowi zakład produkujący wędliny w Ciechanowcu, podała spółka. Roczna wartość czynszu wynosi 1,68 mln zł netto. "W dniu 1 marca 2016 r. między PKM Duda S.A. a Cedrob S.A. doszło do zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części

330 tys. zł kary dla Home Broker. Nakłaniali do inwestycji w hotel, który nigdy nie został oddany do użytku

Działająca na rynku nieruchomości firma Home Broker oferowała możliwość zakupu apartamentu w powstającym hotelu 4 Kolory we Władysławowie. Na ten cel oferowała również finansowanie w Getin Noble Banku i Idea Banku - należących do tej samej grupy kapitałowej. W latach 2010-13 pośrednik zawarł z

PKL: Nasze inwestycje na Gubałówce mogą zwiększyć liczbę turystów trzykrotnie

doświadczeń i widokową salę koncertową może przynieść nawet trzykrotny wzrost liczby turystów, poinformowały PKL. Kluczowe dla realizacji planów jest jednak uzyskanie zgody właścicieli na dzierżawę gruntów na Gubałówce. "Polskie Koleje Linowe chcą rozwijać inwestycje turystyczne na terenie Gubałówki w

AdMassive Group planuje przejęcie Topmall - operatora Merlin.pl

Warszawa, 26.10.2016 (ISBnews) - AdMassive Group planuje wejść na rynek e-commerce poprzez przejęcie Topmall - operatora Merlin.pl, w zamian za nowe akcje, podała spółka. "Strategia spółki na lata 2017-2018 zakłada wejście na rynek e-commerce poprzez przejęcie Topmall sp. z o.o."

Przegląd prasy

: Inwestując w zdrowie możemy darować sobie dodatkowe 10 lat życia --W Rzeszowie powstanie centrum obsługi technicznej samolotów za ok. 500 mln zł --Robyg zakontraktował 1 853 lokale w I-III kw. 2019 r. --PKP Cargo i PGNiG OD rozważą kolejowe przewozy paliwa gazowego LNG --PKN Orlen: 4300 produktów

Herkules liczy na sprzyjającą koniunkturę w 2018 r.

biurowe bądź handlowe. W tym obszarze ostatnio osiągnęliśmy porozumienie w zakresie dzierżawy żurawi wieżowych z wykonawcami budów najwyższych wysokościowców w Warszawie, m.in. 195-metrowego Skylinera oraz pozyskaliśmy obsługę jednego z etapów kompleksu Varso, czyli najwyższego budynku w Unii Europejskiej

Prospekt Tower Inv. wz. z przejściem na GPW z NC może trafić do KNF nawet dziś

została pod kolejne do 10 lat ekspansji, co - w ocenie Kazimierczuka - jest zagwarantowane opierając się na porównywalnych średnich europejskich nasycenia np. dyskontami.  "Sześć produktów inwestycyjnych skończymy w tym roku. Dla nas to rekordowy poziom, ale na tle całego rynku to kropla w

Zmiany na poznańskich parkingach buforowych

Rozstrzygnięty właśnie przetarg dotyczył siedmiu parkingów buforowych należących do miasta: dwóch na Dolnej Wildzie, parkingu przy Dworcu Zachodnim, na Chwaliszewie, przy Drodze Dębińskiej, na Maratońskiej oraz przy Pułaskiego. Poprzedni przetarg na dzierżawę parkingów unieważniono po tym, jak

Kontrowersyjny przetarg rozstrzygnięty. Kto zdobył zamówienie na pół miliona złotych?

Tę sprawę "Wyborcza" jako pierwsza opisała w sierpniu. Ratuszowy wydział informatyki ogłosił przetarg na wydzierżawienie na okres trzech lata 300 drukarek. To nowe rozwiązanie, lepsze od zakupu urządzeń, bo w przypadku dzierżawy urząd nie jest właścicielem drukarek, a płaci zwycięskiej

Gdańskie plaże pozostaną w rękach skarbu państwa. Wojewoda i Urząd Morski nie zgadzają się na komunalizację

. Inaczej niż w Sopocie i Gdyni, gdzie na początku lat 90. plaże zostały skomunalizowane. W Sopocie i Gdyni władze miasta mogą więc same ustalać czas dzierżawy, a jak wiadomo, dla właścicieli barów korzystniejsze są wieloletnie umowy najmu. Wtedy opłaca im się inwestować w lokale, stawiać na solidność i

Od 16 do 20 października nie płać gotówką. Rusza nowa kampania

), bankowi, który wydał kartę, oraz organizacji płatniczej. Jeszcze kilka lat temu prowizje płacone w Polsce przez właścicieli sklepów były jednymi z najwyższych w Europie . Mniejsze sklepy za 100-złotowe zakupy opłacone kartą musiały oddać nawet 2-3 zł prowizji. Do tego 70-80 zł za miesięczną dzierżawę

Comp objął w całości emisję 10 tys. obligacji serii C spółki zależnej Hyperionu

obligacji zostaną przeznaczone przez spółkę zależną emitenta na realizację projektu 'Małopolska Sieć Szerokopasmowa', współfinansowanego przez Unię Europejska w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" - czytamy także. W odrębnym komunikacie Hyperion poinformował

By rozkręcić biznes, i to od razu pod znaną marką, nie musisz mieć milionów. Dowiedz się, jak to zrobić

, że jeszcze 7 lat temu do wyboru było nieco ponad 760 marek franczyzowych, można śmiało powiedzieć, że obecnie franczyza w Polsce ma doskonały czas. Wynika to z jednej strony z korzyści, jakie czerpią właściciele konceptu z tego modelu działalności. Dzięki niemu firmy mogą rozbudowywać

Prawnicy czytelnikom odc. 8. Zamierzam zawiesić działalność. Kiedy mogę zgłosić się do urzędu pracy jako bezrobotny?

przejęciach oraz transakcjach na udziałowych rynkach kapitałowych. Od ponad 25 lat prawnicy kancelarii są znani z szerokich kompetencji, najwyższych standardów usług oraz odważnych, pionierskich rozwiązań. 3. Od lipca 2019 pracowałam na umowę-zlecenie jako lektor w szkole językowej. 17 lutego 2020 r

Serial o Marinie. Ciąg dalszy - czwarte podejście

) pozostały bez zmian w porównaniu do poprzedniego ogłoszenia. Zainteresowanie dzierżawą zgłaszały do tej pory Fundacja Lubelskie Centrum Żeglarstwa, która chce praktycznie od nowa zbudować ośrodek żeglarski, oraz obecny dzierżawca, spółka Graf - Marina, która dzierżawi ośrodek nad Zalewem od II połowy lat 90

ARP pożyczyła IWC PAN 14,7 mln zł na zakup spółki produkującej azotek galu

doprowadzi do pełnej komercjalizacji technologii. "Od kilku lat ARP patrzy daleko w przód. Inwestuje w spółki innowacyjne na wszystkich etapach rozwoju. Tu mamy do czynienia z technologią, która wyprzedza polski przemysł o wiele lat. Dlatego technologia ta na razie nie znajdowała odbioru na rynku"

Gdynia poszuka trzeciego inwestora dla Polanki Redłowskiej

Położona nad morzem Polanka Redłowska ma wyjątkowego pecha do inwestycji. Wyburzenia i nic więcej Na początku lat 90. miasto rozpoczęło poszukiwania inwestora chętnego do dzierżawy atrakcyjnego terenu o powierzchni 17,5 tys. m kw. (wtedy znajdowały się tam stacja pomp, budynek po hotelu Lazurowym i

Przegląd informacji ze spółek

Newag na mocy zawartej na okres dwóch lat umowy dzierżawy, poinformowała spółka zależna PKN Orlen. Vistal Gdynia w restrukturyzacji zawarł umowę sprzedaży 1 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału spółki zależnej Vistål AB w Göteborgu za 123 tys. SEK, podała spółka. Bumech w

Ważne zmiany w podatkach od początku roku. Dotyczą milionów Polaków

jednorodzinnego przez jego właścicieli i współwłaścicieli. Nie dotyczy to budynków wielorodzinnych i lokali w takich budynkach. Odliczenie nie może przekraczać 53 tys. zł. Obejmować może maksymalnie okres 3 lat, począwszy od końca roku, w którym inwestycja zaczęła być realizowana. Z odliczenia skorzystają

Zysk netto Arcusa wyniósł 1,76 mln zł w 2015 r. wobec straty rok wcześniej

odnotowaliśmy 5,48 mln zł zysku z działalności operacyjnej" - skomentował prezes Michał Czeredys w rozmowie z ISBnews. Jednocześnie zapowiedział, że firma będzie pracować w 2016 roku nad dalszą poprawą tych wyników. "W ostatnich latach inwestowaliśmy w rozwój kompetencji w obszarze budowy

Miasto oddaje działkę na 99 lat. Na Ślichowicach kolejny market?

- Plan zagospodarowania mówi, że to teren przeznaczony pod usługi i handel, a konkretnie na wielkopowierzchniowy obiekt handlowy - informuje Filip Pietrzyk, dyrektor wydziału gospodarki nieruchomościami i geodezji w urzędzie miasta. Warunkiem dzierżawy terenu nieopodal osiedla Vis a Vis jest

RN Orbis zgodziła się na przejęcie hoteli Accor w Europie Śr. za 142,3 mln euro

, Słowacja, Słowenia, Węgry, na zasadzie wyłączności przez okres minimum 10 lat" - czytamy w komunikacie. Jako wyłączny licencjodawca w regionie Europie Środkowej, Orbis przejmie od Accor 38 istniejących oraz 8 planowanych hoteli poprzez nabycie udziałów w spółkach zależnych, należących do Accor

Przegląd informacji ze spółek

oferowanych przez spółkę Ultro, podała spółka.   Syndyk masy upadłościowej Elektrobudowy poinformował, że w odpowiedzi na zaproszenie do wstępnych rokowań dotyczących ustalenia zasad przejęcia składników masy upadłości, do spółki wpłynęła oferta dzierżawy zorganizowanej części

Katowiccy laryngolodzy niepewni przyszłości

Spółka założona przez lekarzy od sześciu lat prowadzi laryngologię w Janowie. Dzierżawią od miasta budynek i sprzęt, który wcześniej należał do Szpitala Miejskiego im. Śniadeckiego. Ponieważ miasto chciało sprzedać szpital, wypowiedziało laryngologom umowę dzierżawy. Odbył się przetarg na sprzedaż

Ratusz kupuje za 188 mln zł Carrefoura na Bemowie. Po co?

na tym - wyjaśnia wiceprezydent Jarosław Jóźwiak, któremu podlega m.in. miejskie biuro gospodarki nieruchomościami. I tłumaczy, że supermarket powstał na działce wydzierżawionej przez bemowski samorząd jeszcze w latach 90. - Umowa dzierżawy wyekspirowała, z przyczyn proceduralnych nie można jej