latach deficyt

Piotr Skwirowski

Resort finansów tryska gospodarczym optymizmem. Na wyrost?

Resort finansów tryska gospodarczym optymizmem. Na wyrost?

Ministerstwo Finansów pokazało pierwsze prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce w najbliższych latach. Mamy się rozwijać coraz szybciej, deficyt zaś będziemy trzymać w ryzach. Ale ekonomiści wieszczą kłopoty

Rzońca: W 2018 roku możemy mieć 100 mld zł deficytu budżetowego

Nowe programy rządowe to łącznie ponad 50 mld zł. Nowe podatki dadzą ok. 6 mld zł. Tymczasem deficyt planowany już na ten rok wynosi niemal 55 mld zł. - Oznacza to, że jeśli rządowi nie uda się uszczelnić systemu podatkowego, za dwa lata dziura budżetowa może się powiększyć dwukrotnie - mówi Andrzej Rzońca, przewodniczący rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Rekordowy deficyt budżetowy w USA

20,91 miliarda dolarów deficytu, to pierwsze tak niedobre dla USA dane od czasu ostrej recesji z początku lat 80-tych ubiegłego wieku. Deficyt to wynik głębokiej recesji podaje agencja Reuters.

Dobre perspektywy budżetu '2016. Znacznie gorsze na '2017

Dobre perspektywy budżetu '2016. Znacznie gorsze na '2017

W ustawie budżetowej na ten rok zapisano niemal 55 mld zł deficytu. Z danych, które w poniedziałek pokazało Ministerstwo Finansów, wynika, że na koniec sierpnia deficyt sięgał zaledwie 27,3 proc. planu na cały rok. Według ministerstwa dochody budżetu sięgnęły w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego

Ogromna dziura budżetowa w Niemczech

Wpływy z podatków w Niemczech wyniosą w 2009 roku 572 miliardy euro, czyli o 45 mld mniej niż przewidywano jeszcze pół roku temu - podało ministerstwo finansów w swojej najnowszej prognozie. Rząd ściął też prognozy wpływów budżetowych na najbliższe lata - w 2010 r. mają być one mniejsze o 84,7 mld

GUS: Deficyt sektora general government wzrósł r/r do 16,83 mld zł 2019 r.

, z późn. zm.) za lata 2016-2019 wyniósł:    w 2016 roku: deficyt 44 162 mln zł,          w 2017 roku: deficyt 29 200 mln zł,    w 2018 roku: deficyt 4 933 mln zł,             w 2019 roku

Jak Europa tnie deficyty

Hiszpania zgodnie z uchwaloną już przez parlament ustawą ma ograniczyć deficyt budżetowy z ponad 11 proc. PKB do 6 proc. w roku 2011. W tym celu średnio o 5 proc. spadną pensje w budżetówce, zamrożono też emerytury i ścięto inwestycje publiczne. Zreformowano również rynek pracy, pozwalając

KE: Deficyt general government Polski wyniesie 1% PKB w 2019, 0,2% PKB w 2020

majowych prognozach Komisja spodziewała się deficytu w tym ujęciu w wysokości 1,6% PKB w 2019 r. i 1,4% w 2020 r. "Po dużych spadkach deficytu fiskalnego w ostatnich lat oczekuje się odwrócenia trendu. Deficyt wzrośnie do 1% PKB w 2019 roku z uwagi na wysoki wzrost transferów dla emerytów oraz

BOŚ: Deficyt sektora 'general government' przekroczy 2% PKB w 2019 r.

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. "general government" wzrośnie do powyżej 2% PKB w 2019 podał Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) w swoim przeglądzie kwartalnym. Jednak, według banku, deficyt ten nie przekroczy 3% PKB w kolejnych latach

GUS: Wynik sektora general government spadł r/r do 7,99 mld zł 2018 r.

wiadomości publicznej […] za lata 2015-2018 wyniósł: w 2015 roku: deficyt 48 703 mln zł, w 2016 roku: deficyt 41 614 mln zł, w 2017 roku: deficyt 30 404 mln zł, w 2018 roku: deficyt 7 987 mln zł" - czytamy w komunikacie. Na początku kwietnia br. GUS podał, że deficyt sektora rządowego i

GUS: Deficyt sektora 'general government' wzrósł do 0,7% PKB w 2019 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2019 roku 0,7% PKB (wobec 0,2% rok wcześniej), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wstępnych danych. Zadłużenie tego sektora sięgnęło 46% PKB na koniec 2019 

Morawiecki: Deficyt 'general government' będzie niższy od 1% PKB w 2018 r.

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w tym roku spadnie poniżej 1% PKB, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.  "W tym roku deficyt budżetowy (general government) będzie najniższy od 30 lat, będzie niższy niż od 1 pkt

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 0,2% PKB w 2018 r.

"general government" w latach 2015-2016 został skorygowany odpowiednio do 2,6% PKB i 2,4% (z wcześniej szacowanych odpowiednio: 2,7% PKB i 2,2%). W kwietniu br. GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł 0,4% PKB na koniec 2018 r., a zadłużenie tego sektora - 48,9% PKB

Bank Światowy: Deficyt sektora 'general goverrnment' wzrośnie do 1,6% PKB w 2019

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Bank Światowy prognozuje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2019 r. wzrośnie do 1,6% PKB, by w latach 2020-2021 spaść do 1% PKB, wynika z październikowych prognoz Banku Światowego. Dług sektora w latach 2019-2021 zmniejszy się do 47,3% PKB

S&P: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r.

Warszawa, 13.04.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie do 1,5% PKB w tym roku i dalej do 2,6% PKB w latach 2020-2022, podał S&P Global Ratings.  W październiku ub.r. agencja spodziewała się, że deficyt Polski w tym

Emilewicz: Inwestycje publ. w 2020 będą wyższe niż w 2019 wg projektu budżetu

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Założone w projekcie budżetu na 2020 r. inwestycje publiczne są na przyszły rok wyższe niż były w tym roku, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. "Najpierw trzy lata ekonomiści i dziennikarze zarzucają nam deficyt

RPP: Deficyt 'general government' wzrośnie, ale wyniesie poniżej 1,7% PKB w 2019

osób fizycznych. Ponadto, w kierunku wyższego deficytu będą także oddziaływać wprowadzone na 2019 r. dopłaty do cen energii. Łącznie zmiany te oznaczają, że po wielu latach zacieśnienia fiskalnego, w 2019 r. krajowa polityka fiskalna będzie oddziaływała dodatnio na popyt zagregowany, stwierdziła Rada

Czerwińska: Planujemy 28,5 mld zł deficytu budżetowego na 2019 rok 

zapewnić też możliwości większego wzrostu, większego potencjału na lata kiedy wzrost gospodarczy zwolni. Bo wtedy, kiedy gospodarka zacznie zwalniać, będziemy mieli większe możliwości wykorzystywania tych ścieżek fiskalnych, czyli powiększania deficytu" - powiedziała Czerwińska komentując w TVP

Fitch obniżył prognozę deficytu 'general government' Polski do 2,3% PKB w 2020

Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings prognozuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie w Polsce 2,3% PKB w 2020 r. i 1,9% PKB w 2021 r., podała agencja. Według prognoz Fitcha z sierpnia br., deficyt w tym ujęciu miał wynieść 2,2% PKB w 2019 r

APK: Wynik sektora general government to: -1,7% PKB w 2019r., +0,2% PK w 2020r.

kolejnych latach prognozy jest głównie efektem uwzględnienia nowych instrumentów w polityce społecznej, które zostaną zrealizowane w ramach stabilizującej reguły wydatkowej, dzięki wdrożeniu dodatkowych działań w obszarze dochodów" - czytamy w dokumencie. Deficyt na poziomie 0,4% PKB w 2018 r był

S&P podtrzymał oczekiwania dot. deficytu general government Polski na 2019 r.

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - S&P Global Ratings podtrzymał swoje oczekiwania dotyczące deficytu sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce na poziomie 1,5% PKB w tym roku i obniżył je do 2,5% PKB w 2020 r. z wcześniej oczekiwanych 2,6% PKB na przyszły rok, podała

Czerwińska: Deficyt 'general government' w okolicach 1% PKB w br. jest realny

Warszawa, 13.10.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) może wynieść ok. 1% PKB w tym roku, ocenia minister finansów Teresa Czerwińska. "Oceniam, że deficyt sektora w okolicach 1% PKB może być w tym roku realny. Jest jeszcze trochę wcześnie

Czerwińska spodziewa się 'lekkiego' deficytu budżetowego po sierpniu

Krynica-Zdrój, 04.09.2018 (ISBnews) - W budżecie państwa na koniec sierpnia br. spodziewany jest "lekki" deficyt, poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska. "Spodziewam się lekkiego deficytu za okres styczeń-sierpnia, aczkolwiek na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,8% PKB w 2020 r.

oficjalnych szacunków będą kosztować do 60 mld zł (2,5% PKB) w sumie w latach 2019-2020. Rząd chce utrzymać deficyt na poziomie 1,7% w budżecie na 2019 r., ale nie przedstawił jeszcze równoważących rozwiązań w zakresie dochodów i wydatków" - czytamy w komunikacie. Fitch podwyższył prognozę deficytu

Fitch: Pakiet PiS grozi wzrostem deficytu general gov't do ok. 3% PKB w 2020

, istnieje ryzyko, że deficyt w 2020 r. będzie zbliżał się do progu 3% PKB dotyczącego procedury nadmiernego deficytu" - ostrzega Fitch. Agencja zwraca przy tym uwagę, że w ostatnich latach wyniki w zakresie deficytu okazywały się lepsze niż rządowe plany - w 2018 r. wyniósł on 0,5% PKB wobec

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 1,4% PKB w 2017 r.

oceniła później, że deficyt sektora w okolicach 1% PKB może być w tym roku realny.  W "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-22" rząd zapisał, że zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) spadnie z 48,9% PKB

MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 1,9% PKB w 2018 r.

, że wskaźnik ten wyniesie w Polsce w 2018 roku 2,7% PKB.  Fundusz podał dziś w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2020-2023 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 1,5%, 1,4%, 1,3% i 1,2%.  Z kolei zadłużenie sektora rządowego i

MF: Rewizja relacji deficyt/PKB wynikiem dokapitalizowania poza 'general gov't'

systemu podatkowego" - czytamy dalej w komunikacie. Ścieżka deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych na lata 2018-21 będzie przedstawiona w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2018", który do końca kwietnia br. zostanie przesłany do Komisji Europejskiej i opublikowany

Moody's: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 2,6% PKB w 2020 r.

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie do 1,8% PKB w tym roku i dalej do 2,6% PKB w 2020 r., podał Moody's Investors Service. "W latach 2019-2020 Moody's spodziewa się wzrostu deficytu fiskalnego do odpowiednio

BCC: Założenia budżetu 2020 oparte są na zbyt wysokiej prognozie wzrostu PKB

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - Oczekiwana dynamika PKB założona w budżecie na poziomie 3,7% jest zbyt optymistyczną prognozą, a zerowy poziom deficytu budżetowego został oparty o jednorazowe wpływy na poziomie ok. 50 mld zł, uważa główny ekonomista Business Centre Club (BCC) Stanisław Gomułka

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł r/r do 44,74 mld zł w 2016 r.

procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 146 z 10.06.2009, str. 1, z późn. zm.2)) za lata 2013–2016 wyniósł: w 2013 roku: deficyt  68 144 mln zł, w 2014 roku: deficyt  59 991 mln zł, w 2015 roku: deficyt  46

Fitch podniósł prognozę deficytu 'general government' Polski do 5% PKB w 2020

Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings prognozuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie w Polsce 5% PKB w 2020 r. i 3,3% PKB w 2021 r., podała agencja. Wcześniej Fitch prognozował deficyt w tym ujęciu na 1,5% PKB w tym i przyszłym roku. "

Projekt budżetu 2020: Deficyt 'general government' wyniesie 17,5 mld zł

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 17,5 mld zł, tj. 0,7% PKB w 2020 r., podano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na przyszły rok. "Planowany w ustawie budżetowej deficyt sektora finansów publicznych w

DM Vestor: Ceny miedzi wzrosną do 6700 USD/t w 2019 r. i do 7300 USD/t w 2020 r.

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego Vestor spodziewają się wzrostu cen miedzi do poziomu 6 700 USD/t (+4% r/r) w 2019 r. oraz USD 7 300/t (+9% r/r) w 2020 r., wynika z raportu datowanego na 29 marca. "W latach 2019/20 oczekujemy deficytu na rynku miedzi na poziomie

BOŚ Bank: Indeks ISM w przemyśle USA i PMI Polski w centrum uwagi w tym tygodniu

informacje dot. decyzji USA co do importu samochodów z UE oraz wszelkie informacje dot. Brexitu. Oceniając zeszłotygodniowy, zaproponowany przez PiS plan gospodarczy stwierdzili, że nie poskutkuje on wzrostem deficytu SFP ponad 3% PKB w najbliższych latach.  "Jednocześnie jednak skala

MFW: Deficyt general government Polski to 2,8% PKB w 2016 r., 3,1% PKB w 2017 r.

w tym ujęciu wyniesie odpowiednio: 2,5% i 2,6% PKB. Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2018-2021 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,8%, 2,5%, 2,2% i 1,9%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski

MF: Realizacja prognoz KE oznaczałaby rekordowo niski deficyt fiskalny Polski

rządowych i samorządowych zmniejszy się w 2017 r., zgodnie z prognozą Komisji, do 1,7% PKB wobec 2,5% PKB w 2016 r. W latach 2018-2019 wyniesie odpowiednio 1,7% i 1,9% PKB. Jeśli szacunek KE na rok bieżący się potwierdzi, oznaczać to będzie rekordowo niski deficyt. W okresie członkostwa Polski w UE jedynie

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł r/r do 46,67 mld zł w 2015 r.

.) za lata 2012-2015 wyniósł: w 2012 roku: deficyt 60 159 mln zł, w 2013 roku: deficyt 66 697 mln zł, w 2014 roku: deficyt 56 958 mln zł, w 2015 roku: deficyt 46 666 mln zł" - czytamy w komunikacie. Na początku kwietnia GUS podał, że deficyt sektora rządowego i samorządowego wyniósł na

Morawiecki: Nie ma obaw, że przez Nową Piątkę naruszymy kryteria konwergencji

zalecenia i te twarde kryteria konwergencji - nie ma obaw, że twarde kryteria konwergencji zostaną przekroczone" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej na temat harmonogramu i finansowania nowego programu. Dodał, że ubiegłoroczny deficyt budżetu centralnego był najniższy od 30 lat

MF: Deficyt 'general government' wyniósł ok. 7 mld zł na koniec października

) w październiku br. nastąpił zgodnie z oczekiwaniami oraz tendencjami z lat poprzednich" - czytamy w komunikacie. Na początku listopada resort podał, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) wyniósł 6,1 mld zł, tj. 1,3% PKB, w II kw. 2017 r. Z kolei w

Moody's: Deficyt 'general gov't' Polski utrzyma się poniżej 3% PKB w 2018-2019

Warszawa, 04.04.2018 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) Polski utrzyma się prawdopodobnie poniżej poziomu unijnego limitu 3% PKB w tym i przyszłym roku, przy jednoczesnym dalszym spadku długu w relacji do PKB, prognozuje Moody's Investors Service

MFW obniżył prognozę deficytu general government Polski do 2,9% PKB w 2017 r.

tym ujęciu wyniesie odpowiednio: 2,8% i 3,1% PKB. Fundusz podał w raporcie "Fiscal Monitor", że w latach 2018-2021 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,9%, 2,6%, 2,4% i 2,2%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na wtorek

- Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 roku (za lata 2015-2018)  --10:00: Polska - Aktualizacja szacunku PKB według kwartałów za lata 2017-2018 --14:00: Polska - Podaż pieniądza M3 (r/r), marzec (konsensus r/r: 3,9%, poprzednio: 6,5%) (ISBnews/Macronext

KE obniżyła prognozę deficytu general government Polski do 2,4% PKB w 2016 r.

ściągalności podatków wskazują, że nie ma ryzyka objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu" skomentował wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie resortu finansów. Ministerstwo Finansów wskazało, że wyższy niż prognozowany przez MF deficyt w latach 20172018

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

Monitor", że w latach 2019-2022 deficyt "general government" Polski wyniesie w relacji do PKB odpowiednio: 2,6%, 2,3%, 2,2% i 2,1%. Z kolei zadłużenie sektora rządowego i samorządowego Polski prognozowane jest na poziomie 54,6% PKB w tym roku i 54,1% PKB w przyszłym roku (wobec 54,2% PKB

Kopacz: KE zdjęła z Polski procedurę nadmiernego deficytu

pozwalającego na oczekiwanie zdjęcia z Polski procedury nadmiernego deficytu". Zgodnie z aktualizacją Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018, deficyt sektora spadnie odpowiednio w latach 2015-2018 odpowiednio do: 2,7% PKB, 2,3% PKB, 1,8% PKB i 1,2% PKB. W kwietniu tego roku

Kościński: Budżet zrównoważony dzięki uszczelnieniu i odbudowie dochodów podatk.

podatkowego i odbudowie dochodów podatkowych" - powiedział Kościński podczas debaty sejmowej. Dodał, że budżet na 2020 r. spełnia reguły fiskalne zawarte w ustawie o finansach publicznych, jak również respektuje wartości referencyjne w zakresie deficytu nominalnego oraz długu sektora instytucji

Rząd przyjął ostateczną wersję projektu zrównoważonego budżetu na 2020 rok

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7%. "Rada Dialogu Społecznego miała czas, żeby odnieść się do propozycji, które skierowaliśmy około

MF: Nadwyżka budżetu wyniosła 3,8 mld zł po wrześniu wg wstępnych danych

budżecie centralnym odnotowano 4,89 mld zł nadwyżki. "Szacunki MF dotyczące całego 2017 r. wskazują, że deficyt budżetu państwa wyniesie ok. 30 mld zł (w ujęciu kasowym), co będzie jednym z najlepszych wyników w ostatnich latach. Z kolei deficyt całego sektora finansów publicznych może nieznacznie

MF opracowuje mechanizm, który pozwoli na powrót do SRW w ciągu 2-4 lat

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) przygotowuje mechanizmy powrotu do stabilizacyjnej reguły wydatkowej (SRW) w ciągu dwóch-czterech lat w zależności od głębokości recesji, poinformował resort. Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Fitch: Deficyt 'general government' Polski wzrośnie do 1,7% PKB w 2019 r.

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie do 1,7% PKB w tym roku z 0,5% PKB szacowanych na 2018 r., podał Fitch Ratings. Na 2020 r. agencja prognozuje deficyt w tym ujęciu na poziomie 2,3% PKB. W raporcie na temat

KE: Scenariusz makroekonomiczny dla APK Polski jest wiarygodny

programie konwergencji na 2019 r. rząd planuje niewielkie pogorszenie salda nominalnego: deficyt wynoszący w 2018 r. 0,4% PKB pogłębi się do 0,6% PKB w 2022 r., przy czym w 2019 r. deficyt wyniesie 1,7% PKB, a w 2020 r. ma wystąpić nadwyżka 0,2% PKB. W 2022 r. przeliczone saldo strukturalne - deficyt

ING BSK: Deficyt general government może być w 2019 r. wyższy niż zakłada budżet

społecznych (FUS, NFZ, itp.) odnotują dość wysoki deficyt: 0,5% PKB. W ubiegłych dwóch latach oba te sektory prowadziły praktycznie zrównoważoną gospodarkę finansową. Przyspieszenie inwestycji unijnych, które już obserwujemy może jednak tłumaczyć tę zmianę" - czytamy także. (ISBnews)  

Bank Światowy: Deficyt fiskalny Polski wyniesie 2,1% PKB w 2017 r.

za prognozami odnośnie deficytu to zdecydowana poprawa dochodów fiskalnych do PKB - uszczelnienie VAT-u - dochody z VAT wobec PKB będą rosły w 2017 r.- ale przyrosty będą trudniejsze do osiągnięcia w kolejnych latach" - wskazał też Kąsek. Bank Światowy podniósł dziś prognozę wzrostu PKB Polski

Morawiecki: Deficyt 'general government' ma wynieść poniżej 3% PKB w 2017 r.

deficyt nieprzekraczający progu 3% w relacji do PKB, a na kolejne lata - jego ograniczanie o co najmniej 0,25 pkt proc. rocznie. Morawiecki zadeklarował także podczas posiedzenia Komisji, że Program 500+ ma być finansowany z luk podatkowych. "Chcemy trzymać się tych ram dotyczących deficytu"

Morawiecki: Mamy szansę na deficyt budżetowy 'nieco poniżej' planu

wysoki deficyt budżetowy, z związku z tym my nie mamy nadwyżek, żeby je teraz rozdawać, tak jak Szwedzi czy Niemcy" - powiedział Morawiecki w wywiadzie dla Programu 1 Polskiego Radia. "Poprzednie dwadzieścia kilka lat rozwoju było rozwojem w dużym stopniu idącym w innym kierunku: zadłużaliśmy

Morawiecki: Nawet przy zmianie metodologii nie przekroczymy 3% deficytu w 2016r.

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Planowane zmiany w unijnej metodologii dotyczącej liczenia budżetu państwa mogą doprowadzić do konieczności rozłożenia przez Polskę rozliczenia wpłaty środków z aukcji LTE na 15 lat, ale nawet ta operacja nie sprawi, że deficyt general government Polski przekroczy

FPP i CALPE: Pomoc społeczna dla starszych może wzrosnąć o ponad 145% w 6 lat

zł. Plan na 2019 r. zakłada jednak deficyt na poziomie aż 49,4 mln - jest to spowodowane przede wszystkim obniżką wieku emerytalnego, wskazano w materiale. "Na przestrzeni ostatnich 10 lat deficyt FUS utrzymywał się na względnie stabilnym poziomie, oscylując wokół 40 mld zł rocznie

MFW podtrzymał prognozę deficytu general government Polski na 2,9% PKB w 2017 r.

poboru podatków" - czytamy w komunikacie. Następnie, w latach 2018-2019 deficytu strukturalny powinien być ograniczany o 0,5% PKB rocznie, zgodnie z planem rządu przedstawionym w tegorocznej aktualizacji planu konwergencji, podkreślił Fundusz. Celem jest budowa "buforu bezpieczeństwa" w

ING: Działania z APK obniżą deficyt general government do 1,2-1,5% PKB w 2020r.

wpływy jednorazowe, z których tylko opłata transferowa OFE (10 mld zł) obniży deficyt budżetowy i tylko w latach 2020-2021. Operacja na aktywach OFE oznacza de facto przyspieszenie płatności PIT (normalnie ten podatek byłby pobrany dopiero za wiele lat, gdy wypłacane byłyby emerytury z OFE) i użycie ich

KE: Deficyt general government Polski spadnie do 2,8% PKB w tym roku

deficytu". Zgodnie z aktualizacją Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018, deficyt sektora spadnie odpowiednio w latach 2015-2018 odpowiednio do: 2,7% PKB, 2,3% PKB, 1,8% PKB i 1,2% PKB. Według prognoz Komisji, zadłużenie sektora "general government" spadło do 50,1

Morawiecki: Nowe rozwiązania w zakresie FUS nie będą radykalne

preferencyjna obowiązujące przez dwa lata. Po drugie, właśnie w ramach pracy, do której właśnie przystępujemy, w tym ważnym i trudnym obszarze, jakim jest Fundusz Ubezpieczeń Społecznych będziemy starali się zaproponować nowe rozwiązania, ale na pewno one takie bardzo radykalne nie będą, dlatego, że właśnie w

Rząd przyjął projekt budżetu na 2020 r. z 3,7% wzrostu PKB i zerowym deficytem

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2020, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,7% (w ujęciu realnym) w przyszłym roku wobec 3,8% zakładanego w budżecie na ten rok. W przyjętym projekcie nie zaplanowano deficytu budżetu państwa

GUS: Deficyt sektora 'general government' wyniósł 2,6% PKB w 2015 r.

spaść do "bliżej 2% PKB" do 2019 r. Pod koniec kwietnia br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie "Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019", którego częścią jest aktualizacja programu konwergencji.W aktualizacji rząd prognozuje, że deficyt sektora

Szydło: Wynik deficytu budżetu będzie bardzo dobry w br., niższy niż zakładany

Warszawa, 13.10.2016 (ISBnews) - Wykonanie tegorocznego deficytu budżetowego będzie bardzo dobre - niższe niż zakładał rząd, poinformowała premier Beata Szydło. "Pieniędzy nam wystarczy, wszystko jest policzone i zbilansowane. Myślę, że w tym roku będziemy też mogli powiedzieć o bardzo

PKO BP: Pakiet PiS to stymulacja, po uwzględnieniu podatków, na 0,9-1,6% PKB

2019 polityka fiskalna będzie istotnie poluzowana (impuls może przekroczyć 1% PKB). Stymulacja fiskalna będzie oparta w dużej mierze o pakiet fiskalny na lata 2019-2020, czyli rozszerzenie programu 500+, transfery Emerytura+, zmiany w PIT, dodatkowe nakłady na lokalny transport publiczny. Wielkość

Kalendarium ISBnews

;kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016-2019, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku, dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku, wskaźniki cen

Kalendarium ISBnews

zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 roku   WTOREK, 21 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016-2019, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu

Skiba z MF: Deficyt 'general government' pozostanie na bezpiecznym poziomie

Komisja podała, iż deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (ang. general government) wyniósł 2,3% PKB, czyli był najniższy od 2007 r. Na lata 2017-2018 KE prognozuje, że deficyt wzrośnie do odpowiednio do 2,9 i 3,0% PKB. "W kontekście deficytu za 2016 r. należy pamiętać, że wynik

Kalendarium ISBnews

deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016-2019, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku, dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020 roku (ISBnews)

Morawiecki: Zrównoważenie budżetu wymaga prac po stronie dochodów i kosztów

publicznych deficyt to ok. 0,4-5% PKB, czyli najniższy w ciągu ostatnich 30 lat" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej. "Jest pewna łamigłówka do rozwiązania na skutek zmiany, o której wczoraj zadecydował Sejm" - przyznał premier. Projekt przewidujący zniesienie limitu 30

Moody's: Obniżenie deficytu general government pozytywne dla ratingu Polski

; - czytamy w raporcie. Po tym, jak Rada Ministrów przyjęła wczoraj aktualizację Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018, Centrum Informacyjne Rządu (CIR) podkreślało, że choć deficyt sięgnął 3,2% PKB w ub.r., to "uwzględniając, wciąż ponoszone w I połowie 2014 r., koszty systemowej

Moody's: Deficyt 'general government' Polski przekroczy 3% PKB w 2017 r.

Warszawa, 13.04.2016 (ISBnews) - Plany pobudzenia fiskalnego w Polsce i w Rumunii prawdopodobnie sprawią, że kraje te przekroczą unijny limit 3% w relacji deficytu sektora rządowego i samorządowego (general government) do PKB w 2017 r., uważa wiceprezes Moody's Investors Service Marco Zaninelli

Deficyt sektora 'general government' wzrośnie do 2,1% PKB w tym roku - prasa

lat i mężczyzn do 65 lat oraz waloryzację emerytur i rent, jaka nastąpiła w tym roku" - czytamy w gazecie. Obniżanie deficytu będzie miało korzystny wpływ na wielkość długu, podał też "DGP". Resort zakłada, że już w tym roku powinien zmaleć do 50,4% PKB (z 50,6% w ub.r.) i

NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 2 222 mln euro nadwyżki w IV kw.

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2019 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 2 222 mln euro wobec 782 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 859 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 3,3% PKB w 2014 r.

dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014 uległy nieznacznym zmianom w stosunku do wcześniej publikowanych w związku z wdrożeniem zaleceń Komisji Europejskiej (Eurostat) sformułowanych podczas misji dialogu EDP. Dodatkowo, zmiany wynikają z uwzględnienia

Eksperci EKF: Wzrost PKB będzie spowalniać do 2022, inflacja nie zagrozi celowi

czasu przystąpienia Polski do UE. Eksperci prognozują jednak, że dalsze transfery socjalne związane z realizacją obietnic wyborczych spowodują istotne pogorszenie wyników sektora finansów publicznych, szczególnie w latach 2021 i 2022, w których deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych

Sejm przyjął budżet na 2018 rok

Warszawa, 11.01.2018 (ISBnews) - Sejm przyjął budżet na 2018 rok, podała Kancelaria Sejmu na Twitterze. Ustawa trafi teraz do Senatu.  "W 2018 roku dokonujemy przełomu po stronie podatkowej i dzięki temu zaplanowane deficyty są najniższe w historii ostatnich 28 lat. Jednocześnie

Projekt budżetu: Limit kosztów obsługi długu SP spadnie do 30,4 mld zł w 2017 r.

. CIR zaznaczyło także, że "w warunkach porównywalnych nominalny poziom deficytu budżetu państwa nie odbiega od zaplanowanego w latach ubiegłych". Jak tłumaczono w komunikacie, nominalny wzrost wynika z tego, że w przyszłym roku całość niedoboru środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

APK: Eksport wzrośnie o 5,3% r/r, a import o 6% r/r w 2019 r.

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Eksport wzrośnie o 5,3% r/r w 2019 r. i będzie rósł średnio po 4,8% r/r w latach 2020-2022, a wzrost importu wyniesie odpowiednio: 6%, 5,1%, 5,1% i 5%, podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja 2019". "Od czasu przystąpienia Polski do UE

W budżecie centralnym utrzymała się nadwyżka na koniec września - prasa

ustawie budżetowej. Kasowo byłby to jeden z najlepszych wyników ostatnich lat" - podsumował dziennik. Przedstawiciele rządu mówili ostatnio kilkakrotnie, że na koniec roku deficyt może sięgnąć niewiele ponad 30 mld zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. rząd zapisał, że planowane wykonanie

KE prognozuje deficyt general government Polski na 2,8% PKB 2016 r., 3,4% w 2017

-proc. limitu - deficyt ma wynieść 3,4% PKB. W listopadowych prognozach Komisja oczekiwała, że deficyt ten wyniesie 2,8% PKB w latach 2015-2017. "Perspektywy fiskalne na 2017 r. w znacznym stopniu zależą od ostatecznego kształtu ostatnich propozycji rządowych, w szczególności w zakresie

Morawiecki: Deficyt general government w 2018 może być niższy niż prognozuje KE

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - Przedstawiona dziś przez Komisję Europejską (KE) prognoza deficytu sektora rządowego i samorządowego (general govenment) Polski jest zbieżna z rządowym Programem konwergencji, jeśli chodzi o 2017 r., natomiast w 2018 r. deficyt ten może okazać się niższy, niż

Morawiecki: Deficyt budżetu wyniesie poniżej 50 mld zł w tym roku

budżetowy będzie bardzo niski w tym roku i to jest ogromne osiągnięcie, ponieważ w 8 latach rządów naszych poprzedników sześć razy on przekraczał 3% [PKB], a niekiedy sięgał 8%. Mamy cały czas deficyt, ale on będzie prawdopodobnie niższy w tym roku niż 50 mld zł, czyli niższy niż 2,5% [PKB]"

Rada Ecofin zakończyła procedurę nadmiernego deficytu wobec Polski

na uwadze wyniki prognoz Komisji Europejskiej opublikowanych w maju br., przekazanej przez Polskę notyfikacji fiskalnej z kwietnia br. oraz informacje zawarte w dokumencie Program konwergencji. Aktualizacja 2015, Rada Ecofin kończy obowiązującą wobec Polski przez 6 lat procedurę nadmiernego deficytu

APK: Deficyt 'general gov't' to 8,4% PKB, dług sektora - 55,2% PKB w 2020 r.

Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) sięgnie w tym roku 8,4% PKB (wobec 0,7% deficytu w ub.r.), zaś zadłużenie tego sektora wyniesie 55,2% PKB (wobec 46% rok wcześniej), podano w "Programie konwergencji. Aktualizacja

GUS: Deficyt sektora 'general government' spadł do 55,2 mld zł w 2014 r.

instytucji rządowych i samorządowych podawany do wiadomości publicznej zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (...) za lata 2011-2014

Szałamacha: Deficyt budżetu 2016 nie przekroczy 2,8% PKB (sprostowanie)

W dzisiejszej depeszy błędnie podaliśmy wysokość deficytu w relacji do PKB. Poniżej poprawiona wersja depeszy: Warszawa, 14.12.2015 (ISBnews) - Deficyt w budżecie na 2016 r. wyniesie w znowelizowanej wersji 54,7 mld zł (wobec zakładanych w poprzedniej wersji projektu 54,62 mld zł

Fitch: Będą kłopoty z realizacją budżetu 2017

dochodów podatkowych budżetu o 8,9 proc. Jeśli go nie będzie, deficyt całego sektora finansów publicznych sięgnie dopuszczalnej w UE granicy 3 proc. PKB. Nadmierny deficyt może zablokować unijne środki Agencja przypomina, że w 2015 r., po kilku latach zaciskania pasa i oszczędzania, Polska wyszła z unijnej

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 21 kwietnia --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016-2019, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku, dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020

Kalendarium ISBnews

Statystyczny opublikuje komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2016-2019, wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku, dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w marcu 2020 roku, wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w marcu 2020

ING: Obniżka sprowadzająca stopy do zera rodzi negatywne efekty uboczne

, dostępność kredytu zaczyna się pogarszać, a nie poprawiać" - czytamy w komentarzu banku. "Dzisiejsze cięcie oznacza jednak, że przeważył argument kursowy. Złoty silnie zyskał w ostatnim czasie. Można zakładać, że RPP przyjęła węgierskie podejście sprzed paru lat. Tamtejszy bank centralny obniżył

Borys z PFR: Chcemy, by obligacji w ramach tarczy nie wliczać do general gov't

(tzw. general government"), poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Będziemy emitowali obligacje o terminach 2, 3, 4 lata. Cały program ma być rozliczony do 2025 roku. Dzięki takiemu mechanizmowi budżet państwa nie poniesie w tym roku jakichś istotnych kosztów

Rząd jedzie z finansami po bandzie

Ileż to się nasłuchaliśmy w poprzednich latach połajanek pod adresem rządów PO-PSL za to, że zadłużają Polskę i Polaków, że planują wysokie deficyty. Ledwie jednak PiS przejął władzę, o całej swojej krytyce zapomniał. Ba, z miejsca do kosza wyrzucił politykę poprzednich rządów polegającą na

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2020 rok

Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews) - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2020, która zakłada, że zarówno dochody, jak i wydatki budżetu państwa mają wynieść po ok. 435,3 mld zł, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Planowany deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r

Skiba z MF: Rząd rozpatrzy program konwergencji po 22 kwietnia br.

rządu i działania służące ich realizacji. Według ubiegłorocznej aktualizacji programu konwergencji, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) w 2017 r. miał wynieść 2,9% PKB, a w kolejnych latach odpowiednio 2,5% PKB, 2% PKB i 1,2% PKB. Główny Urząd Statystyczny (GUS

NIK: Prawidłowo obliczony deficyt sektora finansów publ. wyniósł 2,7% PKB w 2016

wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2016 r." "Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, podobnie jak w latach poprzednich, dochody i deficyt sektora finansów publicznych zostały obliczone nieprawidłowo, gdyż w obliczeniach po stronie dochodów nie wyeliminowano wpływów Funduszu

Morawiecki pozytywnie o budżecie. Problemu na południu

na około 15% obecnego deficytu budżetowego. Grecja znów wraca na tapetę Ateny znów postanowiły o sobie przypomnieć na początek lata. Co roku problem wyskakuje w tym samym mniej więcej momencie, gdyż programy pomocowe mają termin w latach. Zatem skoro rok temu był problem to i za rok

Lewiatan negatywnie ocenia przyjety przez rząd projekt budżetu na 2020 rok

wpływów z zysku NBP czy opłaty od torebek foliowych.   Zdaniem Konfederacji Lewiatan rząd chwali się projektem budżetu bez deficytu na rok 2020 i przekonuje, że przez ostatnie lata poprawił sytuację w finansach publicznych. Jednak plany finansów na przyszły rok w dużej mierze sfinansują