lata transformacji

Arkadiusz Przybysz

Technologia dla firm. Komputery będą coraz mniej potrzebne

Technologia dla firm. Komputery będą coraz mniej potrzebne

Transformacja cyfrowa i digitalizacja - to dwa najczęściej powtarzające się słowa przy pytaniu o przyszłość firm. Jak będą działać małe firmy za kilka lat? Zamiast kupować sprzęt o dużej mocy, będą mogły wynająć samą moc obliczeniową. Ich pracownicy zaś dostaną większą swobodę wyboru np. miejsca pracy.

Grupa ING zwolni prawie 6 tys. pracowników. Głównie w Belgii i Holandii

W ciągu pięciu lat grupa ING planuje zwolnienie ok. 5,8 tys. pracowników w Belgii i Holandii - donosi agencja Bloomberg. To efekt cięcia kosztów i przyspieszania cyfrowej transformacji banku.

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

Doganiamy Grecję, a kiedy Niemcy?

W tym roku PKB Polski na mieszkańca, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, zrówna się lub przewyższy podobny wskaźnik w Grecji. W ten sposób 25 lat po rozpoczęciu transformacji dogonimy najbiedniejszy kraj starej Europy. Jest to zasługa nie tylko Polski, która jest dziś przeszło dwa razy

Norwegia rok temu ogłosiła koniec epoki ropy naftowej. Dopiero teraz wie, co to naprawdę oznacza

Norwegia rok temu ogłosiła koniec epoki ropy naftowej. Dopiero teraz wie, co to naprawdę oznacza

ponad 20 tys. osób, a bezrobocie, choć godne pozazdroszczenia w innych krajach (w maju osiągnęło 4,3 proc.), jest największe od 11 lat. Nic dziwnego, że rząd postanowił działać. - Przyszłoroczny budżet będzie się jeszcze bardziej skupiał na transformacji naszej ekonomii, wzmocnieniu konkurencyjności i

KE proponuje dla Polski ramach Funduszu Transformacji do 8 mld euro

zaproponowanej kwoty 7,5 mld euro Komisja proponuje dodatkowe środki w wysokości 2,5 mld euro w ramach kolejnej perspektywy budżetowej UE na lata 2021-2027oraz 30 mld euro z mechanizmu Next Generation EU. Łączny budżet Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji ma wynieść 40 mld euro, podano w komunikacie

KE poparła wnioski państw, które pomogą przygotować plan 'zielonej transformacji

mechanizm sprawiedliwej transformacji. Ma on umożliwić w latach 2021-2027 uruchomienie co najmniej 100 mld euro w regionach najbardziej dotkniętych negatywnymi społeczno-gospodarczymi skutkami transformacji i je złagodzić. Aby uzyskać dostęp do finansowania, państwa członkowskie muszą opracować, w

Amica: Nakłady na transformację cyfrową to 20 mln zł w br., 250 mln zł do 2023

połowy 2021 r.) będziemy mieli odpowiedź, czy to działa i rozpoczniemy wdrożenie w pozostałych jednostkach grupy. To będzie trzeci etap - 'escalate fast'" - wyjaśnił Stobiński. Na transformację cyfrową przeznaczono ok. 50% z 500 mln zł nakładów inwestycyjnych grupy na lata 2020-2023. Obejmą

Kurtyka: Propozycja KE dot. sprawiedl, transformacji pokazuje zrozumienie wyzwań

. mechanizm sprawiedliwej transformacji, który ma zapewnić ukierunkowane wsparcie, aby w latach 2021-2027 uruchomić co najmniej 100 mld euro inwestycji w regionach najbardziej dotkniętych negatywnymi społeczno-gospodarczymi skutkami transformacji i złagodzić te skutki. Mechanizm sprawiedliwej transformacji

Thomas Duschek został nowym dyrektorem zarządzającym SAP Polska

mogę kierować zespołem SAP w Polsce - zespołem ambitnych i zorientowanych na sukces ludzi. Wspólnie pomożemy naszym klientom w rozwoju ich przedsiębiorstw" - powiedział dyrektor zarządzający SAP Polska Thomas Duschek, cytowany w komunikacie. Thomas Duschek ma ponad 20 lat doświadczenia w

Tchórzewski: Koszt transformacji w kierunku zeroemisyjności to 700-900 mld euro

w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu, poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski. "To nie jest jeszcze dokładnie policzone. W naszym sektorze sumaryczne koszty transformacji rozłożone na lata to w okolicach 300 mld zł do 400 mld zł, natomiast cała gospodarka to 700-900 mld

Obama ogłasza rewolucję w nadzorze finansowym

Zmiany proponowane przez Obamę mają zacieśnić rządowy nadzór nad wielkimi korporacjami, których ryzykowne działania i spektakularne klęski wpłynęły na pogłębienie kryzysu gospodarczego. Prezydent chce, aby Fed zajął się monitorowaniem "systemowego ryzyka", które może być spowodowane przez

Dell Technologies: Tylko 5% polskich firm to liderzy transformacji cyfrowej

duże firmy, zmierzających do realizacji nowych modeli dojrzałości cyfrowego przedsiębiorstwa. Zdaniem 73% badanych menedżerów, transformacja cyfrowa powinna objąć ich organizacje w szerszym zakresie. Prowadzone co dwa lata badanie Digital Transformation Index, które po raz pierwszy odbyło się w 

PSE: Nakłady na rozwój sieci przesyłowej planowane na 14,04 mld zł w 2021-2030

. "Suma planowanych nakładów w latach 2021-2030 w scenariuszu ekspansji wynosi 14 042,8 mln zł" - czytamy w "Projekcie planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030". Efekty realizacji zadań inwestycyjnych

EBOR udzieli 280 mln zł kredytów na polskie projekty OZE grupy Qair

Linowo (58 MW) i Rzepin (48 MW), podano w komunikacie. "Chociaż tak wiele wysiłków słusznie koncentruje się na rozwiązywaniu kryzysu COVID-19, istotne jest również utrzymanie rozmachu transformacji ekologicznej. Zmiany klimatu mogą być obecnie mniej odczuwalne, ale są one równie poważnym wyzwaniem

Morawiecki: Ponad 30 mld euro netto dla Polski z nowego pakietu KE

energetycznej, odnawialnych źródeł energii, ale także wsparcia w procesie transformacji" – podkreślił. Zaznaczył, że nowe środki potrzebne są jako narzędzia inwestycyjne w najbliższych latach. Pozytywnie ocenił też podział mechanizmu na część dotacyjną i pożyczkową. Obecnie w ramach Rady

Łukasz Czernicki został powołany na głównego ekonomistę Ministerstwa Finansów

Technicznym w Berlinie. Podczas studiów asystent naukowy w Niemieckim Instytucie Urbanistyki. Wcześniej związany z Polskim Instytutem Ekonomicznym, gdzie od 2019 r. pełnił funkcję szefa Zespołu Strategii. W latach 2016-2017 stały współpracownik portalu ekonomicznego NBP obserwatorfinansowy.pl. Zajmował się

Marc De Pauw będzie dyrektorem generalnym ArcelorMittal Poland od stycznia

energii. W roku 2014 stanął na czele biura transformacji południowo-zachodniej części ArcelorMittal Europe - wyroby płaskie. Od stycznia 2018 roku był dyrektorem zarządzającym części surowcowej w hiszpańskiej Asturii. "Dziękuję Geertowi za pięć lat, które spędził w Polsce. W tym czasie jako

Huawei planuje wzrost inwestycji w rozwój talentów w regionie CEE

transformacji cyfrowej. W ciągu ostatnich kilku lat, podczas wspólnego rozwiązywania przeszkód, przed którymi stawia nas wszystkich dążenie do cyfryzacji, udało nam się znacząco przyspieszyć cyfrową transformację Europy Środkowo-Wschodniej i regionu skandynawskiego, a także wspólnie rozwijać się jako

MPiT wybrało pierwsze Huby Innowacji Cyfrowych

rozwiązań do danej firmy" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie. Przez najbliższe dwa lata huby będą prowadzić m.in. działania informacyjno-demonstracyjne, szkoleniowe oraz doradcze, aktywnie docierając do przedsiębiorców, co pozwoli

Polenergia wg nowej strategii chce mieć projekty o mocy 821 MW do 2024 r.

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Polenergia ogłosiła strategię na lata 2020-2024, która ma umocnić jej pozycję w gronie liderów polskiego rynku energetyki odnawialnej, podała spółka. Dokument przewiduje 821 MW łącznej mocy projektów w operacji do 2024 roku, gotowość do

KE: Dotacyjna część instrumentu odbudowy dla Polski to maksymalnie 28,9 mld euro

określą harmonogram reform i inwestycji na najbliższe cztery lata, czyli do 2024 r. Plany te powinny obejmować spójny pakiet reform i projektów inwestycji publicznych" – zaznaczyła Komisja. W planach należy określić, jakie reformy i inwestycje zostaną podjęte, w szczególności w zakresie

Kalendarium ISBnews

; ŚRODA, 10 lipca --11:00: Prezentacja nowego raportu Instytutu Sobieskiego "Polska (prawdziwie) cyfrowa. 12 rekomendacji na lata 2019-2023"   (ISBnews)  

Prezes PFR: Transformacja energetyczna wymaga ok. 150 mld zł finans. dłużnego

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Polska potrzebuje ok. 300 mld zł inwestycji, by przejść transformację energetyczną. Blisko połowa tych potrzeb będzie finansowana w formie dłużnej - w formie kredytów lub emisji obligacji w perspektywie 10 lat, poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Polenergia oczekuje 418 mln zł wyniku EBITDA w 2024 r. 

Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Strategia Polenergii na lata 2020-2024 zakłada osiągnięcie docelowego poziomu wyniku EBITDA w wys. 418 mln zł w 2024 roku, podała spółka.  Spółka podała w prezentacji, że docelowo chce zwiększyć wynik EBITDA o 139 mln zł wobec 2019 roku - do 418 mln zł

PGE planuje zaprezentować nową strategię na jesieni

. Pokażemy wtedy plan działalności grupy na najbliższe 10 lat, a także na kolejne lata" - powiedział Dąbrowski podczas sesji w ramach EEC Online. Podkreślił, że grupa zamierza skupić się na swojej podstawowej działalności i dostosowaniu się do zmieniającej się rzeczywistości, w tym wyzwań wynikających

Prezes Pekao: Pierwsze efekty transformacji cyfrowej już widoczne w wynikach

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Pierwsze efekty zaawansowanej cyfrowej transformacji, realizowanej przez Bank Pekao, są już widoczne w jego wynikach finansowych, poinformował prezes Pekao Michał Krupiński. "Działalność operacyjna w pierwszym kwartale daje nam silne podstawy, aby 2019 był

Rząd rozpatrzy we wtorek m.in. wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.

inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie - etap I", a także projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030". (ISBnews

Prezes Banku Pekao: Polski sektor bankowy skonsoliduje się do 4-6 graczy

Krupiński w rozmowie z ISBnews. Pekao koncentruje się obecnie na transformacji operacyjnej i realizacji strategii 2020. Jednocześnie przygląda się trendom konsolidacyjnym na rynku bankowym w Polsce i nie wyklucza swojego udziału w dalszej konsolidacji sektora po zakończeniu transformacji operacyjnej. 

Prezes Pekao: Europejskie banki nie wykorzystują potencjału M&A

, powinny poddać się cyfrowej transformacji. Według niego, cały europejski sektor bankowy przeżywa w tej chwili największą od ponad stu lat transformację. Banki muszą dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku i klientów - także poprzez fuzje i przejęcia" - czytamy w komunikacie. Krupiński

Nowy prezes Pekao: Bank zamierza kontynuować dotychczasową strategię

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Banku Pekao będzie kontynuować realizację dotychczasowej strategii, koncentrując się na cyfryzacji i transformacji operacyjnej, a także podtrzymuje cele finansowe i technologiczne na kolejne lata, poinformował nowy prezes Marek Lusztyn. "W najbliższym

PwC zwiększyło przychody w Polsce o 15% r/r w roku obrotowym 2018/2019

czasie wyniosły 42,4 mld USD, o 7% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie PwC zapowiada, że w kolejnych 4 latach zainwestuje 3 mld USD na program podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników, klientów i społeczeństwa. "Za nami kolejny udany rok, zarówno pod względem zwiększania przychodów, jak

MK: Wpływy Polski z systemu EU ETS mogą przekroczyć 100 mld zł w nast. 10 latach

Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Wpływy do budżetu Polski z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu EU ETS mogą przekroczyć 100 mld zł w kolejnych dziesięciu latach, szacuje Ministerstwo Klimatu. Zdaniem resortu, system wymaga jednak reformy. "W ramach EU

BCG: Pandemia COVID-19 gwałtownie przyspieszy transformację cyfrową w Polsce

zrobić szybko. Przewidujemy, że firmy, które będą zwlekać z cyfryzacją, w perspektywie 10 lat mogą przestać istnieć. Aktualna sytuacja związana z COVID-19 dodatkowo gwałtownie przyspieszy tę cyfrową transformację. Wiele zmian, planowanych wcześniej w perspektywie kilku lat, musi teraz nastąpić w ciągu

IAB Polska/PwC: Nakłady na reklamę online wzrosły o 10,4% r/r w 2019 r.

recesji gospodarczej. Reklama internetowa przez lata budowała bardzo silną pozycję rynkową i dzisiaj będzie to procentować. Wyraźnie pokazuje to też ostatnie badanie IAB Polska dotyczące wpływu pandemii na firmy w naszej branży. Wierzę, że reklama on-line nie tylko najmniej ucierpi w wyniku recesji, ale

Amica zakłada w strategii ok. 500 mln zł inwestycji w latach 2020-2023

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Amica planuje w zaktualizowanej strategii ok. 500 mln zł nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2023, poinformował prezes Jacek Rutkowski. "Większość wydatków związana będzie ze zwiększeniem mocy produkcyjnych i wydajności fabryki we Wronkach oraz

SAP: Polska ma szanse zacząć piąć się w światowych rankingach innowacyjności

innowacyjność polskich marek, rozpoznawalnych nie tylko w naszym kraju, a pośrednio wspierać naszą drogę w górę w rankingach innowacyjności" - dodał dyrektor zarządzający SAP Polska. Jako przykład wskazał transformację giełdowego producenta farb i lakierów Śnieżka, który realizuje 

PwC: 89% polskich pracowników jest gotowych do uczenia się i przekwalifikowania

możliwość zakłada 60% badanych. "Pracownicy w Polsce są bardzo świadomi zmian, jakie zachodzą w związku z cyfryzacją. Ich praca już teraz wygląda inaczej niż jeszcze kilka lat temu, a tempo transformacji nie zwalnia. W związku z tym większość z nich za oczywiste uznaje konieczność zdobywania nowych

Tauron przedstawi aktualizację strategii w zw. z PEP po I kw. 2019 r.

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Cele zaprezentowanego dziś projektu Polityki Energetycznej Polski (PEP) są zbieżne z kierunkami rozwoju realizowanymi przez Grupę Tauron, podała spółka. W związku z PEP, Tauron podjął prace nad aktualizacją strategii na lata 2016-2025 w zakresie kształtowania

4mobility: Inwestycja w 300 samochodów może nie być ostatnią w 2020 r.

po powiększeniu floty, jednak z pewnym przesunięciem w czasie, o kilka miesięcy" - kontynuował. W 2019 r. spółka miała stratę netto. Rentowność, według prezesa, może osiągnąć za 2-3 lata. "Taka jest specyfika branży, tak jest na wszystkich nowych rynkach. To jest inwestycja, prowadzona

Artifex Mundi miało 13,7 mln zł straty netto, 14,36 mln zł straty EBIT w 2019 r.

. Ponownie zatem zamykamy rok serią trudnych decyzji o cięciach i znaczącym ograniczeniu skali inwestycji prowadzonych przez spółkę" - napisał prezes Tomasz Grudziński w liście do akcjonariuszy. Podobnie jak w poprzednich latach, również ubiegłoroczny wynik został obciążony zdecydowanie wyższymi od

BNP Paribas BP dzięki umowie z BGK przystąpił do programu Gwarancji Biznesmax

przez przedsiębiorcę dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją, czyli refundacji części zapłaconych odsetek od kredytu (obejmujących okres nie dłuższy niż 3 lata). Preferencyjna stawka roczna dopłaty do oprocentowania kredytu to obecnie 5% i obowiązuje dla kredytów udzielonych do końca 2020

Wiceprezes Pekao: Bank jest dobrze przygotowany na spowolnienie gospodarki

. Przez ostatnie 2-3 lata bardzo dużo robiliśmy po stronie transformacji cyfrowej i to jest coś, co zaprocentuje jeszcze bardziej w przyszłości" - powiedział Kubiak podczas wideokonferencji. Według niego, wynik netto całego sektora bankowego może spaść w 2020 roku o ok. 50% w skali roku, wskaźnik

MAP przekazało do KE 'Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030'

Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przekazało do Komisji Europejskiej (KE) 'Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030' (KPEiK), podał resort.  Dokument przyjęty przez Komitet ds. europejskich na posiedzeniu 18 grudnia br., został

ZE PAK miał 445,18 mln zł straty netto, 393,36 mln zł EBITDA w 2019 r.

energii elektrycznej to proces ciągły i rozpisany 2 na lata, w mojej ocenie nie da się jej przeprowadzić w sposób nagły, nieuporządkowany i bez poszanowania dla następstw społecznych i ekonomicznych. W nieodległym czasie grupa ZE PAK poinformuje o postępach w realizacji kolejnych zamierzeń, związanych

Borys z PFR: OZE stanowią istotny element naszej strategii na lata 2019-2021

Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią nowy, istotny element w strategii Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) na lata 2019-2021, poinformował prezes Paweł Borys. "Istotnym elementem nowej strategii są inwestycje w OZE. W ciągu 2-3 tygodni przedstawimy

Wojciech Dąbrowski został powołany na prezesa zarządu PGE

. korporacyjnych Paweł Cioch, wiceprezesa ds. innowacji Paweł Śliwa. Kadencja wspólna zarządu trwa 3 lata, podała spółka. Jednocześnie RN podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu z dniem 19 lutego 2020 r.: - Henryka Baranowskiego, prezesa; - Ryszarda Wasiłka, wiceprezesa ds. operacyjnych; - Emila

EEC Trends zdiagnozuje trendy określające przyszłość gospodarki 25 II

równoważonego rozwoju i transformacji sektora energii. Zakres debaty poszerzy wątek gospodarczych czempionów - dużych polskich firm i ich szans na konkurowanie z największymi na europejskim i światowym rynku oraz problematyka inwestycji krajowych i zagranicznych.  Kolejne tematy, które poruszone zostaną

Piotr Muszyński zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa Orange Polska

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Piotr Muszyński złożył rezygnację ze stanowiska wiceprezesa Orange Polska ds. strategii i transformacji ze skutkiem natychmiastowym z powodów osobistych, podała spółka. "Po 16 latach pracy w Grupie Orange Polska, Piotr Muszyński złożył rezygnację z funkcji

PGE otrzymała pozwolenie środowiskowe dla morskich farm wiatrowych Baltica

Baltica 2 i 3 przewidywany jest co najmniej na 25 lat. "PGE, jako lider transformacji energetycznej w Polsce, jest świadoma zachodzących zmian i wyzwań, jakie stoją przed branżą energetyczną. Transformacja Grupy w kierunku OZE jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się świata. W trosce o

Huawei deklaruje gotowość pomocy polskim firmom w wykorzystaniu szansy 5G

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Huawei ocenia, że dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas wdrażania technologii 5G w innych krajach oraz szerokiemu zapleczu technicznemu i sprzętowemu, jest dla Polski naturalnym partnerem w tej transformacji, poinformował wiceprezes Huawei w regionie

W konkursie o godło 'Teraz Polska' ogłoszono 53 nominacje

transformacji ustrojowej 1989 roku, aby wspierać polską przedsiębiorczość oraz zachęcać konsumentów do zakupu polskich produktów w dobie zalewu rynku zagranicznymi towarami. Przez lata biało-czerwone Godło 'Teraz Polska' stało się synonimem najwyższej polskiej jakości i wzbudza zaufanie zarówno klientów, jak i

Borys z PFR:W nowej strategii w III zaprezentujemy cele grupy na najbliższe lata

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews/ISBnews.TV) - Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) przygotowuje - zgodnie z ustawą o instytucjach rozwoju - nową strategię, która oprócz elementów kontynuacji (np. rozwój MŚP, inwestycje infrastrukturalne) będzie zawierać cele na najbliższe lata, zapowiedział

Tauron planuje ograniczyć wydatki o 1,4 mld zł w br. wobec zgłoszonych planów

przyszłe wyniki finansowe grupy i efektywność jej działania pozytywny wpływ będą miały także środki pochodzące z rynku mocy. "Grupa Tauron z sukcesem uczestniczyła w trzech aukcjach głównych rynku mocy, w ramach których zawarliśmy umowy mocowe na lata 2021-2023. Łączne przychody Grupy Tauron z

LPP wybrało Google jako strategicznego partnera cyfrowego

%. Aby utrzymywać efektywny rozwój i wzrost cyfrowych kanałów Grupy, zawarliśmy strategiczne porozumienie z Google Cloud. Na kolejne lata mamy ambitne plany, dlatego postanowiliśmy związać się z doświadczonym partnerem, który dostarczy nam swoje know-how, ale także infrastrukturę i narzędzia do budowy i

SAP Polska: Firmy dostrzegają potrzebę inteligentnego używania swoich danych

konieczności zmian wśród polskich firm jest wyraźnie większe niż chociażby jeszcze 3 lata temu" - stwierdził dyrektor.  Wskazał ponadto, że SAP od kilku lat intensywnie kształtuje swoją ofertę właśnie pod kątem "inteligentnych firm" i bardziej kompleksowego podejścia do cyfryzacji biznesu

Ciech miał 0,93 mln zł zysku netto, 142,6 mln zł znorm. EBITDA w III kw.

pozwoliły na wypracowanie znormalizowanego wyniku EBITDA na poziomie 142,6 mln zł, czyli wyższego o 8% w ujęciu rocznym. Ciech realizuje strategię na lata 2019 -2021, której celem jest zwiększenie znormalizowanego wyniku EBITDA do ponad 900 mln zł w 2021 roku. Oprócz inwestycji rozwojowych, grupa

Szołucha z IPG: Utrzymanie ratingu PKN Orlen potwierdza dobre zarządzanie spółką

. Podkreślił, że sukces został osiągnięty dzięki bieżącemu zarządzaniu spółką na odpowiednim poziomie, o czym świadczą zdrowe wskaźniki finansowe oraz towarzyszącej organicznemu rozwojowi, polityce dużych nierealizowanych wcześniej przez długie lata, a bardzo potrzebnych samemu Orlenowi i całej polskiej

Strategia JSW przewiduje wzrost wydobycia węgla do ok. 18 mln ton w 2030 r.

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zatwierdziła strategię na lata 2020-2030, która przewiduje m.in. stopniowy wzrost wydobycia węgla do ok. 18 mln ton w 2030 r. z ok. 14,8 mln ton w 2019 r. przy stabilnym poziomie produkcji koksu na poziomie ok. 3,5 mln ton i

PKO BP chce zaprezentować po wakacjach nowe cele ilościowe na kolejne lata 

Warszawa, 04.03.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski chce po wakacjach zaprezentować cele ilościowe strategii na kolejne lata, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. Bank zrealizował już w 2018 roku cele strategii do roku 2020.  "Strategia [do 2020 r.] została zrealizowana w zakresie

Kreditech Polska zmienił nazwę na Monedo Polska

ryzykiem i dyrektor ds. rozwoju technologii). W tym okresie Monedo zebrało również ponad 45 mln euro finansowania, w rundzie której przewodzili znani międzynarodowi inwestorzy technologiczni m.in. HPE Growth i Runa Capital, podano. "Przez ostatnie dwa lata pracowaliśmy nad wdrożeniem nowej strategii

Nowa polityka kredytowa EBI wykluczy finansowanie paliw kopalnych od końca 2021

wzrostu temperatury o 3-4°C do końca stulecia. Jeśli tak się stanie, duże części naszej planety staną się niezdatne do zamieszkania, co będzie miało katastrofalne skutki dla ludzi na całym świecie. Bank UE jest europejskim bankiem klimatycznym od wielu lat. Dziś zdecydował się na dokonanie wielkiego

Totalizator Sportowy może przekazać do budżetu 1 mld zł z podatku od gier w 2019

, bo w dwa-trzy lata chcemy wypracować to, co firmom podobnym do naszej w innych krajach zajmowało od 5 do 7 lat. Dziś patrząc na wyniki jesteśmy dumni, że nam się to udaje" - powiedział prezes Olgierd Cieślik, cytowany w komunikacie. Zarząd Totalizatora Sportowego szacuje, że dzięki nowym

i2 Development miał 4,18 mln zł straty netto, 36,53 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

oceniamy potencjał naszej firmy, tak w kontekście realizacji planów na 2020 rok, jak i kolejne lata.  Równocześnie jednak jesteśmy świadomi szeregu będących konsekwencją pandemii zagrożeń dla globalnej i polskiej gospodarki oraz potencjalnych ich implikacji dla Grupy i2 Development S.A. [...] Jesteśmy

BNP Paribas BP umożliwia zdalne podpisywanie dokumentów na platformie Autenti

Hackathon. Dwa lata później rozpoczęła się współpraca biznesowa banku z fintechem polegająca na uruchomieniu pierwszego, w pełni cyfrowego procesu kredytowego. Kolejnym krokiem była inwestycja trzech banków w Autenti. To pierwsza tego typu wspólna i przeprowadzona na równych zasadach transakcja banków w

Forum Energii: Miasta powinny wdrożyć 'mapę drogową' na rzecz likwidacji smogu

ten nakład zwróci się w nieco ponad 3 lata, jeżeli mierzyć go zmniejszonym kosztem zdrowotnym. - Obecnie aż 84% energii pierwotnej do ogrzewania żywieckich domów pochodzi z węgla. Docelowo aż 33% zapotrzebowania na energię można pokryć ze źródeł neutralnych środowiskowo dostępnych lokalnie

4mobility: Rynek carsharingu w Polsce jest na etapie wzrostu dostępności i skali

przybywało ich 20-30%, ale nie jest wykluczone, że krzywa wzrostu przyspieszy i za 2 lata może ich być ok. 1 mln" - powiedział Błaszczak w rozmowie z ISBnews. "Strategicznie patrząc, istotne jest, by to nie były tylko samochody, tylko żeby klient mógł poruszać się przy użyciu wszystkich

PwC: Współdzielone auta będą stanowiły min. 30% samochodów w Europie do 2030 r.

;Nadchodzące lata dla przemysłu motoryzacyjnego będą czasem intensywnej transformacji, w której zdolność do adaptacji, wykwalifikowana kadra oraz zarządzanie danymi będą miały zasadnicze znaczenie. Właściwe inwestycje w te obszary pozwolą na znalezienie odpowiedzi na rosnącą presję na coraz bardziej efektywne

PMPG Polskie Media miało 11,23 mln zł straty netto w 2019 r.

wcześniej. "Bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych grupa osiągnęła pozytywny wynik na poziomie 0,5 mln zł przy wskaźniku EBITDA na poziomie 1,1 mln zł. Na niższy wynik niż osiągnięty w roku 2018 wpłynęły przede wszystkim większe koszty związane z transformacją cyfrową oraz niższe przychody z tytułu

Personnel Service: 68% firm nie jest gotowa na wdrożenie automatyzacji

; Personnel Service. W ocenie aż 61% firm automatyzacja lub/i robotyzacja nie przyczyni się do zmniejszenia poziomu zatrudnienia. "Epidemia koronawirusa spowodowała, że wiele firm zaczęło zastanawiać się nad możliwością cyfrowej transformacji ich biznesu. Wcześniej nie istniał tak silny impuls, który

MK: NFOŚiGW uruchomi konkurs dla miast na tzw. zielono-niebieską infrastrukturę

inwestycję. Realizacja tej części programu "Adaptacja do zmian klimatu" jest pilotażem z możliwością powtarzania konkursu w kolejnych latach, podano także. "Konkurs NFOŚiGW wpisuje się w projekt ministra klimatu pn. 'Miasta z klimatem', którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców

Unity Group: E-commerce w Polsce może przekroczyć 100 mld zł w tym roku

okolicznościach mogą podjąć mali i średni przedsiębiorcy, jest transformacja tradycyjnych modeli biznesowych i sprawne przeniesienie operacji, a zwłaszcza sprzedaży, online. Obserwując trendy sprzedaży online w marcu i kwietniu 2020 u naszych obecnych klientów, szacujemy, że w 2020 r. polski e-commerce osiągnie

Przegląd informacji ze spółek

środowiskowe. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce w tym roku przygotować aktualizację strategii na lata 2017-2022, poinformował prezes Jerzy Kwieciński. Wśród nowych kierunków rozwoju spółka dostrzega m.in. inwestycje w biogaz i wzmocnienie obszaru ciepłownictwa. Prezes Urzędu Ochrony

T-Mobile będzie kontynuować modernizację sieci w kolejnych miastach w 2020 r.

na dane, podano także. "Rok 2019 to kontynuacja trwającego od lat trendu szybkiego wzrostu zapotrzebowanie na transmisję danych. W okresie 2017-2019 ilość danych przesyłanych przez użytkowników T-Mobile wzrosła o blisko 200%. Dlatego T-Mobile kontynuuje uzupełnianie zasięgu tam, gdzie jest to

ARP odkupiła od syndyka dawne Zakłady Wyrobów Kamionkowych 'Marywil'

finalizacją zakupu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Chcemy być silnie obecni w regionie, bo świętokrzyskie i sam Suchedniów potrzebują inwestycji, które zapewnią miejsca pracy i wypełnią lukę po 'Marywilu'. Naszym priorytetem jest oczywiście znalezienie inwestora, ale lata zaniedbań

Emilewicz zapowiada na I poł. 2020 r. pakiet proinwestycyjny we współpracy z MF

funduszy, które dysponują kwotą 2 mld zł. "Są to środki dostępne dla małych innowacyjnych firm. Szacujemy, że w najbliższych latach środki te zwiększą się do 4 mld zł i będziemy mogli wesprzeć 300-400 startupów" - powiedział Borys. Emilewicz podkreśliła, że minęły 4 lata, odkąd powstała Rada ds

Trzy organizacje związkowe weszły w spór zbiorowy z Bankiem BPH

skutek przyjętego przez bank Planu transformacji biznesowej na lata 2015 – 2020" – czytamy w komunikacie. Z kolei NSZZ "Solidarność" Organizacja Zakładowa w Banku BPH SA i Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Bankowości i Usług "Dialog 2005" przedstawiły żądanie

Jarosław Fuchs został powołany na wiceprezesa Banku Pekao

pionu bankowości prywatnej i produktów inwestycyjnych. Jarosław Fuchs ma ponad 25 lat doświadczenia w sektorze bankowym. Pracował m.in. w Société Générale, Raiffeisen Centrobank, Fortis Bank Polska, Banku Millennium, Banku BPH. Z Pekao związany jest od 2007 roku

Wiceprezes Pekao: CEE może stać się technologicznym hubem w skali światowej

gospodarki momencie - przez ostatnie 30 lat doświadczyliśmy procesu transformacji. Przeszliśmy do gospodarki wolnorynkowej. Musimy wyciągnąć wnioski z doświadczeń tych lat i zdecydować, w jakim kierunku powinna zmierzać polska gospodarka w następnych dekadach. Moim zdaniem jest to właśnie cyfryzacja"

PFR wesprze inwestycje Taurona w OZE; przekaże co najmniej 50 mln zł na każdą

. Kwota kredytu udzielonego na pięć lat wynosi 750 mln zł. Sfinansowaniu transformacji Tauron służy też planowana emisja obligacji o wartości do 2 mld zł. W lutym grupa zawarła z bankiem Santander umowę, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji. Środki z emisji obligacji będą

Asseco Data Systems chce umocnić pozycję w rozwiązaniach chmurowych

Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Asseco Data Systems wprowadza na rynek kompleksową ofertę chmurową pod marką "Cloud by Asseco", poinformował prezes Andrzej Dopierała. Chce wejść do grona liderów w dziedzinie usług cloud w najbliższych latach. "Dwa lata temu Asseco Data

ZPP: Wysokie ceny energii zagrożą konkurencyjności polskiej gospodarki

warunkują koszty funkcjonowania firm, a także stanowią istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji o ulokowaniu w danym państwie inwestycji, poprawa stanu polskiej energetyki staje się jednym z kluczowych strategicznych wyzwań na najbliższe lata. (ISBnews)  

Yareal rozpoczyna budowę osiedla Pozytywny Mokotów na Służewcu

mieszkania. Oddanie do użytku pierwszego etapu Pozytywnego Mokotowa przewidziano na II kwartał 2021 roku. Start realizacji kolejnej fazy inwestycji zaplanowano na przyszły rok. "Pozytywny Mokotów znakomicie wpisuje się w trwającą już od kilku lat transformację dzielnicy. Mieszkania na Służewcu są

Javier Calleja został powołany na prezesa Solaris Bus & Coach

ostatnie 20 lat był partnerem w Bain & Company, wiodącej na świecie firmie konsultingowej. Odpowiadał m.in. za duże transformacje i projekty poprawy operacyjnej w wielu regionach Europy i Ameryki. Javier Calleja ma 50 lat. Urodził się w Hiszpanii, podano także. "Firma Solaris rozpoczyna teraz

Branża cyfrowa apeluje do premiera o większe nakłady na transformację

cyfrowej. W projekcie na lata 2021-2027 zaplanowano 3% wydatków na kwestie cyfryzacji. Europejskie organizacje cyfrowe postulują jednak, aby dokonać przesunięć w projekcie unijnego budżetu i zwiększyć środki na ten cel do nawet 10%, podano.  Zdaniem Digital Europe i Związku Cyfrowa Polska fundusze

PKO BP Finat utworzy Centrum Otwartych Usług IT

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - PKO BP Finat, spółka zależna PKO Banku Polskiego, utworzy nową jednostkę - Centrum Otwartych Usług IT, podał PKO BP. Zespół będzie pracował nad innowacyjnymi projektami na rzecz największego banku w Polsce. "Grupa PKO Banku Polskiego od lat realizuje

BGŻ BNP Paribas ma umowę z EBI na środki na transformację energetyczną

budynków mieszkalnych, podał bank. Nawiązana w tym zakresie współpraca z EBI pozwoli bankowi zwiększyć w ciągu najbliższych 3 lat zakres finansowania inwestycji z tego obszaru. "Środki pozyskane przez BGŻ BNP Paribas w ramach inicjatywy ELENA pozwolą bankowi na stworzenie dedykowanego wspólnotom

FFiL Śnieżka miała 59,5 mln zł zysku netto, 78,97 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

. Strategia Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na kluczowych rynkach. Na rynku farb i lakierów w Polsce FFiL Śnieżka jest liderem i tę pozycję chce utrzymać. Intensywne działania będą podejmowane także w celu poprawy rentowności węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. "Pierwsze efekty

Pekao przedłużyło umowę na obsługę terminali z Biedronką i Hebe

Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Bank Pekao podpisał z Biedronką i Hebe porozumienie w zakresie obsługi akceptacji kart płatniczych przez kolejne 5 lat, podał bank. "Sieć Biedronka oraz Hebe będą kontynuowały dotychczasową, blisko 5-letnią współpracę z Bankiem Pekao w ramach podpisanego

Marciniak z PKO BP:Chcemy współpracować ze światowymi gigantami technologicznymi

chmurowej przygotowujemy dedykowane produkty, które pomogą w cyfryzacji naszych klientów" - wyliczył.  Wiceprezes poinformował, że transformacja technologiczna w banku potrwa jeszcze kilka lat, a jej szczyt przypadnie na początek 2020 r. "Aby transformacja była możliwa, musieliśmy dokonać

Google chce przeszkolić 3000 firm w Internetowych Rewolucjach w Eksporcie w 2019

. "Chcemy przeszkolić 3 tys. firm do końca roku w ramach programu Internetowe Rewolucje dla Eksportu. Gospodarka cyfrowa jest kolejnym impulsem do wzrostu dla Polski. Nasz kraj jest cyfrowym challengerem, który w procesie transformacji cyfrowej nie musi gonić Zachodu" - powiedziała Hryniewicz

Polska i 7 innych państw zwróciły się do KE ws. wykorzystania OZE w gospodarce

Ministerstwo Rozwoju. Sygnatariusze postulują m.in. zainwestowanie ponad 2 bln euro w samą tylko energię wiatrową i słoneczną w ciągu najbliższych 30 lat. "W Europie musimy tworzyć i utrzymywać odpowiednie łańcuchy produkcyjne i łańcuchy dostaw w zakresie energii odnawialnej. Wesprze to również

Bank BGŻ BNP Paribas nie planuje kolejnych akwizycji

;Fast Forward" na lata 2018-2021 jest koncentracja na kliencie, transformacja cyfrowa produktów, usług i procesów, co przyspieszy rozwój i przyczyni się do zwiększenia rentowności. Jednocześnie nowa strategia zakłada realizację wzrostu poprzez przejęcie zorganizowanej części działalności Raiffeisen

EIM: 64% Polaków chce odejścia od energetyki opartej na węglu

zwiększają ryzyko chorób układu oddechowego i nowotworów (57%), a surowiec ten nie jest ekologiczny (46%). Co trzeci badany uważa również, że tradycyjna energetyka jest bardzo kosztowna. "W ostatnich latach widzimy znaczny wzrost świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, będący efektem m.in

4fun Media będzie kontynuować wzrost, szczególnie w digital i e-commerce

jest właśnie transformacja którą przeszliśmy od 2014. Teraz rozwijamy każdą część naszych biznesów. Pierwsze efekty strategii dla e-commerce powinny pojawić się w końcu roku. Zajęło nam 3 lata, aby biznes OOH wzrósł z 2 mln zł przychodów do 15 mln zł i ok. 4 mln zł EBITDA. W takiej

Greenpeace: Ochrona klimatu może zapewnić wzrost zatrudnienia w energetyce

-energetycznej i ich wpływ na liczbę miejsc pracy w światowym sektorze energetycznym w latach 2025, 2030 i 2050. Na każdym etapie scenariusze zakładające ochronę klimatu (scenariusze wzrostu temperatury o maksymalnie 1,5 stopnia i 2 stopnie Celsjusza) oznaczają dużo większe zatrudnienie w energetyce niż

ZBP: Finansowanie przez banki hipotek na poziomie 60 mld zł mało realne w 2020r.

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Ze względu na nadmierne obciążenia sektora bankowego finansowanie akcji kredytowej w segmencie hipotecznym na poziomie 60 mld zł w przyszłym roku i kolejnych latach jest raczej mało realne, uważa przewodniczący Komitetu ds. Finansowania

Carrefour Polska uruchomi dostawy kurierskie swoich produktów w całej Polsce

Warszawie, gdzie w nieco ponad 2 lata sieć zbudowała silną markę swojego sklepu internetowego z żywnością. W lutym  br. Carrefour otworzył e-sklep spożywczy w Katowicach, a trzy miesiące później w Krakowie. Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie

PKO BP dokona rewizji strategicznych celów finansowych w III kw. 2019 r.

Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski dokona rewizji finansowych celów strategicznych założonych na lata 2016-2020 w trzecim kwartale tego roku, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.  "Przewidujemy, że nasze cele finansowe będziemy mogli zaprezentować w trzecim kw

Bank Pekao mierzy w osiągnięcie 500 tys. nowych rachunków w 2019 r. 

pozyskanych nowych klientów w wieku 13-17 lat była o 50% wyższa w skali roku.  "Jesteśmy na półmetku naszej trzyletniej strategii i na dobrej drodze do jej realizacji. Nie zamierzamy zwalniać tempa transformacji, utrzymując jednocześnie rygorystyczne podejście do dyscypliny kosztowej. Mamy ambicję