lata termin

Koniec interesów na przedawnionych długach. Nowe przepisy skracają okres przedawnienia

Termin przedawnienia roszczenia zostanie skrócony z dziesięciu do sześciu lat, a sąd będzie sprawdzać z urzędu, czy się nie przeterminowało - takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji kodeksu cywilnego.

Rosja ulżyła Wenezueli w spłacie długów

Rząd Rosji zatwierdził plan przełożenia Wenezueli nawet o trzy lata terminu spłaty 2,84 mld dol. długów, z którego część już jest przeterminowana.

Najczęściej na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych wykonawcy składają referencje i protokoły odbioru robót

Najczęściej na potwierdzenie należytego wykonania robót budowlanych wykonawcy składają referencje i protokoły odbioru robót

ustawy Pzp, zamawiający może żądać wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - musi wskazać je w tym okresie. Wykaz powinien zawierać

Dokumenty wykonawców - jak długo są ważne?

Dokumenty wykonawców - jak długo są ważne?

Pytanie Jak traktować ważność dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia, tj. referencji? Jak interpretować zapis: w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania? Czy termin liczy się od dnia zakończenia inwestycji? Przykładowo, jeżeli inwestycja była wykonywana w okresie od 1

Gdańska Wyspa Spichrzów w końcu się zmieni? Miasto wysyła zaproszenia

Gdańska Wyspa Spichrzów w końcu się zmieni? Miasto wysyła zaproszenia

skrzyżowanie - Inwestor będzie miał maksymalnie 15 lat na zrealizowanie całej inwestycji - zapowiada Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania na wyspie może powstać zabudowa mieszkaniowa, usługowa i handlowa. Dodatkowo

Złe wieści: firmy windykacyjne przejmą 22,2 mld zł naszych długów!

mld zł. Tzw. szkodowość kredytów konsumpcyjnych wyniosła w 2009 r. ok. 9,6 proc., co oznacza, że prawie co dziesiąty kredyt gotówkowy lub ratalny nie jest spłacany w terminie. Szkodowość kredytów korporacyjnych wynosi aż 12,4 proc. - Prognozujemy, że w 2014 r. wartość zagrożonych kredytów wyniesie w

Windykatorzy ściągają przedawnione długi i wpisują do rejestru długów

robić? Wczoraj pisaliśmy, że mnóstwo Polaków skarży się na firmy, które ściągają długi sprzed 8, 10 czy 15 lat, które są już przedawnione. Kodeks cywilny daje firmom określone terminy, po których ich roszczenia się przedawniają. I tak np. sprzedaż przedawnia się po dwóch latach, roszczenia okresowe czy

Chiny spłaciły Rosji kredyt na elektrownię atomową

Chiny spłaciły Rosji kredyt na elektrownię atomową

Ministerstwo finansów Rosji poinformowało, że Chiny przed terminem spłaciły resztę kredytu, który dostały od Rosji w 1992 r. na budowę elektrowni atomowej. Porozumienie w sprawie tej przedterminowej spłaty podpisano przed tygodniem, podczas wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w Pekinie

Grecja wraca na rynki

Ostatnimi tygodniami na rynkach walutowych naprawdę nie ma nudy. Obecnie do urozmaicania życia inwestorom dołączyła też Grecja. Do środy musi ona oddać 2,2 miliarda euro i to do Europejskiego Banku Centralnego. Dług pochodzi z interwencji, jaką EBC przeprowadził, by nie dopuścić do nadm

Prawie półroczne opóźnienie przetargu na Szpital Południowy

Prawie półroczne opóźnienie przetargu na Szpital Południowy

inwestycyjnej na lata 2014-20 na Szpital Południowy przeznaczono ponad 420 mln zł. Wszystkie nasze artykuły znajdziesz na Twitterze Jesteśmy też na Facebooku. Dołącz do nas i dziel się opiniami.

Negocjacji ciąg dalszy

Zgodnie z oczekiwaniami nie osiągnięto porozumienia w sprawie programu reform w Grecji. Kolejny ostateczny termin upływa z końcem czerwca. Na Ukrainie znów łamane jest porozumienie pokojowe. W Turcji rządząca partia wygrywa wybory, ale za nisko by jak przez ostatnie 13 lat rządzić

Jak finansowo "zabić" polskiego przedsiębiorcę

wysłał w 2007 roku, w związku z czym powstała nadwyżka podatku VAT. Przedsiębiorca wystąpił o jego zwrot. - Ale do dziś pieniędzy nie dostałem - mówi. Należność sięga już niemal miliona złotych. - Dwa lata czekania rozłożą każdą firmę - denerwuje się Tokarski. - Węgier zastanawia się, czy nie zakończyć

Spóźnił się z wykupieniem polisy. Bank wybrał droższą na całe pięć lat

zgodnie z zapisami umowy wystawił swoje ubezpieczenie w TU Europa. Jak pisze nasz czytelnik, wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to, że bank nie poinformował go o upływającym terminie ubezpieczenia. - Natomiast w chwili wystawienia przez bank nowej polisy otrzymałem pismo i dwa SMS-y - pisze pan Łukasz

Borys z PFR: Koronaobligacje będą miały okresy zapadalności 2-10 lat

obligacje na sfinansowanie tarczy finansowej o terminach 2, 3, 4 lata. Cały program ma być rozliczony do 2025 roku. W tym tygodniu PFR sprzedał, w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości do 100 mld zł, 4-letnie papiery o wartości nominalnej 16,3 mld zł. Obligacje są oprocentowane w stosunku

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

Czy zamawiający może skrócić pierwotny termin składania ofert?

publicznych. Tematyką zamówień publicznych zawodowo zajmuje się od 2003 roku. Przez lata związana z największą instytucją zamawiającą w Polsce, działającą w branży inwestycji infrastrukturalnych. Uczestniczka procesu legislacyjnego związanego z nowelizacją ustawy Pzp. Członkini Grupy Roboczej ds. Pzp

Nie będzie przesunięcia zaliczek na podatek dochodowy

Teraz zasada jest taka, że za miesiące od stycznia do listopada firmy wpłacają zaliczki na podatek dochodowy w terminie do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Inaczej jest tylko z zaliczką grudniową. Tę wpłaca się do 20 grudnia, przy czym zaliczka ta ma wysokość zaliczki listopadowej. Tak

Hiszpania i Francja sprzedały obligacje, rentowności wzrosły

Średnia rentowność papierów zapadających w 2015 roku wyniosła 5,187 procent wobec 3,639 procent na aukcji z 6 października, obligacji zapadających w 2016 roku 5,276 procent, a w 2017 roku 5,544 procent. Popyt na papiery okazał się solidny - stosunek popytu do sprzedaży wyniósł w przypadku poszczegól

Ekstraklasa zniknie z Orange Sport

ewentualnym nabyciu pełnego pakietu redaktor naczelny stacji Janusz Basałaj. Jak się okazuje, Telekomunikacja Polska nie jest zainteresowana pokazywaniem Ekstraklasy w najbliższych trzech latach. W przeciwieństwie do Canal Plus, który przedstawił nową ofertę. Każy trener ma swoją Cracovię - Rafał Ulatowski

PE chce, by KE przedstawiła do 15 VI wniosek ws. budżetu awaryjnego na 2021 rok

kolejnej perspektywy na lata 2021-2027. Niedawno KE ogłosiła, że w maju 2020 roku, przedstawi wnioski, uwzględniający skutki pandemii. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w listopadzie 2018 roku, a następnie potwierdził je w październiku 2019 roku. Rada Europejska jeszcze nie uzgodniła stanowiska

Łowią ludzi na stary dług

. Dług jest sprzed ośmiu lat. 77 zł i 24 grosze za kosmetyki Forte. Pani Małgorzata, emerytka z Warszawy, prosi o niepodawanie nazwiska: - Zawsze terminowo płacę rachunki. Poszukałam i znalazłam potwierdzenie wpłaty. Cud prawdziwy, bo kto normalny osiem lat coś takiego trzyma?! Pani Agnieszka: - Ponoć

Sejm odrzucił senackie veto ws. przyznania 1,95 mld zł dla radia i telewizji

prognozowanych wpływów z opłat abonamentowych na 2020 r. oraz rekompensaty. Jednocześnie został przedłużony do dnia 15 maja 2020 r. termin zawarcia porozumień w sprawie ustalenia karty powinności na lata 2020-2024. (ISBnews)

Robyg rozważa emisję obligacji wart. do 100 mln zł do końca roku

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Robyg rozważa wyemitowanie niezabezpieczonych obligacji do kwoty 100 mln zł w terminie do 31 grudnia 2019 roku, podała spółka. "Termin zapadalności wyemitowanych obligacji będzie wynosił 5 lat od dnia emisji" - czytamy w komunikacie. Oferującym

Borys z PFR: Dziś 1. emisja obligacji Grupy PFR, chcemy pozyskać 15 mld zł

Fundusz planuje emitować obligacje na sfinansowanie tarczy finansowej o terminach 2, 3, 4 lata. Cały program ma być rozliczony do 2025 roku. Finansowanie tarczy finansowej, której wartość opiewa na ok. 100 mld zł, będzie pochodziło z emisji obligacji z gwarancjami Skarbu Państwa przez PFR, natomiast NBP

Senat nie zgodził się na przyznanie 1,95 mld dla publicznego radia i TV

część rekompensat za lata 2018-2019. Łączna wartość tych papierów wartościowych to 1 miliard 950 milionów zł. Nowela uchylała też zapis w ustawie o radiofonii i telewizji, ograniczający liczbę członków zarządu spółki do 3 osób. Jak tłumaczył w trakcie debaty wiceminister kultury i dziedzictwa

MFPR: Projekty rozporządzeń ws. pożyczek i dotacji dla firm trafiły do KE

mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy -50 punktów bazowych – dla dużego przedsiębiorcy 2. w przypadku pożyczki z terminem zapadalności wynoszącym 2-3 lata - 50 punktów bazowych – dla mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy -100

Oferta Budimeksu za 380,2 mln zł najwyżej oceniona w przetargu na odcinek S1

;zł netto. "Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z wykonawcą. Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat. Okres rękojmi: 60 miesięcy" - czytamy w komunikacie.  Budimex jest notowany na warszawskiej

Emilewicz: Emisja obligacji przez PFR powinna nastąpić w ciągu trzech tygodni

terminach 2, 3, 4 lata. Cały program ma być rozliczony do 2025 roku. (ISBnews)  

Agora zawiesiła negocjacje ws. finansowania, otrzymała prolongatę spłaty kredytu

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Agora w związku z pandemią koronawirusa zawiesiła negocjacje z konsorcjum banków w celu pozyskania kredytu m.in. na finansowanie bądź refinansowanie wydatków akwizycyjnych oraz inwestycyjnych Grupy Agora, zgodnych ze strategią biznesową na lata 2018-2022, a także

PFR sprzedał w pierwszej emisji koronaobligacji papiery za 16,3 mld zł

programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19. Borys wcześniej mówił, że Fundusz planuje emitować obligacje na sfinansowanie tarczy finansowej o terminach 2, 3, 4 lata. Cały program ma być rozliczony do 2025 roku. Finansowanie tarczy finansowej, której wartość

PKO TFI ma umowę dot. PPK z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych

otrzymają dostęp do swoich środków poprzez system transakcyjny i-fundusze.pl. "Jednostki Lasów Państwowych samodzielnie decydują o wyborze firm zarządzających PPK. Część z nich wybrała operatora i podpisała umowy w I kwartale br., większość ma jeszcze czas do 27 października (po zmianach terminów

Legimi przyjęło program emisji obligacji na lata 2019-2021

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Legimi przyjęło program emisji obligacji na lata 2019-2021, zgodnie z którym będzie zmniejszać poziom zadłużenia obligacyjnego, a maksymalna wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji wyniesie nie więcej niż 9 mln zł, podała spółka. Pierwszą emisję w ramach

PSF: Brak harmonogramu aukcji OZE stanowi poważną barierę w rozwoju fotowoltaiki

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki (PSF) apeluje do rządu o podanie terminów aukcji na zakup energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w 2020 r. i założeń aukcji na kolejne lata. Brak harmonogramu stanowi poważną barierę w rozwoju tego sektora, podkreśla organizacja

MR: Zaświadczenie o przekszt. użytkowania wieczystego ważne bez względu na datę

co do zasady wynosi 20 lat. Opłatę można też wnieść 'z góry' (opłata jednorazowa)" - czytamy w komunikacie. Zaświadczenia dla mieszkańców, także te wydane po terminie, mają taką samą moc prawną, jak te wydane do końca 2019 r. Data ich wydania nie ma więc negatywnego wpływu na sytuację

Zawiadomienie prezesa UZP o długoletniej umowie - tylko powyżej progów unijnych

Pytanie: Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na czas dłuższy niż 4 lata np. na dostawę licencji wieczystej określonego oprogramowania. Na podstawie tej umowy wykonawca będzie świadczył wsparcie techniczne np. przez okres 6 lat. Czy zamawiający jest zobowiązany w terminie 3 dni od wszczęcia

BAH otrzymał od JLR pismo z potwierdzeniem terminu umowy importerskiej

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) otrzymał pismo od Jaguar Land Rover (JLR), potwierdzające informację w zakresie terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021 roku, podała spółka. "JLR potwierdził na piśmie informację przekazaną

Zmiany w przedawnieniu. Kiedy przedawnia się mandat, abonament RTV i rachunek za telefon

kaucja/zaliczka a także roszczenia okresowe np. opłata za comiesięczne korzystanie z siłowni. Przy czym koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego (chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata). Co to właściwie znaczy? Jeśli Kowalski z Nowakiem zawarliby w 2018

Bogdanka dostarczy węgiel do El. Połaniec za 1,72 mld zl netto w l. 2020-2023

wartością opcji dodatkowych. "W wyniku zawarcia aneksu zostaje przedłużony termin obowiązywania umowy do dnia 31.12.2023 r. (uprzednio umowa obowiązywała do dnia 31.12.2021 r.), w związku z tym, umowa obejmuje okres dostaw węgla energetycznego w latach 2013-2023. Ponadto aneks określa wolumeny

Borys z PFR: Kolejne emisje koronaobligacji - co 1-2 tygodnie, po ok. 15 mld zł

w całości przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorców w związku z negatywnymi skutkami COVID-19. Borys wcześniej mówił, że Fundusz planuje emitować obligacje na sfinansowanie tarczy finansowej o terminach 2, 3, 4 lata. Cały program ma być rozliczony do 2025

Silna wyprzedaż akcji instytucji finansowych

Jednak inwestorzy nie są przekonani, że "operacja twist" wystarczy do pobudzenia słabnącej aktywności gospodarczej, a w szczególności wątłego rynku pracy. Sentyment rynkowy pogorszyła wypowiedź Fed o poważnym zagrożeniu wyhamowania gospodarki amerykańskiej. Indeks S&P 500 odnotował najwię

PUT Intercor z najlepszą ofertą w przetargu GDDKiA na A2 Kałuszyn - Groszki

, wykonawca Multiconsult (termin - kwiecień 2020), realizacja P&B planowana na lata 2022-2024. - Biała Podlaska - gr. państwa (32 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin - marzec 2020 r.), realizacja P&B planowana na lata 2022-2024, przypomniano. Generalna Dyrekcja

Lewiatan: W pakiecie osłonowym potrzebna także nowelizacji ustawy o OZE

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - W przygotowywanym przez rząd pakiecie osłonowym dla firm, chroniącym przed skutkami gospodarczymi epidemii koronawirusa, powinny znaleźć się także zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE), które wydłużyłyby o trzy miesiące terminy dotyczące

Sanok Rubber będzie rekomendował dywidendę, ale raczej niższą niż rok temu

widzieli dobrą perspektywę akwizycji, będziemy chcieli przekonać akcjonariuszy, żeby zdecydowali o zatrzymaniu większej części zysku w spółce" - powiedział Szamburski na konferencji prasowej. Przypomniał, że ostatnie dwa lata charakteryzowały się rekordowymi poziomami wypłaconej dywidendy dla

Maląg: Wypłata zasiłków opiekuńczych zostanie przedłużona do 24 maja

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Wypłata dodatkowych zasiłków opiekuńczych zostanie przedłużona do 24 maja, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zasiłki wypłacane są na dzieci do lat 8 z tytułu zamknięcia szkół, żłobków i przedszkoli w związku z pandemią

mBank zmienił rekomendację, chce wypłacić 1,15 zł zł dywidendy na akcję za 2019

zatrzymanie co najmniej 95% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.  28 lutego mBank podał, że zarząd i rada nadzorcza rekomendują akcjonariuszom na WZA, zaplanowane na 27 marca pozostawienie zysku 2019 r. oraz zysków za lata ubiegłe w banku. 

Portfel zleceń Grupy Erbud na 2019 rok wynosi 1,07 mld zł

. Budowa inwestycji trwała ponad dwa lata. Obiekt został oddany do użytkowania zgodnie z terminem zapisanym w umowie z inwestorem. Wartość kontraktu wyniosła prawie 650 mln zł, przypomniano. Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności

Noble Securities: CD Projekt sprzeda 23 mln kopii gry 'Cyberpunk 2077' w 2020 r.

" - napisał analityk Kamil Jędrej w raporcie. W jego modelu, przychody na 2020 rok zostały założone na poziomie ok. 2,9 mld zł, zysk netto ok. 1,5 mld zł. "Z punktu widzenia wyceny, znakami zapytania na lata kolejne pozostają: multiplayer CP2077, a także termin premiery kolejnej dużej gry

JSW ma cztery nowe koncesje na wydobycie węgla, wydłużyła je dla dwóch złóż

termin jej ważności upływa 31.12.2025 r. W najbliższych latach JSW wystąpi z wnioskiem o wydłużenie terminu obowiązywania koncesji co najmniej do roku 2042, podano również. Koncesje JSW i daty ich obowiązywania: Złoże Zofiówka do 31.12.2042 r. Złoże Jas-Mos 1 do 31.12.2025 r. Złoże Bzie-Dębina 1

Prezydent podpisał nowelę ustawy - Prawo energetyczne dot. przesyłania gazu

umowę powierzającą pełnienie obowiązków operatora systemu przesyłowego gazowego" - czytamy w informacji. Umowa powinna zostać zawarta w terminie 90 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy, na czas oznaczony, nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż 3 lata. Powinna określać zasady

Polaqua z najtańszą ofertą za 559,2 mln zł na odcinek autostrady A2

2020 r.), realizacja P&B planowana na lata 2022-2024, - Biała Podlaska - gr. państwa (32 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin – sierpień 2020 r.), realizacja P&B planowana na lata 2022-2024, przypomina Dyrekcja. (ISBnews)  

Czy usługa inwestora zastępczego ma charakter usługi ciągłej?

z przytoczonym powyżej stanem faktycznym zamówienie będzie realizowane przez czas dłuższy niż 4 lata. Przy czym precyzyjnie da się określić wyłącznie termin jego rozpoczęcia. Data zakończenia realizacji zamówienia będzie zależeć od wielu czynników. Zostanie oczywiście określona, ale z możliwością

Zmieniły się przepisy związane z wypłatą świadczeń przedemerytalnych. Kiedy i komu się należą?

tego stanu" – tłumaczy ministerstwo. 3. Kto jeszcze może otrzymać świadczenia przedemerytalne 1. Przedsiębiorcy, którzy ukończyli 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni), mają odpowiednio 20-letni lub 25-letni staż pracy i prowadzą firmę przez co najmniej dwa lata. Sama likwidacja firmy

Feerum ma portfel zamówień o wartości 156,5 mln zł na lata 2018-2019

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Feerum dysponuje portfelem zamówień obejmującym 37 umów o wartości 156,5 mln zł na lata 2018-2019, podała spółka. "Obecny portfel zamówień obejmuje 37 umów o wartości około 156,5 mln zł, z terminem realizacji w latach 2018-2019" – czytamy w

Budimex ma umowę na budowę odcinka drogi S5 za 165,6 mln zł netto

optymalizacji projektu, na podstawie decyzji ZRID z grudnia 2019 r. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2020-2023" - czytamy w komunikacie resortu. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Budowa odcinka

Twoje długi przedawnią się teraz szybciej. Sprawdź, o czym mówią nowe przepisy

– jak dotychczas – trzy lata. Przedawnienie po ponad trzech latach Trzyletni okres przedawnienia może w praktyce ulec wydłużeniu, a to za sprawą nowego brzemienia art. 118 kodeksu cywilnego, który mówi, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że

Czy w przypadku braku środków na sfinansowanie zamówienia wolno ogłosić wybór najkorzystniejszej oferty?

Pytanie: W przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi współfinansowanym z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016−2019 otwarcie ofert nastąpiło 5 lutego 2019 r. Wpłynęły 4 oferty − cena najwyżej ocenionej oferty przekracza 300.000 zł , jakie

BAH ma dziś otrzymać od JLR pisemne potwierdzenie przedłuż. umowy do 31 III 2021

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) ma dziś otrzymać pisemne potwierdzenie ustnej deklaracji Jaguar Land Rover Deutschland (JLR) o przedłużeniu terminu obowiązywania umowy importerskiej do 31 marca 2021, wynika z komunikatu spółki. "Przedstawiciele

Grupa Azoty zapowiada znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2020-2022

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Najbliższe lata (2020-2022) przyniosą znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych Grupy Azoty, w porównaniu do średniego poziomu ok. 1 mld zł rocznie w ostatnich latach, podała spółka. Wzrost wydatków inwestycyjnych Grupy Azoty związany będzie z

MFPR uruchomi nowy fundusz pożyczkowy o wartości co najmniej 400 mln zł

;spłacie kapitału ma trwać 6 miesięcy, przedsiębiorcy będą mieli też możliwość skorzystania co roku z "wakacji pożyczkowych" (przesunięcia spłaty jednej lub dwóch rat na kolejne lata). Uruchomienie funduszu pożyczkowego wymaga zgody Komisji Europejskiej. MFPR prowadzi rozmowy w tej sprawie

Akcjonariusze Maxcom zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję

postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy spółki w wysokości 2 zł na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 5 400 tys. zł, tj. obejmującej 100% zysku netto spółki za rok 2019, powiększonego o kwotę 2 386 tys. z kapitału zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata

Zamet ma aneks do umowy przedłużający 35 mln zł kredytu z Credit Agricole BP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Zamet podpisał aneks do umowy o kredyt z Credit Agricole Bank Polska o przedłużenie dostępności finansowania obrotowego i gwarancji bankowych do wysokości 35 mln zł o kolejne dwa lata, tj. do dnia 29 października 2021 r. (z opcją przedłużenia o kolejny rok

MF sprzedało na przetargu obligacje za 5 mld zł, popyt sięgnął 8,4 mld zł

Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało na dzisiejszym przetargu głównym obligacje pięciu serii zapadające odpowiednio w latach 2022-2030 o łącznej wartości 5 000,276 mln zł wobec oferty wynoszącej 3 000 - 5 000 mln zł, podał resort. Popyt wyniósł łącznie 8 409,276

Sejm przyjął część poprawek Senatu do tarczy antykryzysowej 3.0

lata 2016-2021), oraz zmian proceduralnych w zakresie cyberbezpieczeństwa (umożliwiających np. odwołanie aukcji 5G) oraz przepisy w zakresie ustawy o dowodach osobistych, które rozszerzają dostęp do danych osobowych z bazy PESEL. Izba opowiedziała się też za przywróceniem zapisów, dotyczących

Prezes PGNiG: Dzięki dywersyfikacji możemy nie przedłużać Kontraktu Jamalskiego

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) może sobie pozwolić na zakończenie Kontraktu Jamalskiego w terminie zgodnym z jego postanowieniami dzięki podejmowanym w ostatnich czterech latach działaniom na rzecz dywersyfikacji kierunków pozyskania gazu ziemnego

Biedronka skraca termin płatności do 21 dni dla producentów owoców i warzyw

wielkiej niepewności z powodu warunków pogodowych, jak choćby długotrwała susza z lat 2019-2020. Teraz chcemy im pomóc poprzez skrócenie terminów płatności, które pozwolą im utrzymać płynną i stabilną produkcję" - powiedział członek zarządu i dyrektor działu zakupów w sieci Biedronka Maciej Łukowski

BAH: BAP i mBank ustaliły termin spłaty kredytów na 26 czerwca br.

łączną kwotę do 158,5 mln zł. Termin całkowitej spłaty kredytów został pwyznaczony na 26 czerwca 2020 r. "Na mocy aneksów BAP i bank zgodnie postanowiły o zmianie uprzednio przyjętego terminu wdrożenia zmiany formy finansowania bieżącej działalności spółek z grupy kapitałowej emitenta z obecnej na

GDDKiA: Przetargi na autostradę A2 Mińsk M.-Siedlce ruszą w najbliższych dniach

buduj planowana na lata 2022-2024, łączny koszt realizacji ok. 3 mld zł, - Biała Podlaska - granica państwa (32 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca: Multiconsult (termin: grudzień 2019 r.), realizacja w systemie Projektuj i buduj planowana na lata 2022-2024, łączny koszt realizacji

Oferta Budimeksu wybrana na budowę odcinka drogi S11 za 471,4 mln zł netto

. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem), podała spółka. "Wartość oferty: 471 398 000 zł netto. Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia umowy z wykonawcą. Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie

MF sprzedało na przetargu obligacje za 5,15 mld zł, popyt sięgnął 7,76 mld zł

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało na dzisiejszym przetargu głównym obligacje sześciu serii zapadające odpowiednio w latach 2022-2029 o łącznej wartości 5 146,8 mln zł wobec oferty wynoszącej 4 000 - 7 000 mln zł, podał resort. Popyt wyniósł łącznie 7 757,7 mln

Zmiana ogłoszenia a przedłużenie terminu składania ofert - sprawdź, jak procedować

; muszę przedłużyć termin składania ofert, mimo że od przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej do pierwotnego terminu składania ofert pozostało więcej niż 15 dni (dokładnie 26 dni)? Odpowiedź: Moim zdaniem w opisanej sytuacji zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 10,85 mld zł

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało obligacje skarbowe jednej serii o łącznej wartości 10 852,507 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej)z terminami zapadalności w latach 2021-2029 o łącznej wartości 11 572,97 mln zł, podał

BAH: Umowa importerska z JLR wygaśnie 1 sierpnia 2020 r.

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) otrzymał od Jaguar Land Rover (JLR) informację potwierdzającą termin zakończenia współpracy w ramach umowy importerskiej w dniu 31 lipca 2020 r., podała spółka. "Jako przyczynę nieprzedłużenia terminu obowiązywania umowy

MI: Konsultacje publiczne programu 100 obwodnic ruszają w piątek

Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Konsultacje publiczne projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 rozpoczną się 14 lutego, podało Ministerstwo Infrastruktury (MI). Uwagi można zgłaszać do 20 marca 2020 r. "Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na

MI: Konsultacje publiczne Programu budowy 100 obwodnic wydłużone do 10 kwietnia

budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030" - czytamy w komunikacie. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne resort prosi o przesłanie uwag na zamieszczonym na stronie MI formularzu wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konsultacje100@mi.gov.pl. W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na

BAH wnioskuje o zawieszenie obrotu do czasu potwierdzenia terminu umowy z JLR

Warszawa, 20.01.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wniosek o zawieszenie obrotu swoimi akcjami do momentu uzyskania potwierdzenia na piśmie przez Jaguar Land Rover (JLR) informacji w zakresie terminu obowiązywania umowy

Gaz-System ma umowę na rozbudowę terminalu LNG o nowe regazyfikatory

strategia dywersyfikacji jest realizowana zgodnie z planem, zgodnie z terminem, jak zapowiedzieliśmy 4 lata temu. Ta umowa umożliwi uzyskanie w grudniu 2021 r. możliwości przyjęcia 7,5 mld m3 gazu do gazoportu" - dodał pełnomocnik rządu da. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski

Tarcza 2.0.: komu należą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych

koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro). W większości przypadków lata obrotowe pokryją się z latami kalendarzowymi, więc brane pod uwagę będą lata 2018-19. Urząd nie przeczyta faktur O pożyczkę należy zawnioskować w powiatowym urzędzie pracy. Nabór na stronie

Mostostal Warszawa ma umowę na dwa budynki w Warszawie za blisko 39 mln zł netto

, podała spółka. Wartość umowy to 38,97 mln zł netto. "Główne postanowienia umowy: - Wartość umowy: 38,97 mln zł netto. - Termin realizacji: 17,5 miesiąca. - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury. - Maksymalny okres gwarancji wynosi 10 lat. - Zabezpieczenie należytego wykonania: 10

Termin wykonania zamówienia publicznego

czasu wykonania umowy w pełni, jednak nie dłużej niż przez okres 4 lat licząc od dnia podpisania umowy" uznać należy za niezgodne z zasadami udzielania zamówień publicznych gdyż nie określa jednoznacznie terminu obowiązywania umowy, co narusza postanowienie art. 142 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

Mostostal Warszawa ma umowę na budowę budynku dla AGH za 36,29 mln zł brutto

umowy wynosi 36,29 mln zł brutto. "• Termin realizacji: 19 miesięcy. • Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury. • Maksymalny okres gwarancji wynosi: 5 lat. • Zabezpieczenie należytego wykonania: 4% wartości umowy - gwarancja bankowa" - czytamy w

Mostostal Warszawa ma umowę na przebudowę dworca Gdańsk Główny za 99,6 mln zł

; termin realizacji: 118 tygodni; termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury; maksymalny okres gwarancji wynosi 5 lat; zabezpieczenie należytego wykonania: 10 % wartości umowy wniesione w formie gwarancji bankowej" - czytamy w komunikacie. Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich

Oferta Mostostalu W-wa za 36,3 mln zł wybrana na budowę budynku dla AGH

Krakowie KC - zp. 272 - 400/19", podał Mostostal. "Oferta złożona przez Mostostal Warszawa S.A. obejmuje: • Wartość umowy: 36,29 mln zł brutto. • Termin realizacji: 19 miesięcy. • Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania faktury. • Maksymalny okres gwarancji

Oferta Apatora warta do 95 mln zł wybrana w przetargu spółek Taurona, PGE, Enei

grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Wartość oferty wynosi 77 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie do końca 2020 roku. "Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia z terminem

CI Games pomniejszy aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł

podatkowego, ponieważ zostaną rozliczone straty z lat ubiegłych. Jednakże w wyniku tej decyzji spółka złoży również korektę deklaracji CIT-8 za lata 2014-2017 dotyczącej ujęcia transakcji znakowych. CI Games zamierza pomniejszyć aktywo z tytułu podatku odroczonego o 12,49 mln zł. "Zarząd CI Games S.A

MFiPR ma pakiet rekomendacji dla realizujących projekty finansowane przez EFS

unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom), - wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów, - zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo

Agora: Pandemia uniemożliwi zrealizowanie celów finansowych strategii do 2022 r.

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Wybuch pandemii COVID-19 oraz jej długofalowe skutki dla polskiej gospodarki i Grupy Agora uniemożliwią Agorze zrealizowanie celów finansowych ustalonych w strategii Grupy Agora na lata 2018-2022 r. w horyzoncie czasowym do końca 2022 r., podała spółka. "

Spektakularne umocnienie złotego, USD/PLN może spaść do 4 zł

Europejskiego Banku Centralnego (godz. 09:30) i prezentacja przez Komisję Europejską projektu budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, który będzie zawierał niedawno zaproponowany przez Francję i Niemcy "fundusz odbudowy". Marcin Kiepas analityk Tickmill (ISBnews)  

ZEW Kogeneracja zawiesza wypłaty dywidendy z zysków za lata 2018-2020

Warszawa, 16.04.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich (ZEW) Kogeneracja podjął uchwałę dotyczącą zmiany polityki dywidendy, która zakłada rekomendowanie przez zarząd zawieszenia wypłaty dywidendy z zysków za lata 2018, 2019 i 2020, podała spółka. W kolejnych latach zarząd zamierza

PUT Intercor z najtańszą ofertą na fragment A2 Kałuszyn-Groszki za 499,8 mln zł

. Łączny koszt realizacji na obu odcinkach ok. 764,3 mln zł. Planowane oddanie II/III kw. 2020 r. w przygotowaniu: - Siedlce - Biała Podlaska (63,5 km), w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin - luty 2020), realizacja P&B planowana na lata 2021-2024. - Biała Podlaska - gr

Budimex ma umowę na Muzeum Historii Polski w Warszawie za 459,7 mln zł netto

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Budimex zawarł umowę z Muzeum Historii Polski na budowę siedziby muzeum w Warszawie za 459,74 mln zł netto, podała spółka.  "Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy. Termin zakończenia robót: 990 dni licząc od dnia następnego po

Akcjonariusze Selvity zdecydują 26 V o emisji do 2,38 mln akcji bez pp

uzasadnione koniecznością pozyskania przez spółkę w możliwie szybkim terminie dodatkowych środków, które będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju spółki, zgodnie ze strategią grupy kapitałowej spółki na lata 2020-2023" - podkreślono w opinii zarządu. Wczoraj Selvita podała, że

KE wzywa Polskę, 6 innych państw do terminowej analizy rynków telekom.

przeprowadzać analizę rynków telekomunikacyjnych objętych regulacją UE co trzy lata i powiadamiać Komisję Europejską o podjęciu odpowiedniego środka. Belgia, Hiszpania, Irlandia, Polska, Rumunia, Słowenia i Węgry nie przekazały Komisji informacji o przeprowadzonych przez nie analizach, podano w komunikacie

MF: Aby otrzymać wsparcie z tarczy finansowej, należy złożyć deklarację VAT

warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Polski. Tarcza finansowa to program o wartości ok. 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz

PFR: Tarcza finansowa zapewni subwencje dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw

ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki

UKE ogłosił rozpoczęcie konsultacji przetargu na rezerwację pasma pod 5G

2. dwie rezerwacje nie byłyby rezerwacjami ogólnopolskimi (zakres 3480-3640 MHz) - rezerwacje te nie obejmowałaby gmin: - na których, obowiązują rezerwacje z terminem ważności dłuższym niż 4 lata od dnia ogłoszenia przetargu (wykaz rezerwacji dostępny jest tutaj); - wymienionych w uwadze

Archicom planuje przeprowadzić emisję obligacji do 28 lutego

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Archicom planuje wyemitowanie w terminie do 28 lutego 2020 roku obligacji w ramach programu z 2016 r., podała spółka. "Archicom S.A. informuje, że planuje wyemitowanie w terminie do 28 lutego 2020 roku obligacji. Podstawą emisji obligacji jest umowa

Budimex rozpoczął prace na odcinku A1 - obwodnica Częstochowy

; - czytamy w komunikacie. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach. "Kontrakt, ze względu na wyznaczony termin zakończenia prac, wymagać będzie zaangażowania dużej ilości sprzętu i zasobów ludzkich oraz ich odpowiedniej koordynacji, co jest dużym wyzwaniem

Borys z PFR: Chcemy, by obligacji w ramach tarczy nie wliczać do general gov't

(tzw. general government"), poinformował prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys. "Będziemy emitowali obligacje o terminach 2, 3, 4 lata. Cały program ma być rozliczony do 2025 roku. Dzięki takiemu mechanizmowi budżet państwa nie poniesie w tym roku jakichś istotnych kosztów

FPP i CALPE: Nowa ustawa o zatorach płatniczych zapewnia lepszą ochronę MŚP

MŚP, podały organizacje. Nowe narzędzia to m.in. zapewnienie sztywnych terminów płatności, ulga na "złe długi" w CIT i PIT, uproszczona procedura zabezpieczająca, a także możliwość interwencji UOKIK. Kwestia zatorów płatniczych była zgłaszana przez przedsiębiorców w aplikacji Głos

1C Entertainment zawiesza IPO i przesuwa debiut na GPW na późniejszy termin

Warszawie na późniejszy okres. "Podtrzymujemy plan debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasza decyzja o zawieszeniu postępowania prospektowego i przesunięciu oferty na późniejszy termin jest wypadkową kilku uwarunkowań, zarówno biznesowych, jak i rynkowych. Z uwagi na