lata obrotowe

Ksenia Latos

Średni przychód wykonawcy ustala się na podstawie zakończonych lat obrotowych

Średni przychód wykonawcy ustala się na podstawie zakończonych lat obrotowych

Jeśli wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, nie jest konieczne dokonywanie przez zamawiającego ani wykonawcę żadnych dodatkowych czynności, związanych z wykazaniem spełniania tego warunku.

Zarząd Bankier.pl: Zysk na pokrycie straty. Rada nadzorcza przeciw

Rada nadzorcza spółki Bankier.pl nie zaopiniowała pozytywnie wniosku zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2008 w wysokości 2,84 mln zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, poinformowała firma. O podziale zysku zadecyduje Walne Zgromadzenie zwołane na 23 czerwca.

Bank Pekao wprowadził kredyty z gwarancją dla mikrofirm w ramach programu EaSI

działalność gospodarczą objętych gwarancją EFI EaSI. Wcześniej oferta była skierowana do startupów działających na rynku nie dłużej niż 3 lata. Dzięki wprowadzonym zmianom, grono odbiorców oferty zostało rozszerzone na wszystkich mikroprzedsiębiorców bez względu na czas prowadzenia przez nich działalności

Awbud: Wszczęto dochodzenie w zw. z nierzetelnymi sprawozdaniami w 2016-2017

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Wszczęto dochodzenia w związku ze sporządzeniem nierzetelnych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2016-2017, poinformował Awbud w komunikacie. 15 lutego br. Awbud złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego członka zarządu w

Mirbud będzie przeznaczać 10-50% zysku netto na dywidendę wg polityki dywid.

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Mirbud przyjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej zgodnie z którą corocznie będzie wnioskować o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy w wysokości od 10% do 50% zysku netto, podała spółka. "Zarząd, w wyniku dokonanej analizy bieżącej i

Benefit Systems zakłada wypłaty co najmniej 50% skons. zysku netto na dywidendę

Warszawa, 10.12.2019 (ISBnews) - Benefit Systems przyjął politykę dywidendową na lata 2020-2023 zakładającą rekomendowanie wypłaty dywidendy o wartości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej spółki za poprzedni rok obrotowy, podano w komunikacie. "Polityka

Stalexport Autostrady chce przeznaczyć 12,36 mln zł na dywidendę za 2019 r.

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Stalexport Autostrady podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia radzie nadzorczej oraz zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy w łącznej kwocie 12,363 mln zł, podała spółka. "

T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 0,5 mln zł

tytułu odroczonego podatku dochodowego zaprezentowanych w bilansie za lata 2017-2018. 2. Przychody ze sprzedaży produktów w roku obrotowym 2017 W sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 oraz w danych porównawczych dotyczących roku obrotowego 2017, które zostały zaprezentowane w sprawozdaniu

Akcjonariusze GetBacku zdecydują 19 XII m.in. o dalszym istnieniu spółki 

pokryć stratę netto w kwocie 1 101 339 000,0 złotych,z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych" - czytamy w projekcie innej uchwały.  ZWZ zdecyduje także o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, a także sprawozdania zarządu oraz rady nadzorczej z działalności spółki

Archicom zawiesił politykę dywidendową w odniesieniu do zysku za 2019 r.

. wypłacał akcjonariuszom w poprzednich latach dywidendę z zysku za dany rok obrotowy na poziomie co najmniej 50% wypracowanego zysku netto. Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do

Konsorcjum Stali chce rekomendować niewypłacanie dywidendy za 2018 i 2019 r.

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Konsorcjum Stali zamierza wnioskować do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczenie całości wypracowanych zysków za lata obrotowe 2018 i 2019 na kapitał zapasowy, podała spółka, prezentując politykę w sprawie podziału zysku. "W ocenie zarządu

Strategia Unimotu przewiduje przeznaczanie min. 30% zysku na dywidendę

Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - Strategia Unimotu na lata 2018-2023 przewiduje przeznaczanie co najmniej 30% zysku netto na dywidendę, podała spółka. "W przypadku osiągnięcia w danym roku obrotowym zysku netto, zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu spółki corocznie wypłatę

Zamet ma aneks do umowy przedłużający 35 mln zł kredytu z Credit Agricole BP

Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Zamet podpisał aneks do umowy o kredyt z Credit Agricole Bank Polska o przedłużenie dostępności finansowania obrotowego i gwarancji bankowych do wysokości 35 mln zł o kolejne dwa lata, tj. do dnia 29 października 2021 r. (z opcją przedłużenia o kolejny rok

Stelmet miał 2,62 mln zł zysku netto, 10,7 mln zł EBITDA w I kw. 2019/2020

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Stelmet odnotował 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020 (tj. październik-grudzień 2019) wobec 5,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W pierwszym kwartale roku obrotowego 2019/2020 wypracowany przez Grupę

BAH: Szacunkowa wartość odpisów aktualizac. za 2019 r. to łącznie 80,27 mln zł

grupy kapitałowej emitenta za rok obrotowy 2019" - podsumowano. British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku

Stelmet miał wstępnie 17,4 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2018/2019

wysokimi wzrostami sprzedaży w drugim kwartale bieżącego roku obrotowego w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku obrotowego, kiedy to sezon sprzedaży DAO ruszył z opóźnieniem. Wówczas duża część popytu przesunęła się na początek lata, czyli nasz trzeci kwartał. Mimo tych kwartalnych różnic

M. Zmitrowicz i P. Wetmański powołani do zarządu Banku Pekao na nową kadencję

odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 w skład zarządu na nową, wspólną, trwającą trzy lata kadencję, podał bank. Zmitrowicz weszła do zarządu banku (jako wiceprezes) 1 grudnia 2018 r., a Wetmański - 3 marca 2019 r. Bank Pekao jest

R22 chce przeznaczać na dywidendy minimum 30% skonsolidowanego zysku netto

za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 r. przez okres pięciu lat obrotowych, włącznie z rokiem obrotowym obejmującym okres 1 lipca 2018 - 30 czerwca 2019, podano także. Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanej dywidendy podejmuje walne zgromadzenie R22. Grupa R22 to holding spółek

Wielton ma umowę o kredyty z konsorcjum banków

podmiotowi z grupy, który przystąpi do umowy, na okres 5 lat (z możliwością uzgodnienia przedłużenia o 2 lata) na finansowanie kapitału obrotowego grupy oraz refinansowanie dotychczasowego zadłużenia obrotowego. Kredyt może zostać udostępniony wyłącznie jako kredyt bilateralny, który może być wykorzystany

MFPR uruchomi nowy fundusz pożyczkowy o wartości co najmniej 400 mln zł

;spłacie kapitału ma trwać 6 miesięcy, przedsiębiorcy będą mieli też możliwość skorzystania co roku z "wakacji pożyczkowych" (przesunięcia spłaty jednej lub dwóch rat na kolejne lata). Uruchomienie funduszu pożyczkowego wymaga zgody Komisji Europejskiej. MFPR prowadzi rozmowy w tej sprawie

Medicalgorithmics rekomenduje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję za 2016 r.

jest, aby wypłaty dywidendy z zysku osiągniętego przez spółkę za lata obrotowe następujące po roku obrotowym 2016 ustalone były na poziomie do 50% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej Medicalgorithmics, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej za dany rok obrotowy na podstawie

Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polnordu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka. "Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017

Aleksandra Agatowska powołana w skład zarządu PZU

. na okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022" – czytamy w komunikacie. Aleksandra Agatowska z Grupą PZU związana od marca 2016 roku - jako członek zarządu PZU Życie oraz dyrektor Grupy w PZU.  Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa

Rada nadzorcza PZU powołała zarząd nowej kadencji z Pawłem Surówką na czele

, Małgorzatę Sadurską, Marcina Eckerta, Adama Brzozowskiego, Elżbietę Häuser-Schöneich, podała spółka. "Powołanie Pawła Surówki następuje na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą podjęcia uchwały rady nadzorczej PZU w sprawie powołania i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020

Comp rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r.

. akcjonariusze spółki zdecydowali o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 4,32 mln zł w całości z zysków spółki z lat przyszłych. Comp odnotował 56,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu

Akcjonariusze Polnordu zdecydują 22 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 28.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polnordu zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca. "Zysk netto za rok obrotowy 2017, ujawniony w sprawozdaniu finansowym spółki za rok

MFPR uruchomi 500 mln zł na wsparcie firm z programu UE na lata 2007-2013

(MFPR). Budżet programu to 500 mln zł. "Te 500 mln zł pochodzi z pieniędzy unijnych dla Polski na lata 2007-2013. To fundusze, które zostały zwrócone przez tych, którzy korzystali w tamtym okresie na przykład z unijnych pożyczek. Abyśmy mogli wykorzystać je na walkę z koronawirusem, musieliśmy

Sygnity miało wstępnie 123,3 mln zł skons. straty netto w r. obr. 2016/2017

informacje nt. ww. wyników finansowych za rok obrotowy 2016/2017, uwzględniające przekształcone wyniki finansowe za lata obrotowe 2015/2016 oraz 2014/2015, poddane badaniu przez firmę audytorską zostaną przekazane do publicznej wiadomości w sprawozdaniach rocznych, których termin publikacji został

LPP celuje w dwucyfrowy wzrost przychodów, poprawę EBIT w 2020/2021

% rok wcześniej. "Spadek marży brutto r/r w II kw. 2019 wynikiem nowej polityki zarządzania towarem – szybsza i mocniejsza wyprzedaż kolekcji Wiosna/Lato 2019 w lipcu, wejście nowej kolekcji od sierpnia 2019 roku" - wyjaśniła spółka w prezentacji. Spółka przypomniała o planach

Akcjonariusze Maxcom zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję

postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy spółki w wysokości 2 zł na jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 5 400 tys. zł, tj. obejmującej 100% zysku netto spółki za rok 2019, powiększonego o kwotę 2 386 tys. z kapitału zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata

Akcjonariusze TXM zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i programie motywacyjnym

zwykłych na okaziciela serii F spółki, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru. Program motywacyjny będzie realizowany przez 3 kolejne lata obrotowe, tj. w latach obrotowych 2018 – 2020, podano również. „Spółka

BGK zmienił warunki przyznania gwarancji Biznesmax w ramach pakietu pomocowego

koniec kwietnia również ten produkt będzie dostępny dla firm" - dodała minister. Z gwarancji Biznesmax obejmującej odnawialny kredyt obrotowy oprócz podmiotów innowacyjnych, będzie mogło skorzystać więcej firm - tj. efektywne ekologicznie, które w ciągu ostatnich 5 lat wdrażały u siebie

Polityka dywidendowa Vigo System zakłada niewypłacanie dywidendy za l. 2017-2020

walnemu zgromadzeniu spółki niewypłacanie dywidendy za rok obrotowy 2017 oraz lata 2018-2020" - czytamy w komunikacie.  W ocenie zarządu, powrót do polityki wypłaty dywidendy możliwy będzie po roku 2020, kiedy spółka zakłada uzyskanie efektów planowanych i realizowanych obecnie inwestycji

LPP oczekuje w różnych krajach powolnego powrotu do otwarć centrów handlowych

obrotowym. Powrót do znormalizowanych relacji kapitału obrotowego w 2021" - podkreślono w prezentacji. Zapasy na koniec stycznia 2020 wyniosły 1 921 mln zł, a na koniec marca 2020 roku 2 049 mln zł. Zapasy dotyczą wyłącznie kolekcji Wiosna/Lato 2020, podano dalej. LPP zarządza markami modowymi

MFPR: KE zgodziła się na kolejny program pomocowy dla firm, z budżetem 3 mld zł

- nie jest tak, że z każdą decyzją Brukseli przybywa nam pieniędzy. Operujemy kwotą, jaka pozostała nam do zainwestowania z budżetu na lata 2014-2020. Łącznie w krajowych i regionalnych programach może to być około 30-40 mld zł" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata

PKP Cargo rekomenduje wypłatę 67,18 mln zł dywidendy z zysku za 2018 rok

netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE w kwocie 253 945 476,86 zł w następujący sposób: 1) kwotę 147 979 636,62 zł [...] przeznaczyć na kapitał zapasowy, 2) kwotę 38 785 464,74 zł przeznaczyć na pokrycie

Ernest Bejda został powołany na stanowisko członka zarządu PZU

okres wspólnej kadencji obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022, ze skutkiem od 4 maja 2020 r." - czytamy w komunikacie. Ernest Bejda w 2006 r. został powołany na stanowisko zastępcy szefa CBA. Funkcję tę sprawował do 2009 r. W 2010 r. został zwolniony ze służby w CBA. Po zwolnieniu ze

KGHM szacuje, że może uwolnić do 1 mld zł kapitału obrotowego w 2019 r.

spółki na lata 2019-2023 zakładającą m.in. krajową produkcję górniczą na poziomie 450 tys. ton miedzi w urobku przy średniorocznym koszcie nie wyższym niż 3800 USD/tonę w okresie 2019-2023. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce

ZWZ Neuki zdecydowało o 8,65 zł dywidendy na akcję i buy-backu do 200 tys. akcji

każdą akcję, b) w części wynoszącej 51 534 218,48 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych, c) w pozostałej części wynoszącej 149 137 168,46 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2019 są akcjonariusze, którzy będą właścicielami

BAH: BAP i mBank ustaliły termin spłaty kredytów na 26 czerwca br.

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - British Automotive Polska (BAP), spółka zależna British Automotive Holding (BAH) podpisała aneksy do umów zawartych z mBankiem: umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt obrotowy, dotyczących finansowania spółek z Grupy British Automotive Holding na

PCM odstąpił od dotychczasowej polityki dywidendowej

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Prime Car Management (PCM) odstąpił od przyjętej polityki dywidendowej, która zakłada, przy uwzględnieniu odpowiedniego poziomu płynności grupy kapitałowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju jej działalności, wypłatę dywidendy z zysków osiągniętych w latach 2018

Telefonia Dialog wypłaci Netii 151,34 mln zł dywidendy za lata 2015-2016

Warszawa, 22.06.2018 (ISBnews) - Zgromadzenie wspólników Telefonii Dialog - spółki zależnej Netii - zdecydowało o wypłacie 151,34 mln zł zł dywidendy za lata 2015-2016 jedynemu wspólnikowi, podała Netia. "Zgodnie z przywołaną uchwałą, zwyczajne zgromadzenie wspólników Telefonia Dialog

DB Energy optymistycznie patrzy na perspektywę kolejnego roku obrotowego

w ciągu najbliższych dwóch lat, wpłynie to na strukturę przychodów bieżącego roku obrotowego" - powiedział Feldman. Spółka spodziewa się dalszego dynamicznego rozwoju rynku ESCO w Polsce, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. "Rynek ESCO jak najbardziej będzie się rozwijał w

Alior Bank udostępnia gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu

zabezpieczenia kredytu obrotowego zostanie wydłużony do 39 miesięcy, podał bank. Maksymalna wartość gwarancji wynosi 3,5 mln zł. Bank nie pobierze prowizji za jej udzielenie. Z nowej oferty i będzie mogła skorzystać każda firma z sektora MŚP, która dotychczas spełniała kryteria określone w programie gwarancji

Stelmet miał 3,55 mln zł straty netto, 8,91 mln zł zysku EBIT w I poł. r.obr.

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Stelmet odnotował 3,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej I połowie roku obrotowego 2018/2019 (1 października 2018 - 31 marca 2019) wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Sygnity: Ok. 73,9 mln zł one-off powinno zostać ujęte w wynikach z lat ubiegłych

ujęte w wynikach z lat ubiegłych, a pozostała część, tj. ok. 46 mln zł w sprawozdaniach finansowych za rok obrotowy 2016/2017, podała spółka. "W związku z pozostającym w toku procesem agregacji danych na potrzeby sporządzania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016/2017, podjął decyzję o

Akcjonariusze Primetech zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Primetech zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2018 r., wynoszącego 11,58 mln zł, na pokrycie strat z lat ubiegłych, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto Primetech S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 11

LPP: Powierzchnia sprzedaży wzrośnie o 10% r/r, ale zmniejszony został capex

przesunięcie wydatków na centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim na następne lata. W nowym planie spółka zakłąda wydanie po 50 mln zł na wydatki na obszar logistyki i IT. "Redukcja wydatków inwestycyjnych w stosunku do poprzednich planów na rok 2020/21 w wysokości 620 mln zł" - podano także

Victoria Dom pozyskała blisko 20 mln zł z emisji obligacji serii K

Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Deweloper Victoria Dom zakończył prywatną emisję obligacji, z której pozyskał blisko 20 mln zł, podała spółka. Środki przeznaczone zostaną na zasilenie kapitału obrotowego, a tym samym na finansowanie bieżących projektów i zakup gruntów. W ramach

Wielton ma term sheet z bankami ws. finansowania i refinansowania

uruchomienia w PLN i EUR) udzielony na okres 7 lat na refinansowanie kredytów pomostowych udzielonych w celu współfinansowania nabycia 75% udziałów w spółce Lawrence David Limited oraz na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych grupy Wielton, - kredyt obrotowy o wartości 100 mln zł (możliwy do

Komputronik oczekuje pozytywnego wyniku netto w III kw. r.obr. 2019/2020

zmniejszenia dostępnego kapitału obrotowego wykorzystywanego do bieżącej działalności handlowej" - czytamy dalej.  Spółka spodziewa się zakończenia w najbliższych tygodniach trwających od wielu lat kontroli podatkowych dotyczących podatku od towarów i usług, których rezultat - w opinii doradców

Bowim podtrzymał w strategii zamiar przeznaczania 5-15% zysku na dywidendę

za kolejne lata obrotowe, będzie przedkładał radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu propozycję wypłaty z rocznego zysku netto wypracowanego przez spółkę w danym roku obrotowym dywidendy w kwocie od 5% do 15% zysku netto Bowim za dany rok obrotowy" - czytamy w komunikacie Przy

BGK ma umowę z MRiRW dot. powstania Funduszu Gwarancji Rolnych

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Na podstawie umowy zawartej dziś pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) powstał Fundusz Gwarancji Rolnych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego celem jest ułatwienie rolnikom oraz

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali na walnym zgromadzeniu, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 1 540 852,14 zł nie zostanie przeznaczony na wypłatę dla akcjonariuszy, ale zostaje w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych

Mercor chciałby zwiększyć r/r zysk netto w r.obr. 2019/2020

rekomendować wypłaty dywidendy za ten rok. Zarząd 'źle się z tym czuje', ale taki był plan. Informowaliśmy, że chcemy postawić na rozwój. Dziś jesteśmy na takim etapie, że środki zainwestowane zaczynają przynosić efekty, przez większą sprzedaż i zyski. Najbliższe lata powinny być wypracowywaniem zysków dla

Zysk netto Sygnity wzrósł r/r do 5,6 mln zł w I kw. 2017 r., r.obr. 2017/2018

poprzedniego roku obrotowego, widać obniżenie kosztów wytworzenia o ok. 21 mln zł, co przełożyło się na marżę brutto ze sprzedaży na poziomie powyżej 19%. Stanowi to znaczącą poprawę w stosunku do ostatnich kilku lat" - czytamy w liście p.o. prezesa Mariusza Nowaka do akcjonariuszy. Sygnity to producent

Kredyt Inkaso miało wstępnie 13,51 mln zł zysku netto w r. obr. 2016/2017

emitenta, wybrane dane finansowe spółki za rok obrotowy przedstawiają się następująco: 1) Sprawozdanie jednostkowe: - wynik finansowy netto 2 593 000,00 (spadek w stosunku do roku obrotowego 2015/2016 r. o 69% r/r), - środki pieniężne i ich ekwiwalenty 122 745 043,00 (wzrost w stosunku do roku obrotowego

Archicom rekomenduje 1,15 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

tym: 1. zysk netto spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 19 083 697,04 zł oraz 2. cześć kapitału rezerwowego Archicom SA pochodzącą z zysku z lat ubiegłych, utworzonego na wypłatę dywidendy w przyszłości w kwocie 10 519 945,66 zł" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z uchwałą zarząd rekomenduje

Bank Pekao rekomenduje 6,6 zł dywidendy na akcję za 2018 rok

% jednostkowego zysku netto za rok obrotowy 2018 jest niższy od wskaźnika zamieszczonego w kierunkowych propozycjach podziału zysku banku za lata 2018-2020 opublikowanych w raporcie bieżącym nr 29/2018 z dnia 19 listopada 2018 r., wskazano. "Wynika to z uwzględnienia przez zarząd banku otrzymanych od

Dominik Libicki został powołany w skład rady dyrektorów Play

Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Dominik Libicki został powołany w skład rady dyrektorów (non-executive director) w Play Communications na okres kończący się walnym zgromadzeniem akcjonariuszy spółki zamykającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia - 31 grudnia 2021 roku, podała

Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2018/2019

Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Komputronika postanowiło zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2019 r., w kwocie 9,49 mln zł, w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy, wynika z podjętej uchwały. Ponadto walne zgromadziło postanowiło przeznaczyć

Akcjonariusze KCI zdecydują 30 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 05.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze KCI zdecydują o przeznaczeniu 11,77 mln zł zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 na pokrycie strat z lat ubiegłych, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 30 czerwca.  "Zwyczajne

Grodno prognozuje 9,7 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2015/2016

zysk operacyjny w wysokości 13,5 mln zł i zysk EBITDA w wysokości 17,5 mln zł. Prognoza wyników uwzględnia przyjętą w 17 lipca 2015 r. strategię rozwoju spółki na lata obrotowe 2015-2016, podano także. Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i

Mercor miał 11,73 mln zł zysku netto z dz. kont. w r.obr. 2017/2018

rentowności. Przychody naszej grupy w roku 2017/18 wzrosły o 18%, w poprzednich latach odpowiednio o 16% i 12%. Oznacza to, że rośniemy szybciej niż rynek. Zebrane zamówienia pozwalają oczekiwać kontynuacji tego trendu - wartość zamówień w minionym roku obrotowym wzrosła o 19%. Tak wysoką, dwucyfrową dynamikę

Orphee sprzedało 13,5 mln akcji Diesse za 13,3 mln euro

zakresie zakazu konkurencji Orphee w odniesieniu do kluczowych linii biznesowych Diesse, zobowiązania te będą wiążące przez dwa lata od daty zamknięcia. Środki ze sprzedaży Grupa Cormay zamierza wykorzystać m.in. dla współfinansowania budowy nowej fabryki odczynników, podano w komunikacie. "To

MF: Aby otrzymać wsparcie z tarczy finansowej, należy złożyć deklarację VAT

warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Polski. Tarcza finansowa to program o wartości ok. 100 mld zł skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz

GPW ocenia, że wyniki dają podstawy do dywidendy według założeń w strategii

corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, przy czym dywidenda ma być nie mniejsza niż 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. W czerwcu akcjonariusze GPW

Akcjonariusz PZ Cormay chce zwiększenia liczby akcji w programie motywacyjnym

niż 3 860 250 złotych. Jeden warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii N" - czytamy w projekcie uchwały.  Wcześniej w projekcie uchwały podano, że Program motywacyjny będzie realizowany w oparciu o wyniki działalności za 3 kolejne lata obrotowe, to jest lata

Sygnity: Aktualizacja wyceny projektów obniży wynik za 2016/2017 o ok. 62 mln zł

zdarzenia [...] będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe w sprawozdaniach za rok obrotowy 2016/2017 na poziomie około 62 mln zł, z czego około 51 mln zł dotyczy projektu [z zakresu administracji publicznej]. Emitent wskazuje, że część tej kwoty powinna zostać ujęta w wynikach spółki z lat ubiegłych

GPW zarekomenduje nie mniej niż 2,4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 r.

intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend: - z zysku za 2019 rok w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję, - wzrostu corocznie dywidendy z zysku za lata 2020-2022 nie mniej niż o 0,1 zł na akcję, podano także.  Spółka zastrzegła, że dywidenda jest

Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2018 r.

na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego podtrzymuje w perspektywie kolejnych lat obrotowych kształt polityki dywidendowej funkcjonującej dotychczas w spółce" - czytamy dalej.   Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w

KE akceptuje polski program gwarancji dla przedsiębiorstw o wartości 22 mld euro

program gwarancji pomoże polskim przedsiębiorstwom, które odczuwają skutki obecnego kryzysu związanego z koronawirusem, zdobyć pilnie potrzebne środki obrotowe i inwestycyjne oraz kontynuować działalność w tych trudnych czasach. W dalszym ciągu ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, gdyż zależy

Mercor: 3,5 mln zł odpisu, 1,7 mln zł różnic inwent. obniżą wyniki r.obr.

rok obrotowy 2012/2013 (na kwotę 48 mln zł). Kwota rozliczonej straty wyniosła 29,3 mln zł. Po dokonanych analizach możliwości dalszego odliczania straty podatkowej od podstawy opodatkowania w latach przyszłych, emitent ocenił, że rozliczenie takie nie będzie możliwe. W związku z tym, dokonał odpisu

PEManagers rekomenduje wypłatę min. 10 mln zł dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers) rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, w wysokości 7 660 580,69 zł, i użycie min. 2 339 419,31 zł z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na

Skarbiec Holding miało 3,41 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 3,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. lipiec-wrzesień 2019) wobec 3,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

Akcjonariusze Orange Polska zdecydują 24 IV o niewypłacaniu dywidendy 

kwietnia.  "Zysk netto spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 1 004 149,76 zł przeznaczony zostaje na kapitał rezerwowy" - czytamy w projekcie uchwały.  Uchwały zakładają także, że zysk z lat ubiegłych w kwocie 598 705 137,63 zł, wykazany w sprawozdaniu finansowym

Mostostal Zabrze celuje w dojście do 20 mln zł zysku netto w strategii 2020-2022

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Cel finansowy przyjętej dziś strategii rozwoju Grupy Mostostalu Zabrze na lata 2020-2022 to osiągnięcie w okresie jej realizacji wyniku netto na poziomie 20 mln zł, podała spółka. "Celem aspiracyjnym jest osiągnięcie w okresie realizacji strategii rozwoju

Akcjonariusze Sygnity zdecydują 26 marca o niewypłacaniu dywidendy

nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 14 385 tys. zł za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy projekcie uchwały wlanego.  Jednocześnie walne ma postanowić, że niepokryte straty z lat ubiegłych zostaną

MFPR: Projekty rozporządzeń ws. pożyczek i dotacji dla firm trafiły do KE

instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 dotyczy zasad udzielania wsparcia przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe. Według projektu tego rozporządzenia, pomoc będzie mogła być udzielana w formie: pożyczki, poręczenia i gwarancji. Wartość pomocy udzielanej w

BNP Paribas BP będzie obsługiwał program tarczy finansowej PFR

sprzedaży spadły co najmniej o 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku. "Pomoc adresowana jest do polskich firm - z rezydencją podatkową w Polsce i tutaj rozliczających podatki za ostatnie 2 lata obrotowe. Muszą to być

Zarząd PKO BH z Pauliną Strugałą jako prezesem powołany na nową kadencję

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKO Banku Hipotecznego powołała w skład zarządu na nową wspólną kadencję, wynoszącą cztery lata: Paulinę Strugałę na stanowisko prezesa, Piotra Kochanka na stanowisko wiceprezesaodpowiedzialnego za sprawy z zakresu zarządzania ryzykiem

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o wypłacie 3,01 zł dywidendy na akcję

obrotowym 2019 w kwocie 206 798 620,21 zł przeznaczyć w całości do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy, 2) przeznaczyć ponadto do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych w

Nestmedic ma strategię do 2023 r., chce wchodzić na wybrane rynki zagraniczne

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Nestmedic przyjął strategię grupy na lata 2018-2023, w której zidentyfikował do 20 rynków, na których  zamierza podejmować aktywne działania nakierowane na budowanie współpracy i relacji z lokalnymi partnerami i sieci dystrybucji oraz

Uniserv-Piecbud nie planuje dywidend w najbliższych 2 latach

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Uniserv-Piecbud nie planuje rekomendowania wypłacania dywidend przez najbliższe dwa lata obrotowe, zaś później chce uzależnić poziom wypłat od skali bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych, podała spółka. "W terminie najbliższych 2 lat obrotowych

Spółki Grupy Agora negocjują z konsorcjum banków 500 mln zł kredytu

marca 2019 r. spółka wraz z podmiotami zależnymi AMS S.A. oraz Helios S.A. rozpoczęła negocjacje z konsorcjum banków, w celu pozyskania kredytu m.in. na finansowanie bądź refinansowanie wydatków akwizycyjnych oraz inwestycyjnych Grupy Agora, zgodnych ze strategią biznesową na lata 2018-2022, a

JSW zawiesiła stosowanie polityki dywidendowej za 2017 r.

uszczuplonego w latach poprzednich, zarząd spółki nie będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu JSW wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku" - czytamy w komunikacie. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w

Tarcza 2.0.: komu należą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych

koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro). W większości przypadków lata obrotowe pokryją się z latami kalendarzowymi, więc brane pod uwagę będą lata 2018-19. Urząd nie przeczyta faktur O pożyczkę należy zawnioskować w powiatowym urzędzie pracy. Nabór na stronie

Polityka dywidendowa Ferro zakłada wypłacanie co najmniej 50% zysku netto

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Polityka dywidendowa zawarta w strategii Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategii F1, zakłada rekomendowanie przeznaczania co najmniej 50% zysku netto na dywidendę pod warunkiem utrzymania założonego poziomu długi netto do EBITDA, podała spółka. "W ramach

Akcjonariusze Neuki zdecydują 5 V o skupie do 200 tys. akcji własnych

z zysku za 2019 r.   " Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Neuca S.A. na podstawie wniosku zarządu oraz uchwały rady nadzorczej zysk netto spółki wynoszący 237 769 498 zł 29 gr., wypracowany w roku obrotowym 2019, postanawia przeznaczyć: a) w części wynoszącej 37 098 111 zł

Stelmet liczy na zmianę negatywnego trendu w Wielkiej Brytanii w 2017/2018 r.

członkowie zarządu. Podali też, że nakłady inwestycyjne spółki wyniosą ok. 39,4 mln zł w tym roku obrotowym. "Rynek brytyjski przyniósł niesatysfakcjonujące wyniki w roku obrotowym 2016/2017, ale w IV kw. nastąpiło wyhamowanie negatywnych trendów. Liczymy, że na rynku brytyjskim będzie odwrócenie

PFR: Tarcza finansowa zapewni subwencje dla ponad 670 tys. przedsiębiorstw

ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki

Polityka dywidendowa Bowim zakłada przeznaczanie 5-15% zysku netto na dywidendę

Warszawa, 20.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Bowim przyjął politykę dywidendową, zakładającą wypłacanie 5-15% zysku netto w formie dywidendy, podała spółka. "Przyjęta polityka zakłada, że zarząd spółki, rekomendując podział zysku za kolejne lata obrotowe, będzie przedkładał radzie nadzorczej i

Akcjonariusze Ciechu zdecydują 22 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy

dotyczący przeznaczenia zysku netto Ciech S.A. za rok obrotowy 2018 w kwocie 270 611 852,97 zł na: a) pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia w kwocie 17 181 990,27 zł, b) kapitał zapasowy w kwocie 253 429 862,7 zł pozostałą po pokryciu straty z lat ubiegłych" - czytamy we wniosku

Piotr Wetmański i Grzegorz Olszewski zostali powołani do zarządu Banku Pekao

po odbyciu zwyczajnego walnego zgromadzenia banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe banku za rok obrotowy 2018 w skład zarządu banku na nową, wspólną, trwającą trzy lata kadencję zarządu banku oraz na funkcję członka zarządu banku" - czytamy w komunikacie. Grzegorz Olszewski pracuje w

DB Energy chce znaleźć się na rynku głównym GPW w ciągu 3-5 lat

energetyczną w formule ESCO lub generalnego wykonawstwa" - powiedział prezes Krzysztof Piontek w rozmowie z ISBnews. "Nasz portfel projektów na najbliższe 3 lata ma wartość ok. 30 mln zł. Zidentyfikowaliśmy też potencjalne projekty o wartości ponad 300 mln zł. Mamy więc mocny fundament pod dalszy

Ferro otrzyma ok. 30,14 mln zł dywidendy od spółki zależnej Novaservis

wypłacona z zysków z lat ubiegłych. Wypłata wskazanej powyżej kwoty nastąpi w terminie do 5 miesięcy od dnia powzięcia uchwały" - czytamy w komunikacie. Ferro posiada 100% udziałów w spółce zależnej. Pozyskane środki zwiększą majątek obrotowy spółki, podano także. Ferro to jeden z największych w

PARP: Rusza kolejna edycja konkursu 'Badania na rynek' o wartości 750 mln zł

komunikatu. O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się firmy z sektora MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski i zakończyły przynajmniej jeden pełny rok obrotowy. Dodatkowo, w ciągu trzech lat (poprzedzających złożenie wniosku) ich minimalny próg przychodów w jednym zamkniętym

Kernel ma pożyczkę z EBOR wys. 56 mln USD i 8 mln USD finansowania z CTF

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Kernel Holding otrzymał pożyczkę od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) wysokości 56 mln USD, a także finansowanie z Funduszu Czystych Technologii (CTF) na 8 mln USD na okres 8 lat, podała spółka. "Finansowanie będzie przeznaczone na

P.A. Nova miała 36,05 mln zł zysku netto, 46,03 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

poniesienia wielu wyrzeczeń i pewnych kosztów w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Grupy przez kolejne lata, ale efekty pracy ostatnich kilku tygodni w zakresie dostosowania Grupy do nowych okoliczności pozwalają patrzeć na przyszłość z ostrożnym optymizmem. Istotny spadek przychodów w zakresie