lamp ulicznych

mam

Olsztyn: tańszy prąd do ulicznych lamp

Olsztyn: tańszy prąd do ulicznych lamp

Olsztyn jest pierwsza wiejską gminą w naszym regionie, która skutecznie przeprowadziła przetarg na zakup prądu do lamp ulicznych. Kolejnym krokiem będzie przetarg na zakup energii do oświetlenia gminnych budynków

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

Zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych poniżej 30 000 euro - jakich dokumentów żądać od wykonawcy?

Pytanie Gmina ma wymienić lampy oświetlenia ulicznego w jednej miejscowości. Szacunkowy koszt zadania wynosi 40-50 tys. zł. Nie posiadamy projektu budowlanego. Jakich warunków i dokumentów należy żądać od wykonawcy w zapytaniu ofertowym, aby zaprojektował i wykonał nasze zamówienie? Odpowiedź