laboratorium zajmujące

Biomed-Lublin rozwiązał umowę z Biotonem ws. dystrybucji BioTrombiny 400

się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989

W-M SSE: Bruss Polska zainwestuje min. 10 mln zł w zakładzie w Mrągowie

laboratorium oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych. Zakupione również zostaną nowe maszyny i urządzenia oraz wyposażenie laboratorium" - czytamy w komunikacie. Dokument został podpisany przez prezesa W-M SSE Grzegorza Smolińskiego oraz wiceprezes Małgorzatę Sobieską zu Schwarzenberg i odebrany przez

Celon Pharma rozpoczął współpracę z Pure Biologics

zakończenie w 2019 r. budowy nowego CBR spółki, które powstaje w Kazuniu Nowym. Zostanie wyposażone w szereg specjalistycznych laboratoriów, m.in.  biotechnologiczne, chemiczne, ADMET. Docelowo zatrudnienie znajdzie w nim około 150 naukowców, podano również. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą

Celon Pharma: Lek Salmex został zarejestrowany w Gwatemali i Salwadorze 

rynkach jest zgodna z wdrażaną polityką Celon Pharma w zakresie ekspansji zagranicznej. W maju br. Salmex został zarejestrowany w Kazachstanie, przypomniano. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych

Zysk netto Celon Pharma wzrósł r/r do 35,07 mln zł w I-III kw. 2016 r.

mln zł w III kw. 2016 r. wobec 77,55 mln zł rok wcześniej. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać

Prezes PSLE: Za smog odpowiadają głównie gospodarstwa domowe i transport

Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych Magdalena Dziewa. "Wśród ekspertów zajmujących się ochroną środowiska, emisjami do powietrza panuje przekonanie udowodnione przez obliczenia, że przemysł nie ma tak dużego udziału w tworzeniu smogu jak tzw. niska emisja, czyli pochodząca z gospodarstw domowych, które

Spółka zależna PBKM kupiła 95% akcji hiszpańskiej IVI Cordon

bankowania komórek macierzystych z wykorzystaniem sieci klinik należącej do Equipo IVI na rynku hiszpańskim. Umowa ta została zawarta na standardowych dla tego rodzaju umów warunkach" - napisano dalej w komunikacie. IVI Cordon jest spółką zajmującą się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem

Scope Fluidics rozpoczyna proces prewalidacji systemu BacterOMIC

systemu, a następnie badań przedrejestracyjnych w ośrodkach klinicznych zajmujących się wykonywaniem testów lekowrażliwości drobnoustrojów. "Zespół Bacteromic, w ramach realizowanego kamienia, zakończył pierwszy etap industrializacji systemu. Spółka wytworzyła zestawy urządzeń oraz kartridży w

PBKM zakończył rozbudowę laboratorium, moce produkcyjne wzrosły 4-krotnie

Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) uruchomił rozbudowane laboratorium, co pozwoli na nawet czterokrotne zwiększenie wytwarzania produktów ATMP na bazie komórek macierzystych, poinformowała spółka. W pierwszych trzech kwartałach 2016 r. przychody z

PCZ wyemituje obligacje 5-letnie serii I o łącznej wartości do 50 mln zł

tworzy zintegrowaną pionowo grupę przedsiębiorstw medycznych, działa na rynku zdrowia ludzkiego, zajmując się świadczeniem kompleksowych usług medycznych oraz dystrybucją i wytwarzaniem produktów z tym związanych. W skład Grupy PCZ wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym

Przegląd informacji ze spółek

kwalifikowany z kwalifikowanym znacznikiem czasu i dotyczy umów kredytowych oraz ich zabezpieczeń, bankowości transakcyjnej, faktoringu, finansowania handlu i produktów skarbowych. Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - wdrożyła we własnym laboratorium niezbędne procedury konieczne do przeprowadzania

Dwie spółki zainwestują min. 47,2 mln zł w Katowickiej SSE

Górniczej – Tucznawie znajdzie 35 nowych pracowników, a blisko 250 miejsc pracy zostanie utrzymanych" – powiedział prezes KSSE Janusz Michałek, cytowany w komunikacie. Firma, zajmująca się w szczególności międzynarodowym i krajowym transportem szkła płaskiego z wykorzystaniem

Celon Pharma: NCBiR rekomenduje do dofinansowania 3 wnioski na ok. 75 mln zł

biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno­-sprzętowe. Spółka

XTPL prognozuje złożenie 26 wniosków patentowych do końca 2020 r.

Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Zarząd XTPL prognozuje, że w okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku spółka złoży 26 wniosków patentowych, podało XTPL. "XTPL jest spółką rozwijającą tzw. twardą technologię, wymagającą odpowiedniej infrastruktury laboratoriów i

Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie 0,17 zł dywidendy na akcję 

jedną akcję" - czytamy w komunikacie.  Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustaliło dzień dywidendy na 1 czerwca 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2017 r., podano także.  Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem

W ramach ITME powstało centrum badań nad grafenem

projektu, za 9 mln euro zakupiono najnowocześniejszą aparaturę badawczo-naukową i zmodernizowano laboratoria ITME" - podano w komunikacie. Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii będzie wyspecjalizowaną placówką badawczą, prowadzącą badania nad grafenem, kryształami fotonicznymi i

BioMaxima ma umowę nabycia 80% udziałów w 2 rumuńskich spółkach 

Warszawa, 23.11.2016 (ISBnews) - BioMaxima podpisała umowę nabycia 80% udziałów w rumuńskich spółkach Qias Med oraz Istar, zajmujących się sprzedażą aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów. BioMaxima po zakupie tych spółek zamierza rozpocząć proces ich

T-matic Systems rozpoczęła współpracę z Instytutem Telekomunikacji PW

Warszawa, 26.09.2016 (ISBnews) - T-matic Systems - spółka zajmująca się telematyką i telemetrią -  rozpoczęła współpracę z Instytutem Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, podała spółka. W ramach współpracy buduje Laboratorium Inteligentnych Sieci. "Celem zawiązanego partnerstwa

JSW chce wystartować w przetargu na odmetanowanie kopalni Coal India Limited

" – powiedział prezes ZOK Jerzy Berger. W dalszym etapie prac mogą uczestniczyć także Jastrzębskie Zakłady Remontowe oraz Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze. ZOK, należąca do EXME Berger Group, jest największą w Polsce firmą zajmującą się kompleksowo odmetanowaniem górotworu kopalń

PCA, GUNB i branża: Rynek budowlany potrzebuje więcej akredytowanych organizacji

perspektywy widzę miejsce dla nowych jednostek, szczególnie badawczych, zajmujących się badaniami" – podkreślił prezes. Z jego opinią zgodził się Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, zauważając jednocześnie, że w Polsce istnieje przestrzeń dla powstawania nowych akredytowanych laboratoriów

Złożono wniosek o upadłość PCZ z możliwością zawarcia układu

, zajmując się świadczeniem kompleksowych usług medycznych oraz dystrybucją i wytwarzaniem produktów z tym związanych. W skład Grupy PCZ wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, 3 apteki

Polski Bank Komórek Macierzystych zwiększy moce ATMP

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) rozważa rozszerzenie listy chorób neurologicznych, którymi będzie się zajmować, poinformował prezes Jakub Baran. Jednocześnie we wrześniu planowane jest zakończenie rozbudowy laboratorium w Warszawie, dzięki czemu moce

Celon Pharma i Polfarmex udzieliły licencji na sprzedaż substancji we Francji

zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno­-sprzętowe. Spółka zadebiutowała na rynku

Celon Pharma chce rozpocząć badania kliniczne trzech leków w 2017 r.

biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno­-sprzętowe. Spółka

Celon Pharma zadebiutuje na GPW w poniedziałek

za jedną akcję wynosiła 16,33 zł. W transzy dla inwestorów indywidualnych dokonano przydziału 2 mln akcji serii B, natomiast w transzy dla inwestorów instytucjonalnych 13 mln akcji. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą

Celon Pharma otrzyma 35,7 mln zł dofinansowania z POIR na centrum badawcze

laboratoryjnych, podano również. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne

Celon Pharma zawarł z Plexus Ventures umowę o współpracy

pełni zbieżne ze stawkami rynkowymi za zakres świadczonych usług i nie stanowią znaczącej pozycji w kosztach działalności spółki" - podsumowano w informacji. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów

Celon Pharma pozyskała zakładane 245 mln zł w ramach oferty publicznej

instytucjonalnych 13 mln akcji. Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełnił Mercurius Dom Maklerski. Notowania Praw do Akcji serii B na GPW przewidywane są w okolicach 14 października br., podano także. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem

Cena emisyjna akcji Celon Pharma ustalona na 16,33 zł

samej transzy detalicznej prawie 2,5 tys. inwestorów złożyło zapisy o wartości ponad 180 mln zł. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Spółki giełdowe, firmy prywatne, organizacje i fundacje przekazują środki finansowe oraz pomoc materialną szpitalom, laboratoriom, a także osobom prywatnym dotkniętym skutkami epidemii COVID-19. Poniżej przedstawiamy działania pomocowe z okresu 25-29 maja

Pure Biologics chce zadebiutować na NewConnect w czerwcu-lipcu br.

. To oznacza także, że w ciągu najbliższych dwóch lat spółka planuje podwojenie zatrudnienia i wynajęcie kolejnych laboratoriów. "Wszystkie koszty stałe spółki są pokrywane przez nasz zysk z działalności komercyjnej" - zapewnił prezes. Pure Biologics to polska spółka

Celon Pharma ma list intencyjny dot. opracowania strategii komercjalizacji leków

dojść do skutku na przełomie 2018/2019 r." - czytamy dalej.   Celon podał, że warunki finansowe współpracy z PlexusVentures zostaną określone w umowie o współpracy.  Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą

Celon Pharma oczekuje dynamicznego wzrostu eksportu w ciągu 2-3 lat

niższe niż referencyjnych - to ciągle to duży biznes. "Według naszych projekcji za 2-3 lata udział sprzedaży eksportowej będzie 2-3-krotnie większy od sprzedaży polskiej" - podsumował Wieczorek. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem

Mabion podpisał umowę na do 30 mln euro kredytu z EBI, powstanie 96 miejsc pracy

rozbudowywanych obiektów w sprzęt produkcyjny, stworzenie w nich laboratoriów badawczo-rozwojowych i kontroli jakości. Transakcja zostanie podzielona na trzy transze dotyczące kluczowych etapów realizacji. "Dzięki wsparciu EFIS EBI może podjąć większe ryzyko i zapewnić stabilne finansowanie długoterminowe

PBKM ma zgodę FDA na dostarczanie krwi i tkanek do USA

względu na obszar swojej działalności są w stanie zapewnić dostęp do pacjentów na terenie Stanów Zjednoczonych" - czytamy w komunikacie.  "Materiał będzie pobierany od polskich dawców. Po jego odpowiednim przygotowaniu w laboratoriach PBKM, będzie trafiał do ośrodków przeszczepowych na

Biomed-Lublin: Bioton będzie dystrybutorem BioTrombiny 400 do 2023 r.

ofercie spółki znajduje się w sumie ponad 50 produktów. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach

PCZ liczy na debiut obligacji serii H wartych 10 mln zł w poniedziałek

. Przydział obligacji serii H nastąpił w dniu 18 grudnia 2014 r. Notowany na NewConnect PCZ tworzy zintegrowaną pionowo grupę przedsiębiorstw medycznych, działa na rynku zdrowia ludzkiego, zajmując się świadczeniem kompleksowych usług medycznych oraz dystrybucją i wytwarzaniem produktów z tym związanych. W

Celon Pharma: Projekt inhibitora kinaz JAK otrzymał 21,7 mln zł dofinansowania

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 1.1.1". Całkowita wartość projektu wynosi 32 761 042,67 zł, w tym dofinansowanie to 21 712 490,32. Projekt ma być realizowany w latach 2016-2019, podano także. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się

NanoGroup zamierza stopniowo zwiększać udziały w przejmowanych spółkach

intencyjny na 30% udziałów w GeneaMed, zajmującej się tzw. dendrymerami, również za szacunkowo 4,8 mln zł i również bezpośrednio po IPO. "Chcemy przejąć 30% w pierwszym kroku, by w przyszłości mieć opcję na więcej" - powiedział Borzestowski. W dalszej kolejności spółka liczy na akwizycję w modelu

UL: Rośnie popularność ekspertyz przed dopuszczeniem elektroniki na rynek

zajmującej się testowaniem bezpieczeństwa baterii, cytowany w komunikacie. Z raportu BCC Research wynika, iż wartość rynku baterii litowo-jonowych osiągnie w 2020 roku poziom 11,9 mld USD. Ta technologia rozwinęła się raptownie w ciągu ostatnich 25 lat. Z roku na rok coraz nowsze modele są w stanie

Celon Pharma pozyskała zakładane 245 mln zł w ramach oferty publicznej (aktual.)

jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze

Branża: Resort zmienia wino w wódkę. Resort: Nieprawda

potwierdził nam, że w laboratorium celnym rzeczywiście celnicy oceniają napoje "na węch i smak". Nie są to jednak jedyne kryteria - ponadto kierują się m.in. klasyfikacjami akcyzowymi analogicznych towarów w innych krajach unijnych. "Osoba zajmująca się w tej komórce [w laboratorium

Inwestorzy chcą akcji Celon Pharma za 1,5 mld zł, spółka liczy na 245 mln zł

dotychczas największe IPO w tym roku. "Zadeklarowany popyt wyraźnie pokazuje, że nie brakuje kapitału u polskich inwestorów, lecz musi się on spotkać ze spółkami, które mają pomysł, jak go umiejętnie wykorzystać" - skomentował. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się

GPW zawiesiła obrót PCZ na NewConnect i Catalyst

medycznych, działa na rynku zdrowia ludzkiego, zajmując się świadczeniem kompleksowych usług medycznych oraz dystrybucją i wytwarzaniem produktów z tym związanych. W skład Grupy PCZ wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 4 szpitale, 4 sanatoria, 6 przychodni, pogotowie

PCZ nabyło łącznie 10 664 obligacji w celu umorzenia

pionowo grupę przedsiębiorstw medycznych, działa na rynku zdrowia ludzkiego, zajmując się świadczeniem kompleksowych usług medycznych oraz dystrybucją i wytwarzaniem produktów z tym związanych. W skład Grupy PCZ wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 4 szpitale, 4

Zysk netto Celon Pharma spadł r/r do 5,02 mln zł w I kw. 2017 r.

Spółka posiada odpowiednie rejestracje, przebiegała zgodnie z oczekiwaniami" - czytamy w raporcie. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­

Eko Export podpisał znaczący kontrakt ze światowym liderem branży ropy i gazu

największe przedsiębiorstwo na świecie zajmujące się usługami związanymi z eksploatacją pól naftowych. W trakcie rozmów z przedstawicielami koncernu sprawdzano m.in. poziom zaawansowania technicznego naszych linii oraz ich zdolności produkcyjne, ponieważ dla koncernu priorytetowa jest gwarancja dostaw

Zysk netto Celon Pharma wzrósł r/r do 37,81 mln zł w 2016 r.

zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno­-sprzętowe. Spółka zadebiutowała na rynku

Bioton będzie dystrybutorem produktu Biomedu-Lublin w Polsce do końca 2022 r.

oraz leki OTC bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r. Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia

Celon Pharma planuje przeznaczać na dywidendę ok. 20% rocznego zysku

klasyczne leki generyczne, złożone leki generyczne, tzw. leki generyczne plus oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych. Firma dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D), zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Posiada

Synthos kupi INEOS Styrenics za 80 mln euro

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - Synthos zawarł umowę nabycia INEOS Styrenics - przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją polistyrenu spienialnego (EPS) - od INEOS Enterprises za 80 mln euro, podała spółka. Przejęcie zwiększy zdolności przetwórcze styrenu grupy do ponad 600 tys. ton roczne

Celon Pharma ustaliła cenę maksymalną na poziomie 16,33 zł za akcję

mln zł w 2015 roku. W 2015 roku wynik netto wyniósł 37,18 mln zł, podkreśliła spółka. Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym

PCZ zamierza pozyskać do 100 mln zł z emisji akcji i przejść na GPW

pionowo grupę przedsiębiorstw medycznych, działa na rynku zdrowia ludzkiego, zajmując się świadczeniem kompleksowych usług medycznych oraz dystrybucją i wytwarzaniem produktów z tym związanych. W skład Grupy PCZ wchodzi 10 podmiotów, prowadzących 17 przedsiębiorstw leczniczych, w tym: 4 szpitale, 4

PBKM wytworzy produkty ATMP na potrzeby badań klinicznych leku na cukrzycę

zakończonej w IV kw. 2016 r. rozbudowy warszawskiego laboratorium i optymalizacji procesu hodowli, przypomniano. Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i

Pięciu szefów szpitali zatrzymanych

właściciele i pracownicy krakowskiej firmy zajmującej się sprzedażą usług diagnostycznych i dzierżawami laboratoriów od szpitali. Firma prężnie działała, proponowała unikatowe usługi, np. pielęgniarki dojeżdżające rano do domów dzieci, którym na czczo trzeba pobrać krew.

PBKM pozyskał 4 704 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w III kw.

próbek krwi pępowinowej lub tkanek wobec 4 765 rok wcześniej. Udział umów zawartych w modelu abonamentowym wyniósł 59,4% wobec 66,3% w III kwartale 2015 r. Obecnie PBKM jest najszybciej rosnącym spośród największych europejskich banków zajmujących się przechowywaniem komórek macierzystych lub tkanek. W

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

użytkowników naszej aplikacji mobilnej - Orange zdominowało ranking zajmując pierwsze miejsce we wszystkich trzech kategoriach (średniej szybkości pobierania danych, średniej szybkości wysyłania danych oraz najniższej wartości ping). Drugi miesiąc z rzędu najsłabsze wyniki w dwóch kategoriach uzyskał Plus

Oferta publiczna Celon Pharma o szac. wartości 235 mln zł netto rusza dziś

firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno­-sprzętowe

Po medal bez dziury w spodniach. Gdzie i dla kogo 4F szyje ubrania?

na wszystkie strony. W przypadku marki 4F sprawdzamy je w laboratoriach i zwyczajnie, na sobie, bo tu praktycznie każdy uprawia sport. Chcę nawet wprowadzić nowy element rekrutacji projektantów: będą musieli próbować dyscypliny, dla której tworzą odzież. Polską reprezentację na igrzyska olimpijskie

Synektik liczy na wzrost dotacji unijnych w kolejnych latach

własnego dotacji, stanowiąc istotne wsparcie procesu badań klinicznych w naszym strategicznym projekcie. Po drugie, jej przyznanie stanowi potwierdzenie potencjału projektu, który został bardzo wysoko oceniony przez specjalistów Komisji Europejskiej, zajmując drugie miejsce na liście rankingowej"

Test nawigacji GPS: Która pokieruje najlepiej?

Pro-Test to działająca na polskim rynku od 2001 roku część międzynarodowej organizacji International Consumer Research & Testing zajmującej się testowaniem produktów. Fundacja zleca (lub publikuje wykonane przez inne organizacje konsumenckie) testy porównawcze produktów. Badania są przeprowadzane w

Budynki huty Baildon będą rewitalizowane [WIZUALIZACJE]

potem przeprowadzi zaplanowane prace. Zgodnie z założeniami w dawnej hali produkcji rur mają powstać magazyny i laboratoria. Stolarnia stanie się biurowcem i centrum konferencyjnym z zapleczem gastronomicznym, a ostatni budynek będzie służył przede wszystkim administracji. Razem z zagospodarowanym na

Test odkurzaczy: Który sprzęt odkurza najlepiej? Wyniki zaskoczyły

Pro-Test to działająca na polskim rynku od 2001 roku część międzynarodowej organizacji International Consumer Research & Testing zajmującej się testowaniem produktów. Fundacja zleca (lub publikuje wykonane przez inne organizacje konsumenckie) testy porównawcze produktów. Badania są przeprowadzane w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: spółka Cyberbezpieczeństwo: Analitycy z laboratorium FortiGuard firmy Fortinet ostrzegają przed szybko rozprzestrzeniającym się ransomware'em Nemty. Złośliwe oprogramowanie szyfruje pliki na zaatakowanym urządzeniu, a następnie żąda tysiąca dolarów w Bitcoinach za ich odzyskanie. Eksperci przewidują

Przegląd informacji ze spółek

BioMaxima podpisała umowę nabycia 80% udziałów w rumuńskich spółkach Qias Med oraz Istar, zajmujących się sprzedażą aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów. BioMaxima po zakupie tych spółek zamierza rozpocząć proces ich konsolidacji wraz z własną spółką

W PRL branża opakowań nie istniała. Teraz jest warta 4,6 mld zł

istniał pod nazwą Państwowe Zielonogórskie Zakłady Graficzne i jako jedna z nielicznych firm zajmujących się produkcją opakowań. Drugim zakładem tej branży były Kujawskie Zakłady Graficzne. Specjalizowały się w produkcji opakowań dla przemysłu farmaceutycznego (obecnie firma istnieje pod nazwą Druk-Pak

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, wobec 11,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.Źródło: ISBnews Euvic: Zawarł strategiczną umowę o współpracy z BID Equity, doradcą inwestycyjnym z siedzibą w Hamburgu, koncentrującym się na wykupach spółek zajmujących się tworzeniem oprogramowania z regionu DACH, poinformował prezes

Za cztery lata w regionie powstanie centrum nauki. Nie w Parku Śląskim i Katowicach, lecz w Gliwicach

Gliwice nie tylko ma być muzeum nauki i wielkim laboratorium, ale też skupi się na nowych technologiach i wynalazczości. "Funkcjonujące w mieście Politechnika Śląska oraz Gliwicka Dolina Krzemową w Nowych Gliwicach to naturalny punkt odniesienia. W centrum poza interaktywnymi wystawami zaplanowano

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zaangażowanych w walkę z pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego. „CreoScan jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich użytkowników, którzy potrzebują wiedzy na temat tego, co dzieje się wokół nich: na powierzchni Ziemi, czy w powietrzu. System przeznaczony jest głównie dla służb zajmujących się organizacją i

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

na częstotliwości 5G bez zmian (do 23 kwietnia) – UKE.  Źródło: Trigon BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI GlobalLogic Polska: Planuje stworzenie we Wrocławiu specjalnie zaprojektowanych laboratoriów do rozwoju i testów najnowszych komponentów oprogramowania stosowanych w pojazdach autonomicznych

Tygodniowy przeglad informacji ISBtech z sektora TMT

skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło:ISBnews Quasu: Spółka zależna Vivid Games zajmująca się automatyzacją testów gier mobilnych, zakłada uzyskanie pierwszych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

interakcji z klientami wykorzystują media społecznościowe, aż 66% ceni je bardziej od call center. Social media umożliwiają dotarcie w czasie rzeczywistym i w atrakcyjny dla odbiorcy sposób do ogromnej liczby potencjalnych i obecnych klientów. W opinii specjalistów zajmujących się komunikacją z klientami

Test ekspresów do kawy: Espresso za 6 tys. zł

Pro-Test to działająca na polskim rynku od 2001 roku część międzynarodowej organizacji International Consumer Research & Testing zajmującej się testowaniem produktów. Fundacja zleca (lub publikuje wykonane przez inne organizacje konsumenckie) testy porównawcze produktów. Badania są przeprowadzane w

Te firmy będą rozsławiały Bydgoszcz w całym kraju

1947 r. Bydgoski oddział SDL jest jedynym w Polsce. To międzynarodowa korporacja, ma 70 biur w 38 krajach. Dostarcza technologii, oprogramowań do firm zajmujących się tłumaczeniami i marketingiem. Tworzy też oprogramowania telefonów komórkowych, instrukcje obsługi. W naszym mieście pojawiła się 11 lat

Kolejna awantura związana z polityką śmieciową

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zamówiła jesienią zeszłego roku raport na temat jakości pracy branży zajmującej się biologiczno-mechanicznym przetwarzaniem odpadów (BMP). Chodzi tu o wszelkiego rodzaju kompostownie. Efektem raportu, który opublikowano w grudniu, są wskazania, jakie instalacje

Drugie życie zakładów Polleny. Czy marka Biały Jeleń wyjdzie z dolnej półki?

(zajmująca się głównie produkcją szamponów, np. Bambi) czy produkująca aromaty Pollena Aroma. Pollena w wielkopolskim Ostrzeszowie żyje dziś dzięki marce Biały Jeleń. Niedoszłe ekonomiczne samobójstwo Zakład w Ostrzeszowie powstał na bazie przedwojennej stolarni. Potem produkowano tu m.in. zasypkę dla dzieci

Kopiują kartę w Polsce, pieniądze wypłacają w Stanach

, że kartę kupił za tysiąc złotych. Sprzedał mu ją ktoś współpracujący z grupą "skimmerów", czyli przestępców zajmujących się kradzieżą za pomocą kart płatniczych. Ostatnio w Łodzi dwa razy zaatakowali bankomaty przy Piotrkowskiej. Jak działają "skimmerzy"? - W grupie jest co

Przyszłość firmy jest w chmurze

zajęcia dla pociech w wieku do lat 6. Starsze dzieci chodzą tam też na lekcje języka angielskiego. 7 | Pracownia Protetyczna Urszula Jaśkiewicz z Warszawy. To laboratorium zajmujące się wykonywaniem prac protetycznych dla gabinetów stomatologicznych. Specjalizacja - protezy zębowe na indywidualne

W dużych firmach człowiek odbija się od drzwi. Załóż swoją

człowiek odbija się od drzwi, bo tam mają już swoje laboratoria i własne technologie. Pozostało więc założenie własnej firmy badawczo-wdrożeniowej - mówi dr Tyliszczak. W ten sposób powstało Centrum Bionanotechnologii i Innowacyjnych Technik im. Richarda P. Feynmana (pierwszego fizyka zajmującego się

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

interakcje z komputerem, a nie pracownikiem biura obsługi klienta, aby rozwiązać dany problem lub zadać pytanie. Ponadto analitycy przewidują, że w biznesie do 2022 r. 70% tzw. białych kołnierzyków, czyli pracowników niezajmujących się pracą fizyczną będzie na co dzień korzystało z platform służących do

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

"otwartą bankowość", więc jest laboratorium grupy w obliczu ewentualnego wprowadzania openAPI w innych regionach w przyszłości. Źródło: ISBnews Comarch: Świadczy już cztery usługi dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a sam proces ich realizacji przebiega bez problemów. Comarch

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

. Niemal 44% wszystkich ataków eksploitów następuje w sobotę lub w niedzielę. Średnia dzienna liczba ataków w dni weekendowe była dwa razy większa niż w dni robocze. Podsumowując, w II kwartale 2017 roku laboratorium Fortinet wykryło łącznie 184 mld eksploitów, 62 mln przypadków szkodliwego oprogramowania

A na polach wyrosną... dorsze

Napiera. Do materiału genetycznego lnicznika wprowadzili siedem - stworzonych w laboratorium - genów będących odwzorowaniem genów, które u glonów są odpowiedzialne za produkcję EPA i DHA. - Sprawdziliśmy, że nasz nowy lnicznik rośnie w szklarniach. Czy jednak przyjmie się na prawdziwym polu? To niezwykle

Dochody z prostytucji i handlu narkotykami będą wliczane do PKB

przyszłego roku? - Musimy - odpowiada Olga Leszczyńska-Luberek z departamentu rachunków narodowych GUS. - Będziemy korzystać z publicznych źródeł: rejestrów policji, straży granicznej, fundacji zajmujących się tymi zagadnieniami, danych Ministerstwa Finansów na temat przemytu. Dodatkowo uwzględnimy nasze

Prywatne szpitale na opak: Inwestorzy wiele obiecali, teraz nie płacą pracownikom i dostawcom. Długi rosną

podejrzeniem zawału serca, bo w laboratorium nie ma odczynników - skarży się jeden z lekarzy. Szpital kazał wysyłać krew do badań karetką do szpitala w Białogardzie. Badanie jest wtedy jakby na kredyt, bo za paliwo do karetek też nie płaci. Podobnie jak za pranie pościeli czy posiłki dla chorych - firma

"Heil Hitler" znaczy "daj litra"? "Dobra zmiana" w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

wynagrodzeniu sięga 50 proc. - podkreśla nowa prezes. - Oficjalnie jest taniej, ale dają spółce dodatkowe zlecenia. A jeśli coś stanie się w laboratoriach przez oszczędności w ochronie, to Strefie grożą gigantyczne odszkodowania - mówi nasz informator. Jankowska snuła śmiałe wizje. - Trzeba sięgać gwiazd, by

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

-up'ów, którego głównym partnerem jest PKO Bank Polski.  Źródło: ISBnews T-matic Systems: Spółka zajmująca się telematyką i telemetrią rozpoczęła współpracę z Instytutem Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej, podała spółka. W ramach współpracy buduje Laboratorium Inteligentnych Sieci.  

Komputery i roboty wypierają ludzi ze stanowisk. Kto pierwszy w kolejce?

robi odbitek, inna korzysta z internetowych laboratoriów, by je wykonać, a jeszcze inna zleca zrobienie fotek fotolabom doklejonych do sieci handlowych lub działających w galeriach handlowych. Samych, dużych internetowych fotolabów w Polsce działa co najmniej kilkadziesiąt. Ich oferty często też trafią

Sukces, że aż kłuje

zaimponował szefowi amerykańskiej firmy Backman Instruments. Wytwarzała ona skomplikowaną aparaturę m.in. do laboratoriów biotechnicznych i fizycznych. W 1973 r. firma zaproponowała mu pracę na stanowisku szefa sprzedaży. Czernecki odpowiadał za sprzedaż aparatury Backmana na terenie Polski, a później także

Po raz 40. - ekonomiczne Noble. Kto był faworytem w 2009?

lub Europejczycy pracujący na amerykańskich uniwersytetach. Wynika to nie tyle z przewagi aparatu naukowego uczelni USA (nauka ekonomii nie wymaga drogich laboratoriów), ile z przewagi liczby publikacji wydawanych w Stanach Zjednoczonych. Jednym z ważnych kryteriów, jakie bierze się pod uwagę

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

informatycznego  ISOK. Wykonawca, firma Qumak, zakończyła pracę nad wersją pilotażową systemu.   Źródło: ISBnews Comarch: Rozszerza współpracę z GS1, globalną organizacją non-profit zajmującą się rozwijaniem i wdrażaniem standardów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Belgia i Hiszpania

Kobiety w biznesie. Inny styl, równa skuteczność

kobiety. Badanie objęło 337 respondentów zajmujących kierownicze stanowiska, głównie w działach finansowych. Wynika z niego, że większość stereotypów związanych z podziałem ról w biznesie odchodzi do lamusa. Widać jednak pewne ciekawe prawidłowości. Co ciekawe, mężczyznom lepiej współpracuje się z

Szkoła średnia za 40 tysięcy rocznie - dużo więcej niż najdroższe studia. Czy to gwarancja, że zdobędzie się miejsce na wybranej uczelni?

. Codziennie też działa tzw. homework club, gdzie można odrobić zadanie z pomocą nauczyciela - jak przedstawia ofertę dyrektorka. Szkoła niewątpliwie tańsza od poprzednich, zajmująca jako jedyna społeczna, wysokie miejsce w warszawskim rankingu szkół przygotowanym przez Perspektywy . Czesne w Społecznym

Asfalt: pozostałość z przerobu ropy

pozwalają na otrzymanie bardzo dobrego lepiszcza - bo tym faktycznie jest asfalt - z różnych rodzajów ropy. - Często mylone jest pojęcie asfalt. Faktycznie jest to lepiszcze, którego udział w nawierzchni drogi waha się między 3 a 8 proc. Reszta to tłuczeń - wyjaśnia Elżbieta Trzaska, zajmująca się

Myślisz, że kupujesz w zagranicznym sklepie? Mylisz się. Oto polskie marki, których nazwy brzmią jak zagraniczne

gdańskie przedsiębiorstwo Etos, zajmujące się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Diverse to kolejna firma, która chcąc wkupić się w gusta młodzieży postawiła na angielską nazwę. Jak widać z powodzeniem. Diverse jako koncept multibrandowy funkcjonuje w ponad 200 punktach detalicznych

Wielka wojna ze spamem

będzie dokonywał autoryzacji. CRM114 na 99 proc. W połowie stycznia na szacownej uczelni MIT miała miejsce pierwsza konferencja poświęcona wyłącznie spamowi. Jeden z naukowców MIT Jason Rennie z Laboratorium Sztucznej Inteligencji poinformował, że jest w trakcie tworzenia kodu wyłapującego takie