laboratorium oceny

Piotr Miączyński; Leszek Kostrzewski

Ile mięsa w parówkach z hot dogów na stacjach benzynowych? Maksymalnie aż 64 proc.

Ile mięsa w parówkach z hot dogów na stacjach benzynowych? Maksymalnie aż 64 proc.

- W parówkach z cielęciną jest 3 proc. cielęciny. Człowiek ją poczuje? - Nie sądzę, żeby był w stanie to wyczuć - odpowiada dr inż. Monika Hoffmann z Laboratorium Oceny Żywności i Diagnostyki Zdrowotnej SGGW w Warszawie. Najwięcej mięsa zawierają parówki z Orlenu, bo aż 64 proc. mięsa

Celon Pharma zdecydowała o wdrożeniu wytwarzania testów na koronawirusa

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Celon Pharma podjęła decyzję o priorytetowym zaadoptowaniu strefy BSL-3 i wdrożeniu wytwarzania testów qRT-PCR (do diagnostyki zakażeń SARS-COV-2) w nowo powstających laboratoriach spółki w Kazuniu Nowym, tzw. Centrum Badawczo-Rozwojowym, podała spółka. Zarząd

Prof. Bulska z UW: Nowela norm laborat. umocni świadomość o wadze wyniku badania

trzy lata. Eksperci biorący udział w debacie podkreślali, że kluczową zmianą w nowelizacji jest konieczność posiadania kompetencji oceny ryzyka wyniku badania laboratoryjnego. Nowela wprowadzi również min. konieczność procesowego funkcjonowania laboratoriów i umożliwi korzystania z

Matras z PCA: Nowela normy akredytacji laboratoriów jest swoistą rewolucją

.   "Wraz z nowelizacją rodzi się duża możliwość podejmowania bardziej trafnych decyzji i ocen zgodności niż dotychczas, ale pod warunkiem, że PCA jako jednostka akredytująca oceni i potwierdzi, które laboratoria są przygotowane do znowelizowanych i poszerzonych wyzwań. Nie jest to obowiązkowe

Biomed-Lublin ma umowę z MZ na dostawy szczepionek za ponad 4,5 mln zł

został określony w umowie na 30 dni od daty należycie zrealizowanej każdorazowej dostawy. [...] W ocenie zarządu, realizacja umowy wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe i przepływy pieniężne spółki w kolejnych kwartałach" - czytamy w komunikacie.  Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i

PKO BP przekazał 3 mln zł na zakup 7,5 tys. testów w lab. Warsaw Genomics

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski przekazał 3 mln zł na zakup 7,5 tys. testów w laboratorium Warsaw Genomics, z którym współtworzy Koalicję firm wspierających walkę z koronawirusem, zachęcając do aktywności kolejne polskie przedsiębiorstwa, instytucje a także osoby fizyczne, podał

Sadowski z CAS: Nowe normy dla laboratoriów pomogą w ekspansji polskich firm

europejskim rynku" - dodał prezydent CAS. W jego ocenie, odejście od wymogów formalnych w noweli normy, uruchomi konkurencję między laboratoriami. "W efekcie przedsiębiorcy, którzy dostarczają konsumentom swoje produkty, będą mieli wybór między laboratoriami badawczymi i wzorcującymi na

Matras z PCA: Akredytacje laboratoriów wg nowej normy od września

zostanie opublikowana we wrześniu. Od tego czasu laboratoria mają 3 lata na wdrożenie procesów według noweli, a PCA w tym okresie będzie realizowało procesy oceny i akredytacji laboratoriów, na ich wniosek. PCA jako jednostka akredytująca i sprawująca nadzór nad akredytowanymi

Brzyski z Pollab: Nowela normy przyniesie mniej papierkowej pracy laboratoriów

Akredytacji Centrum Adama Smith'a i ISBnews nt. znowelizowanych wymagań normy ISO/IEC 17025 i ogólnych kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.   W jego ocenie, znacząco zmieni się filozofia podejścia do systemu zarządzania laboratoriami. "Mniej czasu laboratorium będzie

Ciech: Nowe laboratorium badawcze uzyskało certyfikację GLP

Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Nowe laboratorium badawcze Ciechu uzyskało certyfikację GLP  ("Good Laboratory Practice"), poświadczającą jakość, wiarygodność i niezależność prowadzonych w nim badań, podała spółka. Dzięki temu, wyniki badań prowadzonych w 

Boruta-Zachem: Przychody z produktów naturalnych zaczną dominować od 2020 roku

ok. 80% stanowią barwniki i pigmenty. Jednak w 2020 roku przychody ze sprzedaży produktów naturalnych w ramach spółki zależnej Laboratorium Naturella powinny przekroczyć 20-21 mln zł, czyli poziom sprzedaży barwników w 2018 roku" - powiedział w rozmowie z ISBnews Pawlikowski. W jego ocenie

Huawei podtrzymuje chęć uzyskania niezależnych certyfikacji w Polsce

niezależnych certyfikacji" - powiedział ISBtech Hordyński. Jak zaznaczył, takie deklaracje koncern złożył m.in. Instytutowi Łączności przy okazji otwarcia Laboratorium Oceny Bezpieczeństwa Produktów Teleinformatycznych. "Podejście regulatora zapewniające równe szanse podmiotów i zachowanie

MFPR przekaże dodatkowe 550 mln zł na walkę z pandemią

centralnym i samorządowym, formalności będą minimalne, będzie szybka ścieżka składania i oceny wniosków o dofinasowanie. Wszystko po to, by szpitale dostały sprzęt ekspresowo" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie Szpitale będą

ABM i szpital w Lublinie mają umowę na dofinansowanie projektu Biomedu-Lublin

i Produktów Biobójczych oraz jej ocena przez Urząd" - czytamy w komunikacie. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki

Boruta Zachem: Naturella wchodzi na Słowację, Węgry i do Wielkiej Brytanii

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Laboratorium Naturella, wchodzące w skład grupy kapitałowej Boruta Zachem, nawiązało współpracę z jedną z większych niemieckich sieci sklepów ekologicznych - pierwsze dostawy zostaną zrealizowane w czerwcu 2019 roku. W kolejnych tygodniach 

Aplisens: Certyfikacja w USA przesunie się, ale sprzedaż powinna ruszyć w 2021

laboratoria w USA na razie nie pracują. Uzyskamy ją raczej w przyszłym roku, a może w tym, w wariancie optymistycznym. Natomiast sprzedaż do USA - to w przyszłym roku" - powiedział Żurawski podczas wideokonferencji. Pod koniec 2019 r. spółka informowała, że zakłada, że pierwsze przychody ze sprzedaży

Biomed-Lublin miał wstępnie ok. 2 mln zł zysku netto w 2019 r.

mln w 2018 roku (2,1 mln straty bez uwzględnienia odpisów księgowych), podano także. "W ocenie zarządu emitenta za wzrost przychodów spółki w 2019 r. oraz uzyskany dodatni wynik finansowy odpowiadają przede wszystkim zwiększenie potencjału produkcyjnego i zintensyfikowane działania sprzedażowe

KE uruchomiła platformę danych dotyczących COViD-19

gromadzić i udostępniać zbiory danych dotyczących sekwencji DNA, struktur białka, danych z badań przedklinicznych i klinicznych, a także dane epidemiologiczne. W tworzeniu platformy - prócz Komisji - uczestniczyli m.in.: Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej Europejskiego Instytutu Bioinformatyki

Rząd zgodził się na połączenie dwóch instytutów badawczych zw. z ochroną zdrowia

), - zarządzanie (np. obiektami), - gospodarowanie zasobami ludzkimi (wykorzystanie potencjału intelektualnego, kwalifikacji i doświadczenia kadry naukowo-badawczej), - kulturę organizacyjną, - finanse (racjonalne zakupy kosztownej aparatury badawczej). "Utworzone zostanie Krajowe Laboratorium

Biomed-Lublin zawarł umowę dot. rejestracji Onko BCG 100 na rynku tureckim

umowy emitent udzieli dystrybutorowi prawa do sprzedaży i dystrybucji ONKO na terytorium Turcji, po uzyskaniu rejestracji produktu na tym rynku, podano. Spółka współpracuje z Valentis od 2016 roku, sprzedając produkt na zasadzie import permit, tj. bez rejestracji produktu w Turcji, co w ocenie Biomedu

Scope Fludics przesuwa terminy zakończenia realizacji etapów w 2 projektach

klinicznymi z województwa mazowieckiego. "Epidemia koronawirusa spowodowała opóźnienia w realizacji poszczególnych prac i wymusiła u nas zmiany w harmonogramie projektów. W przypadku projektu PCR|ONE przesunął się proces oceny skuteczności klinicznej systemu tj. testy przedrejestracyjne. Proces ten

Grupa Scope Fluidics z sukcesem zakończyła testy systemu PCR | ONE

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Curiosity Diagnostics, firma zależna Scope Fluidics, pozytywnie zakończyła pierwszą serię testów funkcjonalnych systemu PCR | ONE w laboratoriach firmy ALAB. podała spółka. "Testy potwierdziły, że system PCR | ONE ma potencjał by stać się najszybszym

PCA udzieliło 68 nowych akredytacji w 2016, głównie dla laboratoriów badawczych

Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Polskie Centrum Akredytacji (PCA) udzieliło 68 nowych akredytacji w 2016 roku, w tym: 47 dla laboratoriów badawczych, 7 dla laboratoriów wzorcujących, 1 dla laboratorium medycznego, 3 dla jednostek inspekcyjnych, 2 dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania

Biomed-Lublin miał 1,15 mln zł zysku netto, 2,28 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

świecie" - powiedział prezes Marcin Piróg, cytowany w komunikacie. Jak zaznaczył, problemem spółki nie jest popyt na jej produkty, lecz ograniczone moce produkcyjne. W ocenie Biomedu, w dobie pandemii koronawirusa nadrzędnym celem jest jak najszybsze opracowanie i wdrożenie do

Master Pharm zainwestuje w br. ponad 6 mln zł w zakładach w Łodzi i Mielcu 

, doposażenie linii produkcyjnych oraz rozbudowę laboratoriów. W grupie przewidziany jest również wzrost zatrudnienia. "W ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwijaliśmy, na co wpływ miał z jednej strony wzrost rynku suplementów diety, z drugiej inwestycje w naszych spółkach zrealizowane po

Enea ma umowę z EPRI ws. udziału w badaniach dot. magazynowania energii

programie badawczym zwiększy wewnętrzne możliwości wdrożenia i wykorzystania magazynowania energii w Grupie Enea. Program badawczy obejmuje i integruje wiele działań, w tym ocenę technologii, modelowanie ekonomiczne i techniczne, mające na celu wsparcie planowania i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz

Prezes PSLE: Za smog odpowiadają głównie gospodarstwa domowe i transport

Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych Magdalena Dziewa. "Wśród ekspertów zajmujących się ochroną środowiska, emisjami do powietrza panuje przekonanie udowodnione przez obliczenia, że przemysł nie ma tak dużego udziału w tworzeniu smogu jak tzw. niska emisja, czyli pochodząca z gospodarstw domowych, które

Odpis aktualizujący obniży wynik Biomedu Lublin o 35,5 mln zł w 2018 r.

podatek dochodowy od straty za 2015 i 2016 rok w łącznej kwocie -4 251 618,00 zł, podano również. Spółka zastrzegła, że powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Biomed nastąpi 30 kwietnia 2019 r. W ocenie Biomedu, szacowane odpisy mają charakter

PGE ma umowę o współpracy z Centrum Badawczym KEZO

rozwojowych, opracowywaniu opinii i ocen rozwiązań technicznych oraz sporządzaniu analiz. Centrum Badawcze KEZO ma na celu prowadzenie badań nad czystymi technologiami energetycznymi. W budynku, stanowiącym "żywe laboratorium" wykorzystywane są wszystkie dostępne odnawialne źródła energii. Badane

PCA: Trend wskazuje na rosnącą liczbę akredytacji w budownictwie

należy rozumieć jako formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań. Upoważnienie jednostki akredytującej jest zwykle uzyskiwane

Infoscan ma od FDA pozytywną ocenę formalną wniosku o certyfikację MED Recorder

, certyfikowanych przez FDA laboratoriach, potwierdzające skuteczność urządzenia MED Recorder.  "Dzięki kilkumiesięcznej pracy nad wnioskiem we współpracy z doradcą Smith Associates istotnie przyspieszyliśmy proces certyfikacji naszego urządzenia w USA. Statystycznie na ocenę formalną potrzeba około 3

Biomed Lublin wstrzymał czasowo sprzedaż szczepionki przeciwgruźliczej

2019 r., podano także. "W ocenie spółki powyższe zdarzenie będzie miało negatywny wpływ na przepływy pieniężne w kolejnych miesiącach. Spółka będzie informować na bieżąco o efektach podjętych działań" - podsumowano w materiale. Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską

Scope Fluidics rozpoczyna proces prewalidacji systemu BacterOMIC

. Po tym etapie nastąpi ocena wartości klinicznej systemu w docelowym środowisku tj. w laboratorium diagnostycznym lub naukowo-badawczym rutynowo wykonującym testy lekowrażliwości drobnoustrojów (testy przedrejestracyjne), wskazano również. Z uwagi na sytuację związaną z ogłoszeniem pandemii Covid-19

JR Holding rozpoczął realizację projektu dot. terapii stwardnienia rozsianego

wprowadzania jej w ośrodkach leczniczych na terenie Polski oraz zagranicą. Z kolei Adelante jest odpowiedzialne za zapewnienie niezbędnego wsparcia organizacyjnego, marketingowego, finansowego i prawnego dla projektu, zapewnienie usług pomocniczych dla jego realizacji oraz podpisanie umów z laboratoriami

PCA, GUNB i branża: Rynek budowlany potrzebuje więcej akredytowanych organizacji

biznes. "Akredytowane laboratoria czy jednostki certyfikujące, to jest naturalne otoczenie producenta. Nie ma możliwości, by ich nie było. Na rynku otwartym, rynku wolnym jest wielu producentów, którzy wprowadzają swoje rozwiązania, nie ma innej możliwości, jak poddać je ocenie" &ndash

Scope Fluidics: Zakończył się III etap prac B+R nad systemem BacterOMIC

moczowych, - opracowano algorytmy pozwalające na wiarygodne wyznaczanie wartości MIC (minimalne stężenie hamujące), z wykorzystaniem pomiaru fluorescencji,  - dostosowano oprogramowanie sterujące urządzeniem do potrzeb laboratoriów diagnostycznych, - stworzono oprogramowanie umożliwiające wygodną

PGNiG szacuje, że w 2019 r. przeładuje 40 tys. ton LNG, o 27% więcej r/r.

specjalistów z Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG w ramach prac badawczo-rozwojowych. Dwa egzemplarze są obecnie wykorzystywane jako urządzenia legalizacyjne. Będą służyły również do legalizacji kolejnych wersji SMOK-ów. Trzeci, przewoźny egzemplarz, budowany był dla Polskiej Spółki

PBKM miał 34,69 mln zł zysku netto, 50,24 mln zł EBITDA w 2018 r.

, istotny akcjonariusz i prezes PBKM Jakub Baran, cytowany w komunikacie.  Poza wymienionymi przejęciami w Portugalii i Hiszpanii, spółka kupiła również szwajcarską spółkę Biocell Lugano (obecnie Famicord Suisse), dzięki której uzyskała dostęp do autoryzowanego laboratorium na terenie Szwajcarii

PBKM pozyskał 7 134 próbek w III kw. 2019 r., wzrost o 24,6% r/r

tkanek przechowywanych na koniec III kwartału 2018 roku co oznacza wzrost o 17%" - czytamy w komunikacie. Ponadto w ramach prowadzonej działalności spółka przechowuje w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG materiał biologiczny ponad 240 tys. rodzin. "Na koniec września br. w laboratoriach

Celon Pharma zawarł z Plexus Ventures umowę o współpracy

/licencjobiorcami będą w ocenie Spółki wskazywać na postęp w prowadzonych przez Plexus Ventures działaniach. Umowa przyznaje wyłączność Plexus Ventures w zakresie ww. działań" - czytamy dalej. Z tytułu realizacji umowy Plexus Ventures otrzyma wynagrodzenie za doradztwo i działania w celu pozyskania partnerów

Polwax nadal pracuje nad rozwojem eksportu, ostrożnie ocenia warunki rynkowe

;Jestem ostrożny w ocenie jakichkolwiek prognoz wyników generowanych przez przejęte laboratoria. Chciałbym zaznaczyć, że jedną z najważniejszych przesłanek do ich zakupu było bezpieczeństwo naszej firmy - w kontekście planowanej budowy i uruchomieniem instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w

Grupa Scope Fluidics z sukcesem zakończyła testy systemu BacterOMIC w NIL

Warszawa, 29.11.2018 (ISBnews) - Bacteromic, firma zależna Scope Fluidics, pozytywnie zakończyła pierwsze testy funkcjonalności prototypu systemu BacterOMIC, które przeprowadził Narodowy Instytut Leków (NIL), podał Scope Fluidics. Testy pozwoliły na kompleksową ocenę całego systemu i wykazały

Bank Pekao wprowadza PeoPay Kids, liczy na powrót do sprzedaży kont z I kw.

nauczenia dziecka zarządzania własnymi pieniędzmi i są przekonani do tego, że warto uczyć dzieci oszczędzania. Choć zanurzone w świecie cyfrowym, dzieci również marzą o własnej karcie płatniczej, która jest dla nich oznaką dorosłości. To także - w ocenie dzieci - namacalny instrument, który pomaga zarządzać

Boruta Zachem miał 0,44 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.

drogeryjnych w Polsce. Dzięki umowie naturalne produkty firmy trafiły na półki do 800 placówek tej sieci na terenie kraju. Jednocześnie w drugim kwartale spółka rozszerzyła liczbę indeksów dostarczanych do sieci drogeryjnych Hebe i Super Pharm. Laboratorium Naturella rozpoczęło również współpracę z lokalną

JSW chce wystartować w przetargu na odmetanowanie kopalni Coal India Limited

" – powiedział prezes ZOK Jerzy Berger. W dalszym etapie prac mogą uczestniczyć także Jastrzębskie Zakłady Remontowe oraz Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze. ZOK, należąca do EXME Berger Group, jest największą w Polsce firmą zajmującą się kompleksowo odmetanowaniem górotworu kopalń

Biomed-Lublin zdecydował o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii P

mniejszą niż 0,1 zł i nie większą niż 480 000 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,1 zł każda akcja. W uchwale ustalono cenę emisyjną nowych akcji serii P na 1,07 zł jedną akcję" - czytamy w komunikacie. W ocenie

Przegląd informacji ze spółek

- otrzymała decyzję Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w której zobowiązano ją do dokonania w terminie 14 dni zwrotu środków w wysokości 8 118 868,8 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, podał Bowim. W ocenie zarządu Bowim i Paasat-Stal, postępowanie w sprawie zwrotu

PZ Cormay zakłada, że komercjalizacja Equisse ma rozpocząć się w III kw. 2017 r.

odczynnikową. Do daty publikacji tego raportu powstało osiem egzemplarzy analizatora. W okresie 30 marca – 30 maja 2017 r., po wcześniejszym zaimplementowaniu niezbędnych poprawek, z sukcesem zakończyła się walidacja wewnętrzna w lubelskim laboratorium spółki. W tym czasie aparat przeszedł również

Infoscan złoży w ciągu kilku tyg. wniosek o dopuszczenie urządzenia na rynek USA

(Agencja ds. Żywności i Leków). Formalny wniosek o dopuszczenie zostanie złożony do tej instytucji w ciągu kilku tygodni, zapowiedziała spółka. W ramach testów przeprowadzanych przez certyfikowany przez FDA laboratorium potencjalni pacjenci i personel medyczny sprawdzali łatwość w obsłudze urządzenia

Synektik: Umowa z NCBR na prace nad radioznacznikiem weszła w życie

Warszawa, 27.10.2015 (ISBnews) -  Umowa dofinansowania Synektika z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na opracowanie nowego kardioznacznika, znakowanego 18F, do oceny perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki

Grupa Lotos odebrała pierwszy transport ropy z USA

Kawula. Grupa Lotos podkreśliła, że bada każdy surowiec na kilku etapach. W pierwszej kolejności jest on analizowany na podstawie dostarczanych przez producenta raportów o kompleksowej ocenie jakościowej (tzw. assayów). Gdy ropa fizycznie dociera do rafinerii, jej próbka jest najpierw przekazywana do

Alior Bank rozpoczął 4 innowacyjne projekty pilotażowe w ramach RBL_START

rachunki płacone przez Polaków - szybszej integracji i analizy danych dzięki wykorzystaniu technologii Luna - uproszczenie korzystania z interfejsu Open API fintechów i innych banków przez Alior Bank dzięki technologii oferowanej przez Enable Banking - wsparcie oceny i monitoringu ryzyka kredytowego

ARP chce wspierać branżę kosmiczną poprzez katalog infrastruktury laboratoryjnej

potencjał wykorzystania dla potrzeb branży kosmicznej w Polsce" - dodał wiceprezes. ARP podkreśla, że pozwala to na ustalenie stanu bazowego, którego ocena będzie mogła być podstawą do decyzji na temat ewentualnej budowy centralnego ośrodka testowego dla branży. "Katalog zawiera informacje na

PCA: Polska żywność certyfikowana ma wysoką jakość, czas na edukację konsumentów

ocenie jest najlepszym sposobem dla określenia wysokiej jakości danego produktu. Posiadanie certyfikacji jest niezbędne, aby na tym rynku globalnym się utrzymać" - powiedziała Różańska. Magdalena Świderska, zastępca głównego inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych

TÜV Rheinland Polska: Zaufanie do produktów znanych marek deklaruje 28% Polaków

na markę produktu oraz nie sugerują się jego reklamą. Polacy są mocno podzieleni w ocenie tego, czy znana marka oznacza najwyższą jakość produktu. Blisko połowa (45%) nie widzi zależności między marką a jakością, przeciwnego zdania jest 39% badanych. Stosunek do marek najlepiej oddają jednak

Biomed-Lublin: Bioton będzie dystrybutorem BioTrombiny 400 do 2023 r.

powodzeniem wywiązuje się z umowy na dystrybucję Distreptazy, dlatego podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu współpracy o Biotrombinę, czyli leku służącego do hamowania miejscowego, intensywnego krwawienia. W naszej ocenie, umowa jest bardzo korzystna dla obydwu stron. Do tej pory sprzedawaliśmy rocznie ok. 2 500

Synektik ma umowę na II fazę badań klinicznych nad kardioznacznikem

jest między innymi zakres doboru dawki i potwierdzenie bezpieczeństwa działania kardioznacznika do obrazowania PET w celu oceny perfuzji mięśnia sercowego u pacjentów z rozpoznaniem lub z podejrzeniem choroby wieńcowej, podano również. "Biorąc pod uwagę tego typu procesy, czas realizacji badań

Biomed-Lublin chce mieć zapewnione finansowanie władu własnego CBR do końca XI

BCG (wobec 50 tys. w I poł. 2018 r.). Są to w ocenie spółki produkty strategiczne - o najwyższej marży i największym potencjale wzrostu.  Jak poinformował prezes, Biomed-Lublin chce dla produktu Onko BCG stworzyć markę, pod jaką będzie on sprzedawany na polskim i zagranicznych rynkach. 

Zysk netto Synektika spadł r/r do 0,39 mln zł w III kw. 2016 r.

zdaniem z dwóch przyczyn: nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, która weszła w życie w dniu 28 lipca br. oraz obserwowanego spowolnienia w wydatkowaniu środków unijnych. W obu przypadkach jest to w naszej ocenie sytuacja przejściowa" - skomentował prezes Dariusz Korecki

Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę Prawo wodne 

ścieki do wód lub do ziemi zapewniają pobieranie próbek przez akredytowane laboratoria, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, oraz dokonują badania jakości ścieków w tych laboratoriach), które wchodzą w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia

Comarch dostarczy A4WP system do testów w standardzie ładowania bezprzewodowego

Warszawa, 15.12.2014 (ISBnews) - Comarch został wybrany przez Alliance for Wireless Power (A4WP) jako jedyny dostawca systemu do automatyzacji testów wykorzystywanych w procesie certyfikacji w Autoryzowanych Laboratoriach Testowych (ATLS) A4WP, podała spółka. System ten będzie stosowany przez

Synektik ma 5,6 mln zł dofinansowania z NCBiR na prace nad radioznacznikiem

właśnie dofinansowanie na kontynuację badań i rozwój preparatu ammonium salt wykorzystywanego w kardioznaczniku stosowanym do oceny perfuzji mięśnia sercowego. Jest to także odpowiedź na rosnące potrzeby światowego rynku, oczekującego na specjalistyczne produkty do precyzyjnej diagnostyki obrazowej"

Przegląd informacji ze spółek

potwierdziła sprawność kliniczną systemu w testach w zewnętrznych laboratoriach. Spółka uruchomiła własną linię produkcyjną oraz rozpoczęła proces weryfikacji i walidacji systemu na drodze do uzyskania certyfikacji CE IVD, podało Scope Fluidics. Play przygotował specjalne rozwiązania dedykowane celom zdalnej

Infoscan chce rozpocząć sprzedaż urządzenia MED Recorder w USA w 2018 r.

prezes Infoscan Jacek Gnich.  "Składając wniosek do FDA zdecydowaliśmy się wcześniej na przebadanie urządzenia w amerykańskich laboratoriach w celu zwiększenie prawdopodobieństwa uzyskania certyfikacji na rynku USA. MED Recorder przeszedł w tamtejszych ośrodkach badania: użyteczności

PCZ nabyło łącznie 10 664 obligacji w celu umorzenia

komunikacie. Obligacje zostały nabyte w ramach programu skupu obligacji. Transakcje nabycia miały miejsce na rynku Catalyst, jak i poza nim. "Emitent nie wyklucza dalszego skupu obligacji w miarę oceny sytuacji na rynku" - czytamy także. Notowany na NewConnect PCZ tworzy zintegrowaną

Zysk netto Celon Pharma spadł r/r do 5,02 mln zł w I kw. 2017 r.

uwagi na charakter zakontraktowanych, przyszłych przychodów związanych ze sprzedażą w/w praw zarząd spółki ocenia zaistniałą sytuację wyłącznie w kontekście braku spójności terminów, bez zmiany oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Wartość wygenerowanego zysku netto spółki za I kwartał 2017

Selvita powołała Ardigen, który ma rozwijać globalne usługi bioinformatyczne

dla laboratoriów. Liczymy na rozszerzenie przez nią oferty, a Selvita skoncentruje się na 'drug discovery'" - powiedział Przewęźlikowski podczas konferencji prasowej. Dodał, że Selvita przekaże spółce wiedzę onkologiczną oraz IT, ponadto udostępni laboratoria. Ardigen będzie "masowo"

Zysk netto Celon Pharma wzrósł r/r do 37,81 mln zł w 2016 r.

zakresie rejestracji i dystrybucji leku Salmex poza obszarem Polski" - powiedział dyrektor ds. rozwoju członek zarządu Celon Pharma Bogdan Manowski, cytowany w raporcie.  "W ocenie zarządu sytuacja finansowa spółki jest bardzo dobra. Przychody ze sprzedaży na terenie kraju będą

PKP PLK rozpoczęły Wielką Ofensywę Inwestycji Kolejowych, chcą wydać 67 mld zł

realizowanym zgodnie z przyjętą strategią, podano również. Gwarancją sprawnej realizacji WOIK jest m.in. wprowadzenie przetargów dwustopniowych, czy dodatkowe, poza ceną, kryteria oceny ofert. Dzięki temu realizacja zadań obarczona jest mniejszym ryzykiem ze strony wykonawcy. Ponadto dla wykonawców inwestor

Przegląd informacji ze spółek

zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, wspierających dalszy rozwój działalności, podała spółka. Scope Fluidics podpisał list intencyjny z jedną z największych ogólnopolskich sieci laboratoriów diagnostycznych - ALAB laboratoria. Celem porozumienia jest optymalizacja procesu

Wystartował portal dla przedsiębiorców i naukowców Inventorum

przygotowała model wskaźników do oceny kapitału intelektualnego i innowacyjnego firm oraz zespołów badawczych. Portal dostępny jest pod adresem www.inventorum.opi.org.pl. Jego założeniem jest ułatwienie współpracy i kontaktów między biznesem i nauką. "To praktyczne narzędzie dla firm, dla których

Synektik otrzyma dofinansowanie z UE dla I i II fazy badań znacznika

disease" został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję Europejską pod względem oceny wykonalności, merytorycznej oraz strategicznej, kwalifikując się tym samym do uzyskania finansowania na jego realizację. Całkowita wartość projektu to 3 687 250 euro, a poziom finansowania tego projektu z Horyzont

Selvita ma umowy z związane z komercjalizacją  SEL212, liczy na zysk w III kw.

kontynuowała badania SEL212 rozpoczęte w swoich laboratoriach, będą one finansowane przez Nodthera. Selvita oczekuje, że w III kw. zanotuje zysk, podała spółka. Działalność spółki Nodthera będzie oparta o światowej klasy badania, jakie prowadzone były do tej pory przez Selvitę. Głównym inwestorem w spółce

Przegląd prasy

--Kruk przydzielił obligacje serii AG2 na łącznie 25 mln zł --PERN: Ruszają prace przy rozbudowie terminalu naftowego w Gdańsku --Polska uzyskała członkostwo w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej --Hitachi Capital Polska ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad PCM --KPMG: W Polsce

Tańsza herbata bywa lepsza od droższej. Skąd to wiemy?

O herbatach opowiada nam doktorantka Natalia Ciesielczuk z Centralnego Laboratorium Agroekologicznego w Lublinie. Pani Natalia porównuje jakość herbat ziołowych, a używane do badań próbki rumiankowej, miętowej czy melisy pochodzą z różnych sklepów. Okazuje się, że herbata herbacie nierówna. Od pani

Pro-Test: Test tuszów do rzęs. Żaden nie spełnia wymogów

pomysł połączenia pyłu węglowego z wazeliną. W ten sposób powstała substancja, dająca się swobodnie nałożyć na rzęsy. Nowy produkt okazał się wielkim sukcesem. W teście "Pro-Test" tusz Maybelline uzyskał dobrą ocenę za pogrubianie, wydłużanie, podkręcanie oraz rozdzielanie rzęs, a za trwałość

Przegląd prasy

Play mogą korzystać z zasięgu sieci T-Mobile. Zmienia on warunki współpracy w latach 2019-2021, podał Play. --Curiosity Diagnostics, firma zależna Scope Fluidics, pozytywnie zakończyła pierwszą serię testów funkcjonalnych systemu PCR | ONE w laboratoriach firmy ALAB. podała spółka. --One More

Przegląd informacji ze spółek

września 2012 r., na podstawie której klienci Play mogą korzystać z zasięgu sieci T-Mobile. Zmienia on warunki współpracy w latach 2019-2021, podał Play. Curiosity Diagnostics, firma zależna Scope Fluidics, pozytywnie zakończyła pierwszą serię testów funkcjonalnych systemu PCR | ONE w laboratoriach

NIK: Odnowienie infrastruktury wodociągowej może potrwać 100 lat

m.in. podejmowanie decyzji o celowości realizacji inwestycji o modernizacji sieci, podano także. "Zarówno przedsiębiorstwa, jak i władze miast niedostatecznie dbały o zapewnienie mieszkańcom dostaw wody dobrej jakości. Większość przedsiębiorstw nie uzyskała pozytywnych ocen higienicznych dla

Akcjonariusze Biomedu-Lublin zgodzili się na emisję akcji serii M i N

akcji zwykłych na okaziciela serii M, b) do 31 października 2017 r., w odniesieniu do 1 900 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N, podano również. "W ocenie zarządu spółki, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki w związku z emisją akcji serii M oraz akcji serii N jest

Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

% wiarygodności w ocenie obecności koronawirusa. Badania prowadzone są przez laboratorium Centrum Badań DNA we współpracy z firmą evolutionmedica.pl., zaznaczono "Epidemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie zarówno Grupy Robyg jak i naszych klientów. Szybko dostosowaliśmy się do oczekiwań rynku

ML System chce dzięki IPO rozwijać m.in. Quantum Glass z kropkami kwantowymi

, zwiększając przychody, rentowność i portfel zamówień. Organiczny wzrost pozwolił nam w ciągu ok. dekady zbudować pozycję krajowego lidera w branży BIPV. Korzystając z możliwości naszego laboratorium, tj. fotowoltaicznego centrum badawczo-rozwojowego, tworzymy unikatowe produkty oparte na autorskiej

Na zmarszczki lepszy jest tani krem nawilżający niż luksusowe produkty

produkty konsumpcyjne. Tym razem badaniom poddano 13 przeciwzmarszczkowych kremów pod oczy. Laboratorium przetestowało drogie produkty, jak Clinique za 189 zł, Stri-Vectin za 289 zł czy Lancome za 177 zł, oraz znacznie tańsze kremy: Avon za 36 zł czy Nivea Visage za 37 zł. Dodatkowo - jako placebo

Selvita: Wzrost kosztów będzie słabszy kw/kw w II półr. br.

Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz wzrostu zatrudnienia, związanego z planowanym otwarciem laboratoriów w Poznaniu. Liczba pracowników Selvity zwiększyła się o 57 osób w I półr. br. i wynosi 355 osób. Sieczkowski poinformował, że w drugiej części tego roku Selvita nie planuje tak

Test odkurzaczy: Który sprzęt odkurza najlepiej? Wyniki zaskoczyły

laboratoriach poza granicami Polski, głównie we Francji i Niemczech. Aby zachować pełną niezależność testów, fundacja zachowuje w tajemnicy nazwy laboratoriów, które przeprowadzają testy. Pełne płatne wyniki testu odkurzaczy na stronie fundacji Pro-Test Brudna robota W specjalistycznym laboratorium we Francji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Orawski. Źródło: spółka Uber: Po raz pierwszy w swojej historii dzieli się danymi, dotyczącymi ocen użytkowników korzystających z aplikacji. Jak wynika z raportu "Uber Rider Ratings Report", polscy użytkownicy zajęli wysokie, piąte miejsce na świecie wśród 69 krajów, w których dostępna

Generatory pary Tefal i Philips najlepszymi żelazkami na rynku

, takie, w którym nie tworzy się osad z kamienia i którym łatwo się prasuje, Fundacja Pro-Test poddała szczegółowym badaniom w laboratorium 30 modeli tych urządzeń. Wśród nich znalazły się zarówno klasyczne żelazka parowe, jak i tzw. żelazka systemowe, zwane też generatorami pary, popularnych marek

BCG Gamma: Polsce grozi odpływ specjalistów od AI do zagranicznych projektów

Środkowo-Wschodniej. "Wiele mówi się o sztucznej inteligencji w gazetach, w laboratoriach, w wielu krajach - także na szczeblu rządowym. A okazuje się, że jest ona już rzeczywistością dla ponad 20% firm na całym świecie. Widzimy przy tym, że we wdrażaniu AI wyraźnie wiodą prym Chiny, za nimi są

Pro-Test: Tani mikser z hipermarketu bije drogą konkurencję, czyli jak najlepiej zrobić ciasto

czerwony Kenwood. Lecz badacze z laboratorium, w którym przeprowadzono test, nie zwracali uwagi na markę. Miksery były oceniane anonimowo, ich nazwy były zakodowane. Porażka najdroższego Ledwie zaczął się test z ciastem drożdżowym, a już pada pierwszy z mikserów - ani drgnie w gęstej masie. Ciasto

Wiosenny nabór na stypendia krajowe i zagraniczne. Jakie warunki należy spełnić?

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za pierwszy semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900

Test nawigacji GPS: Która pokieruje najlepiej?

laboratoriach poza granicami Polski, głównie we Francji i Niemczech. Aby zachować pełną niezależność testów, fundacja zachowuje w tajemnicy nazwy laboratoriów, które przeprowadzają testy. Która prowadzi najlepiej? W teście opublikowanym przez Fundację Pro-Test przebadano w specjalistycznym laboratorium 15

Synektik liczy na wzrost dotacji unijnych w kolejnych latach

finansowania. Innowacyjny kardioznacznik Synektik służy do oceny - poprzez badanie PET - perfuzji mięśnia sercowego i diagnostyki choroby wieńcowej, a w efekcie zagrożenia zawałem serca u pacjenta. Brak konkurencyjnego produktu i fakt, że choroby serca stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w państwach

Ekspresy do kawy - niezależny test. Lura z maszyny za 6 tys. zł?

W niezależnym badaniu Pro-Testu wzięto pod uwagę 15 ciśnieniowych ekspresów do kawy. Badaniom, przeprowadzonym w specjalistycznym laboratorium, poddano 12 wysokociśnieniowych ekspresów automatycznych oraz trzy - na kapsułki. Testowane ekspresy do kawy są dostępne w polskich sklepach w cenach od 329

Test opon fundacji Pro-Test - tylko co trzecia dostała ocenę dobrą

Fundację Pro-Test opony letnie w dwóch rozmiarach: 165/70 R14 T i 205/55 R16 V, zostały poddane istnym torturom. Eksperci z laboratorium przebadali je nie tylko na suchej, ale też na mokrej nawierzchni. Najpierw sprawdzili, jak opony prowadzi się na mokrej drodze o długości 1900 m. Następnie przyszła kolej

Niezależny test 53 lodówek - nie ma co oszczędzać

Tym razem testowi przeprowadzonemu w niemieckim laboratorium* poddano aż 53 modele chłodziarko-zamrażarek. W laboratorium, gdzie były badane, eksperci sprawdzili, jak radzą sobie z chłodzeniem, zamrażaniem i rozmrażaniem. Przyjrzeli się im też pod kątem praktycznych aspektów, a mianowicie wygody

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

pozostałych dużych konsol, poinformował prezes Mateusz Zawadzki. Ultimate Games odnotowało 4,24 mln zł jednostkowego zysku netto w 2019 r. wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews  Orange Polska: Na podstawie oceny początkowego wpływu pandemii na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

) przeprowadziła skrupulatną analizę badań wpływu pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej na powstawanie chorób nowotworowych, potwierdzając brak takich zależności. FDA przeanalizowała badania na zwierzętach oraz badania epidemiologiczne z lat 2008 - 2018, skupiając się na ocenie każdego możliwego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

„Sklepu Przyszłości". Oba koncepty są pionierskie i po debiucie w Polsce, będą pokazywane także na innych rynkach" - mówi ISBtech Julian Lubański, Alliance Lead, Synerise. W jego ocenie „Fabryka Przyszłości" to świetny przykład na promocję polskiej myśli technicznej.