kwota kosztów uzyskania 2010

Kancelaria Prawna Skarbiec

Koszty ponoszone na działalność badawczo-rozwojową będzie można odliczyć od podatku

Koszty ponoszone na działalność badawczo-rozwojową będzie można odliczyć od podatku

Wkrótce wejdą w życie znowelizowane przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT, które umożliwią odliczanie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych, ponoszonych przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową.

Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

Strona postępowania odwoławczego, która uzyska korzystny dla siebie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ma prawo uzyskać między innymi zwrot kosztów związanych z dojazdem na wyznaczoną rozprawę.

Przewozy Regionalne uratowane, ale będą duże zwolnienia

Przewozy Regionalne uratowane, ale będą duże zwolnienia

zostanie głównym udziałowcem Przewozów Regionalnych. Z tej kwoty blisko 600 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę starych długów - głównie dla PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 150 mln zł ma pójść na pokrycie kosztów restrukturyzacji przewoźnika. Plan zakłada, że w ciągu pięciu lat udałoby się obniżyć

Polsce grozi 55,5 mln euro kary za uchybienia w inwestycjach w sektorze owoców

Polsce grozi 55,5 mln euro kary za uchybienia w inwestycjach w sektorze owoców

- Realizowany program unijnego wsparcia dla grup owoców i warzyw audytowany w 2010 r. i 2012 r. wykazał, że w tym obszarze są błędy i uchybienia. Z wieloma zarzutami się nie zgadzamy i będziemy dochodzić nadal swoich racji, jeżeli trzeba, to nawet przed Trybunałem Sprawiedliwości - powiedział

SMT: Prognozowany zysk netto iAlbatros wzrośnie do 28 mln zł w 2019 r.

przeprowadzony do końca trzeciego kwartału bieżącego roku" - czytamy w komunikacie. Uzyskanie 100% w iAlbatros nastąpi przez łączne zrealizowanie emisji 354.354 nowych akcji w SMT w zamian za wniesienie aportem 87.636 akcji iAlbatros, pod warunkiem zaakceptowania projektu odpowiedniej uchwały przez walne

Rząd zamraża podatki. Realnie podatnicy stracą

Rząd zamraża podatki. Realnie podatnicy stracą

samo dotyczy kwoty wolnej od podatku, kwot kosztów uzyskania przychodu oraz limitu ulgi na dzieci. Tylko z tego powodu w tym roku oddamy budżetowi dodatkowo 3,93 mld zł. We wtorek rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-17. Zapisał w nim, że zamrożenie skali podatkowej i limitów

NSA: odsetki od zwróconej dotacji unijnej nie są kosztem podatkowym

Sprawa dotyczyła rolnika, który w 2004 r. dostał dotację unijną w wysokości 210 tys. złotych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uzyskane pieniądze przeznaczył na budowę placu, który miał być wykorzystywany w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W 2010 r. cała

Szydło przedstawia szczegóły podatku bankowego. Na GPW akcje banków w dół

Szydło przedstawia szczegóły podatku bankowego. Na GPW akcje banków w dół

Szydło powiedziała na briefingu w Sejmie, że podatek bankowy ma być jednym ze źródeł środków przeznaczonych na realizację trzech priorytetowych projektów PiS - pomocy dla rodzin: 500 zł na dziecko, podwyższenia kwoty wolnej od podatku i obniżenia wieku emerytalnego. Wiceszefowa PiS poinformowała

Niezbędnik przedsiębiorcy

kosztów uzyskania przychodu dla pracowników zatrudnionych na jednym etacie 2002,05 zł - roczna kwota kosztów uzyskania dla pracowników zatrudnionych na więcej niż jednym etacie 1668,72 zł - roczna kwota kosztów uzyskania dla pracowników zatrudnionych na jednym etacie, dojeżdżających do pracy z innej

Niezbędnik przedsiębiorcy

zatrudnionych na jednym etacie, dojeżdżających do pracy z innej miejscowości 2502,56 zł - roczna kwota kosztów uzyskania dla pracowników zatrudnionych na więcej niż jednym etacie, dojeżdżających do pracy z innej miejscowości Stawki podatkowe ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2010 r. 3 proc. - od

Serinus sprzedał wszystkie udziały w KUB-Gas za 30 mln USD

dla SEN WI), z czego 98% stanowił gaz ziemny. "Akcje KHL nabywa prywatna spółka za środki pieniężne w kwocie wynoszącej 30 mln USD plus korekta kapitału obrotowego i rozliczenia wewnątrz firmowe. Przewiduje się, że transakcja sprzedaży zostanie zakończona przed 31 stycznia 2016 r., z datą

Niezbędnik przedsiębiorcy

kosztów uzyskania przychodu dla pracowników zatrudnionych na jednym etacie - 2002,05 zł - roczna kwota kosztów uzyskania dla pracowników zatrudnionych na więcej niż jednym etacie - 1168,72 zł - roczna kwota kosztów uzyskania dla pracowników zatrudnionych na jednym etacie, dojeżdżających do pracy z innej

Domiar za gaz dla Kijowa. Jak Rosja podnosi wartość długów Ukrainy

Domiar za gaz dla Kijowa. Jak Rosja podnosi wartość długów Ukrainy

. Jednocześnie Putin stwierdził, że przez ostatnie cztery lata "Rosja subsydiowała gospodarkę Ukrainy kwotą 35,4 mld dol. kosztem zaniżenia cen gazu". Skąd taki rachunek? Rabaty na gaz dla Ukrainy m.in. za dzierżawę baz na Krymie, Putin wycenił już na 17 mld dol., a do tego doliczył 18,4 mld dol. kar

Ile kosztują państwo ulgi podatkowe? Ile dają Polakom?

Ile kosztują państwo ulgi podatkowe? Ile dają Polakom?

; - czytamy w raporcie. Rodzinny jak PIT W 2013 r. wzrosły dochody budżetu z podatku od dochodów osobistych, czyli PIT. Ma to związek m.in. z trzymaniem na niezmienionym poziomie progów podatkowych, kwoty zmniejszającej podatek i kosztów uzyskania przychodów określanych kwotowo. Czyli po prostu z zamrożeniem

Grupa PKP miała 45 mln zł zysku netto w 2010 r., wobec straty w 2009 r.

Warszawa, 20.07.2011 (ISB) - Zysk netto Grupy PKP wyniósł 45 mln zł w 2010 r., wobec 674 mln zł straty w 2009 roku, wynika z komunikatu firmy. "W 2010 roku Grupa PKP osiągnęła zysk netto w kwocie ponad 45 mln zł, przy EBITDA na poziomie 1 mld 424 mln  zł. Obie wielkości uległy

Eksperci: będzie trudno o zgodę Brukseli na dofinansowanie kopalń

. Chodzi o to, że załącznik do Decyzji Rady 787 z 2010 r., która zastąpiła wcześniejsze programy pomocowe dla przemysłu węglowego, wyraźnie mówi, jakie koszty może pokryć pomoc ze strony danego państwa dla przedsiębiorstw. Są to koszty socjalne (tj. np. wypłaty na wcześniejsze emerytury, koszty

Zachłanne Lasy. "Wyborcza" ujawnia wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli

Zachłanne Lasy. "Wyborcza" ujawnia wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli

36,5, czyli o 6,5 proc. Jednocześnie przychody uzyskane ze sprzedaży tego surowca spadły o blisko 4 proc., bo akurat spadła wtedy też cena drewna. Mimo to firma postanowiła hojnie wynagrodzić swoich pracowników. Pensje leśników poszybowały - przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 24 proc. (z ok. 5,6 tys

Kalendarium firmowe

zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali - 3091 zł - roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku - 1335 zł - roczna kwota kosztów uzyskania przychodu dla pracowników zatrudnionych na jednym etacie - 2002,05 zł - roczna kwota kosztów uzyskania dla pracowników zatrudnionych na więcej niż

Luka w CIT straszy. Jak z nią walczyć?

Luka w CIT straszy. Jak z nią walczyć?

polskich firm mocno rosną od 2005 r. Rekordowy poziom osiągnęły w 2006 r. - ponad 7 mld euro. W 2010 r. było to przeszło 4 mld euro, przy czym ponad 60 proc. tej kwoty poszło na zakupy akcji i udziałów w firmach zagranicznych. Z tego 1,6 mld euro polskie przedsiębiorstwa ulokowały w Luksemburgu, 707 mln w

"Dobra zmiana"? Nie da wzrostu gospodarczego, ma dać zwycięstwo w wyborach

"Dobra zmiana"? Nie da wzrostu gospodarczego, ma dać zwycięstwo w wyborach

jego koszt dla sektora finansów publicznych na około 23 mld rocznie. Wydanie takiej kwoty na zdrowie podniosłoby wydatki budżetu centralnego na ten cel o 140 proc., wydatki na naukę o 199 proc., a wydatki na edukację o 39 proc. Dodatkowo wydaje się, że koszty programu są przez rząd niedoszacowane. Rząd

EKF: jest kapitał na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce

niekwestionowanym liderem pod względem poszukiwań gazu łupkowego. "Np. Hiszpania, Rumunia, Wielka Brytanii są pod tym względem bardzo opóźnieni"- tłumaczył. "Gdybyśmy w Europie mieli przynajmniej taki stan jak w Polsce, to by pozwalało na uzyskanie efektu skali i obniżenie kosztów dla firm

Koniec spadku podatków w 2010 r. Będzie wzrost

Koniec spadku podatków w 2010 r. Będzie wzrost

. Nie wzrosła ani kwota wolna od podatku, ani progi, ani limity ulg i kwoty kosztów uzyskania Jednak z dalszymi obniżkami podatków musimy się na jakiś czas pożegnać. Na jak długo? Nie wiadomo. W 2010 r. obowiązuje taka sama skala podatkowa jak w 2009 r. Takie same są kwoty kosztów uzyskania przychodu i

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

To jest artykuł o kosztach uzyskania przychodu w pitach za rok 2011. Artykuł o kosztach uzyskania przychodu w pitach za rok 2012 znajdziesz tu. Pity 2012 Pobierz bezpłatny program do rozliczania zeznań podatkowych za ubiegły rok Kolejny krok rozliczenia to wpisanie do zeznania kwot kosztów

W piątek głosowanie senackich poprawek do budżetu na 2014 r.

. Uznanie komisji uzyskała poprawka, która kosztem zmniejszenia wydatków Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowego Biura Wyborczego, sądów apelacyjnych oraz wsparcia inwestycji w gospodarce zwiększa dotacje dla Kopalni Soli "Wieliczka" o 10 mln zł i Kopalni Soli "Bochnia" o 7 mln zł

Gdy kilometrówka limituje koszty

faktycznymi wydatkami. Porównania takiego dokonuje się co miesiąc. Jeżeli rzeczywiste wydatki są wyższe od kwoty wynikającej z ewidencji, to nadwyżka ponad tę kwotę nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w danym miesiącu. W przypadku gdy faktyczne wydatki są niższe lub równe kwocie limitu, to w kosztach

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

kosztów uzyskania. W ustawie o podatku od dochodów osobistych zapisano zryczałtowane kwoty kosztów przysługujące m.in. pracownikom etatowym. W 2013 r. kwoty tych kosztów nie zmieniły się w porównaniu z poprzednimi latami i wynosiły: *dla podatników zatrudnionych na jednym etacie - 1335 zł rocznie; *jeśli

Sejmowa komisja finansów za większością poprawek Senatu do budżetu

dziedzictwa narodowego. Zwiększa ona wydatki archiwów o 4 mln 985 tys. zł. Pieniądze te miałyby być przeznaczone na wynagrodzenia, a pochodzić mają ze zmniejszenia środków na dotacje i subwencje. Uznanie komisji uzyskała poprawka, która kosztem zmniejszenia wydatków Naczelnego Sądu Administracyjnego

Śląskie. Większość lokalnych podatków i opłat w 2016 r. - bez zmian

też uzyskać upusty. Opłaty za wywóz śmieci w miastach regionu także na ogół się nie zmieniają. Są jednak wyjątki. Np. w Rudzie Śląskiej, gdzie wywóz śmieci był stosunkowo tani, cena usługi zostanie podniesiona do 12 zł miesięcznie (o 3 zł). Jak tłumaczą lokalne władze, było to konieczne z uwagi na

Stopy ostro w dół - inwestuj w mieszkanie

W przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, krakowianie zaciągnęli w latach 2005-2014 znacznie więcej kredytów mieszkaniowych (97 umów) niż średnio Polacy (75). Od 2010 r. przez trzy lata malała łączna wartość umów na kredyty mieszkaniowe zaciągane przez mieszkańców Krakowa. W roku bieżącym, jeśli trendy

Wprowadzenie do firmy zbioru monet jako stan początkowy towarów handlowych

początkowy towarów handlowych. Jak może dokonać przekazania tego towaru, jak je wycenić? Czy ten towar może być kosztem uzyskania, czy sprzedając towary numizmatyczne (często monety np. złote lub srebrne) osobom prywatnym za pośrednictwem allegro nie ma zwolnienia z kasy fiskalnej? Czy może rozpoczynając

PKP opracowuje nową strategię dotyczącą dworców kolejowych

- 70 w 2013 r. i 33 w 2014 r. Koszty utrzymania nieczynnych dworców w 2013 r. wyniosły ponad 40 mln zł netto. Na koniec października zeszłego roku było to 23,6 mln zł. Program modernizacji dworców kolejowych PKP SA rozpoczął się w 2010 r. - Koszty poniesione przez PKP SA na modernizacje dworców

PKP opracowuje nową strategie dotyczącą dworców kolejowych

. "Koszty poniesione przez PKP S.A. na modernizacje dworców wyniosły: w 2010 r. - 95 mln zł, w 2011 roku - 271 mln zł, w 2012 r. - 323 mln zł, 2013 r. - 114 mln zł, a w ubiegłym roku - 220 mln zł" - poinformował Bator. Dodał, że PKP chce uzyskać w tym roku ze sprzedaży nieruchomości 250 mln zł

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

przedszkola. NIK zwróciła uwagę, że dla rodzin niekorzystny jest brak waloryzacji progów podatkowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku, które od lat są zamrożone. To ukryta podwyżka podatków. Negatywnie odbija się na zasobności portfeli wszystkich podatników, nie tylko

Koszty na przełomie roku

właśnie roku. W konsekwencji koszty opłaconej w 2009 r. prenumeraty na rok 2010 będą zaliczone do kosztów bilansowych i kosztów uzyskania przychodów w roku 2010 . Szerzej o kosztach prenumeraty prasy na 2010 r. poniesionej w 2009 r. można przeczytać w GP

Ekspertka: podatek bankowy powinien służyć nie tylko zwiększaniu dochodów

aktywów w celu ograniczenia wysokości podatku. Biorąc pod uwagę rozbudowaną sprawozdawczość finansową instytucji finansowych, rozwiązanie takie nie powinno zwiększyć pracochłonności rozliczeń podatkowych" - oceniła. "Wprowadzany podatek nie będzie stanowił kosztów uzyskania przychodów i nie

Sąd przegapił termin. Efekt? Staruszka wyrzucona z domu

. Jakby tego było mało, 29 września komornik Moryc przysłał im "Postanowienie o częściowych kosztach postępowania". - Przerażająca kwota - ponad 5860 zł. Na zapłacenie jest 14 dni pod groźbą kolejnej egzekucji - martwi się pani Beata. Proszę Myślińską o postanowienie. Sprawdzam, czy w dokumencie

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

otrzymania takiej opieki jest skierowanie od lekarza prowadzącego. Pielęgniarka powinna przychodzić do pacjenta przynajmniej cztery razy w tygodniu. Jak uzyskać przyjęcie do domu pomocy społecznej W domu pomocy społecznej osoba starsza lub niepełnosprawna otrzymuje całodobową opiekę. Miesięczny koszt

Przewozy Regionalne blisko restrukturyzacji. Porozumienie do końca lutego

(na to będzie musiała wyrazić zgodę Komisja Europejska). Z tej kwoty blisko 600 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę starych długów - głównie dla PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 150 mln zł ma pójść na pokrycie kosztów restrukturyzacji przewoźnika. Plan zakłada, że w ciągu pięciu lat udałoby

Interwencje Pieniędzy Ekstra: Odnaleźliśmy ratę widmo

. "Bank ogłosił, że kwota lokaty zostanie wypłacona w złotych przeliczonych po kursie NBP. Mam ulokowaną dużą kwotę i jej wypłata w złotych oznacza dla mnie duże straty, bo zanim założę lokatę w innym banku, uzyskane złotówki będę musiała znów zamienić na franki" - opowiada jedna z klientek

Przejęcie władzy, a nie rozwój. Rząd rozda pieniądze, których nie ma

dostępne. Kredyt krajowy będzie droższy i trudniejszy do uzyskania w sytuacji, kiedy banki będą obciążone podatkiem od aktywów finansowych oraz dodatkowo kosztami ratowania upadłych SKOK-ów i restrukturyzacji kredytów frankowych. Propozycja, jaką w tej ostatniej kwestii zgłosił niedawno prezydent Andrzej

Poznaliśmy raport NIK o PISF. Wnioski? Instytutem możemy się chwalić

rozwiązanie wprowadzone w 2010 r. - każda produkcja musi być dwukrotnie (w trakcie zdjęć oraz w trakcie montażu i udźwiękowienia) skontrolowana przez zewnętrznego audytora. Od 2014 r. obowiązuje tabela "Limity kosztów technicznych i technologicznych produkcji filmowej" mająca wymusić na producentach

Kalendarium firmowe

podatkowej 556,02 zł - kwota zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali 3091 zł - roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 1335 zł - roczna kwota kosztów uzyskania przychodu dla pracowników zatrudnionych na jednym etacie 2002,05 zł - roczna kwota kosztów uzyskania dla pracowników

Sprzedaż auta wykorzystywanego w działalności

zezwala w takim przypadku na ujmowanie wydatków ponoszonych w związku z ich eksploatacją na cele działalności do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu wynikającego z tzw. kilometrówki (art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof). Nie stanowi to jednak podstawy do uznania kwoty uzyskanej ze sprzedaży

Ile wyniesie limit jednorazowej amortyzacji w 2011 r.?

przejściowo prawo zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowej amortyzacji do kwoty 100.000 euro rocznie. Niestety, przepisy ustawy nowelizującej, dotyczące wysokości jednorazowej amortyzacji, przestaną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2010 r. i - jeśli nic się w tym zakresie nie zmieni - jej limit zmniejszy

Rozliczanie rabatów w przychodach i kosztach przedsiębiorcy

przychodów wstecz. U nabywcy towarów, któremu został udzielony rabat, pomniejsza on koszty uzyskania przychodów. Zmniejszenie kosztów następuje u nabywcy w momencie uzyskania rabatu. Dzięki takiemu mechanizmowi nabywca nie musi dokonywać korekty kosztów wstecz, lecz pomniejsza koszty o kwotę rabatu w

Wykup samochodu z leasingu - ujęcie na kontach

. W przypadku środków trwałych o wartości nieprzekraczającej kwoty 3.500 zł podatnicy mogą odstąpić od dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wówczas wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do używania, co wynika z art. 22d ustawy z 26 lipca 1991 r. o

Firmy zyskały 73 mln zł, wystawiając fikcyjne faktury w przetargu MEN

korzyść uzyskaną bezpodstawnie przez spółki uczestniczące w +łańcuchu transakcyjnym+" - powiedział Marciniak, dodając, że dzięki wystawieniu nieprawdziwych faktur spółki mogły wykazać fikcyjne koszty i pomniejszyć podatki. W sumie w sprawie oskarżone zostały 23 osoby - szefowie oraz osoby sprawujące

Dobre wyniki finansowe CP Energii

trakcie II kwartału 2010 r. obciążyły Krioton karami umownymi na łączną kwotę 4,8 mln PLN (ze względów ostrożnościowych kwota ta zostanie objęta 100% rezerwą).Znacznie niższy niż przed rokiem poziom zobowiązań oraz wyższy poziom kapitałów własnych umożliwił uzyskanie stabilnej i bezpiecznej struktury

Rozliczanie nieściągalnej wierzytelności

brak możliwości odzyskania jej w pełnej kwocie. Pomimo poniesienia ewidentnej straty na takiej transakcji, nie zawsze będą mogli zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów.Zasadniczo bowiem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z odpłatnego zbycia wierzytelności. Tego typu

Polskie LNG otrzyma do 925 mln zł dotacji z UE na finansowanie budowy terminalu

; – czytamy w komunikacie. Według spółki, decyzja KE oznacza że łączna kwota uzyskanych dotąd dotacji będzie stanowić 45% kosztów, wartego 2,5 mld złotych terminalu. „Dziś, na niecałe 1000 dni dzielące nas od uruchomienia terminalu LNG w Świnoujściu, jestem pewien, nie tylko daty rozpoczęcia

Rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe

dużej wysokości, przy czym jej rozliczenie powinno mieć miejsce najpóźniej na koniec roku obrotowego. Przykład Założenia 1. Jednostka utworzyła na dzień 31 grudnia 2009 r. rezerwę w kwocie 35.000 zł na koszty niewykorzystanych do końca roku urlopów wypoczynkowych pracowników produkcyjnych. 2. Zaległe

Polska idzie na silne zwarcie z Brukselą?

górnictwa przyznana w danym państwie w 2010 r. I tu zaczynają się rozbieżności w interpretacjach. Nasze źródła w Brukseli twierdzą, że kwota nie może przekroczyć 400 mln zł rocznie. Tymczasem rząd już w tym roku zamierza przeznaczyć na pomoc dla kopalń 1 mld zł, a w przyszłym 900 mln. Dlaczego Komisja może

Lekarze i pielęgniarki bez podatku?

grupy podatników, których dotyczy zaniechanie". Projekt rozporządzenia zakłada, że zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. Wedle danych Ministerstwa Zdrowia wartość nieodpłatnych świadczeń osiągniętych przez lekarzy i pielęgniarki

Bank nie chciał oddać pieniędzy za ubezpieczenie. Klient złożył pozew i...

za cały miesiąc trwający do 31". To niejedyne zastrzeżenie, jakie zgłosiła do banku klientka. "Kredyt był uruchamiany w transzach, ale bank cały czas pobierał pełną kwotę ubezpieczenia. Nawet po uzyskaniu pierwszego wpisu w hipotece bank brał ubezpieczenie tak, jakby ponosił pełne ryzyko

Kalendarium przedsiębiorcy

podatkowej - 556,02 zł - kwota zmniejszająca podatek w pierwszym przedziale skali - 3091 zł - roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku - 1335 zł - roczna kwota kosztów uzyskania przychodu dla pracowników zatrudnionych na jednym etacie - 2002,05 zł - roczna kwota kosztów uzyskania dla pracowników

PIT od fiskusa, czyli rewolucja w rozliczeniach

Podatkowym znajdzie tam swój wstępnie wypełniony przez fiskusa PIT-37. W formularzu będą dane personalne podatnika. Do tego także informacje o jego zeszłorocznych przychodach, kosztach ich uzyskania, dochodzie, zaliczkach na podatek odprowadzonych w ciągu roku oraz zapłaconych składkach na ubezpieczenia

PIT-40, czyli roczne obliczenie podatku przez płatnika

zlecenia, pełnienia funkcji w zarządzie) lub pracownikowi - przedsiębiorcy, który dochody z działalności gospodarczej opodatkowuje podatkiem liniowym.Podatnik, który otrzyma PIT-40 za 2010 r., nie musi składać zeznania za ten rok i rozliczać w nim dochodów uzyskanych od płatnika.Jakie koszty?Płatnik

2 lata po Amber Gold. Tysiące pokrzywdzonych i 851 mln zł strat

uzyskać ze sprzedaży ruchomości w postaci sprzętu biurowego, telefonów, ubrań i mebli po Amber Gold. Nie udało się za to na razie sprzedać złota i srebra kolekcjonerskiego. Wartość kruszców szacuje się na ok. 8 mln zł. Są jeszcze pożyczki, których Amber Gold udzielał. Wraz z odsetkami i innymi kosztami

"Nowoczesne górnictwo made in Poland"? Tak, ale bez silnych związków

sytuacji polskiego górnictwa najbardziej przerażające jest tempo narastania jego strat - czytamy w raporcie "Nowoczesne górnictwo made in Poland". Zdaniem autorów dokumentu, problemem są stale rosnące koszty produkcji węgla. Według danych Ministerstwa Gospodarki w 2010 roku koszt produkcji "

Zakup pocztówek przez bibliotekę

rzeczy ruchomych (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm., dalej: updof). Proszę zauważyć, że u sprzedawcy nie musi bynajmniej powstać dochód, bowiem koszty nabycia pocztówek przez sprzedawcę mogą

Uproszczone zaliczki w 2010 r.

osiągnięta w roku podatkowym. Oznacza to, że za podstawę obliczenia zaliczki w uproszczonej formie przyjmuje się dodatnią różnicę pomiędzy przychodami i kosztami ich uzyskania bez przysługujących podatnikowi odliczeń (np. składek ZUS). Przy czym do obliczenia zaliczek za 2010 r. pod uwagę należy wziąć dochód

Gdy zlecenie wymaga wyruszenia w podróż

należności. Aby nie były one opodatkowane, muszą dodatkowo spełnić warunki określone w art. 21 ust. 13 ustawy o pdof. Oznacza to, że otrzymujące je osoby, w tym zleceniobiorcy, nie mogą tych świadczeń zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a ponadto powinny zostać poniesione

Włosi wygrali przetarg na samoloty dla MON o wartości blisko 1,17 mld zł

pierwszy kwartał przyszłego roku. Rzecznik prasowy MON Jacek Sońta w przesłanym PAP komunikacie zaznaczył, że ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu sprawdzenia weryfikacyjnego oferowanego samolotu i uzyskaniu przez niego wyniku pozytywnego. Producent potwierdza O wyborze przez MON oferty Alenia

Opłaty za autostrady i parkingi według fiskusa

Podróż służbowa pracownikaZa koszty uzyskania przychodu nie uważa się wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów stanowią koszty uzyskania przychodów spółki, chyba że zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz

PIT-y 2010: Koszty działalności gospodarczej

, wzorów zdobniczych, znaków towarowych; - wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how). Poszczególne wartości niematerialne i prawne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, jeśli ich

"Nabici" już wygrywają w sądzie zwrot części rat [TYLKO U NAS]

, była bezsporna" - powiedział sąd. Bank pewnie się odwoła W efekcie pierwszy z klientów został "podliczony" na 12,2 tys. zł plus 3 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu, drugi z klientów zaś uzyskał 16,7 tys. zł plus 3,25 tys. zł kosztów. Choć oczywiście nie ma pewności, czy to

10 lat w UE. Gdyby nie pieniądze z Unii, te inwestycje w Trójmieście pozostawałyby w sferze marzeń

oferta opiewała na kwotę 186,5 mln zł. Węzeł Karczemki powstawał blisko dwa lata i został oddany do użytku pod koniec maja 2012. Wraz z realizowaną przez miasto budową ostatniego odcinka trasy W-Z udało się uzyskać niemal bezkolizyjne połączenie (poza skrzyżowaniem z ul. Łostowicką) centrum miasta z

Alimenty dla dorosłych dzieci - kiedy się należą?

dorosłe dzieci, gdy koszty ich utrzymania rosną Przykład. 23-letnia studentka prawa pozwała ojca o wyższe alimenty. Przez 12 lat dostawała 600 zł, teraz uznała, że adekwatna kwota to 2,5 tys. zł miesięcznie. W uzasadnieniu przekonywała, że odkąd podjęła studia zaoczne poza miejscem zamieszkania, jej

Pity 2012, czyli ostatnie takie zeznanie podatkowe

zakładach wzajemnych. Koszty na wagę niższego podatku Kolejny krok rozliczenia to wpisanie do zeznania kwot kosztów uzyskania. Koszty to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. To na przykład m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Kwoty kosztów uzyskania odpisuje się od przychodu (za pracowników

PIT-y 2010: Bez PIT-11 lub PIT-40A ani rusz

drugie, koszty uzyskania przychodów Kolejny krok rozliczenia to wpisanie do zeznania kwot kosztów uzyskania. Koszty to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. To na przykład m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Kwoty kosztów uzyskania odpisuje się od przychodu (za pracowników robią to z

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

czwarte. Nasz informator: Pieniadze na dzieci *Liczy się dochód. Jak wyliczyć limit 112 tys. zł, po przekroczeniu którego rodzina z jednym dzieckiem straci ulgę? Pod uwagę trzeba wziąć dochód, czyli przychód po odliczeniu kosztów uzyskania i składek na ubezpieczenie społeczne. *Inne warunki ulgi na dzieci

Amber Gold. Sześć kilogramów złota i miliony dla teściowej

. Wtedy co jakiś czas Marcin P. przelewał ze spółki na własne konto drobne kwoty - od 100 do 600 zł. W styczniu 2010 teściowa zwiększyła im pensje do 50 tys. zł miesięcznie. Prezes dodatkowo brał z kasy kwoty do 10 tys. zł, później były to już setki tysięcy złotych - wspólnie z żoną pobrali zaliczki na

Jak rozliczyć PIT 2012

Kolejny krok rozliczenia to wpisanie do zeznania kwot kosztów uzyskania. Koszty to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. To na przykład m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Kwoty kosztów uzyskania odpisuje się od przychodu (za pracowników robią to z reguły pracodawcy), przez co mniej

Potop lipnych faktur. Blisko 12 mld zł za... nieistniejące usługi

tys. na kwotę 5,8 mld zł. A do września tego roku - to najnowsze dane resortu finansów - fiskus naliczył 113 tys. lewych faktur wystawionych na 11,8 mld zł! Niedawno policja zatrzymała 56-letniego mężczyznę handlującego kosztami na bazarze w Jarosławiu. Miał w teczce druki faktur i rachunków z

Wakacyjna praca a prawo do ulgi prorodzinnej

, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym) do ukończenia 25. roku życia. W tym przypadku ustawodawca postanowił, że uzyskanie przez dziecko dochodów w łącznej wysokości przekraczającej w 2011 r. kwotę 3.089 zł

W 2013 r. wyższe limity wpłat na dodatkową emeryturę

podstawową, która nie może być wyższa niż 7 proc. pensji pracownika. Zachętą dla pracodawcy powinno być to, że wpłaty na PPE są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu (chodzi wyłącznie o składki firmy). W ramach PPE pracownicy dobrowolnie

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

środków finansowych na realizację tego samego zadania. Dodatkowe środki Jeżeli zatem uzyskałeś dodatkowe środki finansowe, to powinieneś wszcząć odrębne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co nie prowadzi do niedozwolonego podziału zamówienia na części. Jeżeli przekazana kwota na realizację

Większa ochrona przed potrąceniami i wyższe odprawy w 2010 r.

. Na podstawie podanych wysokości wynagrodzenia minimalnego, pracodawca musi ustalić kwotę tego wynagrodzenia do wypłaty. Przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów (111,25 zł) i kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek (46,33 zł) wyliczenie to na 2010 r

Podatkowe rozliczenie składek ZUS

zostaną wypłacone (postawione do dyspozycji) pracownikom. Przykładowo, jeżeli wynagrodzenia za kwiecień 2010 r. zostały wypłacone pracownikom, zgodnie z umową o pracę, 30 kwietnia - stanowią koszt uzyskania przychodu w kwietniu. W ten sposób w kosztach kwietnia zostają również ujęte składki ZUS potrącone

PIT-28, czyli zeznanie ryczałtowca

, nie mogą być zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. Na to zastrzeżenie, wynikające z ustawy o pdof, należy zwrócić szczególną uwagę w sytuacji, gdy ryczałtowiec prowadzi równolegle działalność opodatkowaną na zasadach określonych ustawą o pdof. pozostałe odliczenia od przychodu W PIT

Mazowieckie wygrało z fiskusem w WSA spór o janosikowe

województwo mogło sprostać stawianym mu wymogom, 70 proc. dochodów powinno zostawić sobie, a 30 proc. przekazać na janosikowe. Tymczasem w 2010 r. samorząd wpłacił aż 63 proc. dochodów podatkowych, a w 2013 r. ta wielkość przekroczyła 48 proc. dochodów z PIT i CIT (w latach 2011-2013 spadły one o ponad 207

Bosch patentowym mistrzem Europy w 2012 r.

Grupa Bosch przeznacza rocznie ponad 8 proc. swoich obrotów na badania i rozwój. W ubiegłym roku była to kwota ok. 4,5 mld euro. Na całym świecie w działach badawczo-rozwojowych Bosch zatrudnia ponad 42 tys. pracowników, z tego 20,7 tys. w Niemczech. Patenty chronią wyniki ich pracy przed

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

wymaganiom w zakresie funkcjonalności określonym przez koncesjodawcę. Art. 9. 1. Podstawą obliczenia szacunkowej wartości koncesji na roboty budowlane jest, ustalona przez koncesjodawcę z należytą starannością, kwota niezawierająca podatku od towarów i usług, która uwzględnia szacunkowy koszt robót

Podatek i składki od wynagrodzenia za posiedzenia członków zarządu

jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy. Kalkulując zaliczkę na podatek dochodowy od takiego przychodu stosujemy stawki procentowe określone w obowiązującej w danym roku skali podatkowej (18% lub 32%) oraz pracownicze koszty uzyskania

Błędów młodości prezesa było więcej

902,6 tys. zł. Do adresatów nie dotarło "zaledwie" 174 tys. i pieniądze te poszły na działalność spółki. Planowane zyski okazały się niemożliwe do osiągnięcia. Firma Plichty od sierpnia 2003 r. do końca lutego 2004 r. uzyskała z prowizji zaledwie 13,9 tys. zł. Tymczasem miesięczny koszt

Ciekawa interpretacja: Jak rozliczać leasing

artykułu za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się przy tym dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (...). Podkreślić należy, że - bez względu na nazewnictwo (np. czynsz inicjalny, opłata wstępna, pierwsza rata) - jeżeli uiszczenie wynikającej z umowy leasingu określonej kwoty

PIT 2009: Co wpisać w PIT, a czego do niego nie wpisywać

- wyremontowanie przez właściciela firmy budowlanej domu czy mieszkania sąsiada. Koszty uzyskania przychodów Kolejny krok rozliczenia to wpisanie do zeznania kwot kosztów uzyskania. Koszty to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. To na przykład m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Kwoty kosztów

Polimex-Mostostal: podwykonawca złożył wniosek o upadłość

oświadczył, że nie otrzymał pieniędzy i uznał, że wycofanie wniosku jest niemożliwe. Nie udało nam się w poniedziałek uzyskać komentarza Polimeksu w tej sprawie. Wierzytelność Eurometalu to kropla w morzu długów Polimeksu. Z tytułu kredytów, obligacji i gwarancji jest winien zawrotną kwotę 2,5 mld zł

Podatkowe rozliczenie skutków powodzi

niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 (art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof). Z tego względu koszt uzyskania przychodu stanowi strata w tych składnikach majątku tylko w części, w jakiej nie zostały one zamortyzowane, gdyż pozostała część

Fiskus, tropiąc dochody, śledzi internet, pyta banki i kontrahentów

tabelaryczne zestawienia o wszystkich przesyłkach podatnika zrealizowanych przez trzy lata, łącznie z kwotami pobrań i numerami kont bankowych, na które zostały przekazane pobrane pieniądze. Po zgromadzeniu całego tego materiału okazało się, że od początku 2007 r. do końca 2010 r. podatnik wykazał sprzedaż o

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

początkowo zakładana o ok. 270 mln zł (w segmencie wytwarzania - ok. 260 mln zł i w segmencie ciepło - ok. 10 mln zł) - co odpowiednio obniży o tę kwotę wynik EBITDA". "Rozpoznanie rezerwy obniży wynik finansowy netto Grupy Tauron za 2013 r. o kwotę ok. 219 mln zł" - napisano w komunikacie

Pomorscy samorządowcy szkolą biznesmenów, jak uciekać z podatkami z Polski na Cypr

grupy. W 2010 r. BlueRoon założył w Sopocie spółkę Blue Finance, która działała w siedzibie Blue Media. Z czasem Blue Media wniosły do niej część swojej działalności ubezpieczeniowej. A w maju tego roku udziały zostały wykupione przez... Blue Media. To oznacza, że polskie Blue Media miały wyższe koszty

Podatek od świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

pozaszkolnych, przyznane mu w związku z tym świadczenia korzystały ze zwolnienia od podatku. Natomiast gdy pracodawca zwracał koszty kształcenia pozaszkolnego, chociaż nie udzielił na nie skierowania, to kwota uzyskana z tego tytułu przez pracownika podlega opodatkowaniu. Z przepisów powołanego rozporządzenia

Kiedy przychód u pracowników z tytułu organizacji imprezy integracyjnej?

Niestety inne stanowisko w tej kwestii prezentują organy podatkowe. W ich ocenie nieistotne jest, ile dana osoba skonsumowała. Otrzymanym świadczeniem nie jest bowiem zjedzony posiłek, a jego wartość zakupiona przez pracodawcę. Jeżeli zatem pracodawca otrzymuje fakturę obejmującą łączny koszt

Gazociąg Jeleniów - Dziwiszów dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

. Przedmiotem umowy zawartej z Instytutem Nafty i Gazu jest udzielenie dofinansowania na budowę gazociągu "Jeleniów - Dziwiszów" w wysokości 65 099 700,00 PLN, co stanowi ponad 43% kwoty kosztów kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji tej inwestycji.Obecnie opracowywana jest dokumentacja

Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez przedsiębiorców

. Wydatki te, podobnie jak kwota głównej należności do zapłaty, wynikająca z dokumentu zakupu, ponoszone są w celu osiągnięcia przychodu, z tego względu podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów. Jednak, w przeciwieństwie do należności głównej, obciążenie nimi kosztów nastąpi dopiero z chwilą ich faktycznej

Za kogo zeznanie składa płatnik?

. Ustawa o pdof stanowi, że PIT-12, złożony w ustawowym terminie, traktuje się na równi z zeznaniem.Faktyczne koszty w PIT-12Pobierając zaliczki na podatek, płatnik stosuje zryczałtowane koszty uzyskania przychodów wynikające z ustawy o pdof. Jednak w PIT-12 podatnik może uwzględnić rzeczywiste koszty

Rozmowy telefoniczne w firmie

, to wówczas kwota przyznanego limitu nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy. W takim przypadku nie będzie on też stanowił podstawy do oskładkowania.Gdy jednak w ramach przyznanego limitu pracownicy prowadzą z telefonu służbowego rozmowy prywatne, wówczas pokryte przez pracodawcę koszty

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery