kwota kosztów uzyskania 2010

Marek Okniński

Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

Wykonawca może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na rozprawę

Strona postępowania odwoławczego, która uzyska korzystny dla siebie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej ma prawo uzyskać między innymi zwrot kosztów związanych z dojazdem na wyznaczoną rozprawę.

Przewozy Regionalne uratowane, ale będą duże zwolnienia

Jest ratunek dla bankrutujących Przewozów Regionalnych, ale pracę straci nawet kilkaset osób - podało Radio RMF FM. Jutro ma zostać podpisane porozumienie w tej sprawie

Rząd zamraża podatki. Realnie podatnicy stracą

Rząd zamraża podatki. Realnie podatnicy stracą

samo dotyczy kwoty wolnej od podatku, kwot kosztów uzyskania przychodu oraz limitu ulgi na dzieci. Tylko z tego powodu w tym roku oddamy budżetowi dodatkowo 3,93 mld zł. We wtorek rząd przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2014-17. Zapisał w nim, że zamrożenie skali podatkowej i limitów

NSA: odsetki od zwróconej dotacji unijnej nie są kosztem podatkowym

Sprawa dotyczyła rolnika, który w 2004 r. dostał dotację unijną w wysokości 210 tys. złotych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Uzyskane pieniądze przeznaczył na budowę placu, który miał być wykorzystywany w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W 2010 r. cała

Grupa Komputronik zawarła kompleksową ugodę z Clean & Carbon Energy

nieruchomość, ugoda jest korzystna dla spółki. "Zakończenie sporów sądowych i uzyskanie wartościowych aktywów, które mogą podlegać dalszemu zbyciu na wolnym rynku, pozwoli na wzmocnienie kapitału obrotowego emitenta w perspektywie kilku kwartałów, obniży znacząco koszty obsługi prawnej i pozwoli

Eksperci: będzie trudno o zgodę Brukseli na dofinansowanie kopalń

. Chodzi o to, że załącznik do Decyzji Rady 787 z 2010 r., która zastąpiła wcześniejsze programy pomocowe dla przemysłu węglowego, wyraźnie mówi, jakie koszty może pokryć pomoc ze strony danego państwa dla przedsiębiorstw. Są to koszty socjalne (tj. np. wypłaty na wcześniejsze emerytury, koszty

Domiar za gaz dla Kijowa. Jak Rosja podnosi wartość długów Ukrainy

Domiar za gaz dla Kijowa. Jak Rosja podnosi wartość długów Ukrainy

. Jednocześnie Putin stwierdził, że przez ostatnie cztery lata "Rosja subsydiowała gospodarkę Ukrainy kwotą 35,4 mld dol. kosztem zaniżenia cen gazu". Skąd taki rachunek? Rabaty na gaz dla Ukrainy m.in. za dzierżawę baz na Krymie, Putin wycenił już na 17 mld dol., a do tego doliczył 18,4 mld dol. kar

EKF: jest kapitał na poszukiwanie gazu łupkowego w Polsce

niekwestionowanym liderem pod względem poszukiwań gazu łupkowego. "Np. Hiszpania, Rumunia, Wielka Brytanii są pod tym względem bardzo opóźnieni"- tłumaczył. "Gdybyśmy w Europie mieli przynajmniej taki stan jak w Polsce, to by pozwalało na uzyskanie efektu skali i obniżenie kosztów dla firm

PKP opracowuje nową strategię dotyczącą dworców kolejowych

PKP opracowuje nową strategię dotyczącą dworców kolejowych

- 70 w 2013 r. i 33 w 2014 r. Koszty utrzymania nieczynnych dworców w 2013 r. wyniosły ponad 40 mln zł netto. Na koniec października zeszłego roku było to 23,6 mln zł. Program modernizacji dworców kolejowych PKP SA rozpoczął się w 2010 r. - Koszty poniesione przez PKP SA na modernizacje dworców

PKP opracowuje nową strategie dotyczącą dworców kolejowych

. "Koszty poniesione przez PKP S.A. na modernizacje dworców wyniosły: w 2010 r. - 95 mln zł, w 2011 roku - 271 mln zł, w 2012 r. - 323 mln zł, 2013 r. - 114 mln zł, a w ubiegłym roku - 220 mln zł" - poinformował Bator. Dodał, że PKP chce uzyskać w tym roku ze sprzedaży nieruchomości 250 mln zł

Stopy ostro w dół - inwestuj w mieszkanie

Stopy ostro w dół - inwestuj w mieszkanie

W przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, krakowianie zaciągnęli w latach 2005-2014 znacznie więcej kredytów mieszkaniowych (97 umów) niż średnio Polacy (75). Od 2010 r. przez trzy lata malała łączna wartość umów na kredyty mieszkaniowe zaciągane przez mieszkańców Krakowa. W roku bieżącym, jeśli trendy

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

Większa ulga na dzieci [PORADNIK]

przedszkola. NIK zwróciła uwagę, że dla rodzin niekorzystny jest brak waloryzacji progów podatkowych, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku, które od lat są zamrożone. To ukryta podwyżka podatków. Negatywnie odbija się na zasobności portfeli wszystkich podatników, nie tylko

Grupa PKP miała 45 mln zł zysku netto w 2010 r., wobec straty w 2009 r.

Warszawa, 20.07.2011 (ISB) - Zysk netto Grupy PKP wyniósł 45 mln zł w 2010 r., wobec 674 mln zł straty w 2009 roku, wynika z komunikatu firmy. "W 2010 roku Grupa PKP osiągnęła zysk netto w kwocie ponad 45 mln zł, przy EBITDA na poziomie 1 mld 424 mln  zł. Obie wielkości uległy

W piątek głosowanie senackich poprawek do budżetu na 2014 r.

. Uznanie komisji uzyskała poprawka, która kosztem zmniejszenia wydatków Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowego Biura Wyborczego, sądów apelacyjnych oraz wsparcia inwestycji w gospodarce zwiększa dotacje dla Kopalni Soli "Wieliczka" o 10 mln zł i Kopalni Soli "Bochnia" o 7 mln zł

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

kosztów uzyskania. W ustawie o podatku od dochodów osobistych zapisano zryczałtowane kwoty kosztów przysługujące m.in. pracownikom etatowym. W 2013 r. kwoty tych kosztów nie zmieniły się w porównaniu z poprzednimi latami i wynosiły: *dla podatników zatrudnionych na jednym etacie - 1335 zł rocznie; *jeśli

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

Dzienne domy opieki, zasiłki i dopłaty dla starszych [PORADNIK]

otrzymania takiej opieki jest skierowanie od lekarza prowadzącego. Pielęgniarka powinna przychodzić do pacjenta przynajmniej cztery razy w tygodniu. Jak uzyskać przyjęcie do domu pomocy społecznej W domu pomocy społecznej osoba starsza lub niepełnosprawna otrzymuje całodobową opiekę. Miesięczny koszt

Sejmowa komisja finansów za większością poprawek Senatu do budżetu

dziedzictwa narodowego. Zwiększa ona wydatki archiwów o 4 mln 985 tys. zł. Pieniądze te miałyby być przeznaczone na wynagrodzenia, a pochodzić mają ze zmniejszenia środków na dotacje i subwencje. Uznanie komisji uzyskała poprawka, która kosztem zmniejszenia wydatków Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przewozy Regionalne blisko restrukturyzacji. Porozumienie do końca lutego

Przewozy Regionalne blisko restrukturyzacji. Porozumienie do końca lutego

(na to będzie musiała wyrazić zgodę Komisja Europejska). Z tej kwoty blisko 600 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę starych długów - głównie dla PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 150 mln zł ma pójść na pokrycie kosztów restrukturyzacji przewoźnika. Plan zakłada, że w ciągu pięciu lat udałoby

Sąd przegapił termin. Efekt? Staruszka wyrzucona z domu

Sąd przegapił termin. Efekt? Staruszka wyrzucona z domu

. Jakby tego było mało, 29 września komornik Moryc przysłał im "Postanowienie o częściowych kosztach postępowania". - Przerażająca kwota - ponad 5860 zł. Na zapłacenie jest 14 dni pod groźbą kolejnej egzekucji - martwi się pani Beata. Proszę Myślińską o postanowienie. Sprawdzam, czy w dokumencie

Firmy zyskały 73 mln zł, wystawiając fikcyjne faktury w przetargu MEN

Firmy zyskały 73 mln zł, wystawiając fikcyjne faktury w przetargu MEN

korzyść uzyskaną bezpodstawnie przez spółki uczestniczące w +łańcuchu transakcyjnym+" - powiedział Marciniak, dodając, że dzięki wystawieniu nieprawdziwych faktur spółki mogły wykazać fikcyjne koszty i pomniejszyć podatki. W sumie w sprawie oskarżone zostały 23 osoby - szefowie oraz osoby sprawujące

Koszty na przełomie roku

 konsekwencji koszty opłaconej w 2009 r. prenumeraty na rok 2010 będą zaliczone do kosztów bilansowych i kosztów uzyskania przychodów w roku 2010. Szerzej o kosztach prenumeraty prasy na 2010 r. poniesionej w 2009 r. można przeczytać w GP nr 79 z

15 szczęśliwych, czyli kogo zobaczymy na Startup Fest

15 szczęśliwych, czyli kogo zobaczymy na Startup Fest

października. Najlepszy startup zostanie nagrodzony kwotą 50 tys. zł, uzyska też prawo do kampanii promocyjnej w mediach Agory. Dodatkową nagrodę przygotował partner SF spółka Energa Innowacje. Najlepsze rozwiązanie skierowane do biznesu zostanie nagrodzone przez Partnera kwotą 15 tys. zł. Nagrody nie są

MinFin: MFW zgadza się zwiększyć linię kredytową do 29 mld USD z 21 mld USD

sierpnia 2010 roku, i z których Polska zdecydowała się skorzystać. Dołączyliśmy tym samym do Meksyku, który również w nieformalnym trybie uzyskał obietnicę takiego samego wydłużenia swojej linii i podniesienia jej do 1500% kwoty członkowskiej" - głosi komunikat. Resort podkreśla, że Polska - tak jak w

Koniec spadku podatków w 2010 r. Będzie wzrost

. Nie wzrosła ani kwota wolna od podatku, ani progi, ani limity ulg i kwoty kosztów uzyskania Jednak z dalszymi obniżkami podatków musimy się na jakiś czas pożegnać. Na jak długo? Nie wiadomo. W 2010 r. obowiązuje taka sama skala podatkowa jak w 2009 r. Takie same są kwoty kosztów uzyskania przychodu i

Wprowadzenie do firmy zbioru monet jako stan początkowy towarów handlowych

początkowy towarów handlowych. Jak może dokonać przekazania tego towaru, jak je wycenić? Czy ten towar może być kosztem uzyskania, czy sprzedając towary numizmatyczne (często monety np. złote lub srebrne) osobom prywatnym za pośrednictwem allegro nie ma zwolnienia z kasy fiskalnej? Czy może rozpoczynając

Polska idzie na silne zwarcie z Brukselą?

górnictwa przyznana w danym państwie w 2010 r. I tu zaczynają się rozbieżności w interpretacjach. Nasze źródła w Brukseli twierdzą, że kwota nie może przekroczyć 400 mln zł rocznie. Tymczasem rząd już w tym roku zamierza przeznaczyć na pomoc dla kopalń 1 mld zł, a w przyszłym 900 mln. Dlaczego Komisja może

Gdy kilometrówka limituje koszty

faktycznymi wydatkami. Porównania takiego dokonuje się co miesiąc. Jeżeli rzeczywiste wydatki są wyższe od kwoty wynikającej z ewidencji, to nadwyżka ponad tę kwotę nie stanowi kosztów uzyskania przychodów w danym miesiącu. W przypadku gdy faktyczne wydatki są niższe lub równe kwocie limitu, to w kosztach

"Nowoczesne górnictwo made in Poland"? Tak, ale bez silnych związków

sytuacji polskiego górnictwa najbardziej przerażające jest tempo narastania jego strat - czytamy w raporcie "Nowoczesne górnictwo made in Poland". Zdaniem autorów dokumentu, problemem są stale rosnące koszty produkcji węgla. Według danych Ministerstwa Gospodarki w 2010 roku koszt produkcji "

Wykup samochodu z leasingu - ujęcie na kontach

. W przypadku środków trwałych o wartości nieprzekraczającej kwoty 3.500 zł podatnicy mogą odstąpić od dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wówczas wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do używania, co wynika z art. 22d ustawy z 26 lipca 1991 r. o

2 lata po Amber Gold. Tysiące pokrzywdzonych i 851 mln zł strat

uzyskać ze sprzedaży ruchomości w postaci sprzętu biurowego, telefonów, ubrań i mebli po Amber Gold. Nie udało się za to na razie sprzedać złota i srebra kolekcjonerskiego. Wartość kruszców szacuje się na ok. 8 mln zł. Są jeszcze pożyczki, których Amber Gold udzielał. Wraz z odsetkami i innymi kosztami

Ile wyniesie limit jednorazowej amortyzacji w 2011 r.?

przejściowo prawo zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowej amortyzacji do kwoty 100.000 euro rocznie.Niestety, przepisy ustawy nowelizującej, dotyczące wysokości jednorazowej amortyzacji, przestaną obowiązywać z dniem 31 grudnia 2010 r. i - jeśli nic się w tym zakresie nie zmieni - jej limit zmniejszy

Rozliczanie nieściągalnej wierzytelności

brak możliwości odzyskania jej w pełnej kwocie. Pomimo poniesienia ewidentnej straty na takiej transakcji, nie zawsze będą mogli zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów.Zasadniczo bowiem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat z odpłatnego zbycia wierzytelności. Tego typu

Bank nie chciał oddać pieniędzy za ubezpieczenie. Klient złożył pozew i...

za cały miesiąc trwający do 31". To niejedyne zastrzeżenie, jakie zgłosiła do banku klientka. "Kredyt był uruchamiany w transzach, ale bank cały czas pobierał pełną kwotę ubezpieczenia. Nawet po uzyskaniu pierwszego wpisu w hipotece bank brał ubezpieczenie tak, jakby ponosił pełne ryzyko

Sprzedaż auta wykorzystywanego w działalności

takim przypadku na ujmowanie wydatków ponoszonych w związku z ich eksploatacją na cele działalności do kosztów uzyskania przychodów w ramach limitu wynikającego z tzw. kilometrówki (art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof). Nie stanowi to jednak podstawy do uznania kwoty uzyskanej ze sprzedaży takiego

Dobre wyniki finansowe CP Energii

trakcie II kwartału 2010 r. obciążyły Krioton karami umownymi na łączną kwotę 4,8 mln PLN (ze względów ostrożnościowych kwota ta zostanie objęta 100% rezerwą).Znacznie niższy niż przed rokiem poziom zobowiązań oraz wyższy poziom kapitałów własnych umożliwił uzyskanie stabilnej i bezpiecznej struktury

Rozliczanie rabatów w przychodach i kosztach przedsiębiorcy

wstecz.U nabywcy towarów, któremu został udzielony rabat, pomniejsza on koszty uzyskania przychodów. Zmniejszenie kosztów następuje u nabywcy w momencie uzyskania rabatu. Dzięki takiemu mechanizmowi nabywca nie musi dokonywać korekty kosztów wstecz, lecz pomniejsza koszty o kwotę rabatu w rozliczeniu za

"Nabici" już wygrywają w sądzie zwrot części rat [TYLKO U NAS]

, była bezsporna" - powiedział sąd. Bank pewnie się odwoła W efekcie pierwszy z klientów został "podliczony" na 12,2 tys. zł plus 3 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu, drugi z klientów zaś uzyskał 16,7 tys. zł plus 3,25 tys. zł kosztów. Choć oczywiście nie ma pewności, czy to

Polskie LNG otrzyma do 925 mln zł dotacji z UE na finansowanie budowy terminalu

; – czytamy w komunikacie. Według spółki, decyzja KE oznacza że łączna kwota uzyskanych dotąd dotacji będzie stanowić 45% kosztów, wartego 2,5 mld złotych terminalu. „Dziś, na niecałe 1000 dni dzielące nas od uruchomienia terminalu LNG w Świnoujściu, jestem pewien, nie tylko daty rozpoczęcia

10 lat w UE. Gdyby nie pieniądze z Unii, te inwestycje w Trójmieście pozostawałyby w sferze marzeń

oferta opiewała na kwotę 186,5 mln zł. Węzeł Karczemki powstawał blisko dwa lata i został oddany do użytku pod koniec maja 2012. Wraz z realizowaną przez miasto budową ostatniego odcinka trasy W-Z udało się uzyskać niemal bezkolizyjne połączenie (poza skrzyżowaniem z ul. Łostowicką) centrum miasta z

Alimenty dla dorosłych dzieci - kiedy się należą?

dorosłe dzieci, gdy koszty ich utrzymania rosną Przykład. 23-letnia studentka prawa pozwała ojca o wyższe alimenty. Przez 12 lat dostawała 600 zł, teraz uznała, że adekwatna kwota to 2,5 tys. zł miesięcznie. W uzasadnieniu przekonywała, że odkąd podjęła studia zaoczne poza miejscem zamieszkania, jej

Włosi wygrali przetarg na samoloty dla MON o wartości blisko 1,17 mld zł

pierwszy kwartał przyszłego roku.Rzecznik prasowy MON Jacek Sońta w przesłanym PAP komunikacie zaznaczył, że ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu sprawdzenia weryfikacyjnego oferowanego samolotu i uzyskaniu przez niego wyniku pozytywnego.Producent potwierdzaO wyborze przez MON oferty Alenia

Jak korzystać z podatkowych ulg przy rozliczaniu PIT za 2013 r.

czwarte. Nasz informator: Pieniadze na dzieci *Liczy się dochód. Jak wyliczyć limit 112 tys. zł, po przekroczeniu którego rodzina z jednym dzieckiem straci ulgę? Pod uwagę trzeba wziąć dochód, czyli przychód po odliczeniu kosztów uzyskania i składek na ubezpieczenie społeczne. *Inne warunki ulgi na dzieci

Lekarze i pielęgniarki bez podatku?

grupy podatników, których dotyczy zaniechanie". Projekt rozporządzenia zakłada, że zaniechanie będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2012 r. Wedle danych Ministerstwa Zdrowia wartość nieodpłatnych świadczeń osiągniętych przez lekarzy i pielęgniarki

Zakup pocztówek przez bibliotekę

rzeczy ruchomych (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm., dalej: updof). Proszę zauważyć, że u sprzedawcy nie musi bynajmniej powstać dochód, bowiem koszty nabycia pocztówek przez sprzedawcę mogą

Rezerwa na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe

jej rozliczenie powinno mieć miejsce najpóźniej na koniec roku obrotowego.PrzykładZałożenia1. Jednostka utworzyła na dzień 31 grudnia 2009 r. rezerwę w kwocie 35.000 zł na koszty niewykorzystanych do końca roku urlopów wypoczynkowych pracowników produkcyjnych.2. Zaległe urlopy wypoczynkowe

PIT-40, czyli roczne obliczenie podatku przez płatnika

zlecenia, pełnienia funkcji w zarządzie) lub pracownikowi - przedsiębiorcy, który dochody z działalności gospodarczej opodatkowuje podatkiem liniowym.Podatnik, który otrzyma PIT-40 za 2010 r., nie musi składać zeznania za ten rok i rozliczać w nim dochodów uzyskanych od płatnika.Jakie koszty?Płatnik

Mazowieckie wygrało z fiskusem w WSA spór o janosikowe

województwo mogło sprostać stawianym mu wymogom, 70 proc. dochodów powinno zostawić sobie, a 30 proc. przekazać na janosikowe. Tymczasem w 2010 r. samorząd wpłacił aż 63 proc. dochodów podatkowych, a w 2013 r. ta wielkość przekroczyła 48 proc. dochodów z PIT i CIT (w latach 2011-2013 spadły one o ponad 207

Gdy zlecenie wymaga wyruszenia w podróż

należności. Aby nie były one opodatkowane, muszą dodatkowo spełnić warunki określone w art. 21 ust. 13 ustawy o pdof. Oznacza to, że otrzymujące je osoby, w tym zleceniobiorcy, nie mogą tych świadczeń zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, a ponadto powinny zostać poniesione

Potop lipnych faktur. Blisko 12 mld zł za... nieistniejące usługi

tys. na kwotę 5,8 mld zł. A do września tego roku - to najnowsze dane resortu finansów - fiskus naliczył 113 tys. lewych faktur wystawionych na 11,8 mld zł! Niedawno policja zatrzymała 56-letniego mężczyznę handlującego kosztami na bazarze w Jarosławiu. Miał w teczce druki faktur i rachunków z

Uproszczone zaliczki w 2010 r.

osiągnięta w roku podatkowym. Oznacza to, że za podstawę obliczenia zaliczki w uproszczonej formie przyjmuje się dodatnią różnicę pomiędzy przychodami i kosztami ich uzyskania bez przysługujących podatnikowi odliczeń (np. składek ZUS). Przy czym do obliczenia zaliczek za 2010 r. pod uwagę należy wziąć dochód

Bomi prognozuje 102,9 mln zł straty netto w 2010 r., zyski w kolejnych latach

wpływem działań restrukturyzacyjnych rozważa zawiązanie w IV kw. tego roku rezerwy na przyszłe działania w zakresie optymalizacji działania sieci. Spółka szacuje, iż nie przekroczą one łącznej kwoty między 50 mln zł, a 70 mln zł. „Przyszłe działania sanacyjne, których koszty objęte zostaną powyższą

W 2013 r. wyższe limity wpłat na dodatkową emeryturę

podstawową, która nie może być wyższa niż 7 proc. pensji pracownika. Zachętą dla pracodawcy powinno być to, że wpłaty na PPE są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i stanowią dla niego koszt uzyskania przychodu (chodzi wyłącznie o składki firmy). W ramach PPE pracownicy dobrowolnie

Opłaty za autostrady i parkingi według fiskusa

Podróż służbowa pracownikaZa koszty uzyskania przychodu nie uważa się wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów w celu odbycia podróży służbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną przy zastosowaniu stawek za 1 km przebiegu pojazdu

Czy wydatki na materiały remontowe sfinansowane z prywatnych środków wspólników mogą stanowić koszty podatkowe spółki cywilnej?

zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów stanowią koszty uzyskania przychodów spółki, chyba że zostały wymienione w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu (art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz

PIT-y 2010: Bez PIT-11 lub PIT-40A ani rusz

rozliczenia to wpisanie do zeznania kwot kosztów uzyskania. Koszty to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. To na przykład m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Kwoty kosztów uzyskania odpisuje się od przychodu (za pracowników robią to z reguły pracodawcy), przez co mniej pieniędzy podlega

Pomorscy samorządowcy szkolą biznesmenów, jak uciekać z podatkami z Polski na Cypr

grupy. W 2010 r. BlueRoon założył w Sopocie spółkę Blue Finance, która działała w siedzibie Blue Media. Z czasem Blue Media wniosły do niej część swojej działalności ubezpieczeniowej. A w maju tego roku udziały zostały wykupione przez... Blue Media. To oznacza, że polskie Blue Media miały wyższe koszty

Wakacyjna praca a prawo do ulgi prorodzinnej

, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub przepisach o szkolnictwie wyższym) do ukończenia 25. roku życia. W tym przypadku ustawodawca postanowił, że uzyskanie przez dziecko dochodów w łącznej wysokości przekraczającej w 2011 r. kwotę 3.089 zł

Sprawdź, kiedy można zawrzeć dodatkową umowę w trybie z wolnej ręki

środków finansowych na realizację tego samego zadania. Dodatkowe środki Jeżeli zatem uzyskałeś dodatkowe środki finansowe, to powinieneś wszcząć odrębne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, co nie prowadzi do niedozwolonego podziału zamówienia na części. Jeżeli przekazana kwota na realizację

Bosch patentowym mistrzem Europy w 2012 r.

Grupa Bosch przeznacza rocznie ponad 8 proc. swoich obrotów na badania i rozwój. W ubiegłym roku była to kwota ok. 4,5 mld euro. Na całym świecie w działach badawczo-rozwojowych Bosch zatrudnia ponad 42 tys. pracowników, z tego 20,7 tys. w Niemczech. Patenty chronią wyniki ich pracy przed

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

początkowo zakładana o ok. 270 mln zł (w segmencie wytwarzania - ok. 260 mln zł i w segmencie ciepło - ok. 10 mln zł) - co odpowiednio obniży o tę kwotę wynik EBITDA". "Rozpoznanie rezerwy obniży wynik finansowy netto Grupy Tauron za 2013 r. o kwotę ok. 219 mln zł" - napisano w komunikacie

Większa ochrona przed potrąceniami i wyższe odprawy w 2010 r.

podstawie podanych wysokości wynagrodzenia minimalnego, pracodawca musi ustalić kwotę tego wynagrodzenia do wypłaty. Przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów (111,25 zł) i kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek (46,33 zł) wyliczenie to na 2010 r. przedstawia się

TVP: Kwota z abonamentu 2011 najniższa w historii

2011 r. wyniosły 227,1 mln zł (o 44,1 mln zł mniej niż rok wcześniej), zaś koszty - 252,3 mln zł (o 17,2 mln zł mniej niż w 2010 r.). Oznacza to, że Polskie Radio zamknęło ubiegły rok stratą netto w wysokości 25,2 mln zł, czyli taką kwotą, o jaką zmniejszyły się wpływy z abonamentu.

PIT-28, czyli zeznanie ryczałtowca

, nie mogą być zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. Na to zastrzeżenie, wynikające z ustawy o pdof, należy zwrócić szczególną uwagę w sytuacji, gdy ryczałtowiec prowadzi równolegle działalność opodatkowaną na zasadach określonych ustawą o pdof. pozostałe odliczenia od przychoduW PIT-28

Błędów młodości prezesa było więcej

902,6 tys. zł. Do adresatów nie dotarło "zaledwie" 174 tys. i pieniądze te poszły na działalność spółki. Planowane zyski okazały się niemożliwe do osiągnięcia. Firma Plichty od sierpnia 2003 r. do końca lutego 2004 r. uzyskała z prowizji zaledwie 13,9 tys. zł. Tymczasem miesięczny koszt

Przegląd informacji ze spółek

Warszawie w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK za 2010 r. w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT) przełoży się na obniżenie zysku EBIT segmentu energetyka konwencjonalna

Podatkowe rozliczenie składek ZUS

zostaną wypłacone (postawione do dyspozycji) pracownikom. Przykładowo, jeżeli wynagrodzenia za kwiecień 2010 r. zostały wypłacone pracownikom, zgodnie z umową o pracę, 30 kwietnia - stanowią koszt uzyskania przychodu w kwietniu. W ten sposób w kosztach kwietnia zostają również ujęte składki ZUS potrącone

Przegląd informacji ze spółek

Banku BGŻ wspólnie z Ipopema TFI utworzyło BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (BGŻ SFIO), poinformował dyrektor Biura Maklerskiego Banku BGŻ Daniel Ścigała. Comarch uznaje kwotę kary, wystawionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na kwotę 32,46 mln zł za

Fiskus, tropiąc dochody, śledzi internet, pyta banki i kontrahentów

tabelaryczne zestawienia o wszystkich przesyłkach podatnika zrealizowanych przez trzy lata, łącznie z kwotami pobrań i numerami kont bankowych, na które zostały przekazane pobrane pieniądze. Po zgromadzeniu całego tego materiału okazało się, że od początku 2007 r. do końca 2010 r. podatnik wykazał sprzedaż o

Polimex-Mostostal: podwykonawca złożył wniosek o upadłość

oświadczył, że nie otrzymał pieniędzy i uznał, że wycofanie wniosku jest niemożliwe. Nie udało nam się w poniedziałek uzyskać komentarza Polimeksu w tej sprawie. Wierzytelność Eurometalu to kropla w morzu długów Polimeksu. Z tytułu kredytów, obligacji i gwarancji jest winien zawrotną kwotę 2,5 mld zł

Frank czy "frank", czyli ile wynosi kredyt

;, czy źródłem jest "choćby emisja obligacji denominowanych we frankach, emisja obligacji w złotych oraz konwersja tak uzyskanej kwoty na franka w operacjach FX swap czy też krótkie (czytaj o terminie spłaty znacznie krótszym niż czas trwania udzielanego kredytu hipotecznego) kredyty uzyskiwane

Którą drogą pójdzie LOT - Czech Airlines i inwestor czy Malev i bankructwo?

wiele inicjatyw, które mają obniżyć koszty i zwiększyć przychody przewoźnika, np. poprzez oszczędności na paliwie, wprowadzenie dodatkowych opłat za usługi czy odpłatne posiłki i alkohol na pokładzie samolotu.Dzięki wprowadzeniu planu już w przyszłym roku LOT ma osiągnąć 66,5 mln zł zysku z działalności

NWZ Ciechu ws. pozyskania kapitału planowane w 2010 r.

restrukturyzacji zakłada uzyskanie efektu finansowego w wysokości 600 mln zł do 2015 r. dzięki m.in. dezinwestycji z aktywów nie związanych z podstawową działalnością, spłacie części zadłużenia oraz zwiększeniu potencjału rozwoju. W I poł. 2010 roku spółka miała 33,79 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec

Podatek i składki od wynagrodzenia za posiedzenia członków zarządu

jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy. Kalkulując zaliczkę na podatek dochodowy od takiego przychodu stosujemy stawki procentowe określone w obowiązującej w danym roku skali podatkowej (18% lub 32%) oraz pracownicze koszty uzyskania

Ciekawa interpretacja: Jak rozliczać leasing

poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się przy tym dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (...). Podkreślić należy, że - bez względu na nazewnictwo (np. czynsz inicjalny, opłata wstępna, pierwsza rata) - jeżeli uiszczenie wynikającej z umowy leasingu określonej kwoty jest warunkiem

SKOK-i w ogniu politycznego sporu

pan Grzegorz Bierecki" - mówił. Dodał, że w 2013 r. sektor SKOK "poniósł na rzecz podmiotów kontrolowanych przez SKOK-Holding koszty w wysokości ponad 83 mln zł". Natomiast do końca 2013 r. "SKOK-Holding zakumulował zysk w kwocie 33 mln 800 tys. euro". Kwota ta nie zasiliła

Podatkowe rozliczenie skutków powodzi

niematerialnych i prawnych w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 (art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o pdof). Z tego względu koszt uzyskania przychodu stanowi strata w tych składnikach majątku tylko w części, w jakiej nie zostały one zamortyzowane, gdyż pozostała część

Wariant cypryjski w Polsce? To możliwe. Ile by zabrano z naszych lokat?

około 40 proc.). W zamian Nikozja dostanie 10 mld euro pożyczki. Według pierwotnej propozycji obywatele Cypru posiadający oszczędności powyżej 100 tys. euro mieliby stracić 10 proc. oszczędności, 6,75 proc. poniżej tej kwoty. Wszystko, żeby uzyskać 5,8 mld euro "wkładu własnego" potrzebnego do

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

NFZ. Emerytura z Kanady Mamy dobrą informację dla rodaków mieszkających w Polsce, którzy pracowali lub zamieszkiwali w Kanadzie i uzyskali z tego tytułu kanadyjską emeryturę czy rentę. Rząd Kanady w miejsce dotychczasowej procedury, która narażała emeryta na znaczne koszty, wprowadził możliwość

KGHM prognozuje wzrost zysku netto do 8,35 mld zł w 2011 r.

wyników spółki oparta na założeniach przyjętego budżetu zakłada osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 16.067 mln zł oraz zysku netto w kwocie 8.345 mln zł. Istotnym warunkiem uzyskania prognozowanego wyniku finansowego jest realizacja transakcji sprzedaży pakietu akcji Polkomtel SA

IGRZYSKA EKONOMICZNE

świecie, a plany powstania infrastruktury są robione na szybko przez najemników lokalnego komitetu i złożone jeszcze w trakcie walki o przyznanie organizacji do MKOI.Na czym więc planuje uzyskać 13 miliardów brytyjski premier, skoro od samego początku oprócz generacji kosztów trzeba jeszcze walczyć z

Podatek od świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych

pozaszkolnych, przyznane mu w związku z tym świadczenia korzystały ze zwolnienia od podatku. Natomiast gdy pracodawca zwracał koszty kształcenia pozaszkolnego, chociaż nie udzielił na nie skierowania, to kwota uzyskana z tego tytułu przez pracownika podlega opodatkowaniu. Z przepisów powołanego rozporządzenia

Przegląd informacji ze spółek

wypowiedzi wiceprezesa spółki Huberta Rozpędka. Na tę kwotę składa się 2,9 mld zł środków własnych i możliwość uzyskania finansowania dłużnego na poziomie ok. 3,5 mld zł.  Sylwester Cacek, członek rady nadzorczej spółki restauracyjnej Sfinks Polska, nabył od jej założyciela, Tomasza Morawskiego, 675.000

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach dodatkowo korzysta również z usług elektroenergetycznych PKP Energetyka. "Taki model współpracy pozwala uzyskać efekt synergii bardzo korzystny dla obu spółek" - podkreślono w piśmie. Prezes zarządu PEC Krzysztof Figat dodał, że w latach 2010-2012 firma

Kiedy przychód u pracowników z tytułu organizacji imprezy integracyjnej?

Niestety inne stanowisko w tej kwestii prezentują organy podatkowe. W ich ocenie nieistotne jest, ile dana osoba skonsumowała. Otrzymanym świadczeniem nie jest bowiem zjedzony posiłek, a jego wartość zakupiona przez pracodawcę. Jeżeli zatem pracodawca otrzymuje fakturę obejmującą łączny koszt

Rozmowy telefoniczne w firmie

, to wówczas kwota przyznanego limitu nie stanowi dla nich przychodu ze stosunku pracy. W takim przypadku nie będzie on też stanowił podstawy do oskładkowania.Gdy jednak w ramach przyznanego limitu pracownicy prowadzą z telefonu służbowego rozmowy prywatne, wówczas pokryte przez pracodawcę koszty

Jak należy przeprowadzić przetarg na zorganizowanie koncertu?

Pytanie Jesteśmy instytucją kultury i organizujemy koncert. Proszę o informację, czy musimy sumować koszty poszczególnych usług (ochrona, oświetlenie, nagłośnienie itp.), jeśli to my jesteśmy organizatorem (nie chcemy agencji)? Poszczególne usługi nie przekraczają kwoty 14.000 euro, ale

Nieterminowe regulowanie zobowiązań przez przedsiębiorców

. Wydatki te, podobnie jak kwota głównej należności do zapłaty, wynikająca z dokumentu zakupu, ponoszone są w celu osiągnięcia przychodu, z tego względu podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów. Jednak, w przeciwieństwie do należności głównej, obciążenie nimi kosztów nastąpi dopiero z chwilą ich faktycznej

Gazociąg Jeleniów - Dziwiszów dofinansowany ze środków Unii Europejskiej

. Przedmiotem umowy zawartej z Instytutem Nafty i Gazu jest udzielenie dofinansowania na budowę gazociągu "Jeleniów - Dziwiszów" w wysokości 65 099 700,00 PLN, co stanowi ponad 43% kwoty kosztów kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji tej inwestycji.Obecnie opracowywana jest dokumentacja

Darowizna sposobem na optymalizację podatku dochodowego

Darowizna kosztem podatkowymDla celów podatkowych darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju generalnie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jednak w określonych warunkach podmiot przekazujący darowiznę może jej wartość zaliczyć do kosztów podatkowych. Z sytuacją taką będziemy mieli

ZA Tarnów pożyczyły z PKO BP 120 mln zł na objęcie 30 mln akcji ZAK

finansowania docelowego zostanie określony po szczegółowej analizie kosztów pozyskania finansowania z każdego źródła i po uzyskaniu zgody organów korporacyjnych" – czytamy dalej. W październiku NWZ ZAT wyraziło zgodę na objęcie w drodze subskrypcji prywatnej 30 milionów akcji ZAK po cenie emisyjnej

PIT 2009: Co wpisać w PIT, a czego do niego nie wpisywać

firmy budowlanej domu czy mieszkania sąsiada.Koszty uzyskania przychodówKolejny krok rozliczenia to wpisanie do zeznania kwot kosztów uzyskania. Koszty to wydatki, które ponosimy po to, by coś zarobić. To na przykład m.in. wydatki na dojazd do miejsca pracy. Kwoty kosztów uzyskania odpisuje się od

Kwartalne zaliczki na podatek dochodowy

1.200.000 euro. Przeliczenia na złotówki kwoty tego limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, przy czym kwotę tę zaokrągla się do 1.000 zł. Wskazany kurs na 1 października 2009 r. wynosił 4,2228 zł. Stąd w 2010 r. z kwartalnego opłacania

Za kogo zeznanie składa płatnik?

. Ustawa o pdof stanowi, że PIT-12, złożony w ustawowym terminie, traktuje się na równi z zeznaniem.Faktyczne koszty w PIT-12Pobierając zaliczki na podatek, płatnik stosuje zryczałtowane koszty uzyskania przychodów wynikające z ustawy o pdof. Jednak w PIT-12 podatnik może uwzględnić rzeczywiste koszty

Minister mówił w Częstochowie o autostradzie

proc. kosztów budowy udzieli Europejski Bank Inwestycyjny, dzięki czemu Autostradzie Południe SA łatwiej będzie uzyskać kredyt komercyjny na pozostałą część kwoty. Termin rozpoczęcia budowy A1 - wiosna 2010 r. - nie jest zagrożony. Autostrada Południe oceniła, że inwestycję musi podzielić na etapy

Sposoby na zmniejszenie ostatniej zaliczki

przeprowadzenia remontu mogą być stosowane materiały odpowiadające aktualnym standardom technologicznym.W odniesieniu do sposobu rozliczania w kosztach istnieje zasadnicza różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont i na ulepszenie środków trwałych. Wydatki remontowe podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania

Bydgoszcz.Przetarg dla przewoźników na promowanie regionu

. Przewoźnicy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do połączeń z Bydgoszczy, muszą zadeklarować działania promocyjne regionu kujawsko-pomorskiego od września 2011 do końca października 2014. Walory zarówno województwa jak i Bydgoszczy oraz Torunia, mają być prezentowane w miesięczniku, rozdawanym na

Polskie drapacze chmur. Które miały pecha? Gdzie powstaną nowe?

dla nabywców. Stało się inaczej. Wiosną 2009 r. budowa zatrzymała się na wysokości 17. piętra, bo inwestor miał kłopoty finansowe. Potem zahamowały go kłopoty formalne z pozwoleniem na budowę. Inwestycję wznowił pod koniec 2010 r. Ceny wahały się od 18 do 40 tys. zł za m kw. Rok temu, mimo ciągłych

Podatki w Sejmie: likwidacja i ograniczenie ulg da budżetowi 600 mln zł

Wipler, poseł PiS Jednak dla kasy państwa większe znaczenie ma zmiana opodatkowania twórców i likwidacja ulgi na internet. Rząd chce ograniczenia możliwości stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu przez artystów, twórców i dziennikarzy, których przychody roczne przekraczają 85 528 zł. Nadwyżka

KE przyznała bezzwrotną dotację na budowę terminalu LNG

złotych. Dzisiejsza informacja oznacza, że łączna kwota uzyskanych dotąd dotacji będzie stanowić 45% kosztów, wartego 2,5 mld złotych terminalu.- To przykład wspaniałej współpracy biznesu z administracją, którą wieńczy dzisiejszy sukces - dodaje Piotr Mika, dyrektor Pionu Finansowego spółki Polskie LNG

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Koszt uzyskania przychodów

, które mimo iż zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, np. wydatki na reprezentację lub na potrzeby osobiste podatnika. Szczegółowy wykaz takich wydatków, których w świetle wymienionych ustaw nie uważa się za koszty

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku, a ściślej kwota dochodu wolnego od podatku – kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku w PolsceDochód poniżej progu kwoty wolnej od podatku nie zwalnia w Polsce z obowiązku złożenia zeznania rocznego PIT

Rachunek kosztów

Rachunek kosztów jest definiowany w rachunkowości zarządczej jako ogół działań zmierzających do odzwierciedlenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (np. zaopatrzenia, produkcji i zbytu produktów), poprzez ujęcie, zgrupowanie i interpretację w określonych przekrojach kosztów produkcji

Analiza kosztów-efektywności

niż program B, ICER wskazuje, jaki jest dodatkowy koszt uzyskania dodatkowego wyniku zdrowotnego w przypadku zastąpienia programu B programem A. Patrz także Analiza kosztów i korzyści

Rachunek kosztów docelowych

Rachunek kosztów docelowych (ang. Target costing) – system strategicznego zarządzania kosztami, którego celem jest osiągnięcie zamierzonego zysku w całym cyklu życia produktu. Charakteryzuje go orientacja na klienta, orientacja na przyszłość, interdyscyplinarny charakter. Decydującą rolę

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.