kwota dopłaty

Dominika Wantuch

KAS: Zbyt niskie kwoty dopłat do wymiany pieców

KAS: Zbyt niskie kwoty dopłat do wymiany pieców

Kraków będzie miał ponad 75 mln zł na dopłaty do likwidacji pieców węglowych. To pierwsze tak duże pieniądze na walkę ze smogiem. Jednocześnie aktywiści z Krakowskiego Alarmu Smogowego ostrzegają, że miasto zaplanowało za niskie dopłaty do rachunków za ciepło dla osób najmniej zamożnych.

Lubuskie. W 2013 r. ponad 2,7 mln zł dopłat do materiału siewnego

W 2013 roku w woj. lubuskim 1182 właścicieli gospodarstw rolnych otrzymało dopłaty do materiału siewnego na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł. Wniosków o te dopłaty było o ok. 2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Unijne naj: Największa dopłata dla rolnika

10 800 010,76 zł - ta ośmiocyfrowa kwota (nie licząc tego, co po przecinku) to największa dopłata bezpośrednia dla rolników. Otrzymało ją przedsiębiorstwo Top Farms Głubczyce.

Dzięki "Rodzinie na swoim" lokale tańsze nawet o 26 proc.

Dzięki "Rodzinie na swoim" lokale tańsze nawet o 26 proc.

zaciągnie się kredyt na 100 tys. zł lub nawet 26 proc. przy zadłużeniu się na maksymalną kwotę 295,2 tys. zł. Dopłaty stanowiące w sumie jedną czwartą ceny zakupu można też uzyskać w Poznaniu i we Wrocławiu (przy 250 tys. zł kredytu) oraz w Katowicach i Gdyni (przy 200 tys. zł kredytu).W przypadku zakupu na

Mieszkanie lub dom z kredytu preferencyjnego

stopy 3,22% w skali roku.Kredytobiorcy spłacają odsetki w wysokości równej różnicy pomiędzy kwotą odsetek naliczonych przez bank według stopy procentowej określonej w umowie kredytu preferencyjnego a dopłatą do odsetek naliczoną według zasad określonych w ustawie. Nie zawsze

ARiMR: 5,8 mld zł dopłat bezpośrednich trafiło do rolników w 2013 r.

dotychczasowych płatności uzupełniających, które otrzymywali producenci zbóż oraz dopłaty do upraw paszowych. Szalczyk podkreśliła, że zamian zostanie podniesiona jednolita płatność obszarowa z 197 euro/ha (w 2013 r.) do 219 euro /ha, czyli będzie wyższa o 22 euro na hektar. "Wypłacona kwota za 2014 roku

Bez poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o ARiMR

Ustawa reguluje sprawy związane z dochodzeniem przez ARiMR zwrotu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dopłat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przez osoby nieuprawnione do otrzymania tych płatności. Zgodnie z orzeczeniem sądów administracyjnych sprawy dotyczące zwrotu takich płatności

Kalemba: Polska ma 13,5 mld euro na rozwój wsi

zaplanowano 23,7 mld euro. Jest to kwota po przesunięciu 25 proc. środków z tzw. II filara (2,3 mld euro), czyli PROW. Pozwoli to na podwyższenie dopłat do poziomu średnio 240 euro na hektar. Rolnicy będą dostawali z tego tytułu więcej niż obecnie, ale nie zostanie jeszcze osiągnięta średnia unijnych dopłat

UKE przyznał TPSA 14,9 mln zł dopłaty za usługi powszechne od I do V 2011 r.

Warszawa, 09.10.2013 (ISBnews) - Decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Telekomunikacja Polska (TPSA) otrzyma dopłatę w kwocie 14,9 mln zł za świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz usługi publicznych aparatów samoinkasujących w okresie 1 stycznia - 8 maja 2011 roku

Ciech wniesie dopłatę do kapitału Soda Deutschland Ciech na spłatę pożyczki

Warszawa, 09.10.2013 (ISBnews) - Ciech jako jedyny akcjonariusz spółki Soda Deutschland Ciech GmbH zobowiązał się do wniesienia dopłat do kapitału tej spółki w kwocie 99,73 mln euro. Soda Deutschland Ciech GmbH wykorzysta te środki, aby spłacić zaciągniętą w Ciechu w 2007 r. pożyczkę w

Lubelskie. Kary więzienia i grzywny za wyłudzanie dopłat do gruntów

. zł. Zakazał mu także na okres jednego roku pełnienia stanowisk związanych z wydatkowaniem środków unijnych. Sąd orzekł też, że oskarżeni mają naprawić wyrządzoną szkodę i zwrócić do Agencji kwotę dopłat, które nienależnie pobrali. Według ustaleń sądu Jerzy D. i Jarosław G. działając wspólnie w

Sejm znowelizował ustawę o ARiMR

dochodzeniem przez ARiMR zwrotu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dopłat w ramach wspólnej polityki rolnej przez osoby nieuprawnione do otrzymania tych płatności. Zgodnie z orzeczeniem sądów administracyjnych sprawy dotyczące zwrotu takich płatności nie mogą być załatwiane w ramach trybu prawa

Od 2014 r. pomoc publiczna przy zakupie ziemi według nowych zasad

decyzję Rady UE zakwestionowała, ale Trybunał Sprawiedliwości na początku grudnia br. odrzucił wniosek KE w tej sprawie. Dopłaty te miały latach 2010-2013 umożliwić utworzenie około 24 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż średnia w danym województwie. Średnia kwota pomocy na jedno

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ARiMR

bezprawnego pobrania płatności z dopłat bezpośrednich oraz dopłat z tytułu gospodarowania w niekorzystnych warunkach (tzw. ONW) przeprowadzono 657 postępowań administracyjnych na kwotę ponad 1,6 mln zł, koszty opłat sądowych wyniosły przeszło 83 tys. zł. Ustawa ma wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia

Ruszyły dopłaty z "Mieszkania dla młodych". Czasami brakuje... mieszkań

Ruszyły dopłaty z "Mieszkania dla młodych". Czasami brakuje... mieszkań

jeszcze analizowanych. Na powyższej mapie przygotowanej przez BGK pokazana jest liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków w województwie oraz łączna kwota, na które opiewały Kto może liczyć na kredyt z dopłatą? Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Większy wybór mieszkań w programie MdM

Większy wybór mieszkań w programie MdM

., a do tej pory - 5864,5 zł za m kw. Oznacza to wzrost limitu aż o 4,5 proc. Limity cen nieruchomości kwalifikujących się do programu "Mieszkanie dla młodych" oraz kwoty dopłat dla poszczególnych obszarów Koszty maleją, limity rosną Jednak według wydawnictwa Sekocenbud, które od 25 lat

Unijny Trybunał wyda wyrok ws. dopłat do zakupu ziemi rolnej w Polsce

2010-2013 miały umożliwić utworzenie około 24 tys. gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej niż średnia w danym województwie. Średnia kwota pomocy na jedno gospodarstwo wynosiła około 4,5 tys. euro. Zgodę na takie dopłaty wydała Rada UE w decyzji 2010/10/WE z 20 listopada 2009 r. Zrobiła to na

Będą dopłaty do mieszkań w programie "Mieszkanie dla młodych"

Będą dopłaty do mieszkań w programie "Mieszkanie dla młodych"

O decyzji rządu poinformował nas wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Piotr Styczeń. Rząd zdecydował, że budżetowe wydatki na dopłaty były ustawowo limitowane. Np. w przyszłym roku rząd chce przeznaczyć na nie 600 mln zł. W kolejnych latach kwota ma być stopniowo podnoszona

Program "Mieszkanie dla Młodych". Ile dostanie łodzianin?

Program "Mieszkanie dla Młodych". Ile dostanie łodzianin?

RnS. Gdzie tu korzyść? Jak mówią w Expander korzyść w tym, że kwotę dopłaty uzyskuje się w całości już przy zakupie. Dzięki temu można zaciągnąć mniejszy i tańszy kredyt. Kredytobiorcy nie będą więc musieli płacić ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, gdyż za wkład posłużą pieniądze z dopłaty

Bruksela: Polska musi oddać 39 mln euro z pomocy dla rolników

Bruksela: Polska musi oddać 39 mln euro z pomocy dla rolników

Korekta to wynik błędów w LPIS-GIS, czyli systemie identyfikacji działek rolniczych. Od funkcjonowania tego programu zależy to, ile pieniędzy z Unii dostaną rolnicy. Na jego podstawie można stwierdzić, czy obszar, do którego rolnik chce otrzymywać dopłaty, rzeczywiście istnieje, jaka jest jego

Niemiecki spór o zieloną energię. Eksperci: zdrada konsumentów

Niemiecki spór o zieloną energię. Eksperci: zdrada konsumentów

prąd w Niemczech wzrosły aż o 60 proc. i obecnie przeciętne gospodarstwo domowe za Odrą płaci rocznie za prąd 1136 euro. W tej kwocie 250 euro stanowi dopłata na subwencje dla zielonej energii. Dziś jest to kwota dziesięć razy wyższa niż w 2004 r. Jednocześnie z dopłat do energii ze źródeł odnawialnych

Pierwsze tygodnie programu "Mieszkanie dla młodych": 1,3 tys. umów

Pierwsze tygodnie programu "Mieszkanie dla młodych": 1,3 tys. umów

BGK poinformował w środę, że pierwsza dopłata w wysokości ponad 17 tys. zł trafiła właśnie do nabywcy ponad 50-metrowego mieszkania w województwie opolskim. Co ważne, aż 95 proc. amatorów dopłaty odbierze klucze do swojego lokum jeszcze w tym roku. A to oznacza, że BGK wypłaci im pieniądze z puli

UKE przyznało TPSA 66,99 mln zł dopłaty do usługi powszechnej

UKE przyznał Telekomunikacji Polskiej dopłatę z tytułu świadczenia wybranych usług wchodzących w skład usługi powszechnej. (...) Łączna kwota dopłaty, o którą wnioskowała TP wynosiła 803 653 173,24 zł. (...) Łączna kwota dopłaty przyznana TP z tytułu świadczenia usług wchodzących w skład

Naukowcy pracują nad zwiększeniem areału upraw roślin białkowych

czwartek podczas posiedzenia komisji rolnictwa wiceminister Krystyna Gurbiel. Ponadto rolnikom przysługują dopłaty do kwalifikowanego materiału nasiennego. W latach 2010-2011 na dopłaty do takich upraw przeznaczono 10,8 mln euro rocznie. Od 2012 r. kwota ta wzrosła do 30 mln euro rocznie. O ile w 2010 r

ARiMR: dodatkowe pieniądze na kredyty dla rolników

, ale nie może to być więcej niż 35 proc. całości otrzymanego kredytu. Dopłata jest realizowana w dwóch etapach: w pierwszym rolnik otrzymuje 75 proc. kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji, a pozostałe 25 proc. dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu. Tego rodzaju

Resort infrastruktury i rozwoju rozważa nowelę ustawy MdM

przewiduje MdM. Dofinansowanie państwa dotyczy 50 m kw. lokalu. Z analizy Home Broker wynika, że najwięcej chętnych na dopłaty w ramach MdM jest w Wielkopolsce, na Mazowszu i Pomorzu, a najmniej - w woj. opolskim i świętokrzyskim. "Średnia kwota dopłaty na Mazowszu i Pomorzu przekracza 24 tys. zł

Nowe limity i dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych

;Bezdzietna osoba zainteresowana zakupem mieszkania w stolicy o powierzchni 50-75 mkw. będzie mogła dostać 27,8 tys. zł dopłaty. W przypadku beneficjenta z co najmniej jednym dzieckiem kwota ta wyniesie 41,8 tys. zł" - wyjaśnił. "Z gmin sąsiadujących z miastami wojewódzkimi najwyższe limity w

Używane mieszkania też z dopłatą? Posłowie dyskutują, rząd jest przeciw

mniej pieniędzy i od niższej kwoty opłacać odsetki.Szczodrzy posłowieI jeszcze jedno. Rządowi zależy na tym, by budżetowe wydatki na dopłaty były ustawowo limitowane. Np. w przyszłym roku rząd przeznaczyłby na nie 600 mln zł. W kolejnych latach kwota byłaby stopniowo podnoszona, aż do 662 mln zł w 2018

ARiMR wypłaciła ok. 11 mld zł dopłat bezpośrednich za 2011 rok

korzystniejszego kursu wymiany euro na złotówki. W stosunku do roku 2010 kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie jest wyższa o około 1,5 mld zł. Za 2011 rok dopłata bezpośrednia, np. dla producentów zbóż, wynosi 985 zł na hektar wobec ok. 890 zł/ha w ubiegłym roku. W 2012 roku ARiMR będzie finansowała więcej

Rolnicy naciągają UE na kasę

Rolnych przetargi na krótkotrwałą dzierżawę gruntów. Licytują czynsze w kwotach kilkukrotnie przekraczających cenę wywoławczą, eliminując tym samym konkurencję. Po wygraniu przetargu nie podpisują z ANR umowy, ale składają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o wypłatę dopłat

"Mieszkanie dla młodych" coraz bliżej

twierdzą, że 12 zadeklarowało już chęć uczestniczenia w programie. Do stycznia będzie ich najpewniej więcej.Uwaga! Ci, którzy wypatrzą mieszkanie u dewelopera jeszcze w tym roku, a chcieliby skorzystać z takiej dopłaty, mogą je od niego nająć. I dopiero w przyszłym roku lub nawet w późniejszym terminie

Prawie 7 mld zł otrzymali rolnicy w Pomorskim z UE w 2007-2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Gdyni poinformowała, że od 2004 roku, czyli wejścia Polski do Unii, rolnicy na Pomorzu otrzymali łącznie ponad 9 mld złotych. W tej kwocie są również pieniądze z programów przedakcesyjnych, np. SAPARD. W środę w Gdańsku w Pomorskim Ośrodku

Unijny Trybunał: Polska mogła dopłacać do zakupu ziemi rolnej

niż średnia w danym województwie. Średnia kwota pomocy na jedno gospodarstwo wynosiła około 4,5 tys. euro. Zgodę na takie dopłaty wydała Rada UE w decyzji 2010/10/WE z 20 listopada 2009 r. Zrobiła to na wniosek polskich władz, które chciały przedłużenia zgody na takie dopłaty na zasadzie wyjątku na

Grabowski: 300 mln zł na dopłaty do energooszczędnych mieszkań

"Uruchamiamy dopłaty do kredytów na energooszczędne budownictwo mieszkaniowe. To się przełoży de facto na dotacje: do mieszkań w budynkach, które tę energooszczędność zapewnią, od 11 tys. do 16 tys. zł lub też dla domów - od 30 tys. do 50 tys. zł" - wyjaśnił szef resortu środowiska na

Senacka komisja finansów nie zgłosiła poprawek do ustawy okołobudżetowej

zł. Zmiany będą dotyczyć także kwestii związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Założono, że wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ustawa przewiduje wyrównanie dopłat do

Colian odkupi udziały w FC Solidarność od Ipopema 21 FIZ płacąc akcjami

101.430.000,00 zł, b) kwoty dopłat wniesionych przez Fundusz do spółki nabywanej w związku z połączeniem spółki ze spółką nabywaną, tj. kwoty 46.920,00 zł, c) kwoty odsetek od kwot, o których mowa w lit. a-b) powyżej, naliczonych zgodnie z ust. 4.5. pkt 2 i 3 Umowy Inwestycyjnej do dnia zawarcia pomiędzy

Deweloper potrafi, czyli kto zyska na "MdM"? Odpowiadamy na pytania

sensowność całego programu. O odpowiedź na nie poprosiliśmy naszego mieszkaniowego eksperta.   Czy do kredytu na zakup mieszkania w Warszawie, które u dewelopera kosztuje ok. 7500 zł za m kw., można dostać budżetową dopłatę w ramach programu "Mieszkanie dla młodych" ("MdM")? Owszem

Polacy inwestują w kolektory słoneczne

kwadratowy kolektora nie mogą jednak przekroczyć 2,5 tys. zł.Załóżmy, że kolektor ma mieć 6 m kw. (wystarczy dla czteroosobowej rodziny mieszkającej w domu jednorodzinnym). Całkowity koszt inwestycji (wraz z montażem) powinien się więc zmieścić w kwocie 15 tys. zł. Dopłata wyniesie wówczas przeszło 6,7 tys

Spółka Sołowowa i Cersanit dokapitalizowali Opoczno III kwotą 130,65 mln zł

, że: spółka Barcocapital Investment Limited, podmiot zależny od pana Michała Sołowowa, znaczącego akcjonariusza Emitenta, dokonała dopłaty do kapitału na kwotę 130.000.000 zł, natomiast Cersanit SA dokonał dopłaty do kapitału na kwotę 650.000 zł" - głosi komunikat. Łącznie spółka Opoczno III Sp

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na 2014 r.

do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ustawa przewiduje też wyrównanie dopłat do wynagrodzeń na otwartym i chronionym rynku pracy. Przewidziano, iż ogólna kwota wsparcia dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych ma wynieść 3 mld 160 mln zł

Dopłata do mieszkania lub domu

oddaje się mniej kapitału i mniej odsetek.Przykład. Załóżmy, że rodzina chce kupić w Warszawie nowe mieszkanie o powierzchni 50 m kw. za 277 tys. zł. Może więc liczyć na dopłatę ok. 41,6 tys. zł. Ale ponieważ o tyle zmniejszy się kwota kredytu, beneficjenci niejako zyskaliby dodatkowo ok. 27,7 tys. zł z

Zgoda KE na zmniejszenie strefy buforowej dot. ASF

, że obecnie jest zgoda KE na dopłatę do skupu 20 tys. ton żywca. Ale ministerstwo w poniedziałek wystąpiło do KE o zwiększenie dopłaty do 40 tys. ton żywca. Kwota na ten cel wyniosłaby ok. 15 mln euro, przy czym połowa będzie pochodziła w budżetu krajowego. Wypłatą rekompensat zajmie się Agencja

Sawicki: wstępna zgoda KE na zmniejszenie strefy buforowej dot. ASF

, że obecnie jest zgoda KE na dopłatę do skupu 20 tys. ton żywca. Ale ministerstwo w poniedziałek wystąpiło do KE o zwiększenie dopłaty do 40 tys. ton żywca. Kwota na ten cel wyniosłaby ok. 15 mln euro, przy czym połowa będzie pochodziła w budżetu krajowego. Wypłatą rekompensat zajmie się Agencja

MFW ratuje Ukrainę. Udzieli kredytu w wysokości 14-18 mld dolarów

Walutowy od wielu lat wskazuje, że ceny detaliczne gazu na ukraińskim rynku pokrywają zaledwie 20-30 proc. kosztów pozyskania i dostawy "błękitnego paliwa". A budżetowe dopłaty do cen energii pochłaniać mają co rok kwotę stanowiącą równowartość 7,5 proc. PKB Ukrainy. Dlatego też wczoraj

BGK: od początku br. 940 wniosków ws. zakupu mieszkania z MdM

Z tej kwoty - jak podkreślił BGK - ponad 20 mln zł pochodzi z budżetu na 2014 r., a ponad 900 tys. zł z limitu na 2015 r. Od 2014 roku młodzi ludzie z pomocą państwa mogą zaciągać kredyty na zakup pierwszego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego. Jeżeli banki przyznają kredyt na zakup lokalu, to

Mało chętnych po dopłaty do mieszkań. Świętokrzyskie na końcu

Z analizy firmy doradczej Open Finance wynika, że przez pierwsze dwa miesiące w województwie świętokrzyskim w ramach rządowego programu pomocowego zaakceptowanych zostało 36 wniosków. Średnia kwota dopłaty to 22 449 zł. - Zainteresowanie jest raczej niewielkie. Z tego co kojarzę, na 130 mieszkań w

Sawicki: do wykupienia jest ponad 100 tys. trzody ze strefy buforowej

, że choć obecnie jest zgoda KE na dopłatę do skupu 20 tys. ton żywca, to ministerstwo rolnictwa w poniedziałek wystąpiło do KE o zwiększenie dopłaty do 40 tys. ton żywca. Kwota na ten cel wyniosłaby ok. 15 mln euro, przy czym połowa będzie pochodziła z budżetu krajowego. Wypłatą rekompensat zajmie

Piraci na traktorach. Najeżdżają cudzą ziemię, orzą, sieją i znikają. A potem idą po unijną dopłatę

Wieś Suchorze na Pomorzu. Maszyny prywatnej spółki wjeżdżają pod osłoną nocy na 200 ha państwowych gruntów. Orzą, sieją. Spółka występuje o 200 tys. zł dopłat z Unii. Dostaje, zarabia też na plonach. W tym samym powiecie takich przypadków jest kilka; na całym Pomorzu proceder dotyczy ponad 1,5 tys

Będą rekompensaty dla hodowców świń

Nie wiadomo, ile dokładnie pieniędzy jest gotowa przeznaczyć Unia. Jak dowiedziała się "Wyborcza", może chodzić o kwotę 7 mln euro, z czego połowę, 3,5 mln euro, da Unia, a drugą połowę krajowy budżet. Rekompensaty finansowe trafią do producentów wieprzowiny z tzw. stref buforowych

"Rzeczpospolita": Spór o brakujące miliardy na wieś

zamiast dopłacić z budżetu? To drugie rozwiązanie nie wchodzi w grę, zgodnie z przepisami unijnymi, żaden kraj członkowski nie może zwiększać dopłat dla rolników z krajowego budżetu.Przesunięcie pieniędzy jest natomiast koniecznie w związku ze strategią negocjacyjną, jaką Polska przyjęła podczas ustalania

Mieszkanie i dom dla młodych

wydatków na dopłaty, które mają być ustawowo limitowane. Np. w przyszłym roku rząd przeznaczyłby na nie 600 mln zł. W ciągu kolejnych czterech lat kwota byłaby stopniowo podnoszona, aż do 762 mln zł w 2018 r. (w projekcie rządowym były zapisane 662 mln zł). Zarządzający nowym programem Bank Gospodarstwa

"DGP": Lokum dla młodych, zysk dla budżetu

do "Rodziny". W tym drugim przypadku mówimy o kwocie rzędu 700 mln zł w skali roku. W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku na dopłaty do "Rodziny na swoim" poszło ponad pół miliarda złotych. Eksperci wskazują, że lepszym pomysłem niż dofinansowywanie kredytów, byłoby wspieranie

Rolnik może być ukarany za nieprawdę we wniosku o dopłaty

środki represyjne - przeciw uznaniu ich za represyjne przemawia zdaniem Trybunału to, że zmniejszenie kwoty pomocy, która może zostać wypłacona rolnikowi za lata następne, zależy od złożenia wniosku na te lata.Na tej podstawie Trybunał orzekł, że wykluczenie rolnika z dopłat rolnych z powodu zgłoszenia

"Dziennik Polski": Kraków powalczy o metro

jednak dopiero połowa potrzebnej kwoty. Resztę miałby dołożyć inwestor zewnętrzny. Część wyłożonych pieniędzy odzyskiwałby on poprzez zarządzanie metrem, a pozostałe otrzymywałby od miasta przez 30 lat w formie corocznej dopłaty. Jak dowiedział się "Dziennik Polski", jest już firma

"Dziennik Polski": Kraków powalczy o metro

wynieść 4-5 mld zł. To jednak dopiero połowa potrzebnej kwoty. Resztę miałby dołożyć inwestor zewnętrzny. Część wyłożonych pieniędzy odzyskiwałby on poprzez zarządzanie metrem, a pozostałe otrzymywałby od miasta przez 30 lat w formie corocznej dopłaty. Jak dowiedział się "Dziennik Polski", jest

Niepewne "Mieszkanie dla młodych". Sięgną po nie także kupujący używane?

wydatków na materiały budowlane w ramach tzw. zwrotu VAT. Przypomnijmy, że w pierwotnym projekcie rząd nie przewidywał tak szerokiego kręgu beneficjentów (z dopłaty mieli korzystać wyłącznie kupujący nowe mieszkania). Mimo to opozycja upiera się, aby po dopłatę w ramach programu "Mieszkanie dla

Podlaskie. Samorząd województwa zwiększył wydatki na przewozy regionalne

W latach 2015-2016 na regionalne przewozy samorząd województwa podlaskiego będzie musiał wydać po 18,5 mln zł rocznie. Pierwotnie planował wydać na regionalne połączenia łącznie 31 mln zł (po 15,5 mln zł rocznie), czyli tyle samo, ile w latach 2013-2014. Taka kwota była podana w przetargu i

"DGP": Dofinansowanie leków do poprawki

farmaceutyczne domagają się zniesienia 17-proc. limitu na refundację, czyli sztywnej kwoty w budżecie NFZ przeznaczonej na dopłaty do leków. Ich zdaniem powinien on być elastyczny i dostosowany do potrzeb zdrowotnych ubezpieczonych.Apteki, chcą, by zmniejszyć częstotliwość zmian w limitach. Ponieważ nie wiedzą

BGK: od początku br. 400 wniosków za zakup mieszkania z MdM

Białowąs, program MdM ma potrwać do 2018 roku. Łączne dofinansowanie kredytów ze strony państwa wyniesie 3,5 mld zł. Banki będą mogły skredytować zakup ok. 25 tys. mieszkań rocznie. Do tej pory BGK zaakceptował 150 wniosków na kwotę 3 mln 222 tys. zł, z czego 3 mln 107 tys. zł pochodzi z budżetu na 2014 r

Rząd chce dopłacać do mieszkań, ale inaczej niż obecnie

rządowe dofinansowanie dostaje ten, kto i bez niego zaciągnie w banku kredyt.Zupełnie inaczej ma być w programie "MdM". Po pierwsze, dopłatą mają być objęte wyłącznie nowe mieszkania. W dodatku, dla beneficjenta programu musi to być pierwsze lokum. W tym przypadku budżet da pieniądze na starcie

Kanclerz Angela Merkel chce ograniczyć dotacje do zielonej energii

pieniądze na dopłaty dla producentów "zielonej energii". W tym roku te dopłaty dla elektrowni wiatrowych, słonecznych i biogazowni obciążą rachunki Niemców za prąd astronomiczną kwotą 18-20 mld euro.Napędzany dotacjami boom na budowę instalacji zielonej energii wywołał też liczne problemy w

Dilerzy chcą rządowego wsparcia dla złomowania samochodów

starych samochodów i nabywanie nowych. Zakup nowego premiowano kwotą 2500 euro pod warunkiem przekazania na złom auta w wieku ponad 9 lat."Według danych słowackiego rządu 66 mln euro wystarczyło na zezłomowanie i wydanie certyfikatów na dopłaty do 44 tysięcy aut. Dzięki temu zahamowano spadek

MRiRW: mniejsza strefa z ograniczeniami w związku z ASF

, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim. W strefie buforowej znajdą się powiaty otaczające strefę, w której obowiązują restrykcje. Rolnicy ze strefy buforowej, którzy od 26 lutego 2014 r. do 30 marca sprzedali trzodę, mogą ubiegać się o rekompensaty. Dopłaty te przysługują nadal, lecz

GDDKiA coraz częściej przed sądem. Prawnicy zacierają ręce

Rosnąca liczba spraw sądowych to pokłosie sporów Dyrekcji z firmami budowlanymi - czytamy w "Dzienniku". Wartość sporów to około 10 miliardów złotych, a obejmuje on blisko 700 spraw. Z jednej strony wykonawcy sądzą się z GDDKiA o dopłaty, z drugiej rządowi drogowcy chcą wyegzekwować kary

Senat nie zgłosił poprawek do ustawy okołobudżetowej

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Założono, że wysokość miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego będzie niezależna od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ustawa przewiduje wyrównanie dopłat do wynagrodzeń na otwartym i chronionym rynku pracy. Przewidziano, iż

Sawicki obawia się o solidarność UE ws. embarga Rosji na wieprzowinę

. producentów wieprzowiny. Jaka ostatecznie kwota, jeszcze nie wiemy" - powiedział Sawicki. Przypomniał, że rolnicy mogą wnioskować o rekompensaty do 30 maja; przyjmują je właściwe oddziały terenowe Agencji Rynku Rolnego. "Nie będziemy czekali aż wszyscy złożą wnioski, rekompensaty będziemy wypłacali

Broś: po zniesieniu kwot mlecznych rolnicy będą potrzebować wsparcia

Komisja Europejska zapowiedziała zniesienie kwot od kwietnia 2015 r. Polska była przeciwna takiej decyzji, nie miała jednak wsparcia w innych krajach. Jednocześnie w UE przygotowywany jest pakiet pomocowy dla producentów mleka. Broś, który uczestniczy w debacie PAP "Perspektywy rozwoju

TPSA chce 236 mln zł za utrzymywanie budek telefonicznych

- przysługuje jej dopłata, jeśli usługa jest nierentowna.Operator co roku występuje o dopłatę, ale dotychczas jej nie dostał. UKE zakwestionował bowiem konieczność dopłacania. Postępowania w tych sprawach się toczą, a łączna kwota dopłaty za lata 2006-09 wynosi już ok. 0,8 mld zł.

PGNiG wycofuje polskich pracowników z Libii w związku z sytuacją w tym kraju

oraz nadzorem libijskich podwykonawców. Podobne działania spółka podjęła w lutym 2011 r., kiedy to w Libii doszło do dużych napięć politycznych. Kilka dni temu spółka poinformowała, że utworzyła, na dzień bilansowy 31 grudnia 2013 r., odpis na całość udziałów i dopłat do kapitału POGC Libia BV w

"Rodzina na swoim" - czy opłacało się czekać na tańsze mieszkanie?

Rządowy program "Rodzina na swoim" przez wiele lat stymulował rynek mieszkaniowy i kredytowy. W okresie jego obowiązywania, czyli w latach 2007-12 udzielono ponad 181 tys. kredytów z dopłatą, na łączną kwotę prawie 33 mld zł. W tym czasie ceny mieszkań poszybowały w górę, osiągając swoje

Buszujący w dopłatach. Sieją, orzą, pasą i wyłudzają kasę z UE?

Niedawno w w "Gazecie Wyborczej" pisaliśmy, w jaki sposób zorganizowane szajki zajmują bezprawnie tysiące hektarów państwowych gruntów i pobierają unijne dopłaty. Często uchodzi im to na sucho. Urzędnicy Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) nazywają ich "piratami" lub "

Limity cenowe, wskaźniki przeliczeniowe - najpopularniejsze pytania o Mieszkanie dla Młodych

mieszkania kwalifikują się do programu Mieszkanie dla Młodych?O kredyt z dopłatami można ubiegać się w wypadku zamiaru kupna spełniającej warunki ustawy nieruchomości z rynku pierwotnego, ale tylko pod warunkiem, że jest kupowana na kredyt zaciągnięty w złotych na minimum 15 lat i w kwocie odpowiadającej co

Mazowsze nie ma dostępu do ponad 60 mln zł na zablokowanych kontach

ulicy Jagiellońskiej na drugą stronę ulicy Jagiellońskiej" - powiedział Struzik. Zaznaczył, że kwota opłat odpowiada mniej więcej półrocznym kosztom utrzymania ośrodka dla niewidomych dzieci w Radomiu. "Nie będziemy mogli przekazywać dotacji na dopłaty do biletów Kolei Mazowieckie i WKD

2 tys. funtów na pomocy dla pracujących rodziców. Pomysł brytyjskiej koalicji

kosztach zatrudnienia. Początkowo kwota wsparcia miała być równa wpłacanym rocznym podatkom, czyli miała wynieść maksymalnie 6 tysięcy funtów w ciągu pięciu lat, czyli 1200 funtów rocznie. Jednak zbliżające się wybory przekonały rząd do hojniejszego sypnięcia groszem. System jest reklamowany jako "

Ratusz targuje się o VAT za młyny. Idzie o 6 mln złotych

o 5 mln zł wyższa od poprzedniej. - Łączna kwota wraz z dopłatą gotówkową oraz podatkiem VAT związanym z zamianą wyniosłaby około 25 mln zł. Na najbliższą sesję rady miasta prezydent skieruje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę młynów Rothera na inne nieruchomości wraz z dopłatą

Od dziś zupełnie nowe taryfy T-Mobile. Tylko trzy, bo ma być bardzo jasno i przejrzyście

dopłaty 20zł za opcję darmowych połączeń, a więc kosztowałby wtedy 49,99zł, czyli o 10zł miesięcznie więcej niż pakiet Play. Z kolei dla osób, które dużo piszą i rozmawiają, a wolą płacić co miesiąc tę samą kwotę za telefon, T-Mobile oferuje opcję PREMIUM. W pakiecie bez telefonu możemy otrzymać

Firma Berlusconiego musi zwrócić miliony euro rządowych dotacji

Chodzi o pieniądze, jakie Mediaset otrzymał od włoskiego rządu za sprzedaż dekoderów telewizji cyfrowej. W 2004 i 2005 r. włoski parlament przyjął prawo, zgodnie z którym osoby kupujące dekodery naziemnej telewizji cyfrowej dostawały od państwa dopłatę w wysokości najpierw 110 euro, a potem 70 euro

Bank BGŻ przystąpił do programu Mieszkanie dla Młodych

założeniami, klienci Banku BGŻ będą mogli ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego środkami pochodzącymi z Funduszu Dopłat. - Zdecydowaliśmy się na przystąpienie do programu, aby rozszerzyć naszą ofertę produktów hipotecznych i wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, którzy postrzegają kredyt w

Nowe produkty Proama dla klientów dealerów samochodowych

, oferowaną tylko przez Proama, jest ochrona polegającą na pokryciu szkód wynikłych nie tylko w ramach ryzyka kradzieży lub zniszczenia pojazdu ale również będących następstwem awarii. Klienci za dopłatą dodatkowej składki mogą nabyć ubezpieczenie Przedłużona Gwarancja w jednym z dwóch wariantów: Podstawowym

Rząd brytyjski pozazdrościł Polsce programu "Mieszkanie dla młodych"?

województwie, mieście wojewódzkim lub gminie z nim sąsiadującej, a dla osób wychowujących przynajmniej jedno dziecko - 15 proc. tej kwoty. Dodatkową 5-procentową dopłatę dostanie rodzina, w której w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania na kredyt przyjdzie na świat trzecie bądź kolejne dziecko. Podstawą

Ukraina planuje reformy. Cena za niezależność w rachunku za gaz

. W ciągu dwóch lat Ukraina może liczyć w sumie na 27 mld dol. wsparcia od Zachodu. Ta kwota ma być tylko wsparciem dla zadań, które Ukraińcy sami muszą wykonać, rezygnując z rozdętych świadczeń socjalnych i budżetowych patologii. Jaceniuk poinformował, że z 13 mld hrywien (dziś to ok. 1,3 mld dol

Za wypalanie trawy stracisz unijne dopłaty

i Modernizacji Rolnictwa ostrzega, może nakładać na rolników dotkliwe kary finansowe, oprócz kar nakładanych za to np. przez policję czy prokuraturę. - Zakaz wypalania traw jest jednym z "Wymogów dobrej kultury rolnej", których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat

"GP": Łatwiej o kredyt "Rodzina na Swoim"

mieszkań wystawionych do sprzedaży spełnia kryterium cenowe, czyli można je kupić z dopłatą. Z tej możliwości korzysta coraz więcej osób. Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego od początku roku banki udzieliły ponad 4,2 tys. nowych kredytów z dopłatą na łączną kwotę 665 mln zł.Według oficjalnych danych

Dużo lepsza ochrona kosztuje niewiele więcej

tys. zł lub 10 tys. euro. Niestety wielu klientów wciąż wybiera ofertę właśnie z takimi wartościami. Tymczasem często koszty leczenia przekraczają te kwoty. - Co roku notujemy wiele przypadków, w których pokrywamy koszty leczenia na kwoty znacznie wyższe niż 40 tys. zł. Nie jest to więc kwota w pełni

Ranking kredytów hipotecznych grudzień 2013. Ostatnie bez wkładu własnego

atrakcyjne. Najniższa wartość tej średniej, jaką udało nam się zaobserwować, to 4,6 proc. Rata 30-letniego kredytu zaciąganego przy obecnym oprocentowaniu na kwotę 200 tys. zł będzie więc o 10 zł wyższa niż przy wspomnianym najniższym oprocentowaniu.Marże powoli w góręNiepokojąca jest jedynie przyczyna

Marek Sawicki: straty rolników po zimie - ok. 3 mld złotych

zwiększenia stawki dopłaty na 1 ha powierzchni upraw przeznaczonych do zaorania i ponownego obsiewu do kwoty minimum 200 zł na ha, minister zaznaczył, że "możliwości budżetowe są takie, jakie są". - Nie sądzę, żeby istotą w całym tym problemie dla rolników była różnica dopłaty 100-200 zł, bo koszt

"Mieszkanie dla młodych" w Sejmie. Skorzystają również kupujący używane mieszkania

najmniej 20-proc. udział kredytobiorcy w cenie zakupu mieszkania (gdyby miał on połowę wymaganej kwoty, na resztę mógłby wykupić specjalną polisę).Jedynie Antoni Klepacz z Ruchu Palikota zwrócił uwagę, że tak skonstruowane dopłaty mogą być groźne dla banków, a w efekcie dla całej gospodarki. Dlaczego? Bo

Kiedy grozi utrata dopłaty w "Rodzinie na swoim"?

ustawy), a w konsekwencji skutkuje także koniecznością zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zastosowanych wcześniej dopłat (art. 9 ust. 4 pkt 4 ustawy)" - wyjaśnia resort budownictwa.Od początku istnienia programu "Rodzina na swoim" Polacy zaciągnęli ok. 135 tys. kredytów. Nie wiadomo

"DGP" Rodzina na swoim pod stołem

W Warszawie limit ceny metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym wynosi 6435 złotych. Ale niektórzy mogą dostać dopłatę nawet do mieszkań wartych po 8 tysięcy złotych za metr kwadratowych. "DGP" ustalił, że deweloperzy, agenci i klienci mają swoje sposoby na naginanie prawa. Na

Podlaskie. Samorząd województwa zwiększył wydatki na przewozy regionalne

przewozy samorząd województwa podlaskiego będzie musiał wydać po 18,5 mln zł rocznie. Pierwotnie planował wydać na regionalne połączenia łącznie 31 mln zł (po 15,5 mln zł rocznie), czyli tyle samo, ile w latach 2013-2014. Taka kwota była podana w przetargu i zapisana w budżecie województwa na ten cel. Do

Dopłaty pewne jak w banku

być tańsze od kredytów we frankach szwajcarskich. Problem w tym, czy nie zabraknie pieniędzy na te dopłaty.Źródłem ich finansowania jest zasilany przez budżet specjalny fundusz przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). W tym roku dysponuje on kwotą, która - według tego banku - wystarczy na dopłaty do

MRIRW: ok. połowy 2014 roku nabór wniosków dla młodych rolników

jest wprowadzana, żeby nie różnicować tej premii i premii proponowanej w przyszłej perspektywie. Rolnicy mieliby bowiem dylematy, czy brać dopłaty teraz, czy czekać" - wyjaśnił Paradowski. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami ministerstwa, nowy nabór na wsparcie dla młodych rolników ma odbywać

PGNiG dokonał odpisu aktual. na 420 mln zł i zawiązał rezerwę na spółkę w Libii

Warszawa, 17.01.2014 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dokonał na dzień 31 grudnia 2013 roku odpisu aktualizującego wartość udziałów PGNiG w POGC Libya BV, spółce w 100% zależnej od PGNiG na kwotę 420 mln zł oraz zawiązał rezerwę wysokości 137 mln zł  

Mapa wydatków państwa, czyli na co idą nasze podatki [INFOGRAFIKA]

astronomicznej z perspektywy portfela przeciętnego obywatela kwoty 665 mld zł. Ponad 196 mld zł to wydatki związane z rentami i emeryturami. 65,5 mld zł poszło na infrastrukturę, transport, drogi, koleje... Niemal 68 mld zł na zdrowie. Sama obsługa zadłużenia państwa pochłonęła 35 mld zł. Edukacja - 58 mld zł

Zmiany Komisji Europejskiej uderzą w niepełnosprawnych

Pracujący niepełnosprawni mają poważne powody do niepokoju. Komisja Europejska zamierza od 1 stycznia 2014 roku znacznie zmniejszyć limit pomocy publicznej udzielanej przez państwa UE w ramach tzw. wyłączeń blokowych. Jedną z form pomocy jest dopłata do wynagrodzeń pracowników z 

PZU przyznał się do błędu. Po naszym tekście odda czytelnikowi pieniądze

ponownej analizie zgromadzonej dokumentacji podjęliśmy decyzję o uznaniu Pana szkody. Zgodnie z decyzją z dnia 04.09.2013r przyjęliśmy odpowiedzialność za szkodę oraz wypłaciliśmy Panu bezsporną kwotę odszkodowania w wysokości 301zł. W przedmiotowej decyzji nie wyjaśniliśmy w sposób jednoznaczny, że

"Połowa dochodów rolników to dopłaty". Trzeba je chronić

wyrównywać z dopłatami farmerów ze starej Unii. Od 2014 r. nie będziemy mogli dopłacać do nich z budżetu krajowego, a były to pokaźne sumy. Zwiększony budżet z UE na I filar o 6 mld euro ma zastąpić nasze dopłaty krajowe, dlatego tak duża kwota wzrostu nie przekłada się na zwiększenie dopłat do hektara. Ale

WIBOR w dół, rata w górę. Bank: Wszystko jest w porządku!

trzymiesięcznicę podpisania umowy kredytowej - mówi rzecznik Banku Millennium.- Załóżmy, że klient podpisał umowę 15. dnia miesiąca. I tym samym w umowie ma zapisaną aktualizację WIBOR-u na 15 lutego. Tym samym od 16 lutego klient płaci niższe raty z uwagi na niższe oprocentowanie kredytu. Jednak kwota dopłat

Program "Mieszkanie dla młodych" ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2013 r.

rynku pierwotnym, czyli od dewelopera lub spółdzielni (wypada rynek wtórny i samodzielna budowa domu).Żeby skorzystać z budżetowej dopłaty, cena nowego mieszkania nie będzie mogła przekroczyć określonego przez wojewodę co pół roku wskaźnika średnich kosztów budowy dla danego województwa i miasta

Rodzinne Wzgórze. Deweloper nie płacił, zapłacili klienci

Upadek Bud-Maru to jedna z kilku głośnych w ostatnich latach w Krakowie afer deweloperskich. Proces karny szefowej spółki Bogusławy C. od ponad roku toczy się w krakowskim sądzie. Prokuratura oskarża ją o oszustwo na kwotę 13 mln zł wobec 60 klientów. "Rodzinne Wzgórze", czyli luksusowe

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Ekwiwalent subsydiowania producenta

Ekwiwalent subsydiowania producenta (ang.: Producer Subsidy Equivalent, PSE) jest to miara służąca do określenia wielkości wsparcia producentów rolnych w ramach polityki rolnej kraju. Koszty transferów pokrywane są przez konsumentów lub podatników. Za transfery uważa się zarówno dopłaty

Płaca

się: płacę brutto – jest to łączna kwota stanowiąca koszt pracodawcy z tytułu wynagrodzenia, płacę netto – jest to kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o kwotę należnego podatku dochodowego oraz składek ubezpieczeniowych. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od posiadanych kwalifikacji

Multi Multi

możliwość gry codziennej, również w święta.27 października 2006 nastąpiło podwyższenie stawki w Multi Lotku z 1,25zł na 2,50zł (2zł + 25% dopłaty na sport i kulturę).8 października 2007 dołączona została nowa opcja gry, nazwana Multi Lotek Plus. Liczba Plus miał być ostatnią liczbą w kolejności losowania

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej

) na korzyść rozwoju wsi mechanizm dyscypliny wydatków (dot. budżetu – ?43mld – zamrożenie na lata 2007- Przykłady działań mleko limitowanie produkcji tzw. kwota mleczna cena gwarantowana dopłata bezpośrednia zboża cena gwarantowana, dopłata bezpośrednia (dla zarejestrowanych w systemie IACS

Budżet Unii Europejskiej na rok 2008

Całkowity budżet Unii Europejskiej planowany na rok 2008 wyniósł 129,1 miliarda euro. Podział budżetuPowyższa kwota została podzielona na pięć głównych grup następująco: Fundusze rozwojowe i spójności: 58 mld euro (44,9%), w tym: wzrost, innowacje, zatrudnienie, badania, transport, energia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - kwota dopłaty