kwota bazowa

PAP

Sejm: projekt ustawy okołobudżetowej - do komisji finansów

Sejm: projekt ustawy okołobudżetowej - do komisji finansów

Projektem ustawy okołobudżetowej na 2016 r., przewidującym "zamrożenie" funduszu świadczeń socjalnych oraz kwoty bazowej wynagrodzeń dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a także ograniczenie pieniędzy na promocję biopaliw - zajmie się komisja finansów publicznych.

"GP": Poczekać z emeryturą do marca?

Występując o emeryturę w marcu, można zyskać nawet kilkaset złotych, informuje "Gazeta Prawna" i wyjaśnia, że ZUS, przyznając od marca emerytury i renty, weźmie pod uwagę wysokość nowej kwoty bazowej. Wyniesie ona 2578,26 zł. i będzie wyższa od obowiązującej obecnie (2275,37 zł.) o 13 proc.

Prezydent Komorowski podpisał rozporządzenie ws. podwyżek dla żołnierzy

Prezydent Bronisław Komorowski jeszcze przed zakończeniem kadencji podpisał rozporządzenie, które od 2016 r. podwyższy przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego o prawie 200 zł, do poziomu niecałych 4,5 tys. zł.

Midas: Koszty fazy III budowy sieci bazowych będą niższe od zakładanych

realizację tego celu. Takie obniżenie kwoty finansowania wynika z niższych, niż pierwotnie zakładano, cen sprzętu telekomunikacyjnego oraz przesunięcia niektórych wydatków z kategorii inwestycyjnych (capex) do operacyjnych (opex), przy jednoczesnym braku istotnych zmian w zakresie liczby stacji bazowych

Koszt ryzyka BZ WBK powinien być w przedziale 85-90 pb. w 2015 r.

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) – Koszt ryzyka Banku Zachodniego WBK powinien zawierać się w przedziale 85-90 punktów bazowych w całym roku, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. Niewykluczone, że jeszcze w tym kwartale bank sprzeda portfel kredytów niepracujących o wartości nominalnej

Rząd: mniej na promocję biopaliw, więcej na wydatki społeczne

pracowników uczelni publicznych. Przewidziano, że odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej z 2012 r., a podstawą odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów - byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych będą środki

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na 2016 r.

pracowników uczelni publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej z 2012 r., a podstawą odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów - byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych będą środki zaplanowane na

Bez poprawek Senatu do ustawy okołobudżetowej na 2016 rok

świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej z 2012 r., a podstawą odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów - byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych

Prezydent podpisał korzystną dla OPP nowelę ustawy hazardowej

. Dziś podmioty organizujące takie loterie i gry mają obowiązek uzyskania zgody z Izby Celnej, jeżeli wartość puli wygranych przekracza wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale w poprzednim roku (tzw. kwota bazowa), czyli

Sejm przyjął drobne poprawki Senatu do nowelizacji ustawy hazardowej

drugim kwartale w poprzednim roku (tzw. kwota bazowa), czyli obecnie nieco ponad 3 600 zł. Poniżej tego progu wystarczy zgłoszenie. Zgodnie z nowelizacją ustawy hazardowej próg, do którego nie trzeba uzyskiwać zgody Izby Celnej na organizację loterii, został podniesiony do 15-krotności kwoty bazowej

Mirbud ma 40 mln zł pożyczki z ARP m.in. na wcześniejszy wykup obligacji

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Mirbud zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) umowę na 40 mln zł pożyczki, której przeznaczeniem jest m.in. restrukturyzacja struktury finansowania działalności, w tym spłata zobowiązań na ogólną kwotę 31,4 mln zł. Kwota ta dotyczy m.in. wcześniejszej spłaty

Sejm uchwalił nowelę ustawy hazardowej

byłaby jednak uwarunkowana wartością puli nagród. Obecnie podmioty, organizujące takie loterie i gry, mają obowiązek uzyskania zgody z Izby Celnej, jeżeli wartość puli wygranych przekracza tzw. kwotę bazową, czyli wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (obecnie ok

Famur ma umowę kredytową z BGK na maks. 40 mln zł

Warszawa, 07.09.2015 (ISBnews) – Famur zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o kredyt otwarty w rachunku bieżącym na kwotę do 40 mln zł, podała spółka. Famur zawarł również umowy o udzielanie gwarancji w ramach linii oraz umowy wykupu wierzytelności. "Łączna wartość

Ludowy Bank Chin spróbuje pomóc. 200 mld dolarów na nowe pożyczki

Ludowy Bank Chin spróbuje pomóc. 200 mld dolarów na nowe pożyczki

Poziom rezerw został obniżonych o 100 pkt bazowych do 18,5 proc. I jest to najniższy ich poziom od 2008 roku, kiedy wybuchł globalny kryzys finansowy. Ludowy Bank Chin (LBC) zdecydował również o dodatkowym obniżeniu o 100 pkt bazowych poziomu obowiązkowych rezerw w wypadku banków działających na

Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na przyszły rok

poziomie z 2013 r. podstawy naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej z 2012 r., a podstawą odpisu na fundusz socjalny dla emerytów

W 2016 r. podwyżki dla żołnierzy i funkcjonariuszy

W 2016 r. podwyżki dla żołnierzy i funkcjonariuszy

. Przedstawiciele resortu zapewniali stronę związkową, że od stycznia 2016 r. funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb podległych MSW dostaną podwyżki. Zgodnie z ustawą przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych stanowi wielokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Kwota ta dla żołnierzy i

Podwyżki dla mundurowych. 200 zł na głowę

Podwyżki dla mundurowych. 200 zł na głowę

ekstra. We wtorek gabinet Beaty Szydło przyjął odpowiednie projekty rozporządzeń w sprawie tzw. wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy podległych MSWiA. Dzięki temu od stycznia funkcjonariusze BOR dostaną po 210 zł podwyżki, strażnicy graniczni - po 203 zł

Szałamacha: Podatek bankowy wejdzie w życie najwcześniej od lutego 2016 r.

aktywów banków i instytucji ubezpieczeniowych, bez TFI. Zgodnie z naszym bazowym scenariuszem, ze stawką 0,39%. Nie sądzę, by się udało od 1 stycznia, raczej od 1 lutego, tak by był czas na odpowiednie vacatio legis i rozporządzenia wykonawcze. Po więcej szczegółów odsyłam do klubu" - powiedział

ING BSK podtrzymuje cel utrzymania kosztów ryzyka na poziomie 70 pb w br.

Warszawa, 05.08.2015 (ISBnews) - ING Bank Śląski chce utrzymać koszty ryzyka na poziomie ok. 70 punktów bazowych w całym roku -tak jak zapowiadał zarząd na początku roku, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska. "Nasz cel jeśli chodzi o koszty ryzyka to ok. 70 pkt bazowych, ale im

Elzab zwiększył wartość emisji obligacji serii A/2015 do 25 mln zł

Warszawa, 31.03.2015 (ISBnews) - Elzab zdecydował o zwiększeniu łącznej wartości nominalnej obligacji pierwszej serii A/2015 do 25 mln zł z 20 mln zł, podała spółka. Papiery emitowane są w ramach programu emisji do kwoty 50 mln zł. "W ramach pierwszej emisji, emitowanych jest do 25.000

BOŚ pożyczy od EBI 75 mln euro na finansowanie projektów inwestycyjnych

Warszawa, 06.03.2015 (ISBnews) – Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał umowę pożyczki z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kwotę 75 mln euro na okres 12 lat, poinformował bank.  "Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie projektów inwestycyjnych, realizowanych

Polwax zbuduje instalację odolejania rozpuszczalnikowego za ok. 60-80 mln zł

realizacji projektu nie jest jeszcze znany. "Na etapie projektu bazowego, który będzie na koniec 2015 r., możemy jedynie szacować plus-minus 30% kwoty, o której mówimy. Jeżeli mielibyśmy powiedzieć tę kwotę, to jest rząd wielkości między 60 a 80 mln zł" - powiedział Tomczyk. Finansowanie

ZBP powtarza: podatek bankowy uderzy w klientów banków

"Jak wyliczają niektórzy eksperci, w przypadku kredytu mieszkaniowego, jeżeli do tego dołożymy 0,39 proc. (proponowana przez PiS stawka podatku bankowego - PAP), wieloletni kredyt mieszkaniowy zaczyna być droższy o kilkadziesiąt punktów bazowych, a kilkadziesiąt punktów bazowych przez 15, 20

PHN ma umowę przedwstępną na kupno biurowca w Gdańsku za 258 mln zł

klasy A o powierzchni ok. 25 tys. m2, poinformowała spółka. "Cena sprzedaży zostanie ustalona na podstawie formuły cenowej uwzględniającej stawkę bazową czynszów i uzgodnioną stopę kapitalizacji oraz dodatkowe korekty, w tym z tytułu zwolnień z czynszu. Przy warunkach znanych na chwilę obecną

Ciech ma umowę kredytów na łącznie 1,59 mld zł m.in. na refinansowanie

obecnego zadłużenia finansowego grupy kapitałowej, finansowania kosztów refinansowania oraz finansowania ogólnych celów korporacyjnych na łączną kwotę 1,59 mld zł, wynika z komunikatu spółki. "Na podstawie umowy kredytów kredytodawcy udostępnili spółce (z zastrzeżeniem dostarczenia kredytodawcom

GPW zwiększa liczbę kontraktów terminowych na pojedyncze spółki do 27

zwiększonej zmienności na instrumentach bazowych, ponieważ pozwalają na osiąganie zysków zarówno w okresach wzrostów, jak i spadków cen akcji spółek, które są instrumentem bazowym" - powiedział wiceprezes Grzegorz Zawada, cytowany w komunikacie. Kontrakt na akcje Banku Millennium ma mnożnik 1000 (na

Rolnicy mogą wnioskować o rozłożenie kary za nadprodukcję mleka na raty

Pomoc de minimis to kwota 15 tys. euro np. w formie dopłat m.in. do materiału siewnego czy pomocy suszowej w ciągu trzech lat na jedno gospodarstwo. Część rolników wykorzystało już ten limit i nie mogło skorzystać z możliwości rozłożenia kary za nadprodukcję na raty. Takie wnioski trzeba było

Według ekonomistów RPP obniży stopy; kredyty już tańsze

swoich ostatnich wypowiedziach wskazywała, iż opowiada się za obniżką stóp. "Pytanie teraz brzmi, jak głębokie będzie to cięcie - 25 pkt bazowych, czy więcej" - zaznaczył. Czeka nas dwukrotna obniżka stóp? Zdaniem większości ankietowanych ekonomistów w tym roku RPP obniży stopy procentowe

Według ekonomistów RPP obniży stopy; kredyty już tańsze

(spadku cen - PAP)" - dodał. Jaworski przypomniał, że większość członków RPP w swoich ostatnich wypowiedziach wskazywała, iż opowiada się za obniżką stóp. "Pytanie teraz brzmi, jak głębokie będzie to cięcie - 25 pkt bazowych, czy więcej" - zaznaczył. Zdaniem większości ankietowanych przez

UOKiK: ponad 6,5 mln zł kary dla mBanku w związku z kredytami frankowymi

usunąć skutki stwierdzonego naruszenia: kredytobiorcom ma zostać zwrócona kwota wynikająca z przeliczenia oprocentowania przyjmującego wartość ujemną. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na przedsiębiorcę nałożono karę w wysokości ponad 6,5 mln zł (6 585 493 zł). Z kolei ING Bank Śląski - jak

UOKiK: "mBank z karą 6,5 mln zł". Musi też zwrócić klientom pieniądze. Chodzi o kredyty frankowe

uwzględniał ujemnego oprocentowania kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich. Dlatego też UOKiK postanowił nałożyć karę. "mBank musi usunąć skutki stwierdzonego naruszenia: kredytobiorcom ma zostać zwrócona kwota wynikająca z przeliczenia oprocentowania przyjmującego wartość ujemną. Za naruszenie

mBank zmniejszył odpisy kw/kw w IV kw. 2015 r., koszty ryzyka spadły do 52 pb

kredytów i pożyczek spadły do poziomu 102,6 mln zł, przy umiarkowanej poprawie jakości aktywów. W rezultacie poziom kosztów ryzyka w IV kwartale 2015 roku wyniósł 52 punkty bazowe w porównaniu do 57 punktów bazowych kwartał wcześniej" - czytamy w raporcie. Bank zwrócił też uwagę na wzrost kosztów

ZUS: tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniesie 100,68 proc.

pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo wypłacanych samoistnie, a także maksymalnych kwot zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej" - dodał. Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP przez Zakład, od marca kwota bazowa wynosi 3308,33 zł

Sejm.Przepis o środkach na edukację dzieci niepełnosprawnych pozostaje

naliczenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonywany będzie na podstawie kwoty bazowej z 2012 r., a podstawą odpisu na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów - byłych żołnierzy

Plaza Centers sprzedaje 2 nieruchomości w Rumunii za 7,3 mln euro

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Plaza Centers ma umowę sprzedaży dwóch działek w rumuńskim mieście Iasi o łącznej powierzchni 46,5 tys. m2 za kwotę 7,3 mln euro brutto, podała spółka. "Nieruchomości te nie były obciążone długiem. Zgodnie z planem restrukturyzacji spółki, 75% środków

Komisja ponownie oceni projekt dotyczący oszczędności i wydatków budżetu

zdaniem projekt "ma swoje plusy i minusy w wielu punktach, ale jest dywagacją czysto teoretyczną, bo nie jest procedowany razem z ustaw budżetową". Wiceminister finansów Hanna Majszczyk tłumaczyła m.in. że co prawda kwota bazowa na wynagrodzenie w budżetówce nie jest w przyszłym roku podnoszona

UOKiK: ponad 6,5 mln zł kary dla mBanku w związku z kredytami w CHF

naruszenia: kredytobiorcom ma zostać zwrócona kwota wynikająca z przeliczenia oprocentowania przyjmującego wartość ujemną. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na przedsiębiorcę nałożono karę w wysokości ponad 6,5 mln zł (6 585 493 zł). Z kolei ING Bank Śląski - jak podał Urząd - dobrowolnie

Internetowa sprzedaż biletów na Pendolino uruchomiona. Z pięciodniowym poślizgiem

pociągu może być od 60 do nawet ok. 100 miejsc w najniższych cenach. Bilety nie takie tanie Przypomnijmy, że po wyprzedaniu najtańszych biletów dostępne będą te za 70, 80 i 90 proc. tzw. stawki bazowej, czyli tej najwyższej, którą pasażer zapłaci, np. kupując bilet w kasie krótko przed odjazdem pociągu

Nowela ustawy hazardowej wraca do komisji finansów

puli wygranych przekracza tzw. kwotę bazową, czyli wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (obecnie ok. 3700 zł). Poniżej tej wartości wystarczy zgłoszenie. Projekt przewiduje podniesienie progu, do którego nie trzeba uzyskiwać zgody Izby Celnej na organizację

Grupa Kęty ma 120 mln zł kredytu na budowę nowego zakładu produkcyjnego

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Alupol Packaging Kęty oraz Alupol Films, spółki zależne Grupy Kęty, uzyskały wielocelową linię kredytową w kwocie 120 mln zł od BNP Paribas Bank Polska na finansowanie projektu inwestycyjnego w segmencie opakowań giętkich, podała spółka. Jak podano, projekt

Elzab wyemitował obligacje serii A/2015 o łącznej wartości nominalnej 25 mln zł

stopy procentowej równej w skali roku stopie bazowej WIBOR 6 M powiększonej o marżę odsetkową ustaloną na warunkach rynkowych. Termin wykupu określony jest na dzień 3 kwietnia 2018 r., podano w komunikacie. Spółka informuje również, że wartość zaciągniętych przez nią zobowiązań na dzień 31 grudnia

Czy banki są odporne na kryzys? Dwa polskie mają mały kłopot

koniec 2013 r. EBC oszacował niedobory kapitałowe banków na 25 mld euro, jednak w ciągu tego roku zostały one uzupełnione. Aktualnie banki muszą wzmocnić bazę kapitałową o 10 mld euro. W najgorszej sytuacji są banki włoskie. Aż 9 z nich nie przeszło pozytywnie stress testów. Spośród nich największą kwotę

PKO BP planuje sprzedać portfel NPL wartości 900 mln zł w II półr.

niepracujące o wartości 900 mln zł. To będą zarówno kredyty detaliczne, jak i firmowe" - powiedział Mazur ISBnews. Wiceprezes poinformował, że w I kwartale br. bank sprzedał portfel NPL o wartości nominalnej 200 mln zł. W II kw. kwota sprzedanych portfeli była podobna. "To nie są na tyle

Organizacje pożytku publicznego łatwiej urządzą loterie fantowe

wartość puli wygranych przekracza wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale w poprzednim roku (tzw. kwota bazowa), czyli obecnie nieco ponad 3 600 zł. Poniżej tego progu wystarczy zgłoszenie. Posłowie chcą by próg, do którego

Siwiński: 4,2 mld euro dla Polski na projekty transportowe do 2016 r.

przesunięto z funduszu spójności. Zostaną one przeznaczone na inwestycje o "wysokiej europejskiej wartości dodanej". W tym przypadku do 2016 r. obowiązują tzw. koperty narodowe. Według Siwińskiego dla Polski z tej kwoty przypadnie ok. 4,2 mld euro, a dofinansowanie wynosi do 85 proc. kosztów

CCC ma unowę nabycia 100% akcji Eobuwie.pl

roku włącznie" - czytamy także.  "Strony umowy ustaliły, że cena za akcje I transzy, w części bazowej wyniesie łącznie 129 982 000 zł. Pod warunkiem osiągnięcia przez spółkę EBITDA 2015 na poziomie wyższym niż 15 000 000 zł. Cena akcji I transzy obejmie również kwotę

Łódź zaoszczędziła w mijającym roku 15 mln zł na zakupie energii

, w tym roku przetarg zamknięto kwotą 211 zł. "W obecnej ŁGZ było 498 podmiotów, w tym pięć ościennych gmin: Dmosin, Parzęczew, Rogów, Stryków, Koluszki. Do grupy przystąpił cały zarząd województwa łódzkiego, dziesięć spółek miejskich, wszystkie podmioty samorządowe jak przedszkola, szkoły

Wyższe dodatki dla mundurowych. Żeby nie odchodzili

wzrósł z 50 do 120 proc. kwoty bazowej (średnio ok. 1545 zł), a mechanicy otrzymają dodatek w wys. 30-65 proc. kwoty bazowej (czyli średnio ok. 642 zł). Dodatek stażowy dla BOR i strażaków Minister Teresa Piotrowska podpisała rozporządzenia zwiększające dodatki policjantom i strażnikom granicznym. W tym

Fitch potwierdził rating AAA(pol) Warszawy ze stabilną perspektywą

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził krajowy długoterminowy rating Warszawy na poziomie AAA(pol) z perspektywą stabilną, podała agencja. Fitch potwierdził jednocześnie długoterminowy rating krajowy AAA(pol) dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich

Green Operator zrealizował Nadbużańską Sieć Szerokopasmową wartą 52,2 mln zł

oraz 13 stacji bazowych LTE w paśmie 3,6-3,8 GHz, obejmujących zasięgiem cały obszar projektu" - czytamy w komunikacie. Częścią NSSD są też 2 centra zarządzania siecią z systemami paszportyzacji, CRM i billingowym oraz systemem monitoringu wizyjnego, uruchomionego w 100 węzłach w sieci

BOŚ wyemitował trzyletnie obligacje serii S o wartości 100 mln zł

r.. Obligacje są niezabezpieczone. „Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki" - czytamy w komunikacie.   „Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej

Rzeszów. Rozbudowa darmowej sieci internetowej - za ponad 17 mln zł

hot-spotów umożliwiających dostęp do darmowego szerokopasmowego internetu na terenie Rzeszowa oraz gminy Krasne, która także bierze udział w tym projekcie. Ponadto zainstalowanych zostanie też 11 stacji bazowych WiMAX. Dzięki tej technologii sygnał internetu będzie odpowiednio wzmocniony i dotrze na

Trybunał zajmie się we wtorek przepisami o "janosikowym"

terytorialnego. W skardze podkreślono, że zmiana sposobu obliczania kwoty wpłaty "janosikowego" w latach 2010-2011 zniosła pojęcie dochodów faktycznie uzyskanych, pojęcie roku bazowego oraz roku sprawozdawczego. Tym samym dochody podatkowe faktycznie uzyskane przez województwa i wykazane w

UOKiK: ponad 6,5 mln zł kary dla mBanku w związku z kredytami w CHF

naruszenia: kredytobiorcom ma zostać zwrócona kwota wynikająca z przeliczenia oprocentowania przyjmującego wartość ujemną. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na przedsiębiorcę nałożono karę w wysokości ponad 6,5 mln zł (6 585 493 zł). Z kolei ING Bank Śląski - jak podał Urząd - dobrowolnie

Grupa Lotos została głównym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej

Warszawa, 17.02.2015 (ISBnews) - Grupa Lotos uzyskała tytuł Głównego Sponsora Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN) będzie obowiązywał do 31 grudnia 2018 roku, poinformował prezes grupy Paweł Olechnowicz. Kwota bazowa umowy to 40 mln zł, ale może

Podatek od służbowych aut. Zobacz nowe zasady

samochodu firmowego odpłatnie, to jego przychód liczony jest jako różnica pomiędzy wysokością stawki, jaką płaci, a kwotami bazowymi, zapisanymi w ustawie. Jeśli więc za użytkowanie samochodu poniżej 1600 cm sześc. pracownik zapłaci 250 zł miesięcznie, a za auto z silnikiem powyżej 1600 cm sześc. - 400 zł

Ceny mieszkań wciąż są stabilne. W ciągu miesiąca najbardziej zdrożał metr kwadratowy w Sopocie

. największy wzrost cen zanotował Gorzów Wielkopolski, gdzie średnia stawka wzrosła o 2,3 proc., co jednak przy niskiej kwocie bazowej oznacza podwyżkę jedynie o 69 zł na m kw. W tym samym czasie o 1,7 proc. wzrosła średnia cena ofertowa używanego mieszkania w Sopocie. W wymiarze kwotowym daje to wzrost o 157

Odpisy i rezerwy PKO BP spadły o 9,6% r/r do 373,6 mln zł w I kwartale

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Wartość odpisów i rezerw PKO Banku Polskiego wyniosła 373,7 mln zł w I kw. 2015 roku i były niższe o 9,6% r/r, dzięki poprawie w kredytach gospodarczych podał. Koszty ryzyka obniżyły się do 90 punktów bazowych. "Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z

PKO BP planuje sprzedać portfel NPL wartości ok. 400 mln zł w II półr. (aktual.)

mln zł. To będą zarówno kredyty detaliczne, jak i firmowe" - powiedział Mazur ISBnews. Wiceprezes poinformował, że w I kwartale br. bank sprzedał portfel NPL o wartości nominalnej 200 mln zł. W II kw. kwota sprzedanych portfeli była podobna. "To nie są na tyle wielkie wartości, aby

W PIT wyższe ulgi na dzieci, ale także zmiany na korzyść fiskusa

/30 kwoty bazowej i liczby dni, w których pracownik używał samochodu. Dzienny przychód pracownika wyniósłby 8,33 zł w przypadku auta z mniejszym silnikiem (podatek 1,42 zł dziennie) oraz 13,33 zł dla samochodów z większymi silnikami (podatek 2,4 zł dziennie). Menedżer w spółce doradczej Crido Taxand

Przegląd prasy

projektu ustawy podwyższającej kwotę wolną od podatku --Adam Glapiński przyznał, że jest "najbardziej prawdopodobnym" kandydatem na stanowisko prezesa NBP Parkiet --Pierwsze posiedzenie RN KGHM w nowym składzie odbędzie się 25 stycznia wg gazety Dziennik Gazeta Prawna --Zakłady

Miały być bilety na pendolino, a jest przerwa technologiczna

biletów w kasach. Początkowo zapowiadano uruchomienie jej o godz. 1, a ostatecznie zrobiono to o godz. 5. Nie takie tanie pendolino Ceny biletów na pendolino mogą rozczarowywać. Dolną granicę cen wyznaczy kwota 49 zł (w przypadku relacji Warszawa - Wrocław - 59 zł). Po wyczerpaniu ich puli dostępne będą

Mazowieckie. Płock planuje zaciągnąć 70 mln zł kredytu

W ogłoszonym postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu płocki Urząd Miasta określił okres kredytowania do 31 października 2029 r. z zastrzeżeniem, że spłata pierwszej raty kredytu miałaby nastąpić 31 stycznia 2016 r. Oprocentowanie kredytu ma być oparte o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M. Jak

mBank nie uwzględnia ujemnego oprocentowania. Ale klienci dostaną zwrot odsetek

stoi na stanowisku, że umowa kredytu musi być odpłatna w każdym miesiącu, a nie w całym okresie jej obowiązywania. I to mimo że w umowach kredytowych sposób ustalania oprocentowania określony został jako suma stawki bazowej LIBOR i marży kredytu. - Chcąc zminimalizować negatywne konsekwencje wahań

PKN Orlen zrefinansował główną linię kredytową

, w którym spółka samodzielnie ustaliła z każdym bankiem wchodzącym w skład konsorcjum zarówno kwotę zaangażowania kredytowego, jak i warunki jego finansowania. Zawarta umowa obowiązuje przez pięć lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia. PKN Orlen podał, że kredyt dostępny jest w dwóch

PKN Orlen zrefinansował główną linię kredytową

Orlen, w którym spółka samodzielnie ustaliła z każdym bankiem wchodzącym w skład konsorcjum zarówno kwotę zaangażowania kredytowego, jak i warunki jego finansowania. Zawarta umowa obowiązuje przez pięć lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia. PKN Orlen podał, że kredyt dostępny jest w dwóch

20 tys. zł pensji dla dyrektorów w urzędach? 10 razy tyle co referent?

wtorek Rada Ministrów przyjęła odpowiednie projekty rozporządzeń w sprawie tzw. wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy podległych MSWiA. Dzięki temu od stycznia funkcjonariusze BOR dostaną po 210 zł podwyżki, strażnicy graniczni - po 203 zł, policjanci - 202 zł, a

Katowice: 10 mln zł w budżecie obywatelskim na 2015 r.

się "dosyć duże dysproporcje". Dlatego 40 proc. z tej puli zostanie podzielone w równych częściach między wszystkie dzielnice (jako kwota bazowa), a 60 proc. zostanie przekazane wprost proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych w każdej z 22 dzielnic. Najwięcej pieniędzy przypadnie w

ZBP: Banki udzieliły 42,1 tys. nowych kredytów hipotecznych w I kw. br.

. nowych kredytów mieszkaniowych – o 1,92% mniej w skali kwartału, na kwotę 8,98 mld zł, tj. niższą o 2% w ujęciu kwartalnym, wynika z raportu AMRON-SARFIN. To trzeci kwartał z rzędu, w którym banki udzieliły mniej kredytów mieszkaniowych w stosunku do poprzedniego okresu, jednak w porównaniu z

KGHM podpisał z bankami umowę kredytu na 2,5 mld USD

do 25 odnawialnych transz. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego, dług netto/EBITDA. "Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych (w

Szałamacha: budżet na 2016 r. umożliwi sfinansowanie wsparcia rodzin

; - ocenił. Podkreślił też, że w przyszłym roku będzie wzrastać tempo przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. "Po raz pierwszy przekroczy psychologiczną granicę przeciętnie 4 tys. zł brutto" - zapowiedział. Szałamacha zwrócił uwagę, że inflacja bazowa jest niska. Jak mówił, w projekcie

Katowice. Ponad 1000 budek lęgowych dla ptaków z budżetu obywatelskiego

wszystkie dzielnice (jako kwotę bazową), a 6 mln zł przekazać proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych.

Szałamacha: Polskość się zwija, budżet na 2016 r. umożliwi sfinansowanie wsparcia rodzin

bazowa jest niska. Jak mówił, w projekcie zapisano inflację na poziomie 1,7 proc. - Zakładamy, że w utrzymaniu tego poziomu pomogą takie zjawiska, jak chociażby prognozowane przyspieszenie inflacji w krajach sąsiednich, jak chociażby wpływ (...) niekorzystnych czynników klimatycznych na zbiory surowców

Eksperci: mimo obniżki stóp NBP kredyty nie muszą być tańsze

grupy docelowej - dodał. Według niego do instytucji parabankowych zgłaszają się osoby, które nie mają szans na kredyt bankowy, poza tym potrzebują niewielkich kwot na krótki termin. W środę RPP obniżyła główną stopę proc. o 50 pkt bazowych, do 2 proc. w skali roku. Stopa lombardowa została ścięta o 100

Chcesz zwiększyć swoją emeryturę? To możliwe!

wcześniejszej na zwykłą można zyskać? Bo jeśli nie będzie z tego większych pieniędzy, to szkoda mojego czasu. Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową. A im ona jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego

Wskaźnik C/I ING BSK spadł do 52,9% w I półr., zysk netto w górę o 12,8% r/r

własnych) wyniosły w I półroczu 2015 roku -378,5 mln zł w porównaniu z 1 103,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Istotnie mniejsza kwota całkowitych dochodów wynika przede wszystkim ze zmniejszenia się pozycji kapitałowych, tj. wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (o 786

"GP": Wzrosną emerytury i renty

Wzrost świadczeń wynika z podwyższonej kwoty bazowej, która wyniesie 2578 złotych 26 groszy, czyli będzie wyższa od dotychczasowej o 302 złote 89 groszy. Nowa kwota bazowa będzie brana pod uwagę przez ZUS przy wyliczaniu wysokości rent i emerytur. To oznacza, że na przykład przeciętna emerytura

Prześwietlamy oferty: Inwestycja z premią

Banku, na które wpłynie premia. Może to być rachunek dbNet (inne są płatne). Należną premię dostaniesz do ręki w kwietniu, ale jeśli w ciągu roku wartość aktywów na twoim koncie będzie niższa niż tzw. kwota bazowa (ta, od której bank naliczył premię), będziesz musiał zwrócić pieniądze. Przez rok nie

Pendolino mniej, niż zapowiadano, przez opóźnienia producenta

niedzielę. Wraz z nimi wprowadzona zostanie nowa, tzw. dynamiczna, taryfa sprzedaży. W praktyce oznacza to, że im wcześniej zarezerwujemy przejazd, tym mniej za niego zapłacimy. Dolną granicę cen wyznaczy kwota 49 zł (w przypadku relacji Warszawa - Wrocław - 59 zł). Po wyczerpaniu ich puli dostępne będą

Jak zwiększyć swoją emeryturę

kwotę bazową. Im kwota bazowa jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie

Szczurek: podwyżki płac w administracji obejmą Służbę Celną

innych działach administracji nie zaplanowaliśmy jakiejś konkretnej kwoty bazowej, która idzie do góry i automatyzmu w podwyżkach. Tak samo nie ma go w Służbie Celnej" - powiedział. Przypomniał, że w sumie na podwyżki w administracji przeznaczono w przyszłorocznym budżecie 2 mld zł. Wiceminister

Po testach EBC wyprzedaż akcji najstarszego banku świata

W niedzielę Europejski Bank Centralny opublikował listę 25 banków, które, gdyby wybuchł kryzys finansowy, mogłyby mieć problemy. Niechlubną listę otwiera włoski Banca Monte dei Paschi di Siena - wymaga dokapitalizowania ogromną kwotą 2,1 mld euro. W poniedziałek na giełdzie w Mediolanie inwestorzy

Koniec starego portfela, czyli komu wyższe emerytury

bazową ze 100 do 91 procent. Przyjęto kwotę 3 201 400 zł (91 proc.) zamiast kwoty 3 518 000 zł (100 proc.). Dlaczego ta kwota bazowa była taka ważna? Bo służyła do obliczenia zarówno nowych świadczeń, jak i podwyżek w ramach waloryzacji (więcej o kwocie bazowej niżej). Stracili zatem emeryci i renciści

Polska na liście potencjalnych bankrutów. Jesteśmy w niezbyt elitarnym klubie

Credit default swap (CDS) to instrument pochodny, dzięki któremu można przenieść ryzyko niewypłacalności wystawcy danego instrumentu bazowego, np. obligacji czy innych papierów dłużnych. Oznacza to, że jedna ze stron transakcji w zamian za uzgodnione wynagrodzenie zgadza się na spłatę długu

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

Osobom, które są na wcześniejszej emeryturze, ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą. Przy zamianie Zakład na nowo wylicza świadczenie i do nowego dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość emerytury. Im wyższa jest kwota bazowa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc

Wybierasz emeryturę czy etat?

mogli ją korzystniej przeliczyć - z kwotą bazową z roku, w którym wystąpiły o odwieszenie emerytury. Kwota bazowa ma istotny wpływ na wysokość naszej emerytury - im jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie

MF opracowało przepisy ws. niepobierania podatku od umorzonych kredytów

dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych przewiduje, że urzędy skarbowe nie będą żądać PIT od umorzonych osobom fizycznym kwot wierzytelności z tytułów zabezpieczonych hipotecznie kredytów udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. na własne

MFW: RPP podniesie stopy o 75 punktów bazowych

MFW w czwartek opublikowało raport, w którym chwali ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej. "Obecna polityka monetarna jest odpowiednia" - czytamy w dokumencie. Dzień wcześniej RPP podniosła - po raz trzeci w tym roku - koszt kredytu o 25 punktów bazowych. Po tej podwyżce poziom stóp

Sposoby na wyższą emeryturę

odpowiednie wnioski. Nikt za nas tego nie zrobi. Zamiana z wcześniejszej na zwykłą ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową

Jak mieć wyższą emeryturę

wybrać się do swojego oddziału ZUS i złożyć odpowiedni wniosek. Przy zamianie emerytury ZUS na nowo robi wyliczenia i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową. A im ona jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na

Eksperci IBnGR za wspólną siecią dostępu do LTE

paśmie 800 MHz zasięg sygnału stacji bazowych jest znaczniej lepszy niż zasięg innych rodzajów pasma, dzięki czemu np. sygnał lepiej rozchodzi się wewnątrz budynków. Do budżetu państwa z aukcji na LTE trafi 1,8 mld zł, ale kwota ta może być wyższa i może dojść nawet do 4 miliardów złotych.(PAP)

Trzy pytania o pomysł Platformy na pomaganie frankowiczom

umorzenie będzie równe połowie "nawisu", który powstał w wyniku wzrostu kursu np. franka. Ów "nawis" będzie wyliczony tak, że: a) bank-kredytodawca weźmie kapitał pozostały obecnie do spłaty we frankach, przeliczy go na złote, a potem porówna otrzymaną kwotę z kapitałem do spłaty, który

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Zakład na nowo wylicza świadczenie i do nowego dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa kwota bazowa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje

Ponad 4 mld euro na inwestycje transportowe dla Polski

też wyzwanie dla Polski. UE postanowiła stworzyć program CEF, aby przyspieszyć tworzenie paneuropejskiej sieci transportowej. Bazowa sieć transportowa ma powstać do 2030 r., a jej pełna rozbudowa potrwa do połowy stulecia. To ma być wzorcowa sieć transportowa Europy - dróg, kolei, portów morskich i

Przegląd informacji ze spółek

obligacje kuponowe na łączną kwotę 230 mln zł, podała spółka. Środki z bieżącej emisji zostaną przeznaczone m.in. na spłatę obligacji, których termin wykupu przypada na przyszły rok. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarła z firmą Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź umowę

CEDC spłaci 122,5 mln zł kredytu terminowego, pozostawi kredyt w rachunku bież.

Warszawa, 28.04.2011 (ISB) - Producent alkoholi Central European Distribution Corp. (CEDC) zawarł z bankami porozumienie zmieniające do umowy kredytów na kwotę 330 mln zł, w ramach którego spółka spłaci pozostałe saldo kredytu terminowego w kwocie 122,5 mln zł, utrzymując jednocześnie kredyt w

Resort finansów chce opodatkować zyski z polisolokat

podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem m.in. dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. To ma się jednak zmienić. "W wyniku zmiany opodatkowane będą

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

Maria z Zabrza. Niestety, nadal mało osób wie, że są sposoby na podniesienie sobie emerytury. Wcześniejsza emerytura Zacznijmy od tych, którzy są na wcześniejszej emeryturze. ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą. Przy zamianie na nowo wylicza świadczenie i dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta

BM Deutsche Bank widzi szansę na stopniowe odejście od trendu spadkowego WIG20

netto w kwocie niższej o około 1,5 mld zł, co wraz z coraz większą aktywnością funduszy emerytalnych na rynkach zagranicznych ogranicza ich potencjał zakupowy na GPW, podkreślił doradca inwestycyjny. Podobnie w segmencie TFI widać - według niego - wyraźnie większą skłonność klientów do zaangażowania na

MF: Decyzja S&P o obniżeniu ratingu Polski jest niezrozumiała

potwierdził przedłużenie Polsce dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej  (w obniżonej na wniosek Polski kwocie 17,9 mld USD), która dostępna jest tylko dla krajów o wyjątkowo stabilnych fundamentach makroekonomicznych i skutecznej polityce gospodarczej. "Rynek finansowy wyceniał ryzyko Polski

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery