kwota bazowa

jag, PAP

"GP": Poczekać z emeryturą do marca?

"GP": Poczekać z emeryturą do marca?

Występując o emeryturę w marcu, można zyskać nawet kilkaset złotych, informuje "Gazeta Prawna" i wyjaśnia, że ZUS, przyznając od marca emerytury i renty, weźmie pod uwagę wysokość nowej kwoty bazowej. Wyniesie ona 2578,26 zł. i będzie wyższa od obowiązującej obecnie (2275,37 zł.) o 13 proc.

Sejm uchwalił nowelę ustawy hazardowej

Organizacje pożytku publicznego będą mogły łatwiej urządzać loterie fantowe i gry bingo fantowe - taki ma być efekt nowelizacji ustawy o grach hazardowych, którą uchwalił w piątek Sejm.

Według ekonomistów RPP obniży stopy; kredyty już tańsze

Ekonomiści zgodnie twierdzą, że w środę Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o obniżeniu stóp procentowych, które już teraz są na historycznie niskim poziomie. Pytanie brzmi tylko, jak głębokie będzie to cięcie. Kredytobiorcy już płacą niższe raty kredytów.

Według ekonomistów RPP obniży stopy; kredyty już tańsze

(spadku cen - PAP)" - dodał. Jaworski przypomniał, że większość członków RPP w swoich ostatnich wypowiedziach wskazywała, iż opowiada się za obniżką stóp. "Pytanie teraz brzmi, jak głębokie będzie to cięcie - 25 pkt bazowych, czy więcej" - zaznaczył. Zdaniem większości ankietowanych przez

Nowela ustawy hazardowej wraca do komisji finansów

puli wygranych przekracza tzw. kwotę bazową, czyli wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (obecnie ok. 3700 zł). Poniżej tej wartości wystarczy zgłoszenie. Projekt przewiduje podniesienie progu, do którego nie trzeba uzyskiwać zgody Izby Celnej na organizację

KGHM ma umowę z Hutmenem o max. szacunkowej wartości ok. 280 mln zł

Warszawa, 27.01.2014 (ISBnews) – KGHM Polska Miedź dostarczy Hutmenowi wlewki okrągłe miedziane za maksymalną szacunkową kwotę 279,4 mln zł (za dostawy z uwzględnieniem opcji kupującego), podał Hutmen „Łączna ilość bazowa wlewków okrągłych miedzianych będących przedmiotem umowy

KE wzywa do zgłaszania projektów transportowych - do podziału jest 11,9 mld euro

infrastrukturę transportową, podkreśla KE. Państwa członkowskie mają czas na przedstawienie ofert do 26 lutego 2015 r. "Finansowanie zostanie skoncentrowane na osiach 9 głównych korytarzy transportowych, które mają razem stanowić bazową sieć transportu, odgrywając rolę gospodarczego krwiobiegu

W Senacie dyskusja o pokerze sportowym

Izby Celnej, jeżeli wartość puli wygranych przekracza wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale w poprzednim roku (tzw. kwota bazowa), czyli obecnie nieco ponad 3 600 zł. Poniżej tego progu wystarczy zgłoszenie. W przyjętej

Organizacje pożytku publicznego łatwiej urządzą loterie fantowe

wartość puli wygranych przekracza wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale w poprzednim roku (tzw. kwota bazowa), czyli obecnie nieco ponad 3 600 zł. Poniżej tego progu wystarczy zgłoszenie. Posłowie chcą by próg, do którego

Siwiński: 4,2 mld euro dla Polski na projekty transportowe do 2016 r.

przesunięto z funduszu spójności. Zostaną one przeznaczone na inwestycje o "wysokiej europejskiej wartości dodanej". W tym przypadku do 2016 r. obowiązują tzw. koperty narodowe. Według Siwińskiego dla Polski z tej kwoty przypadnie ok. 4,2 mld euro, a dofinansowanie wynosi do 85 proc. kosztów

Rzeszów. Rozbudowa darmowej sieci internetowej - za ponad 17 mln zł

hot-spotów umożliwiających dostęp do darmowego szerokopasmowego internetu na terenie Rzeszowa oraz gminy Krasne, która także bierze udział w tym projekcie. Ponadto zainstalowanych zostanie też 11 stacji bazowych WiMAX. Dzięki tej technologii sygnał internetu będzie odpowiednio wzmocniony i dotrze na

Od lipca 300 zł podwyżki dla policjantów

Od lipca 300 zł podwyżki dla policjantów

Na wzrost uposażeń dla około 100 tys. policjantów zarezerwowano 202 mln zł w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego wielokrotność kwoty bazowej (na jej podstawie wyliczane jest przeciętne uposażenie policjantów) wzrośnie z

Ceny mieszkań wciąż są stabilne. W ciągu miesiąca najbardziej zdrożał metr kwadratowy w Sopocie

Ceny mieszkań wciąż są stabilne. W ciągu miesiąca najbardziej zdrożał metr kwadratowy w Sopocie

. największy wzrost cen zanotował Gorzów Wielkopolski, gdzie średnia stawka wzrosła o 2,3 proc., co jednak przy niskiej kwocie bazowej oznacza podwyżkę jedynie o 69 zł na m kw. W tym samym czasie o 1,7 proc. wzrosła średnia cena ofertowa używanego mieszkania w Sopocie. W wymiarze kwotowym daje to wzrost o 157

Z mBankiem na stałym kursie

Do końca sierpnia trwa subskrypcja nowej lokaty strukturyzowanej mBanku Stały kurs. Roczna inwestycja oparta jest o kurs EUR/PLN i daje możliwość zysku do 5 proc. w skali roku przy jednoczesnej gwarancji kapitału. Minimalna kwota inwestycji to tysiąc złotych. Aktywem bazowym lokaty jest średni

Mazowieckie. Płock planuje zaciągnąć 70 mln zł kredytu

W ogłoszonym postępowaniu na udzielenie i obsługę kredytu płocki Urząd Miasta określił okres kredytowania do 31 października 2029 r. z zastrzeżeniem, że spłata pierwszej raty kredytu miałaby nastąpić 31 stycznia 2016 r. Oprocentowanie kredytu ma być oparte o zmienną stawkę bazową WIBOR 3M. Jak

Katowice. Ponad 1000 budek lęgowych dla ptaków z budżetu obywatelskiego

wszystkie dzielnice (jako kwotę bazową), a 6 mln zł przekazać proporcjonalnie do liczby osób zameldowanych.

Eksperci: mimo obniżki stóp NBP kredyty nie muszą być tańsze

Eksperci: mimo obniżki stóp NBP kredyty nie muszą być tańsze

grupy docelowej - dodał. Według niego do instytucji parabankowych zgłaszają się osoby, które nie mają szans na kredyt bankowy, poza tym potrzebują niewielkich kwot na krótki termin. W środę RPP obniżyła główną stopę proc. o 50 pkt bazowych, do 2 proc. w skali roku. Stopa lombardowa została ścięta o 100

Eksperci: mimo obniżki stóp NBP, kredyty nie muszą być tańsze

oferta parabanków jest adresowana do innej grupy docelowej" - dodał. Według niego, do instytucji parabankowych zgłaszają się osoby, które nie mają szans na kredyt bankowy, poza tym potrzebują niewielkich kwot na krótki termin. W środę RPP obniżyła główną stopę proc. o 50 pkt bazowych, do 2 proc. w

KGHM ma kredyt konsorcjalny na kwotę 2,5 mld dolarów

. oraz refinansowanie zadłużenia finansowego KGHM International Limited w kwocie 700 mln USD. "Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego, dług netto/EBITDA. Pozostałe warunki kredytowania są zgodne ze

PKN Orlen zrefinansował główną linię kredytową

PKN Orlen zrefinansował główną linię kredytową

, w którym spółka samodzielnie ustaliła z każdym bankiem wchodzącym w skład konsorcjum zarówno kwotę zaangażowania kredytowego, jak i warunki jego finansowania. Zawarta umowa obowiązuje przez pięć lat i posiada dwie jednoroczne opcje przedłużenia. PKN Orlen podał, że kredyt dostępny jest w dwóch

KGHM podpisał z bankami umowę kredytu na 2,5 mld USD

do 25 odnawialnych transz. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę bazową LIBOR powiększoną o marżę uzależnioną od poziomu wskaźnika finansowego, dług netto/EBITDA. "Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie ogólnych celów korporacyjnych (w

Fitch potwierdził rating BBB- dla obligacji MWiK Bydgoszcz, perspektywa stabilna

inwestycje związane z modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Bydgoszczy. Eliminacja ryzyka zakończenia inwestycji oraz ich finansowania wpływa pozytywnie na rating. MWiK oczekuje wpływu w 2014 roku kwoty 16,3 mln euro (65,2 mln zł) z tytułu płatności końcowej w ramach dotacji unijnych na

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

Osobom, które są na wcześniejszej emeryturze, ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą. Przy zamianie Zakład na nowo wylicza świadczenie i do nowego dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość emerytury. Im wyższa jest kwota bazowa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc

Zysk brutto Provident Polska wzrósł o 28% r/r do 21,4 mln GBP w III kw. 2014 r.

spółka. "Polska i Litwa w dalszym ciągu odnotowywały solidny wzrost wyników. Zysk brutto w tym regionie wzrósł o 28% i wyniósł 21,4 mln GBP, co wynika z mocnego wzrostu zysku bazowego na poziomie 6,2 mln GBP przed uwzględnieniem straty w wysokości 1,3 mln GBP w wyniku osłabienia kursów wymiany

Ponad 4 mld euro na inwestycje transportowe dla Polski

też wyzwanie dla Polski. UE postanowiła stworzyć program CEF, aby przyspieszyć tworzenie paneuropejskiej sieci transportowej. Bazowa sieć transportowa ma powstać do 2030 r., a jej pełna rozbudowa potrwa do połowy stulecia. To ma być wzorcowa sieć transportowa Europy - dróg, kolei, portów morskich i

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Zakład na nowo wylicza świadczenie i do nowego dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość emerytury. Im jest wyższa kwota bazowa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje

Eksperci IBnGR za wspólną siecią dostępu do LTE

paśmie 800 MHz zasięg sygnału stacji bazowych jest znaczniej lepszy niż zasięg innych rodzajów pasma, dzięki czemu np. sygnał lepiej rozchodzi się wewnątrz budynków. Do budżetu państwa z aukcji na LTE trafi 1,8 mld zł, ale kwota ta może być wyższa i może dojść nawet do 4 miliardów złotych.(PAP)

Grupa BNP Paribas przejmuje Bank BGŻ od Grupy Rabobanku za 4,2 mld zł

Warszawa, 05.12.2013 (ISBnews) - Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej (Bank BGŻ) za kwotę 4,2 mld zł, podał BNP Paribas. "Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy

Zysk brutto IPF w Polsce i na Litwie wzrósł do 7,8 mln GBP w I kw. 2014

konkurencyjnego otoczenia, w Polsce i na Litwie osiągnięto bardzo dobre wyniki oraz mocny wzrost zysku bazowego o 21 mln PLN (4,2 mln GBP), wynikający głównie ze wzrostu udzielonych pożyczek o 10% i zwiększenia się przychodów o 15% w porównaniu z I kw. 2013" – podano w komunikacie. Liczba klientów

Stopy procentowe w strefie euro bez zmian. Będzie nowy plan stymulacyjny

Bank centralny strefy euro zdecydował o pozostawieniu stóp na tym samym poziomie - benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi 0,05 proc. EBC obniżył stopę kredytu refinansowego o 10 pkt bazowych na poprzednim posiedzeniu we wrześniu. Wcześniejsza obniżka miała miejsce w listopadzie

Jak możesz zwiększyć swoją emeryturę

Maria z Zabrza. Niestety, nadal mało osób wie, że są sposoby na podniesienie sobie emerytury. Wcześniejsza emerytura Zacznijmy od tych, którzy są na wcześniejszej emeryturze. ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą. Przy zamianie na nowo wylicza świadczenie i dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta

Nowy produkt strukturyzowany w ofercie Banku Pekao SA - Certyfikat Depozytowy Spółek Amerykańskich

Bank Pekao zaoferował nowy produkt strukturyzowany - Certyfikat Depozytowy Spółek Amerykańskich. Instrumentem bazowym, na którym oparto nowy certyfikat jest koszyk akcji utworzony z 9  dużych, amerykańskich spółek. Zapisy na nowy produkt potrwają do 19 września, a okres inwestycji wynosi 18

W 2015 r. więcej pieniędzy na emerytury, mniej na biopaliwa

). Przewiduje też m.in. zamrożenie w 2015 r. podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zamrożona zostanie też kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie z 2008 r. "Powyższe rozwiązanie spowoduje utrzymanie na tym samym poziomie uposażeń i diet

"GP": Wzrosną emerytury i renty

Wzrost świadczeń wynika z podwyższonej kwoty bazowej, która wyniesie 2578 złotych 26 groszy, czyli będzie wyższa od dotychczasowej o 302 złote 89 groszy. Nowa kwota bazowa będzie brana pod uwagę przez ZUS przy wyliczaniu wysokości rent i emerytur. To oznacza, że na przykład przeciętna emerytura

Polska na liście potencjalnych bankrutów. Jesteśmy w niezbyt elitarnym klubie

Credit default swap (CDS) to instrument pochodny, dzięki któremu można przenieść ryzyko niewypłacalności wystawcy danego instrumentu bazowego, np. obligacji czy innych papierów dłużnych. Oznacza to, że jedna ze stron transakcji w zamian za uzgodnione wynagrodzenie zgadza się na spłatę długu

MF: ściąć pensje sędziów, podwyżka dla szeregowych pracowników sądów

r.). - Rozwiązanie takie realizowałoby także postulaty w zakresie ścisłego powiązania wynagrodzeń sędziów ze wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce i konieczności wyeliminowania kwot bazowych, stanowiących podstawę do wynagrodzeń sędziów - wyjaśniło MF. Prawie 200 zł mniej Ministerstwo

Eksperci: popyt na kredyty hipoteczne wzrośnie pod koniec roku

. Teraz wymagany jest 5-proc.-wkład własny, a od 2015 r. będzie to 10 proc. To duża kwota dla wielu Polaków" - zaznaczył. Również główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek oceniła, że stopy procentowe będą spadać, a to oznacza niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych. Ekonomistka

Sposoby na wyższą emeryturę

odpowiednie wnioski. Nikt za nas tego nie zrobi. Zamiana z wcześniejszej na zwykłą ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową

Senat za pożyczką dla Mazowsza na spłatę janosikowego

. województwo będzie musiało uiścić w ramach janosikowego więcej niż 400 mln zł, to może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na kwotę powyżej tej wartości. W tym przypadku chodzi konkretnie o Mazowsze, które w przyszłym roku będzie musiało wyasygnować 640 mln zł janosikowego.Janosikowe to system subwencji

MFW: RPP podniesie stopy o 75 punktów bazowych

MFW w czwartek opublikowało raport, w którym chwali ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej. "Obecna polityka monetarna jest odpowiednia" - czytamy w dokumencie. Dzień wcześniej RPP podniosła - po raz trzeci w tym roku - koszt kredytu o 25 punktów bazowych. Po tej podwyżce poziom stóp

PKN Orlen zrefinansował główną linię kredytową, wydłużył okres finansowania

zaaranżowany w formule club deal, co oznacza, że zarówno skład konsorcjum, jak i kwota zaangażowania kredytowego zostały wynegocjowane przez PKN Orlen oddzielnie z każdym bankiem, zapewniając możliwość osiągnięcia najbardziej korzystnych warunków" - czytamy w komunikacie. Kredyt dostępny będzie w dwóch

Resort finansów chce opodatkować zyski z polisolokat

podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem m.in. dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. To ma się jednak zmienić. "W wyniku zmiany opodatkowane będą

Koniec starego portfela, czyli komu wyższe emerytury

bazową ze 100 do 91 procent. Przyjęto kwotę 3 201 400 zł (91 proc.) zamiast kwoty 3 518 000 zł (100 proc.). Dlaczego ta kwota bazowa była taka ważna? Bo służyła do obliczenia zarówno nowych świadczeń, jak i podwyżek w ramach waloryzacji (więcej o kwocie bazowej niżej). Stracili zatem emeryci i renciści

Chiny i Unia Europejska kończą handlową waśń o telekomy

A raczej sprzęt sieciowy i telekomunikacyjny, od stacji bazowych przez modemy, na routerach kończąc. Słowem: sprzęt, dzięki któremu telekomy mogą świadczyć usługi komunikacyjne i dostarczać internet. Chłopcami do bicia miały być dwie chińskie firmy - Huawei i ZTE, ze szczególnym naciskiem na tę

Struktura, czyli bezpieczna lokata i szalenie ryzykowny zakład

najmniej zwrot zainwestowanej kwoty - i które są powiązane z pewną ceną lub wartością zwaną instrumentem bazowym. Zwykle są to notowania konkretnej spółki, złota, ropy lub innych surowców albo w końcu popularnego indeksu. Ale niekoniecznie - fantazja klientów zlecających przygotowanie unikatowego produktu

CEDC spłaci 122,5 mln zł kredytu terminowego, pozostawi kredyt w rachunku bież.

Warszawa, 28.04.2011 (ISB) - Producent alkoholi Central European Distribution Corp. (CEDC) zawarł z bankami porozumienie zmieniające do umowy kredytów na kwotę 330 mln zł, w ramach którego spółka spłaci pozostałe saldo kredytu terminowego w kwocie 122,5 mln zł, utrzymując jednocześnie kredyt w

Unia zmienia politykę transportową. W Polsce skorzysta na tym kolej

nową unijną politykę infrastruktury transportowej komisarz ds. transportu Siim Kallas. Dziewięć unijnych korytarzy Po raz pierwszy Bruksela postanowiła stworzyć bazową sieć transportową UE złożoną z dziewięciu tzw. korytarzy, które mają być głównymi szlakami przewozu. To ma być "ekonomiczny układ

BZ WBK nie wyklucza kolejnych emisji obligacji o wartości do 3 mld zł w 2014 r.

, będziemy chcieli zastanowić się nad takim krokiem" – zaznaczył. Niezabezpieczone trzyletnie obligacje BZ WBK o wartości 500 mln zł zadebiutowały dziś na rynku Catalyst. Oprocentowanie zostało ustalone na WIBOR 6M plus 120 pkt. bazowych. Godlewski poinformował, że kwota emisji nie była

Szef Goldman Sachs w 2011r. zarobił co najmniej 9 mln

Zyski Goldman Sachs, piątego pod względem aktywów banku w USA, a do czasu kryzysu najbardziej rentownej instytucji finansowej na świecie, spadły w 2011 roku o 47 proc. do najniższego poziomu od 2008 r.. Wynagrodzenia, które stanowią największy wydatek firmy, spadły o 21 proc. do kwoty 12,2 mld

Analitycy: raty kredytów pozostaną na niezmienionym poziomie

Analityk Expandera Jarosław Sadowski powiedział, że stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie przez kilka miesięcy. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła na początku lipca stopy procentowe o 25 pkt bazowych, główna stopa procentowa wynosi 2,50 proc. "Pojawiają się pierwsze dobre dane o

Rekordowe wyniki finansowe Grupy IPF w pierwszym półroczu 2014

). Wynika to z wyraźnego wzrostu zysku bazowego o ok. 44,2 mln PLN (8,5 mln GBP) przed uwzględnieniem dodatkowych inwestycji na Litwie w kwocie ok. 10,92 mln PLN (2,1 mln GBP) i niekorzystnego wpływu kursów walutowych, który wyniósł ok. 5,2 mln PLN (1,0 mln GBP).  Pomimo dynamicznie zmieniającego się

Wskaźnik C/IBanku Millennium spadł poniżej celu zakładanego na 2015 r.

kwotę 1.052,5 mln zł. W ujęciu kwartalnym, wynik na działalności podstawowej wzrósł o 5,5%. Koszty ogółem wyniosły 554,3 mln zł w I półroczu i pozostały na zbliżonym poziomie (+0,2%) w porównaniu rok do roku. W ujęciu kwartalnym koszty wzrosły o 1,7% - wyłącznie w odniesieniu do kosztów

Renta wyższa od emerytury? [PORADNIK]

poprzedzających rok, w którym stara się o rentę, albo: * dowolne 20 lat kalendarzowych z całego okresu ubezpieczenia do roku poprzedzającego ten, w którym składa wniosek. ZUS bierze też pod uwagę kwotę bazową. Jest to przeciętne wynagrodzenie pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość renty z

Polskie obligacje poszły jak woda. Ponad 9 mld zł z aukcji

Ministerstwo Finansów przeprowadziło w czwartek aukcję obligacji, na której sprzedało papiery za najwyższą w historii kwotę, nie rezygnując z ceny. Popyt na polski dług było dużo wyższy od oferty. Zdaniem dyrektora departamentu długu w Ministerstwie Finansów Piotra Marczaka przetarg może być

Midas spodziewa się finalizacji rozmów o finansowaniu z BZ WBK do końca 2013 r.

, które obejmują właśnie roll out sieci i finalizację umowy kredytowej. "Po finalizacji umowy kredytowej podejmiemy decyzje dotyczące trzeciej fazy roll out, ale finansowanie będzie wykorzystywane według dotychczasowego planu rozwoju sieci" - wskazał Adaszewski. Kwota kredytu z BZ WBK ma

Akademia Ryzyka cz.1 - Eksport czy import, czyli opcje put i call

instrumentu, fachowo nazywanego aktywem bazowym (aktywem bazowym może być cena waluty, surowca, akcji, wartość indeksu giełdowego itd.). Wartość opcji jest więc pochodną ceny aktywa bazowego. Inne instrumenty finansowe z tej grupy to kontrakty futures, forward i swapy. Obecnie wszystkie z w/w derywatów są

Przegląd informacji ze spółek

zakresie odcinka "C" obejmującego ciąg ulic: Żołnierska - Kościuszki - pl. Konstytucji 3 Maja - Dworcowa - Towarowa", podała spółka. Grupa Lotos planując podniesienie kapitału o kwotę 1 mld zł, chce pozyskać finansowanie na projekty zwiększające kompleksowość i niezależność surowcową

Samorządy dostały mniej pieniędzy na utrzymanie przedszkoli

pojawił się zapis, że od 2014 r. na jedno dziecko w przedszkolu gmina otrzyma 1242 zł. Ale w przepisach przejściowych znalazł się też zapis, że jeśli okaże się, iż dzieci będzie więcej (niż wynikało to z wyliczeń bazowych resortu edukacji przy ustalaniu środków na poszczególne lata), to automatycznie

kwota bazowa

; --Polska walczy na forum unijnym o to, aby polscy rolnicy nie zapłacili ok. 50 mln euro za przekroczenie kwoty mlecznej w roku 2013/2014    Parkiet --Eurocash: Nie planujemy emisji akcji, spółka generuje znaczące środki pieniężne i wypłaca dywidendę    Dziennik Gazeta Prawna

Produkty strukturyzowane - alternatywa dla lokat i funduszy, czy ich uzupełnienie?

. Jeden da zysk, gdy dany instrument bazowy wzrośnie, inny, gdy ten sam instrument spadnie. Wybierając strukturę, trzeba wziąć pod uwagę kilka parametrów: poziom ochrony kapitału, okres inwestycji, minimalną wymaganą kwotę wpłaty czy wysokość prowizji płaconej na wstępie. Warto też wierzyć, że proponowana

RPP znów obniżyła koszt kredytu. Stopy w dół o 50 punktów bazowych

Nawet gdyby dziś Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych o 50 pkt. bazowych, to i tak potencjalni kredytobiorcy moli się cieszyć z najniższego w historii oprocentowania kredytów hipotecznych - wynika z danych zbieranych przez Home Broker. Dzisiejsza decyzja może jednak oznaczać

MŚ: Kilka podmiotów negocjuje zakup uprawnień do emisji CO2

W środę resort poinformował o podpisaniu umów sprzedaży uprawnień Bankowi Światowemu. Nie podał ilości sprzedanych uprawnień ani kwoty transakcji. Poinformował jedynie, że razem z poprzednimi pięcioma umowami ogólna kwota uzyskana przez Polskę ze sprzedaży uprawnień to 130 mln euro. Maćkowiak

Ostre cięcie stóp procentowych - są najniższe w historii. Będą niższe raty kredytów

. Ile dokładnie? Według serwisu Comperia.pl miesięczna rata modelowego kredytu na kwotę 300 tys. złotych zaciągniętego w styczniu 2009 roku spadnie o 56,65 zł. We wrześniu wynosiła ona 1622,47 zł, po spadku stóp rynkowych WIBOR przyjmuje ona wartość 1565,82 zł. Z czego to wynika? Ogłaszane przez RPP

Wyjątkowo czarujący kredyt: tylko 15 zł kosztów miesięcznie. Hit czy pułapka?

zł więcej do oddania - o jedną trzecią więcej niż wynosi bazowa kwota pożyczki, którą też przecież trzeba oddać! Co ciekawe: z tej kwoty tylko część kosztów stanowią "gołe" odsetki (a dokładnie - 765 zł). Do tego bank dorzuca 315 zł prowizji oraz "opłatę za ochronę ubezpieczeniową w

Przegląd prasy

: Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 5,1% r/r w lutym --GUS: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w II wzrosła o 56,5% r/r --GUS: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 5,3% r/r w lutym --NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło +588 mln euro w styczniu --NBP: Inflacja bazowa

Bioton kupi 50,1% akcji Biolek za bazową cenę 60 mln zł w akcjach

Warszawa, 01.09.2011 (ISB) - Spółka biotechnologiczna Bioton zawarła z Troqueera Enterprises umowę w ramach której kupi 50,1% akcji spółki Biolek, podała firma w komunikacie. Bazowa cena wynosi 60 mln zł. "Bazowa cena sprzedaży udziałów wynosi 60 mln zł i będzie płatna w drodze potrącenia

Przegląd informacji ze spółek

punktów bazowych, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował pięcioletnie obligacje serii N1 o wartości 200 mln zł, podała instytucja. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programu emisji obligacji do kwoty 1,5 mld zł

Program restrukturyzacji LOT złożony do Komisji Europejskiej

będzie potrzebował jeszcze 381 mln zł pomocy, choć wszyscy liczą na to, że będzie to mniejsza kwota m.in. dzięki możliwym uzyskaniu od Boeinga odszkodowania za niemal półroczny przestój samolotów Boeing 787 Dreamliner. Jeszcze pod koniec maja program restrukturyzacji zakładał, że LOT będzie potrzebował

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: samochód

Dlaczego? - Bo ujawnienie tych kwot mogłoby rozpętać dyskusję, dlaczego dany samochód kosztuje aż tyle - mówi Wojciech Drzewiecki z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Ale spróbujmy. Większość producentów aut to spółki giełdowe, więc nie mogą zatajać danych finansowych. Znając zysk i

MF nie sprzeda wszystkich środków z funduszy UE w tym roku

Środki unijne, którymi MF będzie dysponowało w tym roku, to 13-14 mld euro. - Wymiany, zgodnie z tym, co zapowiedzieliśmy, będą regularne i bezpośrednio na rynku walutowym. Na pewno nie wymienimy całej dostępnej na ten rok kwoty 13-14 mld euro. Nie jest w naszym interesie doprowadzenie do

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

spreadu. Jednym z nich jest Bank Millennium, którego klienci podpisywali umowy z następującym zapisem. "Kredyt jest indeksowany do HF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia

Włochy pod ścianą. Oprocentowanie obligacji najwyższe od 1997

zwiększenie roli Europejskiego Banku Centralnego w walce z kryzysem. EBC skupuje włoskie i hiszpańskie papiery wartościowe od 8 sierpnia, by powstrzymać rosnące koszty zadłużenia zewnętrznego. Rentowność włoskich dziesięcioletnich obligacji wzrosła po aukcji o 19 pkt bazowych i wyniosła 7,3 proc. Włosi pod

Znamy cennik Pendolino. Tanich biletów mało i tylko z wyprzedzeniem

Załóżmy, że kupujemy bilet na pociąg Pendolino między Warszawą a Krakowem. Jeśli zaplanujemy podróż odpowiednio wcześniej, za bilet możemy zapłacić nawet 49 zł. Od tej kwoty (nazywanej "SuperPromo") rozpocznie się cennik na trasy Pendolino pomiędzy Warszawą a: Krakowem, Katowicami oraz

Grupa Enea chce zainwestować ok. 1,6 mld zł w 2011 roku

, na aktywa wytwórcze - 258 mln zl, a na pozostałe inwestycje - 548 mln zł.   W połowie roku firma podawała, że jej obecny potencjał inwestycyjny to ok. 6,4 mld zł. Na tę kwotę składa się 2,9 mld zł środków własnych i możliwość uzyskania finansowania dłużnego na poziomie ok. 3,5 mld zł.  Plan

Śląska spółka wodociągowa odzyskała stabilność finansową

nie ulegnie zmianie. Będzie kosztowała 2,25 zł za metr sześcienny (to cena bazowa dla gmin, końcowi odbiorcy płacą więcej, po naliczeniu lokalnych taryf). "Wprowadzamy też system rabatowy, który de facto dla naszych klientów będzie oznaczał obniżkę ceny. Z takim zjawiskiem w GPW nie mieliśmy

Rodzina na Swoim: Dokąd po kredyt z dopłatą

sama (mniej więcej połowa odsetek przez osiem lat spłaty). Różnice dotyczą marż, prowizji czy sposobu wyliczania stawki bazowej oprocentowania. Warto więc porównać oferty poszczególnych banków, bo różnice w ratach mogą być całkiem spore, np. dla kredytu w wysokości 300 tys. zł - 170 zł miesięcznie. Z

Jak zacząć handel CFD z Google, Facebook i Coca-Cola

możliwości inwestycyjne, najpopularniejszym instrumentem finansowym jest kontrakt CFD (contract for difference). Kontrakty CFD swój mechanizm mają oparty o instrumenty bazowe, jakimi są kursy walut, indeksy, czy np. kontrakty futures. Pomimo, iż w Polsce nie jest łatwo inwestować bezpośrednio w akcje

Majątki prezydentów. Gdzie jest Rafał Dutkiewicz [RANKING]

tylko dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jubileuszowych nagród. Dlatego często roczne wynagrodzenie prezydentów wskazane w oświadczeniach majątkowych przekracza 12-krotność kwoty bazowej dla prezydentów. Najbiedniejszym prezydentem jest Michał Zaleski, prezydent Torunia. Jego majątek oszacowano

170 tys. nieubezpieczonych w Zachodniopomorskiem! NFZ mówi "stop"

to figurują na liście pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną i NFZ płaci za nich lekarzom rodzinnym tzw. stawkę kapitacyjną. W naszym regionie wynosi ona średnio około 130 zł rocznie (bazowa to 96 zł).W wielkim uproszczeniu oznacza to, że zachodniopomorski NFZ ponad 20 mln zł wydaje na martwe

"GP": Przyszły emerycie, weź na wstrzymanie

Chodzi o to, że szybki wzrost płac i wprowadzona od stycznia kolejna obniżka składki rentowej spowodują, że obowiązująca od marca kwota bazowa, mająca bardzo istotny wpływ na wysokość świadczenia, może być zdecydowanie wyższa. Dziennik szacuje, że wzrośnie z 2275 zł do ok. 2548 zł.Na tej podstawie

ZWZ spółki Enea ma zdecydować 29 VI o wypłacie 109,3 mln zł dywidendy

wcześniejszymi zapowiedziami, które mówiły o przeznaczeniu na dywidendę ok. 30% zysku. "Zwyczajne walne zgromadzenie Enea SA ustala następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku w kwocie 364.386 tys. zł: 1. wypłata dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 30% zysku netto

Stopy procentowe Banku Anglii nadal najniższe w historii

Bank Anglii obniżył stopy procentowe o 100 pkt bazowych w grudniu 2008 roku, a w styczniu, lutym i marcu 2009 roku po 50 pkt bazowych.W listopadzie ub. roku bank obniżył stopę repo o 150 pkt bazowych. Analitycy spodziewali się takiej decyzji banku. Bank Anglii niemal wyczerpał już możliwość

Na Wall Street bez większych zmian, chociaż szef Fed nieco rozczarował

polityka monetarna nie pomoże gospodarce, jeśli równie agresywna nie będzie polityka fiskalna, której celem powinno być zmniejszenie deficytu budżetowego oraz długu publicznego. Bank centralny Chin obniżył benchmarkową jednoroczną stopę depozytową o 25 punktów bazowych do 3,25 proc. Bank centralny Chin

Arctic Paper wyemitował 2-letnie obligacje o wartośco 80 mln zł

, niezabezpieczonymi, o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja. Liczba wyemitowanych obligacji serii 1/2011 wynosi 800, a ich łączna wartość nominalna wynosi 80 mln zł. Cena emisyjna każdej obligacji wynosi 100.000 zł. Wpływy netto z tytułu emisji w kwocie do 80 mln zł, zostaną przeznaczone na refinansowanie

Kary za niedozwolone zapisy w umowach z konsumentami

przez Prezesa UOKiK. Podstawą ustalenia wysokości kary jest przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.Zasady wymierzenia kary pieniężnejZgodnie z wytycznymi wydanymi przez UOKiK, za każde niedozwolone postanowienie umowne kwota bazowa kary, w

"DGP": Prezydent nie pomoże pracującym emerytom

przepisów, jeśli zdecydują się kontynuować pracę i tym samym stracą od października emerytury, zyskają korzystniejszy sposób ich naliczania. Jeżeli w przyszłości wystąpią o świadczenia ponownie, to ZUS ustali emeryturę z nową kwotą bazową i podstawą wymiaru.

Stopy procentowe znowu w dół. To już ostatni raz?

oprocentowania o 25 punktów bazowych oznacza dla przeciętnego kredytobiorcy ratę niższą o 20-30 złotych - choć zwykle nie natychmiast. Wysokość oprocentowania zależy co prawda od stawki WIBOR skorelowanej ze stopą referencyjną NBP, ale banki, ustalając oprocentowanie kredytów, odwołują się do tej wartości czasem

Enea może obecnie sfinansować inwestycje warte ok. 6,4 mld zł

rynkowej, sytuacji finansowej, wyników przeprowadzonych analiz technicznych i ekonomicznych oraz zdolności do sfinansowania inwestycji, nie wyklucza zwiększenia bazowego programu inwestycyjnego o dodatkowe inwestycje w wytwarzanie konwencjonalne w kwocie ok. 1,3 mld euro. Kwota ta zakłada budowę drugiego

ZWZ Action zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,43 zł na akcję

. Będziemy dążyć do tego, aby w kolejnych latach bazowa kwota do podziału była jeszcze wyższa"  – powiedział prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie. Pozostała część zysku w wysokości 16,248 mln zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki. ZWZ ustaliło również dzień dywidendy na

Bioton podwyższył kapitał o 52,2 mln zł w związku z zakupem Bioleku

22.09.2011 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, na podstawie której zarząd podwyższył kapitał zakładowy spółki o kwotę 52.196.017,20 zł poprzez emisję 260.980.086 akcji zwykłych na

Przegląd informacji ze spółek

. Jednocześnie agencja podniosła bazową ocenę kredytową PKN Orlen z poziomu ba2 do poziomu ba1. Akcje spółki HM Inwest zadebiutują w czwartek, 7 listopada, na rynku NewConnect, podała giełda w komunikacie. Feerum chce, aby docelowo przychody z rynku polskiego i zagranicy stanowiły po połowie

Lekka poprawa nastrojów na świecie daje szansę na pozytywną sesję na GPW

. Wydaje się to opinia przesadzona biorąc pod uwagę solidne dokapitalizowanie sektora bankowego jednak z drugiej strony ciężko prognozować skalę strat w momencie wymknięcia się spod kontroli kryzysu fiskalnego. Niedawno o takie szacunki pokusił się Goldman Sachs wskazując na kwotę rzędu biliona dolarów

Przegląd informacji ze spółek

przedziale 60-70 punktów bazowych, poinformował prezes Cezary Stypukowski. Ze względu na warunki rynkowe mBank w tym kwartale nie planuje emisji obligacji w ramach programu na 2 mld euro (emitowanych w PLN lub innych walutach), poinformował prezes Cezary Stypułkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i

Dziura w kasie państwa rośnie szybciej, niż zakładano. Inflacja nie pomaga

najprawdopodobniej dokona obniżek w skali 25-50 pkt bazowych na najbliższych dwóch posiedzeniach - przewiduje Maciej Reluga, główny ekonomista BZ WBK.Niższy od planu wzrost i niższa inflacja przekładają się na niższe wpływy budżetu z podatków. Eksperci szacują, że w tym roku w kasie państwa może zabraknąć 10-15 mld

PKO BP sfinalizował przejęcie aktywów Grupy Nordea za blisko 2,81 mld zł

Warszawa, 02.04.2014 (ISBnews) - PKO Bank Polski sfinalizował przejęcie akcji spółek Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance Polska za łączną kwotę blisko 2,81 mld zł, podał bank. Pełne zakończenie procesu integracji planowane jest w pierwszej

Janosikowe wymaga zmian. Inaczej wróci do Trybunału Konstytucyjnego

sezonowego przypływu ludności w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie czy leczniczo. Co więcej - dodał TK - obecnie obowiązująca ustawa każe brać pod uwagę liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych na danym obszarze według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy. "Takie rozwiązanie

Czy energetykę stać na pomoc z Polskich Inwestycji Rozwojowych?

bazowych. To w dzisiejszych warunkach ponad 7,2 proc. Jednak dobrze wiadomo, że bolączką sektora energetycznego zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, są problemy opłacalnością inwestycji w bloki do produkcji energii. O osiąganiu atrakcyjnych stóp zwrotu z nowych inwestycji nawet się nie dyskutuje

Trzęsienie ziemi w pożyczkach internetowych? Wchodzi potężny gracz

;Subiektywnie o finansach": Nowy pomysł na szybką pożyczkę - zamiast od firmy pożyczkowej weź chwilówkę od... internauty Jakie mają być oferowane inwestorom zyski? Tego niestety nie udało mi się dowiedzieć, ale w Szwecji rzecz działa tak, że każda większa wpłacona kwota jest dzielona na transze po 100

Nowy kredyt w PKO BP! Mini Ratka. Czy aby na pewno taka mini?

oprocentowanie, które zależy od kilku parametrów, ale bazowa stawka to mniej więcej 18 proc. rocznie. Można ją w ramach promocji zbić do 6,99 proc., ale tylko dla bardzo małej pożyczki (do 3000 zł) wziętej na krótko (limit spłaty to rok). Biorąc od 3 tys. do 5 tys. zł na krótki okres można się dla odmiany

UOKiK o ubezpieczeniach: Wielkie pole do nadużyć, będzie raport

. Konsumentom natomiast chcemy zwrócić uwagę na meandry polis inwestycyjnych, aby nie dali się nabierać na tego typu działania. Muszę przyznać, że widzimy tu pole do nadużyć znacznie większych i na znacznie poważniejsze kwoty niż w przypadku Amber Gold. Koniec bezprawnego zarabiania na klientach? Co dokładnie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Fundusz sołecki

: przy ustalaniu kwoty funduszu sołeckiego na rok 2011 brano pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 30 czerwca 2010 roku). Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.Kb – kwota bazowa obliczana jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy

Sieci sensorowe

energii. Koszt pojedynczego węzła to kwota od kilkunastu centów do kilkuset dolarów w zależności od jego parametrów.Najważniejsze parametry, którymi różnią się między sobą sieci sensorowe oraz które odróżniają je od innych sieci (np. komputerowych) to: małe fizyczne rozmiary węzłów, optymalizację

Dominik Hašek

do wiadomości, że obie strony dogadały się co do warunków kontraktu, w ramach którego Dominator zostanie w HockeyTown jeszcze jeden sezon. Czech otrzymał sporą podwyżkę w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy zarobił, z samego kontraktu, 750 tysięcy dolarów. Tym razem, kwota bazowa to ponad 2 miliony

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.