kwota bazowa

jag, PAP

"GP": Poczekać z emeryturą do marca?

"GP": Poczekać z emeryturą do marca?

Występując o emeryturę w marcu, można zyskać nawet kilkaset złotych, informuje "Gazeta Prawna" i wyjaśnia, że ZUS, przyznając od marca emerytury i renty, weźmie pod uwagę wysokość nowej kwoty bazowej. Wyniesie ona 2578,26 zł. i będzie wyższa od obowiązującej obecnie (2275,37 zł.) o 13 proc.

Trybunał zajmie się we wtorek przepisami o "janosikowym"

terytorialnego. W skardze podkreślono, że zmiana sposobu obliczania kwoty wpłaty "janosikowego" w latach 2010-2011 zniosła pojęcie dochodów faktycznie uzyskanych, pojęcie roku bazowego oraz roku sprawozdawczego. Tym samym dochody podatkowe faktycznie uzyskane przez województwa i wykazane w

Od lipca 300 zł podwyżki dla policjantów

Od lipca 300 zł podwyżki dla policjantów

Na wzrost uposażeń dla około 100 tys. policjantów zarezerwowano 202 mln zł w budżecie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego wielokrotność kwoty bazowej (na jej podstawie wyliczane jest przeciętne uposażenie policjantów) wzrośnie z

Vistula porozumiała się z bankami ws. spłaty wierzytelności

umowę sprzedaży wierzytelności przysługujących bankom wobec Vistula Group. Łączna wartość nominalna kwot głównych wierzytelności banku wynosi ok. 141 mln zł, poinformował BNP Paribas Bank Polska w komunikacie. "Realizacja umowy w zakresie dotyczącym banku zależy od ziszczenia się szeregu

Grupa BNP Paribas przejmuje Bank BGŻ od Grupy Rabobanku za 4,2 mld zł

Warszawa, 05.12.2013 (ISBnews) - Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy dotyczącej przejęcia pakietu 98,5% akcji Banku Gospodarki Żywnościowej (Bank BGŻ) za kwotę 4,2 mld zł, podał BNP Paribas. "Grupa BNP Paribas i Grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy

PCC Rokita ma 84,9 mln zł pożyczki z NFOŚiGW na modernizację elektrociepłowni

Warszawa, 02.08.2013 (ISBnews) – PCC Rokita zawarł z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) umowę pożyczki do kwoty 84,87 mln zł zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania modernizacji elektrociepłowni, podała spółka w komunikacie

Prezydent podpisał nowelę ustawy o dochodach samorządów

jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą do wyliczenia rezerwy będą dane o wielkości subwencji ustalonej na rok budżetowy. Zgodnie z nowelą do podziału przyjmowane będą dochody i wydatki za rok bazowy wskazane w sprawozdaniach samorządów, z uwzględnieniem korekt złożonych do 30 czerwca roku budżetowego

Posłowie za poprawką Senatu dot. pożyczki w 2014 r. dla Mazowsza

musiało uiścić w ramach janosikowego więcej niż 400 mln zł, to może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na kwotę powyżej tej wartości. Chodzi tu o Mazowsze, które w przyszłym roku będzie musiało wyasygnować 640 mln zł janosikowego. Janosikowe to systemem subwencji, który polega na przekazywaniu przez

Senat za pożyczką dla Mazowsza na spłatę janosikowego

Senat za pożyczką dla Mazowsza na spłatę janosikowego

. województwo będzie musiało uiścić w ramach janosikowego więcej niż 400 mln zł, to może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na kwotę powyżej tej wartości. W tym przypadku chodzi konkretnie o Mazowsze, które w przyszłym roku będzie musiało wyasygnować 640 mln zł janosikowego.Janosikowe to system subwencji

Senat za pożyczką w 2014 r. dla Mazowsza na spłatę janosikowego

. województwo będzie musiało uiścić w ramach janosikowego więcej niż 400 mln zł, to może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na kwotę powyżej tej wartości. Chodzi tu o Mazowsze, które w przyszłym roku będzie musiało wyasygnować 640 mln zł janosikowego. Janosikowe to systemem subwencji, który polega na

Senackie komisje za pożyczką w 2014 r. dla Mazowsza na spłatę janosikowego

400 mln zł, to może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na kwotę powyżej tej wartości. Chodzi tu o Mazowsze, które w przyszłym roku będzie musiało wyasygnować 640 mln zł janosikowego. Janosikowe - to systemem subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części swoich dochodów

Poprawka senatorów opozycji do noweli ustawy o dochodach samorządów

Poprawka, złożona przez senatorów PiS, zakłada wykreślenie z noweli artykułu mówiącego o tym, że jeśli w przyszłym roku dane województwo będzie musiało uiścić w ramach janosikowego więcej niż 400 mln zł, to kwota powyżej tej wartości zostanie spłacona w ratach rozłożonych na lata 2015-2017. Artykuł

Posłowie za dodatkowymi pieniędzmi dla samorządów z budżetu państwa

, iż poprawka ta odnosi się do janosikowego, które ma uiścić województwo mazowieckie w przyszłym roku; chodzi o kwotę 640 mln zł. "Chodzi o to, aby zdjąć 240 mln zł tak, aby zostało tylko 400 mln zł do zapłacenia. Te 240 mln zł (...) Mazowsze miałoby zapłacić w latach 2015-2017" - powiedział

Analitycy: raty kredytów pozostaną na niezmienionym poziomie

Analitycy: raty kredytów pozostaną na niezmienionym poziomie

Analityk Expandera Jarosław Sadowski powiedział, że stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie przez kilka miesięcy.Rada Polityki Pieniężnej obniżyła na początku lipca stopy procentowe o 25 pkt bazowych, główna stopa procentowa wynosi 2,50 proc."Pojawiają się pierwsze dobre dane o

Resort finansów chce opodatkować zyski z polisolokat

Resort finansów chce opodatkować zyski z polisolokat

podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem m.in. dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. To ma się jednak zmienić."W wyniku zmiany opodatkowane będą

Polska na liście potencjalnych bankrutów. Jesteśmy w niezbyt elitarnym klubie

Credit default swap (CDS) to instrument pochodny, dzięki któremu można przenieść ryzyko niewypłacalności wystawcy danego instrumentu bazowego, np. obligacji czy innych papierów dłużnych. Oznacza to, że jedna ze stron transakcji w zamian za uzgodnione wynagrodzenie zgadza się na spłatę długu

Oferta publiczna obligacji PKN Orlen do kwoty 200 mln zł rusza dzisiaj

cena emisyjna wynosi 100 zł i rośnie o 1 gr z każdym dniem trwania oferty do 14 czerwca (do 100,20 zł w ostatnim dniu zapisów). Stopa bazowa to WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów powiększony o marżę 1,5%. Termin przydziału ustalono na 18 czerwca 2013 r. Przewidywany dzień emisji to 28 czerwca 2013 r

"GP": Wzrosną emerytury i renty

Wzrost świadczeń wynika z podwyższonej kwoty bazowej, która wyniesie 2578 złotych 26 groszy, czyli będzie wyższa od dotychczasowej o 302 złote 89 groszy. Nowa kwota bazowa będzie brana pod uwagę przez ZUS przy wyliczaniu wysokości rent i emerytur. To oznacza, że na przykład przeciętna emerytura

MF proponuje obniżenie progów ostrożnościowych o 7 pkt proc.

Resort finansów tłumaczy w uzasadnieniu do projektu, że jednym z efektów zmian dotyczących OFE będzie obniżenie kwoty państwowego długu publicznego. Wyjaśniono, że w efekcie przekazania do ZUS 51,5 proc. aktywów OFE, co będzie miało miejsce na początku lutego, nastąpi konwersja zobowiązań Skarbu

Zarząd Gino Rossi podjął uchwałę ws. obligacji serii B do 15 mln zł

Warszawa, 02.10.2013 (ISBnews) -  Zarząd Gino Rossi podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B na kwotę do 15 mln zł w ramach programu emisji obligacji na maksymalną kwotę 35 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. „Na mocy uchwały, zarząd spółki, postanowił wyemitować

Sposoby na wyższą emeryturę

Sposoby na wyższą emeryturę

odpowiednie wnioski. Nikt za nas tego nie zrobi.Zamiana z wcześniejszej na zwykłąZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową. A

MFW: RPP podniesie stopy o 75 punktów bazowych

MFW w czwartek opublikowało raport, w którym chwali ostatnie decyzje Rady Polityki Pieniężnej. "Obecna polityka monetarna jest odpowiednia" - czytamy w dokumencie. Dzień wcześniej RPP podniosła - po raz trzeci w tym roku - koszt kredytu o 25 punktów bazowych. Po tej podwyżce poziom stóp

Struktura, czyli bezpieczna lokata i szalenie ryzykowny zakład

najmniej zwrot zainwestowanej kwoty - i które są powiązane z pewną ceną lub wartością zwaną instrumentem bazowym. Zwykle są to notowania konkretnej spółki, złota, ropy lub innych surowców albo w końcu popularnego indeksu. Ale niekoniecznie - fantazja klientów zlecających przygotowanie unikatowego produktu

BZ WBK nie wyklucza kolejnych emisji obligacji o wartości do 3 mld zł w 2014 r.

, będziemy chcieli zastanowić się nad takim krokiem" – zaznaczył. Niezabezpieczone trzyletnie obligacje BZ WBK o wartości 500 mln zł zadebiutowały dziś na rynku Catalyst. Oprocentowanie zostało ustalone na WIBOR 6M plus 120 pkt. bazowych. Godlewski poinformował, że kwota emisji nie była

CEDC spłaci 122,5 mln zł kredytu terminowego, pozostawi kredyt w rachunku bież.

Warszawa, 28.04.2011 (ISB) - Producent alkoholi Central European Distribution Corp. (CEDC) zawarł z bankami porozumienie zmieniające do umowy kredytów na kwotę 330 mln zł, w ramach którego spółka spłaci pozostałe saldo kredytu terminowego w kwocie 122,5 mln zł, utrzymując jednocześnie kredyt w

Oferta publiczna II transzy obligacji PKN Orlen do kwoty 200 mln zł rusza dziś

czerwca (do 100,20 zł w ostatnim dniu zapisów). Stopa bazowa to WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów powiększony o marżę 1,5%. Termin przydziału ustalono na 18 czerwca 2013 r. Przewidywany dzień emisji to 28 czerwca 2013 r. Przewidywany termin podania wyników oferty do publicznej wiadomości to 19 czerwca

Koniec starego portfela, czyli komu wyższe emerytury

bazową ze 100 do 91 procent. Przyjęto kwotę 3 201 400 zł (91 proc.) zamiast kwoty 3 518 000 zł (100 proc.). Dlaczego ta kwota bazowa była taka ważna? Bo służyła do obliczenia zarówno nowych świadczeń, jak i podwyżek w ramach waloryzacji (więcej o kwocie bazowej niżej). Stracili zatem emeryci i renciści

Midas spodziewa się finalizacji rozmów o finansowaniu z BZ WBK do końca 2013 r.

, które obejmują właśnie roll out sieci i finalizację umowy kredytowej. "Po finalizacji umowy kredytowej podejmiemy decyzje dotyczące trzeciej fazy roll out, ale finansowanie będzie wykorzystywane według dotychczasowego planu rozwoju sieci" - wskazał Adaszewski. Kwota kredytu z BZ WBK ma

Samorządy dostały mniej pieniędzy na utrzymanie przedszkoli

pojawił się zapis, że od 2014 r. na jedno dziecko w przedszkolu gmina otrzyma 1242 zł. Ale w przepisach przejściowych znalazł się też zapis, że jeśli okaże się, iż dzieci będzie więcej (niż wynikało to z wyliczeń bazowych resortu edukacji przy ustalaniu środków na poszczególne lata), to automatycznie

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 20

ustalona na poziomie 21,12 zł. Wyemitowane akcje zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci udziałów spółki Metelem o łącznej szacunkowej wartości w kwocie 6,15 mld zł. Sprzeciw wobec uchwały zgłosiły: Aviva OFE, Nordea OFE i PZU OFE. Działający w porozumieniu akcjonariusze Aviva OFE i

Szef Goldman Sachs w 2011r. zarobił co najmniej 9 mln

Zyski Goldman Sachs, piątego pod względem aktywów banku w USA, a do czasu kryzysu najbardziej rentownej instytucji finansowej na świecie, spadły w 2011 roku o 47 proc. do najniższego poziomu od 2008 r.. Wynagrodzenia, które stanowią największy wydatek firmy, spadły o 21 proc. do kwoty 12,2 mld

Przegląd prasy

: Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 5,1% r/r w lutym --GUS: Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w II wzrosła o 56,5% r/r --GUS: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 5,3% r/r w lutym --NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło +588 mln euro w styczniu --NBP: Inflacja bazowa

Polskie obligacje poszły jak woda. Ponad 9 mld zł z aukcji

Ministerstwo Finansów przeprowadziło w czwartek aukcję obligacji, na której sprzedało papiery za najwyższą w historii kwotę, nie rezygnując z ceny. Popyt na polski dług było dużo wyższy od oferty. Zdaniem dyrektora departamentu długu w Ministerstwie Finansów Piotra Marczaka przetarg może być

Senat za pożyczką w 2014 r. dla Mazowsza na spłatę janosikowego

mln zł, to może ubiegać się o pożyczkę z budżetu państwa na kwotę powyżej tej wartości. Chodzi tu o Mazowsze, które w przyszłym roku będzie musiało wyasygnować 640 mln zł janosikowego. Janosikowe to systemem subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części swoich dochodów na

Wyjątkowo czarujący kredyt: tylko 15 zł kosztów miesięcznie. Hit czy pułapka?

zł więcej do oddania - o jedną trzecią więcej niż wynosi bazowa kwota pożyczki, którą też przecież trzeba oddać! Co ciekawe: z tej kwoty tylko część kosztów stanowią "gołe" odsetki (a dokładnie - 765 zł). Do tego bank dorzuca 315 zł prowizji oraz "opłatę za ochronę ubezpieczeniową w

RPP znów obniżyła koszt kredytu. Stopy w dół o 50 punktów bazowych

Nawet gdyby dziś Rada Polityki Pieniężnej nie obniżyła stóp procentowych o 50 pkt. bazowych, to i tak potencjalni kredytobiorcy moli się cieszyć z najniższego w historii oprocentowania kredytów hipotecznych - wynika z danych zbieranych przez Home Broker. Dzisiejsza decyzja może jednak oznaczać

Akademia Ryzyka cz.1 - Eksport czy import, czyli opcje put i call

instrumentu, fachowo nazywanego aktywem bazowym (aktywem bazowym może być cena waluty, surowca, akcji, wartość indeksu giełdowego itd.). Wartość opcji jest więc pochodną ceny aktywa bazowego. Inne instrumenty finansowe z tej grupy to kontrakty futures, forward i swapy. Obecnie wszystkie z w/w derywatów są

Posłowie za dodatkowymi pieniędzmi dla samorządów z budżetu państwa

, które ma uiścić województwo mazowieckie w przyszłym roku; chodzi o kwotę 640 mln zł. "Chodzi o to, aby zdjąć 240 mln zł tak, aby zostało tylko 400 mln zł do zapłacenia. Te 240 mln zł (...) Mazowsze miałoby zapłacić w latach 2015-2017" - powiedział. "To taka jakby ulga w opłatach

Produkty strukturyzowane - alternatywa dla lokat i funduszy, czy ich uzupełnienie?

instrument bazowy wzrośnie, inny, gdy ten sam instrument spadnie. Wybierając strukturę, trzeba wziąć pod uwagę kilka parametrów: poziom ochrony kapitału, okres inwestycji, minimalną wymaganą kwotę wpłaty czy wysokość prowizji płaconej na wstępie. Warto też wierzyć, że proponowana strategia inwestycyjna, a

MŚ: Kilka podmiotów negocjuje zakup uprawnień do emisji CO2

W środę resort poinformował o podpisaniu umów sprzedaży uprawnień Bankowi Światowemu. Nie podał ilości sprzedanych uprawnień ani kwoty transakcji. Poinformował jedynie, że razem z poprzednimi pięcioma umowami ogólna kwota uzyskana przez Polskę ze sprzedaży uprawnień to 130 mln euro.Maćkowiak

Przegląd informacji ze spółek

punktów bazowych, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował pięcioletnie obligacje serii N1 o wartości 200 mln zł, podała instytucja. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę programu emisji obligacji do kwoty 1,5 mld zł

Program restrukturyzacji LOT złożony do Komisji Europejskiej

będzie potrzebował jeszcze 381 mln zł pomocy, choć wszyscy liczą na to, że będzie to mniejsza kwota m.in. dzięki możliwym uzyskaniu od Boeinga odszkodowania za niemal półroczny przestój samolotów Boeing 787 Dreamliner. Jeszcze pod koniec maja program restrukturyzacji zakładał, że LOT będzie potrzebował

Ile to kosztuje i dlaczego tak drogo: samochód

Dlaczego? - Bo ujawnienie tych kwot mogłoby rozpętać dyskusję, dlaczego dany samochód kosztuje aż tyle - mówi Wojciech Drzewiecki z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Ale spróbujmy. Większość producentów aut to spółki giełdowe, więc nie mogą zatajać danych finansowych. Znając zysk i

Będą pozwy za spread? "Frankowi" klienci walczą z bankami

spreadu. Jednym z nich jest Bank Millennium, którego klienci podpisywali umowy z następującym zapisem. "Kredyt jest indeksowany do HF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia

Bioton kupi 50,1% akcji Biolek za bazową cenę 60 mln zł w akcjach

Warszawa, 01.09.2011 (ISB) - Spółka biotechnologiczna Bioton zawarła z Troqueera Enterprises umowę w ramach której kupi 50,1% akcji spółki Biolek, podała firma w komunikacie. Bazowa cena wynosi 60 mln zł. "Bazowa cena sprzedaży udziałów wynosi 60 mln zł i będzie płatna w drodze potrącenia

MF nie sprzeda wszystkich środków z funduszy UE w tym roku

Środki unijne, którymi MF będzie dysponowało w tym roku, to 13-14 mld euro. - Wymiany, zgodnie z tym, co zapowiedzieliśmy, będą regularne i bezpośrednio na rynku walutowym. Na pewno nie wymienimy całej dostępnej na ten rok kwoty 13-14 mld euro. Nie jest w naszym interesie doprowadzenie do

Włochy pod ścianą. Oprocentowanie obligacji najwyższe od 1997

zwiększenie roli Europejskiego Banku Centralnego w walce z kryzysem. EBC skupuje włoskie i hiszpańskie papiery wartościowe od 8 sierpnia, by powstrzymać rosnące koszty zadłużenia zewnętrznego. Rentowność włoskich dziesięcioletnich obligacji wzrosła po aukcji o 19 pkt bazowych i wyniosła 7,3 proc. Włosi pod

Jak zacząć handel CFD z Google, Facebook i Coca-Cola

możliwości inwestycyjne, najpopularniejszym instrumentem finansowym jest kontrakt CFD (contract for difference). Kontrakty CFD swój mechanizm mają oparty o instrumenty bazowe, jakimi są kursy walut, indeksy, czy np. kontrakty futures. Pomimo, iż w Polsce nie jest łatwo inwestować bezpośrednio w akcje

Rodzina na Swoim: Dokąd po kredyt z dopłatą

sama (mniej więcej połowa odsetek przez osiem lat spłaty). Różnice dotyczą marż, prowizji czy sposobu wyliczania stawki bazowej oprocentowania. Warto więc porównać oferty poszczególnych banków, bo różnice w ratach mogą być całkiem spore, np. dla kredytu w wysokości 300 tys. zł - 170 zł miesięcznie. Z

Grupa Enea chce zainwestować ok. 1,6 mld zł w 2011 roku

, na aktywa wytwórcze - 258 mln zl, a na pozostałe inwestycje - 548 mln zł.   W połowie roku firma podawała, że jej obecny potencjał inwestycyjny to ok. 6,4 mld zł. Na tę kwotę składa się 2,9 mld zł środków własnych i możliwość uzyskania finansowania dłużnego na poziomie ok. 3,5 mld zł.  Plan

170 tys. nieubezpieczonych w Zachodniopomorskiem! NFZ mówi "stop"

to figurują na liście pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną i NFZ płaci za nich lekarzom rodzinnym tzw. stawkę kapitacyjną. W naszym regionie wynosi ona średnio około 130 zł rocznie (bazowa to 96 zł).W wielkim uproszczeniu oznacza to, że zachodniopomorski NFZ ponad 20 mln zł wydaje na martwe

Na Wall Street bez większych zmian, chociaż szef Fed nieco rozczarował

monetarna nie pomoże gospodarce, jeśli równie agresywna nie będzie polityka fiskalna, której celem powinno być zmniejszenie deficytu budżetowego oraz długu publicznego.Bank centralny Chin obniżył benchmarkową jednoroczną stopę depozytową o 25 punktów bazowych do 3,25 proc. Bank centralny Chin poinformował

ZWZ spółki Enea ma zdecydować 29 VI o wypłacie 109,3 mln zł dywidendy

wcześniejszymi zapowiedziami, które mówiły o przeznaczeniu na dywidendę ok. 30% zysku. "Zwyczajne walne zgromadzenie Enea SA ustala następujący podział zysku netto za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku w kwocie 364.386 tys. zł: 1. wypłata dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 30% zysku netto

Przegląd informacji ze spółek

przedziale 60-70 punktów bazowych, poinformował prezes Cezary Stypukowski. Ze względu na warunki rynkowe mBank w tym kwartale nie planuje emisji obligacji w ramach programu na 2 mld euro (emitowanych w PLN lub innych walutach), poinformował prezes Cezary Stypułkowski. Urząd Ochrony Konkurencji i

Stopy procentowe znowu w dół. To już ostatni raz?

oprocentowania o 25 punktów bazowych oznacza dla przeciętnego kredytobiorcy ratę niższą o 20-30 złotych - choć zwykle nie natychmiast. Wysokość oprocentowania zależy co prawda od stawki WIBOR skorelowanej ze stopą referencyjną NBP, ale banki, ustalając oprocentowanie kredytów, odwołują się do tej wartości czasem

Przegląd informacji ze spółek

. Jednocześnie agencja podniosła bazową ocenę kredytową PKN Orlen z poziomu ba2 do poziomu ba1. Akcje spółki HM Inwest zadebiutują w czwartek, 7 listopada, na rynku NewConnect, podała giełda w komunikacie. Feerum chce, aby docelowo przychody z rynku polskiego i zagranicy stanowiły po połowie

PKO BP sfinalizował przejęcie aktywów Grupy Nordea za blisko 2,81 mld zł

Warszawa, 02.04.2014 (ISBnews) - PKO Bank Polski sfinalizował przejęcie akcji spółek Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance Polska za łączną kwotę blisko 2,81 mld zł, podał bank. Pełne zakończenie procesu integracji planowane jest w pierwszej

"GP": Przyszły emerycie, weź na wstrzymanie

Chodzi o to, że szybki wzrost płac i wprowadzona od stycznia kolejna obniżka składki rentowej spowodują, że obowiązująca od marca kwota bazowa, mająca bardzo istotny wpływ na wysokość świadczenia, może być zdecydowanie wyższa. Dziennik szacuje, że wzrośnie z 2275 zł do ok. 2548 zł.Na tej podstawie

Czy energetykę stać na pomoc z Polskich Inwestycji Rozwojowych?

bazowych. To w dzisiejszych warunkach ponad 7,2 proc. Jednak dobrze wiadomo, że bolączką sektora energetycznego zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, są problemy opłacalnością inwestycji w bloki do produkcji energii. O osiąganiu atrakcyjnych stóp zwrotu z nowych inwestycji nawet się nie dyskutuje

Arctic Paper wyemitował 2-letnie obligacje o wartośco 80 mln zł

, niezabezpieczonymi, o wartości nominalnej 100.000 PLN każda obligacja. Liczba wyemitowanych obligacji serii 1/2011 wynosi 800, a ich łączna wartość nominalna wynosi 80 mln zł. Cena emisyjna każdej obligacji wynosi 100.000 zł. Wpływy netto z tytułu emisji w kwocie do 80 mln zł, zostaną przeznaczone na refinansowanie

Stopy procentowe Banku Anglii nadal najniższe w historii

Bank Anglii obniżył stopy procentowe o 100 pkt bazowych w grudniu 2008 roku, a w styczniu, lutym i marcu 2009 roku po 50 pkt bazowych.W listopadzie ub. roku bank obniżył stopę repo o 150 pkt bazowych. Analitycy spodziewali się takiej decyzji banku. Bank Anglii niemal wyczerpał już możliwość

"DGP": Prezydent nie pomoże pracującym emerytom

przepisów, jeśli zdecydują się kontynuować pracę i tym samym stracą od października emerytury, zyskają korzystniejszy sposób ich naliczania. Jeżeli w przyszłości wystąpią o świadczenia ponownie, to ZUS ustali emeryturę z nową kwotą bazową i podstawą wymiaru.

Kary za niedozwolone zapisy w umowach z konsumentami

przez Prezesa UOKiK. Podstawą ustalenia wysokości kary jest przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.Zasady wymierzenia kary pieniężnejZgodnie z wytycznymi wydanymi przez UOKiK, za każde niedozwolone postanowienie umowne kwota bazowa kary, w

Dziura w kasie państwa rośnie szybciej, niż zakładano. Inflacja nie pomaga

najprawdopodobniej dokona obniżek w skali 25-50 pkt bazowych na najbliższych dwóch posiedzeniach - przewiduje Maciej Reluga, główny ekonomista BZ WBK.Niższy od planu wzrost i niższa inflacja przekładają się na niższe wpływy budżetu z podatków. Eksperci szacują, że w tym roku w kasie państwa może zabraknąć 10-15 mld

Janosikowe wymaga zmian. Inaczej wróci do Trybunału Konstytucyjnego

sezonowego przypływu ludności w miejscowościach atrakcyjnych turystycznie czy leczniczo. Co więcej - dodał TK - obecnie obowiązująca ustawa każe brać pod uwagę liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych na danym obszarze według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy. "Takie rozwiązanie

UOKiK o ubezpieczeniach: Wielkie pole do nadużyć, będzie raport

. Konsumentom natomiast chcemy zwrócić uwagę na meandry polis inwestycyjnych, aby nie dali się nabierać na tego typu działania. Muszę przyznać, że widzimy tu pole do nadużyć znacznie większych i na znacznie poważniejsze kwoty niż w przypadku Amber Gold. Koniec bezprawnego zarabiania na klientach? Co dokładnie

Enea może obecnie sfinansować inwestycje warte ok. 6,4 mld zł

rynkowej, sytuacji finansowej, wyników przeprowadzonych analiz technicznych i ekonomicznych oraz zdolności do sfinansowania inwestycji, nie wyklucza zwiększenia bazowego programu inwestycyjnego o dodatkowe inwestycje w wytwarzanie konwencjonalne w kwocie ok. 1,3 mld euro. Kwota ta zakłada budowę drugiego

Bioton podwyższył kapitał o 52,2 mln zł w związku z zakupem Bioleku

22.09.2011 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, na podstawie której zarząd podwyższył kapitał zakładowy spółki o kwotę 52.196.017,20 zł poprzez emisję 260.980.086 akcji zwykłych na

ZWZ Action zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,43 zł na akcję

. Będziemy dążyć do tego, aby w kolejnych latach bazowa kwota do podziału była jeszcze wyższa"  – powiedział prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie. Pozostała część zysku w wysokości 16,248 mln zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki. ZWZ ustaliło również dzień dywidendy na

Lekka poprawa nastrojów na świecie daje szansę na pozytywną sesję na GPW

. Wydaje się to opinia przesadzona biorąc pod uwagę solidne dokapitalizowanie sektora bankowego jednak z drugiej strony ciężko prognozować skalę strat w momencie wymknięcia się spod kontroli kryzysu fiskalnego. Niedawno o takie szacunki pokusił się Goldman Sachs wskazując na kwotę rzędu biliona dolarów

Trzęsienie ziemi w pożyczkach internetowych? Wchodzi potężny gracz

;Subiektywnie o finansach": Nowy pomysł na szybką pożyczkę - zamiast od firmy pożyczkowej weź chwilówkę od... internautyJakie mają być oferowane inwestorom zyski? Tego niestety nie udało mi się dowiedzieć, ale w Szwecji rzecz działa tak, że każda większa wpłacona kwota jest dzielona na transze po 100 koron

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

Catalyst zadebiutowały obligacje o wartości 500 mln zł, z czego papiery warte 100 mln zł objął EBOR. Reszta trafiła do krajowych inwestorów instytucjonalnych, w tym do TFI, OFE i towarzystw ubezpieczeniowych. Oprocentowanie zostało ustalone w wysokości stawki WIBOR 6M powiększonej o 120 pkt. bazowych. CEZ

Fed pozostaje skoncentrowany na rynku pracy

nie zapomni również o Europie i Europejskim Banku Centralnym, który w bieżącym tygodniu powinien obniżyć cenę kredytu strefie euro o 25 punktów bazowych oraz będzie mógł przedstawić konkrety na temat planowanych działań w walce o ocalenie euro, które obiecywali zarówno politycy, jak i przedstawiciele

Rostowski: budżet na 2013 r. realny, ale nowelizacji nie można wykluczyć

2008 roku, koszt ubezpieczenia polskich obligacji skarbowych wynosił 68 punktów bazowych, to znaczy, że na każde 10 milionów obligacji ubezpieczonych na pięć lat należało płacić 68 tys. złotych kosztów ubezpieczenia rocznie. Dzisiaj, po pięciu latach kryzysu, ten wskaźnik jest lekko wyższy - 85 punktów

Nowy kredyt w PKO BP! Mini Ratka. Czy aby na pewno taka mini?

oprocentowanie, które zależy od kilku parametrów, ale bazowa stawka to mniej więcej 18 proc. rocznie. Można ją w ramach promocji zbić do 6,99 proc., ale tylko dla bardzo małej pożyczki (do 3000 zł) wziętej na krótko (limit spłaty to rok). Biorąc od 3 tys. do 5 tys. zł na krótki okres można się dla odmiany

Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

wieku przejścia na emeryturę. Wcześniejszą emeryturę ZUS w większości przypadków nalicza na starych zasadach. Jej wysokość zależy od liczby okresów składkowych i nieskładkowych, podstawy wymiaru oraz aktualnej kwoty bazowej. Osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę może sprawdzić, czy świadczenie

Jak mieć wyższą emeryturę

świadczenia, w niektórych przypadkach, uwzględnia wyższą kwotę bazową. A ta ma wpływ na wysokość twojej emerytury. Im jest wyższa, tym wyższa emerytura.Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1

Jak inwestować w akcje? Bezpośrednio czy przez fundusze inwestycyjne?

Zachodniej.Plany systematycznego oszczędzania? To się nie opłaca!Plany systematycznego oszczędzania to produkty oferowane przez ubezpieczycieli, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz banki. Każdy, kto przystąpi do takiego planu, zobowiązuje się do odkładania zapisanej w umowie kwoty przez określony czas. Może

ZUS-owski kalkulator do przeliczania emerytur wg starych i nowych zasad

warunki do tzw. wcześniejszej emerytury.Wysokość emerytury ustalanej według dotychczasowych zasad uzależniona jest od następujących składników: wysokości podstawy wymiaru, okresu składkowego i nieskładkowego, kwoty bazowej, obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia.Podstawę wymiaru emerytury

Zysk brutto IPF wzrósł o 19% r/r do 32,5 mln GBP w III kw.

. Rezultatem tych działań był wysoki wzrost zysku bazowego o 6,8 mln GBP, przed uwzględnieniem korzystnego wpływu wzmocnienia kursów walut w wysokości 2,0 mln GBP, częściowo zniwelowany przez koszty inwestycji na nowych rynkach w wysokości 1,7 mln GBP oraz wyższe koszty rabatów udzielanych za wcześniejszą

Emeryci nie dostaną pieniędzy na działalność gospodarczą

trzech latach emerytury, przyznanej wcześniej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od minimum 60 proc. średniej płacy - z nową kwotą bazową obowiązującą w momencie złożenia wniosku o przeliczenie.

MinFin: Polska sprzedała euroobligacje za 1,0 mld euro

nominalnej 1 mld. Obligację o terminie zapadalności 23 marca 2021 r. wyceniono na 120 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności 4,016%. Kupon płacony corocznie ustalono na 4%" - czytamy w komunikacie. Nabywcami obligacji są głównie fundusze inwestycyjne, banki, w tym

Kredytobiorcy dostają mniejszy kredyt na mieszkanie. O ile?

kwartale ubiegłego roku o 0,23 pkt proc.).- Uwzględniając te dwa czynniki, czyli wejście w życie zaleceń nadzoru i wzrost stopy bazowej, spadek zdolności o 7 proc. należy traktować jako stosunkowo nieduży - komentują Katarzyna Siwek, Magdalena Piórkowska i Arkadiusz Rojek z Home Broker.Przypominają, że

Bank BPH poprawił wynik w I półr. dzięki niższym kosztom i odpisom

efektywności sprzedaży produktów i usług"- podano w raporcie. Wynik z tytułu odsetek za II kw. na poziomie 331,2 mln zł był o 0,9% niższy w skali kwartału ze względu na wyższe od koszty odsetkowe. Na wynik z tytułu prowizji, który zamknął się kwotą 156,0 mln zł (wobec 164,3 mln zł w I kw.) miał wpływ

Związki chcą wyższych podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

budżet państwa w tym roku 2,5 mld zł. Zgodnie z listopadową nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, zmieniony został sposób obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli - średnie wynagrodzenie nauczycieli stażystów wzrosło z 82 proc. kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej do 100 proc

Lokuj z głową, czyli jak wycisnąć najwięcej z zaskórniaków

. Różnica? 16 zł. Ale jeśli masz do dyspozycji 5 tys. zł, to z lepszej lokaty wyciągniesz już 80 zł więcej. A jeśli ulokujesz 10 tys. zł, to różnica urośnie do 160 zł. To już są kwoty zauważalne w każdym domowym budżecie. Obalamy mity o lokatachNiekoniecznie w swoim banku. Większość z nas trzyma

Przegląd informacji ze spółek

Rafako zawarło z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim (PKO BP) aneks do umowy kredytowej na podstawie której bank udzielił kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 300 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, podało Rafako w komunikacie. Polimex-Mostostal zawarł z

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

zysku operacyjnego - podała spółka w komunikacie. W 2013 roku zysk netto wyniósł 156,9 mln zł, a operacyjny 150,6 mln zł. "Zarząd Grupy Kęty zwraca uwagę, iż zysk netto w 2013 roku został zwiększony o kwotę 35,4 mln zł tytułem wyceny aktywa na podatek odroczony (działalność prowadzona w

Skąd się bierze emerytura, czyli emerytury ze starego systemu

emeryturę Wysokość świadczenia zależy od: wysokości tzw. podstawy wymiaru; okresów składkowego i nieskładkowego; tzw. kwoty bazowej. Najpierw ZUS oblicza podstawę wymiaru. Przyszły emeryt wskazuje lata, z których ZUS uwzględnia zarobki. Ma do wyboru jedną z dwóch możliwości: 20 lat dowolnie

Loteria dobroczynna? Nie da się! Przez prawo, które walczy z hazardem

) wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 lub (b) podmiot urządzający loterię fantową lub grę bingo fantową ma status organizacji pożytku publicznego. Zgłoszenia dokonuje się nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia loterii lub gry".Zdaniem fundacji

Zaostrza się rywalizacja w przetargu na zakup śmigłowca dla polskiej armii

sześć helikopterów ratownictwa morskiego, dziesięć ratowniczych i sześć do zwalczania okrętów podwodnych. Nikt nie podaje kwot, ale wartość transakcji szacuje się na 7-9 mld zł.Na rynku zbrojeniowym, wyposzczonym cięciami w budżetach obronnych, ta informacja zabrzmiała elektryzująco. Jak podkreśla szef

Pieniądze na wakacjach: Lepiej z plastikiem w kieszeni czy walutą w portfelu?

nie używa się ani dolarów, ani euro.Niezależnie od tego, przed wyjazdem zawsze warto się dowiedzieć, która z najpopularniejszych walut jest walutą bazową dla naszej karty za granicą. Kiedyś obowiązywała żelazna zasada, że podstawową walutą kart Visa był dolar amerykański, a MasterCard - euro. Ale

Australia - Rząd ujawnił kolejny program pobudzenia gospodarki

jednej trzeciej zaplanowane na marzec transfery gotówkowe dla klasy niższej i średniej w wysokości 950 dol australijskich.Od września 2008 r. rząd w Canberze wyasygnował na walkę z kryzysem - nie licząc najnowszego pakietu - 36 mld dolarów australijskich. Ogłaszając we wtorek kolejny plan, który kwotę te

Przegląd mediów

sięgnie ok. 15% w 2011r. --Akcje spółki Hortico zadebiutowały na NewConnect --NWZ Famur przyjeło nową strategię zakładającą podział grupy --Sygnity przygotuje portal informacyjny dla ZUS za 18,1 mln zł --NBP: Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1,6% w XII --Multimedia Polska nie

Ile kosztuje dobry biustonosz? [Pieniądze Ekstra]

darmo od określonej kwoty zakupu, np. jeśli zapłacimy z góry powyżej 199 zł w Intymna.pl , przesyłka będzie gratis. Na towar trzeba poczekać kilka dni. Zawsze też mamy prawo do zwrotu i wymiany niepasującego towaru. Za zwrócony biustonosz sklep oddaje pieniądze. Jeśli zmieniły nam się wymiary lub

Eurocash przejmie udzialy i akcje warte ok. 926 mln zł od Emperii

przyjętą przez strony kwotę 925.975.000 złotych (wartość bazowa). „Wartość bazowa, a tym samym cena płacona przez Eurocash za udziały, może zostać poddana korektom w zależności od opinii wydanej do dnia 28 lutego 2011 roku przez audytora wspólnie wybranego przez strony. Zasady ustalania korekt oraz

Przegląd mediów

., stosunek gotówka do obligacji wyniósłby 3,5% do 4,8% wg gazety   ISB --CEDC ma umowę kredytową na kwotę 330 mln zł --Boryszew przystępuje do due diligence włoskiej firmy motoryzacyjnej --GPW wzrosła razem z innymi giełdami we wtorek --Złoty lekko się umocnił we wtorek mimo obniżenia ratingu Portugalii

Polska zarobiła już 130 mln euro na sprzedaży praw do emisji CO2

dofinansowania dla kolejnych 21 projektów o szacowanej kwocie dofinansowania dotacyjnego 78 mln zł oraz pożyczkowego w wysokości 135 mln zł. W trakcie oceny jest 266 wniosków o wnioskowanej kwocie dofinansowania dotacyjnego w wysokości ponad 460 mln zł.Nasz kraj posiada trzecią co do wielkości nadwyżkę jednostek

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Fundusz sołecki

: przy ustalaniu kwoty funduszu sołeckiego na rok 2011 brano pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 30 czerwca 2010 roku). Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.Kb – kwota bazowa obliczana jako iloraz wykonanych dochodów bieżących gminy

Sieci sensorowe

energii. Koszt pojedynczego węzła to kwota od kilkunastu centów do kilkuset dolarów w zależności od jego parametrów.Najważniejsze parametry, którymi różnią się między sobą sieci sensorowe oraz które odróżniają je od innych sieci (np. komputerowych) to: małe fizyczne rozmiary węzłów, optymalizację

Dominik Hašek

do wiadomości, że obie strony dogadały się co do warunków kontraktu, w ramach którego Dominator zostanie w HockeyTown jeszcze jeden sezon. Czech otrzymał sporą podwyżkę w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy zarobił, z samego kontraktu, 750 tysięcy dolarów. Tym razem, kwota bazowa to ponad 2 miliony

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.