kwartał

PAP

PKB Niemiec w I kwartale wzrósł o 0,8 proc. wobec IV kwartału 2013 r.

PKB Niemiec w I kwartale wzrósł o 0,8 proc. wobec IV kwartału 2013 r.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec wzrósł w I kwartale br. o 0,8 proc. w porównaniu do IV kwartału 2013 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, po wzroście w IV kwartale o 0,4 proc. - poinformował we wstępnym wyliczeniu Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Ceny węgla koksowego JSW w II kwartale spadły

Ceny węgla koksowego JSW w drugim kwartale 2014 r. spadły jednocyfrowo kwartał do kwartału, czyli mniej niż spadły ceny benczmarkowe - poinformował na konferencji wiceprezes spółki Grzegorz Czornik.

Ericsson ogłasza wyniki za 2 kwartał 2014

Sprzedaż w drugim kwartale wyniosła 54,8 mld SEK. Rok do roku sprzedaż dostosowana do zmian kursów walutowych spadła -1%, natomiast wzrosła 13% kdk. ...

Ryszard Petru: I kwartał może być statystycznie jednym z najlepszych dla gospodarki

Ryszard Petru: I kwartał może być statystycznie jednym z najlepszych dla gospodarki

Eurostat: gospodarka strefy euro wzrosła w pierwszym kwartale

Wstępnie prognozowano, że PKB w pierwszym kwartale kdk wzrósł o 0,2 proc. Rok do roku PKB w strefie euro wzrósł w pierwszym kw. o 0,9 proc., podczas gdy w czwartym kw. wzrósł o 0,5 proc. Tu wstępnie szacowano, że PKB wzrósł o 0,9 proc.

GUS: bezrobocie według BAEL w pierwszym kwartale - 10,6 proc.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w pierwszym kwartale 56,1 proc. wobec 56,1 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,2 proc. wobec 50,6 proc.

Resort gospodarki: inwestycje w I kwartale wzrosły o 4,3 proc.

Według wstępnego szacunku GUS, PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc. GUS nie podał składowych, które zostaną opublikowane 30 maja. "Rolę stymulatora wzrostu gospodarczego Polski w I kwartale 2014 r. przejął ponownie popyt krajowy. Według obliczeń DSA MG (Departamentu Strategii i Analiz - PAP

Wydobycie węgla JSW w drugim kwartale niższe od planów

"Planowaliśmy niższy poziom produkcji w drugim kwartale, ale wydobycie będzie jeszcze niższe od naszych planów z powodu problemów w kopalni zespolonej Boryna-Jasmos-Zofiówka. W trzecim kwartale postaramy się to zacząć odpracowywać" - powiedział PAP Zagórowski w kuluarach Europejskiego

Pierwszy kwartał 2014: budownictwo wraca do gry

W pierwszym kwartale 2014 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pojawiło się o 5 procent więcej ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niż rok wcześniej, w pierwszym kw. 2013 roku - wynika z opracowania wykonanego przez serwis eGospodarka.pl. Bezkonkurencyjnym

Najlepszy kwartał od dwóch lat! Polacy kupują, firmy inwestują

Najlepszy kwartał od dwóch lat! Polacy kupują, firmy inwestują

Wyraźne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego trwa już od roku. To w I kwartale 2013 roku mieliśmy dołek spowolnienia - wówczas wzrost wyniósł ledwie 0,5 proc. PKB. Ale od tamtej pory sytuacja poprawia się z kwartału na kwartał. W IV kwartale ubiegłego roku wzrost wyniósł 2,7 proc. PKB

JP Morgan. Dynamika polskiego PKB wyhamuje w II kwartale

"Popyt krajowy przyspieszył w I kwartale, ale oczekiwania NBP pod adresem wzrostu stwarzają znaczne pole do rozczarowania" - napisał bank w komentarzu z piątku po ogłoszeniu przez GUS danych o strukturze PKB za pierwsze trzy miesiące br. (3,3 proc. rdr, 1,1 proc. kdk wobec 2,7 proc. rdr w

ATM opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku

ATM S.A. zaprezentowała raport finansowy za I kwartał 2014 roku. Wyniki osiągnięte w minionym kwartale nie były - w opinii Zarządu ATM - w pełni zadowalające. Przyczyną tego stanu rzeczy były niższe od oczekiwanych przychody ze sprzedaży łączy. Warszawa, 14 maja 2014 r. - Przychody ze sprzedaży (po

PKB USA wzrósł w IV kwartale ub.r. o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w IV kwartale 2013 roku o 2,7 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Wcześniejsze wyliczenie departamentu mówiło o wzroście amerykańskiego PKB w IV kwartale 2013 roku o 2,4 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. W III kwartale 2013 roku PKB w Stanach Zjednoczonych

KE: Wskaźnik oczekiwań wolumenu eksportu w spadł w drugim kwartale

Wartość wskaźnika to różnica pomiędzy odsetkiem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Historycznie średnia wartość wskaźnika to 13,4 pkt. Najwyższą wartość (24,3 pkt.) wskaźnik osiągnął w IV kwartale 2004 r., a najniższą w I kwartale 2009 r. (-14,1 pkt). Wskaźnik nowych zamówień w II kw. 2014 r

Rynek deweloperski w Polsce po II kwartale 2014 r.

REAS podsumował wyniki monitoringu rynku pierwotnego w II kwartale 2014 r.  Deweloperzy wprowadzili na rynek rekordową liczbę mieszkań. Pomimo bardzo dobrej sprzedaży liczba mieszkań w ofercie wzrosła po raz pierwszy od dwóch lat.  Liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży wyraźnie

GUS: PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc.

Rynek spodziewał się wzrostu o 3,1 proc. w ujęciu rocznym. Pełne dane o PKB w I kwartale 2014 r. GUS poda 30 maja. Ministerstwo Finansów ocenia, że w całym 2014 roku PKB wzrośnie o 3,3 proc. Tym samym resort zrewidował w górę swoją prognozę zawartą w tegorocznym budżecie. Przygotowując ustawę

Piechociński: wzrost PKB w II kwartale powinien przekroczyć 3 proc.

"To powinno być ponad 3 proc." - powiedział w poniedziałek Piechociński dziennikarzom, pytany o prognozę wzrostu gospodarczego dla II kwartału. W I kwartale wzrost PKB wyniósł 3,4 proc. Wicepremier podkreślał jednak, że w II kwartale 2014 r. kumulowały się negatywne efekty związane z

Irlandia. Ożywienie gospodarcze przyspieszyło w I kwartale 2014 r.

To znacznie więcej niż konsensus wynoszący 1,2 proc. kdk. Za 2013 r. w ujęciu średniorocznym gospodarka Irlandii wzrosła po korekcie o 0,2 proc. w porównaniu ze spadkiem o -0,3 proc. za 2012 r. Głównym czynnikiem wzrostu był eksport netto. Import wyhamował, zaś eksport przyrósł czwarty kwartał z

NBP: deficyt w obrotach bieżących w I kwartale wyniósł 766 mln euro

"Saldo rachunku bieżącego, w I kwartale 2014 r., było ujemne i wyniosło 766 mln euro i, w stosunku do porównywalnego okresu 2013 r., poprawiło się o 1.547 mln euro. O jego poziomie zadecydowało ujemne saldo dochodów (3.955 mln euro) oraz dodatnie salda usług (1.245 mln euro), obrotów

KUKE: w pierwszym kwartale br. zbankrutowało 189 firm

Jak poinformowała w środę KUKE, powołując się na dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego, w I kwartale 2014 r. sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 189 przedsiębiorstw. "Było to o 19,6 proc. mniej niż w I kwartale 2013 r., w którym zanotowano 235 upadłości, oraz o 10,4 proc. mniej niż w I

ADMIRAL BOATS opublikował wyniki za I kwartał 2014 r.

ADMIRAL BOATS S.A., jedyna spółka reprezentująca polski przemysł jachtowy i stoczniowy której akcje i obligacje znajdują się w obrocie giełdowym, wypracowała w I kwartale 2014 r. ponad 7,6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży ogółem. Zysk ze sprzedaży wzrósł w stosunku do I kw. ub. r. ponad

NBP: ożywienie w budowlance może nastąpić w III kwartale br.

"Sytuacja branży w pierwszym kwartale br. pogorszyła się jako efekt typowego spadku aktywności tego sektora, obserwowanego zazwyczaj na początku roku. (...) Wyniki pytania o obecne, przeszłe i przyszłe trudności również wskazują na poprawę sytuacji w sektorze, jak też na rosnące

Wyniki Banku BGŻ po I kwartale 2014 roku

Dobry pierwszy kwartał W pierwszym kwartale 2014 roku zysk netto Grupy Banku BGŻ wyniósł 44,6 mln zł, co oznacza wzrost o 51% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Główny wpływ na wynik miały wyższe dochody z podstawowej działalności bankowej oraz niższe koszty. - Mamy za sobą bardzo

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym, PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 1,1 proc., po skorygowanym wzroście w czwartym kw. o 0,7 proc. kdk. Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w pierwszym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,3 proc. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w

Wzrost sprzedaży wyhamował. Najgorzej od 3. kwartałów. Pracy więcej

realną dynamikę sprzedaży, bowiem jest lepsza niż dynamika nominalna. W marcu sprzedaż zwiększyła się o 3,3 proc., co oznacza, że w handlu detalicznym (ale bez uwzględnienia najmniejszych sklepów) ceny średnio spadały o 0,2 proc. - W całym pierwszym kwartale sprzedaż detaliczna wzrosła realnie o 5,5 proc

Chiny. PKB wzrósł o 7,5 proc. rdr w drugim kwartale 2014 r.

Analitycy spodziewali się w drugim kwartale 2014 r. wzrostu PKB o 7,4 proc. po wzroście w pierwszym kw. o 7,4 proc. W ujęciu kdk chiński PKB wzrósł w drugim kwartale 2014 r. o 2,0 proc. po wzroście w pierwszym kw. o 1,5 proc., po korekcie w górę z 1,4 proc. - podali statystycy. Tu analitycy

Duża strata PGNiG w czwartym kwartale. Wyprzedaż akcji na GPW

Zysk operacyjny również rozczarował. W czwartym kwartale wyniósł 94 mln zł. Spodziewano się wyniku na zupełnie innym poziomie - miliarda złotych. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 9,1 mld zł i one akurat były zgodne z oczekiwaniami rynku. Raport został fatalnie przyjęty przez rynek. Kurs spółki

Udany kwartał Banku Pocztowego

Bank Pocztowy utrzymał tempo rozwoju w I kw. 2014 roku. Wraz z ścisłą kontrolą kosztów przyczyniło się to do rekordowego zysku w danym okresie roku. - Dzięki wytężonej pracy zakończyliśmy pierwszy kwartał 2014 r. z dochodami wyższymi o ponad 20% niż w  pierwszych trzech miesiącach 2013 r

Gospodarka Niemiec kurczy się w czwartym kwartale

dynamicznym początku roku dynamika niemieckiej gospodarki ulegała osłabieniu z kwartału na kwartał. To dane gorsze od oczekiwań. Analitycy spodziewali się bowiem spadku PKB o 0,5 proc. kwartał do kwartału i wzrostu o 0,2 proc. w skali roku. Niemiecki Bundesbank już w grudniu obniżył perspektywę wzrostu PKB

USA. PKB spadł w pierwszym kwartale o 1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Analitycy spodziewali się spadku PKB w pierwszym kwartale 2014 roku o 0,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Pierwszy odczyt mówił o wzroście PKB w pierwszym kw. o 0,1 proc. W czwartym kwartale 2013 roku PKB USA wzrósł o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

PKB USA wzrósł w I kwartale o 0,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w I kwartale 2014 roku o 1,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. W IV kwartale 2013 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym, PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 1,1 proc., po skorygowanym wzroście w czwartym kw. o 0,7 proc. kdk. Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w pierwszym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,3 proc. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w pierwszym

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

PKB w II kwartale wyniósł 0,8 proc. To lepiej niż w I kwartale, kiedy wzrost wyniósł 0,5 proc.Wiemy już, jakie silniki napędzały nam ten wzrost. Zgodnie z przewidywaniami popyt zagraniczny jest lepszy niż krajowy. Ten drugi spadał aż o 1,9 proc. Tak kiepsko nie było przynajmniej od dwóch i pół roku.A

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

PKB w II kwartale wyniósł 0,8 proc. To lepiej niż w I kwartale, kiedy wzrost wyniósł 0,5 proc.Wiemy już, jakie silniki napędzały nam ten wzrost. Zgodnie z przewidywaniami popyt zagraniczny jest lepszy niż krajowy. Ten drugi spadał aż o 1,9 proc. Tak kiepsko nie było przynajmniej od dwóch i pół roku.A

GUS: PKB w IV kwartale 2013 r. wzrósł o 2,7 proc. rdr.

To dane zgodne z szacunkiem "flash" podanym wcześniej przez GUS, z którego wynikało, że w IV kwartale rdr PKB wzrósł właśnie o 2,7 proc. GUS poinformował w komunikacie, że w ujęciu kwartalnym PKB w ostatnim kwartale 2013 r. wzrósł o 0,6 proc., wobec wzrostu o 0,7 proc. w III kwartale

Dalszy rozwój - wyniki finansowe Grupy IPF w pierwszym kwartale 2014

Grupa International Personal Finance, właściciel Provident Polska, w pierwszym kwartale 2014 roku, osiągnął zysk na poziomie 63,5 mln PLN (12,7 mln GBP). Jest to wzrost o 18 mln PLN (3,6 mln GBP). Zysk polskiej spółki wyniósł 39 mln PLN (7,8 mln GBP) i wzrósł o 13,5 mln PLN (2,7 mln GBP). Mimo

Deutsche Bank ogłasza wyniki. Wielka strata w IV kwartale

Skąd wzięła tak wysoka strata w ostatnim kwartale ub.r.? Jednym z powodów była konieczność utworzenia rezerw finansowych, z których będzie można będzie pokryć koszty procesowe i ewentualnych kar ze względu na podejrzenia o udział banku w aferze LIBOR. Kary mogą być wysokie. Jak informował niedawno

W trzecim kwartale 2013 r. gospodarka USA urosła o 4,1 proc.

Produkt krajowy brutto USA wzrósł w trzecim kwartale 2013 roku o 4,1 proc. (w ujęciu zanalizowanym) kwartał do kwartału - podał amerykański Departament Handlu.Wyniki zaskoczyły analityków, którzy spodziewali się, że PKB wzrośnie o 3,6 proc. Taką samą dynamikę wzrostu prognozował Departament Handlu

NBP: deficyt w obrotach bieżących w IV kwartale wyniósł 1 mld 71 mln euro

"Saldo rachunku bieżącego, w IV kwartale 2013 r., było ujemne i wyniosło 1.071 mln euro i w stosunku do porównywalnego okresu 2012 r. poprawiło się o 2.297 mln euro. O jego poziomie zadecydowało ujemne saldo dochodów (3.301 mln euro) oraz dodatnie salda usług (1.257 mln euro), transferów

BC. PKB eurostrefy w II kwartale może być niższy niż 0,4 proc. kdk

Bank nie wyklucza oddolnej korekty swoich aktualnych prognoz za II kwartał wynoszących 0,2 proc. kdk dla Francji i 0,3 proc. kdk dla Włoch. We Francji produkcja przemysłowa obniżyła się w maju o -1,7 mdm i -3,7 proc. rdr. Częściowym wytłumaczeniem może być to, że ze względu na trzy publiczne

PKN Orlen: 134 mln zł zysku netto w II kwartale 2014 r.

PKN Orlen poinformował, że II kwartale tego roku dokonał odpisów w wysokości 5 mld zł, które dotyczyły aktywów rafineryjnych litewskiej grupy Orlen Lietuva, czeskiej grupy Unipetrol oraz grupy Rafinerii Jedlicze, a także aktywów petrochemicznych czeskiej Spolany z grupy Anwil. Największy udział w

TVN ma 170 mln zł straty w trzecim kwartale

Ankietowani przez Reutersa analitycy spodziewali się, że w trzecim kwartale firma miała 135 milionów złotych straty netto z powodu refinansowania długu. Przychody TVN wyniosły w trzecim kwartale 310 milionów złotych, czyli niewiele mniej niż rok wcześniej i były nieco wyższe od 305 milionów

ZBP: w II kwartale próbowano wyłudzić 2182 kredyty warte 108,5 mln zł

kwartale br. najmniej pieniędzy chciano wyłudzić w województwach łódzkim i śląskim - po 1,3 tys. zł, a najwięcej w kujawsko-pomorskim - 24 mln zł. Liczba i wartość wyłudzeń byłaby prawdopodobnie większa, gdyby nie rosnąca świadomość Polaków, iż utracone dokumenty należy zastrzegać. "Polacy coraz

MF: dług publiczny po pierwszym kwartale br. wyniósł 782,8 mld zł

MF wskazało w komunikacie, że spadek PDP w pierwszym kwartale 2014 r. wynikał ze spadku zadłużenia podsektora rządowego o 99 mld 546,1 mln zł (w tym zadłużenia Skarbu Państwa o 99 mld 540,9 mln zł), podsektora samorządowego o 454,4 mln zł (w tym jednostek samorządu terytorialnego o 369,8 mln zł

W pierwszym kwartale br. PGNiG sprzedało 4,9 mld m sześc. gazu

Spółka podała, że w pierwszym kwartale 2014 roku wydobyła 1,2 mld m sześc., w tym na PGNiG Upstream International - spółkę-córkę zajmującą się wydobycie w innych krajach - przypadało 0,11 mld m sześc. Import koncernu w pierwszym kwartale wyniósł 2,5 mld m sześc., w tym z kierunku wschodniego 2 mld

GUS: dane wskazują na poprawę dynamiki wzrostu PKB w I kwartale

"Wynik za styczeń oraz badania koniunktury za luty pokazują, że pozytywne tendencje z IV kwartału utrzymują się w sektorach gospodarki, to daje szansę na dalszą stopniową poprawę dynamiki wzrostu gospodarczego" - powiedziała w piątek dziennikarzom Dmochowska. "Pozytywne jest, że w

Zysk netto Banku Millennium w I kwartale nieco wyższy od oczekiwań

Oczekiwania 13 biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 135 mln zł do 164 mln zł. Wynik odsetkowy banku (w ujęciu pro-forma) w I kwartale wyniósł 356,5 mln zł, co oznacza wzrost o 3,1 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2013 r. (345 mln zł) i wzrost o 23,4 proc. w porównaniu z I

GK PMPG w I kwartale 2014: prawie trzykrotnie wyższy zysk netto

Zyskiem netto w wysokości 2 mln 624 tys. zł - prawie trzy razy wyższym niż przed rokiem - zamknęła I kwartał 2014 Grupa Kapitałowa Platforma Mediowa Point Group. EBITDA wyniosła 3 mln 545 tys. zł wobec 1 mln 852 tys. w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2014 r

PKB Niemiec w I kwartale wzrósł o 0,8 proc. kdk i 2,3 proc. rdr

Wstępnie spodziewano się wzrostu PKB kdk o 0,8 proc. W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w I kw. o 2,3 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 2,3 proc. W IV kw. 2013 wzrost wyniósł 1,4 proc. Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł w I kwartale 2014 o 2,5 proc

USA: PKB w trzecim kwartale wzrósł o 2,7 proc.

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 2,8 proc.Wcześniejsze wyliczenie Departamentu Handlu USA wskazywało na wzrost 2,0 proc. PKB.W drugim kwartale tego roku w ujęciu zanualizowanym PKB USA wzrósł o 1,3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wzrost PKB w drugim kwartale niższy niż w pierwszym?

- Dynamika wzrostu może być na poziomie pierwszego kwartału, ale może być także nieco mniej - stwierdził prezes GUS.Pod koniec czerwca wiceprezes GUS Halina Dmochowska mówiła, że trudno na razie oceniać, czy polska gospodarka ma już za sobą punkt zwrotny. - Sytuacja jest bardzo wrażliwa i niełatwa

Ergo Hestia: więcej klientów, mniej skarg. Raport skarg i odwołań Ergo Hestii: I kwartał 2014

Dzięki systemowi zarządzania opiniami klientów, w pierwszym kwartale 2014 roku liczba osób niezadowolonych z jakości obsługi przez Ergo Hestię ponownie spadła. Na 1000 wystawionych polis, skarży się 9 ubezpieczonych, wskaźnik skarg dla Ergo Hestii wyniósł tylko 0,87%. - Model zarządzania skargami

Po II kwartale 2014 roku Pragma Faktoring notuje 24 proc. wzrost kontraktacji w zakresie usługi faktoringu

3 lipca br. Pragma Faktoring opublikowała dane dotyczące sprzedaży w II kwartale 2014 r. Z opublikowanych danych wynika, że Spółka zanotowała 24-procentowy wzrost kontraktacji w zakresie usługi faktoringu r/r. Całkowita kontraktacja była wyższa o 32 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r

Zysk Lotosu w czwartym kwartale powyżej prognoz

; - dodano w komunikacie. Analitycy oczekiwali 125 milionów złotych zysku netto, a oczekiwany wzrost przypisywali niskiej bazie z zeszłego roku wywołanej odpisem na złoże Yme oraz sprzyjającemu kursowi złotego. Część z nich oczekiwała odpisu na Yme również w czwartym kwartale 2012 roku, ale Lotos nie dokonał

Grupa INTROL S.A. w 1 kwartale 2014 r.: dynamiczny wzrost przychodów i zysku

Grupa INTROL S.A., holding dostarczający zaawansowane rozwiązania dla przemysłu, w 1 kwartale 2014 r. kontynuowała rentowny rozwój, udowadniając skuteczność realizowanej strategii. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy zwiększyły się o 35% r/r osiągając poziom 117 mln zł. Zysk netto wzrósł

Grupa ENERGA zwiększa zyski i efektywność w I kwartale 2014 roku

Wzrost  zysku netto o 79 proc., a EBITDA o 39 proc. zanotowała Grupa ENERGA w pierwszym kwartale 2014 roku. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wyniki te wypracowane zostały przy niższych o 6 proc. przychodach. - Grupa ENERGA będzie się koncentrować na jeszcze wyższej

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw po I kwartale wzrósł o 20,6 proc.

wobec 61,6 proc. przed rokiem. Dane dotyczą 16 tys. 375 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Z danych GUS wynika, że z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 48,5 proc. wykazało w I kwartale sprzedaż na eksport wobec 46,9 proc

ANR: w I kwartale ceny ziemi wyższe o ponad 28 proc. niż rok wcześniej

Średnia cena państwowych gruntów rolnych w I kwartale br. była wyższa o 5331 zł od tej uzyskanej w I kwartale 2013 r. i o 931 zł, czyli 4 proc., od odnotowanej w IV kwartale 2013 r. - poinformowało we wtorek biuro prasowe ANR. W siedmiu województwach cena 1 ha przekroczyła poziom 30 tys. zł. W

W trzecim kwartale KGHM zarobił ponad 500 mln zł

pokazać w zakresie produkcji wynik lepszy niż w rok wcześniej. Planujemy utrzymać wysokie tempo produkcji i sprzedaży w IV kwartale tego roku, chcemy także utrzymać dyscyplinę kosztową". W jego ocenie ryzyko, że wynik netto będzie niższy od prognozy o 10 proc., jest niewielkie. - Nie zamierzamy więc

Eurostat: Zatrudnienie w Polsce w IV kwartale wzrosło o 0,4 proc.

Europejski urząd statystyczny podał także o poziomie zatrudnienia w całej Unii Europejskiej - w ostatnim kwartale 2012 roku zmniejszyło się 0,2 proc. W strefie euro zaś o 0,3 proc. Spośród 27 gospodarek unijnych zatrudnienie zwiększyło się tylko w ośmiu państwach: na Łotwie (o 0,8 proc

Belka: PKB Polski zwolnił w drugim kwartale

- Obecnie wzrost stopniowo spowalnia, w pierwszym kwartale do 3,5 procent, w drugim prawdopodobnie do około trzech procent, jednak mimo to Polska pozostaje najszybciej rosnącą gospodarką w Unii Europejskiej - powiedział Belka w Sejmie. Dodał, że wzrost gospodarki jest wspierany przez stabilny

Firmy wygrzebują się z dołka. II kwartał był przełomowy

Na pierwszy rzut oka wyniki firm spoza branży finansowej wyglądają umiarkowanie dobrze. Ale to dlatego, że GUS, prezentując dane, kumuluje je od początku roku. Tak więc najpierw mamy wyniki za I kwartał, potem za pierwsze półrocze, za trzy kwartały i cały rok. Początek roku w naszej gospodarce był

W trzecim kwartale PKB strefy euro 0,6 proc. w dół

Zaprezentowane w czwartek przez Eurostat dane są po korekcie. W porównaniu ze wstępnymi odczytów PKB się nie zmieniło. Dane są też zgodne z oczekiwaniami analityków.W piątek dane o PKB Polski podał GUS. W trzecim kwartale PKB wzrósł tylko o 1,4 proc., co jest negatywnym zaskoczeniem. Średnia

Rozpędzamy się. W trzecim kwartale gospodarka urosła o 1,9 proc.

1,9 proc. wzrostu PKB to wynik lepszy od oczekiwań analityków. Ci spodziewali się, że w trzecim kwartale nasza gospodarka rozwijała się w tempie 1,6 proc. Wszystko wskazuje na to, że dołek mamy już za sobą i teraz będzie tylko lepiej. - 1,9 proc. w trzecim kwartale lokuje Polskę w absolutnej

ZBP: w I kwartale próbowano wyłudzić 2088 kredytów wartych 134,9 mln zł

Koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, Grzegorz Kondek poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że w minionym kwartale średnia kwota próby wyłudzenia dla całego kraju wyniosła 27,9 tys. zł. "Najniższy poziom zanotowano w woj. warmińsko

GUS: PKB w IV kwartale 2013 r. wzrósł o 2,7 proc. rdr.

To dane zgodne z szacunkiem "flash" podanym wcześniej przez GUS, z którego wynikało, że w IV kwartale rdr PKB wzrósł właśnie o 2,7 proc. w porównaniu do wzrostu o 1,9 proc. w poprzednim kwartale, o 0,8 proc. w II kwartale i o 0,5 proc. w I kwartale 2013 r. GUS poinformował w komunikacie

Białoruś. Rezerwy walutowe spadły o prawie miliard dolarów w 1. kwartale

W marcu rezerwy walutowe spadły o 428 mln dolarów, a w pierwszym kwartale o 936 mld dol. W całym ubiegłym roku spadek wyniósł 1,4 mld dol. Według Banku Narodowego spadek rezerw walutowych jest skutkiem spłacania przez rząd oraz sam bank krajowych i zagranicznych zobowiązań kredytowych oraz spadku

Po I kwartale 2014 roku Pragma Faktoring notuje 30 proc. wzrost przychodów w zakresie usługi faktoringu

14 maja br. GK Pragma Faktoring opublikowała skonsolidowane dane za I kwartał 2014 r. Z raportu wynika, że Spółka zanotowała 30-procentowy wzrost przychodów netto w zakresie usługi faktoringu. Całkowite przychody netto były wyższe o 16 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. i

Na Lotnisku Chopina odprawiono w I kwartale ponad 14 tys. ton towarów

. Więcej towarów jest przywożonych do Polski niż wywożonych: w przylocie obsłużonych zostało 8,1 tys. ton, w odlocie - 6 tys. ton. Dodał, że nieznacznie maleje wolumen przewożonej poczty. W I kwartale 2014 r. w tym segmencie obsługi zanotowany został spadek o 0,4 proc. (łącznie obsłużono 3,8 tys. ton

Zysk netto grupy PKN Orlen w I kwartale br. wyniósł 64 mln zł

. "W drugiej połowie roku poinformujemy o naszej ocenie makro i naszych założeniach co do cash flow operacyjnego na kolejne lata" - dodał. Zysk netto grupy PKN Orlen wyniósł w I kwartale br. 64 mln zł wobec 6 mln zł zysku konsensusu. Utrudnieniem dla działalności spółki w tym okresie było słabe

Skonsolidowany zysk netto KGHM w IV kwartale 2013 r. wyniósł 679 mln zł

Zysk operacyjny grupy KGHM w IV kwartale 2013 roku wyniósł 889 mln zł, a przychody ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 6,12 mld zł. Analitycy oczekiwali 1,08 mld zł zysku EBIT i 5,68 mld zł skonsolidowanych przychodów. W całym 2013 r. zysk netto grupy wyniósł 3,02 mld zł, zysk operacyjny 4,35 mld

Wysoka dywidenda, akwizycje zagraniczne i rozwiązania pro-klienckie - PZU podsumowuje I kwartał 2014 roku

Wynik finansowy netto Grupy PZU po I kwartale 2014 roku wyniósł 760.443 tys. zł i był niższy o 9,2% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych[1] wynik netto wzrósł o 18,9% względem ubiegłego roku. Pierwszy kwartał tego roku to znaczące

Agora opublikowała wyniki finansowe: II kwartał na plusie

- Bez względu na oczekiwaną poprawę koniunktury, na razie nie dostrzegamy pozytywnych sygnałów na rynku reklamowym - mówi Grzegorz Kossakowski, członek zarządu Agory. Według spółki rynek reklamowy w II kwartale skurczył się o 6,5 proc., co odczuły wszystkie media z wyjątkiem internetu. Ten ostatni

Pierwszy kwartał będzie całkiem mocny

W 2012 roku konsumpcja będzie rosnąć ok. 2 proc. W drugim kwartale wyniki poprawią turyści, którzy przyjadą do Polski na Euro 2012.Z danych z czwartego kwartału wynika również, że mamy pozytywny wzrost inwestycji, zarówno publicznych, jak i przedsiębiorstw. Wcześniej firmy odraczały inwestycje

Strata netto PGNiG w IV kwartale 2013 r. wyniosła 161 mln zł

. Odpis na aktywach poszukiwawczych w Polsce wpłynął negatywnie na wyniki IV kwartału w wysokości 184 mln zł, a niegotówkowa rezerwa na nagrody jubileuszowe wyniosła 252 mln zł. EBITDA segmentu poszukiwanie i wydobycie w IV kw. 2013 roku wzrosła do 458 mln zł z 213 mln zł, a segmentu obrót i

Zyski Samsunga spadają drugi kwartał z rzędu. Sprzedaż smartfonów w dół

Zysk operacyjny za pierwszy kwartał 2014 roku spadł do 8,4 biliona wonów (ok. 8 miliardów dolarów). W tym samym okresie 2013 roku spółka osiągnęła 8,8 biliona wonów. Analitycy pytani przez agencję Bloomberga szacowali, że spółka osiągnie wynik w granicach 8,3 biliona. Ich zdaniem sprzedaż produktów

W I kwartale 49 kredytów z dopłatą NFOŚiGW na domy energooszczędne

. Bankowcy liczą na udzielenie kredytów o wartości ok. 2,5 mld zł. Jak mówił w środę na konferencji prasowej koordynator programu NFOŚiGW Jacek Zamielski o dotację można się ubiegać jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, a także w trakcie jej realizacji. "W pierwszym kwartale tego roku do banków

H&M notuje słabsze wyniki w IV kwartale

Spadek zysków spowodowany jest wyższymi kosztami z tytułu długoterminowych inwestycji i negatywnymi skutkami mocniejszego kursu korony szwedzkiej. Zysk netto H&M w IV kwartale wyniósł 5,29 mld koron (825 mln dol) w porównaniu z 5,36 mld koron rok wcześniej. Sprzedaż wzrosła o 5 proc., do 37,9 mld

Jednostkowy zysk netto KGHM w IV kwartale 2013 r. wyniósł 813 mln zł

Oczekiwania 12 analityków co do zysku netto spółki w IV kwartale wahały się w przedziale od 663 mln zł do 893 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły w tym czasie 4,91 mld zł wobec 5,2 mld zł w IV kwartale 2012 r. Analitycy spodziewali się 4,43 mld zł przychodów. "Osiągnięte przychody ze

Fatalny kwartał Nokii: 1,4 mld euro straty

Jeśli ostatni kwartał porównać z analogicznym okresem zeszłego roku, okaże się, że Nokia miała aż czterokrotnie gorszy wynik. Strata netto sięgnęła blisko 1,5 mld euro i jej wysokość zaskoczyła analityków - w ankiecie Dow Jones Newswires szacowali oni, że Nokia będzie pod kreską w okolicach 600-700

ATM Grupa - ponad 4 mln zysku netto po I kwartale 2014 roku

Ponad 4 mln zysku netto to wynik, jaki zanotowała po pierwszym kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa ATM, największy polski niezależny producent programów telewizyjnych i filmowych. W porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. zanotowano wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży o 18% jak

Rekordowy kwartał Dom Development, ale boomu jak w 2007 r. nie będzie

Warszawy. - Jednak nie zakładamy jakiegoś niesamowitego tempa sprzedaży. Teraz jest, jak jest. Minęły czasy, kiedy deweloperzy kończyli projekty ze sprzedanymi prawie wszystkimi mieszkaniami, jak podczas ostatniego boomu - mówi Janusz Zalewski. Prognozuje, że wyniki w pierwszych kwartałach przyszłego roku

Komentarz prezesa Zarządu Dariusza Blochera do danych finansowych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za 1 kwartał 2014

"Zahamowanie trendu spadkowego sprzedaży, poprawa rentowności na każdym poziomie działalności, utrzymujący się wysoki poziom gotówki oraz rozpoczęcie budowy portfela zamówień na najbliższe lata" - tak w skrócie podsumować można pierwszy kwartał 2014 roku Grupy Budimex. Sprzedaż Grupy

Słabe wyniki Orange za IV kwartał - akcje tanieją o ponad 4 proc.

Spółka odnotowała 102 mln zł straty netto i spadek przychodów o 9,3 proc. Ten ostatni tłumaczy przede wszystkim zmianami regulacyjnymi, a w szczególności spadkiem stawek MTR. Analitycy przewidywali taki rozwój sytuacji: - Wyniki operacyjne TP SA w IV kwartale będą słabe i nadal pod presją tych

Kryzys? Nie w Biedronce. Doskonałe wyniki w pierwszym kwartale

Jeronimo Martins, portugalski właściciel sieci Biedronka, w najnowszym raporcie kwartalnym już na samym jego początku informuje o trwającym spowolnieniu gospodarczym w Polsce. Ale patrząc na jego wyniki, zwłaszcza te wypracowane w Polsce, żadnego kryzysu nie widać. W minionym kwartale portugalskie

Zysk netto PKP Cargo w czwartym kwartale wyniósł 78,6 mln zł

Zysk operacyjny przewoźnika również był w czwartym kwartale wyższy od konsensusu. Z wyliczeń PAP wynika, że wyniósł on 93,3 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się 49,2 mln zł. Przychody PKP Cargo w czwartym kwartale wyniosły 1,280 wobec 1,322 mld zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali

Zysk grupy PZU w czwartym kwartale 2013 r. wyniósł 528,2 mln zł

Zysk w czwartym kwartale 2013 r. wzrósł o 27 proc. rdr i spadł o 52 proc. kdk. PZU podał w środę, że zarząd spółki nie zdecydował w sprawie podziału zysku za 2013 rok. W 2013 roku PZU wypłacił zaliczkowo dywidendę z zysku za 2013 rok w wysokości 20 zł na akcję. PZU poinformował, że chce do końca

TVN miał 44 mln zł straty netto w pierwszym kwartale

Analitycy spodziewali się, że strata netto wyniesie 50 milionów złotych, ponieważ wynik miało obciążyć przeszacowanie zadłużenia. Przychody TVN spadły w pierwszym kwartale o 6 proc i wyniosły 343 miliony złotych. Największe problemy spółka ma ze spadkiem przychodów ze sprzedaży czasu reklamowego

Firmy pchają się na giełdy. Dwa razy większa wartość ofert niż w pierwszym kwartale

Wartość wszystkich IPO (pierwotnych ofert publicznych) na giełdach całego świata sięgnęła w drugim kwartale tego roku imponującej kwoty 42 mld dol. To ponad dwa razy więcej niż w pierwszym kwartale tego roku, gdy wartość wszystkich IPO zamknęła się kwotą 20 mld dol. Na giełdach zadebiutowało w

Ustawa o rencie dożywotniej trafi pod obrady rządu w drugim kwartale

- Rządowe Centrum Legislacji i Ministerstwo Gospodarki pracują nad projektem ustawy w sprawie uregulowania renty dożywotniej. Planujemy, że będziemy mogli przedłożyć go pod obrady rządu w drugim kwartale tego roku - powiedział wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj. Obecnie renta dożywotnia jest

Spowolnienie w Czechach nie odpuszcza. PKB spada już 3 kwartał

PKB Czech skurczył się w II kwartale 2012 r. o 0,2 proc. w stosunku do I kwartału. Licząc rok do roku, PKB naszych południowych sąsiadów, których gospodarka oparta jest w dużej mierze na produkcji samochodów, zmalał o 1 proc. W I kwartale 2012 r. PKB Czech zmniejszył się o 0,6 proc. (w porównaniu z

Firmy zarobiły na czysto 67 mld zł po trzech kwartałach roku

Zadyszka, którą łapie nasza gospodarka, już odbija się na wynikach firm, bo z kwartału na kwartał są one coraz gorsze. Od stycznia do września zyski wypracowane przez firmy sięgnęły 67 mld zł, z czego 21 mld przypada na sam III kwartał. Dane GUS dotyczą niemal 17,5 tys. firm zatrudniających co

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

obniżane do wysokości 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W pierwszym kwartale 2013 roku kwota ograniczonych z tego tytułu świadczeń wyniosła ponad 53 mln zł.ZUS ma również prawo obniżyć o 25 proc. wysokość wypłacanego zasiłku chorobowego, jeżeli zainteresowany w ciągu siedmiu dni nie

Orlen miał w IV kwartale 2013 roku 422 mln zł straty netto

Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 67 mln zł. Średnia prognoz analityków zakładała, że będzie to 57 mln zł. Przychody spółki wyniosły 27 mld 678 mln zł wobec prognozowanych 28 mld 786 mln zł. Ujemny wpływ zmian czynników makroekonomicznych w czwartym kwartale związany jest głównie z

Matki I kwartału z dłuższym urlopem. Skąd na to pieniądze?

dzieci urodzonych po tej dacie. Na nowe przepisy załapałyby się też osoby, które 1 września będą już w trakcie swoich urlopów, czyli rodzice dzieci urodzonych po 17 marca. Minister finansów Jacek Rostowski tłumaczy, że pieniądze na matki pierwszego kwartału udało się znaleźć dzięki niższym kosztom

Amazon notuje bardzo dobry kwartał

W tym samym czasie największy sklep internetowy świata zarobił 97 milionów dolarów (21 centów na akację). W analogicznym okresie poprzedniego roku Amazon miał 177 mln zysku (38 centów na akcję). W handlu posesyjnym akcje Amazona zyskały aż 11 proc. osiągając poziom 288 dolarów. Analitycy cytowani pr

NBP: firmy oczekują niewielkiej poprawy w pierwszym kwartale 2013 r.

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek cokwartalną "Informację o kondycji sektora przedsiębiorstw". Pierwszy wniosek płynący z badań? W czwartym kwartale zeszłego roku koniunktura sektora przedsiębiorstw się pogorszyła. Dokładnie tego spodziewały się firmy w poprzedniej edycji

PKN Orlen: Kwartał zakończony stratą

Narastająco w ciągu trzech kwartałów paliwowa grupa zarobiła na czysto 1,745 mln zł wobec oczekiwań analityków na poziomie 1,76 mld i 1,83 mld rok wcześniej.Zysk operacyjny grupy Orlenu spadł w trzecim kwartale do 778 z 789 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej i wobec 631 mln zysku

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Kwartał

Kwartał – to ? roku kalendarzowego, trwa 3 miesiące. Rozróżniamy cztery kwartały: I kwartał – styczeń-marzec, II kwartał – kwiecień-czerwiec, III kwartał – lipiec-wrzesień, IV kwartał – październik-grudzień. Kwarta

Kwartał św. Wawrzyńca w Krakowie

Kwartał św. Wawrzyńca – XIX-wieczny kompleks zabytków przemysłowych ograniczony czterema ulicami: Starowiślną, Podgórską, Gazową i św. Wawrzyńca. W skład tego XIX-wiecznego kompleksu wchodziły: zespół zajezdni tramwajowych gazownia miejska elektrownia miejska Obecnie obiekty te znajdują

Polsat Film 2

Polsat Film 2 – kanał Telewizji Polsat o tematyce rozrywkowej, poświęcony filmom, którego start zaplanowano na drugi lub trzeci kwartał roku 2014.

Pomocnik historyczny

„Pomocnik historyczny” – dodatek do polskiego tygodnika „Polityka”. Wychodzi co kwartał i porusza różnorakie kwestie dotyczące historii. Publikują dziennikarze pracujący dla tygodnika oraz specjaliści z danych dziedzin.

Ajrowo

Ajrowo (bułg. ??????) – wieś w południowej Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali, w gminie Kyrdżali.Ajrowo stanowi kwartał miasta Kyrdżali.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.