kwartał

PAP

PKB Niemiec w I kwartale wzrósł o 0,8 proc. wobec IV kwartału 2013 r.

PKB Niemiec w I kwartale wzrósł o 0,8 proc. wobec IV kwartału 2013 r.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec wzrósł w I kwartale br. o 0,8 proc. w porównaniu do IV kwartału 2013 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, po wzroście w IV kwartale o 0,4 proc. - poinformował we wstępnym wyliczeniu Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Miliard przychodów mBanku w jednym kwartale

W II kwartale 2014 r. mBank zarobił 324,8 mln zł netto, co oznacza wzrost o niemal 47 mln zł w skali roku. Poprawa wyników jest efektem zrównoważonego rozwoju biznesu opartego na wzroście zarówno dochodów z tytułu opłat i prowizji, jak i odsetkowych. Bank po raz pierwszy zanotował ponad miliard złotych przychodów w jednym kwartale. ...

Niemcy. W II kwartale PKB skurczył się o 0,2 proc.

Niemiecki Produkt Krajowy Brutto skurczył się w II kwartale br. o 0,2 proc. w porównaniu z kwartałem poprzednim - podał w czwartek Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. W I kwartale tego roku PKB wzrósł o 0,7 proc.

Rosną wydatki banków na reklamę. Ponad 440 mln zł w II kwartale [Newseria]

Rosną wydatki banków na reklamę. Ponad 440 mln zł w II kwartale [Newseria]

GUS: PKB w drugim kwartale wzrósł o 3,3 proc. rdr

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym PKB w II kwartale wzrósł o 0,6 proc., po wzroście w I kw. o 1,1 proc. kwartał do kwartału. Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w II kwartale rdr PKB wzrósł o 3,2 proc. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kwartale wzrosły o 8,4

ADMIRAL BOATS z zyskiem w II kwartale

ADMIRAL BOATS S.A., jedyna spółka reprezentująca polski przemysł jachtowy i stoczniowy na giełdzie, wypracowała w ciągu II kwartału 2014 r. przychody netto ze sprzedaży ogółem w wysokości ponad 16,6 mln zł, sprzedając i dystrybuując w 13 krajach ponad 420 łodzi. W okresie tym spółka osiągnęła

Ceny węgla koksowego JSW w II kwartale spadły

"Negocjacje trwały wyjątkowo długo, oczekiwania nasze i odbiorców nie były spójne. Nasi odbiorcy zgodzili się na mniejszy spadek cen węgla koksowego w drugim kwartale kdk niż spadek rynkowy, w granicach jednocyfrowych" - powiedział Czornik. "To był bardzo duży ukłon ze strony

GUS: w II kwartale PKB wzrósł o 3,2 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali, że w II kwartale gospodarka wzrośnie właśnie o 3,2 proc. Zgodnie z danymi GUS, w ujęciu kwartalnym PKB - tzw. wyrównany sezonowo - wzrósł w II kwartale o 0,6 proc., po wzroście o 1,1 proc. w I kwartale. Pełne dane o wzroście gospodarczym w II kw. urząd

GUS: PKB w drugim kwartale wzrósł o 3,3 proc. rdr

W ujęciu kwartalnym nasza gospodarka rosła w drugim kwartale br. w tempie 0,6 proc., po wzroście w pierwszym kwartale o 1,1 proc. Urząd wskazał, że głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy. Ponadto, po raz pierwszy od czwartego kwartału 2010 r., odnotowano ujemny wpływ eksportu netto na

Ericsson ogłasza wyniki za 2 kwartał 2014

Sprzedaż w drugim kwartale wyniosła 54,8 mld SEK. Rok do roku sprzedaż dostosowana do zmian kursów walutowych spadła -1%, natomiast wzrosła 13% kdk. Sprzedaż odbudowała się w porównaniu do poprzedniego kwartału - głównie za sprawą wzrostu na Bliskim Wschodzie, w Chinach i Indiach

Eurostat: gospodarka strefy euro wzrosła w pierwszym kwartale

Wstępnie prognozowano, że PKB w pierwszym kwartale kdk wzrósł o 0,2 proc. Rok do roku PKB w strefie euro wzrósł w pierwszym kw. o 0,9 proc., podczas gdy w czwartym kw. wzrósł o 0,5 proc. Tu wstępnie szacowano, że PKB wzrósł o 0,9 proc.

GUS: bezrobocie według BAEL w pierwszym kwartale - 10,6 proc.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w pierwszym kwartale 56,1 proc. wobec 56,1 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,2 proc. wobec 50,6 proc.

GUS: w II kwartale PKB wzrósł o 3,2 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali, że w II kwartale gospodarka wzrośnie właśnie o 3,2 proc. Zgodnie z danymi GUS, w ujęciu kwartalnym PKB - tzw. wyrównany sezonowo - wzrósł w II kwartale o 0,6 proc., po wzroście o 1,1 proc. w I kwartale. Pełne dane o wzroście gospodarczym w II kw. urząd

Barometr IRG SGH wzrósł trzecim kwartale do minus 4,9 pkt

Wskaźnik może przyjmować wartości od minus 100 do 100 pkt, a wynik powyżej 0 oznacza przewagę optymistów nad pesymistami. Z zaprezentowanego w środę badania Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH wynika, że w trzecim kwartale pozytywnie oceniono koniunkturę w przemyśle, budownictwie, rolnictwie oraz w

Resort gospodarki: inwestycje w I kwartale wzrosły o 4,3 proc.

Według wstępnego szacunku GUS, PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc. GUS nie podał składowych, które zostaną opublikowane 30 maja. "Rolę stymulatora wzrostu gospodarczego Polski w I kwartale 2014 r. przejął ponownie popyt krajowy. Według obliczeń DSA MG (Departamentu Strategii i Analiz - PAP

BAML obniżył prognozę PKB eurostrefy za II kwartał

"Bilans ryzyka ma charakter oddolny, a niska dynamika, z którą gospodarka Osiemnastki wchodzi w III kwartał, potencjalnie może zagrozić naszej prognozie za lata 2014-15 wynoszącej 1,0 proc. oraz 1,5 proc." - napisano w piątkowym komentarzu. "Oddolna korekta PKB idąca w parze z

Wydobycie węgla JSW w drugim kwartale niższe od planów

"Planowaliśmy niższy poziom produkcji w drugim kwartale, ale wydobycie będzie jeszcze niższe od naszych planów z powodu problemów w kopalni zespolonej Boryna-Jasmos-Zofiówka. W trzecim kwartale postaramy się to zacząć odpracowywać" - powiedział PAP Zagórowski w kuluarach Europejskiego

JP Morgan. Dynamika polskiego PKB wyhamuje w II kwartale

"Popyt krajowy przyspieszył w I kwartale, ale oczekiwania NBP pod adresem wzrostu stwarzają znaczne pole do rozczarowania" - napisał bank w komentarzu z piątku po ogłoszeniu przez GUS danych o strukturze PKB za pierwsze trzy miesiące br. (3,3 proc. rdr, 1,1 proc. kdk wobec 2,7 proc. rdr w

Grupa Wind Mobile - Rekordowe wyniki po II kwartale 2014 r.

Wind Mobile SA opublikowała skonsolidowane wyniki po dwóch kwartałach tego roku. Blisko czterokrotny wzrost przychodów i ponad dwukrotny wzrost zysku netto. Całości dodaje smaku mocna ekspansja produktowa. Grupa Wind Mobile, dostawca innowacyjnych rozwiązań informatycznych, m.in. dla branż

KE: Wskaźnik oczekiwań wolumenu eksportu w spadł w drugim kwartale

Wartość wskaźnika to różnica pomiędzy odsetkiem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Historycznie średnia wartość wskaźnika to 13,4 pkt. Najwyższą wartość (24,3 pkt.) wskaźnik osiągnął w IV kwartale 2004 r., a najniższą w I kwartale 2009 r. (-14,1 pkt). Wskaźnik nowych zamówień w II kw. 2014 r

Polska bankowość w liczbach - II kwartał 2014 r.

28 mln rachunków bankowych, 26 mln klientów mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej i 3 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej - tak wygląda rynek bankowy w Polsce wg raportu Bankier.pl i PRNews.pl za II kwartał 2014 roku. Obecnie Banki w Polsce prowadzą

JSW: w II kwartale prawie 253 mln zł straty netto

"Trudności mamy już za sobą i skala produkcji wraca do dobrego poziomu. Działamy tak, aby obecny i kolejny kwartał przyniosły planowany na ten rok poziom wydobycia, co przełożyłoby się na lepszy wynik" - zadeklarowano w komunikacie spółki. Dodano w nim też, że firma obecnie koncentruje

Rynek deweloperski w Polsce po II kwartale 2014 r.

REAS podsumował wyniki monitoringu rynku pierwotnego w II kwartale 2014 r.  Deweloperzy wprowadzili na rynek rekordową liczbę mieszkań. Pomimo bardzo dobrej sprzedaży liczba mieszkań w ofercie wzrosła po raz pierwszy od dwóch lat.  Liczba mieszkań wprowadzonych do sprzedaży wyraźnie

GUS: PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc.

Rynek spodziewał się wzrostu o 3,1 proc. w ujęciu rocznym. Pełne dane o PKB w I kwartale 2014 r. GUS poda 30 maja. Ministerstwo Finansów ocenia, że w całym 2014 roku PKB wzrośnie o 3,3 proc. Tym samym resort zrewidował w górę swoją prognozę zawartą w tegorocznym budżecie. Przygotowując ustawę

Piechociński: wzrost PKB w II kwartale powinien przekroczyć 3 proc.

"To powinno być ponad 3 proc." - powiedział w poniedziałek Piechociński dziennikarzom, pytany o prognozę wzrostu gospodarczego dla II kwartału. W I kwartale wzrost PKB wyniósł 3,4 proc. Wicepremier podkreślał jednak, że w II kwartale 2014 r. kumulowały się negatywne efekty związane z

USA mają się dobrze - PKB w II kwartale wzrósł o 4,2 proc.

Amerykański Departament Handlu podał w czwartek, że wzrost PKB w II kwartale wyniósł 4,2 proc. (chodzi o wzrost w ujęciu rocznym). To już drugie wyliczenie dokonywane przez urzędników. Wstępny szacunek mówił o 4-proc. wzroście, a oczekiwania analityków rynkowych spychały go do 3,9 proc. Jeszcze

Irlandia. Ożywienie gospodarcze przyspieszyło w I kwartale 2014 r.

To znacznie więcej niż konsensus wynoszący 1,2 proc. kdk. Za 2013 r. w ujęciu średniorocznym gospodarka Irlandii wzrosła po korekcie o 0,2 proc. w porównaniu ze spadkiem o -0,3 proc. za 2012 r. Głównym czynnikiem wzrostu był eksport netto. Import wyhamował, zaś eksport przyrósł czwarty kwartał z

NBP: deficyt w obrotach bieżących w I kwartale wyniósł 766 mln euro

"Saldo rachunku bieżącego, w I kwartale 2014 r., było ujemne i wyniosło 766 mln euro i, w stosunku do porównywalnego okresu 2013 r., poprawiło się o 1.547 mln euro. O jego poziomie zadecydowało ujemne saldo dochodów (3.955 mln euro) oraz dodatnie salda usług (1.245 mln euro), obrotów

PKB USA wzrósł w II kwartale br. o 4 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w II kwartale 2014 roku o 3,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. W I kwartale 2014 roku PKB w Stanach Zjednoczonych spadł o 2,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Wcześniejsze wyliczenie mówiło o spadku PKB w USA o 2,9 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk w I

mBank Indeks: nieznaczny wzrost optymizmu Polaków po II kwartale

Z -7 do -6 wzrosła w II kwartale br. wartość mBank Indeksu Nastrojów Konsumenckich Polaków, opracowywanego co 3 miesiące na zlecenie mBanku. Jest to drugi odczyt mWskaźnika, badającego różnicę między pozytywnymi i negatywnymi ocenami sytuacji gospodarczej, sytuacji na rynku pracy oraz

NBP: ożywienie w budowlance może nastąpić w III kwartale br.

"Sytuacja branży w pierwszym kwartale br. pogorszyła się jako efekt typowego spadku aktywności tego sektora, obserwowanego zazwyczaj na początku roku. (...) Wyniki pytania o obecne, przeszłe i przyszłe trudności również wskazują na poprawę sytuacji w sektorze, jak też na rosnące

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym, PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 1,1 proc., po skorygowanym wzroście w czwartym kw. o 0,7 proc. kdk. Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w pierwszym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,3 proc. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w

Wzrost sprzedaży wyhamował. Najgorzej od 3. kwartałów. Pracy więcej

realną dynamikę sprzedaży, bowiem jest lepsza niż dynamika nominalna. W marcu sprzedaż zwiększyła się o 3,3 proc., co oznacza, że w handlu detalicznym (ale bez uwzględnienia najmniejszych sklepów) ceny średnio spadały o 0,2 proc. - W całym pierwszym kwartale sprzedaż detaliczna wzrosła realnie o 5,5 proc

Chiny. PKB wzrósł o 7,5 proc. rdr w drugim kwartale 2014 r.

Analitycy spodziewali się w drugim kwartale 2014 r. wzrostu PKB o 7,4 proc. po wzroście w pierwszym kw. o 7,4 proc. W ujęciu kdk chiński PKB wzrósł w drugim kwartale 2014 r. o 2,0 proc. po wzroście w pierwszym kw. o 1,5 proc., po korekcie w górę z 1,4 proc. - podali statystycy. Tu analitycy

Gospodarka Niemiec kurczy się w czwartym kwartale

dynamicznym początku roku dynamika niemieckiej gospodarki ulegała osłabieniu z kwartału na kwartał. To dane gorsze od oczekiwań. Analitycy spodziewali się bowiem spadku PKB o 0,5 proc. kwartał do kwartału i wzrostu o 0,2 proc. w skali roku. Niemiecki Bundesbank już w grudniu obniżył perspektywę wzrostu PKB

Duża strata PGNiG w czwartym kwartale. Wyprzedaż akcji na GPW

Zysk operacyjny również rozczarował. W czwartym kwartale wyniósł 94 mln zł. Spodziewano się wyniku na zupełnie innym poziomie - miliarda złotych. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 9,1 mld zł i one akurat były zgodne z oczekiwaniami rynku. Raport został fatalnie przyjęty przez rynek. Kurs spółki

BNPP. Odczyt PKB za II kwartał może przyspieszyć obniżkę stóp NBP

GUS ogłosi dane w czwartek. BNPP oczekuje, że PKB za II kwartał przyrósł o 3,3 proc. rdr wobec 3,4 proc. rdr w poprzednich trzech miesiącach oraz o 0,5 proc. kdk w porównaniu z 1,1 proc. kdk w I kwartale. Komentarz banku zwraca uwagę na rozbieżność danych o bieżącej działalności polskiej

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

PKB w II kwartale wyniósł 0,8 proc. To lepiej niż w I kwartale, kiedy wzrost wyniósł 0,5 proc.Wiemy już, jakie silniki napędzały nam ten wzrost. Zgodnie z przewidywaniami popyt zagraniczny jest lepszy niż krajowy. Ten drugi spadał aż o 1,9 proc. Tak kiepsko nie było przynajmniej od dwóch i pół roku.A

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

PKB w II kwartale wyniósł 0,8 proc. To lepiej niż w I kwartale, kiedy wzrost wyniósł 0,5 proc.Wiemy już, jakie silniki napędzały nam ten wzrost. Zgodnie z przewidywaniami popyt zagraniczny jest lepszy niż krajowy. Ten drugi spadał aż o 1,9 proc. Tak kiepsko nie było przynajmniej od dwóch i pół roku.A

PKB USA wzrósł w I kwartale o 0,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w I kwartale 2014 roku o 1,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. W IV kwartale 2013 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

USA. PKB spadł w pierwszym kwartale o 1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Analitycy spodziewali się spadku PKB w pierwszym kwartale 2014 roku o 0,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Pierwszy odczyt mówił o wzroście PKB w pierwszym kw. o 0,1 proc. W czwartym kwartale 2013 roku PKB USA wzrósł o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

Grupa Lotos miała w II kwartale tego roku 122,5 mln zł straty netto

Wynik netto był niższy od konsensusu na poziomie plus 77 mln zł, jednak konsensus nie uwzględniał odpisów zapowiedzianych przez spółkę. Strata operacyjna wyniosła w II kwartale 415 mln zł, podczas gdy rok wcześniej EBIT wyniósł minus 100,3 mln zł. Znormalizowany, oczyszczony z efektów zdarzeń

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym, PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 1,1 proc., po skorygowanym wzroście w czwartym kw. o 0,7 proc. kdk. Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w pierwszym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,3 proc. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w pierwszym

ANR: w II kwartale średnia cena ziemi spadła o 2,4 proc.

Średnia cena gruntów rolnych w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 24 166 zł za hektar. Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł w 4 województwach, podczas gdy w poprzednim kwartale aż w siedmiu województwach kupowano ziemię powyżej tej kwoty. W II kwartale najdroższa była ziemia

BC. Dane PMI dla eurostrefy sugerują nikły wzrost w III kwartale

przemyśle wytwórczym stając się dodatkowym oddolnym ryzykiem dla naszej prognozy PKB za III kwartał 2014 r. (+0,3 proc. kdk)" - ocenili analitycy. Jedynymi jasnymi punktami były w sierpniu Irlandia, gdzie indeks PMI sięgnął najwyższego poziomu od 15 lat i Grecja, gdzie nieznacznie przekroczył próg 50

W trzecim kwartale 2013 r. gospodarka USA urosła o 4,1 proc.

Produkt krajowy brutto USA wzrósł w trzecim kwartale 2013 roku o 4,1 proc. (w ujęciu zanalizowanym) kwartał do kwartału - podał amerykański Departament Handlu.Wyniki zaskoczyły analityków, którzy spodziewali się, że PKB wzrośnie o 3,6 proc. Taką samą dynamikę wzrostu prognozował Departament Handlu

Deutsche Bank ogłasza wyniki. Wielka strata w IV kwartale

Skąd wzięła tak wysoka strata w ostatnim kwartale ub.r.? Jednym z powodów była konieczność utworzenia rezerw finansowych, z których będzie można będzie pokryć koszty procesowe i ewentualnych kar ze względu na podejrzenia o udział banku w aferze LIBOR. Kary mogą być wysokie. Jak informował niedawno

Wzrost PKB Polski zwalnia, ale nie ma szoku. W II kwartale wyniósł 3,2 proc.

Po roku coraz szybszego tempa wzrostu PKB nadeszło ochłodzenie. W II kwartale wzrost PKB był wyraźnie słabszy od 3,4 proc. skoku zanotowanego w I kwartale i wyniósł 3,2 proc. Nadejście tego "frontu" ekonomiczni synoptycy zapowiadali od kilku miesięcy. Czemu? Raz, że wyniki z początku roku

TVN ma 170 mln zł straty w trzecim kwartale

Ankietowani przez Reutersa analitycy spodziewali się, że w trzecim kwartale firma miała 135 milionów złotych straty netto z powodu refinansowania długu. Przychody TVN wyniosły w trzecim kwartale 310 milionów złotych, czyli niewiele mniej niż rok wcześniej i były nieco wyższe od 305 milionów

BC. PKB eurostrefy w II kwartale może być niższy niż 0,4 proc. kdk

Bank nie wyklucza oddolnej korekty swoich aktualnych prognoz za II kwartał wynoszących 0,2 proc. kdk dla Francji i 0,3 proc. kdk dla Włoch. We Francji produkcja przemysłowa obniżyła się w maju o -1,7 mdm i -3,7 proc. rdr. Częściowym wytłumaczeniem może być to, że ze względu na trzy publiczne

PKN Orlen: 134 mln zł zysku netto w II kwartale 2014 r.

PKN Orlen poinformował, że II kwartale tego roku dokonał odpisów w wysokości 5 mld zł, które dotyczyły aktywów rafineryjnych litewskiej grupy Orlen Lietuva, czeskiej grupy Unipetrol oraz grupy Rafinerii Jedlicze, a także aktywów petrochemicznych czeskiej Spolany z grupy Anwil. Największy udział w

ZBP: w II kwartale próbowano wyłudzić 2182 kredyty warte 108,5 mln zł

kwartale br. najmniej pieniędzy chciano wyłudzić w województwach łódzkim i śląskim - po 1,3 tys. zł, a najwięcej w kujawsko-pomorskim - 24 mln zł. Liczba i wartość wyłudzeń byłaby prawdopodobnie większa, gdyby nie rosnąca świadomość Polaków, iż utracone dokumenty należy zastrzegać. "Polacy coraz

MF: dług publiczny po pierwszym kwartale br. wyniósł 782,8 mld zł

MF wskazało w komunikacie, że spadek PDP w pierwszym kwartale 2014 r. wynikał ze spadku zadłużenia podsektora rządowego o 99 mld 546,1 mln zł (w tym zadłużenia Skarbu Państwa o 99 mld 540,9 mln zł), podsektora samorządowego o 454,4 mln zł (w tym jednostek samorządu terytorialnego o 369,8 mln zł

USA: PKB w trzecim kwartale wzrósł o 2,7 proc.

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 2,8 proc.Wcześniejsze wyliczenie Departamentu Handlu USA wskazywało na wzrost 2,0 proc. PKB.W drugim kwartale tego roku w ujęciu zanualizowanym PKB USA wzrósł o 1,3 proc. w ujęciu kwartalnym.

W pierwszym kwartale br. PGNiG sprzedało 4,9 mld m sześc. gazu

Spółka podała, że w pierwszym kwartale 2014 roku wydobyła 1,2 mld m sześc., w tym na PGNiG Upstream International - spółkę-córkę zajmującą się wydobycie w innych krajach - przypadało 0,11 mld m sześc. Import koncernu w pierwszym kwartale wyniósł 2,5 mld m sześc., w tym z kierunku wschodniego 2 mld

Wzrost PKB w drugim kwartale niższy niż w pierwszym?

- Dynamika wzrostu może być na poziomie pierwszego kwartału, ale może być także nieco mniej - stwierdził prezes GUS.Pod koniec czerwca wiceprezes GUS Halina Dmochowska mówiła, że trudno na razie oceniać, czy polska gospodarka ma już za sobą punkt zwrotny. - Sytuacja jest bardzo wrażliwa i niełatwa

Zysk netto Banku Millennium w I kwartale nieco wyższy od oczekiwań

Oczekiwania 13 biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 135 mln zł do 164 mln zł. Wynik odsetkowy banku (w ujęciu pro-forma) w I kwartale wyniósł 356,5 mln zł, co oznacza wzrost o 3,1 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2013 r. (345 mln zł) i wzrost o 23,4 proc. w porównaniu z I

PKB Niemiec w I kwartale wzrósł o 0,8 proc. kdk i 2,3 proc. rdr

Wstępnie spodziewano się wzrostu PKB kdk o 0,8 proc. W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w I kw. o 2,3 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 2,3 proc. W IV kw. 2013 wzrost wyniósł 1,4 proc. Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł w I kwartale 2014 o 2,5 proc

Zysk Lotosu w czwartym kwartale powyżej prognoz

; - dodano w komunikacie. Analitycy oczekiwali 125 milionów złotych zysku netto, a oczekiwany wzrost przypisywali niskiej bazie z zeszłego roku wywołanej odpisem na złoże Yme oraz sprzyjającemu kursowi złotego. Część z nich oczekiwała odpisu na Yme również w czwartym kwartale 2012 roku, ale Lotos nie dokonał

Ergo Hestia: więcej klientów, mniej skarg. Raport skarg i odwołań Ergo Hestii: I kwartał 2014

Dzięki systemowi zarządzania opiniami klientów, w pierwszym kwartale 2014 roku liczba osób niezadowolonych z jakości obsługi przez Ergo Hestię ponownie spadła. Na 1000 wystawionych polis, skarży się 9 ubezpieczonych, wskaźnik skarg dla Ergo Hestii wyniósł tylko 0,87%. - Model zarządzania skargami

Po II kwartale 2014 roku Pragma Faktoring notuje 24 proc. wzrost kontraktacji w zakresie usługi faktoringu

3 lipca br. Pragma Faktoring opublikowała dane dotyczące sprzedaży w II kwartale 2014 r. Z opublikowanych danych wynika, że Spółka zanotowała 24-procentowy wzrost kontraktacji w zakresie usługi faktoringu r/r. Całkowita kontraktacja była wyższa o 32 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r

Belka: PKB Polski zwolnił w drugim kwartale

- Obecnie wzrost stopniowo spowalnia, w pierwszym kwartale do 3,5 procent, w drugim prawdopodobnie do około trzech procent, jednak mimo to Polska pozostaje najszybciej rosnącą gospodarką w Unii Europejskiej - powiedział Belka w Sejmie. Dodał, że wzrost gospodarki jest wspierany przez stabilny

Eurostat: Zatrudnienie w Polsce w IV kwartale wzrosło o 0,4 proc.

Europejski urząd statystyczny podał także o poziomie zatrudnienia w całej Unii Europejskiej - w ostatnim kwartale 2012 roku zmniejszyło się 0,2 proc. W strefie euro zaś o 0,3 proc. Spośród 27 gospodarek unijnych zatrudnienie zwiększyło się tylko w ośmiu państwach: na Łotwie (o 0,8 proc

W trzecim kwartale KGHM zarobił ponad 500 mln zł

pokazać w zakresie produkcji wynik lepszy niż w rok wcześniej. Planujemy utrzymać wysokie tempo produkcji i sprzedaży w IV kwartale tego roku, chcemy także utrzymać dyscyplinę kosztową". W jego ocenie ryzyko, że wynik netto będzie niższy od prognozy o 10 proc., jest niewielkie. - Nie zamierzamy więc

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw po I kwartale wzrósł o 20,6 proc.

wobec 61,6 proc. przed rokiem. Dane dotyczą 16 tys. 375 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Z danych GUS wynika, że z grupy przedsiębiorstw objętych badaniem 48,5 proc. wykazało w I kwartale sprzedaż na eksport wobec 46,9 proc

ANR: w I kwartale ceny ziemi wyższe o ponad 28 proc. niż rok wcześniej

Średnia cena państwowych gruntów rolnych w I kwartale br. była wyższa o 5331 zł od tej uzyskanej w I kwartale 2013 r. i o 931 zł, czyli 4 proc., od odnotowanej w IV kwartale 2013 r. - poinformowało we wtorek biuro prasowe ANR. W siedmiu województwach cena 1 ha przekroczyła poziom 30 tys. zł. W

W trzecim kwartale PKB strefy euro 0,6 proc. w dół

Zaprezentowane w czwartek przez Eurostat dane są po korekcie. W porównaniu ze wstępnymi odczytów PKB się nie zmieniło. Dane są też zgodne z oczekiwaniami analityków.W piątek dane o PKB Polski podał GUS. W trzecim kwartale PKB wzrósł tylko o 1,4 proc., co jest negatywnym zaskoczeniem. Średnia

Firmy wygrzebują się z dołka. II kwartał był przełomowy

Na pierwszy rzut oka wyniki firm spoza branży finansowej wyglądają umiarkowanie dobrze. Ale to dlatego, że GUS, prezentując dane, kumuluje je od początku roku. Tak więc najpierw mamy wyniki za I kwartał, potem za pierwsze półrocze, za trzy kwartały i cały rok. Początek roku w naszej gospodarce był

Rozpędzamy się. W trzecim kwartale gospodarka urosła o 1,9 proc.

1,9 proc. wzrostu PKB to wynik lepszy od oczekiwań analityków. Ci spodziewali się, że w trzecim kwartale nasza gospodarka rozwijała się w tempie 1,6 proc. Wszystko wskazuje na to, że dołek mamy już za sobą i teraz będzie tylko lepiej. - 1,9 proc. w trzecim kwartale lokuje Polskę w absolutnej

ZBP: w I kwartale próbowano wyłudzić 2088 kredytów wartych 134,9 mln zł

Koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, Grzegorz Kondek poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, że w minionym kwartale średnia kwota próby wyłudzenia dla całego kraju wyniosła 27,9 tys. zł. "Najniższy poziom zanotowano w woj. warmińsko

Pierwszy kwartał będzie całkiem mocny

W 2012 roku konsumpcja będzie rosnąć ok. 2 proc. W drugim kwartale wyniki poprawią turyści, którzy przyjadą do Polski na Euro 2012.Z danych z czwartego kwartału wynika również, że mamy pozytywny wzrost inwestycji, zarówno publicznych, jak i przedsiębiorstw. Wcześniej firmy odraczały inwestycje

Na Lotnisku Chopina odprawiono w I kwartale ponad 14 tys. ton towarów

. Więcej towarów jest przywożonych do Polski niż wywożonych: w przylocie obsłużonych zostało 8,1 tys. ton, w odlocie - 6 tys. ton. Dodał, że nieznacznie maleje wolumen przewożonej poczty. W I kwartale 2014 r. w tym segmencie obsługi zanotowany został spadek o 0,4 proc. (łącznie obsłużono 3,8 tys. ton

Zysk netto grupy PKN Orlen w I kwartale br. wyniósł 64 mln zł

. "W drugiej połowie roku poinformujemy o naszej ocenie makro i naszych założeniach co do cash flow operacyjnego na kolejne lata" - dodał. Zysk netto grupy PKN Orlen wyniósł w I kwartale br. 64 mln zł wobec 6 mln zł zysku konsensusu. Utrudnieniem dla działalności spółki w tym okresie było słabe

Agora opublikowała wyniki finansowe: II kwartał na plusie

- Bez względu na oczekiwaną poprawę koniunktury, na razie nie dostrzegamy pozytywnych sygnałów na rynku reklamowym - mówi Grzegorz Kossakowski, członek zarządu Agory. Według spółki rynek reklamowy w II kwartale skurczył się o 6,5 proc., co odczuły wszystkie media z wyjątkiem internetu. Ten ostatni

H&M notuje słabsze wyniki w IV kwartale

Spadek zysków spowodowany jest wyższymi kosztami z tytułu długoterminowych inwestycji i negatywnymi skutkami mocniejszego kursu korony szwedzkiej. Zysk netto H&M w IV kwartale wyniósł 5,29 mld koron (825 mln dol) w porównaniu z 5,36 mld koron rok wcześniej. Sprzedaż wzrosła o 5 proc., do 37,9 mld

Zyski Samsunga spadają drugi kwartał z rzędu. Sprzedaż smartfonów w dół

Zysk operacyjny za pierwszy kwartał 2014 roku spadł do 8,4 biliona wonów (ok. 8 miliardów dolarów). W tym samym okresie 2013 roku spółka osiągnęła 8,8 biliona wonów. Analitycy pytani przez agencję Bloomberga szacowali, że spółka osiągnie wynik w granicach 8,3 biliona. Ich zdaniem sprzedaż produktów

W I kwartale 49 kredytów z dopłatą NFOŚiGW na domy energooszczędne

. Bankowcy liczą na udzielenie kredytów o wartości ok. 2,5 mld zł. Jak mówił w środę na konferencji prasowej koordynator programu NFOŚiGW Jacek Zamielski o dotację można się ubiegać jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, a także w trakcie jej realizacji. "W pierwszym kwartale tego roku do banków

Fatalny kwartał Nokii: 1,4 mld euro straty

Jeśli ostatni kwartał porównać z analogicznym okresem zeszłego roku, okaże się, że Nokia miała aż czterokrotnie gorszy wynik. Strata netto sięgnęła blisko 1,5 mld euro i jej wysokość zaskoczyła analityków - w ankiecie Dow Jones Newswires szacowali oni, że Nokia będzie pod kreską w okolicach 600-700

PKB w II kwartale na krajowym turbonapędzie

Nie ma załamania inwestycji, nie ma flauty w konsumpcji prywatnej. Popyt krajowy rósł w II kwartale zadziwiająco szybko - zwiększył się o 5,1 proc. podczas gdy w I kwartale było to około 3 proc. Nic dziwnego, że Główny Urząd Statystyczny podniósł swój szacunek tempa wzrostu. Dwa tygodnie temu

Rekordowy kwartał Dom Development, ale boomu jak w 2007 r. nie będzie

Warszawy. - Jednak nie zakładamy jakiegoś niesamowitego tempa sprzedaży. Teraz jest, jak jest. Minęły czasy, kiedy deweloperzy kończyli projekty ze sprzedanymi prawie wszystkimi mieszkaniami, jak podczas ostatniego boomu - mówi Janusz Zalewski. Prognozuje, że wyniki w pierwszych kwartałach przyszłego roku

Kryzys? Nie w Biedronce. Doskonałe wyniki w pierwszym kwartale

Jeronimo Martins, portugalski właściciel sieci Biedronka, w najnowszym raporcie kwartalnym już na samym jego początku informuje o trwającym spowolnieniu gospodarczym w Polsce. Ale patrząc na jego wyniki, zwłaszcza te wypracowane w Polsce, żadnego kryzysu nie widać. W minionym kwartale portugalskie

Słabe wyniki Orange za IV kwartał - akcje tanieją o ponad 4 proc.

Spółka odnotowała 102 mln zł straty netto i spadek przychodów o 9,3 proc. Ten ostatni tłumaczy przede wszystkim zmianami regulacyjnymi, a w szczególności spadkiem stawek MTR. Analitycy przewidywali taki rozwój sytuacji: - Wyniki operacyjne TP SA w IV kwartale będą słabe i nadal pod presją tych

TVN miał 44 mln zł straty netto w pierwszym kwartale

Analitycy spodziewali się, że strata netto wyniesie 50 milionów złotych, ponieważ wynik miało obciążyć przeszacowanie zadłużenia. Przychody TVN spadły w pierwszym kwartale o 6 proc i wyniosły 343 miliony złotych. Największe problemy spółka ma ze spadkiem przychodów ze sprzedaży czasu reklamowego

Spowolnienie w Czechach nie odpuszcza. PKB spada już 3 kwartał

PKB Czech skurczył się w II kwartale 2012 r. o 0,2 proc. w stosunku do I kwartału. Licząc rok do roku, PKB naszych południowych sąsiadów, których gospodarka oparta jest w dużej mierze na produkcji samochodów, zmalał o 1 proc. W I kwartale 2012 r. PKB Czech zmniejszył się o 0,6 proc. (w porównaniu

Firmy pchają się na giełdy. Dwa razy większa wartość ofert niż w pierwszym kwartale

Wartość wszystkich IPO (pierwotnych ofert publicznych) na giełdach całego świata sięgnęła w drugim kwartale tego roku imponującej kwoty 42 mld dol. To ponad dwa razy więcej niż w pierwszym kwartale tego roku, gdy wartość wszystkich IPO zamknęła się kwotą 20 mld dol. Na giełdach zadebiutowało w

Ustawa o rencie dożywotniej trafi pod obrady rządu w drugim kwartale

- Rządowe Centrum Legislacji i Ministerstwo Gospodarki pracują nad projektem ustawy w sprawie uregulowania renty dożywotniej. Planujemy, że będziemy mogli przedłożyć go pod obrady rządu w drugim kwartale tego roku - powiedział wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj. Obecnie renta dożywotnia jest

Firmy zarobiły na czysto 67 mld zł po trzech kwartałach roku

Zadyszka, którą łapie nasza gospodarka, już odbija się na wynikach firm, bo z kwartału na kwartał są one coraz gorsze. Od stycznia do września zyski wypracowane przez firmy sięgnęły 67 mld zł, z czego 21 mld przypada na sam III kwartał. Dane GUS dotyczą niemal 17,5 tys. firm zatrudniających co

ZUS: 16 tys. wstrzymanych zasiłków chorobowych w pierwszym kwartale roku

obniżane do wysokości 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W pierwszym kwartale 2013 roku kwota ograniczonych z tego tytułu świadczeń wyniosła ponad 53 mln zł.ZUS ma również prawo obniżyć o 25 proc. wysokość wypłacanego zasiłku chorobowego, jeżeli zainteresowany w ciągu siedmiu dni nie

Matki I kwartału z dłuższym urlopem. Skąd na to pieniądze?

dzieci urodzonych po tej dacie. Na nowe przepisy załapałyby się też osoby, które 1 września będą już w trakcie swoich urlopów, czyli rodzice dzieci urodzonych po 17 marca. Minister finansów Jacek Rostowski tłumaczy, że pieniądze na matki pierwszego kwartału udało się znaleźć dzięki niższym kosztom

Orlen miał w IV kwartale 2013 roku 422 mln zł straty netto

Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 67 mln zł. Średnia prognoz analityków zakładała, że będzie to 57 mln zł. Przychody spółki wyniosły 27 mld 678 mln zł wobec prognozowanych 28 mld 786 mln zł. Ujemny wpływ zmian czynników makroekonomicznych w czwartym kwartale związany jest głównie z

Amazon notuje bardzo dobry kwartał

W tym samym czasie największy sklep internetowy świata zarobił 97 milionów dolarów (21 centów na akację). W analogicznym okresie poprzedniego roku Amazon miał 177 mln zysku (38 centów na akcję). W handlu posesyjnym akcje Amazona zyskały aż 11 proc. osiągając poziom 288 dolarów. Analitycy cytowani pr

NBP: firmy oczekują niewielkiej poprawy w pierwszym kwartale 2013 r.

Narodowy Bank Polski opublikował w poniedziałek cokwartalną "Informację o kondycji sektora przedsiębiorstw". Pierwszy wniosek płynący z badań? W czwartym kwartale zeszłego roku koniunktura sektora przedsiębiorstw się pogorszyła. Dokładnie tego spodziewały się firmy w poprzedniej edycji

PKN Orlen: Kwartał zakończony stratą

Narastająco w ciągu trzech kwartałów paliwowa grupa zarobiła na czysto 1,745 mln zł wobec oczekiwań analityków na poziomie 1,76 mld i 1,83 mld rok wcześniej.Zysk operacyjny grupy Orlenu spadł w trzecim kwartale do 778 z 789 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej i wobec 631 mln zysku

Wyniki finansowe KGHM: ponad 1,2 mld zysku w trzecim kwartale

Analitycy ankietowani przez Reutera oczekiwali jednostkowego zysku netto na poziomie 1,09 miliarda.Skonsolidowany zysk netto KGHM Polska Miedź SA spadł w trzecim kwartale do 1,23 miliarda złotych z 3,2 miliarda złotych rok wcześniej. Analitycy oczekiwali skondolidowanego zysku właśnie na poziomie

Wielka Brytania uniknęła recesji, w I kwartale wzrost o 0,3 proc.

Jest to wynik znacznie lepszy niż prognozowane wcześniej 0,1 proc. Brytyjski produkt krajowy brutto spadł w IV kwartale ub.r. o 0,3 proc. w porównaniu z III kwartałem. Gdyby trend ten się utrzymał, spowodowałby wystąpienie trzeciej już kolejnej recesji w ciagu mniej niż pięciu lat.W skali rok do

LOT poprawił wyniki za I kwartał. Jednak nadal na minusie

PLL LOT poprawił wynik finansowy za pierwszy kwartał o 30 mln zł wobec kwot zapisanych w planie restrukturyzacji spółki złożonym 20 marca do Ministerstwa Skarbu Państwa; przewoźnik poprawił o 20 mln zł swój tzw. cash flow, ale nadal jest na minusie - poinformowało źródło zbliżone do PLL LOT.W

MF może w trzecim kwartale skończyć finansowanie potrzeb na 2012

Dodał, że w czwartym kwartale MF może zacząć prefinansować potrzeby pożyczkowe na kolejny rok, ale skala będzie pewnie mniejsza niż skala prefinansowania potrzeb w 2011 roku na 2012 rok. - Niewykluczone, że w trzecim kwartale całkowicie zakończymy finansowanie potrzeb pożyczkowych na 2012 rok

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kwartał

Kwartał – to ? roku kalendarzowego, trwa 3 miesiące. Rozróżniamy cztery kwartały: I kwartał – styczeń-marzec, II kwartał – kwiecień-czerwiec, III kwartał – lipiec-wrzesień, IV kwartał – październik-grudzień. Kwarta

Kwartał św. Wawrzyńca w Krakowie

Kwartał św. Wawrzyńca – XIX-wieczny kompleks zabytków przemysłowych ograniczony czterema ulicami: Starowiślną, Podgórską, Gazową i św. Wawrzyńca. W skład tego XIX-wiecznego kompleksu wchodziły: zespół zajezdni tramwajowych gazownia miejska elektrownia miejska Obecnie obiekty te znajdują

Polsat Film 2

Polsat Film 2 – kanał Telewizji Polsat o tematyce rozrywkowej, poświęcony filmom, którego start zaplanowano na drugi lub trzeci kwartał roku 2014.

Pomocnik historyczny

„Pomocnik historyczny” – dodatek do polskiego tygodnika „Polityka”. Wychodzi co kwartał i porusza różnorakie kwestie dotyczące historii. Publikują dziennikarze pracujący dla tygodnika oraz specjaliści z danych dziedzin.

Ajrowo

Ajrowo (bułg. ??????) – wieś w południowej Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali, w gminie Kyrdżali.Ajrowo stanowi kwartał miasta Kyrdżali.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.