kwartał

ark, PAP

BlackBerry ogłasza zyski. Drugi kwartał z rzędu

BlackBerry ogłasza zyski. Drugi kwartał z rzędu

Kanadyjski producent telefonów firma BlackBerry ogłosiła w piątek, że zamknęła czwarty kwartał fiskalny z zyskiem dzięki zdecydowanym cięciom kosztów i dostosowaniu wartości inwestycyjnych. To drugi kwartał z rzędu, kiedy firma odnotowuje zyski.

Śląskie. Pierwsze konkursy RPO w II kwartale

W drugim kwartale br. powinny ruszyć pierwsze konkursy Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Wynika to z przyjętego przez zarząd tego regionu harmonogramu naborów projektów w ramach RPO.

Rekordowa sprzedaż PlayStation 4 w minionym kwartale

W ostatnim kwartale 2014 roku konsola PlayStation 4 sprzedała się aż w 6,4 mln egzemplarzy - ujawniła w swoim najnowszym raporcie finansowym firma Sony. Sukces konsoli przyczynił się w dużym stopniu do lepszych niż oczekiwane wyników finansowych koncernu.

Rosną wydatki banków na reklamę. Ponad 440 mln zł w II kwartale [Newseria]

Rosną wydatki banków na reklamę. Ponad 440 mln zł w II kwartale [Newseria]

Rekordowy kwartał debiutów na europejskich parkietach. A na GPW dołek

Rekordowy kwartał debiutów na europejskich parkietach. A na GPW dołek

Firma doradcza PwC co kwartał analizuje, ile spółek decyduje się sprzedać w ofercie publicznej swoje akcje i wejść na giełdy papierów wartościowych. Liczba pierwotnych ofert publicznych jest ważnym barometrem gospodarki, jeśli dużo firm chce wejść na giełdę to znaczy, że wiedzie im się dobrze i

PKB Niemiec w I kwartale wzrósł o 0,8 proc. wobec IV kwartału 2013 r.

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w ujęciu kwartalnym o 0,7 proc. W ujęciu rok do roku PKB Niemiec wzrósł w I kwartale o 2,3 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 2,2 proc. W IV kwartale 2013 wzrost wyniósł 1,4 proc. Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec

Pomorze Zachodnie. Pierwsze konkursy RPO - w II kwartale 2015 r.

projekty z zakresu infrastruktury edukacji ogólnej czy szkolnictwa zawodowego oraz popularyzacji nauki. Szmyt zapowiada, że w II kwartale rozpocznie się też nabór "w równie wymagającym obszarze badań i rozwoju prowadzonym przez instytucje publiczne, od których w tej perspektywie oczekuje się bliższej

RPP: w najbliższych kwartałach dynamika cen pozostanie ujemna

. Decyzja RPP okazała się zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. "W ocenie Rady w najbliższych kwartałach dynamika cen pozostanie ujemna, przede wszystkim ze względu na wcześniejsze silne spadki cen na rynkach surowców. Jednocześnie dokonane w marcu dostosowanie polityki pieniężnej - przy utrzymującym

Niemcy. W II kwartale PKB skurczył się o 0,2 proc.

Ostatnio spadek tempa wzrostu odnotowano w Niemczech w I kwartale 2013 roku. Niemiecka gospodarka skurczyła się wówczas o 0,4 proc. Ekspert Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarki (DIW), Simon Junker wymienił wśród przyczyn spadku PKB liczne kryzysy na świecie, w tym konflikt ukraińsko-rosyjski

PKB USA wzrósł w II kwartale br. o 4,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w II kwartale 2014 roku właśnie o 4,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Wcześniejsze wyliczenie mówiło o wzroście o w II kwartale o 4,2 proc.

Ceny węgla koksowego JSW w II kwartale spadły

"Negocjacje trwały wyjątkowo długo, oczekiwania nasze i odbiorców nie były spójne. Nasi odbiorcy zgodzili się na mniejszy spadek cen węgla koksowego w drugim kwartale kdk niż spadek rynkowy, w granicach jednocyfrowych" - powiedział Czornik. "To był bardzo duży ukłon ze strony

GUS: PKB w drugim kwartale wzrósł o 3,3 proc. rdr

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym PKB w II kwartale wzrósł o 0,6 proc., po wzroście w I kw. o 1,1 proc. kwartał do kwartału. Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w II kwartale rdr PKB wzrósł o 3,2 proc. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w II kwartale wzrosły o 8,4

Pierwsze konkursy na wsparcie UE dla Mazowsza - w trzecim kwartale

Jak wyjaśnił PAP dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusz Frankowski, w trzecim kwartale zostaną ogłoszone konkursy na projekty, które nie są objęte pomocą publiczna. "Będą to inwestycje finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego

GUS: III kwartale PKB wzrósł o 3,3 proc. rdr

Wcześniej ekonomiści, z którymi rozmawiała PAP przewidywali, że nasza gospodarka rozwijała się w tempie nieprzekraczającym 3 proc. Rynkowe prognozy opracowane przez PAP na podstawie opinii ekonomistów mówiły o wzroście PKB w III kwartale o 2,8 proc. "W III kwartale 2014 r. PKB wyrównany

Śląskie. Ogłoszenie pierwszych konkursów RPO - w II kwartale

intensywnych przygotowań trudno jednak jeszcze o konkretne daty. "Mamy nadzieję, że w drugim kwartale uda się ogłosić nabory, które przypuszczalnie (...) będą trwały dwa miesiące. Przy czym teraz jest wymóg, że miesiąc przed otwarciem naboru musi pojawić się informacja o ogłoszeniu o konkursie

GUS: w II kwartale PKB wzrósł o 3,2 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali, że w II kwartale gospodarka wzrośnie właśnie o 3,2 proc. Zgodnie z danymi GUS, w ujęciu kwartalnym PKB - tzw. wyrównany sezonowo - wzrósł w II kwartale o 0,6 proc., po wzroście o 1,1 proc. w I kwartale. Pełne dane o wzroście gospodarczym w II kw. urząd

GUS: w III kwartale PKB wzrósł o 3,3 proc. rdr

Wcześniej ekonomiści, z którymi rozmawiała PAP przewidywali, że nasza gospodarka rozwijała się w tempie nieprzekraczającym 3 proc. Rynkowe prognozy opracowane przez PAP na podstawie opinii ekonomistów mówiły o wzroście PKB w III kwartale o 2,8 proc. "W III kwartale 2014 r. PKB wyrównany

GUS: PKB w drugim kwartale wzrósł o 3,3 proc. rdr

W ujęciu kwartalnym nasza gospodarka rosła w drugim kwartale br. w tempie 0,6 proc., po wzroście w pierwszym kwartale o 1,1 proc. Urząd wskazał, że głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy. Ponadto, po raz pierwszy od czwartego kwartału 2010 r., odnotowano ujemny wpływ eksportu netto na

Karpiński: projekt ufunduszowienia PIR w II kwartale br.

infrastruktury w ramach programu Inwestycje polskie, FIS będzie mógł obejmować akcje i udziały w istniejących spółkach komunalnych. "Fundusz Infrastruktury Samorządowej zacznie działać już w I kwartale 2015 r. Liczymy na to na to, że samorządy zaczną korzystać z oferty finansowania dostępnej w jego ramach

GUS: w IV kwartale 2014 r. wzrost PKB o 3,1 proc rdr

"PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 3,1 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2013 r., co oznacza poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt. proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w dniu 13 lutego 2015 r." - podał w piątek

Eurostat: gospodarka strefy euro wzrosła w pierwszym kwartale

Wstępnie prognozowano, że PKB w pierwszym kwartale kdk wzrósł o 0,2 proc. Rok do roku PKB w strefie euro wzrósł w pierwszym kw. o 0,9 proc., podczas gdy w czwartym kw. wzrósł o 0,5 proc. Tu wstępnie szacowano, że PKB wzrósł o 0,9 proc.

Dobry trzeci kwartał dla PKO BP. Czwarty będzie słabszy

Dobry trzeci kwartał dla PKO BP. Czwarty będzie słabszy

W ciągu trzech kwartałów tego roku bank poprawił wynik o 10,5 proc. - od stycznia do września zarobił blisko 2,5 mld zł. - Wyniki nie są zaskoczeniem. Są podobne do tych osiągniętych w drugim kwartale, nie widać wyraźnej dynamiki - mówi Marcin Materna, analityk Millennium Domu Maklerskiego. Na czym

GUS: bezrobocie według BAEL w pierwszym kwartale - 10,6 proc.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w pierwszym kwartale 56,1 proc. wobec 56,1 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,2 proc. wobec 50,6 proc.

GUS: w II kwartale PKB wzrósł o 3,2 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali, że w II kwartale gospodarka wzrośnie właśnie o 3,2 proc. Zgodnie z danymi GUS, w ujęciu kwartalnym PKB - tzw. wyrównany sezonowo - wzrósł w II kwartale o 0,6 proc., po wzroście o 1,1 proc. w I kwartale. Pełne dane o wzroście gospodarczym w II kw. urząd

ŁSSE prowadzi 26 projektów inwestycyjnych - nowi inwestorzy w I kwartale

się w pierwszym kwartale w Łódzkiej SSE. Może nie będzie to taki świetny rok jak 2014, ale będzie to rok wytężonej pracy" - powiedział we wtorek na spotkaniu z dziennikarzami prezes ŁSSE Tomasz Sadzyński. 2014 r. był rekordowy dla ŁSSE - wydano 36 zezwoleń na inwestycje o łącznej wartości ponad

Barometr IRG SGH wzrósł trzecim kwartale do minus 4,9 pkt

Wskaźnik może przyjmować wartości od minus 100 do 100 pkt, a wynik powyżej 0 oznacza przewagę optymistów nad pesymistami. Z zaprezentowanego w środę badania Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH wynika, że w trzecim kwartale pozytywnie oceniono koniunkturę w przemyśle, budownictwie, rolnictwie oraz w

Resort gospodarki: inwestycje w I kwartale wzrosły o 4,3 proc.

Według wstępnego szacunku GUS, PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc. GUS nie podał składowych, które zostaną opublikowane 30 maja. "Rolę stymulatora wzrostu gospodarczego Polski w I kwartale 2014 r. przejął ponownie popyt krajowy. Według obliczeń DSA MG (Departamentu Strategii i Analiz - PAP

GUS: W IV kwartale 2014 r. PKB wzrósł o 3 proc. rdr

Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali wzrostu gospodarczego w wysokości 3,1 proc. W IV kwartale 2014 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,1 proc. Zgodnie z

Kopacz: założenia Kodeksu budowlanego w pierwszym kwartale 2015 r.

)" - podkreśliła szefowa rządu. "Postawiłam na przyspieszenie i pokazanie, że już w przyszłym roku, w pierwszym kwartale 2015 roku, założenia do tego kodeksu będą prezentowane na Radzie Ministrów" - zaznaczyła. W połowie kwietnia br. komisja kodyfikacyjna prawa budowlanego przyjęła

Wydobycie węgla JSW w drugim kwartale niższe od planów

"Planowaliśmy niższy poziom produkcji w drugim kwartale, ale wydobycie będzie jeszcze niższe od naszych planów z powodu problemów w kopalni zespolonej Boryna-Jasmos-Zofiówka. W trzecim kwartale postaramy się to zacząć odpracowywać" - powiedział PAP Zagórowski w kuluarach Europejskiego

W I kwartale tego roku kierowcy pojadą nową obwodnicą Radomia

w ciągu pierwszego kwartału 2015 r. obwodnica południowa Radomia powinna być w całości dopuszczona do ruchu. Południowa obwodnica Radomia to największa w ostatnich latach inwestycja drogowa w mieście. Roboty prowadzi konsorcjum, którego liderem jest kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

BAML obniżył prognozę PKB eurostrefy za II kwartał

"Bilans ryzyka ma charakter oddolny, a niska dynamika, z którą gospodarka Osiemnastki wchodzi w III kwartał, potencjalnie może zagrozić naszej prognozie za lata 2014-15 wynoszącej 1,0 proc. oraz 1,5 proc." - napisano w piątkowym komentarzu. "Oddolna korekta PKB idąca w parze z

GUS: lepsze wyniki finansowe firm po trzech kwartałach 2014 r.

GUS podał, że wynik finansowy netto po trzech kwartałach wyniósł 74,5 mld zł. Zysk netto wyniósł 92,8 mld zł i był wyższy o 7,8 proc. od uzyskanego przed rokiem, a strata netto wyniosła 18,3 mld zł i wzrosła o 15,7 proc. "Zysk netto wykazało 77 proc. ogółu przedsiębiorstw (wobec 73,4 proc

Kolejny słabszy kwartał Biedronki. Sprzedaż maleje. Mocne spadki cen akcji

- To był trudny trzeci kwartał przy spadających cenach żywności na rynkach, na których jesteśmy - skomentował wyniki Pedro Soares dos Santos, prezes Jeronimo Martins (właściciela Biedronki). Ceny żywności tylko w Polsce zmalały o 1,9 proc. w trzecim kwartale, podczas gdy w drugim kwartale spadek

GUS: W IV kwartale 2014 r. PKB wzrósł o 3 proc. rdr

Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali wzrostu gospodarczego w wysokości 3,1 proc. W IV kwartale 2014 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) - według danych GUS - wzrósł realnie o 0,6 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o

Randstad: w III kwartale br. pracownicy niechętne zmieniali pracodawcę

tle krajów europejskich mamy do czynienia z relatywnie dużą częstotliwością zmian, jednak z perspektywy naszego rynku rotacje przebiegają obecnie w tempie, do którego już przywykliśmy w poprzednich kwartałach - wskazała podczas konferencji prasowej. Mężczyźni boją się utraty pracy Gurszyńska

PKB USA wzrósł w IV kwartale '13 o 3,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w IV kwartale 2013 roku o 3,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kwartał do kwartału. W III kwartale 2013 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 4,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

Rekordowy kwartał obniżek cen ropy naftowej. Gwałtownie tanieją też kruszce

Na ostatniej we wrześniu sesji giełdy w Londynie ropa naftowa Brent staniała aż 2,53 dol. na baryłce. Dzięki temu w ciągu trzeciego kwartału ceny Brent obniżyły się aż o 16 proc. i tak gwałtownej kwartalnej przeceny europejskiej ropy naftowej nie notowano od dwóch lat. Obecnie baryłka Brent jest

PKB USA wzrósł w IV kwartale ub.r. o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w IV kwartale 2013 roku o 2,7 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Wcześniejsze wyliczenie departamentu mówiło o wzroście amerykańskiego PKB w IV kwartale 2013 roku o 2,4 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. W III kwartale 2013 roku PKB w Stanach Zjednoczonych

Małopolskie. Pierwsze nabory do RPO na przełomie II i III kwartału

procedurze naborów wniosków. Pierwsze nabory ruszą na przełomie drugiego i trzeciego kwartału bieżącego roku. "W najbliższym czasie będziemy mieli znane szczegółowe kryteria wyboru i harmonogram naborów. To pokaże szczegółowo, które nabory zostaną uruchomione w najbliższym czasie, a które sukcesywnie w

JP Morgan. Dynamika polskiego PKB wyhamuje w II kwartale

"Popyt krajowy przyspieszył w I kwartale, ale oczekiwania NBP pod adresem wzrostu stwarzają znaczne pole do rozczarowania" - napisał bank w komentarzu z piątku po ogłoszeniu przez GUS danych o strukturze PKB za pierwsze trzy miesiące br. (3,3 proc. rdr, 1,1 proc. kdk wobec 2,7 proc. rdr w

Randstad: w III kwartale br. pracownicy niechętne zmieniali pracodawcę

chwili mamy spadek o 1 pkt proc. To może nie jest dużo, ale po raz pierwszy w tym roku widzimy, że ta tendencja maleje. Ciągle jednak jesteśmy daleko od tych najniższych wskazań, np. w drugim kwartale 2012 r., gdy ten odsetek był zdecydowanie niższy" - podkreśliła. Z badania wynika, że najbardziej

NBP przewiduje stabilne tempo wzrostu PKB w kolejnych kwartałach

przypomniał, że mimo prognozowanego stabilnego wzrostu gospodarczego, w pierwszej połowie 2014 r. inflacja CPI utrzymywała się na bardzo niskim poziomie, a w lipcu 2014 r. obniżyła się nieznacznie poniżej zera. "W kolejnych kwartałach utrzymujący się wzrost aktywności gospodarczej oraz towarzysząca mu

KE: Wskaźnik oczekiwań wolumenu eksportu w spadł w drugim kwartale

Wartość wskaźnika to różnica pomiędzy odsetkiem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Historycznie średnia wartość wskaźnika to 13,4 pkt. Najwyższą wartość (24,3 pkt.) wskaźnik osiągnął w IV kwartale 2004 r., a najniższą w I kwartale 2009 r. (-14,1 pkt). Wskaźnik nowych zamówień w II kw. 2014 r

Eurostat: koszty pracy w Polsce w II kwartale wzrosły o 4,2 proc. rdr

Same płace w II kwartale zwiększyły się o 3,6 proc. w ujęciu rocznym. W I kwartale 2014 roku koszty pracy wzrosły o 4,1 proc. rok do roku.

GUS: PKB w czwartym kwartale 2013 r. wzrósł o 2,7 proc. rdr

GUS podtrzymał szacunek wzrostu o 1,9 proc. rdr za III kwartał. Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali, że w IV kwartale gospodarka urosła o 2,9 proc. Pełne dane o PKB w IV kwartale 2013 r. GUS poda 28 lutego o godz. 10.00.

GUS: PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc.

Rynek spodziewał się wzrostu o 3,1 proc. w ujęciu rocznym. Pełne dane o PKB w I kwartale 2014 r. GUS poda 30 maja. Ministerstwo Finansów ocenia, że w całym 2014 roku PKB wzrośnie o 3,3 proc. Tym samym resort zrewidował w górę swoją prognozę zawartą w tegorocznym budżecie. Przygotowując ustawę

Gospodarka ciągle bez załamania. W III kwartale wzrost PKB 3,3 proc.

Ekonomiści rynkowi spodziewali się pogorszenia dynamiki PKB do 2,7 proc. z 3,5 proc. w II kwartale (to dane po rewizji, wcześniej GUS podawał, że wzrost w II kwartale wyniósł 3,3 proc.). Jednak najwięksi optymiści uważali, że tempo wzrostu może zaskoczyć na plus, gdyż ostatnie dane o handlu

JSW: w II kwartale prawie 253 mln zł straty netto

"Trudności mamy już za sobą i skala produkcji wraca do dobrego poziomu. Działamy tak, aby obecny i kolejny kwartał przyniosły planowany na ten rok poziom wydobycia, co przełożyłoby się na lepszy wynik" - zadeklarowano w komunikacie spółki. Dodano w nim też, że firma obecnie koncentruje

Piechociński: wzrost PKB w II kwartale powinien przekroczyć 3 proc.

"To powinno być ponad 3 proc." - powiedział w poniedziałek Piechociński dziennikarzom, pytany o prognozę wzrostu gospodarczego dla II kwartału. W I kwartale wzrost PKB wyniósł 3,4 proc. Wicepremier podkreślał jednak, że w II kwartale 2014 r. kumulowały się negatywne efekty związane z

Irlandia. Ożywienie gospodarcze przyspieszyło w I kwartale 2014 r.

To znacznie więcej niż konsensus wynoszący 1,2 proc. kdk. Za 2013 r. w ujęciu średniorocznym gospodarka Irlandii wzrosła po korekcie o 0,2 proc. w porównaniu ze spadkiem o -0,3 proc. za 2012 r. Głównym czynnikiem wzrostu był eksport netto. Import wyhamował, zaś eksport przyrósł czwarty kwartał z

USA mają się dobrze - PKB w II kwartale wzrósł o 4,2 proc.

Amerykański Departament Handlu podał w czwartek, że wzrost PKB w II kwartale wyniósł 4,2 proc. (chodzi o wzrost w ujęciu rocznym). To już drugie wyliczenie dokonywane przez urzędników. Wstępny szacunek mówił o 4-proc. wzroście, a oczekiwania analityków rynkowych spychały go do 3,9 proc. Jeszcze

Wzrost PKB Polski w IV kwartale wyższy, niż szacowano. Będzie jeszcze lepiej

mld zł. Rok wcześniej było to 1662,1 mld zł. Ekonomiści: To dobre dane Wcześniejszy, szybki odczyt produktu krajowego brutto za ostatni kwartał zeszłego roku z połowy lutego, pokazywał jego wzrost o równo 3 proc. Ogłoszone w piątek 3,1 proc. wzrostu to nieco mniej niż w poprzednich kwartałach roku

KUKE: w pierwszym kwartale br. zbankrutowało 189 firm

Jak poinformowała w środę KUKE, powołując się na dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego, w I kwartale 2014 r. sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 189 przedsiębiorstw. "Było to o 19,6 proc. mniej niż w I kwartale 2013 r., w którym zanotowano 235 upadłości, oraz o 10,4 proc. mniej niż w I

NBP: deficyt w obrotach bieżących w I kwartale wyniósł 766 mln euro

"Saldo rachunku bieżącego, w I kwartale 2014 r., było ujemne i wyniosło 766 mln euro i, w stosunku do porównywalnego okresu 2013 r., poprawiło się o 1.547 mln euro. O jego poziomie zadecydowało ujemne saldo dochodów (3.955 mln euro) oraz dodatnie salda usług (1.245 mln euro), obrotów

GUS: PKB w III kwartale wzrósł o 3,3 proc. w ujęciu rocznym

"W III kwartale 2014 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,9 pro. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,4 proc." - poinformował GUS w komunikacie. Zgodnie z danymi urzędu

PKB w III kwartale na dużym plusie. W górę ciągną nas inwestycje i konsumpcja

Gdy dwa tygodnie temu GUS podał wstępny szacunek PKB w trzecim kwartale 2014 r., rynek nie krył zaskoczenia. Wcześniej ekonomiści wieszczyli, że po dobrej pierwszej połowie roku druga będzie dużo słabsza. Spodziewali się wyhamowania tempa wzrostu PKB do 2,7 proc. Przyczyn szukali m.in. w stagnacji

NBP: ożywienie w budowlance może nastąpić w III kwartale br.

"Sytuacja branży w pierwszym kwartale br. pogorszyła się jako efekt typowego spadku aktywności tego sektora, obserwowanego zazwyczaj na początku roku. (...) Wyniki pytania o obecne, przeszłe i przyszłe trudności również wskazują na poprawę sytuacji w sektorze, jak też na rosnące

PKB USA wzrósł w II kwartale br. o 4 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w II kwartale 2014 roku o 3,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. W I kwartale 2014 roku PKB w Stanach Zjednoczonych spadł o 2,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Wcześniejsze wyliczenie mówiło o spadku PKB w USA o 2,9 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk w I

Gospodarka Niemiec kurczy się w czwartym kwartale

dynamicznym początku roku dynamika niemieckiej gospodarki ulegała osłabieniu z kwartału na kwartał. To dane gorsze od oczekiwań. Analitycy spodziewali się bowiem spadku PKB o 0,5 proc. kwartał do kwartału i wzrostu o 0,2 proc. w skali roku. Niemiecki Bundesbank już w grudniu obniżył perspektywę wzrostu PKB

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym, PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 1,1 proc., po skorygowanym wzroście w czwartym kw. o 0,7 proc. kdk. Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w pierwszym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,3 proc. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w

Wzrost sprzedaży wyhamował. Najgorzej od 3. kwartałów. Pracy więcej

realną dynamikę sprzedaży, bowiem jest lepsza niż dynamika nominalna. W marcu sprzedaż zwiększyła się o 3,3 proc., co oznacza, że w handlu detalicznym (ale bez uwzględnienia najmniejszych sklepów) ceny średnio spadały o 0,2 proc. - W całym pierwszym kwartale sprzedaż detaliczna wzrosła realnie o 5,5 proc

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

PKB w II kwartale wyniósł 0,8 proc. To lepiej niż w I kwartale, kiedy wzrost wyniósł 0,5 proc. Wiemy już, jakie silniki napędzały nam ten wzrost. Zgodnie z przewidywaniami popyt zagraniczny jest lepszy niż krajowy. Ten drugi spadał aż o 1,9 proc. Tak kiepsko nie było przynajmniej od dwóch i pół roku

Eksport ratuje PKB Polski w II kwartale. Dołują inwestycje

PKB w II kwartale wyniósł 0,8 proc. To lepiej niż w I kwartale, kiedy wzrost wyniósł 0,5 proc. Wiemy już, jakie silniki napędzały nam ten wzrost. Zgodnie z przewidywaniami popyt zagraniczny jest lepszy niż krajowy. Ten drugi spadał aż o 1,9 proc. Tak kiepsko nie było przynajmniej od dwóch i pół roku

Duża strata PGNiG w czwartym kwartale. Wyprzedaż akcji na GPW

Zysk operacyjny również rozczarował. W czwartym kwartale wyniósł 94 mln zł. Spodziewano się wyniku na zupełnie innym poziomie - miliarda złotych. Przychody grupy wyniosły w tym czasie 9,1 mld zł i one akurat były zgodne z oczekiwaniami rynku. Raport został fatalnie przyjęty przez rynek. Kurs spółki

615 mln zł zysku netto grupy PKN Orlen za trzeci kwartał 2014 r.

Jak podał Orlen w trzecim kwartale, płocki koncern zmniejszył zadłużenie o 0,4 mld zł. Zadłużenie netto grupy PKN Orlen na koniec września wyniosło 5,8 mld zł. Spółka przypomniała, że w trzecim kwartale wypłacona została dywidenda dla akcjonariuszy z zysku za 2013 r. - w wysokości 616 mln zł, czyli

Chiny. PKB wzrósł o 7,5 proc. rdr w drugim kwartale 2014 r.

Analitycy spodziewali się w drugim kwartale 2014 r. wzrostu PKB o 7,4 proc. po wzroście w pierwszym kw. o 7,4 proc. W ujęciu kdk chiński PKB wzrósł w drugim kwartale 2014 r. o 2,0 proc. po wzroście w pierwszym kw. o 1,5 proc., po korekcie w górę z 1,4 proc. - podali statystycy. Tu analitycy

PKB USA wzrósł w I kwartale o 0,1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB w I kwartale 2014 roku o 1,2 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. W IV kwartale 2013 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

USA. PKB spadł w pierwszym kwartale o 1 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk

Analitycy spodziewali się spadku PKB w pierwszym kwartale 2014 roku o 0,5 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Pierwszy odczyt mówił o wzroście PKB w pierwszym kw. o 0,1 proc. W czwartym kwartale 2013 roku PKB USA wzrósł o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

GUS: PKB w IV kwartale 2013 r. wzrósł o 2,7 proc. rdr.

To dane zgodne z szacunkiem "flash" podanym wcześniej przez GUS, z którego wynikało, że w IV kwartale rdr PKB wzrósł właśnie o 2,7 proc. GUS poinformował w komunikacie, że w ujęciu kwartalnym PKB w ostatnim kwartale 2013 r. wzrósł o 0,6 proc., wobec wzrostu o 0,7 proc. w III kwartale

Atal sprzedał 315 mieszkań w I kwartale

Warszawa, 09.04.2015 (ISBnews) - Atal sprzedał 315 mieszkań w I kwartale 2015 roku, podała spółka. Najwięcej umów deweloperskich podpisanych zostało w Krakowie, duży wzrost zanotowała sprzedaż na rynku warszawskim. W I kwartale oferta spółki została rozszerzona o 5 nowych inwestycji: we

BNPP. Odczyt PKB za II kwartał może przyspieszyć obniżkę stóp NBP

GUS ogłosi dane w czwartek. BNPP oczekuje, że PKB za II kwartał przyrósł o 3,3 proc. rdr wobec 3,4 proc. rdr w poprzednich trzech miesiącach oraz o 0,5 proc. kdk w porównaniu z 1,1 proc. kdk w I kwartale. Komentarz banku zwraca uwagę na rozbieżność danych o bieżącej działalności polskiej

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

GUS podał także, że w ujęciu kwartalnym, PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 1,1 proc., po skorygowanym wzroście w czwartym kw. o 0,7 proc. kdk. Wcześniej GUS podał w szacunkach "flash", że w pierwszym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,3 proc. Z danych GUS wynika także, że inwestycje w pierwszym

MG spodziewa się wzrostu PKB w IV kwartale ub.r. na poziomie 3,2 proc.

"Z kwartału na kwartał 2012 roku następowało spowolnienie dynamiki PKB, wartości dodanej brutto oraz szczególnie wartości dodanej brutto wytworzonej w przemyśle. Tempo wzrostu PKB zmniejszało się systematycznie z 3,5 proc. w I kwartale do 0,7 proc. w IV kwartale. (...) W 2013 roku sytuacja

Grupa Lotos miała w II kwartale tego roku 122,5 mln zł straty netto

Wynik netto był niższy od konsensusu na poziomie plus 77 mln zł, jednak konsensus nie uwzględniał odpisów zapowiedzianych przez spółkę. Strata operacyjna wyniosła w II kwartale 415 mln zł, podczas gdy rok wcześniej EBIT wyniósł minus 100,3 mln zł. Znormalizowany, oczyszczony z efektów zdarzeń

W trzecim kwartale 2013 r. gospodarka USA urosła o 4,1 proc.

Produkt krajowy brutto USA wzrósł w trzecim kwartale 2013 roku o 4,1 proc. (w ujęciu zanalizowanym) kwartał do kwartału - podał amerykański Departament Handlu.Wyniki zaskoczyły analityków, którzy spodziewali się, że PKB wzrośnie o 3,6 proc. Taką samą dynamikę wzrostu prognozował Departament Handlu

Shell zapowiada spadek zysku za IV kwartał 2013 r.

; - poinformował prezes koncernu w oświadczeniu. Już w trzecim kwartale 2013 roku wyniki finansowe koncernu były istotnie gorsze od oczekiwanych. Shell zanotował wówczas zysk na poziomie 4,5 mld dolarów w porównaniu do 6,6 mld rok wcześniej. Za czwarty kwartał zysk ma być jednak niższy niemal o połowę w stosunku

ANR: w II kwartale średnia cena ziemi spadła o 2,4 proc.

Średnia cena gruntów rolnych w pierwszym kwartale tego roku wyniosła 24 166 zł za hektar. Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł w 4 województwach, podczas gdy w poprzednim kwartale aż w siedmiu województwach kupowano ziemię powyżej tej kwoty. W II kwartale najdroższa była ziemia

Deutsche Bank ogłasza wyniki. Wielka strata w IV kwartale

Skąd wzięła tak wysoka strata w ostatnim kwartale ub.r.? Jednym z powodów była konieczność utworzenia rezerw finansowych, z których będzie można będzie pokryć koszty procesowe i ewentualnych kar ze względu na podejrzenia o udział banku w aferze LIBOR. Kary mogą być wysokie. Jak informował niedawno

TVN ma 170 mln zł straty w trzecim kwartale

Ankietowani przez Reutersa analitycy spodziewali się, że w trzecim kwartale firma miała 135 milionów złotych straty netto z powodu refinansowania długu. Przychody TVN wyniosły w trzecim kwartale 310 milionów złotych, czyli niewiele mniej niż rok wcześniej i były nieco wyższe od 305 milionów

USA: PKB w trzecim kwartale wzrósł o 2,7 proc.

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 2,8 proc. Wcześniejsze wyliczenie Departamentu Handlu USA wskazywało na wzrost 2,0 proc. PKB. W drugim kwartale tego roku w ujęciu zanualizowanym PKB USA wzrósł o 1,3 proc. w ujęciu kwartalnym.

NBP: deficyt w obrotach bieżących w IV kwartale wyniósł 1 mld 71 mln euro

"Saldo rachunku bieżącego, w IV kwartale 2013 r., było ujemne i wyniosło 1.071 mln euro i w stosunku do porównywalnego okresu 2012 r. poprawiło się o 2.297 mln euro. O jego poziomie zadecydowało ujemne saldo dochodów (3.301 mln euro) oraz dodatnie salda usług (1.257 mln euro), transferów

BC. Dane PMI dla eurostrefy sugerują nikły wzrost w III kwartale

przemyśle wytwórczym stając się dodatkowym oddolnym ryzykiem dla naszej prognozy PKB za III kwartał 2014 r. (+0,3 proc. kdk)" - ocenili analitycy. Jedynymi jasnymi punktami były w sierpniu Irlandia, gdzie indeks PMI sięgnął najwyższego poziomu od 15 lat i Grecja, gdzie nieznacznie przekroczył próg 50

Prezes JSW: spółka miała zysk netto w IV kwartale 2013 r.

"Strata netto w pierwszym kwartale nie jest przesądzona. Wszyscy obawialiśmy się o czwarty kwartał 2013 roku, a był całkiem niezły. Byłby nawet doskonały, gdyby nie dodatkowe cztery dni wolne od pracy. Październik doskonale nam wyszedł, listopad i grudzień też byłyby bardzo dobre, gdyby nie to

Wyższy zysk i przychody PGNiG w IV kwartale

Zysk operacyjny wyniósł 0,76 mld zł wobec 0,09 mld zł zysku rok wcześniej, zaś skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,48 mld zł wobec 9,10 mld zł rok wcześniej. W całym ubiegłym roku cała grupa miała 2,82 mld zł zysku netto w porównaniu z 1,92 mld zł zysku rok wcześniej, przy przychodach

Zysk Lotosu w czwartym kwartale powyżej prognoz

; - dodano w komunikacie. Analitycy oczekiwali 125 milionów złotych zysku netto, a oczekiwany wzrost przypisywali niskiej bazie z zeszłego roku wywołanej odpisem na złoże Yme oraz sprzyjającemu kursowi złotego. Część z nich oczekiwała odpisu na Yme również w czwartym kwartale 2012 roku, ale Lotos nie dokonał

Wzrost PKB w drugim kwartale niższy niż w pierwszym?

- Dynamika wzrostu może być na poziomie pierwszego kwartału, ale może być także nieco mniej - stwierdził prezes GUS.Pod koniec czerwca wiceprezes GUS Halina Dmochowska mówiła, że trudno na razie oceniać, czy polska gospodarka ma już za sobą punkt zwrotny. - Sytuacja jest bardzo wrażliwa i niełatwa

Belka: PKB Polski zwolnił w drugim kwartale

- Obecnie wzrost stopniowo spowalnia, w pierwszym kwartale do 3,5 procent, w drugim prawdopodobnie do około trzech procent, jednak mimo to Polska pozostaje najszybciej rosnącą gospodarką w Unii Europejskiej - powiedział Belka w Sejmie. Dodał, że wzrost gospodarki jest wspierany przez stabilny

Wzrost PKB Polski zwalnia, ale nie ma szoku. W II kwartale wyniósł 3,2 proc.

Po roku coraz szybszego tempa wzrostu PKB nadeszło ochłodzenie. W II kwartale wzrost PKB był wyraźnie słabszy od 3,4 proc. skoku zanotowanego w I kwartale i wyniósł 3,2 proc. Nadejście tego "frontu" ekonomiczni synoptycy zapowiadali od kilku miesięcy. Czemu? Raz, że wyniki z początku roku

BC. PKB eurostrefy w II kwartale może być niższy niż 0,4 proc. kdk

Bank nie wyklucza oddolnej korekty swoich aktualnych prognoz za II kwartał wynoszących 0,2 proc. kdk dla Francji i 0,3 proc. kdk dla Włoch. We Francji produkcja przemysłowa obniżyła się w maju o -1,7 mdm i -3,7 proc. rdr. Częściowym wytłumaczeniem może być to, że ze względu na trzy publiczne

PKN Orlen: 134 mln zł zysku netto w II kwartale 2014 r.

PKN Orlen poinformował, że II kwartale tego roku dokonał odpisów w wysokości 5 mld zł, które dotyczyły aktywów rafineryjnych litewskiej grupy Orlen Lietuva, czeskiej grupy Unipetrol oraz grupy Rafinerii Jedlicze, a także aktywów petrochemicznych czeskiej Spolany z grupy Anwil. Największy udział w

W trzecim kwartale PKB strefy euro 0,6 proc. w dół

Zaprezentowane w czwartek przez Eurostat dane są po korekcie. W porównaniu ze wstępnymi odczytów PKB się nie zmieniło. Dane są też zgodne z oczekiwaniami analityków. W piątek dane o PKB Polski podał GUS. W trzecim kwartale PKB wzrósł tylko o 1,4 proc., co jest negatywnym zaskoczeniem. Średnia

ZBP: w II kwartale próbowano wyłudzić 2182 kredyty warte 108,5 mln zł

kwartale br. najmniej pieniędzy chciano wyłudzić w województwach łódzkim i śląskim - po 1,3 tys. zł, a najwięcej w kujawsko-pomorskim - 24 mln zł. Liczba i wartość wyłudzeń byłaby prawdopodobnie większa, gdyby nie rosnąca świadomość Polaków, iż utracone dokumenty należy zastrzegać. "Polacy coraz

Eurostat: Zatrudnienie w Polsce w IV kwartale wzrosło o 0,4 proc.

Europejski urząd statystyczny podał także o poziomie zatrudnienia w całej Unii Europejskiej - w ostatnim kwartale 2012 roku zmniejszyło się 0,2 proc. W strefie euro zaś o 0,3 proc. Spośród 27 gospodarek unijnych zatrudnienie zwiększyło się tylko w ośmiu państwach: na Łotwie (o 0,8 proc

GUS: dane wskazują na poprawę dynamiki wzrostu PKB w I kwartale

"Wynik za styczeń oraz badania koniunktury za luty pokazują, że pozytywne tendencje z IV kwartału utrzymują się w sektorach gospodarki, to daje szansę na dalszą stopniową poprawę dynamiki wzrostu gospodarczego" - powiedziała w piątek dziennikarzom Dmochowska. "Pozytywne jest, że w

MF: dług publiczny po pierwszym kwartale br. wyniósł 782,8 mld zł

MF wskazało w komunikacie, że spadek PDP w pierwszym kwartale 2014 r. wynikał ze spadku zadłużenia podsektora rządowego o 99 mld 546,1 mln zł (w tym zadłużenia Skarbu Państwa o 99 mld 540,9 mln zł), podsektora samorządowego o 454,4 mln zł (w tym jednostek samorządu terytorialnego o 369,8 mln zł

W pierwszym kwartale br. PGNiG sprzedało 4,9 mld m sześc. gazu

Spółka podała, że w pierwszym kwartale 2014 roku wydobyła 1,2 mld m sześc., w tym na PGNiG Upstream International - spółkę-córkę zajmującą się wydobycie w innych krajach - przypadało 0,11 mld m sześc. Import koncernu w pierwszym kwartale wyniósł 2,5 mld m sześc., w tym z kierunku wschodniego 2 mld

Zysk netto Banku Millennium w I kwartale nieco wyższy od oczekiwań

Oczekiwania 13 biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 135 mln zł do 164 mln zł. Wynik odsetkowy banku (w ujęciu pro-forma) w I kwartale wyniósł 356,5 mln zł, co oznacza wzrost o 3,1 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2013 r. (345 mln zł) i wzrost o 23,4 proc. w porównaniu z I

NBP: w trzecim kwartale 2013 r. Polacy wydali za granicą 2,4 mld euro

, wydatki te spadły o 3,3 proc., tj. o 87 mln euro. Spadek wydatków cudzoziemców związanych z podróżami do Polski wpłynął na pogorszenie się salda z 201 mln euro w trzecim kwartale 2012 r. do 115 mln euro w trzecim kwartale 2013 r." - wskazano. NBP poinformował ponadto, że zarówno w przychodach, jak i

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kwartał

Kwartał – to ? roku kalendarzowego, trwa 3 miesiące. Rozróżnia się cztery kwartały: I kwartał – styczeń-marzec, II kwartał – kwiecień-czerwiec, III kwartał – lipiec-wrzesień, IV kwartał – październik-grudzień. Kwarta

Kwartał św. Wawrzyńca w Krakowie

Kwartał św. Wawrzyńca – XIX-wieczny kompleks zabytków przemysłowych ograniczony czterema ulicami: Starowiślną, Podgórską, Gazową i św. Wawrzyńca. W skład tego XIX-wiecznego kompleksu wchodziły: zespół zajezdni tramwajowych gazownia miejska elektrownia miejska Obecnie obiekty te znajdują

Polsat Film 2

Polsat Film 2 – kanał Telewizji Polsat o tematyce rozrywkowej, poświęcony filmom, którego start zaplanowano na drugi lub trzeci kwartał roku 2014.

Pomocnik historyczny

„Pomocnik historyczny” – dodatek do polskiego tygodnika „Polityka”. Wychodzi co kwartał i porusza różnorakie kwestie dotyczące historii. Publikują dziennikarze pracujący dla tygodnika oraz specjaliści z danych dziedzin.

Ajrowo

Ajrowo (bułg. ??????) – wieś w południowej Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali, w gminie Kyrdżali.Ajrowo stanowi kwartał miasta Kyrdżali.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.