kw sa

Zysk netto Pekao SA mógł wynieść 672-699 mln zł w II kw. – analitycy

Warszawa, 02.08.2011 (ISB) - Skonsolidowany zysk netto banku Pekao SA mógł wynieść od 672 do 699 mln zł w II kw. 2011 roku, przy konsensusie na poziomie 688 mln zł wobec 619 mln zł rok wcześniej, wynika z prognoz analityków siedmiu domów maklerskich, ankietowanych przez agencję ISB. Pekao SA

KW SA: stacja odmetanowania dla kopalni Brzeszcze

Budowa nowej, niezawodnej i wysoko efektywnej ekonomicznie stacji odmetanowania umożliwi ujęcie, niezakłócone przesyłanie i sprzedaż metanu odbiorcom zewnętrznym oraz w przyszłości wykorzystanie pozostałej ilości metanu, jako czystego źródła energii na potrzeby kopalni. Przewidyw

Zysk netto Pekao SA wzrósł o 7,6% r/r w I kw. dzięki wyższym przychodom

Warszawa, 12.05.2011 (ISB) – Pekao SA zwiększył w I kw. zysk netto o 7,6% r/r do 648 mln zł dzięki wyższym dochodom z działalności operacyjnej i niższym kosztom operacyjnym, poinformował bank w raporcie kwartalnym. „To dla nas dobry początek roku. Osiągnęliśmy solidne i powtarzalne

Zysk netto Pekao SA mógł wynieść 638-663 mln zł w I kw. – analitycy

Warszawa, 11.05.2011 (ISB) - Skonsolidowany zysk netto banku Pekao SA mógł wynieść od 638 do 663 mln zł w I kw. 2011 roku, przy konsensusie na poziomie 650 mln zł wobec 603 mln zł rok wcześniej, wynika z prognoz analityków siedmiu domów maklerskich, ankietowanych przez agencję ISB. Pekao SA

Zysk netto Pekao SA mógł wynieść 645-693 mln zł w IV kw. – analitycy

Warszawa, 08.03.2011 (ISB) - Skonsolidowany zysk netto banku Pekao SA mógł wynieść od 645 do 693 mln zł w IV kw. 2010 roku, przy konsensusie na poziomie 664 mln zł wobec 612 mln zł rok wcześniej, wynika z prognoz analityków ośmiu domów maklerskich, ankietowanych przez agencję ISB. Pekao SA

Zysk netto Pekao SA mógł wynieść 622-657 mln zł w III kw. – analitycy

Warszawa, 09.11.2010 (ISB) - Skonsolidowany zysk netto banku Pekao SA mógł wynieść od 622 do 657 mln zł w III kw. 2010 roku, przy konsensusie na poziomie 639 mln zł wobec 620 mln zł rok wcześniej, wynika z prognoz analityków ośmiu domów maklerskich, ankietowanych przez agencję ISB. Pekao SA

Bank Pekao SA miał 714,30 mln zł zysku netto w II kw. 2011 r., wzrost o 15,4% r/r

Warszawa, 03.08.2011 (ISB) - Bank Pekao SA miał 714,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) w II kw. 2011 roku wobec 619,12 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik odsetkowy grupy

Pekao SA miało 648,31 mln zł zysku netto w I kw. 2011 r., wzrost o 7,6% r/r

Warszawa, 12.05.2011 (ISB) - Bank Pekao SA miał 648,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 602,71 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1061,17 mln zł wobec 1005,12 mln zł rok

Bank Pekao SA miał 659,68 mln zł zysku netto w III kw. 2010 r., wzrost o 6,3% r/r

Warszawa, 10.11.2010 (ISB) - Bank Pekao SA miał 659,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 620,46 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1052,37 mln zł wobec 985,22 mln zł rok

Kompania Węglowa wstępnie porozumiała się z obligatariuszami

mld zł. W skład konsorcjum obligatariuszy, stron podpisanego porozumienia, wchodzą: Bank Zachodni WBK S.A., Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Polska S.A. oraz Węglokoks S.A. Prezes KW Mirosław Taras podkreślił w czwartek, że

AB SA miało 8,25 mln zł zysku netto w IV kw. r. obr. 2011/2011, wzrost o 9,8%

Warszawa, 25.08.2011 (ISB) - Spółka AB, dystrybutor IT, miała 8,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. robyu obrotowego 2010/2011 (czyli II kw. 2011 r. kalendarzowego) wobec 7,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

Noble Bank SA miał 41,04 mln zł zysku netto w II kw. 2009 roku

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 2,30 mln zł wobec 16,09 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 128,51 mln zł wobec 44,73 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.Narastająco w I-II kw. 2009 roku bank miał 81,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Bank Pekao SA przeprowadzi sie na 4 hektary na Ochocie

jak biurowiec Metalexportu, a proporcjami i kompozycją do budowli renesansu włoskiego. Pekao SA w kompleksie Lipowy Office Park zamierza urządzić swoją nową siedzibę główną. - Poszukiwaliśmy lokalizacji, która w pełni odpowiadałaby potrzebom organizacji tak dużej jak nasz bank, a jednocześnie

Pekao SA miał 622,63 mln zł zysku netto, lepiej od prognoz analityków

konsensusie na poziomie 591,5 mln zł.Narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 17999571799,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2808,63 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 2018,21 mln zł zysku netto wobec 2700,95 mln zł zysku rok wcześniej.

NBP: Liczba pracujących wzrosła w I kw. przy mniejszym ryzyku utraty pracy

spadku ryzyka utraty pracy oraz niewielkiego wzrostu prawdopodobieństwa znalezienia pracy". "Wzrost liczby pracujących wg BAEL okazał się szybszy niż wzrost aktywności, co skutkowało obniżeniem stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia BAEL (sa) ukształtowała się w I kw. 2014 r. na poziomie 9,8

Zysk netto Herkules wyniósł 3,98 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec straty rok wcześniej

wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 124,01 mln zł w porównaniu z 100,02 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie I-IV kw. 2014 r. wyniósł 8,43 mln zł wobec 4,04 mln zł zysku rok wcześniej. Herkules SA jest liderem na polskim rynku

Zysk netto Bank Millennium to 157,7 mln zł w IV kw. 2014 r.,konsensus 149 mln zł

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 157,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 143,0 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił

Związkowcy: konsultacje ws. planu naprawczego KW są zerwane

intencyjnego pomiędzy zarządami KW SA i Węglokoks SA, dotyczącego sprzedaży kopalń wchodzących w skład KW, strona związkowa uznaje, iż zarząd KW jednostronnie zerwał konsultacje dotyczące planu naprawczego spółki" - napisali związkowcy. Oświadczyli, że w takiej sytuacji nie widzą możliwości prowadzenia

NBP: przemysł powinien stanowić główne źródło wzrostu zatrudnienia

, tym razem w tempie 2,3 proc. r/r sa (wobec 0,7 proc. r/r sa w IV kwartale 2013 r.). W ujęciu kwartalnym liczba pracujących w sferze prywatnej zwiększyła się o 1,2 proc. kw/kw sa (wobec 0,6 proc. kw/kw sa w IV kwartale 2013 r.). Po uwzględnieniu czynników sezonowych liczba pracujących w sektorze

Pekao SA liczy na 'nie gorszy' r/r wynik netto za 2014 r.

rok ubiegły. Wyniki po II kw. przybliżają nas do tego" - powiedział Lovaglio na konferencji prasowej. Także w marcu br. prezes Lovaglio zapowiadał, że celem na ten rok jest zysk netto nie gorszy niż w 2013 r.  W okresie I-II kw. 2014 r. bank Pekao SA miał 1319,32 mln zł

Przegląd prasy

netto DM W Investments wzrósł r/r do 4,73 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto Mirbudu wzrósł r/r do 2,82 mln zł w III kw. 2014 r. --Zysk netto AB SA wzrósł r/r do 15,11 mln zł w I kw. r.fin. 2014/2015 --Strata netto ABM Solid to 5,26 mln zł w III kw. 2014 wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto

Jest wstępna umowa KW z Węglokoksem ROW ws. sprzedaży czterech kopalń

Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie KW zamieszczonym na stronie internetowej spółki, podpisanie tej umowy jest etapem realizacji rządowego programu naprawczego dla górnictwa. "Zarządy spółek Kompania Węglowa SA oraz Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, spółki zależnej Węglokoks SA

Bank Pekao mógł mieć 662-736 mln zł zysku netto w I kw. 2014 r. wg analityków

I kw. 2014 roku w poniedziałek, 12 maja Według prognoz analityków z dziewięciu biur maklerskich, wynik odsetkowy Pekao SA w I kwartale mógł wynieść od 1.136 do 1.187 mln zł, przy konsensusie na poziomie 1.154  mln zł, wobec 1.135 mln zł rok wcześniej. Wynik z opłat i prowizji ukształtował

TIM: Wyniki za III kw. dobrym prognostykiem na kolejne kwartały

147,1 mln zł (wzrost o 48,4% w stosunku do III kw. 2013 r.), a strata operacyjna – tylko 350 tys. zł (rok temu – 1,91 mln zł). „To potwierdzenie, że przyjęta w 2013 r. strategia działania TIM SA przynosi efekty" – czytamy w komunikacie. W III kw. 2014 r. przychody ze

Wstępna umowa KW z Węglokoksem ROW ws. sprzedaży czterech kopalń

komunikat KW na stronie internetowej spółki wskazuje m.in., że podpisanie tej umowy jest etapem realizacji rządowego programu naprawczego dla górnictwa. "Zarządy spółek Kompania Węglowa SA oraz Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, spółki zależnej Węglokoks SA, podpisały w poniedziałek

Apator deklaruje wypłatę 0,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

akcję, zostanie wypłacona po jej zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie Apator SA, które odbędzie się 22 czerwca 2015 r." - napisano także. W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 84,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 67,34 mln zł

KW: podpisano umowę przedwstępną sprzedaży dwóch kopalń

Przedwstępna umowa sprzedaży podpisana przez zarządy Kompanii Węglowej (KW) oraz Węglokoksu Kraj, spółki zależnej Węglokoks SA, jak poinformowano, jest "kolejnym etapem realizacji rządowego programu naprawczego dla górnictwa, w tym porozumień zawartych 17 stycznia pomiędzy stroną rządową a

Piechociński: szef KW będzie wybrany w konkursie wg merytorycznych wymogów

Rada Nadzorcza (RN) Kompanii Węglowej (KW) delegowała podczas piątkowego posiedzenia w Katowicach jednego ze swoich członków - Krzysztofa Sędzikowskiego - do pełnienia obowiązków prezesa KW. 21 listopada RN odwołała z tego stanowiska Mirosława Tarasa. 26 listopada ogłosiła konkurs na jego następcę

Mokotów wymarzoną dzielnicą do zamieszkania

siedmiopiętrowy dom, który powstanie przy ul. Cybernetyki 4, na miejscu rozebranych magazynów, obok zabudowań spółki Meble Emilia. W budynku znajdzie się 245 mieszkań. Najtańsza kawalerka kosztuje 248 tys. zł, a mieszkania o największych metrażach mają ceny zaczynające się od 6,4 tys. zł za m kw. - Mamy już

Nowe wskaźniki w programie "Mieszkanie dla młodych" i więcej mieszkań

Warszawie dopłatą objęte są od dziś nowe mieszkania, których cena nie przekracza 6588,32 zł za m kw., a do tej pory - 6583,14 zł za m kw. Oznacza to wzrost limitu zaledwie o 0,1 proc. Podobna symboliczna zwyżka miała miejsce w Poznaniu, który jest na drugim miejscu pod względem wysokości limitu cenowego

Zysk netto Polenergii wzrósł r/r do 16,23 mln zł w IV kw. 2014 r.

Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) - Polenergia odnotowała 16,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 30,16 mln zł wobec 5,44 mln zł zysku

Plan dla Kompanii Węglowej stworzony przez BCG? Ministerstwo zaprzecza

;. Rzecznik KW SA Tomasz Głogowski w rozmowie z Gazetą.pl nie chciał komentować sprawy.

Zgoda UOKiK na przekazanie czterech kopalń KW do SRK

19.03. Katowice (PAP) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie 4 kopalń Kompanii Węglowej (KW) przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Decyzja dotyczy zakładów: Piekary, Brzeszcze, Sośnica (część Sośnicy-Makoszów) oraz Centrum (część Bobrka-Centrum). To transakcja

Bank Millennium zwiększył sprzedaż pożyczek gotówkowych o 15% r/r w III kw.

w III kw. wyniosła 241 mln zł w III kw. wobec 236 mln zł w II kw. W I-III kw. sprzedaż sięgnęła 802 mln zł i była niższa 0 7,2% w skali roku. Portfel kredytów ogółem wyniósł 43,8 mld zł na koniec września, co oznacza wzrost o 4,6% w skali roku oraz 1,1% w ujęciu kwartalnym. Bank Millennium

Zysk netto B.Millennium wzrósł r/r do 221 mln zł w III kw, konsensus: 167 mln zł

jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2014 r. wyniósł 540,05 mln zł wobec 357,06 mln zł zysku rok wcześniej. Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały

Zgoda UOKiK na przekazanie czterech kopalń KW do SRK

To transakcja przewidziana w porozumieniu zawartym w styczniu 2015 r. przez rząd, Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, działające w KW zakładowe organizacje związkowe, a także zarządy SRK, KW i spółki Węglokoks. Analizując ją UOKiK uznał, że "nie doprowadzi ona do ograniczenia

Krzysztof Sędzikowski nowym prezesem Kompanii Węglowej

Sędzikowski był wcześniej prezesem m.in. KGHM Polska Miedź, Boryszew SA i Impexmetal SA, a w latach 2004-2010 kierował spółką CTL Logistics. Zasiadał też w radach nadzorczych kilku polskich spółek. Stanowisko prezesa Kompanii Węglowej obejmie 13 grudnia br. 21 listopada br. rada odwołała

Przegląd prasy

Intermodal to 0,68 mln zł w I kw. 2014 wobec straty rok wcześniej --Zysk netto Netii spadł r/r do 10,95 mln zł w I kw. 2014 r. --Zysk netto Global Cosmed wzrósł r/r do 2,31 mln zł w I kw. 2014 r. --Zysk netto AB SA wzrósł r/r do 10,63 mln zł w III kw. r.obr. 2013/2014 --Zysk netto PHN spadł r/r do 2,5

Krzysztof Sędzikowski nowym prezesem Kompanii Węglowej

Sędzikowski był wcześniej prezesem m.in. KGHM Polska Miedź, Boryszew SA i Impexmetal SA, a w latach 2004-10 kierował spółką CTL Logistics. Zasiadał też w radach nadzorczych kilku polskich spółek. Stanowisko prezesa Kompanii Węglowej obejmie 13 grudnia bieżącego roku. Wcześniejszego prezesa

Elektrobudowa prognozuje zysk netto grupy na poziomie 45 mln zł w 2015 r.

;Zarząd Elektrobudowy SA przedstawia prognozę wyników spółki i grupy kapitałowej na 2015 rok. Prognozowane wyniki na 2015 rok Elektrobudowy: zamówienia 944,8 mln zł, przychody ze sprzedaży 1 148,9 mln zł, zysk netto 42,3 mln zł"- czytamy w komunikacie. Dla grupy kapitałowej Elektrobudowy

Bydgoszcz. Kamień węgielny pod budowę Centrum Targowo-Wystawienniczego

Wypoczynku Centrum Targowo-Wystawiennicze będzie miało prawie 16,5 tys. metrów kw. powierzchni użytkowej, z czego 11,9 tys. metrów kw. zajmować będzie część wystawiennicza, a 4,6 tys. metrów kw. - część administracyjno-konferencyjna. Półgrabski zaznaczył, że obiekt ma spełniać przede wszystkim funkcję

Ponad miliard złotych zysku mBanku. 250 tys. nowych klientów?

Skonsolidowany zysk netto Grupy mBanku wyniósł 1,286 mld zł. Rok temu był na poziomie 1,206 mld. Przychody banku wzrosły w ciągu roku o 7,2 proc. do 3,939 mld zł. Aktywa razem banku wyniosły 117,98 mld zł na koniec 2014 r. wobec 104,28 mld na koniec 2013 r. Ale wyniki banku za IV kw. były nieco

Krzysztof Sędzikowski pełni obowiązki prezesa Kompanii Węglowej

Sędzikowskiego. Sędzikowski w przeszłości był m.in. prezesem KGHM Polska Miedź, Boryszew SA i Impexmetal SA, a w latach 2004 - 2010 kierował spółką CTL Logistics - prywatnym przewoźnikiem. Zasiadał też w radach nadzorczych kilku polskich spółek. Taras kierował KW nieco ponad pół roku. Rada odwołała go

kw sa

przez: Alumetal SA z siedzibą w Kętach w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji serii A, B i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C" - głosi komunikat. Oferującym jest Dom Maklerski PKO Banku Polskiego SA, podano również. W grudniu

Co pokażą w Cannes warszawscy deweloperzy?

. Kompleks biurowy będzie nosić nazwę Mennica Legacy Tower. Wieżowiec zaoferuje 49,6 tys. m kw. biur, a niższe skrzydło - 14,2 tys. m kw. Mennica Polska i Golub GetHouse będą ten projekt pokazywać na trwających od wtorku międzynarodowych targach nieruchomości we francuskim Cannes. Wybiera się tam także Xcity

Gdynia. Powstaną nowoczesne obiekty przy marinie w śródmieściu

W poniedziałek Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek wręczył uroczyście porozumienie w sprawie budowy nowej mariny Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu, spółkom Nowa Marina Gdynia SA i Nowa Marina Gdynia SA (spółka komandytowa), klubom Yacht Klub Stal Gdynia, Jacht Klub Morski Gryf, Yacht Klub Polski

Zarząd KHW chce zawiesić niektóre górnicze przywileje

węglowy dla pracowników i emerytów. Informację o proponowanych rozwiązaniach potwierdził rzecznik KHW Wojciech Jaros. "Mając na uwadze aktualną sytuację ekonomiczno-gospodarczą, w jakiej znajduje się polskie górnictwo węgla kamiennego, w tym KHW SA - nasza firma - Zarząd Spółki prowadzi działania

Zysk netto AC SA zmniejszył się r/r do 15,30 mln zł w I półroczu 2014 r.

mln zł wobec 19,77 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,81 mln zł w I-II kw. 2014 r. wobec 90,83 mln zł rok wcześniej. AC SA jest wiodącym w Polsce i liczącym się na świecie producentem samochodowych systemów LPG/CNG marki STAG. Według szacunków spółki, AC SA posiada

BGK: od początku br. 940 wniosków ws. zakupu mieszkania z MdM

po spełnieniu warunków określonych przez program "Mieszkanie dla Młodych" (MdM), BGK przydziela dofinansowanie do takiego kredytu. O takie kredyty można się starać w PKO BP, Pekao SA, Alior Banku, Banku Ochrony Środowiska, Getin Noble oraz w dwóch bankach zrzeszających banki spółdzielcze

Trudna sytuacja w Kompanii Węglowej

w połowie września prezes KW Mirosław Taras, spośród 14 jej kopalń rentowność utrzymywały trzy. Wynik finansowy po sześciu miesiącach wyniósł minus 342,3 mln zł, wobec 228,7 mln zł straty przed rokiem. Pod koniec października największy polski eksporter węgla Węglokoks SA zapowiedział, że chce do

Związki: program naprawczy Kompanii Węglowej nieaktualny

polski eksporter węgla Węglokoks SA zapowiedział, że chce do końca br. sfinalizować zakup od KW 4 lub 5 kopalń.(PAP) (planujemy kontynuację tematu)

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 21.15

mln zł rok wcześniej. Na koniec marca grupa miała 1,25 mld zł środków pieniężnych i ekwiwalentów, podczas gdy przed rokiem było to 0,98 mld zł. Samo Asseco Poland SA miało w I kw. 2014 r. 86,7 mln zł zysku netto w porównaniu do 81,7 mln zł w analogicznym okresie 2013 r. Zysk operacyjny spadł w tym

Kompania Węglowa zrolowała zadłużenie

optymalizujących koszty działalności spółki - renegocjacji kontraktów z kontrahentami, poprawy efektywności spółek zależnych" - wskazał Taras. Według wcześniejszych informacji w skład konsorcjum obligatariuszy wchodzą: Bank Zachodni WBK SA, Alior Bank SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa

Altanom ogrodowym już nie grozi rozbiórka

wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem". Niestety, tego typu kryterium nie spełniła altana warszawskiego działkowca, którą nadzór budowlany uznał za budynek rekreacyjno-wypoczynkowy i kazał rozebrać. Dodajmy, że był to mały podpiwniczony domek murowany o powierzchni zaledwie 23,4 m kw. Spełniał

Pekaes utrzymuje rentowność dzięki większemu udziałowi produktów wysokomarżowych

kontynuowanej poprawiła się o 1,2 pkt proc. do 5,8% w III kw. tego roku. W III kwartale 2014 roku Pekaes wygenerował 191,9 mln zł skonsolidowanych przychodów z sprzedaży, z czego prawie 170 mln zł przypadło w udziale podmiotowi dominującemu w grupie - spółce Pekaes SA. Największy udział w strukturze

Karpiński: pilnie zbierze się zespół węglowy m.in. w związku z KW

sześciu miesiącach wyniósł minus 342,3 mln zł, wobec 228,7 mln zł straty przed rokiem. Pod koniec października największy polski eksporter węgla Węglokoks SA zapowiedział, że chce do końca br. sfinalizować zakup od KW 4 lub 5 kopalń. (planujemy kontynuację tematu)

Przegląd prasy

kilku lat stały kilkunastoprocentowy wzrost --Fiat Auto Poland chce rozpocząć w Tychach produkcję nowego modelu auta segmentu B (do tego segmentu należy np. Punto) wg gazety ISBnews --Orange Polska otrzyma 480 mln euro pożyczki na 5 lat od Orange SA --Indeks WIG30 spadł o 0,19% na zamknięciu

Przegląd informacji ze spółek

. 2014 r. wobec 29,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Pozbud T&R odnotował 4,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2014 r. wobec 1,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. AB SA odnotowało 40,66

Kalendarium ISB

ŚRODA, 3 sierpnia --10:00: Konferencja prasowa BRE Banku nt. wyników finansowych grupy za II kw. --11:00: Konferencja KP Legia i PepsiCo nt. współpracy --12:00: Konferencja prasowa Pekao SA nt. raportu za I półrocze 2011r. CZWARTEK, 4 sierpnia --10:00: Konferencja prasowa ING Bank Śląskiego nt

Warszawska oferta na targach nieruchomości w Cannes

Chodzi o działki znajdujące się na ul. Marymonckiej 8 (1682 m kw.), Sprzecznej 2/4 (2662 m kw.), Emilii Plater 29 i 31 (6463 m kw. i 5026 m kw.), Miodowej 8 (1451 m kw.) oraz Wybrzeżu Kościuszkowskim (o powierzchni 1279 m kw. i 614 m kw.), "Wizyta w Cannes to nie tylko okazja do pokazania

Katowicki Holding Węglowy chce zawiesić niektóre przywileje

węglowy dla pracowników i emerytów. Informację o proponowanych rozwiązaniach potwierdził rzecznik KHW Wojciech Jaros. "Mając na uwadze aktualną sytuację ekonomiczno-gospodarczą, w jakiej znajduje się polskie górnictwo węgla kamiennego, w tym KHW SA - nasza firma - Zarząd Spółki prowadzi działania

Doradcy Taurona rekomendują zakup kopalni Brzeszcze

Poinformowały o tym w środę służby prasowe spółki Tauron Polska Energia, dodając, że zarząd kierunkowo zaaprobował tę rekomendację. W poniedziałek prezes Kompanii Węglowej (KW) Krzysztof Sędzikowski informował, że transakcja sprzedaży kopalni Brzeszcze jest możliwa w marcu - kwietniu. Niezależnie

Podsiadło: zakup kopalń od KW tylko na zasadach rynkowych

pokazywał, to żaden bank nie udzieli nam takiego dużego kredytu. Tu jest pies pogrzebany" - mówił Podsiadło. Według niego ok. połowa środków na zakup kopalń pochodziłaby z finansowania dłużnego, część to środki własne Węglokoksu, transakcję wsparłyby też Polskie Inwestycje Rozwojowe SA. Prezes mówił

Grupa AB chce nadal umacniać pozycję lidera rynku dystrybucji sprzętu

, czy zabawki, ale również kontraktu dystrybucyjnego z Apple. Prezes AB pytany o dynamikę w I kw. ocenił, że podtrzymane są pozytywne tendencje z 2014 r., ale według jego słów na kolejne kwartały może odcisnąć piętno geopolityka w regionie. Grupa zwiększyła sieć franszyzową do łącznie 1510 punktów

Kalendarium ISB

kw. --11:30: Konferencja prasowa Pekao SA nt. wyników za III kw. --12:00: Konferencja KGHM nt. raportu kwartalny za III kw.   PIĄTEK, 12 listopada --Asseco Poland opublikuje raport kwartalny za III kw.   PONIEDZIAŁEK, 15 listopada --09:00: Konferencja prasowa Neuca nt. wyników finansowych

Przegląd prasy

przejął zarządzanie portfelami inwestycyjnymi TFI SKOK --BIEC: WRP spadł o 0,4 pkt, niewielka poprawa na rynku pracy --Zysk netto Amica spadł r/r do 22,61 mln zł w IV kw. 2014 r. --Zysk netto Pozbud T&R wzrósł r/r do 4,20 mln zł w IV kw. 2014 r. --Zysk netto AB SA wzrósł r/r do 40,66 mln zł w I półr

Tauron może wyemitować obligacje z programu wartego do 2 mld zł w II półr.

poziom stóp procentowych, ale wydają się one akceptowalne dla inwestorów. Dlatego, jeśli będzie zapewniona książka popytu, to z taką emisją wyjdziemy. Może to się wydarzyć w III lub IV kw. 2014 r." - podsumował Zawadzki. Tauron Polska Energia SA jest spółką, która zajmuje się wydobyciem węgla

Kompania Węglowa opracowała plan naprawczy

groźbą jej likwidacji. I chcę podkreślić, że ten warunek odnosi się do każdego z proponowanych przez nas punktów programu - mówi Mirosław Taras, prezes Zarządu KW SA.

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu 169,62 mln zł na dywidendę

Warszawa, 23.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 169,62 mln zł z zysku netto za 2013 r. na wypłatę dywidendy, co da 93,73 zł lub 92,69 zł na akcję (uwzględniając uplasowanie akcji serii L przed 5 września), podała spółka. "Zarząd spółki LPP SA z

Grupa AB jest zadowolona z rozwoju osiągniętego w III kw. kalendarzowym 2014 r.

Warszawa, 27.10.2014 (ISBnews) - Grupa AB jest zadowolona z trzeciego kwartału roku kalendarzowego 2014 (I kw. roku finansowego 2014/2015 spółki), którego esencją była kontynuacja stabilnego i bezpiecznego rozwoju, poinformował agencję ISBnews prezes Andrzej Przybyło. "Jesteśmy

KNF zatwierdziła prospekt Polwax

Warszawa, 08.09.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polwax, podała KNF. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez: Polwax SA z siedzibą w Jaśle w związku z ofertą publiczną akcji serii

Okupujący Kompanię Węglową zaprosili premier Ewę Kopacz

akcentowali m.in., że "to ostatnia chwila, gdy tysiące miejsc pracy na Śląsku można jeszcze uratować", a "naprawa przez likwidację, bo takie rozwiązanie proponuje zarząd KW SA, z pewnością spółki nie uratuje". "Oczekujemy informacji, jakie plany w stosunku do Kompanii Węglowej i

Większy wybór mieszkań w programie MdM

Od wtorku zmieniły się limity cenowe w tym rządowym programie. Ustalają je wojewodowie osobno dla danego województwa, miasta wojewódzkiego oraz dla gmin z nim sąsiadujących. Np. w Warszawie cena mieszkań kupowanych od firm deweloperskich i spółdzielni nie może obecnie przekraczać 6126,9 zł za m kw

Kalendarium ISB

: PGNiG zaprezentuje raport kwartalny za III kw. --11:30: Konferencja prasowa Pekao SA nt. wyników za III kw. --12:00: KGHM zaprezentuje raport kwartalny za III kw. PONIEDZIAŁEK, 15 listopada --09:00: Konferencja prasowa Neuca nt. wyników finansowych za III kw. 2010 r. --09:30: Telekonferencja spółki

Ostatni wielki projekt Kuryłowicza sprzedany za miliard złotych

Kompleks biurowo-handlowy Plac Unii kupił Invesco Real Estate (IRE) - globalny gracz świadczący usługi zarządzania inwestycjami na rynku nieruchomości. Sprzedającym były Grupa Liebrecht & wooD i BBI Development SA. - Nabycie Placu Unii przez renomowanego inwestora międzynarodowego bezsprzecznie

Pesa do 2017 r. zatrudni 500 nowych pracowników

Powstaną hala produkcji ram wózków pojazdów kolejowych, hala montażowa i hala serwisowa. Koszt inwestycji obejmie budowę obiektów wraz ze stałymi elementami - torami, kanałami i suwnicami. - W 2015 r. powstanie hala o powierzchni 5 tys. m kw., w której produkowane będą ramy wózków kolejowych

Bydgoszcz. Pesa do 2017 r. zatrudni 500 nowych pracowników

Powstaną hala produkcji ram wózków pojazdów kolejowych, hala montażowa i hala serwisowa. Koszt inwestycji obejmie budowę obiektów wraz ze stałymi elementami - torami, kanałami i suwnicami. "W 2015 r. powstanie hala o powierzchni 5 tys. m kw., w której produkowane będą ramy wózków kolejowych

Kalendarium ISBnews

szybki szacunek PKB za I kw. 2014 r. --10:30: Konferencja Ergis-Eurofilms nt. wyników  --10:30: Konferencja Grupy Azoty nt. wyników  --11:00: ZWZ PKN Orlen  --11:30: Konferencja Netii nt. wyników    --11:30: Konferencja AB SA nt. wyników   --12:00

Związkowcy: protest kontynuuje ok. 2 tys. górników

10.01. Bytom (PAP) - W czterech kopalniach Kompanii Węglowej (KW), które według rządu mają zostać zlikwidowane, w sobotę rano protest pod ziemią i na powierzchni kontynuuje około 2 tys. osób - podali związkowcy. W sobotę wizytę na Śląsku ma złożyć delegacja z udziałem pełnomocnika rządu ds

Związkowcy: protest kontynuuje ok. 2 tys. górników

. Nowelizacja ma umożliwić nabywanie kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA oraz prowadzenie (przez tę spółkę) ich likwidacji. Ustanowi również zasady restrukturyzacji zatrudnienia w kopalniach likwidowanych przez SRK. Plan naprawczy dla KW zakłada sprzedaż nowej zawiązanej przez Węglokoks spółce

Węglokoks szuka źródeł finansowania zakupu kopalń od KW

kapitały własne Grupy Kapitałowej Węglokoks wynoszą prawie 2 mld zł" - powiedziała. "Generalnie jednak planujemy sfinansować zakup kopalń w znacznej części poprzez środki zewnętrzne. Rozmawiamy na ten temat z instytucjami finansowymi, w tym z bankami i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi SA"

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 15 maja  --Doroczne spotkanie EBOR-u oraz Business Forum 2014 pt. "Zmieniamy gospodarki, zmieniamy życia"  --09:00: Konferencja Multimedia Polska nt. IPO  --09:00: Konferencja AB SA nt. wyników   --10:00: GUS poda szybki szacunek PKB za I

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 30 grudnia  --11:00: Konferencja PKP SA nt. powołania spółki deweloperskiej  --14:00: NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym za III kw.  --14:00: NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym za III kw.    ŚRODA, 31 grudnia --14:00: NBP

NBP: dane z rynku pracy sugerują początek tendencji spadku bezrobocia

19.03. Warszawa (PAP) - Dane z rynku pracy za IV kw. 2013 r. zdają się sugerować początek tendencji spadkowej stopy bezrobocia - wynika z opublikowanego w środę raportu NBP o sytuacji na rynku pracy. Wskazano też, że ożywienie gospodarcze nie skutkuje na razie wyraźnym wzrostem płac. "W IV kw

Drugi dzień okupacji Kompanii Węglowej, petycja do premier

utrzymywały trzy. Wynik finansowy po sześciu miesiącach wyniósł minus 342,3 mln zł, wobec 228,7 mln zł straty przed rokiem. Pod koniec października największy polski eksporter węgla Węglokoks SA zapowiedział, że chce do końca br. sfinalizować zakup od KW 4 lub 5 kopalń.

Inwestorzy objęli wszystkie 14 mln akcji nowej emisji Orphée

wraz z osobą blisko związaną - ponad 15 mln zł. Łączna wartość wpływów gotówkowych z emisji akcji to około 29,5 mln zł (około 8,6 mln CHF), podano także w materiale. Jednocześnie 5,9 mln akcji Orphée objęła spółka PZ Cormay SA, a pieniądze z tej części emisji zostaną przeznaczone na

KW i KHW kontynuują przygotowania do emisji euroobligacji

upadłości. Jak informował w połowie września prezes KW Mirosław Taras, spośród 14 jej kopalń rentowne są trzy. Wynik finansowy po sześciu miesiącach wyniósł minus 342,3 mln zł, wobec 228,7 mln zł straty przed rokiem. W ub. tygodniu największy polski eksporter węgla Węglokoks SA zapowiedział, że chce do

Przegląd prasy

. --PKN Orlen zadowolony z marż ma początku IV kw., możliwe jednak pogorszenie --PGNiG zakończyło spór zbiorowy ze związkami zawodowymi --Fortuna ma 3 scenariusze rozwiązania kwestii szarej strefy bukmacherów w Polsce --AB SA spodziewa się 'entuzjastycznego' przyjęcia iPhona 6 w Polsce i regionie

Kalendarium ISB

WTOREK, 2 sierpnia --12:00: Spotkanie prasowe Boryszew nt. akwizycji   ŚRODA, 3 sierpnia --10:00: Konferencja prasowa BRE Banku nt. wyników finansowych grupy za II kw. --11:00 Konferencja KP Legia i PepsiCo nt. współpracy --12:00: Konferencja prasowa Pekao SA nt. raportu za I półrocze 2011r

Przegląd prasy

dywidendy z zysków z lat ubiegłych --Zysk netto AC SA wzrósł r/r do 6,64 mln zł w I kw. 2014 r. --Zysk netto EMC Instytut Medyczny spadł r/r do 81 tys. zł w I kw. 2014 r. --Strata netto Trakcji PRKiI zmniejszyła się r/r do 5,12 mln zł w I kw. 2014 r. --Strata netto Agory zwiększyła się r/r do 9,61 mln

Energa-Operator: system TETRA ma skrócić przerwy w dostawach prądu

Jak poinformowała Energa-Operator w czwartkowym komunikacie, rozstrzygnięcie postępowania nie jest prawomocne. Oferty złożyło 8 firm. "Oferta firmy Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. została uznana przez Energa-Operator SA za najlepszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

Kalendarium ISBnews

PIĄTEK, 9 maja --Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach - III dzień --09:30: Konferencja prasowa Banku Handlowego nt. wyników za I kw.  --10:30: Spotkanie prasowe LPP nt. wyników za I kw.  --11:00: Konferencja PGNiG nt. wyników   --14:00: GUS poda dane o

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

Marek Woszczyk. - PGE analizuje różne scenariusze zaangażowania się w Nową Kompanię Węglową - poinformował prezes PGE Marek Woszczyk. - Wyniki Tauronu za IV kw. 2014 roku zostaną obciążone rezerwami i odpisami aktualizującymi o wartości ok. 150 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. - Związki

NBP: dane z rynku pracy sugerują początek tendencji spadkowej bezrobocia

"W IV kw. 2013 r. miary stopy bezrobocia obniżyły się zasadniczo, po raz pierwszy od 2009 r. Stopa bezrobocia BAEL, po wyeliminowaniu sezonowości wyniosła 10,1 proc. (sa). Także stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do 13,2 proc. (sa). Dane te zdają się sugerować początek tendencji spadkowych

Energa będzie sprzedawać energię elektryczną do KGHM

Koronkiewicz, wiceprezes zarządu Energa Obrót, odpowiedzialny za sprzedaż. Energa Obrót SA zarządza segmentem sprzedaży w Grupie Energa. Największy wolumenowo udział stanowią klienci przemysłowi, a najliczniejszą grupą odbiorców są gospodarstwa domowe. Grupa Energa obsługuje ponad 2,9 mln odbiorców. Udział

Gdynia. Rozpoczyna się zagospodarowanie poprzemysłowych terenów

W czwartek w Gdyni należąca do Polskiego Holdingu Nieruchomości SA spółka Dalmor podpisała umowę Joint Venture ze spółką mLocum w sprawie realizacji I etapu inwestycji. Wzdłuż Nabrzeża Kutrowego, na powierzchni ok. 0,6 ha ma powstać niewysoka zabudowa mieszkaniowa składająca się z sześciu budynków

PIR chce finansować przejęcia kopalń KW przez Węglokoks

Zdaniem wiceministra skarbu PIR może się zaangażować w finansowanie przejęcia kopalń KW SA przez Węglokoks, pod warunkiem pozytywnego wyniku testu prywatnego inwestora i sensowności biznesowej tego przedsięwzięcia. Według wcześniejszych informacji plan naprawczy Kompanii Węglowej na lata 2014-20

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

MG SA

MG SA - sportowy samochód osobowy produkowany przez brytyjską firmę Morris Garages w latach 1936-1939. Dostępny jako 4-drzwiowy sedan, tourer oraz kabriolet. Następca modelu KN. Do napędu używano silników R6 o pojemności 2,3 litra. Moc przenoszona była na oś tylną poprzez 4-biegową skrzynię biegów

Kulsan sa

Kulsan sa (??? Klasztor Urwistej Góry) – koreański klasztor, jeden klasztorów Dziewięciu górskich szkół s?n. Historia klasztoruKlasztor został wybudowany przez mistrza s?n T'onghyo P?mila w roku 851 na górze Sagul. W tym klasztorze narodziła się szkoła s?n - sagulChris Verebes. Empty House

Sisu SA-240

Sisu SA-240 - fiński samochód ciężarowy z napędem na wszystkie koła (4x4). Używany przez armie fińską od drugiej połowy lat 80.. Jest to udoskonalona wersja Sisu SA-150VK wyposażona w mocniejszy silnik i nowy most tylny. Sisu SA-240 był napędzany sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym o mocy

Wiskord S.A.

Zakłady Chemiczne "Chemitex-Wiskord" w Szczecinie, "WISKORD" S.A. w Upadłości to ostatnia nazwa upadłej fabryki włókien sztucznych. Przedsiębiorstwo chemiczne z siedzibą w Szczecinie (dzielnica Żydowce). Zakład produkował włókna wiskozowe (jedwab wiskozowy), włókna polipropylenowe oraz kasety

Sisu SA-150VK

Sisu SA-150VK – współczesny fiński samochód ciężarowy z napędem na wszystkie koła (4x4). Używany przez armie fińską od pierwszej połowy lat 80., początkowo jako ciągnik artyleryjski, później także w innych rolach. Sisu SA-150VK był napędzany sześciocylindrowym silnikiem wysokoprężnym o mocy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.