kurs waluty rur

Hoolayą po świecie. Biznes przyjemny i opłacalny, czyli świat kupuje hulajnogi

Hoolayą po świecie. Biznes przyjemny i opłacalny, czyli świat kupuje hulajnogi

. - W tym roku musieliśmy podnieść ceny, bo jesteśmy uzależnieni od kursu euro, które się umacnia. Od tej waluty zależą ceny stali i pozostałych materiałów na rynku - skoro te skoczyły, my też musieliśmy się do nich dostosować - mówi Basia. Jednocześnie podkreślają, że w porównaniu z podobnymi firmami z

Nie traćmy czasu na składanie zbitego jajka

umacnianiu się kursu waluty krajowej, stosując dwa instrumenty: redukcje stóp procentowych i/lub interwencje polegające na skupie waluty zagranicznej. Efektem takiej interwencji byłby wzrost rezerw dewizowych banku centralnego, co zwiększa bezpieczeństwo makroekonomiczne kraju. Moim zdaniem w obecnych