kurs komputerowy projekt unijny

Oszczędności w chmurze, komputerze i smartfonie

strumień unijnych pieniędzy spowodował, że powstały systemy komputerowe służące do rozliczania projektów unijnych. - Wcześniej przedsiębiorcy zestawienia faktur i umów z kontrahentami robili w Excelu - mówi Krzysztof Świątczak, twórca systemu do rozliczania środków unijnych TON. Unia wymaga, by każdy

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech

Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający muszą być przygotowani na odbiór

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Lwowie na Ukrainie, podał operator.  Źródło: ISBnews Polska Agencja Kosmiczna (PAK): Wraz z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH zostały członkami konsorcjum, które będzie realizowało projekt "System operacyjnego gromadzenia

Podręczniki do śmietnika?

Ponad połowie szkół w kraju MEN zamierza podarować multimedialne programy do nauki języków obcych, przyrody i matematyki. Przeznaczy na to 146 mln zł z unijnych funduszy na lata 2004-06 na "podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy". MEN ogłosił na to przetarg

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

. 2017 r. wobec 8,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews 11 bit Studios: Prognozuje że w związku ze znaczącym, 5,6-proc. spadkiem kursu USD/PLN pomiędzy 31 grudnia 2016 r. a 31 marca 2017 r. grupa zakończy I kwartał 2017 r. ujemnym wynikiem netto, podała spółka