kubach investment

Przegląd informacji ze spółek

Visa Inc. serii C i udział w odroczonej płatności w wysokości 0,2553478580% kwoty, z zastrzeżeniem ewentualnych korekt, podała instytucja. Akcjonariusze Orion Investment zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 2,06 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,9 zł na akcję, podała

Rusza nowy międzynarodowy fundusz inwestycyjny

maklerskich BGŻ. Czy nowy fundusz międzynarodowy ma szansę odnieść sukces? Działająca od marca Top Ameryka zgromadziła do tej pory tylko niecałe 37 mln zł, a startujące wiosną Pioneer V i Skarbiec Net - po 11-12 mln zł. Jednak zdaniem Piotra Kuby, zarządzającego funduszem Skarbiec-Net, inwestycje w