kto otrzymał dopłaty

syl

Rolnicy otrzymają 3,34 mld euro w ramach dopłat bezpośrednich

Rolnicy otrzymają 3,34 mld euro w ramach dopłat bezpośrednich

Do 15 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ponad 1,15 miliona rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spodziewa się, że jeszcze ponad 200 tys. takich wniosków. Dziś jest ostatni dzień składania dokumentów.

Więcej chętnych może otrzymać dopłatę do kredytu

Spadek cen nieruchomości i podwyższenie limitów pozwalających ubiegać się o dopłatę do kredytu mieszkaniowego zwiększy zainteresowanie rządowymi dopłatami do kredytów.. Jednak nadal spełnienie warunków jest trudne - pisze "Gazeta prawna".

700 tysięcy rolników otrzyma dopłaty od ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom gospodarującym w niekorzystnych warunkach płatności na kwotę 454 mln zł w ciągu pierwszych czterech dni wypłat.

SN: rozwodnicy dzielą się dopłatami unijnymi

, argumentując, że żona nie powinna dostać połowy majątku wspólnego, bo to on pracował na utrzymanie gospodarstwa. Twierdził ponadto, że dotacje unijne, które otrzymał już po rozwodzie, nie powinny być zaliczone do majątku do podziału. Sąd okręgowy miał wątpliwości, czy dopłaty unijne, które mąż dostał po

NIK: liczne nieprawidłowości w Mazurskim Parku Krajobrazowym

Wyniki kontroli przeprowadzonej w pierwszym kwartale 2013 roku podała w czwartek olsztyńska delegatura NIK. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy delegatury NIK Piotr Górny, kontrola dotyczyła gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, które Mazurski Park Krajobrazowy otrzymał od Agencji

Unijne naj: Największa dopłata dla rolnika

Unijne naj: Największa dopłata dla rolnika

chciałam porozmawiać z nim o unijnej pomocy dla rolników, bo zna się na tym temacie, jak mało kto. To jego firma co roku dostaje największe dopłaty bezpośrednie (w słabszych latach - drugie co do wysokości). W 2012 r. dzięki dopłatom TFG otrzymało 10,8 mln zł. Rok wcześniej - ponad 8,8 mln zł. Jeszcze

"DP": Bez opłaty za dodatek do prądu

. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, na mocy którego w tym roku nie będzie pobierana opłata skarbowa przy wnioskach o dopłatach za prąd. Wszyscy, którzy ją uiścili, otrzymają zwrot pieniędzy.

Kalemba: Polska wynegocjowała dobry budżet rolny

Kalemba: Polska wynegocjowała dobry budżet rolny

pieniędzy niż ma na lata 2007-2013 o ok. 1,6 mld euro.Polska otrzyma na dopłaty bezpośrednie (I filar) 18,8 mld euro i na rozwój obszarów wiejskich (II filar) - 9,8 mld euro. Jeżeli chodzi o dopłaty bezpośrednie, Polska będzie na piątym miejscu spośród wszystkich krajów UE, biorąc pod uwagę oba filary, a

Lubuskie. W 2013 r. ponad 2,7 mln zł dopłat do materiału siewnego

Jak poinformował PAP dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego (ARR) w Gorzowie Wlkp. Romuald Gawlik, w 2013 r. lubuscy rolnicy złożyli ponad 1,2 tys. wniosków o dopłaty do materiału siewnego wykorzystanego na areale ok. 25 tys. ha. Niewielki odsetek wniosków nie został rozpatrzony

ARiMR wypłaciła ok. 11 mld zł dopłat bezpośrednich za 2011 rok

złożyło 1 mln 360 tys. rolników. W Polsce jest najwięcej wniosków o dopłaty spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wysokość płatności bezpośrednich, które otrzymają rolnicy za 2011 r., jest wyższa niż ta, którą otrzymali za 2010 r. Wynika to ze zwiększenia koperty finansowej na te płatności oraz

Dopłaty do ziemi dla rolników wyższe o 20 proc.

Dopłaty do ziemi dla rolników wyższe o 20 proc.

w starej Unii, 2005 - 30 proc., 2006 - 35 proc., 2007 - 40 proc. Od 2008 r. wskaźniki wzrastają o 10 proc. rocznie, tak by w 2013 r. poziom dopłat na zachodzie UE i u nas się wyrównał. Za ten rok rolnicy otrzymają 90 proc. płatności, jakie otrzymają rolnicy z państw starej Unii.W tym roku o dopłaty

Będą wyższe dopłaty do ziemi

podała, że na dopłaty bezpośrednie za 2009 r. przeznaczone jest około 3 miliardy euro. Zgodnie z ustaleniami przedakcesyjnymi, polscy rolnicy za 2009 rok dostaną 90 proc. płatności jakie otrzymają rolnicy z państw "starej" Unii, w tym 60 proc. pochodzić będzie z budżetu UE (ok. 2 mld euro), a

Straciłeś pracę? Zarabiasz mniej? Dostaniesz dopłatę do pensji

Straciłeś pracę? Zarabiasz mniej? Dostaniesz dopłatę do pensji

Nowy instrument pakietu antykryzysowego daje nowe możliwości pracownikom objętym zwolnieniami monitorowanymi. Każdy, kto znajdzie nowe zatrudnienie, ale otrzyma od nowego pracodawcy niższe wynagrodzenie, będzie miał przez sześć miesięcy rekompensowaną ze środków UE połowę różnicy między poprzednimi

TPSA dostanie 140 mln zł dopłaty

prowadzi w każdym kraju UE jeden z operatorów telekomunikacyjnych. W Polsce do świadczenia usługi powszechnej Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w 2006 r. wyznaczył Telekomunikację Polską.Spółce przysługuje dopłata do poniesionych kosztów, w przypadku gdy np. podłączanie do sieci nowych klientów lub

"Rz": Rolnicy oddadzą 200 mln zł dopłat, bo urzędnicy się pomylili

województwach podlaskim i mazowieckim, - powiedział Rzeczpospolitej Marek Kassa, rzecznik ARiMR.Według obowiązującego prawa rolnicy otrzymujący dopłaty do trudnych warunków gospodarowania lub rolno-środowiskowe muszą przez pięć lat prowadzić działalność rolniczą na niezmienionej powierzchni. Jeśli okroją

Do końca roku ARiMR wypłaci 4 mld zł dopłat obszarowych

dopłaty bezpośrednie za 2013 rok ubiega się 1 mln 356 tys. rolników, o płatności ONW - ok. 730 tys., a o dopłaty rolnośrodowiskowe - ok. 188,5 tys. rolników. Do 10 grudnia dopłaty bezpośrednie otrzymało ok. 182 tys. rolników (13,4 proc. beneficjentów). ARiMR wypłaciła 995 tys. zł, co stanowi 6,7 proc

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie

otrzymają 100 proc. stawki płatności za powierzchnię do 20 ha, a 50 proc. - od 20 do 30 ha. Rolnicy, którzy ubiegali się o dopłaty w ubiegłym roku, otrzymali z Agencji wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie płatności wraz z załącznikami graficznymi oraz instrukcją ich wypełniania. Szczegółowe zasady

"GP": Na rynku pojawią się mieszkania po 4 tys. zł za m2?

niektórzy z nich otwarcie mówią, że kupili tanio ziemię i mogą sprzedawać mieszkania po 4-5 tysięcy złotych za metr kwadratowy.Od września liczba nowych kredytów z dopłatami wzrosła trzykrotnie. Do tej pory z dopłat skorzystało 9 tysięcy osób."GP" podaje, że rata przeciętnego kredytu z dopłatą

Wnioski o dopłaty do ARiMR złożyło 1 mln 394 tys. rolników

W ubiegłym roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ponad 1 mln 450 tys. gospodarstw rolnych posiadających co najmniej 1 hektar ziemi. Jak wyjaśnił Wojcieszak, Agencja zakończyła przyjmowanie wniosków 15 maja, jednak dokumenty mogą jeszcze spływać do Agencji. Dodał, że część rolników zdecydowała

Bez poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o ARiMR

Ustawa reguluje sprawy związane z dochodzeniem przez ARiMR zwrotu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dopłat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przez osoby nieuprawnione do otrzymania tych płatności. Zgodnie z orzeczeniem sądów administracyjnych sprawy dotyczące zwrotu takich płatności

Niepewne ceny mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych

przypadających na dane mieszkanie jest osoba, której w momencie dokonywania ostatecznego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, stanowi istotne ryzyko dla nabywców takich lokali na rynku wtórnym. Po zbyciu mieszkania spółdzielczego ewentualnej dopłaty spółdzielnia może żądać od

Kraje UE ostatecznie zatwierdziły reformę Wspólnej Polityki Rolnej

też, że 2013 rok będzie dla Polski rekordowy jeśli chodzi o eksport produktów rolno-spożywczych, jego wzrost ma wynieść 11-12 proc. Ekologiczne warunki w dopłatach rolnych to najważniejszy element reformy WPR. Rolnicy nie otrzymają 30 proc. bezpośrednich dopłat, jeśli nie będą dywersyfikowali upraw

Sejm znowelizował ustawę o ARiMR

dochodzeniem przez ARiMR zwrotu pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dopłat w ramach wspólnej polityki rolnej przez osoby nieuprawnione do otrzymania tych płatności. Zgodnie z orzeczeniem sądów administracyjnych sprawy dotyczące zwrotu takich płatności nie mogą być załatwiane w ramach trybu prawa

Kraje UE ostatecznie zatwierdziły reformę Wspólnej Polityki Rolnej

przejściowym, w którym nie będą jeszcze obowiązywać nowe wymogi ekologiczne. Zasady przejściowe mają też pozwolić na kontynuowanie obecnego wsparcia w ramach WPR. Ekologiczne warunki w dopłatach rolnych to najważniejszy element reformy WPR. Rolnicy nie otrzymają 30 proc. dopłat, jeśli nie będą dywersyfikowali

Kalemba: Polska ma 13,5 mld euro na rozwój wsi

rozwiązaniem dotyczącymi polityki rolnej. Dopłata średnio wyniesie co prawda 240 euro na hektar, ale nie oznacza to, że każdy rolnik otrzyma taką kwotę. Z całej puli środków wydzielone będzie 15 proc. na specjalne dopłaty powiązane z produkcją. Mogą to być np. dopłaty do krów czy owiec. W resorcie trwają

Unijne dopłaty dla rolników? Tak, ale dla ekologicznych

będzie dla Polski rekordowy, jeśli chodzi o eksport produktów rolno-spożywczych, jego wzrost ma wynieść 11-12 proc.Ekologiczne warunki w dopłatach rolnych to najważniejszy element reformy WPR. Rolnicy nie otrzymają 30 proc. bezpośrednich dopłat, jeśli nie będą dywersyfikowali upraw, utrzymywali pastwisk

UKE przyznał TPSA 14,9 mln zł dopłaty za usługi powszechne od I do V 2011 r.

Warszawa, 09.10.2013 (ISBnews) - Decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Telekomunikacja Polska (TPSA) otrzyma dopłatę w kwocie 14,9 mln zł za świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz usługi publicznych aparatów samoinkasujących w okresie 1 stycznia - 8 maja 2011 roku

Dopłaty do kredytów mieszkaniowych dla bezrobotnych

spłacanych w ciągu kolejnych 8 lat na rachunek urzędu pracy, bez udziału BGK.Kto może otrzymać pomoc?O przyznanie pomocy może wnosić kredytobiorca zobowiązany do spłaty kredytu mieszkaniowego, który po dniu 1 lipca 2008 r. utracił pracę rozumianą jako:zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

Ciech wniesie dopłatę do kapitału Soda Deutschland Ciech na spłatę pożyczki

GmbH (zgodnie z sekcją 272 § 2 niemieckiego kodeksu spółek handlowych - Handelsgesetzbuch) w kwocie 99.730.226 euro" Jednocześnie Ciech poinformował, że otrzymał od zarządu Soda Deutschland Ciech GmbH informację, że środki z uzyskane z dopłat przeznaczy w pierwszej kolejności na spłatę

Kto jest rolnikiem według Brukseli

zarobić kilka milionów złotych. O sprawie. pisaliśmy w środę Jak to możliwe, że zorganizowane gangi dostają dopłaty? Według polskich władz to wina Unii. - Dopłaty należą się temu, kto na dzień 31 maja każdego roku użytkuje ziemię - wyjaśnia Marek Gil, szef oddziału ANR w Koszalinie. - Prawo unijne daje

Kraków. Program dla osób, które zrezygnują z ogrzewania paliwami stałymi

Wodnej. Szacuje się, że w przyszłym roku na realizację programu osłonowego przeznaczonych zostanie 135,3 tys. zł, a dopłaty otrzyma blisko 250 gospodarstw domowych. Całkowity koszt trwającego dziewięć lat programu dopłat ma wynieść ok. 6,4 mln zł. Zdaniem radnego PO Andrzeja Hawranka w przyszłorocznym

Będą dopłaty do mieszkań w programie "Mieszkanie dla młodych"

5 proc. dopłaty ma otrzymać rodzina, w której w ciągu pięciu lat od zakupu mieszkania na kredyt przyszłoby na świat trzecie bądź kolejne dziecko.Żeby uzyskać rządowe dofinansowanie, powierzchnia mieszkania nie będzie mogła przekraczać 75 m kw. Przy czym dopłata obejmie maksymalnie 50 m kw. Poza tym

Pierwsze tygodnie programu "Mieszkanie dla młodych": 1,3 tys. umów

Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, dostaną na poczet wkładu własnego ok. 25-26 tys. zł, a we Wrocławiu, w Łodzi i Krakowie - ok. 22 tys. zł. Jednak żeby otrzymać te pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, dopłatą są objęte tylko nowe mieszkania i domy kupione z wykorzystaniem kredytu (na co

Rolnicy naciągają UE na kasę

 do otrzymania dotacji wystarcza wskazanie, że ziemia jest uprawiana, bez konieczności okazywania aktu jej własności. Tego typu przestępstw może przybywać. Polska jest w czołówce krajów pod względem wysokości otrzymywanych z UE dopłat. Parlament Europejski przyjął 19 listopada br. w Strasburgu

Prawie 7 mld zł otrzymali rolnicy w Pomorskim z UE w 2007-2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Gdyni poinformowała, że od 2004 roku, czyli wejścia Polski do Unii, rolnicy na Pomorzu otrzymali łącznie ponad 9 mld złotych. W tej kwocie są również pieniądze z programów przedakcesyjnych, np. SAPARD. W środę w Gdańsku w Pomorskim Ośrodku

BGK: 2680 wniosków na zakup mieszkania z MdM o wartości ok. 60 mln zł

dopłatę mogą ubiegać się też młodzi, którzy kupią od dewelopera lub zbudują dom jednorodzinny. Pomoc państwa ma polegać na dofinansowaniu wkładu własnego oraz spłacie części kredytu. Jeżeli banki przyznają kredyt na zakup mieszkania, to po spełnieniu warunków określonych przez program MdM, BGK przydziela

Bruksela: Polska musi oddać 39 mln euro z pomocy dla rolników

identyfikacji działek rolnych. W marcu 2010 Bruksela nałożyła karę prawie 92 mln euro za źle działający LPIS-GIS. Zdaniem audytorów w polskim systemie były błędy, m.in. do działek, które mogą otrzymać dopłaty, zaliczano także te, które nie kwalifikowały się do unijnej pomocy, a do regionów, w których

Chciał dostać dopłaty unijne za Błonia i lotnisko Balice

wojewódzki Jacek Soska, który w ramach promocji Małopolski wypasał tam owce. Na łące posiał też koniczynę. Tłumaczył, że dofinansowanie przysługuje nie właścicielowi działki, ale temu, kto użytkuje teren.Owce na Błoniach (wideo: Tomasz Kaleta)Radny dopłat nadal nie otrzymał - jego wniosek wciąż jest badany

KAS: Zbyt niskie kwoty dopłat do wymiany pieców

otrzymają mieszkańcy, których dochód nie przekroczy 813 zł (osoba samotna) i 456 zł (na osobę w rodzinie).- Problem w tym, że miasto zaplanowało za niskie kwoty dopłat, przez co wcale nie będzie pokrywać 100 proc. rachunku najbiedniejszym - tłumaczy Andrzej Guła z KAS i podaje przykład. - Miasto planuje

"Mieszkanie dla młodych" coraz bliżej

twierdzą, że 12 zadeklarowało już chęć uczestniczenia w programie. Do stycznia będzie ich najpewniej więcej.Uwaga! Ci, którzy wypatrzą mieszkanie u dewelopera jeszcze w tym roku, a chcieliby skorzystać z takiej dopłaty, mogą je od niego nająć. I dopiero w przyszłym roku lub nawet w późniejszym terminie

PAN: przepisy i system dopłat nie sprzyjają rolnictwu ekologicznemu

Autorzy raportu "rolnictwo ekologiczne czynnikiem rozwoju lokalnego" wskazują, że większość rolników posiadających ekologiczny certyfikat nie skupia się na produkcji żywności, ale całą działalność podporządkowują otrzymaniu maksymalnej stawki dopłat. Ponadto - ich zdaniem - nie jest

Piraci na traktorach. Najeżdżają cudzą ziemię, orzą, sieją i znikają. A potem idą po unijną dopłatę

zorganizowane grupy. Ci drudzy działają na masową skalę, by wyłudzać dotacje europejskie od innej agencji - Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). To skutek luki w prawie. Brukseli nie interesuje, czyja jest ziemia, lecz kto ją zaorał. - Dopłaty należą się temu, kto na dzień 31 maja każdego roku

Sawicki: do wykupienia jest ponad 100 tys. trzody ze strefy buforowej

zasadami, producenci trzody z tej strefy otrzymają maksymalnie 35,7 euro za 100 kg (waga tuszy), za świnie ubite od 26 lutego do 25 maja. Pula środków dla Polski pozwoli na dopłaty w łącznej wysokości do 20 tys. ton mięsa, co daje 7,14 mln euro wsparcia, z czego UE sfinansuje 50 proc. Sawicki zaznaczył

Sankcje na rolników piratów skuteczne. Coraz mniej nielegalnie użytkowanych gruntów

otrzymać unijne dopłaty bezpośrednie - tłumaczy Kapelko. W ubiegłym roku do hektara uprawy zbóż można było dostać ok. 1000 zł. Najwięcej gruntów nielegalnie użytkowanych było w ubiegłym roku na terenie działania oddziałów ANR: we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie, Gorzowie Wlkp. i Gdańsku. "Ilość

ANR: mniej bezprawnie użytkowanych gruntów

otrzymać unijne dopłaty bezpośrednie - tłumaczy Kapelko. W ubiegłym roku do hektara uprawy zbóż można było dostać ok. 1000 zł. Najwięcej gruntów nielegalnie użytkowanych było w ubiegłym roku na terenie działania oddziałów ANR: we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie, Gorzowie Wlkp. i Gdańsku. "Ilość

Sawicki: ruszył skup tuczników na rezerwy państwowe

być może wyrównanie do cen rynkowych w kraju" - powiedział dziennikarzom Sawicki. Przyznał jednak, że zakłady mogą mieć trochę obaw, gdyż pierwotnie otrzymały informację od weterynarii, że będą "stygmatyzowane" i przez trzy lata nie będą mogły eksportować mięsa. Ponadto - jego zdaniem

Zgoda KE na zmniejszenie strefy buforowej dot. ASF

szczególna sytuacja, w której obowiązkiem państwa jest odkup świń i ich przerobienie. A państwo może tylko i wyłącznie wspierać ten mechanizm przez system dopłat do różnic rynkowych, a nie ma swoich instytucji, które by interweniowały" - tłumaczył. Minister podkreślił, że ARR nie będzie podpisywała

Sawicki: wstępna zgoda KE na zmniejszenie strefy buforowej dot. ASF

szczególna sytuacja, w której obowiązkiem państwa jest odkup świń i ich przerobienie. A państwo może tylko i wyłącznie wspierać ten mechanizm przez system dopłat do różnic rynkowych, a nie ma swoich instytucji, które by interweniowały" - tłumaczył. Minister podkreślił, że ARR nie będzie podpisywała

ARiMR: dodatkowe pieniądze na kredyty dla rolników

, ale nie może to być więcej niż 35 proc. całości otrzymanego kredytu. Dopłata jest realizowana w dwóch etapach: w pierwszym rolnik otrzymuje 75 proc. kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji, a pozostałe 25 proc. dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu. Tego rodzaju

Deweloper potrafi, czyli kto zyska na "MdM"? Odpowiadamy na pytania

dewelopera dwa sąsiadujące mieszkania i na każde otrzymać po 15 proc. dopłaty od państwa. Reasumując: ustawa jest znacznie korzystniejsza dla związków partnerskich (możliwość uzyskania dwóch dopłat), także dla związków osób jednej płci. W tym jednak wypadku szansa na potomstwo spada do zera. Dlaczego w "

Rolnego przełomu nie ma

. Odbiurokratyzowanie dopłat - drobni rolnicy będą dostawać stały ryczałt, zamiast wypełniania papierów, by otrzymać dopłaty (oczywiście pod warunkiem, że będą "aktywni").I na koniec zdecydowanie niedobra dla nas wiadomość: Unia zamraża rolny budżet na poziomie z 2013 r., czyli realnie go zmniejsza. Co gorsza

Hipoteki dopiero ruszą. Najgorsza sprzedaż kredytów hipotecznych od 2005 roku

kroplówką w postaci dopłat w programie "Mieszkanie dla młodych". Państwo da na wkład własny Bankom PKO BP i Pekao SA, które już w styczniu zaczęły udzielać kredytów z dopłatą, szybko przybywa konkurentów. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który zarządza tym rządowym programem, zawarł umowy także

Będzie łatwiej sprzedać zadłużoną nieruchomość

, iż każdy z nich otrzymał osobną działkę gruntu. Powstały trzy odrębne nieruchomości opisane w oddzielnych księgach wieczystych. Wówczas hipoteka stawała się hipoteką łączną i obciążała udziały w wysokości dwóch siódmych we własności każdej z tych nieruchomości. W tym zakresie A, B i C byli

Sawicki: wstępna zgoda KE na zmniejszenie strefy buforowej dot. ASF

, Ukrainie i w Rosji, jak i przez firmy przetwórcze. Rolnicy, których gospodarstwa są w strefie buforowej otrzymają rekompensaty z powodu spadku cen skupu żywca w związku z ASF. Dodał, że obecnie jest zgoda KE na dopłatę do skupu 20 tys. ton żywca.(PAP)

Limity cenowe, wskaźniki przeliczeniowe - najpopularniejsze pytania o Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla MłodychPodstawowa dopłata to 10 proc. wartości mieszkania obliczanej według średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla danej gminy. 15 proc. otrzymają wnioskodawcy z dziećmi (zarówno biologicznymi, jak i przysposobionymi). Ci

Wyścig po kredyty z MdM. Ranking najtańszych i najlepszych kredytów

potomstwo, dopłata wyniesie 15 proc. Oczywiście jest ona limitowana. W rezultacie w zależności od regionu uczestnicy programu posiadający dzieci otrzymają od państwa od ok. 20 tys. do ok. 40 tys. zł. Ci, którzy dzieci nie mają, dostaną od ok. 13 tys. do ok. 26 tys. zł. Więcej o kredytach mieszkaniowych w

'Fenomenalny start' Central Park Ursynów dał Marvipolowi sprzedaż 88 lokali w I

mieszkań spełnia warunki uprawniające do otrzymania dopłat. Z naszych szacunków wynika jednak, że zaledwie kilka procent kupujących zamierza ubiegać się o ową dopłatę" - powiedział Bielecki. Dwa tygodnie temu Marvipol poinformowała, że rozpoczęła realizację swojej największej inwestycji

BGK: od początku br. 400 wniosków za zakup mieszkania z MdM

., a 113 tys. z limitu na 2015 r. Białowąs wyjaśnił, że w przypadku zakupu gotowego mieszkania, kredyt i dopłata jest wypłacana jednocześnie. Jeżeli proces inwestycyjny jest rozłożony w czasie, a ostatnia transza zapłaty dla dewelopera przypada na 2015 r., to wtedy BGK wypłaca dopłatę z limitu

Dilerzy chcą rządowego wsparcia dla złomowania samochodów

sprzedaży a budżet państwa zyskał dodatkowe 18,1 mln euro. Wydał bowiem na dopłaty 47,7 mln euro, a otrzymał z podatku VAT i innych opłat 65,8 mln euro" - poinformował Konieczny.Jego zdaniem, gdyby w Polsce powtórzył się wynik słowacki, to przy średniej cenie 40 tys. zł za samochód budżet uzyskałby 102

Dofinansowanie do ferii w Bytomiu

wyjazdu na wypoczynek - zimą albo latem. Warto podkreślić, że dopłata do wyjazdu na ferie nie wyklucza dopłaty do zorganizowanych zajęć w miejscu zamieszkania. Na te zajęcia można otrzymać 8 zł dziennie dofinansowania, jeśli dziecko bierze w nich udział minimum przez 5 dni.  Można ubiegać się o nie

MRiRW: mniejsza strefa z ograniczeniami w związku z ASF

, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim. W strefie buforowej znajdą się powiaty otaczające strefę, w której obowiązują restrykcje. Rolnicy ze strefy buforowej, którzy od 26 lutego 2014 r. do 30 marca sprzedali trzodę, mogą ubiegać się o rekompensaty. Dopłaty te przysługują nadal, lecz

Od dziś zupełnie nowe taryfy T-Mobile. Tylko trzy, bo ma być bardzo jasno i przejrzyście

dopłaty 20zł za opcję darmowych połączeń, a więc kosztowałby wtedy 49,99zł, czyli o 10zł miesięcznie więcej niż pakiet Play. Z kolei dla osób, które dużo piszą i rozmawiają, a wolą płacić co miesiąc tę samą kwotę za telefon, T-Mobile oferuje opcję PREMIUM. W pakiecie bez telefonu możemy otrzymać

Amerykanie dostają dopłaty od rządu na zakup sprzętu AGD

, np. na Florydzie, która dysponowała 17,6 mln dol., pieniądze na dopłaty skończyły się po dwóch dniach. W Iowa środki zostały wyczerpane w ciągu kilku godzin. Kalifornia otrzymała 35,3 mln dol., co wystarczy prawdopodobnie na ok. 300 tys. rabatów. Kto pierwszy, ten lepszy. Przeczytaj cały artykuł

Firma Berlusconiego musi zwrócić miliony euro rządowych dotacji

Chodzi o pieniądze, jakie Mediaset otrzymał od włoskiego rządu za sprzedaż dekoderów telewizji cyfrowej. W 2004 i 2005 r. włoski parlament przyjął prawo, zgodnie z którym osoby kupujące dekodery naziemnej telewizji cyfrowej dostawały od państwa dopłatę w wysokości najpierw 110 euro, a potem 70 euro

Grupa Inpro zawarła 39 umów przedwstępnych netto w styczniu, wzrost o 105% r/r

procentowe wpływają pozytywnie i pobudzają popyt na rynku deweloperskim. Kredyty hipoteczne są dużo bardziej realne do otrzymania, a ich oprocentowanie niższe. Zainteresowanie nowymi mieszkaniami można zauważyć zarówno u klientów chcących kupić mieszkanie na własne potrzeby, skorzystać z programu dopłat MdM

Banki z Biszczy i Wołomina nagrodzone za Produkty Finansowe 2013 r.

Banki Spółdzielczy w Biszczy został doceniony za terminową lokatę oszczędnościową "Dopłata", a Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie za "e-lokatę 24". Organizatorzy konkursu podkreślili, że wyróżnione finansowe charakteryzują się przejrzystością, bezpieczeństwem i

Ranking kredytów hipotecznych grudzień 2013. Ostatnie bez wkładu własnego

uzyskać dopłatę w wysokości 10 lub 15 proc. wartości nieruchomości. Tą wyższą stawkę otrzymają osoby lub małżeństwa wychowujące przynajmniej jedno dziecko. W rezultacie, w zależności od regionu, uczestnicy programu będący rodzicami otrzymają od państwa od nieco ponad 20 tys. do ponad 40 tys. zł

"Połowa dochodów rolników to dopłaty". Trzeba je chronić

o ponad 10 proc., a nam dano o 6 proc. więcej niż w poprzedniej siedmiolatce?- Budżet WPR w UE zmalał o 12 proc. To wynik przyjętego przez Unię procesu ograniczania wydatków na rolnictwo. Nam rośnie, bo to wynika z traktatu akcesyjnego, gdzie zapisano, że dopłaty dla naszych rolników mają się

Banki nie chcą obsługiwać singli w "Rodzinie na Swoim"?

przyjmowania wniosków o preferencyjne kredyty na nowych zasadach. Dotyczy to szczególnie kredytów z dopłatą dla singli. - Już po wejściu w życie nowych przepisów otrzymaliśmy od niektórych banków informację, że na razie przyjmowanie wniosków nie jest możliwe w przypadku kredytów z dopłatą dla osób nie

Z rolnikami po dobroci

). Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 2005-2008 przewodniczący SLD.Nowa Wspólną Polityka RolnaPrzez ostatnie lata w Komisji Europejskiej, Radzie i Europarlamencie pracowano nad nową, bardziej efektywną Wspólną Polityką Rolną. Oto efekty tych prac:* dopłaty bezpośrednie - polscy rolnicy otrzymają

"Rodzina na swoim" - czy opłacało się czekać na tańsze mieszkanie?

Rządowy program "Rodzina na swoim" przez wiele lat stymulował rynek mieszkaniowy i kredytowy. W okresie jego obowiązywania, czyli w latach 2007-12 udzielono ponad 181 tys. kredytów z dopłatą, na łączną kwotę prawie 33 mld zł. W tym czasie ceny mieszkań poszybowały w górę, osiągając swoje

Deweloperzy: Wymogi ws. budynków energooszczędnych zbyt kosztowne

razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Zainteresowanie tymi kredytami powinno się pojawić w drugiej połowie tego roku lub w przyszłym roku, biorąc pod uwagę czas trwania inwestycji, do której będą przysługiwały dopłaty - powiedział Piotr Lemberg, rzecznik prasowy BOŚ.Rzecznik NFOŚiGW Witold

TPSA odwoła się od kary nałożonej przez KE

dopłatę do świadczenia tzw. usługi powszechnej w znacznie mniejszej wysokości od tej o jaką prosiła. "Naszym zdaniem kara KE jest nieproporcjonalnie wysoka do przewiniena i wobec faktu, że zostało ono bezwłocznie usunięta" - powiedział Witucki na konferencji z analitykami. Dodał, że sprawą nadal

Coraz mniej plantatorów truskawki kaszubskiej

truskawki kaszubskiej ma 28 plantatorów należących do stowarzyszenia, a kolejnych ośmiu ubiega się o taki dokument. Problem w tym, że do uprawy owoców nie zachęca sposób przyznawania dopłat unijnych. W tym roku nie bierze się już pod uwagę powierzchni upraw, ale to, czy ktoś otrzymał dofinansowanie także w

"PB": Dopłaty do kredytów ratują rynek

zagraniczną walutą. Gdy nadszedł kryzys finansowy, rząd zwiększył limit cenowy, od którego można otrzymać dopłaty. Wtedy posypały się wnioski kredytowe - pisze "Puls Biznesu".Dziennik dodaje, że w ciągu czterech miesięcy tego roku kredyty w ramach programu "Rodzina na swoim" wzięło niemal

"DGP": ARiMR łamie prawo pracy

Do redakcji gazety napływają skargi od inspektorów terenowych ARiMR, którzy zajmują się kontrolą rolników korzystających z dopłat unijnych. W ramach pensji muszą zrealizować 22 punkty (np. dokonać pomiaru powierzchni gruntów). Za każdy kolejny punkt otrzymywali po 150 zł. W ostatnim kwartale 2011

Kalemba: 42 mld euro na realizację unijnej polityki rolnej w Polsce

Wiadomo już, że 25 proc. środków z tzw. II filara, czyli z puli przeznaczonej na rozwój obszarów wiejskich zostanie przesunięta na dopłaty bezpośrednie. Dzięki temu rolnik otrzyma do hektara ok. 240 euro. Taka decyzja Polski o przesunięciu środków została już zgłoszona do Komisji Europejskiej w

TK: trzeba zmienić przepis o ewidencji producentów rolnych

Otrzymanie numeru identyfikacyjnego ewidencji producentów rolnych jest konieczne, by móc starać się o unijne dopłaty. Sprawa, która stała się źródłem wyroku TK, dotyczyła małżonków, którzy wystąpili o nadanie takiego numeru. Żadne z nich nie podało we wniosku, że jest w związku małżeńskim, ani nie

Mazowsze: 19 mln zł z UE m.in. na inwestycje turystyczne i e-usługi

kolejne pieniądze, które będą zainwestowane na Mazowszu. Liczymy, że Państwo skutecznie i szybko wydacie te środki" - powiedział Ruszczyk, zwracając się do beneficjentów. Największe dofinansowanie, w wysokości 7 mln zł otrzyma Uniwersytet Warszawski, który przygotuje platformę usług elektronicznych

Za utrzymywanie budek telefonicznych "Tepsa" dostanie 67 mln zł

. utrzymanie łącza aż do domu abonenta czy udzielanie informacji o numerach telefonicznych i utrzymywanie budek telefonicznych, w tym budek dla osób niepełnosprawnych. Dopłata jest pokrywana proporcjonalnie przez wszystkich operatorów, których przychody przekraczają 4 mln zł.Na kwotę, która TP otrzyma składają

Uwaga! Oszuści naciągają na dopłaty rolnicze

dopłaty unijne tak doskonale, że adresat, sam nic nie robiąc, pieniądze otrzyma na pewno. - Człowiek nieco rozkojarzony może by i skorzystał z tej oferty, mnie zastanowiło jednak kilka rzeczy - opowiada czytelnik. - Dość wysoka opłata za usługę, bo blisko 250 zł. Brak jakiejkolwiek pieczątki, podpisu

Kraków. Zakaz używania paliw stałych do ogrzewania, z wyjątkiem kominków

realizację programu osłonowego przeznaczonych zostanie 135,3 tys. zł, a dopłaty otrzyma blisko 250 gospodarstw domowych. Koszt trwającego dziewięć lat programu dopłat ma wynieść ok. 6,4 mln zł. Zakaz stosowania paliw stałych na terenie Krakowa jest jednym z najważniejszych rozwiązań "Programu ochrony

Ostatnie chwile "Rodziny na swoim" na starych zasadach

Z dopłat do oprocentowania kredytów mieszkaniowych na starych zasadach można skorzystać do 30 sierpnia włącznie. Datą decydującą o warunkach, na jakich udzielane zostanie dofinansowanie, jest dzień złożenia wniosku kredytowego. Musi do tego dojść przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy

Dopłaty na tych samych zasadach dla rolników ze starej i nowej Unii

Komisja Europejska w oficjalnym dokumencie, który widziała "Gazeta", twierdzi, że wprowadzenie takich samych dopłat bezpośrednich do hektara np. w Polsce i we Francji po 2013 r. nie jest "osiągalnym rozwiązaniem". Ale jednocześnie proponuje wprowadzenie jednakowych kryteriów dla

Dopłaty do letniego wypoczynku dzieci pracowników

prowadzący działalność w tym zakresie,- dopłatą objęte są wczasy, kolonie, obozy i zimowiska (w tym również połączone z nauką) oraz przejazdy związane z tym wypoczynkiem.Świadczenie w formie dopłatyJak zostało wskazane na wstępie, jednym z warunków, aby świadczenie otrzymane od pracodawcy było objęte

Wiceminister infrastruktury: powinno powstawać więcej czynszówek

odpowiedni wkład własny. Nie będzie jednak łatwo o dopłatę państwa na zakup pierwszego mieszkania. W Krakowie lub Warszawie ceny transakcyjne lokali znacznie przewyższają limity programu. - Brak limitów cenowych oznaczałby, że działamy tak, jak deweloperzy, a nie o to chodzi. Program ma wspierać określony

"PB": Rząd oszczędza na polisach rolniczych

Reforma systemu obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników z dopłatami z budżetu państwa miała wejść w życie od początku 2013 r., ale jak dowiedział się "Puls Biznesu", dojdzie do tego siedem miesięcy później. Taką decyzję podjęły resorty rolnictwa i finansów.Zmiany w polisach rolniczych

"Puls Biznesu": Rząd oszczędza na polisach rolniczych

Reforma systemu obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników z dopłatami z budżetu państwa miała wejść w życie od początku 2013 r., ale jak dowiedział się "Puls Biznesu", dojdzie do tego siedem miesięcy później. Taką decyzję podjęły resorty rolnictwa i finansów. Zmiany w polisach rolniczych

Chciał od rolników wyłudzić ok. 5 mln zł. Aresztowany [WIDEO]

brakiem dopłaty bezpośredniej na rok 2013".Prokuratura i ARiMR: Nie wpłacajcie pieniędzyKierownictwo ARiMR od kilku dni apeluje do wszystkich, którzy otrzymali pismo, by nie wpłacali pieniędzy. Podobny apel wystosowała rzeszowska prokuratura. W poniedziałek funkcjonariuszom z wydziału do walki z

Ukraina od 1 maja podniesie o ponad 50 proc. ceny gazu

gazu do 2018 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy od wielu lat wskazuje, że ceny detaliczne gazu na ukraińskim rynku pokrywają zaledwie 20-30 proc. kosztów pozyskania i dostawy "błękitnego paliwa". A budżetowe dopłaty do cen energii pochłaniać mają co rok kwotę, stanowiącą równowartość 7,5 proc

Zarząd Kompanii Węglowej przyjął projekt programu restrukturyzacji

Według przedstawiciele Kompanii projekt jest zgodny z przyjętymi przed tygodniem założeniami. W piątek dokument otrzymają rada nadzorcza (do zatwierdzenia) i rada pracowników (do konsultacji), a w przyszłym tygodniu związki zawodowe.Utrzymać kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracyWiceprezes Kompanii

Zarząd Kompanii Węglowej przyjął projekt programu restrukturyzacji

Jak poinformowali w czwartek przedstawiciele Kompanii, projekt jest zgodny z przyjętymi przed tygodniem założeniami. W piątek dokument otrzymają rada nadzorcza (do zatwierdzenia) i rada pracowników (do konsultacji), a w przyszłym tygodniu związki zawodowe. W poniedziałek zarząd KW zamierza

Zostały cztery dni na złożenie wniosku o dopłaty do gruntów

łatwiejsze, gdyż będzie już gotowy wzorzec."Zachęcam by te cztery dni wykorzystać, bo od 16 maja za każdy dzień zwłoki potrącane jest 1 proc. należnych dopłat" - przypomniał minister. Zaznaczył, że złożenie nawet błędnie wypełnionego wniosku nie dyskwalifikuje rolnika do otrzymania dopłat.Po 15

Ponad 100 tys. rodzin sięgnęło po kredyt mieszkaniowy

przekroczyć, jeśli się chce otrzymać rządowe dofinansowanie.W przyszłym tygodniu projekt rozpatrzy specjalna sejmowa podkomisja. Z naszych informacji wynika, że wielu posłom nie podoba się pomysł pozbawienia dopłaty rodzin, które kupują używane mieszkania. Z danych BGK wynika bowiem, że takie mieszkanie

Rząd przyjął ustawę antykryzysową. Będą dopłaty dla firm

pracownika ten nie wykonuje pracy, ale jest gotowy do jej wykonywania.Postojowe dla pracownikówPracownik taki będzie mógł otrzymać - nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy (w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy) - wynagrodzenie w wysokości co

W styczniu ceny mieszkań najbardziej spadły w Olsztynie, a wzrosły w Gdyni

niskie oprocentowanie sprzyja zdolności kredytowej klientów, to jednak nie mają oni już możliwości pożyczenia pieniędzy na całą nieruchomość. Aby otrzymać kredyt, od stycznia muszą wykazać się oszczędnościami na co najmniej 5 proc. ceny mieszkania czy domu" - podkreśliła. Zauważyła, że problemu z

Apel 70 stowarzyszeń i organizacji do premiera ws. farm wiatrowych

społecznicy nie otrzymali na nie odpowiedzi. "Głos społeczny w tych kwestiach jest przez nikogo nie słyszany. To przykre. Ale my się nie zniechęcamy, tylko piszemy znowu" - wyjaśnił Sienkiewicz. Pod wysłanym do premiera apelem ws. farm wiatrowych podpisały się organizacje i stowarzyszenia m.in. z

PZU przyznał się do błędu. Po naszym tekście odda czytelnikowi pieniądze

: "na dokumencie (z serwisu przyp. red.) nie ma kosztu naprawy ani też przyczyny awarii. W związku z powyższym po uzyskaniu faktury/rachunku za naprawę wraz z przyczyna awarii powrócimy do szkody."I nagle stał się cud! Nasz czytelnik otrzymał dzisiaj od PZU informację:"Szanowny Kliencie, po

Jak pomagać niepełnosprawnym? Minister pracy: Żeby jednym dać więcej, innym musielibyśmy zabrać. Inaczej się nie da

- 153 zł, dodatek mieszkaniowy - ok. 200 zł. Każdego roku mogą też otrzymać zasiłek celowy specjalny - ok. 456 zł - na leki, opał, ubrania. Dlaczego państwo daje świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny każdej, nawet zamożnej rodzinie? Może lepiej wprowadzić próg dochodowy, a zaoszczędzone

Rozwód po wyższe dofinansowanie w MdM? Ministerstwo zaprzecza, ale wątpliwości pozostają

Tekst pochodzi z blogu analityków Comperii. Moje wątpliwości ostatnio wzbudziła następująca kwestia - ile dofinansowania otrzyma małżeństwo, w którym tylko jedna z osób formalnie wychowuje dziecko? Czy standardowe 10 proc., czy może o połowę więcej, bo tyle przysługuje nabywcom wychowującym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Júlio Baptista

dla Sevilli 38 goli w 63 meczach. Po zakończeniu sezonu otrzymał wiele ofert między innymi z Arsenalu i Tottenhamu Hotspur, ale wybrał ofertę Realu. Stracił wtedy wiele w oczach kibiców z Wysp, a szczególnie fanów Kanonierów, ponieważ wcześniej długo "flirtował" z Arsenalem. Suma transferu wyniosła 20 mln

Pawłów (powiat starachowicki)

herbu Godziemba. W 1471 r. Pawłowski zamienił Pawłów na Wojsław w parafii Mielec, z opatem klasztoru świętokrzyskiego Michałem z Lipia, za co otrzymał też 20 grzywien dopłaty. Według Jana Długosza znajdował się tu wówczas kościół drewniany, który pobierał dziesięcinę o wartości 12 grzywien

Znaczek pocztowy

, natomiast na potrzeby rytowników skopiował go grafik Henry Courbould.6 maja 1840 roku wprowadzono go do obiegu. Miał nominał 1 pensa i był koloru czarnego. Z tych dwóch powodów otrzymał nazwę Penny Black (czarna jednopensówka). Już Penny Black miał zabezpieczenie przed fałszerstwem. Do produkcji tego znaczka użyto

Restauracja Burbonów

Deputowanych pod warunkiem zwołania nowych wyborów w ciągu trzech miesięcy. Otrzymał także prawo wydawania tzw. ordonansów - nadzwyczajnych dekretów, które jednak ograniczono do "przypadków szczególnego zagrożenia państwa". Ważnym szczegółem było też podanie roku 1814 jako dziewiętnastego roku panowania

Egzarchat Bułgarski

ponownego obsadzenia katedr w Macedonii. Zgodę na skierowanie biskupów otrzymał w 1890, zaś rok później władze tureckie udzieliły bułgarskim parafiom prawosławnym zezwolenia na tworzenie szkół. W 1894 oprócz już istniejących eparchii powstały administratury newrokopska i (na nowo) weleska. Po wojnie grecko

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.