kryteria przyznawania pomocy środki unijne

sprawdź też:

pomocnik

Jak dostać 500 zł na dziecko? Pytania i odpowiedzi

Świadczenia z programu 500+ mają być wypłacane od 1 kwietnia. Co zrobić, żeby je otrzymać?

Plan wicepremiera Kołodki, a przepisy UE

zostanie zrealizowany) bezpośrednio przepisom unijnym to jak będą one realizowane? Praktyka prawna w Unii Europejskiej dopuszcza pomoc publiczną tylko na tych obszarach, na których dochód na głowę nie przekracza 75 proc. średniej unijnej. To kryterium spełnia całe terytorium Rzeczypospolitej, więc

Miał być miliard na innowacje, ale program się chwieje. Kto dopuścił do tego, że skorzystać mogły tylko dwie firmy?

Miał być miliard na innowacje, ale program się chwieje. Kto dopuścił do tego, że skorzystać mogły tylko dwie firmy?

nowych zespołów, które będą inwestować, tymczasem o 1 mld zł zawalczyć mogą tylko dwa. Tym powinien zainteresować się rząd, bo nieudolnie rozpisany konkurs stwarza zagrożenie, że Polska nie zdoła wykorzystać unijnych środków – mówi jeden z inwestorów znanych na rynku VC. Chce pozostać anonimowy