krajowy rejestr działalności gospodarczej

ml

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw przedłożone przez ministra sprawiedliwości. Szybsze rozpoczynanie działalności, w tym gospodarczej, przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP - to zasadniczy cel proponowanej nowelizacji. Rozwiązanie takie stanowi wypełnienie zobowiązania złożonego przez premiera w exposé

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą zamiast NIP-u podawać swój PESEL. Przedsiębiorcy szybciej otrzymają NIP, ponieważ decyzje zostały zastąpione potwierdzeniami. Powstał Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, w której gromadzone są dane ewidencyjne wszystkich podatników.

Jak uzyskać NIP na nowych zasadach?

Wszyscy podatnicy, także osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, muszą jeszcze mieć NIP. Przydzielany jest on przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników. Dowodem nadania NIP nie jest decyzja, lecz potwierdzenie.

Trzeci kwartał z rzędu rośnie liczba firm zalegających z płatnościami

Trzeci kwartał z rzędu rośnie liczba firm zalegających z płatnościami

Jedno okienko również dla spółek - niestety

Obowiązujący od 31 marca 2009 r. tzw. system jednego okienka ma za zadanie zredukować trudności związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Paradoksalnie dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS zmiana może oznaczać więcej formalności i wydłużenie procesu zakładania spółki

Oszuści masowo naciągają początkujących przedsiębiorców na "wpis do rejestru"

Oszuści masowo naciągają początkujących przedsiębiorców na "wpis do rejestru"

Krajowy Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych, Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych, Ewidencja Działalności Gospodarczych, Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców - podobnych "rejestrów" jest całe mnóstwo.Mechanizm oszustwa jest prosty: nowo zarejestrowana firma otrzymuje pismo

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nowelizacja ustawy o KRS została przyjęta przez Sejm 7 listopada niemal jednogłośnie. Ma ona poprawić funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego i zwiększyć jego wiarygodność. "W ponad dziesięcioletniej praktyce funkcjonowania KRS zarówno w praktyce jak i w orzecznictwie zidentyfikowano

NASK: w 2014 r. rejestrowano prawie 3 tys. nazw domenowych dziennie

przedsiębiorstw i organizacji, które stanowią 65,41 proc. wszystkich abonentów. Pozostałe 34,59 proc. to osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Wśród abonentów mających siedzibę w Polsce prym wiodą użytkownicy z województwa mazowieckiego, gdzie zarejestrowanych jest 24,84 proc. nazw, a w samej

Będą kolejne ułatwienia w otwieraniu firmy

Krajowego Rejestru Sądowego, czyli wszystkich podmiotów wpisywanych do rejestru przedsiębiorców (także składających wniosek o wpis drogą elektroniczną) oraz podmiotów spoza rejestru przedsiębiorców. Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej od razu po dokonaniu wpisu w

NIP i Regon w dniu wpisu do KRS. Ułatwienia od grudnia

Celem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest skrócenie o ok. 17 dni czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni. A po zmianach ma to być 7 dni. Ustawa

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

Celem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest skrócenie o ok. 17 dni czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni; po zmianach ma to być 7 dni. Będzie to

Sejm uchwalił nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS. Będą one automatycznie zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu, bez konieczności wydawania orzeczenia przez sąd rejestrowy. W praktyce zatem działalność gospodarczą będzie można rozpocząć od momentu wpisania podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego

Sejm za poprawkami Senatu do noweli o Krajowym Rejestrze Sądowym

postępowania upadłościowego wtedy, kiedy istnieje podstawa, żeby bez postępowania przymuszającego dokonać wykreślenia z rejestru podmiotu prowadzącego działalność. Ale jeśli sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu ulegnie zmianie, to znaczy, że postępowanie przymuszające może być prowadzone. Wobec tego nie

Global Energy zmieniło nazwę na Starhede

2014 roku informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w przedmiocie zmiany nazwy firmy Spółki na "Starhede Spółka Akcyjna" - głosi komunikat. Głównym obszarem działalności firmy jest sektor energii

Rząd przyjął projekt, który ma ułatwić wymianę danych gospodarczych

- (BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej), z których każde prowadzi swoją listę dłużników, nie korzystając z danych innych biur. Biura nie gromadzą także informacji z rejestrów publicznych, tj. urzędów skarbowych i gmin w zakresie

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności. Tak więc wykonawcą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych powinien być bank, którego dane dotyczące siedziby i adresu znajdują się w dziale 1, rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a nie

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

CEIDG przy Ministerstwie Gospodarki to proceder znany od kilku lat. W 2012 roku częstochowianie rejestrujący działalność gospodarczą dostali tak dużo żądań zapłaty za wpis do rejestru centralnego, że oficjalnym komunikatem zareagował urząd miasta: przypomniał, że wpis do CEIDG jest bezpłatny. O tym

Polowanie na spółki widmo. Wpis do rejestru albo... konfiskata majątku?

Polowanie na spółki widmo. Wpis do rejestru albo... konfiskata majątku?

Projekt resortu sprawiedliwości zakłada, że do końca 2015 r. wszystkie spółki musiałyby się wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego. Dla młodych przedsiębiorców taki obowiązek jest oczywisty - od ponad dekady wszystkie nowo powstające podmioty gospodarcze wpisywane są do rejestru. Jednak na rynku

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Simple Assets TFI SA

Inwestycyjnych SA w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi" – czytamy w komunikacie. Jak podała Komisja na swojej stronie internetowej podmiot jest nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji

Nie dajcie się naciągać. 79 zawiadomień o oszustwach!

Nie dajcie się naciągać. 79 zawiadomień o oszustwach!

- Przyszedł do nas jeden z przedsiębiorców, pokazał nam pismo, że ma zapłacić 195 zł za wpis do Krajowego Rejestru Firm i Działalności Gospodarczych. Już miał iść wpłacać pieniądze. Odradziliśmy - mówi Grażyna Kalandyk, dyrektorka biura ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje gruntowne zmiany w KRS

"Pod hasłem +rejestr bez fikcji+ pracujemy nad dużymi zmianami w KRS, które mają na celu zwiększenie wiarygodności danych zawartych w rejestrze, odciążenie sądów rejestrowych i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego" - poinformowała PAP sędzia Aneta Komenda z Ministerstwa

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

pieniędzy właśnie upływa. Czasu na zbadanie sprawy nie jest więc wiele. Tymczasem Ministerstwo Finansów rzeczywiście tworzy rejestr, ale: "W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr

Prokuratura rozpoczęła śledztwo ws. fałszywych rejestrów podszywających się pod CEIDG

Prokuratura rozpoczęła śledztwo ws. fałszywych rejestrów podszywających się pod CEIDG

rejestru firm - państwowego i bezpłatnego - w skrzynce pocztowej zobaczył przesyłkę od Rejestru Działalności Gospodarczych i Firm, który kazał sobie zapłacić 195 zł w ciągu dwóch tygodni. Tydzień później przyszło wezwanie o nakazie zapłaty 192 zł w ciągu tygodnia od Centralnej Ewidencji Działalności

Zmiany w skarbówce. Powstaną centra obsługi dla podatników

Zmiany w skarbówce. Powstaną centra obsługi dla podatników

także osoby, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Mikroprzedsiębiorcy będą mogli korzystać z usługi, którą rząd nazywa asystentem podatnika. Przez pierwsze 18 miesięcy działalności mikrofirma będzie mogła dostać do dyspozycji przydzielonego jej indywidualnego asystenta. Pomoże on jej

Rząd chce publikować w internecie rejestr dłużników i ułatwić życie firmom zarabiającym na informacji o długach

, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, REGON. Komornicy byliby zobowiązani do prowadzenia rejestru nieskutecznych egzekucji, czyli niewypłacalnych dłużników - i udostępniania ich BIG-om. Dziś prywatni wierzyciele mogą zgłosić do BIG-u dług dopiero, jeśli uzyskają sądowy tytuł

Naciągacz pisze do firmy: żądam 110 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach w wysokości 110 zł Urząd Miasta Częstochowy uprzejmie informuje, że wpłata ta nie wynika z przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i ma charakter dobrowolny - ostrzega Anna Jarzębska, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

właśnie upływa. Czasu na zbadanie sprawy było więc niewiele. Tymczasem Ministerstwo Finansów rzeczywiście tworzy Rejestr, ale w specjalnym komunikacie tłumaczy: "W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w

"Puls Biznesu": Przedsiębiorczy jak Polak

W pierwszym półroczu w ewidencjach gminnych zarejestrowano prawie 167 tys. indywidualnych działalności gospodarczych, czyli o 13 proc. więcej niż w drugim półroczu 2012 r. - wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). Dużo spółek pojawiło się też w Krajowym Rejestrze Sądowym

"Puls Biznesu": Przedsiębiorczy jak Polak

W I półroczu w ewidencjach gminnych zarejestrowano prawie 167 tys. indywidualnych działalności gospodarczych, czyli o 13 proc. więcej niż w II półroczu 2012 r. - wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). Dużo spółek pojawiło się też w Krajowym Rejestrze Sądowym - 17,4 tys

W Sejmie projekt kilkakrotnie skracający czas rejestracji firmy

nim, a nie za pośrednictwem KRS. Np. chodzi tu o formularz zgłoszeniowy do urzędu skarbowego. Konsekwencją jest uzyskanie pełnego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w momencie wpisu do KRS. Natomiast urzędy będą miały siedem dni na dokonanie wpisów lub zmian w swoich rejestrach. Projekt

Rząd za uproszczeniem sprawozdań finansowych małych firm

poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej i ograniczenia lub zniesienia barier hamujących rozwój przedsiębiorczości" - dodało CIR. Do najważniejszych zmian zaliczono uproszczenie sprawozdań finansowych dla niektórych małych firm. Chodzi m.in. o spółki kapitałowe spełniające określone w

KRD: firmy dobrze radzą sobie z odzyskiwaniem należności

Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców o tym jak radzą sobie z egzekwowaniem należności oraz jak zatory płatnicze wpływają na działalność firm, wyznaczany jest Indeks Należności Przedsiębiorstw. W drugim kwartale osiągnął on

"Rz": Bilansu trzeba będzie szukać w rejestrze

Jest to jedna z głównych propozycji drugiej odsłony planu likwidacji biurokratycznych przeszkód w działalności gospodarczej. Pozwoli ono firmom zaoszczędzić rocznie 100 mln zł.Przedsiębiorstwa, które nie są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, bo nie są spółkami handlowymi, będą mogły publikować

Elektroniczny Punkt Kontaktowy: Odpowiada na prawie wszystkie pytania firm

Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. Wprawdzie przyszły i obecny przedsiębiorca nie zdobędzie tam całej wiedzy o działalności gospodarczej, ale znajdzie sporo potrzebnych informacji. Punkty w całej Europie ePK to pomysł Unii Europejskiej. Kilka lat temu zdecydowała, że we wszystkich krajach

Premier zapowiada usprawnienie procedury zakładania firmy

Projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym został we wtorek przyjęty przez rząd. "Od wielu lat walczymy o to, aby +jedno okienko+ stało się rzeczywiście komfortowe dla tych, którzy chcą założyć działalność gospodarczą, założyć spółkę. Dotychczasowe działania przynosiły niezłe efekty

MF liczy, że w marcu rząd przyjmie projekt ustawy o administracji podatkowej

zaplanowało w projekcie m.in. wprowadzenie instytucji asystenta podatnika. Będą z niego mogli skorzystać podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i w związku z tym mogą mieć pewne trudności w rozumieniu, czy też stosowaniu przepisów prawa podatkowego. Asystent ma udzielać

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

2015 r. wszystkie spółki musiałyby się wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego. Dla młodych przedsiębiorców taki obowiązek jest oczywisty - od ponad dekady wszystkie nowo powstające podmioty gospodarcze wpisywane są do rejestru. Jednak na rynku nadal działa ok. 80 tys. spółek niezapisanych w KRS. Są to

Ustawa o komornikach zastopowana. Ministerstwo za, a nawet przeciw.

Krajowej Rady Komorniczej należy m.in. prowadzenie działalności gospodarczej". - Ale w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości samorządy zawodów zaufania publicznego, w szczególności samorząd zrzeszający komorników sądowych, którzy z mocy ustawy są funkcjonariuszami publicznymi, nie powinny prowadzić

Projekt. MG: Będzie łatwiej i taniej sprawdzić partnera w biznesie

Informacji Gospodarczej - (BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej), z których każde prowadzi swoją listę dłużników, nie korzystając z danych innych biur. Biura nie gromadzą także informacji z rejestrów publicznych, tj. urzędów skarbowych

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

udzielenie zamówienia publicznego w związku z zaistnieniem wyżej wskazanych okoliczności, zamawiający ma prawo wymagać od wykonawców przedłożenia wraz z ofertą między innymi: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Z faktu, że ustawa o

KRD: Zatory płatnicze w firmach ponownie maleją

poziom 91,6 pkt. Z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika ponadto, że w minionym kwartale ponad 44 proc. firm nie miało problemów z otrzymaniem zapłaty od swoich kontrahentów albo skala tych problemów maleje. Zmniejszył się także odsetek przedsiębiorstw, które z powodu

Absurd z Wrocławia: firma zarejestrowała się w cudzym mieszkaniu. I nie da się tego odkręcić

2005 roku. Mieszkanie nabyliśmy bezpośrednio od dewelopera (...). Wymieniona spółka nie była rejestrowana przez nas, nie prowadzimy również żadnej działalności gospodarczej. W związku z tym uprzejmie prosimy o wyjaśnienie tej sprawy". Odpowiedzi nie otrzymali do dziś. Za to kilka miesięcy później

Szef Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców podejrzany o oszustwo

szkodę 255 osób oraz usiłowania na szkodę kolejnych 34. Zarzut dotyczy wprowadzenia i usiłowania wprowadzenia w błąd co do obowiązku uiszczenia kwoty 115 zł za dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Pracowników i Pracodawców - powiedziała rzeczniczka. Zarzucane Michałowi G. przestępstwa dotyczą okresu od

Rząd przyjął projekt ustawy o zapasach ropy naftowej

Ma to przyczynić się do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze naftowym, ułatwić wejście na rynek nowym firmom i wzmocnić na nim konkurencję. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, potrzeba nowelizacji ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego prawa unijnej

NIK: w urzędach miejskich i gminnych wciąż króluje papier

usług publicznych (m.in. założenie własnej działalności gospodarczej, utrata i znalezienie pracy, zmiana miejsca zamieszkania) i uplasowała się w połowie stawki - na 12 miejscu wśród 28 badanych krajów. Wyprzedziła tym samym nieznacznie m.in. Francję (75 proc.), Wielką Brytanię (74 proc.) oraz Niemcy

NIK: w urzędach miejskich i gminnych wciąż króluje papier

usług publicznych (m.in. założenie własnej działalności gospodarczej, utrata i znalezienie pracy, zmiana miejsca zamieszkania) i uplasowała się w połowie stawki - na 12 miejscu wśród 28 badanych krajów. Wyprzedziła tym samym nieznacznie m.in. Francję (75 proc.), Wielką Brytanię (74 proc.) oraz Niemcy

NIK: w urzędach miejskich i gminnych wciąż króluje papier

usług publicznych (m.in. założenie własnej działalności gospodarczej, utrata i znalezienie pracy, zmiana miejsca zamieszkania) i uplasowała się w połowie stawki - na 12. miejscu wśród 28 badanych krajów. Wyprzedziła tym samym nieznacznie m.in. Francję (75 proc.), Wielką Brytanię (74 proc.) i Niemcy (67

MIR: projekty z programu "Kapitał Ludzki" warte już 51 mld zł

rozpoczęło działalność gospodarczą. Wsparcie uzyskało też ponad 12 tys. podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne" - podkreślił wiceminister. Na dofinansowanie unijne z EFS w starej perspektywie mogło liczyć 286 tys. przedsiębiorstw, w których ponad 1,4 mln osób uzyskało wsparcie

Eskord ma dokapitalizować Budopol z grupy kapitałowej Ganta

Krajowego Rejestru Sądowego o obniżeniu kapitału zakładowego spółki zależnej emitenta, 3. podjęcia uchwały o uchyleniu uchwały WZ spółki zależnej emitenta w przedmiocie upoważnienia zarządu spółki zależnej do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego" - podano również

Lekcja z Amber Gold. Zła współpraca jednostek resortu sprawiedliwości

Ministerstwo Gospodarki wezwało Marcina P. do złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, zrezygnował on z kierowania Amber Gold sp. z o.o., a prezesem została jego żona]. Ile takich przypadków może być w skali kraju? Że osoba skazana prowadzi mimo to działalność gospodarczą? - Z KRK można

Spełnił się ostatni warunek zawieszający przejęcie Meritum Bank przez Alior Bank

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie (…) zarejestrował: (i) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego banku o kwotę nie wyższą niż 23.554.980 zł w drodze emisji nie więcej niż 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 zł każda, o łącznej

MIR: projekty z programu "Kapitał Ludzki" warte już 50 mld zł

edukacją - dodał wiceminister infrastruktury i rozwoju. "Dzięki pieniądzom z Europejskiego Funduszu Społecznego prawie 190 tys. osób rozpoczęło działalność gospodarczą. Wsparcie uzyskało też ponad 10 tys. podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne" - podkreślił. Ponadto - jak

Ekspert: otwarcie danych publicznych może przynieść gospodarce miliardy

istotnych zbiorów zostało zdigitalizowanych, np. księgi wieczyste czy Krajowy Rejestr Sądowy. "Dzieje się to jednak zbyt wolno, a polska administracja i biznes nie tylko nie wykorzystuje potencjału gospodarczego tkwiącego w danych publicznych, ale nawet często go sobie nie uświadamia"

Ekspert: otwarcie danych publicznych może przynieść gospodarce miliardy

istotnych zbiorów zostało zdigitalizowanych, np. księgi wieczyste czy Krajowy Rejestr Sądowy. "Dzieje się to jednak zbyt wolno, a polska administracja i biznes nie tylko nie wykorzystuje potencjału gospodarczego tkwiącego w danych publicznych, ale nawet często go sobie nie uświadamia"

Osoba fizyczna składając ofertę musi przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Jeżeli zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) to obowiązek przedłożenia oczekiwanego dokumentu dotyczy również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W odniesieniu do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych zawartych w

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wobec powyższego pomimo, że w treści par. 2 ust. l pkt 2 wskazanego powyżej rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów mowa jest o "rejestrze", to jednak ewidencja działalności gospodarczej także jest rodzajem rejestru

Ministerstwo mętnie mailuje. Nadawca: Janusz Piechociński

zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej - mówi Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. W ten sposób resort chce informować przedsiębiorców o ważnych dla nich sprawach: nowych instrumentach wsparcia, dotacjach czy misjach gospodarczych, w których firmy mogą wziąć

Prezydent podpisał nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Chodzi o nowelizację Prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. "Uchwalona ustawa ma na celu redukcję albo całkowite usunięcie barier w

Czy opodatkowanie kontrolowanych spółek zagranicznych ograniczy swobodę działalności?

według korzystniejszych zasad. Nie dotyczy to zagranicznych spółek kontrolowanych, które prowadzą w danym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą. Nie dotyczy to także spółek, których przychody nie przekraczają w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 250 tys. euro.Rzeczywista działalność

"DGP": 3 miliony dłużników przestaną być anonimowe

Z danych BIG-ów wynika, że przeterminowane zaległości to problem Polaków w każdym wieku. Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, uchwalonej 19 lutego 2010 roku, około 3 miliony dłużników straci anonimowość - ocenia Krajowy Rejestr Długów. - Ustawa pozwoli

Zmiany rejestracyjne. PESEL (czasami) zastąpi NIP

Zgodnie z założeniami resortu finansów osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej ani niebędące płatnikami podatku od towarów i usług w kontaktach z administracją skarbową mają się posługiwać wyłącznie numerem PESEL. Podatnik taki nie będzie musiał występować o nadanie mu numeru NIP.Z

Rząd przyjął nowelizację regulującą telewizję internetową

sprawozdania, Krajowa Rada będzie mogła nałożyć na niego karę w wysokości do 1 tys. zł i wymierzyć ją dopiero po wezwaniu do złożenia (w poprzednim projekcie za brak zgłoszenia serwisu do rejestru właściciel mógł dostać karę wysokości do 10 proc. rocznych obrotów). Rada Ministrów podkreśla, że projekt dotyczy

Rekordowy rok bankructw. W przyszłym roku będzie gorzej?

dystrybutorów. Jednak firmy nie tylko bankrutują, ale też po prostu kończą działalność. Według danych Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie wpisywane są informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, od początku roku pojawiło się 26,5 tys. nowych przedsiębiorstw, a wykreślono ich 4,3 tys. W samym

Pół miliarda długów w budownictwie. Branża tonie?

niepłacenie w ogóle, oraz spowolnienia gospodarczego, które ta gałąź gospodarki odczuwa zawsze najsilniej - tłumaczy Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów. Giełda wierzytelności: Kontrahenci nie płacą? Sprzedaj faktury i odzyskaj pieniądze. Dynamika produkcji budowlano-montażowej spadła

Koniec z zaświadczeniami w urzędach

powinien szukać przede wszystkim drogą elektroniczną, wykorzystując dostępne rejestry. Pomocne w tym zakresie mają być: rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która również zacznie działać w 

Szczecin. Uprawomocnił się wyrok ws. dzierżawy terenów postoczniowych

. Władze TF Silesia podkreślały wcześniej, że Kraftport nie wykorzystywał terenów postoczniowych w działalności gospodarczej. Z kolei szczecińskie środowiska związane z branżą morską zwracały uwagę, że kluczowy z punktu widzenia prowadzenia działalności stoczniowej majątek wydzierżawiony przez Kraftport

Rząd przyjął założenia nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

założenia spółki z o.o. będzie wynosił 1 zł. Obecnie konieczne jest przynajmniej 5 tys. zł. "Oczekuje się, że to kolejne już obniżenie wartości kapitału zakładowego zwiększy zainteresowanie prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółek z o.o. Kiedy w 2008 r. kapitał zakładowy spółki z o.o

Nowości w zawieszaniu działalności w spółkach

wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.Podstawa prawnaUstawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.)Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007

Jedno kliknięcie i lądujesz z długiem na oszusci.org. Uwaga na ten przekręt!

maile do przedsiębiorców dzięki danym zassanym z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Intrygująca treść maila i spersonalizowany link z nazwiskiem danego przedsiębiorcy sprawiają, że większość osób dla spokoju klika i sprawdza, o co chodzi. Ale właśnie wraz z tym kliknięciem

Krajowy Rejestr Długów: firmy coraz dłużej czekają na zapłatę

płatniczą oraz stosowanie wysokich standardów etycznych i dobrych praktyk w działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem kwalifikującym firmę do udziału w programie jest jej weryfikacja w Krajowym Rejestrze Długów i sprawdzenie, czy nie figuruje w nim jako dłużnik. Dzięki temu wiadomo, że jest ona

VIP Republic - kolejny podejrzany sklep internetowy?

się w internecie i w radiu. Sklep uwiarygadniał także przyznany znaczek "rzetelnej firmy" wydany przez Biuro Informacji Gospodarczej Krajowy Rejestr Długów. Jednak po sugestiach forumowiczów i dziennikarzy, którzy dopytywali się o działalność sklepu, Krajowy Rejestr Długów wziął pod lupę VIP

"Rz": Firmę można założyć w domu

zastąpią oświadczenia - czytamy w gazecie.Tak będzie w 220 przypadkach, np. przy: ubieganiu się o świadczenia rodzinne, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i do Krajowego Rejestru Sądowego. Urzędnicy będą musieli się zadowolić deklaracją danej osoby, że spełnia określone wymagania. To znacznie

Szczurek: PIT za 2014 r. wypełni już administracja podatkowa

obligacje złotowe o wartości ok. 8 mld zł, analitycy szacują, że dzięki tej aukcji pokryte zostało około 40 proc. potrzeb pożyczkowych państwa. Szczurek poinformował też, że od 1 października przedsiębiorcy będą mogli szybciej rozpocząć działalność, bo już w dniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, bez

Rejestracja firmy w CEIDG

zgłoszenia siebie i pracowników do ubezpieczenia społecznego.Działalność reglamentowanaDla wielu rodzajów działalności gospodarczej istnieje obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Ma to zastosowanie w odniesieniu do ponad 80 różnych rodzajów

Olsztyn. 485 wierzycieli w postępowaniu upadłościowym spółki Remedium

Chodzi o spółkę finansową Remedium - Doradcy Finansowi w Olsztynie, wobec której sąd gospodarczy ponad rok temu ogłosił upadłość likwidacyjną. Przeciw byłemu prezesowi spółki Sylwestrowi S. toczy się postępowanie prokuratorskie dotyczące prowadzenia bez zezwolenia działalności ws. gromadzenia

NIP zniknie na zawsze? Pojawiło się światełko w tunelu

tylko jeden z tych numerów. Ministerstwo Finansów uruchomi przy tym Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Jego działalność ma skrócić obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszyć obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które

Obiecują krociowe zyski z inwestycji w... ziemniaki. Prezes parabanku zatrzymany przez CBŚ

prowadzoną przez niego działalnością tzw. parabankową, obecnie w prokuraturze w Szczecinie trwają czynności z zatrzymanym. Usłyszał dwa zarzuty: prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia i przedstawienia w Krajowym Rejestrze Sądowym nieprawdziwych informacji na temat podmiotu gospodarczego, w którym

Składasz pozew? Ustal numer PESEL pozwanego

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpowiednio w Krajowym Rejestrze Sądowym, które są ogólnodostępne. Kancelaria Prawna "Skarbiec" specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Od dziś zostać bankrutem jest łatwiej. Dłużnicy się cieszą, wierzyciele zaniepokojeni

Zmiany wprowadza nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Niższe opłaty, mniej formalności Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości

Fiskus: Uwaga, firmy! Nowy rodzaj oszustwa

umów po poprzedniej analizie pod kątem racjonalności oferowanych upustów dotyczących należności publicznoprawnych oraz po zweryfikowaniu wiarygodności oferenta. Wiarygodnymi źródłami informacji o oferencie mogą być między innymi Krajowy Rejestr Sądowy czy Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych"

SKOK na miejską kasę

komunalnych, w załączeniu przesyłam projekt umowy o świadczenie usług w zakresie due diligence". Z umów wynikało, że badanie due diligence (czyli audyt) przeprowadzi Kancelaria A. Jedliński i Wspólnicy we współpracy z Maciejem Matuszakiem prowadzącym działalność gospodarczą z siedzibą w Gdyni. Matuszak

Olsztyn. Sąd zdecyduje, jaki majątek Remedium sprzeda syndyk

Rok temu sąd gospodarczy w Olsztynie ogłosił upadłość likwidacyjną firmy Remedium. Przeciw byłemu prezesowi spółki Sylwestrowi S. toczy się postępowanie prokuratorskie dotyczące prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej m.in. na gromadzeniu pieniędzy klientów i udzielaniu pożyczek oraz

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

momentu ich powstania. Od 1 lipca 2011 r. w celu zgłoszenia działalności gospodarczej wypełnia się formularz CEiDG-1 (wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Uzyskanie numeru REGON Numer REGON to rejestr urzędowy podmiotów gospodarki, który posiada

"PB": Elektroniczny spis przedsiębiorców

Przyspieszone zostały prace nad centralną ewidencją i informacją o działalności gospodarczej (CEIDG) - informatycznym systemem rejestracji przedsiębiorców posiadających status osób fizycznych. Ma on być gotowy w 2011 r.System CEIDG ma stanowić źródło informacji o przedsiębiorcach. Będzie to możliwe

"PB": Powstanie elektroniczny spis przedsiębiorców, urzędnicy nie będą już potrzebni

Przyspieszone zostały prace nad centralną ewidencją i informacją o działalności gospodarczej (CEIDG) - informatycznym systemem rejestracji przedsiębiorców posiadających status osób fizycznych. Ma on być gotowy w 2011 r.System CEIDG ma stanowić źródło informacji o przedsiębiorcach. Będzie to możliwe

Pomysły Rostowskiego na firmy amberopodobne

Rostowski - w przypadku tych sędziów i prokuratorów, którzy w przyszłości będą zajmować się sprawami gospodarczymi oraz pracować w Krajowym Rejestrze Sądowym. - Należy rozważyć, czy aplikanci nie powinni odbywać obowiązkowych praktyk w urzędzie KNF, Ministerstwie Finansów, urzędach skarbowych i UOKiK

Znów afera ze śmieciami. Urzędnicy z Gdańska źle policzyli firmy. Pomylili się o... 47 tysięcy!

zapisali, że miasto ma ich 4,8 tys. W trakcie wdrażania reformy Zarząd Dróg i Zieleni, na który spadł obowiązek nadzoru i realizacji zbierania deklaracji, zorientował się, że to niemożliwe. Zwrócono się po dane do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie. I okazało się, że liczba podmiotów sięga... 52 tys

Prokurator generalny żąda głów za aferę z Amber Gold

sierpnia br. śledczy postawili założycielowi firmy i jej prezesowi Marcinowi P. sześć zarzutów. Zarzucono mu: prowadzenie bez zezwolenia działalności bankowej, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

się bezkarni, a uczciwi czują się bezsilni. Skrócenie postępowań sądowych i egzekucji komorniczej jest niezbędne, aby zmniejszyć ryzyko i koszty prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju. - Przewlekły i nieefektywny proces upadłości Uniemożliwia szybką restrukturyzację i efektywne

"Incasso VGT SA" wzywa do zapłaty? Wyrzuć do kosza. To oszustwo

w imieniu wierzyciela - jeśli tak, to na jakiej podstawie, a może stała się wierzycielem na podstawie umowy cesji? W takim przypadku w piśmie do dłużnika powinna znaleźć się informacja o ostatniej cesji wierzytelności - wyjaśnia Zaremba. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Kodeksem

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

Tarnobrzeskiej SSE Spółki ATI ZKM Forging, Alseco, Marma Plast, Alumetal Poland i Danpol Danielak otrzymały zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan. Inwestorzy uruchomią projekty o wartości prawie 200 mln zł i utworzą co najmniej

Gowin: potrzebna pilna nowelizacja prawa o rejestrach

miniony piątek prezesowi Amber Gold Marcinowi P. postawiono sześć zarzutów: prowadzenie bez zezwolenia działalności bankowej, prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej, posłużenie się fałszywymi potwierdzeniami

Komornicy zajmują emerytury i renty seniorów

25. roku życia stanowili 12,2 proc., a powyżej 65. roku - 2,88 proc. W październiku 2013 roku było to odpowiednio 10,41 proc. i 3,84 proc.Skąd problemy emerytów?Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów, nie ma wątpliwości, że odpowiadają za to ich najbliżsi.- Za sporą część zadłużenia emerytów

37 mln zł winna jest klientom firma finansowa Remedium

Chodzi o spółkę finansową Remedium - Doradcy Finansowi w Olsztynie; ponad rok temu sąd gospodarczy ogłosił jej upadłość likwidacyjną. Przeciw byłemu prezesowi spółki Sylwestrowi S. toczy się postępowanie prokuratorskie dotyczące prowadzenia bez zezwolenia działalności ws. gromadzenia pieniędzy

Olsztyn. 37 mln zł winna jest klientom firma finansowa Remedium

Chodzi o spółkę finansową Remedium - Doradcy Finansowi w Olsztynie; ponad rok temu sąd gospodarczy ogłosił jej upadłość likwidacyjną. Przeciw byłemu prezesowi spółki Sylwestrowi S. toczy się postępowanie prokuratorskie dotyczące prowadzenia bez zezwolenia działalności ws. gromadzenia pieniędzy

Od nowego roku łatwiej będzie ogłosić bankructwo osobiste

Zmiany wprowadza nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowe przepisy zdecydowanie łagodzą rygory ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wykluczając

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zmiany w zakładaniu spółek

jednocześnie ze składaniem w formie elektronicznej danego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego.Wspólnicy spółek jawnych i komandytowych będą mogli dokonywać również w formie elektronicznej zmian w spółkach, wnioskować o rozwiązanie spółki, ale też podejmować uchwały, np. o zatwierdzeniu

Senat przyjął poprawki do zmian w działalności ubezpieczeniowej

Senat przyjął w czwartek poprawki do nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która umożliwia powoływanie nowych instytucji finansowych - zakładów reasekuracyjnych. Poprawki Senatu mają charakter redakcyjny oraz doprecyzowują rolę Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Sejm

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

zaproszenie dla cudzoziemca oraz uaktualnić adres działalności gospodarczej. Okazało się, że w swoim mieście nie może tego zrobić. Nie dowiedział się jednak tego od razu, bo portal nie wyświetla usług dostępnych w danej miejscowości. Zupełnie wbrew intuicji użytkownicy muszą najpierw wybrać z długiej listy

Tauron skonsolidował spółki ciepłownicze

Jak podała w środę grupa Tauron, w ostatnim dniu kwietnia w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane połączenie spółki Tauron Ciepło SA (jako spółki przejmującej) oraz Elektrociepłowni Tychy, Elektrociepłowni EC Nowa w Dąbrowie Górniczej i Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze. "

Powstaje konkurencja dla Biura Informacji Kredytowej

spółce objął Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej, firma specjalizująca się w gromadzeniu informacji o dłużnikach. Prezes Sędłak podkreśla, że w średnich i dużych państwach europejskich istnienie tylko jednego biura informacji kredytowej to sytuacja rzadko spotykana. - Z reguły działają

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – pierwsze polskie biuro informacji gospodarczej działające od 4 sierpnia 2003.Do zadań przedsiębiorstwa należy gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji o dłużnikach. Od 2010 roku spółka przyznaje Złote Certyfikaty

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Podstawa prawnaKRS działa od 1 stycznia 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ( z późniejszymi zmianami

Swoboda działalności gospodarczej

Swoboda działalności gospodarczej – podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej).Organ

Etyka w działalności gospodarczej

Etyka w działalności gospodarczej, czyli etyka biznesu – zespół norm rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania przedsiębiorców we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz organami publicznymi. Postępowanie to powinno być zgodne z obowiązującym prawem

Lokalizacja szczegółowa działalności gospodarczej

Lokalizacja szczegółowa działalności gospodarczej - polega na precyzyjnym określeniu miejsca realizacji konkretnej inwestycji (oznaczenie działki katastralnej, szkic zabudowy terenu). Jest to zagadnienie inżynieryjno-techniczne. Lokalizację szczegółową wyznaczają odpowiednie jednostki nadzoru

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.