krajowy rejestr działalności gospodarczej

ml

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Rząd: szybsza rejestracja działalności, krótsze czekanie na REGON i NIP

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw przedłożone przez ministra sprawiedliwości. Szybsze rozpoczynanie działalności, w tym gospodarczej, przez skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie numerów REGON i NIP - to zasadniczy cel proponowanej nowelizacji. Rozwiązanie takie stanowi wypełnienie zobowiązania złożonego przez premiera w exposé

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą zamiast NIP-u podawać swój PESEL. Przedsiębiorcy szybciej otrzymają NIP, ponieważ decyzje zostały zastąpione potwierdzeniami. Powstał Centralny Rejestr Podmiotów - Krajowa Ewidencja Podatników, w której gromadzone są dane ewidencyjne wszystkich podatników.

Jak uzyskać NIP na nowych zasadach?

Wszyscy podatnicy, także osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, muszą jeszcze mieć NIP. Przydzielany jest on przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników. Dowodem nadania NIP nie jest decyzja, lecz potwierdzenie.

Trzeci kwartał z rzędu rośnie liczba firm zalegających z płatnościami

Trzeci kwartał z rzędu rośnie liczba firm zalegających z płatnościami

Jedno okienko również dla spółek - niestety

Obowiązujący od 31 marca 2009 r. tzw. system jednego okienka ma za zadanie zredukować trudności związane z zakładaniem działalności gospodarczej. Paradoksalnie dla podmiotów podlegających wpisowi do KRS zmiana może oznaczać więcej formalności i wydłużenie procesu zakładania spółki

KRD: Do rejestru dłużników zostało wpisanych 58 spółek z NewConnect

Warszawa, 18.01.2016 (ISBnews) - W Krajowym Rejestrze Długów (KRD) notowanych jest 58 krajowych spółek z NewConnect z łącznym zadłużeniem 5,26 mln zł, podał KRD. "Z grona spółek krajowych, aż 58 jest notowanych jako dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej

Powstanie mobilna aplikacja rejestru firm

działalności regulowanej" - podkreślił. Dane publikowane na platformie są weryfikowane przez kilka urzędów, w tym przez Krajowy Rejestr Karny. Sprawdzana jest tożsamość składającego wniosek oraz ewentualne zakazy prowadzenia działalności gospodarczej. Na zwiększenie zainteresowania CEIDG ma wpłynąć też

KRD: co siódma spółka z NewConnect nie płaci w terminie

Krajowy Rejestr Długów (KRD) zwrócił uwagę, że na początku stycznia br. na rynku NewConnect było notowanych w sumie 418 spółek, z czego 409 to przedsiębiorstwa krajowe, a dziewięć zagraniczne. "Z grona spółek krajowych, aż 58 jest notowanych jako dłużnicy w Krajowym Rejestrze Długów Biurze

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Nowelizacja ustawy o KRS została przyjęta przez Sejm 7 listopada niemal jednogłośnie. Ma ona poprawić funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego i zwiększyć jego wiarygodność. "W ponad dziesięcioletniej praktyce funkcjonowania KRS zarówno w praktyce jak i w orzecznictwie zidentyfikowano

NIP i Regon w dniu wpisu do KRS. Ułatwienia od grudnia

Celem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest skrócenie o ok. 17 dni czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni. A po zmianach ma to być 7 dni. Ustawa

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

Celem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości noweli ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest skrócenie o ok. 17 dni czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Według resortu obecnie trzeba na to czekać ok. 25 dni; po zmianach ma to być 7 dni. Będzie to

NASK: w 2014 r. rejestrowano prawie 3 tys. nazw domenowych dziennie

przedsiębiorstw i organizacji, które stanowią 65,41 proc. wszystkich abonentów. Pozostałe 34,59 proc. to osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej. Wśród abonentów mających siedzibę w Polsce prym wiodą użytkownicy z województwa mazowieckiego, gdzie zarejestrowanych jest 24,84 proc. nazw, a w samej

Sejm uchwalił nowelę dotyczącą tzw. jednego okienka

Krajowej Ewidencji Podatników i rejestru GUS. Będą one automatycznie zamieszczane w KRS bezpośrednio po ich nadaniu, bez konieczności wydawania orzeczenia przez sąd rejestrowy. W praktyce zatem działalność gospodarczą będzie można rozpocząć od momentu wpisania podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego

Fortuna: Nowela ustawy hazardowej daje spółkom sektora ciągłość działalności

zakładów wzajemnych wymaga zawiadomienia ministra finansów w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. "Dzięki temu nie będzie już obowiązku uzyskiwania uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez spółkę prowadzącą działalność w

PZU: Split akcji w stosunku 1:10 nastąpi w tym miesiącu

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - Split akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń w stosunku 1:10 nastąpi w listopadzie br., podała spółka. "3 listopada Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował odpowiednią zmianę w statucie PZU

Crido: 95 proc. spraw karnych skarbowych kończy się orzeczeniem o winie

pociągany jest członek zarządu, w tym prezes lub wiceprezes. I choć biznes w Polsce najczęściej prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, to dużo więcej ryzykują prezesi spółek z o.o. - ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności członków władz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Sejm za poprawkami Senatu do noweli o Krajowym Rejestrze Sądowym

postępowania upadłościowego wtedy, kiedy istnieje podstawa, żeby bez postępowania przymuszającego dokonać wykreślenia z rejestru podmiotu prowadzącego działalność. Ale jeśli sytuacja prawna lub faktyczna podmiotu ulegnie zmianie, to znaczy, że postępowanie przymuszające może być prowadzone. Wobec tego nie

Prezydent podpisał nowe prawo restrukturyzacyjne

działalność za granicą" - czytamy także. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Wyjątkiem są m.in. regulacje dotyczące Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, które mają wejść w życie 1 lutego 2018 r. (ISBnews)  

PiS chce przesunąć o pół roku wejście w życie ustawy o administracji podatkowej

dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Stworzenie elektronicznej bazy wiedzy

BGŻ: Dzień referencyjny w procesie połączenia z BNP Paribas wyznaczony na 7 maja

maja, podał BGŻ. "Uchwała (…) wejdzie w życie pod warunkiem dokonania w dniu 30 kwietnia 2015 r., przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisu połączenia BGŻ z BNPP Polska do Krajowego Rejestru Sądowego" &ndash

Senat za odłożeniem reformy administracji podatkowej

ustawy, która nie będzie się kierować filozofią, iż zdecydowana większość podatników jest uczciwa. Ustawa o administracji podatkowej z lipca 2015 r. przewiduje utworzenie funkcji tzw. asystenta podatkowego. Asystenci mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z

Sejm odłożył reformę administracji podatkowej o pół roku

zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami

PiS chce przesunąć o pół roku wejście w życie ustawy o administracji podatkowej

PiS chce przesunąć o pół roku wejście w życie ustawy o administracji podatkowej

działalność gospodarczą. Centralna baza danych o podatkach Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Stworzenie elektronicznej bazy

Był liderem w polskiej sieci. Teraz złożył wniosek o upadłość. Pracę straci ponad 100 osób

Był liderem w polskiej sieci. Teraz złożył wniosek o upadłość. Pracę straci ponad 100 osób

czasu informowały również o dwumilionowym zadłużeniu firmy oraz wpisaniu do Krajowego Rejestru Długów. Nie pierwszy taki wniosek Firma zdaje się upadać od kilku miesięcy. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki złożyli już kilka miesięcy temu m.in.: wierzyciele firmy spółka

Nie dajcie się naciągać. 79 zawiadomień o oszustwach!

- Przyszedł do nas jeden z przedsiębiorców, pokazał nam pismo, że ma zapłacić 195 zł za wpis do Krajowego Rejestru Firm i Działalności Gospodarczych. Już miał iść wpłacać pieniądze. Odradziliśmy - mówi Grażyna Kalandyk, dyrektorka biura ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta w Rzeszowie

Oszuści straszą komornikiem z Częstochowy nie tylko abonentów RTV

CEIDG przy Ministerstwie Gospodarki to proceder znany od kilku lat. W 2012 roku częstochowianie rejestrujący działalność gospodarczą dostali tak dużo żądań zapłaty za wpis do rejestru centralnego, że oficjalnym komunikatem zareagował urząd miasta: przypomniał, że wpis do CEIDG jest bezpłatny. O tym

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

przedsiębiorcę poza jego siedzibą lub głównym miejscem wykonywania działalności. Tak więc wykonawcą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych powinien być bank, którego dane dotyczące siedziby i adresu znajdują się w dziale 1, rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a nie

Posłowie za dalszymi pracami nad odroczeniem wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej

, pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr

Polowanie na spółki widmo. Wpis do rejestru albo... konfiskata majątku?

Projekt resortu sprawiedliwości zakłada, że do końca 2015 r. wszystkie spółki musiałyby się wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego. Dla młodych przedsiębiorców taki obowiązek jest oczywisty - od ponad dekady wszystkie nowo powstające podmioty gospodarcze wpisywane są do rejestru. Jednak na rynku

Raport KRD: Polacy po 50. roku życia mają niskie dochody i rosnące długi

Raport oparty jest na badaniu "Sytuacja finansowa Polaków 50+", zrealizowanego przez instytut badawczy Millward Brown dla Krajowego Rejestru Długów. Z raportu wynika, że osoby w wieku powyżej 50. roku życia to blisko 36 proc. populacji w Polsce. Źródłem dochodów ponad połowy Polaków w

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje gruntowne zmiany w KRS

"Pod hasłem +rejestr bez fikcji+ pracujemy nad dużymi zmianami w KRS, które mają na celu zwiększenie wiarygodności danych zawartych w rejestrze, odciążenie sądów rejestrowych i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego" - poinformowała PAP sędzia Aneta Komenda z Ministerstwa

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

pieniędzy właśnie upływa. Czasu na zbadanie sprawy nie jest więc wiele. Tymczasem Ministerstwo Finansów rzeczywiście tworzy rejestr, ale: "W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w których powoływany jest rejestr

Naciągacz pisze do firmy: żądam 110 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Informacji o Przedsiębiorcach w wysokości 110 zł Urząd Miasta Częstochowy uprzejmie informuje, że wpłata ta nie wynika z przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej i ma charakter dobrowolny - ostrzega Anna Jarzębska, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta

KRD: na braku zaufania wśród firm gospodarka traci nawet 281 mld zł

nowym, jednak dotychczas nikt nie badał, jaki jest poziom zaufania między przedsiębiorstwami oraz w jaki sposób przekłada się to na gospodarkę. Z naszego doświadczenia wynikało, że jest on niski, postanowiliśmy więc to zmierzyć - wskazał prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej

KRD: na braku zaufania wśród firm gospodarka traci nawet 281 mld zł

Z badania wynika, że 73,5 proc. respondentów twierdzi, iż prowadząc działalność gospodarczą musi ciągle uważać, by nie zostać oszukanym. Z kolei 53,2 proc. utrzymuje, że musi nieustannie gromadzić dowody swojej uczciwości, a 52,5 proc. przekonanych jest, że inni przedsiębiorcy wykorzystają lukę

Prokuratura rozpoczęła śledztwo ws. fałszywych rejestrów podszywających się pod CEIDG

rejestru firm - państwowego i bezpłatnego - w skrzynce pocztowej zobaczył przesyłkę od Rejestru Działalności Gospodarczych i Firm, który kazał sobie zapłacić 195 zł w ciągu dwóch tygodni. Tydzień później przyszło wezwanie o nakazie zapłaty 192 zł w ciągu tygodnia od Centralnej Ewidencji Działalności

Sejm odłożył reformę administracji podatkowej o pół roku

. wydawania interpretacji podatkowych oraz ustalające termin wejścia w życie noweli na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Ustawa o administracji podatkowej z lipca 2015 r. przewiduje utworzenie funkcji tzw. asystenta podatkowego. Asystenci mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom

Sejm za dalszą pracą nad odroczeniem wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej

przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić

Jak zarejestrować firmę?

. Ważne: rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej, a także wprowadzanie zmian do CEIDG są całkowicie bezpłatne! Niektórzy świeżo upieczeniu przedsiębiorcy dostają wezwania do wniesienia drobnej opłaty za wpis np. do rejestru pracodawców. To działania bezprawne! Rejestracja spółki cywilnej

Rząd chce publikować w internecie rejestr dłużników i ułatwić życie firmom zarabiającym na informacji o długach

, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, REGON. Komornicy byliby zobowiązani do prowadzenia rejestru nieskutecznych egzekucji, czyli niewypłacalnych dłużników - i udostępniania ich BIG-om. Dziś prywatni wierzyciele mogą zgłosić do BIG-u dług dopiero, jeśli uzyskają sądowy tytuł

Zmiany w skarbówce. Powstaną centra obsługi dla podatników

także osoby, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Mikroprzedsiębiorcy będą mogli korzystać z usługi, którą rząd nazywa asystentem podatnika. Przez pierwsze 18 miesięcy działalności mikrofirma będzie mogła dostać do dyspozycji przydzielonego jej indywidualnego asystenta. Pomoże on jej

Upadłość konsumencka strzałem w dziesiątkę

. Obecnie celem postępowania upadłości konsumenckiej jest oddłużenie dłużnika, a nie zaspokojenie wierzycieli. To wynik nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Dzięki zmianom, osoby nieprowadzące działalności

"Rz": Bilansu trzeba będzie szukać w rejestrze

Jest to jedna z głównych propozycji drugiej odsłony planu likwidacji biurokratycznych przeszkód w działalności gospodarczej. Pozwoli ono firmom zaoszczędzić rocznie 100 mln zł. Przedsiębiorstwa, które nie są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, bo nie są spółkami handlowymi, będą mogły

"Puls Biznesu": Przedsiębiorczy jak Polak

W pierwszym półroczu w ewidencjach gminnych zarejestrowano prawie 167 tys. indywidualnych działalności gospodarczych, czyli o 13 proc. więcej niż w drugim półroczu 2012 r. - wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). Dużo spółek pojawiło się też w Krajowym Rejestrze Sądowym

"Puls Biznesu": Przedsiębiorczy jak Polak

W I półroczu w ewidencjach gminnych zarejestrowano prawie 167 tys. indywidualnych działalności gospodarczych, czyli o 13 proc. więcej niż w II półroczu 2012 r. - wynika z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). Dużo spółek pojawiło się też w Krajowym Rejestrze Sądowym - 17,4 tys

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

właśnie upływa. Czasu na zbadanie sprawy było więc niewiele. Tymczasem Ministerstwo Finansów rzeczywiście tworzy Rejestr, ale w specjalnym komunikacie tłumaczy: "W związku z niepokojącą sytuacją wysyłania pism przez firmy działające na rynku do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w

W Sejmie projekt kilkakrotnie skracający czas rejestracji firmy

nim, a nie za pośrednictwem KRS. Np. chodzi tu o formularz zgłoszeniowy do urzędu skarbowego. Konsekwencją jest uzyskanie pełnego prawa do prowadzenia działalności gospodarczej w momencie wpisu do KRS. Natomiast urzędy będą miały siedem dni na dokonanie wpisów lub zmian w swoich rejestrach. Projekt

MF: Administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Stworzono też Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który ma umożliwić wymianę informacji bezpośrednio między urzędami i obsługę podatników niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Stworzenie

Elektroniczny Punkt Kontaktowy: Odpowiada na prawie wszystkie pytania firm

Przemysław Ruchlicki z Krajowej Izby Gospodarczej. Wprawdzie przyszły i obecny przedsiębiorca nie zdobędzie tam całej wiedzy o działalności gospodarczej, ale znajdzie sporo potrzebnych informacji. Punkty w całej Europie ePK to pomysł Unii Europejskiej. Kilka lat temu zdecydowała, że we wszystkich krajach

MF: administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

ustawa o administracji podatkowej. Jednym z najważniejszych jej rozwiązań jest utworzenie funkcji tzw. asystenta podatkowego (pilotaż ruszył we wrześniu br). Asystenci mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy

KRD: firmy dobrze radzą sobie z odzyskiwaniem należności

Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorców o tym jak radzą sobie z egzekwowaniem należności oraz jak zatory płatnicze wpływają na działalność firm, wyznaczany jest Indeks Należności Przedsiębiorstw. W drugim kwartale osiągnął on

Premier zapowiada usprawnienie procedury zakładania firmy

Projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym został we wtorek przyjęty przez rząd. "Od wielu lat walczymy o to, aby +jedno okienko+ stało się rzeczywiście komfortowe dla tych, którzy chcą założyć działalność gospodarczą, założyć spółkę. Dotychczasowe działania przynosiły niezłe efekty

PiS za odroczeniem wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej; opozycja - przeciw

podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który

Ustawa o komornikach zastopowana. Ministerstwo za, a nawet przeciw.

Krajowej Rady Komorniczej należy m.in. prowadzenie działalności gospodarczej". - Ale w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości samorządy zawodów zaufania publicznego, w szczególności samorząd zrzeszający komorników sądowych, którzy z mocy ustawy są funkcjonariuszami publicznymi, nie powinny prowadzić

Badanie: przedsiębiorcy oczekują większego zaufania od państwa

Program "Rzetelna Firma", skupia firmy kierujące się kodeksem etycznym w zakresie uczciwości, rzetelności i wiarygodności prowadzonego biznesu. Program prowadzony jest pod patronatem Krajowego Rejestru Długów. Z badania przeprowadzonego w lipcu i sierpniu br. na grupie 400 firm z różnych

Zamawiający może żądać informacji z CEIDG

udzielenie zamówienia publicznego w związku z zaistnieniem wyżej wskazanych okoliczności, zamawiający ma prawo wymagać od wykonawców przedłożenia wraz z ofertą między innymi: aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Z faktu, że ustawa o

MF liczy, że w marcu rząd przyjmie projekt ustawy o administracji podatkowej

zaplanowało w projekcie m.in. wprowadzenie instytucji asystenta podatnika. Będą z niego mogli skorzystać podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej i w związku z tym mogą mieć pewne trudności w rozumieniu, czy też stosowaniu przepisów prawa podatkowego. Asystent ma udzielać

Wielka rewolucja w firmach. Koniec "spółek zombie" i inne zmiany

2015 r. wszystkie spółki musiałyby się wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego. Dla młodych przedsiębiorców taki obowiązek jest oczywisty - od ponad dekady wszystkie nowo powstające podmioty gospodarcze wpisywane są do rejestru. Jednak na rynku nadal działa ok. 80 tys. spółek niezapisanych w KRS. Są to

KRD: Zatory płatnicze w firmach ponownie maleją

poziom 91,6 pkt. Z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej wynika ponadto, że w minionym kwartale ponad 44 proc. firm nie miało problemów z otrzymaniem zapłaty od swoich kontrahentów albo skala tych problemów maleje. Zmniejszył się także odsetek przedsiębiorstw, które z powodu

Projekt. MG: Będzie łatwiej i taniej sprawdzić partnera w biznesie

Informacji Gospodarczej - (BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej), z których każde prowadzi swoją listę dłużników, nie korzystając z danych innych biur. Biura nie gromadzą także informacji z rejestrów publicznych, tj. urzędów skarbowych

Komisja sejmowa za odłożeniem reformy administracji podatkowej

podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr Danych Podatkowych, który

Komisja sejmowa za odłożeniem reformy administracji podatkowej

, pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Ma być stworzone specjalne narzędzie informatyczne - Centralny Rejestr

Zamawiający nadal może żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej

uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wobec powyższego pomimo, że w treści par. 2 ust. l pkt 2 wskazanego powyżej rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów mowa jest o "rejestrze", to jednak ewidencja działalności gospodarczej także jest rodzajem rejestru

Lekcja z Amber Gold. Zła współpraca jednostek resortu sprawiedliwości

Ministerstwo Gospodarki wezwało Marcina P. do złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, zrezygnował on z kierowania Amber Gold sp. z o.o., a prezesem została jego żona]. Ile takich przypadków może być w skali kraju? Że osoba skazana prowadzi mimo to działalność gospodarczą? - Z KRK można

Kapica: Krajowy Wyspecjalizowany US mógłby ściągać podatek bankowy

, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, w tym także podmiotom, które zamierzają dopiero podjąć działalność gospodarczą. Asystenci mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy działalności

Rekord upadłości konsumenckich. Nowe prawo sprzyja "bankrutom"

jej zastosowania, np. prowadzi działalność gospodarczą, czy też wniosek był niekompletny lub został wycofany przez wnioskodawcę - poinformował Jerzy Kozdroń. Nowe prawo sprzyja "bankrutom" Kozdroń przypomina, że instytucja upadłości konsumenckiej funkcjonuje od 2009 r. - Wtedy w 2009 r

Rząd przyjął projekt ustawy o zapasach ropy naftowej

Ma to przyczynić się do obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze naftowym, ułatwić wejście na rynek nowym firmom i wzmocnić na nim konkurencję. Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, potrzeba nowelizacji ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego prawa unijnej

Osoba fizyczna składając ofertę musi przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego

Jeżeli zamawiający wymaga przedstawienia w ofercie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) to obowiązek przedłożenia oczekiwanego dokumentu dotyczy również osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W odniesieniu do wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych zawartych w

"DGP": 3 miliony dłużników przestaną być anonimowe

Z danych BIG-ów wynika, że przeterminowane zaległości to problem Polaków w każdym wieku. Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, uchwalonej 19 lutego 2010 roku, około 3 miliony dłużników straci anonimowość - ocenia Krajowy Rejestr Długów. - Ustawa pozwoli

Komu dobrze zrobi reforma skarbówki: podatnikom czy fiskusowi?

mogły korzystać także osoby, które dopiero zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Dla małych firm podatkowy asystent Mikroprzedsiębiorcy będą mogli korzystać z usługi, którą rząd nazywa asystentem podatnika. Przez pierwsze 18 miesięcy działalności mikrofirma będzie mogła dostać do dyspozycji

Absurd z Wrocławia: firma zarejestrowała się w cudzym mieszkaniu. I nie da się tego odkręcić

2005 roku. Mieszkanie nabyliśmy bezpośrednio od dewelopera (...). Wymieniona spółka nie była rejestrowana przez nas, nie prowadzimy również żadnej działalności gospodarczej. W związku z tym uprzejmie prosimy o wyjaśnienie tej sprawy". Odpowiedzi nie otrzymali do dziś. Za to kilka miesięcy później

Zmiany rejestracyjne. PESEL (czasami) zastąpi NIP

Zgodnie z założeniami resortu finansów osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej ani niebędące płatnikami podatku od towarów i usług w kontaktach z administracją skarbową mają się posługiwać wyłącznie numerem PESEL. Podatnik taki nie będzie musiał występować o nadanie mu numeru NIP. Z

MIR: projekty z programu "Kapitał Ludzki" warte już 50 mld zł

edukacją - dodał wiceminister infrastruktury i rozwoju. "Dzięki pieniądzom z Europejskiego Funduszu Społecznego prawie 190 tys. osób rozpoczęło działalność gospodarczą. Wsparcie uzyskało też ponad 10 tys. podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne" - podkreślił. Ponadto - jak

Ministerstwo mętnie mailuje. Nadawca: Janusz Piechociński

zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej - mówi Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. W ten sposób resort chce informować przedsiębiorców o ważnych dla nich sprawach: nowych instrumentach wsparcia, dotacjach czy misjach gospodarczych, w których firmy mogą wziąć

MIR: projekty z programu "Kapitał Ludzki" warte już 51 mld zł

rozpoczęło działalność gospodarczą. Wsparcie uzyskało też ponad 12 tys. podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielnie socjalne" - podkreślił wiceminister. Na dofinansowanie unijne z EFS w starej perspektywie mogło liczyć 286 tys. przedsiębiorstw, w których ponad 1,4 mln osób uzyskało wsparcie

Spełnił się ostatni warunek zawieszający przejęcie Meritum Bank przez Alior Bank

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie (…) zarejestrował: (i) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego banku o kwotę nie wyższą niż 23.554.980 zł w drodze emisji nie więcej niż 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 zł każda, o łącznej

Na czarną listę za nie swoje umowy. Orange domaga się pieniędzy choć... podpis był podrobiony

jest czytelnym podpisem oraz pieczątką firmy klienta. Dane identyfikacyjne są tożsame z danymi widniejącymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej" - pisze w odpowiedzi Maria Piechocka z Biura Prasowego Orange Polska. I dodaje, że klient, aby zawrzeć umowę na ofertę

Ekspert: otwarcie danych publicznych może przynieść gospodarce miliardy

istotnych zbiorów zostało zdigitalizowanych, np. księgi wieczyste czy Krajowy Rejestr Sądowy. "Dzieje się to jednak zbyt wolno, a polska administracja i biznes nie tylko nie wykorzystuje potencjału gospodarczego tkwiącego w danych publicznych, ale nawet często go sobie nie uświadamia"

Ekspert: otwarcie danych publicznych może przynieść gospodarce miliardy

istotnych zbiorów zostało zdigitalizowanych, np. księgi wieczyste czy Krajowy Rejestr Sądowy. "Dzieje się to jednak zbyt wolno, a polska administracja i biznes nie tylko nie wykorzystuje potencjału gospodarczego tkwiącego w danych publicznych, ale nawet często go sobie nie uświadamia"

Koniec z zaświadczeniami w urzędach

powinien szukać przede wszystkim drogą elektroniczną, wykorzystując dostępne rejestry. Pomocne w tym zakresie mają być: rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która również zacznie działać w 

Chcesz prowadzić w Polsce firmę transportową? Przygotuj się na spore wydatki

tego typu działalności. Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) nieprzekraczającej 3,5 t nie podlegają ustawie o transporcie drogowym. By prowadzić nimi przewozy, nie trzeba mieć specjalnej licencji. Trzeba ją mieć tylko wówczas, gdy przedsiębiorca chce prowadzić przewozy rzeczy lub osób

Nowości w zawieszaniu działalności w spółkach

wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.Podstawa prawnaUstawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.)Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007

Prezydent podpisał nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Chodzi o nowelizację Prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. "Uchwalona ustawa ma na celu redukcję albo całkowite usunięcie barier w

"Rz": Firmę można założyć w domu

zastąpią oświadczenia - czytamy w gazecie. Tak będzie w 220 przypadkach, np. przy: ubieganiu się o świadczenia rodzinne, wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i do Krajowego Rejestru Sądowego. Urzędnicy będą musieli się zadowolić deklaracją danej osoby, że spełnia określone wymagania. To znacznie

Pół miliarda długów w budownictwie. Branża tonie?

niepłacenie w ogóle, oraz spowolnienia gospodarczego, które ta gałąź gospodarki odczuwa zawsze najsilniej - tłumaczy Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów. Giełda wierzytelności: Kontrahenci nie płacą? Sprzedaj faktury i odzyskaj pieniądze. Dynamika produkcji budowlano-montażowej spadła

Rejestracja firmy w CEIDG

zgłoszenia siebie i pracowników do ubezpieczenia społecznego.Działalność reglamentowanaDla wielu rodzajów działalności gospodarczej istnieje obowiązek uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Ma to zastosowanie w odniesieniu do ponad 80 różnych rodzajów

Szczecin. Uprawomocnił się wyrok ws. dzierżawy terenów postoczniowych

. Władze TF Silesia podkreślały wcześniej, że Kraftport nie wykorzystywał terenów postoczniowych w działalności gospodarczej. Z kolei szczecińskie środowiska związane z branżą morską zwracały uwagę, że kluczowy z punktu widzenia prowadzenia działalności stoczniowej majątek wydzierżawiony przez Kraftport

NIP zniknie na zawsze? Pojawiło się światełko w tunelu

tylko jeden z tych numerów. Ministerstwo Finansów uruchomi przy tym Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Jego działalność ma skrócić obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszyć obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które

Dlaczego w Kasie Wspólnota nie ma kasy. Ujawniamy szczegóły śledztwa

bezpieczeństwa środków pieniężnych zdeponowanych przez członków Kasy, jak i dla całego systemu spółdzielczych kas zwracam się o ponowne przeanalizowanie przedstawionych przez nadzór argumentów oraz weryfikację prawidłowości dokonania wpisu podniesienia kapitału". Według KNF wpis do Krajowego Rejestru

Jedno kliknięcie i lądujesz z długiem na oszusci.org. Uwaga na ten przekręt!

maile do przedsiębiorców dzięki danym zassanym z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Intrygująca treść maila i spersonalizowany link z nazwiskiem danego przedsiębiorcy sprawiają, że większość osób dla spokoju klika i sprawdza, o co chodzi. Ale właśnie wraz z tym kliknięciem

Szczurek: PIT za 2014 r. wypełni już administracja podatkowa

obligacje złotowe o wartości ok. 8 mld zł, analitycy szacują, że dzięki tej aukcji pokryte zostało około 40 proc. potrzeb pożyczkowych państwa. Szczurek poinformował też, że od 1 października przedsiębiorcy będą mogli szybciej rozpocząć działalność, bo już w dniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, bez

VIP Republic - kolejny podejrzany sklep internetowy?

się w internecie i w radiu. Sklep uwiarygadniał także przyznany znaczek "rzetelnej firmy" wydany przez Biuro Informacji Gospodarczej Krajowy Rejestr Długów. Jednak po sugestiach forumowiczów i dziennikarzy, którzy dopytywali się o działalność sklepu, Krajowy Rejestr Długów wziął pod lupę VIP

Portret Polaka dłużnika. Nie spłacamy miliardów złotych kredytów

: Krajowy Rejestr Długów podaje liczbę zobowiązań, która obecnie wynosi ponad 5 mln wpisów. Nie oznacza to, że tylu jest dłużników, bo przecież jeden może mieć na karku kilka zobowiązań. Ponad 40 proc. to wierzytelności finansowe, np. zgłaszane przez firmy pożyczkowe, banki czy ubezpieczycieli i wpisywane

Obiecują krociowe zyski z inwestycji w... ziemniaki. Prezes parabanku zatrzymany przez CBŚ

prowadzoną przez niego działalnością tzw. parabankową, obecnie w prokuraturze w Szczecinie trwają czynności z zatrzymanym. Usłyszał dwa zarzuty: prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia i przedstawienia w Krajowym Rejestrze Sądowym nieprawdziwych informacji na temat podmiotu gospodarczego, w którym

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; Znajdź przetarg dla swojej firmy: Oferty przetargów z całego kraju 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w

Olsztyn. 485 wierzycieli w postępowaniu upadłościowym spółki Remedium

Chodzi o spółkę finansową Remedium - Doradcy Finansowi w Olsztynie, wobec której sąd gospodarczy ponad rok temu ogłosił upadłość likwidacyjną. Przeciw byłemu prezesowi spółki Sylwestrowi S. toczy się postępowanie prokuratorskie dotyczące prowadzenia bez zezwolenia działalności ws. gromadzenia

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

, następujących dokumentów: 1)oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art

"PB": Elektroniczny spis przedsiębiorców

Przyspieszone zostały prace nad centralną ewidencją i informacją o działalności gospodarczej (CEIDG) - informatycznym systemem rejestracji przedsiębiorców posiadających status osób fizycznych. Ma on być gotowy w 2011 r.System CEIDG ma stanowić źródło informacji o przedsiębiorcach. Będzie to możliwe

"PB": Powstanie elektroniczny spis przedsiębiorców, urzędnicy nie będą już potrzebni

Przyspieszone zostały prace nad centralną ewidencją i informacją o działalności gospodarczej (CEIDG) - informatycznym systemem rejestracji przedsiębiorców posiadających status osób fizycznych. Ma on być gotowy w 2011 r.System CEIDG ma stanowić źródło informacji o przedsiębiorcach. Będzie to możliwe

Jakie kroki trzeba wykonać, by założyć działalność gospodarczą?

momentu ich powstania. Od 1 lipca 2011 r. w celu zgłoszenia działalności gospodarczej wypełnia się formularz CEiDG-1 (wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Uzyskanie numeru REGON Numer REGON to rejestr urzędowy podmiotów gospodarki, który posiada

Komornicy zajmują emerytury i renty seniorów

. osób powyżej 60 lat. Chodzi o te powyżej 200 zł i niepłacone od co najmniej dwóch miesięcy. Krajowy Rejestr Długów podaje, że zmienia się struktura wiekowa dłużników. Zmniejsza się odsetek najmłodszych, do 25. roku życia, a zwiększa się grupa najstarszych, liczących więcej niż 65 lat. Na początku 2011

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery