krajowa stopa bezrobocia

PAP

RPP: stopy bez zmian co najmniej do końca pierwszej połowy 2014 r.

RPP: stopy bez zmian co najmniej do końca pierwszej połowy 2014 r.

RPP kolejny miesiąc podtrzymała ocenę, że stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie co najmniej do końca pierwszego półrocza br., a wcześniejsze obniżki stóp oraz ich późniejsze utrzymanie sprzyja ożywieniu gospodarczemu - wynika z komunikatu.

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 7-8 stycznia 2014 r. (komunikat)

, a wzrost zatrudnienia pozostaje niewystarczający do obniżenia stopy bezrobocia, która kształtuje się nadal na podwyższonym poziomie. Wysokie bezrobocie ogranicza presję płacową i popytową w gospodarce, a dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw pozostaje niska. Inflacja CPI w listopadzie 2013 r

Nastroje na giełdach powinny się poprawić po dobrym odczycie PKB w USA

poprawy nastrojów zarówno na rynkach europejskich oraz na rynku amerykańskim. Jednakże rynek będzie zwracał również uwagę na popołudniowe dane dotyczące stopy bezrobocia w USA (7,2% oczekiwań przez analityków)" – powiedział Bursa. Zaznaczył, że teoretycznie niższa stopa bezrobocia powinna

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 2,8 proc.

na rynku pracy nadal nie będzie dobra, choć lepsza niż w 2012 i 2013 roku. Bezrobocie powinno systematycznie spadać i wynieść na koniec tego roku 12,6 proc., a rok później 11,8 proc. Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy, stopa bezrobocia nadal będzie dwucyfrowa. "W ocenie Instytutu spadek

Belka: w 2013 r. NBP nie wypracował zysku

ożywienia wzrostu w Polsce. "Ożywienie gospodarcze stopniowo przekłada się na sytuację na rynku pracy. Pojawiają się sygnały wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz spadku bezrobocia. Mimo niewielkiego spadku w lutym, stopa bezrobocia jest nadal podwyższona, co ogranicza dynamikę

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie na niskim poziomie w kolejnych kwartałach

r. (wobec 3,7% w 2012 r.) W lipcowym dokumencie zakładano następujące jej poziomy: 0,8% w 2013, 1,5% w 2014 r. oraz 1,5% w 2015 r. NBP podał też, że część członków RPP podkreślała, iż wciąż wysoka stopa bezrobocia hamuje zarówno presję kosztową (poprzez ograniczanie presji płacowej), jak i

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 3-4 grudnia 2013 r. (komunikat)

  towarzyszy  wyhamowanie  niekorzystnych tendencji na rynku pracy. Według BAEL, w III kw. liczba pracujących w gospodarce była nieco wyższa niż rok wcześniej. Przyczyniło się to także do niewielkiego obniżenia stopy bezrobocia w ujęciu rocznym, która pozostaje jednak na podwyższonym

Analitycy: sprzedaż detaliczna w Polsce wzrosła średnio o 4,3 proc.

Polsce poprawia się, ale wynik obciąży negatywny efekt statystycznej bazy porównawczej rdr". Analitycy nie spodziewają się zmiany stopy bezrobocia w październiku. Ich zdaniem wynosi 13 proc., czyli tak jak we wrześniu i sierpniu. "Mnożące się oznaki stabilizacji rynku pracy nie przekładają się

Raport EY: Pomimo optymistycznych sygnałów, strefa euro pozostaje w tyle na drodze do ożywienia

Stopa bezrobocia w eurolandzie utrzyma się na poziomie 11% co najmniej do 2018 roku. Będzie to główny czynnik hamujący wzrost gospodarczy. Osłabiające się euro pomoże eksporterom. Stan finansów publicznych w poszczególnych krajach będzie wracał do równowagi. Natomiast poziom zróżnicowania, jeśli

"Rz": Szkoła w kryzysie zaufania

"Rz": Szkoła w kryzysie zaufania

uczniów liceów i techników, którzy czują się zagrożeni bezrobociem, sięga odpowiednio 65 i 70 proc. A to wyniki zbliżone do 2003 r., gdy stopa bezrobocia w Polsce sięgała 20 proc. (teraz 14 proc.). Z kolei w 2008 r. podobne obawy miało niemal o połowę mniej uczniów - ok. 38 proc. Ponadto 60 proc

EY: bezrobocie w strefie euro powyżej 11 proc. do 2018 r.

EY: bezrobocie w strefie euro powyżej 11 proc. do 2018 r.

Belgię, Holandię i Finlandię. Autorzy opracowania uważają, że powolne tempo wzrostu gospodarczego, spadające ceny energii, a także niski poziom wydatków spowodowany wysokim bezrobociem sprawiają, że jednym z zagrożeń stojących przed unią walutową jest deflacja. Stopa inflacji w strefie euro utrzymuje

Prawie 30-procentowy wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów

Prawie 30-procentowy wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów

sygnalizuje dalszą wyraźną poprawę. - Dane GUS dotyczące bezrobocia są pozytywną niespodzianką. Należy podkreślić, że w lutym ze względu na negatywny wpływ czynników o charakterze sezonowym miesięczne spadki stopy bezrobocia zdarzają się niezwykle rzadko (poprzednio w 2008 roku) i są symptomem wyraźnej

NBP: Mediana prognoz analityków dot. wzrostu PKB w 2013 r. wynosi 1,2%

będzie spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń" - głosi raport. W czerwcowej rundzie prognoza centralna wzrostu PKB wynosiła odpowiednio: 1,2%, 2,3% i 3,1%. Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia

Polska gospodarka wchodzi w okres wzrostów

odczuwało ostatnie dwa lata jako faktyczną recesję, co potwierdzały statystyki rynku pracy: malejące zatrudnienie i rosnąca stopa bezrobocia - przekonuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Dla merytorycznej oceny stanu gospodarki znaczenie mają rezultaty kwartalne, na podstawie których od

Rząd przyjął rozwiązania ułatwiające inwestowanie w SSE

kosztów inwestycji i poziomów zatrudnienia przy włączaniu do stref gruntów prywatnych pod konkretne inwestycje, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "W powiatach o stopie bezrobocia równej lub niższej od średniej krajowej wymagania zostaną obniżone o 20%, natomiast w pozostałych powiatach o 30

190 tys. cudzoziemców opuściło Hiszpanię w 2012 r. Nie mogli znaleźć pracy

190 tys. cudzoziemców opuściło Hiszpanię w 2012 r. Nie mogli znaleźć pracy

hiszpańskim rynku pracy. Bez zajęcia pozostaje 4,7 mln mieszkańców kraju. To pokłosie problemów gospodarczych kraju. W ubiegłym roku PKB Hiszpanii skurczył się, a minimalny wzrost ma nastąpić dopiero w tym roku - rządowe prognozy mówią, że PKB wzrośnie o 0,5 proc. W trzecim kwartale 2013 r. stopa bezrobocia

Podwyżki stóp zaczną się najwcześniej w połowie 2014 r. wg analityków

Warszawa, 02.10.2013 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie zaskoczyła dziś ani pozostawiając stopy procentowe na niezmienionych poziomach, ani podtrzymując opinie o braku presji inflacyjnej i powolnym ożywieniu gospodarczym. Analitycy obecnie skupiają się na poszukiwaniu sygnałów co do

Informacja po posiedzeniu RPP (komunikat)

pracujących i wzrostu bezrobocia. Również dane z sektora przedsiębiorstw za kwiecień wskazują na kontynuację spadku zatrudnienia, czemu towarzyszy wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego (po wyeliminowaniu czynników sezonowych). Sytuacja na rynku pracy przyczynia się do utrzymania niskiej dynamiki wynagrodzeń

Konfederacja Lewiatan: ożywienie w gospodarce trwa

detaliczna. To - ich zdaniem - efekt utrzymującej się dodatniej dynamiki płac realnych przy niskiej inflacji oraz malejącego tempa spadku zatrudnienia. Konfederacja Lewiatan wskazała, że stabilizacja stopy bezrobocia podnosi zaufanie konsumentów, a dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz rosnąca liczba

Lubuskie. Uratowano 78 etatów dzięki ustawie o ochronie miejsc pracy

połowy roku będzie brana pod uwagę także stopa bezrobocia na danym terenie" - wyjaśniła. Informacje na temat pomocy z tego źródła lubuscy przedsiębiorcy mogą uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze. Na koniec grudnia 2013 r. stopa bezrobocia w woj. lubuskim wynosiła 15,7 proc., przy

Bank Światowy: w 2014 r. polski PKB wzrośnie o 2,8 proc.

Bank Światowy: w 2014 r. polski PKB wzrośnie o 2,8 proc.

, że reformy sektora finansowego, które mają doprowadzić do pobudzenia akcji kredytowej zajmą trochę czasu; podjęta będzie konsolidacja fiskalna, a stopa bezrobocia powinna się ustabilizować, aczkolwiek na rekordowo wysokim poziomie. Niski wzrost gospodarczy spowoduje, że większym wyzwaniem będzie

Bank Światowy: w 2014 r. polski PKB wzrośnie o 2,8 proc.

spadku popytu krajowego, natomiast Węgry odnotowały w trzecim kwartale wzrost, po pięciu kolejnych kwartałach spadku koniunktury. W raporcie zauważono, że rynek pracy nie odczuł jeszcze znaczących korzyści z ożywienia w gospodarce, a stopy bezrobocia pozostają na najwyższym poziomie od pierwszej połowy

Bank Światowy: w 2014 r. polski PKB wzrośnie o 2,8 proc.

pod silnym wpływem spadku popytu krajowego, natomiast Węgry odnotowały w trzecim kwartale wzrost, po pięciu kolejnych kwartałach spadku koniunktury. W raporcie zauważono, że rynek pracy nie odczuł jeszcze znaczących korzyści z ożywienia w gospodarce, a stopy bezrobocia pozostają na najwyższym poziomie

Ankieta NBP: wzrost PKB przyspieszy w br. do 2,8 proc., a w 2015 do 3,4 proc.

stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro. Rosnącej dynamice PKB w gospodarce krajowej towarzyszyć będzie spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń" - dodano. Natomiast "prognozy centralne inflacji CPI wskazują na oczekiwany wzrost średniorocznej dynamiki cen do 1,7 proc. w 2014

GUS: inflacja w marcu rok do roku wzrosła o 0,7 proc.

razie nałożenia przez UE sankcji gospodarczych na Rosję" - podkreśliła główna ekonomistka Banku Pocztowego Moniki Kurtek. Główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka uważa, że niska inflacja to wynik braku presji płacowej. "Stosunkowo wysoka stopa bezrobocia utrzymuje wzrost płacy

MF: Potencjalne tempo wzrostu PKB wzrośnie do 3,4% w 2015 z 3,2% w l. 2013-2014

Warszawa, 16.04.2014 (ISBnews) - Potencjalne tempo wzrostu PKB wzrośnie z poziomu 3,2% szacowanego dla lat 2013-2014 do ok. 3,4% w 2015 r., głównie wskutek oczekiwanego przyspieszenia tempa wzrostu produktywności czynników produkcji oraz kontynuacji zmniejszania się stopy bezrobocia równowagi

Kalendarium ISBnews

WTOREK, 23 lipca --10:00: Konferencjs prasowa GUS - m.in. dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia za czerwiec --10:30: Konferencja prasowa PKN Orlen nt. wyników za II kw.  --11:30: Konferencja prasowa ZBP nt raportu InfoDOK, odwróconej hipoteki i przenoszenia rachunków

NBP: Mediana prognoz analityków dot. wzrostu PKB w 2013 r. wynosi 1,2%

PKB w gospodarce krajowej towarzyszyć będzie nieznaczny spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń" - głosi raport. W marcowej rundzie prognoz mediana wzrostu PKB wynosiła odpowiednio: 1,5%, 2,5% i 3,2%. Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,4 pkt do 2,9% w 2014 r.

realnych dochodów rozporządzalnych" - zaznaczono w materiale. Komisja obecnie prognozuje, że zharmonizowana stopa bezrobocia (wg definicji Eurostatu) spadnie do 10,3% w 2014 r. i do 10,1% w 2015 r. (wobec 10,4% w 2013 r.), podczas gdy w listopadzie oczekiwała odpowiednio: 10,7% w 2013 r., 10,8% w

OECD podnosi prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. do 2,7 proc.

zacznie łagodnie rosnąć wraz z domykaniem się luki popytowej. Stopa bezrobocia może zacząć powoli spadać pod koniec 2014 r. Ponieważ presje inflacyjne zaczęłyby rosnąć w 2015 r., bank centralny powinien rozpocząć podnoszenie stóp procentowych od okolic połowy 2014 r." - dodano. OECD prognozuje, że w

Ustawa o pomocy dla przedsiębiorstw w kryzysie podpisana

Świadczeń Pracowniczych i 50 mln zł z Funduszu Pracy.Ustawa ma mieć bezpośrednie zastosowanie przez rok - do końca czerwca 2014 r. Po tej dacie przewidziany w niej mechanizm ochrony miejsc pracy będzie uruchamiany rozporządzeniem rządu, jeśli stopa krajowego bezrobocia wyniesie 7 proc. lub więcej.

Rząd zmienia zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych

przeznaczeniem pod konkretne inwestycje. Obniżone zostaną m.in. minimalne wymagania dot. kryterium stopy bezrobocia, kosztów inwestycji i poziomów zatrudnienia przy obejmowaniu gruntów obszarem strefy. W powiatach o stopie bezrobocia równej lub niższej od średniej krajowej wymagania w tym zakresie zostaną

Rynek walutowy czeka na impulsy, wyznaczające nowy kierunek

makroekonomicznych, dziś należy oczekiwać zwiększonej zmienności na złotym. Wydarzeniem wtorku na krajowym rynku walutowym będzie publikacja przez Główny Urząd Statystyczny najnowszych danych o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia. GUS opublikuje dane o godzinie 10:00. W lutym oczekiwane jest przyspieszenie

Szczurek: wzrost PKB w 2013 miłą niespodzianką; ten rok będzie lepszy

. Ministerstwo Finansów założyło, że PKB wzrośnie o 2,5 proc., ale Mateusz Szczurek mówił niedawno, że możliwe jest osiągnięcie wskaźnika w wysokości 2,9 proc., jak prognozuje Narodowy Bank Polski. Zgodnie z ostatnimi danymi resortu pracy w grudniu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu ub.r

Sprzedaż detaliczna sugeruje odbicie od dna w popycie konsumentów wg analityków

- według analityków, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec tego roku może już nie wzrosnąć powyżej 14,0% (w maju spadła do 13,5% z 14,0% w kwietniu. Poniżej przedstawiamy najciekawsze cytaty z wypowiedzi ekonomistów: "Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej potwierdzają nieznaczne odbicie

Bezrobocie spada. W marcu wyniosło 13,6 proc.

W marcu stopa bezrobocia w Polsce spadła do 13,6 proc. To 0,3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Bez pracy wciąż jest jednak 2 mln 184 tys. osób. To o blisko 72 tys. mniej niż w lutym. Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił w

Ekonomiści: Rada powinna nadal obniżać stopy

W środę RPP zdecyduje o stopach procentowych Narodowego Banku Polskiego. Ekonomiści, z którymi rozmawiała PAP, spodziewają się obniżki 25 pkt bazowych, czyli 0,25 proc.Stopy procentowe mają zarówno kluczowy wpływ na inflację, jak i kondycję gospodarki, która w Polsce w drugim półroczu 2012 r

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,1% w 2014 r.

.). Stopa bezrobocia będzie powoli spadać, według prognoz Funduszu, i osiągnie 10,2% w tym roku oraz 10,0% w roku przyszłym (wobec 10,3% w 2013 r.). Deficyt na rachunku obrotów bieżących powinien pozostać pod kontrolą, wynika z prognoz, według których sięgnie on 2,5% PKB w 2014 r. i 3,0% PKB w 2015 r

Najgorsze gospodarki świata w 2013 roku

uznać nazwy tego kraju, uważając, że Macedonia to nazwa jednej z prowincji greckich na północy kraju.Macedonia jest niechlubnym rekordzistą pod względem stopy bezrobocia - Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że w tym roku bezrobocie w tym kraju wynosi aż 30,02 proc. Jednak władze w Skopje nie do

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia wzrośnie do 10,8% w 2013 r. i 11,3% w 2014 r.

spodziewał się, że stopa bezrobocia będzie rosła bardziej wyraźnie - w tym roku miała wynieść 11,1%, zaś w 2014 r. - wzrosnąć do 12,1%, a w 2015 r. - do 12,4%. "Wzrost bezrobocia równowagowego będzie jednak nieznaczny ze względu na wysoką elastyczność płac na krajowym rynku pracy, wynikającą z

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2014 r. wynosi 2,8%

gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro. Rosnącej dynamice PKB w gospodarce krajowej towarzyszyć będzie spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń" - czytamy dalej. We wrześniowej rundzie prognoza centralna wzrostu PKB wynosiła

Inflacja w strefie euro na najniższym poziomie od 2009 r.

. Podkreślili, że wynika ono z powolnego tempa wzrostu gospodarczego, spadających ceny energii, a także niskiego poziomu wydatków wskutek wysokiego bezrobocia. "Stopa inflacji w strefie euro utrzymuje się poniżej celu, który EBC ustalił na 2 proc. Według prognoz EY, w tym roku stopa inflacji wyniesie

Amerykański Fed będzie nadal "drukował" dolary

bank centralny spodziewa się także, iż w 2013 roku stopa bezrobocia wyniesie 7,3-7,5 procent wobec 7,4-7,7 procent prognozowanych w grudniu.W reakcji na komunikat amerykańskiego banku centralnego dolar pogłębił spadki wobec euro oraz ograniczył zwyżkę wobec jena.

OECD podnosi prognozę wzrostu PKB dla Polski

raporcie.Eksperci OECD oceniają też, że stopa bezrobocia w Polsce zacznie powoli spadać dopiero pod koniec przyszłego roku.Deficyt i OFEInstytucja prognozuje też, że w 2015 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 3,1 proc. PKB. W 2015 r. będzie też przestrzeń do szybszej konsolidacji finansów publicznych

Konfederacja Lewiatan: rośnie popyt krajowy i sprzedaż detaliczna

zagraniczne; kwartalny indeks popytu globalnego spadł z 26 pkt do 24 pkt. Wzrosły indeksy finansów, odzwierciedlające rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej. Indeksy kwartalny i roczny zyskały po 1 pkt i wyniosły odpowiednio: 47 pkt i 45 pkt. Z

Gospodarcze walentynki: PKB w IV kw. wzrosło o 2,7%

odnotujemy wzrost przekraczający 3%. Wówczas odczuwalność lepszej kondycji gospodarczej przejawiać się będzie poprzez znaczny spadek stopy bezrobocia oraz realny wzrost wynagrodzeń. Pensje Polaków w 2013 roku przeciętnie realnie wzrosły o 2,5%. W tym roku spodziewamy się lepszego wyniku. - Liczba

Płace i zatrudnienie w firmach mogą rosnąć coraz szybciej wg analityków

. w porównaniu do listopada jest dość  zaskakujący. Po pierwsze, poziom subindeksu PMI obrazujący popyt na pracę w polskim przemyśle  kształtował się na najwyższym poziomie najwyższym od maja 2007 r. Po drugie, wstępny szacunek MPiPS wskazywał, że stopa bezrobocia w grudniu obniżyła się do

Agencja Fitch: Ożywienie gospodarcze w strefie euro wciąż kruche

dla eurolandu będzie bezrobocie, zwłaszcza długookresowe i strukturalne w zadłużonych krajach śródziemnomorskich. Agencja przewiduje, że średnia stopa bezrobocia dla eurostrefy utrzyma się powyżej 12 proc. do 2015 r. W latach 2013-15 najszybciej rozwijającym się członkiem eurostrefy będą Niemcy. Ich

Na rynku walutowym zapowiada się spokojna sesja w poniedziałek

piątkowa. W godzinach porannych dolar może odrabiać straty względem euro, jednak naszym zdaniem będzie to tylko ruch korekcyjny. Dane z Niemiec będą wspierać euro po południu" – uważa główny ekonomista DZ Banku Janusz Dancewicz. W jego ocenie, spadek stopy bezrobocia w USA do 7% jest kolejnym

Szczurek: wzrost PKB w 2013 miłą niespodzianką; ten rok będzie lepszy

. Ministerstwo Finansów założyło, że PKB wzrośnie o 2,5 proc., ale Mateusz Szczurek mówił niedawno, że możliwe jest osiągnięcie wskaźnika w wysokości 2,9 proc., jak prognozuje Narodowy Bank Polski. Zgodnie z ostatnimi danymi resortu pracy w grudniu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu ub.r

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt do 1,3% w 2013 r.

lepszej sytuacji na rynku pracy - obecnie prognozuje, że zharmonizowana stopa bezrobocia (wg definicji Eurostatu) wzrośnie do 10,7% w 2013 r. i do 10,8% w 2014 r. (wobec 10,1% w 2012 r.), podczas gdy w maju oczekiwała odpowiednio: 10,9% w 2013 r. i 11,4% w 2014 r. Na 2015 r. Komisja przewiduje już spadek

Firmy są gotowe zatrudniać. Będą podwyżki?

, że wzrost PKB to nie tylko zasługa eksportu, ale i popytu krajowego. Jak jest naprawdę? Powinniśmy pamiętać, że wzrost stopy bezrobocia w zimie jest normalny. Przecież kończą się prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie, turystyce. Eksperci rynku pracy mówią, żeby patrzeć, jak zmieniła się stopa

Kalendarium ISBnews

; PIĄTEK, 24 maja --10:00: Konferencja pt. "Współczesność i rozwojowe trendy czesko-polskich stosunków gospodarczych"  --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (dane m.in. o stopie bezrobocia rejestrowanego i BAEL oraz o sprzedaży detalicznej) --11:00: Konferencja &bdquo

Kalendarium ISBnews

.   PIĄTEK, 24 maja --10:00: Konferencja pt. "Współczesność i rozwojowe trendy czesko-polskich stosunków gospodarczych"  --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (dane m.in. o stopie bezrobocia rejestrowanego i BAEL oraz o sprzedaży detalicznej) --11:00: 

Turyści zbawią hiszpańską gospodarkę? Rekordowa liczba gości z zagranicy

, Andaluzja oraz Wyspy Kanaryjskie.Turystyka jest jedną z kluczowych gałęzi hiszpańskiej gospodarki, która odpowiada za 10 proc. krajowego PKB. Dobre wyniki tej branży mogą pomóc pozostającej w recesji Hiszpanii, gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa w UE i wynosi już ponad 25 proc.

Mieszane dane o polskiej gospodarce. Czy to już ożywienie?

Zachodniego WBK. Bo sytuacja na rynku pracy wolno, ale konsekwentnie się poprawia, inflacja jest niska, a dostęp do kredytów łatwiejszy.W październiku stopa bezrobocia trzeci miesiąc z rzędu utrzymała się na poziomie 13 proc.Rok temu poziom bezrobocia w październiku zaczął się już zwiększać. Wynosił wówczas

DGP: Śląsk i Podkarpacie tracą mieszkańców. Przyjeżdżają do Warszawy?

, co oznacza, że wielu młodych ludzi nie może znaleźć pracy zgodnej z wykształceniem. Obydwa powody w połączeniu z bardzo wysokim bezrobociem na tle reszty kraju (na Podkarpaciu wynosi aż 15,5 proc. przy średniej stopie bezrobocia w całej Polsce na poziomie ok. 13 proc.) mają stanowić główną motywację

PKB w dół. Czy to dołek recesji w strefie euro? Europa nie kupuje

wszystkim skutek fatalnej sytuacji na unijnym rynku pracy. Gdy ludzie nie mają pracy, nie zwiększają swoich wydatków. Z danych Eurostatu wynika, że w kwietniu stopa bezrobocia w strefie euro sięgnęła rekordowego poziomu 12,2 proc. W całej UE 11 proc. osób aktywnych zawodowo było bez pracy. To daje niemal

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 1,3% w 2013 r., do 2,4% w 2014 r.

inflacja konsumencka w Polsce w ujęciu średniorocznym spowolni do 1,4% w tym roku i wyniesie 1,9% w 2014 r. (wobec 3,7% w ub.r.), zaś liczona na koniec roku wyniesie odpowiednio: 1,9% w 2013 r. i 2,0% w 2014 r. (wobec 2,4% na koniec 2012 r.). Stopa bezrobocia będzie nadal rosnąć, według prognoz Funduszu

Wzrost gospodarczy w 2013 roku w górę o 1,6 proc.

wzrośnie o 2,5 proc., ale Mateusz Szczurek mówił niedawno, że możliwe jest osiągnięcie wskaźnika w wysokości 2,9 proc., jak prognozuje Narodowy Bank Polski. Z kolei zgodnie z ostatnimi danymi resortu pracy w grudniu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu ub.r. 13,4 proc., czyli tyle

USA.Wall Street mocno w górę po wypowiedzi nowej prezes Fed

utrzymywała długo powyżej lub poniżej tego poziomu" - oświadczyła. Jak wynika z ubiegłotygodniowych danych z rynku pracy w USA, liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w styczniu wzrosła o 113 tys., podczas gdy w grudniu wzrosła o 75 tys. Jednocześnie stopa bezrobocia w

OECD: 57 milionów bezrobotnych w 2010 r.

kwietniu bieżącego roku przeciętna stopa bezrobocia w państwach OECD wyniosła 7,8 proc."Bezrobocie będzie ciążyło na gospodarkach krajowych jeszcze przez długi czas - podkreślił w oświadczeniu sekretarz generalny OECD Angel Gurria. - Poprzednie spadki koniunktury nauczyły nas, że wzrost etatów

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w III kw. będzie wyższy niż 0,8% r/r w II kw. 2013 r.

PMI, sygnalizują stopniowe ożywienie wzrostu" - czytamy dalej. Członkowie władzy monetarnej wskazywali także na sygnały stopniowej poprawy na rynku pracy - w sierpniu miało miejsce nieznacznie obniżenie się stopy bezrobocia rejestrowanego (po wyeliminowaniu czynników sezonowych). Nastąpił też

Bezrobocie w Łódzkiem. Jest nie najlepiej, ale lepiej

Statystycznego w Łodzi.Mniejsza stopa bezrobocia odnotowywana jest w woj. wielkopolskim, mazowieckim, śląskim, małopolskim. O piąte miejsce rywalizują region łódzki i pomorski. W obu stopa bezrobocia utrzymuje się na podobnym poziomie.Według danych łódzkiego Urzędu Statystycznego już w czerwcu spadliśmy na

Lutowa sprzedaż potwierdza, że odbiciu PKB pomaga także konsumpcja wg analityków

marcu, ostatnim miesiącu możliwości zakupu samochodu 'z kratką' po obniżonym koszcie. Luty był kolejnym miesiącem pozytywnych informacji z rynku pracy. Stopa bezrobocia nie wzrosła, jak to miało zazwyczaj miejsce w latach poprzednich o tej porze roku, ale wręcz spadła w stosunku do stycznia. Liczba

HSBC obniżył prognozę PKB dla Polski za br. do 1,0 proc.

. Średnia stopa bezrobocia za br. sięgnie 13,8 proc. ogółu zatrudnionych (w 2012 r. wyniosła 12,8 proc.), zaś średnia stopa inflacji za br. 0,7 proc. wobec 3,7 proc. za ub.r.

PwC: Warszawa najbardziej atrakcyjna dla nieruchomości w regionie

nieruchomości jest Monachium. Z kolei Dublin zwycięża w kategorii nowych inwestycji. "Utrzymująca się popularność Monachium nie jest zaskoczeniem, z uwagi na stabilną sytuację gospodarczą Niemiec, niską stopę bezrobocia oraz rosnącą populację. Wszystkie te elementy sprawiają, iż miasto to stanowi

Eksperci: w 2014 r. będzie lepiej na rynku pracy

rynku pracy w 2013 roku wskazywał też główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak. Szacuje on, że stopa bezrobocia w 2014 r. wyniesie 12-13 proc. "Poprawa będzie wynikała głównie z czynników cyklicznych, przede wszystkim z przeznaczenia dużych środków publicznych na wydatki w

IBnGR: Wzrost PKB wyniesie 1,2% w 2013 r. i 2,6% w 2014 r.

Stopa bezrobocia rejestr. (na koniec r.) 13,4 14,1 13,0 (ISBnews)  

Inwestycje za 100 mln zł w Siemianowickim Parku Biznesu

Śląskimi, Wojkowicami, Czeladzią. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy stop bezrobocia na koniec lutego wyniosła 15,4 proc. wobec 11,7 proc. w województwie śląskim.(PAP)

Trwa realizacja zysków na polskiej walucie w obliczu oczekiwania na FOMC

danych będzie zależało w jakim tempie redukcja programu QE3 będzie się odbywać. Oczekujemy też, że Fed skoryguje nieco w dół prognozy PKB, jednocześnie opublikuje prognozy zakładające szybsze tempo spadku stopy bezrobocia w USA. Nie jest wykluczone, że zostanie obniżony docelowy poziom stopy bezrobocia

Złoty osłabia się w środę po słabych danych z chińskiej gospodarki

ożywienia, które to ożywienie powinniśmy obserwować w II połowie roku, napłynęły ze strony danych o produkcji przemysłowej"- podkreślił Kiepas. Czerwiec przyniósł też poprawę na polskim rynku pracy. Tak jak oczekiwano, stopa bezrobocia obniżyła się do 13,2% z 13,5%. To spadek sezonowy i na jesieni

Z przemysłem nie jest dobrze

Niestety, malejące zamówienia i produkcja, a także brak regulacji dotyczących rozliczania czasu pracy, na które czekamy od wielu miesięcy, nie pozwalają powstrzymać spadku zatrudnienia. Trudno się zatem dziwić, że stopa bezrobocia rośnie i - niestety - będzie rosła także w kolejnych miesiącach

Sprzedaży detal. nadal będzie szkodzić sytuacja na rynku pracy wg analityków

pracy - choć stopa bezrobocia spadła do 14,0% w kwietniu (a premier zapowiada dalszy niewielki spadek w maju). Choć niektórzy już dostrzegają sygnały poprawy - choćby we wzroście sprzedaży salonów samochodowych, to jednak na wyraźnie lepsze wyniki będziemy musieli zapewne poczekać do II połowy roku

BCC: Ten rok będzie lepszy od poprzedniego

, także Grecja i Włochy. Zdaniem eksperta BCC bazowa stopa procentowa EBC pozostanie w pobliżu 0,5 proc., a inflacja poniżej 2 proc. - Kryzys w strefie euro należy więc w zasadzie do przeszłości - ocenił Gomułka. Było silne spowolnienie W Polsce mieliśmy przez ostatnie dwa lata silne spowolnienie

Dobre nastroje inwestorów mogą umocnić złotego podczas handlu w środę

dzień na złotym z wahaniami blisko poziomów z wczorajszego zamknięcia. We wtorek złotego wsparł mix czynników lokalnych i globalnych. Wydarzeniem na krajowym podwórku były lepsze od oczekiwań lutowe dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia, potwierdzające tezę o systematycznie poprawiającej

OECD podniosło prognozę wzrostu PKB Polski na 2013 r. o 0,5 pkt proc. do 1,4%

ub.r., później jednak będzie przyspieszać - do 1,9% w 2014 r. i 2,2% w 2015 r. OECD uważa, że bank centralny będzie musiał zacząć "usuwać bodziec monetarny" poprzez podnoszenie stóp procentowych w 2014 r. Organizacja prognozuje także, że stopa bezrobocia w Polsce (jako procent siły

RING EKONOMICZNY - październik 2012

pojawią się szanse na ożywienie ekonomiczne w Europie oraz w krajowej gospodarce, nie należy liczyć na poprawę sytuacji na krajowym rynku pracy.Jednocześnie nie obawiałbym się jednak gwałtownego wzrostu stopy bezrobocia w horyzoncie najbliższego roku. Owszem, możliwy jest lekki wzrost, ale w skali ok. 1

Przegląd prasy

, sektorze obronnym i poprawę wyników --Andrzej Oziębło został powołany do zarządu Inventum TFI (d. Idea TFI) --Merlin.pl wynajmie 13 tys. m2 powierzchni w Good Point Puławska pod Warszawą --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 9,7% w lutym --Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro

IBnGR: Wzrost PKB przyspieszy do 2,8% w 2014 r. i 3,5% w 2015 r.

Inflacja CPI średnioroczna 0,9 1,9 2,0 Inflacja CPI na koniec roku 0,7 2,2 2,1 Wynagrodzenie brutto realne 2,6 2,9 3,1 Stopa bezrobocia rejestr. (na koniec r.) 13,4 12,6

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

s.a. - wst. IV kw. -0,1% r/r -1,1% r/r 09:00 Szwajcaria Indeks instytutu KOF styczeń 2 1,95 09:55 Niemcy Stopa bezrobocia s.a. styczeń 6,9% 6,9% 10:00

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014 r., zawierającą m.in. zmiany w OFE

budżetu wynosi 78.348.825 tys. zł., dochody przewidywane są w kwocie 77.957.123 tys. zł., zaś wysokość deficytu ustalono na 391.702s tys. zł. Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że wzrost produktu krajowego brutto w 2014 r. wyniesie 2,5%, stopa bezrobocia

Ostro hamujemy, czas ruszyć stopy

Polska gospodarka silnie hamuje. Tempo wzrostu PKB, które w ubiegłym roku wyniosło 4,3 proc., spadnie w tym roku do ok. 2,5 proc., a w przyszłym do ok. 2,2 proc. Jest to wyraźnie poniżej stopy wzrostu potencjalnego, która dla naszej gospodarki wynosi 4,0-4,5 proc. Dlatego rośnie bezrobocie. Stopa

Przegląd prasy

zaoferuje na przetargu uzupełniającym obligacje za 0,8 mld zł --Telestrada przeprowadzi due diligence NOM, należącego do Exatela --MPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 13,4% w grudniu --FCE Group podtrzymuje plany debiutu na NC w 2014 r. i kontynuuje inwestycje --Aktywa Pioneer

Będzie gorzej, niż wcześniej myślano. Inflacja pełza.PKB wolniej w górę

nadal prowadziły silnie ekspansywną politykę pieniężną, w tym część z nich zwiększyła skalę luzowania monetarnego. Fed utrzymał swoją deklarację pozostawienia krótkoterminowych stóp procentowych na poziomie bliskim zera (0,00-0,25 proc.) do momentu, kiedy stopa bezrobocia obniży się poniżej 6,5 proc

GUS: wynagrodzenie w marcu rdr wzrosło o 4,8 proc.

Pieniężnej jako czynnik, który mógłby ją zachęcić do rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych. Dla Rady najważniejszy jest poziom inflacji, a ponieważ znajduje się ona od kilku miesięcy na poziomach najniższych od 2006 r., stopy z dużym prawdopodobieństwem utrzymywane będą na niezmienionym poziomie co najmniej

Ile zarabia się na Pomorzu? Będziesz zaskoczony

] Najmniej zarabia się w województwie warmińsko-mazurskim - 3 150 zł brutto. - Niskie płace mogą wynikać między innymi z bardzo wysokiej, najwyższej spośród wszystkich województw stopy bezrobocia, która na koniec grudnia 2013 roku wyniosła 21,7% - wyjaśnia Rębisz. Pomorze na trzecim miejscu Województwo

Kalendarium ISBnews

i rozwojowe trendy czesko-polskich stosunków gospodarczych" --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (dane m.in. o stopie bezrobocia rejestrowanego i BAEL oraz o sprzedaży detalicznej) --11:00: Konferencja „ARBITRAŻ: Prawo, Praktyka, Instytucje"  --13:00: 

W końcu! RPP obcięła stopy procentowe. Kiedy następne obniżki?

w obliczu niekorzystnej sytuacji gospodarczej głęboko obniżyła stopy procentowe, przyczyniając się tym samym do uaktywnienia i w konsekwencji wzmocnienia swoich krajowych gospodarek, także wspomagając eksport ich produktów i usług do krajów o wysokiej stopie wzrostu" - podkreślono w piśmie do

MFW podwyższył prognozę wzrostu dla Polski do 3,1 proc. w 2014 r.

. - Dla mnie istotniejszy przy ocenie na rynku pracy jest wzrost zatrudnienia, a nie stopa bezrobocia. A ten wzrost zatrudnienia jest bardzo umiarkowany. Nie spodziewam się, że ten wzrost zatrudnienia w tym roku będzie szczególnie szybszy, a na pewno nie spodziewam się, że bezrobocie na koniec roku

Projekt budżetu zbyt optymistyczny

- rządowa prognoza to 13 proc., moim zdaniem już na koniec roku stopa bezrobocia w Polsce wyniesie 13,2 proc., a w przyszłym roku nawet 14,1 proc. Zakładamy, że szczególnie kiepsko pod tym względem będzie wyglądał początek roku, a poprawa nastąpi dopiero w kolejnych miesiącach.Czytaj więcej: Rząd przyjął

Budżet 2013: wzrost PKB na poziomie 2,2 proc.

tym roku do 2,2 proc. w 2013 roku. "Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r. utrzyma się zaś na poziomie z końca roku bieżącego (13 proc.) i będzie się obniżać w kolejnych latach" - czytamy w projekcie budżetu."Przy założeniu braku szoków podażowych na rynkach światowych i na

Gronicki, Jankowiak: Bez OFE PKB byłby niższy o 6,99 pkt od osiągniętego w 2012r

być realne tempo wzrostu PKB, przeciętnie rocznie od 0,3 do 0,6 %. Stopa bezrobocia wg BAEL mogłaby być o 1,4-1,8 pkt proc. wyższa, osiągając w 2030 roku 9,2 %" - czytamy w analizie. Nominalny popyt krajowy mógłby być mniejszy o 8,7%, a jego ścieżka wzrostu bardzo podobna do PKB. Eksport netto

Gospodarka Grecji skurczyła się o 2,5 proc. na koniec ubiegłego roku

., a w III kwartale o 2,5 proc.Urząd statystyczny poinformował też, że w grudniu stopa bezrobocia w Grecji wyniosła 10,2 proc., podczas gdy w grudniu 2008 roku było to 8,9 proc. Z kolei w porównaniu z listopadem liczba osób pozostających bez pracy spadła - wtedy stopa bezrobocia wynosiła 10,6 proc.

Grecy i Hiszpanie szukają pracy w Niemczech

- przekracza 20 proc. W Niemczech stopa bezrobocia wynosi natomiast 6,9 proc. i jest najniższa od 20 lat.- Codziennie zasypują mnie telefonami i mailami z Grecji ludzie szukający pracy. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie widziałem - powiedział Angelos Dulgeris, który w Berlinie prowadzi grecką restaurację

Łotewska gospodarka straciła przez kryzys jedną trzecią wartości

, że stopa bezrobocia na Łotwie w październiku wyniosła 20,7 proc. Oznacza to, że bezrobocie na Łotwie jest największe w całej UE.

Dane GUS zapowiadają spowolnienie gospodarki

razie sytuacja nie jest najgorsza, a nastroje konsumentów relatywnie dobre.W najbliższych miesiącach sytuacja powinna jednak niestety ulec zmianie. Sygnałami pogorszenia koniunktury są dzisiejsze dane o bezrobociu. Mamy bardzo niewielki spadek bezrobocia jak na tę porę roku. W ujęciu rocznym stopa

Senat przyjął budżet. Prawie 200 poprawek

na biurko prezydenta. W ustawie zapisano, że deficyt budżetu w 2012 r. nie przekroczy 35 mld zł. Dochody państwa zaplanowano na 293,7 mld zł. Wydatki na 328,7 mld zł. PKB ma wzrosnąć o 2,5 proc., inflacja 2,8 proc., a stopa bezrobocia 12,3 proc.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji.Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę

Naturalna stopa bezrobocia

Naturalna stopa bezrobocia (bezrobocie naturalne) – poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi. Ekonomiści często definiują naturalną stopę bezrobocia jako sumę bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego. Bezrobocie to wiąże się ze zmianami na rynku

Stopa

, przy którym konsument skłonny jest dokonać wymiany dobra X na dobro Y i na odwrót Minimalna stopa zwrotu – zapewnia bezpieczeństwo środków wpłacanych przez uczestników funduszy Naturalna stopa bezrobocia – poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi Nominalna stopa

Lista państw świata według stopy bezrobocia

, które dostosowują te stopy do wspólnych podstaw, pozwalających już na ich porównanie. Porównania te generalnie odnoszą się do krajów rozwiniętych i są przygotowywane przez Division of International Labor Comparisons, Europejski Urząd Statystyczny i oddział statystyczny OECD. Stopa bezrobocia według krajów Kraj

Efektywna stopa protekcji

Efektywna stopa protekcji (eng. effective rate of protection) - stopień ochrony zapewniany krajowym czynnikom produkcji (pracy i kapitałowi) przez obowiązującą w danym kraju strukturę ceł. Chodzi więc nie tylko o cła nakładane na produkty importowane, konkurencyjne do rodzimych wyrobów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.