krajowa stopa bezrobocia

Anna Popiołek

Rynek pracy prawie jak przed kryzysem

Rynek pracy prawie jak przed kryzysem

Bezrobocie spadło w sierpniu do 11,7 proc. W pośredniakach jest rekordowa liczba ofert pracy.

Unia wyliczyła poziom bezrobocia w Polsce. Według Eurostatu, w sierpniu wyniosło 8,8 proc.

Według danych Unii bezrobocie w Polsce jest niższe od średniej europejskiej. Liczone według metodologii UE w sierpniu wyniosło 8,8 proc., po spadku z 9 proc. w lipcu - wynika z opublikowanych we wtorek danych unijnego urzędu statystycznego Eurostat. Średnia w UE wyniosła natomiast 10,1 proc., a w strefie euro 11,5 proc.

Eurostat: bezrobocie w Polsce w sierpniu 8,8 proc., średnia w UE 10,1 proc.

Holandia (10,1 proc.), a najwyższy Hiszpania (53,7 proc.), Grecja (51,5 proc. w czerwcu br.), Włochy (44,2 proc.) oraz Chorwacja (43,9 proc. w II kw. br.). W ubiegłym tygodniu GUS podał, że stopa bezrobocia liczona według krajowej metodologii (dotyczy bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy

W.Brytania. Spada bezrobocie i średnia płaca

premii płace wzrosły w czerwcu o 0,6 proc. rdr., najwolniej od 2001 r., znacznie poniżej inflacji (1,9 proc. rdr w czerwcu). Liczba bezrobotnych w tym samym kwartale obniżyła się o 132 tys. do 2,08 mln. Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 6,4 proc. ogółu siły roboczej, co jest najniższym poziomem od

BNP Paribas oczekuje obniżki stóp procentowych w Polsce o 1 punkt proc.

konsumentów i płace. Popytowi krajowemu sprzyja poprawa rynku pracy (stopa bezrobocia w sierpniu obniżyła się o 1,3 pp) i przyrost dochodów realnych dzięki deflacji wspartej rosyjskim embargiem na polską żywność i tanią ropą. Skutkiem uzależnienia wzrostu gospodarki od spożycia krajowego będzie pogorszenie

Bielski: widać poprawę na rynku pracy, co sprzyja popytowi

ostatnich miesiącach w całkiem przyzwoitym tempie. Na razie nie musimy się więc mocno obawiać o osłabnięcie popytu konsumentów" - dodał. W ubiegłym tygodniu GUS podał, że stopa bezrobocia liczona według krajowej metodologii spadła w sierpniu do 11,7 proc. z 11,8 proc. w lipcu. Ministerstwo Pracy i

Mundial nie nakręcił zakupów w naszych sklepach

Mundial nie nakręcił zakupów w naszych sklepach

proc. Ci, którzy zapowiadali słaby wynik sprzedaży, od razu dodawali, że to wzmocni oczekiwania na cięcia stóp procentowych. Na pocieszenie zostają wyniki z rynku pracy. Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 12 proc. Ministerstwo Pracy szacowało, że będzie to 12,1 proc. Część ekonomistów była jednak

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 8-9 kwietnia 2014 r. (komunikat)

przedsiębiorstw oraz spadku bezrobocia. Mimo niewielkiego spadku w lutym, stopa bezrobocia jest nadal podwyższona, co ogranicza dynamikę wynagrodzeń. W lutym 2014 r. inflacja CPI wyniosła 0,7%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Na niskim poziomie ukształtowała się także inflacja bazowa

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 3,2 proc.

. Eksperci zauważyli też, że na koniec tego roku sytuacja na rynku pracy nadal nie będzie dobra, ale wyraźnie lepsza wobec 2012 i 2013 r. Według Instytutu na koniec tego roku bezrobocie sięgnie 12,2 proc., a rok później 11,5 proc. "Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy, stopa bezrobocia nadal będzie

Work Service: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,25% w 2014 r.

Warszawa, 31.12.2013 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego powinna sięgnąć 13,25% w 2014 r. wobec 13,2% odnotowanych na koniec listopada br., prognozuje Work Service. Stopa bezrobocia przez cały 2013 r. utrzymywała się na stabilnym poziomie 13,0-13,5%, przypomina firma. "

Rząd przyjął projekt ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych

1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. złagodzone wymagania będą uzależnione od poziomu stopy bezrobocia. W przypadku włączenia do specjalnej strefy ekonomicznej gruntów prywatnych położonych w powiatach o stopie bezrobocia równej lub niższej od średniej krajowej progi zostały zmniejszone o 20

MPiPS: w listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 11,4 proc.

08.12. Warszawa (PAP) - Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 11,4 proc. wobec 11,3 proc. w październiku; w porównaniu z listopadem 2013 r. była mniejsza o 1,8 pkt proc. - wynika z przedstawionych w poniedziałek szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W listopadzie

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 7-8 stycznia 2014 r. (komunikat)

, a wzrost zatrudnienia pozostaje niewystarczający do obniżenia stopy bezrobocia, która kształtuje się nadal na podwyższonym poziomie. Wysokie bezrobocie ogranicza presję płacową i popytową w gospodarce, a dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw pozostaje niska. Inflacja CPI w listopadzie 2013 r

RPP nie zmieniła stóp proc.; podtrzymuje: bez zmian co najmniej do końca III kw.

przedsiębiorstw towarzyszy stopniowy spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia kształtuje się jednak nadal na podwyższonym poziomie, co ogranicza presję płacową w gospodarce" - czytamy też w dokumencie. RPP przypomina też, że w marcu inflacja CPI wyniosła 0,7%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP

Rząd oczekuje wzrostu PKB o 3,7% w 2016 r., 3,9% w 2017 r. i 4,0% w 2018 r.

inwestycyjnego będą skutkować utrzymaniem się dodatniego tempa wzrostu popytu na pracę w wysokości ok. 0,7-0,6%. "Uwzględniając prognozowany wzrost aktywności zawodowej Polaków, pozwoli to na redukcję stopy bezrobocia (BAEL) do 8,6% w 2016 r., 7,9% w 2017 r. i 7,3% w 2018 r. W warunkach malejącej stopy

Sprzedaż detaliczna może dalej rosnąć, wspierając poprawę PKB wg analityków

mierze spadającymi cenami żywności, która stanowi blisko 1/4 koszyka gospodarstw domowych, tym bardziej gospodarstwa będą mogły przeznaczać więcej środków na zakupy innych towarów. Najprawdopodobniej największe tego efekty widać będzie w grudniu, przy okazji zakupów świątecznych. Stopa bezrobocia jest

OECD podniosła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,3% w 2014 r.

filaru systemu emerytalnego, która jednak także powiększa nieraportowane zobowiązania sektora publicznego w zakresie emerytur" - czytamy dalej w raporcie. Według Organizacji, poprawa na rynku pracy będzie kontynuowana - stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie 9,2% w 2014 r. (wobec 10,3% w

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie na niskim poziomie w kolejnych kwartałach

r. (wobec 3,7% w 2012 r.) W lipcowym dokumencie zakładano następujące jej poziomy: 0,8% w 2013, 1,5% w 2014 r. oraz 1,5% w 2015 r. NBP podał też, że część członków RPP podkreślała, iż wciąż wysoka stopa bezrobocia hamuje zarówno presję kosztową (poprzez ograniczanie presji płacowej), jak i

Ciągle więcej firm chce zatrudniać, niż zwalniać

Ciągle więcej firm chce zatrudniać, niż zwalniać

Pracy ostro wzrósł w listopadzie do poziomu 155,6 pkt, co jest najwyższym wynikiem w historii badania (od 2005 roku). Wzrost zarejestrowanych bezrobotnych Co to oznacza? Mianowicie to, że stopa bezrobocia mimo corocznego sezonowego wzrostu w okresie zimowym powinna w końcówce tego roku być w miarę

Złoty będzie dziś pod wpływem danych GUS i czynników globalnych

Warszawa, 25.11.2014 (ISBnews/ Admiral Markets) - Wydarzeniem wtorku na krajowym rynku walutowym będzie publikacja najnowszych danych o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia w Polsce. Główny Urząd Statystyczny opublikuje je o godzinie 10:00. Rynek prognozuje, że w październiku roczna

Osiatyński: trudno o makroekonomiczne uzasadnienie tak wysokich stóp proc.

14.08. Warszawa (PAP) - Stopy procentowe realne, czyli uwzględniające inflację, są w Polsce bardzo wysokie, jedne z najwyższych w Europie i właściwie trudno jest znaleźć makroekonomiczne uzasadnienie dla tak wysokich, realnych stóp procentowych - uważa Jerzy Osiatyński z Rady Polityki Pieniężnej

KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt do 3,0% w 2014 r.

% PKB w 2016 r. wobec 2,0% w 2014 r. "Polski rynek pracy skorzysta z solidnego tempa działalności gospodarczej w okresie prognozy. Oczekuje się, że stopa bezrobocia spadnie z 9,5% w 2014 r. do 8,8% w 2016 r. Ta poprawa powinna wspierać nominalny wzrost płac, a to c z kolei zwiększy dochody

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,2% w 2014 r.

podaży kredytów" - czytamy w raporcie. Według Komisji, po dwóch latach negatywnego wkładu do PKB, inwestycje publiczne przyniosą niewielką pozytywną kontrybucję w 2014 r. dzięki finansowaniu nowych projektów ze środków unijnych. "Rynek pracy skorzysta na odbiciu. Stopa bezrobocia

Sprzedaż we IX słabsza przez pogodę, konsumpcja będzie się trzymać wg analityków

detalicznej, jak i stopy bezrobocia, podobnie jak inne dane opublikowane w tym miesiącu, nie wskazują raczej na dalsze ostre hamowanie gospodarki w czwartym kwartale, po tym jak obawy takie pojawiły się po publikacjach bardzo słabych danych za sierpień. Przy jednoczesnej stabilizacji deflacji zbiór tych

Złoty czeka dziś na wrześniowe odczyty indeksów PMI

Urząd Statystyczny (GUS) najnowszych danych o stopie bezrobocia i sprzedaży detalicznej. Rynek prognozuje, że w sierpniu bezrobocie spadnie w Polsce do 11,8% z 11,9% miesiąc wcześniej, natomiast roczna dynamika sprzedaży detalicznej wyhamuje do 1,3% z 2,1% R/R. W naszej opinii, o ile jeszcze te pierwsze

W Sejmie rozpoczęła się debata dot. wykonania budżetu za 2013 r.

inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych. To, wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, spowodowało stagnację popytu krajowego i spadek popytu na pracę. Stopa bezrobocia pod koniec 2013 r. wyniosła 13,4 proc. Po nowelizacji dochody budżetu w 2013 r. ustalono w wysokości 275

Kalendarium ISBnews

  WTOREK, 23 września  --10:00: Konferencja prasowa GUS nt. sytuacji społ.-gosp. w sierpniu (dane m.in. o sprzedaży detal. i stopie bezrobocia)  --10:00: Konferencja prasowa Biura Informacji Kredytowej, Poczty Polskiej i Banku Pocztowego   ŚRODA, 24 września

Więcej kupujemy, spada bezrobocie. Krajowy rynek napędza gospodarkę

spadek stopy bezrobocia. Wyniosła ona w październiku 11,3 proc., we wrześniu była na poziomie 11,5 proc., a rok temu - 13 proc. To najniższy poziom od czterech lat. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła poniżej 1,8 mln. To pokazuje, że za dobrymi wynikami sprzedaży stoi nie tylko deflacja. Nie

"Rz": Szkoła w kryzysie zaufania

uczniów liceów i techników, którzy czują się zagrożeni bezrobociem, sięga odpowiednio 65 i 70 proc. A to wyniki zbliżone do 2003 r., gdy stopa bezrobocia w Polsce sięgała 20 proc. (teraz 14 proc.). Z kolei w 2008 r. podobne obawy miało niemal o połowę mniej uczniów - ok. 38 proc. Ponadto 60 proc

Bezrobocie w dół. A gdzie najlepiej szukać pracy za kilka lat?

Tak dużego spadku w kwietniu nie było od lat - wynika z najnowszych szacunków Ministerstwa Pracy. Spadła również stopa bezrobocia, która w marcu wynosiła 13,5 proc., a teraz - 13 proc. - Widać wyraźne ożywienie na rynku pracy. W urzędach pracy rejestruje się mniej osób, więcej osób znajduje pracę

EY: bezrobocie w strefie euro powyżej 11 proc. do 2018 r.

Belgię, Holandię i Finlandię. Autorzy opracowania uważają, że powolne tempo wzrostu gospodarczego, spadające ceny energii, a także niski poziom wydatków spowodowany wysokim bezrobociem sprawiają, że jednym z zagrożeń stojących przed unią walutową jest deflacja. Stopa inflacji w strefie euro utrzymuje

Prawie 30-procentowy wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów

sygnalizuje dalszą wyraźną poprawę. - Dane GUS dotyczące bezrobocia są pozytywną niespodzianką. Należy podkreślić, że w lutym ze względu na negatywny wpływ czynników o charakterze sezonowym miesięczne spadki stopy bezrobocia zdarzają się niezwykle rzadko (poprzednio w 2008 roku) i są symptomem wyraźnej

190 tys. cudzoziemców opuściło Hiszpanię w 2012 r. Nie mogli znaleźć pracy

hiszpańskim rynku pracy. Bez zajęcia pozostaje 4,7 mln mieszkańców kraju. To pokłosie problemów gospodarczych kraju. W ubiegłym roku PKB Hiszpanii skurczył się, a minimalny wzrost ma nastąpić dopiero w tym roku - rządowe prognozy mówią, że PKB wzrośnie o 0,5 proc. W trzecim kwartale 2013 r. stopa bezrobocia

Bank Światowy: w 2014 r. polski PKB wzrośnie o 2,8 proc.

, że reformy sektora finansowego, które mają doprowadzić do pobudzenia akcji kredytowej zajmą trochę czasu; podjęta będzie konsolidacja fiskalna, a stopa bezrobocia powinna się ustabilizować, aczkolwiek na rekordowo wysokim poziomie. Niski wzrost gospodarczy spowoduje, że większym wyzwaniem będzie

W warmińsko-mazurskim rośnie ilość niesubsydiowanych miejsc pracy

w aktywizacji zawodowej. Szczepkowski przekazał PAP, że rynek pracy w warmińsko-mazurskim cechuje duża płynność, ponieważ od stycznia do sierpnia na listy bezrobotnych wpisało się 77,9 tys. osób, a wypisało z nich 98,6 tys. osób. Ogólna stopa bezrobocia w regionie w sierpniu wynosiła 18,4 proc

MF: Potencjalne tempo wzrostu PKB wzrośnie do 3,4% w 2015 z 3,2% w l. 2013-2014

Warszawa, 16.04.2014 (ISBnews) - Potencjalne tempo wzrostu PKB wzrośnie z poziomu 3,2% szacowanego dla lat 2013-2014 do ok. 3,4% w 2015 r., głównie wskutek oczekiwanego przyspieszenia tempa wzrostu produktywności czynników produkcji oraz kontynuacji zmniejszania się stopy bezrobocia równowagi

Przegląd prasy

: Nowe zamówienia w przemyśle wzrosły o 1,8% r/r w październiku --GUS: Wydajność w przemyśle wzrosła o 2,3% w I-X 2014 r. --GUS: W X największy wzrost sprzedaży r/r w dziale farmaceutyki, kosmetyki --GUS: Stopa bezrobocia wg BAEL spadła do 8,2% w III kw. 2014 r. --GUS: Liczba nowych bezrobotnych

Złoty czeka dziś na kolejne ważne dane

) opublikuje je o godzinie 10:00. Rynek oczekuje, że w lipcu stopa bezrobocia obniżyła się do 11,8% z 12% miesiąc wcześniej. W tym samym czasie roczna dynamika sprzedaży miała przyspieszyć do 2,1-2,2% z 1,2% w czerwcu. Podobnie jak wszystkie ostatnio publikowane raporty z Polski, również te będą analizowane

Ustawa o pomocy dla przedsiębiorstw w kryzysie podpisana

Świadczeń Pracowniczych i 50 mln zł z Funduszu Pracy.Ustawa ma mieć bezpośrednie zastosowanie przez rok - do końca czerwca 2014 r. Po tej dacie przewidziany w niej mechanizm ochrony miejsc pracy będzie uruchamiany rozporządzeniem rządu, jeśli stopa krajowego bezrobocia wyniesie 7 proc. lub więcej.

Ekonomiści: Rada powinna nadal obniżać stopy

W środę RPP zdecyduje o stopach procentowych Narodowego Banku Polskiego. Ekonomiści, z którymi rozmawiała PAP, spodziewają się obniżki 25 pkt bazowych, czyli 0,25 proc.Stopy procentowe mają zarówno kluczowy wpływ na inflację, jak i kondycję gospodarki, która w Polsce w drugim półroczu 2012 r

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,4 pkt do 2,9% w 2014 r.

realnych dochodów rozporządzalnych" - zaznaczono w materiale. Komisja obecnie prognozuje, że zharmonizowana stopa bezrobocia (wg definicji Eurostatu) spadnie do 10,3% w 2014 r. i do 10,1% w 2015 r. (wobec 10,4% w 2013 r.), podczas gdy w listopadzie oczekiwała odpowiednio: 10,7% w 2013 r., 10,8% w

Przegląd prasy

Rubau najkorzystniejsza na podlaski odcinek S8 za 455 mln zł --Wzrost PKB w całym 2014 r. może sięgnąć 3,3-3,4% wg analityków --Akcjonariusze Ryanair zgodzili się na zakup do 200 nowych samolotów --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 8,3% w październiku --Eurostat: Stopa bezrobocia w

W wakacje czeka nas deflacja i niższe ceny żywności

najbliższym czasie będziemy mieć wyraźny spadek stopy bezrobocia (liczony według BAEL, czyli Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności). W tym roku wyniesie ona 9,7 proc. W przyszłym - 8,8 proc., a w 2016 roku już tylko 8 proc. Projekcje NBP oparte są na założeniu, że stopy procentowe pozostaną na

Rynek walutowy czeka na impulsy, wyznaczające nowy kierunek

makroekonomicznych, dziś należy oczekiwać zwiększonej zmienności na złotym. Wydarzeniem wtorku na krajowym rynku walutowym będzie publikacja przez Główny Urząd Statystyczny najnowszych danych o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia. GUS opublikuje dane o godzinie 10:00. W lutym oczekiwane jest przyspieszenie

Amerykański Fed będzie nadal "drukował" dolary

bank centralny spodziewa się także, iż w 2013 roku stopa bezrobocia wyniesie 7,3-7,5 procent wobec 7,4-7,7 procent prognozowanych w grudniu. W reakcji na komunikat amerykańskiego banku centralnego dolar pogłębił spadki wobec euro oraz ograniczył zwyżkę wobec jena.

Niska inflacja na lata, czyli jak NBP widzi przyszłość gospodarki

dostają niewielkie podwyżki płac, to rekompensują one ten skromny wzrost cen. NBP podkreśla przy tym znaczenie poprawy sytuacji na rynku pracy. Według analityków banku w najbliższym czasie zaobserwujemy wyraźny spadek stopy bezrobocia (liczony według BAEL, czyli Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Wzrost PKB w całym 2014 r. może sięgnąć 3,3-3,4% wg analityków

stóp procentowych opublikowany zostanie jeszcze listopadowy wskaźnik PMI. Wiele wskazuje jednak na to ze w grudniu stopy procentowe utrzymane zostaną na dotychczasowym poziomie" - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek "Struktura wzrostu produktu krajowego, którą dzisiaj

Bezrobocie spada. W marcu wyniosło 13,6 proc.

W marcu stopa bezrobocia w Polsce spadła do 13,6 proc. To 0,3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Bez pracy wciąż jest jednak 2 mln 184 tys. osób. To o blisko 72 tys. mniej niż w lutym. Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił w

Najgorsze gospodarki świata w 2013 roku

chce uznać nazwy tego kraju, uważając, że Macedonia to nazwa jednej z prowincji greckich na północy kraju. Macedonia jest niechlubnym rekordzistą pod względem stopy bezrobocia - Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że w tym roku bezrobocie w tym kraju wynosi aż 30,02 proc. Jednak władze w Skopje

Polski przemysł w dobrej kondycji; PMI pozytywnie zaskoczył ekonomistów

czwarty kwartał może przynieść wyraźną poprawę w krajowym przetwórstwie" - uważa Antoniak. Według niego dane o PMI wyraźne ograniczają obawy o spowolnienie gospodarcze i istotnie redukują prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu RPP. Antoniak uważa, że w świetle

Japonia zwiększy dodruk jena i inwestycje funduszu emerytalnego

była możliwa, ponieważ doszło do silnego ożywienia na rynku pracy - od września w amerykańskiej gospodarce powstaje średnio 227 tys. etatów miesięcznie, a stopa bezrobocia spadła do 5,9 proc. Bank centralny doszedł zatem do wniosku, że amerykańska gospodarka nie potrzebuje już świeżych dolarów, aby

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2014 r. wynosi 2,8%

gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro. Rosnącej dynamice PKB w gospodarce krajowej towarzyszyć będzie spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń" - czytamy dalej. We wrześniowej rundzie prognoza centralna wzrostu PKB wynosiła

OECD podnosi prognozę wzrostu PKB dla Polski

raporcie.Eksperci OECD oceniają też, że stopa bezrobocia w Polsce zacznie powoli spadać dopiero pod koniec przyszłego roku.Deficyt i OFEInstytucja prognozuje też, że w 2015 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 3,1 proc. PKB. W 2015 r. będzie też przestrzeń do szybszej konsolidacji finansów publicznych

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,1% w 2014 r.

.). Stopa bezrobocia będzie powoli spadać, według prognoz Funduszu, i osiągnie 10,2% w tym roku oraz 10,0% w roku przyszłym (wobec 10,3% w 2013 r.). Deficyt na rachunku obrotów bieżących powinien pozostać pod kontrolą, wynika z prognoz, według których sięgnie on 2,5% PKB w 2014 r. i 3,0% PKB w 2015 r

Płace i zatrudnienie w firmach mogą rosnąć coraz szybciej wg analityków

. w porównaniu do listopada jest dość  zaskakujący. Po pierwsze, poziom subindeksu PMI obrazujący popyt na pracę w polskim przemyśle  kształtował się na najwyższym poziomie najwyższym od maja 2007 r. Po drugie, wstępny szacunek MPiPS wskazywał, że stopa bezrobocia w grudniu obniżyła się do

Złoty pozostaje pod presją niesprzyjających nastrojów na rynkach światowych

. Stopa bezrobocia na koniec września wyniosła 11,5 proc wobec 11,7 proc. na koniec sierpnia oraz 13 proc. w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Nieco większe zainteresowanie wzbudziła publikacja tzw. „minutes" z październikowego spotkania  RPP.  Wynika z niego, że zdaniem części

Rynek pracy prawie jak przed kryzysem

spadku bezrobocia. Liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała w tym czasie o 405 tys. Bezrobocie spadło we wszystkich województwach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił na Śląsku - o 3,1 tys. W województwie łódzkim wyniósł 2,6 tys., a w małopolskim - 2,4 tys. W sumie stopa

Dane o sprzedaży detal. w IV dają nadzieję na dalsze odbicie PKB wg analityków

przekładać się będzie na dynamikę konsumpcji. Konsumpcja i inwestycje będą w 2014 r., obok eksportu towarów i usług, głównymi źródłami wzrostu PKB w Polsce. Dane dotyczące rosnącej sprzedaży detalicznej i spadającej stopy bezrobocia, przy jednoczesnym minimalnym poziomie inflacji, potwierdzają że nie są to

OECD: 57 milionów bezrobotnych w 2010 r.

kwietniu bieżącego roku przeciętna stopa bezrobocia w państwach OECD wyniosła 7,8 proc. "Bezrobocie będzie ciążyło na gospodarkach krajowych jeszcze przez długi czas - podkreślił w oświadczeniu sekretarz generalny OECD Angel Gurria. - Poprzednie spadki koniunktury nauczyły nas, że wzrost etatów

Gospodarcza prognoza dla Polski. Lecimy na trzech silnikach

. Na szczęście jesteśmy od tego daleko. Ceny będą rosły szybciej, ale nie na tyle, by skłonić Radę Polityki Pieniężnej do szybkich podwyżek stóp. Na ten moment czekaliśmy bardzo długo. I w końcu nadszedł. Lecimy na trzech silnikach, mamy najniższe w historii stopy procentowe i niską inflację.

IBnGR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,1% w 2014 r. i 3,8% w 2015 r.

Wynagrodzenie brutto realne 3,4 3,4 3,7 Stopa bezrobocia rejestr. (na koniec r.) 13,4 12,4 11,6 Eksport wg GUS 4,6 4,2 7,0 Import wg GUS 1,2 4,6 6,5 Saldo C/A

Firmy są gotowe zatrudniać. Będą podwyżki?

, że wzrost PKB to nie tylko zasługa eksportu, ale i popytu krajowego. Jak jest naprawdę? Powinniśmy pamiętać, że wzrost stopy bezrobocia w zimie jest normalny. Przecież kończą się prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie, turystyce. Eksperci rynku pracy mówią, żeby patrzeć, jak zmieniła się stopa

DGP: Śląsk i Podkarpacie tracą mieszkańców. Przyjeżdżają do Warszawy?

rolnictwo, co oznacza, że wielu młodych ludzi nie może znaleźć pracy zgodnej z wykształceniem. Obydwa powody w połączeniu z bardzo wysokim bezrobociem na tle reszty kraju (na Podkarpaciu wynosi aż 15,5 proc. przy średniej stopie bezrobocia w całej Polsce na poziomie ok. 13 proc.) mają stanowić główną

PKB w dół. Czy to dołek recesji w strefie euro? Europa nie kupuje

wszystkim skutek fatalnej sytuacji na unijnym rynku pracy. Gdy ludzie nie mają pracy, nie zwiększają swoich wydatków. Z danych Eurostatu wynika, że w kwietniu stopa bezrobocia w strefie euro sięgnęła rekordowego poziomu 12,2 proc. W całej UE 11 proc. osób aktywnych zawodowo było bez pracy. To daje niemal

Mieszane dane o polskiej gospodarce. Czy to już ożywienie?

Zachodniego WBK. Bo sytuacja na rynku pracy wolno, ale konsekwentnie się poprawia, inflacja jest niska, a dostęp do kredytów łatwiejszy.W październiku stopa bezrobocia trzeci miesiąc z rzędu utrzymała się na poziomie 13 proc.Rok temu poziom bezrobocia w październiku zaczął się już zwiększać. Wynosił wówczas

USA. Nieduże zmiany na Wall Street, rynek czeka na dane makro i Fed

ostatnich tygodniach, mocniej niż to zakładał Fed, spadła stopa bezrobocia. Pomimo poprawy w ostatnim czasie, sytuacja na rynku pracy pozostaje jednak daleka od optymalnej. W amerykańskiej gospodarce wciąż utrzymują się wolne moce produkcyjne. To sugeruje, że Fed będzie utrzymywał akomodacyjne nastawienie

Przegląd prasy

o 2,5% w I-IX 2014 r. --GUS: We IX największy wzrost sprzedaży r/r w dziale farmaceutyki, kosmetyki --GUS: Sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,6% r/r we wrześniu; konsensus: +2,4% --GUS: Liczba nowych bezrobotnych wzrosła m/m do 242,8 tys. osób we wrześniu --GUS: Stopa bezrobocia zarejestrowanego

IBnGR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,5% w 2014 r.

8,4 Inflacja CPI średnioroczna 0,9 0,7 1,8 Inflacja CPI na koniec roku 0,7 1,0 2,0 Wynagrodzenie brutto realne 2,5 3,8 4,0 Stopa bezrobocia rejestr. (na koniec r

Złoty na koniec sesji pokazał siłę

wcześniej wzrosła o 270 tys., po korekcie z 262 tys. Stopa bezrobocia w USA w lipcu wyniosła 6,2 proc. wobec 6,1 proc. w czerwcu 2014 r. Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w drugim kwartale br. o 4,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 3,0 proc. Ambasadorowie państw

Bezrobocie w Radomiu spada. Kto na pracę nie czeka?

Na koniec czerwca stopa bezrobocia w mieście sięgnęła 21,4 proc., a w powiecie 28,4 proc. Jeszcze na początku roku w mieście wynosiła ponad 23 proc., a w okolicznych gminach przeszło 30 proc. W lipcu bezrobocie spadło w Radomiu o 256 osób w porównaniu z czerwcem, a w powiecie o 192 osoby. Nie

'Minutes': Członkowie RPP różnie oceniali skalę osłabienia wzrostu PKB

argumentowała natomiast, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce spowolniło jedynie nieznacznie, a tempo wzrostu PKB jest obecnie zbliżone do tempa wzrostu potencjalnego. Wskazywali przy tym, że sytuacja na rynku pracy się poprawia, w tym spada stopa bezrobocia oraz utrzymuje się stabilny wzrost wynagrodzeń, co

Wzrost gospodarczy w 2013 roku w górę o 1,6 proc.

wzrośnie o 2,5 proc., ale Mateusz Szczurek mówił niedawno, że możliwe jest osiągnięcie wskaźnika w wysokości 2,9 proc., jak prognozuje Narodowy Bank Polski. Z kolei zgodnie z ostatnimi danymi resortu pracy w grudniu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu ub.r. 13,4 proc., czyli tyle

Fitch potwierdził rating BBB+(pol) Opola z perspektywą stabilną

zdywersyfikowana, podkreśla agencja. Charakteryzuje się rozwiniętym sektorem usług i przemysłu reprezentowanym przez wiele branż i spółek oraz brakiem silnie cyklicznych branż. Na koniec czerwca 2014 r. stopa bezrobocia (6,3%) była znacznie poniżej średniej krajowej wynoszącej 12,0%, podsumowano w komunikacie

Po czwartkowych emocjach, dzisiejsza sesja na rynku FX zapowiada się spokojnie

stopy procentowe bez zmian. O ile sama decyzja EBC jak oczekiwaliśmy nie miała większego przełożenia na rynek, to już konferencja po posiedzeniu była szczegółowo analizowana.  Wydźwięk wypowiedzi Mario Draghiego był raczej „gołębi". Poinformował on o gotowości do podjęcia kolejnych

HSBC obniżył prognozę PKB dla Polski za br. do 1,0 proc.

. Średnia stopa bezrobocia za br. sięgnie 13,8 proc. ogółu zatrudnionych (w 2012 r. wyniosła 12,8 proc.), zaś średnia stopa inflacji za br. 0,7 proc. wobec 3,7 proc. za ub.r.

Polska gospodarka silna w kryzysie. Co dalej?

proc. Lepiej radzili sobie tylko Niemcy (spadek o 4,9 proc.). W krajach, które najbardziej ucierpiały w czasie kryzysu, a więc Grecji i Hiszpanii, stopa bezrobocia wzrosła aż o blisko 18 pkt proc. Wysoki wzrost bezrobocia (ok. 8 pkt proc.) zanotowały też Cypr, Portugalia czy Irlandia. I właśnie w tych

Turyści zbawią hiszpańską gospodarkę? Rekordowa liczba gości z zagranicy

, Andaluzja oraz Wyspy Kanaryjskie. Turystyka jest jedną z kluczowych gałęzi hiszpańskiej gospodarki, która odpowiada za 10 proc. krajowego PKB. Dobre wyniki tej branży mogą pomóc pozostającej w recesji Hiszpanii, gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa w UE i wynosi już ponad 25 proc.

Przegląd prasy

zaoferuje obligacje za 2-4 mld zł na przetargu 6 XI, ostatnim w tym roku --BM Reflex: Ceny paliw na stacjach powinny pozostać stabilne w I poł. listopada --WinQbator oraz WinVentures wspierają portal zakupowy Yosh.pl --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 8,7% we wrześniu --Eurostat: Stopa

Z przemysłem nie jest dobrze

Niestety, malejące zamówienia i produkcja, a także brak regulacji dotyczących rozliczania czasu pracy, na które czekamy od wielu miesięcy, nie pozwalają powstrzymać spadku zatrudnienia. Trudno się zatem dziwić, że stopa bezrobocia rośnie i - niestety - będzie rosła także w kolejnych miesiącach

Lutowa sprzedaż potwierdza, że odbiciu PKB pomaga także konsumpcja wg analityków

marcu, ostatnim miesiącu możliwości zakupu samochodu 'z kratką' po obniżonym koszcie. Luty był kolejnym miesiącem pozytywnych informacji z rynku pracy. Stopa bezrobocia nie wzrosła, jak to miało zazwyczaj miejsce w latach poprzednich o tej porze roku, ale wręcz spadła w stosunku do stycznia. Liczba

Rekordowo niska inflacja w maju zwiększa oczekiwania obniżki stóp wg analityków

rozstrzygające i będą podsycać dyskusje o możliwym powrocie do obniżek stóp procentowych. Niezależnie od przyczyn spadku inflacji, powtórzenie historycznego minimum robi wrażenie i w pewnym stopniu wzmacnia argumentację za obniżkami stóp. Podtrzymujemy jednak opinię, że w perspektywie najbliższego roku stopy

MG: PKB w 2014 roku wzrośnie o ok. 3,3 proc.

; - dodano. Analitycy resortu gospodarki prognozują, że na koniec roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 12,3 proc. "Skala ożywienia aktywności gospodarczej będzie mieć stosunkowo niewielkie przełożenie na poprawę sytuacji na rynku pracy, który z opóźnieniem reaguje na zmiany w gospodarce

RING EKONOMICZNY - październik 2012

pojawią się szanse na ożywienie ekonomiczne w Europie oraz w krajowej gospodarce, nie należy liczyć na poprawę sytuacji na krajowym rynku pracy.Jednocześnie nie obawiałbym się jednak gwałtownego wzrostu stopy bezrobocia w horyzoncie najbliższego roku. Owszem, możliwy jest lekki wzrost, ale w skali ok. 1

OECD podnosi prognozy wzrostu dla Polski. Kolejna dobra zapowiedź

ocenie autorów raportu mogą silniej zareagować na szybszą poprawę nastrojów i dochodów. OECD prognozuje obniżenie się stopy bezrobocia z 9,8 proc. w tym roku do 9,5 proc. w przyszłym (według metodologii Eurostatu). Przewiduje, że po nadwyżce finansów publicznych 5,6 proc. PKB w tym roku, w 2015 r

Związki zawodowe: założenia budżetu państwa coraz bardziej ogólnikowe

budżetu unijnego 2014-2020. Oczekiwana jest mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce, bo nadal zamrożony będzie fundusz wynagrodzeń w podsektorach: rządowym i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych). Według założeń stopa bezrobocia na

Polski przemysł w dobrej kondycji; PMI pozytywnie zaskoczył ekonomistów

wyraźną poprawę w krajowym przetwórstwie" - uważa Antoniak. Według niego dane o PMI wyraźne ograniczają obawy o spowolnienie gospodarcze i istotnie redukują prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych na grudniowym posiedzeniu RPP. Antoniak uważa, że w świetle ostatnich spadków cen ropy naftowej i

BCC: Ten rok będzie lepszy od poprzedniego

, także Grecja i Włochy. Zdaniem eksperta BCC bazowa stopa procentowa EBC pozostanie w pobliżu 0,5 proc., a inflacja poniżej 2 proc. - Kryzys w strefie euro należy więc w zasadzie do przeszłości - ocenił Gomułka. Było silne spowolnienie W Polsce mieliśmy przez ostatnie dwa lata silne spowolnienie

Mundial gospodarczy, czyli kto już jest mistrzem

Anglia. W naszej zabawie postanowiliśmy jednak dać szansę młodszym gospodarkom, krajom na dorobku, rozwijającym się, szybko rosnącym. Zasady gospodarczego mundialu Najwyżej ceniliśmy PKB na głowę mieszkańca danego kraju. Ale pod uwagę wzięliśmy jednak także wzrost PKB, no i stopę bezrobocia

Przegląd prasy

założyła oddział w Sewastopolu na Krymie --Grupa Emmerson reorganizuje strukturę i rozszerza profil działalności --Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła do ok. 11,8% w lipcu wg analityków --Sprzedaż detaliczna wzrosła o ok. 2,2% r/r w lipcu wg analityków --Polimex zakończył restrukturyzację finansową

Ostro hamujemy, czas ruszyć stopy

Polska gospodarka silnie hamuje. Tempo wzrostu PKB, które w ubiegłym roku wyniosło 4,3 proc., spadnie w tym roku do ok. 2,5 proc., a w przyszłym do ok. 2,2 proc. Jest to wyraźnie poniżej stopy wzrostu potencjalnego, która dla naszej gospodarki wynosi 4,0-4,5 proc. Dlatego rośnie bezrobocie. Stopa

Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu

nowelizowanej (1,6 proc.). Dodano, że wzrost inwestycji sektora prywatnego nie był w stanie zrekompensować dużego spadku inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych. To, wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, spowodowało stagnację popytu krajowego i spadek popytu na pracę. Stopa

Dobre nastroje inwestorów mogą umocnić złotego podczas handlu w środę

dzień na złotym z wahaniami blisko poziomów z wczorajszego zamknięcia. We wtorek złotego wsparł mix czynników lokalnych i globalnych. Wydarzeniem na krajowym podwórku były lepsze od oczekiwań lutowe dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia, potwierdzające tezę o systematycznie poprawiającej

W końcu! RPP obcięła stopy procentowe. Kiedy następne obniżki?

w obliczu niekorzystnej sytuacji gospodarczej głęboko obniżyła stopy procentowe, przyczyniając się tym samym do uaktywnienia i w konsekwencji wzmocnienia swoich krajowych gospodarek, także wspomagając eksport ich produktów i usług do krajów o wysokiej stopie wzrostu" - podkreślono w piśmie do

Będzie gorzej, niż wcześniej myślano. Inflacja pełza.PKB wolniej w górę

centralne nadal prowadziły silnie ekspansywną politykę pieniężną, w tym część z nich zwiększyła skalę luzowania monetarnego. Fed utrzymał swoją deklarację pozostawienia krótkoterminowych stóp procentowych na poziomie bliskim zera (0,00-0,25 proc.) do momentu, kiedy stopa bezrobocia obniży się poniżej 6,5

IBnGR: Wzrost PKB przyspieszy do 2,8% w 2014 r. i 3,5% w 2015 r.

Inflacja CPI średnioroczna 0,9 1,9 2,0 Inflacja CPI na koniec roku 0,7 2,2 2,1 Wynagrodzenie brutto realne 2,6 2,9 3,1 Stopa bezrobocia rejestr. (na koniec r.) 13,4 12,6

Przegląd prasy

USD w sierpniu --Stopa bezrobocia w USA spadła do 5,9% we wrześniu --Publiczna oferta akcji HM Inwest nie doszła do skutku, możliwe emisje prywatne --Marcin Szuba dołączył do Trigon TFI, zarządza Globalnym Funduszem Medycznym FIZ --DM mBanku podniósł wycenę Ciechu do 41,6 zł, nadal rekomenduje

Gospodarka Grecji skurczyła się o 2,5 proc. na koniec ubiegłego roku

., a w III kwartale o 2,5 proc.Urząd statystyczny poinformował też, że w grudniu stopa bezrobocia w Grecji wyniosła 10,2 proc., podczas gdy w grudniu 2008 roku było to 8,9 proc. Z kolei w porównaniu z listopadem liczba osób pozostających bez pracy spadła - wtedy stopa bezrobocia wynosiła 10,6 proc.

Przegląd prasy

, sektorze obronnym i poprawę wyników --Andrzej Oziębło został powołany do zarządu Inventum TFI (d. Idea TFI) --Merlin.pl wynajmie 13 tys. m2 powierzchni w Good Point Puławska pod Warszawą --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 9,7% w lutym --Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro

Przegląd prasy

znaczącym obniżeniem oczekiwań wzrostu PKB w strefie euro --Kosiniak-Kamysz spodziewa się "delikatnego spadku" stopy bezrobocia w październiku --Kompania Węglowa i Katowicki Holding Węglowy kontynuują swe przygotowania związane z planowanymi emisjami euroobligacji Parkiet --Litewski inwestor

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji.Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę

Naturalna stopa bezrobocia

Naturalna stopa bezrobocia (bezrobocie naturalne) – poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi. Ekonomiści często definiują naturalną stopę bezrobocia jako sumę bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego. Bezrobocie to wiąże się ze zmianami na rynku

Stopa

, przy którym konsument skłonny jest dokonać wymiany dobra X na dobro Y i na odwrót Minimalna stopa zwrotu – zapewnia bezpieczeństwo środków wpłacanych przez uczestników funduszy Naturalna stopa bezrobocia – poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi Nominalna stopa

Lista państw świata według stopy bezrobocia

, które dostosowują te stopy do wspólnych podstaw, pozwalających już na ich porównanie. Porównania te generalnie odnoszą się do krajów rozwiniętych i są przygotowywane przez Division of International Labor Comparisons, Europejski Urząd Statystyczny i oddział statystyczny OECD. Stopa bezrobocia według krajów Kraj

Efektywna stopa protekcji

Efektywna stopa protekcji (eng. effective rate of protection) - stopień ochrony zapewniany krajowym czynnikom produkcji (pracy i kapitałowi) przez obowiązującą w danym kraju strukturę ceł. Chodzi więc nie tylko o cła nakładane na produkty importowane, konkurencyjne do rodzimych wyrobów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.