krajowa stopa bezrobocia

PAP

BGK: lepsze nastroje konsumentów dzięki spadkowi bezrobocia

BGK: lepsze nastroje konsumentów dzięki spadkowi bezrobocia

Analityk Banku Gospodarstwa Krajowego Piotr Dmitrowski o czwartkowych danych GUS, według których sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 12,5 proc. GUS podał także, iż stopa bezrobocia w marcu wyniosła 13,5 proc. wobec 13,9 proc. w lutym:

W.Brytania. Spada bezrobocie i średnia płaca

Średnia płaca w Wielkiej Brytanii obniżyła się rok-do-roku w okresie trzech miesięcy do końca czerwca po raz pierwszy od pięciu lat, mimo obniżki stopy bezrobocia do najniższego poziomu od 2008 r. - wynika z opublikowanych w środę oficjalnych danych.

Mundial nie nakręcił zakupów w naszych sklepach

Mundial nie nakręcił zakupów w naszych sklepach

proc. Ci, którzy zapowiadali słaby wynik sprzedaży, od razu dodawali, że to wzmocni oczekiwania na cięcia stóp procentowych. Na pocieszenie zostają wyniki z rynku pracy. Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu 12 proc. Ministerstwo Pracy szacowało, że będzie to 12,1 proc. Część ekonomistów była jednak

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 8-9 kwietnia 2014 r. (komunikat)

przedsiębiorstw oraz spadku bezrobocia. Mimo niewielkiego spadku w lutym, stopa bezrobocia jest nadal podwyższona, co ogranicza dynamikę wynagrodzeń. W lutym 2014 r. inflacja CPI wyniosła 0,7%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Na niskim poziomie ukształtowała się także inflacja bazowa

Świnoujście. Najniższe w regionie bezrobocie efektem m.in. inwestycji

Według danych Wojewódzkiego urzędu Pracy w Szczecinie z końca maja, stopa bezrobocia w Świnoujściu wynosiła 6,7 proc. W całym województwie wskaźnik ten sięgał średnio 16,4 proc. Najwyższą stopę bezrobocia w regionie miał powiat białogardzki - 28,2 proc. W stolicy województwa, Szczecinie

Work Service: Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 13,25% w 2014 r.

Warszawa, 31.12.2013 (ISBnews) - Stopa bezrobocia rejestrowanego powinna sięgnąć 13,25% w 2014 r. wobec 13,2% odnotowanych na koniec listopada br., prognozuje Work Service. Stopa bezrobocia przez cały 2013 r. utrzymywała się na stabilnym poziomie 13,0-13,5%, przypomina firma. "

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 7-8 stycznia 2014 r. (komunikat)

, a wzrost zatrudnienia pozostaje niewystarczający do obniżenia stopy bezrobocia, która kształtuje się nadal na podwyższonym poziomie. Wysokie bezrobocie ogranicza presję płacową i popytową w gospodarce, a dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw pozostaje niska. Inflacja CPI w listopadzie 2013 r

RPP nie zmieniła stóp proc.; podtrzymuje: bez zmian co najmniej do końca III kw.

przedsiębiorstw towarzyszy stopniowy spadek bezrobocia. Stopa bezrobocia kształtuje się jednak nadal na podwyższonym poziomie, co ogranicza presję płacową w gospodarce" - czytamy też w dokumencie. RPP przypomina też, że w marcu inflacja CPI wyniosła 0,7%, pozostając wyraźnie poniżej celu inflacyjnego NBP

Nastroje na giełdach powinny się poprawić po dobrym odczycie PKB w USA

poprawy nastrojów zarówno na rynkach europejskich oraz na rynku amerykańskim. Jednakże rynek będzie zwracał również uwagę na popołudniowe dane dotyczące stopy bezrobocia w USA (7,2% oczekiwań przez analityków)" – powiedział Bursa. Zaznaczył, że teoretycznie niższa stopa bezrobocia powinna

Belka: w 2013 r. NBP nie wypracował zysku

ożywienia wzrostu w Polsce. "Ożywienie gospodarcze stopniowo przekłada się na sytuację na rynku pracy. Pojawiają się sygnały wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw oraz spadku bezrobocia. Mimo niewielkiego spadku w lutym, stopa bezrobocia jest nadal podwyższona, co ogranicza dynamikę

'Minutes' RPP: Inflacja pozostanie na niskim poziomie w kolejnych kwartałach

r. (wobec 3,7% w 2012 r.) W lipcowym dokumencie zakładano następujące jej poziomy: 0,8% w 2013, 1,5% w 2014 r. oraz 1,5% w 2015 r. NBP podał też, że część członków RPP podkreślała, iż wciąż wysoka stopa bezrobocia hamuje zarówno presję kosztową (poprzez ograniczanie presji płacowej), jak i

Fed obniżył skalę skupu aktywów do poziomu 45 mld USD miesięcznie

marcu Fed zrezygnował z uzależniania podwyżki stóp procentowych od konkretnego poziomu stopy bezrobocia w USA. Wcześniej komunikaty Fed zawierały stwierdzenie, że Fed zamierza pozostawić bez zmian stopy procentowe w USA, przynajmniej tak długo, jak bezrobocie pozostawać będzie powyżej 6,5 proc. Stopa

Osiatyński: trudno o makroekonomiczne uzasadnienie tak wysokich stóp proc.

14.08. Warszawa (PAP) - Stopy procentowe realne, czyli uwzględniające inflację, są w Polsce bardzo wysokie, jedne z najwyższych w Europie i właściwie trudno jest znaleźć makroekonomiczne uzasadnienie dla tak wysokich, realnych stóp procentowych - uważa Jerzy Osiatyński z Rady Polityki Pieniężnej

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,2% w 2014 r.

podaży kredytów" - czytamy w raporcie. Według Komisji, po dwóch latach negatywnego wkładu do PKB, inwestycje publiczne przyniosą niewielką pozytywną kontrybucję w 2014 r. dzięki finansowaniu nowych projektów ze środków unijnych. "Rynek pracy skorzysta na odbiciu. Stopa bezrobocia

Rogowiecki: sprzedaż detaliczna powinna rosnąć

odnotowano bardzo wysoką sprzedaż tzw. aut z kratką. W kolejnych miesiącach sprzedaż powinna rosnąć. Dane dotyczące bezrobocia odzwierciedlają cykl sezonowy. Zmiana stopy bezrobocia z jednej strony jest odzwierciedleniem tego, że na dobre ruszyły już prace w sektorze budowlanym, co potwierdzają zresztą

RPP: Informacja po posiedzeniu w dniach 3-4 grudnia 2013 r. (komunikat)

  towarzyszy  wyhamowanie  niekorzystnych tendencji na rynku pracy. Według BAEL, w III kw. liczba pracujących w gospodarce była nieco wyższa niż rok wcześniej. Przyczyniło się to także do niewielkiego obniżenia stopy bezrobocia w ujęciu rocznym, która pozostaje jednak na podwyższonym

W Sejmie rozpoczęła się debata dot. wykonania budżetu za 2013 r.

inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych. To, wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, spowodowało stagnację popytu krajowego i spadek popytu na pracę. Stopa bezrobocia pod koniec 2013 r. wyniosła 13,4 proc. Po nowelizacji dochody budżetu w 2013 r. ustalono w wysokości 275

"Rz": Szkoła w kryzysie zaufania

"Rz": Szkoła w kryzysie zaufania

uczniów liceów i techników, którzy czują się zagrożeni bezrobociem, sięga odpowiednio 65 i 70 proc. A to wyniki zbliżone do 2003 r., gdy stopa bezrobocia w Polsce sięgała 20 proc. (teraz 14 proc.). Z kolei w 2008 r. podobne obawy miało niemal o połowę mniej uczniów - ok. 38 proc. Ponadto 60 proc

Bezrobocie w dół. A gdzie najlepiej szukać pracy za kilka lat?

Bezrobocie w dół. A gdzie najlepiej szukać pracy za kilka lat?

Tak dużego spadku w kwietniu nie było od lat - wynika z najnowszych szacunków Ministerstwa Pracy. Spadła również stopa bezrobocia, która w marcu wynosiła 13,5 proc., a teraz - 13 proc. - Widać wyraźne ożywienie na rynku pracy. W urzędach pracy rejestruje się mniej osób, więcej osób znajduje pracę

EY: bezrobocie w strefie euro powyżej 11 proc. do 2018 r.

EY: bezrobocie w strefie euro powyżej 11 proc. do 2018 r.

Belgię, Holandię i Finlandię. Autorzy opracowania uważają, że powolne tempo wzrostu gospodarczego, spadające ceny energii, a także niski poziom wydatków spowodowany wysokim bezrobociem sprawiają, że jednym z zagrożeń stojących przed unią walutową jest deflacja. Stopa inflacji w strefie euro utrzymuje

NBP: Mediana prognoz analityków dot. wzrostu PKB w 2013 r. wynosi 1,2%

będzie spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń" - głosi raport. W czerwcowej rundzie prognoza centralna wzrostu PKB wynosiła odpowiednio: 1,2%, 2,3% i 3,1%. Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia

Prawie 30-procentowy wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów

Prawie 30-procentowy wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów

sygnalizuje dalszą wyraźną poprawę. - Dane GUS dotyczące bezrobocia są pozytywną niespodzianką. Należy podkreślić, że w lutym ze względu na negatywny wpływ czynników o charakterze sezonowym miesięczne spadki stopy bezrobocia zdarzają się niezwykle rzadko (poprzednio w 2008 roku) i są symptomem wyraźnej

Podwyżki stóp zaczną się najwcześniej w połowie 2014 r. wg analityków

Warszawa, 02.10.2013 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) nie zaskoczyła dziś ani pozostawiając stopy procentowe na niezmienionych poziomach, ani podtrzymując opinie o braku presji inflacyjnej i powolnym ożywieniu gospodarczym. Analitycy obecnie skupiają się na poszukiwaniu sygnałów co do

Rząd przyjął rozwiązania ułatwiające inwestowanie w SSE

kosztów inwestycji i poziomów zatrudnienia przy włączaniu do stref gruntów prywatnych pod konkretne inwestycje, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). "W powiatach o stopie bezrobocia równej lub niższej od średniej krajowej wymagania zostaną obniżone o 20%, natomiast w pozostałych powiatach o 30

PKB rośnie szybciej niż przewidywano. Nie doceniliśmy naszej gospodarki

zakupowego. Równocześnie nie poprawiły się znacznie statystyki dotyczące zatrudnienia - stwierdza Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. Od początku roku stopa bezrobocia mocno się obniżyła (ponad 1 p. proc.), ale w największym stopniu spowodowane jest to nakładami na staże i szkolenia, a to nie są

190 tys. cudzoziemców opuściło Hiszpanię w 2012 r. Nie mogli znaleźć pracy

hiszpańskim rynku pracy. Bez zajęcia pozostaje 4,7 mln mieszkańców kraju. To pokłosie problemów gospodarczych kraju. W ubiegłym roku PKB Hiszpanii skurczył się, a minimalny wzrost ma nastąpić dopiero w tym roku - rządowe prognozy mówią, że PKB wzrośnie o 0,5 proc. W trzecim kwartale 2013 r. stopa bezrobocia

Bank Światowy: w 2014 r. polski PKB wzrośnie o 2,8 proc.

, że reformy sektora finansowego, które mają doprowadzić do pobudzenia akcji kredytowej zajmą trochę czasu; podjęta będzie konsolidacja fiskalna, a stopa bezrobocia powinna się ustabilizować, aczkolwiek na rekordowo wysokim poziomie. Niski wzrost gospodarczy spowoduje, że większym wyzwaniem będzie

GUS: inflacja w marcu rok do roku wzrosła o 0,7 proc.

razie nałożenia przez UE sankcji gospodarczych na Rosję" - podkreśliła główna ekonomistka Banku Pocztowego Moniki Kurtek. Główny ekonomista BCC prof. Stanisław Gomułka uważa, że niska inflacja to wynik braku presji płacowej. "Stosunkowo wysoka stopa bezrobocia utrzymuje wzrost płacy

MF: Potencjalne tempo wzrostu PKB wzrośnie do 3,4% w 2015 z 3,2% w l. 2013-2014

Warszawa, 16.04.2014 (ISBnews) - Potencjalne tempo wzrostu PKB wzrośnie z poziomu 3,2% szacowanego dla lat 2013-2014 do ok. 3,4% w 2015 r., głównie wskutek oczekiwanego przyspieszenia tempa wzrostu produktywności czynników produkcji oraz kontynuacji zmniejszania się stopy bezrobocia równowagi

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,4 pkt do 2,9% w 2014 r.

realnych dochodów rozporządzalnych" - zaznaczono w materiale. Komisja obecnie prognozuje, że zharmonizowana stopa bezrobocia (wg definicji Eurostatu) spadnie do 10,3% w 2014 r. i do 10,1% w 2015 r. (wobec 10,4% w 2013 r.), podczas gdy w listopadzie oczekiwała odpowiednio: 10,7% w 2013 r., 10,8% w

Ustawa o pomocy dla przedsiębiorstw w kryzysie podpisana

Świadczeń Pracowniczych i 50 mln zł z Funduszu Pracy.Ustawa ma mieć bezpośrednie zastosowanie przez rok - do końca czerwca 2014 r. Po tej dacie przewidziany w niej mechanizm ochrony miejsc pracy będzie uruchamiany rozporządzeniem rządu, jeśli stopa krajowego bezrobocia wyniesie 7 proc. lub więcej.

Świętokrzyskie. Rusza budowa Staszowskiego Obszaru Gospodarczego

. Zwyciężył miejscowy oferent, firma GMC. Położony w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego Staszów jest dziewiątym pod względem liczby mieszkańców miastem regionu (ok. 15 tys.). Według danych GUS na koniec kwietnia stopa bezrobocia w powiecie staszowskim wynosiła 11,7 proc i była niższa

W wakacje czeka nas deflacja i niższe ceny żywności

najbliższym czasie będziemy mieć wyraźny spadek stopy bezrobocia (liczony według BAEL, czyli Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności). W tym roku wyniesie ona 9,7 proc. W przyszłym - 8,8 proc., a w 2016 roku już tylko 8 proc. Projekcje NBP oparte są na założeniu, że stopy procentowe pozostaną na

Ekonomiści: Rada powinna nadal obniżać stopy

W środę RPP zdecyduje o stopach procentowych Narodowego Banku Polskiego. Ekonomiści, z którymi rozmawiała PAP, spodziewają się obniżki 25 pkt bazowych, czyli 0,25 proc.Stopy procentowe mają zarówno kluczowy wpływ na inflację, jak i kondycję gospodarki, która w Polsce w drugim półroczu 2012 r

Niska inflacja na lata, czyli jak NBP widzi przyszłość gospodarki

dostają niewielkie podwyżki płac, to rekompensują one ten skromny wzrost cen. NBP podkreśla przy tym znaczenie poprawy sytuacji na rynku pracy. Według analityków banku w najbliższym czasie zaobserwujemy wyraźny spadek stopy bezrobocia (liczony według BAEL, czyli Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

IBnGR: polska gospodarka w tym roku przyspieszy do 3,1 proc.

Z raportu IBnGR opublikowanego w poniedziałek wynika, że tempo wzrostu popytu krajowego w 2014 roku wyniesie 3,2 proc., spożycie indywidualne wzrośnie o 2,6 proc., natomiast wartość nakładów brutto na środki trwałe zwiększy się o 5,1 proc. "W 2015 roku popyt krajowy wzrośnie o 3,5 proc

Rynek walutowy czeka na impulsy, wyznaczające nowy kierunek

makroekonomicznych, dziś należy oczekiwać zwiększonej zmienności na złotym. Wydarzeniem wtorku na krajowym rynku walutowym będzie publikacja przez Główny Urząd Statystyczny najnowszych danych o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia. GUS opublikuje dane o godzinie 10:00. W lutym oczekiwane jest przyspieszenie

Bezrobocie spada. W marcu wyniosło 13,6 proc.

W marcu stopa bezrobocia w Polsce spadła do 13,6 proc. To 0,3 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Bez pracy wciąż jest jednak 2 mln 184 tys. osób. To o blisko 72 tys. mniej niż w lutym. Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił w

GUS: wynagrodzenie brutto w czerwcu wzrosło do 3 tys. 943,01 zł

oraz spadek stopy bezrobocia wspierają - zwłaszcza przy tak niskiej inflacji - scenariusz stabilnej konsumpcji prywatnej w najbliższych kwartałach" - wyjaśnił. Zdaniem ekonomisty banku Pekao Wojciecha Matysiaka "presja płacowa pozostaje względnie umiarkowana, czemu sprzyja bardzo niski

Amerykański Fed będzie nadal "drukował" dolary

bank centralny spodziewa się także, iż w 2013 roku stopa bezrobocia wyniesie 7,3-7,5 procent wobec 7,4-7,7 procent prognozowanych w grudniu. W reakcji na komunikat amerykańskiego banku centralnego dolar pogłębił spadki wobec euro oraz ograniczył zwyżkę wobec jena.

Najgorsze gospodarki świata w 2013 roku

uznać nazwy tego kraju, uważając, że Macedonia to nazwa jednej z prowincji greckich na północy kraju.Macedonia jest niechlubnym rekordzistą pod względem stopy bezrobocia - Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że w tym roku bezrobocie w tym kraju wynosi aż 30,02 proc. Jednak władze w Skopje nie do

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski o 0,3 pkt do 3,1% w 2014 r.

.). Stopa bezrobocia będzie powoli spadać, według prognoz Funduszu, i osiągnie 10,2% w tym roku oraz 10,0% w roku przyszłym (wobec 10,3% w 2013 r.). Deficyt na rachunku obrotów bieżących powinien pozostać pod kontrolą, wynika z prognoz, według których sięgnie on 2,5% PKB w 2014 r. i 3,0% PKB w 2015 r

NBP: Prognoza centralna analityków dot. wzrostu PKB w 2014 r. wynosi 2,8%

gospodarczego w Polsce sprzyjać będzie przewidywana stopniowa poprawa koniunktury w strefie euro. Rosnącej dynamice PKB w gospodarce krajowej towarzyszyć będzie spadek stopy bezrobocia oraz wzrost dynamiki wynagrodzeń" - czytamy dalej. We wrześniowej rundzie prognoza centralna wzrostu PKB wynosiła

Inflacja w strefie euro na najniższym poziomie od 2009 r.

. Podkreślili, że wynika ono z powolnego tempa wzrostu gospodarczego, spadających ceny energii, a także niskiego poziomu wydatków wskutek wysokiego bezrobocia. "Stopa inflacji w strefie euro utrzymuje się poniżej celu, który EBC ustalił na 2 proc. Według prognoz EY, w tym roku stopa inflacji wyniesie

OECD podnosi prognozy wzrostu dla Polski, ale radzi zaciskanie pasa

obniżenie się stopy bezrobocia z 9,8 proc. w tym roku do 9,5 proc. w przyszłym. Przewiduje, że po nadwyżce finansów publicznych 5,6 proc. PKB w tym roku, w 2015 r. będziemy mieli deficyt w wysokości 2,9 proc. PKB (według zasad ESA95). W poniedziałek swoje prognozy dla Polski podniosła Komisja Europejska

OECD podnosi prognozę wzrostu PKB dla Polski

raporcie.Eksperci OECD oceniają też, że stopa bezrobocia w Polsce zacznie powoli spadać dopiero pod koniec przyszłego roku.Deficyt i OFEInstytucja prognozuje też, że w 2015 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 3,1 proc. PKB. W 2015 r. będzie też przestrzeń do szybszej konsolidacji finansów publicznych

10 lat w UE.W Nysie wciąż wysokie bezrobocie i ubywa mieszkańców

unijnych, więcej z UE. Efekty są - co pokazują dane dotyczące liczby bezrobotnych sprzed 10 lat i obecnie, ale z kryzysu wciąż powiatowi nyskiemu wyjść dzięki unijnej pomocy się nie udało. Według danych nyskiego pośredniaka w grudniu 2003 r. bez pracy w Nysie było prawie 19,9 tys. osób, a stopa bezrobocia

Na rynku walutowym zapowiada się spokojna sesja w poniedziałek

piątkowa. W godzinach porannych dolar może odrabiać straty względem euro, jednak naszym zdaniem będzie to tylko ruch korekcyjny. Dane z Niemiec będą wspierać euro po południu" – uważa główny ekonomista DZ Banku Janusz Dancewicz. W jego ocenie, spadek stopy bezrobocia w USA do 7% jest kolejnym

Płace i zatrudnienie w firmach mogą rosnąć coraz szybciej wg analityków

. w porównaniu do listopada jest dość  zaskakujący. Po pierwsze, poziom subindeksu PMI obrazujący popyt na pracę w polskim przemyśle  kształtował się na najwyższym poziomie najwyższym od maja 2007 r. Po drugie, wstępny szacunek MPiPS wskazywał, że stopa bezrobocia w grudniu obniżyła się do

Dane o sprzedaży detal. w IV dają nadzieję na dalsze odbicie PKB wg analityków

przekładać się będzie na dynamikę konsumpcji. Konsumpcja i inwestycje będą w 2014 r., obok eksportu towarów i usług, głównymi źródłami wzrostu PKB w Polsce. Dane dotyczące rosnącej sprzedaży detalicznej i spadającej stopy bezrobocia, przy jednoczesnym minimalnym poziomie inflacji, potwierdzają że nie są to

Kielce. GDDKiA podpisała umowę ws. budowy kolejnego odcinka S7

". Samorządowiec liczy, że dobra dostępność komunikacyjna przełoży się na większą atrakcyjność miasta w oczach inwestorów. Na koniec maja br. w powiecie szydłowieckim stopa bezrobocia wynosiła 36,4 proc. Jarzyński ma nadzieję, że już same prace związane z budową drogi wygenerują nowe miejsca

Gospodarcza prognoza dla Polski. Lecimy na trzech silnikach

. Na szczęście jesteśmy od tego daleko. Ceny będą rosły szybciej, ale nie na tyle, by skłonić Radę Polityki Pieniężnej do szybkich podwyżek stóp. Na ten moment czekaliśmy bardzo długo. I w końcu nadszedł. Lecimy na trzech silnikach, mamy najniższe w historii stopy procentowe i niską inflację.

KE podwyższyła prognozę wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt do 1,3% w 2013 r.

lepszej sytuacji na rynku pracy - obecnie prognozuje, że zharmonizowana stopa bezrobocia (wg definicji Eurostatu) wzrośnie do 10,7% w 2013 r. i do 10,8% w 2014 r. (wobec 10,1% w 2012 r.), podczas gdy w maju oczekiwała odpowiednio: 10,9% w 2013 r. i 11,4% w 2014 r. Na 2015 r. Komisja przewiduje już spadek

IBnGR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,1% w 2014 r. i 3,8% w 2015 r.

Wynagrodzenie brutto realne 3,4 3,4 3,7 Stopa bezrobocia rejestr. (na koniec r.) 13,4 12,4 11,6 Eksport wg GUS 4,6 4,2 7,0 Import wg GUS 1,2 4,6 6,5 Saldo C/A

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

tym nakładów brutto na środki trwałe o 10,7 proc. "Spożycie ogółem było wyższe niż przed rokiem o 2,2 proc., w tym spożycie indywidualne o 2,6 proc." - napisano. Natomiast spożycie publiczne wzrosło o 0,7 proc. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

znacznego wzrostu akumulacji o 8,5 proc., w tym nakładów brutto na środki trwałe o 10,7 proc. "Spożycie ogółem było wyższe niż przed rokiem o 2,2 proc., w tym spożycie indywidualne o 2,6 proc." - napisano w komunikacie GUS. Natomiast spożycie publiczne wzrosło o 0,7 proc. GUS podał, że stopa

Turyści zbawią hiszpańską gospodarkę? Rekordowa liczba gości z zagranicy

, Andaluzja oraz Wyspy Kanaryjskie.Turystyka jest jedną z kluczowych gałęzi hiszpańskiej gospodarki, która odpowiada za 10 proc. krajowego PKB. Dobre wyniki tej branży mogą pomóc pozostającej w recesji Hiszpanii, gdzie stopa bezrobocia jest najwyższa w UE i wynosi już ponad 25 proc.

GUS: PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 3,4 proc.

podał, że stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 12,2 proc. wobec 11,7 proc. przed rokiem. Zgodnie z komunikatem wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2014 r., w porównaniu z analogicznym okresem

OECD: 57 milionów bezrobotnych w 2010 r.

kwietniu bieżącego roku przeciętna stopa bezrobocia w państwach OECD wyniosła 7,8 proc."Bezrobocie będzie ciążyło na gospodarkach krajowych jeszcze przez długi czas - podkreślił w oświadczeniu sekretarz generalny OECD Angel Gurria. - Poprzednie spadki koniunktury nauczyły nas, że wzrost etatów

USA. Nieduże zmiany na Wall Street, rynek czeka na dane makro i Fed

ostatnich tygodniach, mocniej niż to zakładał Fed, spadła stopa bezrobocia. Pomimo poprawy w ostatnim czasie, sytuacja na rynku pracy pozostaje jednak daleka od optymalnej. W amerykańskiej gospodarce wciąż utrzymują się wolne moce produkcyjne. To sugeruje, że Fed będzie utrzymywał akomodacyjne nastawienie

Firmy są gotowe zatrudniać. Będą podwyżki?

, że wzrost PKB to nie tylko zasługa eksportu, ale i popytu krajowego. Jak jest naprawdę? Powinniśmy pamiętać, że wzrost stopy bezrobocia w zimie jest normalny. Przecież kończą się prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie, turystyce. Eksperci rynku pracy mówią, żeby patrzeć, jak zmieniła się stopa

DGP: Śląsk i Podkarpacie tracą mieszkańców. Przyjeżdżają do Warszawy?

, co oznacza, że wielu młodych ludzi nie może znaleźć pracy zgodnej z wykształceniem. Obydwa powody w połączeniu z bardzo wysokim bezrobociem na tle reszty kraju (na Podkarpaciu wynosi aż 15,5 proc. przy średniej stopie bezrobocia w całej Polsce na poziomie ok. 13 proc.) mają stanowić główną motywację

Mieszane dane o polskiej gospodarce. Czy to już ożywienie?

Zachodniego WBK. Bo sytuacja na rynku pracy wolno, ale konsekwentnie się poprawia, inflacja jest niska, a dostęp do kredytów łatwiejszy.W październiku stopa bezrobocia trzeci miesiąc z rzędu utrzymała się na poziomie 13 proc.Rok temu poziom bezrobocia w październiku zaczął się już zwiększać. Wynosił wówczas

IBnGR podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 3,5% w 2014 r.

8,4 Inflacja CPI średnioroczna 0,9 0,7 1,8 Inflacja CPI na koniec roku 0,7 1,0 2,0 Wynagrodzenie brutto realne 2,5 3,8 4,0 Stopa bezrobocia rejestr. (na koniec r

Złoty na koniec sesji pokazał siłę

wcześniej wzrosła o 270 tys., po korekcie z 262 tys. Stopa bezrobocia w USA w lipcu wyniosła 6,2 proc. wobec 6,1 proc. w czerwcu 2014 r. Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w drugim kwartale br. o 4,0 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 3,0 proc. Ambasadorowie państw

PKB w dół. Czy to dołek recesji w strefie euro? Europa nie kupuje

wszystkim skutek fatalnej sytuacji na unijnym rynku pracy. Gdy ludzie nie mają pracy, nie zwiększają swoich wydatków. Z danych Eurostatu wynika, że w kwietniu stopa bezrobocia w strefie euro sięgnęła rekordowego poziomu 12,2 proc. W całej UE 11 proc. osób aktywnych zawodowo było bez pracy. To daje niemal

Borowski: porażką transformacji były furtki w systemie emerytalnym

z długofalowymi celami, jakimi były budowa sektora prywatnego, obniżenie hiperinflacji. Ta polityka sprowadzałaby się do słabszego kursu złotego i wyższych stawek celnych. Prawdopodobnie właściwszym rozwiązaniem na początku transformacji byłaby również polityka zróżnicowanej stopy procentowej. Firmy

Mazowieckie po 25 latach. Jedyny region o pozycji zbliżonej do regionów starej UE

. Według danych GUS w latach 2004-2013 stopa bezrobocia w woj. mazowieckim utrzymywała się na poziomie niższym niż ta dla całego kraju. W grudniu ub.r. wyniosła ona 11 proc. i była o 2,4 proc. niższa niż w całej Polsce. Taki wynik województwo osiąga głównie za sprawą Warszawy, gdzie notuje się najniższe

MFW podniósł prognozę wzrostu PKB Polski do 1,3% w 2013 r., do 2,4% w 2014 r.

inflacja konsumencka w Polsce w ujęciu średniorocznym spowolni do 1,4% w tym roku i wyniesie 1,9% w 2014 r. (wobec 3,7% w ub.r.), zaś liczona na koniec roku wyniesie odpowiednio: 1,9% w 2013 r. i 2,0% w 2014 r. (wobec 2,4% na koniec 2012 r.). Stopa bezrobocia będzie nadal rosnąć, według prognoz Funduszu

Po czwartkowych emocjach, dzisiejsza sesja na rynku FX zapowiada się spokojnie

stopy procentowe bez zmian. O ile sama decyzja EBC jak oczekiwaliśmy nie miała większego przełożenia na rynek, to już konferencja po posiedzeniu była szczegółowo analizowana.  Wydźwięk wypowiedzi Mario Draghiego był raczej „gołębi". Poinformował on o gotowości do podjęcia kolejnych

Wzrost gospodarczy w 2013 roku w górę o 1,6 proc.

wzrośnie o 2,5 proc., ale Mateusz Szczurek mówił niedawno, że możliwe jest osiągnięcie wskaźnika w wysokości 2,9 proc., jak prognozuje Narodowy Bank Polski. Z kolei zgodnie z ostatnimi danymi resortu pracy w grudniu 2013 r. stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu ub.r. 13,4 proc., czyli tyle

'Minutes' RPP: Wzrost PKB w III kw. będzie wyższy niż 0,8% r/r w II kw. 2013 r.

PMI, sygnalizują stopniowe ożywienie wzrostu" - czytamy dalej. Członkowie władzy monetarnej wskazywali także na sygnały stopniowej poprawy na rynku pracy - w sierpniu miało miejsce nieznacznie obniżenie się stopy bezrobocia rejestrowanego (po wyeliminowaniu czynników sezonowych). Nastąpił też

HSBC obniżył prognozę PKB dla Polski za br. do 1,0 proc.

. Średnia stopa bezrobocia za br. sięgnie 13,8 proc. ogółu zatrudnionych (w 2012 r. wyniosła 12,8 proc.), zaś średnia stopa inflacji za br. 0,7 proc. wobec 3,7 proc. za ub.r.

Rekordowo niska inflacja w maju zwiększa oczekiwania obniżki stóp wg analityków

rozstrzygające i będą podsycać dyskusje o możliwym powrocie do obniżek stóp procentowych. Niezależnie od przyczyn spadku inflacji, powtórzenie historycznego minimum robi wrażenie i w pewnym stopniu wzmacnia argumentację za obniżkami stóp. Podtrzymujemy jednak opinię, że w perspektywie najbliższego roku stopy

Lutowa sprzedaż potwierdza, że odbiciu PKB pomaga także konsumpcja wg analityków

marcu, ostatnim miesiącu możliwości zakupu samochodu 'z kratką' po obniżonym koszcie. Luty był kolejnym miesiącem pozytywnych informacji z rynku pracy. Stopa bezrobocia nie wzrosła, jak to miało zazwyczaj miejsce w latach poprzednich o tej porze roku, ale wręcz spadła w stosunku do stycznia. Liczba

OECD podnosi prognozy wzrostu dla Polski. Kolejna dobra zapowiedź

ocenie autorów raportu mogą silniej zareagować na szybszą poprawę nastrojów i dochodów. OECD prognozuje obniżenie się stopy bezrobocia z 9,8 proc. w tym roku do 9,5 proc. w przyszłym (według metodologii Eurostatu). Przewiduje, że po nadwyżce finansów publicznych 5,6 proc. PKB w tym roku, w 2015 r

Związki zawodowe: założenia budżetu państwa coraz bardziej ogólnikowe

budżetu unijnego 2014-2020. Oczekiwana jest mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń w całej gospodarce, bo nadal zamrożony będzie fundusz wynagrodzeń w podsektorach: rządowym i ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych). Według założeń stopa bezrobocia na

GUS: PKB w I kwartale wzrósł o 3,3 proc.

przez resort finansów zakłada, że wraz z poprawą koniunktury gospodarczej systematycznie będzie zmniejszać się stopa bezrobocia. W 2014 r. ma spaść do 9,8 proc.; w 2015 r. wyniesie 9,3 proc., a do 2017 r. zmniejszy się do 7,9 proc. Rząd oczekuje, że w 2014 r. liczba osób pracujących wzrośnie przeciętnie

Z przemysłem nie jest dobrze

Niestety, malejące zamówienia i produkcja, a także brak regulacji dotyczących rozliczania czasu pracy, na które czekamy od wielu miesięcy, nie pozwalają powstrzymać spadku zatrudnienia. Trudno się zatem dziwić, że stopa bezrobocia rośnie i - niestety - będzie rosła także w kolejnych miesiącach

Trwa realizacja zysków na polskiej walucie w obliczu oczekiwania na FOMC

danych będzie zależało w jakim tempie redukcja programu QE3 będzie się odbywać. Oczekujemy też, że Fed skoryguje nieco w dół prognozy PKB, jednocześnie opublikuje prognozy zakładające szybsze tempo spadku stopy bezrobocia w USA. Nie jest wykluczone, że zostanie obniżony docelowy poziom stopy bezrobocia

Mundial gospodarczy, czyli kto już jest mistrzem

Anglia. W naszej zabawie postanowiliśmy jednak dać szansę młodszym gospodarkom, krajom na dorobku, rozwijającym się, szybko rosnącym. Zasady gospodarczego mundialu Najwyżej ceniliśmy PKB na głowę mieszkańca danego kraju. Ale pod uwagę wzięliśmy jednak także wzrost PKB, no i stopę bezrobocia

RING EKONOMICZNY - październik 2012

pojawią się szanse na ożywienie ekonomiczne w Europie oraz w krajowej gospodarce, nie należy liczyć na poprawę sytuacji na krajowym rynku pracy.Jednocześnie nie obawiałbym się jednak gwałtownego wzrostu stopy bezrobocia w horyzoncie najbliższego roku. Owszem, możliwy jest lekki wzrost, ale w skali ok. 1

Absolutorium dla rządu; Sejm przyjął sprawozdanie ws. budżetu

nowelizowanej (1,6 proc.). Dodano, że wzrost inwestycji sektora prywatnego nie był w stanie zrekompensować dużego spadku inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych. To, wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, spowodowało stagnację popytu krajowego i spadek popytu na pracę. Stopa

Inwestycje za 100 mln zł w Siemianowickim Parku Biznesu

Śląskimi, Wojkowicami, Czeladzią. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy stop bezrobocia na koniec lutego wyniosła 15,4 proc. wobec 11,7 proc. w województwie śląskim.(PAP)

BCC: Ten rok będzie lepszy od poprzedniego

, także Grecja i Włochy. Zdaniem eksperta BCC bazowa stopa procentowa EBC pozostanie w pobliżu 0,5 proc., a inflacja poniżej 2 proc. - Kryzys w strefie euro należy więc w zasadzie do przeszłości - ocenił Gomułka. Było silne spowolnienie W Polsce mieliśmy przez ostatnie dwa lata silne spowolnienie

OECD podniosło prognozę wzrostu PKB Polski na 2013 r. o 0,5 pkt proc. do 1,4%

ub.r., później jednak będzie przyspieszać - do 1,9% w 2014 r. i 2,2% w 2015 r. OECD uważa, że bank centralny będzie musiał zacząć "usuwać bodziec monetarny" poprzez podnoszenie stóp procentowych w 2014 r. Organizacja prognozuje także, że stopa bezrobocia w Polsce (jako procent siły

Dobre nastroje inwestorów mogą umocnić złotego podczas handlu w środę

dzień na złotym z wahaniami blisko poziomów z wczorajszego zamknięcia. We wtorek złotego wsparł mix czynników lokalnych i globalnych. Wydarzeniem na krajowym podwórku były lepsze od oczekiwań lutowe dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia, potwierdzające tezę o systematycznie poprawiającej

Kujawsko-Pomorskie po 25 latach. Silna pozycja rolnictwa i wiele nowoczesnych firm

przemysłach i technologiach" - zaznaczył. Dużym problemem regionu jest należące do najwyższych w Polsce bezrobocie. Stopa bezrobocia wynosi tu 18,2 proc. (w kraju 13,5 proc.). Stosunkowo najlepsza sytuacja panuje w największych ośrodkach: w Bydgoszczy - 8,9 proc. i w Toruniu - 10,5 proc. Tylko dwa

Ostro hamujemy, czas ruszyć stopy

Polska gospodarka silnie hamuje. Tempo wzrostu PKB, które w ubiegłym roku wyniosło 4,3 proc., spadnie w tym roku do ok. 2,5 proc., a w przyszłym do ok. 2,2 proc. Jest to wyraźnie poniżej stopy wzrostu potencjalnego, która dla naszej gospodarki wynosi 4,0-4,5 proc. Dlatego rośnie bezrobocie. Stopa

IBnGR: Wzrost PKB przyspieszy do 2,8% w 2014 r. i 3,5% w 2015 r.

Inflacja CPI średnioroczna 0,9 1,9 2,0 Inflacja CPI na koniec roku 0,7 2,2 2,1 Wynagrodzenie brutto realne 2,6 2,9 3,1 Stopa bezrobocia rejestr. (na koniec r.) 13,4 12,6

Przegląd prasy

, sektorze obronnym i poprawę wyników --Andrzej Oziębło został powołany do zarządu Inventum TFI (d. Idea TFI) --Merlin.pl wynajmie 13 tys. m2 powierzchni w Good Point Puławska pod Warszawą --Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 9,7% w lutym --Eurostat: Stopa bezrobocia w strefie euro

Będzie gorzej, niż wcześniej myślano. Inflacja pełza.PKB wolniej w górę

centralne nadal prowadziły silnie ekspansywną politykę pieniężną, w tym część z nich zwiększyła skalę luzowania monetarnego. Fed utrzymał swoją deklarację pozostawienia krótkoterminowych stóp procentowych na poziomie bliskim zera (0,00-0,25 proc.) do momentu, kiedy stopa bezrobocia obniży się poniżej 6,5

Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na czwartek

s.a. - wst. IV kw. -0,1% r/r -1,1% r/r 09:00 Szwajcaria Indeks instytutu KOF styczeń 2 1,95 09:55 Niemcy Stopa bezrobocia s.a. styczeń 6,9% 6,9% 10:00

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014 r., zawierającą m.in. zmiany w OFE

budżetu wynosi 78.348.825 tys. zł., dochody przewidywane są w kwocie 77.957.123 tys. zł., zaś wysokość deficytu ustalono na 391.702s tys. zł. Przygotowując założenia makroekonomiczne na potrzeby ustawy budżetowej przyjęto, że wzrost produktu krajowego brutto w 2014 r. wyniesie 2,5%, stopa bezrobocia

Przegląd prasy

zaoferuje na przetargu uzupełniającym obligacje za 0,8 mld zł --Telestrada przeprowadzi due diligence NOM, należącego do Exatela --MPiPS: Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 13,4% w grudniu --FCE Group podtrzymuje plany debiutu na NC w 2014 r. i kontynuuje inwestycje --Aktywa Pioneer

W końcu! RPP obcięła stopy procentowe. Kiedy następne obniżki?

w obliczu niekorzystnej sytuacji gospodarczej głęboko obniżyła stopy procentowe, przyczyniając się tym samym do uaktywnienia i w konsekwencji wzmocnienia swoich krajowych gospodarek, także wspomagając eksport ich produktów i usług do krajów o wysokiej stopie wzrostu" - podkreślono w piśmie do

Przetargi: "śmieciowy" powrót do normy

do roku. Poprawia się także sytuacja na rynku pracy. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w kwietniu stopa bezrobocia wyniosła 13 proc. i w porównaniu do marca spadła o 0,5 pkt. proc. Stopa bezrobocia pod koniec kwietnia była o 1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, od początku

GUS: wynagrodzenie w marcu rdr wzrosło o 4,8 proc.

Pieniężnej jako czynnik, który mógłby ją zachęcić do rozpoczęcia podwyżek stóp procentowych. Dla Rady najważniejszy jest poziom inflacji, a ponieważ znajduje się ona od kilku miesięcy na poziomach najniższych od 2006 r., stopy z dużym prawdopodobieństwem utrzymywane będą na niezmienionym poziomie co najmniej

Gospodarka Grecji skurczyła się o 2,5 proc. na koniec ubiegłego roku

., a w III kwartale o 2,5 proc.Urząd statystyczny poinformował też, że w grudniu stopa bezrobocia w Grecji wyniosła 10,2 proc., podczas gdy w grudniu 2008 roku było to 8,9 proc. Z kolei w porównaniu z listopadem liczba osób pozostających bez pracy spadła - wtedy stopa bezrobocia wynosiła 10,6 proc.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia – wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji.Najczęściej definiuje się stopę bezrobocia jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Tak zdefiniowaną stopę

Naturalna stopa bezrobocia

Naturalna stopa bezrobocia (bezrobocie naturalne) – poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi. Ekonomiści często definiują naturalną stopę bezrobocia jako sumę bezrobocia frykcyjnego i strukturalnego. Bezrobocie to wiąże się ze zmianami na rynku

Stopa

, przy którym konsument skłonny jest dokonać wymiany dobra X na dobro Y i na odwrót Minimalna stopa zwrotu – zapewnia bezpieczeństwo środków wpłacanych przez uczestników funduszy Naturalna stopa bezrobocia – poziom bezrobocia występujący w gospodarce gdy rynek znajduje się w stanie równowagi Nominalna stopa

Lista państw świata według stopy bezrobocia

, które dostosowują te stopy do wspólnych podstaw, pozwalających już na ich porównanie. Porównania te generalnie odnoszą się do krajów rozwiniętych i są przygotowywane przez Division of International Labor Comparisons, Europejski Urząd Statystyczny i oddział statystyczny OECD. Stopa bezrobocia według krajów Kraj

Efektywna stopa protekcji

Efektywna stopa protekcji (eng. effective rate of protection) - stopień ochrony zapewniany krajowym czynnikom produkcji (pracy i kapitałowi) przez obowiązującą w danym kraju strukturę ceł. Chodzi więc nie tylko o cła nakładane na produkty importowane, konkurencyjne do rodzimych wyrobów

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.