krajowa izba odwoławcza godziny otwarcia

Piotr Wiśniewski

Kryterium jakości opinii prawnej

Kryterium jakości opinii prawnej

Jeden z zamawiających zdecydował się na innowacyjne opisanie kryterium jakości, zgodnie z którym wykonawcy mieli wziąć udział w egzaminie, który sprawdza ich wiedzę na temat przedmiotu zamówienia.

Przetarg w komendzie. Zostawili ofertę w kserokopiarce

Gdy komisja przetargowa otworzyła pięć ofert, okazało się, że była i szósta. Ale została w kserokopiarce. I przetarg unieważniono. Kto zaliczył taką wpadkę? Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

Wykonawca ma obowiązek dotrzymania godziny złożenia oferty

Zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymogi dotyczące miejsca, daty i godziny złożenia oferty muszą być bezwzględnie dotrzymane przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Dla dotrzymania określonego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu składania ofert nie ma znaczenia ustalenie, o której godzinie upoważniony pracownik wykonawcy dotarł do siedziby zamawiającego z ofertą. Istotna jest godzina o której faktycznie złożono ofertę.

Remont się odwleka. Czy pojedziemy w 65 min. do stolicy

zmieniany był już dwukrotnie. Powodem są odwołania i toczące się sprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej - mówi Robert Kuczyński. - Kolejne otwarcie ofert planowane jest w lutym. Nie ma jednak pewności, że uda się wtedy zakończyć procedurę. Uczestnicy mogą wprowadzać dalsze odwołania. Podpisanie umowy