krajowa informacja podatkowa

sprawdź też:

podatki

Piotr Skwirowski

Żyjemy w podatkowej dżungli. Przepisy trudne, a fiskus chętnie karze

Żyjemy w podatkowej dżungli. Przepisy trudne, a fiskus chętnie karze

36 816 indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydał w zeszłym roku na prośbę podatników fiskus. Krajowej Informacji Podatkowej zadaliśmy, uwaga, 1 608 226 pytań o podatki. Chyba mamy więc problem z poruszaniem się w gąszczu przepisów podatkowych. Ale fiskus, zamiast nam to ułatwiać, woli nas karać.

7 mln razy podatnicy mieli problem z przepisami podatkowymi

Jedna z najbardziej rozgrzanych linii telefonicznych? Infolinia Krajowej Informacji Podatkowej. Jej eksperci średniomiesięcznie odpowiadają na ponad 100 tys. pytań osób zagubionych w gąszczu przepisów podatkowych. Najwięcej problemów przysparza VAT.

"Gazeta Wyborcza": Prawo podatkowej dżungli

36,8 tys. indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydał w zeszłym roku fiskus. Krajowej Informacji Podatkowej zadaliśmy ponad 1,6 mln. pytań. Mamy wielki problem z poruszaniem się w gąszczu przepisów podatkowych, twierdzi "Gazeta Wyborcza".

Podatkowy telefon zaufania

Łudziłeś się, że polski system podatkowy nie jest tak skomplikowany, jak się powszechnie uważa? Niestety, chyba jest. Świadczy o tym choćby gwałtownie rosnąca liczba telefonów od podatników do Krajowej Informacji Podatkowej Większość podatników pewnie nawet nie wie, że istnieje państwowa

35 nagrodzonych urzędów w rankingu na najlepszy urząd skarbowy

pracowity wyspecjalizowany urząd uznano Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie.W rankingu uwzględniono też biura krajowej informacji podatkowej. Za najbardziej pracowite uznano biuro z Płocka, a za najskuteczniejsze - z Bielska Białej.Organizatorem rankingu był "Dziennik Gazeta Prawna"

Fiskus nagra podatnika. Dla jego dobra

Fiskus nagra podatnika. Dla jego dobra

- Nagranie pomoże podatnikowi np. wtedy, gdy pracownik infolinii udzieli mu błędnej lub niedokładnej informacji - tłumaczy rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Małgorzata Brzoza. - Z drugiej strony zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik nieprawidłowo zrozumie odpowiedź pracownika KIP. Dzięki

Podatnik nie otrzyma interpretacji przepisów e-mailem

Jeden z czytelników Dziennika Gazety Prawnej wysłał do KIP mailem prośbę o interpretację przepisów podatkowych. Po trzech miesiącach przyszła pocztą odpowiedź, że KIP nie odpowiada na pytania podatników przez internet. Urząd powołał się na rozporządzenie ministra finansów z 20 czerwca 2007 roku. Na

Rząd za podpisaniem umowy z USA ws. informacji o kontach Amerykanów

, że w Polsce podpisanie porozumień przez instytucje finansowe bezpośrednio z amerykańską skarbówką byłoby sprzeczne z krajowymi regulacjami np. w zakresie ochrony danych osobowych, czy ochrony tajemnicy bankowej. Dlatego informacje o rachunkach prowadzonych dla rezydentów podatkowych USA w polskich

Posłowie za poprawkami Senatu do noweli ustawy o CIT i PIT

. Istotą noweli jest uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek i opodatkowanie ich 19-proc. podatkiem. Zgodnie z nowelą dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie

Prezydent podpisał nowelę ustawy o CIT i PIT

; - podała kancelaria. Istotą noweli jest uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek i opodatkowanie ich 19-proc. podatkiem. Zgodnie z nowelą dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w

Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową

budujących potencjał gospodarczy państwa. Zwiększymy przepustowość naszej linii podatkowej i zbudujemy Internetową Bazę Wiedzy Administracji Podatkowej. Dzięki wsparciu ekspertów krajowej informacji podatkowej podatnicy uzyskają taką samą spójną informację niezależnie od tego, do którego urzędu skarbowego

Sejm zamyka furtki do rajów podatkowych

Sejm zamyka furtki do rajów podatkowych

siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (czyli w rajach podatkowych) oraz takich, z którymi nie mamy zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i wymianie informacji podatkowych; - zagranicznych spółek, w których podatnik ma udział kapitałowy lub prawa głosu w

Posłowie za projektem dot. ukrócenia wyprowadzania zysków firm

oraz działaniu na szkodę budżetu państwa. W podobnym tonie wypowiedziała się przedstawicielka PSL Genowefa Tokarska oraz Ryszard Zbrzyzny z SLD. Poseł Sojuszu ocenił, że ucieczka firm do rajów podatkowych jest ogromnym problemem dla krajowych systemów podatkowych, w tym dla Polski. Poseł przytoczył

Sejm prawie zamknął furtkę dla dochodów uciekających z Polski

Sejm prawie zamknął furtkę dla dochodów uciekających z Polski

opodatkowania i wymianie informacji podatkowych; - zagranicznych spółek, w których podatnik ma udział kapitałowy lub prawa głosu w wysokości co najmniej 25 proc. oraz co najmniej 50 proc. przychodów tych spółek pochodzi z dywidend, dochodów w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji) itp. Do

"PB": Prokuratura z fiskusem ruszą na gangsterów

"PB": Prokuratura z fiskusem ruszą na gangsterów

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury podpisały bowiem porozumienie o wzajemnym szkoleniu kadr i współpracy w ściganiu przestępstw gospodarczych i fiskalnych. Do skutecznego zwalczania gangsterów przebierających się z dresów w garnitury niezbędne jest ścisłe i bieżące

"Puls Biznesu": Prokuratura z fiskusem ruszą na gangsterów

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury podpisały bowiem porozumienie o wzajemnym szkoleniu kadr i współpracy w ściganiu przestępstw gospodarczych i fiskalnych. Do skutecznego zwalczania gangsterów przebierających się z dresów w garnitury niezbędne jest ścisłe i bieżące

Sejm za ukróceniem wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych

podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe

NIK: podatnicy coraz częściej odwołują się od decyzji fiskusa

dobrych recenzji NIK i silnych stron administracji podatkowej. Słabe strony będziemy poprawiali. Temu będzie służyła nowa ustawa o administracji podatkowej i nowa organizacja Biura Krajowej Informacji Podatkowej, jako wydzielonego urzędu z Izby Skarbowej i ich specjalizacji w określonych podatkach

Podpisz się pod Deklaracją Praw Podatnika. Ułatwi życie podatnikom?

Deklaracja nie ma na celu ułatwienia podatnikom unikania podatków. Ma pomóc budować zaufanie między podatnikiem i aparatem skarbowym.Autorzy Deklaracji chcą, by informacja o zapisanych w niej prawach dotarła do jak największej grupy podatników. - Chcemy, by na początek Deklarację poparli doradcy podatkowi. I

KE chce, by podatnicy mieli europejski numer identyfikacji podatkowej

KE chce, by podatnicy mieli europejski numer identyfikacji podatkowej

, żeby wzmocnić współpracę między władzami podatkowymi różnych państw, Parlament Europejski uchwalił specjalną dyrektywę. To jednak - zdaniem KE - nie wystarczy, bo państwa unijne nie mają wspólnego systemu danych o podatnikach i muszą wymieniać się informacjami o imionach i nazwiskach podatników

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

błędów przez podatników, sprawiały także trudności organom podatkowym i skarbowym oraz sądom administracyjnym - dodała. Zauważyła też, że w wielu przypadkach sądy stwierdzały niezgodność przepisów krajowych z przepisami UE i konstytucją. Przybywa interpretacji Podatnicy gubią się w gąszczu i zawiłościach

W Sejmie projekt ukrócenia wyprowadzania zysków do rajów podatkowych

ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. W projekcie zaznaczono, że nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz

Przed fiskusem nie ukryjesz się już na Dominice

Przed fiskusem nie ukryjesz się już na Dominice

W komunikacie Ministerstwo podało, że 10 lipca w Londynie podpisano "Umowę między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotą Dominiki o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzoną w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych". Umowa spełnia

Gdyby nie wielka luka, podatki mogłyby być niższe

lukę w VAT na 13 proc. dla krajów rozwiniętych i 21 proc. dla krajów rozwijających się. Z kolei w październiku 2012 r. HM Revenue & Customs opublikowało informację, że w Wielkiej Brytanii luka w VAT w roku podatkowym 2010-11 wyniosła 9,6 mld funtów, co w relacji do teoretycznej wartości wpływów z tego

"Gazeta Wyborcza": Oddaj, co ci zwrócili

informację, jaką kwotę powinien pan wykazać w rocznym PIT i opodatkować" - wyjaśniła urzędniczka z Krajowej Informacji Podatkowej.

Sejm. Komisja finansów zajmie się projektem noweli ustawy o CIT i PIT

systemach podatkowych. Cel ten ma być realizowany dzięki rozwiązaniom przewidującym opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC). Zgodnie z zapisami projektu, dochody zagranicznych spółek byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25

Będzie standardowa deklaracja VAT w UE? 15 mld euro oszczędności

Šemeta, komisarz ds. podatków.Co roku unijni podatnicy składają krajowym administracjom podatkowym 150 mln deklaracji VAT. Format krajowych deklaracji, wymagane w nich informacje oraz terminy sprawozdawczości różnią się znacznie w zależności od państwa członkowskiego. Z tego względu składanie deklaracji

Podwyżka cen interpretacji podatkowych o 2500 proc.!

podatkowej - przekonuje. I wylicza, że średni koszt wydania interpretacji podatkowej wyniósł w 2009 r. 1072 zł. Biura Krajowej Informacji Podatkowej wydały wtedy blisko 30 tys. interpretacji. Budżet dostał w ten sposób 1,3 mln zł. Dzięki podwyżce ma dostać 14,7 mln zł. A utrzymanie biur KIP kosztowało w 2009

MF: Wydatek na kupno flagi narodowej można zaliczyć w koszty, ale...

) albo bez uzasadnienia nie znajduje się poza siedzibą firmy" - napisał wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na interpelację. Grabowski poinformował ponadto, że wystąpił do wskazanych przez posła izb skarbowych i Biura Krajowej Informacji Podatkowej o akta spraw dotyczących opisanych

Związki zawodowe: założenia budżetu państwa coraz bardziej ogólnikowe

zaangażowania i umiejętności pracujących. Konieczny jest zatem wzrost wynagrodzenia minimalnego oraz poprawa sytuacji osób pracujących w sektorze publicznym" - czytamy w informacji. Związki zawodowe negatywnie oceniają zamrożenie na kolejny rok progów podatkowych oraz ustawowych, zryczałtowanych kosztów

Krytyczna analiza projektu przepisów o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych

odpowiednio niższą od stawki krajowej, zwolniony lub wyłączony od opodatkowania. W tym zakresie wydaje się, że to na polskiego podatnika zostanie nałożony obowiązek posiadania dość szerokiej wiedzy w zakresie ustawodawstwa podatkowego obcego kraju lub terytorium.Podstawę opodatkowania w tym wypadku będzie

Eksperci podpisali deklarację praw podatnika

unikania podatków. Ma pomóc budować zaufanie między podatnikiem i aparatem skarbowym - wyjaśniła. - Świat podatnika jest dziś chaotyczny. Deklaracja powinna uporządkować realia prawne i ekonomiczne - mówił Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. - Jednym z najważniejszych jest

Masz nadpłatę podatku! Uwaga to może być oszustwo

administracji podatkowej. Ale uwaga! To fałszywe maile. - Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe, nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza i nie korzystają z

Singapur zastąpi Szwajcarię? Bogacze przenoszą oszczędności

krajowym, jak i w Azji Południowo-Wschodniej.Jeszcze do niedawna synonimem bezpieczeństwa i stabilności dla posiadaczy dużej gotówki była przede wszystkim Szwajcaria. Jednak kryzys finansowy, oskarżenia o ukrywanie oszustów podatkowych i spory na temat umów podatkowych z rządami Niemiec czy Wielkiej

NSA: amerykańskie fundusze inwestycyjne podlegają zwolnieniu z CIT

państwie trzecim, jeżeli między tymi dwoma państwami istnieje zobowiązanie do wzajemnej pomocy administracyjnej" - napisano w czwartkowym komunikacie TS po ogłoszeniu wyroku. TS zaznaczył jednak, że "zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, czy umowny mechanizm wymiany informacji zezwala organom

Prawo transportu drogowego

przepisów socjalnych kierowców w transporcie, podatkowego oraz finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim z unijnymi i krajowymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. - Proponowane studia podyplomowe zapewniają nie tylko wiedzę wymaganą do

Inwestorzy szturmują Specjalne Strefy Ekonomiczne

przedłużenie funkcjonowania 14 specjalnych stref ekonomicznych do 2026 r. To niezwykle ożywiło napływ inwestycji do tych stref, ponieważ bardzo wiele przedsiębiorstw polskich, ale także zagranicznych, uznało, że zdąży wykorzystać ulgi podatkowe" - powiedział PAP prezes Polskiej Agencji Informacji i

Operacje podatkowe Amazona na celowniku Komisji Europejskiej

Służby ds. konkurencji KE wysłały do Luksemburga, gdzie mieści się europejska siedziba Amazona, wniosek z prośbą o informacje na temat tego, czy decyzje w sprawie podatku dochodowego firmy są zgodne z restrykcyjnymi zasadami pomocy publicznej obowiązującymi w UE - pisze brytyjski dziennik "

WEF: Polska spadła na 43. miejsce wśród 148 państw w rankingu konkurencyjności

konkurencyjności tradycyjnie już na pierwszym miejscu wskazali oni prawo podatkowe, które krytykowali za zmienność i nieprzewidywalność. Prawo podatkowe i przepisy dotyczące zatrudnienia uznano za nadmiernie rozbudowane i zbyt restrykcyjne, a przez to znacząco utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych na świecie

, która zapewnia wymianę informacji podatkowej między tymi krajami). Dochód spółki CFC jest opodatkowany przez jej udziałowca (niemieckiego rezydenta podatkowego) nawet w przypadku, gdy dywidenda nie została wypłacona. W przypadku wypłaty dywidendy następuje zwolnienie kapitałowe pozwalające uniknąć

Pracodawcy i związkowcy o projekcie budżetu na 2015 r.

- zapewnia "realizację pewnych elementów szerszej strategicznej wizji o długofalowym horyzoncie czasowym". "Tego w tym projekcie niestety nie dostrzegam" - dodał. W ocenie Malinowskiego ważną informacją jest to, że na przyszły rok rząd nie planuje podwyżki akcyzy. "Stawki tego

Podatkiem w studenta. Dla ministerstwa to nadużycie

Medialnej Ministerstwa Finansów przyznaje rację Skibińskiej. - Jeżeli jednak uczelnie mają wątpliwości, ich przedstawiciele mogą wystąpić do biura Krajowej Informacji Podatkowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej - zachęca. Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik UŚ, żałuje, że takiej odpowiedzi nie

"DGP" Szef się dowie, ile zarabiasz po pracy

Resort finansów i Krajowa Informacja Podatkowa przekazują sprzeczne informacje o numerze NIP. Według KIP osoba, która zarabia na prywatnym najmie i opłacała ryczałt, w rocznym zeznaniu PIT-28 powinna podać numer NIP, a nie PESEL. Co więcej, o dodatkowych dochodach (z najmu lub z własnej firmy

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

Akcja podatkowa "Wyborczej" i KPMG Dyżur ekspertów. Dziś w godz. 12-13 na pytania czytelników o rozliczenie podatku za 2013 r. odpowiedzą eksperci podatkowi z firmy doradczej KPMG w Polsce Tel. 22 528 35 56 Porady finansowe i konsumenckie, informacje o świadczeniach i zasiłkach Poradniki i

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

po poprzedniej analizie pod kątem racjonalności oferowanych upustów dotyczących należności publicznoprawnych oraz po zweryfikowaniu wiarygodności oferenta. Wiarygodnymi źródłami informacji o oferencie mogą być między innymi Krajowy Rejestr Sądowy czy Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych"

Słoweńcy szykują pozwy za odebranie im akcji banku. A Polacy?

skierowane do słoweńskiego Trybunału Konstytucyjnego, który w najbliższym czasie zajmie się skargą. Gdyby okazało się, że nowa ustawa jest niekonstytucyjna, zwiększałoby to szansę na odszkodowania. Według informacji polskiej ambasady w Słowenii akcjonariusze Novy KBM już szykują pozwy przed sądami w Lublanie

Ranking WEF: Znowu spadła konkurencyjność polskiej gospodarki

koordynuje badanie WEF dla Polski. Podczas badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorców jako największy problem dla konkurencyjności tradycyjnie już na pierwszym miejscu wskazali oni prawo podatkowe, które krytykowali za zmienność i nieprzewidywalność. Prawo podatkowe i przepisy dotyczące

Zakładasz firmę przez internet? Uważaj, nie działa infolinia

. Przedsiębiorcy muszą więc poczekać, aż zarządzanie infolinią przejmie nowy podmiot. Na razie resort radzi: "Zapytania w kwestiach podatkowych należy kierować do Krajowej Informacji Podatkowej 801 055 055. Zapytania w kwestiach ubezpieczeń należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 801 400 987 lub

Rząd chce publikować w internecie rejestr dłużników i ułatwić życie firmom zarabiającym na informacji o długach

przygotował opinię o projekcie w imieniu fundacji Panoptykon. Zwraca uwagę, że propozycje obu resortów są niemal identyczne z zeszłorocznymi rekomendacjami organizacji zrzeszających przedsiębiorców, w tym także tych zarabiających na sprzedaży informacji o długach: PKPP "Lewiatana", Krajowego

Jakie firmy tuczą polski budżet? Miliardowe wpływy do kasy państwa

polskiej firmy odzieżowej LPP, jaki wywołała informacja o legalnych sposobach spółki na obniżenie podatków. Tuż przed Wigilią LPP poinformowało swoich inwestorów, że w celu optymalizacji podatkowej przeniosła prawa do znaków towarowych Reserved, House i Mohito za granicę. Sprawę jako pierwsi opisaliśmy na

Szara strefa i mniejsza konsumpcja ograniczają wpływy z VAT

od podatku VAT w obrocie stalą - mówi Agnieszka Durlik-Khouri, ekspertka KIG. - To właśnie tutaj rząd powinien szukać pieniędzy, ponieważ wartość polskiej szarej strefy dochodzi już do 400 mld zł rocznie. To osiem razy tyle, ile w tej chwili wynosi dziura budżetowa, i niemal jedna czwarta krajowego

"Koniec owijania w bawełnę. Liczą się konkrety, a nie PR." Czy propozycje Ewy Kopacz to polityczne mrzonki? [KOMENTARZE]

całym światem. Pierwszą ważną zapowiedzią nowej premier są zmiany w ordynacji podatkowej. Już w przyszłym roku wprowadzone zostaną konkretne ułatwienia dla podatników. Dzięki systemowi e-podatki każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika. Planowane są również zmiany w

Kapica: Miliard złotych nadużyć w obrocie paliwami w 2012 r.

ujawnieniu podejrzanej oferty informacja o tym jest natychmiast przekazywana organom kontroli skarbowej.Olej smarowy jak napędowyKapica wyjaśnił, że obserwowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost krajowej produkcji olejów smarowych, pozwalający przypuszczać, że są one wykorzystywane do celów napędowych, ma

KE chce uprościć unijne prawo. Jest zbyt zagmatwane

. Komisja planuje też opracowanie unijnego portalu internetowego poświęconego podatkowi VAT, który zawierałby informacje dla przedsiębiorstw na temat krajowych i unijnych przepisów dotyczących podatku VAT; chce też opracować kodyfikację prawodawstwa w zakresie wykazu wymogów wizowych dla krajów trzecich

Po pozytywnych wynikach za II kw., analitycy podtrzymują prognozy PKB na 2014 r.

aktywności gospodarczej sprzyjały m.in. korzystne warunki pogodowe oraz zwiększony popyt na samochody w związku z rozwiązaniami podatkowymi. Pomimo wolniejszego tempa poprawy koniunktury, korzystne zmiany zachodziły w strukturze wzrostu PKB. W szczególności nastąpił znaczący wzrost popytu krajowego na bazie

20 lat z VAT

z gospodarką zachodnią. Na szczęście ówczesnemu kierownictwu Ministerstwa Finansów ręka nie zadrżała.Kłopoty przyszły później. Rychło okazało się, że VAT to najbardziej skomplikowany ze wszystkich naszych podatków. Z raportu Krajowej Informacji Podatkowej wynika, że w 2012 r. na 1 608 226 pytań o

NIP zniknie na zawsze? Pojawiło się światełko w tunelu

tylko jeden z tych numerów. Ministerstwo Finansów uruchomi przy tym Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Jego działalność ma skrócić obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszyć obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które

Gdzie złożyć wniosek o interpretację indywidualną po 1 kwietnia 2011 r.?

kapitałowych - według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.Właściwość poszczególnych Dyrektorów Izb Skarbowych przedstawiono w tabeli.Trzeba pamiętać, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wysyła się na adres Biura Krajowej

Masz PITanie? Ministerstwo finansów odpowiada na wyborcza.biz

szukamy pomocy. Wśród znajomych. W prasie. W internecie. Próbujemy dzwonić do Krajowej Informacji Podatkowej, ale tam o tej porze roku trudno docisnąć się do dyżurującego eksperta. Bez większych problemów odpowiedź na pytanie o rozliczenie podatkowe za zeszły rok można za to uzyskać w naszym portalu

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r.

nowelizowanej (1,6 proc.). Zgodnie z informacją CIR wzrost inwestycji sektora prywatnego nie był w stanie zrekompensować dużego spadku inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych. To, wraz ze spowolnieniem tempa wzrostu konsumpcji prywatnej, spowodowało stagnację popytu krajowego i spadek popytu na

Skarb państwa zapłaci olbrzymie odszkodowanie dawnemu Centrozapowi

wytoczonych przez podmioty gospodarcze skarbowi państwa. Spółka twierdziła, że działania aparatu skarbowego i ujawnienie informacji o bardzo poważnych zobowiązaniach podatkowych doprowadziły ją do kłopotów finansowych - straciła nie tylko aktywa i pieniądze, ale także dobre imię, zaufanie odbiorców

Komornik zapłaci o 15 zł mniej za informację o dłużniku

Tak wynika ze zmienionego projektu rozporządzenia MF w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez organy podatkowe za udostępnienie informacji komornikom sądowym.W pierwotnej wersji rozporządzenia informacja pisemna dotycząca jednego dłużnika (bez względu na jej zakres) miała wynieść 60 zł. W

LPP przenosi znaki towarowe na Cypr. Klienci wzywają do bojkotu

obiecało, że zmodernizuje w 2014 r. swój model zlecania produkcji w Bangladeszu. najpierw niechęć do zaprzestania wykorzystywania niewolniczej pracy w bangladeszu i przeznaczenia kilku groszy od sztuki odzieży na bezpieczeństwo pracowników w tym kraju, przy jednoczesnym krojeniu klienta krajowego za te

Szwajcarskie banki publikują wyniki pierwszy raz po ponad 200 latach

ludzi do deponowania w nich oszczędności i uciekania przez płaceniem wyższych podatków. Szacuje się, że obcokrajowcy mają zdeponowane na szwajcarskich kontach ponad 2,8 biliona franków, co daje temu krajowi pierwsze miejsce pod względem wielkości depozytów zgromadzonych w bankach. Teraz, przynajmniej

Lepsi urzędnicy, gorsze prawo - przedsiębiorcy o polskich podatkach

są one bardzo dobre lub dobre. Przykłady pozytywnych działań organów to stworzenie Krajowej Informacji Podatkowej oraz funkcjonowanie "dużych" urzędów skarbowych. Wciąż pojawiają się jednak głosy wskazujące na niedostateczną wiedzę urzędników, a przede wszystkim brak jednolitego stanowiska

Fiskus chce pieniędzy od premii za zakupy, którą dają banki

zgadzają się Jacek Bajson, doradca podatkowy w spółce Martini i Wspólnicy, i Andrzej Marczak z KPMG. - To tak jakbyśmy dostali rabat za zakup towaru lub usługi - mówi. Jego zdaniem próba opodatkowania money-back to przykład nadmiernego fiskalizmu.Zadzwoniliśmy też do Krajowej Informacji Podatkowej

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

Sądu Najwyższego zostały wydane w związku z powstaniem rozbieżności w linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej. Rozbieżności pojawiły się w przedmiocie oceny, czy zastosowanie przez wykonawcę nieprawidłowej stawki podatku VAT przy obliczeniu ceny ofertowej pociąga za sobą powstanie po stronie

Przegląd prasy

Warszawa, 16.07.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --SKOK Stefczyka przedstawił KNF ofertę przejęcia dwóch SKOK-ów --Hausner: Belka nie powinien się ubiegać o drugą kadencję na stanowisku prezesa NBP --Rada Ministrów zgodziła

"GP": krążą nielegalni doradcy od PIT-ów

takiego "doradcę" będą błędy, to odpowiedzialność poniesie podatnik. Alternatywą jest np. korzystanie z broszur Ministerstwa Finansów, Krajowej Informacji Podatkowej lub uczestnictwo w tzw. dniach otwartych w urzędach skarbowych - radzi na swoich łamach "Gazeta Prawna".

Coraz większe zainteresowanie firm numerem VAT kontrahentów z UE

wewnątrzwspólnotowych. Od 1 października informacji tego typu udziela Krajowa Informacja Podatkowa. "Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie nie udziela już informacji podatnikom w tym zakresie" - podkreśla Spychała Szuszczyńska. Dodaje, że rośnie także liczna informacji wymienianych w ramach

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

wynikającymi z przepisów podatkowych. Są to informacje m.in. o zamiarze dokonywania dostaw lub nabyć wewnątrzwspólnotowych zgłoszone przez podatnika w VAT-R/UE, okresie zawieszenia działalności gospodarczej, wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób

Zarząd Gryfii: wydzielenie części zakładu uchroni przed zwolnieniami

grupowych i chce się "dogadać" ze związkowcami w ramach outsourcingu. "Chcemy zbudować silną i stabilną firmę, która będzie mogła skutecznie konkurować na rynku krajowym i zagranicznym" - kontynuował Hnat. "Musimy zacząć pracować i naprawiać statki tak, jak robią to firmy prywatne

Giełdy w USA w dół. Wciąż bez perspektyw na uniknięcie klifu fiskalnego

Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 1,21 proc., Nasdaq stracił 0,86 proc. a indeks S&P 500 spadł o 1,11 proc. i wyniósł na koniec dnia 1.402 pkt.Według wcześniejszych nieoficjalnych informacji podanych przez agencję Bloomberg, prezydent USA Barack Obama miał przedstawić w piątek nową

Młode firmy bankrutują masowo. "Bezpieczny debiut" je ochroni?

Przedsiębiorcy z sektora MSP ankietowani przez Krajowy Rejestr Długów wskazywali, że w grupie najpoważniejszych barier, na które napotkali przy zakładaniu firmy i prowadzeniu jej w pierwszym okresie, były braki w wiedzy prawno-podatkowej (58%) oraz niewystarczająca wiedza o prowadzeniu firmy (30

Rostowski do Kaczyńskiego: To dzięki reformom mamy spadek deficytu

poprawy wynikała z działań dochodowych (w tym podatkowych). W największym stopniu (bo aż w 66 proc.) poprawa ta wynikała z reform strukturalnych i po stronie wydatkowej" - napisał Rostowski.Wicepremier przytoczył też zawarte w uzasadnieniu stwierdzenie dotyczące niebezpiecznego wzrostu zadłużenia

Kampania prawie bez gospodarki? Bo to "tylko prawybory"

, małych i średnich firm w Polsce. W ocenie 78,6 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorców eurodeputowani nie bronili interesów krajowego small biznesu, w tej grupie większość, bo 54,3 proc., jest tego zdecydowanie pewna, a kolejne 24,3 proc. uważa, że posłowie "raczej nie bronili interesów MŚP

Usługi transportu towarów a obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE

Pytanie: Wykonuję usługi transportu towarów własnym samochodem dla nabywców krajowych i zagranicznych. Swoje usługi wykonuję na terenie kraju i na terenie Unii Europejskiej. Proszę o informację kiedy - niezależnie od składania deklaracji VAT-7 - mam obowiązek składać informację podsumowującą VAT-UE

Pity 2013: Pięć krótkich kroków do 1 proc. podatku

obowiązków sprawozdawczych i są w związku z tym uprawnione do przyjmowania 1 proc. - w tym roku takich OPP jest przeszło 7 tys. - można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej lub w serwisie informacyjnym Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, www.pozytek.gov.pl, w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo w

IKZE - czy opłaca się odkładać na nowych kontach emerytalnych?

"Nie daj zarobić fiskusowi, odlicz ulgę podatkową" - radzi w reklamach towarzystwo ubezpieczeniowe ING. "Uchwal sobie obniżkę podatków" - zachęca inny ubezpieczyciel Aviva. Wtóruje im towarzystwo funduszy inwestycyjnych Legg Mason, apelując: "Uratuj 4 proc.". Najdalej

Mniejsze partie mniej rozrzutne

SLD, Twój Ruch i PSL to partie o wiele biedniejsze od PO i PiS. Dostają po kilka milionów złotych rocznej subwencji, muszą więc oszczędnie gospodarować pieniędzmi. Takie są wnioski z partyjnych sprawozdań finansowych za 2013 rok, które partie złożyły właśnie w Krajowym Biurze Wyborczym. Dla

MF: Nie ma podatku od zniżek przyznawanych przez gminy

sytuacja powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.- Ministerstwo Finansów zwróciło się do dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie - Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku o przesłanie akt przytoczonej w artykule sprawy w celu ich weryfikacji, aby w przypadku stwierdzenia błędu niezwłocznie

KE zaleca zawieszenie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski

02.06. Bruksela (PAP) - Komisja Europejska zaleciła w poniedziałek zawieszenie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. Według KE Polska podjęła skuteczne działania, by ograniczyć deficyt do wyznaczonego poziomu. Polski rząd jest zadowolony z tej informacji. Minister finansów Mateusz Szczurek

Komisja Europejska: VAT do reformy. Nie spełnia wymogów gospodarki

. Zwiększyłby się także handel transgraniczny, co z kolei miałoby korzystny wpływ na wzrost gospodarczy. Komisja proponuje m.in. ujednolicenie deklaracji podatkowych oraz zapewnienie przejrzystego i łatwego dostępu do informacji na temat krajowych systemów podatku VAT poprzez centralny portal

Jak przez internet można załatwić sprawę w urzędzie

. Niestety, kłopoty zaczęły się już na starcie. Kilka godzin zajęło mu ustalenie, jak zarejestrować profil zaufany, rodzaj wirtualnego dokumentu tożsamości potrzebnego do kontaktów z urzędami w sieci. Informacji szukał na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W założeniu ma być

Jawność po szwedzku - kartoteka kryminalna sąsiadów dostępna za niewielką opłatą. Urzędy sprzedają dane

Skandynawowie mają bzika na punkcie jawności. Do tego stopnia, że urzędy podatkowe ujawniają nawet zarobki obywateli. W Szwecji można także iść do sądu i za małą opłatą dostać kartotekę kryminalną dowolnej osoby (dla porównania, w Polsce dane z Krajowego Rejestru Karnego udostępnia się w

KE: Polska poprawia konkurencyjność swojej gospodarki

, Włochy, Malta, Portugalia i Słowenia. Kraje "doganiające", które napotykają wiele wyzwań, ale też osiągają postępy, to poza Polską: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia i Słowacja.Reformy wdrażane powoliKomisja wytknęła, że przygotowany przez polski rząd Krajowy

Bułgaria wstrzymała produkcję w firmie należącej do rosyjskiego Łukoilu

Celnej jest to, że należący w 100 proc. do rosyjskiego Łukoilu Neftochim nie dostosował się do obowiązujących od początku roku przepisów i nie zainstalował wymaganych przez urząd podatkowy liczników dostarczających automatycznie informacji o akcyzach, które producent jest winny fiskusowi. Neftochim

Pomoc państwa w UE: w imię konkurencji na rynku, ale europejskim czy globalnym?

od płacenia podatków takim firmom jak Apple, Starbucks czy Fiat. Eksperci oceniają pozytywnie wiele aspektów reform np ściślejszą wymianę informacji pomiędzy sądami krajowymi a KE, czy projekt przewidujący zebranie orzecznictwa w danej dziedzinie. Podoba się im też przyjęte w maju rozporządzenie o

UE chce deregulować wolne zawody. W UE jest ich 740

mapę. Jeśli młody weterynarz czy architekt z Polski będzie chciał pracować np. we Francji, na mapie znajdzie wszystkie informacje o wymaganiach, jakie musi spełnić.Jednocześnie spis pozwoli rządom porównać krajowe regulacje z tymi, jakie mają inne państwa. Po co? Żeby przygotować zmiany u siebie.- Nie

Kary za brak współpracy z UOKiK

. nr 50, poz. 331 ze zm.).Gazeta Podatkowa Nr 691 z dnia 2010-08-23Obowiązek podatkowy w obrocie krajowym. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Absurd: Miałeś kiedyś kasę fiskalną? Musisz ją mieć zawsze

jej funkcjonowania - mówi Przemysław Hinc. - Krajowa Informacja Podatkowa widzi to tak jak my, ale urzędy skarbowe różnie podchodzą do tej sprawy - twierdzi doradca. Nasz czytelnik natknął się na urząd, który stosowania kasy w takim właśnie przypadku się od niego domaga. - Zawsze radzę moim klientom

Dilerzy aut skarżą się Brukseli na polski rząd

Według dilerów rządowe plany godzą w polską gospodarkę, gdyż mogą doprowadzić do dalszego pogłębienia problemów krajowych producentów i sprzedawców samochodów. Spór dotyczy wniosku rządu, który chce zgody Brukseli na przedłużenie na pięć lat obowiązującego już od trzech lat ograniczenia prawa do

Co drugi urząd skarbowy z Mazowsza nie odpowiada na e-maile

przesłały zaledwie trzy Urzędy Skarbowe.17 Urzędów Skarbowych nie podjęło się interpretacji przepisów i odesłało do ministra właściwego do spraw finansów lub do biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku. W pozostałych przypadkach udzielano niepełnej odpowiedzi, proszono o kontakt telefoniczny, odsyłano

Komornik usprawiedliwiony

informacji od organów administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków oraz osób. Także na temat dłużnika. Zdaniem resortu "w przypadku wątpliwości co do osoby dłużnika komornik ma obowiązek podjęcia z urzędu czynności zmierzających do ich wyjaśnienia".Po drugie, w tej

KRRiTV chce wpisywać niepłacących abonamentu do rejestru dłużników

- 1634 zł za pięć lat niepłacenia abonamentu - denerwuje się pan Leszek (nazwisko do wiadomości redakcji). Kilkanaście dni temu dostał pismo z Poczty Polskiej, która ściąga długi z abonamentu RTV w imieniu KRRiT- Nie zapłaci, zostanie wpisany do Krajowego Rejestru Długów - grozi operator. Czyli

Sejm o przepisach ułatwiających fiskusowi kontrolę e-handlu

stabilność zatrudnienia i niezależność w wykonywaniu obowiązków służbowych od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych. Mają też zapobiec odpływowi doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników ze służb kontroli skarbowej.Propozycje MF wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Zgodnie z

Nie płacisz abonamentu - spodziewaj się kary [INFORMATOR]

ostatecznie ta opłata będzie pobierana. W ubiegłym roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji z tytułu abonamentu ściągnęła 721 mln zł, co jest najlepszym wynikiem od pięciu lat. Tak wysokie wpływy to zasługa zdecydowanie skuteczniejszej windykacji długów od osób, które unikały płacenia w przeszłości. Z danych

FIRMA W 5,5 KROKU

podpis elektroniczny (stosunkowo droga usługa, ale można ją zakupić np. w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych lub Krajowej Izbie Rozliczeniowej). Zamiast podpisu elektronicznego możemy także skorzystać z tzw. instytucji bezpłatnego zaufanego profilu, w tym przypadku będziemy musieli osobiście

Lista błędów oczywistych w PIT-ach

korespondencyjny: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.Wnioskodawcy mieszkający (lub mający siedzibę) w województwach: małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim lub świętokrzyskim, składają wniosek do dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach na adres korespondencyjny

Jak zwalczyć szarą strefę w bukmacherce? Są scenariusze [NOWY PODATEK]

zrobią. W czasie środowej konferencji bukmacherskiej zorganizowanej w Krajowej Izbie Gospodarczej Roland Berger pokazał trzy scenariusze działań, które mogłyby zmienić sytuację w branży. Scenariusz 1. Wprowadzone zostanie blokowanie witryn należących do nielegalnych na naszym rynku organizatorów zakładów

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Deklaracja podatkowa

Deklaracja podatkowa – forma obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy Ordynacja podatkowa również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.Przykładowe

Polityka podatkowa

Polityka podatkowa – stanowi część polityki budżetowej oraz jest integralną częścią polityki fiskalnej. Jej przedmiotem jest kształtowanie systemu i metod podatkowych w celu zapewnienia dochodów budżetowi państwa na realizację zadań. Polityka podatkowa to ogół decyzji państwa w zakresie

Liga Krajowa

Liga Krajowa – organizacja powstała w 1993, działająca na rzecz rozwoju samorządności w Polsce. HistoriaStowarzyszenie zostało powołane do życia w 1993 jako Liga Miejska (nazwę zmieniło po kilku miesiącach). Celem jego działania była obrona dorobku reformy samorządowej z 1990 przed zakusami

Struktura organizacyjna AK

" Prasa Wojskowa – ppłk dypl. Mieczysław Biernacki "Mieczysław" Informacja Polityczna – dr Aleksander Gieysztor "Olicki" Propaganda Dywersyjna Przeciwniemiecka – por. Tadeusz Żenczykowski "Kowalik" Propaganda Antykomunistyczna – por. Tadeusz Żenczykowski

Deloitte

)Deloitte: Informacja prasowa - Deloitte Nr 1 wśród studentów Prawa i Administracji pierwsze miejsce wśród sieciowych firm doradczych według rankingu Manager Magazin (2007) najlepsza praktyka podatkowa na świecie - International Tax Review (2006) najlepsza praktyka podatkowa w Polsce - Rzeczpospolita (2007

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - krajowa informacja podatkowa