krajowa informacja podatkowa

sprawdź też:

podatki

Fiskus mógłby już identyfikować nas po głosie, ale... GIODO ma uwagi

W Krajowej Informacji Podatkowej ruszył system przystosowany do identyfikowania podatnika po głosie, za pomocą tzw. biometrii głosowej. Na razie jednak funkcja ta nie została uruchomiona - zastrzeżenia ma bowiem generalny inspektor ochrony danych osobowych.

Fiskus mógłby już identyfikować nas po głosie, ale czeka, bo GIODO ma uwagi

W Krajowej Informacji Podatkowej ruszył system przystosowany do identyfikowania podatnika po głosie, za pomocą tzw. biometrii głosowej. Na razie jednak funkcja ta nie została uruchomiona - zastrzeżenia ma bowiem Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Żyjemy w podatkowej dżungli. Przepisy trudne, a fiskus chętnie karze

Żyjemy w podatkowej dżungli. Przepisy trudne, a fiskus chętnie karze

służb podatkowych w firmach. O skali trudności, jaką sprawiają nam podatki, świadczy też liczba pytań, które w zeszłym roku zadaliśmy telefonicznie ekspertom Krajowej Informacji Podatkowej. To państwowa instytucja działająca w strukturach Ministerstwa Finansów. Eksperci tego resortu w zeszłym roku

"Gazeta Wyborcza": Prawo podatkowej dżungli

Dziennik pisze o tym w kontekście najnowszego pomysłu Ministerstwa Finansów wpisania do ordynacji podatkowej przepisów o klauzuli obejścia prawa podatkowego. Fiskus mógłby dzięki niej interpretować wszelkie działania podatników, badając, czy nie służą one przypadkiem obniżeniu podatków. Gdyby

35 nagrodzonych urzędów w rankingu na najlepszy urząd skarbowy

pracowity wyspecjalizowany urząd uznano Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie.W rankingu uwzględniono też biura krajowej informacji podatkowej. Za najbardziej pracowite uznano biuro z Płocka, a za najskuteczniejsze - z Bielska Białej.Organizatorem rankingu był "Dziennik Gazeta Prawna"

Fiskus nagra podatnika. Dla jego dobra

Fiskus nagra podatnika. Dla jego dobra

- Nagranie pomoże podatnikowi np. wtedy, gdy pracownik infolinii udzieli mu błędnej lub niedokładnej informacji - tłumaczy rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Małgorzata Brzoza. - Z drugiej strony zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik nieprawidłowo zrozumie odpowiedź pracownika KIP. Dzięki

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą powoływać asystentów podatników

administracji podatkowej są: minister właściwy do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej, dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz naczelnik urzędu skarbowego" - napisano. Nowością jest nadanie statusu organu podatkowego dyrektorowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej, który będzie

FACTA oznacza, że Polacy nie ukryją dochodów zagr. przed polskim fiskusem

efekt uchwalenia przez Sejm ustawy o wdrożeniu ustawodawstwa FATCA wraz z poprawkami Senatu, dzięki niej Polska będzie efektywnie uczestniczyć w automatycznej wymianie informacji podatkowych. "Globalny charakter automatycznej wymiany informacji oznacza, że polscy podatnicy nie będą mogli dłużej

Sejm: pobór należności niepodatkowych zadaniem administracji podatkowej

izby skarbowej i dyrektora biura Krajowej Informacji Podatkowej. Sejm zgodził się też na poprawkę, która zakłada, że organ nakładający grzywnę w postaci mandatu karnego będzie przekazywać informację uprawnionemu do jej poboru naczelnikowi urzędu skarbowego "za pośrednictwem systemu

Komisja za senackimi poprawkami do ustawy o administracji podatkowej

. Kolejna zmniejsza o rok staż pracy, warunkujący ubieganie się o stanowiska dyrektora izby skarbowej, naczelnika izby skarbowej i dyrektora biura Krajowej Informacji Podatkowej. Uznanie komisji uzyskała ponadto poprawka, która zakłada, że organ nakładający grzywnę w postaci mandatu karnego będzie

Podatnik nie otrzyma interpretacji przepisów e-mailem

Jeden z czytelników Dziennika Gazety Prawnej wysłał do KIP mailem prośbę o interpretację przepisów podatkowych. Po trzech miesiącach przyszła pocztą odpowiedź, że KIP nie odpowiada na pytania podatników przez internet. Urząd powołał się na rozporządzenie ministra finansów z 20 czerwca 2007 roku. Na

Interpretacje podatkowe. Miały zdrożeć o 2500 proc., a... będą łatwiej dostępne

Interpretacje podatkowe. Miały zdrożeć o 2500 proc., a... będą łatwiej dostępne

To ma być jeden z efektów reformy Krajowej Informacji Podatkowej. Większość podatników pewnie nawet nie wie, że istnieje państwowa instytucja powołana po to, by choć trochę ułatwić im poruszanie się w gąszczu przepisów. Z reguły pomocy w rozwiązywaniu problemów podatkowych szukamy wśród znajomych

Sejm: radcy prawi i adwokaci uzyskają dodatkowe uprawnienia

, iż interpretacje indywidualne wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Tymczasem zgodnie z ustawą o administracji podatkowej od 1 stycznia 2016 r. interpretacje indywidualne w sprawach podatkowych będzie wydawało Biuro Krajowej Informacji Podatkowej. Nowelizacja Ordynacji podatkowej

MF: rzeczowa specjalizacja biur informacji podatkowej w miejsce terytorialnej

Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej będzie polegać na tym, że wyznaczone biura będą udzielać informacji telefonicznych i interpretacji podatkowych w wybranych podatkach - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. I tak od 1 lipca 2015 r. - zaznacza MF - biura w Toruniu i

MF: Administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

MF: Administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

elektronicznej bazy wiedzy administracji podatkowej ma zapewnić dostęp do jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej. Ponadto ze struktur administracji ma być wyodrębnione Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, organu wyspecjalizowanego w wydawaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego

MF: administracja podatkowa w 2016 r. weźmie pod lupę kilkanaście branż

informacji podatkowej. Ponadto ze struktur administracji ma być wyodrębnione Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, organu wyspecjalizowanego w wydawaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Według MF uzasadnieniem dla powołania krajowego biura jest duże zainteresowanie obywateli biurami

Szef Rady Podatkowej przy MF: w Polsce brakuje rzecznika praw podatkowych

Brzeziński uczestniczył w piątek i sobotę w Pradze w konferencji "Podatki bez granic", którą współorganizowały Izba Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz dolnośląski oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele branży oraz eksperci z

KE żąda od Polski informacji w sprawie decyzji podatkowych

KE żąda od Polski informacji w sprawie decyzji podatkowych

dotyczących stosowanych krajowych praktyk w zakresie wydawania interpretacji prawa podatkowego. Ochrona tajemnicy podatkowej i zasada proporcjonalności Według KE Estonia i Polska powołały się na ochronę tajemnicy podatkowej i zasadę proporcjonalności. Dostarczyły jedynie ogólne informacje, odmawiając

MF liczy, że w marcu rząd przyjmie projekt ustawy o administracji podatkowej

Administracji Podatkowej podległego ministrowi finansów. Będzie nim wiceminister powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów. Będą mu podlegać dyrektorzy izb skarbowych, dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej będzie

Senacka komisja: poprawki legislacyjne do noweli Ordynacji podatkowej

, iż interpretacje indywidualne wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Tymczasem zgodnie z ustawą o administracji podatkowej od 1 stycznia 2016 r. interpretacje indywidualne w sprawach podatkowych będzie wydawało Biuro Krajowej Informacji Podatkowej. Znowelizowana początku lipca przez

Zmiany w skarbówce. Powstaną centra obsługi dla podatników

Zmiany w skarbówce. Powstaną centra obsługi dla podatników

wypełniać zeznania i deklaracje, przypomni o terminach płatności, pomoże rozwiązywać problemy podatkowe. Rząd zapowiada też poprawę jakości wydawanych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Utworzy nowy, wyspecjalizowany w pisaniu interpretacji urząd, który nazwie Biurem Krajowej

Kapica: Krajowy Wyspecjalizowany US mógłby ściągać podatek bankowy

kontaktować z lokalnymi opiekunami, którzy będą pracować w terenie. Natomiast wyspecjalizowane urzędy skarbowe będą skierowane do obsługi podatników o przychodach powyżej 3 mln euro. Ustawa o administracji podatkowej nadaje status organu podatkowego dyrektorowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej, który

MF: cel administracji podatkowej: większy poziom dobrowolności płacenia podatków

informatyczne. W ustawie zawarto regulacje dotyczące pracowników administracji podatkowej i nowe zasady naboru na niektóre stanowiska: dyrektora Izby Skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i Naczelnika Urzędu Skarbowego. Utworzone zostaną centra obsługi podatnika, w których niezależnie od

Unijny komisarz ds. gospodarczych ogłasza: Koniec niejasnych porozumień podatkowych

mających na celu walkę z unikaniem opodatkowania i dumpingiem podatkowym jest wprowadzenie automatycznej wymiany informacji między krajami UE na temat ich decyzji podatkowych. OECD apeluje: płać podatek tam, gdzie prowadzisz działalność Same decyzje podatkowe, na podstawie których firmy mogą płacić niższe

Komu dobrze zrobi reforma skarbówki: podatnikom czy fiskusowi?

interpretacji urząd, który nazwie Biurem Krajowej Informacji Podatkowej. Do kontaktów z podatnikami coraz szerzej używany ma być internet. Rząd zapowiada też "prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawa podatkowego". Dla dużych ułatwienia To nie

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą wdrożenie FATCA

finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje przekazywane będą bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Pozyskane w ten sposób informacje będą następnie podlegały wymianie między Polską a Stanami

Sejm za regulacją, która umożliwi wdrożenie ustawodawstwa FATCA

posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje przekazywane będą bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Pozyskane w ten sposób informacje będą następnie podlegały wymianie między Polską a Stanami Zjednoczonymi

Senat proponuje poprawki do noweli Ordynacji podatkowej

wydawało Biuro Krajowej Informacji Podatkowej. W ustawie wprowadzono jeden, "wiodący" urząd do postępowania w sprawach podmiotów powiązanych. Ma się to przyczynić do usprawnienia i przyspieszenia kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych w sprawach firm powiązanych, objętych właściwością

Rząd przyjął projekt, który umożliwi wdrożenie ustawodawstwa FATCA

finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje przekazywane będą bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Pozyskane w ten sposób informacje będą następnie podlegały

Sejm za dalszymi pracami nad projektem dot. wdrożenia ustawodawstwa FATCA

identyfikowania, zbierania, przetwarzania i przekazywania przez polskie instytucje finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje przekazywane będą bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry

Szczurek: na interpretację podatkową będziemy czekać o miesiąc krócej

Szczurek poinformował w poniedziałek, że 1 stycznia resort zacznie wprowadzać zmiany organizacyjne w Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). Ich celem jest m.in. znaczne skrócenie terminu wydawania wiążących interpretacji podatkowych. "Dziś większość indywidualnych interpretacji podatkowych

Jak Europa nie walczy z oszustami podatkowymi

najmniej 40 mln euro; *zatrudniają średnio w roku obrotowym co najmniej 250 pracowników. Do tego rządy poszczególnych krajów powinny przeprowadzić analizy skutków ubocznych krajowych polityk podatkowych pod kątem ich wpływu na kraje rozwijające się i zrezygnować z tych polityk i praktyk, które mają

Stołeczny urząd skarbowy obsłuży prawie 4 tys. największych firm

podstawie danych, które wynikają ze złożonych zeznań podatkowych i informacji rejestracyjnych. W tej chwili obsługujmy 940 takich podmiotów, czyli blisko jedną czwartą podmiotów, które trafią do Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego" - poinformowała Barbara Michalska, naczelnik Pierwszego

Szef MF podpisał umowę ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

podatkowych. Zobowiązują się one do wdrożenia standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard - CRS). Standard ten przewiduje identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach podatników z innych państw. Podpisanie

Sejm za poprawkami Senatu do zmian umożliwiających wdrożenie FATCA

przez polskie instytucje finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje przekazywane będą bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Pozyskane w ten sposób

Ekspert: walce z luką VAT pomogłoby zrównanie stawek tego podatku w UE

;, zorganizowanej w miniony weekend w Pradze przez dolnośląski oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Izbę Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej. Wśród innych narzędzi, które mogłyby pomóc w walce z procederem wyłudzeń VAT, Wojewódka wymienił także centralną bazę faktur działającą w czasie rzeczywistym

Absurd w Amazonie: Niemieckie przesyłki trafiają najpierw do Polski

produkty na krajowym rynku, handlowcy potrzebują teraz doradców od prawa podatkowego w Polsce. Amazon ma w Europie 30 centrów logistycznych w siedmiu krajach. Koncern tłumaczy, że w swoich działaniach koncentruje się przede wszystkich na dostępności i logistyce połączeń, a nie granicach.

Donieś fiskusowi na fiskusa. Anonimowo

- Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej jest nową formą komunikacji umożliwiającej obywatelom przekazywanie opinii i informacji na temat funkcjonowania urzędów skarbowych i izb skarbowych oraz naruszeń przepisów prawa podatkowego - tłumaczy resort finansów. Liczy na to, że skargi

Kapica: identyfikacja podatników po głosie na razie nie będzie aktywowana

. Dział on od sierpnia tego roku w Krajowej Informacji Podatkowej. Biometrię głosową wiceminister porównał do wyposażenia samochodu, które znajduje się w pakiecie, a którego specjalnie się nie zamawia. Kapica wyjaśnił, że najważniejsze korzyści związane z uruchomieniem Systemu Informacji Telefonicznej to

Kapica: identyfikacja podatników po głosie na razie nie będzie aktywowana

. Dział on od sierpnia tego roku w Krajowej Informacji Podatkowej. Biometrię głosową wiceminister porównał do wyposażenia samochodu, które znajduje się w pakiecie, a którego specjalnie się nie zamawia. Kapica wyjaśnił, że najważniejsze korzyści związane z uruchomieniem Systemu Informacji Telefonicznej

Polacy zakładają firmy w Czechach; ekspertka: polski budżet na tym traci

, że prowadzenie działalności w Czechach jest dużo tańsze, szybsze i mniej skomplikowane" - konkludował. Prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic z Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych zapytana, jak ocenia to, że Polacy chętnie zakładają działalność gospodarczą w

Rząd za podpisaniem umowy z USA ws. informacji o kontach Amerykanów

, że w Polsce podpisanie porozumień przez instytucje finansowe bezpośrednio z amerykańską skarbówką byłoby sprzeczne z krajowymi regulacjami np. w zakresie ochrony danych osobowych, czy ochrony tajemnicy bankowej. Dlatego informacje o rachunkach prowadzonych dla rezydentów podatkowych USA w polskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. wdrożenia przepisów FATCA

przez amerykańskich podatników. W myśl zapisów umowy polskie instytucje finansowe będą te dane zbierać i przekazywać do krajowej administracji podatkowej, która automatycznie będzie je udostępniać stronie amerykańskiej. Określono w niej m.in. zakres i terminy przekazywania informacji, sposób

KE liczy, że od 2018 roku tajne konta nie pomogą w unikaniu podatków

informacji podatkowych, które teraz jest aktualizowane zgodnie ze standardem przyjętym przez G20 i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). OECD wypracowała w ubiegłym roku, zatwierdzony również przez kraje G20, światowy standard automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych

KE: w UE nie ma poprawy w ściąganiu VAT, w Polsce luka wzrosła

wzmocnienia zdolności państw członkowskich w zakresie zwalczania transgranicznych sieci oszustów poprzez wymianę informacji operacyjnych. Zaznaczono, że Komisja pracuje nad uproszczeniem systemów podatkowych, co ułatwi podatnikom przestrzeganie prawa. Wskazano na przykład na środki ułatwiające e-fakturowanie

MF: od dochodów z Uber trzeba zapłacić podatek

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź obowiązku uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób nie ma wpływu na powstanie i zakres obowiązków podatkowych" - wyjaśnił resort finansów w czwartkowym komunikacie. "Osoby fizyczne osiągające dochody z

Kto nie walczy nie wygrywa - zwrot VAT z faktur od nieuczciwego kontrahenta jest możliwy

faktycznie istniejącym i rzetelnym podatnikiem. W przypadku oceny pozytywnej, organ podatkowy zakwestionuje sprzedaż lub nabycie towaru z innego państwa i zażąda opodatkowania takiej transakcji na takich samych zasadach jakie dotyczą obrotu towarów pomiędzy podmiotami krajowymi, tj. zazwyczaj wg stawki 23

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji zmian w konwencji podatkowej z Koreą Płd.

dochodu i majątku, przede wszystkim w odniesieniu do kwestii wymiany informacji podatkowych. "Protokół o zmianie Konwencji polsko-koreańskiej zawiera rozwiązania dostosowujące przepisy tej Konwencji do wspomnianej, obecnie obowiązującej, modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku

Posłowie za poprawkami Senatu do noweli ustawy o CIT i PIT

. Istotą noweli jest uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek i opodatkowanie ich 19-proc. podatkiem. Zgodnie z nowelą dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie

Prezydent podpisał nowelę ustawy o CIT i PIT

; - podała kancelaria. Istotą noweli jest uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek i opodatkowanie ich 19-proc. podatkiem. Zgodnie z nowelą dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w

KE chce, by podatnicy mieli europejski numer identyfikacji podatkowej

temu, żeby wzmocnić współpracę między władzami podatkowymi różnych państw, Parlament Europejski uchwalił specjalną dyrektywę. To jednak - zdaniem KE - nie wystarczy, bo państwa unijne nie mają wspólnego systemu danych o podatnikach i muszą wymieniać się informacjami o imionach i nazwiskach podatników

Sejm zamyka furtki do rajów podatkowych

siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (czyli w rajach podatkowych) oraz takich, z którymi nie mamy zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i wymianie informacji podatkowych; - zagranicznych spółek, w których podatnik ma udział kapitałowy lub prawa głosu w

Ekspert podatkowy: Nie da się szybko zlikwidować luki w VAT

rady naukowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, podkreślił, że jeśli luka we wpływach z VAT wyniosła za rok poprzedni ok. 40 mld zł , to według szacunków ekonomistów da się z tego odzyskać nie więcej niż 10-15 proc., czyli około 5-6 mld zł. - Biorąc pod uwagę już zastosowane środki zaradcze

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą

Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową

budujących potencjał gospodarczy państwa. Zwiększymy przepustowość naszej linii podatkowej i zbudujemy Internetową Bazę Wiedzy Administracji Podatkowej. Dzięki wsparciu ekspertów krajowej informacji podatkowej podatnicy uzyskają taką samą spójną informację niezależnie od tego, do którego urzędu skarbowego

Znaki towarowe LPP wracają do Polski. Dobry PR... i znów oszczędność

Bomba wybuchła w styczniu ubiegłego roku gdy "Wyborcza" jako pierwsza opisała, że LPP przeniosła znaki towarowe Reserved, Mohito, House czy Cropp do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Informacja przeszłaby pewnie bez echa, gdyby zrobiła to mało znana spółka chociażby z branży chemicznej

Posłowie za projektem dot. ukrócenia wyprowadzania zysków firm

oraz działaniu na szkodę budżetu państwa. W podobnym tonie wypowiedziała się przedstawicielka PSL Genowefa Tokarska oraz Ryszard Zbrzyzny z SLD. Poseł Sojuszu ocenił, że ucieczka firm do rajów podatkowych jest ogromnym problemem dla krajowych systemów podatkowych, w tym dla Polski. Poseł przytoczył

Sejm prawie zamknął furtkę dla dochodów uciekających z Polski

opodatkowania i wymianie informacji podatkowych; - zagranicznych spółek, w których podatnik ma udział kapitałowy lub prawa głosu w wysokości co najmniej 25 proc. oraz co najmniej 50 proc. przychodów tych spółek pochodzi z dywidend, dochodów w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji) itp. Do

Juncker się wije

fiskusa były zgodne z prawem krajowym i międzynarodowym (co istotnie jest niewykluczone); lecz zarazem - z braku prawnej koordynacji w ramach Unii - "interakcje" władz podatkowych różnych krajów UE mogą "prowadzić do nieuczciwości podatkowej". Juncker - co dość pokrętne - przedstawił

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o podatku CIT i PIT

krajowego trzech dyrektyw (ich termin wdrożenia upływa z końcem 2015 r.), a także wdrożenie kodeksu postępowania w zakresie dokumentacji cen transakcyjnych. Wśród wprowadzanych nowelą zmian znalazły się regulacje dotyczące m.in. kompleksowych zasad pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach

Masz spółkę za granicą? Nowe prawo i potencjalne kłopoty

wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. - Niestety, przygotowane przepisy zawierają dużo

TS: dywidendy dla funduszy z USA inwestujących w Polsce z ulgą w CIT

państwami istnieje zobowiązanie do wzajemnej pomocy administracyjnej" - napisano w czwartkowym komunikacie TS po ogłoszeniu wyroku. TS zaznaczył jednak, że "zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, czy umowny mechanizm wymiany informacji zezwala organom podatkowym na weryfikację informacji

"PB": Prokuratura z fiskusem ruszą na gangsterów

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury podpisały bowiem porozumienie o wzajemnym szkoleniu kadr i współpracy w ściganiu przestępstw gospodarczych i fiskalnych. Do skutecznego zwalczania gangsterów przebierających się z dresów w garnitury niezbędne jest ścisłe i bieżące

"Puls Biznesu": Prokuratura z fiskusem ruszą na gangsterów

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury podpisały bowiem porozumienie o wzajemnym szkoleniu kadr i współpracy w ściganiu przestępstw gospodarczych i fiskalnych. Do skutecznego zwalczania gangsterów przebierających się z dresów w garnitury niezbędne jest ścisłe i bieżące

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

Uchwalenie przez Sejm noweli wynikało z opóźnienia publikacji ustawy dotyczącej opodatkowania firm, których spółki córki zarejestrowane są w rajach podatkowych. Zgodnie z nowymi przepisami dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) mają być opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa

Sejm za ukróceniem wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych

podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe

NIK: podatnicy coraz częściej odwołują się od decyzji fiskusa

dobrych recenzji NIK i silnych stron administracji podatkowej. Słabe strony będziemy poprawiali. Temu będzie służyła nowa ustawa o administracji podatkowej i nowa organizacja Biura Krajowej Informacji Podatkowej, jako wydzielonego urzędu z Izby Skarbowej i ich specjalizacji w określonych podatkach

Nowy formularz wezwania podatnika do urzędu skarbowego

urzędnikiem. Tym, który prowadzi sprawę. W wezwaniu podane będzie jego nazwisko i numer telefonu. Przy okazji fiskus zachęca na druku do odwiedzenia Portalu Podatkowego z informacjami dotyczącymi poszczególnych podatków. Podaje też numery telefonów do Krajowej Informacji Podatkowej, do której można dzwonić

KIG: zbrojenia źródłem postępu, trzeba wspierać technologie podwójnego zastosowania

innowacyjnych technologii a także wprowadzenie sprzyjających im rozwiązań podatkowych. Powstała w 1990 r. Krajowa Izba Gospodarcza reprezentuje ponad 150 organizacji biznesowych. Stawia sobie za cel promocję polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej i budowę korzystnego wizerunku Polski w świecie.

Juncker ws. afery wokół praktyk podatkowych. "Nie ma żadnego konfliktu interesów"

; Według niego decyzje podatkowe władz Luksemburga były zgodne z prawem krajowym i międzynarodowym, a podobne rozwiązania w dziedzinie podatków od firm stosuje większość państw unijnych. - Konsekwencją mogą być bardzo niskie stawki podatków - dodał. - Może to prowadzić do rezultatów, które nie są zgodne z

Forum przedsiębiorców. Jaki CIT jest sprawiedliwy

, założyciel i prezes Audioteki, Wojciech Dziomdziora, radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Maciej Gawroński, partner zarządzający polskiego biura Bird & Bird, i Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. f Więcej informacji na www.law4growth.com/pl

Kapica: odbiurokratyzujemy akcyzę

modernizacja administracji podatkowej. W tym zakresie przesłaliśmy do konsultacji projekt ustawy o Administracji Podatkowej, która wprowadza podstawową zmianę, jeśli chodzi o obsługę i wsparcie podatnika. Budujemy system informacji prawnej, wydzielimy krajową informację podatkową jako jeden organ. Planujemy

NIK zbada sprawę publikacji ustawy w ramach trwającej już kontroli

ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji

"Gazeta Wyborcza": Oddaj, co ci zwrócili

informację, jaką kwotę powinien pan wykazać w rocznym PIT i opodatkować" - wyjaśniła urzędniczka z Krajowej Informacji Podatkowej.

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

błędów przez podatników, sprawiały także trudności organom podatkowym i skarbowym oraz sądom administracyjnym - dodała. Zauważyła też, że w wielu przypadkach sądy stwierdzały niezgodność przepisów krajowych z przepisami UE i konstytucją. Przybywa interpretacji Podatnicy gubią się w gąszczu i zawiłościach

W Sejmie projekt ukrócenia wyprowadzania zysków do rajów podatkowych

ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. W projekcie zaznaczono, że nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz

Amazon ugina się przed Brukselą. Zapłaci większe podatki w Europie

Sposoby wielkich zagranicznych firm, by płacić jak najniższe podatki od sprzedaży w Europie, od lat irytują większość europejskich polityków, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Wszystko wskazuje na to, że z listy podatkowych zmartwień mogą częściowo wykreślić jedną pozycję. Amazon

TS: dywidendy dla funduszy z USA inwestujących w Polsce z ulgą w CIT

trzecim, jeżeli między tymi dwoma państwami istnieje zobowiązanie do wzajemnej pomocy administracyjnej" - napisano w czwartkowym komunikacie TS po ogłoszeniu wyroku. TS zaznaczył jednak, że "zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, czy umowny mechanizm wymiany informacji zezwala organom

Podwyżka cen interpretacji podatkowych o 2500 proc.!

podatkowej - przekonuje. I wylicza, że średni koszt wydania interpretacji podatkowej wyniósł w 2009 r. 1072 zł. Biura Krajowej Informacji Podatkowej wydały wtedy blisko 30 tys. interpretacji. Budżet dostał w ten sposób 1,3 mln zł. Dzięki podwyżce ma dostać 14,7 mln zł. A utrzymanie biur KIP kosztowało w 2009

Przepisy utrudniają wydawanie interpretacji ogólnych na wniosek podatnika

1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. do biur Krajowej Informacji Podatkowej wpłynęło 199 wniosków o wydanie interpretacji ogólnej. W wyniku rozpatrzenia wniosków Minister Finansów wydał dotychczas 8 interpretacji ogólnych" - wyjaśniła Dróżdż. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej

W czwartek złotówka zanotowała wzrosty

Według Maliszewskiego inwestorzy są niezdecydowani, gdyż ciągle pozostaje "duża niejasność" co do przyszłych kroków nowego rządu. "Z jednej strony dochodzą na rynek informacje, które sugerują mniejsze obciążenia dla sektora bankowego w ramach nowych podatków, z drugiej jednak

Szybki PIT znów wkroczy do akcji. Podpowie, jak się rozliczyć z podatku

Krajowej Informacji Podatkowej. - Głównym celem akcji jest, tak jak w latach ubiegłych, zachęcenie jak największej liczby podatników do rozliczenia się przez internet oraz uświadomienie podatnikom korzyści płynących z terminowego i szybkiego składania deklaracji podatkowych - informuje Radosław Hancewicz

Wybory prezydenckie. Komorowski: Innowacje to nowoczesne miejsca pracy i wyższe zarobki

intelektualnej w zamian za udziały. - Uzyskałem informacje, że pieniądze z tytułu ulg podatkowych pójdą na innowacje - powiedział Komorowski. - Dla mnie osobiście jest źródłem satysfakcji to, że firma, dzisiaj w pełni cywilna, gdzieś u swoich początków ma także związki z kręgami nauki wywodzącej się z WAT

Szczurek: PIT za 2014 r. wypełni już administracja podatkowa

Szef resortu finansów poinformował, że od lipca ruszy portal podatkowy, który będzie kanałem komunikacji między administracją a podatnikiem. Będzie można w nim znaleźć informacje, które są w bazach danych administracji podatkowej, a także umożliwi zapłatę zobowiązań online - wyjaśnił. Zapowiedział

Fiasko pomysłu finansowania partii z odpisów podatkowych we Włoszech

Włosi odwrócili się od polityki i jej opływających dotąd w luksusy przedstawicieli - tak komentatorzy mediów komentują dane krajowej agencji podatkowej za ubiegły rok. Z odpisu od podatków osobistych zebrano jedynie 325 tys. euro. Najwięcej - prawie 200 tys. euro - otrzymała od 10 tys. osób Partia

Będzie standardowa deklaracja VAT w UE? 15 mld euro oszczędności

Šemeta, komisarz ds. podatków. Co roku unijni podatnicy składają krajowym administracjom podatkowym 150 mln deklaracji VAT. Format krajowych deklaracji, wymagane w nich informacje oraz terminy sprawozdawczości różnią się znacznie w zależności od państwa członkowskiego. Z tego względu składanie deklaracji

Luka w VAT straszy. Skala oszustw podatkowych mrozi

wobec uchylania się od płacenia podatków oraz silniejsze egzekwowanie prawa na szczeblu krajowym. Poprawia się wymiana informacji operacyjnych między krajami członkowskimi, co ma im ułatwiać zwalczanie transgranicznych siatek oszustów. Ruszają też elektroniczne rejestry faktur. Firma doradcza PwC

Sejm. Komisja finansów zajmie się projektem noweli ustawy o CIT i PIT

systemach podatkowych. Cel ten ma być realizowany dzięki rozwiązaniom przewidującym opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC). Zgodnie z zapisami projektu, dochody zagranicznych spółek byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25

Po 1 stycznia dochody spółek zagranicznych

wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. "Niestety przygotowane przepisy zawierają dużo

Rozbito siatkę przestępczą, która wyłudziła 320 mln euro z tytułu wyłudzenia VAT

Tę skoordynowaną operację zainicjowały ze strony niemieckiej prokuratura w Augsburgu i Krajowy Urząd Kryminalny Bawarii, ze strony holenderskiej Biuro Ścigania Poważnych Nadużyć i Przestępczości Środowiskowej w Zwolle oraz Służba Informacji i Dochodzeń Fiskalnych w Almelo, a ze strony polskiej

Michalik: centralna baza faktur i odwrócony VAT - receptami na lukę podatkową

pomysłów na uszczelnienie systemu. Szczegółowe rozwiązania portugalskie, słowackie, czeskie, rumuńskie są różne, choć wszystkie mają prowadzić do ograniczenia oszustw podatkowych. Mam wrażenie, że nasze MF ostatnio interesuje się przede wszystkim systemem słowackim i portugalskim, gdzie funkcjonuje

Eksperci podpisali deklarację praw podatnika

unikania podatków. Ma pomóc budować zaufanie między podatnikiem i aparatem skarbowym - wyjaśniła. - Świat podatnika jest dziś chaotyczny. Deklaracja powinna uporządkować realia prawne i ekonomiczne - mówił Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. - Jednym z najważniejszych jest

MF: Wydatek na kupno flagi narodowej można zaliczyć w koszty, ale...

) albo bez uzasadnienia nie znajduje się poza siedzibą firmy" - napisał wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na interpelację. Grabowski poinformował ponadto, że wystąpił do wskazanych przez posła izb skarbowych i Biura Krajowej Informacji Podatkowej o akta spraw dotyczących opisanych

Przegląd prasy

Hucie Miedzi Głogów za 36 mln zł netto --MF zatwierdziło koncepcję rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej --Sławomir Cal-Całko zrezygnował z funkcji prezesa DM WDM --Nuova Castelli ma zgodę UOKiK na przejęcie North Coast --Lubawa nawiązała współpracę z ukraińskim koncernem Ukroboronprom --Grupa

Rząd przyjął program zwalczania przestępczości gospodarczej

" - głosi komunikat CIR. W programie wskazano też najważniejsze obszary przestępczości gospodarczej, w tym m.in. przestępczość: podatkową (dotyczącą zwłaszcza VAT i akcyzy); na rynku kapitałowym, bankowym i ubezpieczeniowym; hazardową i pranie pieniędzy. Program wskazuje także działania

Zrobili skok na Kasę Wołomin

. To przerażające, że mogła istnieć w Polsce instytucja finansowa tak fatalnie zarządzana. Jeśli natychmiast nie dostanie pożyczki na podratowanie płynności finansowej, za kilka dni podzieli los innej dużej kasy, SKOK-u Wspólnota, która zbankrutowała. Krajowa SKOK, centrala wszystkich SKOK-ów, w

Zrobili skok Na Kasę Wołomin

w terminie. To przerażające, że mogła istnieć w Polsce instytucja finansowa tak fatalnie zarządzana. Jeśli natychmiast nie dostanie pożyczki na podratowanie płynności finansowej, za kilka dni podzieli los innej dużej kasy, SKOK-u Wspólnota, która zbankrutowała. Krajowa SKOK, centrala wszystkich SKOK

Wróżenie z braku danych, czyli ile zapłacimy podatku

Od soboty trwa wróżenie z fusów i odprysków informacji podawanych przez działaczy PO i ministra finansów Mateusza Szczurka. Po pięciu dniach wiemy (mniej więcej), jak ma wyglądać pobór podatku, wiemy, że składki ZUS i NFZ będą częścią podatku, nie wiemy, jak fiskus podzieli ściągany podatek między

Senat. Bez poprawek do ustaw gospodarczych, dot. środowiska i abonamentów

grupy w rozumieniu ustawy i w rezultacie nie można tych paliw skontrolować pod kątem zawartości siarki. Senat nie wprowadził też poprawek do noweli ustawy o akcyzie. Przewiduje ona m.in. wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - krajowa informacja podatkowa

Bestsellery