krajowa informacja podatkowa

sprawdź też:

podatki

Żyjemy w podatkowej dżungli. Przepisy trudne, a fiskus chętnie karze

36 816 indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydał w zeszłym roku na prośbę podatników fiskus. Krajowej Informacji Podatkowej zadaliśmy, uwaga, 1 608 226 pytań o podatki. Chyba mamy więc problem z poruszaniem się w gąszczu przepisów podatkowych. Ale fiskus, zamiast nam to ułatwiać, woli nas karać.

7 mln razy podatnicy mieli problem z przepisami podatkowymi

Jedna z najbardziej rozgrzanych linii telefonicznych? Infolinia Krajowej Informacji Podatkowej. Jej eksperci średniomiesięcznie odpowiadają na ponad 100 tys. pytań osób zagubionych w gąszczu przepisów podatkowych. Najwięcej problemów przysparza VAT.

"Gazeta Wyborcza": Prawo podatkowej dżungli

Dziennik pisze o tym w kontekście najnowszego pomysłu Ministerstwa Finansów wpisania do ordynacji podatkowej przepisów o klauzuli obejścia prawa podatkowego. Fiskus mógłby dzięki niej interpretować wszelkie działania podatników, badając, czy nie służą one przypadkiem obniżeniu podatków. Gdyby

35 nagrodzonych urzędów w rankingu na najlepszy urząd skarbowy

pracowity wyspecjalizowany urząd uznano Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie.W rankingu uwzględniono też biura krajowej informacji podatkowej. Za najbardziej pracowite uznano biuro z Płocka, a za najskuteczniejsze - z Bielska Białej.Organizatorem rankingu był "Dziennik Gazeta Prawna"

Fiskus nagra podatnika. Dla jego dobra

Fiskus nagra podatnika. Dla jego dobra

- Nagranie pomoże podatnikowi np. wtedy, gdy pracownik infolinii udzieli mu błędnej lub niedokładnej informacji - tłumaczy rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Małgorzata Brzoza. - Z drugiej strony zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik nieprawidłowo zrozumie odpowiedź pracownika KIP. Dzięki

Interpretacje podatkowe. Miały zdrożeć o 2500 proc., a... będą łatwiej dostępne

Interpretacje podatkowe. Miały zdrożeć o 2500 proc., a... będą łatwiej dostępne

To ma być jeden z efektów reformy Krajowej Informacji Podatkowej. Większość podatników pewnie nawet nie wie, że istnieje państwowa instytucja powołana po to, by choć trochę ułatwić im poruszanie się w gąszczu przepisów. Z reguły pomocy w rozwiązywaniu problemów podatkowych szukamy wśród znajomych

Podatnik nie otrzyma interpretacji przepisów e-mailem

Jeden z czytelników Dziennika Gazety Prawnej wysłał do KIP mailem prośbę o interpretację przepisów podatkowych. Po trzech miesiącach przyszła pocztą odpowiedź, że KIP nie odpowiada na pytania podatników przez internet. Urząd powołał się na rozporządzenie ministra finansów z 20 czerwca 2007 roku. Na

Szczurek: na interpretację podatkową będziemy czekać o miesiąc krócej

Szczurek poinformował w poniedziałek, że 1 stycznia resort zacznie wprowadzać zmiany organizacyjne w Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). Ich celem jest m.in. znaczne skrócenie terminu wydawania wiążących interpretacji podatkowych. "Dziś większość indywidualnych interpretacji podatkowych

Szef MF podpisał umowę ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

podatkowych. Zobowiązują się one do wdrożenia standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard - CRS). Standard ten przewiduje identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach podatników z innych państw. Podpisanie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. wdrożenia przepisów FATCA

przez amerykańskich podatników. W myśl zapisów umowy polskie instytucje finansowe będą te dane zbierać i przekazywać do krajowej administracji podatkowej, która automatycznie będzie je udostępniać stronie amerykańskiej. Określono w niej m.in. zakres i terminy przekazywania informacji, sposób

Projekt. Skarbówka jak banki sprawdzi wiarygodność podatników

będzie obejmowała również funkcjonowanie Krajowej Informacji Podatkowej, która w obecnym kształcie stała się niewydolna, i choć mogłaby budować bazę wiedzy, to tego nie robi. "Chcemy wzmocnić kadrowo KIP, aby szybciej wydawać interpretacje, krócej czekać na połączenie z konsultantem, udzielać

Prezydent podpisał nowelę ustawy o CIT i PIT

; - podała kancelaria. Istotą noweli jest uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek i opodatkowanie ich 19-proc. podatkiem. Zgodnie z nowelą dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą

Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową

budujących potencjał gospodarczy państwa. Zwiększymy przepustowość naszej linii podatkowej i zbudujemy Internetową Bazę Wiedzy Administracji Podatkowej. Dzięki wsparciu ekspertów krajowej informacji podatkowej podatnicy uzyskają taką samą spójną informację niezależnie od tego, do którego urzędu skarbowego

Sejm zamyka furtki do rajów podatkowych

Sejm zamyka furtki do rajów podatkowych

siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (czyli w rajach podatkowych) oraz takich, z którymi nie mamy zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i wymianie informacji podatkowych; - zagranicznych spółek, w których podatnik ma udział kapitałowy lub prawa głosu w

Sejm: posłowie nie zgłosili poprawek do projektu dot. rajów podatkowych

konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach

Masz spółkę za granicą? Nowe prawo i potencjalne kłopoty

Masz spółkę za granicą? Nowe prawo i potencjalne kłopoty

wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. - Niestety, przygotowane przepisy zawierają dużo

Komisja finansów za zmianą daty obowiązywania ustawy o CIT i PIT

informacji podatkowych. Nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą. W związku z opóźnieniem publikacji ustawy

Juncker się wije

Juncker się wije

fiskusa były zgodne z prawem krajowym i międzynarodowym (co istotnie jest niewykluczone); lecz zarazem - z braku prawnej koordynacji w ramach Unii - "interakcje" władz podatkowych różnych krajów UE mogą "prowadzić do nieuczciwości podatkowej". Juncker - co dość pokrętne - przedstawił

Sejm prawie zamknął furtkę dla dochodów uciekających z Polski

Sejm prawie zamknął furtkę dla dochodów uciekających z Polski

opodatkowania i wymianie informacji podatkowych; - zagranicznych spółek, w których podatnik ma udział kapitałowy lub prawa głosu w wysokości co najmniej 25 proc. oraz co najmniej 50 proc. przychodów tych spółek pochodzi z dywidend, dochodów w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji) itp. Do

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

Uchwalenie przez Sejm noweli wynikało z opóźnienia publikacji ustawy dotyczącej opodatkowania firm, których spółki córki zarejestrowane są w rajach podatkowych. Zgodnie z nowymi przepisami dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) mają być opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa

"PB": Prokuratura z fiskusem ruszą na gangsterów

"PB": Prokuratura z fiskusem ruszą na gangsterów

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury podpisały bowiem porozumienie o wzajemnym szkoleniu kadr i współpracy w ściganiu przestępstw gospodarczych i fiskalnych. Do skutecznego zwalczania gangsterów przebierających się z dresów w garnitury niezbędne jest ścisłe i bieżące

"Puls Biznesu": Prokuratura z fiskusem ruszą na gangsterów

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury podpisały bowiem porozumienie o wzajemnym szkoleniu kadr i współpracy w ściganiu przestępstw gospodarczych i fiskalnych. Do skutecznego zwalczania gangsterów przebierających się z dresów w garnitury niezbędne jest ścisłe i bieżące

Kapica: odbiurokratyzujemy akcyzę

modernizacja administracji podatkowej. W tym zakresie przesłaliśmy do konsultacji projekt ustawy o Administracji Podatkowej, która wprowadza podstawową zmianę, jeśli chodzi o obsługę i wsparcie podatnika. Budujemy system informacji prawnej, wydzielimy krajową informację podatkową jako jeden organ. Planujemy

Juncker ws. afery wokół praktyk podatkowych. "Nie ma żadnego konfliktu interesów"

; Według niego decyzje podatkowe władz Luksemburga były zgodne z prawem krajowym i międzynarodowym, a podobne rozwiązania w dziedzinie podatków od firm stosuje większość państw unijnych. - Konsekwencją mogą być bardzo niskie stawki podatków - dodał. - Może to prowadzić do rezultatów, które nie są zgodne z

KE chce, by podatnicy mieli europejski numer identyfikacji podatkowej

, żeby wzmocnić współpracę między władzami podatkowymi różnych państw, Parlament Europejski uchwalił specjalną dyrektywę. To jednak - zdaniem KE - nie wystarczy, bo państwa unijne nie mają wspólnego systemu danych o podatnikach i muszą wymieniać się informacjami o imionach i nazwiskach podatników

NIK zbada sprawę publikacji ustawy w ramach trwającej już kontroli

ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

błędów przez podatników, sprawiały także trudności organom podatkowym i skarbowym oraz sądom administracyjnym - dodała. Zauważyła też, że w wielu przypadkach sądy stwierdzały niezgodność przepisów krajowych z przepisami UE i konstytucją. Przybywa interpretacji Podatnicy gubią się w gąszczu i zawiłościach

Sejm: ustawa dot. rajów podatkowych od nowego roku

rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o

Przed fiskusem nie ukryjesz się już na Dominice

W komunikacie Ministerstwo podało, że 10 lipca w Londynie podpisano "Umowę między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotą Dominiki o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzoną w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych". Umowa spełnia

Gdyby nie wielka luka, podatki mogłyby być niższe

lukę w VAT na 13 proc. dla krajów rozwiniętych i 21 proc. dla krajów rozwijających się. Z kolei w październiku 2012 r. HM Revenue & Customs opublikowało informację, że w Wielkiej Brytanii luka w VAT w roku podatkowym 2010-11 wyniosła 9,6 mld funtów, co w relacji do teoretycznej wartości wpływów z tego

"Gazeta Wyborcza": Oddaj, co ci zwrócili

informację, jaką kwotę powinien pan wykazać w rocznym PIT i opodatkować" - wyjaśniła urzędniczka z Krajowej Informacji Podatkowej.

Po 1 stycznia dochody spółek zagranicznych

wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. "Niestety przygotowane przepisy zawierają dużo

Będzie standardowa deklaracja VAT w UE? 15 mld euro oszczędności

Šemeta, komisarz ds. podatków. Co roku unijni podatnicy składają krajowym administracjom podatkowym 150 mln deklaracji VAT. Format krajowych deklaracji, wymagane w nich informacje oraz terminy sprawozdawczości różnią się znacznie w zależności od państwa członkowskiego. Z tego względu składanie deklaracji

Podwyżka cen interpretacji podatkowych o 2500 proc.!

podatkowej - przekonuje. I wylicza, że średni koszt wydania interpretacji podatkowej wyniósł w 2009 r. 1072 zł. Biura Krajowej Informacji Podatkowej wydały wtedy blisko 30 tys. interpretacji. Budżet dostał w ten sposób 1,3 mln zł. Dzięki podwyżce ma dostać 14,7 mln zł. A utrzymanie biur KIP kosztowało w 2009

Przegląd prasy

Hucie Miedzi Głogów za 36 mln zł netto --MF zatwierdziło koncepcję rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej --Sławomir Cal-Całko zrezygnował z funkcji prezesa DM WDM --Nuova Castelli ma zgodę UOKiK na przejęcie North Coast --Lubawa nawiązała współpracę z ukraińskim koncernem Ukroboronprom --Grupa

Zrobili skok na Kasę Wołomin

. To przerażające, że mogła istnieć w Polsce instytucja finansowa tak fatalnie zarządzana. Jeśli natychmiast nie dostanie pożyczki na podratowanie płynności finansowej, za kilka dni podzieli los innej dużej kasy, SKOK-u Wspólnota, która zbankrutowała. Krajowa SKOK, centrala wszystkich SKOK-ów, w

Zrobili skok Na Kasę Wołomin

w terminie. To przerażające, że mogła istnieć w Polsce instytucja finansowa tak fatalnie zarządzana. Jeśli natychmiast nie dostanie pożyczki na podratowanie płynności finansowej, za kilka dni podzieli los innej dużej kasy, SKOK-u Wspólnota, która zbankrutowała. Krajowa SKOK, centrala wszystkich SKOK

Posłowie za zmianą daty obowiązywania ustawy o rajach podatkowych

ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji

MF: każdy sam bezpłatnie sprawdzi, czy kontrahent nie zalega z podatkami

Skarbu Państwa są w tej chwili wyłączone z systemu jawności, który tworzą Biura Informacji Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sądowy. Chcemy stworzyć rejestr, który każdemu pozwoli sprawdzić, czy potencjalny partner w biznesie albo np. przyszły najemca naszego mieszkania nie ma zaległych zobowiązań

Firmy narzekają na regulacje, ministrowie obiecują poprawę

podatnikami a fiskusem. Zapowiedział wprowadzenie tzw. asystenta podatnika i bazy wiedzy podatkowej. Zmodernizowana ma być też Krajowa Informacja Podatkowa. Zaznaczył, że z niektórych zmian będzie można skorzystać już niedługo, np. sprawozdania za 2014 r. mikrofirmy będą mogły składać w formie uproszczonej

Neneman: walka z wyłudzeniami VAT jednym z priorytetów w 2015 r.

. solidarną odpowiedzialność podatkową. Zapowiedział, że planowane są kolejne zmiany w tym zakresie. Wiceminister wskazał na projekt nowelizacji ustawy o VAT, który rozszerza listę towarów objętych procedurą odwróconego VAT, a także zakres odpowiedzialności solidarnej. "Zamiarem rządu jest, żeby w

MF: Wydatek na kupno flagi narodowej można zaliczyć w koszty, ale...

) albo bez uzasadnienia nie znajduje się poza siedzibą firmy" - napisał wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na interpelację. Grabowski poinformował ponadto, że wystąpił do wskazanych przez posła izb skarbowych i Biura Krajowej Informacji Podatkowej o akta spraw dotyczących opisanych

Eksperci podpisali deklarację praw podatnika

unikania podatków. Ma pomóc budować zaufanie między podatnikiem i aparatem skarbowym - wyjaśniła. - Świat podatnika jest dziś chaotyczny. Deklaracja powinna uporządkować realia prawne i ekonomiczne - mówił Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. - Jednym z najważniejszych jest

Krytyczna analiza projektu przepisów o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych

odpowiednio niższą od stawki krajowej, zwolniony lub wyłączony od opodatkowania. W tym zakresie wydaje się, że to na polskiego podatnika zostanie nałożony obowiązek posiadania dość szerokiej wiedzy w zakresie ustawodawstwa podatkowego obcego kraju lub terytorium.Podstawę opodatkowania w tym wypadku będzie

I ty, drogi czytelniku, zapłacisz za fatalne zarządzanie SKOK-ami

. To przerażające, że mogła istnieć w Polsce tak fatalnie zarządzana instytucja finansowa. Jeśli natychmiast nie dostanie pożyczki na podtrzymanie płynności finansowej, za kilka dni podzieli los innej dużej kasy - SKOK-u Wspólnota, który zbankrutował. Krajowa SKOK, centrala wszystkich SKOK-ów, w

Nie złożyli jednego druku. Urząd Skarbowy zajął im hipotekę i część emerytury

. Ale jest przecież możliwe, że urzędnik wprowadził w błąd. Co wtedy? - Ani infolinia podatkowa, ani to, co mówi pracownik urzędu, nie stanowi porady prawnej - rozkłada ręce Andrzej Marczuk, wiceszef Krajowej Rady Doradców Podatkowych. - A żeby udowodnić wprowadzenie w błąd, trzeba mieć twarde dowody

Posłowie za zmianą daty obowiązywania ustawy o rajach podatkowych

ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego

Masz nadpłatę podatku! Uwaga to może być oszustwo

administracji podatkowej. Ale uwaga! To fałszywe maile. - Ministerstwo Finansów oraz organy podległe, tj. urzędy skarbowe, nie są autorami napływających na skrzynki e-mail podatników informacji o zwrocie podatku dochodowego za ubiegły rok oraz konieczności wypełnienia załączonego formularza i nie korzystają z

Singapur zastąpi Szwajcarię? Bogacze przenoszą oszczędności

krajowym, jak i w Azji Południowo-Wschodniej. Jeszcze do niedawna synonimem bezpieczeństwa i stabilności dla posiadaczy dużej gotówki była przede wszystkim Szwajcaria. Jednak kryzys finansowy, oskarżenia o ukrywanie oszustów podatkowych i spory na temat umów podatkowych z rządami Niemiec czy Wielkiej

Szczurek: będzie projekt zmieniający vacatio legis ws. wyprowadzania zysków

resort finansów przepisów jest uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek i opodatkowanie ich 19-proc. podatkiem. Zgodnie z nowelą dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w

Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych na świecie

, która zapewnia wymianę informacji podatkowej między tymi krajami). Dochód spółki CFC jest opodatkowany przez jej udziałowca (niemieckiego rezydenta podatkowego) nawet w przypadku, gdy dywidenda nie została wypłacona. W przypadku wypłaty dywidendy następuje zwolnienie kapitałowe pozwalające uniknąć

Operacje podatkowe Amazona na celowniku Komisji Europejskiej

Służby ds. konkurencji KE wysłały do Luksemburga, gdzie mieści się europejska siedziba Amazona, wniosek z prośbą o informacje na temat tego, czy decyzje w sprawie podatku dochodowego firmy są zgodne z restrykcyjnymi zasadami pomocy publicznej obowiązującymi w UE - pisze brytyjski dziennik "

WEF: Polska spadła na 43. miejsce wśród 148 państw w rankingu konkurencyjności

konkurencyjności tradycyjnie już na pierwszym miejscu wskazali oni prawo podatkowe, które krytykowali za zmienność i nieprzewidywalność. Prawo podatkowe i przepisy dotyczące zatrudnienia uznano za nadmiernie rozbudowane i zbyt restrykcyjne, a przez to znacząco utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej

"DGP" Szef się dowie, ile zarabiasz po pracy

Resort finansów i Krajowa Informacja Podatkowa przekazują sprzeczne informacje o numerze NIP. Według KIP osoba, która zarabia na prywatnym najmie i opłacała ryczałt, w rocznym zeznaniu PIT-28 powinna podać numer NIP, a nie PESEL. Co więcej, o dodatkowych dochodach (z najmu lub z własnej firmy

W 2015 r. rząd będzie pracował m.in. nad ordynacją podatkową

węglowego. W powołanej specjalnie w tym celu Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego trwają prace nad stworzeniem nowej ordynacji podatkowej, zapowiedzianej w expose Kopacz. Ministerstwo Finansów liczy, że projekt na początku stycznia trafi do Sejmu. Zakładać ma on liczne ułatwienia dla podatników

Pracodawcy i związkowcy o projekcie budżetu na 2015 r.

- zapewnia "realizację pewnych elementów szerszej strategicznej wizji o długofalowym horyzoncie czasowym". "Tego w tym projekcie niestety nie dostrzegam" - dodał. W ocenie Malinowskiego ważną informacją jest to, że na przyszły rok rząd nie planuje podwyżki akcyzy. "Stawki tego

Podatkiem w studenta. Dla ministerstwa to nadużycie

Medialnej Ministerstwa Finansów przyznaje rację Skibińskiej. - Jeżeli jednak uczelnie mają wątpliwości, ich przedstawiciele mogą wystąpić do biura Krajowej Informacji Podatkowej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej - zachęca. Jacek Szymik-Kozaczko, rzecznik UŚ, żałuje, że takiej odpowiedzi nie

Zakładasz firmę przez internet? Uważaj, nie działa infolinia

. Przedsiębiorcy muszą więc poczekać, aż zarządzanie infolinią przejmie nowy podmiot. Na razie resort radzi: "Zapytania w kwestiach podatkowych należy kierować do Krajowej Informacji Podatkowej 801 055 055. Zapytania w kwestiach ubezpieczeń należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 801 400 987 lub

Podatki na ostatnią chwilę. Jak wypełnić PIT? [Poradnik]

Akcja podatkowa "Wyborczej" i KPMG Dyżur ekspertów. Dziś w godz. 12-13 na pytania czytelników o rozliczenie podatku za 2013 r. odpowiedzą eksperci podatkowi z firmy doradczej KPMG w Polsce Tel. 22 528 35 56 Porady finansowe i konsumenckie, informacje o świadczeniach i zasiłkach Poradniki i

Uwaga, naciągacze znów atakują. Resort finansów: "nie żądamy opłat"

po poprzedniej analizie pod kątem racjonalności oferowanych upustów dotyczących należności publicznoprawnych oraz po zweryfikowaniu wiarygodności oferenta. Wiarygodnymi źródłami informacji o oferencie mogą być między innymi Krajowy Rejestr Sądowy czy Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych"

Słoweńcy szykują pozwy za odebranie im akcji banku. A Polacy?

skierowane do słoweńskiego Trybunału Konstytucyjnego, który w najbliższym czasie zajmie się skargą. Gdyby okazało się, że nowa ustawa jest niekonstytucyjna, zwiększałoby to szansę na odszkodowania. Według informacji polskiej ambasady w Słowenii akcjonariusze Novy KBM już szykują pozwy przed sądami w Lublanie

Ranking WEF: Znowu spadła konkurencyjność polskiej gospodarki

koordynuje badanie WEF dla Polski. Podczas badania przeprowadzonego wśród polskich przedsiębiorców jako największy problem dla konkurencyjności tradycyjnie już na pierwszym miejscu wskazali oni prawo podatkowe, które krytykowali za zmienność i nieprzewidywalność. Prawo podatkowe i przepisy dotyczące

Jakie firmy tuczą polski budżet? Miliardowe wpływy do kasy państwa

polskiej firmy odzieżowej LPP, jaki wywołała informacja o legalnych sposobach spółki na obniżenie podatków. Tuż przed Wigilią LPP poinformowało swoich inwestorów, że w celu optymalizacji podatkowej przeniosła prawa do znaków towarowych Reserved, House i Mohito za granicę. Sprawę jako pierwsi opisaliśmy na

Szara strefa i mniejsza konsumpcja ograniczają wpływy z VAT

od podatku VAT w obrocie stalą - mówi Agnieszka Durlik-Khouri, ekspertka KIG. - To właśnie tutaj rząd powinien szukać pieniędzy, ponieważ wartość polskiej szarej strefy dochodzi już do 400 mld zł rocznie. To osiem razy tyle, ile w tej chwili wynosi dziura budżetowa, i niemal jedna czwarta krajowego

Rząd chce publikować w internecie rejestr dłużników i ułatwić życie firmom zarabiającym na informacji o długach

przygotował opinię o projekcie w imieniu fundacji Panoptykon. Zwraca uwagę, że propozycje obu resortów są niemal identyczne z zeszłorocznymi rekomendacjami organizacji zrzeszających przedsiębiorców, w tym także tych zarabiających na sprzedaży informacji o długach: PKPP "Lewiatana", Krajowego

Kapica: Miliard złotych nadużyć w obrocie paliwami w 2012 r.

. Dodał, że po ujawnieniu podejrzanej oferty informacja o tym jest natychmiast przekazywana organom kontroli skarbowej. Olej smarowy jak napędowy Kapica wyjaśnił, że obserwowany w ostatnim czasie gwałtowny wzrost krajowej produkcji olejów smarowych, pozwalający przypuszczać, że są one wykorzystywane do

NIP zniknie na zawsze? Pojawiło się światełko w tunelu

tylko jeden z tych numerów. Ministerstwo Finansów uruchomi przy tym Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Jego działalność ma skrócić obieg informacji w urzędach skarbowych i przyspieszyć obsługę podatników. Rejestr będzie zawierał dane ewidencyjne z rejestru PESEL, które

Gdzie złożyć wniosek o interpretację indywidualną po 1 kwietnia 2011 r.?

kapitałowych - według adresu siedziby spółki reprezentującej taką grupę, wskazanej w umowie o jej utworzeniu.Właściwość poszczególnych Dyrektorów Izb Skarbowych przedstawiono w tabeli.Trzeba pamiętać, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wysyła się na adres Biura Krajowej

Lewandowski o kierowaniu Radą Gospodarczą w 2015 r.

ordynacji podatkowej, a minister gospodarki założenia nowego prawa działalności gospodarczej. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego ma zwiększyć do 25 mld zł środki na zasilenie polskiej przedsiębiorczości; na początku 2015 r. do parlamentu ma trafić kodeks budowlany. W przyszłym roku wprowadzone mają też

Lewandowski o kierowaniu Radą Gospodarczą w 2015 r.

podatkowej, a minister gospodarki założenia nowego prawa działalności gospodarczej. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego ma zwiększyć do 25 mld zł środki na zasilenie polskiej przedsiębiorczości; na początku 2015 r. do parlamentu ma trafić kodeks budowlany. W przyszłym roku wprowadzone mają też zostać

20 lat z VAT

z gospodarką zachodnią. Na szczęście ówczesnemu kierownictwu Ministerstwa Finansów ręka nie zadrżała. Kłopoty przyszły później. Rychło okazało się, że VAT to najbardziej skomplikowany ze wszystkich naszych podatków. Z raportu Krajowej Informacji Podatkowej wynika, że w 2012 r. na 1 608 226 pytań o

Komornik zapłaci o 15 zł mniej za informację o dłużniku

Tak wynika ze zmienionego projektu rozporządzenia MF w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez organy podatkowe za udostępnienie informacji komornikom sądowym.W pierwotnej wersji rozporządzenia informacja pisemna dotycząca jednego dłużnika (bez względu na jej zakres) miała wynieść 60 zł. W

"Koniec owijania w bawełnę. Liczą się konkrety, a nie PR." Czy propozycje Ewy Kopacz to polityczne mrzonki? [KOMENTARZE]

całym światem. Pierwszą ważną zapowiedzią nowej premier są zmiany w ordynacji podatkowej. Już w przyszłym roku wprowadzone zostaną konkretne ułatwienia dla podatników. Dzięki systemowi e-podatki każdy będzie miał łatwy i bezpieczny dostęp do swojego konta podatnika. Planowane są również zmiany w

KE chce uprościć unijne prawo. Jest zbyt zagmatwane

. Komisja planuje też opracowanie unijnego portalu internetowego poświęconego podatkowi VAT, który zawierałby informacje dla przedsiębiorstw na temat krajowych i unijnych przepisów dotyczących podatku VAT; chce też opracować kodyfikację prawodawstwa w zakresie wykazu wymogów wizowych dla krajów trzecich

Po pozytywnych wynikach za II kw., analitycy podtrzymują prognozy PKB na 2014 r.

aktywności gospodarczej sprzyjały m.in. korzystne warunki pogodowe oraz zwiększony popyt na samochody w związku z rozwiązaniami podatkowymi. Pomimo wolniejszego tempa poprawy koniunktury, korzystne zmiany zachodziły w strukturze wzrostu PKB. W szczególności nastąpił znaczący wzrost popytu krajowego na bazie

Lewandowski o kierowaniu Radą Gospodarczą w 2015 r.

. przedstawi założenia nowej ordynacji podatkowej, a minister gospodarki założenia nowego prawa działalności gospodarczej. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego ma zwiększyć do 25 mld zł środki na zasilenie polskiej przedsiębiorczości; na początku 2015 r. do parlamentu ma trafić kodeks budowlany. W przyszłym

Masz PITanie? Ministerstwo finansów odpowiada na wyborcza.biz

szukamy pomocy. Wśród znajomych. W prasie. W internecie. Próbujemy dzwonić do Krajowej Informacji Podatkowej, ale tam o tej porze roku trudno docisnąć się do dyżurującego eksperta. Bez większych problemów odpowiedź na pytanie o rozliczenie podatkowe za zeszły rok można za to uzyskać w naszym portalu

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

: ISBnews   Interchange: Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych, która wprowadza zmianę maksymalnej ustawowej stawki opłaty interchange dla krajowych transakcji płatniczych - na 0,2% w przypadku karty debetowej i 0,3% dla

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

Przed świętami Ministerstwo Finansów wywiesiło na swojej stronie internetowej komunikat, w którym informuje o wykrytych w ostatnim czasie kolejnych próbach wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych. Oszuści podszywają się przy tym pod Ministerstwo Finansów. W mailach, które

Skarb państwa zapłaci olbrzymie odszkodowanie dawnemu Centrozapowi

wytoczonych przez podmioty gospodarcze skarbowi państwa. Spółka twierdziła, że działania aparatu skarbowego i ujawnienie informacji o bardzo poważnych zobowiązaniach podatkowych doprowadziły ją do kłopotów finansowych - straciła nie tylko aktywa i pieniądze, ale także dobre imię, zaufanie odbiorców

LPP przenosi znaki towarowe na Cypr. Klienci wzywają do bojkotu

obiecało, że zmodernizuje w 2014 r. swój model zlecania produkcji w Bangladeszu. najpierw niechęć do zaprzestania wykorzystywania niewolniczej pracy w bangladeszu i przeznaczenia kilku groszy od sztuki odzieży na bezpieczeństwo pracowników w tym kraju, przy jednoczesnym krojeniu klienta krajowego za te

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - środa

będą "ewolucyjne", a nie "rewolucyjne" - poinformowali przedstawiciele spółki. Grupa oczekuje, że w wynikach 2015 r. widoczne będą efekty działań z kolejnych rynków zagranicznych, na których marże są wyższe od krajowych. - Kruk spodziewa się wysokich inwestycji w portfele

Lepsi urzędnicy, gorsze prawo - przedsiębiorcy o polskich podatkach

są one bardzo dobre lub dobre. Przykłady pozytywnych działań organów to stworzenie Krajowej Informacji Podatkowej oraz funkcjonowanie "dużych" urzędów skarbowych. Wciąż pojawiają się jednak głosy wskazujące na niedostateczną wiedzę urzędników, a przede wszystkim brak jednolitego stanowiska

Czekamy na realizację obietnic

Premier obiecała, że w przyszłym roku mają być gotowe założenia nowej ordynacji podatkowej (kolejne, bo przecież rząd pracuje aktualnie nad nowelizacją tej ustawy), nowe prawo działalności gospodarczej i nowelizacja prawa budowlanego. Pytanie, czy te propozycje, na razie mało konkretne, spełnią

"GP": krążą nielegalni doradcy od PIT-ów

takiego "doradcę" będą błędy, to odpowiedzialność poniesie podatnik. Alternatywą jest np. korzystanie z broszur Ministerstwa Finansów, Krajowej Informacji Podatkowej lub uczestnictwo w tzw. dniach otwartych w urzędach skarbowych - radzi na swoich łamach "Gazeta Prawna".

Coraz większe zainteresowanie firm numerem VAT kontrahentów z UE

wewnątrzwspólnotowych. Od 1 października informacji tego typu udziela Krajowa Informacja Podatkowa. "Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie nie udziela już informacji podatnikom w tym zakresie" - podkreśla Spychała Szuszczyńska. Dodaje, że rośnie także liczna informacji wymienianych w ramach

Fiskus chce pieniędzy od premii za zakupy, którą dają banki

zgadzają się Jacek Bajson, doradca podatkowy w spółce Martini i Wspólnicy, i Andrzej Marczak z KPMG. - To tak jakbyśmy dostali rabat za zakup towaru lub usługi - mówi. Jego zdaniem próba opodatkowania money-back to przykład nadmiernego fiskalizmu.Zadzwoniliśmy też do Krajowej Informacji Podatkowej

Jak zachęcić do dodatkowego oszczędzania? Nowy pomysł u prezydenta

Na początku przyszłego tygodnia podczas debaty u prezydenta będzie omawiany raport dotyczący tzw. trzeciego filara przygotowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich przez zespół pod kierunkiem dr Joanny Ruteckiej. Z informacji "Wyborczej" wynika, że przedstawione w nim rozwiązania mają

Szwajcarskie banki publikują wyniki pierwszy raz po ponad 200 latach

ludzi do deponowania w nich oszczędności i uciekania przez płaceniem wyższych podatków. Szacuje się, że obcokrajowcy mają zdeponowane na szwajcarskich kontach ponad 2,8 biliona franków, co daje temu krajowi pierwsze miejsce pod względem wielkości depozytów zgromadzonych w bankach. Teraz, przynajmniej

Akcje, które ozłociły posiadaczy. W rok z 10 tys. do 77 tys. zł

zarobić tylko na wybranych akcjach. Kursami szarpały informacje z Ukrainy, kryzys walutowy w Rosji, spadki cen ropy naftowej i deflacja na krajowym rynku. Inwestorzy z Giełdy Papierów Wartościowych mogli jedynie z zazdrością przyglądać się kolegom z Wall Street, którzy kupowali akcje na wyścigi

PESEL wypiera NIP w kontaktach z fiskusem

wynikającymi z przepisów podatkowych. Są to informacje m.in. o zamiarze dokonywania dostaw lub nabyć wewnątrzwspólnotowych zgłoszone przez podatnika w VAT-R/UE, okresie zawieszenia działalności gospodarczej, wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób

Sąd Najwyższy o skutkach nieprawidłowego obliczenia podatku VAT

Sądu Najwyższego zostały wydane w związku z powstaniem rozbieżności w linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej. Rozbieżności pojawiły się w przedmiocie oceny, czy zastosowanie przez wykonawcę nieprawidłowej stawki podatku VAT przy obliczeniu ceny ofertowej pociąga za sobą powstanie po stronie

Przegląd prasy

Warszawa, 16.07.2014 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --SKOK Stefczyka przedstawił KNF ofertę przejęcia dwóch SKOK-ów --Hausner: Belka nie powinien się ubiegać o drugą kadencję na stanowisku prezesa NBP --Rada Ministrów zgodziła

Młode firmy bankrutują masowo. "Bezpieczny debiut" je ochroni?

Przedsiębiorcy z sektora MSP ankietowani przez Krajowy Rejestr Długów wskazywali, że w grupie najpoważniejszych barier, na które napotkali przy zakładaniu firmy i prowadzeniu jej w pierwszym okresie, były braki w wiedzy prawno-podatkowej (58%) oraz niewystarczająca wiedza o prowadzeniu firmy (30

Giełdy w USA w dół. Wciąż bez perspektyw na uniknięcie klifu fiskalnego

Na zamknięciu Dow Jones Industrial spadł o 1,21 proc., Nasdaq stracił 0,86 proc. a indeks S&P 500 spadł o 1,11 proc. i wyniósł na koniec dnia 1.402 pkt. Według wcześniejszych nieoficjalnych informacji podanych przez agencję Bloomberg, prezydent USA Barack Obama miał przedstawić w piątek nową

Usługi transportu towarów a obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-UE

Pytanie: Wykonuję usługi transportu towarów własnym samochodem dla nabywców krajowych i zagranicznych. Swoje usługi wykonuję na terenie kraju i na terenie Unii Europejskiej. Proszę o informację kiedy - niezależnie od składania deklaracji VAT-7 - mam obowiązek składać informację podsumowującą VAT-UE

Rostowski do Kaczyńskiego: To dzięki reformom mamy spadek deficytu

poprawy wynikała z działań dochodowych (w tym podatkowych). W największym stopniu (bo aż w 66 proc.) poprawa ta wynikała z reform strukturalnych i po stronie wydatkowej" - napisał Rostowski.Wicepremier przytoczył też zawarte w uzasadnieniu stwierdzenie dotyczące niebezpiecznego wzrostu zadłużenia

IKZE - czy opłaca się odkładać na nowych kontach emerytalnych?

"Nie daj zarobić fiskusowi, odlicz ulgę podatkową" - radzi w reklamach towarzystwo ubezpieczeniowe ING. "Uchwal sobie obniżkę podatków" - zachęca inny ubezpieczyciel Aviva. Wtóruje im towarzystwo funduszy inwestycyjnych Legg Mason, apelując: "Uratuj 4 proc.". Najdalej

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Deklaracja podatkowa

Deklaracja podatkowa – forma obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy Ordynacja podatkowa również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.Przykładowe

Polityka podatkowa

Polityka podatkowa – stanowi część polityki budżetowej oraz jest integralną częścią polityki fiskalnej. Jej przedmiotem jest kształtowanie systemu i metod podatkowych w celu zapewnienia dochodów budżetowi państwa na realizację zadań. Polityka podatkowa to ogół decyzji państwa w zakresie

Liga Krajowa

Liga Krajowa – organizacja powstała w 1993, działająca na rzecz rozwoju samorządności w Polsce. HistoriaStowarzyszenie zostało powołane do życia w 1993 jako Liga Miejska (nazwę zmieniło po kilku miesiącach). Celem jego działania była obrona dorobku reformy samorządowej z 1990 przed zakusami

Struktura organizacyjna AK

" Prasa Wojskowa – ppłk dypl. Mieczysław Biernacki "Mieczysław" Informacja Polityczna – dr Aleksander Gieysztor "Olicki" Propaganda Dywersyjna Przeciwniemiecka – por. Tadeusz Żenczykowski "Kowalik" Propaganda Antykomunistyczna – por. Tadeusz Żenczykowski

Rozbicie oddziału ?Osa?-?Kosa?

jej do rozpoznania zdjęcia żołnierzy „Kosy” pochodzące właśnie z tego archiwum (zdjęcia były wykorzystywane do wyrabiania fałszywych dokumentów). Informacja, iż owe zdjęcia znajdują się posiadaniu Niemców znalazła się również w grypsie „Andrzeja”. „Hel” miał obowiązek

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - krajowa informacja podatkowa