krajowa informacja podatkowa

sprawdź też:

podatki

Fiskus mógłby już identyfikować nas po głosie, ale... GIODO ma uwagi

W Krajowej Informacji Podatkowej ruszył system przystosowany do identyfikowania podatnika po głosie, za pomocą tzw. biometrii głosowej. Na razie jednak funkcja ta nie została uruchomiona - zastrzeżenia ma bowiem generalny inspektor ochrony danych osobowych.

Fiskus mógłby już identyfikować nas po głosie, ale czeka, bo GIODO ma uwagi

W Krajowej Informacji Podatkowej ruszył system przystosowany do identyfikowania podatnika po głosie, za pomocą tzw. biometrii głosowej. Na razie jednak funkcja ta nie została uruchomiona - zastrzeżenia ma bowiem Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Żyjemy w podatkowej dżungli. Przepisy trudne, a fiskus chętnie karze

Żyjemy w podatkowej dżungli. Przepisy trudne, a fiskus chętnie karze

służb podatkowych w firmach. O skali trudności, jaką sprawiają nam podatki, świadczy też liczba pytań, które w zeszłym roku zadaliśmy telefonicznie ekspertom Krajowej Informacji Podatkowej. To państwowa instytucja działająca w strukturach Ministerstwa Finansów. Eksperci tego resortu w zeszłym roku

"Gazeta Wyborcza": Prawo podatkowej dżungli

Dziennik pisze o tym w kontekście najnowszego pomysłu Ministerstwa Finansów wpisania do ordynacji podatkowej przepisów o klauzuli obejścia prawa podatkowego. Fiskus mógłby dzięki niej interpretować wszelkie działania podatników, badając, czy nie służą one przypadkiem obniżeniu podatków. Gdyby

35 nagrodzonych urzędów w rankingu na najlepszy urząd skarbowy

pracowity wyspecjalizowany urząd uznano Warmińsko-Mazurski Urząd Skarbowy w Olsztynie.W rankingu uwzględniono też biura krajowej informacji podatkowej. Za najbardziej pracowite uznano biuro z Płocka, a za najskuteczniejsze - z Bielska Białej.Organizatorem rankingu był "Dziennik Gazeta Prawna"

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą powoływać asystentów podatników

administracji podatkowej są: minister właściwy do spraw finansów publicznych, dyrektor izby skarbowej, dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz naczelnik urzędu skarbowego" - napisano. Nowością jest nadanie statusu organu podatkowego dyrektorowi Biura Krajowej Informacji Podatkowej, który będzie

Fiskus nagra podatnika. Dla jego dobra

Fiskus nagra podatnika. Dla jego dobra

- Nagranie pomoże podatnikowi np. wtedy, gdy pracownik infolinii udzieli mu błędnej lub niedokładnej informacji - tłumaczy rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Małgorzata Brzoza. - Z drugiej strony zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik nieprawidłowo zrozumie odpowiedź pracownika KIP. Dzięki

Niewielkie poprawki Senatu do ustawy o administracji podatkowej

dyrektora izby skarbowej, naczelnika izby skarbowej i dyrektora biura Krajowej Informacji Podatkowej. Z kolei wymóg stażu pracy na stanowisku kierowniczym nie będzie dotyczyć jedynie urzędów podległych resortowi finansów. Następna z poprawek zakłada, że organ nakładający grzywnę w postaci mandatu karnego

Sejm: pobór należności niepodatkowych zadaniem administracji podatkowej

izby skarbowej i dyrektora biura Krajowej Informacji Podatkowej. Sejm zgodził się też na poprawkę, która zakłada, że organ nakładający grzywnę w postaci mandatu karnego będzie przekazywać informację uprawnionemu do jej poboru naczelnikowi urzędu skarbowego "za pośrednictwem systemu

Komisja za senackimi poprawkami do ustawy o administracji podatkowej

. Kolejna zmniejsza o rok staż pracy, warunkujący ubieganie się o stanowiska dyrektora izby skarbowej, naczelnika izby skarbowej i dyrektora biura Krajowej Informacji Podatkowej. Uznanie komisji uzyskała ponadto poprawka, która zakłada, że organ nakładający grzywnę w postaci mandatu karnego będzie

Senatorowie o nowych pomysłach na administrację podatkową

przekierowana ma zostać część pracowników, zastosowanie znajdą też narzędzia informatyczne. W ustawie zawarto regulacje dot. pracowników administracji podatkowej i nowe zasady naboru na niektóre stanowiska: dyrektora Izby Skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i Naczelnika Urzędu Skarbowego

Senatorowie o nowych pomysłach na administrację podatkową

, zastosowanie znajdą też narzędzia informatyczne. W ustawie zawarto regulacje dot. pracowników administracji podatkowej i nowe zasady naboru na niektóre stanowiska: dyrektora Izby Skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i Naczelnika Urzędu Skarbowego. Utworzone zostaną centra obsługi

Interpretacje podatkowe. Miały zdrożeć o 2500 proc., a... będą łatwiej dostępne

Interpretacje podatkowe. Miały zdrożeć o 2500 proc., a... będą łatwiej dostępne

To ma być jeden z efektów reformy Krajowej Informacji Podatkowej. Większość podatników pewnie nawet nie wie, że istnieje państwowa instytucja powołana po to, by choć trochę ułatwić im poruszanie się w gąszczu przepisów. Z reguły pomocy w rozwiązywaniu problemów podatkowych szukamy wśród znajomych

MF: rzeczowa specjalizacja biur informacji podatkowej w miejsce terytorialnej

Specjalizacja biur Krajowej Informacji Podatkowej będzie polegać na tym, że wyznaczone biura będą udzielać informacji telefonicznych i interpretacji podatkowych w wybranych podatkach - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie. I tak od 1 lipca 2015 r. - zaznacza MF - biura w Toruniu i

Cichoń: projekt ws. administracji podatkowej na następnym posiedzeniu Sejmu

; - powiedział. Dodał, że ze struktur izb skarbowych zostanie wyodrębniona Krajowa Informacja Podatkowa, dzięki czemu interpretacje będą bardziej jednolite i precyzyjne. "Uzupełnieniem wprowadzanych zmian jest dalsza modernizacja w obszarze informatycznym" - dodał. Projekt ustawy o administracji

Podatnik nie otrzyma interpretacji przepisów e-mailem

Jeden z czytelników Dziennika Gazety Prawnej wysłał do KIP mailem prośbę o interpretację przepisów podatkowych. Po trzech miesiącach przyszła pocztą odpowiedź, że KIP nie odpowiada na pytania podatników przez internet. Urząd powołał się na rozporządzenie ministra finansów z 20 czerwca 2007 roku. Na

Rząd: administracja ma wspierać podatników w wypełnianiu obowiązków

przepisów prawa podatkowego. Z pięciu izb skarbowych, w których funkcjonują obecnie biura Krajowej Informacji Podatkowej, wyodrębniony zostanie organ wyspecjalizowany w wydawaniu indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Będzie to Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, którego dyrektor uzyska

KE żąda od Polski informacji w sprawie decyzji podatkowych

KE żąda od Polski informacji w sprawie decyzji podatkowych

dotyczących stosowanych krajowych praktyk w zakresie wydawania interpretacji prawa podatkowego. Ochrona tajemnicy podatkowej i zasada proporcjonalności Według KE Estonia i Polska powołały się na ochronę tajemnicy podatkowej i zasadę proporcjonalności. Dostarczyły jedynie ogólne informacje, odmawiając

Sejm: będzie asystent podatnika dla rozpoczynających działalność gospodarczą

regulacje dotyczące pracowników administracji podatkowej oraz nowe zasady naboru na niektóre stanowiska: dyrektora Izby Skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego. Utworzone zostaną centra obsługi podatnika, w których niezależnie od właściwości miejscowej

MF liczy, że w marcu rząd przyjmie projekt ustawy o administracji podatkowej

Administracji Podatkowej podległego ministrowi finansów. Będzie nim wiceminister powoływany przez premiera na wniosek ministra finansów. Będą mu podlegać dyrektorzy izb skarbowych, dyrektor Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz naczelnicy urzędów skarbowych. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej będzie

Senacka komisja: poprawki legislacyjne do noweli Ordynacji podatkowej

, iż interpretacje indywidualne wydaje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Tymczasem zgodnie z ustawą o administracji podatkowej od 1 stycznia 2016 r. interpretacje indywidualne w sprawach podatkowych będzie wydawało Biuro Krajowej Informacji Podatkowej. Znowelizowana początku lipca przez

Zmiany w skarbówce. Powstaną centra obsługi dla podatników

Zmiany w skarbówce. Powstaną centra obsługi dla podatników

wypełniać zeznania i deklaracje, przypomni o terminach płatności, pomoże rozwiązywać problemy podatkowe. Rząd zapowiada też poprawę jakości wydawanych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Utworzy nowy, wyspecjalizowany w pisaniu interpretacji urząd, który nazwie Biurem Krajowej

Projekt ustawy o administracji podatkowej do dalszych prac w komisji

administracji podatkowej oraz nowych zasad naboru na niektóre stanowiska: dyrektora Izby Skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zdaniem Kapicy na szczególną uwagę w nowym projekcie zasługuje zmiana podejścia administracji podatkowej do podatnika. "

MF: cel administracji podatkowej: większy poziom dobrowolności płacenia podatków

informatyczne. W ustawie zawarto regulacje dotyczące pracowników administracji podatkowej i nowe zasady naboru na niektóre stanowiska: dyrektora Izby Skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i Naczelnika Urzędu Skarbowego. Utworzone zostaną centra obsługi podatnika, w których niezależnie od

MF: tak jak chciała KE, dokonaliśmy przeglądu interpretacji podatkowych

wtorek PAP. "Wezwanie KE zostanie przeanalizowane pod kątem obowiązujących przepisów" - dodała. W poniedziałek Komisja Europejska wezwała polskie władze, by - pod groźbą skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE - w ciągu miesiąca przekazały informacje dotyczące praktyk podatkowych. Chodzi o

Komu dobrze zrobi reforma skarbówki: podatnikom czy fiskusowi?

interpretacji urząd, który nazwie Biurem Krajowej Informacji Podatkowej. Do kontaktów z podatnikami coraz szerzej używany ma być internet. Rząd zapowiada też "prowadzenie zakrojonej na szeroką skalę działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawa podatkowego". Dla dużych ułatwienia To nie

Senat proponuje poprawki do noweli Ordynacji podatkowej

wydawało Biuro Krajowej Informacji Podatkowej. W ustawie wprowadzono jeden, "wiodący" urząd do postępowania w sprawach podmiotów powiązanych. Ma się to przyczynić do usprawnienia i przyspieszenia kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych w sprawach firm powiązanych, objętych właściwością

Rząd przyjął projekt, który umożliwi wdrożenie ustawodawstwa FATCA

finansowe informacji o rachunkach finansowych posiadanych przez obywateli i rezydentów Stanów Zjednoczonych do krajowej administracji podatkowej. Informacje przekazywane będą bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Pozyskane w ten sposób informacje będą następnie podlegały

Prezydent podpisał ustawę dot. FATCA

Końcowych. Zgodnie z umową administracje podatkowe Polski i USA będą przekazywać sobie informacje o rachunkach i dochodach rezydentów podatkowych. Umowę w sprawie FATCA (z ang. Foreign Account Tax Compliance Act) rządy Polski i Stanów Zjednoczonych podpisały 7 października 2014 r. Celem amerykańskiej

Szczurek: na interpretację podatkową będziemy czekać o miesiąc krócej

Szczurek poinformował w poniedziałek, że 1 stycznia resort zacznie wprowadzać zmiany organizacyjne w Krajowej Informacji Podatkowej (KIP). Ich celem jest m.in. znaczne skrócenie terminu wydawania wiążących interpretacji podatkowych. "Dziś większość indywidualnych interpretacji podatkowych

Szef MF podpisał umowę ws. automatycznej wymiany informacji finansowych

podatkowych. Zobowiązują się one do wdrożenia standardu automatycznej wymiany informacji finansowych dla celów podatkowych (Common Reporting Standard - CRS). Standard ten przewiduje identyfikację i raportowanie przez krajowe instytucje finansowe informacji o rachunkach podatników z innych państw. Podpisanie

Senat za wymianą między Polską i USA informacji o podatnikach

podatkowe Polski i USA będą przekazywać sobie informacje o rachunkach i dochodach rezydentów podatkowych. Umowę w sprawie FATCA (z ang. Foreign Account Tax Compliance Act) rządy Polski i Stanów Zjednoczonych podpisały 7 października 2014 r. Celem amerykańskiej ustawy o ujawnianiu rachunków zagranicznych

Projekt ustawy o administracji podatkowej do dalszych prac w komisji

i wsparcia podatnika przez przekierowanie do tego zadania części pracowników oraz zastosowanie narzędzi informatycznych; nowe regulacje dotyczące pracowników administracji podatkowej oraz nowe zasady naboru na niektóre stanowiska: dyrektora Izby Skarbowej, dyrektora Biura Krajowej Informacji

Donieś fiskusowi na fiskusa. Anonimowo

- Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej jest nową formą komunikacji umożliwiającej obywatelom przekazywanie opinii i informacji na temat funkcjonowania urzędów skarbowych i izb skarbowych oraz naruszeń przepisów prawa podatkowego - tłumaczy resort finansów. Liczy na to, że skargi

Rząd za podpisaniem umowy z USA ws. informacji o kontach Amerykanów

, że w Polsce podpisanie porozumień przez instytucje finansowe bezpośrednio z amerykańską skarbówką byłoby sprzeczne z krajowymi regulacjami np. w zakresie ochrony danych osobowych, czy ochrony tajemnicy bankowej. Dlatego informacje o rachunkach prowadzonych dla rezydentów podatkowych USA w polskich

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dot. wdrożenia przepisów FATCA

przez amerykańskich podatników. W myśl zapisów umowy polskie instytucje finansowe będą te dane zbierać i przekazywać do krajowej administracji podatkowej, która automatycznie będzie je udostępniać stronie amerykańskiej. Określono w niej m.in. zakres i terminy przekazywania informacji, sposób

Kongres prawa podatkowego: przepisy o CFC budzą wątpliwości

i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Zgodnie z nowelizacją ustawa o CFC nie będzie miała

KE liczy, że od 2018 roku tajne konta nie pomogą w unikaniu podatków

informacji podatkowych, które teraz jest aktualizowane zgodnie ze standardem przyjętym przez G20 i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). OECD wypracowała w ubiegłym roku, zatwierdzony również przez kraje G20, światowy standard automatycznej wymiany informacji w sprawach podatkowych

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania wyłączona z noweli Ordynacji podatkowej

zostać przeformułowane i dostosowane do całościowych rozwiązań zawartych w kierunkowych założeniach do nowej Ordynacji podatkowej" - napisano. Według wcześniejszych informacji resortu finansów agresywna optymalizacja podatkowa stosowana przez niektóre największe firmy obniża dochody państwa o

Szczurek: Polska potrzebuje klauzuli ws. unikania opodatkowania

wprowadzenia klauzuli jest także przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego prof. Leonard Etel. Według niego opinia publiczna jest jednak bombardowana nieprawdziwymi informacjami na temat tego rozwiązania i jego skutków; klauzulę porównywano np. do brzytwy wręczanej małpie. W tym

Kto nie walczy nie wygrywa - zwrot VAT z faktur od nieuczciwego kontrahenta jest możliwy

faktycznie istniejącym i rzetelnym podatnikiem. W przypadku oceny pozytywnej, organ podatkowy zakwestionuje sprzedaż lub nabycie towaru z innego państwa i zażąda opodatkowania takiej transakcji na takich samych zasadach jakie dotyczą obrotu towarów pomiędzy podmiotami krajowymi, tj. zazwyczaj wg stawki 23

MF: od dochodów z Uber trzeba zapłacić podatek

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź obowiązku uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób nie ma wpływu na powstanie i zakres obowiązków podatkowych" - wyjaśnił resort finansów w czwartkowym komunikacie. "Osoby fizyczne osiągające dochody z

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji zmian w konwencji podatkowej z Koreą Płd.

dochodu i majątku, przede wszystkim w odniesieniu do kwestii wymiany informacji podatkowych. "Protokół o zmianie Konwencji polsko-koreańskiej zawiera rozwiązania dostosowujące przepisy tej Konwencji do wspomnianej, obecnie obowiązującej, modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku

Posłowie za poprawkami Senatu do noweli ustawy o CIT i PIT

. Istotą noweli jest uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek i opodatkowanie ich 19-proc. podatkiem. Zgodnie z nowelą dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie

Prezydent podpisał nowelę ustawy o CIT i PIT

; - podała kancelaria. Istotą noweli jest uwzględnienie w dodatkowym zeznaniu podatkowym dochodów zagranicznych kontrolowanych spółek i opodatkowanie ich 19-proc. podatkiem. Zgodnie z nowelą dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w

Sejm zamyka furtki do rajów podatkowych

siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (czyli w rajach podatkowych) oraz takich, z którymi nie mamy zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i wymianie informacji podatkowych; - zagranicznych spółek, w których podatnik ma udział kapitałowy lub prawa głosu w

KE chce, by podatnicy mieli europejski numer identyfikacji podatkowej

temu, żeby wzmocnić współpracę między władzami podatkowymi różnych państw, Parlament Europejski uchwalił specjalną dyrektywę. To jednak - zdaniem KE - nie wystarczy, bo państwa unijne nie mają wspólnego systemu danych o podatnikach i muszą wymieniać się informacjami o imionach i nazwiskach podatników

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), o ile będą one tam prowadziły rzeczywistą działalność gospodarczą

Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową

budujących potencjał gospodarczy państwa. Zwiększymy przepustowość naszej linii podatkowej i zbudujemy Internetową Bazę Wiedzy Administracji Podatkowej. Dzięki wsparciu ekspertów krajowej informacji podatkowej podatnicy uzyskają taką samą spójną informację niezależnie od tego, do którego urzędu skarbowego

Znaki towarowe LPP wracają do Polski. Dobry PR... i znów oszczędność

Bomba wybuchła w styczniu ubiegłego roku gdy "Wyborcza" jako pierwsza opisała, że LPP przeniosła znaki towarowe Reserved, Mohito, House czy Cropp do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Informacja przeszłaby pewnie bez echa, gdyby zrobiła to mało znana spółka chociażby z branży chemicznej

Posłowie za projektem dot. ukrócenia wyprowadzania zysków firm

oraz działaniu na szkodę budżetu państwa. W podobnym tonie wypowiedziała się przedstawicielka PSL Genowefa Tokarska oraz Ryszard Zbrzyzny z SLD. Poseł Sojuszu ocenił, że ucieczka firm do rajów podatkowych jest ogromnym problemem dla krajowych systemów podatkowych, w tym dla Polski. Poseł przytoczył

Sejm prawie zamknął furtkę dla dochodów uciekających z Polski

opodatkowania i wymianie informacji podatkowych; - zagranicznych spółek, w których podatnik ma udział kapitałowy lub prawa głosu w wysokości co najmniej 25 proc. oraz co najmniej 50 proc. przychodów tych spółek pochodzi z dywidend, dochodów w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji) itp. Do

Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o podatku CIT i PIT

krajowego trzech dyrektyw (ich termin wdrożenia upływa z końcem 2015 r.), a także wdrożenie kodeksu postępowania w zakresie dokumentacji cen transakcyjnych. Wśród wprowadzanych nowelą zmian znalazły się regulacje dotyczące m.in. kompleksowych zasad pozyskiwania i przekazywania informacji o wypłatach

Juncker się wije

fiskusa były zgodne z prawem krajowym i międzynarodowym (co istotnie jest niewykluczone); lecz zarazem - z braku prawnej koordynacji w ramach Unii - "interakcje" władz podatkowych różnych krajów UE mogą "prowadzić do nieuczciwości podatkowej". Juncker - co dość pokrętne - przedstawił

Masz spółkę za granicą? Nowe prawo i potencjalne kłopoty

wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. - Niestety, przygotowane przepisy zawierają dużo

TS: dywidendy dla funduszy z USA inwestujących w Polsce z ulgą w CIT

państwami istnieje zobowiązanie do wzajemnej pomocy administracyjnej" - napisano w czwartkowym komunikacie TS po ogłoszeniu wyroku. TS zaznaczył jednak, że "zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, czy umowny mechanizm wymiany informacji zezwala organom podatkowym na weryfikację informacji

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

Uchwalenie przez Sejm noweli wynikało z opóźnienia publikacji ustawy dotyczącej opodatkowania firm, których spółki córki zarejestrowane są w rajach podatkowych. Zgodnie z nowymi przepisami dochody z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC) mają być opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa

"PB": Prokuratura z fiskusem ruszą na gangsterów

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury podpisały bowiem porozumienie o wzajemnym szkoleniu kadr i współpracy w ściganiu przestępstw gospodarczych i fiskalnych. Do skutecznego zwalczania gangsterów przebierających się z dresów w garnitury niezbędne jest ścisłe i bieżące

"Puls Biznesu": Prokuratura z fiskusem ruszą na gangsterów

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury podpisały bowiem porozumienie o wzajemnym szkoleniu kadr i współpracy w ściganiu przestępstw gospodarczych i fiskalnych. Do skutecznego zwalczania gangsterów przebierających się z dresów w garnitury niezbędne jest ścisłe i bieżące

Forum przedsiębiorców. Jaki CIT jest sprawiedliwy

, założyciel i prezes Audioteki, Wojciech Dziomdziora, radca prawny w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Maciej Gawroński, partner zarządzający polskiego biura Bird & Bird, i Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. f Więcej informacji na www.law4growth.com/pl

Nowy formularz wezwania podatnika do urzędu skarbowego

urzędnikiem. Tym, który prowadzi sprawę. W wezwaniu podane będzie jego nazwisko i numer telefonu. Przy okazji fiskus zachęca na druku do odwiedzenia Portalu Podatkowego z informacjami dotyczącymi poszczególnych podatków. Podaje też numery telefonów do Krajowej Informacji Podatkowej, do której można dzwonić

Sejm za ukróceniem wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych

podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe

NIK: podatnicy coraz częściej odwołują się od decyzji fiskusa

dobrych recenzji NIK i silnych stron administracji podatkowej. Słabe strony będziemy poprawiali. Temu będzie służyła nowa ustawa o administracji podatkowej i nowa organizacja Biura Krajowej Informacji Podatkowej, jako wydzielonego urzędu z Izby Skarbowej i ich specjalizacji w określonych podatkach

Juncker ws. afery wokół praktyk podatkowych. "Nie ma żadnego konfliktu interesów"

; Według niego decyzje podatkowe władz Luksemburga były zgodne z prawem krajowym i międzynarodowym, a podobne rozwiązania w dziedzinie podatków od firm stosuje większość państw unijnych. - Konsekwencją mogą być bardzo niskie stawki podatków - dodał. - Może to prowadzić do rezultatów, które nie są zgodne z

Kapica: odbiurokratyzujemy akcyzę

modernizacja administracji podatkowej. W tym zakresie przesłaliśmy do konsultacji projekt ustawy o Administracji Podatkowej, która wprowadza podstawową zmianę, jeśli chodzi o obsługę i wsparcie podatnika. Budujemy system informacji prawnej, wydzielimy krajową informację podatkową jako jeden organ. Planujemy

NIK zbada sprawę publikacji ustawy w ramach trwającej już kontroli

ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji

Komorowski: innowacja to nowoczesne miejsca pracy i wyższe zarobki

przedsiębiorstw; Stworzone zostaną możliwości wnoszenia do spółki jako nieopodatkowanego wkładu także własności intelektualnej w zamian za udziały. "Uzyskałem informacje, że pieniądze z tytułu ulg podatkowych pójdą na innowacje" - powiedział Komorowski. "Dla mnie osobiście jest źródłem satysfakcji

Fiskus nas nie gnębi. Zazwyczaj. Skomplikowane przepisy powodują spory

błędów przez podatników, sprawiały także trudności organom podatkowym i skarbowym oraz sądom administracyjnym - dodała. Zauważyła też, że w wielu przypadkach sądy stwierdzały niezgodność przepisów krajowych z przepisami UE i konstytucją. Przybywa interpretacji Podatnicy gubią się w gąszczu i zawiłościach

Gdyby nie wielka luka, podatki mogłyby być niższe

lukę w VAT na 13 proc. dla krajów rozwiniętych i 21 proc. dla krajów rozwijających się. Z kolei w październiku 2012 r. HM Revenue & Customs opublikowało informację, że w Wielkiej Brytanii luka w VAT w roku podatkowym 2010-11 wyniosła 9,6 mld funtów, co w relacji do teoretycznej wartości wpływów z tego

W Sejmie projekt ukrócenia wyprowadzania zysków do rajów podatkowych

ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. W projekcie zaznaczono, że nowe przepisy nie będą stosowane wobec podatników kontrolujących zagraniczne spółki położone w państwach UE oraz

"Gazeta Wyborcza": Oddaj, co ci zwrócili

informację, jaką kwotę powinien pan wykazać w rocznym PIT i opodatkować" - wyjaśniła urzędniczka z Krajowej Informacji Podatkowej.

Amazon ugina się przed Brukselą. Zapłaci większe podatki w Europie

Sposoby wielkich zagranicznych firm, by płacić jak najniższe podatki od sprzedaży w Europie, od lat irytują większość europejskich polityków, zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. Wszystko wskazuje na to, że z listy podatkowych zmartwień mogą częściowo wykreślić jedną pozycję. Amazon

TS: dywidendy dla funduszy z USA inwestujących w Polsce z ulgą w CIT

trzecim, jeżeli między tymi dwoma państwami istnieje zobowiązanie do wzajemnej pomocy administracyjnej" - napisano w czwartkowym komunikacie TS po ogłoszeniu wyroku. TS zaznaczył jednak, że "zadaniem sądu krajowego jest zbadanie, czy umowny mechanizm wymiany informacji zezwala organom

Przepisy utrudniają wydawanie interpretacji ogólnych na wniosek podatnika

1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. do biur Krajowej Informacji Podatkowej wpłynęło 199 wniosków o wydanie interpretacji ogólnej. W wyniku rozpatrzenia wniosków Minister Finansów wydał dotychczas 8 interpretacji ogólnych" - wyjaśniła Dróżdż. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej

Podwyżka cen interpretacji podatkowych o 2500 proc.!

podatkowej - przekonuje. I wylicza, że średni koszt wydania interpretacji podatkowej wyniósł w 2009 r. 1072 zł. Biura Krajowej Informacji Podatkowej wydały wtedy blisko 30 tys. interpretacji. Budżet dostał w ten sposób 1,3 mln zł. Dzięki podwyżce ma dostać 14,7 mln zł. A utrzymanie biur KIP kosztowało w 2009

Wybory prezydenckie. Komorowski: Innowacje to nowoczesne miejsca pracy i wyższe zarobki

intelektualnej w zamian za udziały. - Uzyskałem informacje, że pieniądze z tytułu ulg podatkowych pójdą na innowacje - powiedział Komorowski. - Dla mnie osobiście jest źródłem satysfakcji to, że firma, dzisiaj w pełni cywilna, gdzieś u swoich początków ma także związki z kręgami nauki wywodzącej się z WAT

Fiasko pomysłu finansowania partii z odpisów podatkowych we Włoszech

Włosi odwrócili się od polityki i jej opływających dotąd w luksusy przedstawicieli - tak komentatorzy mediów komentują dane krajowej agencji podatkowej za ubiegły rok. Z odpisu od podatków osobistych zebrano jedynie 325 tys. euro. Najwięcej - prawie 200 tys. euro - otrzymała od 10 tys. osób Partia

Szczurek: PIT za 2014 r. wypełni już administracja podatkowa

Szef resortu finansów poinformował, że od lipca ruszy portal podatkowy, który będzie kanałem komunikacji między administracją a podatnikiem. Będzie można w nim znaleźć informacje, które są w bazach danych administracji podatkowej, a także umożliwi zapłatę zobowiązań online - wyjaśnił. Zapowiedział

Po 1 stycznia dochody spółek zagranicznych

wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. "Niestety przygotowane przepisy zawierają dużo

Sejm. Komisja finansów zajmie się projektem noweli ustawy o CIT i PIT

systemach podatkowych. Cel ten ma być realizowany dzięki rozwiązaniom przewidującym opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych (tzw. CFC). Zgodnie z zapisami projektu, dochody zagranicznych spółek byłyby opodatkowane w Polsce, jeżeli firma krajowa miałaby w podmiocie zagranicznym ponad 25

Będzie standardowa deklaracja VAT w UE? 15 mld euro oszczędności

Šemeta, komisarz ds. podatków. Co roku unijni podatnicy składają krajowym administracjom podatkowym 150 mln deklaracji VAT. Format krajowych deklaracji, wymagane w nich informacje oraz terminy sprawozdawczości różnią się znacznie w zależności od państwa członkowskiego. Z tego względu składanie deklaracji

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 r.

09.06. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Rząd przyjął we wtorek założenia do projektu budżetu na 2016 rok ze wzrostem PKB 3,8 proc. i średnioroczną inflacją 1,7 proc. - poinformowała PAP Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Podstawowym czynnikiem wzrostu PKB ma pozostać prywatny popyt krajowy. Zgodnie

Komorowski: innowacja to nowoczesne miejsca pracy i wyższe zarobki

zostaną możliwości wnoszenia do spółki jako nieopodatkowanego wkładu także własności intelektualnej w zamian za udziały. "Uzyskałem informacje, że pieniądze z tytułu ulg podatkowych pójdą na innowacje" - powiedział Komorowski. "Dla mnie osobiście jest źródłem satysfakcji to, że firma

Eksperci podpisali deklarację praw podatnika

unikania podatków. Ma pomóc budować zaufanie między podatnikiem i aparatem skarbowym - wyjaśniła. - Świat podatnika jest dziś chaotyczny. Deklaracja powinna uporządkować realia prawne i ekonomiczne - mówił Tomasz Michalik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. - Jednym z najważniejszych jest

Hausner: aby utrzymać wzrost, musimy przejść do innego modelu gospodarki

centralnych serwerów obsługujących system podatkowy. "W dalszym ciągu opieramy się na systemie podatkowym, w którym rządzi papier i faktura, przepływ informacji jest opóźniony i niewydolny. Wprowadzenie centralnych serwerów to wielkie wyzwanie" - mówił. Sympozja naukowe "Współczesna Gospodarka

Przegląd prasy

Hucie Miedzi Głogów za 36 mln zł netto --MF zatwierdziło koncepcję rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej --Sławomir Cal-Całko zrezygnował z funkcji prezesa DM WDM --Nuova Castelli ma zgodę UOKiK na przejęcie North Coast --Lubawa nawiązała współpracę z ukraińskim koncernem Ukroboronprom --Grupa

MF: Wydatek na kupno flagi narodowej można zaliczyć w koszty, ale...

) albo bez uzasadnienia nie znajduje się poza siedzibą firmy" - napisał wiceminister finansów Maciej Grabowski w odpowiedzi na interpelację. Grabowski poinformował ponadto, że wystąpił do wskazanych przez posła izb skarbowych i Biura Krajowej Informacji Podatkowej o akta spraw dotyczących opisanych

Senat. Bez poprawek do ustaw gospodarczych, dot. środowiska i abonamentów

grupy w rozumieniu ustawy i w rezultacie nie można tych paliw skontrolować pod kątem zawartości siarki. Senat nie wprowadził też poprawek do noweli ustawy o akcyzie. Przewiduje ona m.in. wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie

Zrobili skok na Kasę Wołomin

. To przerażające, że mogła istnieć w Polsce instytucja finansowa tak fatalnie zarządzana. Jeśli natychmiast nie dostanie pożyczki na podratowanie płynności finansowej, za kilka dni podzieli los innej dużej kasy, SKOK-u Wspólnota, która zbankrutowała. Krajowa SKOK, centrala wszystkich SKOK-ów, w

Zrobili skok Na Kasę Wołomin

w terminie. To przerażające, że mogła istnieć w Polsce instytucja finansowa tak fatalnie zarządzana. Jeśli natychmiast nie dostanie pożyczki na podratowanie płynności finansowej, za kilka dni podzieli los innej dużej kasy, SKOK-u Wspólnota, która zbankrutowała. Krajowa SKOK, centrala wszystkich SKOK

Krytyczna analiza projektu przepisów o opodatkowaniu zagranicznych spółek kontrolowanych

odpowiednio niższą od stawki krajowej, zwolniony lub wyłączony od opodatkowania. W tym zakresie wydaje się, że to na polskiego podatnika zostanie nałożony obowiązek posiadania dość szerokiej wiedzy w zakresie ustawodawstwa podatkowego obcego kraju lub terytorium.Podstawę opodatkowania w tym wypadku będzie

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2016 r.

gospodarczą. "Biorąc pod uwagę strukturę dochodów budżetu państwa, a w szczególności dominujący udział podatków pośrednich w dochodach budżetowych, to właśnie popyt krajowy w głównej mierze determinuje poziom dochodów budżetu państwa" - wyjaśniono. Zaznaczono, że przewidywany w 2016 r. umiarkowany

Firmy narzekają na regulacje, ministrowie obiecują poprawę

podatnikami a fiskusem. Zapowiedział wprowadzenie tzw. asystenta podatnika i bazy wiedzy podatkowej. Zmodernizowana ma być też Krajowa Informacja Podatkowa. Zaznaczył, że z niektórych zmian będzie można skorzystać już niedługo, np. sprawozdania za 2014 r. mikrofirmy będą mogły składać w formie uproszczonej

Specjalne strefy ekonomiczne - wewnętrzne raje podatkowe czy motory gospodarki

Mordasewicz. Mechanizm stref krytykuje także szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska. - Jeżeli w specjalnej strefie ekonomicznej udziela się producentowi zagranicznemu ulgi, pod wpływem czego niknie produkcja krajowa, to nie wiem, czy prowadzimy w ogóle rachunek kompleksowy i

Specjalne strefy ekonomiczne - wewnętrzne raje podatkowe czy motory gospodarki

współpracujący z uczelniami, to jestem na tak" - opisuje Mordasewicz. Mechanizm stref krytykuje także szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska. "Jeżeli w specjalnej strefie ekonomicznej udziela się producentowi zagranicznemu ulgi, pod wpływem czego niknie produkcja krajowa

Singapur zastąpi Szwajcarię? Bogacze przenoszą oszczędności

krajowym, jak i w Azji Południowo-Wschodniej. Jeszcze do niedawna synonimem bezpieczeństwa i stabilności dla posiadaczy dużej gotówki była przede wszystkim Szwajcaria. Jednak kryzys finansowy, oskarżenia o ukrywanie oszustów podatkowych i spory na temat umów podatkowych z rządami Niemiec czy Wielkiej

Andrzej Duda w "Financial Times": Nie chcemy być strefą buforową NATO

przetargu na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiego wojska wygranym przez Airbus Helicopters. - Są niepokojące sygnały dotyczące (...) pewnych nieprawidłowości w przetargu. Minister obrony zaprzeczył, że takie nieprawidłowości miały miejsce. Ale w sferze publicznej pewnych informacji brakuje. To bardzo

Neneman: walka z wyłudzeniami VAT jednym z priorytetów w 2015 r.

. solidarną odpowiedzialność podatkową. Zapowiedział, że planowane są kolejne zmiany w tym zakresie. Wiceminister wskazał na projekt nowelizacji ustawy o VAT, który rozszerza listę towarów objętych procedurą odwróconego VAT, a także zakres odpowiedzialności solidarnej. "Zamiarem rządu jest, żeby w

Komisja finansów za udzieleniem rządowi absolutorium za 2014 r.

prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego". Wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska powiedziała przedstawiając informację, że w zeszłym roku udzielono dziesięć gwarancji Skarbu Państwa (SP) na łączną kwotę 16,8 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2013 r. o ok. 54 proc. Zgodnie z

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - krajowa informacja podatkowa

Bestsellery