kraje należące do strefy euro

is

Biuro maklerskie rezygnuje z działalności w Grecji

Biuro maklerskie rezygnuje z działalności w Grecji

Należące do francuskich banków biuro maklerskie Newedge rezygnuje z obsługi greckiej giełdy w obawie przed wyjściem kraju ze strefy euro

Standard & Poor's obniżył rating Słowenii

Agencja Standard & Poor's obniżyła w środę rating wiarygodności kredytowej Słowenii podając jako powód "sytuację budżetową" tego niewielkiego alpejskiego kraju należącego do strefy euro

Grecja wystąpiła o pomoc finansową do MFW i UE

Premier Grecji Jeorjos Papandreu poinformował w piątek, że jego kraj wystąpił o uruchomienie pakietu pomocy finansowej przez MFW i UE. Ma on pomóc w wyciągnięciu kraju, należącego do strefy euro, z kryzysu finansów publicznych.

Wielkie różnice w cenach w Unii Europejskiej, czyli co kupisz za 20 euro?

Wielkie różnice w cenach w Unii Europejskiej, czyli co kupisz za 20 euro?

są mocno zróżnicowane. Za badaną kwotę w Holandii można przejechać 7,2 km, a w Portugalii - 23. Twórcy zestawienia pokazali również, jakie ceny obowiązują za taksówki w krajach poza strefą euro - dla przykładu w Bułgarii za 20 euro można przejechać prawie 70 kilometrów. Innym produktem zaliczanym do

Grecja woła o pomoc. Bez niej krajowi grozi upadek

pożyczki od krajów strefy euro i MFW nie oznacza bynajmniej laby. Jasno dają to do zrozumienia europejscy politycy. Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała w piątek, że pomoc dla Aten będzie powiązana z "surowymi warunkami", m.in. z wiarygodnym planem oszczędnościowym. - Grecja musi odegrać

Pierwsza deflacja w historii strefy euro

się oficjalnym środkiem płatniczym w większości krajów starej UE ani od 1997 r., kiedy Eurostat zaczął publikować dane o inflacji. EBC podał z kolei, że pożyczki dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w strefie euro rosły w maju na najniższym poziomie w historii - Roczny wzrost udzielonych

Niemcy chętnie widzieliby Grecję poza euro, ale nie chcą tego Grecy

Niemcy chętnie widzieliby Grecję poza euro, ale nie chcą tego Grecy

; - powiedział. W pułapkę euro wpadły nie tylko Niemcy Ekspert Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz uważa, że w pułapkę euro wpadły nie tylko Niemcy, ale wszystkie kraje należące do strefy euro. Jak podkreśla, przez wiele lat ryzyko pożyczania Grekom było oceniane tak samo, jak ryzyko pożyczania Niemcom

Niemcy chętnie widzieliby Grecję poza euro, ale nie chcą tego Grecy

;ozdrowieńcze", gdyby jeden z należących do niej krajów został z niej usunięty - to zobrazowałoby skutki, jakie taki ruch przyniósłby dla tej gospodarki. "Gdyby Syriza wyprowadziła Grecję ze strefy euro, to kraj zostałby poddany potężnemu naciskowi rynków finansowych. Dewaluacja waluty oznacza

Wyżnikiewicz: Tusk zrozumie, że pozostawanie Polski po strefą euro jest mniej korzystne

znikną w grudniu. Do nich należy kryzys, który ciągle daje o sobie znać, sytuacja w strefie euro" - mówił. Wyżnikiewicz zauważył, że strategiczne decyzje w sprawie strefy euro zapadają w gronie państw należących do niej, a pozostałe kraje Unii Europejskiej muszą się do nich dostosować. Premier

Niemcy.Eksport na rekordowym poziomie - w lipcu ponad 100 mld euro

. - do krajów UE nienależących do strefy euro, takich jak Polska czy Wielka Brytania. Eksport do krajów eurolandu wzrósł o 6,2 proc., natomiast do krajów spoza UE o 7,2 proc. w porównaniu do lipca 2013 roku. Import wzrósł o 1 proc. i wyniósł 77,6 mld euro.

Lewandowski: Polska stanie przed strategicznym wyborem w sprawie euro

Komisarz podkreślił, że są dwa kraje "mile widziane" w strefie euro: Polska i Szwecja. "Ale w tych dwóch krajach poziom zaufania, nie do Unii, ale do strefy euro, jest na bardzo niskim poziomie, bo dochodziły ze strefy euro złe wiadomości, że tam jest kryzys, że biedniejsi Słowacy

Wyżnikiewicz: Tusk zrozumie, że pozostawanie Polski poza strefą euro jest mniej korzystne

rozmowie z PAP, że strategiczne decyzje w sprawie strefy euro zapadają w gronie państw należących do niej, a pozostałe kraje Unii Europejskiej muszą się do nich dostosować. Premier Tusk - jak zaznaczył wiceprezes IBnGR - zadeklarował w sobotę w Brukseli, że będzie dbał o interesy krajów będących poza

NBP: Przyjęcie euro oznaczać będzie dodatkową presję inflacyjną w Polsce

makroekonomicznych, przede wszystkim w przypadku krajów o słabych fundamentach. Z tego względu wskazane jest, aby decyzję o przystąpieniu do strefy euro poprzedzały reformy dostosowujące strukturę polskiej gospodarki do uwarunkowań funkcjonowania wewnątrz strefy euro. Wchodząc w 2004 r. do Unii Europejskiej

Plan Junckera potrzebny Europie Wschodniej

Plan Junckera potrzebny Europie Wschodniej

Od sześciu lat kraje wysoko rozwinięte próbują pobudzić gospodarkę do szybszego wzrostu. Stopy procentowe głównych banków centralnych świata zostały obniżone niemal do zera, kredyty są tanie i dostępne, rządy wydały setki miliardów dolarów i euro, by pobudzić gasnący popyt. Wszystko na nic. Główną

Belka: banki w regionie stabilne i bardzo dobrze skapitalizowane

. Profesor Marek Belka przypomniał, że polskie banki, należącego do międzynarodowych grup, są często w lepszej formie niż ich banki rodzice. Prezes NBP pytany o wejście do unii bankowej dla krajów spoza eurolandu odpowiedział: "Pełne korzyści z unii bankowej są dla krajów będących członkami strefy euro

Euler Hermes: gospodarka światowa urośnie w 2014 r. o 2,9 proc.

euro ucierpiałyby o ok. 0,9 proc. w skali rocznej" - czytamy w komunikacie. Zdaniem Euler Hermes w efekcie w Polsce nadal mielibyśmy wzrost gospodarczy na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (wyniósł 1,6 proc. - PAP) lub nawet lepszym, natomiast w krajach strefy euro wzrost gospodarczy byłby

Rada Europejska: Pakt fiskalny wejdzie w życie 1 stycznia

Rada Europejska: Pakt fiskalny wejdzie w życie 1 stycznia

Aby traktat wszedł w życie, musi być ratyfikowany przez co najmniej 12 państw z 17 należących do strefy euro. Warunek ten został spełniony, kiedy Finlandia stała się 12. państwem strefy euro, które ratyfikowało traktat 21 grudnia - podała Rada Europejska. - Wejście w życie traktatu budżetowego jest

Jest poprawa, ale Polska wciąż nie wypełnia kryteriów strefy euro

Polska, tak jak wszystkie kraje UE poza Wielką Brytanią i Danią, musi przyjąć wspólną walutę. Zobowiązują nas do tego traktaty unijnie, które nie mówią jednak nic o dacie przystąpienia do strefy euro. Wcześniej konieczne jest jednak spełnienie warunków dot. sytuacji finansów publicznych

Zamieszki w Niemczech tuż przed otwarciem nowej siedziby Europejskiego Banku Centralnego

Zamieszki w Niemczech tuż przed otwarciem nowej siedziby Europejskiego Banku Centralnego

warunków pomocy finansowej udzielanej Grecji przez państwa strefy euro i MFW, a zwłaszcza złagodzenia wymaganych przedsięwzięć oszczędnościowych. Euroland nie zgodził się na zmianę warunków. W lutym uzgodniono, że wygasający program pomocy dla Aten zostanie przedłużony do końca czerwca. Władze greckie

Kryzys wzmacnia MFW. Dwukrotnie większe kwoty na pomoc

Kryzys wzmacnia MFW. Dwukrotnie większe kwoty na pomoc

bankructwa. "MFW ma więcej do powiedzenia w zarządzaniu kryzysowym niż wiele krajów strefy euro, a (jego szefowa Christine) Lagarde stała się quasi-głową państwa, której poglądy mają większe znaczenie niż wielu wybranych przywódców. Rzeczywiście, bez pieniędzy i doradztwa ze strony MFW strefa euro

OECD: Politycy, do dzieła!

OECD: Politycy, do dzieła!

kolejne kraje, może to spowodować nawet kolejną recesję w krajach rozwiniętych. W ostatnich tygodniach niebezpiecznie zaczęło rosnąć oprocentowanie obligacji włoskich (o sytuacji Włoch - s. 25) i hiszpańskich. Do tej pory Europejski Bank Centralny skupił obligacje krajów strefy euro warte 203 mld euro

Janis Warufakis, gwiazdor greckich finansów. Czy zbawi kraj?

Janis Warufakis, gwiazdor greckich finansów. Czy zbawi kraj?

sprowadził się do wykupu przez instytucje międzynarodowe dawnych długów, jakie kraj miał wobec prywatnych banków, w zamian za reformy i oszczędności. W efekcie grecka gospodarka po sześciu latach recesji dopiero teraz zaczęła się rozwijać. Zadłużenie Grecji nie spadło - sięga około 315 mld euro - tylko

Jak najszybciej do euro

Jak najszybciej do euro

byłoby nie dopuścić do trwałego podziału Unii na kraje strefy euro i kraje pozostałe. Niewątpliwie podważa on spoistość Unii i osłabia jej pozycję międzynarodową. Niemniej jednak trzeba mieć świadomość, że podział Unii staje się faktem nieodwracalnym. Zapewnienie pełnej zgodności interesów i dążeń 27

Symboliczna obniżka perspektywy ratingu UE

której mamy do czynienia z obniżkami ratingów lub perspektyw krajów należących do strefy. W przypadku biedniejszych krajów, takich jak np. Polska, mówi się o podwyżce ratingu, gdyby nie trwający kryzys w strefie euro, z którą Polska jest mocno powiązana.Agencja obniżyła w tym roku perspektywę dla oceny

USA. Duże spadki na Wall Street po danych makro i strefy euro

czwartek to między innymi efekt danych ze strefy euro, w wyniku których wzrosły obawy o możliwość deflacji w strefie euro. Inflacja w strefie euro wyniosła w lipcu w ujęciu rdr 0,4 proc. Analitycy oceniali, że inflacja wyniesie 0,5 proc. rdr. W czerwcu ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły rdr o 0,5

Bank Światowy: w 2014 r. polski PKB wzrośnie o 2,8 proc.

W publikacji wskazano, że na początku bieżącego roku gospodarki naszego regionu zamarły, ale trend ten odwrócił się w drugim półroczu. Było to efektem m.in. ożywienia gospodarczego w strefie euro, której w drugim kwartale udało się wyjść z recesji. Autorzy raportu oczekują, że w tym roku kraje

Musimy szybko wejść do strefy euro

odebrana przez pozostałe kraje Unii, w szczególności przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Istnieje wiele zagrożeń dla projektu wejścia Polski do strefy euro. Polska nie spełnia wszystkich kryteriów z Maastricht niezbędnych do udziału w tej strefie. Jednak w tej chwili większość krajów korzystających

W Polsce kredyty hipoteczne już nie są najdroższe

o najniższym koszcie kredytu są obecnie w Europie kraje należące do strefy euro. Aby zobrazować, jak poziom oprocentowania wpływa na oferowane nabywcom warunki kredytowe w Lion's Banku, obliczono raty 30-letniego kredytu w wysokości 300 tys. zł. I tak, gdyby estońskie warunki kredytowe były

Są pierwsi inwestorzy na horyzoncie. Chcą zainwestować 20 mln zł

przedstawiciele obu stref i prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk podpisali umowę o trójstronnym porozumieniu. - Możemy być przykładem dla polityków, bo nie kłócimy się, tylko współdziałamy - uznał Mariusz Błędowski kierujący strefą z Mielca. Euro-Park Mielec objął należące do skarbu państwa 34,4 ha terenów

Co warto wiedzieć o cypryjskim kryzysie?

mld euro depozytów w cypryjskich bankach niemal 42,8 mld euro stanowią depozyty obywateli Cypru i cypryjskich firm, 4,7 mld euro depozyty należące do obywateli innych krajów strefy euro, a 20,9 mld euro do obywateli krajów spoza strefy euro. Największą część tej ostatniej kwoty mają w cypryjskich

OECD: dobre wiadomości o koniunkturze w Polsce i w krajach rozwiniętych

Brytanii i Japonii. Dla całej strefy euro, a także dla Francji i Włoch CLI nadal pokazuje pozytywną zmianę w aktywności gospodarczej - podkreśliła OECD. Z największych gospodarek należących do organizacji CLI poniżej 100 pkt w listopadzie miały: Chiny, Indie, Brazylia i Rosja. Composite Leading Indicator

Niemcy mają wątpliwości w sprawie skupu obligacji przez EBC

Peter Gauweiler zasłynął tym, że zakwestionował legalność Europejskiego Mechanizmu Stabilności (European Stability Mechanism - ESM), wartego 500 mld euro stałego funduszu ratunkowego dla strefy euro. Miał on zacząć działać już od lipca tego roku, po tym jak zaakceptują go kraje reprezentujące w

Włochy z rozkroku. Chcą pokoju na Ukrainie i dobrych relacji z Moskwą

;Financial Times" zwracał wtedy uwagę, że Włosi są na celowniku kremlowskich lobbystów. "Il Sole 24 Ore" należący do grupy lobby Confidustria straszył, że sankcje będą kosztować Włochy przynajmniej 10 mld dol. - Wszyscy chcemy, by suwerenność i integralność terytorialna Ukrainy była szanowana

Global Cosmed zainwestuje 20 mln zł w TSSE Euro-Park Wisłosan

mocy produkcyjnych, a w kolejnych etapach część magazynową i oczyszczalnię ścieków" - powiedziała Wójcikowska, cytowana w komunikacie. Z objęciem specjalną strefą gruntów należących do giełdowej spółki wiąże się również pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku CIT. Od tej pory producent

Długowieczna stabilność polskich banków to mit!

. banków eurolandu do końca roku. Pomimo, że projekt zakładał uczestnictwo tylko krajów ze strefy euro, Komisja Europejska umożliwiła dla krajów spoza unii walutowej dobrowolne uczestnictwo w nowej inicjatywie. Polska powinna wykorzystać ten przywilej! W Polsce panuje przekonanie, iż nasz sektor bankowy

Ławrow: Rosja proponuje UE rozmowy o utworzeniu strefy wolnego handlu

Szef rosyjskiej dyplomacji powiedział to na spotkaniu z przedsiębiorcami z krajów unijnych należącymi do Stowarzyszenia Biznesu Europejskiego działającego w Moskwie. - Pogłębiając integrację eurazjatycką, pozostajemy otwarci na współdziałanie z innymi krajami i innymi organizacjami regionalnymi

Ring ekonomiczny (październik 2011 r.)

finansowych jest właśnie utrata zaufania do polityków - i to po obu stronach Atlantyku. Świat stoi na progu kilkuletniej stagnacji, a wręcz recesji, która może rozsadzić strefę euro - peryferyjne kraje nie wytrzymają drakońskiego programu cięć i dług będzie dalej narastał. Czy euro podzieli losy podobnych

Polska jedynym krajem Europy, który uniknął recesji

największe gospodarki strefy euro - Niemcy i Francja. Z drugiej strony, kraje południa Europy przeżywające najgłębszy kryzys wprawdzie pogrążone są w recesji, ale jest ona płytsza niż wcześniej (...) Wyjście z recesji zawdzięczamy w dużej mierze prezesowi Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiemu

Portugalia wyprzedaje państwowe nieruchomości, ale chętnych brak

swobodnego poruszania się po krajach strefy Schengen.Jak ujawnił Paulo Portas, do końca tego roku Portugalia zainkasuje dzięki złotym wizom 300 mln euro. Ponad połowę tej kwoty zainwestowali przedsiębiorcy z Chin.

Huebner: Pozostawanie po strefie euro utrudnia Polsce walkę z kryzysem

Pani komisarz, która była gościem Sygnałów Dnia, zwróciła uwagę, że obecność waluty narodowej ogranicza możliwości manewru między oszczędnością, a zwiększaniem deficytu w celu pobudzenia koniunktury. Jak dodała, kraje należące do strefy euro mają zdecydowanie więcej instrumentów aby skuteczniej

Zrzutka na ratunek euro idzie jak po grudzie

"składka", czyli ok. 45 mld euro, zaczął w ostatnich dniach stawiać warunki. Zadeklarował, że Bundesbank ma odpowiednie rezerwy, ale będzie gotów oddać je do dyspozycji MFW, pod warunkiem że mocno zaangażują się także inni członkowie MFW. - Jeśli duże kraje należące do MFW, jak na przykład

Strefa euro bez Grecji to kilkusetmiliardowe straty

Skala obciążenia, jakie są w stanie potencjalnie udźwignąć pozostałe kraje strefy euro, stanowi dla nich silny bodziec, by zatrzymać Grecję w Unii Walutowej. Po uwzględnieniu, że większość prywatnych wierzycieli Grecji zgodziła się ponieść znaczące straty i zaakceptowała obniżenie wartości greckich

Tania ropa to wybawienie dla świata, ale też spory problem

. A potem sytuacja się zmieniła. Po pierwsze dlatego, że gospodarka chińska zwolniła, co przy wciąż znajdującej się w stagnacji strefie euro zmniejszyło popyt na surowiec. Ten spadek popytu to także skutek wprowadzenia bardziej oszczędnych samochodów w USA oraz ograniczenia subsydiów do paliw w Iranie

Europa zaczyna działać

dla Grecji są interesujące, ale nie one są najważniejsze. Grecki kryzys rozszerzał się jak zaraza, obejmując kraje zadłużone, jak Portugalia czy Irlandia, ale grożąc też w miarę zdrowym gospodarkom. Istniała groźba pogrążenia w chaosie strefy euro i całej Unii. Bardzo silnie kryzys odczuwają kraje

Polska powinna brać udział w podejmowaniu decyzji o strefie euro

euro".Dokument zapowiada, że do czerwca KE przedstawi propozycje "wykorzystania nowych instrumentów koordynacji gospodarczej, jakie oferuje Traktat z Lizbony".By zapobiec w przyszłości sytuacji, w jakiej znalazła się Grecja, ma wśród nich być mechanizm wsparcia krajów strefy euro

Ekonomiści: rynek finansowy swój rozwój zawdzięcza Unii

zawirowań wahania kursu złotego czy na rentowności naszych obligacji nie są duże. Myślę, że gdybyśmy teraz nie byli w UE, to sytuacja byłaby zupełnie inna" - oceniła. Ekonomiści są zgodni, że nasz kraj będzie zmierzał do tego, aby zaliczyć kolejny etap rozwoju i znaleźć się w strefie euro. Jak mówiła

Mniej dekomponować, więcej liczyć

mina mi szybko zrzedła. Postaram się w przystępny sposób wyłożyć, dlaczego koncepcja "kontrolowanej dezintegracji" strefy euro, powrotu do walut narodowych i pozostawienia wspólnego europejskiego pieniądza "na jakiś czas" dla krajów niekonkurencyjnych nie przypadła mi za bardzo do

Eurostat: Produkcja przemysłowa wzrosła o 1,7% r/r w czerwcu w całej UE

Warszawa, 12.08.2011 (ISB) - Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu 2011 roku średnio o 1,7% r/r w 27 krajach Unii Europejskiej (UE), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Według danych urzędu, produkcja w krajach należących do strefy euro wzrosła w tym czasie o 2,9% r/r. W Polsce wzrost

Eurostat: Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,0% r/r w maju w całej UE

Warszawa, 13.07.2011 (ISB) - Produkcja przemysłowa wzrosła w maju 2011 roku średnio o 4,0% r/r w 27 krajach Unii Europejskiej (UE), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Według danych urzędu, produkcja w krajach należących do strefy euro wzrosła w tym czasie także o 4,0% r/r. W Polsce wzrost

Polska odsunięta od stołu. Szczyty euro nadal tylko dla strefy euro

celem będzie wprowadzenie zapisów nowej umowy do traktatu UE "najpóźniej" w ciągu pięciu lat. Umowa ma wejść w życie - zgodnie z ostatnim projektem - po ratyfikowaniu jej przez 12 państw strefy euro z 17 do niej należących. W poprzednim projekcie było to 15 krajów, a w grudniowym - 9

Eurostat: Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,7% r/r w kwietniu w całej UE

Warszawa, 15.06.2011 (ISB) - Produkcja przemysłowa wzrosła w kwietniu 2011 roku średnio o 4,7% r/r w 27 krajach Unii Europejskiej (UE), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Według danych urzędu, produkcja w krajach należących do strefy euro wzrosła w tym czasie o 5,2% r/r. W Polsce wzrost

W Europie ożywienie, w Warszawie stagnacja

globalnego kryzysu finansowego. Ożywienie zanotowały za to giełdy w krajach nienależących do strefy euro, a więc niewystawionych bezpośrednio na politykę EBC. Inna sprawa, że brytyjski FTSE 100 wzrósł od początku roku o 5,1 proc., indeks giełdy praskiej o 9,1 proc., a sztokholmski OMX30 o 13,5 proc. Na tym

Po szczycie UE: jest zgoda na nowe sankcje

wniosków ze szczytu, szczególnie pilnie będą obserwowane kraje należące do strefy euro oraz te, które mają traktowe zobowiązania, by do niej wejść - tak jak Polska.Odnosząc się do informacji prasowych, że Hiszpania jako następna po Grecji wystąpi do partnerów w UE o pomoc finansową, premier Jose Luis

Po podwyżce akcyzy sprzedaż wódki się załamała. Ta legalna

konsumentów najpewniej odeszła do szarej strefy, oznacza to utratę wpływów budżetowych, straty branży, ale przede wszystkim zagrożenie zdrowia obywateli - ostrzega Wiwała. Po podwyższeniu akcyzy na napoje spirytusowe od stycznia 2014 r. stawka tego podatku w naszym kraju jest wyższa niż u naszych sąsiadów

Eurostat: Produkcja przemysłowa wzrosła o 4,6% r/r w marcu w całej UE

Warszawa, 12.05.2011 (ISB) - Produkcja przemysłowa wzrosła w marcu 2011 roku średnio o 4,6% r/r w 27 krajach Unii Europejskiej (UE), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Według danych urzędu, produkcja w krajach należących do strefy euro wzrosła w tym czasie o 5,3 r/r. W Polsce wzrost wyniósł

Eurostat: Produkcja przemysłowa wzrosła o 7,0% r/r w lutym w całej UE

Warszawa, 13.04.2011 (ISB) - Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym 2011 roku średnio o 0,2% r/r w 27 krajach Unii Europejskiej (UE), podał unijny urząd statystyczny Eurostat w środę. Według danych urzędu, produkcja w krajach należących do strefy euro wzrosła w tym czasie o 7,0% r/r. W Polsce

Eurostat: Produkcja przemysłowa wzrosła o 6,8% r/r w styczniu w całej UE

Warszawa, 14.03.2011 (ISB) - Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu 2011 roku średnio o 6,8% r/r w 27 krajach Unii Europejskiej (UE), podał unijny urząd statystyczny Eurostat w poniedziałek. Według danych urzędu, produkcja w krajach należących do strefy euro wzrosła w tym czasie o 6,6% r/r. W

Boryszew zawarł ostateczne umowy przejęcia Tensho Poland Corporation

zamieniony na 3,8% akcji Boryszewa. „Boryszew będzie przysługiwać, w terminie do 2 lat od daty zawarcia umowy opcja zakupu (opcja call) pozostałych 34.000 udziałów stanowiących 20% kapitału zakładowego TPC za kwotę 0,4 mln euro a Tensho Electic Industries Co. Ltd., i Sanko Corp. Ltd opcja sprzedaży

Boryszew ma warunkową umowę zakupu TPC za 10,6 mln euro

kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM Silesia. (ISBnews)  

MFW: gospodarka światowa odżyje w 2013 roku. O Polsce optymistycznie

globalnego spowolnienia" - piszą ekonomiści MFW. Eksperci MFW piszą wprost, że dwie operacje Europejskiego Banku Centralnego, w których pożyczył na trzy lata około biliona euro bankom komercyjnym, mogły zapobiec kryzysowi bankowemu. Ale nie uchronią one wielu krajów strefy euro od recesji. MFW

Używasz karty za granicą? Uważaj na pułapki tamtejszych banków!

uwzględnieniem sporego bankowego spreadu walutowego. Tym sposobem z powodu pomysłowości BBVA klient z Polski, płacąc kartą do konta w euro w kraju należącym do strefy euro, został "nabity" w podwójne przewalutowanie. I zapłacił 358,49 euro zamiast 340 euro. Nadwyżką podzieliły się BBVA (jako winowajca

Rynki wschodzące mają podstawy do wzrostów

W związku z kryzysem w strefie euro i obawami o wypłacalność Ameryki indeksy światowych giełd idą ostro w dół od początku sierpnia. Indeks rynków rozwijających się MSCI Market Index Fund stracił w ciągu roku 28 proc. Jednak zdaniem analityków solidne fundamenty krajów należących do tzw. grupy

Eurostat: Produkcja przemysłowa wzrosła o 7,7% r/r w grudniu w całej UE

Warszawa, 14.02.2011 (ISB) - Produkcja przemysłowa wzrosła w grudniu 2010 roku średnio o 7,7% r/r w 27 krajach Unii Europejskiej (UE), podał unijny urząd statystyczny Eurostat w poniedziałek. Według danych urzędu, produkcja w krajach należących do strefy euro wzrosła w tym czasie o 8,0% r/r. W

Komisja Europejska rozważa utworzenie europejskiego funduszu walutowego

problemami finansowymi. Wyniki dotychczasowych rozmów w tej sprawie mają zostać przedstawione na wtorkowym posiedzeniu KE w Strasburgu.Rzecznik KE poinformował, że jest ona gotowa poprzeć ten pomysł, wymagałby on jednak poparcia wszystkich krajów należących do strefy euro. Jak dodał, jest jeszcze za wcześnie

Eurostat: Produkcja przemysłowa wzrosła o 7,8% r/r w październiku w całej UE

Warszawa, 12.01.2011 (ISB) - Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku 2010 roku średnio o 7,8% r/r w 27 krajach Unii Europejskiej (UE), podał unijny urząd statystyczny Eurostat w środę. Według danych urzędu, produkcja w krajach należących do strefy euro wzrosła w tym czasie o 7,4% r/r. W

MFW: wpuśćcie Europę Środkową do strefy euro

ostatnio gwałtownie spadały i kredyty w zagranicznych walutach nie tylko dla obywateli, ale i dla państw robią się coraz droższe. Zdaniem MFW rozwiązaniem mogłoby być szybkie wejście Europy Środkowej do strefy euro. Fundusz sugeruje wręcz, że strefa powinna poluzować warunki i wpuścić kraje do środka jako

USA. Nieduże zmiany na Wall Street

406 tys. w ujęciu rocznym. Analitycy spodziewali się, że sprzedaż nowych domów wyniesie 475 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano 442 tys. po korekcie. Czwartek przyniósł publikację lepszych od oczekiwań indeksów PMI z gospodarek strefy euro i chińskiej. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze

MFW: Kraje Europy Środkowej i Wschodniej powinny przyjąć euro

Kraje strefy euro powinny natomiast rozluźnić zasady przyjmowania nowych członków, by mogli do niej przystąpić jako quasi- członkowie, niepiastujący stanowisk w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego - pisze MFW w raporcie, omawianym przez poniedziałkowy "Financial Times". "

Eurostat: Produkcja przemysłowa wzrosła o 5,8% r/r we wrześniu w całej UE

Warszawa, 12.11.2010 (ISB) - Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu 2010 roku średnio o 5,8% r/r w 27 krajach Unii Europejskiej (UE), podał unijny urząd statystyczny Eurostat w piątek. Według danych urzędu, produkcja w krajach należących do strefy euro wzrosła w tym czasie o 5,2% r/r. W Polsce

Eurostat: Produkcja przemysłowa wzrosła o 7,5% r/r w sierpniu w całej UE

Warszawa, 13.10.2010 (ISB) - Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu 2010 roku średnio o 7,5% r/r w 27 krajach Unii Europejskiej (UE), podał unijny urząd statystyczny Eurostat w środę. Według danych urzędu, produkcja w krajach należących do strefy euro wzrosła w tym czasie o 7,9% r/r. W Polsce

Zwycięstwo Niemców. Unijny nadzór bankowy tylko dla dużych

Wspólny nadzór nad bankami ma być pierwszym krokiem do unii bankowej, której celem jest zabezpieczenie Starego Kontynentu przed kolejnymi kryzysami bankowymi. W ramach unii bankowej - która ma objąć na razie tylko banki z krajów strefy euro - zostaną zbudowane wspólne regulacje dotyczące

Będą kary dla psujących euro? Kontrowersje wokół EFW

stworzeniem zacieśnionych mechanizmów kontroli i koordynacji polityki krajów strefy euro bez stworzenia nowej i oddzielnej instytucji. Eurokraci przywołują art. 136 traktatu o UE, który pozwoliłby na zacieśnienie integracji unii walutowej, choć jednocześnie pozostawiłby kraje nienależące do strefy euro poza

Kredyty konsumpcyjne w Polsce jednymi z najdroższych w Europie

tego wskaźnika systematycznie spadała, to pożyczanie pieniędzy w Polsce wciąż jest drogie. Euro nie chroni przed wysokimi kosztami Więcej za kredyt trzeba zapłacić tylko na Węgrzech (21,75 proc.), na Łotwie (22,28 proc.) oraz, co może zaskakiwać, w należącej do strefy euro Estonii (33,31 proc.). W

Czy Europa jest w stanie nadążyć za rzeczywistością gospodarczą?

;środki, ale czy również wola i polityczna odwaga? Wybór jest zatrważający: oddać do dyspozycji strefy euro praktycznie nieograniczone środki należące do niemieckich podatników albo ryzykować rozpad euro. Trudno dziwić się niemieckim władzom, że odsuwają podjęcie tej decyzji. Ale, jak podkreśla

MF przypomina, co można, a czego nie można przywieźć z wakacji do domu

m.in. mieszkańców stref nadgranicznych. "Osoby przekraczające granicę muszą zgłosić organom celnym lub Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także pieniędzy, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10

Brytyjczycy sprawili, że Polska nie pomoże Grecji

;podatku solidarnościowego" (od 1 do 5 proc. dochodów) na pokrycie nowej, ujawnionej wczoraj dziury budżetowej o wielkości ponad 3,6 mld euro. Jeśli grecki parlament zatwierdzi cięcia do końca czerwca, to należące do euro kraje UE i MFW wypłacą mu 12 mld euro pomocowych kredytów (piątą transzę z 110

Ile kosztuje plastik za granicą?

dostaje od BBVA żądanie obciążenia konta eurowego kwotą 1450,52 zł, musi dokonać kolejnego przewalutowania. Oczywiście z uwzględnieniem sporego bankowego spreadu walutowego. Tym sposobem z powodu pomysłowości BBVA klient z Polski, płacąc kartą do konta w euro w kraju należącym do strefy euro, został "

Hiszpania: Złego licho nie bierze

momencie wprowadzenia wspólnej waluty, a tym samym kraje należące do strefy euro z niższym tempem wzrostu zawsze będą zostawać w tyle za krajami z szybszym tempem wzrostu wydajności pracy. Spójrzmy teraz na wypłacalność Hiszpanii. Aby Hiszpania była wypłacalna, czyli stopy zwrotu obligacji

W rankingu "Europejskich potęg budowlanych" dwie firmy z Polski. W tym poturbowany Polimex

zajął hiszpański ACS, który w 2011 r. przejął niemieckiego Hochtiefa (dzięki temu awansował z miejsca trzeciego). Przychody ACS dzięki fuzji wzrosły o 35 proc., do 38,4 mld euro. Podobnie jak w przypadku Vinci także ta firma jest obecna w Polsce poprzez spółki ze swojej grupy. ACS jest właścicielem

Po podwyżce akcyzy sprzedaż wódki się załamała. Ta legalna

najpewniej odeszła do szarej strefy, oznacza to utratę wpływów budżetowych, straty branży, ale przede wszystkim zagrożenie zdrowia obywateli - ostrzega prezes Wiwała. Droga Polska Po podwyższeniu akcyzy na napoje spirytusowe od stycznia 2014 r. stawka tego podatku w naszym kraju jest wyższa niż w

Europa ratuje Węgry

liczyć także kraje nienależące do strefy euro, czyli przede wszystkim z Europy Środkowej (poza nimi do strefy nie należą tylko Wielka Brytania, Dania i Szwecja). - Jesteśmy gotowi udzielić krótkoterminowej pomocy państwom, które będą miały kłopoty z bilansem płatniczym - zapewnia komisarz ds

Tusk w Brukseli o kryzysie i budżecie Unii

gospodarcze UE i zaostrzeniem kryteriów przy wstępowaniu do strefy euro. W poniedziałek Polska zorganizowała w Brukseli spotkanie ministrów ds. europejskich z siedmiu krajów UE nienależących do strefy euro, by - jak mówił Dowgielewicz - porozmawiać o obawach. Wydaje się jednak, że tej grupie krajów brakuje na

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

- otworzył fabrykę w Podstrefie Redzikowo Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podała Strefa.   Strabag Real Estate rozpoczęła inwestycję Astoria w Warszawie, wartą 75 mln euro Strabag Real Estate GmbH rozpoczęła realizację projektu biurowo-handlowego Astoria w Warszawie, wartego 75 mln

Polska i inne kraje odrzuciły węgierski planu pomocy

". "Są kraje należące do strefy euro w Europie Zachodniej, które są w dużo gorszej kondycji gospodarczej niż kraje nienależące do euro w Europie Wschodniej" - powiedział Rostowski dziennikarzom. Dla Rostowskiego niezwykle ważne jest też, by również w czasach kryzysu "wszyscy

Jak zwalczyć szarą strefę w bukmacherce? Są scenariusze [NOWY PODATEK]

największych operatorów gier losowych w Polsce Bet365 i Bet-at-home ma ponad 50 proc. rynku. A Polacy są jedną z najważniejszych grup klientów dla zagranicznych firm bukmacherskich. Dziś z podatku firmy legalnie działające w naszym kraju płacą 12 proc. podatku obrotowego, który należy do najwyższych w Europie

Olli Rehn: Nie będzie ucieczek z unii walutowej

miękkim, środkiem nacisku na kraje spoza unii walutowej byłyby konsultacje w Radzie.Karanie za nietrzymanie się wskazówek makroekonomicznych? Jak miałoby to wyglądać w praktyce?- Przyjmijmy, że należący do strefy euro kraj X był wiele razy ostrzegany przez szefa Europejskiego Banku Centralnego, że idzie w

Praska giełda obumiera. Czeski bank zaleca klientom: inwestujcie pieniądze za granicą

sąsiadów o 1,3 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. To efekt programu cięć wydatków rządowych wdrażanych od trzech lat, które przełożyły się na spadek konsumpcji. Z drugiej strony kryzys w strefie euro zahamował eksport, który stanowi ok. 80 proc. PKB Czech. Prognozy MFW zakładają, że gospodarka

130 tys. grzywny za nielegalne zakłady. Drakoński wyrok w Czechach

online było w rękach licencjonowanych operatorów. Po pięciu latach ten udział urósł do 80 proc. - Na zmianach skorzystali wszyscy. Zarówno gracze, jak i budżet włoski - mówią bukmacherzy. - Dlaczego nie mielibyśmy skorzystać z dobrych wzorów - pytają. Z nadzieją patrzą też na działania innych krajów

Grecja: jest porozumienie w sprawie oszczędności, czas na negocjacje z UE

socjalne. Pakiet oszczędnościowy ma wejść w życie jeszcze w sierpniu. Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Christine Lagarde zapewniła, że jej instytucja będzie wspierała zadłużoną Grecję w wychodzeniu z kryzysu. W jej ocenie jakakolwiek niepewność co do przyszłości strefy euro pogarsza sytuację

Kotecki: zbyt wysoki deficyt wynikiem zaniechań w poprzednich latach

deficytu wobec Polski, za który odpowiedzialnością obarcza nie tylko kryzys, ale i polskie władze.Według Koteckiego, decyzja KE jest usankcjonowaniem sytuacji, która nastąpiła w 2008 roku. Wiceminister dodał, że w procedurze nadmiernego deficytu inaczej traktowane są kraje należące do strefy euro, a

Z kim Zjednoczone Królestwo

 i Niemcy. Niestety, teraz Londyn nie będzie już miał nic do powiedzenia. Nadzieje, że Albion będzie przewodził unijnej podgrupie dziesięciu krajów nordyckich i postkomunistycznych nienależących do strefy euro okazały się płonne, wtóruje mu "New York Times". Najbardziej

Po co nam to całe ERM II?

, funty czy jeny. Druga droga jest bardziej skomplikowana. Polega na przystąpieniu do formalnego grona krajów-emitentów euro. Zasady wstępowania do tego klubu, którego członkiem ma prawo zostać każdy kraj należący do Unii Europejskiej, to procedura długa i nieprzyjemna. Najpierw trzeba co najmniej przez

Piątka na kryzys: Strefa euro ma problemy, ale warto w niej być

należących do strefy euro krajach południa Europy doprowadził do wzrostu płac wyprzedzającego wzrost wydajności pracy, co zaowocowało znacznym pogorszeniem międzynarodowej konkurencyjności tych krajów. Przynależność do strefy euro okazała się teraz pułapką, gdyż wyklucza szybką poprawę międzynarodowej

Biedni nie stracą na euro

niemożność samodzielnego regulowania stóp procentowych przyczyniły się do "bańki" na rynku nieruchomości, której pęknięcie zapoczątkowało kryzys gospodarczy.- Nie zgadzam się z tym. Jeśli jakiś kraj skorzystał na członkostwie w Unii Europejskiej i w strefie euro, to właśnie Irlandia. Była

Putin kupuje Ukrainę

uratowała Janukowycza przed ostatecznym krachem. Jak wcześniej mówił premier Ukrainy Mykoła Azarow, kraj, by uniknąć bankructwa, musi uzyskać zagraniczne wsparcie finansowe w wysokości 15 mld euro. Obniżka ceny gazu (ukraińskie firmy w tym roku kupią 27 mld m sześciennych paliwa z Rosji) plus pieniądze za

Powstanie "Jugosfera"? Słowenia, Chorwacja i Serbia bliżej siebie

przyczyni się do zwiększenia wzrostu gospodarczego w regionie - pisze Bloomberg.Ton rozmowom nadaje najszybciej rozwijająca się Słowenia, która jako jedyna na Bałkanach jest już członkiem UE (od 2004 roku), a od 2007 roku jest w strefie euro. Serbia i Chorwacja liczą, że lepsza współpraca ze Słowenią pomoże

Największe spółki giełdowe w Hiszpanii korzystają z rajów podatkowych

, przenosząc tam prawa do znaków towarowych, nie płacą od nich podatków w innych stanach. Unikanie podatków to dotkliwy problem dla Hiszpanów. Fiskus niedawno stwierdził, że szara strefa odpowiada za czwartą część narodowej gospodarki (ponad 250 mld euro). Lokalnym urzędom kontroli skarbowej niekiedy udaje się

Euro sprzyja rozwiązłości

nienależących do strefy euro. Niczym nie zawiniliśmy, a nasza waluta osłabiła się w ciągu kilku dni o 10 proc. Będąc członkami UE, jesteśmy zintegrowani finansowo tak samo jak wszystkie inne kraje, tak samo narażeni na gwałtowne przepływy kapitału, ale nie mamy parasola ochronnego w postaci euro. W ramach

Ubezpieczyciele z greckim długiem. Jak sobie z nim radzą?

dobry. Teraz problemem mogą stać się inwestycje ubezpieczycieli w papiery zadłużonych krajów strefy euro - ocenia Franz Fuchs, prezes austriackiej grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group. - Dlatego mając na uwadze trudności na rynkach finansowych ubezpieczyciele muszą jeszcze większą uwagę zwracać

KE: w ERM2 trzeba być dwa lata przed przyjęciem euro

odgrywa decydującej roli. "Decyzja jest podejmowana przez ministrów finansów strefy euro wraz z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) oraz ministrów finansów i szefów banków centralnych krajów należących do ERM2" - powiedziała Torres. Czyli obecnie: Danii, Litwy, Łotwy i Estonii. Wszystkie te

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Euro

euroWszystkie monety mają identyczne rewersy (strona wspólna)http://www.nbportal.pl/pl/np/euro/banknoty-i-monety/monety z nominałem i mapą Europy. Awersy (strona narodowa) zawierają symbole narodowe (przeważnie nieoficjalne) ustalone przez poszczególne kraje strefy euro (z wyjątkiem Kosowa i Czarnogóry

Okolicznościowe monety 2 euro

z okazji igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004. Kraje należące do strefy euro, które do tej pory nie wyemitowały żadnych pamiątkowych monet to: Łotwa, Estonia, Irlandia i Cypr. Kraje te wyemitowały jedynie wspólne dla całej strefy euro edycje. Kraj Emisje 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Strefa euro

Strefa euro – grupa państw, których walutą jest euro. Kraje strefy euroWaluta ta została 1 stycznia 1999 roku wprowadzona w formie transakcji bezgotówkowych a 1 stycznia 2002 roku w formie gotówkowej w następujących krajach członkowskich UE mających podane waluty: 1 szyling austriacki

Monety euro

, przez co znajdują się na nim jego inicjały „LL”. Wszystkie monety mają po 12 gwiazd. Na monetach 1, 2 i 5 centów Europa przedstawiona jest jako kontynent w odniesieniu do świata. 10, 20 i 50 centów do 2007 roku obrazowały wyłącznie kraje strefy euro z wyraźnie zaznaczonymi granicami (wyjątkiem była np

Wspólne emisje monet 2 euro

Wspólne emisje monet 2 euro emitują wszystkie kraje należące w danym momencie do Unii Monetarnej. Wybijane są z okazji ważnych rocznic Unii Europejskiej. Dotychczas kraje strefy euro wyemitowały wspólnie dwie monety okolicznościowe: pierwszą w marcu 2007 r. z okazji 50. rocznicy podpisania traktatu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.