kosztorysowanie

Jak szukać pracy w dobie koronawirusa

Jedni pracodawcy zwalniają, inni tkwią w hibernacji, z nadzieją wypatrując końca pandemii. Ale są i tacy, którzy rekrutują i to ze zdwojoną siłą. Niecały rynek pracy został zakażony koronawirusem. Są branże, które jak nigdy dotąd potrzebują rąk do pracy.

Czy przekręcona liczba w kosztorysie to omyłka rachunkowa, czy pisarska?

Czy przekręcona liczba w kosztorysie to omyłka rachunkowa, czy pisarska?

specjalnych oraz posłużenie się przy wyjaśnianiu istoty problemu specjalistami w zakresie kosztorysowania wyklucza możliwości uznania ewentualnej omyłki rachunkowej za oczywistą. Kiedy omyłka pisarska? W art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wskazano na obowiązek poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, które

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

Ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi

szczególności poziomu oddziaływania na środowisko, dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, funkcjonalności, bezpieczeństwa, wymiarów, procedury dotyczącej zapewnienia jakości, metod produkcji, a także zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

dotyczących projektowania i kosztorysowania, j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, k) metod i technik budowy, l) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 9. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542), i) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, j) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, k) metod i technik budowy, l) wszelkich pozostałych warunków

kosztorysowanie

Kosztorysowanie - proces określania przez kosztorysanta wartości lub ceny obiektu budowlanego albo robót budowlanych przez tworzenie kosztorysu

więcej o kosztorysowanie na pl.wikipedia.org