kosztorys remontu wzór

Marta Mikulska-Nawacka

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły. W każdym przypadku, gdy zamawiający ma możliwość opisania przedmiotu zamówienia bez konieczności posłużenia się nazwami własnymi, to powinien tak postąpić.

Urządzamy mieszkanie

Jeśli czujesz, że to zadanie cię przerasta, pomyśl o zatrudnieniu architekta wnętrz, który ci w tym pomoże. Może się też okazać, że taki wydatek zwróci ci się z nawiązką, bo unikniesz wielu kosztownych błędów. Nie jest łatwo tak urządzić mieszkanie, aby było nie tylko estetyczne, ale i funkcjonalne.

Remont DK 1 za 150 mln zł zamiast za 300 mln. Start we wrześniu?

Aż 17 firm zgłosiło się do przetargu na przebudowę DK 1 w Tychach. Najlepszą ofertę złożył Polimex-Mostostal

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego, a także właściwego wykonywania napraw i remontów posiadanego sprzętu wojskowego. Art. 5. 1. Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b, nie stosuje się