korekta zeznania podatkowego uzasadnienie

PAP

MG za możliwością rozliczenia korekt w bieżących okresach rozliczeniowych

MG za możliwością rozliczenia korekt w bieżących okresach rozliczeniowych

Wprowadzenie możliwości uwzględnienia korekt przychodów w bieżących okresach rozliczeniowych - proponuje Ministerstwo Gospodarki. Dotyczyłoby to sytuacji, gdy korekta związana byłaby np. z obniżeniem ceny, udzieleniem rabatu, czy zwrotem towaru.

NSA: spadkobierca nie może poprawić zeznania podatkowego zmarłego

Spadkobierca nie może złożyć korekty zeznania podatkowego spadkodawcy - orzekł w środę Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła nierozliczonych faktur, które mogły mieć wpływ na wysokość podatków zmarłego.

Kulisy kontroli finansów żony Sławomira Nowaka. Ekspert: "To dla mnie kuriozum"

Prokuratorzy prowadzący śledztwo ws. rozmowy Nowak - Parafianowicz przestępstwa nie stwierdzili, ale ujawnili mocne zaangażowanie w kontakty z fiskusem b. radnego PO z Gdańska. Wszystko wskazuje, że kulisy kontroli u Nowaków były też przyczyną zmian kadrowych w gdańskim Urzędzie Kontroli Skarbowej.

Czystka w gdańskim UKS po kontroli sprawy żony Nowaka

Czystka w gdańskim UKS po kontroli sprawy żony Nowaka

podatniczki. Np. w kosztach uzyskania przychodu nie uwzględniła wydatków na obsługę płatności kartami płatniczymi, kosztów najmu lokalu, składki ubezpieczenia OC czy składki do Okręgowej Izby Lekarskiej. Pani Nowak złożyła dwie korekty zeznań podatkowych PIT-36 za 2012 r. Ostatecznie zamiast 64 tys. straty

Prezydent: Wątpliwości na korzyść podatników. Ale fiskus kręci na nich bat

Prezydent: Wątpliwości na korzyść podatników. Ale fiskus kręci na nich bat

uzasadnianiem pomyłek? Łatwiej miałoby też wyglądać korygowanie zeznań i deklaracji podatkowych. Prezydent chce zniesienia obowiązku dołączania do korekty pism z wyjaśnieniami dlaczego ma ona miejsce. To uciążliwe. Podatnicy często głowią się jak uzasadnić zwykłą pomyłkę. Kolejna zmiana ma zmniejszać

Jest komisja do pisania nowej ordynacji podatkowej

Jest komisja do pisania nowej ordynacji podatkowej

korygowanie zeznań i deklaracji podatkowych. Prezydent chce zniesienia obowiązku dołączania do korekty pism z wyjaśnieniami, dlaczego ma ona miejsce. To uciążliwe. Podatnicy często głowią się, jak uzasadnić zwykłą pomyłkę. Kolejna zmiana ma zmniejszać uciążliwość kontroli dla podatników. Prezydent chce wpisać

Wątpliwości na korzyść podatnika - prezydent chce rewolucji w podatkach

Wątpliwości na korzyść podatnika - prezydent chce rewolucji w podatkach

korygowanie zeznań Łatwiej miałoby też wyglądać korygowanie zeznań i deklaracji podatkowych. Prezydent chce zniesienia obowiązku dołączania do korekty pism z wyjaśnieniami, dlaczego ma ona miejsce. To uciążliwe. Podatnicy często głowią się, jak uzasadnić zwykłą pomyłkę. Ograniczona miałaby być także możliwość

PIT-y 2010: Lista błędów oczywistych

, w których zarabialiśmy jakieś pieniądze, powinny o tym poinformować fiskusa. Urzędowi skarbowemu pozostaje potem tylko sprawdzić, czy te pieniądze pojawiły się w zeznaniu podatkowym.7. Zaniechanie złożenia korekty. Bardzo często "informacje" od pracodawców o dochodach z różnego rodzaju

Przedsiębiorcy zmuszeni płacić za pakiety medyczne pięć lat do tyłu?

. Ściągnięcie od nich pieniędzy może być trudne. Inna możliwość jest taka, że to pracownicy będą korygować swoje zeznania na podstawie nowych danych o dochodach od pracodawców. I dopłacać podatek. Nowe wyliczenia oznaczałyby też zapewne konieczność korekty wysokości składek odprowadzonych do ZUS.Pracodawcy z

Lista błędów oczywistych w PIT-ach

- wszystkie firmy, w których zarabialiśmy jakieś pieniądze, powinny o tym poinformować fiskusa. Urzędowi skarbowemu pozostaje potem tylko sprawdzić, czy te pieniądze pojawiły się w zeznaniu podatkowym.7. Zaniechanie złożenia korekty. Bardzo często "informacje" od pracodawców o dochodach z różnego

Sposoby na odsetki naliczone za okres kontroli skarbowej

 ciągu 3 dni powiadomić urząd kontroli skarbowej o złożeniu deklaracji korygującej.Po zakończeniu kontroli podatkowej podatnik ma prawo skorygować PIT. Poprzez złożenie korekty zeznania podatkowego oraz wpłatę różnicy podatku zapobiegnie się narastaniu odsetek za zwłokę.Po zakończeniu

Przedsiębiorcy zapłacą za pakiety medyczne pięć lat do tyłu?

pracownicy będą korygować swoje zeznania na podstawie nowych danych o dochodach od pracodawców. I dopłacać podatek. Nowe wyliczenia oznaczałyby też zapewne konieczność korekty wysokości składek odprowadzonych do ZUS.Pracodawcy mają swoje propozycje. Ich zdaniem minister finansów mógłby wydać rozporządzenie

ETS: Polska dyskryminuje swoich przedsiębiorców

pierwszeństwo przed krajowym, to zaskarżony przepis jest niezgodny z prawem UE już od chwili przystąpienia Polski do Unii.- Sentencja wyroku ETS jest jasna: każdy przedsiębiorca, który od 1 maja 2004 r. znalazł się w sytuacji takiej jak mój klient, może teraz złożyć korektę zeznania podatkowego i odliczyć

MF może zrezygnować z podpisu elektronicznego przy e-deklaracjach

załączników do nich. Najczęściej składane drogą elektroniczną są podstawowe deklaracje VAT, czyli VAT-7. Firmy złożyły ich ponad 45,6 tys. Załączników ORD-ZU (uzasadnienie do składanych korekt deklaracji) złożono 4,4 tys., niemal tyle samo deklaracji PIT-11, o zaliczkach na podatek dochodowy od osób

Nie za każdy błąd podatnik może być ukarany

podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyn dokonania korekty. Należy jednak pamiętać o jeszcze jednym warunku: o "rozliczeniu się" z fiskusem. Trzeba uiścić w

Jak przejść z deklaracji papierowych na elektroniczne?

deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Korekta e-deklaracji może mieć jednak formę elektroniczną. Jest bowiem elektroniczny formularz uzasadnienia przyczyn dokonania korekty, oznaczony symbolem ORD-ZU. Uzasadnienia tego nie trzeba więc zanosić czy wysyłać do urzędu

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Podatek wyrównawczy

. Dotyczył on zarówno tzw. "wolnych zawodów" (artystów, adwokatów itp.), jak i osób zatrudnionych w tzw. gospodarce uspołecznionej. Osoba, której dochód przekroczył limit, zobowiązana była do składania zeznania podatkowego (osoby o dochodach niższych nie miały obowiązku takich zeznań składać). Kwota powyżej

Przedawnienie (prawo podatkowe)

, które nie powstają z mocy prawa, lecz do których powstania niezbędne jest doręczenie podatnikowi decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania. Przykładem tego typu zobowiązań są zobowiązania osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zobowiązania

Deklaracja podatkowa

Deklaracja podatkowa – forma obowiązkowego przekazywania informacji dla celów podatkowych, a według ustawy Ordynacja podatkowa również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.Przykładowe

Ordynacja podatkowa

ogólne (art. 1-12) DZIAŁ II: Organy podatkowe i ich właściwość Rozdział 1: Organy podatkowe (art. 13-14) Rozdział 1a: Interpretacje przepisów prawa podatkowego (art. 14a-14p) Rozdział 2: Właściwość organów podatkowych (art. 15-20) DZIAŁ II a: Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych (art. 20a

Śmierć (prawo)

. 924 i art. 925 KC albo sukcesja syngularnaart. 922 § 2 in fine KC praw i obowiązków majątkowych zmarłego; ustanie małżeństwaW szczególności owdowiały współmałżonek może wejść w inny związek małżeński (art. 13 § 1 KRO). Nie może też złożyć wspólnego zeznania podatkowego ze zmarłym małżonkiem

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.