kopalni deputat

sprawdź też:

kopalnia

piet 

JSW kupuje kopalnię, ale nie ma pieniędzy na deputat

JSW kupuje kopalnię, ale nie ma pieniędzy na deputat

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej chce na cztery raty rozłożyć wypłatę deputatu węglowego dla pracowników. Powód? Trudna sytuacja na rynku. - Po co więc za 1,5 mld zł kupują kopalnię? - pytają związkowcy.

JSW z przedwstępną umową kupna kopalni Knurów-Szczygłowice

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała z Kompanią Węglową przedwstępną umowę kupna kopalni Knurów-Szczygłowice za 1,49 mld zł. Jak podała JSW, warunkami wykonania umowy, jest zdobycie przez spółkę finansowania i zgoda UOKiK.

Kompania Węglowa chce ograniczyć koszty węgla dla emerytów

Kompania Węglowa, zobowiązana do wydawania tzw. deputatu węglowego dla ponad 161 tys. emerytowanych górników, chce ograniczyć koszty tego świadczenia. W ubiegłym roku deputaty kosztowały spółkę 266 mln zł; to więcej niż miesięczne wydatki na pensje górników.

Zapaśnicy na górniczych etatach. Ale nikt ich pod ziemią nie widział

Zapaśnicy na górniczych etatach. Ale nikt ich pod ziemią nie widział

Piast, a potem zlikwidowana, klub przeszedł na garnuszek gminy i prywatnych sponsorów. Obecnie zajmuje się szkoleniem młodzieży i kobiet. Honorowym prezesem GKS-u Piast Wola jest Jacek Kudela, dyrektor kopalni Piast. "Wyborcza" ustaliła, że dwaj pracujący w klubie trenerzy: Paweł Ciemierz i

KW gotowa do zmian w programie restrukturyzacji; związki: to za mało

" przez minimum trzy lata. Miałoby to zrównoważyć wpływy z ewentualnej sprzedaży kopalni. Jeżeli związkowcy zgodziliby się na sprzedaż kopalni lub zawieszenie wypłat 14. pensji i likwidację deputatu węglowego dla emerytów, zarząd KW - według informacji strony związkowej - mógłby odstąpić od planów

Do 2020 r. Kompania Węglowa chce zaoszczędzić ok. 1,2 mld zł

porozumienia. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat ograniczono (na dwa lata) wielkość bezpłatnego deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalń - o jedną tonę dla każdego. Dotąd emerytom przysługiwały 2,5 lub 3 tony węgla rocznie - średnio każdy dostawał 2,8 tony surowca lub ekwiwalent w gotówce

Kompania Węglowa chce zaoszczędzić 1,2 mld zł. Ale zwolnień nie będzie

Kompania Węglowa chce zaoszczędzić 1,2 mld zł. Ale zwolnień nie będzie

Porozumieniem zakończyły się rozmowy między związkowcami i zarządem KW dotyczące szczegółów programu restrukturyzacji spółki. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat ograniczono (na dwa lata) wielkość bezpłatnego deputatu węglowego dla byłych pracowników kopalń - o jedną tonę dla każdego. Dotąd

Związkowcy: zarząd KW chce na miesiąc wstrzymać pracę części kopalń

miesięczna przerwa to początek likwidacji kopalń. "Konia z rzędem temu, kto później te kopalne uruchomi. We wszystkich występują duże zagrożenia - tąpaniami, zaciskanie wyrobisk. Po miesiącu nikt tam nie uruchomi ściany, nikt nie uruchomi przodka, a zacznie się likwidacja kopalń" - uważa szef

KW przed ostatnią turą rozmów ze związkami; zarząd liczy na porozumienie

, zasadniczy spór wciąż dotyczy właśnie kwestii łączenia kopalń, redukcji zatrudnienia w administracji i sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związkowcy uważają, że pracodawca nadal chce szukać oszczędności kosztem górników, zamiast zmienić konstrukcję programu naprawczego tak

Wstępne uzgodnienia w KW: nie będzie łączenia kopalń i zwolnień

czwartek uzgodnione kwestie mają być przełożone na zapisy porozumienia; jeżeli nie będzie żadnych niespodzianek, strony powinny podpisać się pod tymi ustaleniami. Punktem spornym pozostaje sprzedaż Jastrzębskiej Spółce Węglowej kopalni Knurów-Szczygłowice, przy której obstaje zarząd, a na którą nie godzą

Kompania Węglowa chce zmniejszyć zatrudnienie o ponad 16 tys. osób

Kompania Węglowa chce zmniejszyć zatrudnienie o ponad 16 tys. osób

zatrudnienie zmniejszało się, by w końcu bieżącego roku osiągnąć ok. 55 tys. osób; 41,8 tys. z nich pracuje pod ziemią, a 13,2 tys. na powierzchni. Plan zakłada, że w 2020 r. załoga będzie liczyć 38,6 tys. osób, z czego ponad 30 tys. pod ziemią i ok. 8,5 tys. na powierzchni.Sprzedaż kopalni i emeryturyNa

Kompania Węglowa przygotowuje tygodniowy przestój

pozyskać dzięki rozpoczęciu procesu sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej. W opinii związkowców, sprzedając jedną ze swych kopalń KW może kupić tylko kilka miesięcy spokoju. W ubiegłym roku KW straciła na sprzedaży węgla ponad miliard zł. Dzięki wdrożeniu programu

Negocjacje związków z zarządem Kompanii Węglowej przerwane do poniedziałku

programu naprawczego przy akceptacji załogi i związków. Związkowcy chcą dodatkowych analiz dotyczących m.in. efektów proponowanej przez zarząd sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice. Związki kwestionują ten element programu i chcą, by zarząd znalazł inny niż sprzedaż dochodowej kopalni sposób na likwidację

Solidarność domaga się jasnej interpretacji ustawy o podatku akcyzowym

wartość deputatu węglowego górnicy zobligowani będą odprowadzać podatek. Zażądaliśmy czytelnej interpretacji tej ustawy tak, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie niejasności, które ten dokument niesie za sobą. Domagamy się także, by na każdej kopalni górnicy mieli łatwy dostęp do informacji na temat

"Solidarność" walczy o przywileje przyjmowanych na kopalnie

"Solidarność" walczy o przywileje przyjmowanych na kopalnie

Kilka dni temu "Wyborcza" napisała o absolwentach technikum górniczego z Pawłowic, którzy mieli gwarancje zatrudnienia na kopalniach JSW S.A. Wynikało to z umów podpisanych przez spółkę w 2009 roku z urzędnikami z Pawłowic. Podobne zapewnienia otrzymali także uczniowie szkół górniczych z

Górnicze związki apelują do premiera o spotkanie ws. sytuacji branży

związków środki udało się pozyskać dzięki rozpoczęciu procesu sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej. W środę natomiast związki poinformowały, że zarząd KW zaprosił je na czwartkowe spotkanie m.in. ws. przygotowywanego przestoju w firmie. Przerwa w pracy kopalni Kompanii

Niepokój o pensje w Kompanii Węglowej

na konta pracowników najpóźniej w czwartek. Istotna dla poprawy sytuacji finansowej KW ma być sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Rozmowy dotyczące szczegółów transakcji wciąż trwają, decyzja może być znana jeszcze w środę lub w czwartek. W ubiegłym roku KW straciła

Pracownicy KW dostaną wypłaty zgodnie z planem

tonę na osobę. Według nieoficjalnych informacji istotna dla poprawy sytuacji finansowej KW ma być sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Zarówno Madej, jak i rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer odmówili odpowiedzi na pytanie, czy transakcja została sfinalizowana. W

Kompania Węglowa ma problem z wypłatami. "Pensja na raty"

Kompania Węglowa ma problem z wypłatami. "Pensja na raty"

administracji na trzy lata zamrożono 14. pensję. Dodatkowo emerytom obcięto tonę deputatu węglowego. Dzięki tym cięciom spółka do 2020 r. chce zaoszczędzić 1,2 mld zł. Według naszych informacji wypłata dla pracowników KW jest uzależniona od tego, czy rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyrazi zgodę

Rada KW przyjęła program naprawczy i ogłosiła konkurs na zarząd spółki

kopalń (możliwe będą jednak przesunięcia górników między nimi) oraz zwolnienia blisko 900 pracowników administracji, w zamian za zawieszenie wypłat 14. pensji dla tej grupy zawodowej na trzy lata. Górnicy zatrudnieni pod ziemią zyskali gwarancje pracy do 2020 r. Ustalono, że bezpłatny deputat węglowy

Problemy ze sprzedażą węgla po wprowadzeniu akcyzy. Deputaty wstrzymane

rzecznik Kompanii Węglowej Zbigniew Madej.Nie ma problemu, gdy węgiel kupuje w kopalni (lub odbiera deputat) końcowy nabywca. Jeżeli natomiast robi to za niego pośrednik (także np. znajomy dysponujący ciężarówką), wówczas sprzedaż jest obciążona akcyzą. Aby jej uniknąć, musi być oświadczenie nabywcy i

Kompania Węglowa ma do 2020 r. zmniejszyć zatrudnienie o 16,4 tys. osób

liczyć 38,6 tys. osób, z czego ponad 30 tys. pod ziemią i ok. 8,5 tys. na powierzchni. Na zmniejszenie zatrudnienia o 16,4 tys. ma wpłynąć planowana na przyszły rok sprzedaż zatrudniającej 5,8 tys. osób kopalni Knurów-Szczygłowice. Jeżeli transakcja dojdzie do skutku, załoga tego zakładu przejdzie do

KHW miał 43 mln zł zysku netto w 2013 r.; na 2014 planuje 51 mln zł zysku

. Prezes poinformował, że spółka przegrała sprawę z urzędem skarbowym przed NSA o płatność podatku VAT od deputatów wydawanych w naturze oraz utworzyła rezerwę z tytułu planowanego zakończenia eksploatacji kopalni Kazimierz Juliusz, gdyby nie doszło do pozyskania inwestora finansowego, i kontynuacji

Związkowcy chcą rozmów w sprawie sytuacji w górnictwie

powinny trafić na ich konta najpóźniej w czwartek. Rzecznik spółki Zbigniew Madej nie chce na razie przekazywać informacji na ten temat. Istotna dla poprawy sytuacji finansowej KW ma być sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW). Rozmowy dotyczące szczegółów transakcji wciąż

Związkowcy chcą rozmów w sprawie sytuacji w górnictwie

, które powinny trafić na ich konta najpóźniej w czwartek. Rzecznik spółki Zbigniew Madej nie chce na razie przekazywać informacji na ten temat, odsyłając na czwartek. Istotna dla poprawy sytuacji finansowej KW ma być sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW). Rozmowy

Kopalnie przeżywają oblężenie kandydatów do pracy pod ziemią

W tym roku śląskie spółki węglowe zamierzają przyjąć do pracy aż 7 tys. nowych pracowników, ale chętnych jest dużo więcej. W działach personalnych leży ponad 40 tys. podań i ciągle spływają nowe. Tylko do jednej kopalni należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego w ciągu tygodnia dociera ponad sto

Fiasko rozmów w Kompanii Węglowej; zarząd wdroży własny program naprawczy

i sposoby ich osiągnięcia, pozostają aktualne. Chcemy utrzymać zatrudnienie w spółce na maksymalnym możliwym poziomie, a jednocześnie zapewnić firmie płynność, poprawić efektywność i odzyskać rentowność. Planujemy sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice i łączenie ze sobą niektórych kopalń"

Kompania Węglowa chce łączyć kopalnie i ograniczyć administrację

, zmniejszenie zatrudnienia na powierzchni oraz co najmniej zamrożenie wynagrodzeń. Jeden z wariantów dopuszcza też możliwość ich obniżki dla administracji. Planowane są połączenia niektórych kopalń i zmniejszenie wydobycia węgla. Rozważane są też możliwości zmniejszenia obciążeń związanych z deputatami

Spółki węglowe utworzyły blisko 3 mld zł rezerw na węgiel dla emerytów

węgla - lub ekwiwalentu pieniężnego - górniczym emerytom.Według danych resortu gospodarki z deputatu korzysta obecnie ponad 250 tys. emerytów, a roczne koszty węgla dla nich sięgają 355 mln zł (w tym ok. 250 mln zł dla ok. 160 tys. emerytów w Kompanii Węglowej). Dyrektor Kaliski wskazał na konieczność

Spółki węglowe utworzyły blisko 3 mld zł rezerw na węgiel dla emerytów

węgla - lub ekwiwalentu pieniężnego - górniczym emerytom. Według danych MG, z deputatu korzysta ponad 250 tys. emerytów, a roczne koszty węgla dla nich sięgają 355 mln zł (w tym ok. 250 mln zł dla ok. 160 tys. emerytów w Kompanii Węglowej). Dyr. Kaliski wskazał na konieczność przeanalizowania i

Związkowcy w KGHM nie zgadzają się na oszczędności

sobie, żeby Józef Czyczerski wrócił do pracy w kopalni, w której nie był od 1990 roku. Dla Ryszarda Zbrzyznego ostatnia przepracowana szychta zakończyła się w 1982 r.KGHM nigdy nie będzie w stanie prowadzić długofalowej strategii polegającej na znacznym cięciu kosztów. Nie zgodzą się na to związkowcy

Czy górnikom należą się specjalne przywileje?

świadczenie górników to około 3,5 tys. zł brutto - dwa razy więcej, niż dostają kolejarze czy nauczyciele, mimo iż do systemu emerytalnego górnicy nie wkładają więcej niż inne grupy zawodowe. Do tego dochodzi jeszcze deputat węglowy. Emeryci górniczy dostają 3 tony węgla rocznie z macierzystej kopalni, mimo

Coraz bliżej strajku w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Pierwsze masówki w kopalniach należących do JSW zaczęły się w czwartek przed 6 rano, ostatnie skończyły po północy. Atmosfera w spółce jest gorąca, powołano już nawet siedmioosobowy komitet strajkowy. Termin protestu będzie znany na kilka dni po referendum strajkowym zaplanowanym na 20 i 21 czerwca

Związkowcy narzekają na prezesa JSW. Chcą interwencji rady nadzorczej

nasila. Związkowcom nie podobają się nowe umowy o pracę dla świeżo przyjętych pracowników, które zakładają m.in., że młodzi górnicy dostaną deputat węglowy i inne dodatki nie automatycznie, ale dopiero po przepracowaniu minimum pół roku. Emocje wzbudza też nowy układ zbiorowy dla wszystkich kopalń spółki

Górnicze spółki mają trudną drogę na giełdę

Markowski, choć przyznaje, że były wyjątki.Ofertę kupna Budryka, najmłodszej kopalni w Polsce wchodzącej dziś w skład JSW, złożyli wtedy Czesi z koncernu OKD, ale rozmów nie -podjęto.Sytuacja zmieniła się dopiero, gdy powstał rząd Jerzego Buzka. W latach 1998-2001 rząd AWS zamknął 13 kopalń, 10 częściowo

Górnicy JSW nie chcą prywatyzacji. Będą blokować tory

damy się w ten sposób oszukać - mówi Marek Szulc, jeden ze strajkujących górników z kopalni Budryk. - Ministerstwo Skarbu przygotowało już terminy i szczegóły wprowadzenia spółki na giełdę, podczas gdy formalny właściciel - Ministerstwo Gospodarki - nie podjęło jeszcze oficjalnej decyzji w tej sprawie

Miliardowe przywileje

Na deputaty węglowe dla górników kopalnie wydają ponad pół miliarda złotych rocznie. - Deputaty to relikt PRL. Górnicy czy kolejarze dostawali węgiel, by ogrzewać domy -wyjaśnia ekonomista Ryszard Petru.120 tys. górników dostaje od 6 do 8 ton na głowę w zależności od lat pracy. Są warte kilka

Nie będzie barbórki i czternastek dla szefów spółek węglowych

Szefowie spółek stracili dodatkowe świadczenia w następstwie ubiegłorocznej kontroli Najwyższej Izby Kontroli przeprowadzonej w Kompanii Węglowej. NIK wskazał wówczas, że korzystanie z tych świadczeń prowadzi do ominięcia ustawy kominowej o wynagrodzeniach. Barbórka, czternastka, deputat i nagrody

Wiceminister gospodarki: Banki niesłusznie nie lubią górnictwa

jedna Halemba należąca do Kompanii Węglowej przyniosła od 2003 r. 1,3 mld zł strat, a do tej pory nie podjęto decyzji o jej likwidacji.- W dalszym ciągu prowadzona jest likwidacja nierentownych kopalń, z tym że obecnie likwidacja ta prowadzona jest przez łączenie kopalni przewidzianej do likwidacji z

Ach, górnikiem być

uprzywilejowanych. Średnie wynagrodzenie w kopalniach, razem z dodatkami branżowymi, wynosi ok. 6 tys. zł brutto (w pierwszym półroczu 2010 wszystkie koszty górniczych świadczeń pochłonęły 4,4 mld). Górnicy dostają też darmowe deputaty na węgiel - od 6 do 8 ton rocznie, a górniczy emeryci i renciści - 3 tony. Tylko

Kompania Węglowa rozpoczyna negocjacje z górniczą "S"

W Kompanii Węglowej rozpoczęły się negocjacje płacowe związków zawodowych z zarządem spółki. Górnicza "Solidarność", Związek Zawodowy Górników i Kadra domagają się 6-procentowej podwyżki, zwiększenia deputatu węglowego i wartości przepracowanej dniówki o 10 złotych. Szef górniczej

Emerytem najlepiej być na Śląsku

właśnie Ślązacy. - Wysoką średnią zawdzięczają górnikom - nie ma wątpliwości dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Pan Jan zatrudnił się na kopalni zaraz po szkole zawodowej. Z pracy odszedł po 32 latach, mając 52

Strajk w JSW wisi na włosku

porozumieć tylko w jednej kwestii - każdy górnik dostanie deputat na osiem ton węgla (do tej pory niektórym przysługiwało sześć ton). Tymczasem górnicy chcą jeszcze 10-proc. podwyżek pensji niezależnie od zajmowanego stanowiska.Dzisiaj na wszystkich kopalniach JSW przeprowadzone zostaną masówki, a potem

Górnicy JSW będą blokować tory

Zakończony we wtorek rano 24-godzinny strajk w kopalniach należących do JSW nie przyniósł żadnego przełomu. - Zarząd zamiast rozmawiać z górnikami, siedzi w Warszawie i przygotowuje się do prezentacji prospektu emisyjnego - mówili wczoraj rozczarowani związkowcy i zapowiedzieli zaostrzenie sporu

Załoga JSW przez strajk może stracić akcje

W poniedziałek 18 kwietnia we wszystkich kopalniach JSW ma dojść do 24-godzinnego strajku. Górnicy domagają się 10 proc. podwyżek oraz utrzymania wszystkich dotychczasowych zapisów w układzie zbiorowym pracy, który gwarantuje im m.in. wypłaty Barbórki, czternastki oraz deputatu węglowego

Sierpień 80 rozpoczął okupację Jastrzębskiej Spółki Węglowej

(niektórzy górnicy mają 6 ton), a także wprowadzenia tych samych zasad realizacji deputatu i posiłków profilaktycznych dla pracowników dołączonej do spółki w ub. roku kopalni "Budryk", co w innych jej kopalniach. Władze JSW oceniają postulat płacowy Sierpnia 80 za irracjonalny i niemożliwy do

Kto uratuje polskie górnictwo?

, drugi co wielkości producent węgla energetycznego - chcąc pozyskać kapitał - próbuje wyemitować warte 900 mln zł obligacje węglowe. Miałyby je kupić spółki energetyczne - główny klient kopalni. Ale nic z tego nie wyjdzie - energetyka nie chce ładować wolnej gotówki w przedsięwzięcie, z którego zysk jest

Atak na płace. Związkowcy żądają 11 proc. podwyżki

- Państwowe spółki żyją w wirtualnej rzeczywistości - komentuje ekonomista prof. Witold Orłowski. - Związkowcy uważają, że kryzys ich nie dotyczy. Że zawsze mogą zastrajkować i ktoś z rządu da im pieniądze. Listę roszczeń otwierają górnicy. Związki zawodowe Kompanii Węglowej - 16 kopalni, 40 tys

"Dziennik Zachodni": Górniczy emeryci stracą jeszcze więcej

Każdemu z nich do niedawna przysługiwało co roku od 2,5 do 3 ton darmowego deputatu węglowego. "Do niedawna", gdyż na mocy podpisanego właśnie porozumienia wysokość deputatu została obcięta o jedną tonę. Niewykluczone, że na tym nie koniec planowanych przez KW oszczędności, twierdzi

Pogotowie strajkowe w kopalniach

We wszystkich kopalniach należących do Kompanii Węglowej od wczoraj obowiązuje pogotowie strajkowe. Ostatnia nadzieja w mediatorze. Jeżeli on nie zażegna konfliktu w sprawie podwyżek, kopalnie wstrzymają wydobycie. 12 central związkowych, wśród których "Solidarność", kadra i Związek

Strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej obniży wycenę akcji

W poniedziałek 18 kwietnia o 6 rano w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej przeprowadzony zostanie 24-godzinny strajk - zdecydowali wczoraj związkowcy. Taką formę protestu w zakończonym w piątek w nocy referendum poparło aż 96 proc. załogi. Mniej więcej tyle samo górników było przeciwnych

Górnicza wojna o soboty. Związkowcy są oburzeni

Zagórowski podkreśla, że kopalń nie stać na fedrowanie w dotychczasowym systemie. Specjaliści wyliczyli, że górnicy na przodku pracują tylko trzy i pół godziny. Resztę dniówki zajmuje im dojazd do ściany i przygotowanie sprzętu, potem powrót pod szyb. Tymczasem urządzenia górnicze są coraz

Związkowcy będą okupowali Kompanię Węglową

dwoma tygodniami "Sierpień'80" wszczął spór zbiorowy z zarządem KW. Poza podwyżkami domaga się wyrównania przysługującego górnikom deputatu węglowego do ośmiu ton (w różnych kopalniach wynosi on 6 lub 8 ton) oraz podwyższenia wartości tzw. posiłków profilaktycznych dla górników. Zarząd KW

W KGHM tęsknią za Gierkiem

. - Zrobią z nami to, co zrobili w Wałbrzychu. Pozamykają wszystkie kopalnie i ludzie zostaną na bruku. Za tymi decyzjami stali liberałowie, jak Lewandowski i Bielecki. Oni sprzedali Polskę za bezcen! - piekli się Kazimierz, który od 33 lat pracuje w kopalni Rudna i kieruje kilkudziesięcioosobową grupą

Debiut JSW może się opóźnić, Pawlak szachuje Grada

poświąteczny wtorek blokady torów i wysyłki węgla z jastrzębskich kopalń. - Trzeba przywrócić zaufanie pomiędzy ludźmi, bo być może gdzieś ta komunikacja zawiodła - stwierdził wicepremier.Poinformował, że prospekt emisyjny JSW nie trafił jeszcze do Komisji Nadzoru Finansowego. Ale prawdziwą bombą było to, że

KGHM ma poważne kłopoty, kurs akcji spadł już o 70 proc.

mln zł straty.Związkowcy bronią przede wszystkim zakładowego układu zbiorowego, który po konsolidacji będzie obowiązywał tylko przez dwanaście miesięcy. Bez niego związki nie mogą zabiegać w kopalni o np. deputaty węglowe czy dodatki do wczasów. Później trzeba będzie go renegocjować. - Tylko od dobrej

Najwyższe emerytury ZUS wypłaca górnikom

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.plPan Tomasz z Gliwic ma 47 lat i od dwóch jest na emeryturze górniczej. Dostaje 2,9 tys. zł. Co roku odbiera też z kopalni deputat węglowy - ok. 1 tys zł. Ale na tym nie kończą się jego dochody. - Jestem młody, nie ma sensu siedzieć przed telewizorem

JSW zapłaci za akcje i rozda za darmo załodze

; (wyników jeszcze nie znamy), decyzja o strajku może zapaść już w poniedziałek. To sparaliżowałoby firmę. - Po oklaskach, jakie słyszeliśmy na masówkach zorganizowanych w kopalniach, nie mamy wątpliwości i spodziewamy się miażdżącego zwycięstwa - mówi Piotr Szereda, rzecznik Wspólnej Reprezentacji Związków

Rozpoczęły się negocjacje płacowe w Kompanii Węglowej

postulatów jest także wyrównanie wielkości przysługującego obecnym i byłym górnikom deputatu węglowego do ośmiu ton rocznie. Dziś w niektórych kopalniach jest to sześć, w innych osiem ton. Mimo ubiegłorocznego wzrostu płac, w KW i tak wynagrodzenia są najniższe spośród trzech spółek węglowych. M.in

Sierpień 80 przerwie okupację spółek węglowych, gdy zyska pewność, że będzie strajk

Związek Sierpień 80, którego członkowie trzeci tydzień okupują siedziby trzech spółek węglowych, zapowiada przerwanie tej formy protestu, gdy zyska pewność, że w kopalniach dojdzie do strajku, który wmusi podwyżki płac w branży. "Najbliżej takiej sytuacji jesteśmy w Kompanii Węglowej (KW

Prezes KGHM: Miedzi wystarczy nam na 40 lat

awantury. Układ zbiorowy przewiduje, że górnik dołowy ma 8 ton deputatu węglowego, a pracownik na powierzchni 6 ton. Rośnie cena węgla i automatycznie rosną koszty deputatu. Pracownicy w KGHM uczestniczą w zysku. Mogą uzyskać z tego tytułu do 24 proc. rocznych dochodów. I ja to muszę uwzględnić w

Zakończyła się pikieta siedziby Jastrzębskiej Spółki Węglowej

planu kryzysowego. Konflikt w spółce zaostrzył się, gdy zarząd ogłosił, że od maja pracodawcą górników będzie bezpośrednio JSW, a nie - jak dotąd - poszczególne tworzące ją kopalnie. Z tym wiąże się docelowo wypowiedzenie starych układów zbiorowych, by w ciągu roku wynegocjować jeden nowy układ. "

Prezes KGHM: Mamy duży problem z popytem, ale będzie przełom

. Natomiast w Polkowicach i Głogowie planowana jest budowa dwóch bloków parowo-gazowych, dzięki którym KGHM ma być zdolny do wytwarzania 22 proc. potrzebnej mu energii. Oba projekty mają być realizowane przez 4 lata i będą kosztowały 2,5 mld zł. Zarząd KGHM zamierza też doprowadzić do integracji kopalń: ZG

Każdy chce mieć Miedź

miesięcznych zarobków) oraz liczne dodatki: "kredkowe" na wyposażenie dziecięcych tornistrów (1866 zł), wczasy pod gruszą, dofinansowanie kolonii i deputat węglowy, także dla emerytów, których dziś jest ich więcej niż pracowników.41-letni Piotr Gorzelnik z górniczej rodziny z tradycjami co miesiąc do

Widmo kryzysu zawisło nad Polską Miedzią

, wiceprezes kombinatu.By temu zapobiec, zarząd planuje nowe inwestycje i połączenie w jedną trzech kopalń - Lubin, Polkowice-Sieroszowice i Rudna. Dzięki temu wydobycie ma się bardziej opłacać.Ale związki zawodowe sprzeciwiają się tym planom. Mieli o nich rozmawiać we wtorek rozmawiać z zarządem, ale choć

Spór zbiorowy w Kompanii Węglowej

strajkiem w górnictwie. 12 związków z Kompanii swoje wspólne stanowisko ogłosiło po zakończonej w środę bez porozumienia kolejne turze rozmów z zarządem KW. Związki te chcą wzrostu stawek wynagrodzeń o 6 proc., zwiększenia tzw. stałych dopłat do dniówek o 10 zł oraz wyrównania deputatu węglowego w całej

KGHM, państwo w państwie

przeszkadza to w wydawaniu milionów złotych na kolejne strategie rozwoju, czy to będzie konsolidacja kopalń za rządów SLD-PSL, czy budowa nowego bloku energetycznego za PiS. Papier jest cierpliwy.Rozwoju nie będzie także teraz, gdy Krutin padł, a skarb państwa zdecydował o wypłacie 80 proc. dywidendy z 2,92

Każdy chce mieć Miedź

pracy marniał - mówią synowie. I po dwóch latach rozwiązywania krzyżówek w domu wrócił do kopalni - jest dyrektorem w zewnętrznej firmie obsługującej KGHM.Kiedym jeszcze/ pacholęciem/ życie/ śledził,/ Dziadek wierzył/ święcie/ w Wydobycie/ MiedziHasło z internetowej strony koncernu: "W centrum

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Strajk

z nich polega na dobrowolnym powstrzymaniu się od pracy przez protestujących. Strajki w PolscePrawdopodobnie pierwszy strajk w Polsce miał miejsce w 1690 roku w kopalni soli w Wieliczce, kiedy zarząd kopalni obniżył taryfę według której górnicy mogli zamieniać swój deputat solny na gotówkę. Nieudane

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.