kontrola zamówień

Zespół komunikaty.pl

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Podkarpackie. Przetarg na S19 do kontroli Urzędu Zamówień Publicznych

Rzeszowski oddział GDDKiA przekazał we wtorek dokumenty z przetargu na budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski do Stobiernej - do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - poinformowała PAP rzeczniczka oddziału Joanna Rarus.

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 1: Zakres działania, Rozdział 2, Rada Zamówień Publicznych, Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień, Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza, Rozdział 5: Uchylony

Nowy zakres kontroli doraźnych wykonywanych przez Prezesa UZP

Nowy zakres kontroli doraźnych wykonywanych przez Prezesa UZP

Od dnia 15 marca 2015 r. zakres przeprowadzanych kontroli doraźnych obejmuje również zamówienia udzielane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ustawa Prawo zamówień publicznych (1) w art

UZP: naruszenia przy przetargu ZUS; Zakład wnosi zastrzeżenia

"W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej przetargu na utrzymanie systemu KSI w ZUS, stwierdzono naruszenia przepisów Prawo zamówień publicznych" - napisał w środę w informacji dla PAP UZP. Chodzi o przetarg z 2013 r., który zakończył

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Rozdział 1 Zobacz Ustawa Pzp: Tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uwzględniający ostatnie zmiany. Przedmiot regulacji Art.1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach

Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

zamówienia (każde poniżej wartości 14.000 euro), nie narażając się przy tym na zarzut dzielenia zamówienia w celu ominięcia przepisów ustawy Pzp? Odpowiedź Nie musisz łączyć wszystkich elementów zamówienia i dokonać zakupu z wykorzystaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie Na wstępie należy

NIK skierowała do CBA dokumenty ws. przetargów informatycznych w ZUS

NIK skierowała do CBA dokumenty ws. przetargów informatycznych w ZUS

korespondencją do Biura nic nie wpłynęło. Na początku czerwca NIK przedstawiła raport z kontroli w ZUS dotyczącej kluczowych postępowań ws. zamówień publicznych w latach 2010-13, które dotyczyły Kompleksowego Systemu Informatycznego. Jak to z przetargiem było? Izba oceniła w swym raporcie, że postępowanie na

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

zastosowania danej procedury. Uzasadnienie powinno być na tyle dobrze sporządzone, żeby zabezpieczyło zamawiającego w przypadku kontroli. Dlatego w niektórych przypadkach korzystnie jest zawrzeć w nim wskazanie konkretnych badań, które dotyczą danej dostawy. Jednak w przepisach ustawy Prawo zamówień

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone kursywą. Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 19 października 2014 r. ma charakter wyłącznie

Ogłoszenie o zamówieniu: jak je tworzyć by nie narazić się na zarzuty kontroli?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Praktyka pokazuje jednak, że popełniają błędy, które niejednokrotnie mogą prowadzić do unieważnienia postępowania. Pierwsza nieprawidłowość to niewłaściwa treść ogłoszenia. Zamawiający

Kontrola laptopów: niechlujstwo i bałagan w papierach

Kontrola laptopów: niechlujstwo i bałagan w papierach

Laptopy z naruszeniem prawa? Niechlujstwo i bałagan w dokumentach wykazała wewnętrzna kontrola przetargu na laptopy dla radnych sejmiku. Marszałek chce, aby zakupowi przyjrzał się jeszcze Urząd Zamówień Publicznych - Chcę mieć stuprocentową pewność, że przetarg na laptopy był prawidłowo

Przetarg ustawiony? Urząd mięknie, idzie biznesowi na rękę

Przetarg ustawiony? Urząd mięknie, idzie biznesowi na rękę

przetargu. Była kontrola i... Po naszym tekście prezydent Lublina zarządził wewnętrzną kontrolę. Właśnie poznaliśmy jej ustalenia. Okazuje się, że do przetargu wpłynęło 20 pytań od firm i większość z podnoszonych w nich argumentów uwzględniono, wprowadzając zmiany w warunkach postępowania. Po tych

UZP do magistratu: Szkoda, że to skoda

UZP do magistratu: Szkoda, że to skoda

spełniał wszystkich magistrackich kryteriów. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że identyczny model skody od tego samego dealera kupił Romuald Popławski, dyrektor odpowiedzialnego za przetarg magistrackiego wydziału organizacji i kontroli. Dziennikarze zaalarmowali Urząd Zamówień Publicznych, że konkurs mógł

NIK: urząd wydał 145 tys. zł bez procedur zamówień

NIK: urząd wydał 145 tys. zł bez procedur zamówień

druku materiałów tekstowych Radom.pl - Radomski Magazyn Samorządowy - dwie umowy: na 23 wydań gazety w 2012 r. - 71,3 tys. zł oraz 24 wydań w 2013 r. 74,4 tys. zł. NIK wytknęła, że te dwie ostatnie umowy o dzieło zostały zawarte z osobą fizyczną z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, choć

Kontrola doraźna Prezesa UZP

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Kontrola może objąć każde postępowanie, z okresu ostatnich czterech licząc od dnia kontroli. Na początku procedury kontrolnej w momencie wpłynięcia wniosku do Prezesa UZP zamawiający

Zabrzański odcinek DTŚ powstanie za 184,2 mln zł

Zabrzański odcinek DTŚ powstanie za 184,2 mln zł

Chodzi o prawie 3-kilometrowy odcinek od gotowego już ronda de Gaulle'a, przez park Powstańców Śląskich, aż do granicy Zabrza z Gliwicami. Drogę wybuduje konsorcjum firm, w którym liderem jest Eurovia Polska SA z Kobierzyc, a partnerem Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA z Gliwic. Konsorcjum

Nowa instytucja kontroli doraźnej

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Ustawodawca wprowadził przepisami nowe regulacje w zakresie kontroli. Prezes Urzędu będzie mógł wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia

Przetarg w porządku. Kupują trolejbusy marki Solaris

Przetarg w porządku. Kupują trolejbusy marki Solaris

- Taka kontrola to w sumie standardowa procedura. Dotyczy ona przetargów powyżej 10 milionów euro, które jednocześnie są finansowane z funduszy europejskich - precyzuje Justyna Góźdź, rzeczniczka Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Tym samym ZTM podpisze umowę z firmą Solaris Bus&Coach na

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.). Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w

Ustawa Pzp

Ustawa Pzp

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm.). Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w

IFS wprowadza na rynek Zaawansowany Panel Harmonogramowania

W sytuacji, gdy firmy produkcyjne muszą podejmować działania zmierzające do utrzymania pozycji na konkurencyjnym rynku, odpowiednia alokacja ograniczonych zasobów i materiałów ma wyjątkowo duże znaczenie. Powinna umożliwiać usprawnienie łańcucha dostaw, optymalizację produkcji i kontrolę kosztów

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

. postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty. Kontrola Prezesa UZP Prezes Urzędu przeprowadził 376 kontroli postępowań o zamówienie publiczne - to o 12 więcej niż w roku 2012 r. W 58 proc. (w roku 2012 - 76 proc.) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

utratę środków dotyczy warunków stawianych konsorcjom. Zapisy typu: wykonywanie zamówienia przez konsorcja jest wykluczone, każdy z członków konsorcjum musi posiadać doświadczenie stawiane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, każdy członek konsorcjum musi wnieść wadium rażąco naruszają ustawę

Rząd: będą prostsze zasady udzielania zamówień publicznych

(UZP), ułatwienie mniejszym wykonawcom składania odwołani do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), uelastycznienie zamówień dzięki możliwości modyfikowania zapisów umowy w trakcie postępowania, rozszerzenie możliwości kontroli na wszystkie etapy przeprowadzenia zamówienia i wszystkie czynności zamawiających.

Zamówienia "in - house" a obowiązek stosowania ustawy Pzp

publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji, - przedmiot zamówienia

UZP: w 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych

Urzędu przeprowadził 376 kontroli postępowań o zamówienie publiczne (w roku 2012 - 364), w tym: 229 (w 2012 - 188) kontroli uprzednich obligatoryjnych (przed zawarciem umowy), 97 kontroli doraźnych (w 2012 - 144) oraz 50 kontroli zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym (w 2012

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

kontrolach, np. UZP/DK/KU/238/2005, UZP/DK/KN/8/2008. Potrzeba korekty wartości zamówienia po wszczęciu postępowania świadczy z reguły o niedochowaniu należytej staranności przy szacowaniu wartości. Błędu tego nie da się naprawić w trakcie postępowania, gdyż zmiana wartości zamówienia po wszczęciu

Kontrowersyjny przetarg rozstrzygnięty. Kto zdobył zamówienie na pół miliona złotych?

skonstruowane, że może wygrać wyłącznie firma Konica Minolta. Prezydent zarządził szeroką kontrolę nie tylko zamówień IT, ale wszystkich miejskich przetargów. W międzyczasie, po naszym tekście, złagodzono warunki pozwalające na udział w przetargu. Dzięki temu o zamówienie mogli starać się lokalni przedsiębiorcy

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

;Kontrola udzielania zamówień publicznych. Przykłady naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia" - cyt: "Ustawodawca, co do zasady, w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje

Nie złożyłeś sprawozdania z udzielonych zamówień - czy należy spodziewać się sankcji?

jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zamawiający przekazują zatem sprawozdania za poprzedni rok, nie później niż do 1 marca roku następnego. Uwaga! Przy kontroli

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

elektryczne, 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45312100-8 instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 42416100-6 windy, 42961000-0 system sterowania i kontroli. Największa wartość tego zamówienia stanowi nowa winda. Czy to zamówienie jest dostawą z instalacją czy też robotą

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który

Strach i panika... czyli jak poradzić sobie z kontrolą podatkową

Co do zasady, informacja o kontroli podatkowej pojawia się wraz z doręczeniem zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. W myśl przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (art. 282b § 2), organ podatkowy może wszcząć kontrolę podatkową nie wcześniej niż 7. dnia i nie później niż 30. dnia po

ZUS zmienia warunki przetargu na utrzymanie systemu informatycznego

złożyli: Asseco, Atos, Comarch, Sygnity i Centralny Ośrodek Informatyczny. Aktualny przetarg dotyczy utrzymania KSI od 2017 r. Tymczasem, jak informował w ubiegłym tygodniu PAP Urząd Zamówień Publicznych, prezes Urzędu dopatrzył się podczas kontroli naruszeń przepisów dot. zamówień publicznych przy

Podkarpackie. Blisko 140 mln zł kosztować będzie obwodnica Sanoka

uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą" - powiedziała Rarus. Obwodnica Sanoka realizowana będzie w systemie "zaprojektuj-buduj" Oznacza to, że wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska

NIK podejrzewa korupcję przy promocji Łodzi

Kontroli zwróciła tam uwagę na nierozpisanie odrębnego przetargu na wykonanie inwestycji. Górski broni się tu zastosowaniem art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. Ten mówi, że jeśli zamówienie dodatkowe zostało zlecone z wolnej ręki, to jest ono dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy do

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

tożsamości. Trzeba poddać merytorycznej analizie okoliczność czy osoba wykonująca dane szkolenie faktycznie mogła była wykonać inne oddzielone. Jeżeli tak, wówczas zarzuty kontroli okażą się zasadne. Z kolei, aby udowodnić uprawnione rozdzielenie szkoleń, należy korzystając z opinii Urzędu Zamówień

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, organy właściwe w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).* Przepisy wymagają bowiem dla efektywnego wniesienia odwołania wykazania przesłanek materialno-prawnych, stanowiących - po myśli art. 179 ust. 1 ustawy Prawo

Wykonawca może wycofać ofertę

publicznych. W związku z faktem, iż oferta wycofana nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania, nie jest ona brana pod uwagę podczas potencjalnej kontroli prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. Tym samym nie istnieją żadne przesłanki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wycofanej oferty na

URE ogłosił przetarg na internetową platformę do przeprowadzania aukcji OZE

zamówienia jest stworzenie oraz kompletne wdrożenie jednolitej zintegrowanej platformy aukcyjnej umożliwiającej przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii (tzw. aukcje OZE) zgodnie z przepisami ustawy OZE" – czytamy w ogłoszeniu

Zamawiający przygotowuje wzór umowy o zamówienie publiczne

zasadach określonych w art. 3531 kc. Postępowanie o zamówienie publiczne realizuje się bowiem przez jednostronne określenie przez zamawiającego jego warunków, do których wykonawcy mogą przystąpić lub nie wykazać zainteresowania postępowaniem. Uprawnienia wykonawców ograniczają się zatem do kontroli działań

Konsorcjum Newagu wybrane do rozbudowy metra w Sofii za szac. 601 mln zł netto

szacunkowa wartość całego (dostawa pojazdów oraz systemu kontroli ruchu) zamówienia podstawowego (bez opcji) wynosi 142 mln euro (601,51 mln zł) netto. Szacunkowa wartość prac przypadających na Newag wynosi 37,4 mln euro (158,43 mln zł) netto oraz dodatkowo 18,5 mln euro (78,34 mln zł) netto w razie

Zawarcie umowy z wykonawcą

zamawiającemu zgodnie z wyrokiem unieważnić czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzyć czynność badania i oceny ofert, odrzucić ofertę wykonawcy wybranego jako zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i wybrać ofertę wykonawcy odwołującego. Czy zatem zamawiający na

Wrocław. NIK zawiadomiła prokuraturę ws. nieprawidłowości przy budowie stadionu

Jak poinformowała PAP we wtorek rzecznik wrocławskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli Violetta Matuszewska-Potempska, zawiadomienie o nieprawidłowościach skierowano do Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu oraz do Urzędu Zamówień Publicznych, urzędu skarbowego i powiatowego inspektora nadzoru

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

Pytanie Na początku roku udzieliliśmy w trybie zapytania o cenę zamówienia na usługę sprzątania basenu. Zamówienie ma wartość szacunkową 96.000 zł. Umowa została podpisana na rok i wygasa 31.12.2012 r. W połowie roku władze uczelni podjęły decyzję o zwolnieniach z przyczyn ekonomicznych m.in

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

Rejestru Karnego, a potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości oraz że formy dokumentów powinny umożliwiać udzielanie zamówień również drogą

Oferta konsorcjum Max Bogl wybrana do budowy obwodnicy Sanoka za 140 mln zł

2019 r. Kolejnym etapem postępowania będzie przekazanie dokumentów z postępowania przetargowego do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą" - czytamy w komunikacie. Początek obwodnicy

Opole. Oferta firmy Newag korzystniejsza w przetargu na zakup pociągów

, obligatoryjnie, z mocy ustawy, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych będzie kontrolował całe postępowanie przetargowe. "W tej chwili kompletujemy dokumentację, która będzie podlegała kontroli. Jeśli te wszystkie kwestie rozstrzygną się pozytywnie, a myślę że tak będzie, to jeszcze w październiku jest szansa na

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

najwyżej pogwałceniem dobrych praktyk. - Nowelizacja prawa zamówień publicznych dała zamawiającym takie prawo wpisania klauzul społecznych, ale nie jest to obowiązek - mówi "Wyborczej" Dariusz Ziembiński, ekspert zamówień publicznych w BCC. - Zatem Sejm mógł, ale nie musiał ich stosować, choć

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

. Ponadto wszyscy członkowie konsorcjum pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych Podkreślić należy, że Prezes UZP w jednej z kontroli podał, że jest teoretycznie możliwa

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień; 11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonuje kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą; 12) upowszechnia zasady etyki zawodowej osób wykonujących

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

Publicznych nr 1/2011. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą, także zamówień

PAIiIZ: Inwestorzy narzekają na podatki, zamówienia publiczne

urzędu (województwa albo wręcz miasta) i liczne kontrole podatkowe. - Wśród przedsiębiorców funkcjonuje wręcz poczta pantoflowa, dzięki której dowiadują się, gdzie łatwiej załatwić daną sprawę - mówi Majman. Zagraniczni przedsiębiorcy zgłosili też uwagi do polskiego prawa zamówień publicznych. Punktują w

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

publicznych nie zawiera przepisów regulujących udzielanie czy kontrolę prawidłowości udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. W praktyce możliwe jest jednak zamieszczenie w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu, którego

Wielkopolskie.7 podmiotów chce budować odcinek drogi S5 Radomicko-Kaczkowo

Engil, Engenharia e Construcao S.A z siedzibą w Portugali. Najdroższą ofertę złożyło Konsorcjum firm Eurovia Polska S.A z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz Partnerem WARBUD S.A z siedzibą w Warszawie na kwotę ponad 582 mln zł brutto. Złożone oferty czeka obecnie weryfikacja oraz kontrola Prezesa

Afera na ponad 100 mln zł w Ministerstwie Sprawiedliwości. Interweniuje CBA

Zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma związek z kontrolą, którą CBA prowadziło od 20 marca do 18 października 2013 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kontrola dotyczyła lat 2007-13 i obejmowała "sprawdzenie decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz rozporządzania

Agenci CBA weszli do Prokuratury Generalnej. "Ze spokojem czekamy na wyniki"

dyrektorom handlowym firm IBM i Hewlett-Packard. Ta ostatnia przyznała się do korumpowania urzędników i ma zapłacić 108 mln dol. kary. W toku postępowania zebrano też dowody przestępstw związanych z zamówieniami także w innych instytucjach, m.in. w MSZ i GUS. Kontrole CBA w resortach sprawiedliwości i w

Siwz - numer rachunku bankowego

upewniał się na jakie konto (czy też na to samo na jakie wpłacano wadium ), czy na inne ma wpłacić zabezpieczenie. W związku z tym, czy brak w siwz podania nr. konta do zabezpieczenia należy uznać za jakikolwiek błąd, czy też uchybienie formalne, czy też nie ma to większego znaczenia, a kontrola nie

Budimex ma najtańszą ofertę, wartą 299,45 mln zł, na obwodnicę Suwałk

otrzymały zaproszenia do składania ofert cenowych, odpowiedziało 9. W najbliższym czasie komisja przetargowa przystąpi do weryfikacji złożonych ofert. Po dopełnieniu wszelkich formalności wyłoniona zostanie oferta najkorzystniejsza. Następnie - po tzw. kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień

Czy możesz zawrzeć umowę na dostawę Internetu na okres powyżej 4 lat?

.). * Autorka jest Głównym Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP.  Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie oficjalne stanowisko UZP

Eksperci o noweli dot. zamówień publicznych: krok w dobrym kierunku

W środę wchodzi w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która stanowi, że przy zamówieniach o wartości do 30 tys. euro nie trzeba będzie organizować przetargów. Dotychczas próg ten wynosił 14 tys. euro. "Nowelizacja Prawa zamówień publicznych to krok w dobrym kierunku, postulowaliśmy

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 220. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się

GDDKiA: Wśród wybranych wykonawców S5 m.in. Impresa Pizzarotti, Trakcja i Mirbud

;oceniany był termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji jakości" - czytamy w komunikacie. Po upływie czasu na wniesienie ew. odwołań oraz po przeprowadzeniu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej postępowań, możliwe będzie podpisanie umów na poszczególne odcinki, a

NIK: o zbyt wielu przetargach rozstrzyga najniższa cena

nieszczęście być podwykonawcami dużych inwestycji" - podkreślił. Ocenił, że nie jest dobrze, iż rozstrzygającym kryterium w ponad 90 proc. przetargów publicznych jest wyłącznie najniższa cena. "Najwyższa Izba Kontroli opowiada się za potrzebą zmiany przepisów ustawy o zamówieniach publicznych"

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 7) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

Zbyt głośna Ikea pod Łodzią? Będą kontrole Inspektoratu Środowiska

0,5 dB norm hałasu w porze nocnej. - Od razu zainstalowaliśmy tłumiki na wentylatorach. Rozpoczęliśmy też analizę źródeł hałasu na podstawie obrazów uwidaczniających emisję dźwięków i zamówiliśmy projekty wyciszeń. W lipcu i sierpniu odbył się montaż wykonanych zabezpieczeń. Czy to pomogło? Nie bardzo

Kontrola nad wykonywaniem umów

podwykonawstwo zamówień na roboty budowlane, których przedmiotem są dostawy lub usługi, zakres tej kontroli jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku, gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane. Ingerencja na etapie siwz Pierwsza ingerencja zamawiającego w umowy z podwykonawcami

NIK: Drogowcy ustawiali przetargi, powiązania rodzinne

Co roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleca zamówienia dotyczące zorganizowania zimowych dyżurów. W ich trakcie wysyłane są pługi, solarki, a także piaskarki tam, gdzie z powodów złych warunków pogodowych, wymagana jest interwencja. Właśnie tym zamówieniem, w olsztyńskim oddziale

KE o korupcji: wdrażanie zaleceń NIK i CBA powinno być obowiązkowe

Izby Kontroli nie są wiążące i często nie są wdrażane. Brakuje mechanizmu ich egzekwowania. To poważna kwestia. Niezwykle istotne jest wprowadzenie mechanizmu, który gwarantowałby szybkie i pełne wdrażanie tych rekomendacji. Podobnie wygląda sprawa wdrażania zaleceń wynikających ze śledztw Centralnego

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

.). * Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą, także zamówień publicznych. www.portalzp.pl  

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 7) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

Skarbówka zabija mu firmę. Apel przedsiębiorcy do Komorowskiego na YouTubie

firmie należy się 33,5 mln zł zwrotu podatku VAT. Konta Nexy zostały zamrożone na poczet długów, a kontrole trwały i trwały. To sprawiło, że firma zaczęła padać. - Ciągniemy resztkami sił. Oprócz mnie są tu jeszcze dwie pracownice. Otrzymujemy od kontrahentów zamówienia, zapytania o sprzęt, ale nie

Gdańsk. Akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi sądu okręgowego. Inwestycja bez przetargu

- informuje Magdalena Mazur-Prus, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. - Naruszenia polegały na niezastosowaniu prawidłowego ogłoszenia o zamówieniu, pominięciu procedury zamówień publicznych oraz niezachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców. Zamówienie na

Oferty konsorcjum Strabagu i Budimeksu wybrane do budowy odcinków S17

Urzędu Zamówień Publicznych kontroli dokumentacji przetargowej" - czytamy w komunikacie. GDDKiA przypomina, że podpisano już umowy na cztery z siedmiu odcinków realizacyjnych o łącznej długości ok. 58,6 km: od końca obwodnicy Garwolina do końca obwodnicy Gończyc (ok. 12,2 km, wykonawcą jest

Prawo zamówień publicznych wymaga wielu zmian, powstanie kodeks dobrych praktyk

Warszawa, 02.07.2015 (ISBnews) - Znowelizowana w październiku 2014 r. ustawa o prawie zamówień publicznych niewiele zmieniła w praktyce i trybie prowadzenia przetargów, uważają uczestnicy XIV Debaty Eksperckiej ISBnews. W ich ocenie, udało się, co prawda, wyeliminować kryterium cenowe jako

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na wartość udzielanego zamówienia przepisy ustawy

Mordasewicz: nie ma podstaw, by kwestionować umowę ZUS z Asseco

, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego ZUS są kontrolowane przez Urząd Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli oraz KPRM. Ostateczne wyniki tych kontroli pokażą, czy przypadkiem te instytucje czegoś nie znajdą. My (rada nadzorcza - PAP) nic takiego dziś nie znaleźliśmy" - powiedział. Wskazał

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

swych zaniechań czy zaniedbań powstała konieczność rozszerzenia wykonania zakresu zamówienia innego niż pierwotnie zakładany. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP

"PB": Urzędnicy dokręcą śrubę budowlańcom

; pisze, że Urząd Zamówień Publicznych przedstawił właśnie propozycje zmian w prawie zamówień publicznych, które wzmocnią kontrolę zamawiających nad generalnymi wykonawcami. "Zamawiający będzie mógł zastrzec obowiązek wykonania przez samego wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane

Przetarg w ZUS zrobiony pod Asseco?

ZUS przeżywa jeden z najtrudniejszych okresów w historii. W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli badała postępowania w sprawie zamówień na Kompleksowy System Informatyczny ZUS za lata 2010-13. Ustaliła, że "przebieg postępowania (...) nie gwarantował dotrzymania zasad uczciwej konkurencji

Liczba rejestracji nowych aut osobowych wzrosła o 17,8% r/r w sierpniu

produkcji wśród producentów samochodowych oraz sektora poddostawczego, który realizuje złożone w salonach zamówienia. Oczywiście przekłada się to również na ilość zleceń kontroli jakości, które otrzymujemy z tych fabryk" - skomentował dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Exact Systems Jacek Opala, cytowany

NIK krytykuje wydatki miast na promocję. Zlecenia bez przetargów

, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Warszawie) nierzetelnie ustalano wartość zamówień lub nie przedłożono do kontroli dokumentacji potwierdzającej podane wyliczenia (zamówienia na ponad 32 mln zł). Na przykład w Katowicach wartość dwóch zamówień na promocję poprzez sport określono na podstawie wniosków

Budimex z najtańszymi ofertami na odcinki S17 za łącznie 602 mln zł brutto

oferenci zadeklarowali 10 lat gwarancji i 34-miesięczny termin wykonania prac. "Po weryfikacji złożonych ofert ogłosimy wybór najkorzystniejszej, a dokumentacja przetargowa zostanie sprawdzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Brak odwołań i pozytywny wynik kontroli umożliwią szybkie

Zamawianie jedzenia on-line. Polacy coraz częściej z niego korzystają

serwis, by wyświetlił tylko restauracje z darmową dostawą). Gdy zdecyduję się na konkretną restaurację, mój tablet lub smartfon wyświetla jej pełne menu z cenami. Jeszcze kilka kliknięć i przechodzę do płatności (online lub przy odbiorze). Zamówienie pędzi do restauracji. Tam terminal wypluwa kwitek z

Strabag IP wybrany do budowy odcinka S8 w mazowieckim za 306,9 mln zł

uprawomocnieniu się wyboru najkorzystniejszej oferty (brak odwołań lub zakończenie procedury odwoławczej) a także przeprowadzeniu przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej postępowania" - czytamy w komunikacie. Inwestycja polegająca na rozbudowie DK8 do parametrów trasy ekspresowej

Chcesz ujawnić kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia? Sprawdź, czy możesz!

: art. 86 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).  * Autorka jest głównym specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień

Rząd wspiera etaty w przetargach. Ale będzie kłopot

stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych - napisano w rządowej instrukcji. Analizą wykonania zaleceń ma się zająć resort finansów, który ma przeprowadzić stosowną kontrolę w 2016 r. A Urząd Zamówień Publicznych ma zbierać dane statystyczne, które urzędy stosują klauzule społeczne, a które nie

PIP zapłaci więcej za listy, ale doręczą je ludzie pracujący na etacie

To mogła być jedna z większych kompromitacji Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o niewielki z punktu widzenia zamówień publicznych przetarg na dostarczanie listów. Jego wartość to ok. 10 mln zł - o całej sprawie pisaliśmy w maju w "Wyborczej". Zgodnie z prawem urząd jest powołany do "

Barter to też zamówienie publiczne

przez Urząd Zamówień Publicznych rozliczenie barterowe także podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Z interpretacją obowiązujących przepisów możemy zapoznać się dokonując na przykład analizy uzasadnienia wniosków z kontroli poprawności udzielania zamówień publicznych prowadzonych przez

Mordasewicz: nie ma podstaw, by kwestionować umowę ZUS z Asseco

"W świetle dokumentów, które posiadamy oraz wyników kontroli nie ma podstaw do kwestionowania umowy zawartej z Asseco Poland" - powiedział PAP tuż po zakończeniu posiedzenia rady nadzorczej ZUS Mordasewicz. Dodał, że opinie prawne, które otrzymała rada Zakładu stwierdzają, że prawo nie

Budimex z najkorzystniejszą ofertą na odcinek obwodnicy Olsztyna za 913 mln zł

kontroli uprzedniej postępowania przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych możliwe będzie podpisanie umowy. Planujemy, że nastąpi to w I kwartale 2016 r." - czytamy w komunikacie. Z zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wynika, że 6 oferentów podlegało wykluczeniu ze względu na

Nie stać nas na kanarów. Czy ktoś sprawdzi nam bilety?

przetarg, tym razem z niższymi wymaganiami. W zamówieniu z czerwca zarząd chciał, aby kontrolerzy zwycięskiej firmy przeprowadzali minimalnie 8 tys. kontroli miesięcznie, a w trakcie wakacji - 6 tys. miesięcznie. W ciągu miesiąca mieli znaleźć i ukarać co najmniej 3 tys. gapowiczów (w wakacje - 2,5 tys

Szef RN ZUS żąda wyjaśnień ws. przetargu za 600 mln zł

komunikacie, że prezes Urzędu ma obowiązek przeprowadzenia obligatoryjnej kontroli prawidłowości postępowania przetargowego wyłącznie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, jeśli ich wartość jest równa lub przekracza 10 mln euro w przypadku dostaw lub usług. Tymczasem zamówienie udzielane

GDDKiA: Budimex i Strabag najbliżej dokończenia A4 Rzeszów - Jarosław

, dokumenty przetargowe zostaną przekazane do kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. - Jeżeli wynik kontroli będzie pozytywny, kolejnym etapem będzie wpłacenie przez wykonawcę finansowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a następnie podpisanie umowy - tłumaczy Bartosz Wysocki z Rzeszowskiego

UKE: raport z kontroli Polskiej Grupy Pocztowej w drugiej połowie lipca

Rzecznik UKE powiedział PAP, że w piątek kończą się działania kontrolne w Polskiej Grupie Pocztowej (PGP). "W czerwcu będzie trwać dalej kontrola w spółkach InPost i Ruch, czyli w podmiotach współpracujących z PGP" - podkreślił. Piekarz wyjaśnił, że PGP ma 30 dni na podpisanie protokołu

KIO: Spalarnia nie złamała prawa. Nie straci 400 tys. zł

To oznacza, że Zakład Unieszkodliwiana Odpadów nie straci 400 tys. zł, jakie po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i stwierdzonych nieprawidłowościach postanowił zabrać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Fundusz czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych na tę inwestycję funduszy unijnych

Śląskie. NIK negatywnie ocenia KZK GOP; Związek się broni

Najwyższej Izby Kontroli były "wybrane zagadnienia funkcjonowania" KZK GOP w latach 2010-2014. Izba - jak wynika z opublikowanych w piątek wyników kontroli - dopatrzyła się nieprawidłowości m.in. przy wybranych zamówieniach publicznych, przy realizacji dwóch projektów unijnych, w zakresie kosztów

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - kontrola zamówień

Bestsellery