kontrola zamówień

Zespół komunikaty.pl

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień

Podkarpackie. Przetarg na S19 do kontroli Urzędu Zamówień Publicznych

Rzeszowski oddział GDDKiA przekazał we wtorek dokumenty z przetargu na budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Sokołów Małopolski do Stobiernej - do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - poinformowała PAP rzeczniczka oddziału Joanna Rarus.

Ustawa PZP - Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział V: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rozdział 1: Zakres działania, Rozdział 2, Rada Zamówień Publicznych, Rozdział 3: Kontrola udzielania zamówień, Rozdział 4: Krajowa Izba Odwoławcza, Rozdział 5: Uchylony

Nowy zakres kontroli doraźnych wykonywanych przez Prezesa UZP

Nowy zakres kontroli doraźnych wykonywanych przez Prezesa UZP

Od dnia 15 marca 2015 r. zakres przeprowadzanych kontroli doraźnych obejmuje również zamówienia udzielane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ustawa Prawo zamówień publicznych (1) w art

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Rozdział 1 Zobacz Ustawa Pzp: Tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uwzględniający ostatnie zmiany. Przedmiot regulacji Art.1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach

Uważaj! Dzielenie zamówienia i szacowanie ich wartości to tematy wielokrotnie kwestionowane przez kontrole z UZP

zamówienia (każde poniżej wartości 14.000 euro), nie narażając się przy tym na zarzut dzielenia zamówienia w celu ominięcia przepisów ustawy Pzp? Odpowiedź Nie musisz łączyć wszystkich elementów zamówienia i dokonać zakupu z wykorzystaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyjaśnienie Na wstępie należy

NIK skierowała do CBA dokumenty ws. przetargów informatycznych w ZUS

NIK skierowała do CBA dokumenty ws. przetargów informatycznych w ZUS

korespondencją do Biura nic nie wpłynęło. Na początku czerwca NIK przedstawiła raport z kontroli w ZUS dotyczącej kluczowych postępowań ws. zamówień publicznych w latach 2010-13, które dotyczyły Kompleksowego Systemu Informatycznego. Jak to z przetargiem było? Izba oceniła w swym raporcie, że postępowanie na

Znowelizowana Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Prezentujemy znowelizowaną wersję Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, opublikowaną w: Dz.U.2013.907 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 8 2013.09.24 zm. Dz.U.2013.1047 art. 1 2013.12.24 zm. Dz.U.2013.1473 art. 1 2014.04.16 zm. Dz.U.2014.423 art. 1 2014.07.08 zm. Dz.U

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Zmiany w ustawie naniesione podczas ostatniej nowelizacji zostały w tekście zaznaczone kursywą. Agora S.A. zastrzega, że opublikowanie tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ,uwzględniającego zmiany, które weszły w życie 19 października 2014 r. ma charakter wyłącznie

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Zwolnienie ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

zastosowania danej procedury. Uzasadnienie powinno być na tyle dobrze sporządzone, żeby zabezpieczyło zamawiającego w przypadku kontroli. Dlatego w niektórych przypadkach korzystnie jest zawrzeć w nim wskazanie konkretnych badań, które dotyczą danej dostawy. Jednak w przepisach ustawy Prawo zamówień

Przetargi ZUS pod lupą NIK i CBA

Realizując kontrolę NIK doszła do wniosku, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) już w 2010 r. z wolnej ręki udzielił zamówienia na wsparcie i utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) firmie Asseco Poland SA, a tym samym zaniechał stosowania trybów konkurencyjnych. Fakt, że 

NIK i Państwowa Inspekcja Pracy zacieśnią współpracę

finansów publicznych, pod kątem zawieranych umów. NIK ma również zająć się sektorem zamówień publicznych, w kontekście przestrzegania klauzul społecznych. Zdaniem Izby postępowania z ich zastosowaniem stanowią mniej niż 1 proc. wszystkich udzielonych zamówień publicznych, a najczęściej stosują je

Ogłoszenie o zamówieniu: jak je tworzyć by nie narazić się na zarzuty kontroli?

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Praktyka pokazuje jednak, że popełniają błędy, które niejednokrotnie mogą prowadzić do unieważnienia postępowania. Pierwsza nieprawidłowość to niewłaściwa treść ogłoszenia. Zamawiający

Kontrola laptopów: niechlujstwo i bałagan w papierach

Kontrola laptopów: niechlujstwo i bałagan w papierach

Laptopy z naruszeniem prawa? Niechlujstwo i bałagan w dokumentach wykazała wewnętrzna kontrola przetargu na laptopy dla radnych sejmiku. Marszałek chce, aby zakupowi przyjrzał się jeszcze Urząd Zamówień Publicznych - Chcę mieć stuprocentową pewność, że przetarg na laptopy był prawidłowo

Przetarg ustawiony? Urząd mięknie, idzie biznesowi na rękę

Przetarg ustawiony? Urząd mięknie, idzie biznesowi na rękę

przetargu. Była kontrola i... Po naszym tekście prezydent Lublina zarządził wewnętrzną kontrolę. Właśnie poznaliśmy jej ustalenia. Okazuje się, że do przetargu wpłynęło 20 pytań od firm i większość z podnoszonych w nich argumentów uwzględniono, wprowadzając zmiany w warunkach postępowania. Po tych

NIK: urząd wydał 145 tys. zł bez procedur zamówień

NIK: urząd wydał 145 tys. zł bez procedur zamówień

druku materiałów tekstowych Radom.pl - Radomski Magazyn Samorządowy - dwie umowy: na 23 wydań gazety w 2012 r. - 71,3 tys. zł oraz 24 wydań w 2013 r. 74,4 tys. zł. NIK wytknęła, że te dwie ostatnie umowy o dzieło zostały zawarte z osobą fizyczną z pominięciem ustawy o zamówieniach publicznych, choć

UZP do magistratu: Szkoda, że to skoda

UZP do magistratu: Szkoda, że to skoda

spełniał wszystkich magistrackich kryteriów. Pikanterii sprawie dodawał fakt, że identyczny model skody od tego samego dealera kupił Romuald Popławski, dyrektor odpowiedzialnego za przetarg magistrackiego wydziału organizacji i kontroli. Dziennikarze zaalarmowali Urząd Zamówień Publicznych, że konkurs mógł

Kontrola doraźna Prezesa UZP

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Kontrola może objąć każde postępowanie, z okresu ostatnich czterech licząc od dnia kontroli. Na początku procedury kontrolnej w momencie wpłynięcia wniosku do Prezesa UZP zamawiający

Zabrzański odcinek DTŚ powstanie za 184,2 mln zł

Zabrzański odcinek DTŚ powstanie za 184,2 mln zł

Chodzi o prawie 3-kilometrowy odcinek od gotowego już ronda de Gaulle'a, przez park Powstańców Śląskich, aż do granicy Zabrza z Gliwicami. Drogę wybuduje konsorcjum firm, w którym liderem jest Eurovia Polska SA z Kobierzyc, a partnerem Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA z Gliwic. Konsorcjum

Nowa instytucja kontroli doraźnej

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych Ustawodawca wprowadził przepisami nowe regulacje w zakresie kontroli. Prezes Urzędu będzie mógł wszcząć z urzędu lub na wniosek kontrolę doraźną w przypadku uzasadnionego przypuszczenia

Przetarg w porządku. Kupują trolejbusy marki Solaris

Przetarg w porządku. Kupują trolejbusy marki Solaris

- Taka kontrola to w sumie standardowa procedura. Dotyczy ona przetargów powyżej 10 milionów euro, które jednocześnie są finansowane z funduszy europejskich - precyzuje Justyna Góźdź, rzeczniczka Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Tym samym ZTM podpisze umowę z firmą Solaris Bus&Coach na

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2013 r.

. postępowań o wartościach poniżej progów UE cena była jedynym kryterium wyboru oferty. Kontrola Prezesa UZP Prezes Urzędu przeprowadził 376 kontroli postępowań o zamówienie publiczne - to o 12 więcej niż w roku 2012 r. W 58 proc. (w roku 2012 - 76 proc.) kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień

IFS wprowadza na rynek Zaawansowany Panel Harmonogramowania

W sytuacji, gdy firmy produkcyjne muszą podejmować działania zmierzające do utrzymania pozycji na konkurencyjnym rynku, odpowiednia alokacja ograniczonych zasobów i materiałów ma wyjątkowo duże znaczenie. Powinna umożliwiać usprawnienie łańcucha dostaw, optymalizację produkcji i kontrolę kosztów

Wady postępowania skutkujące zwrotem dofinansowania ze środków UE w świetle kontroli UZP

utratę środków dotyczy warunków stawianych konsorcjom. Zapisy typu: wykonywanie zamówienia przez konsorcja jest wykluczone, każdy z członków konsorcjum musi posiadać doświadczenie stawiane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, każdy członek konsorcjum musi wnieść wadium rażąco naruszają ustawę

UZP: w 2013 r. udzielono ponad 210 tys. zamówień publicznych

Urzędu przeprowadził 376 kontroli postępowań o zamówienie publiczne (w roku 2012 - 364), w tym: 229 (w 2012 - 188) kontroli uprzednich obligatoryjnych (przed zawarciem umowy), 97 kontroli doraźnych (w 2012 - 144) oraz 50 kontroli zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie niekonkurencyjnym (w 2012

Zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta

;Kontrola udzielania zamówień publicznych. Przykłady naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa UZP w zakresie opisu przedmiotu zamówienia" - cyt: "Ustawodawca, co do zasady, w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje

Kontrowersyjny przetarg rozstrzygnięty. Kto zdobył zamówienie na pół miliona złotych?

skonstruowane, że może wygrać wyłącznie firma Konica Minolta. Prezydent zarządził szeroką kontrolę nie tylko zamówień IT, ale wszystkich miejskich przetargów. W międzyczasie, po naszym tekście, złagodzono warunki pozwalające na udział w przetargu. Dzięki temu o zamówienie mogli starać się lokalni przedsiębiorcy

Nie złożyłeś sprawozdania z udzielonych zamówień - czy należy spodziewać się sankcji?

jest zobowiązany przekazać roczne sprawozdanie prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zamawiający przekazują zatem sprawozdania za poprzedni rok, nie później niż do 1 marca roku następnego. Uwaga! Przy kontroli

Czy zmiana siwz w trakcie postępowania może zmodyfikować wartość zamówienia?

kontrolach, np. UZP/DK/KU/238/2005, UZP/DK/KN/8/2008. Potrzeba korekty wartości zamówienia po wszczęciu postępowania świadczy z reguły o niedochowaniu należytej staranności przy szacowaniu wartości. Błędu tego nie da się naprawić w trakcie postępowania, gdyż zmiana wartości zamówienia po wszczęciu

Prace polegające na wykonywaniu instalacji budowlanych stanowią roboty budowlane

elektryczne, 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45312100-8 instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych, 42416100-6 windy, 42961000-0 system sterowania i kontroli. Największa wartość tego zamówienia stanowi nowa winda. Czy to zamówienie jest dostawą z instalacją czy też robotą

Ustawa PZP - Rozdział 4a: Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Art. 131a. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień publicznych udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, zwanych dalej "zamówieniami w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa", jeżeli przedmiotem zamówienia są: 1) dostawy sprzętu wojskowego

Ustawa PZP - Rozdział 2: Przygotowanie postępowania

Art. 29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który

Ustawa PZP - Rozdział 1: Przedmiot regulacji

Art.1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust

O łącznym szacowaniu usług szkoleniowych decyduje ich tożsamość przedmiotowa i podmiotowa

tożsamości. Trzeba poddać merytorycznej analizie okoliczność czy osoba wykonująca dane szkolenie faktycznie mogła była wykonać inne oddzielone. Jeżeli tak, wówczas zarzuty kontroli okażą się zasadne. Z kolei, aby udowodnić uprawnione rozdzielenie szkoleń, należy korzystając z opinii Urzędu Zamówień

NIK podejrzewa korupcję przy promocji Łodzi

Kontroli zwróciła tam uwagę na nierozpisanie odrębnego przetargu na wykonanie inwestycji. Górski broni się tu zastosowaniem art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy o Prawie Zamówień Publicznych. Ten mówi, że jeśli zamówienie dodatkowe zostało zlecone z wolnej ręki, to jest ono dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy do

Odwołanie do KIO służy ochronie wykonawcy

Urzędu Zamówień Publicznych, Najwyższa Izba Kontroli, organy właściwe w sprawach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych).* Przepisy wymagają bowiem dla efektywnego wniesienia odwołania wykazania przesłanek materialno-prawnych, stanowiących - po myśli art. 179 ust. 1 ustawy Prawo

Wykonawca może wycofać ofertę

publicznych. W związku z faktem, iż oferta wycofana nie ma żadnego wpływu na wynik postępowania, nie jest ona brana pod uwagę podczas potencjalnej kontroli prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych. Tym samym nie istnieją żadne przesłanki uprawniające zamawiającego do zatrzymania wycofanej oferty na

Toto Construzioni Generali i Vianini Lavori z najtańszą ofertą na odcinek S5

; ponad 639 mln zł brutto (bez zamówień uzupełniających)" - czytamy w komunikacie. Kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zamawiający i wykonawcy

szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości oraz że formy dokumentów powinny umożliwiać udzielanie zamówień również drogą elektroniczną, a także potrzebę zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w przypadku zamówień wymagających tych informacji, związanych z nimi lub je zawierających

Wrocław. NIK zawiadomiła prokuraturę ws. nieprawidłowości przy budowie stadionu

Jak poinformowała PAP we wtorek rzecznik wrocławskiej delegatury Najwyższej Izby Kontroli Violetta Matuszewska-Potempska, zawiadomienie o nieprawidłowościach skierowano do Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu oraz do Urzędu Zamówień Publicznych, urzędu skarbowego i powiatowego inspektora nadzoru

Zamawiający przygotowuje wzór umowy o zamówienie publiczne

zasadach określonych w art. 3531 kc. Postępowanie o zamówienie publiczne realizuje się bowiem przez jednostronne określenie przez zamawiającego jego warunków, do których wykonawcy mogą przystąpić lub nie wykazać zainteresowania postępowaniem. Uprawnienia wykonawców ograniczają się zatem do kontroli działań

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień; 11) czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonuje kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą; 12) upowszechnia zasady etyki

Sejmowy przetarg bez gwarancji społecznych. Związki piszą skargę do marszałka

najwyżej pogwałceniem dobrych praktyk. - Nowelizacja prawa zamówień publicznych dała zamawiającym takie prawo wpisania klauzul społecznych, ale nie jest to obowiązek - mówi "Wyborczej" Dariusz Ziembiński, ekspert zamówień publicznych w BCC. - Zatem Sejm mógł, ale nie musiał ich stosować, choć

Mordasewicz krytycznie o umowach śmieciowych; jest na to rozwiązanie

, powinna być zawierana umowa kodeksowa, czyli umowa o pracę. Państwowa Inspekcja Pracy powinna dokonywać kontroli. My, pracodawcy, jesteśmy przeciwko takiemu naciąganiu, ponieważ dla nas osoby zatrudniające na umowach cywilnoprawnych stanowią nieuczciwą konkurencję" - powiedział. Jak dodał, jest na

Nie musisz sumować wartości zamówień, jeśli nie mogłeś przewidzieć konieczności ich udzielenia

Pytanie Na początku roku udzieliliśmy w trybie zapytania o cenę zamówienia na usługę sprzątania basenu. Zamówienie ma wartość szacunkową 96.000 zł. Umowa została podpisana na rok i wygasa 31.12.2012 r. W połowie roku władze uczelni podjęły decyzję o zwolnieniach z przyczyn ekonomicznych m.in

Prezes NIK: 11 lat temu prowadziliśmy w KBW identyczną kontrolę. Wnioski były złe. Mam deja vu

z tym, jak przygotowano się do przetargu i jak wyglądała Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (podstawowy dokument w przetargach - red.), nie tylko zresztą przy tym przetargu, ale i poprzednich. Stąd też decyzja o przyspieszeniu kontroli, która miała się zacząć w styczniu. Ale oceniliśmy, że

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku konsorcjum

. Ponadto wszyscy członkowie konsorcjum pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych Podkreślić należy, że Prezes UZP w jednej z kontroli podał, że jest teoretycznie możliwa

Ustawa PZP - DZIAŁ IX: Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 220. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych i kontroli, które ich dotyczą, stosuje się przepisy dotychczasowe. 2. Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się

Afera na ponad 100 mln zł w Ministerstwie Sprawiedliwości. Interweniuje CBA

Zawiadomienie Centralnego Biura Antykorupcyjnego ma związek z kontrolą, którą CBA prowadziło od 20 marca do 18 października 2013 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości. Kontrola dotyczyła lat 2007-13 i obejmowała "sprawdzenie decyzji dotyczących udzielania zamówień publicznych oraz rozporządzania

PZP - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie; 7) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

Czy można opublikować w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu poniżej 14.000 euro?

publicznych nie zawiera przepisów regulujących udzielanie czy kontrolę prawidłowości udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. W praktyce możliwe jest jednak zamieszczenie w Biuletynie ZP ogłoszenia o zamówieniu, którego

Czy musisz udzielić zamówienia publicznego na brakujący asortyment?

Publicznych nr 1/2011. Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). * Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą, także zamówień

Eksperci o noweli dot. zamówień publicznych: krok w dobrym kierunku

W środę wchodzi w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która stanowi, że przy zamówieniach o wartości do 30 tys. euro nie trzeba będzie organizować przetargów. Dotychczas próg ten wynosił 14 tys. euro. "Nowelizacja Prawa zamówień publicznych to krok w dobrym kierunku, postulowaliśmy

NIK: Drogowcy ustawiali przetargi, powiązania rodzinne

Co roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleca zamówienia dotyczące zorganizowania zimowych dyżurów. W ich trakcie wysyłane są pługi, solarki, a także piaskarki tam, gdzie z powodów złych warunków pogodowych, wymagana jest interwencja. Właśnie tym zamówieniem, w olsztyńskim oddziale

KE o korupcji: wdrażanie zaleceń NIK i CBA powinno być obowiązkowe

Izby Kontroli nie są wiążące i często nie są wdrażane. Brakuje mechanizmu ich egzekwowania. To poważna kwestia. Niezwykle istotne jest wprowadzenie mechanizmu, który gwarantowałby szybkie i pełne wdrażanie tych rekomendacji. Podobnie wygląda sprawa wdrażania zaleceń wynikających ze śledztw Centralnego

Skarbówka zabija mu firmę. Apel przedsiębiorcy do Komorowskiego na YouTubie

firmie należy się 33,5 mln zł zwrotu podatku VAT. Konta Nexy zostały zamrożone na poczet długów, a kontrole trwały i trwały. To sprawiło, że firma zaczęła padać. - Ciągniemy resztkami sił. Oprócz mnie są tu jeszcze dwie pracownice. Otrzymujemy od kontrahentów zamówienia, zapytania o sprzęt, ale nie

NIK: o zbyt wielu przetargach rozstrzyga najniższa cena

nieszczęście być podwykonawcami dużych inwestycji" - podkreślił. Ocenił, że nie jest dobrze, iż rozstrzygającym kryterium w ponad 90 proc. przetargów publicznych jest wyłącznie najniższa cena. "Najwyższa Izba Kontroli opowiada się za potrzebą zmiany przepisów ustawy o zamówieniach publicznych"

Gdańsk. Akt oskarżenia przeciwko byłemu dyrektorowi sądu okręgowego. Inwestycja bez przetargu

- informuje Magdalena Mazur-Prus, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. - Naruszenia polegały na niezastosowaniu prawidłowego ogłoszenia o zamówieniu, pominięciu procedury zamówień publicznych oraz niezachowaniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców. Zamówienie na

Czy możesz zawrzeć umowę na dostawę Internetu na okres powyżej 4 lat?

.). * Autorka jest Głównym Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP.  Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie oficjalne stanowisko UZP

Śledztwo dotyczące przebudowy drogi nr 91 we Włocławku

poinformowała o wynikach kontroli dwóch z czterech etapów przebudowy drogi we Włocławku i skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa - bez wskazania konkretnych osób. W ocenie NIK funkcjonariusze publiczni wskutek nieprawidłowego zarządzania i nadzoru nad inwestycją

Bilfinger Infrastructure i Polbud z najtańszą ofertą na obwodnicę Góry Kalwarii

) i kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zostanie podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą, podano również. Planowany termin zakończenia robót to połowa 2019 roku. Projekt zakłada budowę odcinków: w ciągu DK 79 o długości ok. 5 km oraz DK 50 długości ok. 4 km. Przyszła droga o parametrach

1,3 mld zł GDDKiA planuje przeznaczyć na południową obwodnicę Olsztyna

zadania w 31 miesięcy, pozostali zadeklarowali 28-miesięczny termin realizacji zadania z wyłączeniem okresów zimowych. Jak podał Karol Głębocki kolejnym etapem przetargu będzie weryfikacja złożonych ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru

WEI negatywnie ocenia nowe prawo zamówień publicznych

wcześniej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK), która zwraca uwagę na efektywność wydawania pieniędzy w ramach zamówień publicznych. "WEI stoi na stanowisku, że najlepszym wyjściem byłoby ograniczenie badania ceny przez zamawiającego przy udziale niezależnych ekspertów, ale z wykluczeniem udziału

Zamawianie jedzenia on-line. Polacy coraz częściej z niego korzystają

serwis, by wyświetlił tylko restauracje z darmową dostawą). Gdy zdecyduję się na konkretną restaurację, mój tablet lub smartfon wyświetla jej pełne menu z cenami. Jeszcze kilka kliknięć i przechodzę do płatności (online lub przy odbiorze). Zamówienie pędzi do restauracji. Tam terminal wypluwa kwitek z

Korzyści z zamieszczenia ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej

Ogłaszając przetarg dotyczący udzielenia zamówienia publicznego zamawiający zobowiązany jest, w zależności od wartości zamówienia, opublikować ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub Biuletynie Zamówień Publicznych. Bez względu na wartość udzielanego zamówienia przepisy ustawy

Mordasewicz: nie ma podstaw, by kwestionować umowę ZUS z Asseco

, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego ZUS są kontrolowane przez Urząd Zamówień Publicznych, Najwyższą Izbę Kontroli oraz KPRM. Ostateczne wyniki tych kontroli pokażą, czy przypadkiem te instytucje czegoś nie znajdą. My (rada nadzorcza - PAP) nic takiego dziś nie znaleźliśmy" - powiedział. Wskazał

Jaki jest termin, w którym należy oszacować wartość zamówienia?

.). * Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą, także zamówień publicznych. www.portalzp.pl  

NIK krytykuje wydatki miast na promocję. Zlecenia bez przetargów

, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Warszawie) nierzetelnie ustalano wartość zamówień lub nie przedłożono do kontroli dokumentacji potwierdzającej podane wyliczenia (zamówienia na ponad 32 mln zł). Na przykład w Katowicach wartość dwóch zamówień na promocję poprzez sport określono na podstawie wniosków

Nie stać nas na kanarów. Czy ktoś sprawdzi nam bilety?

przetarg, tym razem z niższymi wymaganiami. W zamówieniu z czerwca zarząd chciał, aby kontrolerzy zwycięskiej firmy przeprowadzali minimalnie 8 tys. kontroli miesięcznie, a w trakcie wakacji - 6 tys. miesięcznie. W ciągu miesiąca mieli znaleźć i ukarać co najmniej 3 tys. gapowiczów (w wakacje - 2,5 tys

Mordasewicz krytycznie o umowach śmieciowych: Jest na to rozwiązanie

umowa kodeksowa, czyli umowa o pracę. Państwowa Inspekcja Pracy powinna dokonywać kontroli. My, pracodawcy, jesteśmy przeciwko takiemu naciąganiu, ponieważ dla nas osoby zatrudniające na umowach cywilnoprawnych stanowią nieuczciwą konkurencję - powiedział. Jak dodał, jest na to rozwiązanie. Wyjaśnił, że

Śląskie. NIK negatywnie ocenia KZK GOP; Związek się broni

Najwyższej Izby Kontroli były "wybrane zagadnienia funkcjonowania" KZK GOP w latach 2010-2014. Izba - jak wynika z opublikowanych w piątek wyników kontroli - dopatrzyła się nieprawidłowości m.in. przy wybranych zamówieniach publicznych, przy realizacji dwóch projektów unijnych, w zakresie kosztów

GDDKiA: Budimex i Strabag najbliżej dokończenia A4 Rzeszów - Jarosław

, dokumenty przetargowe zostaną przekazane do kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. - Jeżeli wynik kontroli będzie pozytywny, kolejnym etapem będzie wpłacenie przez wykonawcę finansowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a następnie podpisanie umowy - tłumaczy Bartosz Wysocki z Rzeszowskiego

Mordasewicz: nie ma podstaw, by kwestionować umowę ZUS z Asseco

"W świetle dokumentów, które posiadamy oraz wyników kontroli nie ma podstaw do kwestionowania umowy zawartej z Asseco Poland" - powiedział PAP tuż po zakończeniu posiedzenia rady nadzorczej ZUS Mordasewicz. Dodał, że opinie prawne, które otrzymała rada Zakładu stwierdzają, że prawo nie

"PB": Urzędnicy dokręcą śrubę budowlańcom

; pisze, że Urząd Zamówień Publicznych przedstawił właśnie propozycje zmian w prawie zamówień publicznych, które wzmocnią kontrolę zamawiających nad generalnymi wykonawcami. "Zamawiający będzie mógł zastrzec obowiązek wykonania przez samego wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane

KIO: Spalarnia nie złamała prawa. Nie straci 400 tys. zł

To oznacza, że Zakład Unieszkodliwiana Odpadów nie straci 400 tys. zł, jakie po kontroli Urzędu Zamówień Publicznych i stwierdzonych nieprawidłowościach postanowił zabrać Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Fundusz czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem przyznanych na tę inwestycję funduszy unijnych

Szef RN ZUS żąda wyjaśnień ws. przetargu za 600 mln zł

komunikacie, że prezes Urzędu ma obowiązek przeprowadzenia obligatoryjnej kontroli prawidłowości postępowania przetargowego wyłącznie w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, jeśli ich wartość jest równa lub przekracza 10 mln euro w przypadku dostaw lub usług. Tymczasem zamówienie udzielane

Konsorcjum z Erbudem oraz Strabag z najtańszymi ofertami na S7 pod Ostródą

ofert oraz Kontrola Uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena – 90 %, termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%, gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia

CNT złożyło w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Mercuria Energy Trading

Warszawa, 01.10.2014 (ISBnews) - Centrum Nowoczesnych Technologii z siedzibą w Sosnowcu złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na koncentrację w związku z zamiarem przejęcia kontroli nad Mercuria Energy Trading z siedzibą w Warszawie, podał Urząd. Wniosek

UKE: raport z kontroli Polskiej Grupy Pocztowej w drugiej połowie lipca

Rzecznik UKE powiedział PAP, że w piątek kończą się działania kontrolne w Polskiej Grupie Pocztowej (PGP). "W czerwcu będzie trwać dalej kontrola w spółkach InPost i Ruch, czyli w podmiotach współpracujących z PGP" - podkreślił. Piekarz wyjaśnił, że PGP ma 30 dni na podpisanie protokołu

Kiedy możesz udzielić zamówienia dodatkowego na roboty budowlane?

swych zaniechań czy zaniedbań powstała konieczność rozszerzenia wykonania zakresu zamówienia innego niż pierwotnie zakładany. Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). Autorka jest naczelnikiem w Departamencie Kontroli UE UZP

"Puls Biznesu": Fast foody pod lupą inspektorów

Na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzono 1663 partii żywności w 85 takich punktach gastronomicznych. Placówki wybrano na podstawie skarg, wyników poprzednich kontroli, a także losowo. Najwięcej zastrzeżeń, bo prawie w co drugim lokalu (45,9 proc.), budziły informacje o

Barter to też zamówienie publiczne

przez Urząd Zamówień Publicznych rozliczenie barterowe także podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych. Z interpretacją obowiązujących przepisów możemy zapoznać się dokonując na przykład analizy uzasadnienia wniosków z kontroli poprawności udzielania zamówień publicznych prowadzonych przez

Cichocki: do końca czerwca koniec kontroli KPRM w ZUS

O kontrolę był pytany premier Donald Tusk, który w Katowicach spotkał się z przedstawicielami górniczych związków zawodowych. Dziennikarze chcieli wiedzieć, czy są już jakieś wyniki kontroli kancelarii premiera w ZUS, a jeżeli nie, to kiedy zostaną opublikowane. "Wystąpienie pokontrolne do

Chcesz ujawnić kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia? Sprawdź, czy możesz!

: art. 86 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).  * Autorka jest głównym specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień

W Polsce mało błędów w wydawaniu unijnych pieniędzy

częstotliwości błędów stwierdzanych w audytach ETO - tłumaczy Augustyn Kubik, członek ETO. Przy okazji prezentacji raportu przedstawiciele Trybunału przyznali, że polski system kontroli unijnych projektów należy do najskuteczniejszych w Europie. - Musimy jeszcze aktywniej włączyć się w kontrolowanie wydatków

Drogowcy znają już oferty na budowę fragmentu "siódemki"

ofert oraz kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - informuje Karol Głębocki z olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena (90 proc.), termin realizacji zamówienia (5

Strabag i Heilit+Woerner z najtańszymi ofertami na 2 odcinki S7 Nidzica-Napierki

będzie weryfikacja złożonych ofert oraz kontrola uprzednia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria: cena – 90%, termin realizacji zamówienia - 5% oraz gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w

GDDKiA: do połowy 2018 r. powstanie zachodnia obwodnica Radomia

podpisania umowy, które nastąpi po kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W ramach inwestycji powstaną dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu każda i pasem awaryjnym. Równolegle przebiegać będą drogi dojazdowe zapewniające komunikację lokalną. Wybudowane zostaną m.in. chodniki, ścieżki rowerowe

Oferta Dragados warta 729 mln zł brutto najkorzystniejsza na obwodnicę Radomia

była cena, termin wykonania oraz okres gwarancji. Wszystkie siedem podmiotów, które złożyły oferty w przetargu deklarowało budowę drogi w ciągu 30 miesięcy i udzieliło gwarancji na 10 lat. "Kolejnym etapem jest kontrola prezesa Urzędu Zamówień Publicznych a ostatnim - podpisanie umowy z

Bez aresztów dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

dostawała sygnały o niepokojących zjawiskach przy informatyzacji ZUS. Kontrolę w instytucji zleciła kancelaria premiera oraz Najwyższa Izba Kontroli. Izba badała zamówienia publiczne dotyczące Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) ZUS za lata 2010-13. Ustaliła, że "przebieg postępowania (...) nie

NIK położy większy nacisk na kontrole skuteczności i efektywności

zamówieniach publicznych, ale w sposób szczególny będzie sprawdzać, czy państwo osiągnęliście to, co było wpisane jako wartość z realizacji tego projektu" - powiedział. Ostrzegł, że decyzje o odebraniu części lub całości dofinansowania unijnego - w efekcie kontroli prowadzonych przez Europejski Trybunał

Nie ma podstaw, by kwestionować umowę ZUS z Asseco?

- W świetle dokumentów, które posiadamy, oraz wyników kontroli nie ma podstaw do kwestionowania umowy zawartej z Asseco Poland - powiedział dziś Mordasewicz tuż po zakończeniu posiedzenia rady nadzorczej ZUS. Dodał, że opinie prawne, które otrzymała rada Zakładu, stwierdzają, że prawo nie zostało

Cena ważniejsza niż etat. Nawet dla samej PIP. Wielka kompromitacja

PIP. Zgodnie z prawem urząd jest powołany do "sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy", a także "przepisów dotyczących legalności zatrudnienia". W ogłoszonym 24 lutego przetargu jedynym kryterium jego rozstrzygnięcia była zaś... cena. Tymczasem według "

Nadzór inwestorski nad zadaniem, które nie jest robotą budowlaną

zamawiającego na budowie. Uwaga! Funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego jest ściśle powiązana z robotami budowlanymi. Nadzór inwestorski także przy skomplikowanych dostawach Jeżeli przedmiotem zamówienia jest wymagająca kontroli i nadzoru przez fachowca, skomplikowana technicznie dostawa z instalacją, nie

Boeing coraz lepiej zarabia. Chce produkować 12 dreamlinerów miesięcznie

Zysk netto firmy w III kw. wzrósł do 1,16 mld dolarów. To oznacza, że zysk na akcję wyniósł 1,51 dolara (1,35 dolara w analogicznym okresie ubiegłego roku). Ogółem obroty Boeinga wzrosły o 11 proc., do 22,13 mld dolarów. W sumie zamówienia amerykańskiej firmy warte są 415 mld dolarów. To głównie

Prokuratura umarza sprawę kontroli skarbowej. Idzie o 15 milionów

mln zł zwrotu podatku VAT.Problem w tym, że konta Nexy zostały zamrożone na poczet długów, a kontrole trwały i trwały. To sprawiło, że firma zaczęła padać.- Ciągniemy resztkami sił. Oprócz mnie są tu jeszcze dwie pracownice. Otrzymujemy od kontrahentów zamówienia, zapytania o sprzęt, ale nie jesteśmy

"Rz": Samorządy nie kontrolują pieniędzy i korupcji

mechanizmy kontroli zamówień publicznych - nie ma więc dobrej ochrony, np. w przypadku ewentualnej korupcji przy przetargach.Władze lokalne tłumaczą, że często brak im pieniędzy na zorganizowanie systemu kontroli. Ale Izba podkreśla, że taka sytuacja świadczy także o niewystarczającej świadomości wśród

Chińscy oszuści i hakerzy wzięli na cel Europę Wschodnią

i wyłącznie przez internet. Drugi sekretarz wydziału Adam Ryszkowski dzieli szwindle na oszustwa, wyłudzenia, ataki hakerskie i tzw. przekręty z Xi'anu. W klasyfikacji WPHI oszustwa polegają na niewysłaniu zamówionego i opłaconego towaru lub na wysłaniu towaru fatalnej jakości, którego importer nie

Tryb zapytania o cenę w zamówieniach poniżej progów unijnych?

, gdyż kontrole projektów, jak również większość wytycznych dotyczących realizacji projektów kładą duży nacisk na pełną konkurencyjność przy udzielaniu zamówień ze środków UE, a tryb zapytania o cenę nie jest trybem w pełni konkurencyjnym. Podstawa prawna: art. 70 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Podkarpackie. Wybrano wykonawcę odcinka drogi S19 k. Rzeszowa

Dodał, że konsorcjum złożyło w przetargu najkorzystniejszą ofertę. "Kolejnym etapem będzie przekazanie dokumentów z postępowania do kontroli uprzedniej prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku braku odwołań pozostałych stron postępowania oraz pozytywnego wyniku kontroli, będzie można

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Zdjęcia - kontrola zamówień