kontraktacja pozabilansowa

Zysk netto Magellana spadł r/r do 9,86 mln zł w III kw. 2016 r.

;kontraktacji bilansowej zrealizowanej w trzecim kwartale 2015 roku. Kontraktacja III kwartału 2016 roku stanowi 32% kontraktacji bilansowej zrealizowanej w okresie 9 miesięcy 2016 roku. Natomiast kontraktacja pozabilansowa w III kwartale 2016 roku była równa 137 820 tys. zł i była wyższa o 62 935 tys. zł