konsekwencje odmowy podpisania umowy wykluczenie

Marek Okniński

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego jest podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu może odmówić podpisania umowy - konsekwencje takiej odmowy będą jednak zależeć od stanu faktycznego, w którym wykonawca odstąpił od podpisania umowy na warunkach zawartych w złożonej uprzednio ofercie przetargowej.

Ustawa PZP - Rozdział 2: Odwołanie

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP), Dział VI: Środki ochrony prawnej, Rozdział 2: Odwołanie

Jakie błędy popełniają osoby zaciągające kredyty mieszkaniowe?

Stare powiedzenie mówi, że mądrzy ludzie uczą się na cudzych błędach, a nie na swoich. Jeśli zamierzasz zaciągnąć kredyt mieszkaniowy, uniknij tych, które - według doradców Open Finance - popełniali inni

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Konsekwencje odmowy podpisania umowy

Zakończeniem procedury wyboru wykonawcy zamówienia publicznego jest podpisanie umowy z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu może odmówić podpisania umowy - konsekwencje takiej odmowy będą jednak zależeć od stanu faktycznego, w którym