komunikaty emitent petrolinvest

Przegląd informacji ze spółek

także inwestycji STK Group w akcje OT Logistics za 23,4 mln zł, wynika z komunikatu OT Logistics. Grupa Azoty postanowiła o niedokonywaniu korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015, podała grupa. MOL Plc. ma umowę kredytu obrotowego na kwotę 615 mln euro z grupą dziesięciu banków

Przegląd informacji ze spółek

opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności emitenta, mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju oraz ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego ze względu na spór z Energa-Operator, poinformowała spółka. Pragma Faktoring przyjęła strategię na lata 2017-2020, która zakłada

Przegląd informacji ze spółek

. Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 22,9 mln zł w kwietniu br. i były wyższe o 11% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po czterech miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 11% r/r do 84,5 mln zł. Florida Investments zrealizowało kolejny etap transakcji odwrotnego przejęcia emitenta