komornik żywiec

Iwona Szpala, Małgorzata Zubik

Marek M. Kolekcjoner kamienic

Marek M. Kolekcjoner kamienic

Pierwszy warszawski kupiec roszczeń reprywatyzacyjnych, wobec którego sformułowano akt oskarżenia.

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

przeznaczy na rozwój gry "Komornik", podała spółka. W emisji wzięło udział 49 inwestorów, a pozyskane środki stanowią 7,6% obecnego kapitału zakładowego spółki. Źródło: ISBnews Kool2Play: Przydzielił wszystkie akcje oferowane w pierwszej publicznej ofercie pozyskując 2,5 mln zł, podała