komisja nadzoru finansowego warszawa

PAP

KNF przeciwko nabyciu większościowego pakietu akcji D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej

KNF przeciwko nabyciu większościowego pakietu akcji D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej

Komisja Nadzoru Finansowego zgłosiła jednogłośny sprzeciw wobec perspektywy nabycia przez austriacką firmę ubezpieczeniową D.A.S. Rechtsschutz AG większościowych udziałów D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej SA z siedzibą w Warszawie - wynika z komunikatu wydanego po wtorkowym posiedzeniu KNF.

Jest wniosek o ogłoszenie upadłości SKOK-u Wołomin. "W obecnej sytuacji nie można pomóc SKOK-owi"

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała w piątek o wystąpieniu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie - podał nadzorca w komunikacie.

KNF wystąpi z wnioskiem o upadłość SKOK w Wołominie

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała w piątek o wystąpieniu do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ z wnioskiem o ogłoszenie upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie - podał nadzorca w komunikacie.

KNF wystąpi z wnioskiem o upadłość SKOK Wołomin. Co z pieniędzmi?

KNF wystąpi z wnioskiem o upadłość SKOK Wołomin. Co z pieniędzmi?

Kasy Krajowej co do ewentualnego wsparcia płynnościowego SKOK Wołomin. "Na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2014 r. KNF wysłuchała stanowiska Kasy Krajowej. Kasa Krajowa oświadczyła, że w obecnej sytuacji nie znajduje formuły na udzielenie pomocy finansowej SKOK Wołomin" - wskazał nadzorca

Człowiek Hanny Gronkiewicz-Waltz popilnuje nam banków

Człowiek Hanny Gronkiewicz-Waltz popilnuje nam banków

Warszawskiego. Ma bogate doświadczenie urzędnicze, zna się też na rynku finansowym. W latach 1982-1991 pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, potem 17 lat spędził w centrali Narodowego Banku Polskiego, był m.in. zastępcą Wojciecha Kwaśniaka, ówczesnego Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego. Od

Handel akcjami DSS zawieszony. Brak raportu za I kwartał

upublicznienia wyników finansowych najpóźniej do 15 maja. Tymczasem dzień wcześniej spółka poinformowała w komunikacie, że raport kwartalny zostanie opublikowany najpóźniej do 15 czerwca. - W przypadku przekazania przez DSS raportu okresowego za pierwszy kwartał br. przed dniem 15 czerwca br. obroty akcjami

Senator Bierecki nie chce kontroli finansowej

Senator Bierecki nie chce kontroli finansowej

kompetencje kierowanej przez prezesa Biereckiego Krajowej SKOK i przekazuje większość uprawnień (poza tzw. nadzorem bieżącym) Komisji Nadzoru Finansowego, która pilnuje też banków.Teraz posłowie PO przygotowują kolejną nowelizację ustawy o SKOK-ach. Chodzi w niej o to, by pieniądze członków SKOK-ów weszły pod

Czas na scalenie

Czas na scalenie

przeprowadzenie ewentualnych działań chroniących przed kwalifikacją do tego segmentu. Regulacje te zostały przyjęte w maju". Scalanie akcji Działania regulacyjne wobec spółek o minimalnej wartości na akcje wymusiła na warszawskiej giełdzie Komisja Nadzoru Finansowego, ponieważ nie podobał jej się sposób

KNF umieściła na liście ostrzeżeń publicznych TJB Trading z Luksemburga

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) umieściła na liście ostrzeżeń publicznych podmiot TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu Właściwa prokuratura: Prokuratura Okręgowa w Warszawie. (ISBnews)  

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na krótką sprzedaż

Komisja jednogłośnie zatwierdziła też zmiany w Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.Obecny kształt regulacji, będący efektem współpracy GPW i KDPW z nadzorem finansowym, wyposaża giełdę i depozyt w narzędzia do zmitygowania nadmiernych ryzyk, przy jednoczesnym stworzeniu

Laureat Nobla Myron S. Scholes w Warszawie: Uratuje nas innowacyjność

Laureat Nobla Myron S. Scholes w Warszawie: Uratuje nas innowacyjność

finansowego i szukał recept, jak zapobiec problemom w przyszłości. - Do kryzysu przyczynił się zbyt mały nadzór nad instrumentami finansowymi tworzonymi przez banki. - Nawet teraz kiedy przeglądam bilanse banków, nie wiem dokładnie, w jakie instrumenty finansowe inwestują - mówił Scholes. - Przez ostatnie 20

Pożar w budynku UOKiK i KNF ugaszony

Pożar wybuchł tuż po godz. 12, prawdopodobnie w piwnicy budynku przy pl. Powstańców Warszawy, gdzie swoje siedziby mają UOKiK i KNF. - Natychmiast ewakuowano cały budynek - mówi Małgorzata Cieloch, rzeczniczka urzędu. Dodaje też, że ze względu na dym, który unosi się wewnątrz budynku, UOKiK nie

PGE złożyła prospekt emisyjny w KNF

- Ostatnie miesiące, to dla nas okres bardzo intensywnej pracy. Rozpoczęliśmy proces konsolidacji Grupy Kapitałowej oraz uruchomiliśmy kolejne istotne inwestycje związane z naszym programem, w ramach którego do 2012 r. planujemy zainwestować około 39 mld zł. Rozwija się także projekt budowy pierwszy

GPW zawiesza obrót akcjami Banco Santander od 8 stycznia

Warszawa, 08.01.2015 (ISBnews) – Obrót akcjami Banco Santander zostaje zawieszony od 8 stycznia w związku z zawieszeniem obrotu papierami tej spółki na rynku hiszpańskim, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). „Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano

KNF: Średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 31,993% za ostatnie 3 lata

Warszawa, 07.10.2014 (ISBnews) - Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od 30 września 2011 r. do 30 września 2014 r. wyniosła 31,993%, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).  "Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  jednogłośnie

Szymon Midera ma zgodę KNF na objęcie stanowiska przesa Banku Pocztowego

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Szymona Midery na stanowisko prezesa Banku Pocztowego, poinformowała Komisja. "KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie pana Szymona Midery na stanowisko Prezesa Zarządu Banku

KNF zatwierdziła prospekt Murapolu wz. z programem obligacji do 100 mln zł

Warszawa, 13.03.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Murapolu w związku z ofertą publiczną obligacji w ramach Programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego

KNF zatwierdziła memorandum Bumechu w związku z ofertą akcji serii F

Warszawa, 28.10.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne Bumechu w związku z ofertą akcji serii F, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono memorandum informacyjne sporządzone przez Bumech SA z

KNF udzieliła zezwolenia na działalność PKO Towarzystwo Ubezpieczeń

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez PKO Towarzystwo Ubezpieczeń, podała Komisja. „(...) W skład pierwszego zarządu wchodzą: Sławomir Łopalewski – prezes zarządu, Danuta

Giełda zawiesiła obrót Cash Flow, Alterco, Euroimplant i Inventum TFI

Warszawa, 17.11.2014 (ISBnews) – Giełda zawiesiła obrót akcjami Cash Flow, Alterco, Euroimplant i Inventum TFI na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała GPW w odrębnych komunikatach. Obrót akcjami spółki Cash Flow, Euroimplant i Inventum zawieszono do końca dnia 17 grudnia

KNF dodała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę ArtNews

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) dodała na listę ostrzeżeń publicznych spółkę ArtNews z siedzibą w Warszawie, podał Urząd. "Na liście ostrzeżeń publicznych został dodany podmiot: ArtNews S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 361811)" - czytamy w

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii C Kino Polska TV

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kino Polska TV w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, poinformowała Komisja. Firmą inwestycyjną jest Noble Securities.   

KNF: Michał Kowalczewski może kupić udziały w Mercurius DM

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nie sprzeciwi się zamiarowi bezpośredniego nabycia udziałów w Mercurius Dom Maklerski przez Michała Kowalczewskiego, podała Komisja.  "KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu

KNF: Banki mogą zgłaszać zainteresowanie restrukturyzacją SKOK Wesoła do 27 IV

Warszawa, 26.03.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oceniła, że w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki udziału w restrukturyzacji SKOK Wesoła. Banki zainteresowane udziałem w tym procesie mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do 27 kwietnia 2015 r. włącznie

Giełda zawiesiła obrót akcjami Starhedge i Cash Flow

zawiesiła w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). (ISBnews)  

KNF przyjęła Rekomendację P dotyczącą zarządzania ryzykiem płynności w bankach

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła Rekomendację P dotyczącą zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków.  KNF chce by rekomendacja została wprowadzona przez banki do końca tego roku, poinformowała Komisja. Rekomendacja P

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Biomed-Lublin

Warszawa, 19.01.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Biomed-Lublin w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B,C,D,E, poinformowała Komisja. „Z upoważnienia Komisji

Sąd nie uwzględnił zażalenia KNF na umorzenie śledztwa ws. Pay Trade Polska

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowił nie uwzględniać zażalenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i utrzymać w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu śledztwa wobec Pay Trade Polska z siedzibą w Warszawie, podał

GPW wykluczyła akcje Bakallandu z obrotu giełdowego

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wykluczył z obrotu giełdowego na głównym rynku GPW akcje Bakallandu w związku ze zgodą Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zniesienie dematerializacji akcji spółki, podała giełda. "Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3

KNF: Sąd utrzymał w mocy zaskarżone umorzenie postępowania ws. GryfBank

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) – Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie, podała Komisja Nadzoru Finansowego. GryfBank SA Adam Karaczun znajduje

Tomasz Krzak ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa Plus Banku

Warszawa, 08.09.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na powołanie Tomasza Krzaka na funkcję prezesa zarządu Plus Banku, podał Urząd. "Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie pana Tomasza Krzaka na stanowisko prezesa zarządu Plus Bank SA."

Nadzorze, dalej od polityki!

usytuowanie Komisji Nadzoru Finansowego - urzędu, który odpowiada za stabilność banków, a przede wszystkim za bezpieczeństwo depozytów ich klientów - gwarantuje nam brak powtórki z rozrywki. Rozbujanie kredytów frankowych było typowym przykładem pomysłu w krótkim terminie radującego wszystkich - jak najwięcej

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Bezpieczny Przelew sp. z o.o.

Warszawa, 14.11.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych firmę  Bezpieczny Przelew sp. z o.o., podał Urząd. "Na listę ostrzeżeń publicznych wpisany został podmiot Bezpieczny Przelew sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 448689

KNF: Aktywa netto OFE spadły o 50% r/r do 149,05 mld zł na koniec 2014 r.

Warszawa, 27.02.2015 (ISBnews) - Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) spadły do 149,05 mld zł na koniec grudnia 2014 r. wobec 299,27 mld zł rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie. Liczba członków OFE sięgnęła na koniec grudnia 16,621 mln osób, zaś

Sąd wydał wyrok skazujący ws. Dobralokaty z listy ostrzeżeń KNF

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał prawomocny wyrok skazujący w sprawie spółki Dobralokata umieszczonej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na liście liście ostrzeżeń publicznych, podał Urząd. Dobralokata została umieszczona na liście ostrzeżeń

GPW zawiesiła notowania 6 spółek za brak raportów za IV kw. 2014 r.

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesiła notowania następujących spółek: Euroimplant, Ideon, Cash Flow, Clean&Carbon Energy, Dolnośląskie Surowce Skalne oraz Gant Development, podała giełda. Wcześniej z takim żądaniem do GPW zwróciła się Komisja

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Advice Łukasz Goławski

Warszawa, 22.05.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych podmiot Advice Łukasz Goławski, podała KNF. "Na listę ostrzeżeń publicznych wpisany został podmiot ADVICE Łukasz Goławski (NIP 5372358284)" – czytamy w komunikacie

GPW zawiesiła obrót akcjami Alterco do 15 września na żądanie KNF

Warszawa, 19.08.2014 (ISBnews) – Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesiła obrót akcjami spółki Alterco do 15 września 2014 r. włącznie na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała giełda. Powodem jest nieprzekazanie przez spółkę do publicznej wiadomości

MF podtrzymuje stanowisko w sprawie rozliczania wpłat banków na rzecz BFG

Warszawa, 13.02.2015 (ISBnews) – Ministerstwo Finansów podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące rozkładania w czasie kosztów banków związanych z obowiązkowymi wpłatami na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), wynika z pisma przesłanego przesłanego przez resort do Komisji Nadzoru

S&P podtrzymał rating Santandera na poziomie BBB+/A-2 z perspektywą stabilną

emisyjna nowych akcji została ustalona na 6,18 euro za sztukę. Banco Santander jest większościowych akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK. Bank jest notowany na GPW od grudnia 2014 r. - zobowiązał się do wejścia na warszawski parkiet wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), kiedy Komisja w 2012 r

Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń ma zgodę KNF na prowadzenie działalności

Warszawa, 07.10.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń SA z Wrocławia, poinformowała Komisja. "Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń

Sąd oddalił zażalenie KNF na umorzenie postępowania wobec Uinvest LLC

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) – Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania w sprawie spółki Uinvest LLC, umieszczonej przez KNF na

Noble Securities ma zgodę KNF na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego

Warszawa, 21.10.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła Noble Securities SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego, poinformowała KNF. Noble Securities S.A. to jeden z pierwszych domów maklerskich, działający

Kasa Krajowa SKOK: Lech Kaczyński chciał nadzoru państwowego nad SKOK-ami

prezydenckim z 2008 r. rzeczywiście była mowa o nadzorze, jednak realizację postanowień tego nadzoru miała nadzorować Kasa Krajowa SKOK" - komentuje to stanowisko szefowa sejmowej Komisji Finansów Publicznych Krystyna Skowrońska (PO). Zdaniem posłanki PO przyjęty potem nadzór Komisji Nadzoru Finansowego

Polimex złożył pozew do sądu o odszkodowanie od byłych członków zarządu

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z nałożenia na spółkę kary pieniężnej decyzja Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie. W

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publ. Infinite Investment Wójcik i Wspólnicy

Warszawa, 22.07.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych podmiot Infinite Investment Wójcik i Wspólnicy Sp. k. (obecnie W & Associates J. Wójcik Sp. k.), podała KNF. "Na listę ostrzeżeń publicznych wpisany został podmiot Infinite

KNF żąda zawieszenie notowań 6 spółek za brak raportów za IV kw. 2014 r.

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zwróciła się do GPW z żądaniem zawieszenia notowań giełdowych następujących spółek: Euroimplant, Ideon, Cash Flow, Clean&Carbon Energy, Dolnośląskie Surowce Skalne oraz Gant Development, podała Komisja. Powód zawieszenia to

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Serinus Energy

Warszawa, 26.09.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Serinus Energy Inc. w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym łącznie 38.479.608 akcji (firma inwestycyjna - Dom Inwestycyjny Investors SA), podał Urząd

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji serii R Polimeksu

Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Polimex-Mostostal w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii R, podał urząd. Firmą inwestycyjną jest Millennium Dom Maklerski. Pod

Kurs akcji Banco Santander wzrósł o 1,02% na debiucie na rynku głównym GPW

spółką notowaną na głównym rynku GPW. Banco Santander jest większościowych akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK. Bank zobowiązał się do debiutu na GPW wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), kiedy Komisja w 2012 r. wydawała zgodę na przejęcie Kredyt Banku przez BZ WBK. (ISBnews)

GPW: Akcje Banco Santander wejdą do obrotu na rynku głównym 3 grudnia

spółki Banco Santander, S.A., o wartości nominalnej 0,50 euro każda" - czytamy w uchwale. Banco Santander jest większościowych akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK. Banco Santander zobowiązał się do debiutu na GPW wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), kiedy Komisja w 2012 r. wydawała zgodę

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Private Equity Managers

Warszawa, 11.03.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Private Equity Managers (PEM) w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz E

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny akcji SMT serii D, E i F

Warszawa, 03.06.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny SMT w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, E i F, podał Urząd. Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Grupa

GPW zawiesiła notowania Indygotech Minerals i Euroimplant

Warszawa, 04.09.2014 (ISBnews) - Giełda zawiesiła notowania akcji spółek Indygotech Minerals i Euroimplant na głównym rynku na okres odpowiednio do 30 września i 3 października, podała GPW. Decyzja została podjęta na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, podała GPW w uchwałach dotyczących obu

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Uinvest LLC

Warszawa, 06.06.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Uinvest LLC, podał Urząd. Uinvest LLC został wpisany w rubryce „Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ust. 1–3 ustawy Prawo bankowe

Eques TFI złożył w UOKiK wniosek o zgodę na przejęcie Inventum 5 FIZAN

. Wniosek wpłynął 12 grudnia; sprawa jest w toku, podano również. Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA uzyskało zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie tworzenia, reprezentacji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kwietniu 2007 roku

KNF zatwierdziła prospekt Pol-Mot Auto w zw. z emisją obligacji

Warszawa, 20.02.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Pol-Mot Auto sporządzony w związku z ofertą publiczną obligacji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym, podała KNF. Oferującym jest NWAI Dom

KNF dała czas Carlo Tassara na sprzedaż akcji Aliora do 30 czerwca 2016 r.

Warszawa, 16.09.2014 (ISBnews) - Akcjonariusz Alior Banku - Alior Lux S.a.r.l. & Co. S.C.A. z grupy Carlo Tassara - otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zgodę na przedłużenie do 30 czerwca 2016 r. czasu na realizację zobowiązania do zbycia posiadanych akcji banku, podała instytucja

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Global Markets OOD Oddział w Polsce

Warszawa, 11.08.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych podmiot Global Markets OOD Sp. z o.o. Oddział w Polsce, podał Urząd. „Na listę ostrzeżeń publicznych wpisany został podmiot Global Markets OOD Sp. z o.o. Oddział w

KNF zaleciła uzupełnienie projekcji finansowych w programie naprawczym Banku BPH

Warszawa, 06.03.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła uzupełnienie i poprawienie programu postępowania naprawczego Banku BPH w zakresie projekcji finansowych, podał bank. Program został złożony przez bank w KNF 16 stycznia 2015 roku. Termin dostarczenia dokumentu upływa

komisja nadzoru finansowego warszawa

Warszawa, 17.06.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Alumetal w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B i C, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony

GPW zawiesiła notowania Euroimplant do 6 listopada

Warszawa, 06.10.2014 (ISBnews) - Giełda zawiesiła notowania akcji spółki Euroimplant na głównym rynku do 6 listopada, podała GPW. Decyzja została podjęta na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego. KNF wyjaśniła w komunikacie, że zgłosiła żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki "z powodu

UKNF: Ok. 81% klientów internetowych platform rynku FX miało stratę w 2013 r.

Warszawa, 08.10.2014 (ISBnews) - Spośród aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex oferowanych przez krajowe domy maklerskie ok. 81% zrealizowało stratę, a tylko ok. 19% zysk w 2013 r., wynika z badania przeprowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru

Giełda wznowiła obrót akcjami Banco Santander

Warszawa, 09.01.2015 (ISBnews) – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wznowiła obrót akcjami Banco Santander, poinformowała GPW. „W związku ze stwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego wygaśnięcia decyzji w sprawie żądania zawieszenia obrotu akcjami spółki Banco

KNF zatwierdziła memorandum KCI w zw. z emisją akcji serii F

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła memorandum informacyjne sporządzone przez KCI w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji

KNF zgłosiła do prokuratury możliwe manipulacje kursem Alchemii

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaistnieniem okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki Alchemia, podała Komisja. KNF wystąpiła także o blokadę rachunków

Bank Pekao ma zgodę KNF na przekroczenie 50% głosów na WZ UniCredit CAIB Poland

Warszawa, 26.08.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Bank Pekao akcji UniCredit CAIB Poland uprawniających do ponad 50% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki, podała Komisja

Giełda zawiesiła obrót akcjami Petrolinvestu, Cash Flow i PBO Anioła

Warszawa, 02.09.2014 (ISBnews) – Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zawiesił obrót akcjami Petrolinvestu, Cash Flow i PBO Anioła w upadłości układowej w związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, podała giełda. Notowania akcjami Petrolinvest zostały zawieszone

Premier Kopacz zleciła zbadanie działań banków w kontekście zmian kursów CHF

Warszawa, 20.01.2015 (ISBnews) -  Premier Ewa Kopacz zwróciła się do przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka oraz prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera o zbadanie działań podejmowanych przez banki dotyczących zmian ogólnych warunków kredytów

mBank czeka na wytyczne KNF dotyczące podziału zysku za 2014 r.

Warszawa, 05.02.2015 (ISBnews) - mBank zaczeka z rekomendacją dotycząca podziału zysku za 2014 r. do czasu opublikowanie wytycznych w tej kwestii przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), poinformował prezes Cezary Stypułkowski. "Jest pewien dylemat . Jesteśmy w warunkach niepewności

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Termo - Rex

Warszawa, 22.07.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Termo - Rex z siedzibą w Jaworznie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B1, podała Komisja. Firma Inwestycyjna: HFT Brokers Dom

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Simple Assets TFI SA

Warszawa, 22.07.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych podmiot Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, podał Urząd. "Na listę ostrzeżeń publicznych wpisany został podmiot Simple Assets Towarzystwo Funduszy

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Dekpolu, publikacja dokumentu we wtorek

Warszawa, 28.11.2014 (ISBnews) – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez spółkę Dekpol w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B, poinformowała Komisja. Spółka zamierza przeprowadzić publiczną ofertę akcji w grudniu br., a publikacja

KNF zatwierdziła prospekt Getin Noble Banku w związku z ofertą obligacji

  Warszawa, 11.06.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku w związku z ofertą publiczną obligacji w ramach Publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, podała Komisja.    "Z upoważnienia Komisji

KNF: Aktywa netto OFE spadły o 0,4% m/m do 152,20 mld zł na koniec czerwca

Warszawa, 16.07.2014 (ISBnews) - Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) spadły do 152,20 mld zł na koniec czerwca 2014 r. wobec 152,75 mld zł mln zł miesiąc wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie.  Liczba członków OFE sięgnęła na koniec czerwca 16,679

ARTnews podjął działania ws. ustalenia podstawy wpisu na listę ostrzeżeń KNF

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - ARTnews podjął działania celem ustalenia podstawy faktycznej dla decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która umieściła spółkę na liście ostrzeżeń publicznych, podano w komunikacie. "Zarząd ARTnews informuje, że do dnia dzisiejszego KNF ani

KNF: Wynik finansowy netto TFI wzrósł do 477,06 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Wynik finansowy netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wyniósł 477,06 mln zł w 2014 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wartość zarządzanych aktywów ogółem wyniosła 260,89 mld zł na koniec grudnia. Rok wcześniej wynik finansowy wyniósł 426,02

KNF zdecydował o zarządzie komisarycznym w SKOK Wesoła w Mysłowicach

Warszawa, 22.05.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej Wesoła w Mysłowicach, podała Komisja. "W dniu 22 maja 2014 r. doręczono podjętą jednogłośnie na

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Internet Media Services

Warszawa, 06.10.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Internet Media Services w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G oraz H, podał Urząd. Oferującym jest Dom

Kolejny protest "frankowiczów" w Warszawie

bankowych. Banki nie ostrzegały wówczas, że taki kredyt jest ryzykowny. Mówiono też o zaniedbaniach ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, który zgadzał się, by banki oferowały takie kredyty. Bank Szwajcarii 15 stycznia obniżył stopy procentowe do -0,75 proc. i przestał bronić kursu waluty na poziomie 1,20

KNF chce, by TU wprowadziły wytyczne dot. likwidacji szkód komunik. do 31 III

Warszawa, 17.12.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. KNF oczekuje, że standardy wskazane w wytycznych zostaną wprowadzone przez TU do 31 marca 2015 r., poinformowała Komisja

CDM Pekao otrzymał od KNF 150 tys. zł kary za doradztwo bez zawarcia umów

Warszawa, 07.10.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Centralny Dom Maklerski Pekao 150 tys. zł kary za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego bez zawarcia umów, podała KNF. "Komisja jednogłośnie nałożyła na Centralny Dom Maklerski Pekao SA karę pieniężną w

KNF nałożyła 59 kar wysokości 11,17 mln zł na podmioty rynku finansowego w 2014r

Warszawa, 30.12.2014 (ISBnews) - Kończący się rok jest rekordowy pod względem liczby aktów oskarżenia oraz wyroków w sprawach z zawiadomień Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). W 2014 roku KNF wydała w ramach postępowania pierwszoinstancyjnego 59 decyzji w przedmiocie nałożenia kary

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publicznych PUH PI Piotr Pisarek i FSM Polska

Warszawa, 12.05.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PI" Piotr Pisarek i FSM Polska, podała KNF. "Na listę ostrzeżeń publicznych wpisane zostały podmioty: Przedsiębiorstwo Usługowo

General Electric analizuje możliwości sprzedaży Banku BPH

, że General Electric Company poinformował o tym Komisję Nadzoru Finansowego, podano także. Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w

KNF wpisała na listę ostrzeżeń publ. Total Investments i Marek Grabowski FX Zone

Warszawa, 14.10.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała na listę ostrzeżeń publicznych firmy Total Investments i Marek Grabowski FX Zone, podał urząd. "Na listę ostrzeżeń publicznych wpisane zostały podmioty Total Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS

KNF: Aktywa netto OFE spadły o 0,3% m/m do 151,44 mld zł na koniec kwietnia

Warszawa, 13.05.2014 (ISBnews) - Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) spadły do 151,44 mld zł na koniec kwietnia 2014 r. wobec 151,91 mln zł miesiąc wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w raporcie. Liczba członków OFE sięgnęła na koniec kwietnia br. 16,700 mln

KNF wpisała Gryf Bank na listę ostrzeżeń publicznych

Warszawa, 28.08.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wpisała Gryf Bank SA z siedzibą w Gryfinie na listę ostrzeżeń publicznych, podał Urząd. "Na listę ostrzeżeń publicznych wpisany został podmiot Gryf Bank SA z siedzibą w Gryfinie (NIP 8581688596

PZU Życie otrzymało 75 tys. zł kary od KNF za uchybienie terminowi zawiadomienia

Warszawa, 07.10.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie 75 tys. zł kary za niedotrzymanie terminu zawiadomienia o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za lata 2014-2016, podała KNF. "KNF

PGE Dom Maklerski rozpoczął handel na GPW

obrotu papierami wartościowymi na rachunek klienta" – czytamy w informacji. Aktualnie członkami Giełdy jest  58 podmiotów. W grudniu 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez PGE Dom Maklerski działalności maklerskiej.  PGE Dom Maklerski

KNF ocenia koszt przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF na PLN na 25 mld zł

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego szacuje, że koszt przewalutowania kredytów hipotecznych w CHF na kredyty w PLN zgodnie z propozycją KNF wynosiłby ok. 25 mld zł , poinformował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). "Jeśli chodzi o koszt dla banków

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny obligacji Kruka

Warszawa, 22.12.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach II programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 150 mln zł, podała KNF. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru

mBank ma zgodę KNF na zaliczenie obligacji na 750 mln zł do funduszy uzupełn.

Warszawa, 16.01.2015 (ISBnews) - mBank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), na mocy której urząd wyraził zgodę na zaliczenie do kalkulacji kapitału Tier II Banku kwoty 750 mln zł, stanowiącej zobowiązanie podporządkowane banku z tytułu emisji obligacji podporządkowanych, podała

KNF: Wynik finansowy netto ubezpieczycieli spadł do 6,8 mld zł w 2014 r.

Warszawa, 19.03.2015 (ISBnews) – Składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń wyniosła 54,92 mld zł w 2014 r. w porównaniu do 57,87 mld zł rok wcześniej. Wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 6,795 mld zł wobec 8,918 mld zł w 2013 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

KNF nie sprzeciwia się nabyciu akcji Santander Consumer Bank przez BZ WBK

Warszawa, 08.04.2014 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję o braku sprzeciwu wobec nabycia 60% akcji Santander Consumer Finance (dających prawo do 67% głosów na WZ) przez Bank Zachodni WBK, podał BZ WBK. "Bank informuje o podjęciu w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez

GPW podjęła uchwałę ws. dopuszczenia 12,58 mld akcji Santandera do obrotu

będą mogli dokonywać transakcji na papierach hiszpańskiego banku. Banco Santander jest większościowych akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK. Banco Santander zobowiązał się do debiutu na GPW wobec Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), kiedy Komisja w 2012 r. wydawała zgodę na przejęcie Kredyt Banku

Alior Bank otrzymał zgodę KNF na przejęcie Meritum Banku

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Alior Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na przejęcie kontroli nad Meritum Bankiem, poinformował Alior w komunikacie. Tym samym spełnił się ostatni z warunków zawieszających transakcję. "Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła brak

Zarząd GPW zdecydował o wznowieniu obrotu akcjami Inventum TFI od środy

Warszawa, 18.11.2014 (ISBnews) – Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydował o wznowieniu obrotu akcjami Inventum TFI od środy, 19 listopada, podała giełda. „W związku ze stwierdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego wygaśnięcia decyzji w sprawie żądania zawieszenia

Biomed-Lublin złożył w KNF wniosek ws. prospektu emisyjnego, chce przejść na GPW

Warszawa, 03.10.2014 (ISBnews) - Biomed-Lublin złożył w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego łącznie ok. 19,27 mln akcji serii A-D w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW, podała notowana na NewConnect

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowymUstawa z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym (). Nadzór

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego - Komisja Nadzoru Finansowego została zobowiązana do powołania Sądu Polubownego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 21 lipca 2006 roku o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. nr 157, poz 1119 ze zm.). Sąd Polubowny przy KNF został powołany w dniu 31

Centrum mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego

Centrum mediacji Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego - pozwala na samodzielne przeprowadzenie mediacji bez konieczności wyrażenia zgody na władcze rozstrzygnięcie sporu przed Sądem Polubownym. Działa w ramach Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Komisja Nadzoru Bankowego

sierpnia 1997 r. kiedy sejm uchwalił ustawy: prawo bankowe i o Narodowym Banku Polskim. Przejęła ona wcześniejsze kompetencje Narodowego Banku Polskiego i prezesa NBP.Od 1 stycznia 2008 kompetencje Komisji Nadzoru Bankowego przejęła Komisja Nadzoru Finansowego. Zadania Komisji Określanie zasad działania

Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

także dotychczasowe kompetencje Ministra Finansów, jako organu licencyjnego dla zakładów ubezpieczeń. Na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym () kompetencje KNUiFE przejęła Komisja Nadzoru Finansowego. OrganizacjaOrganizację i zasady działania Komisji regulowała ustawa z dnia 22 maja

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Zdjęcia - komisja nadzoru finansowego warszawa