kodeks pracy emerytura

Monika Frączek, główny specjalista z Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Odprawa rentowa po ustaniu zatrudnienia

Odprawa rentowa po ustaniu zatrudnienia

Pytanie: W maju 2010 r. rozwiązaliśmy umowę z pracownikiem (miało to być zwolnienie dyscyplinarne, ale w związku ze złożoną przez niego prośbą o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron firma przychyliła się do wniosku i na podstawie ugody umowa została rozwiązana za porozumieniem stron). W dniu dzisiejszym pracownik, o którym mowa w pytaniu, złożył wniosek o wypłatę odprawy rentowej. Zgodnie z art. 921 § 1 Kodeksu pracy, odprawa taka przysługuje, gdy umowa została rozwiązana w związku z przejściem na emeryturę. Niestety jak opisałam rozwiązanie tej umowy miało inny wątek, Czy w związku z tym należy wypłacić pracownikowi taką odprawę?

Legendy o nowej emeryturze. Kto zyska, a kto straci?

Pracuj dłużej, a otrzymasz większą emeryturę. To nie do końca prawda. Dłuższa praca opłaci się bogatym, biednym niekoniecznie.

Kogo nie można zwolnić przed emeryturą [PORADNIK]

W związku z wydłużeniem wieku emerytalnego później obejmie nas ochrona przed zwolnieniem z pracy. Ale pracodawcy chcieliby ten czas jeszcze skrócić.

Tusk: nie wycofamy się z uelastycznienia czasu pracy. Zmiany w umowach śmieciowych

Tusk: nie wycofamy się z uelastycznienia czasu pracy. Zmiany w umowach śmieciowych

Według premiera całkowitego wycofania projektu zmian w kodeksie pracy, które m.in. zakładają uelastycznienie czasu pracy poprzez wydłużenie do roku okresu rozliczeniowego, domaga się przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda.Premier zapewnił, że rząd nie wycofa się z projektu, bo został on

OPZZ broni pracowników kasyn

OPZZ broni pracowników kasyn

, chociaż permanentnie łamany jest kodeks pracy, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Pracownicy kasyn domagają się też zwolnienia z obowiązkowego zdawania co trzy lata egzaminów zawodowych. Ich argument: przedstawiciele innych zawodów jak

Związkowcy i pracodawcy: starcie zamiast dialogu

Związkowcy i pracodawcy: starcie zamiast dialogu

, która opiniowała wszystkie projekty aktów prawnych ważnych dla pracodawców i pracowników. Obrady zerwano, gdy przewodniczący Komisji Trójstronnej nie zwołał w umówionym, majowym terminie posiedzenia poświęconego tzw. elastycznemu czasowi pracy, a Sejm przystąpił do prac nad tymi zmianami w kodeksie

Nowa premier nie rozsadzi budżetu

Nowa premier nie rozsadzi budżetu

ekonomicznych prawa do porady. Szkoda, że premier w exposé nie powiedziała nic o kodeksie pracy. Nie wiemy, co dalej będzie się działo z płacą minimalną i umowami śmieciowymi. Przedsiębiorcy oczekiwali wyznaczenia choćby orientacyjnej daty przystąpienia Polski do strefy euro. Tego nie było. Padły tylko

MPiPS odpowiada związkom: bez zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy

MPiPS odpowiada związkom: bez zmian w okresie rozliczeniowym czasu pracy

emeryturę kobietom po 35 latach pracy i mężczyznom po 40 latach.W sprawie ograniczenia umów śmieciowych stanowisko resortu również jest negatywne. Minister uzasadnił, że zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą wybrać, czy praca będzie świadczona na podstawie prawa cywilnego, czy prawa pracy. - Kodeks

Kowalczyk: W lutym zabraknie na czternastki, brakuje miliarda złotych

Kowalczyk: W lutym zabraknie na czternastki, brakuje miliarda złotych

-miesięczną odprawę i urlopy dla osób, które mają cztery lata do emerytury. Kowalczyk: Te kopalnie to jest 80% straty Kompanii Węglowej. My chcemy ratować miejsca pracy Co rząd proponuje górnikom W czterech kopalniach przeznaczonych do zamknięcia pracuje w tej chwili 11,3 tys. ludzi

Kto chroni polskiego pracownika? Nikt

Kto chroni polskiego pracownika? Nikt

według art. 39 kodeksu pracy "pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku". Zwolnić nie można, można za to

Rząd z górniczą ugodą

Rząd z górniczą ugodą

dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, którzy mają do emerytury trzy lata lub mniej. Podczas takiego urlopu będą dostawali wynagrodzenie w wysokości 75 proc. miesięcznej pensji i w tym czasie będą mogli podjąć pracę poza górnictwem. Górnicy dołowi, którym zostały do emerytury cztery

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

Coraz więcej chętnych na świadczenia rehabilitacyjne [PORADNIK]

tymczasowego aresztowania, (osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy

Francuzów będzie łatwiej zwolnić. Parlament przyjął nowe prawo

Francuzów będzie łatwiej zwolnić. Parlament przyjął nowe prawo

rozwiązania pozwalające wydłużyć czas pracy. Ponadto, co ciekawe, prezydent wspierany jest tutaj, a nawet wręcz naciskany, przez społeczeństwo. Z sondaży społecznych wynika, że blisko 2/3 Francuzów popiera reformę emerytalną, w tym późniejsze przejście na emeryturę - ma więc bardziej radykalne poglądy od

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS [PORADNIK]

najpierw sprawdza, czy osoba, której przyznano świadczenia rehabilitacyjne, nie podjęła w tym czasie pracy zarobkowej albo może ma prawo do innych świadczeń, np. emerytury, renty - napisało w mailu do "Tylko Zdrowie" biuro prasowe centrali NFZ. Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne Świadczenie

Pracownicy kontra bezrobotni

Pracownicy kontra bezrobotni

. Zatrudnieni chcą, by ich praca była jak najlepiej chroniona, by pracodawca musiał się mocno wysilić, by móc ich zwolnić. Chcą zarabiać jak najwięcej i korzystać z dobrodziejstw Kodeksu pracy - urlopów, zwolnień lekarskich, funduszu socjalnego. No i oczywiście oczekują, że pracodawca zgodnie z przepisami

Gdzie jest Duda, czyli jak rozmawia pracodawca ze związkowcami

Gdzie jest Duda, czyli jak rozmawia pracodawca ze związkowcami

Spotkanie odbyło się bez udziału przedstawicieli strony rządowej. Od czerwca związkowcy bojkotują Komisję Trójstronną. Jest to reakcja na brak debaty KT na temat elastycznego czasu pracy. Zmiany w kodeksie pracy wprowadzono bez uzgodnień ze związkami mimo wcześniejszych deklaracji rozmów. Od tego

Czego rząd nam nie zrobi? Zrobiliśmy przegląd obietnic i zapowiedzi

Czego rząd nam nie zrobi? Zrobiliśmy przegląd obietnic i zapowiedzi

Rostowskim tekę ministra finansów, zaskoczył wszystkich obietnicą prac nad nową ordynacją podatkową. Nad kodeksem podatnika, który ma być znacznie bardziej przyjazny temu podatnikowi. Szybko się okazało, że to nie takie proste. W czasie zeszłotygodniowego Forum Ekonomicznego w Krynicy minister Szczurek

Obietnice na wybory

Obietnice na wybory

przez marszałek Sejmu w kolejności alfabetycznej, raportowali zadania swoich resortów. Minister pracy Władysław Kosiniak--Kamysz nadrabiał błąd premiera, który w swoim przemówieniu ani słowem nie wspomniał o młodych bez pracy. Minister zapowiedział zmiany w kodeksie pracy: ograniczenie długości umów na

Zróbmy rewolucję w kodeksie pracy

Zróbmy rewolucję w kodeksie pracy

, pracownicy nieco stracą finansowo, ale spadnie ryzyko zwolnień, gdy na rynku panuje sezonowy zastój. Inne rządowe propozycje też skupiają się na czasie pracy, np. na sposobie ustalania przerw.Jednak proponowana zmiana kodeksu jest zbyt skromna. Wywrze niewielki wpływ na rynek pracy. Nowe przepisy nie

Składki za matkę opiekującą się dzieckiem od państwa

Składki za matkę opiekującą się dzieckiem od państwa

widoczny podczas debaty o emeryturach, w których wszystkie rozwiązania, np. pomysł, aby podnieść ZUS za urlop wychowawczy, odnoszą się tylko do osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dlaczego państwo w ogóle powinno odprowadzać składki kobietom za urlopy wychowawcze? - Musimy zrekompensować kobietom czas

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

ma nastąpić zgodnie z zasadami art 23. kodeksu pracy, co oznacza przejęcie przez nowego pracodawcę wszystkich zobowiązań. Aby poprawić efektywność Nowej Kompanii Węglowej rządowy plan dla KW założył wprowadzenie w jej zakładach szóstego, tzw. "czarnego" dnia pracy, przy nadal pięciodniowym

Sobotnie porozumienie zmieniło założenia planu dla KW

Nowej Kompanii Węglowej ma potrwać do końca września br. i odbywać się w "trybie pełnych konsultacji" ze stroną społeczną. Przejście pracowników KW do nowej spółki ma nastąpić zgodnie z zasadami art 23. Kodeksu pracy, co oznacza przejęcie przez nowego pracodawcę wszystkich zobowiązań. Aby

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

Tusk realizuje obietnice. Zlecenie prawie jak etat: prawo do zasiłku dla bezrobotnych i składki

przyszłości nie uzbiera nawet na najniższą emeryturę. W razie wypadku w pracy dostanie groszowe odszkodowanie. Gdy zostanie zwolniona, nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli zechce skorzystać z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, dostanie w najlepszym wypadku 160 zł zasiłku miesięcznie. Powód

Żeby choć na rodziny z dziećmi...

stałego zajęcia i nie są oni wiarygodnymi kredytobiorcami dla banków. Firmy nie chcą też zatrudniać osób po 55. roku życia, bo są one objęte ochroną przed zwolnieniem na cztery lata przed emeryturą. A to w niepewnych kryzysowych czasach jest wielkim obciążeniem. - Dobrze, liberalizujecie kodeks pracy, ale

Gabinet cieni BCC o rządzie Tuska. Plus zadania dla rządu Kopacz

, stworzenie nowego, dostosowanego do obecnych realiów kodeksu pracy.

Wojna w Komisji Trójstronnej. Związkowcy nie chcą rozmawiać z rządem

legislacyjnych zmian w kodeksie pracy, które zakładają uelastycznienie czasu pracy m.in. poprzez wydłużenie okresów rozliczeniowych pracy z czterech miesięcy do roku. Podczas środowego posiedzenia Komisji Trójstronnej jej członkowie mieli zapoznać się z założeniami przyszłorocznego budżetu, wskaźnikami wzrostu

Jak przyjemnie mieć poglądy

zawodowego pracodawców Lewiatan mogłaby zaapelować do własnego środowiska o płacenie pensji na czas i dawanie młodym etatów, co niektórym umożliwiłoby wzięcie w banku kredytu na to mieszkanie. Zamiast tego Bochniarz pisze: "Czkawką odbiły się nam zbyt sztywne przepisy kodeksu pracy". Dość to

Jolanta Fedak: Będziemy mieć skazanych na minimalne emerytury

pomoże kampania, jeśli części z tych pracowników nie wystarcza na dodatkowe oszczędzanie? Elastyczny kodeks pracy i umowy śmieciowe są korzystne dla przedsiębiorców, bo nie płacą składek za pracowników. Te umowy podnoszą - jak twierdzą sami przedsiębiorcy - konkurencyjność. Co oznacza, że przedsiębiorcy

Fałszywi prorocy państwa opiekuńczego

wypracowanych kilkadziesiąt lat temu w opiekuńczych państwach gospodarki socjalnej. Nie tylko w kwestii emerytur. Podnieśmy podatki dla najbogatszych, zwiększmy redystrybucyjną i regulacyjną rolę państwa, ograniczmy zakres wolności gospodarczej, usztywnijmy kodeks pracy, zakażmy handlu w niedziele - postulują

Kiedy i kogo można zwolnić

. więcej niż rok temu. Wiele osób tuż przed emeryturą marzy, aby dopracować do tzw. okresu ochronnego. Liczą, że wtedy uda im się uniknąć zwolnienia i będą mogli pracować aż do emerytury. Art. 39 kodeksu pracy mówi bowiem wyraźnie: "Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

dzieci, nie na ZUS W ub.r. ówczesny wicepremier Waldemar Pawlak pozwolił sobie na chwilę szczerości i przed telewizyjną kamerą wyznał: "Ja nie za bardzo wierzę w państwowe emerytury". Dodał, że woli inwestować w... dobre relacje z dziećmi. Wśród polityków zawrzało. Grzegorz Napieralski grzmiał

To umowy cywilne zubożają społeczeństwo

zatrudniania, dyskutujmy o zakresie ochrony pracowników, dostosujmy do nowych wymagań zasady rozliczania czasu pracy. Przyjmijmy nowy, lepszy kodeks pracy. Ale obniżmy też koszty pracy, być może zróżnicujmy płacę minimalną wg kryterium regionalnego. To wszystko trzeba zrobić, by etat przestał być dobrem

Pracodawcy kontra związkowcy. Kto dyktuje Sejmowi ustawy

odsunięte? Z oceną Mordasewicza nie zgadza się Marek Lewandowski, rzecznik "Solidarności". - W koalicji rządzącej jest silne lobby pracodawców. Dzięki temu co chwilę mamy różne korzystne dla pracodawców, a niekorzystne dla pracownika nowelizacje kodeksu pracy - ocenia Lewandowski. - Jako związek

Spóźnione naprawianie Komisji Trójstronnej

związane z kodeksem pracy czy warunkami pracy, a także na przepisy dotyczące np. działalności Państwowej Inspekcji Pracy.* Rada miałaby uzgadniać kwestie związane z wysokością świadczeń społecznych (np. zasiłków rodzinnych), waloryzacji emerytur, rent, wskaźnika podwyżek w sferze budżetowej.* Rada

W 2015 r. rząd będzie pracował m.in. nad ordynacją podatkową

nowego, kompleksowego prawa dotyczącego budownictwa, które ma zlikwidować wiele biurokratycznych barier. Założenia kodeksu budowlanego mają zostać przedstawione Radzie Ministrów w pierwszym kwartale 2015 r. Pracami nad projektem zajmowała się Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego. Ma on uregulować

Czy związki postulują zwiększenie bezrobocia?

potem trzy razy większą szansę znalezienia stałej pracy niż młodzi, którzy takiej pracy nie mieli i dłużej pozostawali bezrobotni. Związkowcy wrzucają do jednego worka zarówno umowy cywilnoprawne, czyli nieobjęte kodeksem pracy i tylko częściowo oskładkowane, jak i umowy podlegające kodeksowi i w pełni

Przyszłość górników zależy od Komisji Europejskiej

transakcje nie dojdą do skutku, wszyscy pracownicy kopalni wchodzących do SRK będą mieli gwarancję zatrudnienia na zasadzie alokacji do innych podmiotów górniczych lub do pakietu osłonowego. Miało być: Wprowadzenie sześciodniowego tygodnia pracy w najbardziej rentownych kopalniach (przy zachowaniu pięciu dni

Zmieńmy kodeks pracy!

Kodeks pracy to ustawa z 1974 roku, oczywiście ze zmianami. Ale jego struktura i zasady powstały w roku, w którym wielu dziś pracujących nie było na świecie. Dlatego potrzebny jest przegląd tego prawa i dostosowanie do dzisiejszych realiów. Czasy, kiedy praca na etat w jednej firmie od stażysty do

Młode bezrobocie - problem nr 1

. Ktoś przecież na nasze emerytury powinien pracować.Bezrobocie młodych to najważniejszy obecnie problem społeczny. Jest sygnałem, że ścieżki awansu młodego pokolenia zostały zablokowane, że gospodarka, mimo wzrostu, nie tworzy wystarczającej liczby miejsc pracy. Zapewne część problemu leży w

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

obowiązek opieki nad matką wyprzedza obowiązek alimentacyjny wnuka. Mówi o tym artykuł 129 par. 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (krio): "Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych [rodzice, dziadkowie] przed wstępnymi [dzieci, wnuki], a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub

11 rzeczy, które musisz wiedzieć o walce ze "śmieciówkami"

, zleceniu, umowie o dzieło (są też np. umowy agencyjne itp., ale mają one mniejsze znaczenie). Zlecenie i dzieło nazywane są umowami cywilnymi, gdyż reguluje je kodeks cywilny, a nie kodeks pracy. 2. Jakie przywileje daje umowa o pracę w porównaniu z umowami cywilnymi? Umowa o pracę powoduje, że

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych [PORADNIK]

znowelizowana ustawa o świadczeniach rodzinnych, która pozbawiła większość opiekunów dorosłych niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjnego. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej argumentowało, że ukróciło w ten sposób nadużycia i wyeliminowało fałszywych opiekunów, którzy miesiącami nie oglądali swoich

To pracodawcy psują rynek pracy

13 maja w "Gazecie Wyborczej" ukazał się tekst Henryki Bochniarz pod tytułem "Czy związki postulują zwiększenie bezrobocia?". Na poparcie swoich tez i postulatów Bochniarz wskazuje dane mające uwiarygodnić mity o szkodliwości podwyższania płac, sztywności przepisów kodeksu pracy

Spółdzielcy z Muszynianki: Od korporacji uchowaj nas, Panie

po ostatniej rekrutacji nowych, młodszych pracowników. Jednym z młodszych jest 31-letni brygadzista Paweł Gruca: - Na pensję nie narzekam. Tylko chciałbym, żeby mnie też kiedyś do spółdzielni przyjęli. Fajnie jest mieć pewność zatrudnienia aż do emerytury, a spółdzielców z pracy się nie wyrzuca. Pani

Śmieciowa propozycja premiera. ZUS od zaraz

, że odprowadzają składki na ZUS? Kiedy widzą, że ich sąsiad, pracując na umowę-zlecenie, ma więcej pieniędzy niż oni?". Nie sądzę, by ok. 13 mln Polaków ze stałymi etatami i całą gamą ochrony zapisanej w kodeksie pracy sen z powiek spędzało to, że część osób na umowach-zleceniach zarabia więcej

Co ci się należy po zwolnieniu z pracy

. Zgodnie z art. 92.1 kodeksu pracy: "Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia".Innymi

O wadach i zaletach samozatrudnienia

oraz innych benefitów przysługujących osobom pozostającym w stosunku pracy z danym pracodawcą. Należy mieć jednocześnie na uwadze, że umowa o współpracy z dotychczasowym pracodawcą a samozatrudnionym jest umową opartą na zasadach kodeksu cywilnego, toteż obie strony tej umowy mogą dowolnie kształtować

"GP": Zwolnieni mogą żądać odszkodowania za brak pracy

Jeśli zwalniany pracownik uzna, ze firma zwolniła go z rażącym naruszeniem prawa, może żądać nie tylko przywrócenia do pracy lub odszkodowania przysługującego na podstawie kodeksu pracy (do wysokości trzech pensji), ale także odszkodowania cywilnego za wszystkie szkody, jakie poniósł z tego

Fiasko rozmów związków z rządem. Będzie strajk generalny na Śląsku

. Związkowe postulaty były w minionych tygodniach omawiane w pięciu związkowo-rządowych zespołach: ds. przemysłu i rynku pracy, ds. stabilnego zatrudnienia, ds. służby zdrowia, ds. emerytur oraz ds. oświaty. Związkowcy krytycznie oceniają postępy prac zespołów. Postulaty dotyczyły spraw społeczno

Długa lista propozycji związkowców przedstawiona prezydentowi

stron, to same zmiany formalne nie poprawią jakości dyskusji.Zasiłki rodzinne uzgadniane z RadąZwiązkowcy chcieliby także, aby Rada miała wpływ na wszystkie zmiany prawa związane z kodeksem pracy czy warunkami pracy, a także przepisy związane np. z działalnością Państwowej Inspekcji Pracy czy

Prezydent: Chcemy ułatwiać prowadzenie firm rodzinnych

poprawyPodkreślił konieczność polepszania warunków funkcjonowania dla firm rodzinnych. - Mamy świadomość, że jest potrzeba dalszego reformowania ładu gospodarczego właśnie pod kątem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw - mówił prezydent Komorowski.Wskazał m.in. na system podatkowy i kodeks pracy, przypomniał

Min. Kosiniak-Kamysz: Bezrobocie młodych, bomba z opóźnionym zapłonem

charakter powtarzalny, to nie można zawierać umowy o dzieło, od której składek ZUS się nie płaci. Młodzi są bezrobotni przede wszystkim tam, gdzie Kodeks pracy daje duże gwarancje tym, którzy już pracę mają. - Podoba mi się idea wywodząca się z Danii: z jednej strony elastyczny Kodeks pracy, z drugiej

Absurd do ZUSunięcia

wysokość twojej emerytury. Ale ZUS nie zaliczy ci tych miesięcy do stażu pracy! To szczególnie ważne dla pracujących w starym systemie (urodzonych przed 1968 r.) - do uzyskania emerytury kobiety muszą wykazać 20 lat, a mężczyźni 25 lat stażu pracy.Kiedy pytam w ZUS, jak to możliwe, Zakład odpowiada, że

Więcej ochrony przed przejściem na emeryturę

to ok. 50 proc., w Szwecji ponad 70 proc. Jeszcze 12 lat temu podobny jak w Polsce okres ochronny obowiązywał w Finlandii. Gdy go zniesiono, odsetek najstarszych pracowników podskoczył tam z 35 proc. do ponad 50. Na poprawki w kodeksie pracy nie zgadzają się związkowcy. - Propozycje, by zlikwidować

Jak zarabiać więcej? Listy czytelników

krajową). W organizacjach tych mamy kodeksy etyki, zasady korporacyjne itp. Wszystkie prace zlecają jednak podwykonawcom. A tam już jest hulaj dusza, piekła nie ma. Podwykonawcy na budowie mają ludzi zatrudnionych za najniższą krajową - a chyba nikt nie wierzy, że dobry murarz, elektryk czy cieśla zarabia

W Kanadzie 1/3 nowych miejsc pracy zajmują ludzie po 60-tce

Commission (komisja praw człowieka), każdy w wieku powyżej 18 lat ma jednakowe prawo do pracy czy szkoleń. Przymusowe przejście na emeryturę, z wyjątkiem kilku przypadków przewidzianych przez prawo, jest nielegalne. Ponadto pracodawcy są zobowiązani do tworzenia takiej atmosfery w miejscu pracy która

Po alimenty do babci. Bo dzieci przyzwyczaiły się do życia na wysokiej stopie życiowej

życie na emeryturze. Ma duże, wygodne mieszkanie. Jest kobietą spełnioną. Gorzej powiodło się jej synowi. Jeszcze kilka lat temu bardzo dobrze zarabiał, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Z żoną i dwójką kilkunastoletnich dzieci stać ich było na mieszkanie w apartamentowcu, ferie na nartach w

Koniec państwa dobrobytu

Montiego zamierza usunąć z kodeksu pracy art. 18, który praktycznie uniemożliwia zwolnienie pracowników przez firmy zatrudniające więcej niż 15 osób. Bo gdy nie da się pracowników zwolnić, to firmy ich też nie zatrudniają, chyba że na czarno lub na umowy-zlecenia.W Portugalii, która podobnie jak Grecja

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

poprzez wydłużenie dotychczasowego półrocznego urlopu macierzyńskiego. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta już 127,7 tys. osób. Ale prawo do niego mają tylko osoby zatrudnione na etacie albo przedsiębiorcy. Premier Ewa

Rozwód i alimenty na dziecko, jak napisać pozew [PORADNIK]

znacznie mniejsze niż jej męża, który ma dobrze płatną pracę i sporą schedę po rodzicach. Dlatego z uwagi na dobro dziecka sąd przyznał mu alimenty od ojca w wysokości 1500 zł miesięcznie. Wysokość alimentów Prawdziwe boje idą o wysokość alimentów. Matki - bo to przy nich najczęściej zostają dzieci

Rząd na półmetku chwali się spełnionymi obietnicami. Jak było naprawdę? [OCENIAMY]

będą wyższe średnio o 45 proc. Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.". Komentuje Leszek Kostrzewski: - To rzeczywiście niewątpliwy sukces - podwyższenie wieku emerytalnego sprawi, że nasze emerytury będą wyższe (oczywiście, o ile pracę mieć będziemy). Niestety, to jedyny sukces rządu w sferze

ZUS - tak plus...

recesyjny.ALE ryzyko negatywnego scenariusza spadnie, jeżeli rząd stworzy dwie systemowe poduszki. Pierwsza to urealnienie działania Państwowej Inspekcji Pracy. Wszyscy np. wiemy, że raptem może kilka procent kelnerów pracuje legalnie, czyli na etatach, czego wymaga kodeks pracy. Emerytury i leczenie

Kredyt hipoteczny lub dożywotnia renta do wyboru [PORADNIK]

W Sejmie rozpoczęły się już prace nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Dzięki niej banki będą mogły pożyczać pieniądze seniorom, którzy są właścicielami nieruchomości. Taki kredyt będą musieli spłacić spadkobiercy, jeśli ją zechcą zatrzymać. Gdyby nie rozliczyli się z bankiem, to

Od karnych odsetek po wizytę komornika

nie ma też prawa wejść do mieszkania dłużnika, chyba że ten dobrowolnie go wpuści. Nie może też rozmawiać o jego problemach finansowych z osobami trzecimi, np. sąsiadami.Jeśli windykator przekracza swoje kompetencje, można powołać się na art. 190a kodeksu karnego. Artykuł przewiduje do trzech lat

Rządowy pomysł na węgiel, spółki i związkowców

? - Tylko w kopalni Kazimierz-Juliusz. Podczas ostatnich negocjacji miałem obok siebie doświadczonych negocjatorów: wiceministra skarbu Rafała Baniaka czy wiceministra pracy Jacka Męcinę. A teraz się burzą górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rząd zaangażuje się w rozwiązanie także tego sporu? - JSW to

Koalicja i SLD za projektem o odwróconym kredycie hipotecznym

tej chwili przez instytucje finansowe na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. W obu przypadkach - kredytu hipotecznego i renty dożywotniej - chodzi o umożliwienie starszym osobom spieniężenia posiadanej nieruchomości i o pewność mieszkania w niej do końca życia. Najważniejsza różnica między

Nasz drogi abonament radiowo-telewizyjny [PORADNIK]

, już od kilku lat prowadzi z reguły skuteczną egzekucję. Bo nawet gdy zignorujemy wezwanie do zapłaty za zaległy abonament radiowo-telewizyjny, to Poczta wystawi tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. A wtedy zaczynają się prawdziwe dramaty - bo zajmowane są pensje, renty, emerytury. I nie chodzi tu

Korporacyjni historycy piszą historie największych firm

Zdobywa, gromadzi i przechowuje eksponaty związane z historią firmy: stare opakowania, gadżety, protokoły z posiedzeń zarządu, reklamowe plakaty i ulotki oraz służbową korespondencję prezesów, którzy odeszli na emeryturę. Uniwersytet Hamburgerów w siedzibie głównej McDonald's jest połączeniem

Dłużnikiem zostaje się szybko. I na długo

zamieszkania. Do niego nie dotarło, że nie kwestionuję prawidłowości adresu, tylko udowadniam, że z powodu pobytu w szpitalu nie mogłam odebrać nakazu, złożyć sprzeciwu i że właśnie to robię - denerwuje się pani Maria. Niestety, kodeks postępowania cywilnego (art. 139) nie przewiduje takiej sytuacji, że

Wielkie przebudzenie w związkach zawodowych. Przed wyborami

sześć pensji - w przypadku osoby zatrudnionej na czas nieokreślony, z ponad trzyletnim stażem pracy) może wręcz oznaczać ich bankructwo. A pracownika na umowie na czas określony łatwiej jest zwolnić (dwutygodniowy okres wypowiedzenia). - Związkowcy chcą teraz wpisać te dwa lata do kodeksu pracy

Obowiązki pracodawcy na początku roku

Od 2010 roku nowy wykaz i ewidencjaW 2010 r. pracodawcom przybyło nowych obowiązków. Nałożyła je ustawa o emeryturach pomostowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Na jej podstawie w zakładach pracy od 1 stycznia 2010 r. musi być stworzony wykaz stanowisk pracy, na których wykonywane

Nie wszystkie dochody wpływają na zawieszenie emerytury lub renty

, od którego zależy zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych wchodzą jednak - mimo ich nieoskładkowania - wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie art. 92 Kodeksu pracy, zasiłki: chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne i 

Mniej przeszkód dla firm

zakładowy.Jednak Izba podkreśla, że nie obyło się bez wpadek. Krytykuje ustawę o emeryturach kapitałowych, które ograniczają możliwość dziedziczenia świadczenia do trzech lat, nowelizację kodeksu pracy, która nakazuje przedsiębiorcom zatrudniać "firmowego strażaka", oraz ustawę o podatku akcyzowym. - Nie

Święta praca

pracy, gdyż ograniczone zostały możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Na dłuższą metę to dobrze - za jakiś czas będziemy potrzebowali więcej rąk do pracy. Ale efekt krótkofalowy jest bolesny. Bezrobocie jest o kilka punktów procentowych wyższe niż przed trzema laty, to znaczy przed

Wyższe płace, niższe emerytury

Wicepremier i minister gospodarki reprezentuje rząd w Komisji Trójstronnej, gdzie koalicja PO-PSL ustala ze związkowcami i pracodawcami podwyżki płac budżetówki, zmiany w kodeksie pracy oraz sprawę emerytur. Ta ostatnia wywołuje najwięcej emocji. Rząd wielokrotnie zapewniał, że chce od przyszłego

" S" przeciwko śmieciówkom

. Pracodawcy nie zostawiają suchej nitki na pomysłach związkowców. - Firmy wybierają umowy cywilne, bo te na czas określony są zbyt ograniczające. Kodeks pracy jest niedostosowany do dzisiejszych realiów i trudno zwolnić nawet złego pracownika. Zniechęcanie do umów cywilnych skończy się jedynie poszerzeniem

W Płocku będziesz taksówkarzem bez kursu i egzaminu

zawód taksówkarza. W gminach poniżej 100 tys. mieszkańców nie będzie już obowiązku ukończenia przez kandydatów szkolenia z jazdy taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem. Do tej pory kurs taki poruszał zagadnienia dotyczące m.in. przepisów prawa miejscowego, podatków, Kodeksu pracy, zasad

Rząd wpisał politykę prorodzinną do kodeksu pracy

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, który pozwoli m.in. na wydłużenie urlopów macierzyńskich i zwiększenie ulgi rodzinnej do ok. 560 zł. Jeszcze we wtorek projekt będzie wniesiony do Sejmu - zapowiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Jarosław Kaczyński.Kaczyński

Dlaczego Finowie lubią małe firmy rodzinne?

właścicielka bezpośrednio kieruje przedsiębiorstwem, zwykle ma własny silny kodeks wartości i potrafi bardzo poświęcać się dla firmy. Za globalnymi przedsiębiorstwami stoją instytucje, a nie ludzie. Tam nikt nie wie, kto jest właścicielem.I co z tego? Jedne i drugie firmy dają miejsca pracy, płacą podatki

Świadectwo pracy a okres przebywania na zasiłku macierzyńskim

pracy jako okres nieskładkowy. Na marginesie podstawę obliczenia składek emerytalnej i rentowej stanowi kwota zasiłku, przy czym składki są finansowane z budżetu państwa.Podstawa prawna:- art. 97 § 1 i 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94), - art

Balcerowicz "ujawnia" dług

ekspertów BCC potrzebne są też zasadnicze i radykalne reformy prawa pracy i powrót do zarzuconej koncepcji stworzenia od podstaw nowego kodeksu pracy. Do tego zwiększanie możliwości dostępu do internetu przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości wykorzystania tego medium oraz zwiększenie potrzeby

Rząd oceniony przez rząd cieni. Umiarkowanie dobrze

liczby urzędników, których liczba w ostatnim czteroleciu wzrosła o 60 tysięcy, - zakończenie prywatyzacji ok. 500 firm, bo obciążają one finanse publiczne, eliminując tym perspektywę obniżenia podatków dla przedsiębiorców prywatnych, - zmiany w kodeksie pracy sankcjonujące pracę nieetatową i

Sześć sposobów na więcej pracy

dowodu spoczywa przy tym na pracodawcy. Wyjściem z tej sytuacji byłoby wprowadzenie do kodeksu tylko jednej formy umowy o pracę, którą można byłoby rozwiązywać bez podawania przyczyny w terminie dwóch tygodni dla osób pracujących do roku i w terminie jednego miesiąca dla osób z dłuższym stażem u danego

W Cegielskim od poniedziałku postoje

dajemy mu pięć dni na stawienie się w pracy - mówi prezes HCP.Dokumentu nie podpisał najmniejszy, liczący kilkanaście osób, związek Inicjatywa Pracownicza, której zdaniem propozycja postojowego jest niezgodna z prawem, bo za godziny postojowe firma powinna płacić 100 proc. pensji. - Te zapisy kodeksu

Jak odwołać się od decyzji wydanej przez ZUS?

odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.Do sądu mogą być zatem kierowane sprawy o:- ustalenie uprawnień do emerytury, renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wysokości tych świadczeń,- zasiłek chorobowy, wyrównawczy

Pracodawcy: musimy być jak Tatarzy

. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to wybieramy formę zatrudnienia, która pozwala swobodnie się rozstać. Mówiąc inaczej: gdyby pewne ograniczenia wynikające z kodeksu pracy zniknęły, nasza skłonność do zatrudniania na stałe byłaby większa. Duży kłopot to długość wypowiedzenia, choć przyznam, że w Europie

Słowo "kryzys" to uniwersalny straszak

minimalna w 2012 r. wyniesie 1500 zł". Oprócz kwestii kosztów pracy liczy się także elastyczność przepisów zawartych w kodeksie pracy. Czy kryzys sprawi, że związki przychylniej spojrzą na ich liberalizację? - Mam nadzieję, że kryzys ominie polskie firmy. Ale wiem też, że jeśli ich

Podatek od wypłat dla przechodzącego na emeryturę

przechodzi na emeryturę lub rentę, zakład pracy zazwyczaj wypłaca przysługujące mu należności jeszcze przed ustaniem stosunku pracy. Od wszystkich tego typu przychodów uzyskanych przez przyszłego emeryta lub rencistę zakład pracy zobowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Obowiązek ten dotyczy

"Parkiet": ZBP chce, żeby każdy miał konto w banku

. - Propozycje dotyczące obrotu bezgotówkowego wypracowaliśmy wspólnie z NBP - podkreśla mecenas Tadeusz Białek z ZBP. Obie instytucje należą do "Koalicji na rzecz rozwoju obrotu bezgotówkowego i mikropłatności".ZBP proponuje wprowadzenie do Kodeksu Pracy zasady wypłaty wynagrodzeń na rachunek bankowy

"GP": Odszkodowania dla zwolnionych z pracy kilkanaście razy wyższe

Najważniejsze informacje gospodarcze na twoją stronę. Ściągnij nasz gadżet.Według "GP" takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji kodeksu pracy. "Zgodnie z nim byli podwładni nadal będą mogli żądać odszkodowania za bezprawne zwolnienie do wysokości trzech pensji. Nowością jest

Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i przedsiębiorców: bez miłości

załatwia związane z tym formalności". Mówił o potrzebie przygotowania nowego kodeksu pracy. - Ale umowa o pracę jest takim samym elementem nowej cywilizacji jak umowa spółki - zastrzegł. Skrytykował nadmierną liczbę związków zawodowych w niektórych zakładach pracy i zapewnił, że "wszystkie

Co wolno windykatorowi i komornikowi

, że windykator przekracza swoje kompetencje, możesz powołać się na art. 190a kodeksu karnego. Artykuł przewiduje do trzech lat więzienia dla tego, kto "przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza

Emeryt poręczył znajomej 700 zł lichwiarskiej pożyczki. Dziś do spłacenia jest 120 tys. zł, a dług wciąż rośnie

pod Grudziądzem. Całe życie tu spędził. Po pięciu klasach szkoły podstawowej, pracował przy utrzymaniu dróg, potem był kominiarzem. W 2001 r. znajoma ze wsi Gabriela Fandrejewska - pielęgniarka, obecnie też na emeryturze - poprosiła Sznajdera o poręczenie pożyczki. - Szybko potrzebowałam pieniędzy

Odchodzącego pracownika trzeba rozliczyć

zamieszkania podatnika. Powyższe wynika z art. 39 ust. 2 ustawy o pdof.Podstawa prawna:- ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),- ustawa z dnia 23.10.2009 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. nr 221, poz. 1737),- ustawa z dnia

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Tyle w wersji krótkiej, teraz rozpoczynają się szczegółowe warunki. I tak, działalność rolniczą trzeba wykonywać, osobiście i na własny rachunek, jako pełnoletnia osoba fizyczna. Czyli, jeśli ubezpieczony w Kasie zaprzestaje pracy w

Największe wpadki ubezpieczycieli w 2013 roku

zlikwidują OFE, to emerytury będą dużo niższe - przekonują przez telefon sprzedawcy polis. Coraz więcej osób dostaje takie propozycje od agentów ubezpieczeniowych, którzy straszą likwidacją OFE i obniżką przyszłych emerytur. Sprzedawcy próbują wykorzystać toczącą się dyskusję na temat przyszłości OFE do

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

(z automatu) Jeśli w dniu śmierci spadkodawcy małżonek pozostawał z nim w związku małżeńskim, a nie ma testamentu, małżonek dziedziczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Dziedziczenia ustawowego nie ma, jeżeli przed śmiercią spadkodawcy małżonkowie się rozwiedli albo sąd prawomocnie orzekł

Opozycja na pomoc gospodarce: którym pomysłom warto się przyjrzeć? [ANALIZA]

. Opozycja proponuje też oskładkowanie umów-zleceń, co rzecz jasna jest działaniem kontrproduktywnym - podniesienie krańcowych kosztów pracy zwiększa, a nie zmniejsza bezrobocie. Ale problem podziału pracowników na dwie kategorie : "oskładkowanych" i chronionych Kodeksem Pracy oraz pozbawionych

Opłata za użytkowanie wieczyste 2013

;. Urząd informuje również, że do dochodu zalicza się m.in.: dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów-zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne stanowiące dochód. Uwaga! Dochody trzeba udokumentować. Np. od

Debata o młodych. Stabilną ścieżką przez rynek pracy. List do przyjaciół

znaczny sposób zagrożenie bezrobociem.Akceptując elastyczność na starcie, młodzi pytają: ale co ze ścieżką stabilizacji pozycji na rynku pracy? Nie oznacza to w żadnej mierze chęci powrotu do dawnego modelu pracy na tym samym etacie od ukończenia szkoły do emerytury. Potrzebna jest mobilność, elastyczność

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Emerytura

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) ? świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej. Systemy emerytalneWypłaty świadczeń emerytalnych mogą być realizowane na wiele sposobów

Emerytura pomostowa

Emerytura pomostowa – świadczenie pieniężne przysługujące niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, spełniającym dodatkowo określone wymagania, ustające w momencie nabycia przez uprawnionego prawa do emerytury, osiągnięcia określonego

Kodeks pracy

Kodeks pracy – akt normatywny stanowiący zbiór przepisów regulujących prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia (w niektórych przypadkach tylko w zakresie nieuregulowanym przez ustawodawstwo szczególne

Kodeks Pracy (RFSRR)

Kodeks pracy (?????? ??????? ? ?????) – jeden z najważniejszych aktów prawnych po rewolucji październikowej i pierwszy kodeks pracy w historii Rosji. Został zastąpiony kodeksem pracy z 1922 r.Kodeks ten został przygotowany przez specjalną komisję Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości

Stosunek pracy

zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia. Cechy stosunku pracyW Polsce stosunek pracy oraz prawa i obowiązki wynikające z niego dla pracodawcy i pracownika regulowane są przede wszystkim przez Kodeks pracyUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ().Stosunek pracy może powstać na podstawie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.