klasyfikacja podmiotów gospodarczych

PAP

Prezydent podpisał nowelę ułatwiającą import towarów roślinnych

Prezydent podpisał nowelę ułatwiającą import towarów roślinnych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o ochronie roślin. Nowe prawo ma ułatwić import towarów roślinnych z państw spoza UE. Część tego importu nie będzie musiała przechodzić przez specjalne punkty graniczne.

Jak czytać Krajowy Rejestr Sądowy?

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy stanowi publiczne źródło podstawowych informacji o wykonawcy, który ubiega się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Neneman: walka z wyłudzeniami VAT jednym z priorytetów w 2015 r.

Walka z wyłudzeniami VAT jest jednym z priorytetów resortu finansów w przyszłym roku - mówił w poniedziałek wiceminister finansów Jarosław Neneman. Rząd liczy, że w styczniu Sejm zajmie się projektem ws. rozszerzenia procedury odwróconego VAT na kolejne towary.

Przeklasyfikowanie działalności na PKD 2007

Pierwszy etap przeklasyfikowania Akcja przeklasyfikowania działalności podmiotów wpisanych do rejestru REGON z klasyfikacji PKD 2004 na PKD 2007 trwa od października 2008 r. Pierwotnie zakładano, że zmiana klasyfikacji podmiotów wpisanych do tego rejestru nastąpi dwutorowo, tzn. na

Duże zmiany na opakowaniach produktów. Klient musi wiedzieć, kto wyprodukował markę własną

Duże zmiany na opakowaniach produktów. Klient musi wiedzieć, kto wyprodukował markę własną

Biskup. Regulacje dotyczące chemii gospodarczej zawarte są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) substancji i mieszanin, które określa, że na opakowaniu powinna znajdować się nazwa, adres oraz numer telefonu dostawcy lub dostawców, gdzie dostawca

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

np. podmioty administracji publicznej. Nie rodzą one bowiem takich samych skutków prawnych jak bezpieczne podpisy elektroniczne. Podsumowując, cechy bezpiecznego podpisu to: - bezpieczne środowisko: - karta z mikroprocesorem, - czytnik karty, - oprogramowanie; - certyfikat kwalifikowany (zapisany na

Krystyna Łybacka: dla fiskusa przewóz zwłok to transport pasażerów

Krystyna Łybacka: dla fiskusa przewóz zwłok to transport pasażerów

; - poinformowała Łybacka. Jej zdaniem kwestia ta wydaje się być dyskusyjna. Ponadto posłanka poruszyła w interpelacji problem różnego traktowania podatkowego usług oferowanych przez zarejestrowane podmioty gospodarcze i takich samych prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych przez parafię. "Taki stan

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

. podmioty administracji publicznej. Nie rodzą one bowiem takich samych skutków prawnych jak bezpieczne podpisy elektroniczne. Podsumowując, cechy bezpiecznego podpisu to: 1. Bezpieczne środowisko: - karta z mikroprocesorem, - czytnik karty, - oprogramowanie; 2. Certyfikat kwalifikowany (zapisany na karcie

Nowa klasyfikacja PKD - kto i kiedy musi zmienić kod?

oraz technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że PKD 2007, podobnie jak poprzednia klasyfikacja, nieco różni się od klasyfikacji unijnej

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku

odpadami oraz o ewentualnych zagrożeniach ekologicznych. "Na przykład w operacie uzdrowiskowym gminy Krynica-Zdrój zaznaczono, że ścieki dopływające do oczyszczalni są typowymi ściekami bytowo-gospodarczymi powstającymi w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej" - czytamy w

Polska na liście potencjalnych bankrutów. Jesteśmy w niezbyt elitarnym klubie

punktach procentowych, które liczone są według przelicznika - jeden punkt bazowy oznacza 0,1 punktu procentowego. Wielkość płatności jest ceną, w której wyrażone są notowania instrumentu. Fachowo nazywa się ją spreadem, a zasada jest prosta: im wyższy spread, tym większe ryzyko, że zadłużony podmiot nie

5 kroków do założenia własnej firmy

zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,* określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2007,* wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.Za dokonanie zgłoszenia gmina może pobierać opłatę, która maksymalnie może wynieść 100 zł

Ustawa PZP - Rozdział 3: Tryby udzielania zamówień

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Budownictwo: balast czy szansa dla gospodarki w kryzysie?

Budownictwo: balast czy szansa dla gospodarki w kryzysie?

artykułów z publikowanej serii, na takim poziomie ogólnikowości, że trudno jest konkretnym podmiotom, a nawet sektorom gospodarczym wpisać się w ten dialog. Przy całym szacunku dla naukowców, finansistów, a nawet polityków to głównie przedsiębiorcy rozwinęli gospodarkę w ostatnim dziesięcioleciu i podobnie

Pierwsze kroki przy zakładaniu firmy, czyli co z podatkami, księgowością, lokalem

Pierwsze kroki przy zakładaniu firmy, czyli co z podatkami, księgowością, lokalem

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Spółka cywilna, z o.o., samozatrudnienie. Można się pogubić. Co pan proponuje? Piotr Jaworski: Dla początkujących najlepsze są dwie formy - ewidencja działalności gospodarczej i spółka z o.o. Ewidencja to, najprościej mówiąc, zarejestrowanie jednoosobowej

Małe to małe, a średnie to średnie...

bezpośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jeden lub kilka podmiotów publicznych, to firma taka nie może być zakwalifikowana do żadnej kategorii MSP.Gdzie szukać informacjiW interpretacji definicji Komisji Europejskiej dotyczącej klasyfikacji firm do poszczególnych kategorii sektora małych i średnich

Najczęściej zadawane pytania

adres tego lokalu, przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - 4 cyfry, 1 litera i opis, (można podać większą liczbę rodzajów działalności niż przewiduje wolne miejsce na wniosku, to co się nie zmieści wpisuje się w załączniku; nie można prowadzić

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

obecnego deficytu strukturalnego. Co szczególnie istotne, a zupełnie pomijane w dyskusjach nad propozycjami MF i MPiPS, część nowego systemu, która wykorzystuje rynki finansowe będzie wspierać rozwój gospodarczy. To bardzo ważny efekt, który przez jeszcze przez 10-20 lat może przyczyniać się do tego, że

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery