klasyfikacja podmiotów gospodarczych

PAP

Prezydent podpisał nowelę ułatwiającą import towarów roślinnych

Prezydent podpisał nowelę ułatwiającą import towarów roślinnych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o ochronie roślin. Nowe prawo ma ułatwić import towarów roślinnych z państw spoza UE. Część tego importu nie będzie musiała przechodzić przez specjalne punkty graniczne.

Neneman: walka z wyłudzeniami VAT jednym z priorytetów w 2015 r.

Walka z wyłudzeniami VAT jest jednym z priorytetów resortu finansów w przyszłym roku - mówił w poniedziałek wiceminister finansów Jarosław Neneman. Rząd liczy, że w styczniu Sejm zajmie się projektem ws. rozszerzenia procedury odwróconego VAT na kolejne towary.

Jak czytać Krajowy Rejestr Sądowy?

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy stanowi publiczne źródło podstawowych informacji o wykonawcy, który ubiega się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Przeklasyfikowanie działalności na PKD 2007

Pierwszy etap przeklasyfikowaniaAkcja przeklasyfikowania działalności podmiotów wpisanych do rejestru REGON z klasyfikacji PKD 2004 na PKD 2007 trwa od października 2008 r.Pierwotnie zakładano, że zmiana klasyfikacji podmiotów wpisanych do tego rejestru nastąpi dwutorowo, tzn. na

Duże zmiany na opakowaniach produktów. Klient musi wiedzieć, kto wyprodukował markę własną

Duże zmiany na opakowaniach produktów. Klient musi wiedzieć, kto wyprodukował markę własną

Biskup. Regulacje dotyczące chemii gospodarczej zawarte są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) substancji i mieszanin, które określa, że na opakowaniu powinna znajdować się nazwa, adres oraz numer telefonu dostawcy lub dostawców, gdzie dostawca

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

np. podmioty administracji publicznej. Nie rodzą one bowiem takich samych skutków prawnych jak bezpieczne podpisy elektroniczne. Podsumowując, cechy bezpiecznego podpisu to: - bezpieczne środowisko: - karta z mikroprocesorem, - czytnik karty, - oprogramowanie; - certyfikat kwalifikowany (zapisany na

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

Zastosowanie podpisu elektronicznego w zamówieniach publicznych

. podmioty administracji publicznej. Nie rodzą one bowiem takich samych skutków prawnych jak bezpieczne podpisy elektroniczne. Podsumowując, cechy bezpiecznego podpisu to: 1. Bezpieczne środowisko: - karta z mikroprocesorem, - czytnik karty, - oprogramowanie; 2. Certyfikat kwalifikowany (zapisany na karcie

Transakcje wykonane bitcoinami a VAT

podatkowym. Kancelaria Prawna "Skarbiec" specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku

odpadami oraz o ewentualnych zagrożeniach ekologicznych. "Na przykład w operacie uzdrowiskowym gminy Krynica-Zdrój zaznaczono, że ścieki dopływające do oczyszczalni są typowymi ściekami bytowo-gospodarczymi powstającymi w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej" - czytamy w

Krystyna Łybacka: dla fiskusa przewóz zwłok to transport pasażerów

Krystyna Łybacka: dla fiskusa przewóz zwłok to transport pasażerów

; - poinformowała Łybacka.Jej zdaniem kwestia ta wydaje się być dyskusyjna.Ponadto posłanka poruszyła w interpelacji problem różnego traktowania podatkowego usług oferowanych przez zarejestrowane podmioty gospodarcze i takich samych prac wykonywanych przez pracowników zatrudnionych przez parafię."Taki stan

Nowa klasyfikacja PKD - kto i kiedy musi zmienić kod?

oraz technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że PKD 2007, podobnie jak poprzednia klasyfikacja, nieco różni się od klasyfikacji unijnej

NIK: ścieki z części uzdrowisk zagrażają środowisku

odpadami oraz o ewentualnych zagrożeniach ekologicznych. "Na przykład w operacie uzdrowiskowym gminy Krynica-Zdrój zaznaczono, że ścieki dopływające do oczyszczalni są typowymi ściekami bytowo-gospodarczymi powstającymi w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej" - czytamy w

Polska na liście potencjalnych bankrutów. Jesteśmy w niezbyt elitarnym klubie

punktach procentowych, które liczone są według przelicznika - jeden punkt bazowy oznacza 0,1 punktu procentowego. Wielkość płatności jest ceną, w której wyrażone są notowania instrumentu. Fachowo nazywa się ją spreadem, a zasada jest prosta: im wyższy spread, tym większe ryzyko, że zadłużony podmiot nie

Firmy wciąż nie doceniają bezpieczeństwa informacji

;Skarbiec" - specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych

Brazylia - spadająca gwiazda BRIC

Brazylia - spadająca gwiazda BRIC

zeszłorocznego wyniku byłoby zadowalające. Mimo tego, i tak uchodzi za optymistę, ponieważ m.in. banki JP Morgan i Nomura utrzymują prognozy odpowiednio na poziomach 2,1 proc. i 1,9 proc. W takim otoczeniu zaczęły pojawiać się głosy, że tempo wzrostu gospodarczego za bardzo odbiega od innych krajów BRIC (wykres

5 kroków do założenia własnej firmy

zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca,* określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2007,* wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.Za dokonanie zgłoszenia gmina może pobierać opłatę, która maksymalnie może wynieść 100 zł

Polska żywność jedzie w świat. Pełno niespodzianek

Polska żywność jedzie w świat. Pełno niespodzianek

mamy dobre zbiory, czy kiepskie, wysyłamy za granicę ponad 1 mln ton zbóż rocznie, a bywało nawet ponad 3 mln ton. Jednocześnie sprowadzany też spore ilości zbóż. W warunkach jednolitego rynku korzystamy z dobrych cen, a sprowadzamy stamtąd gdzie taniej. Podmioty gospodarcze minimalizują koszty. To

Budownictwo: balast czy szansa dla gospodarki w kryzysie?

Budownictwo: balast czy szansa dla gospodarki w kryzysie?

artykułów z publikowanej serii, na takim poziomie ogólnikowości, że trudno jest konkretnym podmiotom, a nawet sektorom gospodarczym wpisać się w ten dialog. Przy całym szacunku dla naukowców, finansistów, a nawet polityków to głównie przedsiębiorcy rozwinęli gospodarkę w ostatnim dziesięcioleciu i podobnie

Małe to małe, a średnie to średnie...

bezpośrednio, wspólnie lub indywidualnie przez jeden lub kilka podmiotów publicznych, to firma taka nie może być zakwalifikowana do żadnej kategorii MSP.Gdzie szukać informacjiW interpretacji definicji Komisji Europejskiej dotyczącej klasyfikacji firm do poszczególnych kategorii sektora małych i średnich

Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE

deficytu strukturalnego. Co szczególnie istotne, a zupełnie pomijane w dyskusjach nad propozycjami MF i MPiPS, część nowego systemu, która wykorzystuje rynki finansowe będzie wspierać rozwój gospodarczy. To bardzo ważny efekt, który przez jeszcze przez 10-20 lat może przyczyniać się do tego, że rozwój

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Europejska Klasyfikacja Działalności

Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) – usystematyzowany zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych występujących w gospodarce narodowej, klasyfikacja działalności gospodarczej, która obowiązywała w Polsce w latach 1997–1999. Została opracowana na podstawie projektu

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

do: opracowania nomenklatur pochodnych wyrobów i usług stanowiących wykazy grupowań wyrobów względnie usług wybranych z PKWiU i służących celom sprawozdawczości w zakresie produkcji, zbytu, obrotu towarowego, zapasów, transportu itp., organizacji ewidencji źródłowej podmiotów gospodarczych w postaci indeksów

Polska Klasyfikacja Działalności

i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z. ZastosowaniePKD wykorzystywana jest do: klasyfikowania podmiotów gospodarczych

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa – jednolita klasyfikacja pogrupowania dochodów jak i wydatków budżetowych, która umożliwia dogłębną analizę (porównanie) założeń społeczno-gospodarczych państwa ze źródłami dochodów i wydatków budżetowych. Kryteria klasyfikacji podmiotowe (podział dochodów i wydatków

Klasyfikacja jakości wód w Polsce

Klasyfikacja jakości wód w Polsce – system klasyfikacji jakości wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie ich szeroko rozumianego stanu ekologicznego lub przydatności do użytku. W krajach Unii Europejskiej stosowany jest system pięcioklasowy. W Polsce przed przyjęciem prawa unijnego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.