kiedy wypłata dywidendy gpw

ZWZ GPW zdecyduje 27 VI o wypłacie 3,21 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 01.06.2011 (ISB) – Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) 27 czerwca zdecydują o wypłacie kwoty 134,73 mln zł z zysku za 2010 rok na dywidendę, co daje 3,21 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie. „WZ spółki dokonuje podziału zysku

Zarząd GPW może zaproponować wypłatę 100% zysku za 2010 na dywidendę

% niż rok wcześniej, na co według zarządu GPW wpływ miała wypłata niemal 600 mln zł dywidendy na pocz. 2010, przez co znacznie spadły przychody finansowe GPW oraz koszty IPO szacowane na 8,5 mln zł. Sobolewski uważa, że GPW ma w tym roku oraz następnych wysoki potencjał wzrostu. „Jesteśmy w fazie

Jeszcze nigdy w historii GPW nie było tak gorącego sezonu wypłat dywidend

Jeszcze nigdy w historii warszawskiej giełdy nie było tak gorącego sezonu wypłat dywidend ze spółek. Emocje rozpaliło głównie Ministerstwo Skarbu, które stara się zmaksymalizować wpływy do tegorocznego budżetu, bo z innych źródeł (np. podatki) mogą być niższe, niż założono. Spółki sobie, skarb

Akcjonariusze Grupy AB zdecydują 5 XI o wypłacie 0,7 zł dywidendy na akcję

projekcie uchwały. Dzień dywidendy ma zostać ustalony na 3 grudnia 2015 r., natomiast wypłata dywidendy nastąpi 11 stycznia 2016 r. Grupa AB należy do grona 10 dystrybutorów w Europie o najwyższych realizowanych przychodach. Prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji. AB SA jest spółką

Apator wypłaci 0,3 zł na akcję zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r.

uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C" – podano w informacji. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Apatora 11 grudnia, natomiast wypłata nastąpi 18

Buwog AG wypłaci 0,69 euro na akcję dywidendy

Warszawa, 14.10.2015 (ISBnews) - Buwog AG wypłaci 0,69 euro na akcję dywidendy za rok finansowy 2014/2015, podała spółka. Zgodnie z uchwałą walnego wypłata dywidendy ma być zakwalifikowana zgodnie z austriackim prawem podatkowym jako zwrot kapitału, wynika z komunikatu. Obrót akcjami

EuCO proponuje wypłatę dywidendy wysokości 2,68 zł na akcję

Warszawa, 09.03.2015 (ISBnews) – Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO) podjął  decyzję w sprawie wnioskowania do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 r. w kwocie 15 mln zł, tj. 2,68 zł na akcję, podała spółka. „Wypłata

Akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

akcji własnych nabytych przez spółkę. Na dzień 16 czerwca liczba ta wynosi 2 672 349 sztuk. Dzień dywidendy: 23 czerwca, dzień wypłaty dywidendy: 8 lipca" – czytamy w komunikacie. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody

Akcjonariusze ING BSK zdecydują 31 marca o wypłacie 4,0 zł dywidendy na akcję

2014 r. w łącznej wysokości 520.400.000,00 zł, tj. w kwocie 4,00 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dzień 20 kwietnia 2015 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy), 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5

Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 23 IV o wypłacie 9,6 zł dywidendy na akcję

. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 maja 2015 roku" - czytamy w projektach uchwał. Tym samym kwota przeznaczona na dywidendę ukształtuje się na poziomie 47,76% zysku netto banku i 49,75% w odniesieniu do zysku netto grupy BZ WBK należnego udziałowcom banku. W kwietniu ub.r. akcjonariusze BZ WBK

GPW proponuje 2,40 zł dywidendy na akcję za 2014 rok

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zamierza wystąpić do rady giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 100,73 mln zł, co daje 2,40 zł na jedną akcję, podała giełda. "

Akcjonariusze Tella zdecydowali o wypłacie 0,6 zł na akcję dywidendy

akcjonariuszy z dnia 17 listopada 2015 r. wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to 0,6 zł, dzień dywidendy to 11 grudnia 2015 r., a dzień wypłaty dywidendy to 29 grudnia 2015 r." - podała spółka.  Liczba akcji objętych dywidendą to 6 888 539, a wysokość dywidendy to 4 133 123,40 zł

Akcjonariusze PEManagers zdecydowali o 12,04 zł dywidendy na akcję

zarządu spółki w dywidendzie wezmą udział akcje zakupione przez inwestorów w ramach IPO spółki, które zostało przeprowadzone w marcu 2015 r. Dzień dywidendy został wyznaczony na 10 lipca, a jej wypłata nastąpi 24 lipca br. Polityka dywidendy PEManagers zakłada rekomendowanie przez zarząd wypłaty

Resort skarbu upublicznił ugodę z Eureko

wypłacić akcjonariuszom nie później niż 30 listopada zaliczkową dywidendę w wysokości 12,75 mld zł, z czego 12 mld zł będzie pochodzić z kapitału rezerwowego, a reszta z zysku wypracowanego przez ubezpieczyciela w I półroczu 2009 r. Przed pierwszą ofertą publiczną (IPO) PZU strony umowy będą zgodnie

ZWZ Inter RAO Lietuva zdecydowało o wypłacie 0,56 euro dywidendy na akcję

jednostkowy zysk netto Inter RAO Lietuva za 2014 r. Kwota ta odpowiada jednocześnie ponad 90% ubiegłorocznego skonsolidowanego zysku netto grupy. Wypłata akcjonariuszom większości wypracowywanych zysków jest zgodna z naszą polityką dywidendową, którą konsekwentnie realizujemy od debiutu spółki na GPW i którą

PA Nova planuje zwiększyć wysokość dywidendy w tym roku

niż za ubiegły. Jeżeli sytuacja grupy będzie dobra, zarząd będzie rekomendował do walnego wyższy poziom dywidendy" - powiedziała Bobkowska podczas konferencji prasowej. W maju br. akcjonariusze P.A. Nova zdecydowali na zwyczajnym walnym zgromadzeniu o wypłacie 4,98 mln zł dywidendy, co daje

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję

" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy wyznaczono na 20 kwietnia 2015 r., natomiast terminem wypłaty dywidendy jest 5 maja 2015 r., podano również. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez bank, tj. 130,1 mln akcji. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego

Akcjonariusze Magellana zdecydowali o wypłacie 1,85 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze spółki Magellan zdecydowali o przeznaczeniu 12,43 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,85 zł na akcję, podała spółka. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 13 lipca, a termin wypłaty dywidendy na 27 lipca. Magellan to

Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o wypłacie 7,43 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 22.06.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 970,8 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co oznacza wypłatę 7,43 zł na akcję, podał bank. "Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. podjęło uchwałę w sprawie

Akcjonariusze Tell zdecydują 17 XI o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Tell zdecydują o wypłacie 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia. "Walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia przekazać zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok 2014 w

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 1,95 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 29,4 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na 22 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy - na 29 czerwca

AC SA rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 zł na akcję za 2015 r.

Warszawa, 11.01.2016 (ISBnews) - AC S.A. rekomenduje przeznaczenie części zysku netto za 2015 rok na wypłatę dywidendy w wysokości 2,5 zł na jedną akcję, podała spółka.  "Zarząd spółki, biorąc pod uwagę prowadzone projekty inwestycyjne oraz bieżące potrzeby kapitałowe, postanowił

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydowali o wypłacie 3,5 zł dywidendy na akcję

przeznaczeniem na wypłatę dywidendy,. a 170.9 na kapitał zapasowy. Zmienił tym samym swoją wcześniejszą rekomendację przeznaczenie 102,04 mln zł na wypłatę dywidendy, co dałoby wypłatę 3 zł na akcję. LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r

Kruk rekomenduje wypłatę 1,50 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

30 procent więcej niż w całym roku poprzednim" - skomentował decyzję prezes Piotr Krupa, cytowany w informacji prasowej. Jeśli akcjonariusze spółki zaakceptują propozycję, będzie to pierwsza wypłata dywidendy w historii Grupy Kruk na GPW w Warszawie, podkreśla spółka. "Zarząd nie

Akcjonariusze FM Forte zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 47,5 mln zł, tj. 2 zł na akcję, z zysku za 2014 r,. podała spółka. "Zarząd Fabryki Mebli Forte (...) informuje, że zwyczajne walne zgromadzenie uchwałą Nr 6/2015

Akcjonariusze Elektrotim zdecydowali o 0,6 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 25.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Elektrotim zdecydowali o przeznaczeniu 5,99 mln zł z zysku za 2014 r. i z kapitału rezerwowego na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka. "Elektrotim (...) informuje, iż 25 maja 2015 r. zwyczajne walne

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,49 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu 69,29 mln zł na wypłatę dywidendy za 2014 r., co da wypłatę wysokości 3,49 zł na akcję, wynika z uchwały podjętej na walnym zgromadzeniu spółki. "Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie

Forte proponuje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) – Zarząd Fabryki Mebli Forte zaproponuje akcjonariuszom uchwalenie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014, wynika z komunikatu spółki. „Wysokość proponowanej przez zarząd dywidendy nie została jeszcze ustalona" – czytamy w komunikacie

Żywiec wypłaci akcjonariuszom zaliczkę dywidendy w wysokości 12 zł na akcję

Warszawa, 24.09.2015 (ISBnews) - Grupa Żywiec zdecydowała o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie 12,00 zł na jedną akcję, mając na względzie fakt, iż spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki, podał Żywiec

Ceramika Nowa Gala rekomenduje 1,10 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Ceramiki Nowej Gali zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 4,69 mln zł, tj. 1,10 zł na akcję z zysków z lat ubiegłych, podała spółka. "Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA, podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza rekomendować

Polwax rekomenduje wypłatę 1,22 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) – Zarząd Polwax podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2014 r. w kwocie 12.300.500 zł, tj. 1,22 zł za akcję, podała spółka. Pozostałą część zysku netto zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy. &bdquo

Akcjonariusze Pragma Faktoring zdecydowali o wypłacie 1,56 zł dywidendy na akcję

) ustala się dzień dywidendy na 20 maja 2015 r.; 5) ustala się termin wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2015 r." - czytamy w uchwałach. Pragma Faktoring należy do grupy kapitałowej Pragma Inkaso działającej w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business, notowanej na GPW od 2010 r

Akcjonariusze DTP zdecydują 29 V o wypłacie dywidendy za 2014 i zaliczki za 2015

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze DTP zdecydują o przeznaczeniu kwoty 3,57 mln zł z zysku za 2014 i lata poprzednie na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,10 zł na akcję. Zarekomendują też możliwość wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej na koniec 2015 roku dywidendy z

EuCO chce wypłacać maksymalnie wysoką dywidendę, nawet do 100% zysku grupy

polityka dywidendy zakłada wypłatę minimum 25% rocznego skonsolidowanego zysku netto grupy dla akcjonariuszy. Jak pokazuje jednak historia, wypłacamy znacznie wyższą dywidendę i chciałbym utrzymać taką politykę w kolejnych latach" - powiedział Lewandowski w rozmowie z ISBnews. Jednostkowy zysk

GPW zarekomenduje 2,40 zł dywidendy na akcję za 2014 r., za rok może 2,60 zł

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Zarząd GPW planuje zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2,40 zł na akcję za 2014 r., natomiast za rok może to być 2,60 zł na akcję, poinformował prezes GPW Paweł Tamborski. "Chcemy kontynuować naszą politykę dywidendową i wypłacić

Pragma Faktoring rekomenduje 1,56 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Pragma Faktoring zarekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto spółki za 2014 r., wynoszącego 4.01 mln zł, na wypłatę dywidendy, co daje 1,56 zł na akcję, podała spółka. Pragma Faktoring należy do grupy kapitałowej Pragma Inkaso

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o wypłacie 1,22 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 12,3 mln zł zł, tj. 1,22 zł na akcję, z zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie Polwax S.A. zaakceptowało propozycję zarządu dotyczącą

Akcjonariusze ABC Data zdecydują 16 VI o wypłacie 0,36 zł dywidendy na akcję

. postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ABC Data S.A." - czytamy w projekcie uchwały. Jednocześnie ZWZ ma ustalić dzień dywidendy na 23 czerwca, a dzień jej wypłaty na 8 lipca. ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane

NWZ Echo przeniosło 555,8 mln zł na fundusz rezerwowy na wypłaty dywidendy

akcji własnych, wynosi 661 690 023,74 zł, w tym kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych stanowi kwotę 560 920 275,77 zł. (...) Walne zgromadzenie Echo Investment (...) postanawia utworzyć celowy fundusz rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy

Tell rekomenduje 0,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 26.05.2015 (ISBnews) - Zarząd Tell proponuje wypłatę dywidendy wysokości 0,6 zł na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka. "Zarząd Tell S.A. informuje, że zamierza przedstawić radzie nadzorczej, a następnie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycję

LPP rekomenduje 32 zł lub 31,62 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Zarząd LPP zarekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy 57,99 mln zł z zysku za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 32 zł na akcję lub 31,62 zł na akcję, jeśli zostaną zrealizowane wszystkie warranty subskrypcyjne. "

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydują 18 VI o wypłacie 3 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują na walnym zgromadzeniu 18 czerwca o przeznaczeniu 102,04 mln zł z zysku netto za ub.r., wynoszącego 272,94 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, podano w projektach uchwał na ZWZ

ABC Data podtrzymuje rekomendację wypłaty 0,36 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) - ABC Data podtrzymuje rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 36 gr na akcję. W efekcie łączna kwota dywidendy wyniesie 45,096 mln zł, podała spółka. "Zarząd sugeruje przeznaczenie kwoty 43 216 223,70 zł z zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz kwoty

BZ WBK czeka na zalecenia KNF dotyczące dywidendy

Warszawa, 29.10.2015 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK wstrzymuje się z decyzją dotyczącą wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r. do czasu otrzymania zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącego wypłaty dywidendy za bieżący rok, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. "Poczekamy ten

mBank czeka na wytyczne KNF dotyczące dywidendy za 2014 i 2015 r.

Warszawa, 29.10.2015 (ISBnews) - mBank zaczeka z decyzją dotyczącą ewentualnej wypłaty dywidendy za 2014 rok na zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące podziału tegorocznego zysku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. "Intencją banku jest poczekać na zalecenia nadzoru

Akcjonariusze LPP zdecydowali o przeznaczeniu 58 mln zł na dywidendę za 2014 r.

podziału między akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 3 września, a dzień wypłaty dywidendy na 24 września 2015 roku. Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję LPP SA przypada z tytułu dywidendy kwota 32,00

InPost chce wypłacać dywidendę na poziomie min. 50% rocznego zysku netto

Warszawa, 15.09.2015 (ISBnews) - Polityka dywidendowa InPostu zakłada wypłatę dywidendy na poziomie co najmniej 50% rocznego zysku, poinformował wiceprezes Marcin Pulchny. Zarząd chce wypłacić dywidendę już z zysku za 2015 r. "Chcemy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Będziemy

Akcjonariusze Pragma Faktoring zdecydują 5 maja o 1,56 zł dywidendy na akcję

spółki" - czytamy w projektach uchwał. Dzień dywidendy ma być wyznaczony na 20 maja, a termin wypłaty dywidendy - na 4 czerwca 2015 r., podano także. Pragma Faktoring należy do grupy kapitałowej Pragma Inkaso działającej w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business

Akcjonariusze Enel-Med zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję za 2014

Warszawa, 20.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Enel-Med zdecydowali o przeznaczeniu 2,36 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki (...) postanowiło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć

Akjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 4,5 mln zł, tj. 0,75 zł na akcję z zysku za 2014 r,. podała spółka. "Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk spółki za rok obrotowy 2014, w

Idea Bank chce wypłacać dywidendę w wysokości do 50% zysku od 2017 r.

dalszy rozwój banku i wpłynie na zwiększenie jego stabilności, co w ocenie zarządu jest uzasadnione obecnym etapem rozwoju banku" - czytamy w prospekcie emisyjnym. "Po upływie tego okresu zamiarem banku jest docelowa wypłata dywidendy na poziomie do 50% zysku netto banku za dany rok obrotowy

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 4,5 mln zł, tj. 0,75 zł na akcję z zysku za 2014 r,. podała spółka. "Zarząd spółki CDRL S.A. niniejszym informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 15 maja 2015 roku podjęło uchwałę nr

LW Bogdanka proponuje 3 zł dywidendy na akcję za 2014 rok

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka proponuje przeznaczyć kwotę102 mln zł z zysku netto za 2014 na dywidendę, co daje 3 zł na jedną akcję, podała spółka. "Zarząd proponuje ustalenie dnia dywidendy na dzień 17 września 2015 r., a dnia wypłaty dywidendy na dzień 8

Alumetal rekomenduje wypłatę 1,95 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 13.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Alumetalu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 29,4 mln zł łącznie z ubiegłorocznego zysku netto spółki oraz z kapitału zapasowego, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, podał Alumetal. Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę 1,50 mln zł z

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują o 1,22 zł dywidendy na akcję 21 kwietnia

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Polwaksu zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 kwietnia o przeznaczeniu 12,30 mln zł na dywidendę za 2014 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ. Oznacza to wypłatę w wysokości 1,22 zł na akcję. "Zysk netto spółki

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 3,6 mln zł, tj. 0,09 zł na akcję, z zysku za 2014 r., podała spółka. "Zgodnie z podjętą uchwałą nr 12 zwyczajne walne zgromadzenie zkcjonariuszy Inpro S.A. postanowiło przeznaczyć część

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o 0,8 zł dywidendy na akcję

Apator w dniu 30 czerwca 2015 roku. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C, podano również. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 27.05.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 8,19 mln zł, tj. 1,50 zł na akcję z zysku za 2014 r., wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok

Walne Banku Handlowego zdecyduje 22 VI o wypłacie 7,43 zł dywidendy na akcję

w projektach uchwał na walne.  Proponowany dzień dywidendy to 6 lipca, a ustala termin wypłaty dywidendy 24 lipca 2015 r.   W czerwcu ub.r. akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 934,22 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 934,78 mln zł, na dywidendę, co

Echo Investment wypłaci 1,43 zł na akcję zaliczki dywidendowej za 2015 rok

komunikacie. W przypadku, gdy dywidenda za rok 2015 będzie wyższa niż łączna kwota zaliczki dywidendowej, II rata zaliczki dywidendowej zostanie wypłacona w dacie wypłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą dywidendy za rok 2015 a łączną kwotą zaliczki dywidendowej, zaznaczono również. "Do

NWZ Echo zdecyduje 21 XII o utworzeniu funduszu dywidendowego na 555,76 mln zł

Warszawa, 24.11.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Echo Investment zdecydują o rozwiązaniu niewykorzystanego funduszu rezerwowego na nabycie akcji własnych w wysokości 386,8 mln zł i utworzeniu nowego funduszu na kwotę 555,76 mln zł z przeznaczeniem na wypłatę zaległej dywidendy lub zaliczki na

mBank zarekomendował wypłatę 17 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) - Zarząd mBanku przedłoży akcjonariuszom wniosek o wypłatę dywidendy z zysku banku za 2014 rok, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku za I półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy

Akcjonariusze LPP zdecydują 26 VI o przeznaczeniu 58 mln zł na dywidendę za 2014

ją na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały. . Dniem ustalenia dywidendy będzie 3 września, a dniem wypłaty 24 września 2015 roku. Zarząd LPP poinformował wcześniej w maju, że zarekomendował radzie nadzorczej i akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy 57,99 mln zł

LW Bogdanka może uzależniać wypłatę dywidendy od parametrów finansowych

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka może ustalić politykę dywidendową, która uzależnia wysokość jej wypłaty od parametrów finansowych, poinformowali przedstawiciele spółki. "Sytuacja nie jest na tyle stabilna, żeby mówić o stałej wypłacie dywidendy na jakimś

Akcjonariusze CDRL zdecydują 15 V o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję (sprost)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy omyłkowo, że ZWZ spółki CDRL w sprawie m.in. dywidendy już się odbyło zamiast zostało ono dopiero zwołane. Za pomyłkę przepraszamy Poniżej poprawiona wersja depeszy Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze CDRL zdecydują 15 maja o wypłacie dywidendy w

BZ WBK rekomenduje wypłatę 9,60 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Banku Zachodniego WBK podjął uchwałę w sprawie rekomendowania przeznaczenia 952,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 9,60 zł na akcję, podał bank. "Bank Zachodni WBK S.A.informuje, że zarząd banku zgłosił propozycję

Walne zgromadzenie Grupy AB zdecydowało o 0,7 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Grupy AB zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę z zysku za 2014/2015 r. kwoty 11 331 350,8 zł, co stanowi 0,7 zł/akcję, podała spółka. Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 3 grudnia 2015 roku i dzień wypłaty na 11

PZU robi ukłon w stronę drobnych inwestorów giełdowych. Podzieli akcje

proponuje wypłacić dywidendę w wysokości 30 zł na akcję. Dywidenda zostanie sfinansowana z zysku za ubiegły rok w wysokości 2,59 mld zł (w sumie spółka zarobiła 2,96 mld zł). Dla porównania dywidenda za 2013 r. wyniosła 54 zł. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 września, a jej wypłata

Zarząd ING BSK rekomenduje wypłatę 4,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) – Zarząd ING Banku Śląskiego przedłoży walnemu zgromadzeniu propozycję uchwały o przeznaczeniu z zysku za 2014 r. kwoty 520,40 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 50% skonsolidowanego zysku netto grupy.  Dywidenda przypadająca na 1 akcję wyniesie

Altus TFI rekomenduje 90% zysku netto za 2014 r. na dywidendę lub buy-back

Warszawa, 21.05.2015 (ISBnews) - Zarząd Altus TFI rekomenduje przeznaczenie 90% zysku netto za 2014 rok, czyli ok. 32,5 mln zł, na wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych, podała spółka. "Zarząd Altus TFI S.A. rekomenduje podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy lub skupie akcji własnych

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 16

pozostało jeszcze 2,94 mld zł, czyli 34 zł za papier. Dniem dywidendy pozostałej do wypłacenia kwoty jest 17 września. Wypłata nastąpi w dwóch transzach, w każdej z nich dywidenda na akcję wyniesie po 17 zł. Pierwsza zostanie wypłacona 8 października, a druga 15 stycznia 2015 roku. Podział wypłaty

Akcjonariusze Inpro zdecydują 16 czerwca o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Inpro zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 16 czerwca o przeznaczeniu 3,6 mln zł na dywidendę, co da wypłatę 0,09 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.  "Zwyczajne walne zgromadzenie, postanawia

Bank Millennium chciałby wypłacić dywidendę z zysku za 2016 r.

Warszawa, 27.04.2015 (ISBnews) - Bank Millennium zakłada, że wróci do ustalonej polityki dywidendowej, zakładającej wypłatę 35-50% dywidendy, począwszy od zysku za 2015 rok, poinformował prezes Joao Bras Jorge. "Zdecydowaliśmy się nie wypłacać dywidendy za 2014 rok ze względu na

Wskaźniki kapitałowe umożliwiają PKO BP przeznaczenie do 50% zysku na dywidendę

;Bardzo solidna pozycja kapitałowa, istotnie poprawiona w III kwartale , nawet uwzględniając dodatkowe wymogi kapitałowe, pozwala nam na wypłatę dywidendy w kolejnych okresach" - powiedział Drabikowski podczas konferencji prasowej. "Naszym zdaniem, również z domiarami kapitałowymi, spełniamy

Zysk netto GPW wzrósł do prawie 30 mln zł

w porównaniu z 212,91 mln zł rok wcześniej. Będzie dywidenda Zarząd giełdy będzie rekomendował dywidendę za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na akcję, a za 2015 r. - 2,60 zł brutto na akcję. "Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do

Bank Handlowy podtrzymuje politykę dywidendy po wynikach I półrocza

zakończonych 30 czerwca 2015 bank osiągnął stopę zwrotu na kapitale 12,4%. Polityka dywidendy Banku Handlowego zakłada wypłatę do 99,9% rocznego zysku dla akcjonariuszy. W czerwcu br. akcjonariusze Banku Handlowego zdecydowali o przeznaczeniu 970,8 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r. (wynoszącego

Akcjonariusze FM Forte zdecydują 19 maja o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydują na walnym zgromadzeniu 19 maja o przeznaczeniu 47,50 mln zł na dywidendę z zysku za ubiegły rok, co da wypłatę w wysokości 2,0 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie

Bank Millennium rozważa niewypłacanie dywidendy za 2015 rok

potrzebą emisji akcji. "Zbyt wcześnie powiedzieć, że nie wypłacimy dywidendy za rok 2015, ale rynek oczekuje, że nie będzie żadnej wypłaty za rok 2015. Jest jednak  zbyt wcześnie, by publikować tę informację" - powiedział Jorge podczas konferencji. "W 2014 roku były dwa rodzaje

Inpro rekomenduje 0,9 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa,14,05.2015 (ISBnews) - Zarząd Inpro rekomenduje przeznaczenie kwoty 3,6 mln zł na dywidendę, co daje 0,9 zł wypłaty na akcję, podała spółka. "Zarząd Inpro S.A. wnioskuje, aby część zysku netto spółki za 2014 rok w kwocie 3 603 600,00 zł, tj. 0,09 zł na każdą akcję, przeznaczona

Przegląd informacji ze spółek

na walne. Zarząd GPW rekomenduje walnemu zgromadzeniu 15 lipca 2015 r. jako dzień dywidendy oraz 4 sierpnia 2015 r. jako dzień wypłaty dywidendy, podała spółka. Rada giełdy pozytywnie zaopiniowała wcześniejszy wniosek zarządu, aby wypłata dywidendy wyniosła 2,4 zł na akcję.

Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 09.06.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o przeznaczeniu 11,29 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,5 zł na akcję, podała spółka. "Zgodnie z uchwałą nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Torpol S.A. z dnia 9 czerwca 2015 roku

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 21

mln zł, co dało 1,8 mln zł na akcję. Wypłata dywidendy na poziomie zgodnym z konsensusem, przy obecnym kursie, dałoby stopę dywidendy na poziomie 5,4 proc. COMPLIANCE Problematyka compliance, w kontekście dobrych praktyk spółek notowanych na GPW będzie tematem międzynarodowej konferencji, która

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o 7 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendy za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 7 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia podzielić

LW Bogdanka proponuje zmianę w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy

Warszawa, 10.06.2015 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka proponuje przeznaczyć kwotę 102 mln zł z zysku netto za 2014 na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, podała spółka.  "Zarząd wnioskuje, aby zwyczajne walne zgromadzenie (...) utworzyło kapitał

Akcjonariusze Torpolu zdecydują 9 czerwca o wypłacie 0,5 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 13.05.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Torpolu zdecydują 9 czerwca o przeznaczeniu 11,49 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,5 zł na jedną akcję, wynika z projektów na walne. "Zwyczajne walne zgromadzenie (...) uchwala, że zysk netto spółki za rok

Apator deklaruje wypłatę 0,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku na łącznym poziomie 0,80 zł na akcję, uwzględniając wypłaconą już dywidendę zaliczkową, podała spółka. "Zarząd spółki Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014

CDRL zarekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Zarząd CDRL zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2014 r. w wysokości 0,75 zł na akcję, podała spółka. "Szczegółowe propozycje dotyczące podziału zysku, zarząd przedstawi w odrębnym wniosku, skierowanym do walnego zgromadzenia po zaopiniowaniu przez radę

Enel-Med rekomenduje 0,10 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 19.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Enel-Med rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 2,36 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,10 zł na akcję, podała spółka. "Propozycja zarządu zakłada wypłatę dywidendy w kwocie 2.356.690,00 zł, co stanowić będzie 0,10 zł za

Torpol rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Zarząd Torpolu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 11,49 mln zł w formie dywidendy z zysku za 2014 r., co daje 0,5 zł na akcję, podała firma. "Zarząd (...) podjął uchwałę, na podstawie której rekomendowane jest zwyczajnemu walnemu

Talanx rekomenduje zwiększenie dywidendy do 1,25 euro na akcję za 2014 r.

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Zarząd i rada nadzorcza Talanx rekomendują akcjonariuszom zwiększenie dywidendy o ok. 4% r/r i wypłatę w wysokości 1,25 euro na akcję, podała spółka. "W świetle pozytywnych wyników grupy, zarząd i rada nadzorcza zaproponują zwyczajnego walnemu

RN Forte proponuje wypłatę 2,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Fabryk Mebli Forte zarekomendowała akcjonariuszom wypłatę 47,5 mln zł dywidendy tj. 2,0 zł na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka. Proponowana kwota przeznaczona na dywidendę to 47.502.168,00 zł, zaś kwota na kapitał zapasowy to 27.110.224

BZ WBK chce wrócić do wypłaty dywidendy w 2016 r.

Warszawa, 28.04.2015 (ISBnews) - Bank Zachodni WBK chce powrócić do polityki wypłaty dywidendy na poziomie 50% zysku w 2016 roku, poinformował prezes Mateusz Morawiecki. "Nasza średnio- i długoterminowa polityka dywidendowa nie ulega zmianie, chcemy wypłacać do 50% zysku. W przyszłym

Giełda wznowi obrót akcjami Krka od czwartku

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - Zarząd giełdy postanowił wznowić obrót akcjami spółki Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto od czwartku, 25 czerwca, podała GPW. Wcześniej giełda zawiesiła obrót akcjami spółki Krka do końca dnia sesyjnego następującego po dniu podania przez spółkę do

CDRL chce utrzymać zysk netto i zwiększyć przychody w tym roku

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) – CDRL - właściciel marki Coccodrillo - zamierza utrzymać zysk netto na ubiegłorocznym poziomie w 2015 r., a przychody zwiększyć o ok. 10%, poinformował prezes Marek Dworczak. Spółka chce także kontynuować wypłaty dywidendy w kolejnych latach. "W

PEManagers podtrzymuje prognozę, przeznaczy do 100% zysku na dywidendę (sprost.)

W poprzedniej wersji depeszy omyłkowo podaliśmy w tytule, że Private Equity Managers (PEManagers, PEM) zamierza przeznaczyć 100% zysku na wypłatę dywidendy, podczas gdy zamierza przeznaczyć na nią do 100% zysku. Poniżej powtórzona treść depeszy, która nie zawierała błędu. Warszawa

ABC Data: Nowa strategia bez wpływu na politykę dywidendową

prasowej. W połowie czerwca br. akcjonariusze ABC Data zdecydowali o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 45,1 mln zł, czyli 0,36 zł na jedną akcję. Celem zaprezentowanej dziś strategii spółki jest osiągnięcie pozycji nr 1 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w nowoczesnej dystrybucji IT oraz

KNF zaleciła BZ WBK tymczasowe zatrzymanie całego zysku za 2014 r.

należnego udziałowcom banku. W kwietniu ub.r. akcjonariusze BZ WBK podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 1,00 mld zł, tj. 10,70 zł na akcję z zysku za 2013 rok. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery