kiedy wypłata dywidendy gpw

Akcjonariusze GPW zdecydują 26 VI o wypłacie 1,2 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 30.05.2014 (ISBnews) – Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydują o przeznaczeniu kwoty 50,36 mln zł, czyli 1,2 zł na akcję, z zysku za 2013 rok na wypłatę dywidendy, wynika z projektów uchwał na walen zwołane w dniu 26 czerwca. „Walne Zgromadzenie

GPW rekomenduje wypłatę kwoty 50,37 mln zł na dywidendę za 2013 rok

Warszawa, 07.04.2014 (ISBnews) – Zarząd GPW zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 50,366 mln zł, stanowiącej 49,68% zysku netto spółki za rok obrotowy 2013, podała giełda. &bdquo

ZWZ GPW zdecyduje 27 VI o wypłacie 3,21 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 01.06.2011 (ISB) – Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) 27 czerwca zdecydują o wypłacie kwoty 134,73 mln zł z zysku za 2010 rok na dywidendę, co daje 3,21 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie. „WZ spółki dokonuje podziału zysku

Zarząd GPW może zaproponować wypłatę 100% zysku za 2010 na dywidendę

% niż rok wcześniej, na co według zarządu GPW wpływ miała wypłata niemal 600 mln zł dywidendy na pocz. 2010, przez co znacznie spadły przychody finansowe GPW oraz koszty IPO szacowane na 8,5 mln zł. Sobolewski uważa, że GPW ma w tym roku oraz następnych wysoki potencjał wzrostu. „Jesteśmy w fazie

Jeszcze nigdy w historii GPW nie było tak gorącego sezonu wypłat dywidend

Jeszcze nigdy w historii warszawskiej giełdy nie było tak gorącego sezonu wypłat dywidend ze spółek. Emocje rozpaliło głównie Ministerstwo Skarbu, które stara się zmaksymalizować wpływy do tegorocznego budżetu, bo z innych źródeł (np. podatki) mogą być niższe, niż założono. Spółki sobie, skarb

Nadchodzą dywidendowe żniwa dla akcjonariuszy

Nadchodzą dywidendowe żniwa dla akcjonariuszy

Zyski polskich przedsiębiorstw w minionym roku były rekordowe. Dodatkowo spółki zakumulowały najwyższe w historii pozycje gotówkowe. W połączeniu z widoczną niechęcią przedsiębiorców do inwestowania może to oznaczać, że również wypłacane dywidendy będą najwyższe w historii. Czy warto więc

Akcjonariusze ING BSK zdecydują 31 marca o wypłacie 4,0 zł dywidendy na akcję

2014 r. w łącznej wysokości 520.400.000,00 zł, tj. w kwocie 4,00 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dzień 20 kwietnia 2015 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy), 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5

Akcjonariusze GPW zdecydowali o 1,20 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 25.07.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowali o przeznaczeniu 50,37 mln zł na dywidendę za 2013 r., co da wypłatę w wysokości 1,20 zł na akcję, podała Giełda. "Zwyczajne walne zgromadzenie GPW (...) postanowiło przeznaczyć na

GPW będzie rekomendować 2,4 zł dywidendy na akcję za 2014 r. i 2,6 zł za 2015 r.

Warszawa, 30.10.2014 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) będzie rekomendował dywidendę za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na akcję, a za 2015 r. - 2,60 zł brutto na akcję, podała giełda. Jednocześnie GPW ogłosiła, że planuje rekomendowanie wypłat dywidend na poziomie

Kruk rekomenduje wypłatę 1,50 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

30 procent więcej niż w całym roku poprzednim" - skomentował decyzję prezes Piotr Krupa, cytowany w informacji prasowej. Jeśli akcjonariusze spółki zaakceptują propozycję, będzie to pierwsza wypłata dywidendy w historii Grupy Kruk na GPW w Warszawie, podkreśla spółka. "Zarząd nie

GPW zarekomenduje 2,40 zł dywidendy na akcję za 2014 r., za rok może 2,60 zł

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Zarząd GPW planuje zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2,40 zł na akcję za 2014 r., natomiast za rok może to być 2,60 zł na akcję, poinformował prezes GPW Paweł Tamborski. "Chcemy kontynuować naszą politykę dywidendową i wypłacić

Tell rekomenduje 1,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.

dywidendy wskazać 11 grudnia 2014 r., a jako dzień wypłaty dywidendy - 29 grudnia 2014 r., podano także. Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży, oferująca telefony komórkowe i usługi Orange. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (ISBnews)  

Bank Millennium chce nadal przeznaczać 35-50% zysku na dywidendy

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Bank Millennium zadeklarował w zaktualizowanej strategii na lata 2015-207, że chce utrzymać politykę wypłaty dywidendy w przedziale 35-50% rocznego zysku netto, podał bank. "Bank zamierza utrzymać politykę wypłaty dywidendy w przedziale 35-50% rocznego

Resort skarbu upublicznił ugodę z Eureko

wypłacić akcjonariuszom nie później niż 30 listopada zaliczkową dywidendę w wysokości 12,75 mld zł, z czego 12 mld zł będzie pochodzić z kapitału rezerwowego, a reszta z zysku wypracowanego przez ubezpieczyciela w I półroczu 2009 r. Przed pierwszą ofertą publiczną (IPO) PZU strony umowy będą zgodnie

Bank Handlowy proponuje wypłatę 7,15 zł dywidendy na akcję za 2013 r.

Warszawa, 04.03.2014 (ISBnews) - Zarząd Banku Handlowego zarekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 99,9% jednostkowego zysku netto, co oznacza wypłatę kwoty 934,22 mln zł, poinformował prezes Sławomir Sikora. Oznacza to, że wypłata na jedną akcję zwykłą wynosić będzie 7,15 zł. "

mBank zarekomendował wypłatę 17 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) - Zarząd mBanku przedłoży akcjonariuszom wniosek o wypłatę dywidendy z zysku banku za 2014 rok, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku za I półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy

Dywidenda z GPW może sięgnąć do 100% zysku przy braku potrzeb inwestycyjnych

; powiedział Tamborski zapytany o potencjalne akwizycje. W czwartek GPW poinformowała, że zarząd będzie rekomendował dywidendę za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na akcję, a za 2015 r. - 2,60 zł brutto na akcję. Jednocześnie GPW ogłosiła, że planuje rekomendowanie wypłat dywidend na poziomie powyżej

mBank podtrzymuje chęć wypłaty dywidendy na poziomie min. 50% zysku za 2014 r.

Warszawa, 30.10.2014 (ISBnews) - mBank podtrzymuje plan wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 50% zysku za ten rok, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. "Na podstawie tego, co widzimy dzisiaj podtrzymujemy, że intencją banku jest wypłacenie dywidendy w wymiarze co najmniej 50

Skarbiec Holding chce wypłacić dywidendę w wysokości 100% zysku za 2014 r.

Warszawa, 12.02.2015 (ISBnews) - Skarbiec Holding planuje wypłatę dywidendy w wysokości 100% zysku netto wypracowanego w 2014 roku, poinformował prezes Marek Rybiec. "Zgodnie z przyjętą w prospekcie emisyjnym polityką dywidendową, zarząd będzie rekomendował wypłatę w formie dywidendy do

Zarząd ING BSK rekomenduje wypłatę 4,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) – Zarząd ING Banku Śląskiego przedłoży walnemu zgromadzeniu propozycję uchwały o przeznaczeniu z zysku za 2014 r. kwoty 520,40 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 50% skonsolidowanego zysku netto grupy.  Dywidenda przypadająca na 1 akcję wyniesie

Zysk netto GPW wzrósł do prawie 30 mln zł

w porównaniu z 212,91 mln zł rok wcześniej. Będzie dywidenda Zarząd giełdy będzie rekomendował dywidendę za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na akcję, a za 2015 r. - 2,60 zł brutto na akcję. "Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 16

pozostało jeszcze 2,94 mld zł, czyli 34 zł za papier. Dniem dywidendy pozostałej do wypłacenia kwoty jest 17 września. Wypłata nastąpi w dwóch transzach, w każdej z nich dywidenda na akcję wyniesie po 17 zł. Pierwsza zostanie wypłacona 8 października, a druga 15 stycznia 2015 roku. Podział wypłaty

Apator deklaruje wypłatę 0,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku na łącznym poziomie 0,80 zł na akcję, uwzględniając wypłaconą już dywidendę zaliczkową, podała spółka. "Zarząd spółki Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014

Akcjonariusze Inter RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie 13 mln LTL dywidendy

Warszawa, 30.04.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Inter RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie 13 mln LTL (ok. 15,8 mln zł) dywidendy, czyli 0,65 LTL (ok. 0,79 zł) na akcję, poinformowała spółka. „ Wchodząc na GPW deklarowaliśmy regularne wypłacanie dywidendy. Realizując tę politykę w

ING BSK proponuje przeznaczenie na dywidendę ok. 50% zysku za 2014 r.

Warszawa, 11.02.2015  (ISBnews) - Zarząd ING Banku Śląskiego planuje przedstawić akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy wysokości ok. 50% zysku wypracowanego w 2014 roku, poinformował bank. "Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że zamierza zaproponować walnemu

Akcjonariusze AB zdecydują 5 XII o wypłacie 0,70 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 05.11.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze AB zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 5 grudnia o przeznaczeniu 11,33 mln zł z zysku za rok 2013/14 na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,70 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. "Zwyczajne walne zgromadzenie AB S.A

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 21

mln zł, co dało 1,8 mln zł na akcję. Wypłata dywidendy na poziomie zgodnym z konsensusem, przy obecnym kursie, dałoby stopę dywidendy na poziomie 5,4 proc. COMPLIANCE Problematyka compliance, w kontekście dobrych praktyk spółek notowanych na GPW będzie tematem międzynarodowej konferencji, która

Hortico chce przejść na rynek główny GPW i wypłacić dywidendę

dywidendy w kwocie 5-7 gr na akcję. Oznacza to, iż na dywidendę zostanie przeznaczone ok. 560 - 780 tys. zł, które stanowi ok. 40% zysku netto zaprezentowanego w sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2013 roku. „Chcielibyśmy także, aby wypłata dywidendy miała również miejsce w kolejnych latach i w

Akcjonariusze AB zdecydowali o wypłacie 0,70 zł dywidendy na akcję za 2013/2014

Warszawa.08.12.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze AB zdecydowali o wypłacie 11,33 mln zł dywidendy, tj. 0,70 zł na akcję z zysku za rok finansowy 2013/2014, poinformowała spółka. "Zarząd AB S.A.  (…), zgodnie z uchwałą nr 7/2014 zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta w

Akcjonariusze Buwog zdecydowali o wypłacie 0,69 euro na akcję dywidendy

Warszawa, 15.10.2014 (ISBnews) – Akcjonariusze Buwog AG zdecydowali o wypłacie 0,69 euro na akcję dywidendy za rok finansowy 2013/2014, podała spółka. Buwog jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych usług dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i w Austrii. Firma

Monnari będzie rekomendować niewypłacanie dywidendy z zysku za 2014 r.

kolejne salony oraz powiększanie metrażu już istniejących, a także plany ewentualnych akwizycji spółek z branży lub innych inwestycji, zarząd Monnari Trade S.A. podjął decyzję, że nie będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w 2015 r." - czytamy w raporcie rocznym. W

Hortico szykuje się do przejścia na GPW z NC, rozważa emisję akcji za 10 mln zł

przejście na rynek główny GPW z NewConnect. Zadecydowali również o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję. "Zarząd został upoważniony przez ZWZA do podjęcia niezbędnych działań, które umożliwią zmianę rynku notowań. Pierwszym krokiem będzie z pewnością podpisanie umowy z domem maklerskim na

Akcjonariusze Pekaes zdecydują 15 maja o wypłacie 0,44 zł dywidendy na akcję

ubiegłych. "Dzień dywidendy zostaje ustalony na dzień 4 czerwca 2014 r. Termin wypłaty dywidendy zostaje ustalony na dzień 30 czerwca 2014 r." - zapisano w projektach uchwał. Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Od 2004 akcje spółki są notowane na warszawskiej

Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o przeniesieniu notowań na GPW

w sprawie podziału zysku za rok 2013. Na dywidendę zostało przeznaczone 783,5 tys. zł czyli 0,03 zł na akcję. Dniem dywidendy będzie 10 lipca 2014 r., a jej wypłata nastąpi 24 lipca" - powiedział Szewczyk w rozmowie z ISBnws. Pozostała kwota ubiegłorocznego zysku, ok. 2,75 mln zł została

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

ustalenia dywidendy jest 18 września, a jej wypłaty 3 października 2014 r. Kwota dywidendy odpowiada 31,65 proc. sumy zysku netto za 2013 r. oraz niepodzielonej straty z lat ubiegłych, wynoszącej 271,2 mln zł. Bank informował wcześniej, że wypłata dywidendy w tej wysokości pozwoli zachować miary

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

  Warszawa, 12.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 4 mln zł na dywidendę z zysku za 2013 r., co da wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. Decyzja ta jest zgodna z rekomendacją zarządu.    Pozostałą część zysku w kwocie 11,54 mln

Akcjonariusze Tella zdecydowali o wypłacie 1,0 zł dywidendy na akcję

sprawozdaniu finansowym za rok 2013 w kwocie 9.801.796,85 zł  - na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł na jedną akcję spółki, - na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy" - czytamy w komunikacie spółki. Liczba akcji objętych dywidendą to 5.110.847 sztuk. Wysokość dywidendy to

ZM Ropczyce planują przeznaczać do 50% zysku na dywidendę w najbliższych latach

Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce zamierza w najbliższych latach rekomendować na WZA wypłatę do 50% zysku netto w formie dywidendy. Jednocześnie, w przypadku dalszej niskiej wyceny akcji spółki na GPW, zarząd może rekomendować również realizację buy backu

Energa na giełdowym szczycie. Akcje pną się do góry

przeznaczeniu ponad 2 mld zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co daje 1,1 zł na akcje. Wypłata jest zgodna z polityką spółki, która zakłada wypłatę akcjonariuszom 40-50 proc. zysków. W ubiegłym roku PGE zarobiła na czysto 4,1 mld zł. Inwestorzy cieszą się ze wzrostów, bo kursy akcji spółek energetycznych

GPW: 30 mln zysku w trzecim kwartale 2014 r., wzrost o 15,5 proc. rdr

Środkowo-Wschodniej - podkreślił Tamborski. GPW zakłada 7 proc. średnioroczny wzrost przychodów do 2020 r., podwojenie wyniku EBIDTA ze 144 mln zł w 2013 r. oraz wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 60 proc. Ostatnio GPW wypłaciła dywidendę za 2013 r. w wysokości 1,20 zł na akcję, co oznacza

Giełda Papierów Wartościowych odnotowała 36 mln zł zysku tylko w trzecim kwartale. "Chcemy funkcjonować jako operator rynków"

działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - podkreślił Tamborski. Będzie jeszcze lepiej? GPW zakłada 7-proc. średnioroczny wzrost przychodów do 2020 r., podwojenie wyniku EBIDTA ze 144 mln zł w 2013 r. oraz wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 60 proc. Ostatnio GPW wypłaciła dywidendę za

Multimedia Polska idą dwutorowo: Będą dywidendy oraz 0,5 mld zł na akwizycje

działać dwutorowo - wypłacać dywidendę, a jednocześnie kontynuować konsolidację rynku. "Wypłata dywidendy nie ograniczy naszych możliwości dalszej konsolidacji rynku. Po zamknięciu oferty do spółki trafią m.in. środki z wykupu obligacji wyemitowanej przez jednego z dotychczasowych akcjonariuszy

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydowali o wypłacie 5,8 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę 197,28 mln zł z zysku netto wynoszącego 326,53 mln zł, podała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 5,80 zł na akcję, podała spółka. "Wypracowany

GPW: 30 mln zysku w trzecim kwartale 2014 r., wzrost o 15,5 proc. rdr

działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - podkreślił Tamborski. GPW zakłada 7 proc. średnioroczny wzrost przychodów do 2020 r., podwojenie wyniku EBIDTA ze 144 mln zł w 2013 r. oraz wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 60 proc. Ostatnio GPW wypłaciła dywidendę za 2013 r. w wysokości

Monnari nie wyklucza zarekomendowania dywidendy za 2014 r.

Warszawa, 12.05.2014 (ISBnews) - Monnari Trade nie zamyka się na możliwość wypłaty dywidendy z zysku za 2014 roku, poinformował prezes Mirosław Misztal. "Jeżeli wszystko ułoży się zgodnie z naszymi planami, to nie zamykamy się na wypłatę dywidendy  z zysku za 2014 rok. Może będzie

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydują o wypłacie 5,8 zł dywidendy na akcję 12 VI

Warszawa, 13.05.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 197,28 mln zł, co da wypłatę w wysokości 5,80 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie (...) postanawia

Bank Millennium czeka na zalecenia KNF dot. dywidendy, nie zmienia polityki

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Bank Millennium czeka na wytyczne od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące podziału zysku netto banków za 2014 rok. Bank w znowelizowanej strategii podtrzymał dotychczasową politykę dywidendy, zakładającą wypłatę 35-50% z rocznego zysku, poinformował

Zarząd Inpro proponuje wypłatę 0,1 zł na akcję dywidendy za 2013 rok

Warszawa, 05.05.2014 (ISBnews) – Inpro zaproponuje zwyczajnemu zalnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2013 w wysokości 0,10 zł na akcję, podała spółka. Inpro odnotowało 15,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 17,96 mln zł zysku rok wcześniej. W

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

receptę oraz leków bez recepty - wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych. ERBUD Akcjonariusze Erbudu na środowym walnym zdecydowali o przeznaczeniu 8,9 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 0,7 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 21 lipca, a dzień

Inpro może zrezygnować z dywidendy za 2014 r., jeśli kupi np. atrakcyjny grunt

;Generalna polityka Inpro polega na tym, że rokrocznie staramy się przeznaczać część zysku na wypłatę dywidendy. Z zysku osiągniętego w roku 2013 przeznaczyliśmy na ten cel 25%. Naturalnie, chcemy wypłacić dywidendę za rok 2014, ale to akcjonariusze podejmą ostateczną decyzję w tej sprawie. W tym momencie

Ponad 40 proc. wzrost wartości akcji Energi w pierwszym roku na GPW

, zwłaszcza co do wypłaty dywidendy. W czerwcu 2014 r. Energa wypłaciła w formie dywidendy 414 mln z zysku. Jak podkreśla spółka, tegoroczne wyniki potwierdzają zdolność do wypłaty wysokiej dywidendy za 2014 r. Zarząd zamierza rekomendować wypłatę zysku na poziomie 500 mln zł - poinformowała Energa. Prezes

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

GPW Zarząd GPW chce, aby na dywidendę za 2013 rok trafiła kwota 50,37 mln zł, która stanowi 49,68 proc. zysku spółki - podała GPW w komunikacie. Z zysku za 2012 rok GPW wypłaciła dywidendę w wysokości 32,74 mln zł. PKN ORLEN Zarząd PKN Orlen proponuje likwidację Funduszu Prywatyzacyjnego dawnej

LW Bogdanka rekomenduje 5,80 zł dywidendę na akcję z zysku za 2013 r.

Warszawa, 15.04.2014 (ISBnews) - Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka przyjął uchwałę, w której zarekomendował przeznaczenie 197,28 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 326,53 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 5,80 zł na akcję, podała spółka. Pozostałą kwotę, tj. 129,25

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- GPW podtrzymuje zamiar wypłaty 2,40 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. - poinformował we wtorek Paweł Tamborski, prezes GPW. - GPW zainwestuje w 2015 r. 40-60 mln zł, głównie w rozwój rynku towarowego - poinformował wiceprezes GPW Karol Półtorak. - Aquis Exchange, brytyjska platforma

Przegląd prasy

. ISBnews --Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję --Indeks WIG30 spadł o 0,17% na zamknięciu w piątek --Grodno zawiesiło ofertę akcji serii C --Akcjonariusze Work Service zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --GPW rekomenduje 23 VII na dzień dywidendy i 7 VIII na

LW Bogdanka zarekomenduje przeznaczenie 60% zysku za 2013 r. na dywidendę

Warszawa, 20.03.2014 (ISBnews) - Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka zarekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 60% zysku netto, poinformował prezes Zbigniew Stopa. "Zgodnie z naszą polityką dywidendową, zaproponujemy walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2013 r. w wysokości 60

Prezes: Dywidenda Banku Millennium za 2014 r. może być bliższa 50% niż 30% zysku

Warszawa, 27.10.2014 (ISBnews) - Po wynikach badania jakości aktywów (AQR) oraz stres-testach Bank Millennium jest bliższy wypłaty dywidendy na poziomie 50% tegorocznego zysku niż 30%, poinformował prezes Joao Bras Jorge. "Jest wciąż zbyt wcześnie, aby o tym mówić, ale jedną z lekcji

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

0,05 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Wcześniej zarząd Energoaparatury proponował, by na dywidendę trafiło 606 tys. zł zysku netto za 2013 rok. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 7 lipca, a jej wypłata nastąpi 27 listopada. Rok wcześniej spółka przeznaczyła na dywidendę

Przegląd prasy

zł na akcje na poczet dywidendy --Dywidenda z GPW może sięgnąć do 100% zysku przy braku potrzeb inwestycyjnych --mBank Hipoteczny wyemituje listy zastawne na kwotę ponad 1 mld zł w 2015 r. --Liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 287 tys. w USA --Wzrost PKB w USA wyniósł 3,5% kw/kw w

Przegląd prasy

. --Akcjonariusze Impexmetalu zdecydują o niewypłacaniu dywidendy 25 VI --Akcjonariusze Benefit Systems zdecydują o wypłacie 8 zł dywidendy na akcję 25 VI --Indeks WIG30 wzrósł o 0,85% na zamknięciu w czwartek --Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują o wypłacie 0,66 zł dywidendy na akcję 25VI --Wolfgang Lubbert

Monnari chce przejmować w branży modowej, nie planuje wypłaty dywidendy

umocnienia swojej pozycji poprzez akwizycje w branży, w której działa" – napisał Misztal w liście do akcjonariuszy. W związku z planami rozwojowymi, które wymagają sfinansowania w trakcie 2014 r., zarząd nie będzie wnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy dla

Na GPW coraz drożej. Rynek na skraju przewartościowania

zagranicznych inwestorów zainteresowanie branżą surowcową. Mniej opłaca się trzymać polskie akcje dla dywidendy. Im droższe akcje, tym niższa stopa dywidendy, która określa, na ile wypłata z zysku spółki jest konkurencyjna np. wobec odsetek bankowych czy z obligacji. Na przyszły rok przewidywana stopa dywidendy

Pegas wypłaci dywidendę w wysokości 1,0 euro na akcję

Warszawa, 20.07.2011 (ISB) – Czeski producent włóknin Pegas Nonwovens, notowany na GPW, wypłaci dywidendę w wysokości 1 euro na akcję, poinformowała spółka. Wypłatę zatwierdziła rada dyrektorów, która wyznaczyła dzień ustalenia prawa do dywidendy na 20 października a dzień wypłaty na 27

Przegląd prasy

list intencyjny nt. współpracy w B&R --Akcjonariusze zdecydowali o powołaniu Pawła Tamborskiego na prezesa GPW --Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję --GPW ma porozumienie o współpracy z giełdą z Mozambiku --MLP Group planuje budowę parku logistycznego we Wrocławiu

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 15

cytowany komunikacie Piotr Woźniak, prezes spółki. Oferującym akcje serii M było Biuro Maklerskie BGŻ. HORTICO ZWZ Hortico zdecyduje 30 czerwca o przejściu spółki z NewConnect na rynek główny GPW, a także o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 w wysokości 0,05-0,07 zł na akcję - podała spółka

Przegląd prasy

zakłady w tym roku --Izo-Blok planuje przeniesienie na rynek główny GPW z NC w IV kw. --TPH liczy na przejście na rynek główny GPW z NC na początku lipca --Dragon i Fideltronik zainwestują łącznie min. 60 mln zł w krakowskiej SSE --Akcjonariusze Milkiland zdecydowali o wypłacie 0,07 euro dywidendy na

Żywiec wypłaci zaliczkowo 18 zł dywidendy

Prawo do zaliczki będą mieć akcjonariusze posiadający akcje 12 listopada. Wypłata nastąpi tydzień później. Żywiec uzasadnia decyzję tym, że ma dobrą kondycję finansową i wypłata nie przekracza połowy jego zysku osiągniętego w pierwszym półroczu 2009 r. powiększonego o kapitały zgromadzone w

DTP liczy na utrzymanie wyników r/r, od 2016 r. może zacząć płacić dywidendę

wzrost wartości spółki oraz portfela wierzytelności pozwala spółce na weryfikacje polityki dywidendowej w kolejnych latach. "Po wstępnej analizie naszych kilkuletnich potrzeb inwestycyjnych oraz wewnętrznej prognozie zysków przyszłych okresów, sądzimy, iż moglibyśmy rozpocząć wypłatę dywidendy

Bloober Team rozpoczął budowę księgi popytu w ofercie akcji serii D

również. "Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie WZA, jednakże emitent wskazuje, że w najbliższych latach zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy" - czytamy również w memorandum. Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na

GPW zamierza wypłacać dywidendę na poziomie 30-50% zysku

Warszawa, 14.10.2010 (ISB) - Polityka dywidendowa Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) będzie zakładać wypłatę dywidendy na poziomie 30-50% jednostkowego zysku spółki, wynika z opublikowanego w czwartek prospektu emisyjnego. "Intencją zarządu jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat

TF Silesia ma 38% akcji Torpolu, liczy na wypłaty dywidendy

Warszawa, 09.07.2014 (ISBnews) - Towarzystwo Finansowe Silesia zakupiło 38% akcji poznańskiej spółki Torpol, która zadebiutowała wczoraj na GPW. TF Silesia traktuje zaangażowanie kapitałowe w Torpol jako szansę na wejście na rynek inwestycji kolejowych, liczy też na wypłaty dywidendy. "

Przegląd informacji ze spółek

(GPW) będzie rekomendował dywidendę za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na akcję, a za 2015 r. - 2,60 zł brutto na akcję, podała giełda. Jednocześnie GPW ogłosiła, że planuje rekomendowanie wypłat dywidend na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom skonsolidowanego zysku netto grupy

Przegląd prasy

zakupową, liczy na oszczędności --Akcjonariusze ATM Grupa zdecydowali o wypłacie 0,16 zł dywidendy na akcję --BGK udzielił kredytu Nano Carbon na zakup urządzenia do wytwarzania grafenu --Briju zadebiutuje na rynku głównym GPW w czwartek --Komputronik szykuje się do zwiększenia sprzedaży, wynajął 10

ZWZ Infovide-Matrix zdecydowało o dywidendzie w wysokości 0,10 zł na akcję

wypłaty dywidendy 30 maja 2011 r. Infovide-Matrix wypłaca dywidendę nieprzerwanie od debiutu na GPW w styczniu 2007 r. W 2010 r. Infovide-Matrix miała 3.043.248,73 zysku netto, przy przychodach na poziomie 186,8 mln zł. Cała Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix zamknęła ubiegły rok wynikiem netto 4,8 mln zł

EuroRating nadał rating BBB spółce Alumetal, perspektywa stabilna

wypłaty dywidend dla akcjonariuszy" - czytamy także. Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

bilingowy do sprzedaży energii elektrycznej - poinformował PAP Paweł Piwowar, wiceprezes Asseco. - Zarząd Kęt zdecydował o zwiększeniu wskaźnika wypłaty dywidendy do 60 proc. skonsolidowanego zysku netto - podała spółka w komunikacie. Z zysku za 2014 rok spółka chce wypłacić 11 zł dywidendy na akcję

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

GPW Walne zgromadzenie GPW w sprawie m.in. wyboru prezesa na nową kadencję oraz wypłaty dywidendy za 2013 rok zostało zwołane na czwartek, 26 czerwca - poinformowała giełda w komunikacie. Kadencja dotychczasowego zarządu GPW, na czele z prezesem Adamem Maciejewskim, wygasa z dniem odbycia walnego

Przegląd informacji ze spółek

postanowili przeznaczyć zysk osiągnięty za 2013 rok w kwocie 4,6 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego. GPW będzie rekomendować akcjonariuszom nowe terminy dywidendy: 23 lipca jako dzień dywidendy oraz 7 sierpnia jako dzień wypłaty dywidendy

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

sprzedaży posiadanych zasobów. RADPOL ZWZ Radpolu uchwaliło wypłatę 28 groszy dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok - poinformowała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy ustalono na 14 lipca, a dzień wypłaty na 1 sierpnia. Rok wcześniej spółka wypłaciła w formie dywidendy 5,1 mln zł, co dało 20 groszy

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

zamierza powrócić do wypłaty dywidendy. W roku obrotowym 2014/15 może ona wynieść 0,15-0,2 euro na akcję, uwzględniając możliwy skup akcji - podała spółka w komunikacie. Spółka nie wypłaciła dywidendy w roku obrotowym 2013/14 w związku z wydzieleniem akcji spółki zależnej Buwog. Immofinanz ma po

GPW wypłaci aż pół miliarda dywidendy

spółka Signity. Wypłata tak wysokiej dywidendy ma dwie przyczyny. Po pierwsze skarb państwa z powodu kryzysu rozpaczliwie poszukuje w tym roku dodatkowych dochodów do budżetu i doi swoje spółki. Po drugie GPW jest właśnie w trakcie prywatyzacji, a resort skarbu przyjął założenie, że nie będzie

Przegląd prasy

60-70 mln zł na inwestycje --Pragma Inkaso rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2013 r. --Plexus Ventures będzie pozyskiwał kontrahentów dla Mabionu --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w Polsce wynosi nadal 97,5 pkt w maju --KE: Wskaźnik koniunktury gospodarczej w strefie euro

Karpiński: Oczekuję od Tamborskiego umocnienia pozycji GPW w regionie

. wyboru prezesa na nową kadencję oraz wypłaty dywidendy za 2013 rok zostało zwołane na czwartek 26 czerwca. Kadencja dotychczasowego zarządu GPW, na czele z prezesem Adamem Maciejewskim, wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia.

Skarbiec chce zwiększyć aktywa w funduszach inwestycyjnych do 4 mld zł w 2015 r.

Warszawa, 12.02.2015 (ISBnews) - Skarbiec TFI chce zwiększyć aktywa w funduszach niededykowanych (przede wszystkim inwestycyjnych otwartych) do ok. 4,0 mld zł w 2015 r. z 3,4 mld zł obecnie, poinformował prezes Marek Rybiec. Dywidenda za łącznie 18 miesięcy (2014 i I poł. 2015 roku) ma być

Przegląd prasy

warunkową umowę o strategicznej współpracy --Sąd prowadzi postępowanie upadłościowe wobec kolejnej spółki zależnej Ganta --Akcjonariusze GPW powołają 26 czerwca prezesa zarządu nowej kadencji --Akcjonariusze GPW zdecydują 26 VI o wypłacie 1,2 zł na akcję dywidendy --Indeks WIG30 spadł o 1,29% na

Przegląd prasy

mln euro ISBnews --ING BSK rekomenduje wypłatę 4,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. --Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board spadł do 96,4 pkt w lutym --Es-System skupi się na produktach LED i umacnianiu pozycji na rynkach --Wskaźnik PMI dla sektora usług USA wzrósł do 57,0 pkt

Przegląd prasy

w maju --Grupa Kęty kupi spółkę produkcyjną w Danii --Cena maks. akcji Altus TFI ustalona 10,50 zł, max. wartość oferty to 193 mln zł --Akcjonariusze Unibepu zdecydowali o wypłacie 12 gr dywidendy na akcję --Akcjonariusze Pekao SA zdecydowali o wypłacie 9,96 zł dywidendy na akcję --Saldo

Przegląd informacji ze spółek

Papierów Wartościowych rekomenduje walnemu zgromadzeniu wyznaczenie 17 lipca jako dnia dywidendy oraz 5 sierpnia 2014 r. jako dnia wypłaty dywidendy, poinformowała spółka. Wcześniej GPW podała, że zarząd proponuje wypłatę dywidendy wysokości 50,366 mln zł, stanowiącej 49,68% zysku netto spółki za rok

Zarząd Magellana będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2014 rok

Warszawa, 21.03.2014 (ISBnews) – Zarząd  Magellan uchwalił program polityki dywidendowej, który zakłada wypłatę akcjonariuszom do 50% jednostkowego zysku netto spółki, począwszy od zysku za 2014 rok, poinformował Magellan. Z zysku za ten rok Magellan nie planuje wypłcać dywidendy

Przegląd prasy

--Stanisław Cieszkowski został prezesem FO Dębica --GPW może podtrzymać zwyżki dzięki wsparciu ze strony EBC i giełd zachodnich --Starwood Capital złożyło wniosek o przejęcie trzech spółek Ghelamco --Akcjonariusze Kino Polska zdecydują 30 VI o wypłacie 0,45 zł na akcję dywidendy --Akcjonariusze Dębicy

Przegląd informacji ze spółek

walnego zgromadzenia zwołanego na 27 marca, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ. Wypłata wyniesie 0,47 euro na akcję i zostanie dokonana w dwóch ratach. Getin Holding nie wyklucza sprzedaży swoich aktywów Rosji: Idea Bank Rosja i spółki leasingowej Carcade, choć na razie nie ma takich planów

KI Chemistry podniósł cenę w wezwaniu na akcje Ciechu do 31,00 zł

zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym także za akcje spółki objęte zapisami złożonymi przed dniem opublikowania niniejszej informacji, podkreślono. Kilka dni temu akcjonariusze Ciechu zdecydowali o przeznaczeniu 59,55 mln zł z zysku netto za 2013 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,13

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Presco Group zdecydują o wypłacie 0,12 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne, zaplanowane na 28 maja.  Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o wypłacie 3,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok, wynika z uchwał ZWZ

Oferta publiczna chińskiego JJ Auto o max. wartości 67 mln zł ruszyła dziś

poziomów rentowności, reinwestowanie zysków w rozwój, planowana wypłata dywidendy za 2014 rok. JJ Auto to spółka prawa niemieckiego, posiadająca 100% udziału w kapitale Jian Jiang Internetional Limited, działająca zgodnie z prawem Hong Kongu, pełni funkcję pośredniej spółki holdingowej oraz prowadzi

Przegląd informacji ze spółek

ZWZ, zaplanowane na 21 maja. Pod koniec marca zarząd Grupy podjął decyzję o podwyższeniu rekomendowanego poziomu wypłaty dywidendy za 2013 rok do 10,0 zł na akcję z 7,0 zł wcześniej. Akcjonariusze JHM Development będą decydować o przeznaczeniu zysku za 2013 rok w kwocie 1,02 mln zł na zwiększenie

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Action zdecydowali o przeznaczeniu 16,61 mln zł z zysku netto za 2013 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Akcjonariusze Ipopema Securities zdecydują podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 17 czerwca o wypłacie dywidendy w

Przegląd informacji ze spółek

dotyczącej wypłaty 1,5 zł dywidendy na akcję, podała Agora. Skarb Państwa odpowiedział na wezwanie KI Chemistry składając zapis na sprzedaż 19.972.900 akcji Ciechu, stanowiących 37,9% ogółu akcji w spółce. Łącznie z dywidendą z Ciechu, korzyść ekonomiczna dla Skarbu Państwa wyniesie 32,13 zł na akcję

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Stomil Sanok

uzyskuje 230 mln zł (59 mln USD), osiągając 6,8 krotne pomnożenie wyłożonego kapitału w: Podkarpacka epopeja. Enterprise Investors, W-wa 2005, s. 144.W czerwcu 2014 walne zgromadzenie Stomilu Sanok uchwaliło wypłatę akcjonariuszom w formie dywidendy 34,14 mln zł pochodzącej z zysku za 2013. Reszta zysku

Polityka dywidendowa

wyraźnie zaznaczyć, że zysk, przeciwnie, stanowi w takim ujęciu własność wyłączną samej spółki a zarząd pozostaje niezmiennie zobowiązany do działania w interesie spółki (KSH) i w oparciu o statut (umowę) spółki, co ma zasadniczy wpływ na decyzję o wypłacie dywidendy - wypłata nie może pozostawać

Akcja uprzywilejowana

posiadaną akcję, uprzywilejowanie co do dywidendy. Dywidenda taka nie może przekraczać 150% wysokości dywidendy przysługującej z akcji nieuprzywilejowanej, prawo do podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie może obejmować również inne elementy np. sprawowania kontroli

Pożyczka papierów wartościowych

ustanowienia zabezpieczenia (zwykle pieniądze na rachunku albo obligacje skarbu państwa); opłatą (prowizją, wynagrodzeniem) z tytułu pożyczki dla pożyczkodawcy; koniecznością zapewnienia przekazania przychodów (np. dywidendy), gdy w trakcie pożyczki emitent wypłaca; ustaleniem zasad postępowania w przypadku

Initial Public Offering

regulowanym, a proponowanie ich nabycia lub wydanie nastąpiło bezpłatnie akcjonariuszom (ze środków spółki), albo jako wypłata dywidendy z akcji, przy czym wydane akcje są tego samego rodzaju, co akcje, z których wypłacana jest dywidenda. W przypadku wymienionych powyżej obu sytuacjach, związanych z oferta

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.