kiedy wypłata dywidendy gpw

ZWZ GPW zdecyduje 27 VI o wypłacie 3,21 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 01.06.2011 (ISB) – Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) 27 czerwca zdecydują o wypłacie kwoty 134,73 mln zł z zysku za 2010 rok na dywidendę, co daje 3,21 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie. „WZ spółki dokonuje podziału zysku

Zarząd GPW może zaproponować wypłatę 100% zysku za 2010 na dywidendę

% niż rok wcześniej, na co według zarządu GPW wpływ miała wypłata niemal 600 mln zł dywidendy na pocz. 2010, przez co znacznie spadły przychody finansowe GPW oraz koszty IPO szacowane na 8,5 mln zł. Sobolewski uważa, że GPW ma w tym roku oraz następnych wysoki potencjał wzrostu. „Jesteśmy w fazie

Jeszcze nigdy w historii GPW nie było tak gorącego sezonu wypłat dywidend

Jeszcze nigdy w historii warszawskiej giełdy nie było tak gorącego sezonu wypłat dywidend ze spółek. Emocje rozpaliło głównie Ministerstwo Skarbu, które stara się zmaksymalizować wpływy do tegorocznego budżetu, bo z innych źródeł (np. podatki) mogą być niższe, niż założono. Spółki sobie, skarb

EuCO proponuje wypłatę dywidendy wysokości 2,68 zł na akcję

Warszawa, 09.03.2015 (ISBnews) – Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO) podjął  decyzję w sprawie wnioskowania do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 r. w kwocie 15 mln zł, tj. 2,68 zł na akcję, podała spółka. „Wypłata

Akcjonariusze ING BSK zdecydują 31 marca o wypłacie 4,0 zł dywidendy na akcję

2014 r. w łącznej wysokości 520.400.000,00 zł, tj. w kwocie 4,00 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach: 1) dzień 20 kwietnia 2015 r. ustala się jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy), 2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 5

Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 23 IV o wypłacie 9,6 zł dywidendy na akcję

. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 maja 2015 roku" - czytamy w projektach uchwał. Tym samym kwota przeznaczona na dywidendę ukształtuje się na poziomie 47,76% zysku netto banku i 49,75% w odniesieniu do zysku netto grupy BZ WBK należnego udziałowcom banku. W kwietniu ub.r. akcjonariusze BZ WBK

Akcjonariusze GPW zdecydowali o 1,20 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 25.07.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowali o przeznaczeniu 50,37 mln zł na dywidendę za 2013 r., co da wypłatę w wysokości 1,20 zł na akcję, podała Giełda. "Zwyczajne walne zgromadzenie GPW (...) postanowiło przeznaczyć na

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydowali o wypłacie 4 zł dywidendy na akcję

" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy wyznaczono na 20 kwietnia 2015 r., natomiast terminem wypłaty dywidendy jest 5 maja 2015 r., podano również. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez bank, tj. 130,1 mln akcji. ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego

GPW będzie rekomendować 2,4 zł dywidendy na akcję za 2014 r. i 2,6 zł za 2015 r.

Warszawa, 30.10.2014 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) będzie rekomendował dywidendę za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na akcję, a za 2015 r. - 2,60 zł brutto na akcję, podała giełda. Jednocześnie GPW ogłosiła, że planuje rekomendowanie wypłat dywidend na poziomie

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o wypłacie 1,95 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 14.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 29,4 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na 22 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy - na 29 czerwca

Kruk rekomenduje wypłatę 1,50 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

30 procent więcej niż w całym roku poprzednim" - skomentował decyzję prezes Piotr Krupa, cytowany w informacji prasowej. Jeśli akcjonariusze spółki zaakceptują propozycję, będzie to pierwsza wypłata dywidendy w historii Grupy Kruk na GPW w Warszawie, podkreśla spółka. "Zarząd nie

Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o wypłacie 3,49 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu 69,29 mln zł na wypłatę dywidendy za 2014 r., co da wypłatę wysokości 3,49 zł na akcję, wynika z uchwały podjętej na walnym zgromadzeniu spółki. "Zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie

Forte proponuje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) – Zarząd Fabryki Mebli Forte zaproponuje akcjonariuszom uchwalenie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014, wynika z komunikatu spółki. „Wysokość proponowanej przez zarząd dywidendy nie została jeszcze ustalona" – czytamy w komunikacie

Ceramika Nowa Gala rekomenduje 1,10 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 26.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Ceramiki Nowej Gali zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 4,69 mln zł, tj. 1,10 zł na akcję z zysków z lat ubiegłych, podała spółka. "Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA, podaje do publicznej wiadomości, iż zamierza rekomendować

GPW zarekomenduje 2,40 zł dywidendy na akcję za 2014 r., za rok może 2,60 zł

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) - Zarząd GPW planuje zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2,40 zł na akcję za 2014 r., natomiast za rok może to być 2,60 zł na akcję, poinformował prezes GPW Paweł Tamborski. "Chcemy kontynuować naszą politykę dywidendową i wypłacić

Polwax rekomenduje wypłatę 1,22 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) – Zarząd Polwax podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy za 2014 r. w kwocie 12.300.500 zł, tj. 1,22 zł za akcję, podała spółka. Pozostałą część zysku netto zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy. &bdquo

Pragma Faktoring rekomenduje 1,56 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 16.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Pragma Faktoring zarekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto spółki za 2014 r., wynoszącego 4.01 mln zł, na wypłatę dywidendy, co daje 1,56 zł na akcję, podała spółka. Pragma Faktoring należy do grupy kapitałowej Pragma Inkaso

Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o wypłacie 1,22 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 12,3 mln zł zł, tj. 1,22 zł na akcję, z zysku za 2014 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. "Zwyczajne walne zgromadzenie Polwax S.A. zaakceptowało propozycję zarządu dotyczącą

Tell rekomenduje 1,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 r.

dywidendy wskazać 11 grudnia 2014 r., a jako dzień wypłaty dywidendy - 29 grudnia 2014 r., podano także. Tell to największa w Polsce sieć salonów sprzedaży, oferująca telefony komórkowe i usługi Orange. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r. (ISBnews)  

Bank Millennium chce nadal przeznaczać 35-50% zysku na dywidendy

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Bank Millennium zadeklarował w zaktualizowanej strategii na lata 2015-207, że chce utrzymać politykę wypłaty dywidendy w przedziale 35-50% rocznego zysku netto, podał bank. "Bank zamierza utrzymać politykę wypłaty dywidendy w przedziale 35-50% rocznego

Resort skarbu upublicznił ugodę z Eureko

wypłacić akcjonariuszom nie później niż 30 listopada zaliczkową dywidendę w wysokości 12,75 mld zł, z czego 12 mld zł będzie pochodzić z kapitału rezerwowego, a reszta z zysku wypracowanego przez ubezpieczyciela w I półroczu 2009 r. Przed pierwszą ofertą publiczną (IPO) PZU strony umowy będą zgodnie

Akcjonariusze Pragma Faktoring zdecydują 5 maja o 1,56 zł dywidendy na akcję

spółki" - czytamy w projektach uchwał. Dzień dywidendy ma być wyznaczony na 20 maja, a termin wypłaty dywidendy - na 4 czerwca 2015 r., podano także. Pragma Faktoring należy do grupy kapitałowej Pragma Inkaso działającej w branży obrotu wierzytelnościami w segmencie business to business

Akjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 4,5 mln zł, tj. 0,75 zł na akcję z zysku za 2014 r,. podała spółka. "Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk spółki za rok obrotowy 2014, w

Idea Bank chce wypłacać dywidendę w wysokości do 50% zysku od 2017 r.

dalszy rozwój banku i wpłynie na zwiększenie jego stabilności, co w ocenie zarządu jest uzasadnione obecnym etapem rozwoju banku" - czytamy w prospekcie emisyjnym. "Po upływie tego okresu zamiarem banku jest docelowa wypłata dywidendy na poziomie do 50% zysku netto banku za dany rok obrotowy

Akcjonariusze Polwaksu zdecydują o 1,22 zł dywidendy na akcję 21 kwietnia

Warszawa, 25.03.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze Polwaksu zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 21 kwietnia o przeznaczeniu 12,30 mln zł na dywidendę za 2014 r., wynika z projektów uchwał na ZWZ. Oznacza to wypłatę w wysokości 1,22 zł na akcję. "Zysk netto spółki

Alumetal rekomenduje wypłatę 1,95 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 13.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Alumetalu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 29,4 mln zł łącznie z ubiegłorocznego zysku netto spółki oraz z kapitału zapasowego, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, podał Alumetal. Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę 1,50 mln zł z

mBank zarekomendował wypłatę 17 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 03.03.2015 (ISBnews) - Zarząd mBanku przedłoży akcjonariuszom wniosek o wypłatę dywidendy z zysku banku za 2014 rok, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku za I półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy

Akcjonariusze CDRL zdecydują 15 V o wypłacie 0,75 zł dywidendy na akcję (sprost)

W dzisiejszej depeszy podaliśmy omyłkowo, że ZWZ spółki CDRL w sprawie m.in. dywidendy już się odbyło zamiast zostało ono dopiero zwołane. Za pomyłkę przepraszamy Poniżej poprawiona wersja depeszy Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze CDRL zdecydują 15 maja o wypłacie dywidendy w

BZ WBK rekomenduje wypłatę 9,60 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Banku Zachodniego WBK podjął uchwałę w sprawie rekomendowania przeznaczenia 952,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 9,60 zł na akcję, podał bank. "Bank Zachodni WBK S.A.informuje, że zarząd banku zgłosił propozycję

Dywidenda z GPW może sięgnąć do 100% zysku przy braku potrzeb inwestycyjnych

; powiedział Tamborski zapytany o potencjalne akwizycje. W czwartek GPW poinformowała, że zarząd będzie rekomendował dywidendę za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na akcję, a za 2015 r. - 2,60 zł brutto na akcję. Jednocześnie GPW ogłosiła, że planuje rekomendowanie wypłat dywidend na poziomie powyżej

mBank podtrzymuje chęć wypłaty dywidendy na poziomie min. 50% zysku za 2014 r.

Warszawa, 30.10.2014 (ISBnews) - mBank podtrzymuje plan wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 50% zysku za ten rok, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. "Na podstawie tego, co widzimy dzisiaj podtrzymujemy, że intencją banku jest wypłacenie dywidendy w wymiarze co najmniej 50

Skarbiec Holding chce wypłacić dywidendę w wysokości 100% zysku za 2014 r.

Warszawa, 12.02.2015 (ISBnews) - Skarbiec Holding planuje wypłatę dywidendy w wysokości 100% zysku netto wypracowanego w 2014 roku, poinformował prezes Marek Rybiec. "Zgodnie z przyjętą w prospekcie emisyjnym polityką dywidendową, zarząd będzie rekomendował wypłatę w formie dywidendy do

Zarząd ING BSK rekomenduje wypłatę 4,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 24.02.2015 (ISBnews) – Zarząd ING Banku Śląskiego przedłoży walnemu zgromadzeniu propozycję uchwały o przeznaczeniu z zysku za 2014 r. kwoty 520,40 mln zł na wypłatę dywidendy, co stanowi 50% skonsolidowanego zysku netto grupy.  Dywidenda przypadająca na 1 akcję wyniesie

Akcjonariusze FM Forte zdecydują 19 maja o wypłacie 2 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 22.04.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydują na walnym zgromadzeniu 19 maja o przeznaczeniu 47,50 mln zł na dywidendę z zysku za ubiegły rok, co da wypłatę w wysokości 2,0 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie

Zysk netto GPW wzrósł do prawie 30 mln zł

w porównaniu z 212,91 mln zł rok wcześniej. Będzie dywidenda Zarząd giełdy będzie rekomendował dywidendę za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na akcję, a za 2015 r. - 2,60 zł brutto na akcję. "Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do

Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali o 7 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) – Akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendy za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 7 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie OT Logistics S.A. postanawia podzielić

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 16

pozostało jeszcze 2,94 mld zł, czyli 34 zł za papier. Dniem dywidendy pozostałej do wypłacenia kwoty jest 17 września. Wypłata nastąpi w dwóch transzach, w każdej z nich dywidenda na akcję wyniesie po 17 zł. Pierwsza zostanie wypłacona 8 października, a druga 15 stycznia 2015 roku. Podział wypłaty

CDRL zarekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 27.03.2015 (ISBnews) - Zarząd CDRL zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2014 r. w wysokości 0,75 zł na akcję, podała spółka. "Szczegółowe propozycje dotyczące podziału zysku, zarząd przedstawi w odrębnym wniosku, skierowanym do walnego zgromadzenia po zaopiniowaniu przez radę

Torpol rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Zarząd Torpolu zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 11,49 mln zł w formie dywidendy z zysku za 2014 r., co daje 0,5 zł na akcję, podała firma. "Zarząd (...) podjął uchwałę, na podstawie której rekomendowane jest zwyczajnemu walnemu

Apator deklaruje wypłatę 0,80 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 19.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Apatora zadeklarował wypłatę dywidendy z ubiegłorocznego zysku na łącznym poziomie 0,80 zł na akcję, uwzględniając wypłaconą już dywidendę zaliczkową, podała spółka. "Zarząd spółki Apator SA deklaruje wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014

RN Forte proponuje wypłatę 2,0 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r.

Warszawa, 20.04.2015 (ISBnews) - Rada nadzorcza Fabryk Mebli Forte zarekomendowała akcjonariuszom wypłatę 47,5 mln zł dywidendy tj. 2,0 zł na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka. Proponowana kwota przeznaczona na dywidendę to 47.502.168,00 zł, zaś kwota na kapitał zapasowy to 27.110.224

Talanx rekomenduje zwiększenie dywidendy do 1,25 euro na akcję za 2014 r.

Warszawa, 23.03.2015 (ISBnews) - Zarząd i rada nadzorcza Talanx rekomendują akcjonariuszom zwiększenie dywidendy o ok. 4% r/r i wypłatę w wysokości 1,25 euro na akcję, podała spółka. "W świetle pozytywnych wyników grupy, zarząd i rada nadzorcza zaproponują zwyczajnego walnemu

Enel-Med rekomenduje 0,10 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 19.03.2015 (ISBnews) - Zarząd Enel-Med rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 2,36 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,10 zł na akcję, podała spółka. "Propozycja zarządu zakłada wypłatę dywidendy w kwocie 2.356.690,00 zł, co stanowić będzie 0,10 zł za

Akcjonariusze Inter RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie 13 mln LTL dywidendy

Warszawa, 30.04.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Inter RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie 13 mln LTL (ok. 15,8 mln zł) dywidendy, czyli 0,65 LTL (ok. 0,79 zł) na akcję, poinformowała spółka. „ Wchodząc na GPW deklarowaliśmy regularne wypłacanie dywidendy. Realizując tę politykę w

CDRL chce utrzymać zysk netto i zwiększyć przychody w tym roku

Warszawa, 30.03.2015 (ISBnews) – CDRL - właściciel marki Coccodrillo - zamierza utrzymać zysk netto na ubiegłorocznym poziomie w 2015 r., a przychody zwiększyć o ok. 10%, poinformował prezes Marek Dworczak. Spółka chce także kontynuować wypłaty dywidendy w kolejnych latach. "W

ING BSK proponuje przeznaczenie na dywidendę ok. 50% zysku za 2014 r.

Warszawa, 11.02.2015  (ISBnews) - Zarząd ING Banku Śląskiego planuje przedstawić akcjonariuszom propozycję wypłaty dywidendy wysokości ok. 50% zysku wypracowanego w 2014 roku, poinformował bank. "Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że zamierza zaproponować walnemu

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 21

mln zł, co dało 1,8 mln zł na akcję. Wypłata dywidendy na poziomie zgodnym z konsensusem, przy obecnym kursie, dałoby stopę dywidendy na poziomie 5,4 proc. COMPLIANCE Problematyka compliance, w kontekście dobrych praktyk spółek notowanych na GPW będzie tematem międzynarodowej konferencji, która

Akcjonariusze AB zdecydują 5 XII o wypłacie 0,70 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 05.11.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze AB zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 5 grudnia o przeznaczeniu 11,33 mln zł z zysku za rok 2013/14 na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,70 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne. "Zwyczajne walne zgromadzenie AB S.A

KNF zaleciła BZ WBK tymczasowe zatrzymanie całego zysku za 2014 r.

należnego udziałowcom banku. W kwietniu ub.r. akcjonariusze BZ WBK podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 1,00 mld zł, tj. 10,70 zł na akcję z zysku za 2013 rok. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym

Hortico chce przejść na rynek główny GPW i wypłacić dywidendę

dywidendy w kwocie 5-7 gr na akcję. Oznacza to, iż na dywidendę zostanie przeznaczone ok. 560 - 780 tys. zł, które stanowi ok. 40% zysku netto zaprezentowanego w sprawozdaniu finansowym za 4 kwartał 2013 roku. „Chcielibyśmy także, aby wypłata dywidendy miała również miejsce w kolejnych latach i w

Akcjonariusze AB zdecydowali o wypłacie 0,70 zł dywidendy na akcję za 2013/2014

Warszawa.08.12.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze AB zdecydowali o wypłacie 11,33 mln zł dywidendy, tj. 0,70 zł na akcję z zysku za rok finansowy 2013/2014, poinformowała spółka. "Zarząd AB S.A.  (…), zgodnie z uchwałą nr 7/2014 zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta w

Zarząd Magellana rekomenduje dywidendę wysokości 1,85 zł na akcję za 2014 r.

Warszawa, 19.03.2015 (ISBnews) – Zarząd Magellana rekomenduje wypłatę dywidendy wysokości 12,43 mln zł, tj. 1,85 zł brutto na akcję z zysku za 2014 rok, podała spółka. „Łączna kwota zysku netto rekomendowana do przeznaczenia na dywidendę wynosi 12.431.533,80 PLN, co stanowi 28,71

Akcjonariusze Alumetalu zdecydują 13 IV o wypłacie 1,95 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Alumetalu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 kwietnia br., o przeznaczeniu łącznie 29,40 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,95 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ. "Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego

Elektrotim rekomenduje 0,6 zł dywidnedy na akcję za 2014 r.

Warszawa, 10.04.2015 (ISBnews) - Elektrotim rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2014 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,6 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd (...) informuje, iż w dniu 10.04.2015 r. podjął uchwałę w przedmiocie wniosku do walnego zgromadzenia

Akcjonariusze Buwog zdecydowali o wypłacie 0,69 euro na akcję dywidendy

Warszawa, 15.10.2014 (ISBnews) – Akcjonariusze Buwog AG zdecydowali o wypłacie 0,69 euro na akcję dywidendy za rok finansowy 2013/2014, podała spółka. Buwog jest jednym z wiodących dostawców kompleksowych usług dla sektora nieruchomości mieszkaniowych w Niemczech i w Austrii. Firma

Hortico szykuje się do przejścia na GPW z NC, rozważa emisję akcji za 10 mln zł

przejście na rynek główny GPW z NewConnect. Zadecydowali również o wypłacie dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję. "Zarząd został upoważniony przez ZWZA do podjęcia niezbędnych działań, które umożliwią zmianę rynku notowań. Pierwszym krokiem będzie z pewnością podpisanie umowy z domem maklerskim na

Monnari będzie rekomendować niewypłacanie dywidendy z zysku za 2014 r.

kolejne salony oraz powiększanie metrażu już istniejących, a także plany ewentualnych akwizycji spółek z branży lub innych inwestycji, zarząd Monnari Trade S.A. podjął decyzję, że nie będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w 2015 r." - czytamy w raporcie rocznym. W

ZWZ mBanku zdecyduje 29 IV o pozostawieniu 717,57 mln zł zysku niepodzielonego

669,00 zł zarząd proponuje pozostawić niepodzieloną." - czytamy w komunikacie. Powyższy wniosek został przekazany do oceny przez radę nadzorczą banku, podano również. Wcześniej bank informował, że zarząd przedłoży akcjonariuszom wniosek o wypłatę dywidendy z zysku banku za 2014 rok, z

Akcjonariusze APS Energia zdecydowali o przeniesieniu notowań na GPW

w sprawie podziału zysku za rok 2013. Na dywidendę zostało przeznaczone 783,5 tys. zł czyli 0,03 zł na akcję. Dniem dywidendy będzie 10 lipca 2014 r., a jej wypłata nastąpi 24 lipca" - powiedział Szewczyk w rozmowie z ISBnws. Pozostała kwota ubiegłorocznego zysku, ok. 2,75 mln zł została

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

. Akcjonariusz spółki proponuje, by wypłata wyniosła 0,63 mln zł, czyli 0,1 zł na akcję - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 27 kwietnia. - Zarząd OT Logistics rekomenduje wypłatę 7 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie prawie 10 mln zł, z zysku za 2014 r. - podała spółka w komunikacie

Akcjonariusze Inpro zdecydowali o wypłacie 0,1 zł dywidendy na akcję

  Warszawa, 12.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Inpro zdecydowali o przeznaczeniu 4 mln zł na dywidendę z zysku za 2013 r., co da wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. Decyzja ta jest zgodna z rekomendacją zarządu.    Pozostałą część zysku w kwocie 11,54 mln

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek godz. 15

ustalenia dywidendy jest 18 września, a jej wypłaty 3 października 2014 r. Kwota dywidendy odpowiada 31,65 proc. sumy zysku netto za 2013 r. oraz niepodzielonej straty z lat ubiegłych, wynoszącej 271,2 mln zł. Bank informował wcześniej, że wypłata dywidendy w tej wysokości pozwoli zachować miary

Akcjonariusze Tella zdecydowali o wypłacie 1,0 zł dywidendy na akcję

sprawozdaniu finansowym za rok 2013 w kwocie 9.801.796,85 zł  - na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł na jedną akcję spółki, - na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy" - czytamy w komunikacie spółki. Liczba akcji objętych dywidendą to 5.110.847 sztuk. Wysokość dywidendy to

Energa na giełdowym szczycie. Akcje pną się do góry

przeznaczeniu ponad 2 mld zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co daje 1,1 zł na akcje. Wypłata jest zgodna z polityką spółki, która zakłada wypłatę akcjonariuszom 40-50 proc. zysków. W ubiegłym roku PGE zarobiła na czysto 4,1 mld zł. Inwestorzy cieszą się ze wzrostów, bo kursy akcji spółek energetycznych

OT Logistics rekomenduje wypłatę 7,00 zł dywidendy na akcję za 2014 r.

: - część zysku spółki, w kwocie 9.993.620,00 zł z przeznaczeniem do wypłaty na rzecz akcjonariuszy spółki, co oznacza wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy spółki na poziomie 7,00 zł na jedną akcję; - pozostała część zysku spółki, w kwocie 15.554.329,06 zł z przeznaczeniem na kapitał zapasowy spółki

Akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r.

wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku. Wcześniej w projektach uchwał na walne zgromadzenie przewidziano przeznaczenie 952,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 9,60 zł na akcję. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego

ZM Ropczyce planują przeznaczać do 50% zysku na dywidendę w najbliższych latach

Warszawa, 10.02.2015 (ISBnews) - Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce zamierza w najbliższych latach rekomendować na WZA wypłatę do 50% zysku netto w formie dywidendy. Jednocześnie, w przypadku dalszej niskiej wyceny akcji spółki na GPW, zarząd może rekomendować również realizację buy backu

GPW: 30 mln zysku w trzecim kwartale 2014 r., wzrost o 15,5 proc. rdr

Środkowo-Wschodniej - podkreślił Tamborski. GPW zakłada 7 proc. średnioroczny wzrost przychodów do 2020 r., podwojenie wyniku EBIDTA ze 144 mln zł w 2013 r. oraz wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 60 proc. Ostatnio GPW wypłaciła dywidendę za 2013 r. w wysokości 1,20 zł na akcję, co oznacza

Akcjonariusze mBanku zdecydują o 17 zł dywidendy/ akcję na wznowionym ZWZ 29 IV

wypłatę dywidendy z zysku banku za 2014 rok, z zastrzeżeniem łącznego spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku za I półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) będzie co najmniej na poziomie 15,5%, a wynik netto mBanku wyniesie co najmniej 250 mln

Giełda Papierów Wartościowych odnotowała 36 mln zł zysku tylko w trzecim kwartale. "Chcemy funkcjonować jako operator rynków"

działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - podkreślił Tamborski. Będzie jeszcze lepiej? GPW zakłada 7-proc. średnioroczny wzrost przychodów do 2020 r., podwojenie wyniku EBIDTA ze 144 mln zł w 2013 r. oraz wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 60 proc. Ostatnio GPW wypłaciła dywidendę za

Multimedia Polska idą dwutorowo: Będą dywidendy oraz 0,5 mld zł na akwizycje

działać dwutorowo - wypłacać dywidendę, a jednocześnie kontynuować konsolidację rynku. "Wypłata dywidendy nie ograniczy naszych możliwości dalszej konsolidacji rynku. Po zamknięciu oferty do spółki trafią m.in. środki z wykupu obligacji wyemitowanej przez jednego z dotychczasowych akcjonariuszy

MSP: Dywidenda z PKO BP nierozstrzygnięta, ale cel budżetowy niezagrożony

ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły. "Zapoznam się z rekomendacjami zarządu spółki w zakresie podziału zysku za rok 2014 oraz stanowiskiem rady nadzorczej w tej sprawie. Ostateczną decyzję o ewentualnej wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy podejmie walne zgromadzenie spółki" - powiedział

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydowali o wypłacie 5,8 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 12.06.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu na dywidendę 197,28 mln zł z zysku netto wynoszącego 326,53 mln zł, podała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 5,80 zł na akcję, podała spółka. "Wypracowany

GPW: 30 mln zysku w trzecim kwartale 2014 r., wzrost o 15,5 proc. rdr

działalność w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - podkreślił Tamborski. GPW zakłada 7 proc. średnioroczny wzrost przychodów do 2020 r., podwojenie wyniku EBIDTA ze 144 mln zł w 2013 r. oraz wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie co najmniej 60 proc. Ostatnio GPW wypłaciła dywidendę za 2013 r. w wysokości

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

Capital III Moon B.V. zrzekł się prawa do dywidendy, to część zysku przypadająca na tego inwestora trafi do pozostałych akcjonariuszy Private Equity Managers (PEM) - wynika z wypowiedzi Cezarego Smorszczewskiego, wiceprezesa PEM. - Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o wypłacie 0,5 zł dywidendy na

Monnari nie wyklucza zarekomendowania dywidendy za 2014 r.

Warszawa, 12.05.2014 (ISBnews) - Monnari Trade nie zamyka się na możliwość wypłaty dywidendy z zysku za 2014 roku, poinformował prezes Mirosław Misztal. "Jeżeli wszystko ułoży się zgodnie z naszymi planami, to nie zamykamy się na wypłatę dywidendy  z zysku za 2014 rok. Może będzie

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Zarząd Krki rekomenduje wypłatę 2,2 euro brutto dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok - poinformowała spółka w komunikacie. - Zarząd notowanej na NewConnect spółki Aqua rekomenduje wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2014 rok - podała Aqua w komunikacie. - Marże Trakcji w 2014 r. rosły

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- Zarząd Grupy Żywiec rekomenduje wypłatę łącznie 25 zł dywidendy na akcję za 2014 r. - podała spółka w komunikacie. Wcześniej spółka wypłaciła już zaliczkę na poczet dywidendy za 2014 r. w wysokości 5 zł na akcję, więc do wypłaty pozostałaby jeszcze kwota 20 zł dywidendy na akcję. - ZWZ Asseco

Akcjonariusze LW Bogdanka zdecydują o wypłacie 5,8 zł dywidendy na akcję 12 VI

Warszawa, 13.05.2014 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 12 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę 197,28 mln zł, co da wypłatę w wysokości 5,80 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie (...) postanawia

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu - podała spółka w komunikacie. - Zarząd Alumetalu rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 29,4 mln zł, co da 1,95 zł dywidendy na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie. - NWZ United zdecydować

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - piątek

większościowy - poinformował PAP Szymon Midera, prezes banku. - Cena akcji w ofercie publicznej Wirtualnej Polski została ustalona na 32 zł, a liczba oferowanych akcji na 9.192.378 - poinformowała spółka w komunikacie. - Walne Eurocashu zdecydowało o wypłacie z zysku za 2014 rok dywidendy w wysokości 0,79 zł

Akcjonariusze Monnari Trade zdecydują 21 maja o niewypłacaniu dywidendy za 2014

ewentualnych akwizycji spółek z branży lub innych inwestycji, zarząd Monnari podjął decyzję, że nie będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w 2015 r. Monnari Trade odnotowało 30,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r

Bogdanka analizuje politykę dywidendową na kolejne lata

z zysku netto wynoszącego 326,53 mln zł, co oznaczało wypłatę w wysokości 5,80 zł na akcję. LW Bogdanka - notowana na GPW i wchodząca w skład indeksu największych spółek WIG20 - miała na koniec 2014 r. 16,6% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,9% w rynku węgla sprzedanego do

BZ WBK rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2014 r.

nadzoru wysokości dodatkowego wymogu kapitałowego dla banku. Wcześniej w projektach uchwał na walne zgromadzenie przewidziano przeznaczenie 952,65 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dałoby wypłatę w wysokości 9,60 zł na akcję. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - czwartek

- Walne zgromadzenie PGNiG zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2014 r. w łącznej kwocie 1,18 mld zł, czyli 0,2 zł na akcję. Wysokość dywidendy jest zgodna z propozycją resortu skarbu i wyższa od tej, którą proponował zarząd spółki. - Walne zgromadzenie MOL-a zdecydowało, by z zysku osiągniętego w

Bank Millennium czeka na zalecenia KNF dot. dywidendy, nie zmienia polityki

Warszawa, 02.02.2015 (ISBnews) - Bank Millennium czeka na wytyczne od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące podziału zysku netto banków za 2014 rok. Bank w znowelizowanej strategii podtrzymał dotychczasową politykę dywidendy, zakładającą wypłatę 35-50% z rocznego zysku, poinformował

Zarząd Inpro proponuje wypłatę 0,1 zł na akcję dywidendy za 2013 rok

Warszawa, 05.05.2014 (ISBnews) – Inpro zaproponuje zwyczajnemu zalnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy za rok 2013 w wysokości 0,10 zł na akcję, podała spółka. Inpro odnotowało 15,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 17,96 mln zł zysku rok wcześniej. W

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 20

receptę oraz leków bez recepty - wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych. ERBUD Akcjonariusze Erbudu na środowym walnym zdecydowali o przeznaczeniu 8,9 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 0,7 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Dzień dywidendy został ustalony na 21 lipca, a dzień

Inpro może zrezygnować z dywidendy za 2014 r., jeśli kupi np. atrakcyjny grunt

;Generalna polityka Inpro polega na tym, że rokrocznie staramy się przeznaczać część zysku na wypłatę dywidendy. Z zysku osiągniętego w roku 2013 przeznaczyliśmy na ten cel 25%. Naturalnie, chcemy wypłacić dywidendę za rok 2014, ale to akcjonariusze podejmą ostateczną decyzję w tej sprawie. W tym momencie

MCI prognozuje 19,75 zł na akcję wartości aktywów netto na koniec 2015

konsolidację rynku. Ma to być spółka dywidendowa z 50-100% zysku do wypłaty rocznie. Jak wskazał zarząd MCI, uczestnicy IPO PEM będą uczestniczyć w dywidendzie za 2014. Zarząd MCI bierze również pod uwagę debiut giełdowy spółki portfelowej Invia, jako jeden ze scenariuszy. MCI Management jest funduszem

Ponad 40 proc. wzrost wartości akcji Energi w pierwszym roku na GPW

, zwłaszcza co do wypłaty dywidendy. W czerwcu 2014 r. Energa wypłaciła w formie dywidendy 414 mln z zysku. Jak podkreśla spółka, tegoroczne wyniki potwierdzają zdolność do wypłaty wysokiej dywidendy za 2014 r. Zarząd zamierza rekomendować wypłatę zysku na poziomie 500 mln zł - poinformowała Energa. Prezes

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

GPW Zarząd GPW chce, aby na dywidendę za 2013 rok trafiła kwota 50,37 mln zł, która stanowi 49,68 proc. zysku spółki - podała GPW w komunikacie. Z zysku za 2012 rok GPW wypłaciła dywidendę w wysokości 32,74 mln zł. PKN ORLEN Zarząd PKN Orlen proponuje likwidację Funduszu Prywatyzacyjnego dawnej

Zysk netto DTP spadł r/r do 24,58 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 17.03.2015 (ISBnews) - DTP odnotowało 24,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 24,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Prezes Michał Handzlik wskazuje możliwość wypłaty 30% zysku w formie dywidendy

Przegląd prasy

przewartościuje rolę PZL-Świdnik w grupie po decyzji MON --Akcjonariusze Polwaksu zdecydowali o wypłacie 1,22 zł dywidendy na akcję --Akcjonariusze Pelionu zdecydowali o wypłacie 2,0 zł dywidendy na akcję --PEManagers wyemituje obligacje zamienne warte 5,85 mln euro dla AMC III MOON BV --MON wybrało do testów

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - wtorek

- GPW podtrzymuje zamiar wypłaty 2,40 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 r. - poinformował we wtorek Paweł Tamborski, prezes GPW. - GPW zainwestuje w 2015 r. 40-60 mln zł, głównie w rozwój rynku towarowego - poinformował wiceprezes GPW Karol Półtorak. - Aquis Exchange, brytyjska platforma

Przegląd prasy

. ISBnews --Akcjonariusze Rawlplug zdecydowali o wypłacie 0,33 zł dywidendy na akcję --Indeks WIG30 spadł o 0,17% na zamknięciu w piątek --Grodno zawiesiło ofertę akcji serii C --Akcjonariusze Work Service zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy --GPW rekomenduje 23 VII na dzień dywidendy i 7 VIII na

Prezes: Dywidenda Banku Millennium za 2014 r. może być bliższa 50% niż 30% zysku

Warszawa, 27.10.2014 (ISBnews) - Po wynikach badania jakości aktywów (AQR) oraz stres-testach Bank Millennium jest bliższy wypłaty dywidendy na poziomie 50% tegorocznego zysku niż 30%, poinformował prezes Joao Bras Jorge. "Jest wciąż zbyt wcześnie, aby o tym mówić, ale jedną z lekcji

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów