kiedy będą dopłaty rolnicze

Anna Lewandowska

Uwaga! Oszuści naciągają na dopłaty rolnicze

Uwaga! Oszuści naciągają na dopłaty rolnicze

Płocczanin dostał pismo, w którym obiecywano mu jako rolnikowi relaks i spokojny sen. Wystarczy, że wpłaci 246 zł

Więcej dopłat do rolniczych ubezpieczeń od klęsk żywiołowych?

Ministerstwo Rolnictwa chce zmobilizować właścicieli gospodarstw do ubezpieczania się od klęsk żywiołowych. Będzie więcej, niż do tej pory dopłacał rolnikom do polis

Opolskie. Ponad 550 mln zł z dopłat i płatności trafiło do rolników

Ponad 550 mln zł wypłacił do tej pory opolski oddział ARiMR w ramach dopłat bezpośrednich, płatności za gospodarowanie na niekorzystnych rolniczo terenach i dopłat rolno-środowiskowych za ub. rok. Zdaniem rolników pieniądze te dają im pewność gospodarowania.

Producenci: brak wiarygodnych danych o powierzchni upraw zbóż i rzepaku

przez rolników danych o powierzchni obsianych - poszczególnymi gatunkami roślin - uprawnych we wnioskach o dopłaty bezpośrednie. W ten sposób pozbawiono się najbardziej wiarygodnego źródła informacji, a szacunki obarczone są dużym błędem - uważają organizacje rolnicze. "Brak precyzyjnych danych

Polska zapłaci 10 mln euro kary za błędy przy rolniczych dopłatach

Ukarani będą musieli oddać łącznie 214,6 mln euro. Polska musi zwrócić 10 mln euro z budżetu na rok 2005 "za niskiej jakości i niewystarczające ilościowo kontrole w odniesieniu do dwóch programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich".Ukarane zostały także m.in. Francja (71 mln euro

Rolniczy szczyt Trójkąta Weimarskiego odbędzie się w Warszawie

propozycjom" - zaznaczył Sawicki. Wyjaśnił że wśród wspólnych propozycji trzech krajów jest zachowanie obecnej kwoty budżetu WPR, wynoszącej obecnie ok. 50 miliardów euro rocznie.W opinii ministra, możliwe jest dalsze uzgodnienie stanowisk, zwłaszcza w kwestii wysokości rolniczych dopłat w nowej WPR

"NDz" : Zabraknie pieniędzy na dopłaty do paliw?

wykorzystany. Zdaniem gazety, ogromne zainteresowanie rolników dopłatami wynika między innymi z coraz gorszej kondycji ekonomicznej gospodarstw. W związku z kryzysem rolnicy szukają sposobów na zmniejszenie kosztów produkcji. Dodatkowo mieszkańcy wsi przestają obawiać się biurokratycznych procedur, które

Sawicki: różnicując dopłaty zachęcam średnie gospodarstwa do rozwoju

Sawicki przedstawił w czwartek posłom projekt dopłat bezpośrednich, jaki ma obowiązywać w latach 2015-2020. Zaproponował trzy warianty płatności dodatkowych. Dwa z nich zakładają, że dopłaty będą zróżnicowane, preferując gospodarstwa średnie. Trzeci z wariantów zakłada, że pieniądze zostaną

Sawicki proponuje zróżnicowanie dopłat bezpośrednich

Sawicki podczas środowej konferencji prasowej poinformował, że przedstawił do konsultacji organizacjom rolniczym trzy warianty płatności dodatkowych. Jeden z wariantów zakłada, że pieniądze zostaną rozdzielone proporcjonalnie do posiadanych hektarów, wtedy dopłata wyniosłaby 205 euro do hektara

Opolskie. Minister rolnictwa: dopłaty do hektara nawet powyżej 600 euro

poruszanych przez rolników oraz dziennikarzy na konferencji prasowej tematów były proponowane wysokości dopłat bezpośrednich. Sawicki tłumaczył, że tak jak w innych krajach UE będą one zróżnicowane. Dodał też, że podobnie jak w wielu innych krajach UE jest propozycja, by były dopłaty związane z produkcją i

Kto jest rolnikiem według Brukseli

Kto jest rolnikiem według Brukseli

ma do niej prawo. Te sprawy reguluje prawo krajowe. Kiedy więcej niż jedna osoba stara się o dopłaty do tej samej działki, nie można dać wsparcia, dopóki użytkownik działki nie jest określony - tłumaczy "Wyborczej" Roger Waite, rzecznik dyrekcji generalnej ds. rolnictwa w Komisji

Szczecin. Rolnicy zapowiadają doniesienie do prokuratury ws. ANR

przez zagraniczne koncerny, które kupują ziemię przeznaczoną na powiększenie gospodarstw rodzinnych. To jeden z powodów ubiegłorocznego protestu rolniczego w Zachodniopomorskiem. W powiecie pyrzyckim 50 proc. ziemi rolniczej jest w posiadaniu obcego kapitału, który pobiera za grunty dopłaty

Chciał dostać dopłaty unijne za Błonia i lotnisko Balice

Chciał dostać dopłaty unijne za Błonia i lotnisko Balice

dopłatach zarabia miasto czy województwo. Jak nie mogą formalnie tego robić, to niech powołają specjalną spółkę prowadzącą działalność rolną - postuluje Grzegorz Gondek. Owce radnego Soski Temat rolniczych dopłat stał się głośny w Krakowie w ubiegłym roku, gdy o dopłaty unijne do połowy Błoń wystąpił radny

Polski rolnik na dorobku. Wieś się bogaci [RAPORT]

Polski rolnik na dorobku. Wieś się bogaci [RAPORT]

prawdziwy hamulec zmian na wsi. Był pomysł, żeby dopłaty dla najmniejszych działały jak odwrócona hipoteka: my wam płacimy, dopóki gospodarujecie, ale potem ziemia trafiałaby do banku ziemi. Niestety, pomysł upadł, bo uznano to za zamach na własność - mówi Goraj. - Ziemia dla rolnika jest majątkiem, a

Bruksela: Polska musi oddać 39 mln euro z pomocy dla rolników

Bruksela: Polska musi oddać 39 mln euro z pomocy dla rolników

Korekta to wynik błędów w LPIS-GIS, czyli systemie identyfikacji działek rolniczych. Od funkcjonowania tego programu zależy to, ile pieniędzy z Unii dostaną rolnicy. Na jego podstawie można stwierdzić, czy obszar, do którego rolnik chce otrzymywać dopłaty, rzeczywiście istnieje, jaka jest jego

Szczecin. Rolnicy zapowiadają doniesienie do prokuratury ws. ANR

powiększenie gospodarstw rodzinnych. To jeden z powodów ubiegłorocznego protestu rolniczego w Zachodniopomorskiem. W powiecie pyrzyckim 50 proc. ziemi rolniczej jest w posiadaniu obcego kapitału, który pobiera za grunty dopłaty bezpośrednie - mówił Tarnowski. Przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników

MRiRW: 55,5 mld zł na rolnictwo i rybołówstwo w 2015 r.

1,3 mld zł, a także środkami budżetu UE w kwocie 28,7 mld zł. Ze środków europejskich finansowane będą: dopłaty bezpośrednie (17,2 mld zł), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (8 mld zł) oraz PROW 2014-2020 (2,1 mld zł). Na wsparcie dla producentów owoców i warzyw przewidziano 486 mln zł; na

Podlaskie. Na 6,7 mln zł oceniono szkody w uprawach zniszczonych przez dziki

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Zadaniem komisji było nie oszacowanie szkód, ale porównanie realnej skali tych szkód w terenie do danych o odszkodowaniach, które podają koła łowieckie. Alina Maciąg z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego powiedziała PAP, że w ocenie niezależnych komisji, które

"Rz": Nie będzie reformy KRUS - w tej kadencji

"Rz": Nie będzie reformy KRUS - w tej kadencji

W tym roku budżet dopłaci do KRUS 15,9 mld zł, a ze składek od rolników wpłynie zaledwie 1,6 mld zł. Oznacza to, że 90 proc. tego, co wydaje Kasa, pokrywane jest przez pozostałych podatników. System rolniczy jest trwale niewypłacalny i nieefektywny, podkreśla gazeta. Skąd tak duże dopłaty? To efekt

Protest producentów owoców miękkich pod ministerstwem rolnictwa

przygotowuje odpowiednie instrumenty w budżecie państwa odnośnie ewentualnych dopłat do hektara, a także pieniądze z funduszu kryzysowego z Komisji Europejskiej. "Chcemy utworzyć fundusz stabilizacji dochodów rolniczych, który byłby administrowany płynnie przez samych rolników, a nie przez resort. Są

Pięć wariantów agro-PIT-u. Czy bogatszy rolnik jest lepszy?

Pięć wariantów agro-PIT-u. Czy bogatszy rolnik jest lepszy?

. Także wśród samych rolników jest niesprawiedliwość, bo ci z mniejszych gospodarstw płacą wyższy podatek. Eksperci uważają, że obecny system jest nie do utrzymania w dłuższym okresie. - To będzie uciążliwe dla samych rolników. Najlepsi, najwięksi będą musieli iść do przodu, korzystać z projektów UE. I

Zmiany w unijnej polityce rolnej. Dopłaty będą większe

dopłat w formie ryczałtu, a w zamian np. będą składali uproszczone wnioski czy będą mieli mniej kontroli.Dobra zdaniem ministerstwa jest też propozycja ograniczenia płatności dla największych gospodarstw, które dziś dostają z Unii ponad 150 tys. euro, choć i ta zmiana dotknie tylko około 800 rolników.

Do 15 maja ARiMR zbiera wnioski o dopłaty bezpośrednie

Do 15 maja ARiMR zbiera wnioski o dopłaty bezpośrednie

. ARiMR będzie finansowała więcej rodzajów płatności niż w ubiegłym roku. Po raz pierwszy rolnicy będą mogli ubiegać się o dopłatę do tytoniu. Będą one przysługiwały producentom tytoniu typu Virginia i Burley oraz tzw. odmian ciemnych. ARiMR przejmuje - po raz pierwszy - od Agencji Rynku Rolnego

"PB": Rząd oszczędza na polisach rolniczych

Reforma systemu obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników z dopłatami z budżetu państwa miała wejść w życie od początku 2013 r., ale jak dowiedział się "Puls Biznesu", dojdzie do tego siedem miesięcy później. Taką decyzję podjęły resorty rolnictwa i finansów.Zmiany w polisach rolniczych

"Puls Biznesu": Rząd oszczędza na polisach rolniczych

Reforma systemu obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników z dopłatami z budżetu państwa miała wejść w życie od początku 2013 r., ale jak dowiedział się "Puls Biznesu", dojdzie do tego siedem miesięcy później. Taką decyzję podjęły resorty rolnictwa i finansów. Zmiany w polisach rolniczych

Eksperci: rolnicy powinni płacić podatek dochodowy

, gdyż średnie opodatkowanie dochodów rolniczych wynosi ok. 2 proc., podczas, gdy w innych gałęziach gospodarki jest na poziomie 15-20 proc. W raporcie proponuje się pięć wariantów opodatkowania rolnictwa. Jednak według jego autorów, najkorzystniejszy jest ten, który traktuje rolnictwo jako działalność

"DGP": Fikcyjne uprawy za unijną kasę

Tyburski z Katedry Systemów Rolniczych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.Proceder trwa od 2004 r. By uzyskać dopłatę na plantację ekologiczną, wystarczało obsadzić sadzonkami, np. orzecha włoskiego, co najmniej hektar ziemi i zgłosić tzw. jednostce certyfikującej oraz Agencji Restrukturyzacji

Rolnicze gangi robią najazdy na państwowe grunty i...

Rolnicze gangi robią regularne pirackie wypady na państwowe grunty, podlegające Agencji Nieruchomości Rolnych. - Mamy taką rodzinną grupę. Działają w powiecie świdwińskim (woj. zachodniopomorskie) - mówi Marek Gil, szef filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Koszalinie. - W nocy robią najazdy i

Z rolnikami po dobroci

, skutkującymi spadkiem rocznej produkcji o minimum 30 proc. Polska już realizuje własny krajowy program dopłat do ubezpieczeń rolniczych. W krajowym budżecie na rok 2012 na dopłaty do ubezpieczeń upraw i zwierząt przeznaczono 204 mln zł. Ale zamiast z budżetu krajowego, możemy finansować te ubezpieczenia z

Lion's Bank: ziemia rolna stale drożeje

ziemi zostały opublikowane po wstąpieniu Polski do UE i odnosiły się one do ostatniego kwartału 2004 roku. Od tego czasu ceny ziemi wzrosły o ok. 380 proc., czyli rosły średnio ok. 18 proc. rocznie. Według banku, ceny rosną m.in. ze względu na dopłaty bezpośrednie, jak również ze względu na niskie

Rolnicy mówią: Jest źle, potrzebujemy pieniędzy

Krajowa Rada Izb Rolniczych, jedna z największych rolniczych organizacji, wystąpiła do ministra rolnictwa o szybsze przekazanie dopłat. - Ten rok jest tak trudny, że rolnikom trzeba pomóc - mówi Zenon Bistram, członek zarządu KRIR, i przekonuje, że w niemal wszystkich sektorach rolnictwa nastąpił

W piątek głosowanie nad odrzuceniem projektu dot. uboju rytualnego

Sejm zajmował się projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Obecne przepisy zakazują uboju rytualnego; obowiązują one od 1 stycznia 2013 r. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, jako przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podkreślił, że powodem zgłoszenia

Marek Sawicki: straty rolników po zimie - ok. 3 mld złotych

; - ocenił. Minister przypomniał, że rząd zastosował pewien mechanizm rekompensaty strat poniesionych przez rolników. Poszkodowani rolnicy będą mogli uzyskać m.in. pomoc na ponowne obsianie upraw ozimych w wysokości 100 zł na hektar. Odnosząc się do apelu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, która chce

"DGP": Fundusze UE nie pomogły. Polska B coraz biedniejsza i rośnie

, podczas gdy dekadę temu różnica wynosiła 28,1 proc. Dostają więcej i nic Przepaść między Polską A i B powiększa się, co podkreśla "DGP", chociaż na rozruszanie wschodnich regionów przeznaczono miliardy złotych z funduszy unijnych. W przeliczeniu na mieszkańca dopłaty dla województw wschodnich

Nowe państwa UE chcą uczciwych dopłat dla rolników

nie miał pełnomocnictwa.W deklaracji ministrowie podkreślają, że dopłaty bezpośrednie "powinny pozostać ważnym instrumentem wsparcia dochodów rolniczych", a system ich rozdzielania powinien zostać uproszczony i być jednakowy dla wszystkich krajów.Dziś w Polsce (i w innych nowych państwach

Polscy rolnicy coraz nowocześniejsi. I zadowoleni ze swoich finansów

nawet nie zamierzają sięgać po rolnicze emerytury - nauczyciele, lekarze, urzędnicy, robotnicy. Natomiast wedle KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) rolników mamy 2 mln - bo tylu jest zarejestrowanych w Kasie i tylu płaci składki na emeryturę rolniczą. By mieć do niej prawo, trzeba mieć

"Rz": Rolnicy oddadzą 200 mln zł dopłat, bo urzędnicy się pomylili

województwach podlaskim i mazowieckim, - powiedział Rzeczpospolitej Marek Kassa, rzecznik ARiMR.Według obowiązującego prawa rolnicy otrzymujący dopłaty do trudnych warunków gospodarowania lub rolno-środowiskowe muszą przez pięć lat prowadzić działalność rolniczą na niezmienionej powierzchni. Jeśli okroją

Owca to nie kosiarka, czyli jak górale walczą o hale

programu Owca Plus i dopłaty z ARiMR. I to głównie te drugie pozwalają im się utrzymać. - Jeśli tych dopłat nie będzie, bacom bardziej będzie się opłacało wypasać stada na łąkach na dole. Wtedy nie będą musieli martwić się choćby o to, jak obronić owce przed wilkami - mówi Kasztelnik.Dlatego pomaga bacom

Sawicki: we wtorek spotkanie z komisarzem UE nt. dopłat do eksportu

"Przede wszystkim jest to kwestia dopłat do eksportu i zwiększenia środków na promocje na rynki trzecie. Ten instrument rusza z nieco większym budżetem niż do tej pory. Przypomnę, że jeszcze w roku 2013 UE na promocje na rynki trzecie przeznaczała niespełna 52 mln euro, teraz ponad 200 mln

Chyba najlepsze wyjście to kupić ziemię i zostać rolnikiem. Tak właśnie zrobię

emeryturę ma babcia, mama, a córka już płaci składki do KRUS, aby też mieć świadczenie rolnicze. Chyba jeszcze raz przeczytam Konstytucję, bo to chyba niesprawiedliwe, że niewiele zarabiający nauczyciel czy pielęgniarka ma opłacać roszczenia rolników, którzy oprócz darmowego KRUSu mają jeszcze dopłaty

Szczurek: koszt działań z expose maksymalnie 3,2-3,6 mld zł

;złotówka za złotówkę" dla rodziców pobierających zasiłki i przekraczających próg dochodowy. Kopacz poinformowała też, że rząd przygotowuje specjalną ustawę antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na embargu, będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń, do szkoleń pracowników lub

Spadki cen na rynku mleka. Mleczarze domagają się dopłat

Szefowie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawili ministrowi rolnictwa wspólne stanowisko w tej sprawie. Zaznaczyli w nim, że gdyby taki trend utrzymywał się przez cały rok, sytuacja mleczarni i rolników byłaby

Lubuscy rolnicy otrzymali prawie 102 mln zł na ekologiczne gospodarstwa

bezpośrednich Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Andrzej Trzop. Dopłaty z tego źródła przysługują rolnikom, którzy stawiają na wdrażanie przyjaznych środowisku praktyk rolniczych, pozwalających m.in. na ograniczenia strat biogenów poprzez tworzenie tzw. stref buforowych, nasadzanie drzew wzdłuż dróg, cieków

"Połowa dochodów rolników to dopłaty". Trzeba je chronić

hektarów objętych dopłatami, a suma pieniędzy zostanie ta sama, nawet już po wszystkich przesunięciach i uzupełnieniach. Mają rację?- Mogą mieć, ale różnice będą małe i to może dotyczyć tylko niektórych gospodarstw w pierwszych latach, a w kolejnych nastąpi pewien wzrost.To ile budżet krajowy straci na tym

Mapa wydatków państwa, czyli na co idą nasze podatki [INFOGRAFIKA]

Afganistanie, Muzeum Marynarki Wojennej, ordynariaty polowe różnych wyznań, pociski rakietowe, parki narodowe, Centralną Bibliotekę Rolniczą, dopłaty do unieszkodliwienia padliny czy wreszcie bary mleczne. I choć rząd realizuje w tej chwili budżet na 2012 r., w którym wydatki sektora finansów publicznych

"Jedz na złość Putinowi" - nie tylko jabłka. W Wielkopolsce najbardziej cierpi pomidor

dopłaty do eksportu żywności, drugą rekompensaty za wycofanie produktów z rynku. W tym drugim przypadku owoce i warzywa będą biodegradowane w gospodarstwach - zapowiada Sawicki. Szczegóły programu nie są jeszcze znane. We wtorek minister rolnictwa chce rozmawiać o pieniądzach dla polskich rolników i

Tański: przemiany ustrojowe były korzystne dla gospodarki żywnościowej

produkują, bo zależy im na unijnej dopłacie. Taki system utrwala obecną strukturę gospodarstw nie sprzyjając zmianom. PAP: A sukcesy... A.T.: Sukcesem było też doprowadzenia do powszechności ubezpieczeń rolników. W 1990 r. powstał Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która objęła wsparciem socjalnym

Raport: dzięki pomocy UE dochody na wsi dwa razy wyższe

Z Raportu Polska Wieś 2012 przygotowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wynika, że połowę rolniczych dochodów stanowią różne rodzaje unijnych dotacji. Unijne pieniądze rozdzielane są głównie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która wypłaciła rolnikom i

Sadownicy skarżą się na drastycznie niskie ceny skupu

, nektarów czy dżemów dla konsumenta niemal się nie zmienia. Udział surowca w cenie produktu finalnego jest w tym roku w granicach 1-5 proc. Zdaniem skarbnika ZS RP Witolda Piekarnika, tak niskie ceny doprowadzą do bankructwa wiele gospodarstw sadowniczych. Ich właściciele nie będą bowiem mieli pieniędzy

Ziemia rolna - kraina wiecznej hossy

oczekują na zmianę kwalifikacji ziemi z rolniczej na budowlaną, co wiąże się ze znacznym wzrostem jej wartości zwykle o nie mniej niż 50%. Jedną z możliwości jest oddanie ziemi w dzierżawę, co zapewnia dodatkowy zysk. Ponadto kwestia dopłat bezpośrednich również może być dobrym celem, szczególnie gdy

Sawicki: najważniejsze sprawy to ASF i rosyjskie embargo

do stołu" przewiduje projekt złożony w Sejmie przez posłów PO. Kolejna zapowiedź legislacyjna dotyczyła rozwiązań odnośnie wdrożenia systemu dopłat bezpośrednich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Sawicki zaznaczył, że podczas wielomiesięcznych konsultacji organizacje rolnicze zaproponowały

Polski rolnik w unijnej Wspólnej Polityce Rolnej

- skarży się Jerzy Chróścikowski, przewodniczący NSZZ RI "Solidarność". Władysław Serafin, szef Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych: - Czesi chcą zniesienia dopłat, bo bez nich poradziliby sobie, ale polscy, a zwłaszcza francuscy czy niemieccy rolnicy - nie. Nic dziwnego, że w całej

Debata o dopłatach do rolnictwa UE, czyli bitwa o zielonego rolnika

. Entuzjazmu też nie było na pierwszej debacie o WPR między państwami UE a Parlamentem Europejskim i Komisją. Pierwszy punkt sporny - tzw. zazielenienie rolnictwa. KE proponuje, aby więcej działań rolników było nastawionych na ochronę środowiska. Jeśli się z tego nie wywiążą, stracą 30 proc. dopłat

"DGP": KRUS naprawdę jest dobry

-u.Według ministra gospodarki o atrakcyjności KRUS-u świadczy fakt, że od 10 lat wydatki na rolnicze emerytury spadły, z poziomu 7-8 procent wydatków budżetu do około 5 procent obecnie. W tym samym czasie dopłaty do powszechnego systemu emerytalnego wciąż rosną. Na sam ZUS z poziomu około 8 procent do 14 w

Budżet UE: Sukces czy klęska. Kłopot z polskim rolnictwem

. Rząd walczył, by nie tylko nie spadły rolnikom dopłaty do hektara, ale by w 2020 roku nasi rolnicy dogonili w końcu średnią europejską. I to wynegocjowane w Brukseli pieniądze gwarantują - teraz nasi rolnicy dostają ok. 240 euro na hektar, przy średniej europejskiej 268. W roku 2020 nasi i europejscy

Sadownicy skarżą się na drastycznie niskie ceny skupu

plantacji. Pomocą dla sadowników byłyby też unijne dopłaty do wiśni i porzeczki przeznaczonych na cele przemysłowe, jak ma to obecnie miejsce w przypadku malin i truskawek. Przebywający w poniedziałek w woj. opolskim minister rolnictwa Marek Sawicki na zorganizowanej w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego

Szczurek: Koszt działań z exposé to maksymalnie 3,2-3,6 mld zł

niezatrudnionych na etatach i zasady "złotówka za złotówkę" dla rodziców pobierających zasiłki i przekraczających próg dochodowy. Kopacz poinformowała też, że rząd przygotowuje specjalną ustawę antykryzysową, dzięki której firmy, które straciły na embargu, będą mogły skorzystać z dopłat do wynagrodzeń

Prąd w górę o 5 proc.? Firmy chcą korekty taryf

dystrybucja. Dopłaty do biogazowni Dlaczego chcą w ogóle zmienić taryfy? Podwyżka związana jest ze zmianami w prawie, które zaszły pod koniec stycznia tego roku. Sejm przywrócił państwowy system wsparcia finansowego dla zakładów, które produkują jednocześnie prąd i ciepło, używając przy tym gazu. Chodzi

Koncerny energetyczne chcą podnieść ceny prądu. Złożyły wniosek do URE

Agnieszka Głośniewska. Drogi polski prąd Jak duża może być podwyżka? Nie wiadomo, ale pewnie tak jak do tej pory wahania nie będą znaczne - wyniosą maksymalnie kilka złotych na przeciętnym rachunku. Ale i tak Polacy za prąd płacą jak za zboże. W porównaniu z naszą siłą nabywczą cena prądu jest jedną z

Eksperci: spadnie popyt na nowe ciągniki rolne w Polsce

. Dodał, że z analiz jego firmy wynika, że jeśli nawet dopłat unijnych zabraknie, to rolnicy nadal będą kupować traktory, ale w wersjach tańszych. Według wiceprezesa M&J nowością ostatnich dwóch kwartałów było odwrócenie wieloletniego trendu, czyli większej sprzedaży maszyn używanych niż nowych. Z danych

Jurek: Polskie władze powinny domagać się pełnych dopłat dla rolników

Jurek na konferencji prasowej w Lublinie powiedział, że aby Europa była solidarna należy "usunąć niesprawiedliwość" wobec polskich rolników, którzy otrzymują mniejsze dopłaty niż rolnicy tzw. starej piętnastki krajów UE.Polscy rolnicy dostają 90 proc. kwoty przyznawanej tym krajom, z

Jakie zmiany w KRUS planuje rząd?

Wokół potencjalnej reformy Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych narosła w ostatnim czasie aura tajemnicy. Rząd, aby nie drażnić rolników, nabrał wody w usta i nie chce zdradzać zbyt wielu szczegółów. Minister rolnictwa Marek Sawicki mówi tak: "Prace prowadzone są w ministerstwach Finansów

W związku z powodzią rolnicy mogą mieć problem z dopłatami

Powódź dokonała zniszczeń w wielu gospodarstwach. W niektórych regionach, gdzie rosły już zboża, rzepak czy ziemniaki, uprawy rolnicze zostały całkowicie zniszczone i rolnicy stracili tegoroczne plony. Oznacza to, że zadeklarowane przez właścicieli gospodarstw we wnioskach o przyznanie płatności

Pszczelarze pozywają rolników ws. oprysków trujących pszczoły

procesu. "W sumie kara ma wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych. O ile nie będzie odwołania, bo wyrok jest jeszcze nieprawomocny" - powiedział PAP Osman.Pszczelarz z Toszka dodał, że kiedy zapadnie prawomocny, korzystny dla niego wyrok, zwróci się też do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Mocny złoty zjada rolnikom dopłaty

pulę na dopłaty dla polskich rolników. Za 2004 r. było to 25 proc. tego, co dostawali rolnicy w starej Unii, 2005 - 30 proc., 2006 - 35 proc., 2007- 40 proc. Od 2008 r. wskaźniki będą wzrastać o 10 proc. rocznie, tak by w 2013 r. poziom dopłat na Zachodzie UE i u nas się wyrównał. - Dopłaty są coraz

Rząd chce reformować KRUS, PSL stawia nierealne warunki

Uniwersytetu Warszawskiego.Prof. Walenty Poczta z Akademii Rolniczej zaznacza zaś, że sporo gospodarstw istnieje tylko po to, żeby pobierać dopłaty bezpośrednie do ziemi.Jest jeszcze grupa ok. 200 tys. gospodarstw , których właściciele mają wyższe dochody niż średnie. Dane uśrednione zaś zamazują obraz

Ile będziemy płacić za zielony prąd. Jest projekt ważnej ustawy

energii odnawialnej i z jakich źródeł będzie potrzebować, i rozpisywać według tych kryteriów specjalne aukcje. Dlatego od przyszłego roku producenci OZE będą mieć wybór: chcą zostać w starym systemie dopłat (tzw. zielonych certyfikatów) czy wziąć udział w licytacjach, w których wygra ten, kto zaproponuje

W Senacie głosowania nad poprawkami do budżetu państwa na 2009 rok

ubezpieczenia upraw (180 mln zł), dopłaty do paliw rolniczych (150 mln zł).Senatorowie PiS proponują dofinansowanie inwestycji początkowych w górnictwie kwotą 200 mln zł. Kazimierz Wiatr złożył poprawkę zwiększającą m.in. o 347 mln zł dotacje i subwencje dla samorządu terytorialnego.

Sawicki: Wydatkowanie unijnych środków powinno być zróżnicowane regionalnie

Minister powiedział w czwartek podczas I Kongresu Nauk Rolniczych w Puławach (woj. lubelskie), że polskie rolnictwo nie jest jednolite, a struktura gospodarstw w poszczególnych regionach jest różna. "Może trzeba głębiej zweryfikować Program Rozwoju Obszarów Wiejskich także w tej perspektywie

Wzrośnie budżet UE na kampanie promujące żywność

UE z ramienia organizacji rolniczych Copa-Cogeca. Nowa polityka promocyjna ma przede wszystkim uświadamiać konsumentom, że żywność wytwarzana w krajach Wspólnoty ma bardzo wysokie parametry jakościowe. Jest ona produkowana przy zachowaniu dobrostanu zwierząt, z poszanowaniem środowiska. Europejski

ARiMR: W tym roku wypłacimy jeszcze 7,5 mld zł z PROW

. Na razie ARiMR wypłaciła z tej kwoty ponad 15,3 mld zł. Na co wydano najwięcej? Ponad 4 mld zł, zostało przeznaczone na dopłaty ONW. Wspierają one prowadzenie produkcji rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Dopłaty ONW trafiają co roku do ok. 760

Senat za dwunastoma poprawkami do ustawy budżetowej na 2013 r.

przekazująca 100 mln zł na dopłaty do paliwa rolniczego, czy poprawka przeznaczająca 100 mln zł na kontynuację budowy drugiej linii warszawskiego metra. Ich los podzieliła poprawka zwiększająca o 350 mln zł program wsparcia samorządów prowadzących zadłużone szpitale. Nie przeszła także poprawka przeznaczająca

Rolnicy: Chcemy do euro nie po futra dla żon, ale po równe szanse

kredyt, żeby jak najszybciej kupić nawozy. Rolnicy już alarmują, że w tym roku będą mieć problem z ich zakupami. - Dostaniemy dużo mniej pieniędzy z dopłat niż się spodziewaliśmy - mówi Gryn. Wysokość dopłat zależy od kursu euro. Średni kurs ustala w ostatni dzień września Europejski Bank Centralny

Ponad milion rolników dostało już dopłaty

zł. Rolnicy złożyli 1 mln 421 tys. wniosków na sumę ok. 9,3 mld zł. Agencja ma czas do 30 czerwca na wypłatę płatności za 2008 r. Wypłaca je od 1 grudnia. Na konta 537 tys. rolników trafiło też blisko 875 mln zł dopłat w ramach wsparcia działalności rolniczej na trenach górskich i obszarach o

Rolnicy kupują coraz więcej nowych ciągników

Do końca maja w Polsce było zarejestrowanych ponad 6,7 tys. ciągników rolniczych. To 1,9 proc. mniej niż w okresie styczeń - maj 2009 r. Jednak jak wynika z danych z maja tego roku liczba zarejestrowanych ciągników wyniosła blisko 1,3 tys. maszyn i była wyższa o 90 sztuk niż rok wcześniej. To

Jak lepiej wykorzystać mniej

nie stała się bogata. Dopłaty bezpośrednie podniosły ceny ziemi rolniczej, która w niektórych województwach jest droższa niż ziemia u naszych zachodnich sąsiadów i zahamowały proces koncentracji gospodarstw rolnych. Gros produkcji wytwarza kilka procent wysokowydajnych dużych gospodarstw. Większość

Kiedy wieś się naprawdę wzbogaci

przyjęcie rozwiązania opartego na prawdziwych dochodach rolników. Wiadomo, że dochody rolników bardziej zależą od rodzaju produkcji, niż od ilości posiadanej ziemi. Takie docelowe rozwiązanie, w którym składka zdrowotna będzie powiązana z podatkiem dochodowym, ma być przyjęte, kiedy zostanie wprowadzony

[ROZMOWA Z PREZESEM] Feerum - najpierw GPW, potem podbój Zachodu. "Nie mamy konkurentów"

2004 r. do Unii Europejskiej? - Przede wszystkim wieś bardzo się unowocześniła. Polska jest czwartą gospodarką rolniczą w Europie. Dzięki dopłatom bezpośrednim i dotacjom unijnym rolnicy w pierwszej kolejności inwestowali w infrastrukturę rolniczą - traktory i kombajny, czyli maszyny używane do

Uniwersalny czy spółdzielczy - który bank lepszy dla rolnika

pozory mylą. To, że ktoś żyje z pracy na roli, nie znaczy, że od razu musi korzystać tylko z rolniczej oferty. Specjalne konta czy preferencyjne kredyty banki kierują raczej do właścicieli większych gospodarstw rolnych posiadających co najmniej kilkadziesiąt hektarów ziemi. Rolnikom z niewielkim

Kolejny protest rolników. Traktory wracają na drogi

gruntów, żeby założyć plantację orzecha włoskiego i uzyskać wysokie unijne dopłaty - nawet 1800 za hektar. Były wiceminister środowiska, a wcześniej wojewódzki konserwator przyrody w Szczecinie "został rolnikiem", kiedy zameldował w Choszcznie i wydzierżawił nieco ponad 2 ha ziemi. Dzięki temu

Kalemba: podatek dochodowy w rolnictwie w 2014 roku

ministerstwa rolnictwa na obciążenie podatkiem dopłat bezpośrednich. Wyliczenie dochodów w gospodarstwach będzie wiązało się z wprowadzaniem rachunkowości. W małych gospodarstwach nie będzie wyliczany dochód indywidualnie, będą tam "rozwiązania ryczałtowe" - wyjaśnił minister. Jak mówił

NBP znów interweniuje na rynku walut. Złoty w górę

zachowanie kiedy bank centralny pyta o cenę, a potem nie zawiera transakcji. - Skutkuje to nie tylko wzrostem dziennej zmienności kursu i wprowadza dodatkowy element niepewności, ale też negatywnie wpływa na wiarygodność NBP jako uczestnika rynku walutowego. Czyta też:. Od kursu euro zależy wysokość dopłat

Sawicki: Chcemy połączyć dwie agencje rolne

- pracuje on, wraz z ministerstwami środowiska oraz administracji, nad programem odbudowy melioracji i retencji. - Z punktu widzenia gospodarowania zasobami wodnymi, ale także z punktu widzenia efektywności gospodarowania rolniczego, ten program jest bardzo ważny także ze względu na perspektywę finansową

Czechy: Koniec podatku liniowego i wyższy VAT

dzieci. Na razie rząd wstrzymał się także z rezygnacją z dopłat do paliwa rolniczego. Pakiet zmian podatkowych musi teraz zaakceptować senat, w którym dominuje lewica. Zostanie więc najprawdopodobniej odrzucony i izba poselska będzie musiała zatwierdzać go ponownie.

Polscy rolnicy więcej wydają na produkcję. Nawozy za 3,59 mld zł

wynosi ponad 18,2 mln ha. - Dane te w kontekście informacji o rekordowej liczbie sprzedawanych maszyn rolniczych, a także rosnącej wysokości dopłat unijnych pozwalają przypuszczać, iż kryzys gospodarczy nie dotknął rolnictwa w tak mocnym stopniu, jaki pierwotnie przewidywano - uważa Andrzej Wojtuń, szef

Unijne dopłaty zabetonowały polską wieś

Robert Szymański, rolnik z Nowosiółek na Zamojszczyźnie, na ponad 400 hektarach uprawia pszenicę, rzepak, buraki cukrowe i kukurydzę. Głosował za wejściem Polski do UE, ale teraz nie jest już wielkim entuzjastą Unii, choć dopłaty bierze garściami, a za unijne pieniądze - które dostaje od 1 maja

Koniec świętych krów: Policjanci, górnicy, rolnicy

jak osoby mieszkające w mieście, nie mają więc kapitału. Emeryturę wypłaca im budżet państwa. Dopłaty z państwowej kasy do rolniczych świadczeń przekroczyły w ostatnich 20 latach ćwierć biliona złotych. Szacuje się, że w tym roku z tytułu rolniczych składek wpłynie do Kasy jedynie 1,6 mld. Brakującą

Głód na świecie - jak wyżywić 9 mld ludzi

dopłat. To nie podoba się europejskim organizacjom rolniczym, które obawiają się, że wymagania Unii doprowadzą do większej biurokracji, zwiększą koszty produkcji, zmniejszą dochody rolników, a w efekcie zmniejszy się produkcja.- Ta propozycja WPR stworzy prawdziwego potwora legislacyjnego. Już dziś mamy

Indie czekają na cud gospodarczy

zrozumieli, że gwałtownych ruchów nie należy oczekiwać. Minister powiedział, że to dopiero "początek podróży" do wzrostu rzędu 7-8 proc. Ta podróż potrwa następne trzy-cztery lata. Dźaitli obiecał rewizję mocno obciążających budżet dopłat do żywności i paliwa, tak aby trafiały do najbardziej

DGA sprzedało wszystkie swoje udziały w DGA Energia za 550 tys. zł

DGA Energia, która obecnie zmienia firmę na Biogazowe Elektrownie Rolnicze. Łączna kwota inwestycji DGA w spółkę DGA Energia wynosiła 399.052,46 zł, w tym 159.000 zł z tytułu objęcia udziałów i 240.052,46 tys. zł z tytułu dopłat. „W związku z powyższym na tej inwestycji kapitałowej wygenerowano

Przegląd prasy

wystąpił do UE o uruchomienie dopłat do eksportu mięsa --Jakubiak z KNF: Nie ma konieczności nadzwyczajnego wsparcia osób, które zaciągnęły kredyty walutowe --Integer.pl może wprowadzić InPost na GPW w IV kw. tego roku --Tomczykiewicz z MG: Do 2016 r. nie będzie wzrostu ceny energii, bo nie ma

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

;, czyli jak tłumaczą specjaliści od emerytur, likwidacji odrębnego systemu ubezpieczeń rolniczych. Kiedy i jak ma to wyglądać? Tego nie wiadomo. Wiadomo za to, w jaki sposób premier chciałby to rolnikom osłodzić. - Chcę podkreślić, że to ewolucyjne wprowadzanie podatku od dochodu gospodarstw rolnych

Unia daje szanse tym, którzy chcą ją wykorzystać

. Wilkin.Co się stało? Rolnicy wreszcie zyskali poczucie stabilności. Polityka rolna już nie zmienia się tak często jak ministrowie rolnictwa. Właściciele gospodarstw wiedzą, że dostaną dopłaty, że będą kolejne programy unijne skierowane dla nich. - Takiego komfortu rolnicy nie mieli praktycznie nigdy - mówi

Jaka jest efektywność systemu KRUS?

, wprowadzając zasady w niewielkim stopniu pogardzające prawa emerytalne. By było jasne, 40 proc. obecnych policjantów pracuje już ponad 15 lat w policji, więc naprawdę efekty reformy będą minimalne. Zresztą mało kto ma świadomość, że z 8,5 mld zł przeznaczonych na policję prawie 7 mld to koszt pensji i

Słaby złoty bije w rolników

Unijne dopłaty Komisja Europejska przelicza z euro na złotówki po kursie z ostatniego dnia września. W ubiegłym roku było to 3,39 zł za euro. Wczoraj - 4,35 zł. Na różnicy tracą rolnicy. Odwrotnie było w poprzednich latach - nasza waluta się umacniała, na czym korzystali rolnicy - wynika z analizy

Rolnik jak przedsiębiorca. Obowiązkowe składki zdrowotne i podatek

mln zł rocznie.Takie rozwiązanie nadal może być niekonstytucyjne. Powód? Rolnicy mający małe gospodarstwa nie będą opłacać składek, a przecież część z nich może z 5 ha całkiem dobrze żyć. Tymczasem Trybunał uznał, że bogaci farmerzy sami powinni płacić na zdrowie. Związkowcy już protestują

Subwencje rolne UE dla... surferów i nieboszczyków

innych więzień skorzystało łącznie z dofinansowania rzędu 315 tys. euro.W Niemczech z rolniczych subwencji skorzystał także Kościół - informuje dpa. Instytucje katolickie zainkasowały 1,8 mln euro euro, natomiast protestanckie 2 3 mln. Nie zapomniano także o przedszkolach czy fundacjach. Absolutnym

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

ekspertów uznały, że to początek końca KRUS.- Wyrok Trybunału nie odnosi się wprost do KRUS i ubezpieczenia społecznego rolników. Przy reformie systemu ubezpieczenia zdrowotnego uznano, że osoby o ustalonych dochodach, opodatkowanych podatkiem PIT będą odprowadzać na składkę zdrowotną pewien procent ich

Szukamy unijnych "naj": najmniejsza dotacja z PROW

. Nasza LDG opiera się na kultywowaniu tradycji, nie chcemy, żeby to zginęło - mówi Kubik.PROW to drugie źródło, z którego płyną unijne pieniądze na wieś (pierwsze to dopłaty bezpośrednie). To, w dużym uproszczeniu, taka polityka spójności dla wsi. Z jednej strony ma spowodować, że rolnictwo będzie

Dwugłos o zielonej energii. Kto ma rację?

;zieloną energię", która przecież tak naprawdę zielona nie jest. Ale przysługują jej dopłaty, tak jakby była wyprodukowana z wiatru czy ze słońca. Takie elektrownie będą mogły zachować pełne wsparcie, gdy zbudują osobne podajniki na biomasę i węgiel. Takie pseudo zielone elektrownie na pewno

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Dopłaty rolnicze

Dopłaty rolnicze (subwencje rolnicze) to pomoc przeznaczona dla gospodarstw prowadzących produkcję rolną.Istnieją różne typy dopłat rolniczych, które najogólniej można podzielić na: dopłaty bezpośrednie (w zależności od kg, powierzchni, pogłowia itp.); dopłaty pośrednie (obniżka podatków

Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej

. Nie został w pełni zrealizowany. lata 1985-1990 W tych latach dokonano także dość istotnych zmian w zakresie WPR. Należało do nich: stopniowe obniżanie realnego poziomu cen ustalanych przez organy Wspólnoty na kolejne kampanie rolnicze. wprowadzenie tzw. stabilizatorów rolniczych, polegających na określeniu

Andrzej Lepper

, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego od 5 maja 2006 do 22 września 2006, powołany ponownie 16 października 2006, zdymisjonowany 9 lipca 2007.Kandydat na urząd Prezydenta RP w 1995, 2000, 2005 i 2010. Życiorys Wykształcenie i praca zawodowaW 1974 ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Sypniewie

Francja

nowoczesnych technologii oraz dopłaty z UE, przyczyniły się do uczynienia z Francji drugiego pod względem skali producenta i eksportera żywności. Głównymi towarami eksportowymi są zboża, drób, przetwory mleczne, wieprzowina i wołowina oraz słynne francuskie wina. Dopłaty z Unii Europejskiej do francuskiego

Stany Zjednoczone

i zurbanizowaną Północ oraz rolnicze Południe, gdzie na plantacjach masowo wykorzystywano pracę niewolników uprowadzonych w Zachodniej Afryce. Indianie Na początku XIX wieku w Ameryce Północnej żyło ok. 1 mln Indian, utrzymujących się głównie z łowiectwa, zbieractwa i rybołówstwa lub rolnictwa. Postępujący

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.