kasa fiskalna limit

bed, PAP

Obroty powyżej 20 tys. zł? Musisz zainstalować kasę fiskalną

Obroty powyżej 20 tys. zł? Musisz zainstalować kasę fiskalną

Ministerstwo Finansów chce obniżyć do 20 tys. zł limit obrotów, który zobowiązuje przedsiębiorcę do posiadania kasy fiskalnej. Obecnie ten limit wynosi 40 tys. zł.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej w 2011 r.

Pytanie: Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (działalność weterynaryjna). Przekroczył limit 40.000 zł sprzedaży na rzecz osób fizycznych, jednak udział sprzedaży usług weterynaryjnych w stosunku do sprzedaży ogółem był wyższy niż 70%. Czy od 1 stycznia 2010 r. jest zobowiązany do instalacji kasy fiskalnej?

Nowe grupy podatników będą musiały w 2015 r. zainstalować kasy fiskalne

Nowe grupy podatników, którzy świadczą usługi na rzecz konsumentów będą musiały 1 marca 2015 r. zainstalować kasy fiskalne. Chodzi m.in. o lekarzy, czy fryzjerów, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z tego obowiązku.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Spór o kwoty

Kto musi mieć kasę fiskalną? Spór o kwoty

miesiącu) oznacza to, że już przy obrotach 75-80 zł dziennie trzeba posiadać kasę fiskalną. Do końca 2012 r. limit, od którego trzeba było posiadać kasę fiskalną, był dwukrotnie wyższy. Jednak stan prawny zmieniło rozporządzenie ministra finansów wydane jeszcze przez ministra Jacka Rostowskiego. - Minister

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące kas rejestrujących

Odpowiedź: Zwolnienie w zakresie prowadzenia kas rejestrujących nadal obowiązuje. Należy jednak zwrócić uwagę, że w nie ma ono zastosowania do dostaw sprzętu fotograficznego.W wyroku z 16 lipca 2009 r., sygn. akt K 36/08 TK uznał, że należy utratę mocy obowiązującej art. 111 ust. 7 pkt 3 uptu

Wojna o kasy fiskalne. Ruch Palikota broni małych firm

Wojna o kasy fiskalne. Ruch Palikota broni małych firm

Powodem złożenia w Sejmie tej ustawy było marcowe rozporządzenie ministra finansów zmniejszające limit obrotu, od którego używanie kasy jest obowiązkowe, do zaledwie 20 tys. zł rocznie. Taki limit obrotu rocznie to tylko około 1,5 tys. miesięcznie, czyli miesięczne zyski na poziomie kilkuset

Koniec absurdu umytej marchewki. Rolnik sprzeda produkty z własnego gospodarstwa

Koniec absurdu umytej marchewki. Rolnik sprzeda produkty z własnego gospodarstwa

żadnych kas fiskalnych, bo ta sprzedaż nie będzie obłożona podatkiem VAT. - Sama zmiana przepisów to zdecydowanie krok w dobrą stronę, te przepisy trzeba zmienić i to jak najszybciej - mówi Cezary Kaźmierczak z ZPiP. - Dyskusja o limitach jest bez sensu, gdyż po przekroczeniu limitu - jaki by on nie był

Niech progi waloryzują się automatycznie

Niech progi waloryzują się automatycznie

odrzucił projekt dotyczący limitu, od którego trzeba posiadać kasę fiskalną. Posłowie Ruchu Palikota próbowali przeforsować zapis, by obowiązek ten dotyczył przedsiębiorców, którzy rok wcześniej mieli obrót wynoszący 12-krotność średniego wynagrodzenia w III kwartale (teraz ok. 45 tys. zł). Dziś limit ten

Rolnicy nie będą płacić podatków od sprzedaży płodów rolnych?

Rolnicy nie będą płacić podatków od sprzedaży płodów rolnych?

Decyzja w tej sprawie zapadnie na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Obecnie rolnicy handlujący własnymi produktami nie mają określonych zasad płacenia podatków (np. czy muszą posiadać kasy fiskalne). W efekcie są karani za okazjonalny handel, np. podczas festynów. Senacki projekt dopuszcza do obrotu

Kolejne propozycje zmian do ustawy o VAT

Nowy limit do zwolnieniaMinisterstwo Finansów wychodząc z założenia, że Polska w porównaniu do innych państw UE ma jeden z najniższych limitów obrotu uprawniających do korzystania ze zwolnienia od VAT, zaproponowało jego podwyższenie z 10.000 euro do 30.000 euro (z

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

Kasy i przedawnienia, czyli podatki po polsku

Na mocy ogłoszonych właśnie przepisów rozporządzenia od 2015 r. kolejne grupy zawodowe zostaną objęte obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej. Kto będzie musiał z takiej kasy korzystać? Lekarze i lekarze dentyści, prawnicy (z wyjątkiem notariuszy), doradcy podatkowi, a także warsztaty

Lekarze i m.in. fryzjerzy będą instalować kasy fiskalne - bez względu na obroty

Rozporządzenie przewiduje, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowi ewidencji na kasach fiskalnych bez względu na wysokość osiąganych obrotów będzie podlegać sprzedaż perfum i wód toaletowych oraz zapisanych i czystych nośników danych cyfrowych i analogowych. Kasy będą musiały też mieć warsztaty

MF: W przyszłym roku m.in. lekarze i fryzjerzy zainstalują kasy fiskalne

MF: W przyszłym roku m.in. lekarze i fryzjerzy zainstalują kasy fiskalne

wystarczający tytuł zwolnieniowy wynikający z limitu obrotów" - wyjaśniło MF. Zgodnie z generalną zasadą wszyscy podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych, powinni zacząć stosować kasy fiskalne, jeżeli ich obroty przekroczą 20 tys. zł lub proporcjonalnie niższą kwotę w

Handel na targowisku w niewielkim zakresie - bez podatku. Projekt dobry dla rolników

Handel na targowisku w niewielkim zakresie - bez podatku. Projekt dobry dla rolników

Po co to rozwiązanie? Obecnie rolnicy handlujący własnymi produktami nie odprowadzają praktycznie żadnych podatków. Niejasna jest też sytuacja, czy muszą posiadać kasy fiskalne. W efekcie są karani za okazjonalny handel, np. podczas festynów. Projekt zmian w prawie opracowali senatorowie. Projekt

Koniec skarbowych łapanek na rolników

Koniec skarbowych łapanek na rolników

nielegalnej sprzedaży produktów rolno-spożywczych. Bo na takim festynie (dożynkach, spotkaniu - niepotrzebne skreślić) dochodzi do łamania prawa. Po pierwsze, bez kasy fiskalnej, bez paragonu, bez odprowadzonego podatku VAT dochodzi do obrotu artykułami rolno-spożywczymi. Sprzedają rolnicy, sprzedają małe

Budżet 2015 z dużym deficytem. Sytuacja na wschodzie odbije się na gospodarce

Budżet 2015 z dużym deficytem. Sytuacja na wschodzie odbije się na gospodarce

Owe 46,080 mld zł deficytu to mniej niż w budżecie na 2014 r. Ale nieznacznie mniej. Dopuszczalny limit deficytu w tym roku to 47,5 mld zł. "Dochody budżetowe wyniosą 297,3 mld zł, zaś wydatki 343,3 mld zł" - wynika z projektu ustawy budżetowej, do którego dotarła "Wyborcza"

Absurd: Miałeś kiedyś kasę fiskalną? Musisz ją mieć zawsze

Absurd: Miałeś kiedyś kasę fiskalną? Musisz ją mieć zawsze

2012 r. Niespodziewanie dla niego urząd skarbowy zażądał, by natychmiast rozpoczął również rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, bez oczekiwania na to, aż obroty jego firmy przekroczą 20 tys. zł. To limit zwolnienia od stosowania kasy. - Dlaczego jestem traktowany inaczej niż każda inna

Rząd: firmy z obrotem mniejszym niż 30 tys. euro zwolnione z VAT

Docelowy limit 30 tys. euro miałby obowiązywać dopiero w 2011 r. W przyszłym roku byłoby to jeszcze 20 tys. euro - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.Według rządu, wprowadzenie takiego rozwiązania ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej firmom osiągającym niewielkie obroty i

Nieuczciwi taksówkarze bezkarni. Jak nie dać się oszukać?

Nieuczciwi taksówkarze bezkarni. Jak nie dać się oszukać?

powinien zadzwonić na policję i nie płacić za kurs - mówi Iglikowski. I dodaje: - Nie da się włączyć legalnie działającego taksometru bez sprawnej kasy fiskalnej. Nie da się też zakończyć kursu bez wydrukowania paragonu. Za dużo taksówek W Warszawie według danych ratusza jest 9,3 tys. taksówek - jeden

Działalność budowlana rozpoczęta w 2009 r. a kasy rejestrujące

20.000 zł, jest Pan zwolniony podmiotowo z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.Niewykluczone jednak, że limit 20.000 zł został przez Pana już przekroczony. Oznaczałoby to, że wskazane zwolnienie straciło (lub straci) moc w dniu następnym po przekroczeniu limitu 20.000 zł. W tej

Fiskus i deregulacja w czasie kryzysu

Fiskus i deregulacja w czasie kryzysu

dochodowy i niższe wpływy z VAT.Można oczywiście doszukiwać się pozytywów. Czasami listy z urzędu trzeba potraktować jako pouczenie. Urzędnicy wskazują bowiem, że zmieniły się limity związane z obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej (od marca trzeba mieć taką kasę przy rocznym obrocie już powyżej 20 tys. zł

Kiedy wynajem lokali będzie, zgodnie z nowymi zasadami, zwolniony z obowiązku ewidencjonowania?

zwolnienie podmiotowe od obowiązku stosowania kas rejestrujących. Natomiast sprzedaż na rzecz firm w ogóle nie podlega obowiązkowi rejestracji w kasie, i w związku z tym nie jest liczona do limitu zwolnienia podmiotowego od kas. Od 1 lipca 2008 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych

Pyskówka nad budżetem. "Zawłaszczacie emerytury, podnosicie podatki..."

Pyskówka nad budżetem. "Zawłaszczacie emerytury, podnosicie podatki..."

dzisiejszych 50 i 55 proc. jest najlepszym dowodem na to, że twierdzenia, iż celem reformy OFE jest jakiś skok na kasę, są nieprawdziwe - mówił Jacek Rostowski. - Dzięki tym zmianom wzmocniona zostanie dyscyplina fiskalna w Polsce - dodał minister finansów.Nowa reguła wydatkowa poprawi sytuację?Pomoże im też

Rząd ma plan finansowy na najbliższe lata

progu 50 proc., a w 2015 r. osiągnąć nieco ponad 47 proc. Rząd jest przekonany, że "relacja państwowego długu publicznego do PKB nie przekroczy w latach 2012-13 progu ostrożnościowego 55 proc.". Na samorządy chce nałożyć limity deficytu, w tej sprawie nie może się jednak z nimi od dłuższego

Wstrzymane prace nad zwolnieniem z PIT talonów żywieniowych

zwolnienia dla świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych m.in. o bony i talony. Utrzymany ma być limit zwolnienia do świadczeń nie przekraczających 380 zł rocznie. Złożona do projektu autopoprawka ma na celu - zdaniem jej autorów - doprecyzować nowelizację

E-sklep, czyli pomysł na biznes

transakcji - zaznacza Kalota. - W przypadku osób rozpoczynających działalność w danym roku kasę musimy mieć, gdy nasza sprzedaż przekroczy 20 tys. zł. Jeśli jednak w poprzednim roku prowadziliśmy działalność i nie mieliśmy obowiązku posiadania kasy fiskalnej, to w tym roku limit wyniesie już 40 tys., a kasę

Węgry jeszcze mocniej zaciskają pasa

Matolcsy zapowiada, że nowy pakiet fiskalny, zwany planem wzrostu i stabilności gospodarczej, obejmie prawie sto zmian strukturalnych, łącznie z reformą ubezpieczeń społecznych. - Reforma ma obejmować ubezpieczenia zdrowotne i składki wpłacane przez pracowników i reformę ochrony zdrowia

Rząd ujawnił szczegóły budżetu na 2011 rok. Dochody 273,2 mld zł

sejmie projekt dodatkowego opodatkowania banków, który miałby wynieść 0,39 proc. aktywów instytucji finansowych i dać budżetowi 5 mld zł, podwyżka VAT nie byłaby więc potrzebna). Dodatkowe pieniądze da kasie państwa także rozszerzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych m.in. na prawników i lekarzy oraz

Europa na diecie po dekadzie życia ponad stan

której dotąd faktycznie wykorzystano 30 mld euro), Grecy zobowiązali się do cięć praktycznie w każdym sektorze budżetowym. I obietnicy dotrzymali. Część emerytur została obniżona (ustanowiono maksymalny limit 2800 euro, przed kryzysem zdarzały się emerytury w wysokości nawet 4 tys. euro). Rząd zdecydował

Grube pieniądze, czyli apetyt fiskusa na chipsy i hamburgery

amerykańskim stanie Alabama. Pracownicy stanowi, którzy nie mieszczą się w limicie wagi czy poziomu cholesterolu, muszą płacić o 25 proc. wyższą składkę ubezpieczeniową. Niektóre amerykańskie linie lotnicze od kilku lat zmuszają otyłych pasażerów, aby kupowali dwa bilety. Biorąc pod uwagę skalę zjawiska w USA

Wyższe podatki mogą zasypać deficyt

oczach inwestorów.Pierwszy ruch podatkowy rządu mamy już za sobą. Minister finansów zarządził instalację kas fiskalnych w kancelariach prawnych i gabinetach lekarskich. Nie podał, czy i o ile wzrosną z tego powodu dochody budżetu.

Dobre długi samorządów? Są największym inwestorem w Polsce

terytorialnego miały miasta na prawach powiatu, czyli po prostu duże miasta - 47,2 proc. Ustawowy limit zadłużenia się samorządów to 60 proc. ich dochodów. W pierwszym półroczu 2010 r. wskaźnik zadłużenia (czyli udziału zobowiązań w kwocie planowanych dochodów) jednostek samorządu terytorialnego wynosił 24,7

Podatkowe zastrzyki na dziurę w budżecie. Leczą czy szkodzą?

jednak, gdy rząd uparł się przy wprowadzeniu obowiązku montowania kas fiskalnych w taksówkach. Taksówkarze blokowali ulice. Czasami takie protesty nic nie dają podatnikom (taksówkarze), czasami jednak są skuteczne i zmuszają rządzących do wycofania się z forsowanych podwyżek podatków (twórcy). Ale

Szaleństwa madziarskiego władcy Viktora. Gospodarczy geniusz czy szarlatan?

dodatkowych oszczędności, by utrzymać deficyt w ryzach; rząd nie zgodził się na to, argumentując, że będzie w stanie utrzymać dyscyplinę fiskalną bez dodatkowego zaciskania pasa. Ponieważ MFW i rząd Orbana nie mogły w tej sprawie dojść do konsensusu, rozmowy w sprawie udzielenia Węgrom kolejnej transzy

7 grzechów głównych greckiego bankruta, czyli sposób na upadek idealny

dozwolony dla kandydatów do eurolandu limit 60 proc. PKB.Kolejne lata pokazały w pełni, że z okłamywania Brukseli Grecy zrobili swój...Okazało się, że Grecy wysyłali sfałszowane dane o deficycie i długu publicznym przez lata. Wystarczy porównać dane o deficycie - te zgłaszane przez Ateny i te rzeczywiste

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

ocenia, że szanse na zdobycie przez spółkę 30% udziałów w węgierskim rynku kas fiskalnych jako bardzo realną. Źródło: DM PKO BP   GIEŁDA, EMISJE, M&A: Cyfrowy Polsat: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Jak się ma kryzys - mówią: Orłowski, Rybiński, Morawiecki, Petru, Kawalec

zagrożeniem jest duży deficyt sektora finansów publicznych. Można się obawiać, że dług publiczny przekroczy limit 55 proc. PKB, a nawet 60 proc. Wtedy na mocy konstytucji musielibyśmy gwałtownie ciąć wydatki, aby obniżyć relację zadłużenia do PKB. Oznaczałoby to paraliż państwa. (Czy rząd, NBP, Komisja

Tak ogólnie, to ma być dobrze

musiał naprawiać. Wyraźnie jednak widać, że Jarosława Kaczyńskiego gospodarka nie interesuje."Głównym założeniem reformy podatkowej będzie zastąpienie obecnej represyjności wysoką efektywnością fiskalną" - czytamy. Czy to znaczy, że urzędnicy skarbowi, zamiast nakładać na nieuczciwych

Biurokracja ma się dobrze

kontroli przez pięć lat, choć już po roku blakną. Od 1 grudnia 2008 r. można przechowywać kopie paragonów fiskalnych w wersji elektronicznej. Tylko że trzeba kupić nową, z odpowiednią homologacją, kasę fiskalną za co najmniej tysiąc złotych. Właściciele niewielkich sklepów mówią wprost - nie stać nas. 4

Resort zdrowia: składka zdrowotna do firm ubezpieczeniowych

Pan Waldemar z Warszawy chciał się zapisać do endokrynologa. W jednej z publicznych poradni specjalistycznych usłyszał: - Limity wyczerpane. Zapraszamy w maju 2014 roku. Jeszcze dwa lata temu, nim przeszedł na emeryturę, pracodawca opłacał mu abonament w jednej z firm medycznych. - Rzadko można

Płać, nie dotykając drobnych

.- sprzedawca nie musi mieć terminalu do kart. Za terminal może mu bowiem posłużyć zwykła komórka i na nią będzie otrzymywał potwierdzenie transakcji. Ale jeśli ma już np. kasę fiskalną lub terminal do obsługi kart płatniczych, mPaya można z nimi zintegrować.MINUSY. - Przedpłacone konto - aby płacić komórką

Kasy fiskalne dla nowych podmiotów

% limit, obliczony jako udział sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-32 załącznika do "nowego" rozporządzenia w sprzedaży ogółem, niezbędny dla skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.Nabycie kasPodatnicy, którzy mają obowiązek stosowania kas rejestrujących, mogą skorzystać z ulgi w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kasa fiskalna

towarów w bazie na komputerze PC. Maksymalna liczba kodów towarowych na tego typu kasach nie przekracza liczby kilkudziesięciu tysięcy.W przypadku kas typu drukarka fiskalna, terminal kasowy czy też kasa komputerowa można aktualnie ograniczyć się wyłącznie do wyjaśnienia zasady działania drukarek

Kasa

– zespół bluesowy, kasa fiskalna (kasa rejestrująca), Kasa Krajowa, Kasa oporu, Kasa Pożyczkowa, kasa zapomogowo-pożyczkowa.

Numeryczna reguła fiskalna

Numeryczna reguła fiskalna – instrument ograniczający zakres prowadzonej polityki fiskalnej przyjmujący formę limitów ilościowych (określanych na dany rok budżetowy bądź w ramach limitów wieloletnich), dotyczący przede wszystkim: dopuszczalnego salda budżetowego; wielkości długu publicznego

Kasa (stanowisko)

, kradzieżą lub włamaniem, obsługiwane przez kasjera, zwykle wyposażone w elektroniczne urządzenia kasowe (stanowisko komputerowe, kasa fiskalna, liczarka banknotów) i alarmowe. W placówkach o dużym nasileniu ruchu (banki, poczta, dworce komunikacji publicznej) często oznaczane jako okienko kasowe. Dokumenty

Fiskalizacja

miesięcznych raportów dla celów podatkowych.Każda kasa fiskalna i każda drukarka fiskalna musi zostać zafiskalizowana aby można ją było stosować do celów podatkowych.Podczas fiskalizacji następuje zapisanie do pamięci nieulotnej i niekasowalnej numeru NIP podatnika. Jest to proces jednorazowy nieodwracalny

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.