karty podatkowej

zyhc, PAP

Będą ogólne interpretacje podatkowe. W urzędzie skarbowym zapłacimy kartą

Będą ogólne interpretacje podatkowe. W urzędzie skarbowym zapłacimy kartą

Ogólna interpretacja podatkowa zamiast powielania interpretacji indywidualnych; prawo do zapłaty podatku w imieniu podatnika; możliwość posługiwania się w urzędach skarbowych kartą płatniczą - takie mają być skutki projektowanej zmiany ordynacji podatkowej.

Projekt. Będą ogólne interpretacje podatkowe, a w US zapłacimy kartą

Ogólna interpretacja podatkowa zamiast powielania interpretacji indywidualnych; prawo do zapłaty podatku w imieniu podatnika; możliwość posługiwania się w urzędach skarbowych kartą płatniczą - takie mają być skutki projektowanej zmiany Ordynacji podatkowej.

Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą wybrać formę opodatkowania dochodów swojej firmy. Jedną z dostępnych form jest karta podatkowa, która została uznana za jedną z najprostszych form rozliczeń z urzędem skarbowym, również w formie księgowości internetowej.

Stolarek: pomysł z Kartą Rzetelnego Podatnika - nieco kontrowersyjny

"Pomysł wprowadzenia Karty Rzetelnego Podatnika, tj. instytucji polegającej na przyznaniu pewnych przywilejów podatnikom udostępniającym na bieżąco (w formie elektronicznej) wgląd do swoich ksiąg organom podatkowym wydaje się być nieco kontrowersyjny. Jakkolwiek propozycja wydaje się

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

Bliski koniec ryczałtowego PIT-u za 2014 r.

547 tys. z nich to przedsiębiorcy, przeszło 275 tys. zaś to osoby wynajmujące swoje domy czy mieszkania. Do tego trzeba jeszcze doliczyć drobnych przedsiębiorców i rzemieślników, którzy płacą kartę podatkową, oraz duchownych. Tradycyjnie dla osób, które rozliczają się w ramach ryczałtu

Konto dla firm z prawnikiem, doradcą podatkowym i... białym wywiadem!

dostarczając im narzędzia do zarządzania płynnością finansową. Teraz bankowa konkurencja o drobnych przedsiębiorców wchodzi w nową fazę. Bankowcy zauważyli, że warto oferować przedsiębiorcom - razem z kontami, przelewami, kartami i kredytami - to, czego ci przedsiębiorcy potrzebują najbardziej. Ten pożądany

Wybierz podatek dla swojej firmy

Dostęp do karty podatkowej jest bardzo ograniczony. To najprostsza metoda rozliczeń z fiskusem, mogą z niej jednak korzystać głównie rzemieślnicy, do tego m.in. korepetytorzy, właściciele parkingów, kwiaciarni, warzywniaków, lekarze, dentyści, pielęgniarki i taksówkarze. Pozostali podatnicy

Firmy wybierają podatek. Łatwiej o liniowy PIT

Tak duży wybór to jednak, niestety, tylko teoria. Weźmy kartę podatkową. To najprostsza metoda rozliczeń z fiskusem, dostęp do niej jest jednak bardzo ograniczony. Mogą z niej korzystać głównie rzemieślnicy, do tego m.in. korepetytorzy, właściciele parkingów, kwiaciarni, warzywniaków, lekarze

Używanie prywatnego telefonu komórkowego do celów służbowych

charakter kosztów uzyskania przychodów . Całkowitej pewności nie da się w tym przypadku uzyskać. Organ podatkowy - w przypadku każdego rodzaju telefonu typu pre-paid - może podważać kosztowy charakter wydatków na zakup kart do telefonów. Jeśli jednak zostanie zawarta umowa na używanie telefonu pracownika

Pierwsze kroki przy zakładaniu firmy, czyli co z podatkami, księgowością, lokalem

Pierwsze kroki przy zakładaniu firmy, czyli co z podatkami, księgowością, lokalem

najprostszy sposób rozliczenia. Nie ma tu księgowości, nie ma deklaracji i comiesięcznych zeznań podatkowych. Co miesiąc płaci się fiskusowi stałą kwotę, i to dość niską. Z karty podatkowej mogą korzystać głównie rzemieślnicy: zegarmistrzowie, kosmetyczki, często pracownicy budowlani, krawcy. Zestawienie

Visa Europe: szara strefa w Polsce jest warta 70 mld euro

Visa to największa organizacja zrzeszająca banki-wydawców kart płatniczych. Na 30 mln kart płatniczych (zarówno debetowych, jak i kredytowych) wydanych przez polskie banki aż 21 mln to karty z logo Visa (drugim dużym graczem na tym rynku jest MasterCard). Z raportu ogłoszonego dziś przez Visa

MF: rodziny wielodzietne dostaną zwrot PIT w ciągu 30 dni

"Ministerstwo Finansów kontynuuje akcję preferencyjnego zwrotu przez organy podatkowe nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Szybszy zwrot przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny" - poinformowała rzeczniczka

Jak rozliczać się z fiskusem w 2006 r.?: Firmo, wybieraj

zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej; albo pisemne zawiadomienie o prowadzeniu (od początku roku) księgi przychodów i rozchodów. Księgę przychodów i rozchodów prowadzą zarówno firmy, które zdecydują się na rozliczanie z fiskusem na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej ze stawkami

Sygnity: MF oddało do użytku możliwość kontaktu online na Portalu Podatkowym

komunikacie. Wymienione funkcjonalności Portalu Podatkowego dotyczą podatków KP - Karta Podatkowa, PCC - Podatek od czynności cywilnoprawnych, SD - Podatek od Spadków i Darowizn oraz PIT (w ramach zeznania PIT-37). W ramach projektu e-Podatki Ministerstwo Finansów planuje włączać te funkcjonalności w

Sejm: radcy prawi i adwokaci uzyskają dodatkowe uprawnienia

razie potrzeby adwokata lub radcę prawnego z innej miejscowości. Do nowelizacji wprowadzono też możliwość regulacji zobowiązań podatkowych i należności celnych także za pomocą innych niż polecenie przelewu i karta płatnicza instrumentów płatniczych. Chodzi m.in. o płatności mobilne (np. za pomocą

"Gazeta Prawna": wybór podatku dochodowego do jutra

Dziennik podkreśla, że wybór jest decyzją podatnika i powinien być poprzedzony analizą zysków i strat. W tym celu trzeba złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie. Warto złożyć je w urzędzie osobiście i zachować kopię dokumentu z potwierdzeniem nadania. "Gazeta Prawna" os

Konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

Konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

od czynności cywilnoprawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. 18 sierpnia została uruchomiona część ogólnodostępna portalu. Jak informuje MF, wśród danych dostępnych bez logowania podatnicy mogą znaleźć wiele informacji podatkowych, wśród nich kursy online i

MF: konta na Portalu Podatkowym z opóźnieniem - od marca 2015 r.

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. 18 sierpnia została uruchomiona część ogólnodostępna portalu. Jak informuje MF, wśród danych dostępnych bez logowania podatnicy mogą znaleźć wiele informacji podatkowych, wśród nich kursy

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

Jak założyć firmę krok po kroku [PORADNIK]

papierowej książki przychodów i rozchodów. Podatek w formie karty powstaje w wyniku decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Kwota podatku jest stała. Przykład. Hanna jest fryzjerką. Mieszka w dużej wsi, która liczy 1,5 tys. mieszkańców. Chciałaby otworzyć własny zakład. Strzyc będzie sama. Ile

IBnGR: Obrót bezgotówkowy sprzyja zmniejszaniu szarej strefy

Argentyna wprowadziły ulgi podatkowe dla detalistów przyjmujących płatności kartą. W kilku krajach, np. w Wielkiej Brytanii i Singapurze, instytucje państwowe same zaczęły dokonywać płatności elektronicznych i przyjmować je, np. w zakresie wynagrodzeń pracowników, płatności podatkowych czy też kar i

Sejm za jeszcze niższymi opłatami od transakcji kartowych

Sejm za jeszcze niższymi opłatami od transakcji kartowych

interchange do poziomu 0,5 proc. Po co kolejna obniżka? Wszystko przez nowy program organizacji płatniczej Visa będący efektem ugody tej firmy z Komisją Europejską. Zgodnie z nim akceptanci, czyli właściciele sklepów przyjmujących płatności kartami, będą mogli skorzystać z usług agentów rozliczeniowych

Nowela Ordynacji podatkowej trafiła do Komitetu Stałego Rady Ministrów

urzędach skarbowych kartą płatniczą. Kolejna propozycja zawarta w projekcie to możliwość składania drogą elektroniczną pełnomocnictw ogólnych w postępowaniu podatkowym. Proponuje się także informatyzację kontroli podatkowych. Duzi przedsiębiorcy byliby objęci informatycznymi kontrolami od 2016 r., a mali i

Resort gospodarki tworzy przepisy podatkowe. Raj dla przedsiębiorców?

Resort gospodarki tworzy przepisy podatkowe. Raj dla przedsiębiorców?

". Jako ciekawą określiła też propozycję MG dot. wprowadzenia udogodnień wynikających z nadania Karty Rzetelnego Podatnika. - Należy jednak mieć na względzie to, że warunkiem byłoby tu bieżące i stałe udostępnianie organowi podatkowemu i UKS pliku kontrolnego zawierającego księgi i dowody księgowe

Sejm uchwalił ustawę o bezpłatnej pomocy prawnej

Za przyjęciem ustawy głosowało 427 posłów, jedna osoba była przeciw, jedna wstrzymała się od głosu. Projekt przewiduje bezpłatną pomoc prawną dla osób niezamożnych, osób młodych do 26. roku życia, seniorów, którzy ukończyli 65. rok życia, kombatantów, weteranów, posiadaczy karty dużej rodziny i

Rząd zajmie się we wtorek nowelą Ordynacji podatkowej

.: ogólna interpretacja podatkowa zamiast powielania interpretacji indywidualnych; prawo do zapłaty podatku w imieniu podatnika; możliwość posługiwania się w urzędach skarbowych kartą płatniczą czy składania drogą elektroniczną pełnomocnictw ogólnych w postępowaniu podatkowym. Proponuje się także

MF: Rząd zajmie się nowelą Ordynacji podatkowej na następnym posiedzeniu

.: ogólna interpretacja podatkowa zamiast powielania interpretacji indywidualnych; prawo do zapłaty podatku w imieniu podatnika; możliwość posługiwania się w urzędach skarbowych kartą płatniczą czy składania drogą elektroniczną pełnomocnictw ogólnych w postępowaniu podatkowym. Proponuje się także

Wiceminister finansów: Duże rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która uprawnia członków rodzin wielodzietnych do zniżek i ulg. Do tej pory karta funkcjonowała na mocy rządowego programu; od stycznia będzie mieć rangę ustawy. Karty będą przysługiwały rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat lub

Kapica: Duże Rodziny szybciej uzyskają zwrot podatku

dostępną kwotą ulgi, a kwotą wykorzystaną. Zgodnie z ogólną zasadą podatnicy, którzy w rozliczeniu wykażą nadpłatę czekają na jej zwrot do trzech miesięcy. W ubiegłym tygodniu prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która uprawnia członków rodzin wielodzietnych do zniżek i

Wypełnianie deklaracji PIT

mieszkaniowej; - PIT-16 - wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej; - PIT-16A - deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego; - PIT-19A - deklaracja o wysokości składki na

Rząd nie zajął się we wtorek nowelą Ordynacji podatkowej

czy ukrywania ich poza Polską. Wśród zawartych w projekcie ułatwień dla podatników, jest m.in.: ogólna interpretacja podatkowa zamiast powielania interpretacji indywidualnych; prawo do zapłaty podatku w imieniu podatnika; możliwość posługiwania się w urzędach skarbowych kartą płatniczą czy składania

Modzelewski o propozycjach MG: na tasowanie obecnych zasad szkoda czasu

niego pomysł jest zbyt ogólny, aby go szczegółowo ocenić, jednak sama idea stworzenia takiej karty jest cenna. "Problem polega na tym, jak odróżnić rzetelnego podatnika działającego w dobrej wierze, który się tylko myli, od tego, który działa w złej wierze, niezgodnie z prawem, ale nie można mu

Sejm uchwalił obniżkę stawek interchange

"Dzięki tej nowelizacji oraz bardzo podobnej nowelizacji z ubiegłego roku, od 2015 r. zapłacimy interchange od każdej transakcji płaconej kartami na poziomie 0,2-0,3 proc. i będzie to najniższa kwota w całej UE. Jeszcze dwa lata temu płaciliśmy 1,6 proc., czyli najwyższą kwotę w całej Unii

Kosiniak-Kamysz: Polityka prorodzinna jest skoordynowana i spójna

obejmował urząd, było w kraju ok. 570 placówek opieki nad małym dzieckiem, a dziś resort szacuje ich liczbę na ok. 2910. Dodał, że wsparcie dla rodzin wielodzietnych w postaci karty dużej rodziny przynosi efekty - do tej pory wydano 1,2 mln kart. Według ministra, jeśli rodzina korzysta ze zniżek

Balcerowicz: Poprawimy polskie podatki. Dziś są fatalne

- Polski system podatkowy jest fatalny. Należy do najgorszych w Unii Europejskiej. Aż w 86 państwach na świecie systemy podatkowe są bardziej przyjazne dla przedsiębiorców i podatników od naszego systemu - wyliczał w czasie wtorkowej konferencji prasowej Leszek Balcerowicz. Takie miejsce nasze

MF przygotowało klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania przez firmy

podstawowej. W przypadku poważnych błędów ujawnionych przez fiskusa będzie ona podwojona. W projekcie zaproponowano rozwiązania umożliwiające przejęcie postępowania przez organy kontroli skarbowej, które mają szerszy dostęp do danych bankowych. Możliwa będzie też zapłata podatku za pomocą karty płatniczej

MF: PIT-28, PIT-16A oraz PIT-19A wyjątkowo można składać do 2 lutego

W tym terminie deklaracje podatkowe powinni złożyć także podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (PIT-16A) oraz podatnicy opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych (PIT-19A). Mogą to zrobić także w wersji elektronicznej. W

Szybszy zwrot PIT dla rodzin wielodzietnych

zwrot przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny" - dodaje resort. Wynika z tego, że na szybszy zwrot nadpłaconego podatku mogą liczyć rodziny z co najmniej trojgiem dzieci. Co więcej, muszą one złożyć PIT przez internet. Chodzi o

Kogo sprawdzi fiskus, czyli w pogoni za skutecznością

proc. Kontroli ma być mniej, ale lepiej ukierunkowane. No i fiskusa interesują większe uszczuplenia. Na kwotę co najmniej 1000 zł. - Kontrole podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu lub karty podatkowej [małe firmy], płatników podatku dochodowego (...) nie są obecnie istotne - czytamy w notatce

Grecja podnosi podatki. Ucierpi branża turystyczna

odrzucany przez Ateny i krytykowany przez krajowych ekonomistów. - Firmy, które obsługują zagranicznych turystów otrzymują zapłatę za pośrednictwem karty kredytowej lub przelewów bankowych i nie mają okazji do uniknięcia podatków, ale dla mniejszych firm to kolejna zachęta, by ich nie płaciły. Już teraz

MF liczy, że projekt noweli Ordynacji podatkowej trafi w styczniu do Sejmu

skarbowych kartą płatniczą. Kolejna propozycja zawarta w projekcie to możliwość składania drogą elektroniczną pełnomocnictw ogólnych w postępowaniu podatkowym. Proponuje się także informatyzację kontroli podatkowych. Duzi przedsiębiorcy byliby objęci informatycznymi kontrolami od 2016 r., a mali i średni

Ministerstwo Finansów domaga się od swoich urzędników większych pieniędzy z kontroli

najmniej 1000 zł. - Kontrole podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu lub karty podatkowej [małe firmy], płatników podatku dochodowego, jak również kontrole zaliczek regulowanych w ciągu roku podatkowego nie są obecnie istotne - MF nie widzi potrzeby wszczynania tam kontroli - czytamy w ujawnionej w

Sygnity: Funkcjonalności e-Podatków dot. obsługi VAT będą uruchomione w 2016 r.

zaimplementowana jest blokada zwrotu podatku dla SD (podatek od spadków i darowizn), KP (karta podatkowa) i PCC (podatek od czynności cywilno-prawnych). Podatki te od 30 listopada 2015 roku są uruchomione produkcyjnie w 21 urzędach skarbowych na terenie całej Polski. Oznacza to, że pracownicy Administracji

MF zwróciło się do prokuratury ws. oszusta udającego fiskusa

wskazano, że warunkiem otrzymania zwrotu jest podanie danych osobowych adresata i numeru karty kredytowej. "Sposób działania sprawcy wskazuje, że jego celem jest uzyskanie danych osobowych w sposób podstępny, najprawdopodobniej w celu dokonania (...) oszustwa" - napisano we wniosku do

Ożóg: obecna ordynacja podatkowa wypaczana na niekorzyść podatników

Karty Rzetelnego Podatnika. "Należy jednak mieć na względzie, że warunkiem byłoby tu bieżące i stałe udostępnianie organowi podatkowemu i UKS pliku kontrolnego zawierającego księgi i dowody księgowe w formie elektronicznej" - wskazała.

Podatki po nowemu wg ZPP, czyli koniec PIT i CIT, jedna stawka VAT

jednak na tym. ZPP chce też likwidacji dzisiejszych form opodatkowania działalności gospodarczej (z wyjątkiem karty podatkowej) i wszelkich składek. Podatek dochodowy (PIT) miałby tu zostać zastąpiony podatkiem od przychodów w wysokości od 3 do 7 proc. w zależności od branży. Dodatkowo osoby prowadzące

MF: na początku stycznia będą gotowe tezy nowej Ordynacji podatkowej

powielania interpretacji indywidualnych; prawo do zapłaty podatku w imieniu podatnika; możliwość posługiwania się w urzędach skarbowych kartą płatniczą. Kolejna propozycja zawarta w projekcie to możliwość składania drogą elektroniczną pełnomocnictw ogólnych w postępowaniu podatkowym. Proponuje się także

Motyw pieniądza w malarstwie

. Nie płacimy już tylko banknotami i monetami, ale również kartami czy nawet telefonami. I całkiem nieźle to wszystko funkcjonuje. Pokazał to Rafał Olbiński w dziele "Plastikowy pieniądz". Nad ludźmi zmienionymi w świnki-skarbonki unosi się mężczyzna. Frunie niczym ptak, na skrzydłach

Brzęk monet na płótnie motyw pieniądza w malarstwie

. Nie płacimy już tylko banknotami i monetami, ale również kartami czy nawet telefonami. I całkiem nieźle to wszystko funkcjonuje. Pokazał to Rafał Olbiński w dziele "Plastikowy pieniądz". Nad ludźmi zmienionymi w świnki-skarbonki unosi się mężczyzna. Frunie niczym ptak, na skrzydłach

MF wzmacnia ochronę przed lokowaniem dochodów w rajach podatkowych

fiskusem. Odkrywając wszystkie karty, będzie musiał zdać się na ocenę "niezależnego organu eksperckiego", finansowanego z budżetu państwa, którego przewodniczący ma być powoływany przez ... Ministra Finansów. Swoją drogą Rada do spraw Unikania Opodatkowania będzie musiała zatrudnić bardzo mądrych

Szczurek: rodziny wielodzietne szybciej otrzymają zwrot ulgi na dzieci

Karcie Dużej Rodziny one będą szybsze dla wszystkich rodzin z trójką i więcej dzieci. Zobowiązujemy się do zwrotu w ciągu 30 dni od złożenia zeznania podatkowego, pod warunkiem, że to będzie złożone elektronicznie" - poinformował. Premier Donald Tusk przedstawił w środę w Sejmie propozycję zmiany

MG chce zmiany filozofii ordynacji podatkowej, państwo ma ufać obywatelom

projekt rekomendacji dot. nowej ordynacji podatkowej ma pomóc przedsiębiorcom obciążonym obowiązkami sprawozdawczymi i dokumentacyjnymi przez fiskusa. MG chce np. wprowadzenia "Karty Rzetelnego Podatnika", której posiadaczom przysługiwałyby różnego rodzaju przywileje. Firma, która miałaby taką

Czynszówki Komorowskiego

prorodzinna także leży w kompetencjach rządu, a prezydent zajął się nią w tej kadencji. To z jego inicjatywy wprowadzono ulgi podatkowe dla rodzin - przypomina. Prezydent zapowiedział także stworzenie karty wspierającej młodych przedsiębiorców. - Są rozwiązania w innych krajach, ale także w Polsce na poziomie

NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY

* do 5 grudnia - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za listopad * do 8 grudnia - termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej za listopad * do 10 grudnia - termin zapłaty składek na ZUS za listopad przez osoby fizyczne opłacające składki za siebie

Niezbędnik przedsiębiorcy

Kalendarium firmowe do 5 grudnia - jednostki i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze wpłacają składki na ZUS za listopad do 9 grudnia - termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej za listopad do 10 grudnia - termin zapłaty składek na ZUS za listopad przez osoby fizyczne opłacające

Podatki w 2012 roku

drobiu.   Karta podatkowa – nowe stawki Podatnicy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej w 2012 roku zapłacą średnio około 4% podatku więcej za prowadzoną działalność usługową i wytwórczo-usługową w porównaniu z bieżącym rokiem. Stawki karty podatkowej są określane kwotowo i co

Szczurek: optymalizacja podatkowa obniża dochody państwa o miliardy zł

zapłaty podatku w imieniu podatnika; możliwość posługiwania się w urzędach skarbowych kartą płatniczą. Kolejna propozycja zawarta w projekcie to możliwość składania drogą elektroniczną pełnomocnictw ogólnych w postępowaniu podatkowym. Proponuje się także informatyzację kontroli podatkowych. Duzi

MF: do końca stycznia trzeba rozliczyć podatek ryczałtowy za 2013 r.

dochodowy w formie karty podatkowej oraz opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych mogą również drogą elektroniczną przekazać roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od podatku (PIT-16A, PIT-19A) - w terminie do 31 stycznia

Czystka w gdańskim UKS po kontroli sprawy żony Nowaka

podatniczki. Np. w kosztach uzyskania przychodu nie uwzględniła wydatków na obsługę płatności kartami płatniczymi, kosztów najmu lokalu, składki ubezpieczenia OC czy składki do Okręgowej Izby Lekarskiej. Pani Nowak złożyła dwie korekty zeznań podatkowych PIT-36 za 2012 r. Ostatecznie zamiast 64 tys. straty

Skarbówka wyjaśnia, jak prześwietlała żonę byłego ministra Nowaka

samochodu, umowę usług telefonicznych, wyciągi bankowe, zestawienie płatności przy pomocy terminalu do płatności kartami - wyliczał Jacek Kapica, wiceminister finansów nadzorujący m.in. urzędy skarbowe. Wyszły na jaw różne nieprawidłowości, m.in. wpłaty bankowe oraz za pomocą kart płatniczych

Klienci banków wygrali z fiskusem. Będą zwroty podatku za cashback!

klientom w ramach zwrotu części zakupów kartowych. Nie jest to już tak popularny bonus jak kiedyś, ale wciąż są banki, które płacą swoim klientom za używanie karty płatniczej w sklepach (np. 1 proc. zwrotu za zakupy miesięcznie, ale nie więcej niż 30 zł). Dla kogoś, kto często używa karty, to przyjemny

MF: w styczniu 2014 r. podatnicy przesłali ponad 3 mln e-deklaracji

zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (PIT-28). Deklaracje składali także podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej (PIT-16A) oraz płacący zryczałtowany podatek

Jak handluje się naszymi danymi osobowymi

handlem danymi, okradani są wszyscy. Przykłady? W 2005 roku były pracownik AOL (jeden z głównych dostawców usług internetowych w USA) wykradł 92 mln nazwisk i adresów mailowych internautów. Sprzedał tę bazę spamerom, którzy wysłali potem ponad 7 mld marketingowych maili. Adresy, numery kart kredytowych

Kulisy kontroli finansów żony Sławomira Nowaka. Ekspert: "To dla mnie kuriozum"

nie potraktowano ulgowo. Przypomnijmy: kontrola skarbowa u pani Nowak wykazała takie nieprawidłowości jak wpłaty bankowe oraz za pomocą kart płatniczych niepotwierdzone paragonami czy niezaksięgowanie przychodu ze sprzedaży samochodu. Fiskus nie uznał też za koszt uzyskania przychodów części wydatków

Podatnicy, do internetu! Będzie rekord e-PIT-ów?

drobnej działalności rozliczają z fiskusem w ramach karty podatkowej. Podatnicy ci złożyli przez internet 338 413 zeznań rocznych. Przed rokiem - 182 019. Tegoroczny wynik ryczałtowców to rekord, lepszy od wyniku sprzed roku o niemal 86 proc. Rok 2015 jest ósmym, w którym można wysyłać fiskusowi PIT-y

MG skłania się do napisania ustawy o działalności gospodarczej od nowa

Według wiceministra gospodarki Mariusza Haładyja obowiązująca dziś ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. "obrosła" różnymi naleciałościami. - Z ustawy, która miała być czymś w rodzaju karty praw przedsiębiorcy, stała się jedną z wielu bardzo szczegółowych ustaw - ocenił

Kapica: w trakcie kontroli ws. Moniki Nowak stwierdzono nieprawidłowości

amortyzacji za rok 2012, umowę najmu lokalu, umowę o sprzedaży samochodu, umowę usług telefonicznych, wyciągi bankowe, zestawienie płatności przy pomocy terminala do płatności kartami oraz korekty zeznania za rok 2012" - relacjonował Kapica. Wyjaśnił, że w toku kontroli stwierdzono wpłaty bankowe oraz

Fiskus łagodzi bat na podatników. Zmiany mniej kontrowersyjne

kwestionowania sztucznych konstrukcji prawnych, nadmiernie zawiłych i pozbawionych treści ekonomicznej. Swoje pomysły spisało w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej. Eksperci podatkowi i przedsiębiorcy mocno skrytykowali projekt klauzuli. Ich zdaniem jest niejasny i nieprecyzyjny. - Kwestionowane mają być

Uwaga! Fałszywy fiskus znów atakuje podatników i przedsiębiorców

Przed świętami Ministerstwo Finansów wywiesiło na swojej stronie internetowej komunikat, w którym informuje o wykrytych w ostatnim czasie kolejnych próbach wyłudzania informacji dotyczących danych z kart płatniczych. Oszuści podszywają się przy tym pod Ministerstwo Finansów. W mailach, które

Ulga na dzieci wzrośnie, ale jej zasady bez zmian - rolnicy nie skorzystają

ostatnich trzech latach ok. 1,5 tys. takich placówek. Zapewnił, że program będzie w przyszłym roku kontynuowany, podobnie jak program Karta Dużej Rodziny. Minister zapowiedział, że w najbliższym czasie trafi do konsultacji społecznych stosowna ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która m.in. wprowadzi ustawowe

Ważna jest praktyka, a nie ustawy

oczywiście poza zasięgiem pani działania - regularnie jesteśmy świadkami "cyfrowych" kłopotów naszego państwa. Wybory samorządowe, system ewidencji pojazdów, brak elektronicznego dowodu osobistego, brak karty ubezpieczenia zdrowotnego - to wszystko są okoliczności obciążające państwo, a uderzające

Więcej deklaracji złożysz przez internet

PIT-16 to wniosek o opodatkowanie działalności w formie karty podatkowej, PIT-16a jest informacją o wysokości składki zdrowotnej zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w ciągu roku podatkowego. Z kolei PIT-19a to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne przy stosowaniu

Rower za segregację śmieci i inne nagrody od władz włoskich miast i gmin

do wykorzystania w sklepach, bezpłatny przejazd komunikacją miejską, zniżki przy zakupie kart wstępu do klubów fitness, a nawet ulgi podatkowe. "Myśl pozytywnie" - tak tę nową taktykę nazywają media. Czasem, jak się zauważa, wystarczy ustąpić komuś miejsca w autobusie. Tak jest na przykład

W ministerstwie pobożnych życzeń podatkowych

Resort gospodarki chce wprowadzenia karty rzetelnego podatnika, której posiadaczom przysługiwałyby różnego rodzaju przywileje. Firma, która posiadałaby taką kartę, w zamian za zdalny dostęp fiskusa do swoich ksiąg miałaby pewność, że w ustalonym okresie nie będzie kontrolowana. Płaciłaby również

Kosztowne gratisy, czyli dlaczego darmowa pizza kosztuje 1 grosz

Właśnie przeczytałam Państwa artykuł o pizzy gratis za 1 grosz . Niestety, taka konstrukcja wynika z naszych przepisów podatkowych i ich interpretowania przez fiskusa. Pizza za 1 grosz nadal jest pizzą kupioną, czy za cenę rynkową czy nie - można o tym dyskutować, ale na pewno nie będzie to

Klienci Deutsche Banku mieli problem z kontem

Awarie systemów bankowości elektronicznej oraz systemów obsługi kart płatniczych to coraz częstszy obraz w bankowym krajobrazie. W zeszłym roku serię kompromitujących awarii przeżyli klienci PKO BP oraz Inteligo. Pech chciał, że systemy obsługi kart, bankomatów lub dostępu do konta padały akurat

Już niedługo urzędnik dostanie chip. Aby był aktywny

Pierwsze pomysły, aby wyposażyć urzędników w identyfikatory w formie kart bankomatowych, pojawiły się kilka lat temu, za kadencji prezydenta Adama Wasilewskiego. Powstawały wtedy biura obsługi mieszkańców. - Teraz standardem jest, aby pracownicy BOM-ów mieli identyfikatory ze zdjęciem - wyjaśnia

MF: nowela Ordynacji podatkowej - w przyszłym tygodniu na Komitet Stały

. unikania opodatkowania, przewiduje m.in. ogólną interpretację podatkową zamiast powielania interpretacji indywidualnych; prawo do zapłaty podatku w imieniu podatnika; możliwość posługiwania się w urzędach skarbowych kartą płatniczą. Kolejna propozycja zawarta w projekcie to możliwość składania drogą

Projekt dotyczący obniżenia stawek interchange wraca do komisji

Projekt przygotowała grupa senatorów, a do Sejmu wniosła go grupa posłów PO. Jak wskazywał podczas debaty w Sejmie sprawozdawca sejmowej komisji finansów publicznych Wincenty Elsner (SLD), proponowane rozwiązania przewidują, że w przypadku kart debetowych stawka interchange spadłaby do 0,2 proc

Tajemnice instytutu założonego przez posła PiS-u sprzedane za grosze

, prezydenta Katowic. Świadectwa, numery kont, zeznania podatkowe Jak dowiedziała się "Wyborcza", w punkcie skupu makulatury w Rudzie Śląskiej odnaleziono teczki personalne byłych pracowników instytutu, a w nich życiorysy, świadectwa ukończonych szkół, karty urlopowe, numery kont, druki RMUA, umowy

"Rz": Dane z banków polecą do Stanów Zjednoczonych

Jak wylicza "Rzeczpospolita", do amerykańskiego urzędu podatkowego mogą trafić dane posiadaczy amerykańskiego obywatelstwa, zielonej karty, a nawet adresu korespondencyjnego w Stanach Zjednoczonych czy tych osób, które przebywały w USA przez dłuższy czas. To konsekwencja amerykańskiej

Bankowe promocje, czyli kłopot z PIT

banku jakiejś usługi, to można ją uznać za związaną ze "sprzedażą premiową" i nie podlega podatkowi PIT. Jeżeli jednak premia jest przyznawana za samo korzystanie z karty, które nie wiąże się z dokonywaniem żadnego dodatkowego świadczenia ze strony klienta na rzecz banku, to na pierwszy rzut

Pseudoobrona księgarń

. Sprzedawcy internetowi znajdą sto sposobów na obejście zakazu, choćby wprowadzając karty klienta i punkty, za które można dostać kolejne pozycje. Przede wszystkim jednak handel internetowy wygrywa nie z powodu cen, lecz dlatego, że jest wygodniejszy. Można robić zakupy w fotelu albo przy biurku w pracy

Amerykanie rezygnują z obywatelstwa. Przez podatki

W całym 2012 r. z paszportu lub "zielonej karty" (uprawnia do stałego pobytu w USA) zrezygnowały 932 osoby. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 roku - aż 1809 osób. Robią to ze względów podatkowych. Jak podaje CNN Money, Amerykanin mieszkający za granicą składa dwa PIT-y. Jeden w

Nowe możliwości wyboru formy opodatkowania

Od 1 lipca 2011 r. mają zacząć obowiązywać przepisy umożliwiające wybór formy opodatkowania (podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej) poprzez złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), której

Co warto wiedzieć na wypadek utraty karty płatniczej?

popularnością cieszą się polisy chroniące posiadacza od skutków bezprawnych operacji dokonanych przez osobę nieuprawnioną w przypadku utraty karty, a także od kradzieży gotówki wypłaconej z bankomatu. Przed wyborem takiej opcji, jeżeli jest płatna, warto jednak sprawdzić, od czego tak naprawdę chroni

Powstanie mobilna aplikacja rejestru firm

Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wnioskiem o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zgłoszeniem albo zmianą

MF poradzi podatnikom płacącym ryczałt jak się rozliczyć

osiąganych przez osoby fizyczne. "Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej oraz opłacający zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych mogą również drogą elektroniczną przekazać roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i

Prawnik już za darmo. Powiaty otwierają punkty bezpłatnej pomocy

pomoże młodzieży do 26. roku życia (głównie studentom), osobom posiadającym kartę dużej rodziny, osobom starszym po ukończeniu 65 lat, kombatantom, weteranom wojennym i osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą, w tym naturalną. Sieć bezpłatnej pomocy prawnej to pomysł sprzed wielu lat. O tym, że

Jak zarobić na samochodzie?

robi różnicę. Bo to 500 zł. Po drugie, płacisz mniejsze podatki Jest kilka rodzajów leasingu, ale dla jednoosobowej firmy najbardziej opłacalny wydaje się leasing operacyjny. Umowę ze względów podatkowych trzeba podpisać na co najmniej dwa lata. Po tym czasie możesz zwrócić samochód i wziąć w leasing

Jeden rosyjski bank już padł. Czy będą kolejne?

- powiedział wczoraj gubernator obwodu omskiego Wiktor Nazarow. Tydzień po załamaniu na rosyjskim rynku walutowym banki ciągle mają problemy z płynnością. Wczoraj rano bank Wostocznyj na swojej stronie internetowej poinformował, że jednorazowo z karty w bankomacie tego banku będzie można wypłacić 7 tys. rubli

Sejm zajął się projektem, który dopuści do Polski firmy hazardowe z UE

zaniżaniu podstawy opodatkowania podatkiem od gier niektórych gier kasynowych" - referował posłom propozycje projektu przedstawiciel MF. Projekt zawiera wyraźny zakaz sumowania podstaw opodatkowania gier cylindrycznych (np. ruletki), gier w kości i karty z opodatkowaniem gry na automatach. W projekcie

Raiffeisen Bank też chce ulżyć podatnikom

będzie. Ale humor z pewnością siądzie, jeśli się okaże, że twoja niedopłata wynosi kilka tysięcy. Banki tylko czekają na takich jak ty. Kilka dni temu Raiffeisen Bank poinformował klientów, że w kwietniu przelewy z kart kredytowych traktowane będę jak transakcje bezgotówkowe. Limit z karty można przelać

HSBC pomagał brytyjskim klientom unikać płacenia podatków

karty kredytowe, aby w bankomatach poza granicami swego kraju mogli po trochu wypłacić niezadeklarowane fiskusowi pieniądze. W 2005 r. w życie weszła unijna dyrektywa o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, w myśl której szwajcarskie banki miały pobrać należny podatek od sum na niezadeklarowanych

Pomysły PiS na gospodarkę: Pieniądze w rozwoju i przekrętach

- stwierdził prof. Piotr Gliński i skrytykował pomysły podatkowe PO. - Rozłożenie stawek od 10 do 40 proc. jest dobre. Ale potrzebne są też pieniądze na służbę zdrowia i emerytury - stwierdził prof. Jerzy Żyżyński. Dalej mówili już o źródłach dodatkowych pieniędzy. Zdaniem prof. Glińskiego państwo musi szukać

Seansik.tv i torrent.pl - kolejne pirackie serwisy "zatopione"

działać serwisy Seansik.tv, Torrent.pl, Torrenty.info. Ten pierwszy miesięcznie odwiedzało ok. 850 tys. internautów. Piraci poszli na dno Dolnośląscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, kilkanaście komputerów, dysków zewnętrznych, kart bankomatowych przedpłaconych oraz serwerownie. Łącznie, jak opisują

Cztery ustawy ważne dla rodzin w ciągu 100 dni

podpisanie naszej ustawy o karcie dużej rodziny (ustawa została podpisana 22 grudnia 2014 r. - przyp. red.), przyjętej przez parlament w ubiegłym tygodniu. Zagłosowali za nią wszyscy obecni posłowie i senatorowie. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Pokazaliśmy, że są takie sprawy, w których

"Rzeczpospolita": Polskie konta pod okiem USA

Byłeś w USA dłużej niż pół roku? Dostałeś zieloną kartę? Uważaj, bo amerykański fiskus może się zainteresować, ile lokujesz w polskim banku, biurze maklerskim czy funduszu inwestycyjnym. Wszystko przez FATCA, czyli amerykańską ustawę z 2010 r. o ujawnianiu na cele podatkowe informacji finansowych o

Resort finansów zdecydowanie ograniczył zakres projektu hazardowego

spółki córki - mówił Kapica. Kwestia podatkowe Drugi element, który pozostał w okrojonym projekcie noweli ustawy hazardowej, to doprecyzowanie kwestii podatkowych. Projekt zawiera wyraźny zakaz sumowania podstaw opodatkowania gier cylindrycznych (np. ruletki), gier w kości i karty z opodatkowaniem gry na

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów
Bestsellery