kara umowna

Agata Smerd

Kara umowna - dyscyplinowanie wykonawcy

Kara umowna - dyscyplinowanie wykonawcy

Zastrzeżenie kary umownej może pełnić rolę dyscyplinującą wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy skutkuje obowiązkiem naprawienia szkody. Instytucja kary umownej regulowana jest w artykułach Kodeksu cywilnego.

Nieterminowi kontrahenci? Kary umowne załatwią ten problem!

Wadliwe wykonanie budowy, nieterminowe dostarczenie towaru czy złamanie zakazu konkurencji - nasi kontrahenci bardzo często narażają nas na szkody. Jak się przed tym ustrzec? Kara umowna to dobry sposób zabezpieczenia naszych interesów.

Obniżenie kary umownej

Wykonawca podpisał umowę o wykonanie zamówienia publicznego. Zamawiający w treści umowy ustalił rażąco wysokie kary za jej nieterminowe wykonanie. Czy można wnioskować do zamawiającego o obniżenie wysokości kar umownych ?

Kara umowna jako koszt podatkowy

działalności gospodarczej. W takiej sytuacji kara umowna może stanowić koszt podatkowy.Gazeta Podatkowa Nr 653 z dnia 2010-04-12Podatkowa księga przychodów i rozchodów. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Kiedy możesz naliczyć kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Kiedy możesz naliczyć kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego?

wyznaczono na dzień 06.06.2012 r. Komisja odebrała prace bez zastrzeżeń jednak wykonawca przedłożył zatwierdzoną inwentaryzację przez Starostwo Powiatowe z datą 06.06.2012 r. Czy w tym przypadku należy naliczyć kary umowne określone w umowie za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia?OdpowiedźW

Kiedy można zmniejszyć wysokość kary umownej?

możliwość zwrócenia się do sądu z wnioskiem o zmniejszenie kary. Wniosek taki znajduje oparcie w treści art. 484 § 2 K.c. Przewiduje on, że jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej. To samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco

Wykonawca nie zrealizował na czas zamówienia nie ze swojej winy - czy musi zapłacić karę umowną?

Wykonawca nie zrealizował na czas zamówienia nie ze swojej winy - czy musi zapłacić karę umowną?

zastrzeżenia w umowie kary umownej zamawiający ma obowiązek jej dochodzenia. W pewnych sytuacjach wykonawca może negocjować z zamawiającym obniżenie kary umownej.Czym jest kara umowna?Kara umowna jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wprowadzanym do umowy w ramach swobody kontraktowania. Treścią zastrzeżenia

Polimex-Mostostal chce od GDDKiA wypłaty kar umownych w wysokości 475 mln zł

Warszawa, 03.02.2014 (ISBnews) - Polimex-Mostostal wraz z konsorcjantami złożył do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) roszczenie o wypłatę kar umownych w wysokości ponad 475 mln zł, podała spółka. Jednocześnie Polimex otrzymał od GDDKiA wezwanie do zapłaty kary umownej w

Konsorcjum Polimeksu pozwało GDDKiA ws. wypłaty 298 mln zł kar umownych

Warszawa, 06.02.2014 (ISBnews) - Polimex-Mostostal i Doprastav a.s. złożyły pozwy przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w sprawie wypłaty kar umownych za zerwanie kontraktów na budowę odcinków dróg A4 i S69, podała spółka. Łączna wartość przedmiotów sporu to 298,4

Jak zastrzec i dochodzić kary umownej?

stanowić już o niewykonaniu, a nie tylko o nienależytym wykonaniu zobowiązania przez dłużnika. W tego rodzaju przypadkach warto wyraźnie określić w umowie, kiedy wierzycielowi należy się kara umowna za pierwsze, a kiedy za drugie.Kara a szkodaKara umowna tym różni się od

Zadatek, odstępne, kary umowne - na co zwrócić uwagę?

zdecyduje się skorzystać z zastrzeżonego w umowie prawa do odstąpienia od umowy, to jedyną sankcją, jaka ją spotka, będzie konieczność wypłacenia odstępnego.Zadatek to nie kara umownaJeszcze inną funkcję pełnią zapisy o karach umownych. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania

Pesa nie dostarczyła elfów na czas. Będą kary umowne

Pesa nie dostarczyła elfów na czas. Będą kary umowne

jeden z nich miał nie zostać w ogóle dopuszczony do odbiorów z uwagi na bezpieczeństwo.W związku z niewywiązaniem się z zapisów umowy Koleje Śląskie wszczęły procedury związane z naliczaniem kar umownych. Co gorsza, dziś nikt nie wie, kiedy usterki zostaną wyeliminowane, by elfy mogły zacząć wozić

UM w Lublinie odstapił od umowy z Polimeksem, domaga się kary umownej

Lublinie" z dnia 8 lutego 2012 roku, podała spółka w komunikacie. "Ponadto, w związku z częściowym odstąpieniem od umowy, Województwo Lubelskie, powołując się na treść umowy, wezwało wpółkę do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto" - czytamy w komunikacie. Polimex

Jak umniejszyć należną wierzycielowi karę umowną?

wykonania zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania, że wierzyciel nie poniósł szkody (tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 6 listopada 2003 r., sygn. akt III CZP 61/03).Kara umowna, choć sama powinna być wyrażona w pieniądzu, może sankcjonować wyłącznie

MNI naliczyła TPSA kary umowne o wartości ok. 36 mln zł

Warszawa, 08.04.2011 (ISB) - Wartość kar umownych, które spółka Długie Rozmowy z grupy MNI naliczyła wobec TPSA wynosi obecnie ok. 36 mln zł, poinformowała MNI w komunikacie w piątek wieczorem. Wcześniej tego samego dnia TPSA poinformowała, że złozyła pozew o ok. 36,7 mln zł przeciwko Długim

Polimex między rządowym młotem a kowadłem

Polimex między rządowym młotem a kowadłem

kar umownych. Zatem mamy kuriozalną sytuację - z jednej strony za pieniądze podatników rządowa ARP ratuje spółkę "zbyt dużą, aby upaść", a z drugiej GDDKiA prowadzi z nią wojnę finansową. Rząd powinien się zdecydować: ratować Polimex czy go dobić. Ktoś powie: po to są umowy, aby kary

PGNiG wzywa konsorcjum z PBG do zapłacenia 133,4 mln zł kary

;konsorcjum nie zdołało usunąć opóźnienia, mimo wyznaczenia odpowiedniego, dodatkowego terminu". PGNiG chce też kary umownej w wysokości 133,4 mln zł, płatnej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Inwestycję realizowało konsorcjum w składzie: PBG w upadłości układowej

Ważny wyrok tyskiego sądu. Odsetki można nakładać, ale kara niedozwolona

Ważny wyrok tyskiego sądu. Odsetki można nakładać, ale kara niedozwolona

przedwczesnego rozwiązania przez Marka J. zostanie na niego nałożona kara umowna w wysokości 1355 zł (proporcjonalnie pomniejszona o czas pozostały do zakończenia obowiązywania umowy). To samo miało dotyczyć sytuacji, kiedy umowę rozwiąże Polkomtel, ale z winy klienta. Kara się nam należyStało się tak 31

Przez telefon zgodził się na promocję NC+. Za wycofanie - 1200 zł kary

Przez telefon zgodził się na promocję NC+. Za wycofanie - 1200 zł kary

września z równoczesnym naliczeniem kar umownych za przedterminowe rozwiązanie umowy - opowiada. I dodaje, że została naliczona kara umowna za niedotrzymanie warunków promocji w kwocie 1200 zł. Trudny do przyjęcia wydał mu się brak możliwości zmiany decyzji bez konsekwencji karnych - po trzech dniach od

GDDKiA wystąpi do sądu przeciw Covec

GDDKiA wystąpi do sądu przeciw Covec

czerwca od kontraktów Dyrekcja zapowiedziała, że zamierza egzekwować od Chińczyków kary umowne, a także będzie się domagać odszkodowania z tytułu utraconych korzyści Skarbu Państwa. Przedstawiciele GDDKiA informowali wówczas, że wypłatę kar umownych zapewniają gwarancje bankowe, a Dyrekcja jest w

GDDKiA czeka na kary od Chińczyków za A2

GDDKiA czeka na kary od Chińczyków za A2

sumie oba te banki powinny zapłacić prawie 120 mln zł kar umownych od konsorcjum COVEC. W 2009 r. Chińczycy wygrali kontrakty na budowę 50 km z 90 km autostrady A2, oferując wykonanie zlecenia za 1,3 mld zł - połowę taniej niż w kosztorysie GDDKiA. Jednak w czerwcu tego roku drogowa dyrekcja

Chińscy gwaranci Covec mają czas do 4 września na zapłacenie kar

Chińscy gwaranci Covec mają czas do 4 września na zapłacenie kar

We czwartek wieczorem upływał termin spłat przez chińskie banki części kar umownych za wycofanie się firmy COVEC z budowy autostrady A2. Po południu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że przekłada ten termin na 4 września. - Nie ma ryzyka, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i

Chińczycy mają dodatkowy miesiąc na zapłatę kar za autostradę

Wczoraj wieczorem upływał termin, w którym chińskie banki Bank of China i Export-Import Bank of China miały zapłacić ok. 117 mln zł kar umownych w imieniu firm, którym w czerwcu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypowiedziała kontrakty na budowę połowy autostrady A2 z Łodzi do Warszawy

Spór o Hiltona w sądzie. Miasto chce 10 mln zł kary

kar umownych: 5 mln zł za niewybudowanie hotelu w terminie i 5 mln jeśli obiekt nie będzie miał czterech gwiazdek.Przetarg wygrała firma Bacoli Properties, a akt notarialny podpisano w kwietniu 2007 r. Spółka zadeklarowała, że wybuduje hotel pięciogwiazdkowy, a jako termin jego uruchomienia podała 4

"Parkiet": Kłopoty z dostawami węgla dla elektrowni Tauronu

odstępują od stosowania kar umownych, co jest zgodne z zapisami umowy" - zapewnia. Owa siła wyższa to niespodziewane problemy wydobywcze. W dwóch kopalniach KHW, Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic, stwierdzono zagrożenie pożarowe. Dlatego niebezpieczne tereny zostały wyłączone z bieżącej pracy, co

"Parkiet": Kłopoty z dostawą węgla

wyższej strony odstępują od stosowania kar umownych, co jest zgodne z zapisami umowy" - zapewnia. Owa siła wyższa to niespodziewane problemy wydobywcze. W dwóch kopalniach KHW, Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic, stwierdzono zagrożenie pożarowe. Dlatego niebezpieczne tereny zostały wyłączone z

TP SA zapłaci 240 mln zł kary? Tego domagają się "Długie rozmowy"

"TP została wezwana do zapłaty kwoty 239 mln zł w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Powyższa kwota obejmuje kary umowne, naliczone ze względu na uporczywe oraz długotrwałe obniżanie jakości świadczonych usług poprzez brak realizacji zamówień na usługi WLR oraz kary

Klienci siłowni bezsilni. Nie mogą ćwiczyć, ale płacić muszą

innej sytuacji czeka mnie kara wynosząca równowartość wszystkich składek do końca umowy. To absurd.Skusiła ich reklamaStanisław Otlewski podpisał umowę z Fitness Point w maju 2012 r. - Skusiła mnie reklama, zniżki dla seniorów (mam 66 lat), darmowe napoje i opieka instruktora. Podpisałem umowę na 14

Zamawiający nie może kumulować kar w umowie!

na podstawie postanowień umowy nie miał obowiązku zwrotu kar umownych otrzymanych do dnia odstąpienia od umowy.Zmawiający wprowadził do umowy kary umowne za odstąpienie od umowyW pierwszej kolejności kary umowne miały być naliczane za opóźnienie, a nie za zwłokę - co oznaczało, że wykonawca nie ma

Warto sprawdzić własne wzorce umów i regulaminy

przez Prezesa UOKiK. Stosowanie w relacjach z konsumentami postanowień umownych wpisanych prawomocnie do tego rejestru stanowi bowiem naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara nawet do 10% przychodów z roku poprzedniego. Zgodnie z wytycznymi wydanymi przez UOKiK, za każde

Kary za niedozwolone zapisy w umowach z konsumentami

;Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, który stosuje postanowienia umowne wpisane prawomocnie do rejestru klauzul niedozwolonych karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu uzyskanego w poprzednim roku. Stosowanie w relacjach z konsumentami postanowień umownych wpisanych prawomocnie

Sąd wydał GDDKiA nakaz zapłaty za obwodnicę Augustowa

Nakaz nie jest jeszcze prawomocny, można od niego wnieść sprzeciw.Do kary umownej sąd dodał ustawowe odsetki w wysokości 13 proc. rocznie, naliczone od 28 lutego 2009 r. Zasądził także koszty procesu sięgające 32 tys. zł.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zerwała kontrakt na budowę

Wykonawca Narodowego chce ekstra pieniędzy. Zerwą umowę?

pracę będą trwać po 30 czerwca, za każdy dzień budowlańcy zapłacą 1,25 mln zł kar. Jeżeli opóźnienie będzie trwać dłużej niż dwa tygodnie, kary wzrosną do 6,25 mln zł za każdy dzień.

Ku przestrodze. Cyrograf studentki Karoliny

, żona płaciła Auchan kilkusetzłotowe kary. Dlatego teraz stosujemy takie umowy i weksle. Żona jeszcze nigdy nie zażądała realizacji weksla. Także i tym razem chciała przede wszystkim, żeby ta pani wyjaśniła jej, dlaczego nie przyszła do pracy. Nikt nie zmuszał jej do podpisania umowy. Ci, którzy nie

Zwrot gwarancji należytego wykonania umowy zależy od zapisów kontraktowych

zapisy umowy i ewentualnie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.Jeżeli zamawiający zawarł w umowie zapisy dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i dodatkowo są tam zapisy o tym, że kary mogą być potrącane z faktur, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kary ściągać z

Województwo Lubelskie odstępuje od umowy z Polimeksem na LCK

Warszawa, 06.09.2013 (ISBnews) – Województwo Lubelskie dokonało częściowego odstąpienia od zawartej ze Polimeksem-Mostostalem umowy na roboty budowlane przy Lubelskim Centrum Konferencyjnym (LCK) i wezwało spółkę do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, podał Polimex

"DGP": Koniec autostrad. Prawo zabiło firmy

Gazeta pisze, że branża budowlana będzie bronić się przed zmianami w przepisach, które między innym pozwalają inwestorowi wykluczyć z przetargów na trzy lata wykonawcę, który został zobowiązany do zapłacenia kary umownej powyżej 5 proc. wartości kontraktu (szkoda musi być potwierdzona sądownie

Sąd obniżył do 2,5 mln zł karę dla biura Nowa Itaka

kwestionowanych przez Urząd postanowień jeszcze przed wydaniem decyzji, dlatego kara pieniężna została obniżona do 2 mln 533 tys. 263 zł. Wyrok nie jest prawomocny, przedsiębiorcy przysługuje apelacja. W 2011 r. UOKiK stwierdził, że zapisy we wzorcach umownych Nowej Itaki, m.in. zawierające zastrzeżenie, że firma

Dwóch deweloperów przegrało w sądzie z UOKiK. Zapłacą karę

umowy. W rezultacie konsument mógł być postawiony przed wyborem: zapłacenie ceny wyższej niż uzgodniona lub poniesienie kosztów wycofania się z kontraktu, takich jak kary umowne. Tymczasem zgodnie z prawem, jeżeli zmianie ulegają istotne warunki umowy (np. cena), konsument powinien mieć możliwość

UOKiK nałożył na Generali, Allianz i Signal Iduna kary na łącznie 10 mln zł

. „Generali Życie wprowadzało swoich klientów w błąd co do zasad indeksacji składki i sumy ubezpieczenia. Allianz Polska i Signal Iduna Polska stosowały we wzorcach umownych niedozwolone postanowienia ograniczające ich odpowiedzialność. Kary nałożone przez Prezes UOKiK wyniosły łącznie ponad 10 mln

UOKiK nałożył 8,22 mln zł kary na P4, operatora sieci Play

zgodnie z regułami kodeksu cywilnego wtedy, gdy nie mieli dostępu do usług telekomunikacyjnych. We wzorcach umownych zabrakło postanowienia przyznającego abonentowi możliwości dochodzenia roszczeń ponad wartość kary umownej narzuconej przez przedsiębiorcę. W związku z tym konsument nie mógłby na drodze

DGP: InPost zatrudni 3 tys. osób. Ale podkręca śrubę. Weksle i kary odstraszają

regulaminem, który zastrzegał, że maksymalnie może on opiewać na 5 tys. zł brutto, drugi weksel (bez regulaminu) oraz taryfikator kar za dostarczanie przesyłek niezgodnie z wymaganiami, np. niepoprawnie wypisane awizo (10 zł kary), poruszanie się bez systemu GPS (100 zł) - pisze "DGP". Dodatkowo

Sąd podtrzymał decyzję UOKiK ws. kary dla Orange, obniżył ją do 13,94 mln zł

Warszawa, 15.04.2014 (ISBnews) - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) podtrzymał decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o nałożeniu na Polską Telefonię Komórkową Centertel (obecnie Orange Polska) kary za utrudnianie konsumentom przeczytania umowy przed jej zawarciem

UOKiK nałożył karę na Bank Handlowy i Bank BPH wysokości 3,7 mln zł łącznie

Warszawa, 07.01.2014 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznała, że Bank Handlowy i Bank BPH  naruszyły zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła kary w łącznej wysokości ponad 3,7 mln zł, poinformował UOKiK. Zawarcie umowy kredytowej groziło konsumentom

"PB": Chińczycy znów chcą budować polskie drogi

odstąpiła od kontraktów z Chińczykami po tym, jak konsorcjum przestało płacić podwykonawcom, a następnie zażądało renegocjacji umów.Po odstąpieniu w połowie czerwca od kontraktów Dyrekcja zapowiedziała, że zamierza egzekwować od Chińczyków kary umowne, a także będzie się domagać odszkodowania z tytułu

Enea odstąpiła od umowy z Infovide na system obsługi klientów

" - czytamy dalej. Infovide-Matrix podało też, iż Enea naliczyła karę umowną, której łączna wysokość wynosi 11,96 mln zł. "W opinii emitenta, naliczenie kar umownych jest bezzasadne, w związku z tym nie powinno mieć wpływu na sytuację finansową. Emitent informuje także, iż dotychczasowy

UOKiK: ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

; - dodano. Decyzja Urzędu nie jest ostateczna, bank ma prawo odwołać się do sądu. UOKiK podkreślił, że bank zobowiązał się do zmiany części z kwestionowanych przez prezes UOKiK praktyk. Rzecznik prasowy PKO BP Elżbieta Anders powiedziała w piątek PAP, że kara UOKiK jest nieadekwatna do wagi

Podwykonawca Rafako - Janar złożył wniosek u upadłość likwidacyjną spółki

, narażając spółkę na poważne straty. Zgodnie z umową Rafako obciążył spółkę Janar karą umowną 871,762.00 złote za opóźnione dostawy wentylatorów na potrzeby inwestycji TE Tuzla w Bośni i Hercegowinie. "Stąd też wynagrodzenie za wykonaną pracę zostało skompensowana przewidzianymi umową karami. Mało

UOKiK zobowiązał PGNiG do zaprzestania praktyk monopolistycznych

rozwiązania nie mogły skorzystać podmioty dokonujące dalszej odsprzedaży paliwa. Za nadużywanie pozycji dominującej, na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara finansowa w wysokości do 10% przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Po rozpoczęciu postępowania spółka

Awaria w Play. Czy klientom przysługuje odszkodowanie?

, że klient ma prawo do rekompensaty tylko w przypadku, gdy przerwa w świadczeniu wszystkich usług trwa dłużej niż dobę. W tym przypadku kara umowna wynosi 1/30 wartości średniej miesięcznej opłaty wnoszonej przez abonenta - oblicza się ją na podstawie trzech ostatnich rachunków opłacanych przez

Zabytkowy pałac sprzedany. Łódź ogłasza kolejne przetargi

terenu będą groziły kary umowne. Magistrat zamierza ustanowić na działce hipotekę w wysokości 1 miliona 300 tysięcy złotych, żeby zabezpieczyć wierzytelności z tytułu kar umownych.9 milionów 200 tysięcy złotych to cena wywoławcza dla terenu przy "skrzyżowaniu marszałków". To blisko półtora

UOKiK nałożył 3,7 mln kary na Bank Handlowy i Bank BPH

. BPH już się odwołał Prezes UOKiK nałożyła kary pieniężne w wysokości 2 854 595 zł na Bank Handlowy i 912 861 na Bank BPH. Banki zaniechały stosowania kwestionowanych praktyk, dzięki czemu możliwe było obniżenie sankcji finansowych. Decyzje nie są prawomocne. Przedsiębiorcom służy prawo wniesienia

Kiedy zamawiający może zatrzymać zabezpieczenie należytego wykonania umowy?

jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W opisanej sytuacji naliczona kara umowna została przez Ciebie zapłacona poprzez potrącenie z przysługującego Ci wynagrodzenia umownego i przyjmuję, że nie kwestionujesz takiego działania zamawiającego. Wobec tego wniesione

Prawnicy: tylko nieliczne przypadki lichwy trafiają do sądów

emeryta, który wziął pożyczkę +chwilówkę+ 500 zł na leki i musi spłacić 50 tys. zł, a inaczej trzeba patrzeć na przedsiębiorców pozostających w stałym kontakcie gospodarczym, którzy jako jedną z form zabezpieczeń zawartej umowy ustanawiają wysokie kary umowne" - powiedział. Dodał też, że "

SN: w umowie podobnej do zlecenia też może być zakaz konkurencji

konkurencyjnej firmie. Z tego powodu poprzednia firma wystąpiła do sądu o zasądzenie na jej rzecz kary umownej. Wygrała w obu instancjach. Wówczas mężczyzna złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W czwartek, podczas rozprawy w SN, pełnomocnik firmy mec. Mariusz Boruszek wskazywał, że do naruszenia zakazu

Prawo dobre dla szarlatanów

przepisy pozwolą zamawiającemu wykluczyć z przetargów na trzy lata wykonawcę, który oprócz, jak dotychczas, wyrządzenia szkody niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia został zobowiązany do zapłacenia kary umownej powyżej 5 proc. wartości kontraktu, a zobowiązanie do zapłaty kary umownej

Szcześniak: Działania UOKiK wobec PGNiG to nieskoordynowana polityka energet.

; one naturalnie przenoszone są na konsumenta. Szcześniak dowodzi, że w konsekwencji, oddając rynek innym graczom polska spółka będzie płaciła ogromne kary umowne, w sprawie których zobowiązania podejmowało także państwo. "Nie widzę więc podstaw, aby w tak skonstruowanym otoczeniu wymagać od

PGNiG musi zmienić praktyki, które utrudniały liberalizację rynku gazu

trybie art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes UOKiK nie orzeka w niej winy PGNiG i nie nakłada kary pieniężnej, a treść zobowiązania została przez nas zaakceptowana w toku postępowania (...). W związku w powyższym, PGNiG nie będzie się od niej odwoływać" - czytamy w

UOKiK karze firmy sprzedające naczynia na pokazach

odstąpieniem od umowy domagać się przed sądem odszkodowania z tytułu niewykonania umowy. Na Philipiak Polska nałożono karę 62 794 zł. 12 tys. zł kary dla Potenza di Lana Urząd ukarał też spółkę Potenza di Lana z Poznania, która m.in. sprzedaje wełnianą pościel. UOKiK ustalił, że przedsiębiorca nie wręczał

UOKiK nałożył ponad 12 mln zł kary na Providenta

Jak wyjaśnił UOKiK, prezes Urzędu wydała dwie decyzje dotyczące ukarania firmy. Wyjaśniono, że Provident nie wywiązywał się z obowiązków informacyjnych (kara 12 mln zł) oraz wprowadzał w błąd w reklamach (kara 480 tys. zł). Firma oferująca pożyczki, nie uwzględniała np. kosztu opłaty za obsługę

Kolejny deweloper ukarany. Za odbiór mieszkań bez kupującego

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie warszawskiego dewelopera od kary, którą przeszło dwa lata temu nałożył na niego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Za co? W umowach podsuwanych klientom Triton Development zastrzegł sobie m.in. możliwość odbioru lokalu pod ich

Fundusz Hipoteczny Dom ukarany przez UOKiK. Za wadliwe umowy

kontrahenta warunków kontraktu. Tymczasem zgodnie z prawem w umowie konsumenckiej wysokość kary umownej musi być współmierna do ponoszonej szkody, a ponadto nie może ona ustanawiać dodatkowej dolegliwości za jej niedotrzymanie.W styczniu 2013 r. sąd uznał za niedozwolone postanowienia zakwestionowane przez

200 mln dolarów kary, jeśli Facebook nie przejmie Instagramu

, jeśli Facebook kupi Instagram, jego założyciele dostaną 300 mln dol. w gotówce. A jeśli nie kupi - dostaną 200 mln dol.Sam fakt wpisania klauzuli z karą umowną to nic nadzwyczajnego, rzecz to w umowach naturalna. Ale nad Instagramem warto się pochylić, bo kara wynosi aż 20 proc. całej transakcji. A

29 mln zł kary dla PKO BP za dowolność ustalania odsetek

za zaległości w spłacie rat i wysokości oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego. Tym samym przedsiębiorca ograniczył prawa konsumentów do rzetelnej i pełnej informacji. Wlepione 30 mln zł. Ale będzie odwołanie Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożona na PKO BP kara wyniosła 29

UOKiK: PGNiG musi zmienić praktyki, które utrudniały liberalizację rynku gazu

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes UOKiK nie orzeka w niej winy PGNiG i nie nakłada kary pieniężnej, a treść zobowiązania została przez nas zaakceptowana w toku postępowania (...). W związku w powyższym, PGNiG nie będzie się od niej odwoływać" - czytamy w komunikacie przesłanym w

DSS szacują zysk netto w I półroczu na 45,4 mln zł

;Skonsolidowane wyniki szacunkowe uwzględniają przychód w kwocie 22 mln. zł z tytułu naliczenia kary umownej konsorcjum Covec. Kary umowne w wysokości 10% wartości kontraktu zostały naliczone zgodnie z umową podzlecenia ze względu na zaprzestanie wykonywania kontraktu z przyczyn leżących po stronie konsorcjum. Ze

Sąd podtrzymał stanowisko UOKiK ws. 6 mln zł kary dla Getin Noble Banku

Warszawa, 30.10.2013 (ISBnews) - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) podtrzymał decyzję prezes UOKiK z listopada 2011 r., w tym nałożoną na Getin Noble Bank karę pieniężną w wysokości blisko 6 mln zł za stosowanie we wzorcach umownych niedozwolonych postanowień, nieprecyzyjnie

Wojna pozwów o Stadion Narodowy

308 mln zł - kar umownych w takiej wysokości zażądał od generalnego wykonawcy Stadionu Narodowego operator warszawskiej areny. Powodem było półroczne opóźnienie w zakończeniu budowy stadionu. Nie fizyczne - stadion został zbudowany. Ale budujące go konsorcjum firm zdaniem operatora nie przedstawiło

Konsorcjum Polimeksu złożyło pozew przeciwko GDDKiA o łącznie 177 mln zł

Warszawa, 17.02.2014 (ISBnews) – Konsorcjum Polimex – Mostostal złożyło pozew przeciwko Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zapłatę kar umownych w wysokości 177 mln zł, z czego 79 mln zł dla spółki, podał Polimex. Pozew został wniesiony „w

Giżycko zerwało umowę z wykonawcą remontu miejskiego targowiska

wypłacił wykonawcy w sumie 380 tys. zł za dotychczas wykonane prace. "Nie wiem, czy z powodu tak dużego opóźnienia wypłacimy temu wykonawcy jeszcze jakieś pieniądze, bo potrącamy z należności kary umowne. Być może te kary +zjedzą+ to, co się tej firmie za wykonane prace jeszcze od nas należy"

UOKiK: ponad 29 mln zł kary dla PKO BP

"Nałożyliśmy 29 mln zł kary na bank PKO BP w związku ze stosowaniem praktyk antykonsumenckich" - podkreśliła, cytowana w piątkowym komunikacie, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. Urząd wszczął postępowanie przeciwko bankowi w

Dziennik Internautów: Uwaga na Workhome.pl. Naciąga jak Pobieraczek, ale na pracę

zastrzega sobie nałożenie kary umownej w wysokości 33 proc. założonego wynagrodzenia. W przypadku zaś, jeśli wykonawca "w jakikolwiek sposób uniknie przyjęcia kary umownej", może ona wzrosnąć nawet do 70 proc."Serwis Workhome.pl jest tak skonstruowany, iż może zachęcać do nieprzemyślanych

Za szybko, za tanio, za ryzykownie - prawo leży na drodze

firmy nakładano kary umowne nawet wtedy, gdy nie odpowiadały za opóźnienie. Kolejne przerzucone ryzyko dotyczyło cen materiałów budowlanych - inwestor nie godził się na renegocjację umów, nawet jeśli wzrosły znacząco ceny materiałów. Eksperci skrytykowali także umowy stosowane przez GDDKiA. Były one

UOKiK: 10 mln zł kar dla trzech firm ubezpieczeniowych

UOKiK: 10 mln zł kar dla trzech firm ubezpieczeniowych Pierwsza decyzja dotyczy TU Generali Życie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że firma wprowadzała klientów w błąd przy tzw. indeksacji składek. Indeksacja to powszechna praktyka. By przeciwdziałać skutkom inflacji, ubezpieczyciele

PZU przegrał. Wysoka kara za brak odszkodowań za zawały serca

w przypadku takiego zdarzenia - załamka Q w EKG. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów na PZU Życie została nałożona kara w wysokości 3 967 296 zł. Zgodnie z prawem przedsiębiorca, wobec którego została wydana decyzja przez prezesa UOKiK, może się odwołać. 28 czerwca 2012 r. Sąd Ochrony

Zachodniopomorskie. 4 mln zł z UE dla Karlina

Miasta w Karlinie obciążyły się wzajemnie karami umownymi w kwocie 1,9 mln zł. Sprawa trafiła do sądu. Dotychczas nie odbyła się jednak ani jedna rozprawa.

Bumar blisko kontraktu z Indiami za 800 mln zł

umowy, która mogła doprowadzić do upadku firmy. Treść kontraktu nigdy nie została ujawniona, ale ponoć wynikało z niej, że kary umowne wynikające z opóźnień albo problemów technicznych, mogą przewyższyć samą wartość kontraktu. Prezes Nowak bronił się, twierdząc, że został odwołany za to, że udało mu się

UOKiK nałożył 10 mln zł kary na trzech ubezpieczycieli

30.01. Warszawa (PAP) - Towarzystwa ubezpieczeniowe: Generali Życie, Allianz Polska i Signal Iduna Polska mają zapłacić łącznie ponad 10 mln zł kary za wprowadzanie klientów w błąd i niedozwolone postanowienia w umowach - zdecydowała prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Największą karę

Białystok. Nadzór budowlany: stadion miejski - bezpieczny

prawie dwa lata temu proces dotyczy zapłaty kilkunastu milionów złotych kar umownych za przerwaną budowę. Powództwo jest wzajemne, bo wykonawca uważa wypowiedzenie umowy za bezskuteczne i też chce naliczenia kar, ale od miasta. Sprawa w sądzie jest od dwóch lat zawieszona, ale kilka tygodni temu Eiffage

"Dobra oferta" aż do śmierci. Jak rozwiązać umowę z Multimediami?

Radomir Stasicki, rzecznik praw konsumentów w Rzeszowie.Rzecznik przyznaje, że firma może wprowadzić zapisy, a w nich obowiązek zapłacenia kary umownej. - Ale wysokość kary nie może być wygórowana, to znaczy, że np. nie powinna przewyższać kwoty, która jest sumą rachunków do zapłacenia do końca umowy

Słupsk. Rada znów odmówiła dodatkowych pieniędzy na budowę aquaparku

zerwał wówczas umowę z wykonawcą z powodu opóźnień. Budowlańcom naliczono kary umowne w wysokości 31,2 mln zł, z czego dotychczas wyegzekwowano 6,4 mln zł. Pozostałą część kwoty miasto chce odzyskać od wykonawcy w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Wykonawca

Gdzie szukać pułapek w umowie?

Kary umowne mogą też chronić dłużnikówPrzykładem na takie pozornie atrakcyjne zastrzeżenie jest kara umowna. Faktem jest, że wprowadza się ją na ogół w interesie wierzyciela. Korzyść, jaką z tego odnosi polega przede wszystkim na tym, że w razie niewykonania lub nienależytego

PGNiG odstąpiło od umowy z konsorcjum budującym magazyn gazu Wierzchowice

organizacyjnej. "PGNiG wezwało również konsorcjum do zapłacenia kary umownej w wysokości 133,4 mln zł, płatnej dla PGNiG w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy" - czytamy dalej. Stan zaawansowania rozbudowy PMG Wierzchowice wynosi ok. 97%. PGNiG podkreśla, że zamierza

Sąd Apelacyjny: niedozwolone zapisy w umowach deweloperów

naruszali zbiorowe interesy konsumentów i nałożyła na nich kary za stosowanie niedozwolonych klauzul umownych. W sprawie dotyczącej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach postępowanie UOKIK wykazało, że spółdzielnia zamieszczała we wzorcach umów osiem niedozwolonych klauzul. Zastrzegała m.in., że w razie

7,5 mln zł kary dla firmy Kapsch, operatora e-myta

zamontowanych na bramownicach, które naliczają samochodom przejechane kilometry.Jak wyjaśniła rzeczniczka GDDKiA, kary umowne za to wyniosły 2 mln zł - po milionie za każdy dzień opóźnienia. Ponadto drogowcy obciążyli Kapsch także za inne uchybienia w stosunku do kontraktu. Między innymi za opóźnienia w

Intech Polska złożył wniosek o upadłość Polimeksu, wniosek DAAS umorzony

spółki DAAS. Jednocześnie, wniosek o upadłość likwidacyjną Polimeksu złożyła Intech Polska. "W ocenie spółki wierzytelność dochodzona przez Imtech Polska jest sporna, została potrącona z wierzytelnościami przysługującymi spółce względem Imtech Polska z tytułu naliczonych kar umownych. Spółka

Novum ukarana za brak informacji

Karę nałożył Urząd Komunikacji Elektronicznej, który stwierdził, że w umowach operatora z użytkownikami nie było m.in. informacji o warunkach przedłużenia i rozwiązania umowy, wysokości kar umownych czy informacji o możliwości rozwiązania sporu w drodze mediacji lub przez sąd polubowny. To

Polimex "zbyt duży, aby upaść"

kapitał wspomaga spółkę, aby stanęła na nogi. Jednak jeśli będzie ona musiała zapłacić kary umowne za opóźnienia na kontraktach drogowych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to może się okazać, że pieniądze podatników faktycznie przepłyną z rządowej agencji do urzędu państwowego.

Najtańsze samochody w Polsce już na parkingu szczecińskiego WORD

chwili zerwać kontrakt, bo kara umowna wynosi niespełna... 2,5 zł. Wątpliwości w tej sprawie miał również marszałek województwa. Zlecił sprawdzenie przetargu przez Urząd Zamówień Publicznych.Hyundaie już gotoweNa razie jednak problemów z realizacją umowy nie ma. W piątek przed południem w siedzibie Auto

Europejscy ambasadorowie apelują do rządu o interwencję ws. budownictwa

. W dalszej części listu zwrócono uwagę na komplikowanie procedur przez sztywną politykę kar umownych, zniechęcanie do składania pozwów przeciwko polityce kar i wywieranie presji na generalnych wykonawców wobec szczególnej ochrony praw podwykonawców. W podsumowaniu zaapelowano do wicepremiera o

"DGP": Nie będzie autostrady na Euro?

podbudowę. W połowie kwietnia przyszłego roku ma już leżeć tak zwana wiążąca część drogi, a 30 maja 2012 ma być zagwarantowana jej przejezdność. Za każde opóźnienie ma grozić kara w wysokości 0,02 procent wartości wynegocjowanego kontraktu. "Dziennik" pisze, że wszyscy zainteresowani dokończeniem

Daleka droga do fontanny marszałka na pl. Teatralnym

firmę robót, ponieważ zakres prac i jakość ich wykonania były niezgodne z projektem. Na tej podstawie wyceniliśmy wartość robót prawidłowo wykonanych przez Kogę na 553 tys. zł. Po odliczeniu 159 tys. zł kar umownych, wykonawca otrzymał 393 tys. zł - wyjaśnia sekretarz województwa Marek

Słupsk. Radni znów nie dali dodatkowych pieniędzy na aquapark

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W styczniu ub.r. miasto zerwało umowę z wykonawcą obiektu z powodu opóźnień. Budowlańcom naliczono kary umowne w wysokości 31,2 mln zł, z czego dotychczas wyegzekwowano 6,4 mln zł. Pozostałą część kwoty, tj. 24,6 mln zł miasto chce odzyskać od

Polimex sprzedaje nieruchomość za 13,5 mln zł i spółkę za 25,3 mln zł

bądź pomniejszona na warunkach przewidzianych w umowie (z tytułu kar umownych, wzajemnych rozliczeń należności), podano dalej. W połowie października Polimex-Mostostal podpisał z Pekao SA., PKO BP, Bankiem Ochrony Środowiska, BZ WBK i Bankiem Millennium oraz obligatariuszami posiadającymi

PBG uznaje, że ma uprawnienie do dalszego wykonywania umowy na PMG Wierzchowice

%. PGNiG wezwało również konsorcjum do zapłacenia kary umownej w wysokości 133,4 mln zł, płatnej dla PGNiG w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego

Wniosek o upadłość wykonawcy lotniska w Modlinie? Bezsensowny?

poniesienia kosztów. Zgodnie z umową Erbud naliczył WEG BET Danuta Kurpiewska kary umowne i wystąpił o odszkodowanie. W związku z licznymi nieprawidłowościami przy rozliczeniu prac przez dłużnika Erbud złożył zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa - poinformowała spółka.Informacja o złożeniu

PGE chce 0,5 mld odszkodowania od Alstomu

przez PGE kar umownych. Powodem ich naliczenia było opóźnienie w realizacji budowy bloku energetycznego 833 MW w elektrowni Bełchatów. Zgodnie z umową z 20 grudnia 2004 r. realizacja kontraktu miała nastąpić do 30 kwietnia 2011 r. Faktycznie blok oddano do użytku 30 września 2011 r.

Obowiązek wypłacenia zaliczki przy zlecaniu robót budowlanych

kwoty zaliczki niezależnie od przysługujących mu kar umownych. Termin ewentualnego zwrotu zaliczki powinien być określony w postanowieniach umowy.

Publiczne kontrakty tylko dla przedsiębiorców-hazardzistów?

. mogłyby one wypaść z rynku zamówień publicznych na trzy lata, gdyby sąd nakazał im zapłacenie kary umownej przekraczającej 5 proc. wartości zamówienia.Przedsiębiorcy z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zwracają uwagę, że kary

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj użytkowników

Kara umowna

Kara umowna uregulowana jest w art. 483-484 Kodeksu cywilnego. Jest to klauzula, którą strony mogą umieścić w umowie cywilnoprawnej. W klauzuli tej strony mogą postanowić, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (i tylko takiego) nastąpi

Klauzula umowna

klauzula negative pledge zadatek kara umowna zastrzeżenie własności

Kara

aresztu Kara porządkowa Kara administracyjna Kara dyscyplinarna Kara umowna Kara aresztu domowego – stosowana w wojsku Kara (psychologia) kara w behawioryzmie Kara opóźniona Kara (religia) Kara kościelna Życie codzienne Kara wychowawcza Kara cielesna (kara fizyczna) Kara szkolna

Jacek Jastrzębski

InvisibileStowarzyszenie Collegium Invisibile. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa odszkodowawczego, prawa zobowiązań, prawa papierów wartościowych, prawa wekslowego i czekowego. Najważniejsze publikacje "Kara umowna" (2006), "Prawo wekslowe i czekowe- Komentarz" (2008) (wspólnie z M

Opcja walutowa

inwestorówProkuratura zajmie się opcjami walutowymi The Wall Street Journal Polska, 12 marca 2009. Niektóre firmy zerwały umowy opcyjne, decydując się na zapłatę kar umownych, które wliczyły w koszty podatkoweKara umowna za zerwanie umowy opcji walutowej może być kosztem w CIT taxonline.pl 18 maja 2009.W Sejmie zostały

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

kara umowna

Kara umowna uregulowana jest w art. 483-484 Kodeksu cywilnego. Jest to klauzula, którą strony mogą umieścić w umowie cywilnoprawnej. W klauzuli tej strony mogą postanowić, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego (i tylko takiego) nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy. Ustawa wyraźnie stanowi jednak, że dłużnik nie może bez zgody

więcej o kara umowna na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - kara umowna