kancelaria prezydenta

PAP

W Kancelarii Prezydenta o sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych

W Kancelarii Prezydenta o sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych

Możliwości poszerzenia sprzedaży bezpośredniej produktów wytwarzanych przez rolników były tematem czwartkowego spotkania w Kancelarii Prezydenta RP z przedstawicielami Izb Rolniczych, w tym Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Kancelaria Prezydenta: Kopacz oficjalnie na premiera, we wtorek dymisja rządu Tuska

Według Kancelarii Prezydenta kandydatem koalicji większościowej na premiera jest marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Donald Tusk poda się do dymisji we wtorek, zostanie ona przyjęta w czwartek.

Milionowe cięcia w kancelariach Prezydenta, premiera, Sejmu i Senatu

- W tym roku cięcia budżetowe dotkną także kancelarie najważniejszych urzędów państwowych. Do wielomilionowych oszczędności zmuszone są m.in. kancelarie prezydenta i premiera, Sejmu, Senatu, a także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Irena Wóycicka: na OFE będziemy patrzeć okiem emerytów

Irena Wóycicka: na OFE będziemy patrzeć okiem emerytów

Kancelaria Prezydenta za analizą zmian w funduszach emerytalnych

Kancelaria Prezydenta za analizą zmian w funduszach emerytalnych

Prezydencka minister Irena Wóycicka w rozmowie z PAP powiedziała, że w liście szef Kancelarii Prezydenta wyraził nadzieję, że rząd "wobec licznych uwag, również instytucji rządowych, zgłoszonych w trakcie konsultacji, dotyczących możliwych sprzeczności zapisów projektowanej ustawy z

W Kancelarii Prezydenta prace nad PIT-em komunalnym

Terytorialnego. Porawski zaznaczył jednak, że pierwsze propozycje PIT komunalnego, przygotowane przez społecznych doradców prezydenta Jarosława Nenemana i Pawła Swianiewicza, nie do końca podobały się środowiskom samorządowym. Według jednego z ich pomysłów do samorządów trafiać miałaby stała kwota pochodząca z

Kancelaria Prezydenta szuka agencji ochrony

"W sytuacji, w której BOR wycofuje swoich funkcjonariuszy z obiektów, które przez wiele lat były chronione oczywistym jest, że Kancelaria Prezydenta chcąc zapewnić dalszą ochronę obiektom będącym własnością skarbu państwa musi zrobić to, co robi szereg innych instytucji publicznych i

Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg nie do wygrania

Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg nie do wygrania

Na początku lipca Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg na zakup sprzętu komputerowego, w tym dwóch rodzajów laptopów - małych i standardowych. Wymagania dotyczące komputerów przedstawiła w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Te dotyczące małych laptopów wykluczają praktycznie wszystkich

Kancelaria Prezydenta będzie monitorować gazety, telewizje, radia i portale

Kancelaria Prezydenta będzie monitorować gazety, telewizje, radia i portale

Ze specyfikacji zamówienia, umieszczonej na stronie internetowej prezydenckiej kancelarii wynika, że media monitorowane mają być głównie pod kątem obecności w nich prezydenta i jego współpracowników. Z 50 haseł, w oparciu o które firma realizująca monitoring będzie przeszukiwała media, 35 dotyczy

Kancelaria Prezydenta chce, by przedsiębiorczość można było zdawać na maturze

Kancelaria Prezydenta objęła patronat nad "Dniem Przedsiębiorczości", a minister Junczyk-Ziomecka jest przewodniczącą Komitetu Honorowego tego programu. W jego ramach uczniowie odbywają jednodniowe praktyki zawodowe. "Mam nadzieję, że Ministerstwo Edukacji wprowadzi zasady

Rząd: prezydencki projekt ustawy "krajobrazowej" wymaga poprawek

Prezydenta RP Joanna Trzaska-Wieczorek powiedziała, że Kancelaria Prezydenta już trzy miesiące temu zgłaszała gotowość do wniesienia stosownych korekt do tego projektu, jeśli będą ku temu przesłanki. Nadrzędnym celem pozostaje jednak ochrona krajobrazu - dodała. Od kilku miesięcy nad prezydencką propozycją

Rząd: prezydencki projekt ustawy "krajobrazowej" wymaga poprawek

Prezydenta RP Joanna Trzaska-Wieczorek poproszona przez PAP o komentarz poinformowała, że sprawa została przesłana do departamentu prawnego Kancelarii. Od kilku miesięcy nad prezydencką propozycją pracuje specjalna sejmowa podkomisja. Zastrzeżenia do projektu mają niektóre organizacje branżowe. Związek Gmin

Prezydent podpisał budżet na 2015 r.

jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, sporządzany w układzie zadaniowym" - wskazano w komunikacie. Kancelaria prezydenta wskazała, że w dokumencie zapisano, iż łączną kwotę planowanych przychodów i

Ustawa budżetowa na 2015 r. zatwierdzona prezydenckim podpisem

Ustawa budżetowa na 2015 r. zatwierdzona prezydenckim podpisem

budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, sporządzany w układzie zadaniowym" - napisano w komunikacie. Kancelaria Prezydenta wskazała, że w dokumencie zapisano, iż

Komorowski: nie ma wolności bez przedsiębiorczości

swoich rodzin, potem także za życie pracowników, na własne barki. To była wielka szkoła wolnego rynku i odpowiedzialności za siebie, za cały kraj" - dodał prezydent, zwracając się do przedstawicieli Pracodawców RP. Komorowski podczas gali poinformował, że Kancelaria Prezydenta RP opracowała projekt

Zginął rosyjski bankier, syn szefa kancelarii Putina

wygrał wybory prezydenckie, Iwanow został ministrem obrony Rosji. Pod koniec zeszłej dekady Siergiej Iwanow był wicepremierem Rosji, a obecnie jest szefem kancelarii prezydenta Rosji Władimira Putina. Jego tragicznie zmarły syn zrobił błyskotliwą karierę w rosyjskich państwowych bankach, w których zaczął

Prezydent podpisał ustawę o płatnościach bezpośrednich dla rolników

"Wprowadzenie przedkładanych regulacji prawnych wynika z konieczności wdrożenia reformy systemu wsparcia bezpośredniego dla rolników w Polsce" - zaznaczono w komunikacie Kancelarii Prezydenta. W Polsce nadal będzie stosowany uproszczony system płatności bezpośrednich, tj. jednolita

Amerykańskie sankcje trafiły bliskiego współpracownika Putina

Amerykańskie sankcje trafiły bliskiego współpracownika Putina

Kożyn jako szef wydziału gospodarczego kancelarii prezydenta Rosji zarządzał armią 60 tys. pracowników, nadzorował ok. 100 przedsiębiorstw i nieruchomości, w tym Kreml oraz dziesiątki innych budynków. Operował też flotą ponad 4 tys. samochodów. Kożyn zabierał też głos w sprawach międzynarodowej

Prezydent podpisał nowelę ustawy o bateriach i akumulatorach

. (wagowo) rtęci. Od 2017 r. producenci sprzętu zawierającego baterie lub akumulatory zobowiązani będą do takiego jego projektowania, aby zabudowane ogniwa mogły być usunięte przez serwis. Jak wskazała w komunikacie Kancelaria Prezydenta, zgodnie z danymi o ilości wprowadzonych do obrotu baterii i

Dziekoński: strategia unii energetycznej nie zagraża polskiej gospodarce

jego ocenie, jeżeli chcemy, by również Polska wyrwała się z pułapki średniego dochodu, musi rozwijać gospodarkę innowacyjną, a nie jest ona gospodarką o dużym zużyciu CO2. Minister w Kancelarii Prezydenta podkreślił przy tym, że na wniosek polskiej delegacji w konkluzjach szczytu UE zawarto zapisy

Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie kolejowym

nośniku danych w postaci dokumentu elektronicznego pozbawionego możliwości jego modyfikacji" - podano w komunikacie Kancelarii Prezydenta. Ma to ułatwić weryfikację takich dokumentów oraz przyspieszyć podejmowanie decyzji. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT i Ordynacji Podatkowej

określania miejsca świadczenia usług na podstawie siedziby usługodawcy" - wyjaśniono. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że zgodnie z regulacjami UE państwa członkowskie zezwalają każdej firmie, która nie ma siedziby w UE, świadczącej usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

zakłada dodanie do przepisów ogólnych Ordynacji podatkowej regulacji stanowiącej, że niedające się usunąć wątpliwości, co do treści przepisów prawa podatkowego, rozstrzyga się na korzyść podatnika. Według Kancelarii Prezydenta powinno to ograniczyć przenoszenie na podatników ryzyka nieprecyzyjnych

Prezydent podpisał ratyfikację umowy podatkowej z Guernsey

majątku. W przypadku Polski omawiana umowa odnosi się do podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych, w przypadku zaś Guernsey do podatku dochodowego" - napisano w komunikacie kancelarii prezydenta. Zgodnie z umową opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw ma podlegać opodatkowaniu na

Prezydent proponuje, by wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatnika

Jak poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta, we wtorek prezydent Bronisław Komorowski podpisze i skieruje do Sejmu projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw. "Projekt opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej i zakłada wprowadzenie zasady

Prezydent podpisał ustawę o podatku węglowodorowym

wycofała się jednak część firm, m.in. Exxon, Marathon i Talisman. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem m.in. przepisu Ordynacji podatkowej dotyczącego składania deklaracji podatkowych przez internet, który zacznie obowiązywać po 14 dniach od

Prezydent podpisał budżet na 2015 r.

Zgodnie ustawą deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody zaplanowano na ponad 297 mld 172 mln zł (wobec ok. 277 mld 782 mln zł przewidzianych w zeszłym roku), a wydatki na ponad 343 mld 252 mln zł (wobec ok. 325 mld 287 mln zł przewidzianych na zeszły rok). W dokumencie z

Prezydent ma kandydata na członka RPP. Powołanie po 13 grudnia

- Pan prezydent poinformował dzisiaj, że ma już kandydata na nowego członka RPP i powoła go po powrocie z wizyty w krajach Zatoki Perskiej, czyli po 13 grudnia - powiedział Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta. W dniach 7-13 grudnia prezydent Bronisław Komorowski złoży oficjalne

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych

prowadzenia działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego" - wyjaśniono.Dodano, że zmiany mają zapewnić równe warunki konkurencji dla wszystkich dostawców usług płatniczych. Kancelaria Prezydenta wskazała, że nowelizując ustawę o usługach płatniczych uchylono ustawę o elektronicznych

Prezydent podpisał nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

o ogłoszeniu upadłości ma być niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w budynku sądowym oraz obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kancelaria Prezydenta wskazała, że w przypadku, gdy osobista sytuacja konsumenta w oczywisty sposób wskazywać będzie, że nie jest on

300 mln zł od polskich banków dla małych i średnich firm na Ukrainie?

W spotkaniu poświęconym założeniom i mechanizmom działania funduszu rozmawiali minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk, prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło i prezes BGK Dariusz Kacprzyk. Fundusz - poinformowano na stronie internetowej prezydenckiej

Prezydent zbiera opinie: zmiany w OFE konstytucyjne czy nie?

- Kancelaria Prezydenta zbiera opinie, czyje są pieniądze zgromadzone w OFE. Konstytucjonaliści zastanawiają się nad charakterem zgromadzonych tam środków w kontekście planowanego przeniesienia do ZUS obligacji z portfeli OFE do ZUS, a następnie umorzenia ich - powiedziała PAP osoba znająca

Afera balonowa. Miasto nagrodzone za nie swoją akcję

. List wysłał również do kancelarii prezydenta RP. Przypomina, że radio od dawna angażuje się w propagowanie Święta Flagi. W ubiegłym roku 2 maja rozwiesiło biało-czerwone szale na kilkudziesięciu pomnikach w kraju. Jak ktoś mnie zaprasza, to jadę Uroczystość wręczania nagrody (dyplom i flaga) odbyła

Dziekoński: ustawa krajobrazowa może być uchwalona do końca roku

Kancelarii Prezydenta Olgierda Dziekońskiego, z apelem do Sejmu o przyspieszenie prac nad ustawą krajobrazową. "Domagamy się przyspieszenia prac nad ustawą krajobrazową. Liczymy, że trwający proces legislacyjny doprowadzi do starannego opracowania nowych regulacji, które staną się skutecznym narzędziem

Prezydent spotkał się z Leszkiem Balcerowiczem ws. zmian w OFE

"Prezydent RP Bronisław Komorowski ze szczególną uwagą obserwował prace nad zmianami w systemie emerytalnym. Szef KPRP minister Jacek Michałowski w połowie listopada br. skierował list do szefa KPRM ministra Jacka Cichockiego, w którym zwracał uwagę na podnoszone w debacie publicznej

Filantropka z Miami inwestuje w IDM. Znane osoby w radzie nadzorczej

Dubaniowski, były szef kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Dubaniowski do listopada był ambasadorem Polski w Singapurze. Liczą się kontakty Skąd taki wybór? - Zależało nam, aby obok Blanki Rosenstiel w radzie nadzorczej zasiadali najlepsi eksperci w kraju. Osobiście znam wszystkich powołanych

Mały kodeks pracy dla małych firm. Przedsiębiorcy chwalą pomysł

Propozycja dyskusji o nowych przepisach dla małych firm to efekt spotkań w Kancelarii Prezydenta poświęconych sytuacji polskich przedsiębiorstw. - Problemy związane z sytuacją na rynku pracy kilkakrotnie poruszane były na spotkaniach w ramach Forum Debaty Publicznej. Nie był to dotychczas główny

Japończycy nam ufają i może kupią naszą wieprzowinę

Artur Kiełbasiński: W konstytucji nie ma uprawnień prezydenta związanych z polityką gospodarczą. Ale w wizytach zagranicznych Bronisława Komorowskiego biorą udział liczni przedsiębiorcy, tak jak w ubiegłym tygodniu w Japonii. Po co? Olgierd Dziekoński: Przypomnę, że w gabinecie Billa Clintona

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

publicznego" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta. W komunikacie wskazano, że zmiany wprowadzane ustawą okołobudżetową przewidują m.in. zamrożenie wynagrodzeń oraz innych świadczeń w jednostkach sektora finansów publicznych, świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy oraz z Państwowego Funduszu

Komisja przeciw wykreśleniu dróg rowerowych z katalogu celów publicznych

dolegliwa forma jak ustanowienie celu publicznego i wywłaszczanie było potrzebne dla realizacji tych celów (...) Rola właściciela gruntu jest znacząco osłabiona" - przekonywała. Minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński wyjaśnił, że zaproponowany w ustawie przepis pozwoli na "efektywną

Prezydent chce, by 25-lecie przełomu 89 r. promowało Polskę za granicą

"To jest najważniejsza rocznica w ciągu ostatnich 25 lat. Nie było od 350 lat, mniej więcej tak wyliczyliśmy, tak pełnego sukcesu ćwierćwiecza" - mówił w środę dziennikarzom szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski. "Naszym celem przy okazji tego 25-lecia jest zrobienie wielkiej

"Prezydent podjął decyzję w imię odpowiedzialności, a nie, by zdobyć poklask"

zwolenników zmian. Prezydent podjął decyzję w imię odpowiedzialności, a nie po to, by zdobywać poklask - mówiła w "Poranku Radia TOK FM" Irena Wóycicka z Kancelarii Prezydenta. Bronisław Komorowski zdecydował się na skierowanie ustawy do TK, bo "uważa, że ingerencja rządu w OFE jest zbyt daleko

Prezydent podpisał nowelę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Według szacunków Ministerstwa Gospodarki, które przygotowało zmianę przepisów, nowelizacja pozwoli przedsiębiorcom zaoszczędzić ok. 70 mln zł rocznie. Regulacja przewiduje, że przedsiębiorca wprowadzający na polski rynek towar - znajdujący się w już obrocie w Unii Europejskiej - nie będzie musiał z

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o SKOK-ach

napływającymi argumentami wskazującymi na ryzyko ich niekonstytucyjności."Prezydent podjął decyzję o podpisaniu ustawy ze względu na pozytywne skutki, jakie niesie ona dla bezpieczeństwa pieniędzy wielu polskich rodzin oraz dla stabilności krajowego systemu finansowego. W kancelarii nadal trwają pogłębione

Polska organizuje Trójkąt Weimarski nt. reindustrializacji Europy

administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Kancelaria Prezydenta planuje rozmowy na temat współpracy państw Trójkąta Weimarskiego w przemyśle zbrojeniowym, w sektorze energetycznym, badań naukowych i innowacji oraz w zakresie rozwoju infrastruktury i technologii mobilnych. "Warto byłoby, aby Trójkąt

Prezydent podpisał ustawę o SKOK-ach

W komunikacie Kancelarii Prezydenta napisano, że celem ustawy jest m.in. wprowadzenie nadzoru państwowego nad kasami i Kasą Krajową. Kompetencje Kasy Krajowej w tym zakresie przejmie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Zgodnie z ustawą nadzór KNF obejmie też czynności związane z tworzeniem kas

"Rzeczpospolita": Mniej dyktatu fiskusa

Gdy przepisy są niejasne fiskus i sądy mają rozstrzygać na korzyść podatnika. Nie będzie też można w nieskończoność przedłużać postępowań podatkowych. Szacuje się, że zmiany mogą nie tylko ułatwić życie podatnikom, ale i przynieść skarbówce oszczędności, oceniane na 537-708 mln zł rocznie. Byłby to

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Przygotowując projekt budżetu rząd z

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji umowy podatkowej z Bermudami

Kancelaria wskazała, że podlegająca ratyfikacji umowa jest pierwszą umową między Polską a Bermudami o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Bermudy znajdują się na stworzonej przez resort finansów liście krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku

Włoski pałac prezydencki najbardziej kosztowny na świecie. Co z nim począć?

kryzysem finansów publicznych oraz wyrzeczeniami, których oczekuje się od wszystkich obywateli. Uwagi, że utrzymanie Kwirynału kosztuje astronomiczne sumy, odpierane są oficjalnymi zapewnieniami kancelarii prezydenta, że sumy te są "zasadniczo zgodne" z wydatkami innych państw. Roczna pensja

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Przygotowując projekt budżetu, rząd z

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Przygotowując projekt budżetu rząd z

Prezydent podpisał ustawę o charakterystyce energetycznej budynków

W ustawie - dzięki poprawce Senatu - zapisano, że świadectwa energetyczne budynków mogą być przygotowywane przez osoby z tytułem inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra

Prezydent podpisał nowelę ustawy dot. gazu z łupków

Nowela Prawa geologicznego i górniczego przewiduje, że badania geofizyczne będzie można prowadzić tylko na podstawie zgłoszenia, bez konieczności ubiegania się o koncesję. Zamiast dotychczasowych kilku rodzajów koncesji nowe przepisy wprowadzają jeden - koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczo-wydobywczą

"Rz": Hazard i ekspertyzy dla zabytków

pomników historii, czyli specjalnej rangi zabytków, wpisanych na listę prowadzoną przez prezydenta. Są na niej 43 obiekty, m.in. Biskupin, Grunwald, warszawski Trakt Królewski, wrocławska Hala Stulecia, Kazimierz Dolny, Zamość.Jak mówi Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta, trwają analizy w sprawie

Likwidacja OFE? Prezydent uważa, że to "wyraźny regres"

Prezydent jest zdania, że wprowadzenie wielofilarowego systemu emerytalnego w Polsce, również z udziałem tej części kapitałowej, jest bardzo słuszne, bardzo nowoczesne i wszelkie istotne zmiany w tej dziedzinie byłyby niewątpliwym regresem. Tak powiedziała Irena Wóycicka w "Salonie politycznym

"DGP": Obywatele mają zaciskać pasa, państwo nie chce

Prezydenta chce o 9 mln zł więcej, co ma pokryć zwiększanie się wydatków na m.in. odznaczenia.Oszczędzać w przyszłym roku zamierzają Kancelaria Sejmu, która planuje zmniejszenie wydatków o 18 mln zł, i Kancelaria Senatu - ok. 10 mln zł oszczędności w stosunku do ubiegłorocznego budżetu. Mniej pieniędzy (1,5

Prezydent podpisał nowelę ustawy Prawo energetyczne

Chodzi o to, by nowa spółka nie musiała od nowa podpisywać z milionami odbiorców tych samych umów. Rozdzielenie sprzedaży detalicznej i hurtowej gazu przez PGNiG ma m.in. umożliwić koncernowi realizację ustawowego obowiązku sprzedaży gazu przez giełdę. Nowelizacja Prawa energetycznego z września 20

Dziekoński: elity muszą zwiększyć zaufanie Polaków do euro

euro mówił dziennikarzom po powołaniu rządu Ewy Kopacz prezydent Bronisław Komorowski. Jego zdaniem to jedno z wielkich zadań, jakie stoją przed Polską. Dziekoński przypomniał w czwartek, że do wprowadzenia unijnej waluty konieczna jest wcześniej m.in. zmiana w polskiej konstytucji. "Jak wiemy

Prezydent powołał Pawła Sameckiego na członka zarządu NBP

Samecki jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, tam też obronił doktorat z ekonomii. W latach 1991-1996 był dyrektorem Biura Pomocy Zagranicznej w kancelariach kolejnych premierów. Następnie przez prawie pół roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Pomocy Zagranicznej, Programów Europejskich i

Prezydent podpisał ustawę dot. zmiany konwencji podatkowej Polska-Belgia

Konwencja dotyczy unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. W ustawie wyrażona została zgoda na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem

Prezydent podpisał ustawę o dopłatach bezpośrednich

Chodzi o nowelizację ustawę o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, uchwaloną przez Sejm 24 stycznia br., która ustanawia podstawy prawne dla wypłacenia dopłat dla rolników w 2014 r. Zgodnie z przepisami unijnymi dopłaty bezpośrednie w tym roku będą wypłacane na takich samych zasa

Chiński gigant czeka na zgodę KNF. PKO BP trafi do Chin?

To prezydent Bronisław Komorowski podczas swojej grudniowej wizyty w Chinach zapowiedział, że jeden z chińskich banków chce utworzyć swoją filię w Polsce. ICBC chce działać w Polsce jako filia swojego luksemburskiego oddziału - poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński

Gospodarczy Trójkąt Weimarski. Czy Europa ma politykę przemysłową?

mówić, niż zaproponować konkretne działania, które poprawią szanse europejskiego przemysłu w globalnej konkurencji. Optymizm mówców Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, otwierając wczoraj konferencję, zauważył, że odbywa się ona miesiąc przed spotkaniem Rady Europejskiej i wyraził

Kreml zapowiada, kiedy oskarży Ukrainę o kradzież gazu

prezydenta Rosji Władimira Putina Gazprom wstrzymał dostawy gazu dla Ukrainy, domagając się spłaty długów za dostarczone wcześniej błękitne paliwo. Kijów uzależnia zaś spłatę tych długów od ustalenia nowej ceny za rosyjski gaz, od kwietnia niemal podwojonej przez Gazprom. W kwietniu Putin groził, że

Prezydent podpisał ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii

wsparcia zaczynający się z dniem uruchomienia produkcji energii. W podpisanej przez prezydenta ustawie znalazł się tzw. zapis prosumencki. Dzieli on prosumentów (jednocześnie producentów energii i jej konsumentów) na dwie grupy - najmniejsze instalacje do 3 kW i te od 3 kW do 10 kW. W przypadku tych

Prezydent: Chcemy ułatwiać prowadzenie firm rodzinnych

się cieszę, że jest wola rozmawiania o sprawach, które pasują do dwóch zagadnień ważnych dla mnie strategicznie w czasie mojej prezydentury: rodziny i przedsiębiorczości rozumianej jako szczególna troska wobec małych i średnich przedsiębiorstw - mówił prezydent, otwierając konferencję.Podatki do

Prezydent podpisał nowelę ustawy o poręczeniach i gwarancjach

Nowelizację ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne Sejm przyjął na początku grudnia. Nowela umożliwi ponadto przeznaczanie pieniędzy z rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych państwa na cele związane z zarządzaniem długiem publicznym. W

Prezydent podpisał ustawę o konglomeratach finansowych

Zmiany, które mają dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy zwiększającej nadzór nad systemem finansów w całej UE, przygotował resort finansów. Chodzi o dopasowanie do przepisów wspólnotowych definicji: konglomeratu finansowego, podmiotu dominującego, podmiotu zależnego i nadzoru dodatkowego

Prezydent podpisał nowelę dotyczącą krótkiej sprzedaży

zakresie przestrzegania obowiązków określonych w tych rozporządzeniach" - wskazała prezydencka kancelaria. W ustawie zapisano, że KNF będzie mogła interweniować na rynku - nakładać ograniczenia i zakazy na transakcje krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego w sytuacji zagrożenia dla stabilności

Podatek za dom i mieszkanie pójdzie mocno w górę?

swoim exposé. Zapewnił też, że żadne prace nad podatkiem katastralnym nie trwają. Taki podatek oznaczałby zapewne znaczną podwyżkę opłat, przynajmniej od części nieruchomości. Właściciele nieruchomości boją się go jak ognia. Inna grupa ekspertów z Kancelarii Prezydenta pracuje nad pomysłem

Prezydent podpisał nowelizację specustawy o terminalu LNG

Na mocy obowiązującej od 2009 r. specustawy w Świnoujściu powstaje terminal skroplonego gazu ziemnego LNG oraz gazociągi w północno-zachodniej części Polski o łącznej długości ok. 940 km, łączące terminal z siecią gazową. Znowelizowana ustawa obejmuje szereg nowych inwestycji - przede wszystkim gaz

Prezydent podpisał ustawę ws. wydawania funduszy UE

Jak napisano w komunikacie, z uwagi na rozpoczęcie w 2014 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności na lata 2014-2020 konieczne stało się opracowanie aktu uwzględniającego nowe podstawy prawne i nowe zasady realizacji polityki spójności określone przepisami unijnymi. Przy

Prezydent podpisał ustawę ws. zapobiegania zanieczyszczaniu morza

komunikacie opublikowanym na stronach internetowych kancelaria prezydencka. Przepisy dopuszczają stosowanie biopaliw, pokładowych systemów oczyszczania gazów spalinowych, mieszaniny paliwa i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Warunkiem ich użycia ma być skutek porównywalny z zastosowaniem paliw niskosiarkowych

"Gazeta Wyborcza": Mały kodeks dla małych firm

Chodzi o to, by odbiurokratyzować tworzenie miejsc pracy, a mali przedsiębiorcy mogli rozwijać swój biznes, a nie wypełniać druczki. Jesteśmy za zmianami, bo obecny kodeks pracy jest z lat 70. i mimo licznych zmian zupełnie nie pasuje do realiów rynkowych - mówi Jacek Świeca z BCC. To świetny pomysł

Prezydent podpisał nowelę ustawy o biopaliwach

Nowelizacja zakłada podniesienie z 5 do 10 proc. limitu dodatku biokomponentów do benzyny i - według szacunków ministerstwa gospodarki - zmiany te mogą doprowadzić do podwyżki ceny litra benzyny o 5 groszy. Nowela wprowadza okres przejściowy. Do końca 2020 r. sprzedawcy będą musieli oferować równie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy śmieciowej

W komunikacie Kancelaria wskazuje, że najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą m.in. określenia maksymalnej stawki opłaty za odpady komunalne, która zależeć ma od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jedną osobę, minimalnej częstotliwości odbioru śmieci, doprecyzowania, kto w przypadku

Prezydent podpisał nowelę Prawa zamówień publicznych

Zgodnie z nowymi przepisami zamawiający, który ogłasza przetarg i ustali cenę jako wyłączne kryterium, będzie musiał uzasadnić taką decyzję. Chodzi o to, by rozpisujący przetargi odważniej określali ich kryteria - nie bali się stosować innych niż cena. Teraz bowiem kryterium ceny stosuje się główni

Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

- PZU z emisją obligacji podporządkowanych poczeka na zmianę prawa, przedstawi nową strategię spółki w styczniu 2015 roku - poinformował Przemysław Dąbrowski, członek zarządu PZU. - Getin Noble Bank planuje, że w 2015 roku wartość nominalna sprzedanych wierzytelności nieregularnych wyniesie co najm

Prezydent podpisał ustawę dot. drugiej transzy deregulacji zawodów

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. jest drugim etapem otwierania dostępu do zawodów regulowanych i dotyczy 82 profesji technicznych oraz 9 zawodów rynku finansowego. Pracuje w nich łącznie ponad 200 tys. osób. Przyjęta deregulacja zakłada ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, li

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odpadach

Nowelizacja pozwoli na aktualizację harmonogramów rekultywacji składowisk odpadów. Dzięki temu samorządy oraz spółki zarządzające składowiskami będą mogły skorzystać z pieniędzy z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na ich zamknięcie i rekultywację. Po wejściu w życie tzw. ustawy śmieci

Prezydent podpisał ustawę o obniżce opłat interchange

Według nowych przepisów stawka opłat interchange, czyli prowizji pobieranych przez banki od transakcji kartami płatniczymi, nie będzie mogła przekroczyć 0,5 proc. wartości transakcji. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od stycznia 2014 r., a dostosowanie się do nich ma potrwać nie dłużej niż do poł

Prezydent odwołał Waldemara Pawlaka ze składu rządu

Pawlak w ubiegły poniedziałek podał się do dymisji po przegranych wyborach na prezesa PSL. Tę funkcję zaczął pełnić Janusz Piechociński. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Pawlaka w rządzie. Nowy prezes PSL zapowiedział, że 1 grudnia odbędzie się posiedzenie nowej Rady Naczelnej, która wybierze Nacze

Prezydent "zatroskany o bezpieczeństwo polskiego pieniądza"

Szefowa prezydenckiego biura prasowego powiedziała, że o godz. 8 prezydent spotkał się z Belką, o godz. 9 - z szefem rządu. "Tematem obydwu spotkań pana prezydenta była publikacja tygodnika Wprost " - podkreśliła. Według Trzaski-Wieczorek Komorowski rozmawiał z Belką o jego współpracy

Piotr Wiesiołek będzie ponownie wiceprezesem NBP

W poniedziałek prezydent wręczy także akt powołania na członka NBP Pawłowi Sameckiemu. Wiesiołek urodził się 28 lutego 1964 r. w Katowicach. Jest absolwentem Wydziału Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył także studium podyplomowe "Pieniądz i Bankowość" na Wydziale

Prezydent podpisał nowelę ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Przygotowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ustawa jest związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. 26 czerwca 2013 r. uznał on za niekonstytucyjny przepis, który pozwala ministrowi w drodze rozporządzenia ustalać opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne. Zdaniem TK powinny

Prezydent podpisał nowelizację ustawy antymonopolowej

Zgodnie z nowymi przepisami prezes UOKiK będzie mógł także ostrzegać klientów np. przed reklamami wprowadzającymi ich w błąd jeszcze w toku prowadzonego postępowania antymonopolowego; chodzi np. o takie przypadki jak Amber Gold. Ostrzeżenia mają być wydawane przez prezesa UOKiK w formie postanowieni

Prezydent podpisał nowelę antymonopolową

Zgodnie z nowymi przepisami prezes UOKiK będzie mógł także ostrzegać klientów np. przed reklamami wprowadzającymi ich w błąd jeszcze w toku prowadzonego postępowania antymonopolowego; chodzi np. o takie przypadki jak Amber Gold. Ostrzeżenia mają być wydawane przez prezesa UOKiK w formie postanowien

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o biopaliwach

Nowelizacja wdraża zapisy ostatniej europejskiej dyrektywy ws. promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z dyrektywą powinno się premiować biopaliwa wytwarzane z odpadów i produktów nieżywnościowych z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Chodzi o to, by sektor nie konkurował

Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu zaległych składek przedsiębiorcom

Ustawa została uchwalona przez Sejm w listopadzie br. Nowe przepisy umożliwiają umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlega

Prezydent podpisał nowelę Prawa wodnego

Nowe prawo będzie wdrażać do polskich przepisów m.in. unijną dyrektywę wodną, powodziową i ściekową. Zgodnie z prawem wspólnotowym państwa członkowskie są zobowiązane do ochrony i poprawy stanu wszystkich wód gruntowych i powierzchniowych rzek, jezior, kanałów oraz wód przybrzeżnych, m.in. poprzez

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji umowy podatkowej z Baliwatem Guernsey

Jak wskazała Kancelaria we wtorkowym komunikacie, jest to jedna z trzech umów, jakie zostały podpisane między Polską a Baliwatem Guernsey w sprawach podatkowych. "Pozostałe dwie dotyczą: unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub

Prezydent Rosji zwolnił pełnomocnika ds. międzynarodowej współpracy energetycznej

wiceministrem przemysłu odpowiedzialnym za wydobycie złota i diamentów, a także szefem urzędu ds. rezerw państwowych. Od czerwca 2001 r. do lipca 2004 r. zajmował stanowisko ministra energetyki Rosji, a stąd przeszedł do kancelarii prezydenta Rosji Władimira Putina. W 2008 r. nowym prezydentem Rosji został

Prezydent podpisał nowelę zwiększającą wydatki na kolej

Nowela ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym została przygotowana przez resort finansów. Przewiduje ona podwyższenie opłaty paliwowej, aby zapewnić dodatkowe wpływy do Funduszu Kolejowego. Regulacja równocześnie

Paweł Wypych - zginął były prezes ZUS i gospodarczy doradca prezydenta

opozycyjna wówczas Platforma Obywatelska.Po zmianie warty w ZUS trafił do Kancelarii Prezydenta. Początkowo był doradcą Lecha Kaczyńskiego ds. pracy i polityki społecznej, a od kwietnia ubiegłego roku sekretarzem stanu w jego Kancelarii.

Prezydent podpisał nowelę ustawy o CIT i PIT

Jak podała prezydencka kancelaria ustawa służy realizacji dwóch podstawowych celów. "Pierwszy to uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu

Prezydent podpisał nowelę ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Obecnie komunalizacja jest możliwa tylko w przypadku tych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które powstały w drodze komercjalizacji, czyli z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę handlową. Nowelizacja obejmuje natomiast spółki, do których wniesiono przedsiębiorstwo państwowe. Teraz

Prezydent podpisał nowelę ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju

wykorzystanie środków pochodzących z budżetu UE w okresie finansowym 2014-2020, nie są objęte ustawą i będą stanowiły przedmiot odrębnej regulacji" - czytamy w komunikacie kancelarii. Ustawa rozszerza zakres kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wprowadza definicję umowy

Prezydent chce debaty i planu reform systemu emerytalnego

Prezydenta informowali, że w świetle ekspertyz, którymi dysponuje prezydent, takiego zagrożenia nie ma. Oprócz systemu emerytalnego, tematem debat w Kancelarii Prezydenta, które odbędą się w najbliższych miesiącach, mają być m.in.: perspektywa wejścia Polski do strefy euro, katalog niezbędnych zmian w

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Kancelaria Prezydenta RP

Wiejskiej]] 10 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – organ pomocniczy zapewniający realizację konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Działa na podstawie art. 143 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997. Prezydent RP nadaje Kancelarii statut oraz powołuje

Rzecznik prasowy Prezydenta RP

Rzecznik prasowy Prezydenta RP – najczęściej minister Kancelarii Prezydenta RP, jeden z jego najbardziej zaufanych ministrów. Zajmuje się reprezentowaniem Prezydenta w mediach. Rzecznicy prasowi Prezydentów RP Zdjęcie Imię i nazwisko Okres urzędowania Prezydent podczas okresu urzędowania

Skład Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego

Kancelaria Prezydenta Bronisława KomorowskiegoSzef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski – szef Kancelarii Prezydenta od 7 lipca 2010, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta od 10 kwietnia 2010; od 10 kwietnia 2010 do 7 lipca 2010 p.o. szefa Kancelarii Prezydenta Zastępcy szefa

Skład Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy

Kancelaria Prezydenta Lecha Wałęsy (od 22 grudnia 1990 do 22 grudnia 1995) Szefowie Kancelarii Prezydenta Jarosław Kaczyński od 22 grudnia 1990 do 31 października 1991 Janusz Ziółkowski, p.o. szefa do marca 1992, szef od 1 listopada 1991 do 11 maja 1995 Tomasz Kwiatkowski od 11 maja 1995 do 12

Skład Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego

Kancelaria Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (od 23 grudnia 1995 do 22 grudnia 2005)Szefowie Kancelarii Prezydenta Danuta Waniek (SLD) od 3 stycznia 1996 do 2 grudnia 1997 Danuta Hübner od 2 grudnia 1997 do 13 listopada 1998 Ryszard Kalisz, p.o. szefa od 13 listopada 1998 do 12 czerwca 2000

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

kancelaria prezydenta

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - organ pomocniczy zapewniający realizację konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Działa na podstawie art. 143 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997. Prezydent RP nadaje Kancelarii statut oraz powołuje i odwołuje jej szefa. Na podstawie statutu Kancelaria: wykonuje zadania związane z kompetencjami Prezydenta, działa zgodnie z

więcej o kancelaria prezydenta na pl.wikipedia.org