kancelaria prezydenta

Anna Popiołek

Kancelaria Prezydenta: Kredyty we frankach będą przeliczane po kursie "sprawiedliwym"

Kancelaria Prezydenta: Kredyty we frankach będą przeliczane po kursie "sprawiedliwym"

W rocznicę "czarnego czwartku" Kancelaria Prezydenta pokazała projekt ustawy umożliwiającej przewalutowanie kredytów we frankach.

Kancelaria prezydenta chciała przerwy w pracach nad projektem dot. innowacyjności

Na wniosek kancelarii prezydenta w środę przerwano prace nad prezydenckim projektem dotyczącym wspierania innowacji. Ostatecznie prezydium Sejmu zdecydowało jednak, że połączone komisje powrócą do prac nad projektem po południu.

Duda: Pani premier nic ze mną nie uzgadniała. Rozumiem, że jedzie na szczyt

Duda: Pani premier nic ze mną nie uzgadniała. Rozumiem, że jedzie na szczyt

Milionowe cięcia w kancelariach Prezydenta, premiera, Sejmu i Senatu

Milionowe cięcia w kancelariach Prezydenta, premiera, Sejmu i Senatu

budżetu na 2013 r. Kancelaria Prezydenta zmuszona jest ograniczyć tegoroczne wydatki o 3 mln 50 tys. zł. Będą to środki uzyskane w wyniku oszczędności w wydatkach inwestycyjnych - 1 mln 16 tys. 600 zł; wydatkach bieżących - 833 tys. 400 zł oraz w wydatkach Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków

Kancelaria Prezydenta za analizą zmian w funduszach emerytalnych

Kancelaria Prezydenta za analizą zmian w funduszach emerytalnych

Prezydencka minister Irena Wóycicka w rozmowie z PAP powiedziała, że w liście szef Kancelarii Prezydenta wyraził nadzieję, że rząd "wobec licznych uwag, również instytucji rządowych, zgłoszonych w trakcie konsultacji, dotyczących możliwych sprzeczności zapisów projektowanej ustawy z

Kancelaria Prezydenta: Kopacz oficjalnie na premiera, we wtorek dymisja rządu Tuska

Kancelaria Prezydenta: Kopacz oficjalnie na premiera, we wtorek dymisja rządu Tuska

Bronisławem Komorowskim. Spotkanie dotyczyło obsady stanowiska premiera w związku z objęciem przez Donalda Tuska funkcji szefa Rady Europejskiej. Kancelaria Prezydenta: Dymisja rządu w czwartek. Kopacz kandydatem koalicji na premiera - Pan prezydent rozmawiał z wicepremierem o istotnych z jego punktu widzenia

W Kancelarii Prezydenta prace nad PIT-em komunalnym

Terytorialnego. Porawski zaznaczył jednak, że pierwsze propozycje PIT komunalnego, przygotowane przez społecznych doradców prezydenta Jarosława Nenemana i Pawła Swianiewicza, nie do końca podobały się środowiskom samorządowym. Według jednego z ich pomysłów do samorządów trafiać miałaby stała kwota pochodząca z

Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg nie do wygrania

Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg nie do wygrania

Na początku lipca Kancelaria Prezydenta ogłosiła przetarg na zakup sprzętu komputerowego, w tym dwóch rodzajów laptopów - małych i standardowych. Wymagania dotyczące komputerów przedstawiła w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Te dotyczące małych laptopów wykluczają praktycznie wszystkich

Kancelaria Prezydenta: w projekcie nie ma odniesienia do okresu składkowego

"Pan prezydent zrealizował swoją obietnicę wyborczą, (projekt) ustawy zawiera zmiany, które dotyczą obniżenia wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, natomiast nie ma tutaj odniesienia do okresu składkowego" - powiedziała Anna Surówka-Pasek. Jak dodała, koszt tej

Kancelaria Prezydenta chce, by przedsiębiorczość można było zdawać na maturze

Kancelaria Prezydenta objęła patronat nad "Dniem Przedsiębiorczości", a minister Junczyk-Ziomecka jest przewodniczącą Komitetu Honorowego tego programu. W jego ramach uczniowie odbywają jednodniowe praktyki zawodowe. "Mam nadzieję, że Ministerstwo Edukacji wprowadzi zasady

Łopiński: przedłużamy prace nad projektem o przewalutowaniu kredytów

, żebyśmy mogli przedstawić Sejmowi wspólny projekt Kancelarii Prezydenta i środowiska frankowiczów" - powiedział sekretarz stanu w kancelarii Andrzeja Dudy, Maciej Łopiński w piątek po spotkaniu z delegacją frankowiczów. Podkreślił jednak, że do tej pory zespołowi nie udało się osiągnąć porozumienia

Rząd: prezydencki projekt ustawy "krajobrazowej" wymaga poprawek

Prezydenta RP Joanna Trzaska-Wieczorek powiedziała, że Kancelaria Prezydenta już trzy miesiące temu zgłaszała gotowość do wniesienia stosownych korekt do tego projektu, jeśli będą ku temu przesłanki. Nadrzędnym celem pozostaje jednak ochrona krajobrazu - dodała. Od kilku miesięcy nad prezydencką propozycją

Rząd: prezydencki projekt ustawy "krajobrazowej" wymaga poprawek

Prezydenta RP Joanna Trzaska-Wieczorek poproszona przez PAP o komentarz poinformowała, że sprawa została przesłana do departamentu prawnego Kancelarii. Od kilku miesięcy nad prezydencką propozycją pracuje specjalna sejmowa podkomisja. Zastrzeżenia do projektu mają niektóre organizacje branżowe. Związek Gmin

Prezydent podpisał nowelę tegorocznego budżetu zwiększającą deficyt o 3,9 mld zł

prognozowano wpływy z tytułu podatku akcyzowego. Kancelaria Prezydenta podała, że nowelizacja zakłada zmniejszenie łącznej kwoty podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa z 297 mld 197 mld 818 tys. zł przyjętej w ustawie budżetowej na rok 2015 do wysokości 286 mld 700 mln zł. Przyjęto, że łączna

W kredytach frankowych żadnych franków nie było - jest wstępna wersja projektu ustawy

W kredytach frankowych żadnych franków nie było - jest wstępna wersja projektu ustawy

W kancelarii prezydenta Dudy toczą się prace nad ustawą o odfrankowieniu. Wyborcza poznała wstępną wersję projektu. Podstawą ustawy jest założenie, że w kredytach frankowych (i w innych walutach obcych) - czy to denominowanych w tej walucie, czy indeksowanych do niej - żadnych franków nie było

Prezydent nie ratyfikował poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto

Jak wyjaśnia kancelaria, we wrześniu Sejm wyraził zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto, nakładającej na Polskę "prawnie wiążące zobowiązania w zakresie emisji gazów cieplarnianych". "Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową

Prezydent zawetował ustawę o ratfikacji tzw. poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto

Jak wyjaśniła we wtorek kancelaria, Sejm ustawą z 11 września br. wyraził zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto, nakładającej na Polskę "prawnie wiążące zobowiązania w zakresie emisji gazów cieplarnianych". "Związanie

MF: projekt dot. frankowiczów uczciwy wobec kredytobiorców złotowych

"MF po wstępnej analizie dokumentu roboczego Kancelarii Prezydenta RP zawierającego zasady przywrócenia równości stron niektórych umów kredytu i umów pożyczki uważa, że istnieją przesłanki do niestwierdzenia jednorazowej, trwałej utraty wartości aktywów finansowych, takie stanowisko ma oparcie

Koniec marzeń o przewalutowaniu kredytów?

Koniec marzeń o przewalutowaniu kredytów?

Do tej pory nie udało nam się potwierdzić tej informacji w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Przebieg spotkania znamy z relacji mec. Jacka Czabańskiego, jednego z prawników reprezentujących środowisko frankowiczów. Według jego słów stanowisko prezydenta ogłosił frankowiczom jego minister Maciej

Dera: po podniesieniu kwoty wolnej możliwa rekompensata dla samorządów

Dera: po podniesieniu kwoty wolnej możliwa rekompensata dla samorządów

. Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odbyło się na początku grudnia w Sejmie. Według Kancelarii Prezydenta podstawowym celem projektu jest zwiększenie kwoty wolnej od opodatkowania z 3091 zł do 8002 zł. Uzasadniała, że w obowiązującym stanie prawnym kwota

Prezydent zawetował nowelę ustawy, która umożliwiała sprzedaż lasów

W opinii prezydenta - podała we wtorkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta - "ustawa nie zapewnia wprowadzenia instrumentów zapewniających skuteczną ochronę lasów państwowych w sposób zgodny z deklarowanymi celami". "Uchwalona ustawa zawiera rozwiązania wskazujące, iż ustawy zwykłe

Ustawa frankowa: Czy skorzystają też najbogatsi?

Ustawa frankowa: Czy skorzystają też najbogatsi?

Kancelaria Prezydenta, przedstawiając projekt ustawy umożliwiający zadłużonym w walucie przewalutowanie długów na preferencyjnych warunkach, uwzględniła większość wniosków frankowiczów. Mimo nacisków frankowiczów finalny projekt nie obejmie jedynie przedsiębiorców. Pozostalizadłużeni w walucie

Duda: Obniżymy wiek emerytalny, bo starzy zabierają pracę młodym

Duda: Obniżymy wiek emerytalny, bo starzy zabierają pracę młodym

osób kończących edukację oraz obniżyć wysokie bezrobocie wśród osób młodych" - pisze w uzasadnieniu Kancelaria Prezydenta. Czytamy też, że przez wydłużenie wieku emerytalnego ludzie emigrują, ponieważ nie mogą znaleźć pracy w Polsce. "Co więcej, wprowadzone z dniem 1 stycznia 2013 r

Prezydent w czwartek powoła Radę Dialogu Społecznego

pierwszym posiedzeniu i może wybrać przewodniczącego i prezydium - spodziewa się. "W zaproszeniu zaznaczono, że Kancelaria Prezydenta bezpośrednio po uroczystości wręczenia powołań zapewnia możliwość odbycia pierwszego posiedzenia Rady" - powiedział Radzikowski. Rada sama wybiera przewodniczącego

Łopiński: kredyty walutowe będą przeliczane po kursie "sprawiedliwym"

działalności gospodarczej. Łopiński poinformował też, że projekt, przygotowany w Kancelarii Prezydenta po kilku miesiącach konsultacji ze środowiskami frankowiczów, został im przekazany. Będzie też skierowany, z prośbą o opinię, do KNF. "Nie jest to projekt uzgodniony z bankowcami, część banków będzie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Parlament zakończył prace nad nowelizacją 5 sierpnia. Jak podkreślono w komunikacie Kancelarii, zgodnie z nowelą "przystąpienie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników przez osoby nabywające prawo do świadczeń opiekuńczych (byłych rolników i domowników) nastąpi dobrowolnie, gdyż co do

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą procedury podatkowe

" - napisano w wtorkowym komunikacie Kancelarii Prezydenta RP. Dodano, że celem nowelizacji jest również uszczelnienie systemu poboru podatków. Mają temu służyć przede wszystkim zmiany regulacji dotyczących informacji podatkowych, zobowiązań podatkowych i kontroli podatkowej. W komunikacie

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelę ustawy o lasach

W opinii prezydenta - podała we wtorkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta - "ustawa nie zapewnia wprowadzenia instrumentów zapewniających skuteczną ochronę lasów państwowych w sposób zgodny z deklarowanymi celami". "Uchwalona ustawa zawiera rozwiązania wskazujące, iż ustawy zwykłe

Frankowicze: w piątek prezydencki projekt ustawy

Rzecznik prezydenta Marek Magierowski potwierdził PAP jedynie fakt, że na piątek jest zaplanowana konferencja prasowa sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Macieja Łopińskiego, poświęcona projektowi ustawy o kredytach walutowych. Łopiński przez ostatnie miesiące koordynował prace nad tym

Frankowicze walczą o przedsiębiorców. Nowy projekt trafił do prezydenta

;przywróceniu równości stron niektórych umów kredytu". Prezydent się nie zgodzi na takie zapisy? Choć na ostatnią propozycję frankowiczom odpowiedzi prezydenta jeszcze nie ma, to minister w kancelarii prezydenta Maciej Łopiński już wcześniej informował, że postulaty frankowiczów były nie do przyjęcia z

Szef MF: projekt o frankowiczach - co do zasady możliwy do przyjęcia

kredyty walutowe, przedstawiony w piątek przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Macieja Łopińskiego. Projekt trafi teraz do KNF, która ma policzyć skutki regulacji dla stabilności systemu finansowego. Zakłada on trzy rodzaje restrukturyzacji kredytów: dobrowolną, przymusową i przeniesienie

Bronisław Komorowski wycofał projekt emerytalny z konsultacji społecznych

"Wyborcza" dotarła do projektu ustawy, który w ubiegłym tygodniu obiecał ujawnić prezydent. Został zapowiedziany przez Bronisława Komorowskiego przed II turą wyborów. Jednak w poniedziałek, po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów, Kancelaria Prezydenta poinformowała, że projekt został

KNF: na bieżąco monitorujemy obrót giełdowy

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Łopiński przyznał na piątkowej konferencji prasowej, że mniej więcej półtorej godziny przed prezentacją projektu dot. frankowiczów na konferencji prasowej przekazał go temu środowisku. Z artykułu 154. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wynika

Wóycicka o prezydenckim projekcie emerytalnym: gest wyborczy

głosowali na Bronisława Komorowskiego oraz tych, którzy do wyborów nie poszli. "Traktuję to jako czysto wyborczy gest, popierający zaplecze partyjne pana prezydenta" - oceniła Wóycicka w poniedziałkowej rozmowie z PAP. W ocenie byłej minister w Kancelarii Prezydenta, "powrót do

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy: medialną, o sześciolatkach i służbie cywilnej

- Pan prezydent z troską odnosi się do tego, aby media publiczne cechowały się wiarygodnością, rzetelnością, obiektywizmem. Z uwagą zapoznał się z apelami, które docierają do Kancelarii Prezydenta bezpośrednio czy za pośrednictwem mediów. Pan prezydent podziela takie zdanie i zależy mu na tym, żeby

Prezydent podpisał ustawę o OZE

mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10kW" - napisano w informacji Kancelarii Prezydenta. Przyjęta w lutym ustawa o OZE jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jej najważniejsze zapisy dotyczą wprowadzenia nowego systemu

Łopiński: kredyty walutowe będą przeliczane po kursie "sprawiedliwym"

mieszkaniowe na własne potrzeby. Nie będzie obejmować wykorzystujących kredyt w działalności gospodarczej. Łopiński poinformował też, że projekt, przygotowany w Kancelarii Prezydenta po kilku miesiącach konsultacji ze środowiskiem frankowiczów, został im przekazany. Będzie też skierowany, z prośbą o opinię

Berlusconi poleciał do Putina na Krym na wino

których znajduje się słynna kolekcja win gromadzonych jeszcze za carskich rządów i uzupełnianych za Stalina. W zeszłym roku po aneksji Krymu tę winnicę i kolekcję win należących do Ukrainy przejęła w zarząd kancelaria prezydenta Rosji. Rarytasy w gardło Berlusconiego I właśnie tę "bibliotekę"

Szczerski: ustawa antysmogowa ma wymusić inwestycje samorządów w ciepłownictwo

Minister w Kancelarii Prezydenta, doradca prezydenta Andrzeja Dudy ds. międzynarodowych Krzysztof Szczerski pytany był w TVN 24, czy prezydent nie boi się niezadowolenia albo głosów krytyki ze strony swoich kolegów z PiS-u, którzy bardzo mocno krytykowali podpisaną we wtorek przez prezydenta ustawę

Kukiz ma projekt ustawy dla frankowiczów. Całość kosztów po stronie banków

- By ułatwić prezydentowi spełnienie obietnic wyborczych, środowisko frankowiczów włączyło się do przygotowań projektu ustawy, która ma za zadanie zrównać wszystkie rodzaje kredytów, jakie istnieją w Polsce - powiedział Andrzej Zalewski z grupy Frankowcy.pl zrzeszającej 35 tys. osób poszkodowanych

Prezydent podpisał budżet na 2015 r.

jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, sporządzany w układzie zadaniowym" - wskazano w komunikacie. Kancelaria prezydenta wskazała, że w dokumencie zapisano, iż łączną kwotę planowanych przychodów i

Ustawa budżetowa na 2015 r. zatwierdzona prezydenckim podpisem

budżetowy i dwa kolejne lata państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, sporządzany w układzie zadaniowym" - napisano w komunikacie. Kancelaria Prezydenta wskazała, że w dokumencie zapisano, iż

Ruch Kukiz'15 złożył u prezydenta projekt ustawy dotyczący frankowiczów

"By ułatwić prezydentowi spełnienie obietnic wyborczych środowisko frankowiczów włączyło się do przygotowań projektu ustawy, która ma za zadanie zrównać wszystkie rodzaje kredytów, jakie istnieją w Polsce" - powiedział Andrzej Zalewski z grupy "Frankowcy.pl", zrzeszającej 35 tys

Zginął rosyjski bankier, syn szefa kancelarii Putina

wygrał wybory prezydenckie, Iwanow został ministrem obrony Rosji. Pod koniec zeszłej dekady Siergiej Iwanow był wicepremierem Rosji, a obecnie jest szefem kancelarii prezydenta Rosji Władimira Putina. Jego tragicznie zmarły syn zrobił błyskotliwą karierę w rosyjskich państwowych bankach, w których zaczął

Komorowski: nie ma wolności bez przedsiębiorczości

swoich rodzin, potem także za życie pracowników, na własne barki. To była wielka szkoła wolnego rynku i odpowiedzialności za siebie, za cały kraj" - dodał prezydent, zwracając się do przedstawicieli Pracodawców RP. Komorowski podczas gali poinformował, że Kancelaria Prezydenta RP opracowała projekt

Prezydent podpisał ustawę o podatku bankowym

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych przewiduje, że od lutego 2016 r. m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone tzw. podatkiem bankowym, wynoszącym rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów.

Amerykańskie sankcje trafiły bliskiego współpracownika Putina

Kożyn jako szef wydziału gospodarczego kancelarii prezydenta Rosji zarządzał armią 60 tys. pracowników, nadzorował ok. 100 przedsiębiorstw i nieruchomości, w tym Kreml oraz dziesiątki innych budynków. Operował też flotą ponad 4 tys. samochodów. Kożyn zabierał też głos w sprawach międzynarodowej

Andrzej Duda ogłasza "Dudapomoc". Powoła biuro pomocy prawnej dla obywateli. Pokieruje nim Janusz Wojciechowski

doświadczeniu, wieloletnim sędzią, który orzekał we wszystkich instancjach sądowych - chwalił swojego kolegę. - Zdecydowałem, że zaraz po wygranych wyborach prezydenckich powołam w Kancelarii Prezydenta prezydenckie biuro pomocy prawnej. Poprosiłem posła Wojciechowskiego, żeby patronował temu biuru - stwierdził

Prezydent podpisał nowelę ustawy o bateriach i akumulatorach

. (wagowo) rtęci. Od 2017 r. producenci sprzętu zawierającego baterie lub akumulatory zobowiązani będą do takiego jego projektowania, aby zabudowane ogniwa mogły być usunięte przez serwis. Jak wskazała w komunikacie Kancelaria Prezydenta, zgodnie z danymi o ilości wprowadzonych do obrotu baterii i

Prezydent podpisał nowelę ustawy o transporcie kolejowym

nośniku danych w postaci dokumentu elektronicznego pozbawionego możliwości jego modyfikacji" - podano w komunikacie Kancelarii Prezydenta. Ma to ułatwić weryfikację takich dokumentów oraz przyspieszyć podejmowanie decyzji. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent podpisał ustawę o podatku bankowym

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych przewiduje, że od lutego 2016 r. m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone tzw. podatkiem bankowym, wynoszącym rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów. Celem ustawy o podatku bankowym jest, jak argumentowali aut

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT i Ordynacji Podatkowej

określania miejsca świadczenia usług na podstawie siedziby usługodawcy" - wyjaśniono. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że zgodnie z regulacjami UE państwa członkowskie zezwalają każdej firmie, która nie ma siedziby w UE, świadczącej usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz

Prezydent podpisał ratyfikację umowy podatkowej z Guernsey

majątku. W przypadku Polski omawiana umowa odnosi się do podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych, w przypadku zaś Guernsey do podatku dochodowego" - napisano w komunikacie kancelarii prezydenta. Zgodnie z umową opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw ma podlegać opodatkowaniu na

Projekt prezydenta: zmniejszenie uciążliwości Ordynacji podatkowej

zakłada dodanie do przepisów ogólnych Ordynacji podatkowej regulacji stanowiącej, że niedające się usunąć wątpliwości, co do treści przepisów prawa podatkowego, rozstrzyga się na korzyść podatnika. Według Kancelarii Prezydenta powinno to ograniczyć przenoszenie na podatników ryzyka nieprecyzyjnych

Prezydent ma kandydata na członka RPP. Powołanie po 13 grudnia

- Pan prezydent poinformował dzisiaj, że ma już kandydata na nowego członka RPP i powoła go po powrocie z wizyty w krajach Zatoki Perskiej, czyli po 13 grudnia - powiedział Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta. W dniach 7-13 grudnia prezydent Bronisław Komorowski złoży oficjalne

Prezydent podpisał ustawę o podatku węglowodorowym

wycofała się jednak część firm, m.in. Exxon, Marathon i Talisman. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. z wyjątkiem m.in. przepisu Ordynacji podatkowej dotyczącego składania deklaracji podatkowych przez internet, który zacznie obowiązywać po 14 dniach od

Prezydent proponuje, by wątpliwości rozstrzygać na korzyść podatnika

Jak poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta, we wtorek prezydent Bronisław Komorowski podpisze i skieruje do Sejmu projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz innych ustaw. "Projekt opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej i zakłada wprowadzenie zasady

Prezydent podpisał nowelę ustawy o grupach producenckich

Ustawa grupach producentów rolnych i ich związkach, ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 została znowelizowana przez Sejm 11 września. Nowe

Prezydent podpisał ustawę, umożliwiającą wdrożenie FATCA

pod koniec marca br., a ówczesny prezydent Bronisław Komorowski podpisał na początku maja tego roku. Porozumienie międzyrządowe z USA ws. FATCA podpisało dotąd ponad 40 krajów. Wśród państw Unii Europejskiej są to m.in. Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy i Wielka Brytania.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o usługach płatniczych

prowadzenia działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego" - wyjaśniono. Dodano, że zmiany mają zapewnić równe warunki konkurencji dla wszystkich dostawców usług płatniczych. Kancelaria Prezydenta wskazała, że nowelizując ustawę o usługach płatniczych uchylono ustawę o elektronicznych

Prezydent podpisał budżet na 2015 r.

Zgodnie ustawą deficyt w 2015 r. nie powinien przekroczyć 46 mld 80 mln zł. Dochody zaplanowano na ponad 297 mld 172 mln zł (wobec ok. 277 mld 782 mln zł przewidzianych w zeszłym roku), a wydatki na ponad 343 mld 252 mln zł (wobec ok. 325 mld 287 mln zł przewidzianych na zeszły rok). W dokumencie z

Prezydent podpisał nowelę zakazującą przekazywanie środków między przewoźnikami

Nowela dostosuje polskie prawo do regulacji UE - po tym, gdy postępowanie prowadzone przez Komisję Europejską wykazało, że Polska nie wdrożyła do prawa krajowego przepisów dyrektywy unijnej z 2012 r. ws. utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, regulujących warunki prowadzenia rachun

Prezydent zbiera opinie: zmiany w OFE konstytucyjne czy nie?

- Kancelaria Prezydenta zbiera opinie, czyje są pieniądze zgromadzone w OFE. Konstytucjonaliści zastanawiają się nad charakterem zgromadzonych tam środków w kontekście planowanego przeniesienia do ZUS obligacji z portfeli OFE do ZUS, a następnie umorzenia ich - powiedziała PAP osoba znająca

300 mln zł od polskich banków dla małych i średnich firm na Ukrainie?

W spotkaniu poświęconym założeniom i mechanizmom działania funduszu rozmawiali minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk, prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło i prezes BGK Dariusz Kacprzyk. Fundusz - poinformowano na stronie internetowej prezydenckiej

Duda: będzie rozsądny projekt dotyczący pomocy dla frankowiczów

Prezydent mówił w TVN24, że rozwiązanie problemu frankowiczów jest w tej chwili opracowywane przez jego kancelarię. Wyjaśnił, że pracuje nad nim specjalny zespół, w którym znajdują się również przedstawiciele protestujących kredytobiorców. "Spotkałem się z przedstawicielami tych ludzi, którzy

Prezydent podpisał ustawę, dzięki której będzie można ścigać nadużycia na rynku energii

Sejm znowelizował Prawo energetyczne 11 września br. Zmiany umożliwią stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia z 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (rozporządzenie REMIT - PAP). Głównym celem rozporządzenia jest zwalczanie nadużyć na hurtowym rynku energii.

Prezydent podpisał nowe przepisy o upadłości konsumenckiej

o ogłoszeniu upadłości ma być niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w budynku sądowym oraz obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kancelaria Prezydenta wskazała, że w przypadku, gdy osobista sytuacja konsumenta w oczywisty sposób wskazywać będzie, że nie jest on

Afera balonowa. Miasto nagrodzone za nie swoją akcję

. List wysłał również do kancelarii prezydenta RP. Przypomina, że radio od dawna angażuje się w propagowanie Święta Flagi. W ubiegłym roku 2 maja rozwiesiło biało-czerwone szale na kilkudziesięciu pomnikach w kraju. Jak ktoś mnie zaprasza, to jadę Uroczystość wręczania nagrody (dyplom i flaga) odbyła

Prezydent spotkał się z Leszkiem Balcerowiczem ws. zmian w OFE

wątpliwości konstytucyjne związane z tym projektem" - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie Kancelarii Prezydenta. Znowelizowana przez Sejm ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewiduje, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej

Prezydent podpisał ustawę o górnictwie. Budżet będzie dopłacał do kopalń do końca 2018 roku

Nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ma umożliwić nieodpłatne zbycie kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części Spółce Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Ustawa, która została przyjęta przez Sejm 22 grudnia br, wydłuża możliwość przeniesienia kopalń lub ich części do Sp

Prezydent podpisał ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Poprzednia ustawa ze stycznia br., dotycząca działań restrukturyzacyjnych w górnictwie, obejmuje okres do końca 2015 r. Nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego ma umożliwić nieodpłatne zbycie kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń

Filantropka z Miami inwestuje w IDM. Znane osoby w radzie nadzorczej

Dubaniowski, były szef kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Dubaniowski do listopada był ambasadorem Polski w Singapurze. Liczą się kontakty Skąd taki wybór? - Zależało nam, aby obok Blanki Rosenstiel w radzie nadzorczej zasiadali najlepsi eksperci w kraju. Osobiście znam wszystkich powołanych

Dziekoński: ustawa krajobrazowa może być uchwalona do końca roku

Kancelarii Prezydenta Olgierda Dziekońskiego, z apelem do Sejmu o przyspieszenie prac nad ustawą krajobrazową. "Domagamy się przyspieszenia prac nad ustawą krajobrazową. Liczymy, że trwający proces legislacyjny doprowadzi do starannego opracowania nowych regulacji, które staną się skutecznym narzędziem

Mały kodeks pracy dla małych firm. Przedsiębiorcy chwalą pomysł

Propozycja dyskusji o nowych przepisach dla małych firm to efekt spotkań w Kancelarii Prezydenta poświęconych sytuacji polskich przedsiębiorstw. - Problemy związane z sytuacją na rynku pracy kilkakrotnie poruszane były na spotkaniach w ramach Forum Debaty Publicznej. Nie był to dotychczas główny

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

publicznego" - napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta. W komunikacie wskazano, że zmiany wprowadzane ustawą okołobudżetową przewidują m.in. zamrożenie wynagrodzeń oraz innych świadczeń w jednostkach sektora finansów publicznych, świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy oraz z Państwowego Funduszu

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową na 2016 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2016 r. przewiduje m.in., że rząd nie przeznaczy 1,5 proc. z akcyzy na promocję biopaliw, co pozwoli zaoszczędzić 440 mln zł. Zaproponowano też, aby w 2016 r., analogicznie jak w 2015 r. wprowadzić przepis umożliwiający e

Budżet nadal będzie opłacać składki zdrowotne za najbiedniejszych rolników

ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przedłużył jej obowiązywanie do końca 2013 r. Przedmiotowa ustawa ma na celu przedłużenie obowiązywania ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na kolejny rok - do 31 grudnia 2014 r." - podano na stronie Kancelarii Prezydenta. Większość rolników

Prezydent podpisał ustawę "antylichwiarską"

zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie tego rodzaju działalności" - wskazała prezydencka kancelaria w komunikacie. "Analiza przepisów prawnych odnoszących się do funkcjonowania podmiotów świadczących usługi finansowe, dokonana przez grupę roboczą Komitetu Stabilności Finansowej

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o SKOK-ach

napływającymi argumentami wskazującymi na ryzyko ich niekonstytucyjności. "Prezydent podjął decyzję o podpisaniu ustawy ze względu na pozytywne skutki, jakie niesie ona dla bezpieczeństwa pieniędzy wielu polskich rodzin oraz dla stabilności krajowego systemu finansowego. W kancelarii nadal trwają

Prezydent chce, by 25-lecie przełomu 89 r. promowało Polskę za granicą

"To jest najważniejsza rocznica w ciągu ostatnich 25 lat. Nie było od 350 lat, mniej więcej tak wyliczyliśmy, tak pełnego sukcesu ćwierćwiecza" - mówił w środę dziennikarzom szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski. "Naszym celem przy okazji tego 25-lecia jest zrobienie wielkiej

Komisja przeciw wykreśleniu dróg rowerowych z katalogu celów publicznych

dolegliwa forma jak ustanowienie celu publicznego i wywłaszczanie było potrzebne dla realizacji tych celów (...) Rola właściciela gruntu jest znacząco osłabiona" - przekonywała. Minister w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński wyjaśnił, że zaproponowany w ustawie przepis pozwoli na "efektywną

"Prezydent podjął decyzję w imię odpowiedzialności, a nie, by zdobyć poklask"

zwolenników zmian. Prezydent podjął decyzję w imię odpowiedzialności, a nie po to, by zdobywać poklask - mówiła w "Poranku Radia TOK FM" Irena Wóycicka z Kancelarii Prezydenta. Bronisław Komorowski zdecydował się na skierowanie ustawy do TK, bo "uważa, że ingerencja rządu w OFE jest zbyt daleko

Prezydent podpisał ustawę o SKOK-ach

W komunikacie Kancelarii Prezydenta napisano, że celem ustawy jest m.in. wprowadzenie nadzoru państwowego nad kasami i Kasą Krajową. Kompetencje Kasy Krajowej w tym zakresie przejmie Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Zgodnie z ustawą nadzór KNF obejmie też czynności związane z tworzeniem kas

Japończycy nam ufają i może kupią naszą wieprzowinę

Artur Kiełbasiński: W konstytucji nie ma uprawnień prezydenta związanych z polityką gospodarczą. Ale w wizytach zagranicznych Bronisława Komorowskiego biorą udział liczni przedsiębiorcy, tak jak w ubiegłym tygodniu w Japonii. Po co? Olgierd Dziekoński: Przypomnę, że w gabinecie Billa Clintona

Prezydent podpisał nowelizację Prawa lotniczego

Parlament zakończył prace nad nowelizacją ustawy 5 sierpnia. Nowe przepisy wejdą w życie 1 października. Według noweli firmy lotnicze nie będą mogły uwzględniać kar w kosztach działania; nie będą więc mogły rekompensować sobie poniesionych wydatków z nich wynikających, np. przez podniesienie opłat

Andrzej Duda w poniedziałek pokaże projekt ustawy o wieku emerytalnym

, po kolei, ale będą i jeszcze ten Sejm będzie mógł się nimi zająć - poinformował prezydent w piątek. Na początku sierpnia w wywiadzie dla PAP Duda dopytywany, czy w projekcie ustawy dotyczącym obniżenia wieku emerytalnego znajdzie się zapis o 40-letnim okresie składkowym, odparł, że trwa dyskusja na

Polska organizuje Trójkąt Weimarski nt. reindustrializacji Europy

administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Kancelaria Prezydenta planuje rozmowy na temat współpracy państw Trójkąta Weimarskiego w przemyśle zbrojeniowym, w sektorze energetycznym, badań naukowych i innowacji oraz w zakresie rozwoju infrastruktury i technologii mobilnych. "Warto byłoby, aby Trójkąt

Prezydent: Matki mogą wyłudzać jeszcze rok

zabrał się do uszczelniania systemu. Ministerstwo Pracy przyznaje wprost, że "jednym z powodów nowelizacji obecnych przepisów o zasiłku macierzyńskim, które czekają na podpis prezydenta, było zablokowanie możliwości wyłudzania od ZUS bardzo wysokiego zasiłku macierzyńskiego". Od listopada

Prezydent podpisał ustawę, która ma zwiększyć odzysk elektrośmieci

Zgodnie z ustawą dystrybutor będzie zobowiązany do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu przy kupnie bądź dostawie nowego, jeżeli sprzęt ten pełnił taką samą funkcję. Chodzi np. o sytuację, kiedy kupujemy nową pralkę czy lodówkę. Dostawca dostarczając nam nowy sprzęt, będzie musiał zabrać stary. Wc

Prezydent podpisał nowelę ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Według szacunków Ministerstwa Gospodarki, które przygotowało zmianę przepisów, nowelizacja pozwoli przedsiębiorcom zaoszczędzić ok. 70 mln zł rocznie. Regulacja przewiduje, że przedsiębiorca wprowadzający na polski rynek towar - znajdujący się w już obrocie w Unii Europejskiej - nie będzie musiał z

Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej

Obecnie obowiązująca ustawa wygasa z końcem 2016 r., jednak już 31 grudnia 2015 r. kończą się uprawnienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do wydawania świadectw efektywności energetycznej podmiotom, które wygrały przetargi na zasadach starej ustawy. Oznacza to, że po Nowym Roku prezes URE nie mó

Jest nowa ustawa. Będzie można ścigać nadużycia na rynku energii

Sejm znowelizował Prawo energetyczne 11 września br. Zmiany umożliwią stosowanie w Polsce unijnego rozporządzenia z 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii. Głównym celem rozporządzenia jest zwalczanie nadużyć na hurtowym rynku energii. Kwestie przejrzystości rynku h

Szczerski: Polska i Wlk. Brytania za przedłużeniem sankcji wobec Rosji

W czwartek przed południem prezydent Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim składającego wizytę w Warszawie brytyjskiego premiera Dawida Camerona. O przebiegu spotkania poinformował dziennikarzy prezydencki minister. Krzysztof Szczerski powiedział, że obaj politycy rozmawiali m.in. o kwestiach

"Rz": Hazard i ekspertyzy dla zabytków

poszczególnych pomników historii, czyli specjalnej rangi zabytków, wpisanych na listę prowadzoną przez prezydenta. Są na niej 43 obiekty, m.in. Biskupin, Grunwald, warszawski Trakt Królewski, wrocławska Hala Stulecia, Kazimierz Dolny, Zamość. Jak mówi Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta, trwają analizy w

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014

Zgodnie z uchwalonym w grudniu przez Sejm budżetem na 2014 r. deficyt w bieżącym roku ma nie przekroczyć 47 mld 655 mln 145 tys. Budżet przewiduje, że dochody państwa wyniosą 276 mld 982 mln 224 tys. zł, a wydatki nie będą wyższe niż 324 mld 637 mln 369 tys. zł. Przygotowując projekt budżetu rząd z

"Rzeczpospolita": Mniej dyktatu fiskusa

Gdy przepisy są niejasne fiskus i sądy mają rozstrzygać na korzyść podatnika. Nie będzie też można w nieskończoność przedłużać postępowań podatkowych. Szacuje się, że zmiany mogą nie tylko ułatwić życie podatnikom, ale i przynieść skarbówce oszczędności, oceniane na 537-708 mln zł rocznie. Byłby to

Włoski pałac prezydencki najbardziej kosztowny na świecie. Co z nim począć?

kryzysem finansów publicznych oraz wyrzeczeniami, których oczekuje się od wszystkich obywateli. Uwagi, że utrzymanie Kwirynału kosztuje astronomiczne sumy, odpierane są oficjalnymi zapewnieniami kancelarii prezydenta, że sumy te są "zasadniczo zgodne" z wydatkami innych państw. Roczna pensja

"DGP": Obywatele mają zaciskać pasa, państwo nie chce

Prezydenta chce o 9 mln zł więcej, co ma pokryć zwiększanie się wydatków na m.in. odznaczenia. Oszczędzać w przyszłym roku zamierzają Kancelaria Sejmu, która planuje zmniejszenie wydatków o 18 mln zł, i Kancelaria Senatu - ok. 10 mln zł oszczędności w stosunku do ubiegłorocznego budżetu. Mniej pieniędzy (1,5

Prezydent podpisał ustawę o dostępie do "martwych kont"

Projekt ustawy był inicjatywą legislacyjną Senatu. Jej podstawowym celem było uregulowanie problematyki rachunków nieaktywnych - tzw. "rachunków uśpionych". Nowela miała spowodować, jak głosi uzasadnienie, "określenie wpływu śmierci posiadacza rachunku bankowego na zawartą umowę rachu

Likwidacja OFE? Prezydent uważa, że to "wyraźny regres"

Prezydent jest zdania, że wprowadzenie wielofilarowego systemu emerytalnego w Polsce, również z udziałem tej części kapitałowej, jest bardzo słuszne, bardzo nowoczesne i wszelkie istotne zmiany w tej dziedzinie byłyby niewątpliwym regresem. Tak powiedziała Irena Wóycicka w "Salonie politycznym

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

kancelaria prezydenta

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - organ pomocniczy zapewniający realizację konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Działa na podstawie art. 143 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997. Prezydent RP nadaje Kancelarii statut oraz powołuje i odwołuje jej szefa. Na podstawie statutu Kancelaria: wykonuje zadania związane z kompetencjami Prezydenta, działa zgodnie z

więcej o kancelaria prezydenta na pl.wikipedia.org

Bestsellery