kampanii efektywnościowych

Byli członkowie zarządu PGNiG: Wniosek o brak absolutorium jest pozamerytoryczny

zarządu przedstawione dziennikarzom na ponad tydzień przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy to próba uwiarygodnienia i uzasadnienia własnej decyzji oraz element kampanii medialnej przeciwko byłemu zarządowi. Ten fakt zmusza nas do odniesienia się do zarzutów zarządu PGNiG SA oraz przedstawienia i