kalendarzowym urlopy

Urlopy dla rodziców. Ile wynoszą i czym się od siebie różnią?

Urlopy dla rodziców. Rodzice nowo narodzonego dziecka mogą się dzielić zarówno urlopem macierzyńskim, jak i rodzicielskim, a ojcowie mają prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego.

Zmiany w kodeksie pracy. Co się należy zwalnianym pracownikom? Co z urlopami?

Możliwość likwidacji funduszu socjalnego, zmiany w urlopach i mniejsze odprawy. Oto rządowe zmiany w kodeksie pracy.

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

Jest jedna choroba, która pozwala być na zasiłku tak długo jak w trakcie ciąży

, emerytury, pobierania zasiłku lub świadczenia emerytalnego, bycia zarejestrowanym jako osoba bezrobotna, otrzymywania zasiłku stałego z ośrodka pomocy społecznej, przebywania na urlopie wychowawczym. Podlegają mu też dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, uczniowie i studenci &ndash

MRPiPS: Liczba korzystających z urlopów rodzicielskich wzrosła r/r o 22,5 tys.

mają czas na jego wykorzystanie aż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Pracodawca nie może odmówić rodzicowi urlopu, ani zwolnić go w jego trakcie" - czytamy w komunikacie. Aż 39,5 tys. ojców skorzystało natomiast w I kw. br. z przysługującego im urlopu

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

Urlopy, zasiłki, ochrona przed zwolnieniem - co przysługuje mamom i kobietom w ciąży?

skorzystać z wyżej wymienionych przywilejów, niezbędne jest zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę oraz dokument tożsamości. Czytaj też: Jak dostać 500 plus? Koniec z kryterium dochodowym  Urlop macierzyński Do płatnego urlopu macierzyńskiego mają prawo kobiety, które w dniu porodu były objęte

Prezydent podpisał nowelę znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat w PPK

kapitałowych" - czytamy w informacji. Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadza ustawa jest zniesienie limitu 30-krotności podstawy wpłat w PPK. Ponadto ustawa zawiera zamiany, które m.in.: - rozszerzają katalog osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy o PPK, o osoby przebywające na urlopach

Prawo pracy. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

Prawo pracy. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu?

decyduje pracodawca Urlop, niezależnie od tego, czy przysługuje w wymiarze 20 czy 26 dni, na wniosek pracownika może być podzielony na części. Trzeba jednak pamiętać, że przynajmniej jedna jego część powinna trwać nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych. W kodeksie pracy jest zapisane, że

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi

pierwszej pracy  Warto pamiętać, że urlop należy się także świeżo upieczonym pracownikom. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, prawo do urlopu uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy. Urlop w pierwszym roku kalendarzowym pracy jest więc nabywany okresowo z upływem każdego miesiąca. Urlop

Komu należy się 13. pensja?

Komu należy się 13. pensja?

trzynastkę, trzeba przepracować cały rok kalendarzowy u danego pracodawcy (nie sumują się okresy u kilku pracodawców). Kluczowe pytanie, co to znaczy „trzeba przepracować”? Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego oraz opinią Ministerstwa Pracy „przepracowanie” należy rozumieć jako

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi PMI w strefie euro

. "Zakładamy, że w części słabe dane grudniowe wynikały z kumulacji urlopów w okresie świątecznym i silniejszym niż sezonowy efektem ograniczenia produkcji. Jednocześnie jednak, przy utrzymujących się słabszych perspektywach wzrostu nie sądzimy, aby skala tego ożywienia okazała się silniejsza wobec

Strajk nauczycieli. Rodzicu, sprawdź, czy przysługuje ci wolne na opiekę nad dzieckiem lub zasiłek z ZUS

Strajk nauczycieli. Rodzicu, sprawdź, czy przysługuje ci wolne na opiekę nad dzieckiem lub zasiłek z ZUS

kalendarzowych. To oznacza, że jeśli strajk zostanie nagle przerwany, dzieci będą mogły wrócić do szkoły, a rodzice nadal będą na urlopie i stracą dni wolne na planowane wakacje. Czytaj też: Nie tylko pracownicze plany kapitałowe. Poważne zmiany w prawie pracy Bezpłatny urlop lub opieka nad dzieckiem Dlatego

"Tarcza finansowa''. Małe firmy szturmują banki - kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek? Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

"Tarcza finansowa''. Małe firmy szturmują banki - kto pierwszy, ten lepszy. Jak złożyć wniosek? Kiedy nie trzeba zwracać pieniędzy?

pracowników bierze się pod uwagę osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale nie uwzględnia się osób na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Z kolei na potrzeby obliczenia kwoty przysługującej subwencji pracownikiem jest

Praca po urlopie macierzyńskim. Co gwarantuje kodeks pracy?

Praca po urlopie macierzyńskim. Co gwarantuje kodeks pracy?

łącznie. Wolne na opiekę i urlop wychowawczy Rodzice dzieci do 14. roku życia mogą otrzymać także wolne na opiekę nad pociechą. Pracownikom (dni wolne należą się także ojcom) wychowującym dzieci przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

zasiłek macierzyński przez 52 tygodnie (w tym 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego). Przy dwójce dzieci jest to już 65 tygodni. Kobieta, która prowadzi działalność, ma prawo do zasiłku pod warunkiem, że podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Konieczne też jest

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

Prawnicy czytelnikom odc. 19. Czy współwłaściciele spółki są zwolnieni z płacenia składek ZUS?

. Wśród nich można wymienić przykładowo: polecenie wykonywania pracy zdalnej, powierzenie wykonywania innej pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy kalendarzowych, udzielenie pracownikowi zaległego urlopu czy odbiór przez pracownika czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych. Wreszcie

Niepełnosprawny pracownik. Co musi mu zapewnić pracodawca?

Niepełnosprawny pracownik. Co musi mu zapewnić pracodawca?

zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje też dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Takie prawo przysługuje pod warunkiem, że pracownik przepracuje rok od dnia zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Prawo do

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

Prawnicy czytelnikom, odc. 15. Od kwietnia firma obniżyła pensje o 20 proc. W jakiej wysokości dostanę zasiłek z ZUS?

się DZIESIĄTY odcinek: Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki? Pod tym linkiem znajduje się JEDENASTY odcinek: Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu? Pod tym linkiem znajduje się DWUNASTY odcinek: Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu Pod tym linkiem

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Produkcja sprzedana przemysłu odnotowała drugi w tym roku spadek w ujęciu rocznym w sierpniu. Choć ekonomiści tłumaczą zaskakująco słaby wynik po części efektami kalendarzowymi, obawiają się, że polski przemysł zaczął już wyraźniej odczuwać skutki spowolnienia

Dynamika wzrostu PKB w III kw. br. może być zbliżona do II kw. wg analityków

rozszerzeniu programu 500+ " - ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki "W lipcu powszechnie oczekiwano solidnego odbicia produkcji po bardzo słabych danych czerwcowych z uwagi na odwrócenie wpływu efektów kalendarzowych. W czerwcu aż dwa dni robocze mniej oraz kumulacja urlopów w okresie

Wzrost PKB w IV kw. 2019 mógł spowolnić nawet do 3,5% r/r wg analityków

sektor przemysłowy w I kw. br. może przynieść pewną poprawę lub być zbliżony do wyników z ostatniego kwartału 2019 rok. Niektórzy oceniają, biorąc pod uwagę układ efektów kalendarzowych i efektów bazy, że w styczniu dynamika produkcji sprzedanej przemysłu może obniżyć się w kierunku 0% r/r. Według

Szkoły i przedszkola zamykane z powodu koronawirusa. Jakie prawa przysługują rodzicom?

Szkoły i przedszkola zamykane z powodu koronawirusa. Jakie prawa przysługują rodzicom?

jego wypłatę. Zobacz także: Kiedy można wziąć urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go odmówić? Jak ubiegać się o zasiłek opiekuńczy? Jeżeli rodzic jest zatrudniony na umowę o pracę, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą – przynosi go do

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB sięgnie ok. 3% w I kw. wg analityków

oczekiwano. Czynnikiem obniżającym dynamikę produkcji w styczniu był negatywny efekt kalendarzowy (jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem). Analitycy wskazują, że nadal utrzymuje się dobra koniunktura w branżach eksportowych. Niektórzy sądzą, że perspektywy aktywności w sektorze przemysłowym

Prawnicy czytelnikom odc. 7. Prowadzę salę zabaw. Mogę organizować urodziny?

łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku

Przywileje i ochrona kobiet w ciąży. Co przysługuje przyszłej matce według prawa pracy?

wynagrodzenia. Jeżeli nie jest w stanie zaoferować jej stanowiska dozwolonego kobietom w ciąży, wtedy zostaje ona zwolniona z obowiązku wykonywania pracy z zachowaniem wynagrodzenia. W dniu porodu kobieta automatycznie rozpoczyna urlop macierzyński, który trwa 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

Warszawa, 18.07.2019 (ISBnews) - Czerwcowe dane o produkcji przemysłowej znalazły się zdecydowanie poniżej oczekiwań rynkowych m.in. głównie z uwagi na efekty kalendarzowe i zanotowały najgorszy wynik od lipca 2016. Większość analityków wskazuje na możliwość ryzyka rewizji prognoz wzrostu

Prawnicy czytelnikom, odc. 13. Czy umorzenie składki na ZUS oznacza niższą emeryturę?

się DZIESIĄTY odcinek: Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki? Pod tym linkiem znajduje się JEDENASTY odcinek: Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu? Pod tym linkiem znajduje się DWUNASTY odcinek: Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu Na pytania

Rośnie popularność pracy z domu. Dla kogo to dobra opcja?

kalendarzowym, przechodzą na następny rok, ale trzeba je wykorzystać najpóźniej do 30 września. Liczba dni urlopu zależy od stażu pracy. Osobom zatrudnionych krócej niż 10 lat przysługuje 20 dni wolnego. Wszystkim pozostałym – 26 dni. Zatrudnionym, którzy nie przepracowali jeszcze roku na etacie

Twoja emerytura może być wyższa o 200, 300, a nawet 400 zł. Wystąp do ZUS o wyliczenie kapitału początkowego

. starych zasadach i dodatkowo wciąż pracujące mogą przeliczać świadczenie po zakończeniu każdego kwartału. Polacy z nowymi emeryturami mogą występować o przeliczenie nie wcześniej niż po upływie roku kalendarzowego lub ustaniu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, czyli gdy zakończyli pracę na emeryturze

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

grudniem ub.r. Na wyniki produkcji przemysłowej w styczniu ub. r. miały wpływ m.in. efekty kalendarzowe - większa o 2 liczba dni roboczych wobec grudnia ub. r. Część analityków wskazuje, że pomimo silniejsze spowolnienie w strefie euro i Niemczech wzrost produkcji w styczniu był wspierany przez wysokie

Prawnicy czytelnikom, odc. 14. Jestem w ciąży. Czy pracodawca w czasie pandemii może obniżyć mi pensję?

się DZIESIĄTY odcinek: Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki? Pod tym linkiem znajduje się JEDENASTY odcinek: Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu? Pod tym linkiem znajduje się DWUNASTY odcinek: Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu Pod tym linkiem

Dodatki i wsparcie finansowe na dzieci. Sprawdź, komu przysługują i jak się o nie starać

Becikowe 1000 zł wypłacane jednorazowo, ale nie wszystkim rodzicom – dostaną je tylko ci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie. Pod uwagę bierze się dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym i dzieli się przez liczbę osób w rodzinie, w tym

Prawnicy czytelnikom, odc. 3. Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci?

czas choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną za pierwsze 33 dni niezdolności pracownika do pracy w danym roku kalendarzowym. W przypadku pracowników powyżej 50. roku życia pracodawca wypłaca wynagrodzenie jedynie za pierwsze 14 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym. Po

TGE uruchomi program poprawy płynności od 1 lutego 2019 r.

zmienność cen transakcyjnych mechanizm widełek statycznych i dynamicznych oraz możliwość skorzystania ze zwiększonej ilości przyznanych dni urlopu od animacji. Wydaje się, że zamierzony cel został wspólnie osiągnięty i jest wyrazem osiągniętego konsensusu w zasadniczych kwestiach" – powiedział

Pieniądze dla opiekunów. Opiekunowie podzieleni i niedocenieni

września następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych za dochód opiekuna uważa się dochód następujących członków jego rodziny: małżonka, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostających na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Lipcowe dane dotyczące wzrostu płac znalazły się znacząco powyżej konsensusu, na co wpływ miały   efekty kalendarzowe oraz brak przestojów w pracach z uwagi na wysoką temperaturę w czerwcu. Dane o zatrudnieniu wykazały w ujęciu miesięcznym

"DGP": PIP: zaległy urlop w 2012 trzeba wykorzystać do końca marca

jak obecnie marca - następnego roku. Zdaniem gazety, problem w tym, że ustawa nie zawiera przepisów przejściowych. A pracownicy nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego 1 stycznia danego roku kalendarzowego. 1 stycznia 2011 roku obowiązywał przepis, że urlopu niewykorzystanego udziela się do końca

Podwyższ sobie emeryturę z ZUS o kilkaset złotych. Ile można dorobić? Jak wyliczyć kapitał początkowy? Kiedy przejść na emeryturę?

. Osoby z nowymi emeryturami mogą się starać o przeliczenie nie wcześniej niż po ustaniu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego , czyli po zakończeniu pracy na emeryturze. Gdy występują o nie po raz kolejny, mogą to zrobić w następnym roku kalendarzowym. Jeśli ktoś wystąpił o przeliczenie, np. w

Co się należy pracującym studentom?

czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Student w pracy. Umowa bez składek W większości praca podejmowana przez studentów wykonywana jest w ramach umowy-zlecenia. Jeżeli student nie ma ukończonych 26 lat, to w przypadku takiej umowy nie podlega w ogóle zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych i

Nauczycielskie przywileje i emerytury

postanowiła się z nich wycofać. Dotyczyły m.in. likwidacji dodatku wiejskiego i mieszkaniowego. Urlop dla poratowania zdrowia W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują dotychczasowe zasady i nauczyciele wciąż będą mogli korzystać z przysługujących im przywilejów, dodatków i uprawnień m.in. urlopu dla poratowania

Prawnicy Czytelnikom odc. 10. Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki?

mikroprzedsiębiorcy pracownikami są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych oraz zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Zatrudnienie, które stanowi podstawę

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

kalendarzowego terminu Świąt Wielkiej Nocy. W kwietniu br. święta przypadały w II poł. kwietnia, podczas gdy w 2018 r. kumulacja zakupów świątecznych przypadała na marzec. Taki układ skutkował silną zmiennością wyników sprzedaży żywności oraz w supermarketach i dyskontach, co w kwietniu „sztucznie"

Praca w nadgodzinach. Na jakich zasadach i z jakim wynagrodzeniem?

(w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy) albo w umowie o pracę może ustalić wyższy limit nadgodzin – maksymalnie jednak 416 godzin w roku kalendarzowym.  Zobacz także: Prawo pracy. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu? Co w zamian za nadgodziny? Za pracę w

"Nie oddam cię do przytułku". Jak łączyć pracę i własne życie z opieką nad bliskim, który wymaga stałej pomocy?

tego, nad kim jest roztoczona opieka. I tak: 60 dni w roku przysługuje na opiekę nad dzieckiem (zarówno w wieku do ośmiu lat, jak i chorym w wieku do 14 lat); 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opiekujemy się pozostałymi członkami rodziny. Uwaga! Gdy opiekujemy się i dzieckiem, i chorym dorosłym

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

spadku dynamiki produkcji w maju. Lepszy majowy wynik wynikał zarówno z dużo silniejszego wzrostu produkcji w ujęciu danych oczyszczonych z wahań sezonowych, jak i z mniejszego negatywnego wpływu efektów kalendarzowych. W majowej prognozie przeszacowaliśmy skalę negatywnego wpływu kumulacji urlopów na

Polsce potrzeba więcej dzieci. Startujemy z zapaści. Efekty zmian będą widoczne za 5 lat?

Kancelarii Prezydenta RP proponuje, aby ujednolicić niektóre zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, wprowadzając możliwość skorzystania z nich w ośmiu częściach do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy szósty rok życia. Niech rodzice sami decydują, kiedy ta przerwa w pracy

Prawnicy czytelnikom odc. 18. Czy rząd planuje zmiany w odprawach emerytalnych w swoich "tarczach"?

DZIESIĄTY odcinek: Subwencja PFR dla mikrofirm? Jakie są warunki? Pod tym linkiem znajduje się JEDENASTY odcinek: Co będzie, gdy nie zapłacę czesnego w prywatnym przedszkolu? Pod tym linkiem znajduje się DWUNASTY odcinek: Szef za trzy dni pracy zdalnej zabiera mi dzień urlopu Pod tym linkiem znajduje

Dane za lipiec sugerują spowolnienie wzrostu PKB w III kw. wg analityków

komunikatu. Stabilizacji stóp procentowych spodziewamy się co najmniej do końca 2019 r. " - główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. "Wzrost dynamiki produkcji przemysłu w lipcu związany jest w dużej mierze z poprawą efektów kalendarzowych – wpływ liczby dni roboczych w ujęciu r/r

"DGP" Z projektu ustawy deregulacyjnej znikają kolejne ułatwienia

dokumentów papierowych przez elektroniczne. Nie poprowadzimy więc np. elektronicznej dokumentacji budowy - czytamy w dzienniku. Dodatkowo, z przyjętych rozwiązań można wymienić te dotyczące prawa pracy. Pracownicy będą mieć więcej czasu na wykorzystanie zaległego urlopu. Pracodawca zostanie zobowiązany do

Chcesz otrzymać świadczenie przedemerytalne? Nie zwalniaj się dobrowolnie z pracy!

) do 31 grudnia roku poprzedzającego zwolnienie z pracy (z powodu likwidacji zakładu pracy lub jego niewypłacalności). Do stażu liczą się okresy składkowe (a więc gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki) i nieskładkowe (urlop wychowawczy, studia, praca w gospodarstwie rolniczym

Emerytura przedsiębiorcy - sprawdź, jak zadbać o przyszłość

na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorców i jej wysokość wynosi 319,94 zł. Razem składki mogą wynieść więc 520,10 zł. Obniżone składki mogą płacić przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie

InPost dostarczył 16 mln przesyłek e-commerce w I-V br., liczy na dalsze wzrosty

- usługi kurierskie, które na koniec czerwca będą obchodzić swoją pierwszą rocznicę funkcjonowania na rynku w okresie styczeń - maj zanotowały wzrost na poziomie 70,6%. InPost podał, że lawinowy przyrost wolumenów usług kurierskich może spowodować, że rok kalendarzowy zakończy się zmianą na pozycji

Kto ma najwięcej urlopu w Europie? Zaskakujący lider, Polska w środku stawki

pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 1/12 okresu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Po pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia pracownik będzie nabywał prawo do kolejnych urlopów na ogólnych zasadach.

Skąd wziąć więcej dzieci? Szkodliwe pomysły rodzą się łatwo

ma, ale był za to spektakularny efekt medialny. Elastyczny urlop i większe składki Bywają jednak i dobre pomysły. Na konto sukcesów rządu PO-PSL trzeba zapisać ustawę żłobkową (teraz łatwiej otworzyć takie placówki) czy podniesienie progu dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego, tak by mógł

Kto może liczyć na wyższe świadczenie przedemerytalne po marcowej waloryzacji?

; * mieć 34 lata stażowe (kobiety) lub 39 lat (mężczyźni) do 31 grudnia roku poprzedzającego zwolnienie z pracy (z powodu likwidacji zakładu pracy lub jego niewypłacalności). Do stażu liczą się okresy składkowe (a więc gdy pracowaliśmy, a od naszej pensji były odprowadzane składki) i nieskładkowe (urlop

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

miesiącami. Ponadto fakt odmiennego układu kalendarzowego Świąt Wielkanocnych mógł dodatkowo, poprzez efekt urlopów, podbijać efekty stricte dni roboczych. Jednocześnie, szczególnie w przypadku produkcji w ujęciu danych oczyszczonych z sezonowości w kwietniu odnotowano także wyhamowanie dynamiki, co z kolei

Dane za IV sugerują spowolnienie wzrostu PKB w II kw. do 4,5-4,8% wg analityków

ub.r. (spadek produkcji – inny kalendarzowy układ Świąt Wielkanocnych i kumulacja urlopów świątecznych w różnych miesiącach pomiędzy 2017 i 2018 r.), - ponownego wzrostu wartości produkcji (w ujęciu zmian miesięcznych oczyszczonych z sezonowości) po jej korekcyjnym spadku w marcu. Skala

Przywileje zawodowe górników, nauczycieli, posłów [PORADNIK]

pracowników zatrudnionych pod ziemią oraz członków ich rodzin w wysokości ceny biletu kolejowego II klasy na trasie do 1200 km, - dodatkowy urlop wypoczynkowy (5 dni kalendarzowych po 5 latach i 8 dni po 10 latach pracy pod ziemią), - posiłek regeneracyjny. Jakie przywileje mają nauczyciele Ich obowiązki i

Dane za XII sugerują spowolnienie wzrostu PKB do 4,5-4,8% w IV kw. wg analityków

;szczególności w rafinacji ropy naftowej" - analitycy PKO Banku Polskiego. "W świetle dzisiejszej publikacji GUS, w grudniu 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) wzrosła o 2,8% r/r, a po korekcie o wpływ czynników sezonowych i kalendarzowych – o 3,1%. W horyzoncie

Zakaz handlu w niedzielę? "Sprzyja temu klimat polityczny"

w niedzielę Projekt zakłada, że handel w niedzielę jest zakazany, a w wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę dozwolony do godz. 14. Wyjątkiem są: dwie ostatnie niedziele w roku kalendarzowym przypadające przed świętami Bożego Narodzenia, ostatnia niedziela przypadającą przed świętami

Jaka emerytura dla przedsiębiorcy

W Polsce są blisko 2 miliony drobnych firm, w większości prowadzą je tzw. samozatrudnieni. To jedna z najbardziej pracowitych grup zawodowych w Polsce. Krótkie urlopy, mało zwolnień Tomasz Michałowicz, właściciel agencji PR-owej 3PR Consulting, zatrudnia osiem osób. Nie wyobraża sobie życia bez

Podwyżki dla nauczycieli, pielęgniarek i urzędników. O ile wzrosną pensje?

jako podstawa wynagrodzenia. Czy pielęgniarki dostaną za urlop albo za pracę na dwóch etatach? Do OZZPiP wpłynęło wiele pytań. Czy pracodawca może nie przyznać mi podwyżki, jeśli jestem na urlopie zdrowotnym? Pracodawca ma wybór. Może przyznać podwyżkę lub przeznaczyć środki otrzymane od NFZ dla

Sprzedaż detaliczna powoli spada, nadal istotna dla wzrostu wg analityków

wkład konsumpcji prywatnej a w efekcie spowolnienie dynamiki PKB w 2 poł. 18. Prognozujemy, że w 3kw18 wzrost PKB obniży się z 5,1%r/r do 4,6%r/r." – ekonomista ING Banku Śląskiego Jakub Rybacki. "W lipcu negatywnie na wyniki sprzedaży wpłynęły efekty kalendarzowe tj. wygaśnięcie

Dane o sprzedaży zawiodły, ale przemysł utrzymał trend wzrostowy wg analityków

być związane z wyłączeniami prądu. Na korzyść oddziaływał z kolei efekt kalendarzowy. Analitycy uważają, że pomimo słabszego wyniku sektor przemysłowy pozostaje jednak w trendzie wzrostowym. W przypadku sprzedaży detalicznej również korzystnie powinien oddziaływać efekt kalendarzowy. Według niektórych

Sierpniowe dane wskazują na mniejsze ryzyko dla wzrostu PKB wg analityków

sezonowości, czy też była efektem jednorazowych przesunięć urlopów wakacyjnych lub innych czynników. Podobnie wstępne informacje o wynikach w części działów przetwórstwa przemysłowego wskazują na dokładne odwrócenie sytuacji z lipca, tj. działy, które wtedy najsilniej wyniki produkcji obniżały (tj. działy

Jak zwiększyć swoją emeryturę

składamy wniosek o przeliczenie. Uzyskana w ten sposób kwota powiększa nam emeryturę pomostową. Wniosek o przeliczenie pomostówki można złożyć nie wcześniej niż po zakończeniu roku kalendarzowego naszego przejścia na emeryturę pomostową. Jeżeli więc odeszliśmy na pomostówkę we wrześniu 2013 r., o

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

faktycznym dziecka. Mogą się o nie ubiegać rodziny, w których dochód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 1922 zł netto na osobę. Dodatkowo rodzice biologiczni muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że matka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w dziesiątym tygodniu

Kapitał początkowy - bez wniosku ZUS go nie wyliczy

można wskazać 10 kolejnych lat kalendarzowych z całego okresu przed 1 stycznia 1999 r., a nie - jak wcześniej - tylko od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r. Aby to wyjaśnić, musimy pokazać, jak ZUS szczegółowo wylicza kapitał początkowy. Otóż za pracę przed 1999 r. ZUS wylicza nam emeryturę na tzw

Tempo wzrostu PKB może spowolnić do 3,6-4% r/r w 2019 r. wg analityków

2017 roku. Wzrost wyrównany sezonowo sięgnął 0,5% kw/kw i był najniższy od II kw. 2016 roku, potwierdzając, że polska gospodarka weszła już w fazę spowolnienia. Do pewnego stopnia wyniki IV kwartału pozostawały pod wpływem efektów kalendarzowych (dni przypadające na Boże Narodzenie skłaniały do

Jak powiększyć emeryturę? Wylicz w ZUS swój kapitał początkowy [PORADNIK]

emerytury, można wskazać 10 kolejnych lat kalendarzowych z całego okresu przed 1 stycznia 1999 r., a nie - jak wcześniej - tylko od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r. Przed rokiem (w październiku 2013 r.) kolejne przepisy zmieniły się na korzyść ubezpieczonych. Jak wyjaśnia ZUS, "zmienione

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

trwania życia ustalonego na dzień, kiedy składamy wniosek o przeliczenia. Uzyskana w ten sposób kwota powiększa nam emeryturę pomostową. Wniosek o przeliczenie pomostówki można złożyć nie wcześniej niż po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przeszliśmy na to świadczenie. Jeżeli więc odeszliśmy na

Twoja emerytura może być wyższa. Zadbaj o kapitał początkowy

można wskazać dziesięć kolejnych lat kalendarzowych z całego okresu pracy przed 1 stycznia 1999 r., a nie jak obecnie tylko od 1 stycznia 1980 r. do 31 grudnia 1998 r. O co chodzi? Aby to wyjaśnić, musimy pokazać szczegółowo, jak ZUS wylicza kapitał początkowy. Wyjaśnimy to na przykładzie. Otóż za pracę

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

świadczenia zależą już tylko od tego, ile w ciągu lat pracy sami uzbieramy. Największe powody do obaw mogą mieć kobiety. Pracują o pięć lat krócej od mężczyzn, dodatkowo tracą na urlopach wychowawczych. Mniej odłożonych składek oznacza w ich przypadku niższą emeryturę. Różnicę w wysokości emerytur między

Przegląd informacji ze spółek

urlopów i zwolnień lekarskich, wynosi 53,5%, podano także. ING Bank Śląski nie wyklucza, że w tym roku uplasuje kolejną transzę obligacji z programu o łącznej wartości 5 mld zł, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska. Grodno odnotowało wzrost przychodów o 17% r/r  do rekordowego poziomu

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

na korzystniejszych zasadach. Jak wyjaśnia nam ZUS, "zmienione przepisy mają zastosowanie w przypadku osób, które w okresie wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego pozostawały w ubezpieczeniu społecznym przez część miesięcy roku kalendarzowego". W takiej sytuacji byli

Jak się zmienią renty

postępowań. Ważne! Okresy składkowe to przede wszystkim czas twojej aktywności zawodowej, ale także np. okres czynnej służby wojskowej, prowadzenia działalności gospodarczej czy urlop macierzyński. Nieskładkowe to m.in. czas nauki w szkole wyższej, czas pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy

Nasz kapitał emerytalny

początkowy może wynieść nawet 20 tys. zł (po waloryzacji). Kapitał nie tylko od 1980 r. Na tym nie koniec zmian. Do ustalenia tzw. podstawy wymiaru kapitału początkowego (który ma wpływ na wysokość emerytury) będzie można wskazać 10 kolejnych lat kalendarzowych z całego okresu przed 1 stycznia 1999 r., a

Co ci się należy po zwolnieniu z pracy

dniu zwolnienia ze służby spełniał warunki do uzyskania świadczenia, otrzymuje: odprawę, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe oraz za niewykorzystany czas wolny od służby (nie więcej jednak niż za ostatnie trzy lata kalendarzowe), zwrot kosztów przejazdu policjanta

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

miesięcy roku kalendarzowego". W takiej sytuacji byli np. ci, którzy w trakcie roku zostali powołani do służby wojskowej, wystąpili o urlop wychowawczy czy po prostu zostali zwolnieni. Do tej pory średnia pensja takich osób była zaniżana, bo ZUS porównywał ją do przeciętnego wynagrodzenia z całego

Oszczędzaj z bankiem - lokata czy konto oszczędnościowe

kalendarzowym jest bezpłatna. Każda kolejna może słono kosztować, w zależności od oferty banku, nawet 10 zł. Dokonując częstych wypłat posiadanie konta przestanie być opłacalne, bo koszty tych operacji zjedzą wypracowany zysk. Wprowadzając tę opłatę banki starają się przyzwyczaić klientów do tego, że konto

Pięć sposobów na wyższą emeryturę [PORADNIK]

trwania życia ustalonego na dzień, kiedy składamy wniosek o przeliczenia. Uzyskana w ten sposób kwota powiększa nam emeryturę pomostową. Wniosek o przeliczenie pomostówki można złożyć nie wcześniej niż po zakończeniu roku kalendarzowego naszego przejścia na emeryturę pomostową. Jeżeli więc odeszliśmy na

Renta z ZUS - jak się o nią starać

składkowe to przede wszystkim czas aktywności zawodowej, ale także np. okres czynnej służby wojskowej, prowadzenia działalności gospodarczej czy urlop macierzyński. Nieskładkowe to m.in. czas nauki w szkole wyższej, czas pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy świadczeń rehabilitacyjnych. Wariant B

Kobiety czeka rewolucja w emeryturach. Zobacz najważniejsze zmiany

wychowawczy Pierwsza zmiana - od początku 2012 roku - dotyczy podwyższenia składek emerytalnych matkom na urlopach wychowawczych. Płacenie takich składek to obowiązek państwa. Dzięki temu kobiety nie stracą na opiece nad dziećmi i nie będą miały dodatkowo zaniżanych i tak już niskich emerytur. Jednak przez

Emerytury mundurowych: mundurowi dłużej w służbie

! Policjant (ale też np. żołnierz czy strażak) musi zostać uniewinniony albo postępowanie karne umorzone. Uwaga! Mundurowi będą mogli też wliczać do stażu 3 lata urlopu wychowawczego. A co jeżeli policjant mający 25 lat służby (ale jeszcze nie skończył 55 lat) zostanie zwolniony nie ze swojej winy - bo

Produkcja i handel det. pod wpływem czynników sezonowych wg analityków

produkcji łączymy przede wszystkim z odreagowaniem jej wysokiego wzrostu pod koniec ubiegłego roku, jak i zachęcającym do brania urlopów układzie kalendarza. Ponadto na wynikach przemysłu mogło negatywnie odznaczyć się widoczne na przełomie roku globalne osłabienie nastrojów w sektorze, zwłaszcza w

Kto straci przywileje emerytalne

r. Dopiero po tym czasie ich wiek emerytalny będzie podnoszony jak u reszty Polaków. Matki z KRUS Rząd zamierza sfinansować składki emerytalne za czas urlopu wychowawczego dla kobiet na samozatrudnieniu i podlegających pod KRUS oraz dla kobiet, które nigdzie nie pracowały, np. studentek. Podstawą

Poradnik: Skąd się bierze emerytura, co ją obniża, co powiększa, jak odkładać

odprowadzanych składek jest limitowana, aby państwo nie musiało wypłacać zbyt wysokich emerytur. Jaki jest ten limit? 30-krotność miesięcznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym. I tak jeśli ktoś w roku bieżącym zarobi więcej niż 100 tys. 770 zł brutto, to jego

Skąd się bierze emerytura, czyli emerytury ze starego systemu

dyskryminować (bo mniej zarabiają i mają przerwy w pracy związane np. z urlopami wychowawczymi). Przykład. Pani Wiesława, salowa w szpitalu, uzbierała na koncie emerytalnym 200 tys. zł. Chce odejść na emeryturę w wieku 62 lat. Według GUS 62-letnia kobieta statystycznie przeżyje jeszcze 209 miesięcy. 200 tys