kadry kierowniczej

sprawdź też:

kadry

Menedżerowie z AIG: Obetniecie premie, to odejdziemy z pracy

Piątka menedżerów z najwyższego szczebla kadry kierowniczej koncernu AIG poinformowała firmę, że jeśli należne im premie zostaną obcięte, w ramach protestu odejdą z pracy - podaje ?Wall Street Journal?

Polscy przedsiębiorcy zaskoczeni zaostrzeniem przez rząd w Kijowie zasad pracy cudzoziemców

Rada Ministrów postanowiła, że od początku maja zwiększy się liczba dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na pracę. Jego ważność zostanie ograniczona do 3 lat, a nie - jak jest obecnie - na czas trwania kontraktu. Wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrain

Bank Handlowy: D. Hussey, M. Kropidłowski i B. Sobala powołani na wiceprezesów

. Dennis Hussey rozpoczął pracę Citi w 1995 r. jako uczestnik Programu Rozwoju Kadry Kierowniczej w Wielkiej Brytanii, gdzie - zanim wstąpił na międzynarodową ścieżkę kariery - pracował w Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Następnie zajmował stanowiska kierownicze w Bankowości Detalicznej

NIK: Część wypłat dla kadry spółek Skarbu Państwa nie miało ekon. uzasadnienia

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Część wynagrodzeń, odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji dla kadry kierowniczej w skontrolowanych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-2017 nie miało ekonomicznego uzasadnienia, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Izba zwróciła także uwagę na

KPMG: Istotne zmiany z obszarów podatków, rachunkowości i prawa dla firm w 2020

również z zagadnieniami dotyczącymi przyszłości w cenach transferowych, MDR, nowoczesnymi narzędziami raportowania i pierwszego roku obowiązywania standardu MSSF 16. Eksperci KPMG przedstawili również tematy związane z odpowiedzialnością kadry kierowniczej i spółki jako podmiotu zbiorowego, a także Polską

X Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 16 stycznia 2020 r.

regulacyjne - odpowiedzialność kadry kierowniczej oraz spółki jako podmiotu zbiorowego; — Gospodarka wiedzy - ulga B+R oraz IP Box w praktyce; — Polska Strefa Inwestycji - kolejny etap wsparcia dla przedsiębiorców, podano także. Udział w Kongresie KPMG jest bezpłatny. Zgłoszenia należy

Ciech: Zatwierdzony został trzyletni program motywacyjny dla kadry menadżerskiej

Grupy Ciech z osiągnięciem celów zapisanych w strategii na lata 2019-2021. Dodatkowe cele to motywowanie kadry menadżerskiej do działań ukierunkowanych na dalszy rozwój grupy po 2021 roku, a także profesjonalizacja zarządzania i utrzymanie kluczowej kadry kierowniczej Grupy Ciech. W konsekwencji plan

PG Silesia: Funkcjonowanie bez czeskiej kadry może sparaliżować kopalnię

, dyrekcji i kluczowych kierowników może zostać sparaliżowane, a to może odbić się na jej dalszym funkcjonowaniu, podała spółka. "Rzeczywiście mamy problem. Większość kadry zarządzającej naszej kopalni to Czesi. Teraz nie mogą przyjeżdżać do pracy. Staramy się jakoś funkcjonować, utrzymujemy kontakt

Sejm przyjął nowelizację ustawy o NBP, zmiany dotyczą m.in. wynagrodzeń

nie w brzmieniu nadanym art. 1, rozpatrzonej ustawy. Jak podał wcześniej Senat, ustawa umożliwia m.in. ujawnienie zarobków kadry kierowniczej i reguluje wysokość jej wynagrodzeń. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, oprócz wiceprezesów i członków zarządu NBP nie będzie mogło

Senat przyjął nowelizację ustawy o NBP, zmiany dotyczą m.in. wynagrodzeń

zarobków kadry kierowniczej i reguluje wysokość jej wynagrodzeń. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, oprócz wiceprezesów i członków zarządu NBP nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60%) wynagrodzenia prezesa NBP. Uchwała zarządu NBP dotycząca zasad wynagradzania będzie jawna i

Robyg rozpoczyna poszukiwania nowego inwestora strategicznego

zależnych. W opinii zarządu, spółka potrzebuje silnego inwestora strategicznego, który zapewni wdrażanie planów rozwoju i jej przyszły wzrost oraz ustabilizuje jej strukturę własnościową. "Zarząd spółki oraz inni kluczowi członkowie jej kadry kierowniczej rozważają również nabycie istotnego

PwC: Liczba nadużyć doświadczanych przez polskich przedsiębiorców wzrosła o 14%

kątem zwalczania oszustw i przestępczości gospodarczej" - podsumowano w komunikacie. Raport został przygotowany na podstawie analizy danych z badania, w którym wzięło udział 7228 respondentów, przede wszystkim kadry kierowniczej, ze 123 krajów, reprezentujących ponad 20 branż i sektorów

Przemysław Kania został dyrektorem generalnym Cisco w Polsce

kadry kierowniczej Cisco w Europie Wschodniej" – czytamy w komunikacie. Przemysław Kania dołączył do Cisco w 1998 roku. Od tego czasu pełnił w firmie wiele funkcji związanych ze sprzedażą rozwiązań i usług Cisco. Przez 5 ostatnich lat był dyrektorem Cisco Advanced Services

Orłowski, PwC: W negatywnym scenariuszu wzrost PKB może spaść do 0% na koniec br

, że w Polsce dojdzie do bardzo silnego spowolnienia, ale nie do głębokiej recesji" - napisał główny doradca ekonomiczny PwC. PwC przygotowało też listę siedmiu działań, które powinny podjąć kadry kierownicze, aby zminimalizować negatywne skutki obecnego kryzysu, wywołanego przez koronawirus

Cena 100 procent przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

Cena 100 procent przy zamawianiu robót budowlanych? Pamiętaj o niezbędnych warunkach!

. Teraz mam ogłosić przetarg (z kryterium 80 proc. cena i 20 proc. doświadczenie kadry kierowniczej) i mam coraz większe wątpliwości, czy takie tłumaczenie znajdzie poparcie, chociażby u kontrolujących. Czy takie stanowisko ma jakieś uzasadnienie? Odpowiedź: W przypadku robót budowlanych , gdy

Do Shell Business Operations Kraków dołączyło 250 nowych osób w I-IV 2020

. Zespół Shell Business Operations Kraków od połowy marca pracuje zdalnie - na ten model przestawiło się ponad 95% jego kadry. Biura w Shell Energy Campus pozostają otwarte w celu realizowania krytycznych potrzeb biznesowych, przy zachowaniu ścisłych rygorów sanitarnych. Przechodząc na nowe warunki pracy

KPMG: Niekontrolowane odejścia pracowników zgłasza prawie 8 na 10 firm w Polsce

zgłosiło ok 20% ankietowanych przedsiębiorstw. "Niepokojące jest jednak to, że mniejsze firmy mają trudności nie tylko z utrzymaniem, ale i pozyskaniem specjalistów oraz kadry kierowniczej. Optymistyczne jest natomiast to, że istnieją firmy, wprawdzie mniej niż 2 na 10 badanych, dla których zjawisko

MF: Krzysztof B. i Arkadiusz B. w momencie zatrzymania nie pracowali w resorcie

. był dyrektorem Krajowej Szkoły Skarbowości (KSS), czyli kuźni kadr Krajowej Administracji Skarbowej. Krzysztof B. był wicedyrektorem Departamentu Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier, podała gazeta. "W tej sprawie siedzi w areszcie też inny do niedawna wysoki urzędnik - Andrzej S

Tracy Heck zrezygnowała z funcji CFO Serinusa

procesem przekazywania nadzorowanych przez nią kwestii nowemu CFO. Spółka podjęła kroki w celu pozyskania nowej osoby na to stanowisko. "Rada dyrektorów wraz z kadrą kierowniczą składają na ręce pani Tracy Heck wyrazy głębokiej wdzięczności za jej olbrzymi wkład w rozwój firmy oraz udział w

Akcjonariusze Agory zdecydują 27 III o przyjęciu programu motywacyjnego

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Agory zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 27 marca 2020 r., o utworzeniu, przyjęciu i realizacji w spółce programu motywacyjnego dla zarządu Agory i spółek zależnych, kadry kierowniczej oraz osób

Tesco w Europie zwalnia kierowników. W Polsce ze 160 sklepów

możliwość szybszego podejmowania decyzji. Firma zatrudnia obecnie w ok. 440 sklepach, krakowskiej centrali i magazynach prawie 30 tys. osób. Zmiany mają dotyczyć pracowników kadry kierowniczej w około 160 sklepach. W tej chwili jednak nie wiadomo, ile osób zostanie zwolnionych. Jak mówi szef Tesco, cytowany

Kongsberg Automotive otworzył trzecią fabrykę w Polsce, zatrudni ok. 1 tys. osób

stanowisk produkcyjnych, jak i kadry inżynierskiej oraz kierowniczej.  Kongsberg Automotive jest wiodącym producentem komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, podnoszących jakość jazdy, dzięki czemu staje się ona bezpieczniejsza, bardziej komfortowa i przyjazna dla środowiska.  Firma na

Strata netto Torpolu wyniosła 26,71 mln zł w 2017 r. wobec zysku rok wcześniej

kontraktu tramwajowego w Oslo, odpisaniem należności od Torpol Norge w wysokości 3,8 mln zł, oraz niższej rentowności kontraktów pozyskanych w 2016 roku i zrealizowanych w 2017 roku. Ponadto, obserwuje się próby przejęcia doświadczonej kadry, co powoduje presję na wynagrodzenia kluczowej kadry inżynierskiej

ADP: 18% pracowników UE pracuje w niepełnym wymiarze godzin

automatyzacji i standaryzacji systemów rejestru czasu pracy, gdyż zaniedbania w tym zakresie mogą być szkodliwe dla firm i globalnego rynku. Optymalizacja podniesie morale zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej, wprowadzi przejrzystość i usprawni komunikację" - skomentowała HR business partner w ADP

Dekpol wybudował na Litwie fabrykę produkcyjną w ramach usług gen. wykonawstwa

prowadzenia robót poza granicami kraju konieczne było również zatrudnienie kadry technicznej na Litwie wraz z kierownikiem budowy" - podkreślił Project Manager w Dekpol Mariusz Chwalisz, cytowany w materiale. W celu prowadzenia prac budowlanych oraz sprawnego działania na Litwie konieczne było

Human Power: Ok. 30% pracowników polskich firm to osoby przemęczone, bez energii

Łódzkim oraz Akademią Leona Koźmińskiego. Ankieta dystrybuowana jest wśród pracowników i kadry zarządzającej dużych przedsiębiorstw w Polsce W tegorocznej edycji wzięły udział 2322 osoby, w tym 646 przedstawicieli kadry kierowniczej i 1 676 pracowników na innych stanowiskach.  Human Power to

GPW: Czystka na wysokich stanowiskach

To prawdopodobnie największa jednorazowa wymiana kadr na tym szczeblu od powstania GPW w 1991 r. W czwartek niespodziewanie straciło pracę nawet kilkanaście osób, głównie na kierowniczych stanowiskach. Wszystkie zostały zwolnione z obowiązku dalszego świadczenia pracy. Informację, którą uzyskaliśmy

Exact Systems: 57% zakładów motoryzacyjnych zatrudnia obywateli Ukrainy

, w których odpowiednio 59% i 43% przedstawicieli branży już rekrutuje Ukraińców. Na Słowacji odsetek ten wynosi 16%, a w Niemczech - 7%. Badanie wykazało, że 63% firm motoryzacyjnych z Polski zakłada zwiększenie liczby etatów w najbliższych miesiącach. Niemal połowa firm narzeka na brak kadry o

Rząd obniży jeszcze jeden podatek. Aż o połowę

promować akcje pracownicze. "Przewiduje się zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych (w tym programów motywacyjnych dla kadry kierowniczej) z podatku od zysków kapitałowych do określonej wysokości, pod warunkiem że akcje będą sprzedane dopiero po upływie wymaganego minimalnego okresu od ich

Samar: Ponad połowa dealerów aut deklarowała zwolnienia pracowników w kwietniu

-lakierniczych) oraz wśród kadry kierowniczej. Stosunkowo dużo firm (23% ankietowanych) planuje zwolnienia pracowników z dziale administracji" - czytamy w komunikacie. Samar zwraca uwagę, że w najbliższym czasie nieuchronne wydaje się ograniczenie zarobków pracowników. "Zaledwie 5% badanych firm

Devire: Dla 67% Polaków pochodzenie kapitału pracodawcy nie ma znaczenia

specjalistów i managerów oraz liderów organizacji. Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI we wrześniu 2019 roku. Odpowiedzi udzieliło 1517 respondentów: 46% z nich stanowili specjaliści, 29% to managerowie, 10% przedstawiciele kadry kierowniczej, 9% to osoby na stanowiskach asystenckich, a pozostałe 6

Robert Pydzik i Rafał Suchan zostali CFO segmentów Marvipolu

swoją karierę poza Marvipolem. Zarząd grupy zdecydował o reorganizacji i wzmocnieniu kadry menedżerskiej w ramach prowadzonego procesu podziału Grupy Marvipol na dwie niezależne spółki – Marvipol Development oraz British Automotive Holding. "W imieniu zarządu, pracowników oraz akcjonariuszy

Colonnade: Większość członków zarządów i RN nie zna ubezpieczeń D&O

Warszawa, 17.09.2018 (ISBnews) - W Polsce 65% członków zarządu oraz rad nadzorczych spółek deklaruje, że jakakolwiek forma zabezpieczenia firmy przed ich błędnymi decyzjami byłaby przydatna i pozwoliła im na łatwiejsze podejmowanie decyzji. Tylko 16% przedstawicieli polskich kadr

Projekt ustawy o wynagrodzeniach w NBP skierowany do drugiego czytania

działające w NBP związki zawodowe oraz przedstawicielki banku: wiceprezes Anna Trzecińska i zastępca dyrektora departamentu kadr Ewa Raczko.  Najwięcej kontrowersji wzbudziła propozycja PiS, aby wynagrodzenia dla poszczególnych kategorii stanowisk w NBP kształtował zarząd banku, "przy założeniu

Orange Polska przyjął program motywacyjny związany z kursem akcji

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Orange Polska przyjął Program Motywacyjny dla zarządu, dyrektorów wykonawczych oraz kluczowej kadry kierowniczej, w tym wybranych członków zarządów podmiotów zależnych, oparty na instrumentach pochodnych ("akcjach fantomowych"), których instrumentem

Rząd przyjął projekt ustawy o cudzoziemcach

przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz rok w przypadku pracowników odbywających staż. Po upływie tego czasu osoby te będą musiały opuścić Polskę, chyba że otrzymają zezwolenie na pobyt na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi. Aby skorzystać z przeniesienia

IMD: Polska nadal na 33. pozycji na świecie pod względem konkurencyjności

oparty jest na 340 kryteriach, wywodzących się z czterech podstawowych współczynników branych pod uwagę: wydajność gospodarcza, wydajność państwa, wydajność biznesu i infrastruktury. Badanie przeprowadzono wśród 5 400 osób kadry kierowniczej. (ISBnews)  

KPMG: Niekontrolowane odejścia problemem dla 90% firm w Polsce

Polsce pt. "Key Employer Challenges - jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?" powstał na podstawie badania przeprowadzonego w IV kwartale 2016 roku metodą CAVI i CATI wśród 161 firm działających w Polsce. Respondentami badania byli przedstawiciele zarządów oraz kadry kierowniczej

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 3,11% m/m do 783,48 pkt w X

roku i obecnie unosi się ledwo ponad historycznym minimum" - czytamy także. Wśród kadry kierowniczej wybranych spółek produkcyjnych, od wielu miesięcy panują minorowe nastroje, które we wrześniu pogorszyły się jeszcze bardziej. Odczyt PMI dla polskiego przemysłu na poziomie 45,6 pkt to najniższy

PwC: Dojrzałość digital wykazuje 44% firm w Polsce wobec 53% na świecie

przeprowadzone przez Oxford Economics na zlecenie PwC. Wzięło w nim udział 2216 osób z 53 państw, w tym 45 z Polski i 142 z regionu Europy-Środkowo- Wschodniej. Badanie przeprowadzono wśród kadry kierowniczej oraz reprezentantów działów IT zatrudnionych w firmach z różnych sektorów. (ISBnews)  

Wielton kupi 100% udziałów Lawrence David, producenta naczep z Wielkiej Brytanii

zamiarem emitenta jest kontynuowanie (wraz ze wsparciem obecnej kadry kierowniczej) działalności Lawrence David w powiązaniu ze strategią emitenta. W tym celu emitent zawarł w tym samym dniu ze sprzedającym i Lawrence David umowę wspólników, która reguluje kwestie wzajemnych stosunków i prowadzenia spraw

Saxo Bank: Globalne rynki skupiają się na Fed, Japonii i spółkach paliwowych

dyrektor, będą one o tyle istotne, że dużo wyższe ceny mogą powstrzymać EBC przed spodziewanym w grudniu dalszym luzowaniem polityki pieniężnej. Sporo wskaźników pojawi się dziś w USA: od konsumenckiego indeksu Uniwersytetu Michigan, dochodów i wydatków Amerykanów, po badającego opinie kadry

Komputronik oczekuje pozytywnego wyniku netto w III kw. r.obr. 2019/2020

uprości i zwiększy efektywność wykonywanych zadań na rzecz najważniejszych spółek z grupy. Zarząd i kadra kierownicza koncentruje się na modyfikacji strategii grupy kapitałowej emitenta na lata 2020-2024. Priorytetem jest powrót na ścieżkę stabilnego i zrównoważonego rozwoju oraz osiąganie przewidywalnych

KPMG: Prawie 1/3 firm chce skorzystać z ulgi na badania i rozwój w 2018 r.

) na grupie 100 średnich i dużych firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Na pytania odpowiadali przedstawiciele kadry kierowniczej oraz szefowie działów finansowych. Badanie zostało przeprowadzone w lipcu 2018 roku przez firmę Norstat na zlecenie KPMG. Ankietowani byli członkowie kadry

Przegląd informacji ze spółek

walnego zgromadzenia spółki, zwołanego na 27 marca 2020 r., o utworzeniu, przyjęciu i realizacji w spółce programu motywacyjnego dla zarządu Agory i spółek zależnych, kadry kierowniczej oraz osób kluczowych w spółce i spółkach zależnych, wynika z projektów uchwał na walne. Akcjonariusze

Grupa Azoty Siarkopol: Nie będzie zwolnień grupowych w spółce

takich zamiarów nie było i nie ma. I to sobie z partnerami społecznymi z Siarkopolu wyjaśniliśmy" - powiedział. Przyznał jednocześnie, że Siarkopol w Grzybowie jest w takim momencie, w jakim często bywał tj. pewnej dekoniunktury rynku siarki, ale zapewnił, że pracownicy i kadra

Szef Ski Teamu: Naszych klientów bezrobocie dotknie w niewielkim stopniu

internetowa, bo w sklepach stacjonarnych spadek sięgnął 90 proc. Zwolniliście kogoś? - Nie, ale za zgodą pracowników i przy ich pełnej akceptacji o 20 proc. obniżyliśmy wynagrodzenia (także kadrze zarządzającej), czyli weszliśmy w program "tarczy" zwany „ograniczaniem czasu pracy&rdquo

Abris Capital Partners sprzedał spółkę CheMeS funduszowi Innova Capital

staliśmy się udziałowcem w tak rozpoznawalnej spółce w sektorze etykiet, jaką jest CheMeS. Pragniemy wspomóc firmę i jej kadrę kierowniczą w dalszej realizacji ambitnych planów rozwoju na tym bardzo perspektywicznym rynku. Zarówno Embe Press, jak i CheMeS to czołowi gracze w sektorze etykiet w Polsce, o

GSK planuje otworzyć Finance Hub w Poznaniu, zatrudni 200-300 osób w 2 ciągu lat

przyjazne dla biznesu otoczenie, stabilne i przewidywalne środowisko oraz wysoką jakość usług i infrastruktury, wskazał w rozmowie z ISBnews.tv dyrektor generalny GSK Nikos Xydias. "Ale, co najważniejsze, Polska ma wysokiej jakości wykwalifikowane kadry, co możemy wykorzystać w naszej działalności w

Audyt społeczny (czyli poselski) górnictwa gotowy. Trzy główne wnioski

odejścia na emeryturę. To powoduje, że nie następuje prawidłowa rotacja kadry, również tej kadry zarządzającej i pracowników. Młodzi absolwenci szkół nie potrafią zdobyć zatrudnienia - mówił Gawęda. "Nieefektywne ściany" Jeśli chodzi o produkcję, to audytorzy stwierdzili, że w kopalniach jest

Exact Systems: Absolwenci szkół wyższych nie są przygotowani do Przemysłu 4.0

Warszawa, 13.09.2017 (ISBnews) - Najpoważniejsze bariery wdrażania zasad Przemysłu 4.0 w branży motoryzacyjnej to brak odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów (35%) oraz wystarczających kompetencji kadry w zakresie nowych technologii (23%), wynika z badania Exact Systems "Przemysł 4.0

Oracle: Tylko 26% firm w Polsce uwzględnia cyfrową transformację w strategii

; Badanie przeprowadzono wśród przedstawicieli najwyższej kadry kierowniczej z ponad 100 polskich organizacji z różnych branż. (ISBnews)

PGG: Na dobrowolne odejście z firmy decyduje się 4837 zatrudnionych

wykorzystanie kadry zarządzającej oraz dozoru średniego i wyższego szczebla, wskazała PGG. Głównym przedmiotem działalności Polskiej Grupy Górniczej jest wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego energetycznego i koksowego. Jej udziałowcami są uczestnicy koncentracji, Węglokoks oraz Towarzystwo Finansowe Silesia

P&G: Globalne korporacje konkurują o pracowników, szukając ich na uczelniach

programu, pracując zespołowo, biorąc odpowiedzialność za swoje decyzje, planując zadania w czasie. Efektem ich pracy będzie kompleksowa strategia wejścia innowacyjnej maszynki Gillette na rynek. Uczestników oceniać będzie jury złożone z wyższej kadry menedżerskiej Procter & Gamble" - wskazała Bartelak

Akcjonariusze pójdą do sądu, bo akcje spadły?

Wistilu. O przypadku Wistilu dziennik pisze w kontekście problemu ubezpieczeń kadry kierowniczej w Polsce. Na zachodzie Europy wykupywanie ubezpieczeń przez menedżerów to standard, w Polsce margines. Suma składek ubezpieczeń dla kadry kierowniczej D&O (directors and officeers) wyniosła: w Polsce - 25-30

Przegląd prasy

przez następne 25 lat --KPMG: 55% kadry kierowniczej nie wierzy w sukces rewolucji elektromobilności --Rząd przyjął nowelę Kodeksu wykroczeń dot. m.in. plagi 'drobnych' kradzieży --Famur i PFR podpisały porozumienie dot. pozyskiwania zamówień na rynku indyjskim --PIH: Ponad 84% palaczy chce

Pracodawcy RP: Menedżerowie rozwiązują konflikty aż 42% czasu swojej pracy

Warszawa, 28.01.2015 (ISBnews) - Menedżerowie poświęcają aż 42% czasu pracy na rozwiązywanie konfliktów, czyli ok. 1-2 dni każdego tygodnia pracy, podaje organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. „Co więcej, aż 20% swojego czasu pracy kadry kierownicze spędzają na czynnościach

KPMG: 1 na 9 przebadanych firm skorzystała z ulgi na prace badawczo-rozwojowe

zrealizowanego metodą wywiadu telefonicznego CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na grupie 84 średnich i dużych firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Na pytania odpowiadali przedstawiciele kadry kierowniczej oraz szefowie działów finansowych. Badanie zostało przeprowadzone w maju

Pawlak w "Rz": tylko prywatyzacja pracowniczo- menedżerska

jeśli efektem będzie zwiększenie udziału pracowników, kadry kierowniczej, także kadry naukowej we własności tego kraju, to możemy taki projekt zaakceptować. Jeżeli byłaby to tylko wyprzedaż - to nie". Zdaniem Pawlaka należy wyciągać wnioski z przeszłości, "zwłaszcza że jesteśmy bogatsi o

Kompania tnie, ale dyrektorzy nie muszą bać się zwolnienia

- powiedział nam Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy Kompanii Węglowej. Przypomniał, że w latach 2006-2007 w spółce doszło do szerokiej wymiany kadry kierowniczej, co negatywnie odbiło się na zarządzaniu kopalniami. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki odpowiedzialny za górnictwo, uważa, że opisana

Raport DB: Firmy boją się inwestować. Daleko nam do "ery pracownika"

menedżerowie nie zaobserwowali żadnych zmian. Odczyt powyżej 50 pkt oznacza, że warunki prowadzenia biznesu się poprawiają. Indeks PMI oblicza firma Markit w kilkudziesięciu krajach. Powstaje na podstawie ankiet przeprowadzanych wśród kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Menedżerowie nie wyrażają w nich swoich

Członkowie władz Robyga inwestują 'długoterminowo' w akcje spółki

tendencje związane z rozwojem działalności deweloperskiej i stanowi dobrą inwestycje na przyszłość" - podsumował przewodniczący rady nadzorczej Robyg. W maju Robyg podał, że zarząd spółki oraz inni kluczowi członkowie jej kadry kierowniczej rozważają również nabycie istotnego pakietu akcji

PwC: 57% polskich firm odwołuje się od decyzji pokontrolnych organów podatkowych

, reprezentujących kadrę kierowniczą z obszarów finansowo-podatkowych, którzy w okresie od marca do września 2019 r. wypełnili ankietę internetową. (ISBnews)

Dzień szkolnego gniewu

całego systemu. I nie pytają o zdanie ani rodziców, ani uczniów, ani nauczycieli. Protest poparł też zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, które zrzesza 5 tys. dyrektorów i liderów edukacyjnych. - Pracodawców i związkowców dzieli wiele, ale łączy obrona osiągnięć polskiej

Firmy: następny rok będzie lepszy

Ponad 40 proc. dużych przedsiębiorstw spodziewa się, że sytuacja będzie lepsza. Jeszcze we wrześniu tego zdania było niecałe 27 proc. firm. Najbardziej optymistycznie patrzą w przyszłość polscy przedsiębiorcy. Poprawy w ciągu najbliższego pół roku oczekuje 74 proc. kadry kierowniczej. To o 23 pkt

Szkolny mętlik. Zalewska wycofuje się z głównego postanowienia reformy edukacyjnej

uczyć inaczej - komentuje autor podręczników do matematyki. Przeciw likwidacji gimnazjów jest 72 proc. samorządów zrzeszonych w Związku Miast Polskich. Założenia MEN krytykuje też Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, które zrzesza ok. 5 tys. dyrektorów, liderów i urzędników

PLL LOT wykonał 388 'lotów do domu' od 15 marca do 5 kwietnia

współpracy z PKP Intercity oraz firmą autokarową Polonus możliwa była realizacja tak skomplikowanej operacji. Nie byłoby tego sukcesu bez ogromnej pracy i poświęcenia bardzo wielu osób, począwszy od tych, którzy tę akcję zaplanowali jak kadra kierownicza, ale również ogromnej rzeszy pracowników

Polisa na auto-robota. Branżę ubezpieczeniową czeka wstrząs

wysokość zależy od ryzyka. Taki scenariusz prognozuje 45 proc. kadry kierowniczej towarzystw ubezpieczeniowych. Swiss Re, szwajcarskie towarzystwo reasekuracyjne, szacuje, że elektroniczni asystenci kierowcy do 2020 r. mogą obniżyć globalną wartość ubezpieczeń komunikacyjnych o 20 mld dol. To dobra

Poczta Polska porozumiała się ze związkami w sprawie płac

wartościowania, który ma uporządkować tabele wynagrodzeń, oraz przy uzgadnianiu regulaminu wynagradzania dla kadry kierowniczej - mówi cytowany w układzie Sławomir Redmer, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

Exact Systems: Około 44% firm z motobranży chce zwiększać zatrudnienie

miesiącach tego roku, sygnały dotyczące nowych inwestycji m.in. z pola elektromobilności. Wiele wskazuje na to, że rozpędu, który nabrało automotive, w najbliższym czasie nic nie zatrzyma. Hamulcem może jednak okazać się ograniczony dostęp do wykwalifikowanej kadry, której wciąż potrzebuje wiele zakładów w

Wojciech Orzech został prezesem PKP Energetyka

, ale konsekwentnej, codziennej pracy nastawionej na stałe doskonalenie" – powiedział Orzech, cytowany w komunikacie. W najbliższych tygodniach zarząd wraz z kadrą kierowniczą rozpocznie prace nad programem rozwoju spółki, który pozwoli firmie wykorzystać jej największe atuty, w tym

Wiceprezes AIG rezygnuje z powodu redukcji płac

; poinformował, że piątka menedżerów z najwyższego szczebla kadry kierowniczej AIG zagroziła, że w ramach protestu odejdą z pracy, jeśli należne im premie zostaną obcięte. Na pomoc dla AIG amerykański rząd wydał 182 mld dolarów. Obecnie rząd posiada 80 proc. akcji AIG i jak utrzymuje, ponieważ AIG było jednym z

PwC: Zaledwie 17% banków w Polsce kupuje od fintechów produkty lub usługi

Marek Chlebicki, cytowany w komunikacie. Raport powstał na podstawie badania PwC Fintech Survey 2017 (ang. Redrawing the lines: FinTech's growing influence on Financial Services), w którym wzięło udział 1308 ankietowanych z 71 krajów. Respondentami byli przedstawiciele kadry kierowniczej banków i

Czy warto zrobić MBA?

synonimem generalnej wiedzy biznesowej. MBA to tabliczka mnożenia dla menedżera. Myślę, że to dzięki temu tytułowi mogłam pracować w Chinach i Hongkongu na stanowisku kierowniczym czy współpracować blisko z kadrami zarządzającymi największych globalnych korporacji w Polsce i za granicą. Z drugiej strony MBA

Randstad: Rotacja na rynku pracy spadła do 20% w IV kw. wobec 24% rok temu

samozatrudnione po 72% wskazań, a w przypadku przekroju zawodowego - mistrzowie/brygadziści - 86% wskazań, kadra kierownicza średniego szczebla - 80% i top management - 79%. "Jesteśmy obecnie w przełomowym momencie, jeśli chodzi o polski rynek pracy. Kluczowym zagadnieniem pozostaje to, że firmy w Polsce

Mężczyźni zatrudnieni w bankach zarabiają aż o 36 proc. więcej od kobiet

kierowniczych jest dużo więcej mężczyzn niż kobiet. Mało jest też kobiet w zarządach banków - mówi "Wyborczej" Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych. - Te różnice wynikają również z tego, że kobiety pracują w działach, które są gorzej wynagradzane. Częściej bowiem pracują w kadrach, a

W FagorMastercook strajk włoski do końca tygodnia

Związki zawodowe rozpoczęły spór zbiorowy z zarządem spółki 23 listopada. Domagały się podwyższenia wynagrodzeń o 10 proc. rocznie. - I rzeczywiście, te podwyżki zostały przyznane, tyle że dla kadry kierowniczej - mówi Lech Bąk, przewodniczący "S" w FagorMastercook. - Pracownicy produkcji

Legenda Chryslera musi oddać samochód i emeryturę

Iacocca wraz z grupą innych byłych przedstawicieli kadry kierowniczej koncernu pobierał sutą emeryturę ze specjalnego planu inwestycyjnego Chryslera, w który zainwestował kiedy był jeszcze prezesem koncernu. Jednak po ogłoszonym pod koniec kwietnia bankructwie koncernu Chrysler przestanie wypłacać

Dwa tysiące nowych miejsc pracy pod Poznaniem. W Amazonie

firmie pomoc w poszukiwaniu pracowników. - Zwłaszcza w przypadku pracowników fizycznych, o mniejszych kwalifikacjach, bo pewnie w przypadku kadry kierowniczej Amazon przeprowadzi rekrutację sam - dodaje Magdalena Morze. Jak mogłaby wyglądać pomoc PUP? Urząd może zorganizować tzw. giełdę pracy, czyli

Agencja źle wyliczyła dopłaty dla rolników. Teraz musi zabrać jednym, żeby wypłacić pozostałym

wypłaty, a reszta do marca następnego roku (zgodnie z prawem termin wypłat za dany rok mija 30 czerwca następnego roku). Wszystko się zmieniło, kiedy jesienią 2015 r. PiS przejął władzę. Nowa ekipa rozpoczęła urzędowanie od czystek kadrowych w Agencji i wymiany całej kadry kierowniczej ARiMR - od centrali

Były prezes Zurich Insurance popełnił samobójstwo

Insurance Pierre Wauthier. Jego śmierć wiązano z ostrą presją, jaka wywierana była w spółce na kadrę kierowniczą. Wauthier zostawił po sobie notatkę zaadresowaną "do tych, których może to dotyczyć". Opisał w niej zdemoralizowanie, jakiemu był poddawany, odkąd miał nad sobą nowego przełożonego

Boryszew chce w większym stopniu zintegrować grupę kapitałową

Michniuk. "Moim pierwszym priorytetem na ostatni kwartał 2016 r. są ludzie. Chciałbym zidentyfikować w tym czasie najważniejszą kadrę kierowniczą, zidentyfikować te osoby i odpowiednio je zachęcić. Pracujemy nad systemem motywacyjnym, który chcielibyśmy zdefiniować do końca roku" &ndash

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

wniosków i wykorzystywania ich do podejmowania kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji. W badaniu tym, zatytułowanym „Moving the Needle: Data Management for the Multi-Hybrid Age of IT", 82% spośród 670 przedstawicieli kadry kierowniczej wyższego szczebla podejmujących decyzje w sprawach

Wystartowały Internetowe Targi MBA

www.targimba.gazeta.pl znajdują się prezentacje programów MBA z informacjami o ofercie edukacyjnej, kadrze naukowej, zasadach rekrutacji i programach nauczania na poszczególnych uczelniach. Stronę uzupełniają poradniki i informatory, m.in. dla kogo te studia są przeznaczone, ile kosztują, jak można uzyskać

Poczta Polska porozumiała się ze związkami zawodowymi w sprawie płac

eksploatacji zostaną dochowane i nie stracą oni na wprowadzeniu tych nowych regulacji. Jesteśmy świadomi, że czeka nas jeszcze wiele pracy w ciągu najbliższych miesięcy w zespole wartościowania, który ma uporządkować tabele wynagrodzeń oraz przy uzgadnianiu Regulaminu wynagradzania dla kadry kierowniczej"

Przegląd informacji ze spółek

. 84 mln m3 gazu ziemnego. Dostawa planowana jest na 9 września, podała spółka,  Orange Polska przyjął Program Motywacyjny dla zarządu, dyrektorów wykonawczych oraz kluczowej kadry kierowniczej, w tym wybranych członków zarządów podmiotów zależnych, oparty na instrumentach pochodnych ("

Nadużycie nasze powszednie. Jak dyrektor kantuje firmę

kolegami tropi patologie w firmach. Dyrektor Rafał zbierający paragony w knajpach nie jest wyjątkiem. Kreatywni nie w tę stronę Sprawcami dokładnie połowy nadużyć w polskich firmach są pracownicy z kadry kierowniczej. Wpisywanie wycieczek z kochanką w rozliczenie z paliwa to nic nowego, metody są dużo

Uczelnie stawiają na zawody przyszłości

gdyńskimi akademiami: Marynarki Wojennej oraz Morską otworzyła kierunek technologie kosmiczne i satelitarne, na co wpływ miało ulokowanie siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. MBA ciągle w modzie Powodzeniem ciągle cieszą się studia MBA. Są one skierowane głównie do kadry menedżerskiej

Układ służb chroni PKP

bombowym związanych z ochroną bezpieczeństwa na wybranych dworcach; stworzenie procedur postępowania po uzyskaniu informacji o zagrożeniu drogą telefoniczną lub mailem, opracowanie planów ewakuacji obiektów kolejowych; szkolenia pracowników PKP oraz kadry menedżerskiej spółki; wsparcie działań

Przegląd prasy

giełdy rozstała się m.in. z osobami z kadry kierowniczej - zwolnionych zostało nawet kilkanaście osób wyższego szczebla wg gazety Puls Biznesu --Tadeusz Wesołowski - założyciel hurtowni farmaceutycznej Prosper - rozważa inwestycję w PZ Cormay --Urzędnicy pracują nad nową strategią walki z tytoniową

Chiny stwarzają więcej problemów: silny juan i ograniczenia dla firm

, co uniemożliwia zaistnienie amerykańskich firm i pomysłów w niektórych dziedzinach przemysłu. Amerykańska Izba Handlowa reprezentuje 1,2 tys. firm obecnych w Chinach. W poprzednich raportach największym problemem dla firm było znalezienie odpowiedniej kadry kierowniczej.

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

praktycznie każdym aspekcie ich codziennych zadań, - 19% uważa, że technologia jest tak wpleciona w ich życie, że staje się jego nieodłączną częścią, - globalnie ludzie spędzają średnio ponad 6,4 godz. dziennie on-line. Spośród ponad 6000 przedstawicieli kadry kierowniczej z obszarów

Deloitte: Polski PKB wzrośnie w 2009 roku o 1,5 proc.

podczas spotkania z dziennikarzami Rafał Antczak, wiceprezes Deloitte Business Consulting. "Polska jest najbardziej optymistycznie nastawionym krajem w Europie Środkowej. 74 proc. kadry kierowniczej uważa, że kondycja gospodarki w ciągu najbliższych sześciu miesięcy poprawi się, a w poprzednim

Euromoney nagrodziło BZ WBK tytułem 'Best Bank in Poland' 2. rok z rzędu

. Euromoney Awards for Excellence to jeden z najważniejszych konkursów w sektorze finansowym, wyznaczający benchmarki dla branży bankowej. Nagrody od 1992 r. przyznaje "Euromoney" - opiniotwórczy magazyn biznesowo-finansowy czytany przez najwyższą kadrę kierowniczą, regulatorów i urzędników w ponad

Deweloperzy budują za mało... luksusowo

;Trójmieście - ok. 30 tys. zł za metr. Kto kupuje tak drogie apartamenty? Steven Baxted z KPMG wyjaśnia, że kupującymi są najczęściej przedstawiciele najwyższej kadry kierowniczej, np. menedżerowie międzynarodowych korporacji, ale też prywatni przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące wolny zawód, m.in. adwokaci i

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

VMware Pata Gelsingera oraz zarządu i zespołu kierowniczego firmy. Dotychczasowe obowiązki Carla Eschenbacha przejmą inni członkowie kadry kierowniczej VMware: Maurizio Carli, Peter McKay, ray O'Farrell oraz Sanjay Poonen.   Źródło: spółka ITmagination: W ubr. osiągnęła przychody na

Ale zmiana! Wakacje nauczycieli będą krótsze

będziemy wtedy robić? Pilnować budynku? - Nauczyciele będą niezadowoleni - przewiduje Ryszard Sikora, dyrektor SP nr 36 w Krakowie, działacz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Ale jego zdaniem pomysł rządu ułatwi zarządzanie szkołami: - W czasie ferii będzie można organizować

Wielki podatek dla szefów firm uchwalony ekspresem

nadzorczej PGE wyniosły 7,6 mln zł. Spółka nie podaje, ile zarobili poszczególni członkowie zarządu. W grupie Tauron wypłaty dla kadry kierowniczej w ubiegłym roku to 9,1 mln zł (łącznie, np. z odprawami). Prezes Enei Krzysztof Zamasz zarobił 1,9 mln zł, a pozostali członkowie zarządu Dalida Gepfert - Paweł