k2-internet

Tomasz Grynkiewicz

Giełdowy K2 Internet chce zarobić na chmurze

Giełdowy K2 Internet chce zarobić na chmurze

Jesienią tego roku Oktawave, spółka zależna od grupy K2 Internet, ma zyskać rentowność. I wyjść na rynki zagraniczne

K2 Internet rekomenduje wypłatę 1 zł na akcję dywidendy

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - K2 Internet rekomenduje wypłatę kwoty 2,48 mln zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd postanowił zaproponować walnemu zgromadzeniu spółki przeniesienie z kapitału zapasowego, z części pochodzącej z zysku, kwoty w wysokości 921.624,59 zł i

Grupa K2 Internet miała 94,4 mln zł przychodów i 0,8 mln zł netto w 2016 r.

Warszawa, 27.02.2017 (ISBnews) - Grupa kapitałowa K2 Internet miała 94,4 mln zł przychodów, 1,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej, 6,0 mln zł EBITDA i 0,8 mln zł zysku netto w 2016 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.  "Emitent zastrzega, iż skonsolidowane

Grupa K2 Internet skorygowała szacunek zysku netto do 0,4 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Grupa K2 Internet szacuje zysk netto na poziomie 0,4 mln zł, EBIT na poziomie 0,7 mln zł i EBITDA w wysokości 5,5 mln zł w 2016 r., podała spółka. Wcześniej szacowano 0,8 mln zł zysku netto, 1,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej i 6 mln zł EBITDA

K2 Internet jest wybiera obecnie doradcę do pozyskiwania partnerów branżowych

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Grupa K2 Internet prowadzi proces wyboru doradcy, który będzie wspierał w ocenie i wyborze potencjalnych partnerów do dalszego rozwijania biznesów K2 w Polsce i być może za granicą, poinformował ISBnews prezes K2 Internet Tomasz Tomczyk. "Przejęcie

Zysk netto K2 Internet spadł r/r do 0,42 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 22.03.2017 (ISBnews) - K2 Internet odnotował 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 0,74 mln zł wobec 1,99 mln zł zysku rok wcześniej

K2 Internet liczy na dalszą poprawę wyników w IV kwartale

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Grupa K2 Internet liczy na dalszą poprawę wyników w IV kw. 2015 r., biorąc pod uwagę m.in. pozytywną dynamikę rynku reklamy online oraz aktualny portfel zamówień, poinformował prezes Tomasz Tomczyk. "Biorąc pod uwagę pozytywną dynamikę rynku reklamy

K2 Internet dokona przeglądu opcji strategicznych, rozważy m.in. inwestora

Warszawa, 26.11.2015 (ISBnews) - K2 Internet rozpocznie przegląd opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności, podała spółka. "Podczas przeglądu będą rozważane przez zarząd różne opcje strategiczne w odniesieniu do obszarów biznesowych grupy, w szczególności

K2 Internet kontynuuje rozmowy z inwestorami o segmencie agencyjnym i mediowym

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - K2 Internet kontynuuje rozmowy z trzema potencjalnymi inwestorami strategicznymi w zakresie segmentu agencyjnego i mediowego, podała spółka. "Na ten moment nie jest znany termin zakończenia rozmów. Jednocześnie zarząd podjął działania w zakresie przeglądu

K2 Internet szacuje ok. 1,2 mln zł straty netto po I półroczu 2016 r.

Warszawa, 08.08.2016 (ISBnews) - K2 Internet szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 40,7 mln zł, stratę z działalności operacyjnej ok. 1,3 mln zł, EBITDA ok. 1 mln zł i stratę netto ok. 1,2 mln zł po I półroczu 2016 r., podała spółka. „Emitent zastrzega, iż

K2 Internet spodziewa się pogorszenia się r/r wyników za 2016 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - K2 Internet spodziewa się znacząco niższych r/r wyników finansowych za rok 2016, podała spółka. "Biorąc pod uwagę wyniki minionego kwartału oraz informacje na temat bieżących projektów i tych przewidzianych jeszcze na czwarty kwartał 2016 r., spółka

Strata netto K2 Internet wyniosła 81 tys. zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - K2 Internet odnotował 81 tys. zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 0,14 mln zł wobec 1,08 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

K2 Internet zarekomenduje 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Zarząd K2 Internet planuje udzielenie rekomendacji walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok w kwocie 1 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd K2 Internet S.A. informuje, iż w celu realizacji polityki dywidendowej

K2 Internet szacuje 1,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w I-III kw. 2016 r.

Warszawa, 07.11.2016 (ISBnews) - Grupa K2 Internet szacuje skonsolidowane przychody w wysokości 63,6 mln zł, stratę na działalności operacyjnej 1,4 mln zł, EBITDA: 2,1 mln zł oraz stratę netto 1,3 mln zł w I-III kw. 2016 r., podała spółka. Publikacja skonsolidowanego raportu za 9 miesięcy 2016

Strata netto K2 Internet to 0,18 mln zł w II kw. 2016 wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 31.08.2016 (ISBnews) - K2 Internet odnotował 182 tys. zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2016 r. wobec 487 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła33 tys. zł wobec 300 tys. zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży

Spółka zależna K2 Internet ma umowę ramową z Frontex na świadczenie usług

Warszawa, 02.09.2016 (ISBnews) - Fabrity - spółka zależna od K2 Internet - podpisała umowę ramową z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Frontex) na świadczenie usług. Zakres współpracy dotyczy świadczenia usług programistycznych

Akcjonariusze K2 Internet zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze K2 Internet zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. „Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę …]  w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata

DM Vestor ustalił cenę docelową K2 Internet na 29,2 zł za akcję

Warszawa, 01.04.2016 (ISBnews) - Analitycy Vestor Domu Maklerskiego ustalili cenę docelową akcji K2 Internet na 29,2 zł, wynika z raportu datowanego na 1 kwietnia. Raport został sporządzony przy cenie za akcję 19,7 zł. W piątek około godziny 10:20 kurs wynosił 20,39 zł, po wzroście o 3,71

Zysk netto K2 Internet spadł r/r do 1,57 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - K2 Internet odnotowało 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 4,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,99 mln zł wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły

K2 Internet chce poprawiać marże, planuje data center w Wielkiej Brytanii

Warszawa, 23.03.2016 (ISBnews) - Grupa K2 Internet zamierza skupić się na poprawie rentowności działalności reklamowej oraz IT przy utrzymaniu stabilnego wzrostu sprzedaży, poinformował ISBnews prezes Tomasz Tomczyk. Planuje stworzenie nowego centrum danych w Wielkiej Brytanii. "W tym roku

K2 Internet zamierza utrzymać ok. 15% wzrostu przychodów operacyjnych w 2016 r.

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Grupa K2 Internet zamierza utrzymać tempo wzrostu przychodów operacyjnych na poziomie ok. 15% r/r w 2016 roku i dalej pracować nad poprawą rentowności działalności, poinformował ISBnews prezes K2 Internet Tomasz Tomczyk. "Wszystkie raporty firm

PKO Bank Polski rozstrzygnął przetarg na wybór agencji interaktywnej

PKO Bank Polski wybrał K2 Internet SA w przetargu na wybór wiodącej agencji interaktywnej. Zwycięska firma będzie świadczyć swoje usługi dla Banku i całej Grupy Kapitałowej. Umowa o współpracy pomiędzy firmami została podpisana na 3 lata. Agencja K2 Internet SA jest jedną z największych i uznanych

Od debetu do giełdy

. - Wziąłem komputer pod pachę. Przyszedłem do firmy kolegi, gdzie zająłem jeden pokój, który był akurat wolny - opowiada biznesmen. I tak powstała firma K2 Internet Provider. Młody przedsiębiorca nie miał żadnych znajomości na rynku, ba, nie wiedział nawet o internecie więcej niż przeciętny Polak. Ale

Tracimy czas na jakieś dupochrony. My przedsiębiorcy boimy się sami siebie [WYWIAD]

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński: Dolina Krzemowa w Polsce jest możliwa? Janusz Żebrowski: - Ja w nią nie wierzę. Dlaczego? - Zanim w amerykańskiej Dolinie Krzemowej powstały te wszystkie słynne firmy robiące oprogramowanie, w USA była cała masa firm produkujących sprzęt komputerowy. A jeszcze w

Strata netto Grupy K2 zmniejszyła się r/r do 1,05 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Grupa K2 Internet odnotowała 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła 1,23 mln zł wobec 1,28 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

Paweł Pasternok powołany na stanowisko członka zarządu Quercus TFI

monitorującą i analizującą media w Polsce, podano także. Był także członkiem rad nadzorczych, w tym spółki K2 Internet S.A. Od wielu lat regularnie wykłada na studiach podyplomowych, między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest akcjonariuszem Quercus TFI. Quercus TFI to pierwsze w Polsce

Grupa k2 oczekuje poprawy r/r w 2015, pokaże kierunki rozwoju pod koniec XI

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Grupa k2 oczekuje, że bieżący rok będzie lepszy niż poprzedni. Ponadto zmieni sposób raportowania przychodów, aby przejrzyście prezentować wartość swojego portfela, poinformował prezes K2 Internet Tomasz Tomczyk w rozmowie z ISBnews. Zakłada, że pod koniec

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 26 listopada  Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --MF zorganizuje przetarg odkupu obligacji w euro  --10:00: Konferencja K2 Internet nt. wyników    --10:00: Konferencja Grupy Recykl nt. wyników --10:00: Spotkanie prasowe dot. prezentacji

Kalendarium ISBnews

  CZWARTEK, 26 listopada  Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji --MF zorganizuje przetarg odkupu obligacji w euro  --10:00: Konferencja K2 Internet nt. wyników --10:30: Konferencja prasowa Związku Banków Polskich nt. raportu Amron-Sarfin i wskaźnika Pengab --10:00

Kalendarium ISBnews

; --10:00: Konferencja K2 Internet nt. wyników  --10:00: Spotkanie prasowe dot. prezentacji raportu „Sektor farmaceutyczny i MedTech" opracowanego przez Bank DNB i Deloitte --10:00: Spotkanie prasowe Avivy nt. nowego funduszu    PONIEDZIAŁEK, 30

Kalendarium ISBnews

:00: Konferencja K2 Internet nt. wyników   --10:00: Spotkanie prasowe dot. prezentacji raportu „Sektor farmaceutyczny i MedTech" opracowanego przez Bank DNB i Deloitte --10:00: Spotkanie prasowe Avivy nt. nowego funduszu   PONIEDZIAŁEK, 30 listopada

Grupa K2 jest otwarta na pozyskiwanie partnerów branżowych lub akwizycje

K2 uwzględniałaby potencjalną emisję akcji w przyszłości pod połączenia lub akwizycje. Póki co, sojusz Newnited ma rozpocząć działanie operacyjne od początku 2016 roku. K2 liczy na efekty skali ze względu na większą siłę zakupową. Grupa K2 Internet działa w obszarach marketingu, sprzedaży i

Kalendarium ISBnews

obligacji w euro  --10:00: Konferencja K2 Internet nt. wyników    --10:30: Konferencja prasowa Związku Banków Polskich nt. raportu Amron-Sarfin i wskaźnika Pengab  --10:00: Spotkanie prasowe dot. prezentacji raportu „Sektor farmaceutyczny i MedTech" 

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Orange Polska: Odwoła się od wyroku Sądu Unii Europejskiej, który podtrzymuje karę dla operatora w oryginalnej wysokości 127,6 mln euro, podała spółka.   Źródło: ISBnews K2 Internet: Grupa zamierza utrzymać tempo wzrostu przychodów operacyjnych na poziomie ok. 15% r/r w 2016 roku i dalej

Przegląd informacji ze spółek

, że nowe samoloty Boeing serii B737 wejdą do floty spółki już w przyszłym roku, poinformował członek zarządu i dyrektor generalny Enter Air Grzegorz Polaniecki. Ocenia, że w ciągu 10 lat flota polskich przewoźników powiększy się o ponad 100 samolotów. Grupa K2 Internet prowadzi proces wyboru

Przegląd prasy

zespołu budynków w Gdańsku --AC SA rekomenduje 2,7 zł na akcję dywidendy za 2016 r. --Master Pharm przedłuża negocjacje ws. zakupu podmiotu z branży farmacutycznej --Grupa K2 Internet miała 94,4 mln zł przychodów i 0,8 mln zł netto w 2016 r. --Konsorcjum Grupy Fewaterm z najtańszą ofertą za 218

Przegląd informacji ze spółek

nie podjęły decyzji o sfinalizowaniu transakcji, podała spółka.  Grupa kapitałowa K2 Internet miała 94,4 mln zł przychodów, 1,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej, 6,0 mln zł EBITDA i 0,8 mln zł zysku netto w 2016 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Konsorcjum Grupy Fewaterm

Grupa K2 chce zwiększyć marżę EBIT z przychodów operacyjnych do 10%

i wyjście za granicę. Z kolei dla spółki Fabrity oczekiwany kierunek to zachód, gdzie oczekiwane są lepsze marże. Firma realizuje pierwsze projekty w Hiszpanii. Grupa K2 Internet działa w obszarach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. (ISBnews

Kalendarium ISBnews

dane o stopie bezrobocia rejestrowanego za październik  --10:00: GUS opublikuje Biuletyn Statystyczny (m.in. dane o nowych zamówieniach publicznych)    CZWARTEK, 26 listopada  --MF zorganizuje przetarg odkupu obligacji w euro  --10:00: Konferencja K2 Internet nt

Przegląd prasy

ćwiczenia EBA potwierdzają stabilność polskiego sektora bankowego --BM Reflex: Jeśli nastąpią dalsze podwyżki cen paliw, to niższe niż w ub.tygodniu --K2 Internet kontynuuje rozmowy z inwestorami o segmencie agencyjnym i mediowym --Krajowa Izba Rozliczeniowa przedstawi trzyletnią strategię w I kw

Przegląd prasy

--Na rynku walutowym niewielkie zmiany w oczekiwaniu na decyzję Moody's --Gaz-System: Awaria na Ukrainie spowodowała ograniczenia w przesyle gazu --Kościński: MR zachęca zagranicznych inwestorów do innowacyjności w Polsce --DM Vestor obniżył wycenę K2 Internet do 21,5 zł --PZ Cormay chce

Przegląd prasy

'kupuj', obniżył wycenę do 30 zł --DM PKO BP obniżył wycenę AB do 37,1 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --K2 Internet jest wybiera obecnie doradcę do pozyskiwania partnerów branżowych --K2 Internet zamierza utrzymać ok. 15% wzrostu przychodów operacyjnych w 2016 r. --Vivid Games udostępnił Real Boxing

Przegląd informacji ze spółek

oferty 3,9-5,2 mln zł. Cenospheres Trade & Engineering (CTE) wyemitował 12 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1,2 mln zł, podała spółka. Środki pozyskane z emisji zostały w całości przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z umów pożyczek. K2 Internet

Przegląd prasy

Kania wzrósł r/r do 46,18 mln zł w 2016 r. --Zysk netto K2 Internet spadł r/r do 0,42 mln zł w 2016 r. --Zysk netto Enter Air wzrósł r/r do 50,17 mln zł w 2016 r. (ISBnews)  

Przegląd informacji ze spółek

zł Leszkowi Czarneckiemu oraz na sprzedaż takiej samej liczby akcji za taką samą kwotę spółce RB Investcom, podała spółka. K2 Internet kontynuuje rozmowy z trzema potencjalnymi inwestorami strategicznymi w zakresie segmentu agencyjnego i mediowego, podała spółka. Skala dezinwestycji w funduszach

Przegląd prasy

-off na wynik netto grupy na ok. 50 mln zł w III kw. --Strata netto Elzabu wyniosła 0,43 mln zł w III kw. 2016 r. --Zysk netto FO Dębica spadł r/r do 80,21 mln zł w I-III kw. 2016 r. --Zysk netto Kofoli spadł r/r do 138,19 mln CZK w III kw. 2016 r. --K2 Internet szacuje 1,3 mln zł

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

Green Alliance.      Źródło: Accenture BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Grupa K2 Internet: Zamierza skupić się na poprawie rentowności działalności reklamowej oraz IT przy utrzymaniu stabilnego wzrostu sprzedaży, poinformował ISBnews prezes Tomasz Tomczyk. Planuje stworzenie nowego

Przegląd prasy

najniższa w przetargu PKP PLK na przejście graniczne --Spółka zależna K2 Internet ma umowę ramową z Frontex na świadczenie usług --GDDKiA wznowi przetargi o wartości ok. 4,1 mld zł we wrześniu --Varian Medical Systems ma zgodę UOKiK na przejęcie VRT Polska --Morawiecki: Wiele firm chce część

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Fabrity - spółka zależna od K2 Internet - podpisała umowę ramową z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Frontex) na świadczenie usług. Zakres współpracy dotyczy świadczenia usług programistycznych rozwoju i utrzymania platformy

Kto zostanie przedsiębiorcą roku Ernst & Young?

W tym roku o prestiżowy tytuł ubiegać się będą: Andrzej Czernecki (HTL-Strefa), Janusz Filipiak (Comarch), Michał Kaszuba, Jacek Wojciechowicz (Centrum Badań DNA), Arkadiusz Kocemba, Dariusz Topolewski, Ryszard Zawieruszyński (Oponeo.pl), Michał Lach (K2 Internet), Piotr Mikrut (Śnieżka), Andrzej

Przegląd prasy

Development uruchomi w Koneserze hotel pod marką Moxy w systemie franczyzy --Indeks WIG20 wzrósł o 0,64% na zamknięciu w poniedziałek --K2 Internet szacuje ok. 1,2 mln zł straty netto po I półroczu 2016 r. --Alior Bank: Wszystkie warunki wezwania na akcje Banku BPH zostały spełnione --Przychody

Przegląd prasy

przygotować ustawy ws. powrotu nadzoru bankowego do NBP --Sąd skierował konsorcjum Torpolu do mediacji ws. roszczeń za Nową Łódź Farbyczną --Akcjonariusze K2 Internet zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję --Rząd przyjął projekt ustawy, by obniżyć CIT dla małych firm do 15% od 1 I 2017 --Rząd

Przegląd prasy

do co najmniej 200 mln zł --Akcjonariusze Stelmetu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za r.obr. 2015/2016 --Grupa K2 Internet skorygowała szacunek zysku netto do 0,4 mln zł w 2016 r. --Alma: Postanowienie sądu o umorzeniu sanacji nie uprawomocniło się --Sąd Najwyższy ustalił +129 mln zł

Przegląd prasy

konwergencji --Zortrax miał 37,6 mln zł przychodów i 8 mln zł zysku netto w 2015 r. --DM Vestor ustalił cenę docelową K2 Internet na 29,2 zł za akcję --Halina Dmochowska została p.o. prezesa Głównego Urzędu Statystycznego --Boruta-Zachem otworzyła linię produkcyjną biosurfaktantów za niemal 33,7 mln zł

Przegląd prasy

% badanych Polaków jest zwolennikami programu 500+ --K2 Internet chce poprawiać marże, planuje data center w Wielkiej Brytanii --BIG InfoMonitor: Indeks Zaległych Płatności Polaków wzrósł do 65,4 w marcu --PKO BP: Około 48% polskiej produkcji maszyn i urządzeń jest eksportowana --11bit Studios

Przegląd informacji ze spółek

finalnie będzie on pod tym względem "nie gorszy" od 2015 r. Grupa K2 Internet zamierza skupić się na poprawie rentowności działalności reklamowej oraz IT przy utrzymaniu stabilnego wzrostu sprzedaży, poinformował ISBnews prezes Tomasz Tomczyk. Planuje stworzenie nowego centrum danych w Wielkiej

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Unified Factory: Odnotowało 0,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews K2 Internet: Spodziewa się znacząco niższych r/r wyników finansowych za rok 2016

Przegląd prasy

. --Cena złota spadła o ok. 9% od szczytu po wyborach w USA --O dalszym spadku wartości złotego przesądzą przede wszystkim dane o PKB --Haitong Bank podniósł wycenę PZU do 32 zł, nadal rekomenduje 'kupuj' --KRD: Przeterminowane zadłużenie spółek z GPW wzrosło do 32 mln zł o 269% r/r --K2 Internet

Przegląd prasy

--K2 Internet dokona przeglądu opcji strategicznych, rozważy m.in. inwestora --BPH ma umowę z GEI FUC na maks. 2,2 mld CHF kredytu na zabezpieczenie płynności --Zysk netto Grodna wzrósł r/r do 1,71 mln zł w I poł. r.obr. 2015/2016 --Cena w ofercie publicznej Lokum Deweloper ustalona na 12 zł --ZUS

Przegląd prasy

oczekuje zakończenia I fazy badań klinicznych MPI w ciągu kilku tygodni --Ghelamco Invest przeprowadzi ofertę publiczną do 200 000 obligacji serii PPJ --K2 Internet rozmawia z inwestorami, transakcja nie w tym roku --Kruk przydzielił obligacje serii AB4 o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

ciągu najbliższych kilku tygodni, podał Synektik. K2 Internet rozmawia z potencjalnymi inwestorami, ale nie przewiduje transakcji w 2016 r. W ramach rozwoju skupi się na zmianach wewnętrznych w spółkach mediowych i agencyjnych oraz na działaniach w obszarze Oktawave, podała spółka. Kruk dokonał

Dlaczego Polska nie jest innowacyjna?

" z 23 września 2013 r.). "Jesteśmy mało innowacyjni" - diagnozuje. Gdy szef Asseco uderzył w stół, odezwał się prezes K2 Internet. W wywiadzie "Bez zaufania nie ma innowacji" (Gazeta z 14 października 2013 r.) Janusz Żebrowski stawia odmienną diagnozę. Uważa, że hamulcowymi

Przegląd prasy

. --Strata netto K2 Internet to 0,18 mln zł w II kw. 2016 wobec zysku rok wcześniej --Zysk netto Próchnika to 2,34 mln zł w I poł. 2016 r. wobec straty rok wcześniej --Zysk netto Krynicki Recykling spadł r/r do 1,44 mln zł w I poł. 2016 r. --Zysk netto Cube.ITG to 3,41 mln zł w I poł. 2016 r. wobec

Przegląd informacji ze spółek

Luksemburgu umowę franczyzy, której przedmiotem jest przystąpienie przez CPK do systemu franczyzy usług hotelarskich pod marką Moxy (Moxy Hotels), należącej do grupy Marriott International Inc., podało BBI Development. K2 Internet szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 40,7 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

o skierowaniu stron do mediacji, podała spółka. Jednocześnie sąd wyznaczył czas trwania mediacji na 3 miesiące. Akcjonariusze K2 Internet zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Noble Securities karę pieniężną w

Przegląd prasy

do 149,46 mln zł w 2015 r. --Zysk netto z dz. kontyn. Impexmetalu wzrósł r/r do 139,61 mln zł w 2015 r. --Strata netto Rank Progress zmniejszyła się r/r do 50,81 mln zł w 2015 r. --K2 Internet zarekomenduje 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r. --Zysk netto TIM wyniósł 4,99 mln zł w 2015

Przegląd informacji ze spółek

. wobec 22,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zakłady Mięsne Kania (ZM Kania) odnotowały 46,18 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 41,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. K2 Internet odnotował 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego

Przegląd informacji ze spółek

w roku obrotowym 2015/2016 (rozpoczynającym się 1 października 2015 r. i zakończonym 30 września 2016 r.) , podała spółka. Grupa K2 Internet szacuje zysk netto na poziomie 0,4 mln zł, EBIT na poziomie 0,7 mln zł i EBITDA w wysokości 5,5 mln zł w 2016 r., podała spółka. Wcześniej szacowano 0,8 mln

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka w raporcie. Grupa K2 Internet szacuje skonsolidowane przychody w wysokości 63,6 mln zł, stratę na działalności operacyjnej 1,4 mln zł, EBITDA: 2,1 mln zł oraz stratę netto 1,3 mln zł w I-III kw. 2016 r., podała spółka. Kofola ČeskoSlovensko a.s. zdecydowała o wypłacie części

Przegląd informacji ze spółek

. 2016 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. K2 Internet spodziewa się znacząco niższych r/r wyników finansowych za rok 2016, podała spółka. Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w październiku br. wyniosła 47,58 tys. ton wobec 47,14 tys. ton rok wcześniej

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

spółka w raporcie. Źródło: ISBnews T-Bull: Odnotował 4,83 mln zł zysku netto w 2016 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews K2 Internet: Odnotował 0,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1,57

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

jednostki dominującej w 2016 r. wobec 86,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews Grupa K2 Internet: Szacuje zysk netto na poziomie 0,4 mln zł, EBIT na poziomie 0,7 mln zł i EBITDA w wysokości 5,5 mln zł w 2016 r., podała spółka. Wcześniej szacowano 0,8 mln zł zysku

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 3,5 mln zł z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,20 zł na akcję, poinformowała spółka. K2 Internet rekomenduje wypłatę kwoty 2,48 mln zł, czyli 1 zł na akcję, podała spółka. Plaza Centers N.V. sprzedaje spółkę

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

; Źródło: ISBnews K2 Internet: Grupa kapitałowa miała 94,4 mln zł przychodów, 1,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej, 6,0 mln zł EBITDA i 0,8 mln zł zysku netto w 2016 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.   Źródło: ISBnews iFun4all: Wznowił prace nad grą "Blind'n'Bluff

Przegląd informacji ze spółek

prezentować wartość swojego portfela, poinformował prezes K2 Internet Tomasz Tomczyk w rozmowie z ISBnews. Zakłada, że pod koniec listopada zaprezentuje inwestorom perspektywy na koniec roku i kierunek, w którym grupa chce zmierzać w ciągu najbliższych trzech lat. Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 20

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

K2 Internet: Kontynuuje rozmowy z trzema potencjalnymi inwestorami strategicznymi w zakresie segmentu agencyjnego i mediowego, podała spółka.  Źródło: ISBnews OEX: Zarząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować obligacje na łączną

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

godzin premier w miesiącu.  Źródło: spółka K2 Internet: Oferta spółki zależnej Fabrity została oceniona najwyżej przez Frontex, który skierował w efekcie do niej zamówienie na kwotę 382 546,64 EUR netto. Ponadto zarząd podtrzymuje wcześniejsze oczekiwania dot. uzyskania dodatniego skonsolidowanego

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

projektowania UI/UX. Jest to pierwsza tego typu inwestycja Asseco na polskim rynku.  Źródło: ISBnews K2 Internet: Rozmawia z potencjalnymi inwestorami, ale nie przewiduje transakcji w 2016 r. W ramach rozwoju skupi się na zmianach wewnętrznych w spółkach mediowych i agencyjnych oraz na działaniach w

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

.  Źródło: ISBnews Larq: Odnotowało 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 6,96 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  Źródło: ISBnews K2 Internet: Odnotował 182 tys. zł skonsolidowanej straty netto w

Przegląd informacji ze spółek

raporcie. K2 Internet odnotował 182 tys. zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2016 r. wobec 487 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Próchnik odnotował 2,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 0,1 mln zł

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

kilkuprocentowy wzrost przychodów w lokalnej walucie r/r w II kwartale br., podał jego właściciel - Scripps Networks Interactive.   Źródło: ISBnews K2 Internet: Szacuje skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 40,7 mln zł, stratę z działalności operacyjnej ok. 1,3 mln zł, EBITDA ok. 1 mln

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

(PWPW) przyrzeczoną umowę zakupu 6,1 mln akcji Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), stanowiących 50% w kapitale zakładowym i 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka. Wartość transakcji to 75 mln zł.  Źródło: ISBnews K2 Internet: Akcjonariusze zdecydowali o

Przegląd prasy

akcję -K2 Internet rekomenduje wypłatę 1 zł na akcję dywidendy --Plaza Centers sprzedaje nieruchomość w Belgradzie za 15,9 mln euro --Akcjonariusze AAT Holding zdecydują 15 VI o niewypłacaniu dywidendy --Comarch poszukuje nowych rynków zbytu, m.in. w Ameryce Południowej i Azji --Szałamacha

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka w raporcie. Zarząd K2 Internet planuje udzielenie rekomendacji walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2015 rok w kwocie 1 zł na akcję, podała spółka. TIM odnotował 4,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

wzrosły o 24,8% r/r w III kw. 2015 r. i o 27,3% r/r w okresie I-III kw. br., podała spółka.   Źródło: ISBnews Grupa K2 Internet: Liczy na dalszą poprawę wyników w IV kw. 2015 r., biorąc pod uwagę m.in. pozytywną dynamikę rynku reklamy online oraz aktualny portfel zamówień, poinformował prezes

Przegląd prasy

--Capital Park liczy na sprzedaż Eurocentrum i Royal Wilanów w 2016 r. --K2 Internet liczy na dalszą poprawę wyników w IV kwartale --Rafako uczestniczy w przetargach o łącznej wartości około 7 mld zł --Energa: Negatywne czynniki obniżą EBITDA o mniej niż 300 mln zł w 2016 --Sieć Esotiq powiększy się o

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

informatycznymi.   Źródło: IDC BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Grupa k2: Oczekuje, że bieżący rok będzie lepszy niż poprzedni. Ponadto zmieni sposób raportowania przychodów, aby przejrzyście prezentować wartość swojego portfela, poinformował prezes K2 Internet Tomasz Tomczyk w rozmowie z ISBnews. Zakłada

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

Wonga: System Altar Contact Center wdrożony w spółce ma umożliwić lepsze zarządzanie kontaktami z klientami pożyczkodawcy i zapewni możliwość zintegrowanej obsługi za pomocą wielu kanałów, m.in. przez SMS, czat i wideo czat.  Źródło: spółka Oktawave: Spółka z Grupy K2 Internet podaje, że

Piotr Mikrut, prezes Śnieżki został "Przedsiębiorcą Roku"

i inwestowanie w najnowsze technologie chemiczne - zyskała uznanie jurorów konkurs. Mikrut nie tylko zdobył główny laur konkursu, ale zwyciężył też w kategorii "Produkcja". W kategorii "Usługi" nagrodę zgarnął Michał Lach, założyciel i szef spółki K2 Internet SA, specjalizującej

Kto dostanie biznesowego Oscara?

. Michał Lach, K2 INTERNET SA. Notowana na GPW, stworzona przez Lacha firma stała się jedną z czołowych agencji e-marketingu. Sam Lach jest zaś uważany - mimo młodego wieku - za prekursora nowoczesnych form marketingowych, wykorzystujących internet na masową skalę. Piotr Mikrut, ŚNIEŻKA SA. Pod rządami

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews Grupa K2 Internet: Odnotowała 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2016 r. wobec 1,21 mln zł straty rok

Przegląd informacji ze spółek

mniejszościowe udziały i zarządzanie nimi, poinformował członek zarządu Marcin Juszczyk. Grupa K2 Internet liczy na dalszą poprawę wyników w IV kw. 2015 r., biorąc pod uwagę m.in. pozytywną dynamikę rynku reklamy online oraz aktualny portfel zamówień, poinformował prezes Tomasz Tomczyk. Rafako uczestniczy