jsw budownictwo specjalistyczne

Backlog Mostostalu Zabrze wynosi ponad 1,3 mld zł

na aktualną wartość backlogu, miało zatrzymanie przez Jastrzębską Spółką Węglową S.A. kontraktu na rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w JSW S.A. KWK Budryk. Ze względu na recesję na rynkach światowych oraz sytuację kryzysową na rynku węgla i stali, przekładającą się na

Przegląd prasy

grupy Ciech poszerzył swoją ofertę w segmencie Agro o nową kategorię – profesjonalne nawozy specjalistyczne oferowane pod marką własną Sarplon, poinformowała spółka. Wejście w nowy i szybko rozwijający się rynek, to kolejny element realizacji strategii zakładającej m.in. dywersyfikację

Wartość backlogu Mostostalu Zabrze wynosi łącznie ponad 1,3 mld zł

-produkcyjnej (46%), projektowaniu i usługach inżynierskich (27%), konstrukcjach maszynowych (15%) oraz budownictwie ogólnym i inżynieryjnym (9%)" - czytamy w komunikacie. "W ramach rozbudowy portfela zleceń pozyskaliśmy szereg kontraktów w kluczowych dla nas sektorach przemysłu (mechanicznym

ME: Po połączeniu z KHW, PGG to silny podmiot, działający z energetyką

powołaniu PGG i połączeniu z KHW dopinamy kolejny etap, który porządkuje sytuację w tym segmencie. Pojawia się silny podmiot na tym rynku w połączeniu z koncernami energetycznymi. […] PGG pokazuje wynik pozytywny, również JSW pokazuje dodatni wynik. Udało się to przeprowadzić w dialogu społecznym