jsw budownictwo specjalistyczne

JSW liczy na uzgodnienie ceny przejęcia PBSz w ciągu kilku tygodni

, przejętej w 2017 r. przez Famur. Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie

JSW uzgodniła z Kopeksem warunki zakupu 95,01% akcji PBSz

nabycia 95,01% akcji PBSz, będącego częścią Grupy Kopex, przejętej w 2017 r. przez Famur. Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury

Famur: PBSz będzie mogło pozostać w strukturach dawnego Kopeksu

wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i

Famur pozostaje umiarkowanie optymistyczny co do sprzedaży PBSz

ofertę nabycia 95,01% akcji PBSz.  Przedmiotem działalności PBSz jest wykonawstwo specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybików), poziomych i tuneli, budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie

Mostostal Zabrze: II półrocze będzie mocniejsze sprzedażowo

". Cała akcja ofertowa spółki jest na ponad 2 mld zł, wartość kontraktów podpisanych wynosi 546 ml zł, szacowany backlog łącznie - 1,335 mld zł. Mostostal Zabrze spodziewa się także, że JSW ponownie przeprowadzi przetarg na prace modernizacyjne w KWK Budryk i "ma nadzieję na ponowne

Przegląd informacji ze spółek

listopada, podała giełda. Polnord zawarł umowę przeniesienia własności działki w Gdańsku, na której chce zbudować 60 apartamentów wakacyjnych, podała spółka. Ciech Sarzyna z grupy Ciech poszerzył swoją ofertę w segmencie Agro o nową kategorię – profesjonalne nawozy specjalistyczne oferowane

Backlog Mostostalu Zabrze wynosi ponad 1,3 mld zł

na aktualną wartość backlogu, miało zatrzymanie przez Jastrzębską Spółką Węglową S.A. kontraktu na rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w JSW S.A. KWK Budryk. Ze względu na recesję na rynkach światowych oraz sytuację kryzysową na rynku węgla i stali, przekładającą się na

Przegląd prasy

grupy Ciech poszerzył swoją ofertę w segmencie Agro o nową kategorię – profesjonalne nawozy specjalistyczne oferowane pod marką własną Sarplon, poinformowała spółka. Wejście w nowy i szybko rozwijający się rynek, to kolejny element realizacji strategii zakładającej m.in. dywersyfikację

Zysk netto Mostostalu Zabrze spadł r/r do 0,59 mln zł w IV kw. 2015 r.

Spółką Węglową S.A. kontraktu na 'Rozbudowę i modernizację Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w JSW S.A. KWK Budryk', co ostatecznie doprowadziło do zawarcia aneksu znacznie zmniejszającego zakres tej Inwestycji i w konsekwencji kończącego jej realizację" - czytamy w raporcie. W ujęciu

Wartość backlogu Mostostalu Zabrze wynosi łącznie ponad 1,3 mld zł

-produkcyjnej (46%), projektowaniu i usługach inżynierskich (27%), konstrukcjach maszynowych (15%) oraz budownictwie ogólnym i inżynieryjnym (9%)" - czytamy w komunikacie. "W ramach rozbudowy portfela zleceń pozyskaliśmy szereg kontraktów w kluczowych dla nas sektorach przemysłu (mechanicznym

ME: Po połączeniu z KHW, PGG to silny podmiot, działający z energetyką

powołaniu PGG i połączeniu z KHW dopinamy kolejny etap, który porządkuje sytuację w tym segmencie. Pojawia się silny podmiot na tym rynku w połączeniu z koncernami energetycznymi. […] PGG pokazuje wynik pozytywny, również JSW pokazuje dodatni wynik. Udało się to przeprowadzić w dialogu społecznym