jerzy bernhard

Stalprofil miał 16,65 mln zł zysku netto, 28,38 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

sprzedażowe i finansowe [...] Skonsolidowany wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej był satysfakcjonujący i wyniósł prawie 17 mln zł" - napisał prezes Jerzy Bernhard w liście załączonym do raportu rocznego. Zysk operacyjny wyniósł 28,38 mln zł wobec 41,34 mln zł zysku rok

Stalprofil miał 28,93 mln zł zysku netto, 53,14 mln zł EBITDA w 2018 r.

, Czechy, Estonia, Niemcy, Rumunia, Węgry, Łotwa i Litwa" - wskazał prezes Jerzy Bernhard w liście załączonym do raportu rocznego. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 19,95 mln zł wobec 16,36 mln zł zysku rok wcześniej. Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w

Zysk netto Stalprofilu wyniósł 20,8 mln zł w 2017 r. wobec straty rok wcześniej

niż w 2016 r. Wzrost ten wynikał z wyższych r/r przychodów grupy w obu segmentach: o 34,3% w segmencie stalowym i 45,8% segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu" - napisał prezes i dyrektor generalny Jerzy Bernhard w liście dołączonym do raportu rocznego. "W roku 2017 umocniliśmy

Strata netto Stalprofilu zwiększyła się r/r do 10,74 mln zł w 2016 r.

. (w okresie styczeń - listopad 2016r.), a także utworzenie odpisów i rezerw przez tą spółkę na łączną kwotę: 16 443 tys. zł" - napisał prezes Jerzy Bernhard w liście dołączonym do raportu rocznego. Strata operacyjna wyniosła 5,52 mln zł wobec 10,37 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane

Przegląd informacji ze spółek

6,5 mln zł w segmencie infrastruktury, poinformował prezes Jerzy Bernhard. Esotiq & Henderson miało ok. 12 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w marcu, co oznacza wzrost o ok. 5% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Master Pharm odnotowało 10,74 mln zł skonsolidowanego zysku

Przegląd informacji ze spółek

., poinformował prezes Jerzy Bernhard. Grupa Lotos przekazała do dyspozycji sześciu placówkom medycznym z Pomorza 7 samochodów, podała spółka. Pojazdy będą przewozić pacjentów, próbki i materiały medyczne. Stalprofil odnotował 16,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki

Król niemieckiego gazu przeszedł na emeryturę

Od marca nowym prezesem E.ON Ruhrgas jest Bernhard Reutersberg, który w koncernie jest menedżerem od początku dekady. Będzie musiał się napocić, by wpływami i reputacją w międzynarodowej branży gazowej dorównać poprzednikowi, który przez ponad 35 lat pracy walnie przyczynił się do stworzenia

Euro 2012: raj dla hutników

zaczynają mieć kłopoty nie tylko z brakiem materiałów budowlanych, ale i niedoborem fachowców. Tymczasem organizacja Euro 2012 wymaga stworzenia infrastruktury - dróg, stadionów i hoteli. - I nie należy o tym zapominać, świętując sukces - podkreśla Jerzy Bernhard, prezes zarządu Stalprofilu SA. - Obawiam

Arcelor Mittal: czas na stabilizację

Arcelor Mittal: czas na stabilizację

. importu ogółem, a wywóz ponad 67 proc. eksportu ogółem. Widać więc, że saldo obrotów jest dla Polski niekorzystne. Po realizacji inwestycji w sferze przetwórstwa jest szansa, że to się zmieni. Jak podkreśla Jerzy Bernhard, prezes Stalprofilu SA, fuzja Mittala i Arcelora powoduje pojawienie się gracza o