jednostka organizacyjna

Anita Elżanowska

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą całej jednostki organizacyjnej, a nie tylko jej oddziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Postępowanie poniżej 14.000 nie wymaga procedur ustawowych

O sposobie i zasadach prowadzących do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro powinien decydować obowiązujący w danej jednostce organizacyjnej regulamin wewnętrzny.

Czy oddział firmy wykonawczej ma upoważnienie do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego?

Umowę o zamówienie publiczne podpisuje się z wykonawcą. Jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

Czy starostwo powiatowe może być stroną umowy o zamówienie publiczne, czy powinien być powiat?

zamówienia publicznego należy wpisać nazwę konkretnego powiatu. Co to jest powiat?Artykuł 2 pkt 12 ustawy Pzp wprowadza definicję legalną zamawiającego, zgodnie z którą jest nim osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania ustawy

Tauron Sprzedaż wygrał przetarg na zakup energii przez Częstochowę

budynków, lokali i obiektów użytkowych, dla których płatnikami faktur za energię elektryczną są placówki, instytucje i spółki miejskie (łącznie 131 jednostek organizacyjnych), - zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej i lokali biurowych, dla których płatnikiem faktur za energię elektryczną

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste urzędnicy nie mają litości

W sprawie opłat za użytkowanie wieczyste urzędnicy nie mają litości

Dostałem od czytelnika takiego oto maila: "Dzień dobry, na działkach, na których stały budynki przemysłowe (Wola) nowi lokatorzy dostają informacje o zapłacie stawki 3 proc., bo urząd "pamięta", że tam była działalność gospodarcza i nie zależy mu na aktualizacji stawki na 1 proc. Nie

ARR: szkoły i domy dziecka mogą korzystać z darmowych owoców

organy i osoby uprawnione do ich reprezentowania (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki), statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej (może to być też np. uchwała organu samorządowego o utworzeniu szkoły), zgodę osób zarządzających daną placówką na przeprowadzenie

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Wykonawcą w przetargu jest bank, a nie jego oddział

Prawo zamówień publicznych jest bank, a nie jego oddział. Tak więc to adres i siedziba banku powinny być wpisane do umowy o zamówienie publiczne. Oddział banku nie może być wykonawcą Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę

Netia połączy siecią transmisji danych 400 prokuratur

Warszawa, 23.12.2014 (ISBnews) - Netia podpisała z Prokuraturą Generalną umowę, w ramach której w ciągu 5 miesięcy uruchomi usługę transmisji danych dla około 400 jednostek organizacyjnych prokuratury, podała spółka. Kontrakt w okresie 36 miesięcy zakłada przychód dla Netii na poziomie powyżej

MF: w 2015 r. potrzeby pożyczkowe mniejsze o 4,5 mld zł

finansów obejmie też Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Na rachunkach bankowych MF mają być też przechowywane pieniądze przyjęte do depozytu sądowego. Zastępca dyrektora departamentu długu publicznego MF Marek Szczerbak wskazał, że w przyszłym roku potrzeby pożyczkowe

Duże firmy będą mogły egzekwować zaległe płatności za budowę dróg

publicznych przedsiębiorcą będzie:- Osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,- wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

Prokuratoria Generalna wycofuje się z uwag o OFE?

Prokuratoria Generalna wycofuje się z uwag o OFE?

posiadane przez OFE stanowią ich własność, czyli podlegają ochronie gwarantowanej w art. 21 konstytucji.Prokuratoria zwracała uwagę, że OFE jest niepaństwową osobą prawną, natomiast ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, zatem projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie

Sejm uchwalił nowelę ustawy o finansach publicznych

budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz

Rzeszów. PGE Obrót dostarczy energię dla Stadionu Narodowego

. spółka zwyciężyła m.in. w przetargu na sprzedaż 134 GWh prądu dla jednostek organizacyjnych miasta stołecznego Warszawy. PGE Obrót należy do największej w Polsce grupy energetycznej PGE. Spółka obsługuje ponad 5 mln odbiorców energii elektrycznej, w tym wiele firm, instytucji oraz gospodarstw domowych

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

Kredytu w BGK bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych?

zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień, których przedmiotem są usługi Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie bankowej obsługi jednostek sektora finansów publicznych oraz innych niż te jednostki, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (art. 4 pkt 3 lit. l tej

Soda Polska Ciech chce zwolnić 155 pracowników w ramach zwolnień grupowych

poszczególnych jednostkach organizacyjnych spółki zależnej) w celu optymalizacji czasu pracy i zwiększenia efektywności oraz w konsekwencji oczekiwaną redukcją kosztów działalności w obszarze kosztów pracy. Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł

Zwolnienia w spółce Kulczyka. Do 155 osób bez pracy w Soda Polska Ciech

Zwolnienia w spółce Kulczyka. Do 155 osób bez pracy w Soda Polska Ciech

, przeniesieniu pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych spółki zależnej) w celu optymalizacji czasu pracy i zwiększenia efektywności oraz w konsekwencji oczekiwanej przez spółkę zależną redukcji kosztów działalności w obszarze kosztów pracy" - czytamy w komunikacie. Organika wybroniła się

Prezydent podpisał nowelę ustawy o finansach publicznych

, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne. Nowy obowiązek obejmie też samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda lub uczelnia medyczna oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

Czy OSP musi sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień?

Czy OSP musi sporządzić sprawozdanie z udzielonych zamówień?

państwowych jednostek organizacyjnych) finansuje działania OSP w ponad 50% lub też, zaistnieje którakolwiek z sytuacji wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, to wówczas OSP jest zobowiązana do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym do sporządzania rocznych sprawozdań z

Sejm za kolejnymi środkami dla Polskiej Agencji Kosmicznej

Poprawka ludowców przewiduje zmniejszenie o 10 mln zł wydatków jednostek budżetowych i przeznaczenie tej kwoty na rezerwę celową związaną z finansowaniem działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji Kosmicznej. Przewodnicząca sejmowej komisji finansów Krystyna Skowrońska (PO) przed

Sejm za przeznaczeniem 20 mln zł na rezerwę dot. Polskiej Agencji Kosmicznej

Ministrów oraz o taką samą kwotę tzw. rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. Uzyskana w ten sposób kwota 20 mln zł zostanie przeznaczona na utworzenie nowej rezerwy celowej pod nazwą "Środki na finansowanie działalności oraz realizację zadań Polskiej Agencji

Energopomiar ma umowę na funkcję inżyniera kontraktu w projekcie Jaworzno

kontraktu ma za zadanie wspierać decyzje ekonomiczno-organizacyjne oraz techniczne inwestora związane z realizacją budowy nowej jednostki. Będzie także pełnił funkcje wspomagające, m.in. w zakresie kontroli i opiniowania dokumentacji, raportowania stanu zaawansowania prac oraz nadzorowania przebiegu

Szczurek liczy, że Senat przywróci poprzednie zapisy budżetu dot. PAK

przekazującą 16 mln zł na Muzeum Jana Pawła II. Zdecydowano, że 20 mln zł na PAK ma pochodzić z rezerwa budżetowej Rady Ministrów (10 mln zł) oraz z tzw. rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania. Zgodnie z poprawką ludowców o 10 mln zł zmniejszono wydatki jednostek

Rząd przyjął rozwiązanie, które obniży potrzeby pożyczkowe o 4,5 mld zł w 2015r.

ministra finansów, na kolejne jednostki sektora finansów publicznych, tj. instytucje gospodarki budżetowej, państwowe instytucje kultury, Polską Akademię Nauk (i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne), samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (dla których podmiotem tworzącym jest: minister

Sejm zaakceptował wszystkie poprawki Senatu do ustawy o Służbie Celnej

będą dokonywane na konto jednej izby celnej, a nie na konto 16, jak obecnie. Ustawa zakłada połączenie organizacyjne urzędów skarbowych i izb skarbowych. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu

Sejm. SLD chce odrzucenia projektu zmian w Służbie Celnej

;Wprowadzenie zmian (...) umożliwi stworzenie jednolitych warunków i standardów organizacyjnych oraz kompetencyjnych w jednostkach podległych ministrowi finansów" - wyjaśnił. Zbigniew Konwiński (PO) zadeklarował, że jego klub poprze zmiany. Zwrócił uwagę, że ich efektem będą ułatwienia dla przedsiębiorców

Sejm. rządowy projekt noweli ustawy o Służbie Celnej do komisji finansów

widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. Zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w administracji podatkowej. Dzięki temu część urzędników, którzy obecnie zajmują się biurokracją

MF: 2,3 tys. urzędników fiskusa przesuniemy m.in. do kontroli

finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. "Pracodawcą dla wszystkich urzędników administracji podatkowej będzie izba skarbowa. Z prawnego punktu widzenia będzie to tzw. przejęcie zakładu, co oznacza, że nie będzie zwolnień. Wszyscy

Marynarka inwestuje w okręty, a nasze stocznie zarabiają

Kontrakt z MON, który obejmuje zaprojektowanie oraz budowę prototypu tego niszczyciela min, podpisano rok temu. Prace ruszyły wiosną br. Terminem przekazania jednostki przewidziano na koniec 2016 roku. Potem mają powstać dwie takie same okręty. MON zapłaci za nie 1,5 mld złotych - To oznacza, że po

Synthos otrzymał 147 mln zł dofinansowania na instalację do produkcji kauczuków

. "Dzięki nowej inwestycji o wartości ok. 589 mln zł w Małopolsce powstaną 162 nowe miejsca pracy" - czytamy w komunikacie. W wyniku realizacji projektu Synthos Dwory 7 powstanie instalacja do produkcji kauczuków styrenowo-butadienowych S-SBR X3. Ponadto, w strukturach organizacyjnych Synthos

Większość klubów za zmianą dot. lokowania pieniędzy na kontach MF

jednostek sektora finansów publicznych z zarządzaniu płynnością budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. "Ma to na celu obniżenie poziomu państwowego długu publicznego oraz kosztów obsługi tego długu" - wyjaśnił. Zaznaczył, że poprzedni etap konsolidacji przyniósł

Zależne od Ciechu ZCh Organika-Sarzyna planują zwolnienia grupowe

planowanego zwolnienia grupowego jest w szczególności konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych bez dodatkowych inwestycji, mających na celu podniesienie efektywności pracy poprzez zmianę organizacji pracy, zakresu zadań pracowników, przeniesienia pracowników pomiędzy poszczególnymi jednostkami

Krzysztof Sędzikowski pełni obowiązki prezesa Kompanii Węglowej

wypłaty oraz niepozyskaniu środków na finansowanie kluczowych elementów planu naprawczego. Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Spółka ma też akcje i udziały w 16

W Łodzi będą wspierać producentów gier komputerowych

pomocowych - dodał. Celem inicjatywy - zdaniem przedstawicieli ŁARR - jest stworzenie platformy kooperacji pomiędzy firmami, które na co dzień ze sobą konkurują, ale - wspierane przez jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu - mogą ze sobą współpracować, np. przy wdrażaniu i opracowywaniu nowych

Łódź. Powstał klaster wspierający producentów gier komputerowych

unijnych ośrodków pomocowych - dodał. Celem inicjatywy - zdaniem przedstawicieli ŁARR - jest stworzenie platformy kooperacji pomiędzy firmami, które na co dzień ze sobą konkurują, ale - wspierane przez jednostki naukowe i instytucje otoczenia biznesu - mogą ze sobą współpracować np. przy wdrażaniu i

NIK: W administracji publicznej mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety

"Statystyczna analiza wynagrodzeń ponad 120 tysięcy osób zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach sektora publicznego, w tym około połowy kobiet, w grupach porównywalnych stanowisk pokazała, że mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety w większości badanych przez NIK jednostek administracji

Wykonawca nie zrealizował zamówienia dla jednostki budżetowej gminy - czy należy go wykluczyć z postępowań innych jednostek tej samej gminy?

prawnej gminy, co w konsekwencji wywiera skutki na zakres stosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp.Czym jest jednostka budżetowa?Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej

Polimex może sprzedać Torpol w ciągu 'kilku najbliższych miesięcy'

inwestorowi branżowemu. Sprzedaż Torpolu może nastąpić w ciągu kilku najbliższych miesięcy" - powiedział Stańczuk, cytowany w komunikacie. Do tej pory w ramach struktury organizacyjnej Polimexu-Mostostalu wydzielony został, jako odrębna jednostka gospodarcza, siedlecki oddział produkcyjny firmy. Od

PKP Cargo konsoliduje grupę, liczy na oszczędności rzędu kilkunastu mln zł

Pracowniczych, którego elementem są gwarancje zatrudnienia na okres przynajmniej 4 lat. „Oprócz połączenia zakładów, co ułatwi codzienną pracę w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PKP Cargo, zmieniliśmy także granice tych zakładów. Zastosowaliśmy zasadę, że transport towarów na głównych

Będą zmiany w procedurze przed Urzędem Patentowym

i adresów osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.Wprowadzenie rejestru dodatkowych praw ochronnych Urząd Patentowy ma prowadzić odrębny rejestr dodatkowych praw ochronnych. Obecnie informacje dotyczące dodatkowych praw ochronnych zamieszczane są w rejestrze

Netia obniżyła prognozę przychodów na 2014 r., podwyższyła plany dot. capex

215 mln zł" - napisano dalej. Projekt Netia Lajt ma usprawnić tempo podejmowania decyzji i poprawić efektywność działania m.in. poprzez spłaszczenie struktury organizacyjnej. Spółka spodziewa się uzyskania około 50 mln zł oszczędności w skali roku, które mają posłużyć do finansowania projektów

NIK ocenia negatywnie proces powstawania lądowych farm wiatrowych

uwzględniane w trakcie podejmowania decyzji. W części gmin (ok. 30%) elektrownie wiatrowe lokalizowane były na gruntach należących do osób pełniących funkcję organów gminy bądź zatrudnionych w gminnych jednostkach organizacyjnych m.in. do radnych, burmistrzów, wójtów, czy też pracowników urzędów gmin, tj

PSE Operator rozpoczyna proces restrukturyzacji Grupy Kapitałowej

nad propozycjami niezbędnych zmian w Regulaminie Organizacyjnym PSE Operator oraz regulaminach właściwych jednostek organizacyjnych spółki, a także przygotują szczegółowy plan wdrożenia i analizy kosztowe dla transformacji obszaru IT.

GUS: na koniec 2013 r. firmy miały majątek warty 2,5 bln zł

zagranicznych, osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i państwowe jednostki organizacyjne. Grupa ta nie obejmowała podmiotów prowadzących działalność bankową, ubezpieczeniową, maklerską, towarzystw inwestycyjnych, emerytalnych i NFI, szkół wyższych, samodzielnych publicznych zakładów opieki

Prezydent zbiera opinie: zmiany w OFE konstytucyjne czy nie?

niepaństwową osobą prawną, natomiast ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, zatem projektowana ustawa zakłada odebranie części własności niepaństwowej osobie prawnej i przekazanie jej na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, co jest klasycznym wywłaszczeniem.Także Izba Gospodarcza Towarzystw

Budżet na 2015 r. przyjęty; nieoczekiwane pieniądze dla Agencji Kosmicznej

mln zł. Środki te miałyby pochodzić z rezerwy budżetowej Rady Ministrów (10 mln zł) oraz tzw. rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania (10 mln zł). Z kolei poprawka zaproponowana przez ludowców mówiła o zmniejszeniu o 10 mln zł wydatków jednostek budżetowych

Sejm zmienił ustawę o Służbie Celnej; będzie "jedno okienko"

urzędów skarbowych i izb skarbowych. Organy te nadal pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. Zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w

ORP Ślązak zwodowany. Supernowoczesny okręt za prawie miliard złotych

i ochronę torów podejściowych oraz morskich linii komunikacyjnych. Kolejnymi zadaniami będą eskortowanie i ochrona jednostek komercyjnych, kontrola morskich szlaków żeglugowych jako element sił wielonarodowych oraz zwalczanie piractwa i terroryzmu morskiego. Powołano również grupę organizacyjną

Podpisana przez prezydent ustawa okołobudżetowa wchodzi w życie 1 stycznia

papierosów jest również ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów. W przypadku nielegalnej produkcji papierosów status podatnika przysługiwać będzie osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która produkuje

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową

jest również ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy użyciu maszyny do wytwarzania papierosów. "W przypadku nielegalnej produkcji papierosów status podatnika przysługiwać będzie osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która

Szczurek: pieniądze na Muzeum Jana Pawła II jak najbardziej zasadne

pochodzić z rezerwy budżetowej Rady Ministrów (10 mln zł) oraz tzw. rezerwy na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania (10 mln zł). Z kolei poprawka zaproponowana przez ludowców mówiła o zmniejszeniu o 10 mln zł wydatków jednostek budżetowych. Obie te poprawki zostały

Zmiana progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały podniesione z dotychczas obowiązujących:- 200.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi do 207.000 euro,- 5.000.000 euro przy zamówieniu na roboty budowlane do 5.186.000 euro.Zamawiający

Krzysztof Sędzikowski pełni obowiązki prezesa Kompanii Węglowej

kluczowych elementów planu naprawczego. Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Spółka ma też akcje i udziały w 16 spółkach prawa handlowego, w tym w 14 podmiotach

Rada nadzorcza ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa KW

. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Spółka ma też akcje i udziały w 16 spółkach prawa handlowego, w tym w 14 podmiotach zależnych. W ostatnich miesiącach firma stanęła przed widmem upadłości. Jak

Rada nadzorcza ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa KW

premier Ewą Kopacz w Warszawie. Otrzymali tam m.in. gwarancję wypłaty wynagrodzeń i zapowiedź nowego programu naprawczego. Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych

Zakład budżetowy może budować bez przetargu

komunalnych nałożonych na podstawie wyżej wskazanych ustaw można stwierdzić co następuje: Zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001, Nr 142, póz. 1591) w celu wykonywania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z

Poznań zaoszczędzi ok 24 mln zł na grupowym zakupie prądu

. Pierwszy wspólny przetarg na grupowy zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Poznania oraz podmiotów związanych z miastem przeprowadzono w 2011 roku. Dzięki umowie ze spółką PGE Obrót udało się uzyskać kilkumilionowe oszczędności. ENEA należy do grona największych polskich przedsiębiorstw

Resort finansów na Twitterze żartuje z opinii instytucji publicznych

comment, a Prokuratoria to chyba wypadek przy pracy:)". Prokuratoria Generalna jest państwową jednostką organizacyjną powołaną do zapewniania ochrony prawnej interesów skarbu państwa, np. przed rozprawami w sądzie.@rafalhirsch @RGwiazdowski @BGoduslawski uwagi NBP są pozytywne, GUS-obojętne, UKNF-no

Sejm przyjął nowe rozwiązania dotyczące odpadów promieniotwórczych

promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym" w formie uchwały Rady Ministrów. Pełna przejrzystość Co ważne, na podstawie nowych przepisów każdy będzie mógł otrzymać od jednostki organizacyjnej zajmującej się eksploatacją lub zamknięciem składowiska pisemną informację m.in. o stanie ochrony radiologicznej

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Służbie Celnej

pozostaną niezależne, choć z punktu widzenia zarządzania finansami i kadrami będą jedną jednostką organizacyjną zarządzaną z poziomu województwa, czyli izb skarbowych. W komunikacie czytamy, że zmiana pozwoli na konsolidację w izbach skarbowych tzw. procesów pomocniczych w administracji podatkowej. Dzięki

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze Grupy Azoty mają decydować o przeznaczeniu kwoty 19,84 mln zł na dywidendę za 2013 rok, co daje 0,20 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 10 czerwca. Kruk ocenia, że jest dobrze przygotowany zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowej do zwiększania aktywności na

KNF: Projekt założeń Rekomendacji W trafi do konsultacji społecznych w II półr.

zarządzania ryzykiem na poziomie instytucji, bądź występowanie wielu, nierzadko niespójnych ze sobą standardów tworzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne. Projekt Rekomendacji W zostanie przekazany do publicznych konsultacji w drugiej połowie 2014 r. KNF zapoznała się także z projektami

Alior Bank zwolni do 260 osób, oszczędności wyniosą ok. 50 mln zł do 2015 r.

, poinformował bank. Alior podał, że zmniejszenie zatrudnienia związane jest z automatyzacja i usprawnianiem procesów oraz realizacją strategii optymalizacji kosztów. Zmiana struktury organizacyjnej centrali nastąpi 1 marca. "Restrukturyzacja jednostek wsparcia, która potrwa od końca lutego do czerwca

Uczelnie razem kupią prąd, oszczędzą kilka milionów zł

, gdy do konsorcjum przyłączyły się Politechnika Łódzka i Politechnika Gdańska, mogą być jeszcze większe - ocenił prezydent Torunia Michał Zaleski. W ub. r. toruński samorząd zorganizował wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej nie tylko urzędu, ale także dla swoich jednostek organizacyjnych

Płock planuje powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacyjności

korzystania ze środków możliwych do pozyskania, w tym np. w ramach nowej unijnej perspektywy. "Czy to będzie jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Płocka, czy jednostka budżetowa, jaką jest np. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni, czy będą inne rozwiązania, to wszystko uzależnione jest od tego

Krzysztof Sędzikowski nowym prezesem Kompanii Węglowej

o braku pieniędzy na grudniowe wypłaty oraz niepozyskaniu środków na finansowanie kluczowych elementów planu naprawczego. Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych

Krzysztof Sędzikowski nowym prezesem Kompanii Węglowej

informacja zarządu o braku pieniędzy na grudniowe wypłaty oraz niepozyskaniu środków na finansowanie kluczowych elementów planu naprawczego. Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek

Piechociński: szef KW będzie wybrany w konkursie wg merytorycznych wymogów

grudniowe wypłaty oraz niepozyskaniu środków na finansowanie kluczowych elementów planu naprawczego. Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Spółka ma też akcje i

Łatwiej o pieniądze na żłobek. Ważne zmiany

nowelizację. Należy przyznać, że zapowiadane zmiany idą w dobrym kierunku.W przypadku nowelizacji w zapowiadanym kształcie osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej chcące założyć żłobek lub klub dziecięcy będą mogły starać się o dotację celową na pokrycie

PKO BP optymalizuje strukturę grupy, przejmie część Inteligo Financial Services

także projekty informatyczne, np. związane z integracją z bankiem Nordea. PKO Bank Polski odkupi też niemal całą infrastrukturę informatyczną IFS" – czytamy dalej. Bank podkreślił, że dokonywane zmiany nie będą miały wpływu na obniżenie poziomu zatrudnienia w jednostkach i komórkach

Rząd przyjął program wprowadzający Kartę Dużej Rodziny

narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych. Do programu będą mogły przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego (np. muzea samorządowe) oraz przedsiębiorstwa prywatne, np. sklepy

W Hucie Częstochowa zostanie tylko 900 pracowników? Niestety, to bardzo prawdopodobne

Krzysztofem Matyjaszczykiem podkreślił, że zmiany, które mają ulepszyć funkcjonowanie zakładu, nie ograniczą się tylko do zmniejszenia zatrudnienia, ale muszą objąć także modernizację i poprawę logistyki. Nowy schemat organizacyjny ISD Huty Częstochowa przewiduje zatrudnienie 994 osób, czyli o blisko 500

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014

mld zł. Podobnie jak w ubiegłych latach zamrożony ma zostać fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. Zasada ta ma nie dotyczyć sektora samorządowego oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie, tak aby w

"Rz": Przybywa samorządów, które wydają za dużo

zadania muszą wspierać się pożyczkami lub sprzedażą majątku. A od 2011 roku deficyt będzie zakazany, co jest równoznaczne ze sporymi wyrzeczeniami dla wielu jednostek. Lublin (deficyt 25 mln zł) planuje w tym roku 38 mln zł nadwyżki. - Każda jednostka organizacyjna miasta została zobowiązana do

"Rzeczpospolita": Przybywa samorządów, które wydają za dużo

zadania muszą wspierać się pożyczkami lub sprzedażą majątku. A od 2011 roku deficyt będzie zakazany, co jest równoznaczne ze sporymi wyrzeczeniami dla wielu jednostek. Lublin (deficyt 25 mln zł) planuje w tym roku 38 mln zł nadwyżki. "Każda jednostka organizacyjna miasta została zobowiązana do

KW woli wydawać przywróconą emerytom tonę węgla za 2014 r. w naturze

przedstawicieli spółki. Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Spółka ma też akcje i udziały w 16 spółkach prawa handlowego, w tym w 14 podmiotach zależnych. W ostatnich

KW wycofuje się decyzji o odebraniu emerytom tony węgla za 2014 r.

tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Spółka ma też akcje i udziały w 16 spółkach prawa handlowego, w tym w 14 podmiotach zależnych. W ostatnich miesiącach firma stanęła przed widmem

Kompania Węglowa wycofuje się decyzji o odebraniu emerytom tony węgla

na pewno nie wejdzie ona w życie. Trzy kopalnie rentowne Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Spółka ma też akcje i udziały w 16 spółkach prawa handlowego, w

KW wycofuje się decyzji o odebraniu emerytom tony węgla za 2014 r.

wejdzie ona w życie. Kompania Węglowa zatrudnia 47 tys. osób. Należy do niej 14 kopalń o łącznej zdolności wydobywczej 34 mln ton węgla rocznie oraz pięć specjalistycznych jednostek organizacyjnych. Spółka ma też akcje i udziały w 16 spółkach prawa handlowego, w tym w 14 podmiotach zależnych. W

Komornik Michał R. to ma klawe życie

naprawdę zrobiono przez te trzy miesiące? Dostaję wreszcie odpowiedź: "8 grudnia 2014 r. Prokurator Okręgowy w Poznaniu wystąpił z wnioskiem do Prokuratora Apelacyjnego w Poznaniu o przekazanie postępowania do prowadzenia innej jednostce organizacyjnej prokuratury [do Zielonej Góry]. Nie wykonywano

Policja zbiorowo walczy o podwyżki. Pozwy wysokiego ryzyka

. - Na poziomie ogólnopolskim odbyło się spotkanie organizacyjne, przedstawiliśmy uwarunkowania związane z pozwami, a decyzja, czy do nich przystąpić, należy do związkowców w regionach. Pozwy są skierowane przeciwko Komendzie Głównej jako pracodawcy policjantów. Policjanci z podwyżką na Euro Sprawa z

Członkowie RPP będą wybierani inaczej niż dotąd? MF chce zmian

stanowisk, które obsadzane będą w drodze powołania, a nie jak dotychczas na podstawie umowy o pracę. "Dotyczyć to ma stanowisk dyrektorów oddziałów, dyrektorów i wicedyrektorów departamentów i innych jednostek organizacyjnych centrali NBP oraz doradców prezesa NBP. Mając na względzie kadencyjność

Opolskie. Sejmik przyjął budżet województwa na rok 2015

;Jest to dla nas pewnego rodzaju test, jak sobie poradzimy w trudnych czasach. Nie jest sztuką mieć dobre wpływy z dochodów, mieć wolę zadłużania się. Przyjęliśmy trzecią drogę - oszczędzania pieniędzy" - podkreślił. Buła podał, że sam urząd musi u siebie i w swoich jednostkach znaleźć ok. 4,2 mln

Kredyty nawet na zmarłą matkę. Pani naczelnik musiała "wyrobić normę". Przepadło 160 tys. zł

;Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą (...) kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji

Nawet milion złotych kary za fałszowanie jakości węgla

komisji ds. energetyki i surowców energetycznych Andrzej Czerwiński. Zaznaczył, że aby otrzymać koncesje na sprzedaż węgla, firmy będą musiały udowodnić, że "spełniają warunki techniczne, finansowe i organizacyjne". Wydawaniem koncesji będzie się zajmował Urząd Regulacji Energetyki, a szacunkowy

Zmiana progów kwotowych - czy będzie zwiększenie kwoty 14.000 euro?

Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1649) próg:- 130.000 euro dla dostaw i usług oraz 5.000.000 euro dla robót budowlanych - dotyczy zamawiających z sektora finansów publicznych (np. ministerstwa i ich jednostki organizacyjne, policja, wojsko, straż pożarna),- 200.000

Zmiana unijnych progów stosowania Prawa zamówień publicznych

. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz

Od 2012 r. dochody ze stypendiów w PIT- 8C

i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które uzyskują przychody z innych źródeł lub niektóre dochody z kapitałów pieniężnych. Muszą to uczynić za dany rok podatkowy do końca lutego następnego roku. Jeden egzemplarz otrzymuje podatnik

Instytucja publiczna może udzielić przetargu wspólnie z przedsiębiorstwem prywatnym

publicznych). Ponieważ ustawodawca wskazuje, że ww. możliwość przysługuje "zamawiającym", należy w tym miejscu odwołać się do definicji tego pojęcia zawartej w treści ustawy.Uwaga!Zamawiającym jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana

Założenie księgi wieczystej krok po kroku

),- wierzyciel (jeśli przysługuje mu prawo, które ma być wpisane do księgi),- państwowa jednostka organizacyjna, której przysługuje użytkowanie wieczyste na danej nieruchomości.Formularz wniosku o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) wraz z koniecznymi załącznikami (np. KW-WU lub KW-OZN) dostępny jest w

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez

Obniżono progi stosowania procedur Prawa zamówień publicznych

wynosi 4.845.000 euro. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych - np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne, służby mundurowe.W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa

Najlepsze uczelnie i uczeni dostaną najwięcej pieniędzy [Prof. Kolarska-Bobińska o finansowaniu nauki i szkół wyższych]

jednostek naukowych. Chcemy premiować jakość badań. Dotąd było tak, że ta jednostka, która od wielu lat dostawała określoną kwotę, miała ją niemal zagwarantowaną w kolejnych latach. Od 2015 roku znosimy tzw. stałą przeniesienia. Historyczne zaszłości i dawne sukcesy nie mogą decydować o tym, do kogo trafi

Wykonanie strony internetowej a podatek dochodowy

lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez

Jak wykupić mieszkanie spółdzielcze i zakładowe [PORADNIK]

wykupu lokalu. Lokal od PKP Swoje mieszkania sprzedają także Polskie Koleje Państwowe. Dotyczy to lokatorów, którzy podpisali umowę najmu z przedsiębiorstwem, jeśli: są lub byli pracownikami spółek utworzonych z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP od 1 lipca 1991 r.; są lub byli

Będzie akcyza na gaz ziemny? Sejmowa komisja na "tak"

, przychodnie i inne podmioty lecznicze, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, organizacje pożytku publicznego. Zwolnione z akcyzy mają być też paliwa gazowe przeznaczone do celów opałowych takich, jak: przewozu towarów i pasażerów koleją, do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu

Radomski Magazyn Samorządowy wydrukują w Białobrzegach

jednostek organizacyjnych". Gazeta ukazywać się będzie w cyklach dwutygodniowych, a w okresie wakacyjnym raz w miesiącu. 

Artykuł 304 KK, głupcze

Uznali, że muszą pomóc sobie sami i założyli (trwa procedura rejestracji w KRS) Stowarzyszenie 304 KK. Skąd taka nazwa? Z kodeksu karnego. Art. 304 kk brzmi: "Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej

Poszkodowani przez Amber Gold pozywają państwo. Jest pozew zbiorowy

poszkodowanych, biorących udział pozwie zbiorowym, skarb państwa działając poprzez jednostki organizacyjne, organy administracji publicznej, funkcjonariuszy publicznych oraz inne osoby wykonujące władzę publiczną, umożliwił gdańskiej spółce prowadzenie bezprawnej działalności - tłumaczy mecenas. Jaka duża to

Zasady ustalania wartości szacunkowej zamówienia

, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.Z udzielaniem zamówienia w częściach mamy do czynienia w sytuacji, gdy zamawiający z góry przewiduje zakres całego zamówienia i możliwe jest jego jednorazowe udzielenie, lecz ze względów organizacyjnych, technicznych, gospodarczych

Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Zapytaj ekspertów

Alfabetyczny osób. Nazwy firm rozpoczynające się od litery S. Strona 1 - Indeksy - Ludzie i firmy w

SNT NOT W NOWYM SĄCZU" TERENOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA SĄDECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM SĄCZU SĄDECKIE CENTRUM EDUKACJI Sp. z o.o. SĄDECKIE CENTRUM MOTORYZACJI ?SAMPOL SERWIS? Sp. z o.o. W LIKWIDACJI SĄDECKIE CENTRUM PIELGRZYMOWANIA IM. JANA PAWŁA II SĄDECKIE PPH ?SANDROB" Sp. z o

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

FIZYCZNEJ "LESZCZYNKO" W LESZNIE ?OGRODNIK" T. Ł. A. SZUDRA sp.j. OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W LESZNIE OKRĘGOWY ZWIĄZEK PLANTATORÓW BURAKA CUKROWEGO OKRĘGOWY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH W LESZNIE OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W LESZNIE JAKO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POLSKIEGO

AEROKLUB TATRZAŃSKI - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA AEROKLUBU POLSKIEGO - KRS: 0000213024 - informacje pod

Informacje podstawowe Aktualna nazwa: AEROKLUB TATRZAŃSKI - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA AEROKLUBU POLSKIEGO Forma prawna: STOWARZYSZENIE REGON: 490658079 NIP: b/d Główna działalność (PKD): b/d Adres WWW: b/d Adres LOTNIKÓW 1 34-400 NOWY TARG /div> Duża mapa > Województwo: MAŁOPOLSKIE Powiat

Indeksy - Ludzie i firmy w krs - krs.wyborcza.biz

oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki 3B MARKETING PAUL JAN KUDZIA sp.k. ?4M PRZEDSIĘBIORSTWO KAMIENIARSKO BUDOWLANE" Sp. z o.o. AEROKLUB NOWY TARG TERENOWA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA AEROKLUBU POLSKIEGO W NOWYM TARGU AEROKLUB TATRZAŃSKI JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA AEROKLUBU POLSKIEGO

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni – wydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej.Kierownikiem wydziału jest dziekan. W uczelni

Katedra (jednostka organizacyjna)

Katedra (jednostka organizacyjna) – jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut. Obecnie w Polsce zastępowana często jest przez zakład np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego. Istnieje w strukturze niektórych

Zakład (jednostka organizacyjna)

Zakład (jednostka organizacyjna) - jednostka organizacyjna uczelni lub instytutu naukowego o wąskiej dyscyplinie badań, mniejsza niż instytut, np. Zakład Historii Polski Nowożytnej Instytutu Historycznego.

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (pot. ułomna osoba prawna, niezupełna osoba prawna, podmiot ustawowy) – podmiot stosunku cywilnoprawnego nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną.Ułomnymi osobami prawnymi w prawie polskim

Leśnictwo (jednostka)

Leśnictwo - jednostka organizacyjna w strukturze nadleśnictwa.Liczba i obszar leśnictwa zależy od stanu rozproszenia lasów, rozmiaru zadań gospodarczych, nasilenia szkodnictwa leśnego itp. Powierzchnia leśnictwa może wynosić od około 400 do nawet 3000 ha.Na czele leśnictwa stoi leśniczy, powołany

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.